Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους. Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους. Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ."

Transcript

1 Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ. Πειραιά

2 Οι ηλικιωμένοι ασθενείς αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα σε ιδιαίτερο κίνδυνο υψηλής θνητότητας και νοσηρότητας συσχετιζόμενων με την αρτηριακή υπέρταση

3 η υπέρταση είναι παρούσα σε ποσοστό περίπου 70% ατόμων > 60 χρόνων. 1 Λιγότεροι από τους μισούς από αυτούς έχουν ρυθμίσει την ΑΠ σε επίπεδα σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες 2 1. Fagard RH. 2002; 2. Ostchega Y, et al. 2007; 3. Chobanian AV, et al. 2003; 4. Sander GE. 2004

4 Hypertensives within age-group (%) NHANES III : Ηλικιακή κατανομή των υπερτασικών 46% 54% 23,6 20,3 19,1 14,0 9,7 3,7 9, million hypertensives 26.0% of US population Franklin S J Hypertens 1999; 17 (suppl 5):S29-S36

5 Δύσκολη η επίτευξη των στόχων... Proportion of patients with hypertension treated and controlled (%) Treated 62 Controlled* Age Age Age 80 *Control defined as: BP<140/90 mmhg Ostchega Y, et al. 2007

6 Είναι τόσο σημαντικό να επιμένουμε στους ηλικιωμένους?

7 Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν 3πλάσιο με 4πλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακού συμβάματος συγκριτικά με υπερτασικούς νεότερης ηλικίας. 3 Η συστολική υπέρταση είναι ο συχνότερος τύπος αρτηριακής υπέρτασης στους ηλικιωμένους 3 και συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όπως ΑΕΕ, ΕΜ και ΚΑ Fagard RH. 2002; 2. Ostchega Y, et al. 2007; 3. Chobanian AV, et al. 2003; 4. Sander GE. 2004

8 Ταξινόμηση της ΑΠ (mmhg) Στάδιο ΣΑΠ ΔΑΠ Ιδανική < 120 < 80 Φυσιολογική Υψηλή Φυσιολογική Στάδιο 1 ΑΥ (ήπια) Στάδιο 2 ΑΥ (μέτρια) Στάδιο 3 ΑΥ (σοβαρή) Μεμονωμένη συστολική ΑΥ 140 < 90 ESC/ESH 2007

9 Κίνδυνος καρδιαγγειακών συμβαμάτων ανάλογα με τα επίπεδα της ΣΑΠ σε 38 ετή παρακολούθηση ασθενών της Μελέτης Framingham 65 με 94 χρόνων Γυναίκες Ανδρες 100 Age Adjusted Incidence (per 10,000) Systolic Pressure (mmhg)

10 Η συστολική ΑΠ αυξάνεται προοδευτικά με την ηλικία ενώ η διαστολική ΑΠ ελαττώνεται. Men 150 SBP Women SBP PP DBP PP DBP Age Age Mean SBP and DBP in US population; PP pulse pressure Adapted from: Burt VL, et al. 1995

11 Framingham Study ΑΠ και ηλικία ΑΠ (mmhg) ΣΑΠ Γυναίκες Ανδρες ΔΑΠ Ανδρες Γυναίκες Ετη Ηλικία Kannel et al 1978

12 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μικροσκοπικές Αύξηση κολλαγόνου Αύξηση αμυλοειδούς Μείωση αριθμού μυοκυτάρων Ανατομικές Αύξηση αορτικής διαμέτρου Αύξηση αριστερού κόλπου Αύξηση αριστεράς κοιλότητας Ασβέστωση δακτυλίων μιτροειδούς/αορτής Επιμήκυνση αορτής

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αριστερά κοιλία Φυσιολογικό ΚΕ Μειωμένη διατασιμότητα Παθολογική διαστολική πλήρωση Αορτή Μειωμένη ελαστικότητα Αυξημένη ΣΑΠ Αυξημένη πίεση σφυγμού

14 Framingham Study: Μεμονωμένη συστολική υπέρταση και καρδιαγγειακός κίνδυνος Age-adjusted annual CVD event rate per ΑΝΔΡΕΣ ISH=isolated systolic hypertension ΜΣΥ ΑΠ 160/<95 mmhg ΑΠ <140/95 mmhg ΓΥΝΑΙΚΕΣ P<0.001 for difference between both men and women with ISH and BP<140/95 mmhg Wilking SV et al. JAMA 1988;260:

15 CHD risk greatest in patients with high SBP, low DBP CHD death rate per 10,000 person-years (MR-FIT study) 160/<70 mmhg < <120 SBP (mmhg) DBP (mmhg) CHD, coronary heart disease Volpe. J Hum Hypertens 2005;19:93 102

16 Παρέχοντας λοιπόν θεραπεία...παρέχουμε και καρδιαγγειακή προστασία...

17 Από ΑΕΕ..

18 ΑΕΕ στους ηλικιωμένους υπερτασικούς Η ηλικία είναι ο πιο ισχυρός προδιαθεσικός παράγοντας ΑΕΕ Μετά τα 55 έτη, η συχνότητα ΑΕΕ διπλασιάζεται ανά 10ετία Τα δύο τρίτα όλων των ΑΕΕ συμβαίνουν σε ασθενείς > 65 ετών Η αύξηση των ΑΕΕ για την ηλικιακή κατηγορία > 65 ετών υπολογίζεται σε 82% μεταξύ σε παγκόσμιο επίπεδο

19 Κύριοι Παράγοντες Κινδύνου για ΑΕΕ Παράγοντας Κινδύνου Σχετικός Κίνδυνος Συχνότητα Νόσου Υπέρταση 6X 35% Καρδιακή πάθηση 2-6X 10-20% Προηγ. Εγκεφαλικό 10X 2% Νόσος Καρωτίδων 3X 4% Διαβήτης 2-4X 4-6% Κάπνισμα 2X 25% Stroke: Clinical Updates 1991;I(5):17-20

20 Πρωινή άνοδος της αρτηριακής πίεσης Σε ηλικιωμένους υπερτασικούς η απότομη άνοδος της πρωινής αρτηριακής πίεσης συχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ΑΕΕ ανεξάρτητα από την 24ωρη καταγραφή και τα σιωπηλά ΤΙΑς K.Kario, T.Pickering et al. Circulation: 2003: 107:

21 Από ισχαιμική μυοκαρδοπάθεια...

22 ΣΑΠ και ΑΕΕ και ΣΝ (MRFIT) Σχετικός κίνδυνος θνητότητας από ΑΕΕ <12 0 ΑΕΕ (n=1233) Σχετικός κίνδυνος θνητότητας από ΣΝ Μέση ΣΑΠ (mm Hg) ΣΝ (n=11,149)

23 Θεωρείται, λοιπόν, γεγονός οτι... Οι ηλικωμένοι ασθενείς (60 70 χρ) ωφελούνται από την αντιϋπερτασική αγωγή με μείωση τόσο της θνητότητας όσο και της νοσηρότητας, ασχέτως άν πρόκειται για συστολική διαστολική ΑΥ ή για μεμονωμένη συστολική ΑΥ. Staessen JA et al, Lancet 2000;355:

24 Μείωση των θανατηφόρων και μή καρδιαγγειακών συμβαμάτων όπως και των ΑΕΕ σε ασθενείς πάνω από 80 ετών (έστω και χωρίς μείωση της συνολικής θνησιμότητας) Gueyffier ff et al, Lancet 1999;353:

25 Οφέλη από την μείωση της ΑΠ στους ηλικιωμένους Μέση μείωση ΑΕΕ 35 40% Εμφραγμα μυοκαρδίου 20 25% Καρδιακή ανεπάρκεια 50% JNC VII

26 Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση του ηλικιωμένου υπερτασικού ατόμου Επίπεδα ISH Συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου Βλάβες οργάνων στόχων Σακχαρώδης διαβήτης Σχετιζόμενες κλινικές καταστάσεις ESC/ESH 2007

27 Σε ηλικιωμένο ασθενή με πλήθος άλλων προβλημάτων η αγωγή για την ΑΥ πρέπει να σχεδιάζεται με βάση όλη την κλινική του κατάσταση

28 Σημεία προσοχής υπέρτασης ηλικιωμένων Πολυφαρμακία (μή στεροειδή, ψυχιατρικά) Νεφρική λειτουργία Οστεοπώρωση ΧΑΠ Διατ/χή ηλεκτρολυτών, ουρικού Διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγιμότητος Ανικανότητα Τρόμος, άνοια, γλαύκωμα, Προστατισμός Ανεύρυσμα αορτής, βαλβιδοπάθειες Να μετράμε την ΑΠ πάντα και σε όρθια θέση!! Αρχική δόση μικρότερη, ρυθμός αύξησης δοσολογίας βραδύτερος.

29 «...δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ηλικιακά εξαρτώμενη στρατηγική στην επιλογή της αντιϋπερτασικής αγωγής..» Management of hypertension in adults in primary care NICE/BHS, June 2006

30 Mη Φαρμακευτικά Μέσα απώλεια βάρους διακοπή καπνίσματος ελαττωμένη πρόσληψη θερμίδων περιορισμός πρόσληψης νατρίου περιορισμός οινοπνευματωδών σωματική δραστηριότητα πρόσληψη καλίου Φαρμακευτικά Μέσα διουρητικά συμπαθολυτικά : β-αποκλειστές α- αποκλειστές κεντρικώς δρώντα ανταγωνιστές ασβεστίου α-μεα ανταγ.αγγειοτασίνης ΙΙ αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά

31 TONE STUDY Trial of Nonpharmacologic Interventions in the Elderly 2gr αλάτι (30 μήνες) ΣΑΠ, ΔΑΠ 40% διακοπή θεραπείας + μείωση βάρους <<ΑΠ 50%

32 Επίδραση μεταβολών του τρόπου ζωής στην ΑΥ Μεταβολή Μείωση ΣΒ Μείωση της ΣΑΠ 5 20 mmhg/10 kg μείωσης ΣΒ Αποδοχή δίαιτας DASH Μείωση άλατος Ασκηση Περιορισμός αλκοόλ 8 14 mmhg 2 8 mmhg 4 9 mmhg 2 4 mmhg JNC VII ESC/ESH 2007

33 Φάρμακα επιλογές Συγκρίθηκαν αρχικά οι β-αναστολείς και τα διουρητικά με placebo και έδειξαν ωφέλη Πρόσφατες μετααναλύσεις προσδίδουν καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα στα διουρητικά ως προς τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Ωφέλη επίσης από αναστολείς διαύλων ασβεστίου σε συστολική διαστολική ή μεμονωμένη συστολική υπέρταση.

34 Από τις νεότερες οδηγίες..2007

35 Στοιχεία υπεροχής φαρμάκων... Ίδια επίπτωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ηλικιωμένους υπερτασικούς με διουρητικό και β- αποκλειστή συγκρινόμενα με αναστολείς ασβεστίου ή αναστολείς ACE (STOP 2) Hansson L et al, Lancet 1999;354: Η ALLHAT έδειξε ίδια αποτελέσματα για τα διουρητικά, τους αναστολείς Ca και τους ACE I σε ασθενείς > 65 χρόνων. ALLHAT trial, JAMA 2002;288:

36 Η LIFE έδειξε υπεροχή της λοσαρτάνης έναντι της ατενολόλης ώς προς τα καρδιαγγειακά συμβάματα και κυρίως τα ΑΕΕ, σε ασθενείς χρόνων με ΥΑΚ ή με ΜΣΥ Kjeldsen SE et al, LIFE STUDY, JAMA 2002;288: Η candesartan έδειξε ύπεροχή έναντι αγωγής χωρίς αυτήν σε ηλικωμένους ασθενείς >70χρ, ώς προς τη μείωση των μη θανατηφόρων ΑΕΕ.(SCOPE).. 42%των ΑΕΕ σε ΜΣΥ Papademetriou V et al, JACC 2004;44:

37 Δυνητικά ευεργετικές δράσεις των αντιυπερτασικών Τα θειαζιδικά διουρητικά είναι χρήσιμα στην καθυστέρηση της οστεοπόρωσης Οι BBs χρήσιμοι σε περιπτώσεις κολπικών ταχυαρρυθμιών, ημικρανίας, υπερθυρεοειδισμού, ιδιοπαθούς τρόμου, περιεγχειρητικής ΑΥ Οι CCBs χρήσιμοι σε περιπτώσεις συνδρόμου Raynaud s και αρρυθμιών Οι Alpha-blockers χρήσιμοι σε υπερτροφία προστάτη JNC VII

38 ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ < 140mmHg για τους περισσότερους υπερτασικούς < 130mmHg για τους διαβητικούς και τους έχοντες χρόνια νεφρική νόσο 2 to 4 φάρμακα θα απαιτηθούν για την επίτευξη αυτών των τιμών στόχων

39 Σκοπός να αποφύγουμε την καμπύλη J BP <140/90 mmhg ή και χαμηλότερα εφ όσον είναι ανεκτό. SHEP...ΔΑΠ όχι μικρότερη από 60mmHg Syst-Eur καλά ανεκτές τιμές ακόμα και 55mmHg σε απουσία ΣΝ. Οχι κάτω από 65mmHg

40 Μετα-ανάλυση INDANA Treatment better Control better ΑΕΕ (-34%) Ολική Θνητότητα (+6%- NS) Η αγωγή μειώνει τα ΚΑ συμβάματα αλλά όχι την ολική θνητότητα Μείζονα ΚΑ συμβάματα (-22%) Καρδιακή Ανεπάρκεια (-39%) Double-blind All trials Gueyffier F et al. Lancet 1999:353:

41 Evidence for the use of antihypertensive agents in elderly patients with hypertension A meta-analysis of data from 15,693 patients >60 years old with systolic hypertension found that, compared with untreated patients, antihypertensive treatment reduced: 1 BP by 10.4/4.1 mmhg coronary events by 23% strokes by 30% CV mortality by 18% total mortality by 13% The benefit of antihypertensive treatment was greater in patients aged >70 years compared with younger patients 1 Staessen et al. 2000

42 ACCOMPLISH trial Ασθενείς ηλικίας πάνω από 60 χρόνων με ΣΑΠ > 160 mmhg ή ήδη υπό αντιυπερτασική αγωγή και με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ή σημεία βλάβης οργάνου στόχου Τυχαιοποιήθηκαν 5721 σε σταθερό συνδυασμό ACEαναστολέα και αναστολέα Ca (benazepril και amlodipine) και συγκρίθηκαν με 5741 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε benazepril και hydrochlorothiazide για αξιολόγηση του μη θανατηφόρου ΕΜ ή ΑΕΕ όπως επίσης των εισαγωγών στο νοσοκομείο για ασταθή στηθάγχη ή για επαναγγείωση.

43

44

45 Ο συνδυασμός benazepril and amlodipin ήταν περισσότερο κλινικά αποτελεσματικός RR 0.80 (95% CI: ; p = 0.002). Αρα συνδυασμένη αγωγή ΑΜΕΑ με αναστολείς διαύλων ασβεστίου πρέπει να προτιμούνται στους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα σε υψηλού κινδύνου.

46 Τελμισαρτάνης 80mg + HCTZ 12,5 mg vs Αμλοδιπίνη 10 mg + HCTZ 12,5 mg σε ηλικιωμένους ασθενείς με Συστολική Υπέρταση Μεγαλύτερες μειώσεις της ΣΑΠ με την Τελμισαρτάνη+διουρ Neldam et al. 20th ACM ASH, San Francisco, 2005

47 AGELESS study Design overview Randomization Wash -out Aliskiren 300 mg Aliskiren 150 mg Ramipril 5 mg Ramipril 10 mg HCTZ 25 mg HCTZ 12.5 mg HCTZ 12.5 mg HCTZ 25 mg Amlodipine 10 mg Amlodipine 5 mg Amlodipine 5 mg Amlodipine 10 mg 2 wks4 weeks 8 weeks 4 weeks 6 weeks 6 weeks 8 weeks Patients with SBP 140 mmhg after 4 weeks treatment with aliskiren 150 mg or ramipril 5 mg receive up-titration of aliskiren or ramipril, and then sequential addition and up-titration of HCTZ and amlodipine as required HCTZ, hydrochlorothiazideduprez D, et al (AGELESS); Data on File, Novartis 2007

48 Aliskiren monotherapy provides significantly greater reductions in DBP compared with ramipril monotherapy in elderly patients 0 Ramipril Aliskiren Ramipril ± HCTZ Aliskiren ± HCTZ Ramipril ± HCTZ ± Amlo Aliskiren ± HCTZ ± Amlo * Week 12 Week 22 Week 36 Mean change from baseline in mean sitting DBP (mmhg) 8.2 * *p<0.05 vs ramipril-based therapy (superiority); p= (superiority), p< (non-inferiority) vs ramipril-based therapy. Data calculated using last observation carried forward. Dosages: ramipril = 5 or 10 mg; aliskiren = 150 or 300 mg; HCTZ = 12.5 or 25 mg; amlo (amlodipine) = 5 or 10 mg. Duprez D, et al (AGELESS)

49 Aliskiren-based therapy provides superior BP control compared with ramipril-based therapy in elderly patients BP control rate (%) 100 Week 12 Week 22 Week * * * Ramipril Aliskiren Ramipril ± HCTZ Aliskiren ± HCTZ Ramipril ± HCTZ ± Amlo Aliskiren ± HCTZ ± Amlo Control defined as BP<140/90 mmhg. *p<0.05 vs ramipril-based therapy (superiority) Data calculated using last observation carried forward. Dosages: ramipril = 5 or 10 mg; aliskiren = 150 or 300 mg; HCTZ = 12.5 or 25 mg; amlo (amlodipine) = 5 or 10 mg. Duprez D, et al (AGELESS)

50 Aliskiren-based therapy is associated with an ~70% lower incidence of cough than ramipril-based therapy Aliskiren-based therapy (n=452) n (%) Ramipril-based therapy (n=444) n (%) Any AE 328 (73) 336 (76) Total SAEs 35 (8) 27 (6) Discontinuation due to 32 (7) 51 (12) AEs Most common AEs (occurring in 5% of patients in any group) Cough 19 (4) 59 (13) Headache 42 (9) 40 (9) Upper respiratory tract 35 (8) 28 (6) infection Dizziness 34 (8) 37 (8) Diarrhea 30 (7) 22 (5) Fatigue 28 (6) 20 (5) Nasopharyngitis 23 (5) 20 (5) UTI 17 (4) 25 (6)

51 APOLLO will investigate the effect of aliskiren on morbidity and mortality in the elderly The APOLLO study will further investigate the potential benefit of aliskiren in elderly patients and will directly assess the effect of aliskiren on morbidity and mortality in this population

52 Γεροντική άνοια και αρτηριακή υπέρταση.. The Göteborg Study (follow-up 15 years) p= 0.01 n= 382 Blood Pressure at age 70 years related to the onset of dementia at age years BP (mmhg) Dementia years (n= 29) No dementia (n= 270) p< Age (years) [Skoog et al. Lancet 1996; 347: ] 1145]

53 HYVET Trial HYVET Trial Presented at ACC 2008 in Chicago Presented by Dr. Nigel S. Beckett Copyleft Clinical Trial Results. You Must Redistribute Slides

54 HYVET trial 3845 ηλικιωμένοι ασθενείς ηλικίας άνω των 80 χρόνων ΑΠ εισαγωγής στη μελέτη ΣΑΠ> 160 mmhg χωρίς άνοια ή άλλη σοβαρή νόσο τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε ινδαπαμίδη και περινδοπρίλη ή placebo

55 Antihypertensive therapy reduces mortality in elderly patients aged >80 years, with systolic hypertension No. of events per 100 patients Death from any cause p= Follow-up (years) No. of events per 100 patients 5 Death from stroke 4 3 p= Follow-up (years) Placebo group (n=1912) Active-treatment group (n=1933)* *Active treatment consisted of a thiazide diuretic, with or without the addition of an ACEI as needed to achieve BP control Beckett NS, et al. 2008

56 Η ενεργός θεραπεία είχε ώς αποτέλεσμα μείωση όλων των ΑΕΕ (-39%), της ολικής θνητότητας (-21%) της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας (-64%) μετά από μία μέση μείωση της ΑΠ κατά 15/6 mmhg συγκριτικά με placebo μετά από 2 χρόνια. The risk ratio for total mortality was RR 0.79 (95% CI: ; p = 0.019). ACC, Chicago March 2008

57 Τί μάθαμε από την HYVET Τα πλεονεκτήματα από τον έλεγχο της ΑΠ δεν πρέπει να στερούνται από ηλικιωμένους υπερτασικούς με ικανοποιητικό προσδόκιμο επιβίωσης. Ειδικά η εντυπωσιακή μείωση της καρδιακής ανεπάρκειας είναι πολύ σημαντική γιατί αυτή η νοσογόνος κατάσταση συνδυάζεται σε αυτήν την ηλικία με πολύ κακή ποιότητα ζωής.

58 Πως προβληματιστήκαμε? Δεδομένου οτι ο πληθυσμός «γερνάει» η HYVET δεν έδωσε πληροφορίες για Είναι ασφαλής μείωση της ΣΑΠ<144mmHg σε ηλικιωμένα άτομα? Τι γίνεται με άτομα >90 χρόνων? Αν σε άτομα >80 χρόνων είναι αποτελεσματικός ο συνδυασμός ΑΜΕΑ και διουρητικού ισχύει το ίδιο και για άτομα <80 χρόνων ή μπορεί να είναι εξ ίσου αποτελεσματικά και άλλα φάρμακα?

59 Συμπερασματικά...

60 Οι ηλικιωμένοι (>65 ετών) παριστούν το ταχύτερα αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού Αν και αποτελούν το 12% του πληθυσμού, απορροφούν >1/3 των κονδυλίων για την υγεία Στους ηλικιωμένους, η ΑΥ αποτελεί τον σπουδαιότερο τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για ΑΕΕ, ΣΝ και καρδιακή ανεπάρκεια

61 .μην αφήνετε τους ηλικιωμένους υπερτασικούς χωρίς αποτελεσματικό έλεγχο της αρτηριακής τους πίεσης άν είναι σχετικά υγιείς για την ηλικία τους (χωρίς άνοια ή καρκίνο)... ESC,ESH Journal of Hypertension 2007;25:

62 Ορθή αξιολόγηση Ορθή αγωγή Ορθή καρδιαγγειακή προστασία Σας ευχαριστώ!

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director Κυριώτεροι Παράγοντες Κινδύνου Στεφανιαίας Νόσου Τροποποιήσιμοι παράγοντες Υπερχοληστερολαιμία Κάπνισμα Υπέρταση Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 50 ΦΥΣ ΥΠΕΡ ΣΝ ΑΕΕ ΧΑΑ ΧΚΑ ΘΑΝΑΤΟΙ/1000 40 30 20 10 0 ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ RR 2 2,2 3,8 2,6 2,0 3,7 4,0 3,0 Kannel,

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ

Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ ΔΕΒΕ 23ο ετήσιοσυνέδριο 13-11-2009 Χρήστος Γ. Σαββόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Τμήμα Αγγειακών Παθήσεων & Υπέρτασης

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφική υποστήριξη και παράγοντες κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Διατροφική υποστήριξη και παράγοντες κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Διατροφική υποστήριξη και παράγοντες κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Χάρης Δημοσθενόπουλος MMedSci. PhDc Κλινικός Διαιτολόγος-Βιολόγος Προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αντιπρόεδρος ΕΜΠΑΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ www.hypertension.gr 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Ελληνική Νεφρολογία 2012; 24 (4): 229-240 Ανασκόπηση Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Γ. Σπανός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Παναγιώτης Κόκκορης Ενδοκρινολόγος- ιαβητολόγος Επιµελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία είναι µια πολύ συνηθισµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ PRACTICE GUIDELINES ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):271-285 Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. NewsLetter Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) TEYXΟΣ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ταυτότητα - Περιεχόμενα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη

Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(3):316-330 Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη H διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ) είναι μια συχνή και

Διαβάστε περισσότερα

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα. 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 8 ο (XEIMEΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές ΟδηγίεςÈ Ξενοδοχείο PORTARIA Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα καρδιαγγειακά περιστατικά Πρόληψη

Επείγοντα καρδιαγγειακά περιστατικά Πρόληψη Επείγοντα καρδιαγγειακά περιστατικά Πρόληψη Δημήτρης Ζ. Ψυρρόπουλος, MD, PhD -Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» -Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ANOIA-ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Δημήτρης Π. Παπαδόπουλος-FESC. Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Clinical Hypertension Specialist ESH

ANOIA-ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Δημήτρης Π. Παπαδόπουλος-FESC. Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Clinical Hypertension Specialist ESH ANOIA-ΥΠΕΡΤΑΣΗ Δημήτρης Π. Παπαδόπουλος-FESC Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Clinical Hypertension Specialist ESH ΟΡΙΣΜΟΣ Άνοια είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από εξασθένηση

Διαβάστε περισσότερα

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου. για Αγγειακά Νοσήματα. 9 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τομοσ ΠΡακτικων. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου. για Αγγειακά Νοσήματα. 9 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 9 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές ΟδηγίεςÈ Ξενοδοχείο AMALIA Δελφοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Έτος: 2013 Υπεύθυνοι Έκδοσης: Δρ. Ι. Μ. Ιωαννίδης - Δρ. Ι. Α. Κυριαζής σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 5 ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Θεραπεία των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Σύγχρονες απόψειςè Ξενοδοχείο Montana Καρπενήσι,

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµµόρφωσης υπερτασικών ασθενών σε ένα νοσοκοµείο της Αθήνας

ιερεύνηση της συµµόρφωσης υπερτασικών ασθενών σε ένα νοσοκοµείο της Αθήνας Interscientific Health Care (2011) Τόµος 3, Τεύχος 1, 14-23 ιερεύνηση της συµµόρφωσης υπερτασικών ασθενών σε ένα νοσοκοµείο της Αθήνας Μαστρογιάννης. 1, Γκεσούλη-Βολτυράκη Ε. 2, Μαντζώρου Μ. 3, Νούλα Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ Stratification of CV risk in four categories Blood pressure (mmhg) Other risk factors, OD or disease Normal SBP 120-129 or DBP 80-84 High normal SBP 130-139

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Σύνοψη των Συστάσεων της εύτερης Κοινής Συµβουλευτικής Οµάδας Ευρωπαϊκών και άλλων Εταιρειών* για την Πρόληψη της Στεφανιαίας Νόσου * Ευρωπαϊκή Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Επανεκτίμηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Διαχείριση της Υπέρτασης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Α. Πιτταράς Αντιπρόεδρος Μ.Παπαβασιλείου Γεν. Γραμματέας Θ. Μακρής Ταμίας Χ. Γράσσος ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου 3-5 IOYNIOY 2010, CLUB HOTEL LOUTRAKI Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και συντηρητική θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και συντηρητική θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και συντηρητική θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου Διακουμοπούλου Ευανθία Επιμελήτρια Α ΕΣΥ ΑΠΠΚ & Διαβητολογικό κέντρο ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ Οι διαβητικοί ασθενείς έχουν επιταχυνόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική προσέγγιση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε υπερτασικούς ασθενείς

Κλινική προσέγγιση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε υπερτασικούς ασθενείς Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 1: 43-50, 2013 ανασκoπηση Κλινική προσέγγιση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε υπερτασικούς ασθενείς Μ. Δούμας Ε. Γκαλιαγκούση Α. Ρέκλου Α. Λαζαρίδης Β. Νικολαΐδου

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή υπέρταση και σεξουαλική δυσλειτουργία: ένα συχνό, παραμελημένο δίδυμο

Αρτηριακή υπέρταση και σεξουαλική δυσλειτουργία: ένα συχνό, παραμελημένο δίδυμο Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 1: 35-42, 2013 ανασκoπηση Αρτηριακή υπέρταση και σεξουαλική δυσλειτουργία: ένα συχνό, παραμελημένο δίδυμο Μ. Δούμας Ε. Γκαλιαγκούση Α. Λαζαρίδης Α. Ρέκλου Β. Νικολαΐδου Π. Ανυφαντή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ Παντελής Α. Σαραφίδης, MD, MSc, PhD Λέκτορας Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Χρόνια Νεφρική Νόσος Βασική Ανατομία/Φυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα