Μακροπρόθεσμη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μακροπρόθεσμη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς"

Transcript

1 TRANSPORT LEARNING Μακροπρόθεσμη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς Περιεχόμενα Αγαπητέ Αναγνώστη, Ένα πρόγραμμα, δύο στόχοι... 2 Εκπαιδευτικό υλικό και πόροι για το σεμινάριο σας... 3 Πανεπιστήμια που χρησιμοποιούν ήδη το υλικό... 4 Περαιτέρω χρήση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού υλικού... 6 Συνέντευξη με δύο επαγγελματίες... 7 Επαφές & Στοιχεία Επικοινωνίας Ακολουθήστε το παράδειγμα των διάφορων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών φορέων και ενσωματώστε το εκπαιδευτικό υλικό του TRANSPORT LEARNING στα μαθήματα και τις ενότητες σας. Η χρήση του είναι χωρίς χρέωση απλά κατεβάστε το από το Καλωσόρισες στην έβδομη έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού του TRANSPORT LEARNING. Ένα από τα παραδοτέα του έργου TRANSPORT LEARNING είναι μία σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων και υλικού τα οποία αναπτύχθηκαν από ειδικούς με διεθνή εμπειρία, μεταξύ άλλων πανεπιστημιακοί, ειδικοί κινητικότητας και εμπειρογνώμονες. Το εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε σε 64 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την Ευρώπη κατά την διάρκεια του 2012 και του Επιπρόσθετα το υλικό αυτό τροποποιήθηκε σχετικά για να ικανοποιήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες των επαγγελματιών και των μελλοντικών επαγγελματιών του τομέα των αστικών συγκοινωνιών. Σε αυτό το ηλεκτρονικό περιοδικό θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τους φορείς που χρησιμοποίησαν αυτό το υλικό: πανεπιστήμια, εκπαιδευτικοί φορείς και δίκτυα πόλεων. Με την ευκαιρία αυτήν, θα θέλαμε επίσης να σε ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσεις και εσύ το υλικό μας και να αναπαράξεις την εκπαίδευση! Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς, Η ομάδα του TRANSPORT LEARNING Ενίσχυση των ειδικών για επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στις αστικές μεταφορές

2 Ένα πρόγραμμα, δύο στόχοι Στήριξη των Επαγγελματιών Στήριξη Εκπαιδευτών Ο κύριος στόχος του TRANSPORT LEARNING είναι η δημιουργία γνώσης και ικανοτήτων στον τομέα των βιώσιμων πολιτικών μεταφορών και πιο συγκεκριμένα στην υλοποίηση σχετικών δράσεων για δήμους των περιοχών σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραδοτέα του έργου, εκπαιδευτικό υλικό και μαθήματα, σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες ώστε να αναπτύξουν καλύτερες λύσεις αναφορικά με τα υφιστάμενα συστήματα αστικών μεταφορών με απώτερο σκοπό την βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών. Ο δεύτερος στόχος του TRANSPORT LEARNING ήταν οι εκπαιδευτές και, ως εκ τούτου, οι εκπαιδευόμενοι (οι μελλοντικοί επαγγελματίες στον τομέα των μεταφορών) προκειμένου να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση του υλικού του TRANSPORT LEARNING από ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Το υλικό του TRANSPORT LEARNING προορίζεται για να υιοθετηθεί από πανεπιστήμια, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συναφείς εκπαιδευτικούς φορείς! Σελίδα 2/10

3 Εκπαιδευτικό υλικό, βιβλιογραφία και πόροι για το σεμινάριο σας Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το TRANSPORT LEARNING στο πανεπιστήμιο μου; Μπορείτε να ενσωματώσετε ελεύθερα τo εκπαιδευτικό υλικό στις διαλέξεις, τα σεμινάρια ή τα προγράμματα σεμιναρίων σας. Σας προσφέρουμε ένα σύνολο από δωρεάν εγχειρίδια, μια συλλογή παρουσιάσεων όπως επίσης ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο σε μια επεκτάσιμη μορφή, ακολουθώντας την δομή των 8 εκπαιδευτικών ενοτήτων. Διευρύνετε τα υφιστάμενα μαθήματα σας ή προσθέστε το υλικό του TL στην λίστα προτεινόμενων αναφορών σας! Τι θα πρέπει να λάβω υπ όψιν κατά την διδασκαλία των ενοτήτων; Με το υλικό του TL, σας εφοδιάζουμε με: μια γρήγορη επισκόπηση των πιο σημαντικών αποτελεσμάτων σχετικά με τους τομείς των αστικών μεταφορών, και εύκολη πρόσβαση σε περιλήψεις έργων και βέλτιστων πρακτικών. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος του έργου δεν είναι μόνο η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καθηγητές «όπως ακριβώς είναι». Επιπρόσθετα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρήσιμα αποσπάσματα και να τα ενσωματώσετε στο δικό σας εκπαιδευτικό υλικό. Τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό; Ó åäéáóìüò êáé õëïðïßçóç åêóôñáôåéþí âéþóéìçò êéíçôéêüôçôáò ñþóåéò ãçò êáé ïéêéóôéêü óôç äéá åßñéóç êéíçôéêüôçôáò Äéá åßñéóç þñùí óôüèìåõóçò, ðåñéïñéóìüò ðñüóâáóçò êáé Ýëåã ïò ôá ýôçôáò ÌÝôñá äéá åßñéóçò ôçò êéíçôéêüôçôáò ãéá ïéêïãýíåéåò, íçðéáãùãåßá êáé ó ïëåßá Ó åäéáóìüò êáé äéáìüñöùóç äñüìùí, ìýôñá Þðéáò êõêëïöïñßáò ÌïíôÝëá äçìïóßùí óõãêïéíùíéþí ÐåæÞ ìåôáêßíçóç êáé ðïäçëáóßá óõìâïõëåõôéêþ óå äþìïõò Åêðáßäåõóç óôçí åðéêïéíùíßá Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά καθώς και σε οκτώ επιπλέον Ευρωπαϊκές γλώσσες: Βουλγαρικά, Ελληνικά, Ούγγρικα, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Ρουμάνικα και Ισπανικά. Σελίδα 3/10

4 Πανεπιστήμια που ήδη χρησιμοποιούν το υλικό Μερικά πανεπιστήμια έχουν ήδη υιοθετήσει την ιδέα της εκπαίδευσης του TL και του υλικού. Εξερευνήστε περισσότερο την «ακαδημαϊκή διανομή» του TRANSPORT LEARNING. Αυστρία Graz Karl Franzens University Graz, Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Περιφερειακής επιστήμης Περιβαλλοντική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Κινητικότητα και Μεταφορές «Κατάλληλο για Αύριο» Διεπιστημονικό μάθημα για Επιστήμη Περιβαλλοντικών Συστημάτων Graz Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Graz, Ινστιτούτο Γεωγραφίας Εισαγωγή στην Γεωγραφία Γερμανία Δρέσδη Technische Universität Dresden, Ινστιτούτο Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Συγκοινωνίας Οικολογία των Μεταφορών Διεργασίες στην Οικολογία των Μεταφορών I και II (μάθημα εξειδίκευσης) Μοντέλα Οικολογίας I και II (μάθημα εξειδίκευσης) Σχεδιασμός Μεταφορών και συνεδρίες οικολογίας των μεταφορών (Σειρά διαλέξεων για προσκεκλημένους και επαγγελματίες) Δρέσδη Technische Universität Dresden, Σχολή Περιβαλλοντικών Επιστημών Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για Αναπτυσσόμενες και Αναδυόμενες Χώρες από το Κέντρο Διεθνών Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ρουμανία Βουκουρέστι Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αστικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Αστικός Σχεδιασμός (πρακτική άσκηση για τριτοετείς φοιτητές αρχιτεκτονικής) Αστικός Σχεδιασμός αστική διαρρύθμιση δομικό σχέδιο (πρακτική άσκηση για τεταρτοετείς φοιτητές αρχιτεκτονικής) Σελίδα 4/10

5 Πανεπιστήμια που ήδη χρησιμοποιούν το υλικό Ρουμανία Βουκουρέστι Τεχνικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μηχανική αστικής συγκοινωνίας Βουκουρέστι Τεχνικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Γεωδεσίας Μετρήσεις σε κτίρια και βιομηχανίες (πρακτική άσκηση για τριτοετείς φοιτητές αρχιτεκτονικής) Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών για κτηματολόγιο (πρακτική άσκηση για τεταρτοετείς φοιτητές) Σερβία Νόβι Σαντ Πανεπιστήμιο Νόβι Σαντ, Ινστιτούτο Γεωγραφίας Βιώσιμη, αστική και περιφερειακή ανάπτυξη Σλοβενία Μάριμπορ Πανεπιστήμιο Μάριμπορ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συγκοινωνιολόγων) Κυκλοφοριακές ροές & συγκοινωνιακή τεχνική Χωροταξικός σχεδιασμός Μέθοδοι & τεχνικές σχεδιασμού μεταφορών Σχεδιασμός κυκλοφοριακών υποδομών Βιώσιμος σχεδιασμός μεταφορών Οργάνωση των οδικών μεταφορών Οργάνωση των σιδηροδρομικών μεταφορών Σουηδία Lund Πανεπιστήμιο Lund, Τμήμα Μεταφορών και Οδών Διαχείριση Μεταφορών (για μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικευόμενους στον σχεδιασμό μεταφορών) Karlskrona Τεχνικό Πανεπιστήμιο Blekinge, Blekinge Ινστιτούτο Τεχνολογίας Σχεδιασμός Μεταφορών (για φοιτητές ειδικευμένους στον χωροταξικό σχεδιασμό) Ηνωμένο Βασίλειο Εδιμβούργο Πανεπιστήμιο Napier στο Edinburgh Σελίδα 5/10

6 Περαιτέρω κατανόηση της ιδέας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών υλικών UK DE PL Η εταιρεία συμβούλων Stephanie Elsy Associates και το GPI Global Policy Institute του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Λονδίνου οργάνωσαν μαθήματα και σεμινάρια με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας χρησιμοποιώντας το υλικό TRANSPORT LEARNING. Ένα από αυτά τα μαθήματα είχε τον τίτλο «Ανάπτυξη επιτυχημένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας». AT SI SK HU RO IT BG PT ES GR Η Περιφέρεια της Almeria οργάνωσε μαθήματα επικεντρωμένα σε τεχνικές λύσεις, χρησιμοποιώντας το υλικό του TRANSPORT LEARNING. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας δράσης «LA CIUDAD AMABLE» της Junta de Andalucia (Περιφερειακή Κυβέρνηση) χρησιμοποιήθηκε υλικό του TRANSPORT LEARNING. Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Αστικού Σχεδιασμού στην Ισπανία, η ARNAIZ SL, έχει υιοθετήσει το υλικό του TRANSPORT LEARNING σχετικά με την «Διαχείριση χώρων στάθμευσης» για τις ανάγκες της εσωτερικής εκπαίδευσης του προσωπικού της. Ακολουθήστε το παράδειγμα των διάφορων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών φορέων και ενσωματώστε το εκπαιδευτικό υλικό του TRANSPORT LEARNING στα μαθήματα και τις ενότητες σας. Η χρήση του είναι χωρίς χρέωση απλά κατεβάστε το από το Σελίδα 6/10

7 Συνέντευξη με δύο επαγγελματίες Γιατί το εκπαιδευτικό υλικό για την βιώσιμη κινητικότητα είναι τόσο χρήσιμα; Γνωρίζατε ότι το υλικό TRANSPORT LEARNING χρησιμοποιήθηκε επίσης στο Νοβι-Σαντ; Ο Δρ. Wolfgang Fischer και η κα. Gaia Redaelli μοιράζονται τις απόψεις τους μαζί μας. Μας ενημερώνουν για τις μελέτες περιπτώσεων και τις ασκήσεις που θεωρούν αυτοί σημαντικές και μας δίνουν σχόλια. Συνέντευξη με τον Δρ. Wolfang Fischer, Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Περιφερειακής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Karl Franzens του Graz, Αυστρία TL: κ. Fisher, χρησιμοποιήσατε το υλικό που αναπτύχθηκε από το έργο TRANSPORT LEARNING για να το ενσωματώσετε στα δικά σας μαθήματα. Γιατί; W. Fischer: Διδάσκω αστική και περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικών θεμάτων, πολιτικές για απορρίμματα, αστική επέκταση καθώς επίσης μεταφορές και κινητικότητα. Τα τελευταία κατέχουν σημαντικό ρόλο και παρατηρώ ότι οι φοιτητές μου ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις βιώσιμες μεταφορές. Οι εφημερίδες είναι γεμάτες με άρθρα γι αυτό το θέμα και τα μέσα επικοινωνίας παράγουν αρκετές αντικρουόμενες αμφιλεγόμενες εκθέσεις επ αυτού. Αυτό κάνει το αντικείμενο ενδιαφέρον και εμείς σαν δάσκαλοι πρέπει να χειριστούμε σημαντικά θέματα και να ενθαρρύνουμε τους φοιτητές μας να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό. TL: Και τί ρόλο παίζουν τα εκπαιδευτικά προϊόντα του TRANSPORT LEARNING; W. Fischer: Όταν προετοιμάζω ένα μάθημα ή ακόμα μια ενότητα ενός μαθήματος, συχνά διαβάζω ή βλέπω μία τρέχουσα είδηση όπως για παράδειγμα για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, και την είδηση αυτή μετά μου αρέσει να την συζητώ άμεσα με τους φοιτητές μου. Ψάχνω για κατάλληλα παραδείγματα και επιχειρήματα που θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι μόνο τα δεδομένα και οι αριθμοί αλλά επίσης η λογική πίσω από κάθε εκπαιδευτικό υλικό. Και στα υλικά του TRANSPORT LEARNING βρίσκω πολλές αξιόλογες πληροφορίες. TL: Τι είδους πληροφορίες για παράδειγμα; W. Fischer: Πραγματικά μου αρέσουν οι μελέτες περιπτώσεων και τα διαγράμματα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το να έχω διαφάνειες και μελέτες περιπτώσεων έτοιμες για χρήση για την αναβάθμιση του δικού μου υλικού είναι μεγάλη διευκόλυνση. Το έντυπο υλικό μου επιτρέπει να λαμβάνω περισσότερες πληροφορίες σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια όποτε τις χρειάζομαι και να δίνω εξατομικευμένες παρουσιάσεις μέσω της διδασκαλίας μου. Βρήκα αρκετές χρήσιμες πληροφορίες στο υλικό του TRANSPORT LEARNING. Δρ. Wolfgang Fischer, Πανεπιστήμιο Graz Σελίδα 7/10

8 Συνέντευξη με δύο επαγγελματίες Για παράδειγμα, είμαι ικανοποιημένος εκτίμησα ότι μαθαίνουν μέσω μιας που έλαβα δεδομένα κατανομής χρήσης μέσων μεταφοράς από το Graz να διαπραγματεύονται, να βρίσκουν πραγματικής κατάστασης. Μαθαίνουν σε χρονολογική βάση. Τώρα μπορώ να τα κατάλληλα επιχειρήματα και να ξεπερνούν τα εμπόδια όλα εκείνα τα δείξω πως εξελίχθηκε η κατάσταση και επίσης να το συνδυάσω με δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί σε αυχώς η αμιγώς θεωρητική ακαδημαϊκή εκπαιδευτικά αντικείμενα που δυστυτήν την πόλη όπως για παράδειγμα εκπαίδευση σπανίως παρέχεται. το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα και την καμπάνια εφαρμογής του. TL: Είναι η προσέγγιση σας στο Graz ένα είδος μεμονωμένης περίπτωσης; TL: Διαπιστώνετε ήδη κάποια W. Fischer: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. αποτελέσματα ή αντιδράσεις Εγώ προσωπικά χρησιμοποίησα τα από τους φοιτητές σας; υλικά από το TRANSPORT LEARNING W. Fischer: Φαίνονται ικανοποιημένοι στο Πανεπιστήμιο του Νοβι Σαντ, στην από την εκπαίδευση με πρακτικά παραδείγματα και αληθινές εφαρμογές τα. Γνωρίζω ότι οι μαθητές εκεί εργά- Σερβία, όπου επίσης διδάσκω μαθήμα- καθώς δείχνουν φορτωμένοι ήδη από στηκαν επίσης με πολύ πρακτικά παραδείγματα χρησιμοποιώντας, σαν βάση, την στείρα θεωρητική εκπαίδευση. Στα δικά μας πρακτικά μαθήματα ενθαρρύνουμε τους μαθητές να υλοποιούν Επιπλέον, συζητώ τακτικά τις εμπει- το υλικό του TRANSPORT LEARNING. δικά τους projects / εργασίες βασισμένες σε αυτά που έχουν μάθει παρό- από άλλα πανεπιστήμια στην Αυστρία ρίες μου με άλλους συναδέλφους μοια με τα μίνι- έργα του TRANSPORT αλλά επίσης και σε άλλες χώρες. Τους LEARNING. Για παράδειγμα ένας φοιτητής κάνει την διατριβή του μετα- TRANSPORT LEARNING και είναι πολύ συνιστώ το εκπαιδευτικό υλικό του πτυχιακού του στην διαχείριση κινητικότητας εργαζόμενος για μία εταιρεία ότι αυτό το υλικό είναι διαθέσιμο σε ικανοποιημένοι όταν συνειδητοποιούν στα νότια του Graz. Την έμπνευση την αρκετές γλώσσες. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι εμείς οι ακαδημαϊκοί δεν αρε- είχε σε ένα από τα μαθήματα που έδωσα. Άλλοι μαθητές εντυπωσιάστηκαν σκόμαστε στην χρήση εκπαιδευτικού από την θεματολογία της διαχείρισης υλικού που είναι προετοιμασμένο από χώρων στάθμευσης και άρχισαν με ειδικούς και ακαδημαϊκούς από άλλα δική τους πρωτοβουλία να σχεδιάζουν ιδρύματα. Αλλά όταν λαμβάνουμε πληροφορίες ή υλικό από μια αξιόπιστη και να οργανώνουν ένα μοντέρνο σύστημα διαχείρισης χώρων στάθμευσης πηγή είμαστε φυσικά πολύ χαρούμενοι για το Πανεπιστήμιο μας. Η πρώτη γι αυτό. Έτσι, πιστεύω ότι η διάχυση τους προσπάθεια αντιτάχθηκε από θα γίνει καλύτερα με συζήτηση και δια διαφόρους συνδικαλιστικούς φορείς ζώσης προσέγγιση. Εγώ αυτό κάνω! αλλά όμως αυτοί κατάφεραν και πίεσαν την διοίκηση του Πανεπιστημίου. TL: Κ. Fischer, ευχαριστούμε πολύ Μου άρεσε η επιμονή τους. Και επίσης για αυτήν την συνέντευξη. Συνέντευξη με την Gaia Redaelli, Γενική Διευθύντρια για την Αποκατάσταση και Αρχιτεκτονική στην Junta de Andalucia Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας έχει ξεκινήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την υποστήριξη εκείνων των πόλεων που θέλουν να αναπτύξουν προγράμματα σχετιζόμενα με τον αστικό χώρο και την βιώσιμη κινητικότητα. Πάνω από 380 πόλεις και χωριά έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα και τώρα συναγωνίζονται για την περιφερειακή χρηματοδότηση με σκοπό να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες και ιδέες τους. Αυτό το πρόγραμμα εστιάζει στην υφιστάμενη κατάσταση της πόλης, προσπαθώντας να αναπτύξει έξυπνες και βιώσιμες ανακατασκευές αντί της οικοδόμησης σε νέες εκτάσεις, όπως κάνει ο αστικός σχεδιασμός τις τελευταίες δεκαετίες. TL: Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το TRANSPORT LEARNING; Πώς αυτό το πρόγραμμα επηρέασε το «La Ciudad Amable» (Φιλική προς την πόλη Πρωτοβουλία); G. Redaelli: Το πρόγραμμα άρχισε την άνοιξη του 2013, αμέσως μετά από τις τρεις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του TRANSPORT LEARNING που διεξήχθησαν στην Ανδαλουσία. Ο συντονιστής εκπαίδευσης του προγράμματος και εγώ παρευρεθήκαμε στην εκπαίδευση Πεζής Μετακίνησης και Χρήσης Ποδηλάτων και εντυπωσιαστήκαμε από τον διάλογο για τα μινι-έργα μεταξύ των εκπαιδευόμενων από την Αλμερία που ήταν αρκετά ενθουσιώδεις με το θέμα. Σελίδα 8/10

9 Συνέντευξη με δύο επαγγελματίες Ταυτόχρονα εμείς σχεδιάζαμε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υπο- εκπαίδευση σαν συγκοινωνιολόγοι) να γελματίες (οι οποίοι έχουν ακαδημαϊκή στηρίζουν το δικό μας πρόγραμμα. αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση Οφείλουμε να πούμε, η εμπειρία των των ενεργών μέσων: πώς να σχεδιάσουν, να βελτιώσουν ή να διαχειρι- μινι-έργων του TL, η συγκέντρωση διαφόρων τοπικών εμπειρογνωμόνων στούν ένα δρόμο σαν έναν πολυτροπικό χώρο όπου οχήματα, ποδηλάτες, και η εργασία σε τοπικά προγράμματα, υπήρξε μια πολύτιμη πηγή έμπνευσης πεζοί ή άνθρωποι που θέλουν απλά να για τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης μείνουν και να απολαύσουν τη πόλη, στις οκτώ κύριες πόλεις της Ανδαλουσίας. Από την άλλη πλευρά, όπως και Το επίκεντρο ανάλυσης έχει αλλάξει πρέπει να χρησιμοποιούν το χώρο μαζί. στο TL, η πρόθεση μας είναι η υλοποίηση αστικών έργων εκεί οπού η ποιότη- περιορίζεται στα αυτοκίνητα, σε ένα από ένα χώρο όπου ο κύριος ρόλος του τα του αστικού χώρου και οι επιλογές χώρο όπου ο άνθρωπος / πεζός κυριαρχεί. Αυτή η αλλαγή σημαίνει την ανάγκη για βιώσιμες μετακινήσεις πρέπει να είναι το κλειδί για την δημιουργία μιας για ένα διαφορετικό τεχνικό πλαίσιο ζωντανής και δραστήριας γειτονιάς και στα αστικά προγράμματα: συμβουλές για την δημιουργία μια τοπικής οικονομίας βασισμένη στην πολυμορφία και τητας ή με ποδήλατο σε υφιστάμενους για βελτίωση της πεζής προσβασιμό- στην εγγύτητα. και νέους χώρους, μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, ιδέες βελτίωσης του TL: Πόσο σημαντική είναι η βιώσιμη εξωτερικού περιβάλλοντος μεταξύ άλλων. Ας μην ξεχνάμε ότι, στους Ισπα- κινητικότητα για αυτά τα προγράμματα ώστε να χρηματοδοτηθούν; νούς αρέσει πολύ να περπατάνε. Εάν G. Redaelli: Αυτό το πρόγραμμα θέλει συγκρίνουμε την αλλαγή των μέσων να επιτύχει μια διαφορετική ισορροπία των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών ανάμεσα στον χώρο που δίδεται στα βιώσιμα μέσα μεταφοράς και στον χώρο με πόσο σημαντικό είναι το περπάτημα με τον μέσο όρο της Ισπανίας, βλέπου- που διατίθεται για την ροή οχημάτων, στην χώρα μας. στο κέντρο και την περιφέρεια των πόλεων της Ανδαλουσίας. Θέλουμε TL: Ποια μαθήματα του TL θα είχε να εμπνεύσουμε την ευχαρίστηση για ενδιαφέρον να οργανωθούν στην περπάτημα, π.χ. μέσα από μια συνάντηση με φίλους, και να αναπτύξουμε συνεργίες με την La Ciudad Amable; Ανδαλουσία για να δημιουργήσουν μια δραστήρια ζωή σε χώρους όπου G. Redaelli: Θα λέγαμε ότι εκείνα τα τα αξιοθέατα της πόλης και της φύσης μπορούν να συνυπάρχουν μεταξύ ρέχουν λεπτομερείς αναφορές για εκπαιδευτικά αντικείμενα που πα- τους (για παράδειγμα δέντρα, σκιά κλπ) συμμετοχικές διαδικασίες καθώς και αλλά επίσης και με το εμπόριο, με χώρους ψυχαγωγίας για παιδιά και γενικά γνωρίζουμε, υπήρξε κάποια σχετική διαδικασίες αυτό-διάγνωσης. Απ όσο με μια δραστήρια ζωή εκτός οικίας. Είναι σημαντικό για τους τοπικούς επαγματα σε άλλες ισπανικές πόλεις, και εκπαίδευση από το TL σε αυτά τα θέ- η Το TRANSPORT LEARNING μας έχει εμπνεύσει. Gaia Redaelli, Junta de Andalucía συμμετοχή και ανάμειξη του κοινού θα είναι το σημείο κλειδί για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων μας. TL: Γνωρίζετε αν υπάρχουν μίνι-έργα του TRANSPORT LEARNING τα οποία έχουν αναπτυχθεί στα πρότυπα των προτάσεων της La Ciudad Amable; G. Redaelli: Δεν είμαι σίγουρη αλλά θα αναφέρω ένα παράδειγμα: η εκπαίδευση του TL στην Αλμερία συμπληρώθηκε από τεχνική εκπαίδευση για το Σχεδιασμό Ποδηλατόδρομων. Είμαι σίγουρη ότι αρκετές ιδέες για την χρήση ποδηλάτων, για την χρήση επιβατικών οχημάτων και για οικιστικές οδούς έχουν υιοθετηθεί μέσα από αυτήν την εκπαίδευση. TL: Ευχαριστώ και καλή τύχη με αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για τις πόλεις της Ανδαλουσίας! Σελίδα 9/10

10 Συντονιστής έργου Καθηγητής Udo Becker Technische Universität Dresden Project partners Training hosts UK DE PL AT SI SK HU RO IT BG PT ES GR TRANSPORT LEARNING Ενδυνάμωση των εμπειρογνωμόνων για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας ξεκίνησε τον Μάιο του 2011 και είναι ένα έργο 32 μηνών, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη. Βρείτε μας σε Facebook, LinkedIn και Twitter! Imprint: Εκδότης: Technische Universität Dresden εκ μέρους της κοινοπραξίας του TRANSPORT LEARNING, Συντάκτες: Όλοι οι εταίροι του προγράμματος TRANSPORT LEARNING. Επεξεργασία & Γραφικά Σχέδια: Austrian Mobility Research FGM-AMOR. Όροι Χρήσης: Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης ανήκει στους συντάκτες. Δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σελίδα 10/10

Εμπειρίες από τα σεμινάρια και αξιολόγηση

Εμπειρίες από τα σεμινάρια και αξιολόγηση TRANSPORT LEARNING Εμπειρίες από τα σεμινάρια και αξιολόγηση Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πλέον διαθέσιμο δωρεάν σε 9 γλώσσες Περιεχόμενα Εμπειρίες από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια: Η μέθοδος του TRANSPORT

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING οκτώ εκπαιδευτικές ενότητες για μέτρα και πολιτικές βιώσιμων αστικών μεταφορών

TRANSPORT LEARNING οκτώ εκπαιδευτικές ενότητες για μέτρα και πολιτικές βιώσιμων αστικών μεταφορών TRANSPORT LEARNING οκτώ εκπαιδευτικές ενότητες για μέτρα και πολιτικές βιώσιμων αστικών μεταφορών eltis.org Περιεχόμενο Μάθετε σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα... 2 1. Διαχείριση χώρων στάθμευσης, περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση τίθεται στην πράξη

Η γνώση τίθεται στην πράξη TRANSPORT LEARNING Η γνώση τίθεται στην πράξη Περιεχόμενα Αγαπητέ αναγνώστη, Έργα τεχνικής κατάρτισης (μίνι-έργα)... 2 Το TRANSPORT LEARNING δίνει μεγάλη βαρύτητα στα πρακτικά μέρη της εκπαίδευσης του.

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2010 UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ Καλώς ήλθατε στην πρώτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του Q4S Εδώ θα βρείτε τα πάντα σχετικά με αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ

ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ Εκπαίδευση των αυριανών καταναλωτών ενέργειας Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒ ΟΜΑ ΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ. Επιλεγω. Αλλαζω. Συνδυαζω. www.dotherightmix.eu. Κινητικότητα και Mεταφορές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒ ΟΜΑ ΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ. Επιλεγω. Αλλαζω. Συνδυαζω. www.dotherightmix.eu. Κινητικότητα και Mεταφορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒ ΟΜΑ ΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ Επιλεγω. Αλλαζω. Συνδυαζω. www.dotherightmix.eu Κινητικότητα και Mεταφορές Ευρωπαϊκή γραμματεία: EUROCITIES 1 Square de Meeûs / B-1000 Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης»

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού 0. Παρουσίαση 1. Γενικές Πληροφορίες 2. Περιεχόμενο 3. Δομή του Επιχειρηματικού 4. Πληροφορίες 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων 0.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL... ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL Ορολογία:...4 Δομή του Εγχειριδίου...5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...7

Διαβάστε περισσότερα