ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4,50 Έξοδα Διαβίβασης : 7,50 2. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Άλλο σκοπό (β) Πάνω από : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα Διεκπεραίωσης : Μέχρι 5,000 : 5,50 Πέραν των 5,000 : 8,50 Έξοδα Διαβίβασης : 9,00 3. Εξερχόµενα εµβάσµατα Handling Commission : (SWIFT) 0,1%, µε min 5 και max 200 Με χρέωση Foreign Currency Account (στο ίδιο ξένο νόµισµα) Έξοδα Διαβίβασης : 9,00 4. Εξερχόµενα εµβάσµατα (SEPA) - Εντολές που λαμβάνονται σε Κατάστημα α) Φοιτητικούς σκοπούς Σταθερή χρέωση 4 β) Άλλους σκοπούς 0,15% µε min 4 και max 10 - Εντολές που λαμβάνονται μέσω I-Banking 0,15% µε min 2 και max 4 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Εντολές για το εσωτερικό και Χώρες στη ζώνη SEPA 6. Εξερχόµενα εµβάσµατα σε EUR Χωρίς Συναλλαγµατική Προµήθεια (SWIFT) Έξοδα Διεκπεραίωσης : Εκτός φοιτητικών Mέχρι : 0,15% με min 4 και max 10 Πέραν των : 0,1% µε max 300 Έξοδα Διαβίβασης : Μέχρι : Για προθεσμία εκτέλεσης τριών ημερών (D*+3)) δηλαδή Sepa Credit Transfers: Xωρίς Xρέωση Για ταχύτερη εκτέλεση (με προθεσμία εκτέλεσης δύο ημερών (D+2)) δηλαδή Swift Transfers: 8 Πέραν των : 9 D*: Ημερομηνία Λήψης Εντολής Σελίδα 1

2 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Εντολές για Χώρες εκτός SEPA 7. Εξερχόµενα εµβάσµατα Handling Commission : Σε EUR 0,1%, µε min 5 και max 170 (SWIFT) Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4,50 Φοιτητικά Έξοδα Διαβίβασης : 7,50 8. Εξερχόµενα εµβάσµατα Handling Commission : Σε EUR 0,1%, µε min 5 και max 200 (SWIFT) Έξοδα Διεκπεραίωσης : Εκτός φοιτητικών Μέχρι : 5,50 Πέραν των : 8,50 Έξοδα Διαβίβασης : 9,00 Σημειώσεις σε εξερχόμενα εμβάσματα 9. Χρεώσεις για διαφορετικό χειρισμό ή/και (α) Same Day Value: διερεύνηση εξερχόμενων εμβασμάτων (Σημεία 1-8 πιο πάνω ) (i) Για τα φοιτητικά εµβάσµατα (σημεία 1,5&7 πιο πάνω ) Χρέωση 10 (ii) Για τα υπόλοιπα εμβάσματα (σημεία 2,3,6,&8 πιο πάνω ) Πρόσθετη χρέωση για αξία ίδιας ηµέρας (same day value) 0,05% µε min 20 και max 200 (β) Εμβάσματα charges OUR: Για όλες τις κατηγορίες εμβασμάτων: Μέχρι 15,000: Πρόσθετη χρέωση 10 15,001-50,000: Πρόσθετη χρέωση 25 Πέραν των 50,000:Πρόσθετη χρέωση 75. (γ) Έξοδα για διόρθωση/τροποποίηση Οδηγιών : 25 (δ) Ακύρωση εντολής Εμβάσματος : 25 (ε) Διερεύνηση Εμβάσματος : 25 πλέον έξοδα τραπεζών εξωτερικού (στ) Αντίγραφα αποδείξεων / εντολών πέραν του τρέχοντος έτους ανάλογα με τον χρόνο έρευνας : 5-10 για κάθε ημερομηνία. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Εντολές που λαμβάνονται σε Ευρώ 10. Μέσω SEPA Έξοδα Διεκπεραίωσης: (α) Μέχρι : χωρίς χρέωση (β) Από μέχρι : 1 (γ) Από μέχρι : 2 (δ) Από μέχρι : 4 (ε) Από μέχρι : 10 (στ) Πέραν των : 20 Σελίδα 2

3 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 11. Επιτόκια Βασικά Βασικό Στεγαστικό 2,75% Βασικό Επιχειρηματικό 2,95% Βασικό Καταναλωτικό 3,70% Βασικό Ταμιευτηρίου 2,75% Βασικό με Δέσμευση Κατάθεσης 1,60% Περιθώριο Καθορίζεται από τα πιο κάτω: 1) το σκοπό του δανείου 2) την αξία και το είδος της εξασφάλισης 3) το ποσό ιδίας συνεισφοράς 12. Δικαιώματα Εγγραφής Μέλους Σταθερή Χρέωση Δικαιώματα Μετοχής Σταθερή Χρέωση 10 για κάθε νέο μέλος. 14. Δικαιώματα Πιστωτικής Διευκόλυνσης και Ετοιμασίας Συμβολαίων - Νέα Αίτηση Πιστωτικής Διευκόλυνσης Με εξασφάλιση: 1) Εγγυητές 1,5% στην αξία της πιστωτικής διευκόλυνσης 2) Υποθήκη 1% στην αξία της πιστωτικής διευκόλυνσης 3) Δέσμευση Κατάθεσης (α) Μέχρι : 30 (β) Από μέχρι : 50 (γ) Από μέχρι : 75 (δ) Από μέχρι : 100 (ε) Πέραν των : 150 4) Άλλο Χρέωση ανάλογα με απόφαση του Ταμιευτηρίου - Αίτηση Ανανέωσης/Αναδιάρθρωσης Πιστωτικής Διευκόλυνσης Δωρεάν 15. Πιστοποιήσης Εγγράφων Ως η χρέωση από Πιστοποιών υπαλλήλους 16. Έξοδα Κτηματολογίου Ως οι ανάλογες χρεώσεις από το Κτηματολόγιο (π.χ. έρευνας περιουσίας, εκδόσης τίτλου ιδιοκτησίας, πιστά αντίγραφα υποθήκης, κλπ) 17. Έξοδα Ασφάλειας Τα έξοδα ασφάλισης είναι ανάλογα με το σχέδιο ασφάλισης του ενδιαφερομένου. Είναι στην κρίση της ασφαλιστικής εταιρείας όπως αποφασίσει να επιβάλει επασφάλιστρο σε περίπτωση που συτή το κρίνει σκόπιμο. 18. Εξάλειψη Υποθήκης Δωρεάν 19. Υπέρβαση χρεωστικού τρεχουμενου λογαριασμού. (πέραν του εγκεκριμένου ορίου) 1% χρέωση επιπρόσθετου επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης η οποία ισχύει για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση. Σελίδα 3

4 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 20. Μη εγκεκριμένα χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενου λογαριασμού 1% χρέωση των μη εγκεκριμένων χρεωστικών υπολοίπων (επιπρόσθετα του πιο ψηλού επιτοκίου που ισχύει για τους χρεωστικούς λογαριασμούς) η οποία ισχύει για όσο χρόνο παραμένει το μη εγκεκριμένο χρεωστικό υπόλοιπο 21. Έξοδα σε δάνεια με Καθυστέρηση Ετήσια Χρέωση 2% στο ποσό καθυστέρησης, ανάλογα με τον τρόπο αποπληρωμής (μηνιαία, εξαμηνιαία, χρονιαία) και των αριθμό των καθυστερημένων δόσεων Ελάχιστη Χρέωση 10 Μέγιστη Χρέωση Έξοδα τήρησης Λογαριασμών Δανείων Ετήσια χρέωση στο τέλους του έτους, η οποία κυμαίνεται από 20 μέχρι 250 και είναι αναλόγως του υπόλοιπου του λογαριασμού στο τέλος κάθε έτους. ΕΞΟΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 23. Έκδοση Βιβλιαρίου Επιταγών - Κανονικό Βιβλιάριο Χρέωση 12 για κάθε βιβλιάριο - Προτυπωμένες επιταγές με εταιρικό λογότυπο Ως η συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του συγκεκριμένου τυπογραφείου. 24. Έξοδα Τήρησης Τρεχούμενων Λογαριασμών Ετήσια χρέωση στο τέλος του έτους ή κατά το κλείσιμο του λογαριασμού: Πάγιο Ποσό : 20 Επιπλέον Ποσό: - Για κάθε πράξη: 0,20 o Με ελάχιστο ποσό 3 o Με μέγιστο ποσό Έξοδα Τήρησης Αδρανών Λογαριασμών Αδρανείς Λογαριασμοί με υπόλοιπο μικρότερο των 20, θα χρεώνονται με το ποσό που μηδενίζει το λογαριασμό. 26. Επιστροφή Απλήρωτων Επιταγών α) Λόγο ανεπάρκειας ποσού στον λογαριασµό Χρέωση 15 β) Άλλοι λόγοι επιστροφής Χρέωση 4 Σελίδα 4

5 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 27. Λήψη ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Εντολής µη Πληρωµής ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Επιταγής : 3 για κάθε επιταγή εκδοµένες σε Τράπεζες της Κύπρου Μέγιστο 20 για κάθε οδηγία ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28. Αγορά Μετρητών Ξένου Συναλλάγµατος Προµήθεια : 1%, Ελάχιστο Πώληση Μετρητών Ξένου Συναλλάγµατος Προµήθεια : 0,4% µε min 2 και max Κατάθεση Μετρητών µε πίστωση Foreign Currency Account Ανάληψη Μετρητών από Foreign Currency Account στο ίδιο νόµισµα Προμήθεια : 0,4% με min 1 μονάδα στο νόμισμα Προµήθεια : 0,4% 32. Αγορά (κατάθεση) Συναλλαγματική Προμήθεια : επιταγών σε ξένο νόμισμα (α) μέχρι % με min χρέωση 5.50 (β) από και άνω οι επιταγές στέλλονται για collection. 33. Αγορά (κατάθεση) Επιταγών Handling Commission : 0,1% με min χρέωση 5,50 σε ξένο νόμισμα για πίστωση λογαριασμού σε ξένο συνάλλαγμα 34. Αγορά ταξιδιωτικών επιταγών (α) Εξοδα διεκπεραίωσης: 1% (β) Χαρτόσημα 0,05 (γ) Εξοδα αποστολής 0, Αγορά(κατάθεση)Τραπεζικών Επιταγών σε ΕΥΡΩ (α)handling Commission : 0,1% εκδομένες από Τράπεζα στο εξωτερικό (β) Χαρτόσημα (γ) Εξοδα αποστολής με min χρέωση 5,50 Σημείωση: Στις περιπτώσεις αποστολής εμβάσματος σε ξένο νόμισμα με χρέωση λογαριασμού Foreign Currency του ίδιου νομίσματος και νοουμένου ότι ολόκληρο το ποσό της ανάληψης θα εμβασθεί τότε δεν θα εισπράσσεται η πιο πάνω προμήθεια, αλλά θα εισπράσσονται οι προμήθειες στα σημεία 3 του πίνακα. 36. Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής σε Ευρώ Δωρεάν Σηµείωση: Όταν παρουσιάζονται επιταγές πελατών µας για special presentation : Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής σε Ξένο Νόμισμα Mέχρι ,5% με min. 5. Aνω των ,4% με min Eπιπλέον χρέωση 5 issue fees 38. Μόνιμες ή Αναβαλλόμενες Μεταφορές (Standing Orders): - Άνοιγµα Εντολής Δωρεάν, Εισπράσσεται χαρτόσημο 1 - Εκτέλεση Εντολής Εντός της Τράπεζας: Δωρεάν Σε άλλο ΣΠΙ: 1,50 Σε άλλη Τράπεζα: 1,75 Σελίδα 5

6 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 39. Εντολή ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Άμεσης Χρέωσης ΣΕ ΞΕΝΟ (Direct ΝΟΜΙΣΜΑ Debit): - Εκτέλεση Εντολής Δωρεάν 40. Έκδοση πιστοποιητικών Για νοµικά πρόσωπα 20 τόκων για πελάτες και Για φυσικά πρόσωπα 10 πιστοποίηση υπολοίπων σε ελεγκτές 41. Εκτύπωση Καταστάσεων λογαριασµού για πελάτες (Αποστολή μέσω Ταχυδρομείου ) Για ετήσια κατάσταση λογαριασµού χωρίς χρέωση Για μηνιαία κατάσταση τρεχούμενου λογαριασμού και λογαριασμού ταμιευτηρίου που χαρακτηρίζεται ως λογαριασμός πληρωμών βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/64/ΕΚ - δωρεάν 42. Αντίγραφα κατάστασης λογαριασμού 2 για κάθε 10 κόλλες Α4 43. Εκτύπωση από Λειτουργό Εξυπηρέτησης Αντίγραφα αποδείξεων / εντολών πέραν του τρέχοντος έτους Ανάλογα με τον χρόνο της έρευνας 5-10 για κάθε ημερομηνία Εξόφληση λογαριασµών κοινής ωφελείας στα ταµεία (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Σ. ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΣΑΛΑ, ΔΗΜΟΙ κ.α.) Πληρωμές μέσω JCC SMART (π.χ. άδειες κυκλοφορίας, άδειες κυνηγίου, δημοτικά τέλη, κλπ) Χρέωση 0,25 (για κάθε λογαριασµό) Χρέωση 0,25 (για κάθε λογαριασµό) 46. Αυτόματες πληρωμές μισθολογίου μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών JCC Ως η συμφωνία με τον εργοδότη 47. Ταχυδροµικά έξοδα (αποστολή τραπεζικής επιταγής στο εξωτερικό κατ εντολή του πελάτη) Χρέωση Λήψη εντολής για μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό μέσω της Υπηρεσία Ταχείας Αποστολής Χρημάτων (Western Union) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Χρέωση 5 Εξαίρεση: Χώρες όπου η Western Union εφαρμόζει ειδικές τιμές 3 (Επιπλέον ότι χρέωση απαιτεί ο παροχέας της Υπηρεσίας Αποστολής Χρημάτων) 49. Μεταφορές εντός της Τράπεζας Σε λογαριασµό ιδίου πελάτη δωρεάν Σε λογαριασµό τρίτου πελάτη δωρεάν Σελίδα 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2008 DV/MC/Let0214(Β)

Δεκέμβριος 2008 DV/MC/Let0214(Β) DV/MC/Let0214(Β) Δεκέμβριος 2008 Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου Μενάνδρου 1E, 1 ος όροφος, Ταχ. Κιβώτιο: 23363 1682 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22 664293 Φαξ: 22 665135 info@acb.com.cy www.acb.com.cy DV/MC/Let0214(C)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΠΕ/ΟΠΑΛ/ΝΠ/01-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Για Νοµικά Πρόσωπα Αναφορά Εντύπου : ΣΠΕΠΠΧ-02/2010 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Τµήµα Ελέγχου Συναλλάγµατος και Ξένων Επενδύσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα