Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης Tο σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 1

2 Περιεχόμενα Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης... 1 Εισαγωγή... 3 Αίτια του προβλήματος της μαθητικής διαρροής... 4 Συνέπειες του προβλήματος της μαθητικής διαρροής... 5 Από το "Δέντρο Προβλημάτων" στο "Δέντρο Λύσεων"... 7 Σχέδια δράσης των νέων για την αντιμετώπιση (3) αιτίων της μαθητικής διαρροής... 8 Προτάσεις πολιτικής Αντί Επιλόγου

3 Εισαγωγή Το πρόγραμμα Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης είναι ένα ερευνητικό έργο που υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι τον Ιούλιο του 2013, με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής και ενδυνάμωσης των νέων στην αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης. Ειδικότερα εστιάζει στο φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης, η οποία με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα υψηλή στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο δράσης της ερευνητικής ομάδας «Πολιτική Τεχνολογία» με την συνεργασία σχολείων αλλά και φορέων όπως η Φιλική Φωλιά της Ελευσίνας και ο Επιστημονικός Όμιλος Νέων Πολιτικών Επιστημόνων Κορίνθου. Η «Πολιτική Τεχνολογία» [http://politech.uop.gr ] την οποία συντονίζει ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, έχει την έδρα της στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι Πρωτοβουλίες Νέων αφορούν σε δράσεις άτυπης εκπαίδευσης και διαβούλευσης που συντονίζονται από πολιτικούς επιστήμονες και έχουν ως στόχο την καταγραφή και τεκμηρίωση των αντιλήψεων των νέων σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού και ειδικότερα του φαινομένου της μαθητικής διαρροής. Επίσης έχουν στόχο την εθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στην καταπολέμηση των αιτίων του προβλήματος, καθώς και στην ενεργό παραγωγή πολιτικής σχετικής με την αντιμετώπισή του και κυρίως την πρόληψή του. Για το σκοπό αυτό, συστήθηκαν ομάδες εργασίας (3 ομάδες Χ 10 περίπου νέοι η κάθε μία) με σκοπό την ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με τη συμμετοχή των νέων στη καταπολέμηση του φαινομένου της σχολικής διαρροής. Στις ομάδες εργασίας συμμετείχαν μαθητές λυκείου και φοιτητές πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνονται: (α) εκπαίδευση στα εργαλεία ανάλυσης κοινωνικών προβλημάτων και σχεδιασμού συλλογικών δράσεων β) δια ζώσης και ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία περιλάμβανε και τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου με στόχο την καταγραφή και ιεράρχηση των πιο σημαντικών αιτίων του κοινωνικού αποκλεισμού και της σχολικής διαρροής (γ) σε βάθος ανάλυση του προβλήματος της μαθητικής διαρροής και συζήτηση πιθανών λύσεων με τη χρήση σχετικών εργαλείων ανάλυσης (δ) επιλογή 3 αιτίων του προβλήματος της μαθητικής διαρροής και ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων δράσης στην υλοποίηση των οποίων μπορούν να συμβάλλουν οι νέοι σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς. Οι ομάδες επικεντρώθηκαν σε ενέργειες που είναι εφικτές και άμεσα εφαρμόσιμες για κάθε ένα από τα επιλεγμένα αίτια, ταυτόχρονα με την επισήμανση των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων. Στο σχέδιο δράσης, κύριο ζητούμενο είναι η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των νέων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τους αφορούν. Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης, ήτοι οι ενέργειες, οι ανθρώπινοι πόροι και οι διαδικασίες που θα απαιτούνται για την υλοποίησή του, προέρχονται εξ ολοκλήρου, από το δομημένο διάλογο των ομάδων εργασίας. Επιστημονική επιμέλεια - Σύνταξη Ε. Βαθάκου, Ν.-Σ. Κουτσούκης, Π. Σκλιας. Συλλογή στοιχείων και πρωτογενής επεξεργασία: Άννα Πασχάλη 3

4 Αίτια του προβλήματος της μαθητικής διαρροής Κατά την διάρκεια της Α συνάντησης των ομάδων εργασίας έγινε καταγραφή, ιεράρχηση και ανάλυση των πιο σημαντικών αιτίων του προβλήματος της σχολικής διαρροής. Από την διαδικασία αυτή προέκυψε ότι οι νέοι θεωρούν σημαντικότερα αίτια τα εξής: (1) Έλλειψη χρημάτων της οικογένειας για κάλυψη βασικών εξόδων σχολείου (2) Βία στο σχολείο είτε από εκπαιδευτικούς είτε από συμμαθητές/ιες (3) Μίμηση φίλων / συγγενών που εγκατέλειψαν το σχολείο (4) Ανάγκες της οικογένειας για υποστήριξη στο σπίτι (5) Έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο (6) Ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί (7) Έλλειψη δεξιοτήτων δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Πιο κάτω ακολουθεί σύντομη περιγραφή των αιτίων και των συνεπειών τους, όπως προέκυψε μέσα από την συζήτηση η οποία έγινε με την χρήση του εργαλείου ανάλυσης «Δέντρο Προβλημάτων / Λύσεων». Έλλειψη χρημάτων για κάλυψη βασικών εξόδων σχολείου Η έλλειψη χρημάτων για την κάλυψη των βασικών αναγκών του σχολείου αναδείχθηκε σαν ένα βασικό αίτιο της σχολικής διαρροής. H αγορά των απαραίτητων (σχολικά είδη, ρουχισμός) για να πάει ένα παιδί στο σχολείο για κάποιες οικογένειες, ιδιαίτερα την εποχή της οικονομική κρίσης που διανύει η χώρα, αποτελεί δυσβάσταχτο βάρος το οποίο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, με αποτέλεσμα να στερούν απ τα παιδιά τους το δικαίωμα στην παιδεία. Συχνά στην δεινή οικονομική κατάσταση προστίθεται και η αδιαφορία ή και αρνητική στάση της οικογένειας όσον αφορά στο σχολείο και στην ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης. Ανάγκες της οικογένειας για βοήθεια στο σπίτι Σε μερικές περιπτώσεις, τα παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, προκειμένου να συνεισφέρουν πρακτικά στην οικογένεια, για παράδειγμα προσέχοντας τα μικρότερα αδέρφια τους στο σπίτι. Σε νοικοκυριά όπου αναγκάζονται να εργαστούν κι οι δύο γονείς προκειμένου ν ανταπεξέλθουν οικονομικά η επιλογή αυτή μερικές φορές αποτελεί επιλογή επιβίωσης. Βία στο σχολείο Από τη συζήτηση που έγινε με τις ομάδες των νέων η χρήση βίας καταγράφεται ως ένα σημαντικό αίτιο του φαινομένου της σχολικής διαρροής. Το πρόβλημα της Βίας στο σχολείο εκδηλώνεται με πολλές μορφές. Έτσι λοιπόν η Βία μπορεί να είναι λεκτική ή / και φυσική βία. Επίσης μπορεί ενίοτε να ξεκινά ως λεκτική και να κλιμακώνεται ως φυσική βία. Επιπλέον ο φυσικός αυτουργός της βίας μπορεί να είναι είτε (συμ)μαθητές / ιες (bulliying) είτε εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστικά μέλη μιας ομάδας αναφέρθηκαν σε περιστατικά τα οποία έχουν ζήσει όπου εκπαιδευτικοί απευθύνονταν με τρόπο ιδιαίτερα υποτιμητικό / προσβλητικό σε μαθητές και ενίοτε πετούσαν βιβλία μέσα στην τάξη ως μέσο εκφοβισμού ή και χειροδικούσαν. Μίμηση κακών προτύπων Συχνά τα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο μιμούμενα φίλους τους, μεγαλύτερα αδέρφια τους ή άλλους νέους που έχουν και αυτοί εγκαταλείψει το σχολείο. Αυτό συμβαίνει λόγω χαμηλής αυτοπεποίθησης των νέων σε μια ευαίσθητη ηλικία αλλά και λόγω έλλειψης άλλων θετικών προτύπων αναφοράς. Επίσης μέσα από τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε αναδείχθηκε και η σημασία της άγνοιας όσον αφορά τις συνέπειες της μαθητικής διαρροής σε βάθος χρόνου στην ζωή των ίδιων αλλά και στην εξέλιξη / ανάπτυξη του στενού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος τους. Η άγνοια αυτή λειτουργεί συνδυαστικά με τη μίμηση κακών προτύπων. 4

5 Έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα ενδεχόμενα αίτια της σχολικής διαρροής, οι νέοι ανέφεραν πως σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών που εγκατέλειψαν το σχολείο, σημαντικό ρόλο έπαιξε η έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο. Η μέθοδος διδασκαλίας, η δομή των μαθημάτων καθώς κι ύλη, καθιστούν το σχολείο έναν από τους λιγότερο ελκυστικούς χώρους για έναν νέο σήμερα. Ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί Η παρουσία των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σημασίας για την στάση των νέων απέναντι στο σχολείο. Όπως αναφέρθηκε στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, διακριτική μεταχείριση μαθητών, ανιαρός τρόπος διδασκαλίας καθώς κι η έλλειψη σωστής κι επαρκούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών, μπορούν ν αποθαρρύνουν ένα νέο απ το να συνεχίσει τις σπουδές του. Έλλειψη δεξιοτήτων δημιουργικής επίλυσης διαφορών Προβλήματα και συγκρούσεις εμφανίζονται συχνά στο σχολείο, στον προαύλιο χώρο ή / και στις τάξεις δημιουργώντας ένταση και αρνητικό κλίμα στις σχέσεις μαθητών. Μερικές φορές η αντιμετώπιση αυτών γίνεται με αδέξιο τρόπο οδηγώντας στην συσσώρευση έντασης και αρνητικών συναισθημάτων. Είναι σημαντικό λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να έχουν την γνώση και την εμπειρία να διαχειρίζονται και να επιλύουν ειρηνικά και δημιουργικά τις όποιες διαφορές προκύπτουν εντός του σχολικού χώρου, καθιστώντας αυτές ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη, προσωπική και συλλογική. Επίσης είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν οι ίδιοι οι μαθητές σε τεχνικές δημιουργικής διαχείρισης προβλημάτων / συγκρούσεων. Συνέπειες του προβλήματος της μαθητικής διαρροής Η εγκατάλειψη του σχολείου και η μη ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης έχει πολλαπλές συνέπειες όσον αφορά όχι μόνο την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου (επαγγελματική, πνευματική, ψυχολογική, κοινωνική), αλλά και την ανάπτυξη ενός τόπου, κοινωνική, οικονομική και πολιτική. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι συνέπειες της μαθητικής διαρροής όπως τις κατέγραψαν οι νέοι στο "Δέντρο του Προβλήματος" της Μαθητικής Διαρροής. Συνέπειες όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση του ατόμου Οι αποκλεισμένοι απ την παιδεία πολίτες, βλέπουν το εύρος των εργασιακών τους επιλογών να συρρικνώνεται, καθώς περιορίζονται σε θέσεις ανειδίκευτης εργασίας στις οποίες υποαμείβονται σε σχέση με τα ανώτερα επίπεδα της εργασιακής πυραμίδας. Αυτό έχει πολλαπλά αποτελέσματα τόσο για τους νέους όσο και για την κοινωνία συνολικότερα. Η ανειδίκευτη εργασία έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή αμοιβή των εργαζομένων και κατ' επέκταση συχνά οδηγεί στην αναπαραγωγή του κύκλου της φτώχειας. Όσον αφορά την κοινωνία, η αύξηση του ποσοστού των ανειδίκευτων εργατών σημαίνει πτώση του ποσοστού εξειδίκευσης στον παραγωγικό τομέα, κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας γενικότερα. 5

6 Έλλειψη κριτικής σκέψης - κακές πολιτικές επιλογές - επιπτώσεις για την Δημοκρατία Η πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης έχει αποτέλεσμα το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των πολιτών, την άγνοια όσον αφορά σημαντικά θέματα και ακόμα πιο σημαντικό την έλλειψη κριτικής σκέψης. Αυτά τα στοιχεία όμως αντανακλούν και στις επιλογές που κάνουν οι πολίτες όσον αφορά στην εκπροσώπησή τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και κατ' επέκταση οι επιλογές αυτές αντανακλούν στη λειτουργία της δημοκρατίας μιας χώρας. Προβλήματα κοινωνικής συνοχής Οι νέοι που τελικά αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, ίσως στο μέλλον αποτελέσουν κι οι ίδιοι πρότυπα άλλων νέων, διευρύνοντας έτσι το φαινόμενο της σχολικής διαρροής και δημιουργώντας έναν «κύκλο» κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, λόγω των μειωμένων προσόντων τους. Αυτή η μορφή κοινωνικού αποκλεισμού, μπορεί να πυροδοτήσει αντιδραστικές συμπεριφορές ωθώντας τους σε αντικοινωνικές δραστηριότητες όπως η χρήση ναρκωτικών ή / και εγκληματικές πράξεις, κλοπές και ληστείες, φαινόμενα δηλαδή τα οποία διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή. Στην συνέχεια ακολουθεί το «Δέντρο του προβλήματος» της μαθητικής διαρροής, μια γραφική αναπαράσταση των αιτίων και των συνεπειών του προβλήματος, σχ.1 Δ ΔΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ σχ.1 Συνέπειες Αναπαραγω γή κύκλου φτώχειας Χαμηλό εισόδη μα/ανε ργία Ανειδίκευτοι εργάτες Αρνητικές επιπτώσεις στην οικον +κοινων ανάπτυξη της χώρας Πρόβλημα προσωπική ς ανάπτυξης Επιπτώσεις για την δημοκρατία Έλλειψη κριτικής ικανότητας = κακές πολιτικές επιλογές Αμόρφωτοι πολίτες Πρόβλημα κοινωνικής συνοχής Κίνδυνοι εγκληματικότητ ας, ναρκωτικά κτλ Κακές παρέες Κύριο Πρόβλημα Mαθητική Διαρροή Αίτια Έλλειψη χρημάτων για κάλυψη βασικών εξόδων σχολείου Ανάγκες οικογένειας κρατάνε μικρότερα αδέρφια Κακή συμπεριφορά εκπαιδ/κών (βία, διακρίσεις, αδιαφορία) Έλλειψη αξιολόγησης / σχετ. εκπαίδευσης Βία στο σχολείο από παιδιά Βαρετό σχολείο Έλλειψη δεξιοτήτων ειρηνικής επίλυσης προβλημάτων από δασκάλους + παιδιά Μίμηση φίλων που εγκατέλειψα ν το σχολ 6

7 Από το "Δέντρο Προβλημάτων" στο "Δέντρο Λύσεων" Στην δουλειά που κάναμε με τους νέους χρησιμοποίησαμε το αναλυτικό εργαλείο του "Δέντρου Προβλημάτων / Λύσεων" ως πρώτο βήμα για την παραγωγή συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μαθητικής διαρροής. Το "Δέντρο του Προβλήματος" της Μαθητικής Διαρροής το οποίο είδαμε πιο πάνω, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε δέντρο λύσεων ή αλλιώς στόχων. Αρκεί να μετατραπεί κάθε αρνητική δήλωση την οποία περιλαμβάνει το δέντρο προβλημάτων σε θετική δήλωση. Ακολουθεί το «Δέντρο του προβλήματος» της μαθητικής διαρροής αντεστραμμένο, ως «Δέντρο Λύσεων», μια γραφική αναπαράσταση των στόχων που θα μπορούσαν να έχουν δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος και των επιπτώσεων αυτών Σχ. 2 Δ ΔΕΝΤΡΟ ΛΥΣΕΩΝ σχ.2 ικανοποιητ ικό εισόδημα/ περισσότερ Αποτελέσματα ες ευκαιρίες απασχόληση ς εξειδίκευμ ένοι εργάτες Γενικός Στόχος Επιμέρους Στόχοι Ο κύκλος φτώχειας θα σπάσει Εξεύρεση χρημάτων για κάλυψη βασικών εξόδων σχολ Θετικές επιπτώσεις στην οικον +κοινων ανάπτυξη της χώρας Ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης Δημιουργία δομών στήριξης οικογενειών (παιδ. Σταθμοί) Θετικές επιπτώσεις για την δημοκρατία Πολίτες με κριτική σκέψη και ευθύνη = καλές πολιτικές επιλογές Μορφωμένοι πολίτες Αντιμετώπιση της Mαθητικής Διαρροής Βελτίωση συμπεριφοράς εκπαιδ/κών Αξιολόγηση εκπαιδευτικών & κατάρτιση Πρόληψη της Βίας στο σχολείο Επίτευξη κοινωνικής συνοχής Εξουδετέρωση κινδύνων εγκληματικότ ητας, ναρκωτικά κτλ Καλές παρέες/περιβ άλλον με στόχους κτλ Βελτίωση της διδασκαλία ς/ενδιαφέρ ουσες δραστηριότ ητες Εκπαίδευση για δημιουργική επίλυση προβλημάτων/διαφορών δασκάλους + παιδιά Ενίσχυση αυτοπεποίθ ησης 7

8 Σχέδια δράσης των νέων για την αντιμετώπιση (3) αιτίων της μαθητικής διαρροής Οι ομάδες εργασίας επέλεξαν τρία (3) αίτια του προβλήματος της μαθητικής διαρροής τα οποία θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικά για να αναπτύξουν προτάσεις τις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι ίδιοι οι νέοι στο σχολείο τους ή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται. Τα τρία (3) αίτια τα οποία επέλεξαν είναι τα εξής: 1. Μίμηση κακών προτύπων 2. Έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο 3. Βία στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές / ιες Πιο κάτω ακολουθούν αναλυτικά οι προτάσεις των νέων για πρωτοβουλίες τις οποίες οι ίδιοι οι νέοι μπορούν ν' αναλάβουν για να αντιμετωπίσουν τα πιο πάνω αίτια. Μίμηση κακών προτύπων Διοργάνωση συζήτησης όπου θα αναλυθούν οι πολλαπλές αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η εγκατάλειψη του σχολείου. Η συζήτηση θα μπορούσε να γίνει με χρήση βιωματικών μεθοδολογιών και αναλυτικών εργαλείων όπως την τεχνική του World Cafe και το Δέντρο Προβλημάτων / Λύσεων, ούτως ώστε να εμπλέξει ενεργά τους νέους και να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν γνώση που διαθέτουν όπως έγινε και στις συναντήσεις του παρόντος προγράμματος. Μικρές παρουσιάσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες (πχ. ψυχολόγους) θα μπορούσαν να φωτίσουν πτυχές του ζητήματος και να βοηθήσουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν καλύτερα το υπό συζήτηση θέμα. Διοργάνωση εκδήλωσης με στόχο την προβολή θετικών προτύπων. Για παράδειγμα στην εκδήλωση θα μπορούσαν να μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι με επιτυχία αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν δυσκολίες στην ζωή τους, απολαμβάνοντας στην συνέχεια την επιτυχία και την αναγνώριση. Σε μια τέτοια εκδήλωση θα μπορούσαν να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι του πνεύματος ή επιτυχημένοι επαγγελματίες οι οποίοι είχαν δύσκολα παιδικά/εφηβικά χρόνια, κινδύνεψαν κάποια στιγμή να εγκαταλείψουν το σχολείο, αλλά παρ' όλα αυτά συνέχισαν και δικαιώθηκε η επιλογή τους αυτή μέσα από την ζωή. Τα παιδιά να διαβάσουν συγκεκριμένα βιβλία ή / και να δουν ταινίες που προβάλλουν θετικά πρότυπα και να συζητήσουν στην συνέχεια μέσα στην τάξη το θέμα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο κάποιων μαθημάτων ή και ως μια δραστηριότητα εκτός του σχολικού προγράμματος, για παράδειγμα ένα απόγευμα, στην οποία να προσκληθούν και οι γονείς να συμμετάσχουν. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να παροτρύνουν τα παιδιά να δουλέψουν ομαδικά πάνω σε διαφορετικά ερωτήματα που προκύπτουν από το ίδιο βιβλίο/ταινία ούτως ώστε να δοθεί το έναυσμα για γόνιμο διάλογο και συνεργασία μεταξύ τους. 8

9 Υποστήριξη των παιδιών μέσα από το περιβάλλον τους, φίλους, οικογένειασυγγενείς, σχολική κοινότητα. Όλοι χρειάζεται να είναι σε επιφυλακή. Συχνά υπάρχουν σημάδια τα οποία προειδοποιούν για το ενδεχόμενο της εγκατάλειψης του σχολείου από κάποιους νέους. Αυτά τα σημάδια θα πρέπει να γίνονται γρήγορα αντιληπτά και ν' αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μερικές φορές οι ίδιοι οι ενήλικες δεν γνωρίζουν πως ν' αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παρέχονται κάποιες συμβουλές, να γίνουν συναντήσεις όπου αυτό το θέμα θα συζητηθεί ανοιχτά και καλές πρακτικές θα παρουσιαστούν. Έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο Να θεσμοθετηθεί κάθε εβδομάδα σε κάθε τάξη να γίνεται μια μικρή συζήτηση όπου θα εκφράζονται και θα καταγράφονται οι απόψεις των παιδιών σχετικά με το σχολείο, την εικόνα που έχουν σχηματίσει γι αυτό και τα καθημερινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνεται με τεχνικές και μεθοδολογίες που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών, και την ελεύθερη έκφραση. Επίσης το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα πρέπει να αξιοποιείται και να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες στις οποίες οι ίδιοι οι νέοι θα συμμετέχουν, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εντοπίζονται. Εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας, με τη χρήση πολυμέσων κι άλλων εργαλείων που θα αυξήσουν τη διαδραστικότητα του μαθήματος και θα το κάνουν πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές. Επιπλέον ομαδικές και όχι ατομικές εργασίες, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των νέων, μπορούν να κινητοποιήσουν τους νέους και να τους διδάξουν αξίες ζωής και σημαντικές δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. Δυνατότητα των μαθητών να «ζουν» το μάθημα. Όσο πιο άμεση είναι η επαφή με το αντικείμενο του μαθήματος, τόσο καλύτερη είναι η κατανόησή του καθώς και το ενδιαφέρον των νέων γι αυτό. Κάποια απ τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών ή ιστορίας, θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται σε ιστορικά μνημεία κι αρχαιολογικούς χώρους, όπως άλλωστε και τα μαθήματα φυσικής ή χημείας να πραγματοποιούνται σε εργαστήρια ή και στη φύση αντί για τις κλειστές σχολικές αίθουσες. Εισαγωγή κάποιας μορφής τέχνης στη διδασκαλία. Όσο πιο διασκεδαστικό είναι ένα μάθημα, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσελκύει. Η διάνθιση του μαθήματος για παράδειγμα με ταινίες με θέμα το αντικείμενο του μαθήματος, κάνουν την αποτύπωση του αντικειμένου του μαθήματος πιο εύκολη και πιο ευχάριστη, και σίγουρα καθόλου βαρετή. Προτάσεις για την αντιμετώπιση της Βίας (λεκτικής ή σωματικής) στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς Καταγραφή περιστατικών κακής συμπεριφοράς εκπαιδευτικών (σωματικής ή / και λεκτικής βίας, διακρίσεων κτλ) από τα ίδια τα παιδιά με τρόπο όσο το δυνατό πιο αντικειμενικό και με στοιχεία (πραγματικά περιστατικά, χώρο/τάξη που συνέβη το περιστατικό, ημερομηνίες κτλ.) 9

10 Συζήτηση στην τάξη όπου έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα για την αντιμετώπιση αυτού. Στην συζήτηση αυτή τα ίδια τα παιδιά θα πρέπει να δουν με κριτική ματιά και αντικειμενικότητα και την δική τους συμπεριφορά η οποία κάποιες φορές πυροδοτεί ένταση στο σχολείο. Επιπλέον ενδέχεται να χρειαστεί η υποστήριξη κάποιου μεγαλύτερου ο οποίος θα βοηθήσει στην διευκόλυνση του διαλόγου. Τα παιδιά μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν την υποστήριξη κάποιου άλλου εκπαιδευτικού ή και του διευθυντή του σχολείου. Συζήτηση με τον διευθυντή του σχολείου και προσπάθεια από κοινού με τους νέους και τους εκπαιδευτικούς για να βρεθεί μια λύση. Μελέτη σχετικών κειμένων που έχουν γραφεί από ειδικούς κοινωνιολόγους, ψυχολόγους για καλύτερη κατανόηση του προβλήματος. Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών και ενημέρωση για σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στις προσπάθειες οι οποίες θα γίνουν εντός του σχολείου, μπορεί να γίνει έκκληση για βοήθεια σε άλλους φορείς όπως η Φιλική Φωλιά, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο Συνήγορος του Παιδιού και το Υπουργείο Παιδείας. Θα μπορούσε επίσης να διοργανωθεί μια εκδήλωση όπως για παράδειγμα μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, γονέων αλλά και ειδικών της τοπικής κοινωνίας (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους κτλ). Η εκδήλωση αυτή θα μπορούσε να γίνει στο σχολείο ή σε κάποιο χώρο του Δήμου. Στην συζήτηση το θέμα θα μπορούσε να τεθεί με τρόπο θετικό ούτως ώστε να μην αποτελέσει πεδίο άγονης αντιπαράθεσης αλλά μια ευκαιρία αναστοχασμού για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα η έμφαση θα μπορούσε να τεθεί στις ανάγκες των παιδιών και το τι θα ήθελαν και τι δεν θα ήθελαν από τους εκπαιδευτικούς τους. Στην συζήτηση αυτή κακές συμπεριφορές εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως παραδείγματα προς αποφυγήν και καλές συμπεριφορές ως παραδείγματα προς μίμηση. Επίσης τα παιδιά, με την βοήθεια κάποιου συμβούλου θα μπορούσαν να γράψουν ένα άρθρο για κάποιο έντυπο μέσο όπου να εκφράσουν την άποψή τους. Το κείμενο θα μπορούσε να αποσταλεί και στα σχολεία τους και στις αντίστοιχες αρχές όπως στον διευθυντή εκπαίδευσης της περιοχής. Προτάσεις πολιτικής Αναφορικά με το πρόβλημα της μαθητικής διαρροής οι νέοι προτείνουν τα εξής: Η Πολιτεία να: Ενισχύσει το κράτος πρόνοιας και να προβλέψει την κατάλληλη υποστήριξη για οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, 10

11 ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των νέων να ολοκληρώνουν τουλάχιστον την βασική εκπαίδευση. Δομές όπως παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία να λειτουργούν αποτελεσματικά ούτως ώστε όταν δουλεύουν και οι δύο γονείς να εξασφαλίζονται τα μικρότερα παιδιά και να μην χρειάζεται να διακόψουν το σχολείο τα μεγαλύτερα αδέρφια τους για να τα φροντίζουν. Να προωθηθεί με ειδική εγκύκλιο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το θέμα της βίας στο σχολείο και να υλοποιηθούν κατάλληλες δραστηριότητες εκπαίδευσης. Να εκπαιδευτούν οι σύμβουλοι εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και των πιθανών αιτίων αυτού. Να αναπτυχθούν εργαλεία παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις νέων που ενδέχεται να εγκαταλείψουν το σχολείο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, με όργανα τα οποία ήδη διαθέτει όπως επιτροπές για τα σχολεία αλλά και για τον Πολιτισμό/Περιβάλλον/Αθλητισμό να αναπτύξει πιο στενούς δεσμούς με τις σχολικές μονάδες και να υποστηρίζει όπου χρειάζεται την λειτουργία τους δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μαθητική διαρροή αποτελεί πρόβλημα όλης της κοινωνίας. Αντί Επιλόγου Από την ανάλυση του προβλήματος και την παρουσίαση των προτάσεων που έγιναν από τους νέους για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μαθητικής διαρροής προκύπτει ότι το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι περίπλοκο ζήτημα και η λύση του αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Γίνεται σαφές ότι το πρόβλημα της μαθητικής διαρροής αφορά και την Πολιτεία με τις δομές υποστήριξης που πρέπει να διαθέτει, το ίδιο το σχολείο ως μια υγιή μονάδα σε διαρκή επαγρύπνιση για το συμφέρον των νέων και την ευρύτερη κοινωνία με τους θεσμούς της, όπως τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τις επιτροπές λειτουργίας των Σχολείων μέσα στους Δήμους. Μα πάνω απ' όλους αφορά τους ίδιους τους νέους οι οποίοι είναι και στο επίκεντρο αυτης της συζήτησης. Σημειώνεται εδώ ότι όταν ξεκινήσαμε τον διάλογο για το πρόβλημα της Μαθητικής Διαρροής οι νέοι αρχικά εξέφρασαν τον φόβο ότι δεν γνωρίζουν και πολλά για το θέμα. Στην συνέχεια, αφού τέθηκε το πλαίσιο της συζήτησης και έγινε κατανοητός ο τρόπος της δουλειάς μας, άρχισαν να καταθέτουν τις απόψεις τους οι οποίες ήταν καίριες και αντανακλούσαν γνώση και εμπειρία που διαθέτουν οι νέοι. Έτσι στο τέλος της συζήτησης, με έκπληξη, οι νέοι διαπίστωναν ότι ξέρουν πολύ καλά τα αίτια και τις συνέπειες του ζητήματος. Επίσης από τις προτάσεις που κατεγράφησαν προκύπτει ότι οι ίδιοι οι νέοι μπορούν με την κατάλληλη υποστήριξη να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν συλλογικές δράσεις που θα αφορούν την βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Η ευθύνη μας λοιπόν έγκειται στην υποστήριξη που πρέπει να παρέχουμε στους νέους. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε τον χώρο για να εκφραστούν ελεύθερα και να τους ενθαρρύνουμε, παρέχοντάς τους επίσης τις κατάλληλες μεθοδολογίες/τεχνικές σκέψης/διαλόγου/σχεδιασμού συλλογικών και συνεργατικών δράσεων. Η συνεργασία της ερευνητικής ομάδας Πολιτική Τεχνολογία με τις ομάδες των νέων και τους φορείς τους ανέδειξε επιτυχώς μερικές δυνατότητες συνεργασίας που 11

12 υπάρχουν μεταξύ των πολιτών και των φορέων τους και της επιστημονικήςακαδημαϊκής κοινότητας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι μέσω του προγράμματος αυτού έχει δημιουργηθεί πλέον ένας δεσμός συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των νέων και των κοινωνικών φορέων που συμμετείχαν. Εξάλλου, φορείς και νέοι ζήτησαν την υποστήριξη του Πανεπιστημίου και της επιστημονικής του ομάδας και στο μέλλον σε ανάλογες δράσεις. Ήδη, παρασχέθηκε εκπαιδευτικό υλικό για βιωματικές ασκήσεις / δράσεις και ξεκίνησε μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ της επιστημονικής ομάδας του πανεπιστημίου και φορέων που συμμετείχαν στη δράση. Τέλος, ελπίζουμε ότι το παρόν Σχέδιο Δράσης το οποίο θα είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα της Μαθητικής Διαρροής, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος, μπορεί ν' αποτελέσει πηγή έμπνευσης για νέους και φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. 12

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Κωνσταντίνα Δ. Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Θέμα: Εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΕΠΑΛ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Σχολική βία Εκδηλώσεις βίας στη σχολική κοινότητα, εκφρασμένες με διάφορες μορφές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών

Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών Ερευνητική ομάδα Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου : Αλεξάνδρα Ανδρούσου,

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/46831/2015 Πληροφορίες: Νίκη Μπαφέ, Ματούλα Παπαδημητρίου τηλ. 2131306817, 213 1306816 Προς: Πίνακα αποδεκτών Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ» Σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δράση ενάντια στο ρατσισμό και την ενδοσχολική βία

Δράση ενάντια στο ρατσισμό και την ενδοσχολική βία «Βαρνάλειο» 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου Δράση ενάντια στο ρατσισμό και την ενδοσχολική βία Το Σχέδιο και τα αποτελέσματά του COMENIUS - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Ένα δυσάρεστο περιστατικό Την επομένη ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας θεωρούνται κοινωνικό πρόβλημα

Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας θεωρούνται κοινωνικό πρόβλημα Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας θεωρούνται κοινωνικό πρόβλημα Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Ορίζουν μια κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 1329

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: 1329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ» Σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΒΑΣΩ ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Πολεμιδιών

Γυμνάσιο Πολεμιδιών Γυμνάσιο Πολεμιδιών 2016-2017 Εμείς και οι μαθητές μας Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας δήλωσαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι το μείζον ζήτημα που τους απασχολεί σε σχέση με τη Σχολική μονάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών στο Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα-Α. Παναγίδη Παλιομετόχου Παρουσίαση:Νίκος Πρωτοπαπάς Διευθυντής ΚΛΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας στη Πρόληψη. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους

Στοχεύοντας στη Πρόληψη. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους Στοχεύοντας στη Πρόληψη Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης ΟΑΠ ΣΕΑ Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι Στόχος Παρέμβασης ΟΑΠ: Αντιμετώπιση σοβαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ Καταγράφονται στοιχεία για τις διαδικασίες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου

Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Poster Έρευνα Δράσης «Βελτίωση Προφορικού και Γραπτού Λόγου» Εκπαιδευτικοί 24 εκπαιδευτικοί Αριθμός Παιδιών Τμήματα 196 παιδιά 12 τμήματα Τοποθεσία Σχολείο της

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Για τη σχολική χρονια 2016-2017 Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών»

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» ENOC 14η Ετήσια Συνδιάσκεψη 7-9 Οκτωβρίου 2010, Στρασβούργο / Γαλλία ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» Εισαγωγή Οι Συνήγοροι του Παιδιού και οι Έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλοσοφία μας: διατηρούμε άρρηκτη τη συμμαχία μας με την κοινωνία επιστρέφοντας κάθε χρόνο προστιθέμενη αξία

Η Φιλοσοφία μας: διατηρούμε άρρηκτη τη συμμαχία μας με την κοινωνία επιστρέφοντας κάθε χρόνο προστιθέμενη αξία «Είμαι Μέσα» Πιλοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Σχολικής Διαρροής στην 7η Σχολική Κοινότητα Ν. Αττικής Γαλάνης Γεώργιος Προϊστάμενος ΕΚΕ - Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την πολυετή παρουσία του στην καθημερινότητα των παιδιών, έχει αναπτύξει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Διεξάγει κοινωνικές έρευνες Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Φυσική αγωγή και προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σεμινάριο με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Θέμα: «Σεμινάριο με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» για την πρόληψη ενδοσχολικών συγκρούσεων

«ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» για την πρόληψη ενδοσχολικών συγκρούσεων «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» για την πρόληψη ενδοσχολικών συγκρούσεων εκπαιδεύει μαθητές, συνδέει σχολεία, υποστηρίζει όσους συμμετέχουν ένα ΔΙΧΤΥ που.ξεμπλεκει παρεξηγήσεις ΞΕΔΙΠΛΩΝΕΙ δημιουργικότητα και επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ Το σχολείο ετοιμάζει τα παιδιά να ζήσουν ως ελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες. Το σχολείο για να το πετύχει αυτό φροντίζει ώστε οι δάσκαλοι και οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Κωνσταντινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 4.1 Τίτλος 4ης Επιμέρους Δράσης: Αξιοποίηση του Stop Motion Animation (χειροποίητη κινούμενη εικόνα ) στην αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗΣ : : Δ 39 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ: Παιδιά με σύνδρομο ΝΤΑΟΥΝ (4ο μέρος)

ΕΡΕΥΝΑ: Παιδιά με σύνδρομο ΝΤΑΟΥΝ (4ο μέρος) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ "Ι.Κ. ΒΕΛΛΙΔΗΣ" ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995 Η πρώτη Ελληνική Εφημερίδα στο Internet Ρεπορτάζ ΕΡΕΥΝΑ: Παιδιά με σύνδρομο ΝΤΑΟΥΝ (4ο μέρος) Η αδυναμία τόσο του

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Η μετάβαση από το Πρόγραμμα Σπουδών του 1990 στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 2015 Σύνταξη του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων,

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, αντιπαράθεσης απόψεων. Εννοιολογική χαρτογράφηση -Ο χάρτης εννοιών (concept

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο : Μ.Μ.Ε. και ρατσισμός

Κείμενο : Μ.Μ.Ε. και ρατσισμός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ- ΕΚΦΡΑΣΗ 21 Β Λυκείου Γεν. Παιδείας Ον\ μο :. 18\01\2015 Κείμενο : Μ.Μ.Ε. και ρατσισμός Υπάρχουν ήδη ορισμένες αξιόλογες μελέτες και εμπειρικές έρευνες που ασχολούνται με το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα