ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΖ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΖ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΖ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται η προσπάθεια κρίσης της οικονοµικής αποδοτικότητας που προσδοκάται από την επί σειρά ετών αιτούµενη προµήθεια γραµµικού επιταχυντή για της ανάγκες του Νοσοκοµείου Αλεξάνδρα και ειδικότερα του Α Ακτινοθεραπευτικού Τµήµατος. Αρχικά, παρουσιάζονται οι διεθνώς παραδεκτές βασικές µέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων. Αµέσως µετά ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά στην ακτινοθεραπεία και τους γραµµικούς επιταχυντές, οι οποίοι αποτελούν το κύριο εργαλείο στα χέρια των γιατρών για την αντιµετώπιση των σχετικών ασθενειών. Στην συνέχεια περιγράφεται και αναδυκνύεται το πρόβληµα του εν λόγω τµήµατος του νοσοκοµείου. Τέλος, επιχειρείται η οικονοµική αξιολόγηση της επένδυσης µε βάση τις τεχνικές και τις µεθόδους που παρέχει η χρηµατοοικονοµική επιστήµη. ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ ΙΑ Οικονοµική Αξιολόγηση, Γραµµικός Επιταχυντής, Ακτινοθεραπεία, Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 85

3 ABSTRACT In this survey we try to evaluate the profitability of a fixed-asset investment. The investment involves the purchase of a linear accelerator, which is going to serve the needs of Alexandra Hospital and especially the First Radiotherapy Department. First of all, we present the generally accepted evaluation methods. Then, there is a short reference to radiotherapy and linear accelerators, which are the basic tools for the treatment of such diseases. At the following section, the problem of the Radiotherapy Department is described with every possible detail. Finally, we try to evaluate the investment using the methods and techniques of financial management. KEY - WORDS Economical Evaluation, Linear Accelerator, Radiotherapy, Net Present Value, Internal Rate of Return ΣΕΛΙ Α 3 ΑΠΟ 85

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ PROJECTS ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΜΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ...55 ΣΕΛΙ Α 4 ΑΠΟ 85

5 ΣΕΛΙ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΕΙΚΤΗ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΕΙΚΤΗ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ...71 ΣΕΛΙ Α 5 ΑΠΟ 85

6 ΣΕΛΙ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΕΙΚΤΗ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...83 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΜΗ Α ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ...32 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ...33 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ...46 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΗΤΑ ΚΛΑ ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ...53 ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΧΗΜΑ 1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ...8 ΣΧΗΜΑ 2. ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ...27 ΣΧΗΜΑ 3. ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ...30 ΣΕΛΙ Α 6 ΑΠΟ 85

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με αφορµή ένα πραγµατικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει ένα γενικό νοσοκοµείο της Αθήνας, το Νοσοκοµείο Αλεξάνδρα, αποφασίσαµε αφενός να το παρουσιάσουµε, δίχως να προσπαθήσουµε φυσικά να καταλογίσουµε ευθύνες σε κανένα φορέα, και αφετέρου να το προσεγγίσουµε επιστηµονικά, θέλοντας να εφαρµόσουµε µερικές από τις γνωστές µεθόδους της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης και να ερευνήσουµε σχετικά µε την οικονοµική αποδοτικότητα µιας ενδεχόµενης επενδυτικής κίνησης. Το πρόβληµα αφορά την τεχνολογική απαξίωση του γραµµικού επιταχυντή του Α Ακτινοθεραπευτικού τµήµατος, πράγµα που τον καθιστά πρακτικά άχρηστο και µη ικανό να εξυπηρετήσει τις αυξανόµενες ανάγκες των ασθενών που προσφεύγουν στο τµήµα. Η εισήγηση που έχει γίνει προς την διοίκηση του νοσοκοµείου είναι η αγορά δύο νέων γραµµικών επιταχυντών νέας τεχνολογίας, καθώς και η διαµόρφωση ενός νέου χώρου για την υποδοχή και λειτουργία τους. Η περιγραφείσα κατάσταση, η οποία ανήκει στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, και δη της δηµόσιας υγείας, δεν µπορεί να προσεγγιστεί φυσικά µόνο µε αυστηρά τεχνοκρατικά κριτήρια και στυγνούς χρηµατοοικονοµικούς υπολογισµούς. Είναι σαφές ότι το υπέρτατο αγαθό της υγείας, προστατευµένο και θεµελιωµένο και στο Σύνταγµα, υπερέχει έναντι οποιασδήποτε µελέτης. Παρόλα αυτά, προσπαθούµε να αποδείξουµε ότι και από την σκοπιά της οικονοµικής επιστήµης η συγκεκριµένη επένδυση κρίνεται συµφέρουσα, αλλά και να τονίσουµε την ανάγκη για εισαγωγή οικονοµικών µεθόδων και συγκεκριµένων επιστηµονικών υπολογισµών που θα βοηθήσουν στην ορθή κατανοµή των πόρων και πιθανή εξοικονόµηση χρηµάτων στο χώρο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Άλλωστε, πιστεύουµε ότι δεν έχουν εισχωρήσει ακόµα στο χώρο της υγείας, στο βαθµό τουλάχιστον που θα έπρεπε, οι µέθοδοι οικονοµικής αξιολόγησης που εφαρµόζονται ήδη σε άλλους τοµείς του δηµόσιου βίου. ΣΕΛΙ Α 7 ΑΠΟ 85

8 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κάθε οργανισµός αντιµετωπίζει δύο σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά ερωτήµατα: ποιές επενδύσεις θα πρέπει να κάνει και πώς θα πληρώσει για αυτές τις επενδύσεις; Η πρώτη ερώτηση αφορά στο να ξοδέψει χρήµατα, ενώ η δεύτερη αφορά στο να τα εξασφαλίσει. Το µυστικό της επιτυχίας στη σωστή χρηµατοοικονοµική διαχείριση είναι η αύξηση της αξίας του οργανισµού (Brealey, Myers, Allen, 2006). Ο οικονοµικός διευθυντής στέκεται ανάµεσα στις λειτουργίες του οργανισµού και τις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Η ροή ξεκινάει από τη στιγµή που ο οργανισµός θα βρεί χρήµατα και θα πραγµατοποιήσει µια επένδυση, περιµένοντας αργότερα αυτή η επένδυση να παράγει χρηµατικές ροές ώστε να πληρωθούν οι σχετικές δαπάνες και επιπλέον να φέρει κέρδος. ΣΧΗΜΑ 1. ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝ Ε ΥΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙ Α 8 ΑΠΟ 85

9 Γυρνώντας στις δύο βασικές ερωτήσεις, κατανοούµε ότι ο οικονοµικός διευθυντής πρέπει να λάβει αποφάσεις επένδυσης και αποφάσεις χρηµατοδότησης (Bierman, 2003). Οι αποφάσεις αυτές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως οι ιδιαίτερες συνθήκες και οι στόχοι του οργανισµού, οι εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, οι τεχνολογικές εξελίξεις, ακόµα και οι προσωπικές εκτιµήσεις του διευθυντή. Όπως και να έχει πάντως, οι επενδυτικές αποφάσεις είναι ζωτικής σηµασίας για ένα οργανισµό και ο βασικός σκοπός είναι να βρεθούν επενδύσεις που αξίζουν περισσότερο από όσο στοιχίζουν. ΣΕΛΙ Α 9 ΑΠΟ 85

10 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ PROJECTS Η ανάλυση των προτάσεων για πραγµατοποίηση κεφαλαιακών δαπανών δεν είναι µια διαδικασία η οποία στερείται κόστους. Αντιθέτως, παρόλα τα αναµφισβήτητα οφέλη που µπορεί να προσφέρει, έχει κόστος το οποίο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. Για συγκεκριµένα έργα χρειάζονται εµπεριστατωµένες και λεπτοµερείς αναλύσεις, ενώ για άλλα µικρότερης σηµασίας θα πρέπει να υιοθετούνται απλούστερες διαδικασίες. Γενικά, οι οργανισµοί κατηγοριοποιούν τα projects και µετά τα αναλύουν σύµφωνα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Brigham, Ehrhardt, 2005). Έτσι, µπορούµε να συναντήσουµε: Αντικατάσταση και συνέχιση της εργασίας Η αντικατάσταση παλαιών και χαλασµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού είναι απαραίτητη ώστε ο οργανισµός να συνεχίσει την λειτουργία του. Εφόσον ο οργανισµός επιλέξει να έχει τις ίδιες παραγωγικές διαδικασίες, τότε οι αποφάσεις αντικατάστασης λαµβάνονται χωρίς περίπλοκες τεχνικές. Αντικατάσταση για µείωση κόστους Αυτές οι επενδυτικές αποφάσεις στοχεύουν στην µείωση του κόστους εργασίας, πρώτων υλών και άλλων εισροών όπως για παράδειγµα το ηλεκτρικό ρεύµα ή το φυσικό αέριο. Αυτό επιτυγχάνεται µε αντικατάσταση του λιγότερου αποτελεσµατικού τεχνολογικού εξοπλισµού. Η ανάλυση που απαιτείται είναι περισσότερο λεπτοµερής από την προηγούµενη περίπτωση. ΣΕΛΙ Α 10 ΑΠΟ 85

11 ιεύρυνση των υπάρχοντων προϊόντων ή αγορών Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται πραγµατοποιούµενες δαπάνες προκειµένου να αυξήσουµε τις εκροές των υπάρχοντων προϊόντων του οργανισµού ή τις δυνατότητες διανοµής στις υφιστάµενες αγορές που δραστηριοποιούµαστε. Αυτού του είδους οι αποφάσεις είναι περίπλοκες, καθώς περιλαµβάνουν πρόβλεψη για την µελλοντική ζήτηση των προϊόντων ή υπηρεσιών και λαµβάνονται συνήθως από ανώτερα στελέχη του οργανισµού. ιεύρυνση σε νέα προϊόντα ή αγορές Αυτά τα projects αφορούν στρατηγικές αποφάσεις που θα µπορούσαν να αλλάξουν την θεµελιώδη φύση της εργασίας του οργανισµού. Συνήθως απαιτούν την εκταµίευση µεγάλων ποσών και χρηµατικές ειροές που θα έλθουν στο απώτερο µέλλον. Η ανάλυση τέτοιων επενδύσεων απαιτεί έµφαση στις λεπτοµέρειες και υπολογισµό πολλών παραµέτρων, ενώ η οριστική θετική απόφαση λαµβάνεται από το διοικητικό συµβούλιο ως µέρος του στρατηγικού πλάνου του οργανισµού. Επενδύσεις που αφορούν θέµατα ασφάλειας και περιβαντολλογικά θέµατα Υπάρχουν έργα που είναι απαραίτητα να πραγµατοποιηθούν προκειµένου ο οργανισµός να συµµορφωθεί µε κυβερνητικές εντολές, συµφωνίες µε εργατικά συνδικάτα ή όρους υγιεινής και ασφάλειας. Τα ανώτερω ονοµάζονται υποχρεωτικές επενδύσεις και συχνά δεν φέρνουν παραπάνω έσοδα. Ανάλογα το µέγεθός τους αναλύονται µε λιγότερες ή περισσότερες λεπτοµέρειες. Έρευνα και ανάπτυξη Οι αναµενόµενες ταµειακές ροές από την έρευνα και ανάπτυξη (research and development) είναι συχνά αβέβαιες ώστε να εφαρµοστούν οι τυπικές αναλύσεις προεξοφληµένων ταµειακών ροών και για αυτό το λόγο χρησιµοποιούνται µέθοδοι δέντρων αποφάσεων (decision tree analysis) και real options. ΣΕΛΙ Α 11 ΑΠΟ 85

12 Μακροπρόθεσµα συµβόλαια Πολλοί οργανισµοί υπογράφουν µακροπρόθεσµες συµφωνίες ώστε να παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε συγκεκριµένους πελάτες. Έτσι, µπορεί η ανάληψη υποχρέωσης για τα επόµενα 5 ή 10 έτη να µην σηµαίνει αναγκαστικά µια τεράστια εκταµίευση τώρα, αλλά τα συσσωρευµένα έσοδα και δαπάνες των επόµενων ετών επιτάσσουν ανάλυση πριν την υπογραφή του συµβολαίου. Σαν κανόνα, µπορούµε να αναφέρουµε ότι σχετικά απλοί υπολογισµοί χρειάζονται για αποφάσεις αντικατάστασης, ιδιαίτερα αν οι ήδη λειτουργούσες παραγωγικές µονάδες είναι κερδοφόρες. Περισσότερη λεπτοµερή ανάλυση απαιτείται για αντικαταστάσεις που στοχεύουν στη µείωση κόστους, για επεκτάσεις σε υπάρχουσες γραµµές παραγωγής και φυσικά για επενδύσεις σε νέα προϊόντα ή περιοχές (Brigham, Ehrhardt, 2005). Είναι ευνόητο ότι το κόστος µιας επένδυσης καθορίζει το µέγεθος της ανάλυσης και το πρόσωπο της ιεραρχίας του οργανισµού που θα λάβει τη σχετική απόφαση. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η επένδυση δεν περιλαµβάνει µόνο κτίρια, παραγωγικές µονάδες ή βιοµηχανικό εξοπλισµό. Στην εποχή µας είναι εξίσου σηµαντικά και τα µη απτά αγαθά, όπως είναι τα κάθε είδους λογισµικά που βοηθάνε έναν οργανισµό στις σχέσεις του µε τους προµηθευτές του, τους πελάτες του, υπάρχοντες ή δυνητικούς, και τους ίδιους τους εργαζόµενους εντός ή εκτός της χώρας που βρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις. ΣΕΛΙ Α 12 ΑΠΟ 85

13 4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι βασικές χρησιµοποιούµενες µέθοδοι στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη προκειµένου να αποφασιστεί η αποδοχή ή όχι µιας επένδυσης είναι έξι (Brigham, Weston, 1986): 1. η περίοδος επανείσπραξης (payback period) 2. η προεξοφληµένη περίοδος επανείσπραξης (discounted payback period) 3. η καθαρή παρούσα αξία (net present value) 4. ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (internal rate of return) 5. ο τροποποιηµένος εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (modified internal rate of return) 6. ο δείκτης κερδοφορίας (profitability index) Σε κάθε ανάλυση το πρώτο και πιο δύσκολο έργο είναι ο υπολογισµός των σχετικών ταµειακών ροών. Έτσι, οι εισροές και οι εκροές για κάθε έργο αντανακλούν το κόστος αγοράς, το κεφάλαιο κίνησης, τους φόρους, τις αποσβέσεις και τις υπολλειµατικές αξίες (Seitz, 1999). Μπορούµε να υποθέσουµε ότι οι χρηµατοροές πραγµατοποιούνται στην αρχή ή στο τέλος του έτους προκειµένου να πραγµατοποιήσουµε τους υπολογισµούς µας. Παρακάτω αναλύονται συνοπτικά οι έξι βασικές µέθοδοι αποτίµησης, τις οποίες θα χρησιµοποιήσουµε αργότερα για να αξιολογήσουµε την επένδυση που εξετάζουµε. ΣΕΛΙ Α 13 ΑΠΟ 85

14 4.1 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Η περίοδος επανείσπραξης ορίζεται ως ο αναµενόµενος αριθµός ετών που απαιτείται προκειµένου να ανακτηθούν τα χρήµατα που δόθηκαν αρχικά για την πραγµατοποίηση της επένδυσης. Έτσι: Περίοδος επανείσπραξης = Έτη πριν την πλήρη ανάκτηση + (Υπολειπόµενο κόστος στην αρχή του έτους / Ταµειακή ροή κατά την διάρκεια του έτους) Παράδειγµα Έργο Α: Αρχική επένδυση 1000 Ταµειακές ροές 500, 400, 300, 100 στο τέλος κάθε χρόνου Έργο Β: Αρχική επένδυση 1000 Ταµειακές ροές 100, 300, 400, 600 στο τέλος κάθε χρόνου Περίοδος επανείσπραξης για το Έργο Α: 2 + ( 100 / 300) = 2,33 έτη Περίοδος επανείσπραξης για το Έργο Β: 3 + ( 200 / 600) = 3,33 έτη Όσο µικρότερη είναι η περίοδος επανείσπραξης, τόσο το καλύτερο. Σε αµοιβαίως αποκλειόµενα έργα (όπου θα πρέπει να επιλέξουµε µεταξύ τους), προτιµάται αυτό µε την µικρότερη περίοδο επανείσπραξης. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα θα προτιµούσαµε το Έργο Α. ΣΕΛΙ Α 14 ΑΠΟ 85

15 Παρόλα αυτά, η µέθοδος της επανείσπραξης µπορεί πολλές φορές να δώσει λανθασµένες απαντήσεις. Αυτό γίνεται διότι: 1. η επανείσπραξη αγνοεί όλες τις ταµειακές ροές µετά το σηµείο όπου πληρωθεί η αρχική επένδυση. 2. η επανείσπραξη δίνει ίση στάθµιση (βαρύτητα) σε όλες τις ταµειακές ροές πριν το σηµείο πληρωµής της αρχικής επένδυσης. Εάν είναι να χρησιµοποιηθεί η συγκεκριµένη µέθοδος, ο οργανισµός θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη ηµεροµηνία βάσει της οποίας θα γίνουν οι σχετικοί υπολογισµοί (cutoff date). Αν χρησιµοποιηθεί η ίδια ηµεροµηνία ανεξάρτητα την διάρκεια των έργων, τότε είναι πιθανό να γίνονται δεκτά έργα µε µικρή διάρκεια ζωής και να απορρίπτονται έργα µε µεγάλη διάρκεια ζωής και κατοπινότερες χρηµατοροές (Brealey, Myers, Allen, 2006). ΣΕΛΙ Α 15 ΑΠΟ 85

16 4.2 ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Μία παραλλαγή της παραπάνω µεθόδου είναι η προεξοφληµένη περίοδος επανείσπραξης, όπου η διαφοροποίηση έγγυται στο ότι οι αναµενόµενες χρηµατοροές προεξοφλούνται µε το κόστος κεφαλαίου της επένδυσης. Έτσι, η προεξοφληµένη περίοδος επανείσπραξης ορίζεται ως ο αριθµός των ετών που απατείται προκειµένου να ανακτηθούν τα χρήµατα από τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Στο παραπάνω παράδειγµα και υποθέτοντας κόστος κεφαλαίου 10% και για τα δύο έργα έχουµε: Έργο Α: Αρχική επένδυση 1000 Ταµειακές ροές 500, 400, 300, 100 στο τέλος κάθε χρόνου Προεξοφληµένες ταµειακές ροές 455, 331, 225, 68 στο τέλος κάθε χρόνου Έργο Β: Αρχική επένδυση 1000 Ταµειακές ροές 100, 300, 400, 600 στο τέλος κάθε χρόνου Προεξοφληµένες ταµειακές ροές 91, 248, 301, 410 στο τέλος κάθε χρόνου Περίοδος επανείσπραξης για το Έργο Α: 2 + ( 214 / 225) = 2,95 έτη Περίοδος επανείσπραξης για το Έργο Β: 3 + ( 360 / 410) = 3,88 έτη Παρατηρούµε ότι και µε αυτή τη µέθοδο θα επιλέγαµε το Έργο Α, αφού έχει µικρότερη προεξοφληµένη περίοδο επανείσπραξης. Όµως για άλλα έργα, όπου τα αριθµητικά δεδοµένα είναι φυσικά διαφορετικά, οι δύο αυτές µέθοδοι µπορούν να δώσουν αντικρουόµενες απαντήσεις. ΣΕΛΙ Α 16 ΑΠΟ 85

17 Η µέθοδος προεξόφλησης της περιόδου επανείσπραξης παρακάµπτει το µειονέκτηµα της ίσης στάθµισης των χρηµατοροών πριν το σηµείο πληρωµής της αρχικής επένδυσης. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να µην λαµβάνει υπόψη τις χρηµατοροές που θα έρθουν µετά από αυτό το σηµείο. Οι οικονοµικοί διευθυντές χρησιµοποιούν αυτή τη µέθοδο ως ένα σήµα για την ρευστότητα της επένδυσης, αφού όσο µικρότερη είναι η περίοδος επανείσπραξης τόσο πιο µεγάλη ρευστότητα έχει η επένδυση (Levy, Brealey, Myers, Allen, 2006). Επιπλέον, πολλοί θεωρούν τις µακρινές χρηµατικές ροές ως πιο επικίνδυνες, έτσι αυτή η µέθοδος δίνει ένα σήµα και για τον κίνδυνο της επένδυσης. ΣΕΛΙ Α 17 ΑΠΟ 85

18 4.3 ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Καθώς αναγνωρίστηκαν οι αδυναµίες των µεθόδων επανείσπραξης, κατασκευάστηκαν µέθοδοι που θα βελτίωναν την αποτελεσµατικότητα των αποτιµήσεων. Μία τέτοια µέθοδος είναι αυτή της καθαρής παρούσας αξίας όπου βασίζεται σε τεχνικές προεξοφλήσεων. Η µεθοδολογία της αναπτύσσεται σε τρία στάδια: 1. βρίσκουµε την παρούσα αξία κάθε χρηµατικής ροής, προεξοφληµένη στο κόστος κεφαλαίου της επένδυσης. 2. αθροίζουµε τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Το άθροισµα είναι η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης. 3. εάν η παρούσα αξία είναι θετική, η επένδυση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Εάν η παρούσα αξία είναι αρνητική, η επένδυση θα πρέπει να απορριφθεί. Εάν δύο έργα είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα, τότε θα πρέπει να επιλεγεί αυτό µε την µεγαλύτερη καθαρή παρούσα αξία. Έτσι, ο µαθηµατικός τύπος για τον υπολογισµό της Κ.Π.Α. είναι: Καθαρή Παρούσα Αξία = Σ ΤΡ t / (1 + r) t n t= 0 όπου: ΤΡ = Ταµειακές Ροές της Επένδυσης r = Κόστος Κεφαλαίου της Επένδυσης t = Έτη της Επένδυσης ΣΕΛΙ Α 18 ΑΠΟ 85

19 Παράδειγµα Έργο Α: Αρχική επένδυση 1000 Ταµειακές ροές 500, 400, 300, 100 στο τέλος κάθε χρόνου Κόστος κεφαλαίου της επένδυσης r = 10% άρα: Προεξοφληµένες ταµειακές ροές 454,55, 330,58, 225,39, 68,30 στο τέλος κάθε χρόνου και: Καθαρή παρούσα αξία έργου = , , , ,30 = 78,82 0 και η επένδυση πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Το σκεπτικό της µεθόδου είναι ξεκάθαρο. Μία καθαρή παρούσα αξία ίση µε το µηδέν σηµαίνει ότι οι ταµειακές ρόες της επένδυσης είναι αρκετές ώστε να αποπληρωθεί το επενδεδυµένο κεφάλαιο και να φέρει την απαιτούµενη απόδοση πάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Εάν η καθαρή παρούσα αξία είναι θετική, τότε η επένδυση παράγει περισσότερα χρήµατα από ότι χρειάζεται προκειµένου να εξυπηρετήσει τα χρέη της και να παρέχει και την απαιτούµενη απόδοση στους µετόχους της εταιρείας (Levy, 1994). ΣΕΛΙ Α 19 ΑΠΟ 85

20 4.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης ορίζεται ως το προεξοφλητικό επιτόκιο που εξισώνει την παρούσα αξία των αναµενόµενων ταµειακών ροών της επένδυσης µε την παρούσα αξία των δαπανών της επένδυσης: Παρούσα Αξία Εισροών = Παρούσα Αξία Επενδυτικών απανών Ισοδύναµα, ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης είναι το επιτόκιο που κάνει την καθαρή παρούσα αξία να ισούται µε το µηδέν. Έτσι, ο µαθηµατικός τύπος για τον υπολογισµό του Ε.Σ.Α. είναι: Καθαρή Παρούσα Αξία = Σ ΤΡ t / (1 + IRR) t = 0 n t= 0 όπου: ΤΡ = Ταµειακές Ροές της Επένδυσης IRR = Internal Rate of Return t = Έτη της Επένδυσης Παράδειγµα Έργο Α: Αρχική επένδυση 1000 Ταµειακές ροές 500, 400, 300, 100 στο τέλος κάθε χρόνου Η εξίσωση για την εύρεση του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης είναι: / (1 + IRR) / (1 + IRR) / (1 + IRR) / (1 + IRR) 4 = 0 ΣΕΛΙ Α 20 ΑΠΟ 85

21 Ο άγνωστος στην παραπάνω εξίσωση είναι ο IRR, και η µαθηµατική λύση είναι εύκολη όταν οι χρηµατοροές είναι ίσες, διότι σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ράντα. Εάν οι χρηµατοροές είναι διαφορετικές, πράγµα που είναι και το πιο συνηθισµένο, απαιτείται άλλη µαθηµατική αντιµετώπιση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης είναι IRR = 14,5%. Εάν το κόστος κεφαλαίου είναι για παράδειγµα r= 10%, τότε η επένδυση πρέπει να γίνει. Γενικά, οι µέθοδοι της καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης οδηγούν στις ίδιες αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης για ανεξάρτητα έργα. Για αµοιβαίως αποκλειόµενα όµως έργα, µπορούν να οδηγήσουν σε αντικρουόµενες αποφάσεις. Ο λόγος για τον οποίο το προεξοφλητικό επιτόκιο που εξισώνει το κόστος του έργου µε την παρούσα αξία των εισροών του (δηλαδή ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης) είναι τόσο σηµαντικό βασίζεται στην εξής λογική: 1. ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης ενός έργου είναι η αναµενόµενη απόδοσή του. 2. εάν ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης είναι µεγαλύτερος από το κόστος κεφαλαίου που απαιτείται προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί το έργο, τότε θα δηµιουργηθεί ένα πλεόνασµα µετά την πραγµατοποίηση των κεφαλαιακών πληρωµών και αυτό το πλεόνασµα θα συσσωρευτεί προς όφελος των µετόχων του οργανισµού. 3. σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ανάληψη έργου του οποίου ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης υπερκαλύπτει το κόστος κεφαλαίου αυξάνει τον πλούτο των µετόχων. Εάν, στην αντίθετη περίπτωση, αναληφθεί έργο όπου ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης είναι µικρότερος από το κόστος κεφαλαίου, τότε οι µέτοχοι θα υποστούν κόστος. ΣΕΛΙ Α 21 ΑΠΟ 85

22 ύο βασικές συνθήκες µπορούν να περιπλέξουν τα πράγµατα όταν χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι της καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης: 1. όταν υπάρχουν διαφορές στα µεγέθη δύο έργων, δηλαδή το κόστος του ενός έργου είναι φανερά µεγαλύτερο από του άλλου. 2. όταν υπάρχουν χρονικές διαφορές µεταξύ δύο έργων, δηλαδή η πραγµατοποίηση των ταµειακών ροών διαφοροποιούνται τόσο ώστε η πλειοψηφία των ροών του ενός έργου πραγµατοποιείται τα πρώτα έτη ενώ η πλειοψηφία των ροών του δεύτερου έργου πραγµατοποιείται τα τελευταία έτη. Η µέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας υποθέτει ότι το επιτόκιο στο οποίο οι χρηµατοροές θα επανεπενδυθούν είναι το κόστος κεφαλαίου, ενώ η µέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης υποθέτει ότι ο οργανισµός µπορεί να επανεπενδύσει σε επιτόκιο ίσο µε τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης. Η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων για το παραπάνω θέµα έχει οδηγήσει τους οικονοµολόγους να διερευνούν ποια υπόθεση είναι ρεαλιστικότερη, ότι δηλαδή οι χρηµατικές ροές µπορούν να επανεπενδυθούν στο κόστος κεφαλαίου ή στον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης; Η καλύτερη απάντηση είναι ότι οι χρηµατοροές του έργου µπορούν να επανεπενδυθούν στο κόστος κεφαλαίου, που σηµαίνει ότι η µέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας είναι περισσότερο αξιόπιστη (Brigham, Ehrhardt, 2005). Συµπερασµατικά, όταν τα έργα είναι ανεξάρτητα οι δύο µέθοδοι οδηγούν στις ίδιες αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης. Όµως όταν δύο έργα είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα, και ειδικά όταν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε µέγεθος ή χρονικό ορίζοντα, τότε θα πρέπει να χρησιµοποιείται η µέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας. ΣΕΛΙ Α 22 ΑΠΟ 85

23 4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Πολλοί οικονοµικοί διευθυντές προτιµούν να αξιολογούν επενδύσεις σε όρους ποσοστιαίων αποδόσεων παρά σε χρήµατα ($ ή ) καθαρής παρούσας αξίας. Για αυτό το λόγο τροποποιήθηκε ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης και έγινε ένας δείκτης της σχετικής κερδοφορίας. Το νέο µέτρο λέγεται τροποποιηµένος εσωτερικός συντελεστής απόδοσης και ορίζεται ως: n Σ Τ.ΕΚΡ. / (1 + r) t = Σ Τ.ΕΙΣ. (1 + r) n - t n t = 0 (1 + MIRR) n Παρούσα αξία κόστους = Τελική Αξία / (1 + MIRR) n = Π.Α. Τελικής Αξίας όπου: Τ.ΕΚΡ. = Ταµειακές Εκροές (αρνητικοί αριθµοί) ή κόστος του έργου Τ.ΕΙΣ. = Ταµειακές Εισροές (θετικοί αριθµοί) r = Κόστος κεφαλαίου MIRR = Modified Internal Rate of Return Η τοκιζόµενη µελλοντική αξία των χρηµατοροών ονοµάζεται τελική αξία και το προεξοφλητικό επιτόκιο που κάνει την παρούσα αξία της µελλοντικής αξίας των χρηµατοροών να ισούται µε την παρούσα αξία του κόστους ονοµάζεται τροποποιηµένος εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (Modified Internal Rate of Return). ΣΕΛΙ Α 23 ΑΠΟ 85

24 Παράδειγµα Έργο Α: Αρχική επένδυση 1000 Ταµειακές ροές 500, 400, 300, 100 στο τέλος κάθε χρόνου Κόστος κεφαλαίου r = 10% Έτσι έχουµε µελλοντικές αξίες στο τέλος του τέταρτου έτους τοκιζόµενες µε r = 10%: 665,5, 484, 330, 100 και σύνολο αυτών: Τελική Αξία = 665, = 1579,5 Η παρούσα αξία του κόστους επένδυσης είναι 1000, αφού έχουµε µόνο µια χρηµατοροή στο έτος 0. Η επίλυση της εξίσωσης µε τα παραπάνω δεδοµένα δίνει MIRR = 11,3%. Ο τροποποιηµένος εσωτερικός συντελεστής απόδοσης έχει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης. Ο τροποποιηµένος Ε.Σ.Α. υποθέτει ότι οι χρηµατοροές του έργου επανεπενδύονται στο κόστος κεφαλαίου, ενώ ο Ε.Σ.Α. υποθέτει ότι οι χρηµατοροές του έργου επανεπενδύονται στον Ε.Σ.Α. του έργου. Επειδή η επανεπένδυση στο κόστος κεφαλαίου του έργου είναι ορθότερη, ο τροποποιηµένος Ε.Σ.Α. είναι µια καλύτερη ένδειξη της πραγµατικής κερδοφορίας της επένδυσης (Brigham, Ehrhardt, 2005). Εάν δύο έργα έχουν παρόµοιο µέγεθος και χρονική διάρκεια, τότε η µέθοδος της παρούσας αξίας και του τροποποιηµένου εσωτερικού συντελεστή απόδοσης θα οδηγούν πάντα στην ίδια απόφαση. Η µέθοδος της παρούσας αξίας πάντως δίνει την πληροφορία κατά πόσο µια επένδυση θα συνεισφέρει στην αύξηση της αξίας του οργανισµού. ΣΕΛΙ Α 24 ΑΠΟ 85

25 4.6 ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ Μία ακόµη µέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων είναι ο δείκτης κερδοφορίας, ο οποίος ορίζεται ως:.κ. = Παρούσα Αξία Μελλοντικών Χρηµατοροών / Αρχικό Κόστος = n Σ Τ.Ρ. / (1 + r) t = t = 1 T.Ρ. 0 όπου: Τ.Ρ. = Αναµενόµενες Μελλοντικές Ταµειακές Ροές T.Ρ. 0 = Αρχικό κόστος Επένδυσης r= Κόστος κεφαλαίου Ο είκτης Κερδοφορίας δείχνει την σχετική κερδοφορία ενός έργου ή την παρούσα αξία ανά χρηµατική µονάδα αρχικού κόστους. Μία επένδυση γίνεται δεκτή εάν ο δείκτης κερδοφορίας της είναι µεγαλύτερος της µονάδας και όσο µεγαλύτερος είναι, τόσο το καλύτερο. Η επένδυση απορρίπτεται εάν έχει δείκτη κερδοφορίας µικρότερο της µονάδας. Παράδειγµα Στο συγκεκριµένο παράδειγµα και µε ίδια τα αριθµητικά δεδοµένα, ο δείκτης κερδοφορίας της επένδυσης είναι:.κ. = 1078,82 / 1000 = 1,079 και ως εκ τούτου η επένδυση πρέπει να πραγµατοποιηθεί. ΣΕΛΙ Α 25 ΑΠΟ 85

26 5. ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Η ακτινοθεραπεία χρησιµοποιείται, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασµό µε χειρουργική επέµβαση και χηµειοθεραπεία, στην αντιµετώπιση του καρκίνου. Ο στόχος κατά την ακτινοθεραπεία είναι να αποδοθεί µια υψηλή δόση ακτινοβολίας σε µάζα στόχο ιστού µέσα στο σώµα του ασθενούς, ενώ ταυτόγχρονα να διατηρηθεί στο ελάχιστο η δόση που λαµβάνουν οι περιβάλλοντες υγιείς ιστοί και να διασφαλισθούν ακτινευαίσθητα όργανα στην ακτινοβολούµενη περιοχή από δόσεις που θα υπερέβαιναν τα επίπεδα ανοχής τους (Παλληκαράκης, Νικηφορίδης, Παναγιωτάκης, Khan). Κατά την ακτινοθεραπεία, η κατανοµή της δόσης σε ολόκληρη την ακτινοβολούµενη περιοχή πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια τουλάχιστον 95%, αφού η κλινική εµπειρία έχει αποδείξει ότι οι δόσεις που απαιτούνται για τον πλήρη τοπικό έλεγχο της ασθένειας δεν διαφέρουν περισσότερο από 5% από τις δόσεις που προκαλούν σοβαρές βλάβες σε υγειή όργανα, οδηγώντας έτσι σε σοβαρές επιπλοκές (Ψαρράκος, Καρακατσάνης, 1985). Αυτός ο βαθµός ακριβείας έχει καταστεί δυνατό να επιτευχθεί τα τελευταία µόνο χρόνια, µετά την ανάπτυξη της Υπολογιστικής Τοµογραφίας που προσφέρει την δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης της εσωτερικής ανατοµίας του ανθρώπινου σώµατος, πλήρη καθορισµό των γεωµετρικών ορίων και προσδιορισµό των ηλεκτρονικών πυκνοτήτων των διαφόρων ανοµοιογενειών που εµπεριέχονται στον ακτινοβολούµενο όγκο. Ως επακόλουθο, ήλθε η ανάπτυξη συστηµάτων σχεδιασµού θεραπείας µε µεγάλες δυνατότητες σε ειδικές εφαρµογές, ακρίβεια και ταχύτητα. ΣΕΛΙ Α 26 ΑΠΟ 85

27 Η ακτινοθεραπεία µπορεί να θεωρηθεί ως συνισταµένη 6 ξεχωριστών φάσεων: ΣΧΗΜΑ 2. ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Η διάγνωση και σταδιοποίηση της ασθένειας είναι το αποτέλεσµα των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων που οδήγησαν στην απόφαση να αντιµετωπισθεί η ασθένεια µε ακτινοθεραπεία (Williams, Thwaites, 1993). Ο εντοπισµός περιλαµβάνει τη διαδικασία του καθορισµού της περιοχής στόχου σε τρεις διαστάσεις και τον προσδιορισµό των γειτονικών οργάνων που απαιτείται να προστατευθούν από την ακτινοβολία. Ορίζονται επίσης και οι περιοχές ανοµοιογενών ιστών µέσα στον υπό ακτινοβόληση όγκο. Ακολουθεί ο σχεδιασµός της ακτινοθεραπείας που περιλαµβάνει τον υπολογισµό της κατανοµής της δόσης από διάφορους συνδυασµούς πεδίων, την αξιολόγηση των πλάνων αυτών και την επιλογή του βέλτιστου προς εφαρµογή. Πριν το πλάνο αυτό εκτελεσθεί, γίνεται η εξοµείωσή του, η εφαρµογή δηλαδή των δεσµών πάνω στον ασθενή από τον εξοµειωτή, ο οποίος έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ακτινοθεραπευτικού µηχανήµατος, παρέχει όµως ακτινοδιαγνωστικές δέσµες ακτινοβολίας. ΣΕΛΙ Α 27 ΑΠΟ 85

28 Ακολουθεί η εκτέλεση της θεραπείας στο ακτινοθεραπευτικό µηχάνηµα, όπου η προκαθορισθείσα δόση απονέµεται σε πολλαπλές συνεδρίες. Κατά την πρώτη συνεδρία γίνεται και η επαλήθευση της θεραπείας, µε τη λήψη µιας ακτινογραφίας πάνω στο ακτινοθεραπευτικό µηχάνηµα και σύγκρισή της µε την αντίστοιχη από τον προσοµειωτή. Μετά το πέρας της θεραπείας, η επαφή µε τον ασθενή συνεχίζεται µέσα από τακτικές επανεξετάσεις (Παλληκαράκης, Νικηφορίδης, Παναγιωτάκης, 1991). Η ακτινοθεραπεία διεξάγεται µε δέσµες φωτονίων και ηλεκτρονίων. Σε ορισµένα ακτινοθεραπευτικά κέντρα του εξωτερικού χρησιµοποιούνται επίσης δέσµες νετρονίων, ενώ η χρήση άλλων σωµατιδίων, όπως πχ π-µεσόνιων βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο. ΣΕΛΙ Α 28 ΑΠΟ 85

29 5.2 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Μέχρι το 1950, η ακτινοθεραπεία γινόταν µε εξωτερικές δέσµες ενέργειας µέχρι 300 kvp. που λαµβάνοντο από ακτινοθεραπευτικές λυχνίες ακτίνων Χ, µε δυνατότητα να παρέχουν υψηλούς ρυθµούς έκθεσης. Το 1952 εγκαταστάθηκε η πρώτη µονάδα Co-60 στον Καναδά, ενώ µέσα στη δεκαετία του 1970 εγκαταστάθηκαν ευρέως οι επιταχυντές ηλεκτρονίων. Ανάλογα µε την ενέργεια της δέσµης που χρησιµοποιείται, η ακτινοθεραπεία χαρακτηρίζεται ως: 1. ακτινοθεραπεία επαφής 2. επιφανειακή ακτινοθεραπεία 3. ακτινοθεραπεία εις βάθος 4. υπερδυναµική ακτινοθεραπεία 5. µεγαδυναµική ακτινοθεραπεία Γραµµικός επιταχυντής (Clinac) Στους γραµµικούς επιταχυντές χρησιµοποιείται ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα πολύ υψηλής συχνότητας (RF) για να επιταχύνει ηλεκτρόνια σε πολύ υψηλές ενέργειες. Η δέσµη των ηλεκτρονίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί απ ευθείας για ακτινοθεραπεία ή να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ακτίνων Χ (Ψαρράκος, Καρακατσάνης, 1985). ΣΕΛΙ Α 29 ΑΠΟ 85

30 ΣΧΗΜΑ 3. ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΕΠΙΤΑΧ. ΣΩΛΗΝΑΣ AFC ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΣΜΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΛΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΓΗ RF ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟΧΟΣ ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΦΙΛΤΡΟ ΘΑΛ. ΙΟΝ. ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Ηλεκτρόνια, από το νήµα, εκτοξεύονται σε κατάλληλους χρόνους πάνω στο ηλεκτροµαγνητικό κύµα (RF = ΜΗz περίπου) και επιταχύνονται από αυτό. Ο επιταχυντικός σωλήνας διατηρείται σε πολύ υψηλό κενό. Τα ηλεκτρόνια εκτοξεύονται µέσα σε αυτόν µε αρχική ενέργεια περίπου 50 kev και αυξάνουν την ενέργειά τους συνεχώς µέχρις ότου φθάσουν στο παράθυρο εξόδου, παίρνοντας ενέργεια από το ηλεκτροµαγνητικό κύµα. Όλοι οι γραµµικοί επιταχυντές είναι ισοκεντρικοί, έχουν δηλαδή την δυνατότητα η πηγή να περιστρέφεται γύρω από ένα σηµείο σταθερό στο χώρο, το ισόκεντρο, σε σταθερή απόσταση από αυτό, συνήθως ίση µε ένα µέτρο. ΣΕΛΙ Α 30 ΑΠΟ 85

31 6. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 6.1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών Αλεξάνδρα ανήκει οργανικά στην Α.Υ.ΠΕ. Αττικής (πρώην Α Πε.Σ.Υ. Αττικής). Το νοσοκοµείο ιδρύθηκε το 1938 µε διάταγµα που εξεδόθη κατά εξουσιοδότηση του ΑΝ 965 / 1937, µε αρχική επωνυµία ηµόσιο Μαιευτήριο Αθηνών. Για ορισµένα χρόνια λειτούργησε σε διάφορα µισθωµένα για αυτό το σκοπό κτίρια, µέχρι την εγκατάστασή του στο κτίριο που βρίσκεται σήµερα. Με το Ν 2592 /1953 Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως, αναµορφώθηκε ο Οργανισµός του Μαιευτικού και µετονοµάστηκε τούτο σε ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ. Στις δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 898 τ. Β' η αριθµ. Α3β / οικι / απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί αναµόρφωσης του Οργανισµού του ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ. Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση το Νοσοκοµείο ορίστηκε ως Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο µε κατεύθυνση στην Μαιευτική - Γυναικολογία και µετονοµάστηκε σε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ. Το νοσοκοµείο αποτελείται σήµερα από την ιατρική υπηρεσία, την νοσηλευτική υπηρεσία, την διοικητική υπηρεσία και την τεχνική υπηρεσία, µε πλήθος ειδικοτήτων στην κάθε µία από αυτές. ιαθέτει χειρουργικό και παθολογικό τοµέα, εξωτερικά ιατρεία και κλινικές. Όσο αφορά το ακτινοθεραπευτικό του έργο, διαθέτει δύο αντίστοιχα τµήµατα, το Α και το Β. Το Β Ακτινοθεραπευτικό τµήµα περιορίζεται σε παροχή θεραπειών βραχείας διάρκειας σε καρκινοπαθείς ασθενείς, ενώ συµµετέχει και στο Ογκολογικό Συµβούλιο του νοσοκοµείου. ΣΕΛΙ Α 31 ΑΠΟ 85

32 6.2 Α ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΜΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το τµήµα προσπαθεί επίµονα για την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους καρκινοπαθείς ασθενείς της πατρίδας µας καθώς και σε αριθµό αλλοδαπών ασθενών, παρά τις µεγάλες δυσκολίες που ενίοτε αντιµετωπίζει. Παρατηρείται συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση σε όλα τα µεγέθη κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, επιβεβαιώνοντας την προσφορά τόσο του τµήµατος, όσο και ολόκληρου του νοσοκοµείου. Θεωρείται ότι το Α Ακτινοθεραπευτικό τµήµα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας και επιτελεί το καθήκον του στο ακέραιο, χωρίς να υπολογίζει κόπο και χρόνο, επιτυγχάνοντας υπηρεσίες υψηλού επιστηµονικού επιπέδου. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΜΗ Α ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α 2 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β 2 ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 3 ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΙ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2 ΕΥΠΡΕΠΙΣΤΡΙΑ 1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΡΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΣΕΛΙ Α 32 ΑΠΟ 85

33 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ 9.00 π.µ. έως µ.µ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖ. ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ / ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 30 / ΗΜΕΡΑ 300 / ΕΤΟΣ (ΜΕ ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 1,5 ΜΗΝΑ) ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΜΗΝΕΣ Στο τµήµα πραγµατοποιούνται οι περισσότερες θεραπείες για την αντιµετώπιση του καρκίνου, εφαρµόζοντας κλασικές και σύγχρονες τεχνικές βασισµένες σε αναγνωρισµένα πρωτόκολλα ακτινοθεραπείας. Η βασική δραστηριότητα είναι η ακτινοθεραπεία καρκινοπαθών ασθενών µε γραµµικό επιταχυντή και µε τη µονάδα κοβαλτίου Co 60. Πραγµατοποιείται καθηµερινά Εξωτερικό Ιατρείο, προκειµένου να γίνει η διάγνωση και ο προγραµµατισµός των προς θεραπεία ασθενών. Επίσης, καθηµερινά πραγµατοποιούνται οι επανεξετάσεις παλαιών ασθενών οι οποίοι έχουν ακτινοβοληθεί κατά το παρελθόν. Για τη συµπλήρωση του διαγνωστικού και θεραπευτικού έργου υπάρχει καθηµερινή πρωινή ενηµέρωση του ιευθυντή, όπου αναλύονται όλα τα προβλήµατα των ασθενών. Οι γιατροί του τµήµατος συµµετέχουν κάθε Τρίτη στις εργασίες του Ογκολογικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου. ΣΕΛΙ Α 33 ΑΠΟ 85

34 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο Α Ακτινοθεραπευτικό τµήµα πραγµατοποιούνται µετεκπαιδευτικά µαθήµατα µε βιβλιογραφική ενηµέρωση, παρουσίαση περιστατικών και διαλέξεις σε θέµατα Ακτινοφυσικής Ακτινολογίας Ραδιολογίας και Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, όπως προβλέπεται από το πρόγραµµα εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Βασικοί στόχοι του τµήµατος είναι η άριστη αξιοποίηση των διαθέσιµων µηχανηµάτων και η διασφάλιση και µεγιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Τα διαθέσιµα βασικά µηχανήµατα του τµήµατος είναι ένας γραµµικός επιταχυντής Philips Linac 6 MeV SL 75 5, ο οποίος αγοράστηκε το 1987, και µία µονάδα κοβαλτίου Co 60 Theratron 780E, η οποία αγοράστηκε το 1998 µε τιµή ρχ , χωρίς να συνυπολογίζεται η αξία του Φ.Π.Α. Όπως παρατηρούµε, δεν διαθέτουµε στοιχεία για το κόστος κτήσης του γραµµικού επιταχυντή. ΣΕΛΙ Α 34 ΑΠΟ 85

35 6.3 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ Ο υφιστάµενος λοιπόν γραµµικός επιταχυντής, το βασικό όπλο στα χέρια των γιατρών για την αντιµετώπιση των καρκινοπαθών ασθενών, έχει αγοραστεί εδώ και 19 έτη (το 1987) και είναι κατασκευής 1980! Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δίχως να χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις ακτινοφυσικής, το εν λόγω µηχάνηµα έχει απαξιωθεί τεχνολογικά εντελώς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία δίνει όριο το πολύ τα 15 έτη ζωής. Παρόλα αυτά, έχει επισηµανθεί πολλάκις στο παρελθόν, τόσο από τον εκάστοτε ιευθυντή του Ακτινοθεραπευτικού τµήµατος όσο και από τον Προϊστάµενο του τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, η παλαιότητα του γραµµικού επιταχυντή. Η εν λόγω παλαιότητα οδηγεί σε συνεχή προβλήµατα και βλάβες, οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο του τµήµατος. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι πριν 5 έτη (κατά την διάρκεια του 2001 δηλαδή) οι µέρες µη λειτουργίας του επιταχυντή λόγω βλαβών ανήλθαν στις 100! Έτσι, ο παλαιός εξοπλισµός πρωτίστως και η έλλειψη γραµµατειακής υποστήριξης δευτερευόντως οδηγούν στην παραποµπή ασθενών του Ι.Κ.Α. στο ακτινοθεραπευτικό του Ι.Κ.Α. Οι προτάσεις αντικατάστασης του γραµµικού επιταχυντή έχουν ξεκινήσει από το Υπήρξε προσπάθεια εισαγωγής του επιταχυντή στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, µε κόστος αγοράς ενός νέου , χωρίς να υπολογίζεται στο παραπάνω νούµερο το κόστος διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. Η προσπάθεια αυτή δεν τελεσφόρησε και ως εκ τούτου το πρόβληµα συνεχίζει να υφίσταται. ΣΕΛΙ Α 35 ΑΠΟ 85

36 Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε ότι τα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση που επικρατεί στο τµήµα, καθώς και τα αιτήµατα που έχουν γίνει προς τη διοίκηση, µάς τα παρείχε πρόθυµα ο διευθυντής του Α Ακτινοθεραπευτικού τµήµατος κ. Πισσάκας, έπειτα από προσωπικές συνεντεύξεις που πραγµατοποιήσαµε. Για να συγκεκριµενοποιήσουµε λίγο περισσότερο το πρόβληµα που αντιµετωπίζει το Α Ακτινοθεραπευτικό τµήµα και οι γιατροί του, θα αναφέρουµε τα εξής: η παλαιότητα του κατασκευής 1980 γραµµικού επιταχυντή δεν επιτρέπει την διενέργεια λεπτοµερών επεµβάσεων ακτινοβόλησης σε ασθενείς, που σε συγκεκριµένες περιπτώσεις είναι κρίσιµης σηµασίας. Το παραπάνω πρόβληµα υπάρχει όταν και για όσο διάστηµα λειτουργεί, µε πατέντες των εργαζοµένων, ο επιταχυντής. Το σηµαντικότερο πρόβληµα όµως είναι όταν ο επιταχυντής δεν λειτουργεί (όπως και δεν λειτουργεί την παρούσα στιγµή) λόγω βλάβης. Σε αυτή την περίπτωση δεν µπορούν να ξεκινήσουν νέες θεραπείες σε ασθενείς που τις χρειάζονται και δυστυχώς αυτή η ασθένεια δεν επιδέχεται καµίας αναβολής στην έναρξη αντιµετώπισής της. Αλλά και για τους ασθενείς που ήδη έχουν ξεκινήσει ένα πρόγραµµα ακτινοθεραπείας, η διακοπή της ακτινοβόλησης για ένα χρονικό διάστηµα λόγω βλάβης του µηχανήµατος µπορεί να αποβεί µοιραία, καθώς είναι απαραίτητο η εκάστοτε ακτινοθεραπεία να γίνει εντός των αυστηρών ορίων που έχουν νωρίτερα τεθεί από τον θεράποντα ιατρό. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γιατροί προτιµούν να αναβάλουν για ένα µικρό χρονικό διάστηµα την έναρξη της θεραπείας ενός ασθενούς, παρά να την ξεκινήσουν και αυτή να µείνει στη µέση λόγω µιας βλάβης του επιταχυντή. Είναι πλέον απόλυτα κατανοητό το µέγεθος και η οξύτητα του προβλήµατος για το ακτινοθεραπευτικό τµήµα του νοσοκοµείου και τους ασφαλισµένους που δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν. Ας δούµε αναλυτικότερα το χρονικό της υφιστάµενης κατάστασης. ΣΕΛΙ Α 36 ΑΠΟ 85

37 Μαϊος 1999: η κατασκευάστρια εταιρεία Philips ενηµερώνει, όπως οφείλει, το νοσοκοµείο ότι λόγω παλαιότητας του µηχανήµατος έχει αρχίσει να υπάρχει πρόβληµα εύρεσης ανταλλακτικών. Φεβρουάριος 2001: η κατασκευάστρια εταιρεία ενηµερώνει εκ νέου το νοσοκοµείο ότι είναι πλεόν αδύνατη η εύρεση ανταλλακτικών για τον γραµµικό επιταχυντή. Η διοίκηση του νοσοκοµείου έχει ενηµερωθεί για το πρόβληµα που υφίσταται. 2004: αναλαµβάνει καθήκοντα ο νέος ιευθυντής του Α Ακτινοθεραπευτικού τµήµατος, ο οποίος µε τη σειρά του υποβάλλει αιτήµατα προς τη διοίκηση για προµήθεια νέου τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισµού, καθώς και για χωροταξική διαµόρφωση του χώρου του τµήµατος. Η κατασκευάστρια εταιρεία λειτουργεί πλέον µε πατέντες προκειµένου να διασφαλίσει την λειτουργία του µηχανήµατος. εκέµβριος 2005: αποστολή end-of-life εγγράφου από την κατασκευάστρια εταιρεία προς το νοσοκοµείο. Απρίλιος 2006: χαλάει µια πλακέτα που µετράει τη δόση και λίγο αργότερα σταµατάει και η λειτουργία του επιταχυντή. Οι ασθενείς παραπέµπονται στο ακτινοθεραπευτικό του νοσοκοµείου Άγιος Σάββας. Η νέα πλακέτα έρχεται 1,5 µήνα αργότερα. Ο γραµµικός επιταχυντής δεν λειτουργεί πλέον καθώς κανείς δεν µπορεί να εξασφαλίσει την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του, ούτε να προσδιορίσει και να εγγυηθεί τις µέρες επισκευής του σε περίπτωση βλάβης. 29 Αυγούστου 2006: δηµοσίευµα στην εφηµερίδα Τα Νέα αναδυκνύει το πρόβληµα του νοσοκοµείου Αλεξάνδρα, καθώς και άλλων νοσοκοµείων της χώρας. Λίγες µέρες αργότερα υπάρχει και αντίστοιχο ρεπορτάζ στις ειδήσεις µεγάλου τηλεοπτικού καναλιού. ΣΕΛΙ Α 37 ΑΠΟ 85

38 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Όπως έγινε εύκολα αντιληπτό από την προαναφερθείσα σύντοµη ιστορική αναδροµή, η αγορά ενός νέου γραµµικού επιταχυντή για το Α Ακτινοθεραπευτικό Τµήµα του νοσοκοµείου Αλεξάνδρα κρίνεται κάτι παραπάνω από αναγκαία. Η νέα τεχνολογία και όλες οι σύγχρονες επιστηµονικές εξελίξεις ενσωµατώνονται στα µηχανήµατα τριών κυρίως γνωστών εταιρειών, της Varian, της Siemens και της Elekta. Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν αφιερώσει ξεχωριστό κοµµάτι των δραστηριοτήτων τους στην κατασκευή state-of-the-art ιατρικών µηχανηµάτων και συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η τεχνολογία που υιοθετείται σήµερα στον τοµέα της ογκολογίας ακτινοθεραπείας είναι το κληροδότηµα της πλούσιας µακρόχρονης εµπειρίας, ο συνδυασµός νέων τεχνικών, όπως η IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy), η Βραχυθεραπεία Υψηλού και Χαµηλού ρυθµού δόσης (HDR / LDR Brachytherapy), η Στερεοταξία (Stereotaxy), και τα δίκτυα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα περισσότερα συστήµατα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, προσφέροντας στο χρήστη την ελευθερία επιλογής ως προς τον σχεδιασµό πλάνων και εξοµοίωσης θεραπείας (βλ. αντίστοιχες ιστοσελίδες εταιρειών). Αυτό πραγµατοποιείται είτε χρησιµοποιώντας κλασικό εξοµοιωτή είτε λογισµικό εικονικής εξοµοίωσης σε συνεργασία µε αξονικό τοµογράφο. Ο βασικός στόχος όλων των επιταχυντών νέας γενιάς είναι να µειώσουν τις παρενέργειες από την ακτινοθεραπεία. Ενδεικτικά, παραθέτονται στη συνέχεια φωτογραφίες γραµµικών επιταχυντών τελευταίας γενιάς. ΣΕΛΙ Α 38 ΑΠΟ 85

39 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ VARIAN ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ SIEMENS ΣΕΛΙ Α 39 ΑΠΟ 85

40 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ELEKTA Για να είµαστε περισσότερο ακριβείς και σύµφωνοι µε όσα προτάσσει η ιατρική επιστήµη, κάθε ακτινοθεραπευτικό τµήµα είναι απαραίτητο να έχει δύο γραµµικούς επιταχυντές και όχι έναν, για τους λόγους που εξηγήσαµε παραπάνω και έχουν να κάνουν µε την συνέχεια της λειτουργίας των ακτινοθεραπειών. Οι ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες κάνουν λόγο ήδη από το 1998 για την αναγκαιότητα ύπαρξης δύο επιταχυντών (German Cancer Research Center DKFZ). Έτσι, το αίτηµα του ακτινοθεραπευτικού τµήµατος του Αλεξάνδρα περιλαµβάνει την αγορά δύο νέων γραµµικών επιταχυντών, καθώς και την διαµόρφωση νέου χώρου για την υποδοχή τους. Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα λάβουµε υπόψη µας το παραπάνω αίτηµα, υπολογίζοντας κόστος αγοράς για δύο µηχανήµατα, αλλά και µελλοντικές χρηµατοροές επίσης από λειτουργία δύο µηχανηµάτων. ΣΕΛΙ Α 40 ΑΠΟ 85

41 7.2 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστούν οι επιλογές που έχει το νοσοκοµείο όσο αφορά την καταβολή των χρηµάτων. Στην πρώτη περίπτωση µπορεί να καταβάλλει ολόκληρο το ποσό που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της επένδυσης (συνολικά , όπως θα αναλυθεί αµέσως παρακάτω) στην εταιρεία και να ξαναπληρώσει µετά το τέλος του 7 ου χρόνου για άλλες δαπάνες που αφορούν την επένδυση. Η επταετία που θα αναφέρεται συνεχώς είναι η περίοδος που η κατασκευάστρια εταιρεία αναλαµβάνει τα πάντα σχετικά µε την λειτουργία των µηχανηµάτων. Η δεύτερη επιλογή του νοσοκοµείου είναι να µπει στην πληρωµή 3µηνων δόσεων προς την εταιρεία, επειδή δεν θα διαθέτει τα χρήµατα για αγορά τοις µετρητοίς. Η πληρωµή των δόσεων θα κρατήσουν για 7 χρόνια και ανέρχεται σε έκαστη, ενώ θα πρέπει να τις καταβάλλει και κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου (1,5 µε 2 χρόνια). Εµείς θα εξετάσουµε τα 2 προαναφερθέντα σενάρια, καθώς και ένα ακόµα που αφορά τραπεζικό δανεισµό εκ µέρους του νοσοκοµείου, πραγµατοποίηση της επένδυσης και αποπληρωµή τρίµηνων δόσεων στην τράπεζα. Έτσι λοιπόν, το κόστος αγοράς ενός νέου γραµµικού επιταχυντή µε ακτινοβολία MeV, τριπλάσιας δηλαδή ενέργειας από τον υπάρχοντα, πλήρη περιστροφή κρεβατιού, portal vision και κάποιων άλλων τεχνικών δυνατοτήτων ανέρχεται περίπου σε , χωρίς Φ.Π.Α. Η αγορά δύο επιταχυντών ανέρχεται λοιπόν γύρω στα , συν την αξία του Φ.Π.Α., φθάνοντας έτσι στην τιµή των Παρόλα αυτά, η αξία του Φ.Π.Α. ( ) δεν ενσωµατώνεται στο κόστος κτήσης, αλλά τηρείται σε διαφορετικό λογαριασµό (λογαριασµό παθητικού 54, Φ.Π.Α. παγίων). Άλλωστε, και οι αποσβέσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του µηχανήµατος. Η συνολική τιµή αγοράς περιλαµβάνει επιπλέον και το κόστος συντήρησης των επιταχυντών από την πλευρά της εταιρείας για επτά χρόνια, καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του τµήµατος. ΣΕΛΙ Α 41 ΑΠΟ 85

42 Πέρα της επταετίας, το νοσοκοµείο θα πρέπει να πληρώνει το κόστος συντήρησης των µηχανηµάτων. Αυτό ανέρχεται σε ετησίως, που θα καταβληθεί τον 8 ο, 9 ο, 10 ο, 11 ο και 12 ο χρόνο λειτουργίας τους. Η ανάλυση θα πραγµατοποιηθεί λοιπόν σε ορίζοντα 12ετίας, όπου το νοσοκοµείο µπορεί να λάβει το 100% των υπηρεσιών των µηχανηµάτων χωρίς κανένα τεχνικό πρόβληµα. Έτσι, τα 12 έτη υπολογίζουµε κατά προσέγγιση ότι αποτελούν και την ωφέλιµη ζωή των µηχανηµάτων. Πέρα της 12ετίας, θεωρούµε ότι η υπολλειµατική αξία (salvage value) των µηχανηµάτων είναι µηδενική, γεγονός που είναι κοντά στην πραγµατικότητα. Όσο αφορά τις δαπάνες υποστήριξης και λειτουργίας των επιταχυντών, ιδιαίτερα για το απογευµατινό ωράριο, αυτές έχουν προϋπολογισθεί στο αρχικό κονδύλι αγοράς, πάντα σε ορίζοντα επταετίας. Η κατασκευάστρια εταιρεία τις υπολογίζει περί τις το χρόνο (περιλαµβάνονται στο αρχικό κόστος) και αφορούν την απασχόληση 4 χειριστών και ενός ακτινοφυσικού. Μετά την επταετία, υπολογίζουµε σε πρόσληψη ατόµων (προφανώς µέσω ΑΣΕΠ και αφού έχουν προβλεφθεί οι χρονοβόρες διαδικασίες του) και λειτουργία του απογευµατινού ωραρίου από προσωπικό του νοσοκοµείου, το οποίο θα λαµβάνει αύξηση στις αποδοχές 3% ετησίως. Αυτό θα επιβαρύνει το νοσοκοµείο κατά , , , και για τον 8 ο, 9 ο, 10 ο, 11 0 και 12 ο χρόνο λειτουργίας των µηχανηµάτων αντίστοιχα, λαµβάνοντας υπόψη το µέσο µισθό της κατηγορίας και τις εργοδοτικές εισφορές που θα πληρώνει στα ασφαλιστικά ταµεία. ΣΕΛΙ Α 42 ΑΠΟ 85

43 Σηµαντική είναι και η προβλεπόµενη δαπάνη για την χωροταξική διαµόρφωση του τµήµατος προκειµένου να λειτουργήσουν σωστά και µε ασφάλεια οι δύο νέοι επιταχυντές. Ο υπάρχων χώρος που βρίσκεται ο παλαιός επιταχυντής είναι µεν θωρακισµένος, αλλά είναι και µικρός σε εµβαδό. Ήδη αντιµετωπίζονται τεχνικά προβλήµατα µε την ύπαρξη ενός µόνο µηχανήµατος και σε καµία περίπτωση δεν θα µπορεί να χωρέσει δύο µηχανήµατα. Η λύση στο πρόβληµα υποδοχής των νέων µηχανηµάτων είναι η δηµιουργία ενός νέου χώρου κάτω από το προαύλιο του νοσοκοµείου (οδός Μιχαλακοπούλου και Λούρου γωνία). Θα πρέπει λοιπόν να γίνει εκσκαφή στον περιγραφέντα χώρο και δηµιουργία του κατάλληλου υπόγειου χώρου µε την δέουσα θωράκιση σε όλους τους τοίχους, προκειµένου να αποφευχθεί η διάχυση ανεπιθύµητης ακτινοβολίας. Το κόστος αυτής της χωροταξικής διαµόρφωσης υπολογίζεται, σύµφωνα µε στελέχη της αγοράς στα οποία απευθυνθήκαµε, γύρω στα Το παραπάνω προϋπολογισθέν νούµερο φαντάζει ίσως µεγάλο, περιλαµβάνει όµως ένα σύνολο εργασιών κατασκευής, αλλαγής και διαµόρφωσης. Για να γίνουµε λίγο περισσότερο συγκεκριµένοι, θα αναφέρουµε περιληπτικά τους βασικούς τοµείς που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου (Varian Planning Data For Clinac, 2000). Κατασκευαστική εργασία και εγκατάσταση Σύµφωνα µε τα τελικώς επιλεχθέντα µηχανήµατα, θα πρέπει να χτιστεί και το δωµάτιο υποδοχής τους υπολογίζοντας τουλάχιστον τις µικρότερες διαστάσεις του. Συνίσταται πάντως στις διαστάσεις να υπολογιστεί και πρόσθετος χώρος για θεραπεία του ασθενούς, επιπρόσθετο ιατρικό εξοπλισµό και την επίπλωση που χρειάζεται. Έπειτα, θα πρέπει να θωρακιστούν οι τοίχοι και το ταβάνι για ακτινοβολία, αλλά και για θόρυβο. ΣΕΛΙ Α 43 ΑΠΟ 85

44 Το πάτωµα θα πρέπει να κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην επηρεάζει µε στατικό ηλεκτρισµό τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά µέρη των επιταχυντών. Ειδική βάση χρειάζεται ο κάθε επιταχυντής προκειµένου να τοποθετηθεί, όπως και αντισεισµική µελέτη πρέπει να εκπονηθεί πριν την κατασκευή του χώρου. Σύστηµα ψύξης των µηχανηµάτων Ιδιαίτερη πρόβλεψη πρέπει να γίνει για το σύστηµα ψύξης του επιταχυντή και για τη διαδικασία διατήρησης της πρέπουσας θερµοκρασίας, σύµφωνα µε τις λεπτοµερείς οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Σύστηµα εξαερισµού του δωµατίου Απαιτείται συγκεκριµένο σύστηµα εξαερισµού, όπου χρησιµοποιεί καθαρό αέρα και δεν τον ανακυκλώνει. Επιπλέον, απαιτείται η αλλαγή του αέρα 6 φορές την ώρα, ανάλογα πάντα µε τις διαστάσεις του χώρου. εν θα πρέπει να εκτελείται καµία θεραπεία αν το σύστηµα εξαερισµού δεν λειτουργεί και αν δεν τηρούνται οι προβλεπόµενες τιµές θερµοκρασίας και υγρασίας (19 27 και 40% - 80% αντίστοιχα). Συστήµατα πεπιεσµένου αέρα και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Συγκεκριµένες ενέργειες πρέπει να γίνουν από τους τεχνικούς πάνω σε αυτούς τους τοµείς προκειµένου να λειτουργήσουν σωστά και µε ασφάλεια τα µηχανήµατα. Άλλα απαραίτητα συστήµατα Κατάλληλα συστήµατα πυρόσβεσης, ανιχνευτές θερµότητας και καπνού, καθώς και κάθε άλλο µέτρο που επιβάλλουν οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας θα πρέπει να παρθεί (σήµανση, µέτρα ελεγχόµενης πρόσβασης κλπ) (Βελονάκης, Τσαλίκογλου, 2005). ΣΕΛΙ Α 44 ΑΠΟ 85

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων Mια Έκδοση του Επιμέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι: Βασική Θεωρία Υλικό που διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο του LEI Crete http://talos.stef.teiher.gr/nsak Καλοκαίρι 2002

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ. ΠΡΕΒΕΖΑ 2008 Οι επενδυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 2009 20 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1: ραστηριότητες Παρεχόµενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας»

«Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας» Σπουδαστής: Κορναράκη Ανδριανή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 Βασικές Ικανότητες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης... 23 Κατανόηση των Οικονομικών Παραγόντων... 23 Σημασία της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΛΟΓΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΜΗΤΤΑ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα