1 Επιτροπή Αναθεώρησης Νόµων της Βικτώριας Περίληψη της Πληροφοριακής Έκθεσης Σχετικά µε την Κηδεµονία Greek Ελληνικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Επιτροπή Αναθεώρησης Νόµων της Βικτώριας Περίληψη της Πληροφοριακής Έκθεσης Σχετικά µε την Κηδεµονία Greek Ελληνικά"

Transcript

1 1 Επιτροπή Αναθεώρησης Νόµων της Βικτώριας Περίληψη της Πληροφοριακής Έκθεσης Σχετικά µε την Κηδεµονία Greek Ελληνικά

2 2 Εισαγωγή και Ιστορικό ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Βικτώρια έχει θεσπίσει νόµους περί κηδεµονίας από το Αυτοί οι νόµοι αφορούν άτοµα µε αναπηρίες που είναι ανίκανα να πάρουν αποφάσεις για τον εαυτό τους. Ο νόµος ορίζει πότε και πώς κάποιο άλλο άτοµο µπορεί να παίρνει αποφάσεις για λογαριασµό του άτοµου µε την αναπηρία. Ο Υπουργός ικαιοσύνης ζήτησε από την Επιτροπή Νοµοθετικής Αναθεώρησης της Βικτώριας (Victorian Law Reform Commission) (η επιτροπή) να µελετήσει αυτούς τους νόµους και να γνωµοδοτήσει αν απαιτείται να αναθεωρηθούν. Οι νόµοι περί κηδεµονίας της Βικτώριας είναι περίπλοκοι. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί νόµοι και επτά διακανονισµοί για να διοριστεί ένα άτοµο που θα παίρνει αποφάσεις για λογαριασµό ενός άλλου. Οι νόµοι συχνά επικαλύπτονται και εκείνοι που πρέπει να τους εφαρµόσουν βρίσκονται σε σύγχυση. H επιτροπή έχει εκδώσει µια αναλυτική έκθεση που εξηγεί αυτούς τους νόµους. Το παρόν αποτελεί περίληψη αυτής της έκθεσης. Παρέχει µόνο ένα περίγραµµα εκείνων των σηµείων του νόµου περί κηδεµονίας που παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το κοινό. Για περισσότερες λεπτοµέρειες επί ειδικών θεµάτων του νόµου θα πρέπει να συµβουλευτείτε το πλήρες κείµενο της Έκθεσης. Αυτή η περίληψη εξηγεί επίσης τα ιδιαίτερα θέµατα που ζήτησε η κυβέρνηση να µελετήσει η επιτροπή. Τέλος, περιγράφει τους τρόπους που µπορείτε να συµβάλετε µε τις απόψεις σας σχετικά µε τα σηµεία που πρέπει να εξετάσει η επιτροπή. Αυτό θα µας βοηθήσει να διατυπώσουµε κάποιες παραµέτρους της αναθεώρησης του νόµου που θα δηµοσιευτούν σε µια Συµβουλευτική Έκθεση για περαιτέρω επεξεργασία από την κοινότητα, αργότερα αυτόν το χρόνο. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η νοµοθεσία της Βικτώριας για την κηδεµονία καλύπτεται από διάφορους νόµους. Ο σηµαντικότερος είναι ο Νόµος περί Κηδεµονίας και ιαχείρισης του 1986 (Guardianship and Administration Act 1986) (G&A Act). Οι νόµοι για την κηδεµονία σκοπεύουν στην προστασία ατόµων που εξαιτίας της αναπηρίας τους είναι ανίκανα να αποφασίσουν για τον εαυτό τους ή/και να προστατεύσουν τα συµφέροντα και την αυτονοµία τους. Ο νόµος G&A Act δηµιουργήθηκε σε µια εποχή που υπήρξε αυξηµένη ανάγκη ανθρώπων να παίρνουν αποφάσεις για άτοµα µε νοητικές αναπηρίες όταν πολλά απ αυτά µετακινήθηκαν από ιδρύµατα στην κοινωνία. Ο νόµος G&A Act αντικατέστησε παλαιότερη νοµοθεσία που επικεντρωνόταν στην αντιµετώπιση της ιατρικής πλευράς αυτών των θεµάτων. Τώρα ο νόµος G&A

3 3 Act απευθύνεται σε ευρύτερες οµάδες ανθρώπων, περιλαµβανοµένων των ατόµων µε γεροντική άνοια και εκείνων που έχουν υποστεί εγκεφαλικές κακώσεις. Από την εποχή που θεσπίστηκε ο νόµος G&A Act έχει υποστεί κι άλλες µεταβολές. Για παράδειγµα, ο Χάρτης Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Ευθυνών της Βικτώριας (Charter of Human Rights and Responsibilities) (ο Χάρτης), δίνει στα ανθρώπινα δικαιώµατα εξέχουσα θέση για τη χάραξη της εσωτερικής µας πολιτικής, και η Συνθήκη ικαιωµάτων Ατόµων µε Αναπηρία των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities)(η Συνθήκη) έχει ενδυναµώσει τις διεθνείς ευθύνες της Αυστραλίας για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία. Κάτω από αυτό το πρίσµα δηµογραφικών, νοµικών και δυναµικών πολιτικών ζητήθηκε από την επιτροπή να αναθεωρήσει τους νόµους περί κηδεµονίας της Βικτώριας. ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Μαζί µε αυτά τα γενικά θέµατα, σχετικά µε τους όρους αναφοράς η κυβέρνηση ζήτησε από την επιτροπή να λάβει υπόψη της: το ρόλο και την αποτελεσµατικότητα των κηδεµόνων και διαχειριστών στην προαγωγή των δικαιωµάτων και τη συµβολή τους στη λήψη αποφάσεων την ανάγκη για εξισορρόπηση της προστασίας «των καλύτερων συµφερόντων» (best interests) ενός ενήλικου µε µειωµένες ικανότητες µε άλλα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως τα δικαιώµατα της ελευθερίας της επιλογής, της µετακίνησης και της συναναστροφής. την δυνατότητα εφαρµογής διαφόρων, λιγότερο τυπικών, σχηµάτων λήψης αποφάσεων αν θα έπρεπε η εφαρµογή του νόµου G&A Act να επεκταθεί για άτοµα ηλικίας 17 ετών τις αρµοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και τα καθήκοντα του ηµόσιου Συνηγόρου το ρόλο και τις δικαιοδοσίες του Αστικού και ιοικητικού ικαστηρίου της Βικτώριας (Victorian Civil and Administrative Tribunal) (VCAT) και αν η διαδικασία του ορισµού κηδεµόνων και διαχειριστών λειτουργεί σωστά αν θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι τρόποι αναθεώρησης των αποφάσεων των κηδεµόνων και των διαχειριστών και αν θα πρέπει να υπάρχει τρόπος καταγγελίας άστοχων χειρισµών κηδεµόνων και διαχειριστών αν οι νόµοι που αφορούν σε αποφάσεις ιατρικής αγωγής και έρευνας, περιλαµβανοµένου και του «υπεύθυνου προσώπου» (person responsible) είναι κατάλληλοι

4 4 αν η «αναπηρία» θα έπρεπε να συνεχίσει να θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση του νόµου G&A Act, ή αν ο νόµος θα έπρεπε να επικεντρώνεται και σε άλλα ζητήµατα όπως «η ικανότητα» ή «η έκθεση σε κίνδυνο» (vulnerability) αν οι µέριµνες εξασφάλισης του απόρρητου του νόµου G&A Act ισοσταθµίζουν επαρκώς την προστασία της ιδιωτικής ζωής µε την ανάγκη για διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. H επιτροπή πρέπει επίσης να λάβει υπόψη της τις αλληλεπιδράσεις του νόµου G&A Act µε άλλους νόµους που αφορούν υποκατάσταση λήψης αποφάσεων ή περιστάσεις όπου ενδέχεται να απαιτούν υποκατάσταση λήψης αποφάσεων, περιλαµβανοµένων: Νόµος περί Νοµικών Εγγράφων 1958 (Instruments Act 1958 (Vic) (Instruments Act) Νόµος περί Πνευµατικής/Ψυχικής Υγείας 1986 (Mental Health Act 1986 (Vic) (MH Act) Νόµος περί Αναπηρίας 2006 (Disability Act 2006 (Vic) (Disability Act) Νόµος Παιδιών, Νέων και Οικογενειών 2005 (Children, Youth and Families Act 2005 (Vic) (Children, Youth and Families Act) Εγκλήµατα (Πνευµατική Ανικανότητα και Ανικανότητα για Εκδίκαση)1979 [Crimes (Mental Impairment and Unfitness to be Tried) Act 1997 (Vic)] (CMIUT Act) Νόµος Ιατρικής Αγωγής 1988 (Medical Treatment Act 1988 (Vic) (MT Act). Οι όροι αναφοράς εξαιρούν ειδικά τις αποφάσεις τερµατισµού της ζωής πέραν των όσων περιλαµβάνονται στο νόµο MT Act. Επίσης οι όροι αναφοράς µας, ζήτησαν να εξετάσουµε άλλες σχετικές επισκοπήσεις στη Βικτώρια και αλλού στην Αυστραλία. Αυτές είναι: Η διερεύνηση του καθεστώτος της πληρεξουσιότητας, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναµόρφωσης της Νοµοθεσίας της Βικτώριας Η αναθεώρηση του νόµου MH Act από το Υπουργείο Υγείας της Βικτώριας Η αναθεώρηση των νόµων περί κηδεµονίας της Επιτροπής Αναθεώρησης Νοµοθεσίας της Κουϊνσλάνδης Η διερεύνηση της υποκατάστασης λήψης αποφάσεων για άτοµα µε ανικανότητα της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων του Νοµοθετικού Συµβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας (Τhe New South Wales Legislative Council Standing Committee on Social Issues).

5 5 Περίληψη του Νόµου ΜΕΡΙΜΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι «νόµοι περί κηδεµονίας» που χρησιµοποιούνται τόσο στην Ενηµερωτική Έκθεση όσο και σ αυτή την περίληψη σηµαίνουν: το νόµο G&A Act τα σηµεία που αναφέρονται στην πληρεξουσιότητα του Νόµου περί Νοµικών Εγγράφων (Instruments Act) τα σηµεία που αναφέρονται στις αποφάσεις από εκπρόσωπους του νόµου MT Act. Οι νόµοι αυτοί περιέχουν τις διαδικασίες του διορισµού ενός ατόµου που θα παίρνει αποφάσεις για κάποιο άλλο. Οι διορισµοί αυτοί έχουν διάφορες ονοµασίες, ανάλογα µε το πώς γίνονται, βάσει ποιου νόµου, και των δικαιοδοσιών που έχει εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις. Εν συντοµία, αυτοί οι διορισµοί είναι: Κηδεµόνας (guardian), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από το Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας (VCAT) σύµφωνα µε το νόµο G&A Act, για να παίρνει αποφάσεις σχετικές µε τη διαβίωση και τον τρόπο ζωής κάποιου ατόµου µε αναπηρία που δεν είναι το ίδιο ικανό να πάρει αυτές τις αποφάσεις ιαχειριστής (administrator), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από το VCAT σύµφωνα µε το νόµο G&A Act, για να παίρνει αποφάσεις οικονοµικής και νοµικής φύσης για κάποιο άτοµο µε αναπηρία που δεν είναι το ίδιο ικανό να πάρει αυτές τις αποφάσεις Μόνιµος κηδεµόνας (enduring guardian), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από κάποιο άτοµο, σύµφωνα µε το νόµο G&A Act, για να παίρνει αποφάσεις σχετικές µε τη διαβίωση και τον τρόπο ζωής του όταν εκείνο δε θα είναι πλέον ικανό να παίρνει τέτοιες αποφάσεις Πληρεξούσιος (γενικά) (attorney), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από κάποιο άλλο άτοµο, σύµφωνα µε το Νόµο περί Νοµικών Εγγράφων (Instruments Act), για να παίρνει αποφάσεις οικονοµικής και νοµικής φύσης αντ αυτού, ενόσω εκείνο διατηρεί ακόµη την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις Μόνιµος πληρεξούσιος (enduring attorney) (οικονοµικά), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από κάποιο άλλο άτοµο, σύµφωνα µε το Νόµο περί Νοµικών Εγγράφων (Instruments Act), για να παίρνει αποφάσεις οικονοµικής και νοµικής φύσης αντ αυτού, συνεχίζοντας ακόµα και στην περίπτωση που ενδέχεται µελλοντικά το άτοµο αυτό να χάσει την ικανότητα λήψης αποφάσεων

6 6 Εκπρόσωπος (agent), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από κάποιο άλλο άτοµο, σύµφωνα µε το νόµο MT Act, για να παίρνει αποφάσεις ιατρικής φύσης για λογαριασµό του όταν αυτό το άτοµο δε θα είναι πλέον ικανό να παίρνει το ίδιο τέτοιες αποφάσεις Υπεύθυνο πρόσωπο (person responsible), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται αυτόµατα βάσει του καταλόγου κηδεµονίας που περιγράφεται στο νόµο G&A Act, για να παίρνει αποφάσεις ιατρικής φύσης για ασθενή µε αναπηρία που είναι ανίκανος να πάρει τέτοιες αποφάσεις για λογαριασµό του. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΗ ΕΜΟΝΑ Ή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Οποιοσδήποτε ενήλικος µπορεί να απευθυνθεί στο Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας (VCAT) και να ζητήσει το διορισµό κηδεµόνα ή διαχειριστή για κάποιον άλλο ενήλικο. Πριν διορίσει το Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας (VCAT) κηδεµόνα ή διαχειριστή πρέπει να πληρούνται όλα τα ακόλουθα: το άτοµο να έχει αναπηρία εξ αιτίας της αναπηρίας του, το άτοµο να µην είναι ικανό να κάνει λογικές εκτιµήσεις το άτοµο να χρειάζεται κηδεµόνα ή διαχειριστή. Για να αποφασίσει το Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας (VCAT) αν κάποιο άτοµο χρειάζεται κηδεµόνα ή διαχειριστή πρέπει να εξετάσει : αν υπάρχει άλλος λιγότερο περιοριστικός τρόπος που να καλύπτει τις ανάγκες του ατόµου τις επιθυµίες του ατόµου µε αναπηρία τις επιθυµίες της οικογένειας του ατόµου µε αναπηρία την αναγκαιότητα της διατήρησης των υπαρχόντων οικογενειακών δεσµών. Τα ζητήµατα αυτά θα κριθούν σε µια ακρόαση του Αστικού και ιοικητικού ικαστηρίου της Βικτώριας (VCAT) όπου θα εξεταστούν µάρτυρες, περιλαµβανοµένων γιατρών και άλλων επαγγελµατιών, µελών της οικογένειας και φίλων του ατόµου. Οι ακροάσεις γενικά είναι ανοιχτές στο κοινό.

7 7 ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Όταν διορίζει έναν κηδεµόνα ή διαχειριστή το Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας (VCAT) αποφασίζει και για την έκταση των δικαιοδοσιών αυτού του προσώπου. Το VCAT οφείλει να δώσει στον κηδεµόνα ή στο διαχειριστή δικαιοδοσίες λήψης αποφάσεων µόνο στο βαθµό που είναι απαραίτητο για την διασφάλιση των δικαιωµάτων και των ενδιαφερόντων του ατόµου µε αναπηρία. Ένας κηδεµόνας που του έχει απονεµηθεί η δικαιοδοσία να παίρνει αποφάσεις για συγκεκριµένα θέµατα, όπως η διαµονή ή η ιατρική φροντίδα, ονοµάζεται «κηδεµόνας περιορισµένων αρµοδιοτήτων» (limited guardian). Ο «κηδεµόνας πλήρων αρµοδιοτήτων» (plenary guardian), όπως περιγράφεται στο νόµο G&A Act, έχει τις ίδιες δικαιοδοσίες που έχει ένας γονέας στα παιδιά του. Στην πράξη το VCAT συνήθως δεν περιορίζει τις δικαιοδοσίες των διαχειριστών. Οι δικαιοδοσίες αυτές είναι ευρείες και µπορεί να περιλαµβάνουν: συλλογή και επένδυση εισοδήµατος διαχείριση, ενοικίαση, σύναψη ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και πώληση ακίνητης περιουσίας διαχείριση οικονοµικών υποθέσεων γενικά διεξαγωγή δικαστικών αγώνων. Τόσο από τους κηδεµόνες όσο και από τους διαχειριστές ζητούµενο είναι να βοηθούν το ανάπηρο άτοµο να διατηρεί την ανεξαρτησία του. Επίσης απαιτείται όταν παίρνουν αποφάσεις να λαµβάνουν υπόψη τους τις επιθυµίες του ατόµου µε αναπηρία. Από τους διαχειριστές απαιτείται να αποδίδουν κάθε χρόνο λογαριασµούς στο VCAT. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΗ ΕΜΟΝΑΣ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ; Προκειµένου να αποφασίσει ποιον θα διορίσει κηδεµόνα ή διαχειριστή, το VCAT διορίζει κάποιον που: θα ενεργεί σύµφωνα µε τα συµφέροντα του ατόµου µε αναπηρία δε θα έχει αντίθεση συµφερόντων θα είναι κατάλληλος να ενεργεί ως κηδεµόνας ή διαχειριστής στην περίπτωση του διαχειριστή, να έχει επαρκή εµπειρία στη διεκπεραίωση των απαιτούµενων από το ρόλο του, ή να έχει ειδική σχέση ή άλλο ειδικό λόγο να διοριστεί διαχειριστής του ατόµου. Προκειµένου να αποφασίσει το VCAT αν ένα πρόσωπο είναι κατάλληλο να ενεργεί ως κηδεµόνας ή διαχειριστής, πρέπει να λάβει υπόψη του:

8 8 τις επιθυµίες του ατόµου µε την αναπηρία την αναγκαιότητα της διατήρησης των υπαρχόντων οικογενειακών δεσµών τη συµβατότητα µε το ανάπηρο άτοµο (καθώς και µε τον κηδεµόνα ή το διαχειριστή του ατόµου, αν υπάρχει) τη διαθεσιµότητα και την προσιτότητα οποιουδήποτε προτείνεται ως κηδεµόνας. Το VCAT µπορεί να διορίσει το ηµόσιο Συνήγορο (Public Advocate) ως κηδεµόνα, αν θεωρήσει ότι δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος να αναλάβει το ρόλο. Αυτή η λύση είναι και η «ύστατη λύση» (last resort). Ο νόµος G&A Act δεν προβλέπει κάποια τυπική «ύστατη λύση» για το διορισµό διαχειριστή. Στην πράξη, διορίζονται διαχειριστές συνήθως κρατικοί λειτουργοί/θεµατοφύλακες (State Trustees), αλλά επίσης και µέλη της οικογένειας ή επαγγελµατίες διαχειριστές. ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο νόµος G&A Act ορίζει προϋποθέσεις για τους κηδεµόνες και τους διαχειριστές σχετικά µε τις αποφάσεις που παίρνουν για λογαριασµό ατόµου µε αναπηρία. Αυτές περιλαµβάνουν: να ενεργούν για τα συµφέροντα του ατόµου να ενθαρρύνουν το άτοµο µε αναπηρία να µετέχει όσο είναι δυνατόν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων να λαµβάνει υπόψη όσο είναι δυνατόν περισσότερο τις επιθυµίες του ατόµου µε αναπηρία. Οι κηδεµόνες απαιτείται επίσης: να ενεργούν ως συνήγοροι του προσώπου µε αναπηρία να ενεργούν µε τρόπο που ενθαρρύνει το άτοµο µε αναπηρία να συµµετέχει στη ζωή της κοινότητας. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΗ ΕΜΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι εντολές κηδεµονίας ισχύουν συνήθως για δώδεκα µήνες και οι εντολές διαχείρισης για τρία χρόνια πριν επανεκτιµηθούν από το VCAT. Ο νόµος G&A Act µεριµνά τόσο για τις επανεκτιµήσεις όσο και για τις επανακροάσεις, που και οι δύο διενεργούνται από το VCAT. Προσφυγές µπορούν να γίνουν στο Ανώτατο ικαστήριο της Βικτώριας, αλλά µόνο για θέµατα που σχετίζονται µε τη νοµοθεσία. εν υπάρχουν µέριµνες για αναθεώρηση πραγµατικών αποφάσεων που παίρνουν οι κηδεµόνες και οι διαχειριστές.

9 9 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΗ ΕΜΟΝΕΣ (ENDURING GUARDIANS) Ο νόµος G&A Act επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να ορίσει κάποιο άλλο για να παίρνει αποφάσεις για λογαριασµό του αν, κάποια στιγµή στο µέλλον είναι ανίκανο να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του. Το πρόσωπο που διορίζεται κατ αυτόν τον τρόπο ονοµάζεται «µόνιµος κηδεµόνας». Ένα πρόσωπο πρέπει να είναι «ικανό» για να ορίσει µόνιµο κηδεµόνα. Συνήθως αυτό σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο πρέπει να αντιλαµβάνεται τη σηµασία του διορισµού. Οι δικαιοδοσίες ενός µόνιµου κηδεµόνα αρχίζουν να ισχύουν όταν, και στην έκταση που, το άτοµο που κάνει το διορισµό χάνει τις ικανότητές του. Το είδος των αποφάσεων για τις οποίες διορίζεται ένας µόνιµος κηδεµόνας είναι της ίδιας φύσης µε τις αποφάσεις ενός κηδεµόνα που διορίζεται από το VCAT. Αυτές αφορούν τον τρόπο ζωής και προσωπικές αποφάσεις για θέµατα διαβίωσης, κατοικίας, ιατρικής φροντίδας και απασχόλησης. ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (ENDURING POWER OF ATTORNEY (FINANCIAL)) Ο Νόµος περί Νοµικών Εγγράφων (Instruments Act) επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να ορίσει κάποιο άλλο που θα παίρνει αποφάσεις οικονοµικής και νοµικής φύσης για λογαριασµό του. Αν το πρόσωπο που προέβει στο διορισµό επιθυµεί αυτές οι δικαιοδοσίες να συνεχιστούν όταν θα έχει χάσει την ικανότητά να παίρνει το ίδιο αποφάσεις, ο διορισµός αυτός ονοµάζεται «διαρκές πληρεξούσιο». Όπως στην περίπτωση του διορισµού µόνιµου κηδεµόνα, το άτοµο που κάνει το διορισµό πρέπει να είναι ικανό γι αυτό. Αντίθετα από την περίπτωση διορισµού µόνιµου κηδεµόνα, η δικαιοδοσίες του µόνιµου πληρεξούσιου αρχίζουν από τη στιγµή που γίνεται ο διορισµός του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το πρόσωπο που κάνει το διορισµό. Το είδος των αποφάσεων που µπορεί να παίρνει ένας µόνιµος πληρεξούσιος είναι σε γενικές γραµµές ίδιες µε εκείνες που µπορεί να παίρνει ένας διαχειριστής που διορίζεται από το VCAT. ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) (ENDURING POWER OF ATTORNEY (MEDICAL TREATMENT)) Ο νόµος MT Act επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να ορίζει κάποιο άλλο που θα παίρνει αποφάσεις ιατρικών αγωγών για λογαριασµό του. Ένας διορισµός που γίνεται γι αυτό το σκοπό ονοµάζεται «διαρκές ιατρικό πληρεξούσιο» και το πρόσωπο που διορίζεται αποκαλείται «εκπρόσωπος» (agent). Όπως οι µόνιµοι κηδεµόνες, οι εκπρόσωποι µπορούν να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους όταν το πρόσωπο που τους διόρισε χάσει την ικανότητά του. Οι εκπρόσωποι έχουν τη δικαιοδοσία να παίρνουν αποφάσεις για ιατρικά ζητήµατα και αγωγές, περιλαµβανοµένων τόσο της άρνησης αγωγής όσο και της συναίνεσης σε ιατρικές διαδικασίες.

10 10 ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οι νόµοι G&A Act και MT Act καθιερώνουν ένα σύνθετο καθεστώς για τις αποφάσεις ιατρικής φροντίδας. Το καθεστώς αυτό έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά. Αν ένα πρόσωπο έχει διορίσει Μόνιµο Ιατρικό Πληρεξούσιο, ο εκπρόσωπός του έχει την κύρια αρµοδιότητα να συναινεί ή να αρνείται ιατρική αγωγή. Αν κάποιο πρόσωπο δεν έχει ορίσει Μόνιµο Ιατρικό Πληρεξούσιο ο νόµος G&A Act ορίζει την ιεραρχία άλλων προσώπων που µπορούν να συναινέσουν σε ιατρική θεραπεία. Η ιεράρχηση των προσώπων ορίζεται από το VCAT και περιλαµβάνει τους ίδιους τους πάσχοντες (µέσω των µόνιµων πληρεξουσίων τους), αλλά και συγγενείς και φροντιστές τους. Το πρόσωπο που βρίσκεται στην κορυφή αυτής της ιεραρχίας γίνεται το «υπεύθυνο πρόσωπο» (person responsible) που θα συναινεί σε ιατρικές αγωγές. εν απαιτείται συναίνεση για ιατρικές διαδικασίες σε επείγουσες καταστάσεις. Ένας γιατρός µπορεί να προβεί σε αγωγή σε µη επείγουσες καταστάσεις χωρίς τη συναίνεση του «υπεύθυνου προσώπου» σε κάποιες περιπτώσεις και υποκείµενη σε διαδικασίες προφύλαξης. Συναίνεση για µόνιµη στείρωση και άµβλωση µπορεί να δοθεί µόνο από το Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας VCAT. Υπάρχουν επίσης ιδιαίτερες µέριµνες για συναίνεση σε ιατρικές έρευνες που ορίζονται από το νόµο G&A Act. ΑΛΛΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Έχει ζητηθεί από την επιτροπή να εξετάσει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ του νόµου G&A Act και των νόµων MH Act και Περί Αναπηρίας (Disability Act) αντίστοιχα. Και οι δύο αυτοί νόµοι µεριµνούν για τις περιπτώσεις ακούσιας αγωγής και εγκλεισµού ατόµων µε ψυχικές ασθένειες και νοητικές αναπηρίες. Έχει ζητηθεί επίσης από την επιτροπή να εξετάσει τις αλληλεπιδράσεις του νόµου G&A Act µε το νόµο Εγκλήµατα (Πνευµατική Ανικανότητα και Ανικανότητα για Εκδίκαση) (CMIUT Act). Ο νόµος αυτός ασχολείται µε µια σειρά ζητηµάτων που σχετίζονται µε άτοµα που κατηγορούνται για εγκληµατικές πράξεις αλλά δεν είναι ικανά να αντιµετωπίσουν µια δίκη ή που κρίνονται αθώα λόγω νοητικής ανικανότητας. Επίσης ζητήθηκε από την επιτροπή να εξετάσει το ερώτηµα της κηδεµονίας ατόµων ηλικίας 17 ετών, που θεωρούνται µεγάλα για να κηδεµονεύονται σύµφωνα µε το νόµο Παιδιών, Νέων και Οικογενειών (Children, Youth and Families Act), αλλά πολύ νέα για να υπαχθούν στις διατάξεις περί διορισµού κηδεµόνα του νόµου G&A Act. Ερωτήσεις Η επιτροπή θα χαρεί να πληροφορηθεί τις απόψεις σας για τους νόµους περί κηδεµονίας που ισχύουν σήµερα στη Βικτώρια και αν χρειάζεται να

11 11 αναθεωρηθούν. Επεξεργαστήκαµε έναν αριθµό ερωτήσεων σε ειδικά θέµατα αυτών των νόµων και σας ζητούµε να απαντήσετε σε όσα επιθυµείτε. Αργότερα µέσα στο χρόνο θα δηµοσιεύσουµε µια Έκθεση ιαβούλευσης µε προτάσεις για την αναθεώρηση του νόµου. Παρέχοντας έτσι άλλη µια ευκαιρία στην κοινότητα να ανταποκριθεί σ αυτή την έκθεση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Θα θέλαµε να µάθουµε τις απόψεις σας σχετικά µε: τα σηµεία του νόµου που λειτουργούν σωστά; τα σηµεία του νόµου που δε λειτουργούν σωστά και γιατί; τις ιδέες σας για τη βελτίωση του νόµου 2. Είναι ένα σύστηµα κηδεµονίας και διαχείρισης ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης των αναγκών των ατόµων µε µειωµένες ικανότητες λήψης αποφάσεων, και προστατεύει τα δικαιώµατά τους; Ποιες άλλες προσεγγίσεις θα µπορούσαν να επιτύχουν καλύτερα αυτούς τους στόχους; 3. Είναι αρκετά κατανοητοί οι νόµοι περί κηδεµονίας από την κοινότητα; Τι θα µπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί αυτό; 4. Πως θα µπορούσαν οι εξελίξεις, οι πολιτικές και οι πρακτικές για άτοµα µε αναπηρία να αντανακλώνται στους νόµους περί κηδεµονίας και διαχείρισης; 5. Τα άτοµα µε αναπηρία που οφείλεται στην ηλικία και σε εγκεφαλικές κακώσεις είναι σήµερα οι κυριότεροι αποδέκτες υπηρεσιών κηδεµονίας και διαχείρισης. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστηµα ώστε να ανταποκρίνεται σ αυτές τις καταστάσεις και στην προετοιµασία για το µέλλον; Αν είναι έτσι τι αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν; ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 6. Θα έπρεπε ένα άτοµο να έχει «ανικανότητα» πριν διοριστεί ένας κηδεµόνας ή διαχειριστής ή θα ήταν προτιµότερο να εξαρτάται ο διορισµός από καταστάσεις όπως «µειωµένη ικανότητα» ή «έκθεση σε κίνδυνο»; 7. Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι εκτίµησης ότι είναι µειωµένες οι ικανότητες ενός ατόµου; ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ (ΒEST INTERESTS) 8. Είναι η έννοια «προς τα καλύτερα συµφέροντα» (best interests) ένας χρήσιµος και κατάλληλος οδηγός υποκατάστασης λήψης αποφάσεων; Υπάρχουν καλύτερες προσεγγίσεις; 9. Επιτρέπει η έννοια «προς τα καλύτερα συµφέροντα» σα βάση για απόφαση να επιτρέπει το δικαίωµα ενός ατόµου να λαβαίνει αποφάσεις

12 12 που ενέχουν κινδύνους ή λανθασµένες αποφάσεις; Θα έπρεπε να συµβαίνει αυτό; 10. Σε πιο βαθµό θα πρέπει ένας κηδεµόνας ή διαχειριστής να προσπαθεί να προσδιορίσει τις επιθυµίες του εκπροσωπούµενου ατόµου και να τις ακολουθεί όποτε είναι εφικτό; ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (SUBSTITUTE DECISION-MAKING) 11. Υπάρχει διαρκής ανάγκη νόµων για υποκατάσταση λήψης αποφάσεων; 12. Χρειάζεται να έχουµε δύο τύπους υποκατάστασης λήψης αποφάσεων (διαχειριστή και κηδεµόνα) για αποφάσεις οικονοµικής και προσωπικής φύσης; Ή µήπως θα ήταν προτιµότερο το VCAT να έχει στη διάθεσή του διάφορες αποφάσεις, οικονοµικές, ιατρικές και προσωπικές, που να τις παρέχει σε ένα άτοµο που θα λαβαίνει αποφάσεις; 13. Πρέπει η εντολή για κηδεµονία πλήρων αρµοδιοτήτων και η διαχείριση (plenary guardianship and administration) να διατηρηθούν; Ή θα έπρεπε το VCAT να προσδιορίζει σε κάθε περίπτωση το είδος των αποφάσεων που µπορούν να λαµβάνονται για λογαριασµό ενός ατόµου; 14. Υπάρχουν αποφάσεις που δε λαµβάνονται από τους υποκατάστατους λήπτες αποφάσεων τη στιγµή που πιστεύετε ότι θα έπρεπε να µπορούν να το πράξουν; Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που οι υποκατάστατοι λήπτες αποφάσεων δε θα έπρεπε να µπορούν να λάβουν; 15. Υπάρχει ανάγκη νέων νόµων που να αναγνωρίζουν τυπικά την υποστήριξη λήψης αποφάσεων; Πώς θα έπρεπε να λειτουργεί κάποιος νόµος υποστήριξης λήψης αποφάσεων; ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 16. Πρέπει το VCAT να έχει την δικαιοδοσία να αναθεωρεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται από κηδεµόνες και διαχειριστές; Αν γίνεται αυτό, ποιοι θα µπορούσαν να ζητήσουν αναθεώρηση µιας απόφασης; 17. Τι εξουσίες θα πρέπει να έχει το VCAT για να ασχολείται µε τους υποκατάστατους λήπτες αποφάσεων που κάνουν κατάχρηση των δικαιοδοσιών τους; ΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ (PUBLIC ADVOCATE) 18. Θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές στα καθήκοντα και στις δικαιοδοσίες του ηµόσιου Συνηγόρου; VCAT 19. Θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές στη λειτουργία, στις διαδικασίες και στη δικαιοδοσία του VCAT;

13 13 ΗΛΙΚΙΑ 20. Θα έπρεπε το VCAT να έχει την εξουσία να διορίζει κηδεµόνα ή διαχειριστή για άτοµο κάτω των 18 ετών; ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 21. Θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί ο νόµος ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ισορροπία µεταξύ ιδιωτικότητας και διαφάνειας; ΟΡΟΛΟΓΙΑ 22. Πρέπει να διατηρηθούν οι όροι 'guardian' (κηδεµόνας) και 'administrator' (διαχειριστής); Αν όχι, µε ποιους όρους θα έπρεπε να αντικατασταθούν; ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ 23. Λειτουργούν αποτελεσµατικά οι µέριµνες του νόµου G&A Act σε ό,τι αφορά τις ιατρικές αγωγές; ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ 24. Οι συνδυασµένες µέριµνες των νόµων G&A Act και MT Act Do για τις ιατρικές αγωγές λειτουργούν αποτελεσµατικά; Αν όχι, πώς θα µπορούσαν να βελτιωθούν; ΜΟΝΙΜΕΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΕΣ 25. Λειτουργούν αποτελεσµατικά οι νόµοι που αφορούν διαρκείς κηδεµονίες [(enduring powers of guardianship)], διαρκείς οικονοµικές πληρεξουσιότητες [enduring powers of attorney (financial)] και διαρκείς πληρεξουσιότητες για ιατρικές αγωγές [(enduring powers of attorney (medical treatment)]; Λειτουργούν αυτές οι δικαιοδοσίες σε αρµονία µε τους διορισµούς κηδεµόνων και διαχειριστών από το VCAT; 26. Οι οδηγίες ή άλλα έγγραφα που παρέχουν τα άτοµα σχετικά µε τις διαρκείς δικαιοδοσίες δεν είναι σε γενικές γραµµές νοµικά ισχυρές. Μήπως θα ήταν εγκυρότερες «νοµικά επεξεργασµένες οδηγίες» (advance directives) σχετικά µε προσωπικά, ιατρικά ή οικονοµικά θέµατα; ΝΟΜΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚ ΙΚΑΣΗ) CRIMES (MENΤAL IMPAIRMENT AND UNFITNESS TO BE TRIED) ACT 27. Τι ρόλο θα έπρεπε να έχουν οι κηδεµόνες για άτοµα που εµπίπτουν σ αυτόν το νόµο; ΝΟΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ/ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 28. Θα έπρεπε να διαχωριστούν οι νόµοι πνευµατικής/ψυχικής υγείας και κηδεµονίας; 29. Πώς θα έπρεπε να επικαλύπτονται οι νόµοι πνευµατικής/ψυχικής υγείας και κηδεµονίας;

14 Θα έπρεπε οι κηδεµόνες να µπορούν σε κάποιες περιστάσεις να συναινούν σε κάποιες ψυχιατρικές αγωγές; ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (DISABILITY ACT) 31. Είναι σαφής ο νόµος σχετικά µε το πότε ζητείται µια Εντολή Επιτηρούµενης Αγωγής (Supervised Treatment Order) και πότε ζητείται µια εντολή κηδεµονίας; 32. Ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη νοµική προσέγγιση για άτοµα που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τον εαυτό τους ή άλλους, αλλά δεν καλύπτονται από τα προβλεπόµενα ακούσιας αγωγής του Νόµου περί Πνευµατικής/Ψυχικής Υγείας του 1986 (Mental Health Act 1986), ή τις προβλέψεις υποχρεωτικής αγωγής του Νόµου περί Αναπηρίας του 2006 (Disability Act 2006); Πρόσκληση για υποβολή απόψεων Η Επιτροπή Αναθεώρησης Νοµοθεσίας της Βικτώριας σας προσκαλεί να υποβάλετε τα σχόλια σας γι αυτή την έκθεση. Παρακαλούµε η υποβολή να γίνει µέχρι τις 14 Μαΐου Τι είναι η υποβολή απόψεων; Υποβολή απόψεων είναι οι ιδέες ή οι γνώµες σας για το νόµο που αναθεωρείται. Οι απόψεις σας µπορούν να περιλαµβάνουν οτιδήποτε από προσωπικές ιστορίες ή εµπειρίες σχετικές µε την επίδραση που έχει ο νόµος σ εσάς, έως εµπεριστατωµένες έρευνες ή µελέτες µε σηµειώσεις και βιβλιογραφία. Η επιτροπή επιθυµεί να µάθει από οποιονδήποτε έχει εµπειρίες από τον υπό αναθεώρηση νόµο. εν έχει σηµασία αν έχετε µόνο µια ή δύο υποδείξεις να κάνετε, επιθυµούµε να µας τις γνωστοποιήσετε. Σε τι θα χρησιµεύσει η υποβολή των απόψεών µου; Η υποβολή βοηθάει την επιτροπή να κατανοήσει τις διάφορες απόψεις και εµπειρίες αναφορικά µε το νόµο που επεξεργάζεται. Οι πληροφορίες από την υποβολή απόψεων, µαζί µε άλλες έρευνες και σχόλια από συναντήσεις, θα βοηθήσουν να διατυπώσουµε τις εισηγήσεις µας. Μετά την αξιολόγηση των απόψεών σας από την επιτροπή, αυτές θα αναρτηθούν στο δικτυακό µας τόπο και θα καταχωριστούν στην επιτροπή ώστε να είναι διαθέσιµες στο κοινό. ηµοσιοποίηση των απόψεων που υποβάλλονται Η επιτροπή δηµοσιοποιεί της απόψεις που λαβαίνει στο δικτυακό της τόπο ώστε να ενθαρρύνει τη συζήτηση και να κρατάει ενήµερη την κοινότητα σχετικά µε το έργο της.

15 15 Θα προσπαθήσουµε να δηµοσιεύσουµε όσο είναι δυνατόν περισσότερες απόψεις. Παρακαλούµε να έχετε υπόψη σας ότι απόψεις που έχουν προσβλητικό ή συκοφαντικό περιεχόµενο ή δε σχετίζονται µε το αντικείµενο του έργου δε θα δηµοσιευτούν. Επίσης πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα που αφορούν άλλα πρόσωπα θα ανωνυµοποιηθούν. Οι απόψεις εκφράζουν τα άτοµα ή τις οργανώσεις που τις υποβάλουν και δεν αποτελούν απόψεις της επιτροπής. Πώς θα υποβάλλω τις απόψεις µου; Οι απόψεις µπορούν να υποβληθούν εγγράφως ή προφορικά. εν υπάρχει ιδιαίτερος τύπος που χρειάζεται να ακολουθήσετε, ωστόσο, θα µας βοηθούσε αν ακολουθούσατε την αρίθµηση των ερωτήσεων που υπάρχουν στο τέλος του εγγράφου. Η υποβολή απόψεων µπορεί να γίνει: Ηλεκτρονικά (online) στο: Ταχυδροµικά: PO Box 4637, GPO Melbourne Vic 3001 Με ηλ. ταχ. ( ): Με φαξ στο: (03) Τηλεφωνικά στο: (03) , (TTY) ή ( ωρεάν εντός της Βικτώριας) Προσωπικά: παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας να σας ορίσουµε µια συνάντηση µε κάποιον ερευνητή µας. Τιθα συµβεί αφού υποβάλω τις απόψεις µου; Σύντοµα, αφού υποβάλετε τις απόψεις σας θα λάβετε µια επιστολή ή ένα µήνυµα ηλ. ταχ. ( ) που θα επιβεβαιώνει ότι τις λάβαµε. Τότε θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας σε διάστηµα επτά ηµερών. Βοήθεια για την υποβολή των απόψεών σας Αν χρειάζεστε διερµηνέα, βοήθεια για να γνωστοποιηθούν οι απόψεις σας ή αντίγραφο αυτού του εγγράφου σε κατανοητή µορφή παρακαλούµε να απευθυνθείτε στην επιτροπή. Εµπιστευτικότητα Όταν υποβάλετε απόψεις πρέπει να αποφασίσετε πώς θέλετε να αντιµετωπιστούν. Οι απόψεις υποβάλλονται δηµόσια, ανώνυµα ή εµπιστευτικά. Οι δηµόσιες απόψεις µπορούν να αναφέρονται στις εκθέσεις µας, να αναρτώνται στο δικτυακό µας τόπο και να είναι διαθέσιµες προς ανάγνωση από το κοινό στα γραφεία µας. Τα

16 16 ονόµατα των αποστολέων θα συµπεριληφθούν στην οριστική έκθεση. ιευθύνσεις και άλλα στοιχεία επικοινωνίας θα αφαιρεθούν από τις απόψεις που θα αναρτηθούν στο δικτυακό µας τόπο. Οι ανώνυµες απόψεις θα αναφερθούν στην έκθεσή µας, θα αναρτηθούν στο δικτυακό µας τόπο και θα είναι διαθέσιµες προς ανάγνωση από το κοινό στα γραφεία µας, αλλά η ταυτότητα του συντάκτη δε θα αποκαλύπτεται. Οι εµπιστευτικές απόψεις δε θα αναφέρονται στην έκθεσή µας ούτε θα είναι διαθέσιµες στο κοινό. Παρακαλούµε γνωστοποιήστε µας την προτίµησή σας µαζί µε την υποβολή των απόψεών σας. Αν δε µας ενηµερώσετε να χειριστούµε τις απόψεις σας ως εµπιστευτικές θα τις αντιµετωπίσουµε ως δηµόσιες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής απόψεων και αναφορές στο παρόν είναι διαθέσιµες από το δικτυακό µας τόπο:

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε CatholicCare Sydney Greek Translation Protecting Your Rights ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η εκπαιδευτική έρευνα οφείλει να εφαρμόζει τη δεοντολογία που προβλέπει τον σεβασμό της προσωπικότητας, της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι:

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι: Συνοπτικός οδηγός παραπόνων Τι κάνει η Επιτροπή Η περί Αυστραλιανής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός που ερευνά και συμβιβάζει καταγγελίες διακρίσεων και παραβιάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α )

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Με τα άρθρα 1666 έως 1688 του ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 2447/1996 και ισχύουν από 20.12.1996, εισάγεται ο θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας. Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους

Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας. Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους Καθολικές Υπηρεσίες Παρηγορητικής Φροντίδας Πληροφορίες για όσους ενδέχεται να χρειαστούν παρηγορητική φροντίδα και τους φροντιστές τους Τι είναι η Παρηγορητική Φροντίδα; Παρηγορητική ή ανακουφιστική φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας; 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας; 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές για παιδιά με αναπηρίες

Παροχές για παιδιά με αναπηρίες Παροχές για παιδιά με αναπηρίες 2012 Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM).

Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM). Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM). Η συμμετοχή στη θεραπεία είναι πράξη θάρρους Οι πρώτες καταγραφές συμμετοχής νοσούντων

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Φροντιστών Ψυχικής Υγείας 2011-2012

Έρευνα Φροντιστών Ψυχικής Υγείας 2011-2012 Greek Έρευνα Φροντιστών Ψυχικής Υγείας 2011-2012 Αν φροντίζετε κάποιο άτομο με ψυχική νόσο, τότε είστε ένας φροντιστής ψυχικής υγείας. Σας ευχαριστούμε που συμφωνήσατε να συμμετάσχετε στην Έρευνα Φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

IP Chapter II. Σχετικοί κανόνες δεοντολογίας. Συγγραφείς: Holger Furtmayr, Thomas Wenzel, Andreas Frewer

IP Chapter II. Σχετικοί κανόνες δεοντολογίας. Συγγραφείς: Holger Furtmayr, Thomas Wenzel, Andreas Frewer Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίξεις Φροντιστών

Υποστηρίξεις Φροντιστών Σελίδα Υποστηρίξεις Φροντιστών Το φυλλάδιο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρίξεις που διατίθενται για φροντιστές σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία. Οι κυριότερες επαφές περιλαμβάνουν: Carers NSW

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταναλωτών στο σύστημα ψυχικής υγείας

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταναλωτών στο σύστημα ψυχικής υγείας Greek ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταναλωτών στο σύστημα ψυχικής υγείας (Consumer rights and responsibilities in the mental health system) Η καλή ενημέρωση σας βοηθά να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

NSW MINISTRY OF HEALTH 73 Miller Street NORTH SYDNEY NSW 2060 Τηλ. (02) 9391 9000 Φαξ. (02) 9391 9101 TTY. (02) 9391 9900 www.health.nsw.gov.

NSW MINISTRY OF HEALTH 73 Miller Street NORTH SYDNEY NSW 2060 Τηλ. (02) 9391 9000 Φαξ. (02) 9391 9101 TTY. (02) 9391 9900 www.health.nsw.gov. GREEK ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉ: ADVANCE CARE PLANNING FOR END OF LIFE FOR PEOPLE WITH MENTAL ILLNESS (ΈΓΚΑΙΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΉΣ ΑΤΌΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΆ ΝΟΣΉΜΑΤΑ): ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς ζώντες δότες οργάνων σχετικά µε τη διαδικασία Ανεξάρτητης Αξιολόγησης της Human Tissue Authority

Οδηγίες προς ζώντες δότες οργάνων σχετικά µε τη διαδικασία Ανεξάρτητης Αξιολόγησης της Human Tissue Authority Οδηγίες προς ζώντες δότες οργάνων σχετικά µε τη διαδικασία Ανεξάρτητης Αξιολόγησης της Human Tissue Σεπτέµβριος 2012 Σε ποιον απευθύνονται αυτές οι οδηγίες Οι παρούσες οδηγίες απευθύνονται σε άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις Κατηγορίες προσώπων ανάλογα µε την ικανότητα για δικαιοπραξία Από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθημα για άτομα που βλέπουν ομάδα kαταπραϋντική φροντίδα ανιάτων. Κάνοντας ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσει: National Community Education Initiative

Βοήθημα για άτομα που βλέπουν ομάδα kαταπραϋντική φροντίδα ανιάτων. Κάνοντας ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσει: National Community Education Initiative National Community Education Initiative Κάνοντας ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσει: Βοήθημα για άτομα που βλέπουν ομάδα kαταπραϋντική φροντίδα ανιάτων Asking Questions Can Help: An aid for people seeing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και του περιβάλλοντος την προώθηση της ενεργού συμμετοχής την ενθάρρυνση της εξέλιξης του εργαζόμενου

τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και του περιβάλλοντος την προώθηση της ενεργού συμμετοχής την ενθάρρυνση της εξέλιξης του εργαζόμενου Εισαγωγή Το δίκτυο και οι πρωτοβουλίες του (Διακήρυξη Λουξεμβούργου 1997) Η Προαγωγή της Υγείας στο χώρο Εργασίας (ΠΥΕ) είναι μια συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 Σύνοψη Η ετήσια έκθεση 2004 καλύπτει την πρώτη περίοδο ύπαρξης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας εδοµένων (ΕΕΠ ) ως νέας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney. Υπηρεσίες για Φροντιστές

Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney. Υπηρεσίες για Φροντιστές Ενημερωτικό Εγχειρίδιο Φροντιστή Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney Υπηρεσίες για Φροντιστές Freecall: 1800 052 222* *οι κλήσεις από κινητά τηλέφωνα χρεώνονται με τις ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ο χώρος µένει κενός αν πρόκειται για νέα αίτηση) i. Τίτλος Προγράµµατος ii. Σχολή/ Τµήµα iii. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος K Ακαδημαϊκές Ενστάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος K Ακαδημαϊκές Ενστάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 K K1 Ακαδημαϊκές Ενστάσεις Εισαγωγή K1.1 Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους όπως η διατριβή, οι εξετάσεις, οι ερευνητικές εργασίες, τα δοκίμια, οι παρουσιάσεις, η πρακτική εργασία ή οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασθένεια και stress Ο φόβος της πιθανής ασθένειας και η αγωνία για την επιβίωση Ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ζωτικών λειτουργιών Ο φόβος της καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το νόµο 3983/2011 «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το σχολείο

Προετοιμασία για το σχολείο Getting ready for school A guide for parents of a child with disability Προετοιμασία για το σχολείο Οδηγός για γονείς παιδιού με αναπηρία Greek Η έναρξη του Kindergarten είναι ένα συναρπαστικό βήμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Σελίδα 1 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Για τον ασθενή: Επώνυμο: Όνομα: Ημερομηνία γέννησης: Νοσοκομείο: Άνδρας / Γυναίκα: Υπεύθυνος επαγγελματίας υγείας / Τίτλος εργασίας......

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ)

Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Μέρος 1 - Προσωπικά στοιχεία: ΑΙΤΗΤΗΣ 1 ΑΙΤΗΤΗΣ 2 Επίθετο Ταυτότητας γεννήσεως Οικογενειακή κατάσταση 2 Σχέση µε Αιτητή 1 ιεύθυνση παρούσας κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 109/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 19.4.2001 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικά Στοιχεία 1.1 Το Ίδρυµα Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα Συνηµµένο και Παραρτήµατα Α. Το παράπονο αυτό, καταγγελία, στρέφεται εναντίον νοµοθετικής πράξης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ηµοκρατίας, η οποία παραβιάζει ή και δεν συνάδει µε το γράµµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα