ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛ- ΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛ- ΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΕΑ hydromedia ΤΗΣ Ε.Ε..Σ.Α. Σε τι στοχεύει η ΕΕ ΣΑ µε τα ΝΕΑ: Να συµβάλλει στην διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την Βιώσιµη ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Να προωθήσει τον διάλογο µεταξύ των µελών της ΕΕ ΣΑ Τα ψηφιακά νέα διανέµονται δωρεάν στα µέλη µας σε τακτά χρονικά διαστήµατα και οι συντάκτες τους είναι εθελοντές. Υπεύθυνοι σύνταξης: Ρόζυ Χαριτοπούλου, ρ.-μηχ. Αΐντα Ανθούλη Παύλος Κωνσταντινίδης Βασίλης Αναλυτής Στοιχεία επικοινωνίας ΕΕ ΣΑ: Ετήσια συνδροµή: Φυσικά πρόσωπα: 30 /έτος Ιδιωτικοί Φορείς: 150 / έτος ηµόσιοι Φορείς, 150 / έτος ΜΚΟ: 30 / έτος Περιεχόµενα τεύχους: Ανασκόπηση Νοµοθεσίας 2 Νέα της ΕΕ ΣΑ Πεπραγµένα, σχεδιασµός δράσεων ΕΕ - ΣΑ Νέα Οδηγία Πλαίσιο Παραδείγµατα ή- µων, Ειδήσεις 5 Εφηµερίδες ΙSWA 6 7 εκέµβριος 2008 Τόµος 1, τεύχος 1 Η ΕΕ ΣΑ µπορεί να συµβάλλει στην επίλυση των χρόνιων προβληµάτων ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Τόσα χρόνια, µελετούµε και σχεδιάζουµε. Το αποτέλεσµα; Ακόµα παλεύουµε να κλείσουµε τους εκατοντάδες, αν όχι ακόµη χιλιάδες, παράνοµους ΧΑ Α (Χώρους Ανεξέλεγκτης ιάθεσής Απορριµ- µάτων). Στους ΧΑ Α που κλείνουν δεν γίνεται πάντα η καλύτερη αποκατάσταση. Οι νέοι ΧΥΤΑ κατασκευάζονται µε καθυστέρηση, οπότε την θέση των παλαιών ΧΑ Α παίρνουν συχνά νέοι. Επικρατεί το φαινόµενο ΝΙΜ- ΒΥ (Not In My Backyard) για τις νέες επενδύσεις σε έργα Περιβάλλοντος. Η δε καθυστέρηση στην δηµιουργία του νέου Χωροταξικού Πλαισίου συντελεί σε αυτό, καθώς και η συχνή απειρία των φορέων που εµπλέκονται. Στα χρόνια προβλήµατα της Αττικής δεν έχει δοθεί ακόµη λύση, την ώρα που η ανακύκλωση έχει µεν προχωρήσει, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Από την στιγµή που ένα έργο εγκρίνεται, καθυστερεί 4-5 χρόνια λόγω παραποµπών στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Χάθηκαν ήδη σηµαντικές ευκαιρίες διότι επιδιώξαµε στο παρελθόν κυρίως απορρόφηση και όχι αξιοποίηση κονδυλίων. Ως τώρα ολοκληρώθηκαν κυρίως έργα ΧΥΤΑ (Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων) και ΣΜΑ (Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων) καθώς και ελάχιστες µονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας χωρίς ολοκληρωµένο σχέδιο. Σηµαντικό είναι, συνεπώς, να προχωρήσουν άµεσα οι ειληµµένες αποφάσεις του κράτους και των περιφερειακών σχεδιασµών για την ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και να επιδιώξουµε την βιώσιµη διαχείριση απορριµ- µάτων και όχι την µεταβίβαση των περιβαλλοντικών προβληµάτων στις επόµενες γενεές. Θα πρέπει να υλοποιηθούν τα ολοκληρωµένα σχέδια διαχείρισης µε την χρήση τεχνοοικονο- µικά βέλτιστων τεχνολογιών & τρόπων αξιολόγησης, χωρίς αποκλεισµούς και αγκυλώσεις. Μια σύγχρονη προσέγγιση θα έχει σαν αποτέλεσµα την αναγκαστική αύξηση του κόστους της διαχείρισης ανά τόνο α- πορριµµάτων, έτσι ώστε να είναι οικονοµικά εφικτές υψηλής τεχνολογίας επενδύσεις. Θα πρέπει να υπάρξουν ανταποδοτικά οικονο- µικά κίνητρα για τους πολίτες, κατόπιν αποτύπωσης της πλήρους, επιµέρους κοστολόγησης της διαχείρισης των απορριµµάτων από τους ήµους και των προσφερόµενων υπηρεσιών. Η ανταποδοτικότητα του κόστους για τους πολίτες και όλους του εµπλεκόµενους, θα πρέπει να επιµερίζεται, στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Παράλληλα, η αλλαγή καταναλωτικών προτύπων και τρόπων παραγωγής, η προώθηση προγραµµάτων ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των πολιτών και των ε- µπλεκοµένων φορέων πάνω στα προβλήµατα, καθώς και η υιοθέτηση βέλτιστων σύγχρονων τεχνολογιών (ΒΑΤ) σε συνδυασµό µε µεθόδους επιλογής των τεχνολογικά εφικτών και βέλτιστων λύσεων για την κάθε περίπτωση, µπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της υφιστάµενης κατάστασης. Αυτές είναι οι θέσεις όλων εµάς που ασχολούµαστε µε την διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Η ΕΕ ΣΑ µε την στήριξη όλων εµάς που δραστηριοποιόµαστε στο χώρο, µπορεί αναλαµβάνοντας τις απαιτούµενες δράσεις, να αναδείξει τα προβλήµατα και τις λύσεις, «να κτυπά το καµπανάκι» όταν πρέπει, να δρα γόνιµα και εποικοδοµητικά δίπλα στην κάθε κυβέρνηση και τον κάθε εµπλεκόµενο αποφασίζοντα. Ας ελπίσουµε να χρησιµοποιηθούν οι πόροι του Ε- ΣΠΑ και τα λοιπά διαθέσιµα κονδύλια της επόµενης τετραετίας σε σχεδιασµούς και κυρίως υλοποιήσεις έργων µε ουσιαστικό αποτέλεσµα, ώστε να καλυφθούν οι υφιστάµενες ελλείψεις της χώρας µας! ρ Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος Σ

2 ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Ε..Σ.Α. Ανασκόπηση Νοµοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛ- ΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ Υ.Α. αριθµ. 15/οικ/13333 (Φ.Ε.Κ. 1124Β/ ) Απόφαση ορίων αµοιβών µελετών. Νόµος υπ αριθµ (Φ.Ε.Κ. 116 Α/ ) Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αποφ. Βουλής αριθµ. 6877/4872 (Φ.Ε.Κ. 128 Α/ ) Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Υ.Α. αριθµ. Α1/οικ/27683/2320 (Φ.Ε.Κ. 948Β/ ) Τροποποίηση της υπ αριθµ. Α1/ οικ11383/840/2007 (ΦΕΚ Β 309) απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής µεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων». ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Κ.Υ.Α. αριθµ /1388/08 (Φ.Ε.Κ. 781Β/ ) Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α 113) σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Απριλίου 2003, της Οδηγίας 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής της 9 ης εκεµβρίου 2004 και της Οδηγίας 2006/89/ΕΚ της Επιτροπής της 3 ης Νοεµβρίου 2006 για την τέταρτη, πέµπτη και έκτη προσαρµογή αντίστοιχα, στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΕΣ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ site Η ΕΕ ΣΑ Συµµετοχή της ΕΕ ΣΑ σε ECOTEC και ENVICITY συµµετέχει ενεργά σε πολλές εκδηλώσεις και έχει εκδώσει υλικό για παιδιά Μεγάλη επιτυχία είχε η παρουσία της ΕΕ ΣΑ στην έκθεση ECOTEC η οποία πραγµατοποιήθηκε Μαΐου στην Ανθούσα Αττικής, καθώς και στην έκθεση ENVICITY που πραγµατοποιήθηκε στο Μαρούσι στις Οκτωβρίου Τα περίπτερα της ΕΕ ΣΑ επισκέφτηκε πλήθος κόσµου, µοιράστηκαν άνω των φυλλαδίων και υπήρξε ενηµέρωση για τις δράσεις και την σηµασία της ΕΕ ΣΑ. Επίσης διανεµήθηκε πληροφοριακό υλικό της εταιρείας και έγιναν αρκετές νέες εγγραφές. Στο περίπτερο παρεβρέθηκαν για να ενηµερώσουν το κοινό και τους ενδιαφερόµενους, ο Πρόεδρος της ΕΕ ΣΑ, κ Κ. Αραβώσης, τα µέλη του Σ της ΕΕ ΣΑ Ρ. Χαριτοπούλου, Β. Αναλυτής και Α. Ανθούλη. Σηµαντική επίσης ήταν η συνεισφορά της νέας συνεργάτιδάς στην γραµµατεία της ΕΕ ΣΑ Αλεξάνδρας Κορµπά. Στο περίπτερο της ΕΕ ΣΑ, έγινε και η παρουσίαση των δράσεων των προγραµµάτων για την «Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». Με προβολή σε βιντεοθόνη οι επισκέπτες, ανάµεσά τους και πολλά παιδιά, ενηµερώθηκαν για την ιστορία του Άλκη Αλουµινάκη, τον κύκλο ζωής των CDs/DVDs, ενώ διανεµήθηκε το παραµύθι µε την ιστορία "Μια αλουµινένια ζωή - Η θαυµαστή περιπέτεια του Άλκη Αλουµινάκη" σε παιδιά και ενηλίκους. Το κείµενο του βιβλίου και του παιχνιδιού µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα µας. Σελίδα 2 Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις

3 Επικοινωνία µε την ΕΕ ΣΑ: Γραµµατεία: Αλεξάνδρα Κορµπά Τηλ: , Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αΐντα Ανθούλη τηλ: ράσεις της ΕΕ ΣΑ τι κάναµε, τι ετοιµάζουµε Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Η διαχείριση απορριµµάτων είναι υπόθεση όλων µας Εκδηλώσεις Στις 21 Νοεµβρίου 2008 στον Βόλο πραγµατοποιήθηκε οµιλία του Προέδρου της ΕΕ ΣΑ Κ. Αραβώση στα πλαίσια Ηµερίδας για την ανακύκλωση στον Νοµό Μαγνησίας Στις 5 Ιουνίου 2008 η ΕΕ ΣΑ συµ- µετείχε στις εκδηλώσεις του ήµου Αµαρουσίου για την Ηµέρα Περιβάλλοντος µε οµιλία του Προέδρου της στο ηµαρχείο του ήµου Νέα φυλλάδια για την δράση της ΕΕ ΣΑ παρήχθησαν και διανεµήθηκαν σε εκθέσεις και εκδηλώσεις της ΕΕ ΣΑ Προγράµµατα ευαισθητοποίησης Η ΕΕ ΣΑ ολοκλήρωσε το πρόγραµ- µα «Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων» για τις πόλεις Φλώρινα, Βόλος, Ξάνθη και Μαρούσι στα πλαίσια των δράσεων αυτών: - Παρήγαγε ειδικό βιβλίο- παραµύθι για παιδιά µε την ζωή του «Άλκη του Αλουµινάκη» - Παρήγαγε ειδικό εκπαιδευτικό διαδραστικό CD για να µαθαίνουν τα παιδιά για την ανακύκλωση και την διαχείριση των στερεών αποβλήτων µε τίτλο «Μια αλουµινένια ζωή» Παραγωγή αφίσας για την ανακύκλωση των CDs - DVDs για εκπαιδευτικούς λόγους - Παρήγαγε εκπαιδευτικό βιβλίο για την ανακύκλωση και την παραγωγή του χαρτιού - Προχώρησε στην δηµιουργία τεσσάρων ιστοσελίδων µε χρήσιµες πληροφορίες για την διαχείριση των αποβλήτων στις πόλεις της Φλώρινας, του Βόλου, της Ξάνθης και του Αµαρουσίου. - Πραγµατοποιήθηκε εθελοντική δράση µε συλλογή απορριµµάτων από φοιτητές του Πανεπιστήµιου Βόλου από τους χώρους της σχολής - Σε συνεργασία µε την Α βάθµια ιεύθυνση της Ξάνθης πραγµατοποιήθηκε συλλογή παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρικών συσκευών από σχολεία της Ξάνθης σε συνεργασία µε µαθητές - ηµιούργησε ειδικό εγχειρίδιο 30 σελίδων για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων - Στα πλαίσια του προγράµ- µατος πραγµατοποιήθηκαν δύο ηµερίδες σε Βόλο και Ξάνθη για την δια- χείριση των Στερεών Αποβλήτων Επίσης: Προετοιµάζεται οδηγός για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων µε θεµατολογία που θα περιλαµβάνει τα σηµαντικότερα αντικείµενα του τοµέα (µικρή έκδοση -30 σελίδων- και µεγάλη έκδοση -350 σελίδων-). 3ο Συνέδριο ΕΕ ΣΑ- Οκτώβριος 2009 Έχει προγραµµατιστεί και έχει ανατεθεί σε εταιρεία που θα αναλάβει το οργανωτικό κοµµάτι, καθώς και την προσέλκυση χορηγιών, το 3ο ιεθνές Συνέδριο της ΕΕ ΣΑ που θα διοργανωθεί τον Οκτώβρη του 2009 στην Αθήνα. Έχει ήδη βελτιωθεί το portal της ΕΕ ΣΑ που θα περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες στα αγγλικά, καθώς σύντοµα και ειδικό χώρο, µε επιπλέον πληροφορίες, στον οποίο θα έχουν πρόσβαση τα µέλη µέσω κωδικού. Έκθεση ENVIRONMENT - Μάρτιος 2009 Η ΕΕ ΣΑ µαζί µε τον ΠΑΣΕΠ- ΠΕ και την LEADEREXPO, θα στηρίζει και θα συνδιοργανώνει ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση. ENVIRONMENT που θα πραγµατοποιηθεί στις Μαρτίου 2009.

4 Νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Με κάποιες περικοπές συµφώνησαν τελικά τα όργανα της ΕΕ για την νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Μετά από χρόνιες διαβουλεύσεις και διαφωνίες ανάµεσα στο Ευρωκοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, επιτεύχθηκε τελικά συµφωνία και έτσι πρόσφατα οι υπουργοί των κρατών µελών της ΕΕ υπέγραψαν το τελικό συµβιβαστικό κείµενο για την εφαρµογή της νέας οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα. Η νέα οδηγία είναι ένα σηµαντικό βήµα µπροστά και περιλαµβάνει σηµαντικές αλλαγές, όπως οι στόχοι επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης, ενώ µε ορισµένες προϋποθέσεις µε την νέα οδηγία και η ενεργειακή αξιοποίηση θα θεωρείται ανάκτηση. Επίσης, δηµιουργεί έναν µηχανισµό για να σχεδιάσει τα κριτήρια τα οποία θα καθορίσουν σε ποιο στάδιο της διαδικασίας ανακύκλωσης ορισµένοι τύποι αποβλήτων θα πάψουν να θεωρούνται απόβλητα. Τον επόµενο χρόνο µια επιτροπή ειδικών από τα κράτη-µέλη, στην οποία θα προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα επεξεργαστεί τις λεπτοµέρειες τις οποίες θα θέσει προς ψήφιση στην Ευρωπαϊκή Βουλή. Οι πρώτες αυτές ενέργειες θα περιλαµβάνουν το να θεσπίσουν τα τεχνικά κριτήρια για τον χαρακτηρισµό των αποβλήτων σαν απόβλητα τέλους ζωής, για συγκεκριµένα ρεύµατα αποβλήτων που θα περιλαµβάνουν το ανακτηµένο χαρτί, το απόβλητο γυαλί και τα απόβλητα υφάσµατα, το scrap ελαστικού, το scrap µετάλλων, το κόµποστ, ορισµένες στάχτες και λάσπη, καθώς και τα αδρανή οικοδοµικά υλικά. Είναι αλήθεια βέβαια, αντίθετα µε τις ελπίδες πολλών, ότι το νέο κείµενο χαρακτηρίζεται από έλλειψη δεσµευτικών στόχων για τα κράτη µέλη όσον αφορά την πρόληψη αποβλήτων. Σε ακόµη πιο οξύ πνεύµα, από την πλευρά τους, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και οι οικολογικές οµάδες κατηγόρησαν την οδηγία ότι δεν εµβαθύνει αρκετά για τη λύση του προβλήµατος. Οι πολιτικές αποβλήτων και ανακύκλωσης υπήρξαν ακρογωνιαίος λίθος της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε, αλλά µέχρι σήµερα το πολιτικό πλαίσιο έχει επικριθεί ότι είναι διαιρεµένο και ανεπαρκές. Η τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο επιδιώκει να αντιµετωπίσει αυτό το ζήτηµα. Η συζήτηση για την πολιτική των αποβλήτων µεταξύ του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου ξεκίνησε ήδη από το 2005, όταν η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της παλαιάς οδηγίας αποβλήτων του Τον Φεβρουάριο του 2007 έγινε η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου όπου απαιτήθηκαν σκληροί στόχοι ανακύκλωσης. Τον Ιούνιο του 2007 όµως µια συµφωνία του Συµβουλίου ευνόησε µια «πιο εύκαµπτη» προσέγγιση. Μετά από διαφωνίες για περισσότερο από ένα έτος, το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή κατάφεραν να καταλήξουν, σε ένα συµβιβαστικό κείµενο. Η αναθεωρηµένη οδηγία πλαίσιο προσπαθεί να βελτιώσει τους υπάρχοντες νόµους περί αποβλήτων, ενσωµατώνοντας οδηγίες για τα πετρελαιοειδή και τα επιβλαβή απόβλητα. Σχετικά µε την ανακύκλωση, η οδηγία ορίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να ανακυκλώσουν το 50% των οικιακών και το 70% των κατασκευαστικών αποβλήτων µέχρι το Βέβαια δεν επιβάλει αυστηρά δεσµευτικές υποχρεώσεις, αλλά δηλώνει ότι τα κράτη µέλη «θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα». Η Επιτροπή εντούτοις επιβεβαίωσε ότι εάν οι στόχοι δεν επιτευχθούν από τις χώρες της ΕΕ µέχρι το 2020, αυτό θα τις οδηγήσει στο δικαστήριο για µη συµµόρφωση. Η πρόληψη των αποβλήτων δυστυχώς δεν είχε την ίδια τύχη µε τους στόχους για την ανακύκλωση. Έτσι, παρά την προηγούµενη απαίτηση της Ευρωβουλής, τον Φεβρουάριο 2007, προκειµένου να επιτευχθεί µια συµβιβαστική λύση µε το Συµβούλιο, οποιαδήποτε αναφορά για δεσµευτικούς στόχους των κρατών µελών για πρόληψη, αφαιρέθηκε. Επιθυµία της ευρωβουλής ήταν τα κράτη µέλη να δεσµευτούν ότι θα σταθεροποιήσουν την παραγωγή αποβλήτων τους στα επίπεδα του 2009 µέχρι το 2012, το συµβιβαστικό κείµενο όµως δεν κάνει καµία αναφορά για ένα τέτοιο στόχο και δίνει αντί αυτού στις κυβερνήσεις πέντε έτη (από την έναρξη ισχύος της οδηγίας) για να οργανώσουν τα εθνικά τους προγράµµατα πρόληψης. Καµία τύχη δεν είχε και η πρόταση του Κοινοβουλίου για τον καθορισµό στόχου ανακύκλωσης κατασκευαστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων η οποία απορρίφθηκε επίσης από το Συµβούλιο. Από την άλλη η πρόληψη εν µέρει ενισχύεται από τις αποφάσεις για την ιεραρχία των αποβλήτων. Η ιεραρχία των αποβλήτων είναι πιο περιεκτική και σύµφωνη µε την επιθυµία του Κοινοβουλίου για «εντολή προτεραιότητας» σε αντιδιαστολή µε την προτιµώµενη από το Συµβούλιο «κατευθυντήρια αρχή». Συµπερασµατικά, η εντολή προτίµησης για την επεξεργασία αποβλήτων θα πρέπει να είναι: πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση, η ανακύκλωση και αποκατάσταση και περιβαλλοντική διάθεση ως τελευταία επιλογή. Στο παρελθόν οι Ευρωβουλευτές είχαν διαφωνήσει για τον χαρακτηρισµό της αποτέφρωσης των αποβλήτων ως διάθεση παρά ως ανάκτηση, όµως το τελικό κείµενο συµφωνεί µε τη θέση του Συµβουλίου, θεωρώντας την θερµική επεξεργασία µε ανάκτηση ενέργειας ως ανάκτηση εάν η απόδοση των εγκαταστάσεων είναι ικανοποιητική, σύµφωνα µε έναν ειδικό τύπο <Ενεργειακή απόδοση= (Ep - (Ef +Ei))/ (0.97 x (Ew+Ef))> Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει µια ενδιάµεση έκθεση στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά µε την πρόληψη και τη δηµιουργία των αποβλήτων στην Ευρώπη έως το 2011, και µια τελική µέχρι το 2014, περιγράφοντας τις προτάσεις για στόχους πρόληψης αποβλήτων και δυνατότητα εφαρµογής (της Οδηγίας), όσον αφορά το «εάν είναι κατάλληλη» Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενσωµατώσουν την νέα οδηγία στην εθνική τους νοµοθεσία έως τις 12 εκεµβρίου 2010 Για να δείτε την οδηγία:

5 Πρότυπο στη διαχείριση αποβλήτων η Ελευσίνα Tο 2006 ο ήµος Eλευσίνας, που αριθµεί κατοίκους, µε τον Kινητό Σταθµό Mεταφόρτωσης και το ηµοτικό Kέντρο Aνακύκλωσης διαχειρίστηκε τόνους απόβλητα όλων των ειδών και ανακύκλωσε το 20%, σε συνεργασία µε τα εγκεκριµένα από το YΠEXΩ E συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και τον EΣ KNA. Συγκεκριµένα, ο τεµαχιστής και τα κοντέινερ για τα ογκώδη οικιακά απόβλητα χορηγήθηκαν από τον EΣ KNA. Tο η- µοτικό Kέντρο Aνακύκλωσης το 2005 διαχειρίστηκε κ.µ. οικιακών ογκωδών αποβλήτων και το κ.µ. Tο 2007 ολοκληρωθηκε το διαδη- µοτικό Kέντρο ιαλογής Aνακυκλώσιµων Yλικών Από τον Μάιο του 2007 λειτουργούν και στην Ελλάδα δύο ιστοσελίδες µέσα από τις ο- ποίες µπορεί κάποιος να συµβάλει στην ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Α υ τ έ ς ε ί ν α ι τ o Με τις τιµές των προϊόντων να ανεβαίνουν συνεχώς υπάρχουν σίγουρα κάποια πράγµατα που θα µπορούσαν να επαναχρησιµοποιηθούν Μπορεί κανείς να παραλάβει δωρεάν µετά από ραντε- Yλικών (K AY) για τα υλικά συσκευασίας, έργο προϋπολογισµού 3 εκατοµµυρίων ευρώ, µε χρηµατοδότηση του YΠEXΩ E.το ποσοστό αξιοποίησης των Aποβλήτων της Eλευσίνας προβλέπεται στο 45% και το 2009 στο 85%, οπότε µόνο το 15% θα οδεύει σε XYTA. Πριν από την εφαρµογή του προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων η αποκοµιδή, η µεταφορά και η διάθεση στον XYTA Aνω Λιοσίων κόστιζε στον ήµο Eλευσίνας 150 ευρώ για κάθε τόνο αποβλήτων. Σήµερα το κόστος έχει µειωθεί στα 100 ευρώ, γιατί µειώθηκε η ηµερήσια παραγωγή απορριµµάτων λόγω της ανακύκλωσης και οι βάρδιες των εργαζοµένων, τα δροµολόγια των απορριµµατοφόρων προς τον XYTA και το Μην Το Πετάτε Χαρίστε Το βού κάποια συσκευή, υπολογιστή ή άλλο χρήσιµο αντικείµενο. Το Freecycle Athens εξαπλώνεται πλέον σε 12 πόλεις της Ελλάδος.Η διαδικασία είναι απλή αρκεί ένα όνοµα µία ηλεκτρονική διεύθυνση για την εγγραφή στα παραπάνω forum. Το αίτηµα για το συγκεκρι- µένο προϊόν στέλνεται στον διαχειριστή ο οποίος µε την σειρά του ειδοποιεί όλα τα µέλη. κόστος διάθεσης στον EΣ KNA, αφού µειώθηκαν οι ποσότητες των αποβλήτων. Mελλοντικός στόχος είναι το κόστος να κατέβει στα 70 ευρώ τον τόνο. Από το έντυπο υλικό ο δήµος κερδίζει 120 ευρώ τον τόνο και από το χαρτόνι των συσκευασιών 80 ευρώ τον τόνο.tο 2005 από τα οργανικά απόβλητα των νοικοκυριών, των λαϊκών αγορών, τα κλαδέ- µατα τα οποία γίνονται πριονίδι σε ειδικό µηχάνηµα και ανακατεύονται µε χώµατα από εκσκαφές και κοπριά παρήχθησαν τσουβάλια λίπασµα, τα οποία µοιράστηκαν στους δηµότες.mε την παραγωγή λιπάσµατος µειώνεται ο όγκος των απορριµµάτων κατά 30%, οπότε αυξάνεται ο χρόνος ζωής των XYTA και µειώνεται το κόστος αποκοµιδής - µεταφοράς των σκουπιδιών Τα Νέα στις Εφηµερίδες (ενδιαφέρουσες ειδήσεις) Λίπασµα α- πό..σκουπίδια Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ ίπλα από τη χαράδρα που κάποτε γινόταν ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών, συγκεκριµένα στην τοποθεσία Κορακιά του Κουρουπητού, τα τελευταία χρόνια λειτουργεί, ως γνωστόν, εργοστάσιο µηχανικής διαλογής και κοµποστοποίησης των απορριµµάτων, καθώς και Χώρος Υγειονοµικής Ταφής. online/online_text/ Ο ρυπαίνων πληρώνει από το 2010 Χ.ΤΖ. Από την 1η Μαΐου 2010 θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και έναντι επιπτώσεων στο έδαφος και το υδάτινο περιβάλλον, εκτός από αυτές που έχουν πάρει άδεια και δεν υπερβαίνουν τα προκαθορισµένα όρια. online_text/ έλτα Αξιού: µπάζα και απορρίµµατα παντού Σε χαβούζα απορριµµάτων και µπαζών έχει µετατραπεί ο διεθνής υγρότοπος στο έλτα Αξιού-Λουδία και Αλιάκµονα, ενώ στα χαρτιά παραµένουν η θεσµοθέτηση και η οριοθέτηση της προστατευόµενης περιοχής. content-fakeloi.php? Λύση από τα απορρίµµατα για τη βελτίωση των εδαφών Η σύγχρονη µέθοδος επεξεργασίας των απορριµµάτων, όπως εφαρµόζεται από τη ιαδηµοτική Επιχείρηση ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Χανίων, µπορεί να αξιοποιηθεί από τον αγροτικό τοµέα µε χαµηλό κόστος και θεαµατικά αποτελέσµατα, επισηµάνθηκε χαρακτηριστικά, ενώ ανακοινώθηκε πως η Ε ΙΣΑ, αρχίζει σταδιακά την προώθηση του κοµπόστ στην αγορά. Εφηµερίδα Τα νέα, Ανακύκλωση µέσα από χρησµοποιηµένα αντικείµενα Τόµος 1, τεύχος 1 Η ανακύκλωση προχωράει µε γοργούς ρυθµούς µετά από µια µεγάλη φάση προσαρµογής Tο 2007 ολοκληρώθηκε το διαδηµοτικό Kέντρο ιαλογής Aνακυκλώσιµων Yλικών Yλικών (K AY) στην Ελευσίνα για τα υλικά συσκευασίας, έργο προϋπολογισµού 3 εκατοµµυρίων ευρώ, µε χρηµατοδότηση του YΠEXΩ E. Το ποσοστό αξιοποίησης των αποβλήτων προβλέπεται στο 45%, το 2009 στο 85%, οπότε µόνο το 15% θα οδεύει σε XYTA Σελίδα 5

6 ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Ε..Σ.Α. «Εντός τριµήνου οι 361 Συνέχεια Τα απόβλητα στα Νέα Λύση από τα απορρίµµατα για τη βελτίωση των εδαφών Η σύγχρονη µέθοδος επεξεργασίας των απορριµµάτων, όπως εφαρµόζεται από τη ιαδηµοτική Επιχείρηση ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Χανίων, µπορεί να αξιοποιηθεί από τον αγροτικό τοµέα µε χαµηλό κόστος και θεα- µατικά αποτελέσµατα, επισηµάνθηκε χαρακτηριστικά, ενώ ανακοινώθηκε πως η Ε ΙΣΑ, αρχίζει σταδιακά την προώθηση του κο- µπόστ στην αγορά. _w_articles_kathremote_1_15/09/ 2008_ Ανάβει πάλι η µάχη των σκουπιδιών της Μαριάννας Τζάννε Σε θρίλερ µετατρέπεται η κατασκευή του ΧΥΤΑ στην Κερατέα µετά την απόφαση του υπουργείου Πολιτισµού να σταµατήσουν τα έργα και να γίνει αυτοψία του χώρου, προτού δοθεί η έγκριση για να ξεκινήσουν οι τεχνικές εργασίες. Η απόφαση ελήφθη πριν από 10 µέρες από την β Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθώς η χωροθέτηση της επίµαχης χωµατερής βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου, χωρίς όµως το έργο να έχει περάσει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ) ως όφειλε. Νοµικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι ο ΧΥΤΑ είχε την έγκριση της τοπικής εφορείας αρχαιοτήτων αλλά λόγω της φύσης του έργου απαιτούσε και την έγκριση του ΚΑΣ, χωρίς όµως να την ζητήσει ποτέ. Σύµφωνα µε τα επιχειρήµατα της δηµοτικής αρχής Κερατέας, Compost ο χώρος στον οποίο έχει σχεδιαστεί να εγκατασταθεί ο ΧΥΤΑ, συνολικής έκτασης 540 στρεµ- µάτων, είναι χαρακτηρισµένος ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ανήκει στους ιστορικούς αρχαιολογικούς τόπους της Λαυρεωτικής, ενώ σε απόσταση 300 µέτρων υπάρχει ανεξέλεγκτοι χώροι απορριµµάτων στην Πελοπόννησο θα αντικατασταθούν από νέο σύστηµα αποθήκευσης.» έκταση Α ζώνης απολύτου προστασίας, όπου βρίσκεται κάστρο της ελληνιστικής περιόδου. Η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί νέες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου µε ορατό πλέον τον κίνδυνο εφόσον οι εργασίες δεν ξεκινήσουν µέχρι τα τέλη του χρόνου να χαθεί η κοινοτική χρηµατοδότηση. Αυτός άλλωστε φαίνεται να είναι και ο στόχος του δήµου Κερατέας που πιέζει προς κάθε κατεύθυνση για να µπλοκάρει το έργο, το οποίο παραµένει περίπου ένα χρόνο βαλτωµένο καθώς οι προσφυγές που είχαν γίνει στο ΣτΕ, απορρίφθηκαν από το περασµένο Φθινόπωρο. Το νέο πάγωµα εργασιών του ΧΥΤΑ ρίχνει λάδι στη φωτιά της διαχείρισης των απορριµµάτων και αναµένεται να ξεσηκώσει νέο γύρο αντιπαραθέσεων, το πρώτο επεισόδιο του οποίου θα παιχθεί την επόµενη εβδοµάδα οπότε και αναµένεται να κλείσει προσωρινά η χωµατερή της Φυλής. Ο ΕΣ ΚΝΑ (Ενιαίος Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων), ετοιµάζεται να κλιµακώσει τις κινητοποιήσεις του λόγω καθυστερήσεων στη δηµιουργία των νέων χώρων υγειονοµικής ταφής σε Κερατέα και Γραµµατικό, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουµε να δούµε και στην Αθήνα µέσα στους επόµενους µήνες εικόνες Νάπολης µε τις στοίβες σκουπιδιών στους δρόµους. content-fakeloi.php? id=14132 Σελίδα 6 Προβλήµατα µε ΧΥΤΑ 10/10/2008 Ρέθυµνο: Προβλη- µατισµός για την εναπόθεση των απορριµµάτων Ο ΧΥΤΑ Αµαρίου βρίσκεται λίγο πριν το επίπεδο κορεσµού. Οι τοπικοί φορείς καλούνται πλέον να εξετάσουν κάθε πιθανή λύση για χωροθέτηση, ακόµα και την προσωρινή της εγκατάστασης ΧΥΤΑ, εντός του νοµού, έως ότου βρεθεί µία µόνιµη τοποθεσία εναπόθεσης. _w_articles_kathremote_1_10/ 10/2008_ /10/2008 Αγώνας δρόµου για τις παράνοµες χωµατερές Εντός τριµήνου οι 361 ανεξέλεγκτοι χώροι απορριµµάτων στην Πελοπόννησο θα αντικατασταθούν από νέο σύστηµα αποθήκευσης. απανώντας το ποσό των οκτώ εκατ. ευρώ η πολιτεία δροµολογεί το οριστικό κλείσιµο των 327 ανεξέλεγκτων χωµατερών (µέχρι το τέλος του χρόνου) και εγκαινιάζει ένα πρωτοποριακό σύστη- µα συλλογής, δεµατοποίησης και αποθήκευσης των απορριµ- µάτων, τα οποία θα συγκεντρώνονται σε οκτώ σηµεία της Πελοποννήσου χωρίς αυτό να προκαλεί κοινωνικές εντάσεις, αρνήσεις και προστριβές. news.kathimerini.gr/4dcgi/ Παράνοµη διάθεση αποβλήτων _w_articles_ell_2_05/10/2008_

7 Η Σελίδα της ISWA Τόµος 1, τεύχος 1 ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ ΣΑ Μια σηµαντική επιτυχία για την Ελλάδα, αλλά και για την ΕΕ ΣΑ, αποτελεί η πρόσφατη εκλογή του Αντώνη Μαυρόπουλου στη θέση του Προέδρου της Επιστηµονικής Τεχνικής Επιτροπής της ISWA (International Solid Waste Association) για τα επόµενα 4 έτη. Η εκλογή του Α. Μαυρόπουλου (αντιπροέδρου της ΕΕ ΣΑ και ιευθύνοντος Συµβούλου της ΕΠΕΜ ΑΕ) έγινε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ISWA στις 2 Νοεµβρίου, στη Σιγκαπούρη µε τη συµµετοχή αντιπροσώπων από 50 χώρες. Η θέση του Προέδρου της Επιστη- µονικής Τεχνικής Επιτροπής της ISWA είναι µια από τις τρεις επιτελικές θέσεις της ISWA, µαζί µε αυτή του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου. Στα καθήκοντα του περιλαµβάνεται η καθοδήγηση των δέκα οµάδων εργασίας της ISWA, οι οποίες περιλαµβάνουν πάνω από 250 experts στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και η χάραξη της επιστηµονικής τεχνικής πολιτικής της οργάνωσης που έχει σαν στόχο να συνεισφέρει σε µια πιο βιώσιµη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε όλο τον κόσµο. Σηµειώνεται ότι η ISWA δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες και έχει στις τάξεις της πάνω από µέλη παγκοσµίως, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ενώ αποτελεί τακτικό συνοµιλητή τόσο της ΕΕ όσο και των UNEP, USA EPA για θέµατα περιβάλλοντος. Τα Νέα της ISWA Πραγµατοποιήθηκε το ιεθνές Συνέδριο της ISWA/ WMRAS στην Σιγκαπούρη. 3-6 Νοεµβρίου 2008 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ( Πάνω από 100 σύνδεσµοι και οργανισµοί πήραν µέρος σε αυτήν την εκδήλωση. Εξέχοντες οµιλητές: Ms. Sandra Cointreau, Senior Solid Waste Management Advisor, World Bank Speaker from UNEP Mr. Lee Yuen Hee, Chief Executive Officer, National Environment Agency, Singapore Dr. Masaru Tanaka, Professor, Tottori University of Environmental Studies, Japan Mr. Joe Zorn, Chief Operating Officer, Veolia Environmental Services Asia Mr. Philip Heylen, Vice-Mayor, Antwerp, Belgium Waste & Climate Conference 2009 Η DAKOFA και η ISWA οργανώνουν διεθνή συνέδριο µε τίτλο Waste & Climate Conference Που θα πραγµατοποιηθεί στις Νοεµβρίου 2009 στην Κοπεγχάγη στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης COP15 των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές αλλαγές. Ο κεντρικός στόχος του Συνεδρίου είναι να συζητηθεί κα να υπογραµµιστεί ο ρόλος του χώρου των αποβλήτων από την προοπτική της κλιµατικής αλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες: Συνεργασία ISWA Πόλη της Βιέννης Στις 9 Σεπτεµβρίου του 2008, υπογράφτηκε σε ειδική εκδήλωση µεταξύ της ISWA και της πόλης της Βιέννης, µνηµόνιο δεκαετής συνεργασίας των δύο φορέων στα πλαίσια της µεταφοράς των γραφείων του οργανισµού και την δηµόσια εγκαθίδρυσή του για τα επόµενα χρόνια στην πόλη. Στην εκδήλωση παρέστησαν Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΕ ΣΑ: Πρόεδρος ρ. Αραβώσης Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αντιπρόεδρος Μαυρόπουλος Αντώνης, ιευθύνων Σύµβουλος ΕΠΕΜ Γενικός Γραµµατέας ρ. Λαζαρίδη Κάτια, Επίκουρος Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Ταµίας Κωνσταντινίδης Παύλος, Στέλεχος ήµου Νίκαιας Μπούρκας Κωνσταντίνος, Γενικός ιευθυντής ΕΠΤΑ Πρόεδρος της ISWA κος Niels Jorn Hans, επίσηµοι εκπρόσωποι του δήµου της Βιέννης, στελέχη της ISWA, εκπρόσωποι των χρυσών µελών της ISWA και υπάλληλοι της νέας γραµµατείας. Για την ώρα η νέα µεταβατική διεύθυνση της ISWA είναι: ISWA General Secretariat 123 Mariahilfer Strasse, 3rd floor 1060 Vienna Austria Για περισσότερα νέα από την ISWA πατήστε εδώ (www.iswa.org) Τσοµπανίδης Χρήστος, Αντιπρόεδρος ENVIROPLAN Αναλυτής Βασίλης, Χηµικός Μηχανικός Ανθούλη Αΐντα, Φυσικός, MSc Environmental Management ρ. Χαριτοπούλου Ρόζυ, Στέλεχος ΜΟ Α.Ε. και Σύµβουλος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ο Τι γίνεται στην Ευρώπη στην ιαχείριση Αποβλήτων Τα νέα µας από την ISWA, Συνέδρια Σελίδα 7

Ψηφιακά Νέα ΙΟΥNΙΟΣ 2006 - Νο 9

Ψηφιακά Νέα ΙΟΥNΙΟΣ 2006 - Νο 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member for Greece of the International Solid Waste Association Ψηφιακά Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. Χρονικά. CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists. 1η Εκδοση 1936 ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Χημικά. Χρονικά. CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists. 1η Εκδοση 1936 ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ISSN 0356-5526 Οκτώβριος 2013 Τεύχος 7, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 October 2013 ISSUE 7 VOL. 75 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 1η Εκδοση 1936 Χρονικά CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 1

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 1 οικο νομία Κάθε χρόνο πιο επικίνδυνα και ακριβά, 4,9 δις ευρώ το χρόνο μας κοστίζουν σε πρόστιμα οι 395 παράνομες χωματερές ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση συσκευασιών Πώς; Τι; Γιατί;

Ανακύκλωση συσκευασιών Πώς; Τι; Γιατί; ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 171 = ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 {2 {3 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 4-5 6-7 { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο 2

Ενηµερωτικό δελτίο 2 Αχαρνών 141Β Τηλ. 210-8627598 104 46 Αθήνα Fax 210-8627189 E-mail: dkodrou@epem.gr Ενηµερωτικό δελτίο 2 Περιοδική έκδοση της Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΧΙΟ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ιαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους MEMO/05/496 Βρυξέλλες, 21 εκεµβρίου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους 1. Περί τίνος πρόκειται; Τα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα.

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.Ε. Κορινθίας Δύναμη πρωτοπορίας www.onned-korinthias.gr info@onned-korinthias.gr Η παρούσα εργασία αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2013 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2014 2 Περιεχόμενα Μήνυµα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραµµα ράσης Περιφέρειας Κρήτης... 6 Άξονας 1 Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη...

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Πρακτικό της με

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα»

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα