15) Ζαχαριάδης 16) Ετόγλου 17) Μλεκάνης 18) Χρυσοχοΐδης 19) Καλαϊτσίδης 20) Παπαδόπουλος 21) Σιδερά 22) Παπαεμμανουήλ 23) Καλφόπουλος 24) Στεφανίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15) Ζαχαριάδης 16) Ετόγλου 17) Μλεκάνης 18) Χρυσοχοΐδης 19) Καλαϊτσίδης 20) Παπαδόπουλος 21) Σιδερά 22) Παπαεμμανουήλ 23) Καλφόπουλος 24) Στεφανίδης"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16 ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 278/2015 ΘΕΜΑ: Δημιουργία (άνοιγμα) λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα της από 20/04/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/ τ. Α ) Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17 η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Μπλούχου Κωνσταντίνου, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 Σύμβουλοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1) Μπλούχος 2) Παπαδόπουλος 3) Μπαϊρακτάρης 4) Χατζηγιάννης 5) Μουρβετίδης 6) Σολάκης 7) Καψημάλης 8) Τερζής 9) Ψαρράς 10) Ηλιάδης 11) Παναγιωτίδης 12) Σιδηρόπουλος 13) Βασιλειάδης 14) Πετρίδου Κων/νος Γεώργιος Κων/νος Αναστάσιος Μιχαήλ Άγγελος Ιωάννης Ανέστης Γεώργιος Νικόλαος Αλέξανδρος Δημήτριος Αναστάσιος Χαρίκλεια 15) Ζαχαριάδης 16) Ετόγλου 17) Μλεκάνης 18) Χρυσοχοΐδης 19) Καλαϊτσίδης 20) Παπαδόπουλος 21) Σιδερά 22) Παπαεμμανουήλ 23) Καλφόπουλος 24) Στεφανίδης Παύλος Ιωάννης Μιχαήλ Ελευθέριος Γεώργιος Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Καρυοφυλλίδου Ζωή, 2)Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, 3) Μωϋσιάδης Αριστείδης, 4) Τσεπίλης Γεώργιος, 5) Καραμπατζάκης Κων/νος, 6) Ρεμόντης Σταμάτιος, 7) Ρεμόντης Θεμιστοκλής, 8) Χαραλαμπίδης Ανδρέας και 9) Ηλιόπουλος Στέργιος. Ο κ. Δήμαρχος ήταν απών από τη συνεδρίαση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων Στη συνεδρίαση παρέστη και η προισταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, κα Καρατζόγλου Θεσσαλονικά. Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, πριν τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων. Ο δημοτικός σύμβουλος Ετόγλου Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 30ού τακτικού θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος.

2 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Δράμας: Δερματίδης Ανέστης ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Ξηροποτάμου: Σολάκης Ιωάννης 2) Χωριστής: Ζαρόγλου Κων/νος ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Καλλιφύτου: Διαμαντίδης Κων/νος ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2) Καλού Αγρού: Μπακαλόπουλος Γεώργιος 3) Κουδουνίων: Ηλιάδης Χαράλαμπος 4) Μαυροβάτου: Κοτανίδης Θεοφύλακτος 5) Μικροχωρίου: Κυριακίδης Χρήστος 6) Μοναστηρακίου: Κιάκος Ιωάννης 7) Μυλοποτάμου: Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 8) Νικοτσάρα: Τζάφος Χρήστος 9) Σιδηρονέρου: Γραμματικού Δημήτριος ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Λιβαδερού: Ξυγιντζής Γεώργιος 2) Μακρυπλαγίου: Χαϊτίδης Δημήτριος 3) Σκαλωτής : Καλαντίδης Ιωάννης

3 Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο σώμα το με αριθμό 24701/ έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης, σχετικά με την δημιουργία (άνοιγμα) λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα της από 20/04/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/ τ. Α ), και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. Ακολούθως ο κ. πρόεδρος αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: «Σχετ.: 1. Η από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41τ.Α /2015) 2. Οι διατάξεις του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 43τ.Α ) περί Κύρωσης της από 20/04/2015 (ΦΕΚ 41τ.Α ) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα Ελλάδος. 3.Τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114τ. Α ) 4.Τις διατάξεις του Ν. 4686/2008 ( ΦΕΚ 164τ.Β ) περί καθορισμού του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41τ.Α /2015), ορίζεται ότι «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.» Με το άρθρο 2 περ. α του Ν. 4323/2015 (ΦΕΚ 43τ.Α) περί Κύρωσης της από 20/04/2015 (ΦΕΚ 41τ.Α ) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα Ελλάδος, ορίζεται ότι «Το ΕΔ υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας (penalties) που δύναται να προκύψει κατ εφαρμογή του άρθρου 1 του παρόντος νόμου που κύρωσε την ΠΝΠ (Α 41) σε βάρος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των ΟΤΑ α και β βαθμού από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής ζημίας των ως άνω φορέων από τη μεταφορά των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος». Στο άρθρο 171 του Ν. 3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι «Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών» «Ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε ιδιαίτερο λογαριασμό, στο όνομά τους, σε Πιστωτικό Ίδρυμα ή σε Τράπεζα, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση». Με την ΚΥΑ 4686/2008 (ΦΕΚ 164 τα Β /2015) καθορίζεται ότι «ως ανώτατο όριο του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του δημοτικού ή κοινοτικού ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης του οικείου ΟΤΑ, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ενός δωδεκάτου (1/12) του συνολικού ποσού που του κατανεμήθηκε αποκλειστικά ως τακτική επιχορήγηση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφασή μας περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων». Μετά τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας (άνοιγμα) λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στο όνομα του Δήμου Δράμας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ως άνω. Στον συγκεκριμένο λογαριασμό θα μεταφερθούν προς επένδυση, ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Δράμας. Μέρος των ποσών αυτών θα εκταμιεύεται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες ανειλημμένων υποχρεώσεων σε βάθος 15νθημέρου. Η απόδοση του λογαριασμού θα ανέρχεται σε ποσοστό ετήσιας βάσης τουλάχιστον 2,6%. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά»

4 Στη συνέχεια ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σολάκης Άγγελος, αφού αναφέρθηκε στα οριζόμενα της Π.Ν.Π., παρουσίασε την από επείγουσα επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου αναφέρεται ότι, η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων, είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Επιπρόσθετα σημειώνει ότι, δεν βλάπτεται, δεν εξικνείται η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, μέχρι της εξαίρεσής τους από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και καταλήγει, όπως μεριμνήσουν οι Δήμοι για την αμελλητί συμμόρφωσή τους. Την ίδια ημέρα, εκδίδεται δελτίο τύπου της ΚΕΔΕ, όπου αναφέρεται ότι οι θέσεις της για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουν αλλάξει και εμμένουν στις αποφάσεις του Συνεδρίου της Χαλκιδικής του προηγούμενου μήνα, επισημαίνοντας δύο σημεία: 1) εμμένει στις αποφάσεις της που λήφθηκαν από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ αλλά, και από τα Δημοτικά Συμβούλια και 2) εμμένει στην άποψη ότι, η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να δεσμεύσει τα ταμειακά διαθέσιμα χωρίς να απαιτείται απόφαση δημοτικών συμβουλίων, αναλαμβάνοντας η ίδια εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής αλλά, δεν θέλει να την αναλάβει. Επίσης, στη χθεσινή συνεδρίασή της η ΚΕΔΕ, επανέλαβε ότι δεν αλλάζει θέση σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων. Παράλληλα, στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ΠΕΔ, δηλαδή ότι δεν συμφωνεί, παρά μόνο με όρους και προϋποθέσεις Στη συνέχεια ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. πρότεινε στο ΔΣ να λάβει την παρακάτω απόφαση: 1) Εξουσιοδοτεί την Ταμία του Δήμου κ. Βροχίδου Μαρία με αναπληρωτή της τον κ. Άρμεν Γεώργιο, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού επ ονόματι του Δήμου Δράμας στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Να ζητηθούν από την Κυβέρνηση οι απαραίτητες διευκρινήσεις για την χρονική διάρκεια ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, την ασφάλεια των χρημάτων που θα επενδυθούν και τον τρόπο και την διαδικασία αντιμετώπισης εκτάκτων και απολύτως απαραίτητων αναγκών του Δήμου Δράμας, - όπως για παράδειγμα η μισθοδοσία των δημοτικών αστυνόμων μετά την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας που δεν μπορούσε να προβλεφθεί - και η πληρωμή των συμβασιοποιημένων έργων και έως την ανάληψη από το Δημόσιο της ευθύνης να καλύψει νομικά ζητήματα που αφορούν πληρωμή από ρήτρες ή ευθύνη του Δήμου ή του Δημάρχου, καθώς και τη διασαφήνιση του μηχανισμού με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση των χρημάτων μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. 3. Την σύγκληση εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση, για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, μετά τις διευκρινήσεις και την ανάληψη ευθυνών από το Δημόσιο επί των ανωτέρω ζητημάτων, προκειμένου να συνταχθεί έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Δράμας που θα προσδιορίζει το ύψος και το είδος των προς μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, το 24701/ έγγραφο του αυτοτελούς τμήματος υποστήριξης, την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, τα οριζόμενα των παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) «περί έντοκης κατάθεσης εσόδων των Δήμων και κοινοτήτων», 2) Την Κ.Υ.Α. 4686/ (ΦΕΚ 164/ ) «καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο», 3) Την από 20/04/2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 41/ τεύχος Α`) «κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμιακών διαθεσίμων των φορέων γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», 4) Τα από 20 & 22 /04/2015 ενημερωτικά σημειώματα της τραπέζης Ελλάδος τα οποία εκδόθηκαν σε συνέχεια της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 41/ τεύχος Α`), το με αριθμ. πρωτ. 199/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και Διοικητικής Μεταρρύθμισης περί εφαρμογής του Ν. 4323/2015 (Α 43). Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5)Παπαδόπουλου Γρηγορίου και 6) Σιδερά Χρυσής, οι οποίοι καταρχήν δεν μπορούν να κατανοήσουν, για ποιο λόγο το θέμα εισάγεται από το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και όχι από την καθ ύλην αρμόδια υπηρεσία, για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού, την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. Συνεχίζοντας ανέφεραν πως, το ΔΣ Δράμας, εξέδωσε το με αριθμό 187/2015 ψήφισμα για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με αριθμ. 41/2015, περί μεταφοράς ταμειακών αποθεμάτων των Οργανισμών

5 Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού στην τράπεζα Ελλάδος, με το οποίο κατήγγειλε ως απαράδεκτη την μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με αριθ. 41/2015, για την μεταφορά ταμιακών αποθεμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς αποτελεί ένα βαθύ πλήγμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία ανέλαβε εξαρχής και συνεχίζει να αναλαμβάνει δυσανάλογο βάρος για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της Χώρας. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αποτελεί κοινοβουλευτικό και δημοκρατικό ατόπημα, που ουσιαστικά ακυρώνει, πλήττει και ναρκοθετεί την ανεξαρτησία και τον ρόλο των ΟΤΑ. Αποτελεί πλήγμα βαρύ κυρίως για Δήμους και κυρίως τους υγιείς που ορθώς διαχειρίστηκαν τα διαθέσιμά τους. Εάν ληφθεί σήμερα απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού, εξαντλείται η αρμοδιότητα του ΔΣ διότι, η μεταφορά του ποσού θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. Για ποιο λόγο το ΔΣ να είναι ενάντια στις αποφάσεις του Συλλογικού Οργάνου, της ΚΕΔΕ δηλαδή, και επιπροσθέτως, ενάντια στο ψήφισμα που το ίδιο εξέδωσε πρόσφατα; Ποιος θα πάρει στα σοβαρά ένα ΔΣ όταν αναιρεί τις ίδιες του τις αποφάσεις; γιατί να γίνει μία κίνηση χωρίς λόγο εφόσον, είναι θέμα πέντε λεπτών να ανοιχτεί λογαριασμός, όταν προκύψει η ανάγκη και αφού προηγουμένως δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις; Υπάρχει κάποιος φόβος από πλευράς Δημάρχου για καταλογισμό ευθυνών και πιστεύει ότι με το άνοιγμα του λογαριασμού θα μειωθεί η ευθύνη του; Δεν ρίχνουμε την ευθύνη σε άλλους και ούτε δεν δεχόμαστε να το κάνουμε αλλά, με προϋποθέσεις και πάντα σε κοινή γραμμή με την ΚΕΔΕ, η οποία εμμένει στις αποφάσεις της. Μία πολύ σοβαρή παράμετρος που επικαλείται η ΚΕΔΕ, είναι και το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με την πληρωμή προμηθευτών, από την έλλειψη διαθεσίμων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την αγορά. Τελειώνοντας επεσήμαναν πως, τα χρήματα είναι των ΟΤΑ και όχι του Κράτους. Το Κράτος κάνει τον εισπράκτορα γιατί, τα χρήματα που δίνει, είναι από τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος και τον φόρο ακινήτων. Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: Ή είμαστε σαν ΔΣ κατώτεροι των περιστάσεων, που δεν το πιστεύω, ή πρόκειται για μεταφορά που εξυπηρετεί εικονικούς και όχι πραγματικούς σκοπούς γιατί, δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς πως με τα χρήματα από τους ΟΤΑ, από τους οποίους πολλοί λίγοι είναι πλεονασματικοί, η Κυβέρνηση θα έχει ένα βασικό πλεονέκτημα. Έχουμε μια κυβερνητική απόφαση, στα πλαίσια του Συντάγματος, μια απόφαση όμως που ξεγυμνώνει την αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αυτό είναι που με ενοχλεί. Από την άλλη, αν η Χώρα καταστραφεί, δεν μπορεί ο Δήμος Δράμας, να είναι πλεονασματικός. Θεωρώ ότι αυτά που λέει το ΔΣ Ξάνθης, είναι προσχηματικά σε μεγάλο βαθμό γιατί, τι μας λέει; Να μας πει η Κυβέρνηση ότι θα διασφαλίσει τα χρήματά μας; Η ΠΝΠ, ναι είναι κατάπτυστη αλλά, δεν θα παίξουμε μικροπολιτικά παιχνίδια με κανέναν. Είτε οχυρωνόμαστε πίσω από τη θέση της ΚΕΔΕ είτε παίρνουμε απόφαση για το άνοιγμα λογαριασμού για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων. Αποσπασματικές κινήσεις δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: Σε όλους τους Δήμους, πλην πέντε Δήμων όπου η Λαϊκή Συσπείρωση έχει την πλειοψηφία, φαίνεται ότι οι λεονταρισμοί που υπήρξαν πριν λίγο καιρό, είχαν μεσοπρόθεσμα χαρακτηριστικά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να αποφασίσουν γιατί, ο Δήμαρχος δεν έχει δικαίωμα ψήφου, ο ίδιος όμως, θα πάρει μετά την απόφαση για την μεταφορά των χρημάτων. Αυτά κάνει η Κυβέρνηση της χωροταξικής αριστεράς γιατί, χωροταξικά μόνο βρίσκεται στα αριστερά έδρανα της Βουλής. Πήραν τα χρήματα του Θεραπευτηρίου και θα λυπηθούν τα ανταποδοτικά; Για αυτή την Πατρίδα των πλουσίων, που οι αγρότες ζούνε με μια σύνταξη 320,00, έχοντας ξοδέψει όλη τη ζωή τους στα χωράφια, δεν με ενδιαφέρει αν θα χρεοκοπήσει και δεν δείχνω συμπόνια. Η Ελλάδα της πλουτοκρατίας, θέλει να σωθεί και μέσα από αυτή τη διαδικασία, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια. Στον Σόϊμπλε και στον κάθε ενωσήτη και δουνοτήτη, δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, αν θέλουμε να λεγόμαστε Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι απλά Διοίκηση. Σας καλώ όλους να πούμε όχι στο άνοιγμα του λογαριασμού, χωρίς καμία εκχώρηση, κανενός δικαιώματος. Στη συνέχεια ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ανέφερε πως,δεν πρότεινε την μεταφορά κανενός ποσού. Το άνοιγμα λογαριασμού πρότεινε, και αν πρέπει να γίνει η μεταφορά, τότε με έκτακτη συνεδρίαση, θα

6 αποφασίσει το ΔΣ. Το ποσό κυμαίνεται περίπου στα ,00 αλλά, δεν αφορούν τη σημερινή απόφαση. Για ποιο λόγο να πρωτοτυπήσει ο Δ. Δράμας και να μεταφέρει τα χρήματα, όταν μάλιστα δεν υπάρχουν εγγυήσεις; Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α Εξουσιοδοτεί την Ταμία του Δήμου κ. Βροχίδου Μαρία, με αναπληρωτή της τον κ. Άρμεν Γεώργιο, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού επ ονόματι του Δήμου Δράμας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Να ζητηθούν από την Κυβέρνηση οι απαραίτητες διευκρινήσεις για: την χρονική διάρκεια ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου την ασφάλεια των χρημάτων που θα επενδυθούν και τον τρόπο και την διαδικασία αντιμετώπισης εκτάκτων και απολύτως απαραίτητων αναγκών του Δήμου Δράμας, - όπως για παράδειγμα η μισθοδοσία των δημοτικών αστυνόμων μετά την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας που δεν μπορούσε να προβλεφθεί την πληρωμή των συμβασιοποιημένων έργων και έως την ανάληψη από το Δημόσιο της ευθύνης να καλύψει νομικά ζητήματα που αφορούν πληρωμή από ρήτρες ή ευθύνη του Δήμου ή του Δημάρχου, καθώς και τη διασαφήνιση του μηχανισμού με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση των χρημάτων μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δράμας, προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση, για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, εάν και εφόσον δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και εάν και εφόσον γίνει ανάληψη ευθυνών από το Δημόσιο επί των ανωτέρω ζητημάτων. Στη συνέχεια, θα συνταχθεί έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Δράμας που θα προσδιορίζει το ύψος και το είδος των προς μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/19-09-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 387/2012 ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές (Π.Χ.) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩ9Μ-ΒΑΩ. 18) Μαργαρίτης 19) Χατζηγιάννης 20) Δάντζερας 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Ευμοιρίδης 25) Κάργας 26) Μήτρου

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩ9Μ-ΒΑΩ. 18) Μαργαρίτης 19) Χατζηγιάννης 20) Δάντζερας 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Ευμοιρίδης 25) Κάργας 26) Μήτρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21/26-11-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 587/2013 ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Δράμας με ρόλο συντονιστή εταίρου,

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Ιωάννης Μιχαήλ Ελευθέριος Γεώργιος Θεμιστοκλής Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Ιωάννης Μιχαήλ Ελευθέριος Γεώργιος Θεμιστοκλής Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14/19-09-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 419/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων Στη Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας ΑΝΑΡΤΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΣ 09/11-06-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΣ ΤΟΥ ΔΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 248/2014 ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκ μέρους του δήμου Δράμας της 8ης τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

20) Παπαδόπουλος 21) Χατζηγιάννης 22) Μαμσάκος 23) Δάντζερας 24) Παπαεμμανουήλ 25) Χαραλαμπίδης 26) Σούτος 27) Μελισσινός 28) Ευμοιρίδης 29) Κάργας

20) Παπαδόπουλος 21) Χατζηγιάννης 22) Μαμσάκος 23) Δάντζερας 24) Παπαεμμανουήλ 25) Χαραλαμπίδης 26) Σούτος 27) Μελισσινός 28) Ευμοιρίδης 29) Κάργας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28/28-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 623/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ αριθμ. 128/2012 απόφασης της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 234/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2012 της ΔΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1884/2011

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1884/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 12/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1884/2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩ9Μ-ΨΝΝ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩ9Μ-ΨΝΝ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18/29-10-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 529/2013 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για τον καθορισμό του ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ5Ω9Μ-9ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής

ΑΔΑ: Β4Λ5Ω9Μ-9ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/21-6-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 32ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ο κ. Πρόεδρος, αποχώρησε εκτάκτως από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4 ου τακτικού θέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟΩ9Μ-ΡΡ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΡΟΩ9Μ-ΡΡ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/30-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 261/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3/2012 απόφασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 23/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: α) Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα