Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης Tο σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 1

2 Περιεχόμενα Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης... 1 Εισαγωγή... 3 Αίτια του προβλήματος της μαθητικής διαρροής... 4 Συνέπειες του προβλήματος της μαθητικής διαρροής... 5 Από το "Δέντρο Προβλημάτων" στο "Δέντρο Λύσεων"... 7 Σχέδια δράσης των νέων για την αντιμετώπιση (3) αιτίων της μαθητικής διαρροής... 8 Προτάσεις πολιτικής Αντί Επιλόγου

3 Εισαγωγή Το πρόγραμμα Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης είναι ένα ερευνητικό έργο που υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι τον Ιούλιο του 2013, με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής και ενδυνάμωσης των νέων στην αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης. Ειδικότερα εστιάζει στο φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης, η οποία με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα υψηλή στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο δράσης της ερευνητικής ομάδας «Πολιτική Τεχνολογία» με την συνεργασία σχολείων αλλά και φορέων όπως η Φιλική Φωλιά της Ελευσίνας και ο Επιστημονικός Όμιλος Νέων Πολιτικών Επιστημόνων Κορίνθου. Η «Πολιτική Τεχνολογία» [http://politech.uop.gr ] την οποία συντονίζει ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, έχει την έδρα της στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι Πρωτοβουλίες Νέων αφορούν σε δράσεις άτυπης εκπαίδευσης και διαβούλευσης που συντονίζονται από πολιτικούς επιστήμονες και έχουν ως στόχο την καταγραφή και τεκμηρίωση των αντιλήψεων των νέων σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού και ειδικότερα του φαινομένου της μαθητικής διαρροής. Επίσης έχουν στόχο την εθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στην καταπολέμηση των αιτίων του προβλήματος, καθώς και στην ενεργό παραγωγή πολιτικής σχετικής με την αντιμετώπισή του και κυρίως την πρόληψή του. Για το σκοπό αυτό, συστήθηκαν ομάδες εργασίας (3 ομάδες Χ 10 περίπου νέοι η κάθε μία) με σκοπό την ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με τη συμμετοχή των νέων στη καταπολέμηση του φαινομένου της σχολικής διαρροής. Στις ομάδες εργασίας συμμετείχαν μαθητές λυκείου και φοιτητές πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνονται: (α) εκπαίδευση στα εργαλεία ανάλυσης κοινωνικών προβλημάτων και σχεδιασμού συλλογικών δράσεων β) δια ζώσης και ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία περιλάμβανε και τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου με στόχο την καταγραφή και ιεράρχηση των πιο σημαντικών αιτίων του κοινωνικού αποκλεισμού και της σχολικής διαρροής (γ) σε βάθος ανάλυση του προβλήματος της μαθητικής διαρροής και συζήτηση πιθανών λύσεων με τη χρήση σχετικών εργαλείων ανάλυσης (δ) επιλογή 3 αιτίων του προβλήματος της μαθητικής διαρροής και ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων δράσης στην υλοποίηση των οποίων μπορούν να συμβάλλουν οι νέοι σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς. Οι ομάδες επικεντρώθηκαν σε ενέργειες που είναι εφικτές και άμεσα εφαρμόσιμες για κάθε ένα από τα επιλεγμένα αίτια, ταυτόχρονα με την επισήμανση των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων. Στο σχέδιο δράσης, κύριο ζητούμενο είναι η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των νέων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τους αφορούν. Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης, ήτοι οι ενέργειες, οι ανθρώπινοι πόροι και οι διαδικασίες που θα απαιτούνται για την υλοποίησή του, προέρχονται εξ ολοκλήρου, από το δομημένο διάλογο των ομάδων εργασίας. Επιστημονική επιμέλεια - Σύνταξη Ε. Βαθάκου, Ν.-Σ. Κουτσούκης, Π. Σκλιας. Συλλογή στοιχείων και πρωτογενής επεξεργασία: Άννα Πασχάλη 3

4 Αίτια του προβλήματος της μαθητικής διαρροής Κατά την διάρκεια της Α συνάντησης των ομάδων εργασίας έγινε καταγραφή, ιεράρχηση και ανάλυση των πιο σημαντικών αιτίων του προβλήματος της σχολικής διαρροής. Από την διαδικασία αυτή προέκυψε ότι οι νέοι θεωρούν σημαντικότερα αίτια τα εξής: (1) Έλλειψη χρημάτων της οικογένειας για κάλυψη βασικών εξόδων σχολείου (2) Βία στο σχολείο είτε από εκπαιδευτικούς είτε από συμμαθητές/ιες (3) Μίμηση φίλων / συγγενών που εγκατέλειψαν το σχολείο (4) Ανάγκες της οικογένειας για υποστήριξη στο σπίτι (5) Έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο (6) Ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί (7) Έλλειψη δεξιοτήτων δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Πιο κάτω ακολουθεί σύντομη περιγραφή των αιτίων και των συνεπειών τους, όπως προέκυψε μέσα από την συζήτηση η οποία έγινε με την χρήση του εργαλείου ανάλυσης «Δέντρο Προβλημάτων / Λύσεων». Έλλειψη χρημάτων για κάλυψη βασικών εξόδων σχολείου Η έλλειψη χρημάτων για την κάλυψη των βασικών αναγκών του σχολείου αναδείχθηκε σαν ένα βασικό αίτιο της σχολικής διαρροής. H αγορά των απαραίτητων (σχολικά είδη, ρουχισμός) για να πάει ένα παιδί στο σχολείο για κάποιες οικογένειες, ιδιαίτερα την εποχή της οικονομική κρίσης που διανύει η χώρα, αποτελεί δυσβάσταχτο βάρος το οποίο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, με αποτέλεσμα να στερούν απ τα παιδιά τους το δικαίωμα στην παιδεία. Συχνά στην δεινή οικονομική κατάσταση προστίθεται και η αδιαφορία ή και αρνητική στάση της οικογένειας όσον αφορά στο σχολείο και στην ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης. Ανάγκες της οικογένειας για βοήθεια στο σπίτι Σε μερικές περιπτώσεις, τα παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, προκειμένου να συνεισφέρουν πρακτικά στην οικογένεια, για παράδειγμα προσέχοντας τα μικρότερα αδέρφια τους στο σπίτι. Σε νοικοκυριά όπου αναγκάζονται να εργαστούν κι οι δύο γονείς προκειμένου ν ανταπεξέλθουν οικονομικά η επιλογή αυτή μερικές φορές αποτελεί επιλογή επιβίωσης. Βία στο σχολείο Από τη συζήτηση που έγινε με τις ομάδες των νέων η χρήση βίας καταγράφεται ως ένα σημαντικό αίτιο του φαινομένου της σχολικής διαρροής. Το πρόβλημα της Βίας στο σχολείο εκδηλώνεται με πολλές μορφές. Έτσι λοιπόν η Βία μπορεί να είναι λεκτική ή / και φυσική βία. Επίσης μπορεί ενίοτε να ξεκινά ως λεκτική και να κλιμακώνεται ως φυσική βία. Επιπλέον ο φυσικός αυτουργός της βίας μπορεί να είναι είτε (συμ)μαθητές / ιες (bulliying) είτε εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστικά μέλη μιας ομάδας αναφέρθηκαν σε περιστατικά τα οποία έχουν ζήσει όπου εκπαιδευτικοί απευθύνονταν με τρόπο ιδιαίτερα υποτιμητικό / προσβλητικό σε μαθητές και ενίοτε πετούσαν βιβλία μέσα στην τάξη ως μέσο εκφοβισμού ή και χειροδικούσαν. Μίμηση κακών προτύπων Συχνά τα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο μιμούμενα φίλους τους, μεγαλύτερα αδέρφια τους ή άλλους νέους που έχουν και αυτοί εγκαταλείψει το σχολείο. Αυτό συμβαίνει λόγω χαμηλής αυτοπεποίθησης των νέων σε μια ευαίσθητη ηλικία αλλά και λόγω έλλειψης άλλων θετικών προτύπων αναφοράς. Επίσης μέσα από τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε αναδείχθηκε και η σημασία της άγνοιας όσον αφορά τις συνέπειες της μαθητικής διαρροής σε βάθος χρόνου στην ζωή των ίδιων αλλά και στην εξέλιξη / ανάπτυξη του στενού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος τους. Η άγνοια αυτή λειτουργεί συνδυαστικά με τη μίμηση κακών προτύπων. 4

5 Έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα ενδεχόμενα αίτια της σχολικής διαρροής, οι νέοι ανέφεραν πως σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών που εγκατέλειψαν το σχολείο, σημαντικό ρόλο έπαιξε η έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο. Η μέθοδος διδασκαλίας, η δομή των μαθημάτων καθώς κι ύλη, καθιστούν το σχολείο έναν από τους λιγότερο ελκυστικούς χώρους για έναν νέο σήμερα. Ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί Η παρουσία των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σημασίας για την στάση των νέων απέναντι στο σχολείο. Όπως αναφέρθηκε στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, διακριτική μεταχείριση μαθητών, ανιαρός τρόπος διδασκαλίας καθώς κι η έλλειψη σωστής κι επαρκούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών, μπορούν ν αποθαρρύνουν ένα νέο απ το να συνεχίσει τις σπουδές του. Έλλειψη δεξιοτήτων δημιουργικής επίλυσης διαφορών Προβλήματα και συγκρούσεις εμφανίζονται συχνά στο σχολείο, στον προαύλιο χώρο ή / και στις τάξεις δημιουργώντας ένταση και αρνητικό κλίμα στις σχέσεις μαθητών. Μερικές φορές η αντιμετώπιση αυτών γίνεται με αδέξιο τρόπο οδηγώντας στην συσσώρευση έντασης και αρνητικών συναισθημάτων. Είναι σημαντικό λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να έχουν την γνώση και την εμπειρία να διαχειρίζονται και να επιλύουν ειρηνικά και δημιουργικά τις όποιες διαφορές προκύπτουν εντός του σχολικού χώρου, καθιστώντας αυτές ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη, προσωπική και συλλογική. Επίσης είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν οι ίδιοι οι μαθητές σε τεχνικές δημιουργικής διαχείρισης προβλημάτων / συγκρούσεων. Συνέπειες του προβλήματος της μαθητικής διαρροής Η εγκατάλειψη του σχολείου και η μη ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης έχει πολλαπλές συνέπειες όσον αφορά όχι μόνο την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου (επαγγελματική, πνευματική, ψυχολογική, κοινωνική), αλλά και την ανάπτυξη ενός τόπου, κοινωνική, οικονομική και πολιτική. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι συνέπειες της μαθητικής διαρροής όπως τις κατέγραψαν οι νέοι στο "Δέντρο του Προβλήματος" της Μαθητικής Διαρροής. Συνέπειες όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση του ατόμου Οι αποκλεισμένοι απ την παιδεία πολίτες, βλέπουν το εύρος των εργασιακών τους επιλογών να συρρικνώνεται, καθώς περιορίζονται σε θέσεις ανειδίκευτης εργασίας στις οποίες υποαμείβονται σε σχέση με τα ανώτερα επίπεδα της εργασιακής πυραμίδας. Αυτό έχει πολλαπλά αποτελέσματα τόσο για τους νέους όσο και για την κοινωνία συνολικότερα. Η ανειδίκευτη εργασία έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή αμοιβή των εργαζομένων και κατ' επέκταση συχνά οδηγεί στην αναπαραγωγή του κύκλου της φτώχειας. Όσον αφορά την κοινωνία, η αύξηση του ποσοστού των ανειδίκευτων εργατών σημαίνει πτώση του ποσοστού εξειδίκευσης στον παραγωγικό τομέα, κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας γενικότερα. 5

6 Έλλειψη κριτικής σκέψης - κακές πολιτικές επιλογές - επιπτώσεις για την Δημοκρατία Η πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης έχει αποτέλεσμα το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των πολιτών, την άγνοια όσον αφορά σημαντικά θέματα και ακόμα πιο σημαντικό την έλλειψη κριτικής σκέψης. Αυτά τα στοιχεία όμως αντανακλούν και στις επιλογές που κάνουν οι πολίτες όσον αφορά στην εκπροσώπησή τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και κατ' επέκταση οι επιλογές αυτές αντανακλούν στη λειτουργία της δημοκρατίας μιας χώρας. Προβλήματα κοινωνικής συνοχής Οι νέοι που τελικά αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, ίσως στο μέλλον αποτελέσουν κι οι ίδιοι πρότυπα άλλων νέων, διευρύνοντας έτσι το φαινόμενο της σχολικής διαρροής και δημιουργώντας έναν «κύκλο» κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, λόγω των μειωμένων προσόντων τους. Αυτή η μορφή κοινωνικού αποκλεισμού, μπορεί να πυροδοτήσει αντιδραστικές συμπεριφορές ωθώντας τους σε αντικοινωνικές δραστηριότητες όπως η χρήση ναρκωτικών ή / και εγκληματικές πράξεις, κλοπές και ληστείες, φαινόμενα δηλαδή τα οποία διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή. Στην συνέχεια ακολουθεί το «Δέντρο του προβλήματος» της μαθητικής διαρροής, μια γραφική αναπαράσταση των αιτίων και των συνεπειών του προβλήματος, σχ.1 Δ ΔΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ σχ.1 Συνέπειες Αναπαραγω γή κύκλου φτώχειας Χαμηλό εισόδη μα/ανε ργία Ανειδίκευτοι εργάτες Αρνητικές επιπτώσεις στην οικον +κοινων ανάπτυξη της χώρας Πρόβλημα προσωπική ς ανάπτυξης Επιπτώσεις για την δημοκρατία Έλλειψη κριτικής ικανότητας = κακές πολιτικές επιλογές Αμόρφωτοι πολίτες Πρόβλημα κοινωνικής συνοχής Κίνδυνοι εγκληματικότητ ας, ναρκωτικά κτλ Κακές παρέες Κύριο Πρόβλημα Mαθητική Διαρροή Αίτια Έλλειψη χρημάτων για κάλυψη βασικών εξόδων σχολείου Ανάγκες οικογένειας κρατάνε μικρότερα αδέρφια Κακή συμπεριφορά εκπαιδ/κών (βία, διακρίσεις, αδιαφορία) Έλλειψη αξιολόγησης / σχετ. εκπαίδευσης Βία στο σχολείο από παιδιά Βαρετό σχολείο Έλλειψη δεξιοτήτων ειρηνικής επίλυσης προβλημάτων από δασκάλους + παιδιά Μίμηση φίλων που εγκατέλειψα ν το σχολ 6

7 Από το "Δέντρο Προβλημάτων" στο "Δέντρο Λύσεων" Στην δουλειά που κάναμε με τους νέους χρησιμοποίησαμε το αναλυτικό εργαλείο του "Δέντρου Προβλημάτων / Λύσεων" ως πρώτο βήμα για την παραγωγή συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μαθητικής διαρροής. Το "Δέντρο του Προβλήματος" της Μαθητικής Διαρροής το οποίο είδαμε πιο πάνω, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε δέντρο λύσεων ή αλλιώς στόχων. Αρκεί να μετατραπεί κάθε αρνητική δήλωση την οποία περιλαμβάνει το δέντρο προβλημάτων σε θετική δήλωση. Ακολουθεί το «Δέντρο του προβλήματος» της μαθητικής διαρροής αντεστραμμένο, ως «Δέντρο Λύσεων», μια γραφική αναπαράσταση των στόχων που θα μπορούσαν να έχουν δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος και των επιπτώσεων αυτών Σχ. 2 Δ ΔΕΝΤΡΟ ΛΥΣΕΩΝ σχ.2 ικανοποιητ ικό εισόδημα/ περισσότερ Αποτελέσματα ες ευκαιρίες απασχόληση ς εξειδίκευμ ένοι εργάτες Γενικός Στόχος Επιμέρους Στόχοι Ο κύκλος φτώχειας θα σπάσει Εξεύρεση χρημάτων για κάλυψη βασικών εξόδων σχολ Θετικές επιπτώσεις στην οικον +κοινων ανάπτυξη της χώρας Ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης Δημιουργία δομών στήριξης οικογενειών (παιδ. Σταθμοί) Θετικές επιπτώσεις για την δημοκρατία Πολίτες με κριτική σκέψη και ευθύνη = καλές πολιτικές επιλογές Μορφωμένοι πολίτες Αντιμετώπιση της Mαθητικής Διαρροής Βελτίωση συμπεριφοράς εκπαιδ/κών Αξιολόγηση εκπαιδευτικών & κατάρτιση Πρόληψη της Βίας στο σχολείο Επίτευξη κοινωνικής συνοχής Εξουδετέρωση κινδύνων εγκληματικότ ητας, ναρκωτικά κτλ Καλές παρέες/περιβ άλλον με στόχους κτλ Βελτίωση της διδασκαλία ς/ενδιαφέρ ουσες δραστηριότ ητες Εκπαίδευση για δημιουργική επίλυση προβλημάτων/διαφορών δασκάλους + παιδιά Ενίσχυση αυτοπεποίθ ησης 7

8 Σχέδια δράσης των νέων για την αντιμετώπιση (3) αιτίων της μαθητικής διαρροής Οι ομάδες εργασίας επέλεξαν τρία (3) αίτια του προβλήματος της μαθητικής διαρροής τα οποία θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικά για να αναπτύξουν προτάσεις τις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι ίδιοι οι νέοι στο σχολείο τους ή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται. Τα τρία (3) αίτια τα οποία επέλεξαν είναι τα εξής: 1. Μίμηση κακών προτύπων 2. Έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο 3. Βία στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές / ιες Πιο κάτω ακολουθούν αναλυτικά οι προτάσεις των νέων για πρωτοβουλίες τις οποίες οι ίδιοι οι νέοι μπορούν ν' αναλάβουν για να αντιμετωπίσουν τα πιο πάνω αίτια. Μίμηση κακών προτύπων Διοργάνωση συζήτησης όπου θα αναλυθούν οι πολλαπλές αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η εγκατάλειψη του σχολείου. Η συζήτηση θα μπορούσε να γίνει με χρήση βιωματικών μεθοδολογιών και αναλυτικών εργαλείων όπως την τεχνική του World Cafe και το Δέντρο Προβλημάτων / Λύσεων, ούτως ώστε να εμπλέξει ενεργά τους νέους και να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν γνώση που διαθέτουν όπως έγινε και στις συναντήσεις του παρόντος προγράμματος. Μικρές παρουσιάσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες (πχ. ψυχολόγους) θα μπορούσαν να φωτίσουν πτυχές του ζητήματος και να βοηθήσουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν καλύτερα το υπό συζήτηση θέμα. Διοργάνωση εκδήλωσης με στόχο την προβολή θετικών προτύπων. Για παράδειγμα στην εκδήλωση θα μπορούσαν να μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι με επιτυχία αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν δυσκολίες στην ζωή τους, απολαμβάνοντας στην συνέχεια την επιτυχία και την αναγνώριση. Σε μια τέτοια εκδήλωση θα μπορούσαν να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι του πνεύματος ή επιτυχημένοι επαγγελματίες οι οποίοι είχαν δύσκολα παιδικά/εφηβικά χρόνια, κινδύνεψαν κάποια στιγμή να εγκαταλείψουν το σχολείο, αλλά παρ' όλα αυτά συνέχισαν και δικαιώθηκε η επιλογή τους αυτή μέσα από την ζωή. Τα παιδιά να διαβάσουν συγκεκριμένα βιβλία ή / και να δουν ταινίες που προβάλλουν θετικά πρότυπα και να συζητήσουν στην συνέχεια μέσα στην τάξη το θέμα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο κάποιων μαθημάτων ή και ως μια δραστηριότητα εκτός του σχολικού προγράμματος, για παράδειγμα ένα απόγευμα, στην οποία να προσκληθούν και οι γονείς να συμμετάσχουν. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να παροτρύνουν τα παιδιά να δουλέψουν ομαδικά πάνω σε διαφορετικά ερωτήματα που προκύπτουν από το ίδιο βιβλίο/ταινία ούτως ώστε να δοθεί το έναυσμα για γόνιμο διάλογο και συνεργασία μεταξύ τους. 8

9 Υποστήριξη των παιδιών μέσα από το περιβάλλον τους, φίλους, οικογένειασυγγενείς, σχολική κοινότητα. Όλοι χρειάζεται να είναι σε επιφυλακή. Συχνά υπάρχουν σημάδια τα οποία προειδοποιούν για το ενδεχόμενο της εγκατάλειψης του σχολείου από κάποιους νέους. Αυτά τα σημάδια θα πρέπει να γίνονται γρήγορα αντιληπτά και ν' αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μερικές φορές οι ίδιοι οι ενήλικες δεν γνωρίζουν πως ν' αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παρέχονται κάποιες συμβουλές, να γίνουν συναντήσεις όπου αυτό το θέμα θα συζητηθεί ανοιχτά και καλές πρακτικές θα παρουσιαστούν. Έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο Να θεσμοθετηθεί κάθε εβδομάδα σε κάθε τάξη να γίνεται μια μικρή συζήτηση όπου θα εκφράζονται και θα καταγράφονται οι απόψεις των παιδιών σχετικά με το σχολείο, την εικόνα που έχουν σχηματίσει γι αυτό και τα καθημερινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνεται με τεχνικές και μεθοδολογίες που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών, και την ελεύθερη έκφραση. Επίσης το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα πρέπει να αξιοποιείται και να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες στις οποίες οι ίδιοι οι νέοι θα συμμετέχουν, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εντοπίζονται. Εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας, με τη χρήση πολυμέσων κι άλλων εργαλείων που θα αυξήσουν τη διαδραστικότητα του μαθήματος και θα το κάνουν πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές. Επιπλέον ομαδικές και όχι ατομικές εργασίες, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των νέων, μπορούν να κινητοποιήσουν τους νέους και να τους διδάξουν αξίες ζωής και σημαντικές δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. Δυνατότητα των μαθητών να «ζουν» το μάθημα. Όσο πιο άμεση είναι η επαφή με το αντικείμενο του μαθήματος, τόσο καλύτερη είναι η κατανόησή του καθώς και το ενδιαφέρον των νέων γι αυτό. Κάποια απ τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών ή ιστορίας, θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται σε ιστορικά μνημεία κι αρχαιολογικούς χώρους, όπως άλλωστε και τα μαθήματα φυσικής ή χημείας να πραγματοποιούνται σε εργαστήρια ή και στη φύση αντί για τις κλειστές σχολικές αίθουσες. Εισαγωγή κάποιας μορφής τέχνης στη διδασκαλία. Όσο πιο διασκεδαστικό είναι ένα μάθημα, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσελκύει. Η διάνθιση του μαθήματος για παράδειγμα με ταινίες με θέμα το αντικείμενο του μαθήματος, κάνουν την αποτύπωση του αντικειμένου του μαθήματος πιο εύκολη και πιο ευχάριστη, και σίγουρα καθόλου βαρετή. Προτάσεις για την αντιμετώπιση της Βίας (λεκτικής ή σωματικής) στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς Καταγραφή περιστατικών κακής συμπεριφοράς εκπαιδευτικών (σωματικής ή / και λεκτικής βίας, διακρίσεων κτλ) από τα ίδια τα παιδιά με τρόπο όσο το δυνατό πιο αντικειμενικό και με στοιχεία (πραγματικά περιστατικά, χώρο/τάξη που συνέβη το περιστατικό, ημερομηνίες κτλ.) 9

10 Συζήτηση στην τάξη όπου έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα για την αντιμετώπιση αυτού. Στην συζήτηση αυτή τα ίδια τα παιδιά θα πρέπει να δουν με κριτική ματιά και αντικειμενικότητα και την δική τους συμπεριφορά η οποία κάποιες φορές πυροδοτεί ένταση στο σχολείο. Επιπλέον ενδέχεται να χρειαστεί η υποστήριξη κάποιου μεγαλύτερου ο οποίος θα βοηθήσει στην διευκόλυνση του διαλόγου. Τα παιδιά μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν την υποστήριξη κάποιου άλλου εκπαιδευτικού ή και του διευθυντή του σχολείου. Συζήτηση με τον διευθυντή του σχολείου και προσπάθεια από κοινού με τους νέους και τους εκπαιδευτικούς για να βρεθεί μια λύση. Μελέτη σχετικών κειμένων που έχουν γραφεί από ειδικούς κοινωνιολόγους, ψυχολόγους για καλύτερη κατανόηση του προβλήματος. Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών και ενημέρωση για σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στις προσπάθειες οι οποίες θα γίνουν εντός του σχολείου, μπορεί να γίνει έκκληση για βοήθεια σε άλλους φορείς όπως η Φιλική Φωλιά, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο Συνήγορος του Παιδιού και το Υπουργείο Παιδείας. Θα μπορούσε επίσης να διοργανωθεί μια εκδήλωση όπως για παράδειγμα μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, γονέων αλλά και ειδικών της τοπικής κοινωνίας (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους κτλ). Η εκδήλωση αυτή θα μπορούσε να γίνει στο σχολείο ή σε κάποιο χώρο του Δήμου. Στην συζήτηση το θέμα θα μπορούσε να τεθεί με τρόπο θετικό ούτως ώστε να μην αποτελέσει πεδίο άγονης αντιπαράθεσης αλλά μια ευκαιρία αναστοχασμού για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα η έμφαση θα μπορούσε να τεθεί στις ανάγκες των παιδιών και το τι θα ήθελαν και τι δεν θα ήθελαν από τους εκπαιδευτικούς τους. Στην συζήτηση αυτή κακές συμπεριφορές εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως παραδείγματα προς αποφυγήν και καλές συμπεριφορές ως παραδείγματα προς μίμηση. Επίσης τα παιδιά, με την βοήθεια κάποιου συμβούλου θα μπορούσαν να γράψουν ένα άρθρο για κάποιο έντυπο μέσο όπου να εκφράσουν την άποψή τους. Το κείμενο θα μπορούσε να αποσταλεί και στα σχολεία τους και στις αντίστοιχες αρχές όπως στον διευθυντή εκπαίδευσης της περιοχής. Προτάσεις πολιτικής Αναφορικά με το πρόβλημα της μαθητικής διαρροής οι νέοι προτείνουν τα εξής: Η Πολιτεία να: Ενισχύσει το κράτος πρόνοιας και να προβλέψει την κατάλληλη υποστήριξη για οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, 10

11 ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των νέων να ολοκληρώνουν τουλάχιστον την βασική εκπαίδευση. Δομές όπως παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία να λειτουργούν αποτελεσματικά ούτως ώστε όταν δουλεύουν και οι δύο γονείς να εξασφαλίζονται τα μικρότερα παιδιά και να μην χρειάζεται να διακόψουν το σχολείο τα μεγαλύτερα αδέρφια τους για να τα φροντίζουν. Να προωθηθεί με ειδική εγκύκλιο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το θέμα της βίας στο σχολείο και να υλοποιηθούν κατάλληλες δραστηριότητες εκπαίδευσης. Να εκπαιδευτούν οι σύμβουλοι εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και των πιθανών αιτίων αυτού. Να αναπτυχθούν εργαλεία παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις νέων που ενδέχεται να εγκαταλείψουν το σχολείο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, με όργανα τα οποία ήδη διαθέτει όπως επιτροπές για τα σχολεία αλλά και για τον Πολιτισμό/Περιβάλλον/Αθλητισμό να αναπτύξει πιο στενούς δεσμούς με τις σχολικές μονάδες και να υποστηρίζει όπου χρειάζεται την λειτουργία τους δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μαθητική διαρροή αποτελεί πρόβλημα όλης της κοινωνίας. Αντί Επιλόγου Από την ανάλυση του προβλήματος και την παρουσίαση των προτάσεων που έγιναν από τους νέους για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μαθητικής διαρροής προκύπτει ότι το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι περίπλοκο ζήτημα και η λύση του αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Γίνεται σαφές ότι το πρόβλημα της μαθητικής διαρροής αφορά και την Πολιτεία με τις δομές υποστήριξης που πρέπει να διαθέτει, το ίδιο το σχολείο ως μια υγιή μονάδα σε διαρκή επαγρύπνιση για το συμφέρον των νέων και την ευρύτερη κοινωνία με τους θεσμούς της, όπως τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τις επιτροπές λειτουργίας των Σχολείων μέσα στους Δήμους. Μα πάνω απ' όλους αφορά τους ίδιους τους νέους οι οποίοι είναι και στο επίκεντρο αυτης της συζήτησης. Σημειώνεται εδώ ότι όταν ξεκινήσαμε τον διάλογο για το πρόβλημα της Μαθητικής Διαρροής οι νέοι αρχικά εξέφρασαν τον φόβο ότι δεν γνωρίζουν και πολλά για το θέμα. Στην συνέχεια, αφού τέθηκε το πλαίσιο της συζήτησης και έγινε κατανοητός ο τρόπος της δουλειάς μας, άρχισαν να καταθέτουν τις απόψεις τους οι οποίες ήταν καίριες και αντανακλούσαν γνώση και εμπειρία που διαθέτουν οι νέοι. Έτσι στο τέλος της συζήτησης, με έκπληξη, οι νέοι διαπίστωναν ότι ξέρουν πολύ καλά τα αίτια και τις συνέπειες του ζητήματος. Επίσης από τις προτάσεις που κατεγράφησαν προκύπτει ότι οι ίδιοι οι νέοι μπορούν με την κατάλληλη υποστήριξη να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν συλλογικές δράσεις που θα αφορούν την βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Η ευθύνη μας λοιπόν έγκειται στην υποστήριξη που πρέπει να παρέχουμε στους νέους. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε τον χώρο για να εκφραστούν ελεύθερα και να τους ενθαρρύνουμε, παρέχοντάς τους επίσης τις κατάλληλες μεθοδολογίες/τεχνικές σκέψης/διαλόγου/σχεδιασμού συλλογικών και συνεργατικών δράσεων. Η συνεργασία της ερευνητικής ομάδας Πολιτική Τεχνολογία με τις ομάδες των νέων και τους φορείς τους ανέδειξε επιτυχώς μερικές δυνατότητες συνεργασίας που 11

12 υπάρχουν μεταξύ των πολιτών και των φορέων τους και της επιστημονικήςακαδημαϊκής κοινότητας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι μέσω του προγράμματος αυτού έχει δημιουργηθεί πλέον ένας δεσμός συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των νέων και των κοινωνικών φορέων που συμμετείχαν. Εξάλλου, φορείς και νέοι ζήτησαν την υποστήριξη του Πανεπιστημίου και της επιστημονικής του ομάδας και στο μέλλον σε ανάλογες δράσεις. Ήδη, παρασχέθηκε εκπαιδευτικό υλικό για βιωματικές ασκήσεις / δράσεις και ξεκίνησε μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ της επιστημονικής ομάδας του πανεπιστημίου και φορέων που συμμετείχαν στη δράση. Τέλος, ελπίζουμε ότι το παρόν Σχέδιο Δράσης το οποίο θα είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα της Μαθητικής Διαρροής, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος, μπορεί ν' αποτελέσει πηγή έμπνευσης για νέους και φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. 12

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση»

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Σχολική χρονιά 2006-2007 Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Η υγεία, η ασφάλεια και η διατροφή είναι έννοιες αλληλοσχετιζόμενες. Η σχέση της διατροφής με την υγεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΛΟΥΤΟΣ» (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ - ένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ στην ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ) Πρόγραμμα για ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 «ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά*

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Διαβάζουμε το κείμενο. Το αληθινό παραμύθι της βίας Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή).

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή). ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ΣχολικήΔιαμεσολάβηση Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, προσκάλεσε σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Συνηγόρου του Πολίτη Συνηγόρου του Παιδιού για τoν θεσμό της σχολικής διαμεσολάβησης

Ερωτηματολόγιο Συνηγόρου του Πολίτη Συνηγόρου του Παιδιού για τoν θεσμό της σχολικής διαμεσολάβησης Ερωτηματολόγιο Συνηγόρου του Πολίτη Συνηγόρου του Παιδιού για τoν θεσμό της σχολικής διαμεσολάβησης Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, συγκεντρώνει στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης.

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. 1. Τι είναι _Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. _Στόχος μας για να γίνει η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) (Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και προσαρμοσμένες στις δυνατότητες γραφής των μαθητών της Γ Λυκείου.) (Πλαγιότιτλοι - κύρια σημεία του κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Συντάκτης: Eπιστημονική ομάδα εισηγητών 1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 1. Μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία: Α) Η συμπεριφορά του ατόμου δεν μεταβάλλεται Β) Η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τις μαθητικές κοινότητες

Ερωτηματολόγιο για τις μαθητικές κοινότητες Ερωτηματολόγιο για τις μαθητικές κοινότητες Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να δοθεί, κατά προτίμηση, σε μαθητές της Β και της Γ γυμνασίου και να αποτελέσει αφορμή για μια γόνιμη συζήτηση μαζί τους για την

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ, Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, διανύει τον έβδομο χρόνο από την ίδρυσή του το 2008. Τα τελευταία δύο χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΖΑ- ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΙΖΑ- ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ, Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, διανύει τον έβδομο χρόνο από την ίδρυσή του το 2008. Τα τελευταία δύο χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα 08/07/2014 Αρ. Πρωτ. 6492 Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα