ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛ- ΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛ- ΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΕΑ hydromedia ΤΗΣ Ε.Ε..Σ.Α. Σε τι στοχεύει η ΕΕ ΣΑ µε τα ΝΕΑ: Να συµβάλλει στην διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την Βιώσιµη ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Να προωθήσει τον διάλογο µεταξύ των µελών της ΕΕ ΣΑ Τα ψηφιακά νέα διανέµονται δωρεάν στα µέλη µας σε τακτά χρονικά διαστήµατα και οι συντάκτες τους είναι εθελοντές. Υπεύθυνοι σύνταξης: Ρόζυ Χαριτοπούλου, ρ.-μηχ. Αΐντα Ανθούλη Παύλος Κωνσταντινίδης Βασίλης Αναλυτής Στοιχεία επικοινωνίας ΕΕ ΣΑ: Ετήσια συνδροµή: Φυσικά πρόσωπα: 30 /έτος Ιδιωτικοί Φορείς: 150 / έτος ηµόσιοι Φορείς, 150 / έτος ΜΚΟ: 30 / έτος Περιεχόµενα τεύχους: Ανασκόπηση Νοµοθεσίας 2 Νέα της ΕΕ ΣΑ Πεπραγµένα, σχεδιασµός δράσεων ΕΕ - ΣΑ Νέα Οδηγία Πλαίσιο Παραδείγµατα ή- µων, Ειδήσεις 5 Εφηµερίδες ΙSWA 6 7 εκέµβριος 2008 Τόµος 1, τεύχος 1 Η ΕΕ ΣΑ µπορεί να συµβάλλει στην επίλυση των χρόνιων προβληµάτων ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Τόσα χρόνια, µελετούµε και σχεδιάζουµε. Το αποτέλεσµα; Ακόµα παλεύουµε να κλείσουµε τους εκατοντάδες, αν όχι ακόµη χιλιάδες, παράνοµους ΧΑ Α (Χώρους Ανεξέλεγκτης ιάθεσής Απορριµ- µάτων). Στους ΧΑ Α που κλείνουν δεν γίνεται πάντα η καλύτερη αποκατάσταση. Οι νέοι ΧΥΤΑ κατασκευάζονται µε καθυστέρηση, οπότε την θέση των παλαιών ΧΑ Α παίρνουν συχνά νέοι. Επικρατεί το φαινόµενο ΝΙΜ- ΒΥ (Not In My Backyard) για τις νέες επενδύσεις σε έργα Περιβάλλοντος. Η δε καθυστέρηση στην δηµιουργία του νέου Χωροταξικού Πλαισίου συντελεί σε αυτό, καθώς και η συχνή απειρία των φορέων που εµπλέκονται. Στα χρόνια προβλήµατα της Αττικής δεν έχει δοθεί ακόµη λύση, την ώρα που η ανακύκλωση έχει µεν προχωρήσει, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Από την στιγµή που ένα έργο εγκρίνεται, καθυστερεί 4-5 χρόνια λόγω παραποµπών στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Χάθηκαν ήδη σηµαντικές ευκαιρίες διότι επιδιώξαµε στο παρελθόν κυρίως απορρόφηση και όχι αξιοποίηση κονδυλίων. Ως τώρα ολοκληρώθηκαν κυρίως έργα ΧΥΤΑ (Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων) και ΣΜΑ (Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων) καθώς και ελάχιστες µονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας χωρίς ολοκληρωµένο σχέδιο. Σηµαντικό είναι, συνεπώς, να προχωρήσουν άµεσα οι ειληµµένες αποφάσεις του κράτους και των περιφερειακών σχεδιασµών για την ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και να επιδιώξουµε την βιώσιµη διαχείριση απορριµ- µάτων και όχι την µεταβίβαση των περιβαλλοντικών προβληµάτων στις επόµενες γενεές. Θα πρέπει να υλοποιηθούν τα ολοκληρωµένα σχέδια διαχείρισης µε την χρήση τεχνοοικονο- µικά βέλτιστων τεχνολογιών & τρόπων αξιολόγησης, χωρίς αποκλεισµούς και αγκυλώσεις. Μια σύγχρονη προσέγγιση θα έχει σαν αποτέλεσµα την αναγκαστική αύξηση του κόστους της διαχείρισης ανά τόνο α- πορριµµάτων, έτσι ώστε να είναι οικονοµικά εφικτές υψηλής τεχνολογίας επενδύσεις. Θα πρέπει να υπάρξουν ανταποδοτικά οικονο- µικά κίνητρα για τους πολίτες, κατόπιν αποτύπωσης της πλήρους, επιµέρους κοστολόγησης της διαχείρισης των απορριµµάτων από τους ήµους και των προσφερόµενων υπηρεσιών. Η ανταποδοτικότητα του κόστους για τους πολίτες και όλους του εµπλεκόµενους, θα πρέπει να επιµερίζεται, στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Παράλληλα, η αλλαγή καταναλωτικών προτύπων και τρόπων παραγωγής, η προώθηση προγραµµάτων ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των πολιτών και των ε- µπλεκοµένων φορέων πάνω στα προβλήµατα, καθώς και η υιοθέτηση βέλτιστων σύγχρονων τεχνολογιών (ΒΑΤ) σε συνδυασµό µε µεθόδους επιλογής των τεχνολογικά εφικτών και βέλτιστων λύσεων για την κάθε περίπτωση, µπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της υφιστάµενης κατάστασης. Αυτές είναι οι θέσεις όλων εµάς που ασχολούµαστε µε την διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Η ΕΕ ΣΑ µε την στήριξη όλων εµάς που δραστηριοποιόµαστε στο χώρο, µπορεί αναλαµβάνοντας τις απαιτούµενες δράσεις, να αναδείξει τα προβλήµατα και τις λύσεις, «να κτυπά το καµπανάκι» όταν πρέπει, να δρα γόνιµα και εποικοδοµητικά δίπλα στην κάθε κυβέρνηση και τον κάθε εµπλεκόµενο αποφασίζοντα. Ας ελπίσουµε να χρησιµοποιηθούν οι πόροι του Ε- ΣΠΑ και τα λοιπά διαθέσιµα κονδύλια της επόµενης τετραετίας σε σχεδιασµούς και κυρίως υλοποιήσεις έργων µε ουσιαστικό αποτέλεσµα, ώστε να καλυφθούν οι υφιστάµενες ελλείψεις της χώρας µας! ρ Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος Σ

2 ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Ε..Σ.Α. Ανασκόπηση Νοµοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛ- ΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ Υ.Α. αριθµ. 15/οικ/13333 (Φ.Ε.Κ. 1124Β/ ) Απόφαση ορίων αµοιβών µελετών. Νόµος υπ αριθµ (Φ.Ε.Κ. 116 Α/ ) Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αποφ. Βουλής αριθµ. 6877/4872 (Φ.Ε.Κ. 128 Α/ ) Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Υ.Α. αριθµ. Α1/οικ/27683/2320 (Φ.Ε.Κ. 948Β/ ) Τροποποίηση της υπ αριθµ. Α1/ οικ11383/840/2007 (ΦΕΚ Β 309) απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής µεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων». ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Κ.Υ.Α. αριθµ /1388/08 (Φ.Ε.Κ. 781Β/ ) Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α 113) σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Απριλίου 2003, της Οδηγίας 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής της 9 ης εκεµβρίου 2004 και της Οδηγίας 2006/89/ΕΚ της Επιτροπής της 3 ης Νοεµβρίου 2006 για την τέταρτη, πέµπτη και έκτη προσαρµογή αντίστοιχα, στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΕΣ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ site Η ΕΕ ΣΑ Συµµετοχή της ΕΕ ΣΑ σε ECOTEC και ENVICITY συµµετέχει ενεργά σε πολλές εκδηλώσεις και έχει εκδώσει υλικό για παιδιά Μεγάλη επιτυχία είχε η παρουσία της ΕΕ ΣΑ στην έκθεση ECOTEC η οποία πραγµατοποιήθηκε Μαΐου στην Ανθούσα Αττικής, καθώς και στην έκθεση ENVICITY που πραγµατοποιήθηκε στο Μαρούσι στις Οκτωβρίου Τα περίπτερα της ΕΕ ΣΑ επισκέφτηκε πλήθος κόσµου, µοιράστηκαν άνω των φυλλαδίων και υπήρξε ενηµέρωση για τις δράσεις και την σηµασία της ΕΕ ΣΑ. Επίσης διανεµήθηκε πληροφοριακό υλικό της εταιρείας και έγιναν αρκετές νέες εγγραφές. Στο περίπτερο παρεβρέθηκαν για να ενηµερώσουν το κοινό και τους ενδιαφερόµενους, ο Πρόεδρος της ΕΕ ΣΑ, κ Κ. Αραβώσης, τα µέλη του Σ της ΕΕ ΣΑ Ρ. Χαριτοπούλου, Β. Αναλυτής και Α. Ανθούλη. Σηµαντική επίσης ήταν η συνεισφορά της νέας συνεργάτιδάς στην γραµµατεία της ΕΕ ΣΑ Αλεξάνδρας Κορµπά. Στο περίπτερο της ΕΕ ΣΑ, έγινε και η παρουσίαση των δράσεων των προγραµµάτων για την «Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». Με προβολή σε βιντεοθόνη οι επισκέπτες, ανάµεσά τους και πολλά παιδιά, ενηµερώθηκαν για την ιστορία του Άλκη Αλουµινάκη, τον κύκλο ζωής των CDs/DVDs, ενώ διανεµήθηκε το παραµύθι µε την ιστορία "Μια αλουµινένια ζωή - Η θαυµαστή περιπέτεια του Άλκη Αλουµινάκη" σε παιδιά και ενηλίκους. Το κείµενο του βιβλίου και του παιχνιδιού µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα µας. Σελίδα 2 Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις

3 Επικοινωνία µε την ΕΕ ΣΑ: Γραµµατεία: Αλεξάνδρα Κορµπά Τηλ: , Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αΐντα Ανθούλη τηλ: ράσεις της ΕΕ ΣΑ τι κάναµε, τι ετοιµάζουµε Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Η διαχείριση απορριµµάτων είναι υπόθεση όλων µας Εκδηλώσεις Στις 21 Νοεµβρίου 2008 στον Βόλο πραγµατοποιήθηκε οµιλία του Προέδρου της ΕΕ ΣΑ Κ. Αραβώση στα πλαίσια Ηµερίδας για την ανακύκλωση στον Νοµό Μαγνησίας Στις 5 Ιουνίου 2008 η ΕΕ ΣΑ συµ- µετείχε στις εκδηλώσεις του ήµου Αµαρουσίου για την Ηµέρα Περιβάλλοντος µε οµιλία του Προέδρου της στο ηµαρχείο του ήµου Νέα φυλλάδια για την δράση της ΕΕ ΣΑ παρήχθησαν και διανεµήθηκαν σε εκθέσεις και εκδηλώσεις της ΕΕ ΣΑ Προγράµµατα ευαισθητοποίησης Η ΕΕ ΣΑ ολοκλήρωσε το πρόγραµ- µα «Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων» για τις πόλεις Φλώρινα, Βόλος, Ξάνθη και Μαρούσι στα πλαίσια των δράσεων αυτών: - Παρήγαγε ειδικό βιβλίο- παραµύθι για παιδιά µε την ζωή του «Άλκη του Αλουµινάκη» - Παρήγαγε ειδικό εκπαιδευτικό διαδραστικό CD για να µαθαίνουν τα παιδιά για την ανακύκλωση και την διαχείριση των στερεών αποβλήτων µε τίτλο «Μια αλουµινένια ζωή» Παραγωγή αφίσας για την ανακύκλωση των CDs - DVDs για εκπαιδευτικούς λόγους - Παρήγαγε εκπαιδευτικό βιβλίο για την ανακύκλωση και την παραγωγή του χαρτιού - Προχώρησε στην δηµιουργία τεσσάρων ιστοσελίδων µε χρήσιµες πληροφορίες για την διαχείριση των αποβλήτων στις πόλεις της Φλώρινας, του Βόλου, της Ξάνθης και του Αµαρουσίου. - Πραγµατοποιήθηκε εθελοντική δράση µε συλλογή απορριµµάτων από φοιτητές του Πανεπιστήµιου Βόλου από τους χώρους της σχολής - Σε συνεργασία µε την Α βάθµια ιεύθυνση της Ξάνθης πραγµατοποιήθηκε συλλογή παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρικών συσκευών από σχολεία της Ξάνθης σε συνεργασία µε µαθητές - ηµιούργησε ειδικό εγχειρίδιο 30 σελίδων για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων - Στα πλαίσια του προγράµ- µατος πραγµατοποιήθηκαν δύο ηµερίδες σε Βόλο και Ξάνθη για την δια- χείριση των Στερεών Αποβλήτων Επίσης: Προετοιµάζεται οδηγός για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων µε θεµατολογία που θα περιλαµβάνει τα σηµαντικότερα αντικείµενα του τοµέα (µικρή έκδοση -30 σελίδων- και µεγάλη έκδοση -350 σελίδων-). 3ο Συνέδριο ΕΕ ΣΑ- Οκτώβριος 2009 Έχει προγραµµατιστεί και έχει ανατεθεί σε εταιρεία που θα αναλάβει το οργανωτικό κοµµάτι, καθώς και την προσέλκυση χορηγιών, το 3ο ιεθνές Συνέδριο της ΕΕ ΣΑ που θα διοργανωθεί τον Οκτώβρη του 2009 στην Αθήνα. Έχει ήδη βελτιωθεί το portal της ΕΕ ΣΑ που θα περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες στα αγγλικά, καθώς σύντοµα και ειδικό χώρο, µε επιπλέον πληροφορίες, στον οποίο θα έχουν πρόσβαση τα µέλη µέσω κωδικού. Έκθεση ENVIRONMENT - Μάρτιος 2009 Η ΕΕ ΣΑ µαζί µε τον ΠΑΣΕΠ- ΠΕ και την LEADEREXPO, θα στηρίζει και θα συνδιοργανώνει ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση. ENVIRONMENT που θα πραγµατοποιηθεί στις Μαρτίου 2009.

4 Νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Με κάποιες περικοπές συµφώνησαν τελικά τα όργανα της ΕΕ για την νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Μετά από χρόνιες διαβουλεύσεις και διαφωνίες ανάµεσα στο Ευρωκοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, επιτεύχθηκε τελικά συµφωνία και έτσι πρόσφατα οι υπουργοί των κρατών µελών της ΕΕ υπέγραψαν το τελικό συµβιβαστικό κείµενο για την εφαρµογή της νέας οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα. Η νέα οδηγία είναι ένα σηµαντικό βήµα µπροστά και περιλαµβάνει σηµαντικές αλλαγές, όπως οι στόχοι επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης, ενώ µε ορισµένες προϋποθέσεις µε την νέα οδηγία και η ενεργειακή αξιοποίηση θα θεωρείται ανάκτηση. Επίσης, δηµιουργεί έναν µηχανισµό για να σχεδιάσει τα κριτήρια τα οποία θα καθορίσουν σε ποιο στάδιο της διαδικασίας ανακύκλωσης ορισµένοι τύποι αποβλήτων θα πάψουν να θεωρούνται απόβλητα. Τον επόµενο χρόνο µια επιτροπή ειδικών από τα κράτη-µέλη, στην οποία θα προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα επεξεργαστεί τις λεπτοµέρειες τις οποίες θα θέσει προς ψήφιση στην Ευρωπαϊκή Βουλή. Οι πρώτες αυτές ενέργειες θα περιλαµβάνουν το να θεσπίσουν τα τεχνικά κριτήρια για τον χαρακτηρισµό των αποβλήτων σαν απόβλητα τέλους ζωής, για συγκεκριµένα ρεύµατα αποβλήτων που θα περιλαµβάνουν το ανακτηµένο χαρτί, το απόβλητο γυαλί και τα απόβλητα υφάσµατα, το scrap ελαστικού, το scrap µετάλλων, το κόµποστ, ορισµένες στάχτες και λάσπη, καθώς και τα αδρανή οικοδοµικά υλικά. Είναι αλήθεια βέβαια, αντίθετα µε τις ελπίδες πολλών, ότι το νέο κείµενο χαρακτηρίζεται από έλλειψη δεσµευτικών στόχων για τα κράτη µέλη όσον αφορά την πρόληψη αποβλήτων. Σε ακόµη πιο οξύ πνεύµα, από την πλευρά τους, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και οι οικολογικές οµάδες κατηγόρησαν την οδηγία ότι δεν εµβαθύνει αρκετά για τη λύση του προβλήµατος. Οι πολιτικές αποβλήτων και ανακύκλωσης υπήρξαν ακρογωνιαίος λίθος της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε, αλλά µέχρι σήµερα το πολιτικό πλαίσιο έχει επικριθεί ότι είναι διαιρεµένο και ανεπαρκές. Η τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο επιδιώκει να αντιµετωπίσει αυτό το ζήτηµα. Η συζήτηση για την πολιτική των αποβλήτων µεταξύ του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου ξεκίνησε ήδη από το 2005, όταν η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της παλαιάς οδηγίας αποβλήτων του Τον Φεβρουάριο του 2007 έγινε η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου όπου απαιτήθηκαν σκληροί στόχοι ανακύκλωσης. Τον Ιούνιο του 2007 όµως µια συµφωνία του Συµβουλίου ευνόησε µια «πιο εύκαµπτη» προσέγγιση. Μετά από διαφωνίες για περισσότερο από ένα έτος, το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή κατάφεραν να καταλήξουν, σε ένα συµβιβαστικό κείµενο. Η αναθεωρηµένη οδηγία πλαίσιο προσπαθεί να βελτιώσει τους υπάρχοντες νόµους περί αποβλήτων, ενσωµατώνοντας οδηγίες για τα πετρελαιοειδή και τα επιβλαβή απόβλητα. Σχετικά µε την ανακύκλωση, η οδηγία ορίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να ανακυκλώσουν το 50% των οικιακών και το 70% των κατασκευαστικών αποβλήτων µέχρι το Βέβαια δεν επιβάλει αυστηρά δεσµευτικές υποχρεώσεις, αλλά δηλώνει ότι τα κράτη µέλη «θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα». Η Επιτροπή εντούτοις επιβεβαίωσε ότι εάν οι στόχοι δεν επιτευχθούν από τις χώρες της ΕΕ µέχρι το 2020, αυτό θα τις οδηγήσει στο δικαστήριο για µη συµµόρφωση. Η πρόληψη των αποβλήτων δυστυχώς δεν είχε την ίδια τύχη µε τους στόχους για την ανακύκλωση. Έτσι, παρά την προηγούµενη απαίτηση της Ευρωβουλής, τον Φεβρουάριο 2007, προκειµένου να επιτευχθεί µια συµβιβαστική λύση µε το Συµβούλιο, οποιαδήποτε αναφορά για δεσµευτικούς στόχους των κρατών µελών για πρόληψη, αφαιρέθηκε. Επιθυµία της ευρωβουλής ήταν τα κράτη µέλη να δεσµευτούν ότι θα σταθεροποιήσουν την παραγωγή αποβλήτων τους στα επίπεδα του 2009 µέχρι το 2012, το συµβιβαστικό κείµενο όµως δεν κάνει καµία αναφορά για ένα τέτοιο στόχο και δίνει αντί αυτού στις κυβερνήσεις πέντε έτη (από την έναρξη ισχύος της οδηγίας) για να οργανώσουν τα εθνικά τους προγράµµατα πρόληψης. Καµία τύχη δεν είχε και η πρόταση του Κοινοβουλίου για τον καθορισµό στόχου ανακύκλωσης κατασκευαστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων η οποία απορρίφθηκε επίσης από το Συµβούλιο. Από την άλλη η πρόληψη εν µέρει ενισχύεται από τις αποφάσεις για την ιεραρχία των αποβλήτων. Η ιεραρχία των αποβλήτων είναι πιο περιεκτική και σύµφωνη µε την επιθυµία του Κοινοβουλίου για «εντολή προτεραιότητας» σε αντιδιαστολή µε την προτιµώµενη από το Συµβούλιο «κατευθυντήρια αρχή». Συµπερασµατικά, η εντολή προτίµησης για την επεξεργασία αποβλήτων θα πρέπει να είναι: πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση, η ανακύκλωση και αποκατάσταση και περιβαλλοντική διάθεση ως τελευταία επιλογή. Στο παρελθόν οι Ευρωβουλευτές είχαν διαφωνήσει για τον χαρακτηρισµό της αποτέφρωσης των αποβλήτων ως διάθεση παρά ως ανάκτηση, όµως το τελικό κείµενο συµφωνεί µε τη θέση του Συµβουλίου, θεωρώντας την θερµική επεξεργασία µε ανάκτηση ενέργειας ως ανάκτηση εάν η απόδοση των εγκαταστάσεων είναι ικανοποιητική, σύµφωνα µε έναν ειδικό τύπο <Ενεργειακή απόδοση= (Ep - (Ef +Ei))/ (0.97 x (Ew+Ef))> Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει µια ενδιάµεση έκθεση στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά µε την πρόληψη και τη δηµιουργία των αποβλήτων στην Ευρώπη έως το 2011, και µια τελική µέχρι το 2014, περιγράφοντας τις προτάσεις για στόχους πρόληψης αποβλήτων και δυνατότητα εφαρµογής (της Οδηγίας), όσον αφορά το «εάν είναι κατάλληλη» Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενσωµατώσουν την νέα οδηγία στην εθνική τους νοµοθεσία έως τις 12 εκεµβρίου 2010 Για να δείτε την οδηγία:

5 Πρότυπο στη διαχείριση αποβλήτων η Ελευσίνα Tο 2006 ο ήµος Eλευσίνας, που αριθµεί κατοίκους, µε τον Kινητό Σταθµό Mεταφόρτωσης και το ηµοτικό Kέντρο Aνακύκλωσης διαχειρίστηκε τόνους απόβλητα όλων των ειδών και ανακύκλωσε το 20%, σε συνεργασία µε τα εγκεκριµένα από το YΠEXΩ E συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και τον EΣ KNA. Συγκεκριµένα, ο τεµαχιστής και τα κοντέινερ για τα ογκώδη οικιακά απόβλητα χορηγήθηκαν από τον EΣ KNA. Tο η- µοτικό Kέντρο Aνακύκλωσης το 2005 διαχειρίστηκε κ.µ. οικιακών ογκωδών αποβλήτων και το κ.µ. Tο 2007 ολοκληρωθηκε το διαδη- µοτικό Kέντρο ιαλογής Aνακυκλώσιµων Yλικών Από τον Μάιο του 2007 λειτουργούν και στην Ελλάδα δύο ιστοσελίδες µέσα από τις ο- ποίες µπορεί κάποιος να συµβάλει στην ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Α υ τ έ ς ε ί ν α ι τ o Με τις τιµές των προϊόντων να ανεβαίνουν συνεχώς υπάρχουν σίγουρα κάποια πράγµατα που θα µπορούσαν να επαναχρησιµοποιηθούν Μπορεί κανείς να παραλάβει δωρεάν µετά από ραντε- Yλικών (K AY) για τα υλικά συσκευασίας, έργο προϋπολογισµού 3 εκατοµµυρίων ευρώ, µε χρηµατοδότηση του YΠEXΩ E.το ποσοστό αξιοποίησης των Aποβλήτων της Eλευσίνας προβλέπεται στο 45% και το 2009 στο 85%, οπότε µόνο το 15% θα οδεύει σε XYTA. Πριν από την εφαρµογή του προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων η αποκοµιδή, η µεταφορά και η διάθεση στον XYTA Aνω Λιοσίων κόστιζε στον ήµο Eλευσίνας 150 ευρώ για κάθε τόνο αποβλήτων. Σήµερα το κόστος έχει µειωθεί στα 100 ευρώ, γιατί µειώθηκε η ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων λόγω της ανακύκλωσης και οι βάρδιες των εργαζοµένων, τα δροµολόγια των απορριµµατοφόρων προς τον XYTA και το Μην Το Πετάτε Χαρίστε Το βού κάποια συσκευή, υπολογιστή ή άλλο χρήσιµο αντικείµενο. Το Freecycle Athens εξαπλώνεται πλέον σε 12 πόλεις της Ελλάδος.Η διαδικασία είναι απλή αρκεί ένα όνοµα µία ηλεκτρονική διεύθυνση για την εγγραφή στα παραπάνω forum. Το αίτηµα για το συγκεκρι- µένο προϊόν στέλνεται στον διαχειριστή ο οποίος µε την σειρά του ειδοποιεί όλα τα µέλη. κόστος διάθεσης στον EΣ KNA, αφού µειώθηκαν οι ποσότητες των αποβλήτων. Mελλοντικός στόχος είναι το κόστος να κατέβει στα 70 ευρώ τον τόνο. Από το έντυπο υλικό ο δήµος κερδίζει 120 ευρώ τον τόνο και από το χαρτόνι των συσκευασιών 80 ευρώ τον τόνο.tο 2005 από τα οργανικά απόβλητα των νοικοκυριών, των λαϊκών αγορών, τα κλαδέ- µατα τα οποία γίνονται πριονίδι σε ειδικό µηχάνηµα και ανακατεύονται µε χώµατα από εκσκαφές και κοπριά παρήχθησαν τσουβάλια λίπασµα, τα οποία µοιράστηκαν στους δηµότες.mε την παραγωγή λιπάσµατος µειώνεται ο όγκος των απορριµµάτων κατά 30%, οπότε αυξάνεται ο χρόνος ζωής των XYTA και µειώνεται το κόστος αποκοµιδής - µεταφοράς των σκουπιδιών Τα Νέα στις Εφηµερίδες (ενδιαφέρουσες ειδήσεις) Λίπασµα α- πό..σκουπίδια Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ ίπλα από τη χαράδρα που κάποτε γινόταν ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών, συγκεκριµένα στην τοποθεσία Κορακιά του Κουρουπητού, τα τελευταία χρόνια λειτουργεί, ως γνωστόν, εργοστάσιο µηχανικής διαλογής και κοµποστοποίησης των απορριµµάτων, καθώς και Χώρος Υγειονοµικής Ταφής. online/online_text/ Ο ρυπαίνων πληρώνει από το 2010 Χ.ΤΖ. Από την 1η Μαΐου 2010 θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και έναντι επιπτώσεων στο έδαφος και το υδάτινο περιβάλλον, εκτός από αυτές που έχουν πάρει άδεια και δεν υπερβαίνουν τα προκαθορισµένα όρια. online_text/ έλτα Αξιού: µπάζα και απορρίµµατα παντού Σε χαβούζα απορριµµάτων και µπαζών έχει µετατραπεί ο διεθνής υγρότοπος στο έλτα Αξιού-Λουδία και Αλιάκµονα, ενώ στα χαρτιά παραµένουν η θεσµοθέτηση και η οριοθέτηση της προστατευόµενης περιοχής. content-fakeloi.php? Λύση από τα απορρίµµατα για τη βελτίωση των εδαφών Η σύγχρονη µέθοδος επεξεργασίας των απορριµµάτων, όπως εφαρµόζεται από τη ιαδηµοτική Επιχείρηση ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Χανίων, µπορεί να αξιοποιηθεί από τον αγροτικό τοµέα µε χαµηλό κόστος και θεαµατικά αποτελέσµατα, επισηµάνθηκε χαρακτηριστικά, ενώ ανακοινώθηκε πως η Ε ΙΣΑ, αρχίζει σταδιακά την προώθηση του κοµπόστ στην αγορά. Εφηµερίδα Τα νέα, Ανακύκλωση µέσα από χρησµοποιηµένα αντικείµενα Τόµος 1, τεύχος 1 Η ανακύκλωση προχωράει µε γοργούς ρυθµούς µετά από µια µεγάλη φάση προσαρµογής Tο 2007 ολοκληρώθηκε το διαδηµοτικό Kέντρο ιαλογής Aνακυκλώσιµων Yλικών Yλικών (K AY) στην Ελευσίνα για τα υλικά συσκευασίας, έργο προϋπολογισµού 3 εκατοµµυρίων ευρώ, µε χρηµατοδότηση του YΠEXΩ E. Το ποσοστό αξιοποίησης των αποβλήτων προβλέπεται στο 45%, το 2009 στο 85%, οπότε µόνο το 15% θα οδεύει σε XYTA Σελίδα 5

6 ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Ε..Σ.Α. «Εντός τριµήνου οι 361 Συνέχεια Τα απόβλητα στα Νέα Λύση από τα απορρίµµατα για τη βελτίωση των εδαφών Η σύγχρονη µέθοδος επεξεργασίας των απορριµµάτων, όπως εφαρµόζεται από τη ιαδηµοτική Επιχείρηση ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Χανίων, µπορεί να αξιοποιηθεί από τον αγροτικό τοµέα µε χαµηλό κόστος και θεα- µατικά αποτελέσµατα, επισηµάνθηκε χαρακτηριστικά, ενώ ανακοινώθηκε πως η Ε ΙΣΑ, αρχίζει σταδιακά την προώθηση του κο- µπόστ στην αγορά. _w_articles_kathremote_1_15/09/ 2008_ Ανάβει πάλι η µάχη των σκουπιδιών της Μαριάννας Τζάννε Σε θρίλερ µετατρέπεται η κατασκευή του ΧΥΤΑ στην Κερατέα µετά την απόφαση του υπουργείου Πολιτισµού να σταµατήσουν τα έργα και να γίνει αυτοψία του χώρου, προτού δοθεί η έγκριση για να ξεκινήσουν οι τεχνικές εργασίες. Η απόφαση ελήφθη πριν από 10 µέρες από την β Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθώς η χωροθέτηση της επίµαχης χωµατερής βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου, χωρίς όµως το έργο να έχει περάσει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ) ως όφειλε. Νοµικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι ο ΧΥΤΑ είχε την έγκριση της τοπικής εφορείας αρχαιοτήτων αλλά λόγω της φύσης του έργου απαιτούσε και την έγκριση του ΚΑΣ, χωρίς όµως να την ζητήσει ποτέ. Σύµφωνα µε τα επιχειρήµατα της δηµοτικής αρχής Κερατέας, Compost ο χώρος στον οποίο έχει σχεδιαστεί να εγκατασταθεί ο ΧΥΤΑ, συνολικής έκτασης 540 στρεµ- µάτων, είναι χαρακτηρισµένος ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ανήκει στους ιστορικούς αρχαιολογικούς τόπους της Λαυρεωτικής, ενώ σε απόσταση 300 µέτρων υπάρχει ανεξέλεγκτοι χώροι απορριµµάτων στην Πελοπόννησο θα αντικατασταθούν από νέο σύστηµα αποθήκευσης.» έκταση Α ζώνης απολύτου προστασίας, όπου βρίσκεται κάστρο της ελληνιστικής περιόδου. Η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί νέες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου µε ορατό πλέον τον κίνδυνο εφόσον οι εργασίες δεν ξεκινήσουν µέχρι τα τέλη του χρόνου να χαθεί η κοινοτική χρηµατοδότηση. Αυτός άλλωστε φαίνεται να είναι και ο στόχος του δήµου Κερατέας που πιέζει προς κάθε κατεύθυνση για να µπλοκάρει το έργο, το οποίο παραµένει περίπου ένα χρόνο βαλτωµένο καθώς οι προσφυγές που είχαν γίνει στο ΣτΕ, απορρίφθηκαν από το περασµένο Φθινόπωρο. Το νέο πάγωµα εργασιών του ΧΥΤΑ ρίχνει λάδι στη φωτιά της διαχείρισης των απορριµµάτων και αναµένεται να ξεσηκώσει νέο γύρο αντιπαραθέσεων, το πρώτο επεισόδιο του οποίου θα παιχθεί την επόµενη εβδοµάδα οπότε και αναµένεται να κλείσει προσωρινά η χωµατερή της Φυλής. Ο ΕΣ ΚΝΑ (Ενιαίος Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων), ετοιµάζεται να κλιµακώσει τις κινητοποιήσεις του λόγω καθυστερήσεων στη δηµιουργία των νέων χώρων υγειονοµικής ταφής σε Κερατέα και Γραµµατικό, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουµε να δούµε και στην Αθήνα µέσα στους επόµενους µήνες εικόνες Νάπολης µε τις στοίβες σκουπιδιών στους δρόµους. content-fakeloi.php? id=14132 Σελίδα 6 Προβλήµατα µε ΧΥΤΑ 10/10/2008 Ρέθυµνο: Προβλη- µατισµός για την εναπόθεση των απορριµµάτων Ο ΧΥΤΑ Αµαρίου βρίσκεται λίγο πριν το επίπεδο κορεσµού. Οι τοπικοί φορείς καλούνται πλέον να εξετάσουν κάθε πιθανή λύση για χωροθέτηση, ακόµα και την προσωρινή της εγκατάστασης ΧΥΤΑ, εντός του νοµού, έως ότου βρεθεί µία µόνιµη τοποθεσία εναπόθεσης. _w_articles_kathremote_1_10/ 10/2008_ /10/2008 Αγώνας δρόµου για τις παράνοµες χωµατερές Εντός τριµήνου οι 361 ανεξέλεγκτοι χώροι απορριµµάτων στην Πελοπόννησο θα αντικατασταθούν από νέο σύστηµα αποθήκευσης. απανώντας το ποσό των οκτώ εκατ. ευρώ η πολιτεία δροµολογεί το οριστικό κλείσιµο των 327 ανεξέλεγκτων χωµατερών (µέχρι το τέλος του χρόνου) και εγκαινιάζει ένα πρωτοποριακό σύστη- µα συλλογής, δεµατοποίησης και αποθήκευσης των απορριµ- µάτων, τα οποία θα συγκεντρώνονται σε οκτώ σηµεία της Πελοποννήσου χωρίς αυτό να προκαλεί κοινωνικές εντάσεις, αρνήσεις και προστριβές. news.kathimerini.gr/4dcgi/ Παράνοµη διάθεση αποβλήτων _w_articles_ell_2_05/10/2008_

7 Η Σελίδα της ISWA Τόµος 1, τεύχος 1 ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ ΣΑ Μια σηµαντική επιτυχία για την Ελλάδα, αλλά και για την ΕΕ ΣΑ, αποτελεί η πρόσφατη εκλογή του Αντώνη Μαυρόπουλου στη θέση του Προέδρου της Επιστηµονικής Τεχνικής Επιτροπής της ISWA (International Solid Waste Association) για τα επόµενα 4 έτη. Η εκλογή του Α. Μαυρόπουλου (αντιπροέδρου της ΕΕ ΣΑ και ιευθύνοντος Συµβούλου της ΕΠΕΜ ΑΕ) έγινε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ISWA στις 2 Νοεµβρίου, στη Σιγκαπούρη µε τη συµµετοχή αντιπροσώπων από 50 χώρες. Η θέση του Προέδρου της Επιστη- µονικής Τεχνικής Επιτροπής της ISWA είναι µια από τις τρεις επιτελικές θέσεις της ISWA, µαζί µε αυτή του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου. Στα καθήκοντα του περιλαµβάνεται η καθοδήγηση των δέκα οµάδων εργασίας της ISWA, οι οποίες περιλαµβάνουν πάνω από 250 experts στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και η χάραξη της επιστηµονικής τεχνικής πολιτικής της οργάνωσης που έχει σαν στόχο να συνεισφέρει σε µια πιο βιώσιµη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε όλο τον κόσµο. Σηµειώνεται ότι η ISWA δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες και έχει στις τάξεις της πάνω από µέλη παγκοσµίως, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ενώ αποτελεί τακτικό συνοµιλητή τόσο της ΕΕ όσο και των UNEP, USA EPA για θέµατα περιβάλλοντος. Τα Νέα της ISWA Πραγµατοποιήθηκε το ιεθνές Συνέδριο της ISWA/ WMRAS στην Σιγκαπούρη. 3-6 Νοεµβρίου 2008 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ( Πάνω από 100 σύνδεσµοι και οργανισµοί πήραν µέρος σε αυτήν την εκδήλωση. Εξέχοντες οµιλητές: Ms. Sandra Cointreau, Senior Solid Waste Management Advisor, World Bank Speaker from UNEP Mr. Lee Yuen Hee, Chief Executive Officer, National Environment Agency, Singapore Dr. Masaru Tanaka, Professor, Tottori University of Environmental Studies, Japan Mr. Joe Zorn, Chief Operating Officer, Veolia Environmental Services Asia Mr. Philip Heylen, Vice-Mayor, Antwerp, Belgium Waste & Climate Conference 2009 Η DAKOFA και η ISWA οργανώνουν διεθνή συνέδριο µε τίτλο Waste & Climate Conference Που θα πραγµατοποιηθεί στις Νοεµβρίου 2009 στην Κοπεγχάγη στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης COP15 των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές αλλαγές. Ο κεντρικός στόχος του Συνεδρίου είναι να συζητηθεί κα να υπογραµµιστεί ο ρόλος του χώρου των αποβλήτων από την προοπτική της κλιµατικής αλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες: Συνεργασία ISWA Πόλη της Βιέννης Στις 9 Σεπτεµβρίου του 2008, υπογράφτηκε σε ειδική εκδήλωση µεταξύ της ISWA και της πόλης της Βιέννης, µνηµόνιο δεκαετής συνεργασίας των δύο φορέων στα πλαίσια της µεταφοράς των γραφείων του οργανισµού και την δηµόσια εγκαθίδρυσή του για τα επόµενα χρόνια στην πόλη. Στην εκδήλωση παρέστησαν Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΕ ΣΑ: Πρόεδρος ρ. Αραβώσης Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αντιπρόεδρος Μαυρόπουλος Αντώνης, ιευθύνων Σύµβουλος ΕΠΕΜ Γενικός Γραµµατέας ρ. Λαζαρίδη Κάτια, Επίκουρος Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Ταµίας Κωνσταντινίδης Παύλος, Στέλεχος ήµου Νίκαιας Μπούρκας Κωνσταντίνος, Γενικός ιευθυντής ΕΠΤΑ Πρόεδρος της ISWA κος Niels Jorn Hans, επίσηµοι εκπρόσωποι του δήµου της Βιέννης, στελέχη της ISWA, εκπρόσωποι των χρυσών µελών της ISWA και υπάλληλοι της νέας γραµµατείας. Για την ώρα η νέα µεταβατική διεύθυνση της ISWA είναι: ISWA General Secretariat 123 Mariahilfer Strasse, 3rd floor 1060 Vienna Austria Για περισσότερα νέα από την ISWA πατήστε εδώ (www.iswa.org) Τσοµπανίδης Χρήστος, Αντιπρόεδρος ENVIROPLAN Αναλυτής Βασίλης, Χηµικός Μηχανικός Ανθούλη Αΐντα, Φυσικός, MSc Environmental Management ρ. Χαριτοπούλου Ρόζυ, Στέλεχος ΜΟ Α.Ε. και Σύµβουλος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ο Τι γίνεται στην Ευρώπη στην ιαχείριση Αποβλήτων Τα νέα µας από την ISWA, Συνέδρια Σελίδα 7

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Χρήση ενός προϊόντος παραπάνω από μία φορά Επιδιόρθωση για μακροβιότερη χρήση Μοίρασμα ή δανεισμός των υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Γιώργος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Ελευσίνας Διαχείριση ΑΣΑ στην Αττική AΤΤΙΚΗ 124 ΟΤΑ 3.762.010 κάτοικοι ΕΣΔΚΝΑ 87 ΟΤΑ 3.536.192 κάτοικοι 1 ΧΥΤΑ για τους 87 ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας ΕΜΠ. ΕΚΘΕΣΗ ECOTEC ECOFORUM Ανθούσα, 08 Απριλίου 2011

Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας ΕΜΠ. ΕΚΘΕΣΗ ECOTEC ECOFORUM Ανθούσα, 08 Απριλίου 2011 Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ - Λέκτορας ΕΜΠ ΕΚΘΕΣΗ ECOTEC ECOFORUM Ανθούσα, 08 Απριλίου 2011 Ακόμα παλεύουμε να κλείσουμε τους εκατοντάδες, αν όχι ακόμη χιλιάδες, παράνομους ΧΑΔΑ παρά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Για ένα ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΜΑΛΟΥΤΑΣ / Αντιπρόεδρος επιτροπής περιβάλλοντος ΚΕ Ε Νοέµβρης 2014

Λ.ΜΑΛΟΥΤΑΣ / Αντιπρόεδρος επιτροπής περιβάλλοντος ΚΕ Ε Νοέµβρης 2014 Ο Λάζαρος Μαλούτας 22 Νοεµβρίου στις 10:18 π.µ. Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ Αυτό ήταν το θέµα που παρουσίασα σε ηµερίδα στην Αθήνα, την Παρασκευή 21-11-2014, στο πλαίσιο προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ από τον Σεπτέμβριο 2010 έως τον Απρίλιο 2013

Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ από τον Σεπτέμβριο 2010 έως τον Απρίλιο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Site: www.eedsa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ά. Καρκαζή*, Α. Μαυρόπουλος*, Α.Τάγαρης** *ΕΠΕΜ Α.Ε Τοµέας ιαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων, Αχαρνών 141β, Αθήνα. **INTEGRITY

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622 ΧΡΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WASP TOOL ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEST Newsletter. ικτύωση µέσω του EMAS για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη

NEST Newsletter. ικτύωση µέσω του EMAS για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Ενηµερωτικό ελτίο 2 Ιούλιος 2006 NEST Newsletter ικτύωση µέσω του EMAS για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Το πρόγραµµα NEST συνεισφέρει στη Στρατηγική της Ε.Ε. για το Αστικό Περιβάλλον Σε αυτή την έκδοση Χρήσιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr Η διαλογή στην πηγή οργανικών αποβλήτων, παράγοντας ορθολογικής προσέγγισης της καθημερινότητας: τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ Athens Biowaste. LIFE10 ENV/GR/605 Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.30ΜΜ Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης ήµαρχος Αµαρουσίου, Πρόεδρος 2. κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Earth Engineering Center, Columbia University, NY, USA, Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ,Ελλάδα synergia@synergia.com.gr Ο Δρ Ευστράτιος Καλογήρου από το Earth Engineering Center, Columbia University

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KIFISSIA BIOWASTE. Ημερομηνία: 12/06/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KIFISSIA BIOWASTE. Ημερομηνία: 12/06/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KIFISSIA BIOWASTE Ημερομηνία: 12/06/2014 To Πρόγραμμα Προετοιμασία Project Οκτώβριος 2011 Επιλογή των πιλοτικών περιοχών - Πιλοτικές Περιοχές: Εκάλη, Καστρί, Ν.Κηφισιά, Κ. Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους MEMO/05/496 Βρυξέλλες, 21 εκεµβρίου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους 1. Περί τίνος πρόκειται; Τα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής: Βασίλης Παύλου Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 20-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη δίη οικονομικά οικολογικά λύση Γενάρης 2013 1 για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική η οικονομική κρίση συνδέονται αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα