1 Επιτροπή Αναθεώρησης Νόµων της Βικτώριας Περίληψη της Πληροφοριακής Έκθεσης Σχετικά µε την Κηδεµονία Greek Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Επιτροπή Αναθεώρησης Νόµων της Βικτώριας Περίληψη της Πληροφοριακής Έκθεσης Σχετικά µε την Κηδεµονία Greek Ελληνικά"

Transcript

1 1 Επιτροπή Αναθεώρησης Νόµων της Βικτώριας Περίληψη της Πληροφοριακής Έκθεσης Σχετικά µε την Κηδεµονία Greek Ελληνικά

2 2 Εισαγωγή και Ιστορικό ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Βικτώρια έχει θεσπίσει νόµους περί κηδεµονίας από το Αυτοί οι νόµοι αφορούν άτοµα µε αναπηρίες που είναι ανίκανα να πάρουν αποφάσεις για τον εαυτό τους. Ο νόµος ορίζει πότε και πώς κάποιο άλλο άτοµο µπορεί να παίρνει αποφάσεις για λογαριασµό του άτοµου µε την αναπηρία. Ο Υπουργός ικαιοσύνης ζήτησε από την Επιτροπή Νοµοθετικής Αναθεώρησης της Βικτώριας (Victorian Law Reform Commission) (η επιτροπή) να µελετήσει αυτούς τους νόµους και να γνωµοδοτήσει αν απαιτείται να αναθεωρηθούν. Οι νόµοι περί κηδεµονίας της Βικτώριας είναι περίπλοκοι. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί νόµοι και επτά διακανονισµοί για να διοριστεί ένα άτοµο που θα παίρνει αποφάσεις για λογαριασµό ενός άλλου. Οι νόµοι συχνά επικαλύπτονται και εκείνοι που πρέπει να τους εφαρµόσουν βρίσκονται σε σύγχυση. H επιτροπή έχει εκδώσει µια αναλυτική έκθεση που εξηγεί αυτούς τους νόµους. Το παρόν αποτελεί περίληψη αυτής της έκθεσης. Παρέχει µόνο ένα περίγραµµα εκείνων των σηµείων του νόµου περί κηδεµονίας που παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το κοινό. Για περισσότερες λεπτοµέρειες επί ειδικών θεµάτων του νόµου θα πρέπει να συµβουλευτείτε το πλήρες κείµενο της Έκθεσης. Αυτή η περίληψη εξηγεί επίσης τα ιδιαίτερα θέµατα που ζήτησε η κυβέρνηση να µελετήσει η επιτροπή. Τέλος, περιγράφει τους τρόπους που µπορείτε να συµβάλετε µε τις απόψεις σας σχετικά µε τα σηµεία που πρέπει να εξετάσει η επιτροπή. Αυτό θα µας βοηθήσει να διατυπώσουµε κάποιες παραµέτρους της αναθεώρησης του νόµου που θα δηµοσιευτούν σε µια Συµβουλευτική Έκθεση για περαιτέρω επεξεργασία από την κοινότητα, αργότερα αυτόν το χρόνο. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η νοµοθεσία της Βικτώριας για την κηδεµονία καλύπτεται από διάφορους νόµους. Ο σηµαντικότερος είναι ο Νόµος περί Κηδεµονίας και ιαχείρισης του 1986 (Guardianship and Administration Act 1986) (G&A Act). Οι νόµοι για την κηδεµονία σκοπεύουν στην προστασία ατόµων που εξαιτίας της αναπηρίας τους είναι ανίκανα να αποφασίσουν για τον εαυτό τους ή/και να προστατεύσουν τα συµφέροντα και την αυτονοµία τους. Ο νόµος G&A Act δηµιουργήθηκε σε µια εποχή που υπήρξε αυξηµένη ανάγκη ανθρώπων να παίρνουν αποφάσεις για άτοµα µε νοητικές αναπηρίες όταν πολλά απ αυτά µετακινήθηκαν από ιδρύµατα στην κοινωνία. Ο νόµος G&A Act αντικατέστησε παλαιότερη νοµοθεσία που επικεντρωνόταν στην αντιµετώπιση της ιατρικής πλευράς αυτών των θεµάτων. Τώρα ο νόµος G&A

3 3 Act απευθύνεται σε ευρύτερες οµάδες ανθρώπων, περιλαµβανοµένων των ατόµων µε γεροντική άνοια και εκείνων που έχουν υποστεί εγκεφαλικές κακώσεις. Από την εποχή που θεσπίστηκε ο νόµος G&A Act έχει υποστεί κι άλλες µεταβολές. Για παράδειγµα, ο Χάρτης Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Ευθυνών της Βικτώριας (Charter of Human Rights and Responsibilities) (ο Χάρτης), δίνει στα ανθρώπινα δικαιώµατα εξέχουσα θέση για τη χάραξη της εσωτερικής µας πολιτικής, και η Συνθήκη ικαιωµάτων Ατόµων µε Αναπηρία των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities)(η Συνθήκη) έχει ενδυναµώσει τις διεθνείς ευθύνες της Αυστραλίας για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία. Κάτω από αυτό το πρίσµα δηµογραφικών, νοµικών και δυναµικών πολιτικών ζητήθηκε από την επιτροπή να αναθεωρήσει τους νόµους περί κηδεµονίας της Βικτώριας. ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Μαζί µε αυτά τα γενικά θέµατα, σχετικά µε τους όρους αναφοράς η κυβέρνηση ζήτησε από την επιτροπή να λάβει υπόψη της: το ρόλο και την αποτελεσµατικότητα των κηδεµόνων και διαχειριστών στην προαγωγή των δικαιωµάτων και τη συµβολή τους στη λήψη αποφάσεων την ανάγκη για εξισορρόπηση της προστασίας «των καλύτερων συµφερόντων» (best interests) ενός ενήλικου µε µειωµένες ικανότητες µε άλλα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως τα δικαιώµατα της ελευθερίας της επιλογής, της µετακίνησης και της συναναστροφής. την δυνατότητα εφαρµογής διαφόρων, λιγότερο τυπικών, σχηµάτων λήψης αποφάσεων αν θα έπρεπε η εφαρµογή του νόµου G&A Act να επεκταθεί για άτοµα ηλικίας 17 ετών τις αρµοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και τα καθήκοντα του ηµόσιου Συνηγόρου το ρόλο και τις δικαιοδοσίες του Αστικού και ιοικητικού ικαστηρίου της Βικτώριας (Victorian Civil and Administrative Tribunal) (VCAT) και αν η διαδικασία του ορισµού κηδεµόνων και διαχειριστών λειτουργεί σωστά αν θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι τρόποι αναθεώρησης των αποφάσεων των κηδεµόνων και των διαχειριστών και αν θα πρέπει να υπάρχει τρόπος καταγγελίας άστοχων χειρισµών κηδεµόνων και διαχειριστών αν οι νόµοι που αφορούν σε αποφάσεις ιατρικής αγωγής και έρευνας, περιλαµβανοµένου και του «υπεύθυνου προσώπου» (person responsible) είναι κατάλληλοι

4 4 αν η «αναπηρία» θα έπρεπε να συνεχίσει να θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση του νόµου G&A Act, ή αν ο νόµος θα έπρεπε να επικεντρώνεται και σε άλλα ζητήµατα όπως «η ικανότητα» ή «η έκθεση σε κίνδυνο» (vulnerability) αν οι µέριµνες εξασφάλισης του απόρρητου του νόµου G&A Act ισοσταθµίζουν επαρκώς την προστασία της ιδιωτικής ζωής µε την ανάγκη για διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. H επιτροπή πρέπει επίσης να λάβει υπόψη της τις αλληλεπιδράσεις του νόµου G&A Act µε άλλους νόµους που αφορούν υποκατάσταση λήψης αποφάσεων ή περιστάσεις όπου ενδέχεται να απαιτούν υποκατάσταση λήψης αποφάσεων, περιλαµβανοµένων: Νόµος περί Νοµικών Εγγράφων 1958 (Instruments Act 1958 (Vic) (Instruments Act) Νόµος περί Πνευµατικής/Ψυχικής Υγείας 1986 (Mental Health Act 1986 (Vic) (MH Act) Νόµος περί Αναπηρίας 2006 (Disability Act 2006 (Vic) (Disability Act) Νόµος Παιδιών, Νέων και Οικογενειών 2005 (Children, Youth and Families Act 2005 (Vic) (Children, Youth and Families Act) Εγκλήµατα (Πνευµατική Ανικανότητα και Ανικανότητα για Εκδίκαση)1979 [Crimes (Mental Impairment and Unfitness to be Tried) Act 1997 (Vic)] (CMIUT Act) Νόµος Ιατρικής Αγωγής 1988 (Medical Treatment Act 1988 (Vic) (MT Act). Οι όροι αναφοράς εξαιρούν ειδικά τις αποφάσεις τερµατισµού της ζωής πέραν των όσων περιλαµβάνονται στο νόµο MT Act. Επίσης οι όροι αναφοράς µας, ζήτησαν να εξετάσουµε άλλες σχετικές επισκοπήσεις στη Βικτώρια και αλλού στην Αυστραλία. Αυτές είναι: Η διερεύνηση του καθεστώτος της πληρεξουσιότητας, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναµόρφωσης της Νοµοθεσίας της Βικτώριας Η αναθεώρηση του νόµου MH Act από το Υπουργείο Υγείας της Βικτώριας Η αναθεώρηση των νόµων περί κηδεµονίας της Επιτροπής Αναθεώρησης Νοµοθεσίας της Κουϊνσλάνδης Η διερεύνηση της υποκατάστασης λήψης αποφάσεων για άτοµα µε ανικανότητα της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων του Νοµοθετικού Συµβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας (Τhe New South Wales Legislative Council Standing Committee on Social Issues).

5 5 Περίληψη του Νόµου ΜΕΡΙΜΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι «νόµοι περί κηδεµονίας» που χρησιµοποιούνται τόσο στην Ενηµερωτική Έκθεση όσο και σ αυτή την περίληψη σηµαίνουν: το νόµο G&A Act τα σηµεία που αναφέρονται στην πληρεξουσιότητα του Νόµου περί Νοµικών Εγγράφων (Instruments Act) τα σηµεία που αναφέρονται στις αποφάσεις από εκπρόσωπους του νόµου MT Act. Οι νόµοι αυτοί περιέχουν τις διαδικασίες του διορισµού ενός ατόµου που θα παίρνει αποφάσεις για κάποιο άλλο. Οι διορισµοί αυτοί έχουν διάφορες ονοµασίες, ανάλογα µε το πώς γίνονται, βάσει ποιου νόµου, και των δικαιοδοσιών που έχει εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις. Εν συντοµία, αυτοί οι διορισµοί είναι: Κηδεµόνας (guardian), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από το Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας (VCAT) σύµφωνα µε το νόµο G&A Act, για να παίρνει αποφάσεις σχετικές µε τη διαβίωση και τον τρόπο ζωής κάποιου ατόµου µε αναπηρία που δεν είναι το ίδιο ικανό να πάρει αυτές τις αποφάσεις ιαχειριστής (administrator), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από το VCAT σύµφωνα µε το νόµο G&A Act, για να παίρνει αποφάσεις οικονοµικής και νοµικής φύσης για κάποιο άτοµο µε αναπηρία που δεν είναι το ίδιο ικανό να πάρει αυτές τις αποφάσεις Μόνιµος κηδεµόνας (enduring guardian), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από κάποιο άτοµο, σύµφωνα µε το νόµο G&A Act, για να παίρνει αποφάσεις σχετικές µε τη διαβίωση και τον τρόπο ζωής του όταν εκείνο δε θα είναι πλέον ικανό να παίρνει τέτοιες αποφάσεις Πληρεξούσιος (γενικά) (attorney), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από κάποιο άλλο άτοµο, σύµφωνα µε το Νόµο περί Νοµικών Εγγράφων (Instruments Act), για να παίρνει αποφάσεις οικονοµικής και νοµικής φύσης αντ αυτού, ενόσω εκείνο διατηρεί ακόµη την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις Μόνιµος πληρεξούσιος (enduring attorney) (οικονοµικά), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από κάποιο άλλο άτοµο, σύµφωνα µε το Νόµο περί Νοµικών Εγγράφων (Instruments Act), για να παίρνει αποφάσεις οικονοµικής και νοµικής φύσης αντ αυτού, συνεχίζοντας ακόµα και στην περίπτωση που ενδέχεται µελλοντικά το άτοµο αυτό να χάσει την ικανότητα λήψης αποφάσεων

6 6 Εκπρόσωπος (agent), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται από κάποιο άλλο άτοµο, σύµφωνα µε το νόµο MT Act, για να παίρνει αποφάσεις ιατρικής φύσης για λογαριασµό του όταν αυτό το άτοµο δε θα είναι πλέον ικανό να παίρνει το ίδιο τέτοιες αποφάσεις Υπεύθυνο πρόσωπο (person responsible), είναι ένα πρόσωπο που διορίζεται αυτόµατα βάσει του καταλόγου κηδεµονίας που περιγράφεται στο νόµο G&A Act, για να παίρνει αποφάσεις ιατρικής φύσης για ασθενή µε αναπηρία που είναι ανίκανος να πάρει τέτοιες αποφάσεις για λογαριασµό του. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΗ ΕΜΟΝΑ Ή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Οποιοσδήποτε ενήλικος µπορεί να απευθυνθεί στο Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας (VCAT) και να ζητήσει το διορισµό κηδεµόνα ή διαχειριστή για κάποιον άλλο ενήλικο. Πριν διορίσει το Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας (VCAT) κηδεµόνα ή διαχειριστή πρέπει να πληρούνται όλα τα ακόλουθα: το άτοµο να έχει αναπηρία εξ αιτίας της αναπηρίας του, το άτοµο να µην είναι ικανό να κάνει λογικές εκτιµήσεις το άτοµο να χρειάζεται κηδεµόνα ή διαχειριστή. Για να αποφασίσει το Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας (VCAT) αν κάποιο άτοµο χρειάζεται κηδεµόνα ή διαχειριστή πρέπει να εξετάσει : αν υπάρχει άλλος λιγότερο περιοριστικός τρόπος που να καλύπτει τις ανάγκες του ατόµου τις επιθυµίες του ατόµου µε αναπηρία τις επιθυµίες της οικογένειας του ατόµου µε αναπηρία την αναγκαιότητα της διατήρησης των υπαρχόντων οικογενειακών δεσµών. Τα ζητήµατα αυτά θα κριθούν σε µια ακρόαση του Αστικού και ιοικητικού ικαστηρίου της Βικτώριας (VCAT) όπου θα εξεταστούν µάρτυρες, περιλαµβανοµένων γιατρών και άλλων επαγγελµατιών, µελών της οικογένειας και φίλων του ατόµου. Οι ακροάσεις γενικά είναι ανοιχτές στο κοινό.

7 7 ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Όταν διορίζει έναν κηδεµόνα ή διαχειριστή το Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας (VCAT) αποφασίζει και για την έκταση των δικαιοδοσιών αυτού του προσώπου. Το VCAT οφείλει να δώσει στον κηδεµόνα ή στο διαχειριστή δικαιοδοσίες λήψης αποφάσεων µόνο στο βαθµό που είναι απαραίτητο για την διασφάλιση των δικαιωµάτων και των ενδιαφερόντων του ατόµου µε αναπηρία. Ένας κηδεµόνας που του έχει απονεµηθεί η δικαιοδοσία να παίρνει αποφάσεις για συγκεκριµένα θέµατα, όπως η διαµονή ή η ιατρική φροντίδα, ονοµάζεται «κηδεµόνας περιορισµένων αρµοδιοτήτων» (limited guardian). Ο «κηδεµόνας πλήρων αρµοδιοτήτων» (plenary guardian), όπως περιγράφεται στο νόµο G&A Act, έχει τις ίδιες δικαιοδοσίες που έχει ένας γονέας στα παιδιά του. Στην πράξη το VCAT συνήθως δεν περιορίζει τις δικαιοδοσίες των διαχειριστών. Οι δικαιοδοσίες αυτές είναι ευρείες και µπορεί να περιλαµβάνουν: συλλογή και επένδυση εισοδήµατος διαχείριση, ενοικίαση, σύναψη ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και πώληση ακίνητης περιουσίας διαχείριση οικονοµικών υποθέσεων γενικά διεξαγωγή δικαστικών αγώνων. Τόσο από τους κηδεµόνες όσο και από τους διαχειριστές ζητούµενο είναι να βοηθούν το ανάπηρο άτοµο να διατηρεί την ανεξαρτησία του. Επίσης απαιτείται όταν παίρνουν αποφάσεις να λαµβάνουν υπόψη τους τις επιθυµίες του ατόµου µε αναπηρία. Από τους διαχειριστές απαιτείται να αποδίδουν κάθε χρόνο λογαριασµούς στο VCAT. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΗ ΕΜΟΝΑΣ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ; Προκειµένου να αποφασίσει ποιον θα διορίσει κηδεµόνα ή διαχειριστή, το VCAT διορίζει κάποιον που: θα ενεργεί σύµφωνα µε τα συµφέροντα του ατόµου µε αναπηρία δε θα έχει αντίθεση συµφερόντων θα είναι κατάλληλος να ενεργεί ως κηδεµόνας ή διαχειριστής στην περίπτωση του διαχειριστή, να έχει επαρκή εµπειρία στη διεκπεραίωση των απαιτούµενων από το ρόλο του, ή να έχει ειδική σχέση ή άλλο ειδικό λόγο να διοριστεί διαχειριστής του ατόµου. Προκειµένου να αποφασίσει το VCAT αν ένα πρόσωπο είναι κατάλληλο να ενεργεί ως κηδεµόνας ή διαχειριστής, πρέπει να λάβει υπόψη του:

8 8 τις επιθυµίες του ατόµου µε την αναπηρία την αναγκαιότητα της διατήρησης των υπαρχόντων οικογενειακών δεσµών τη συµβατότητα µε το ανάπηρο άτοµο (καθώς και µε τον κηδεµόνα ή το διαχειριστή του ατόµου, αν υπάρχει) τη διαθεσιµότητα και την προσιτότητα οποιουδήποτε προτείνεται ως κηδεµόνας. Το VCAT µπορεί να διορίσει το ηµόσιο Συνήγορο (Public Advocate) ως κηδεµόνα, αν θεωρήσει ότι δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος να αναλάβει το ρόλο. Αυτή η λύση είναι και η «ύστατη λύση» (last resort). Ο νόµος G&A Act δεν προβλέπει κάποια τυπική «ύστατη λύση» για το διορισµό διαχειριστή. Στην πράξη, διορίζονται διαχειριστές συνήθως κρατικοί λειτουργοί/θεµατοφύλακες (State Trustees), αλλά επίσης και µέλη της οικογένειας ή επαγγελµατίες διαχειριστές. ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο νόµος G&A Act ορίζει προϋποθέσεις για τους κηδεµόνες και τους διαχειριστές σχετικά µε τις αποφάσεις που παίρνουν για λογαριασµό ατόµου µε αναπηρία. Αυτές περιλαµβάνουν: να ενεργούν για τα συµφέροντα του ατόµου να ενθαρρύνουν το άτοµο µε αναπηρία να µετέχει όσο είναι δυνατόν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων να λαµβάνει υπόψη όσο είναι δυνατόν περισσότερο τις επιθυµίες του ατόµου µε αναπηρία. Οι κηδεµόνες απαιτείται επίσης: να ενεργούν ως συνήγοροι του προσώπου µε αναπηρία να ενεργούν µε τρόπο που ενθαρρύνει το άτοµο µε αναπηρία να συµµετέχει στη ζωή της κοινότητας. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΗ ΕΜΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι εντολές κηδεµονίας ισχύουν συνήθως για δώδεκα µήνες και οι εντολές διαχείρισης για τρία χρόνια πριν επανεκτιµηθούν από το VCAT. Ο νόµος G&A Act µεριµνά τόσο για τις επανεκτιµήσεις όσο και για τις επανακροάσεις, που και οι δύο διενεργούνται από το VCAT. Προσφυγές µπορούν να γίνουν στο Ανώτατο ικαστήριο της Βικτώριας, αλλά µόνο για θέµατα που σχετίζονται µε τη νοµοθεσία. εν υπάρχουν µέριµνες για αναθεώρηση πραγµατικών αποφάσεων που παίρνουν οι κηδεµόνες και οι διαχειριστές.

9 9 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΗ ΕΜΟΝΕΣ (ENDURING GUARDIANS) Ο νόµος G&A Act επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να ορίσει κάποιο άλλο για να παίρνει αποφάσεις για λογαριασµό του αν, κάποια στιγµή στο µέλλον είναι ανίκανο να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του. Το πρόσωπο που διορίζεται κατ αυτόν τον τρόπο ονοµάζεται «µόνιµος κηδεµόνας». Ένα πρόσωπο πρέπει να είναι «ικανό» για να ορίσει µόνιµο κηδεµόνα. Συνήθως αυτό σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο πρέπει να αντιλαµβάνεται τη σηµασία του διορισµού. Οι δικαιοδοσίες ενός µόνιµου κηδεµόνα αρχίζουν να ισχύουν όταν, και στην έκταση που, το άτοµο που κάνει το διορισµό χάνει τις ικανότητές του. Το είδος των αποφάσεων για τις οποίες διορίζεται ένας µόνιµος κηδεµόνας είναι της ίδιας φύσης µε τις αποφάσεις ενός κηδεµόνα που διορίζεται από το VCAT. Αυτές αφορούν τον τρόπο ζωής και προσωπικές αποφάσεις για θέµατα διαβίωσης, κατοικίας, ιατρικής φροντίδας και απασχόλησης. ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (ENDURING POWER OF ATTORNEY (FINANCIAL)) Ο Νόµος περί Νοµικών Εγγράφων (Instruments Act) επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να ορίσει κάποιο άλλο που θα παίρνει αποφάσεις οικονοµικής και νοµικής φύσης για λογαριασµό του. Αν το πρόσωπο που προέβει στο διορισµό επιθυµεί αυτές οι δικαιοδοσίες να συνεχιστούν όταν θα έχει χάσει την ικανότητά να παίρνει το ίδιο αποφάσεις, ο διορισµός αυτός ονοµάζεται «διαρκές πληρεξούσιο». Όπως στην περίπτωση του διορισµού µόνιµου κηδεµόνα, το άτοµο που κάνει το διορισµό πρέπει να είναι ικανό γι αυτό. Αντίθετα από την περίπτωση διορισµού µόνιµου κηδεµόνα, η δικαιοδοσίες του µόνιµου πληρεξούσιου αρχίζουν από τη στιγµή που γίνεται ο διορισµός του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το πρόσωπο που κάνει το διορισµό. Το είδος των αποφάσεων που µπορεί να παίρνει ένας µόνιµος πληρεξούσιος είναι σε γενικές γραµµές ίδιες µε εκείνες που µπορεί να παίρνει ένας διαχειριστής που διορίζεται από το VCAT. ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) (ENDURING POWER OF ATTORNEY (MEDICAL TREATMENT)) Ο νόµος MT Act επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να ορίζει κάποιο άλλο που θα παίρνει αποφάσεις ιατρικών αγωγών για λογαριασµό του. Ένας διορισµός που γίνεται γι αυτό το σκοπό ονοµάζεται «διαρκές ιατρικό πληρεξούσιο» και το πρόσωπο που διορίζεται αποκαλείται «εκπρόσωπος» (agent). Όπως οι µόνιµοι κηδεµόνες, οι εκπρόσωποι µπορούν να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους όταν το πρόσωπο που τους διόρισε χάσει την ικανότητά του. Οι εκπρόσωποι έχουν τη δικαιοδοσία να παίρνουν αποφάσεις για ιατρικά ζητήµατα και αγωγές, περιλαµβανοµένων τόσο της άρνησης αγωγής όσο και της συναίνεσης σε ιατρικές διαδικασίες.

10 10 ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οι νόµοι G&A Act και MT Act καθιερώνουν ένα σύνθετο καθεστώς για τις αποφάσεις ιατρικής φροντίδας. Το καθεστώς αυτό έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά. Αν ένα πρόσωπο έχει διορίσει Μόνιµο Ιατρικό Πληρεξούσιο, ο εκπρόσωπός του έχει την κύρια αρµοδιότητα να συναινεί ή να αρνείται ιατρική αγωγή. Αν κάποιο πρόσωπο δεν έχει ορίσει Μόνιµο Ιατρικό Πληρεξούσιο ο νόµος G&A Act ορίζει την ιεραρχία άλλων προσώπων που µπορούν να συναινέσουν σε ιατρική θεραπεία. Η ιεράρχηση των προσώπων ορίζεται από το VCAT και περιλαµβάνει τους ίδιους τους πάσχοντες (µέσω των µόνιµων πληρεξουσίων τους), αλλά και συγγενείς και φροντιστές τους. Το πρόσωπο που βρίσκεται στην κορυφή αυτής της ιεραρχίας γίνεται το «υπεύθυνο πρόσωπο» (person responsible) που θα συναινεί σε ιατρικές αγωγές. εν απαιτείται συναίνεση για ιατρικές διαδικασίες σε επείγουσες καταστάσεις. Ένας γιατρός µπορεί να προβεί σε αγωγή σε µη επείγουσες καταστάσεις χωρίς τη συναίνεση του «υπεύθυνου προσώπου» σε κάποιες περιπτώσεις και υποκείµενη σε διαδικασίες προφύλαξης. Συναίνεση για µόνιµη στείρωση και άµβλωση µπορεί να δοθεί µόνο από το Αστικό και ιοικητικό ικαστήριο της Βικτώριας VCAT. Υπάρχουν επίσης ιδιαίτερες µέριµνες για συναίνεση σε ιατρικές έρευνες που ορίζονται από το νόµο G&A Act. ΑΛΛΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Έχει ζητηθεί από την επιτροπή να εξετάσει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ του νόµου G&A Act και των νόµων MH Act και Περί Αναπηρίας (Disability Act) αντίστοιχα. Και οι δύο αυτοί νόµοι µεριµνούν για τις περιπτώσεις ακούσιας αγωγής και εγκλεισµού ατόµων µε ψυχικές ασθένειες και νοητικές αναπηρίες. Έχει ζητηθεί επίσης από την επιτροπή να εξετάσει τις αλληλεπιδράσεις του νόµου G&A Act µε το νόµο Εγκλήµατα (Πνευµατική Ανικανότητα και Ανικανότητα για Εκδίκαση) (CMIUT Act). Ο νόµος αυτός ασχολείται µε µια σειρά ζητηµάτων που σχετίζονται µε άτοµα που κατηγορούνται για εγκληµατικές πράξεις αλλά δεν είναι ικανά να αντιµετωπίσουν µια δίκη ή που κρίνονται αθώα λόγω νοητικής ανικανότητας. Επίσης ζητήθηκε από την επιτροπή να εξετάσει το ερώτηµα της κηδεµονίας ατόµων ηλικίας 17 ετών, που θεωρούνται µεγάλα για να κηδεµονεύονται σύµφωνα µε το νόµο Παιδιών, Νέων και Οικογενειών (Children, Youth and Families Act), αλλά πολύ νέα για να υπαχθούν στις διατάξεις περί διορισµού κηδεµόνα του νόµου G&A Act. Ερωτήσεις Η επιτροπή θα χαρεί να πληροφορηθεί τις απόψεις σας για τους νόµους περί κηδεµονίας που ισχύουν σήµερα στη Βικτώρια και αν χρειάζεται να

11 11 αναθεωρηθούν. Επεξεργαστήκαµε έναν αριθµό ερωτήσεων σε ειδικά θέµατα αυτών των νόµων και σας ζητούµε να απαντήσετε σε όσα επιθυµείτε. Αργότερα µέσα στο χρόνο θα δηµοσιεύσουµε µια Έκθεση ιαβούλευσης µε προτάσεις για την αναθεώρηση του νόµου. Παρέχοντας έτσι άλλη µια ευκαιρία στην κοινότητα να ανταποκριθεί σ αυτή την έκθεση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Θα θέλαµε να µάθουµε τις απόψεις σας σχετικά µε: τα σηµεία του νόµου που λειτουργούν σωστά; τα σηµεία του νόµου που δε λειτουργούν σωστά και γιατί; τις ιδέες σας για τη βελτίωση του νόµου 2. Είναι ένα σύστηµα κηδεµονίας και διαχείρισης ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης των αναγκών των ατόµων µε µειωµένες ικανότητες λήψης αποφάσεων, και προστατεύει τα δικαιώµατά τους; Ποιες άλλες προσεγγίσεις θα µπορούσαν να επιτύχουν καλύτερα αυτούς τους στόχους; 3. Είναι αρκετά κατανοητοί οι νόµοι περί κηδεµονίας από την κοινότητα; Τι θα µπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί αυτό; 4. Πως θα µπορούσαν οι εξελίξεις, οι πολιτικές και οι πρακτικές για άτοµα µε αναπηρία να αντανακλώνται στους νόµους περί κηδεµονίας και διαχείρισης; 5. Τα άτοµα µε αναπηρία που οφείλεται στην ηλικία και σε εγκεφαλικές κακώσεις είναι σήµερα οι κυριότεροι αποδέκτες υπηρεσιών κηδεµονίας και διαχείρισης. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστηµα ώστε να ανταποκρίνεται σ αυτές τις καταστάσεις και στην προετοιµασία για το µέλλον; Αν είναι έτσι τι αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν; ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 6. Θα έπρεπε ένα άτοµο να έχει «ανικανότητα» πριν διοριστεί ένας κηδεµόνας ή διαχειριστής ή θα ήταν προτιµότερο να εξαρτάται ο διορισµός από καταστάσεις όπως «µειωµένη ικανότητα» ή «έκθεση σε κίνδυνο»; 7. Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι εκτίµησης ότι είναι µειωµένες οι ικανότητες ενός ατόµου; ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ (ΒEST INTERESTS) 8. Είναι η έννοια «προς τα καλύτερα συµφέροντα» (best interests) ένας χρήσιµος και κατάλληλος οδηγός υποκατάστασης λήψης αποφάσεων; Υπάρχουν καλύτερες προσεγγίσεις; 9. Επιτρέπει η έννοια «προς τα καλύτερα συµφέροντα» σα βάση για απόφαση να επιτρέπει το δικαίωµα ενός ατόµου να λαβαίνει αποφάσεις

12 12 που ενέχουν κινδύνους ή λανθασµένες αποφάσεις; Θα έπρεπε να συµβαίνει αυτό; 10. Σε πιο βαθµό θα πρέπει ένας κηδεµόνας ή διαχειριστής να προσπαθεί να προσδιορίσει τις επιθυµίες του εκπροσωπούµενου ατόµου και να τις ακολουθεί όποτε είναι εφικτό; ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (SUBSTITUTE DECISION-MAKING) 11. Υπάρχει διαρκής ανάγκη νόµων για υποκατάσταση λήψης αποφάσεων; 12. Χρειάζεται να έχουµε δύο τύπους υποκατάστασης λήψης αποφάσεων (διαχειριστή και κηδεµόνα) για αποφάσεις οικονοµικής και προσωπικής φύσης; Ή µήπως θα ήταν προτιµότερο το VCAT να έχει στη διάθεσή του διάφορες αποφάσεις, οικονοµικές, ιατρικές και προσωπικές, που να τις παρέχει σε ένα άτοµο που θα λαβαίνει αποφάσεις; 13. Πρέπει η εντολή για κηδεµονία πλήρων αρµοδιοτήτων και η διαχείριση (plenary guardianship and administration) να διατηρηθούν; Ή θα έπρεπε το VCAT να προσδιορίζει σε κάθε περίπτωση το είδος των αποφάσεων που µπορούν να λαµβάνονται για λογαριασµό ενός ατόµου; 14. Υπάρχουν αποφάσεις που δε λαµβάνονται από τους υποκατάστατους λήπτες αποφάσεων τη στιγµή που πιστεύετε ότι θα έπρεπε να µπορούν να το πράξουν; Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που οι υποκατάστατοι λήπτες αποφάσεων δε θα έπρεπε να µπορούν να λάβουν; 15. Υπάρχει ανάγκη νέων νόµων που να αναγνωρίζουν τυπικά την υποστήριξη λήψης αποφάσεων; Πώς θα έπρεπε να λειτουργεί κάποιος νόµος υποστήριξης λήψης αποφάσεων; ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 16. Πρέπει το VCAT να έχει την δικαιοδοσία να αναθεωρεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται από κηδεµόνες και διαχειριστές; Αν γίνεται αυτό, ποιοι θα µπορούσαν να ζητήσουν αναθεώρηση µιας απόφασης; 17. Τι εξουσίες θα πρέπει να έχει το VCAT για να ασχολείται µε τους υποκατάστατους λήπτες αποφάσεων που κάνουν κατάχρηση των δικαιοδοσιών τους; ΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ (PUBLIC ADVOCATE) 18. Θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές στα καθήκοντα και στις δικαιοδοσίες του ηµόσιου Συνηγόρου; VCAT 19. Θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές στη λειτουργία, στις διαδικασίες και στη δικαιοδοσία του VCAT;

13 13 ΗΛΙΚΙΑ 20. Θα έπρεπε το VCAT να έχει την εξουσία να διορίζει κηδεµόνα ή διαχειριστή για άτοµο κάτω των 18 ετών; ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 21. Θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί ο νόµος ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ισορροπία µεταξύ ιδιωτικότητας και διαφάνειας; ΟΡΟΛΟΓΙΑ 22. Πρέπει να διατηρηθούν οι όροι 'guardian' (κηδεµόνας) και 'administrator' (διαχειριστής); Αν όχι, µε ποιους όρους θα έπρεπε να αντικατασταθούν; ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ 23. Λειτουργούν αποτελεσµατικά οι µέριµνες του νόµου G&A Act σε ό,τι αφορά τις ιατρικές αγωγές; ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ 24. Οι συνδυασµένες µέριµνες των νόµων G&A Act και MT Act Do για τις ιατρικές αγωγές λειτουργούν αποτελεσµατικά; Αν όχι, πώς θα µπορούσαν να βελτιωθούν; ΜΟΝΙΜΕΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΕΣ 25. Λειτουργούν αποτελεσµατικά οι νόµοι που αφορούν διαρκείς κηδεµονίες [(enduring powers of guardianship)], διαρκείς οικονοµικές πληρεξουσιότητες [enduring powers of attorney (financial)] και διαρκείς πληρεξουσιότητες για ιατρικές αγωγές [(enduring powers of attorney (medical treatment)]; Λειτουργούν αυτές οι δικαιοδοσίες σε αρµονία µε τους διορισµούς κηδεµόνων και διαχειριστών από το VCAT; 26. Οι οδηγίες ή άλλα έγγραφα που παρέχουν τα άτοµα σχετικά µε τις διαρκείς δικαιοδοσίες δεν είναι σε γενικές γραµµές νοµικά ισχυρές. Μήπως θα ήταν εγκυρότερες «νοµικά επεξεργασµένες οδηγίες» (advance directives) σχετικά µε προσωπικά, ιατρικά ή οικονοµικά θέµατα; ΝΟΜΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚ ΙΚΑΣΗ) CRIMES (MENΤAL IMPAIRMENT AND UNFITNESS TO BE TRIED) ACT 27. Τι ρόλο θα έπρεπε να έχουν οι κηδεµόνες για άτοµα που εµπίπτουν σ αυτόν το νόµο; ΝΟΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ/ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 28. Θα έπρεπε να διαχωριστούν οι νόµοι πνευµατικής/ψυχικής υγείας και κηδεµονίας; 29. Πώς θα έπρεπε να επικαλύπτονται οι νόµοι πνευµατικής/ψυχικής υγείας και κηδεµονίας;

14 Θα έπρεπε οι κηδεµόνες να µπορούν σε κάποιες περιστάσεις να συναινούν σε κάποιες ψυχιατρικές αγωγές; ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (DISABILITY ACT) 31. Είναι σαφής ο νόµος σχετικά µε το πότε ζητείται µια Εντολή Επιτηρούµενης Αγωγής (Supervised Treatment Order) και πότε ζητείται µια εντολή κηδεµονίας; 32. Ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη νοµική προσέγγιση για άτοµα που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τον εαυτό τους ή άλλους, αλλά δεν καλύπτονται από τα προβλεπόµενα ακούσιας αγωγής του Νόµου περί Πνευµατικής/Ψυχικής Υγείας του 1986 (Mental Health Act 1986), ή τις προβλέψεις υποχρεωτικής αγωγής του Νόµου περί Αναπηρίας του 2006 (Disability Act 2006); Πρόσκληση για υποβολή απόψεων Η Επιτροπή Αναθεώρησης Νοµοθεσίας της Βικτώριας σας προσκαλεί να υποβάλετε τα σχόλια σας γι αυτή την έκθεση. Παρακαλούµε η υποβολή να γίνει µέχρι τις 14 Μαΐου Τι είναι η υποβολή απόψεων; Υποβολή απόψεων είναι οι ιδέες ή οι γνώµες σας για το νόµο που αναθεωρείται. Οι απόψεις σας µπορούν να περιλαµβάνουν οτιδήποτε από προσωπικές ιστορίες ή εµπειρίες σχετικές µε την επίδραση που έχει ο νόµος σ εσάς, έως εµπεριστατωµένες έρευνες ή µελέτες µε σηµειώσεις και βιβλιογραφία. Η επιτροπή επιθυµεί να µάθει από οποιονδήποτε έχει εµπειρίες από τον υπό αναθεώρηση νόµο. εν έχει σηµασία αν έχετε µόνο µια ή δύο υποδείξεις να κάνετε, επιθυµούµε να µας τις γνωστοποιήσετε. Σε τι θα χρησιµεύσει η υποβολή των απόψεών µου; Η υποβολή βοηθάει την επιτροπή να κατανοήσει τις διάφορες απόψεις και εµπειρίες αναφορικά µε το νόµο που επεξεργάζεται. Οι πληροφορίες από την υποβολή απόψεων, µαζί µε άλλες έρευνες και σχόλια από συναντήσεις, θα βοηθήσουν να διατυπώσουµε τις εισηγήσεις µας. Μετά την αξιολόγηση των απόψεών σας από την επιτροπή, αυτές θα αναρτηθούν στο δικτυακό µας τόπο και θα καταχωριστούν στην επιτροπή ώστε να είναι διαθέσιµες στο κοινό. ηµοσιοποίηση των απόψεων που υποβάλλονται Η επιτροπή δηµοσιοποιεί της απόψεις που λαβαίνει στο δικτυακό της τόπο ώστε να ενθαρρύνει τη συζήτηση και να κρατάει ενήµερη την κοινότητα σχετικά µε το έργο της.

15 15 Θα προσπαθήσουµε να δηµοσιεύσουµε όσο είναι δυνατόν περισσότερες απόψεις. Παρακαλούµε να έχετε υπόψη σας ότι απόψεις που έχουν προσβλητικό ή συκοφαντικό περιεχόµενο ή δε σχετίζονται µε το αντικείµενο του έργου δε θα δηµοσιευτούν. Επίσης πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα που αφορούν άλλα πρόσωπα θα ανωνυµοποιηθούν. Οι απόψεις εκφράζουν τα άτοµα ή τις οργανώσεις που τις υποβάλουν και δεν αποτελούν απόψεις της επιτροπής. Πώς θα υποβάλλω τις απόψεις µου; Οι απόψεις µπορούν να υποβληθούν εγγράφως ή προφορικά. εν υπάρχει ιδιαίτερος τύπος που χρειάζεται να ακολουθήσετε, ωστόσο, θα µας βοηθούσε αν ακολουθούσατε την αρίθµηση των ερωτήσεων που υπάρχουν στο τέλος του εγγράφου. Η υποβολή απόψεων µπορεί να γίνει: Ηλεκτρονικά (online) στο: Ταχυδροµικά: PO Box 4637, GPO Melbourne Vic 3001 Με ηλ. ταχ. ( ): Με φαξ στο: (03) Τηλεφωνικά στο: (03) , (TTY) ή ( ωρεάν εντός της Βικτώριας) Προσωπικά: παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας να σας ορίσουµε µια συνάντηση µε κάποιον ερευνητή µας. Τιθα συµβεί αφού υποβάλω τις απόψεις µου; Σύντοµα, αφού υποβάλετε τις απόψεις σας θα λάβετε µια επιστολή ή ένα µήνυµα ηλ. ταχ. ( ) που θα επιβεβαιώνει ότι τις λάβαµε. Τότε θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας σε διάστηµα επτά ηµερών. Βοήθεια για την υποβολή των απόψεών σας Αν χρειάζεστε διερµηνέα, βοήθεια για να γνωστοποιηθούν οι απόψεις σας ή αντίγραφο αυτού του εγγράφου σε κατανοητή µορφή παρακαλούµε να απευθυνθείτε στην επιτροπή. Εµπιστευτικότητα Όταν υποβάλετε απόψεις πρέπει να αποφασίσετε πώς θέλετε να αντιµετωπιστούν. Οι απόψεις υποβάλλονται δηµόσια, ανώνυµα ή εµπιστευτικά. Οι δηµόσιες απόψεις µπορούν να αναφέρονται στις εκθέσεις µας, να αναρτώνται στο δικτυακό µας τόπο και να είναι διαθέσιµες προς ανάγνωση από το κοινό στα γραφεία µας. Τα

16 16 ονόµατα των αποστολέων θα συµπεριληφθούν στην οριστική έκθεση. ιευθύνσεις και άλλα στοιχεία επικοινωνίας θα αφαιρεθούν από τις απόψεις που θα αναρτηθούν στο δικτυακό µας τόπο. Οι ανώνυµες απόψεις θα αναφερθούν στην έκθεσή µας, θα αναρτηθούν στο δικτυακό µας τόπο και θα είναι διαθέσιµες προς ανάγνωση από το κοινό στα γραφεία µας, αλλά η ταυτότητα του συντάκτη δε θα αποκαλύπτεται. Οι εµπιστευτικές απόψεις δε θα αναφέρονται στην έκθεσή µας ούτε θα είναι διαθέσιµες στο κοινό. Παρακαλούµε γνωστοποιήστε µας την προτίµησή σας µαζί µε την υποβολή των απόψεών σας. Αν δε µας ενηµερώσετε να χειριστούµε τις απόψεις σας ως εµπιστευτικές θα τις αντιµετωπίσουµε ως δηµόσιες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής απόψεων και αναφορές στο παρόν είναι διαθέσιµες από το δικτυακό µας τόπο:

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε CatholicCare Sydney Greek Translation Protecting Your Rights ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Φροντιστών Ψυχικής Υγείας 2011-2012

Έρευνα Φροντιστών Ψυχικής Υγείας 2011-2012 Greek Έρευνα Φροντιστών Ψυχικής Υγείας 2011-2012 Αν φροντίζετε κάποιο άτομο με ψυχική νόσο, τότε είστε ένας φροντιστής ψυχικής υγείας. Σας ευχαριστούμε που συμφωνήσατε να συμμετάσχετε στην Έρευνα Φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney. Υπηρεσίες για Φροντιστές

Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney. Υπηρεσίες για Φροντιστές Ενημερωτικό Εγχειρίδιο Φροντιστή Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Carelink του Northern Sydney Υπηρεσίες για Φροντιστές Freecall: 1800 052 222* *οι κλήσεις από κινητά τηλέφωνα χρεώνονται με τις ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές για παιδιά με αναπηρίες

Παροχές για παιδιά με αναπηρίες Παροχές για παιδιά με αναπηρίες 2012 Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ «Έχω μια ανησυχία - Ένα βίντεο για τους ηλικιωμένους που λαμβάνουν φροντίδα, τις οικογένειες και φίλους τους» Noeline Brown

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Greek/Ελληνικά. Planning for the Future Σχεδιασμός για το Μέλλον People with disability Άτομα μα αναπηρία. Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Greek/Ελληνικά. Planning for the Future Σχεδιασμός για το Μέλλον People with disability Άτομα μα αναπηρία. Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Greek/Ελληνικά Planning for the Future Σχεδιασμός για το Μέλλον People with disability Άτομα μα αναπηρία Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Σχεδιασμός για το Μέλλον Άτομα μα αναπηρία Βελτίωση της ζωής των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το σχολείο

Προετοιμασία για το σχολείο Getting ready for school A guide for parents of a child with disability Προετοιμασία για το σχολείο Οδηγός για γονείς παιδιού με αναπηρία Greek Η έναρξη του Kindergarten είναι ένα συναρπαστικό βήμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητος έλεγχος των φορέων υπηρεσιών

Ανεξάρτητος έλεγχος των φορέων υπηρεσιών Ενηµερωτικό έντυπο 2 Ανεξάρτητος έλεγχος των φορέων υπηρεσιών αναπηρίας στη Βικτώρια Αυτό το έντυπο αναπτύχθηκε για οικογενειακά µέλη και φροντιστές ατόµων µε αναπηρία για να εξηγήσει: 1. Τα είδη των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασθένεια και stress Ο φόβος της πιθανής ασθένειας και η αγωνία για την επιβίωση Ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ζωτικών λειτουργιών Ο φόβος της καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Α) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των οικονοµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Οι Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας, Merri Community Health Services, φιλοδοξούν να προάγουν τον συνυπολογισμό και την συμμετοχή των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός οικ. 44867/1637 (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008)

Αριθμός οικ. 44867/1637 (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008) Αριθμός οικ. 44867/1637 (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008) Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

FATCA Συχνές Ερωτήσεις

FATCA Συχνές Ερωτήσεις FATCA Συχνές Ερωτήσεις Contents FATCA Συχνές Ερωτήσεις... 1 Γενικά...2 1. Τι είναι το FATCA;... 2 2. Ποιος είναι ο σκοπός της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου Η.Π.Α.;... 3 3. Πότε θα εφαρμοστεί το FATCA?...

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΊΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Πρόγραμμα διευκόλυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Καποδιστρίου 24 Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 106 82 Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 69 Τηλ. & φαξ : 210 4520035 Internet: http://www.ekpaideftis.gr Ε-mail: info@ekpaideftis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα