Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Παραγωγή Κοστολόγηση

2 Δύο λόγια για το πρόγραμμα BrainStorm Παραγωγή Το πρόγραμμα απευθύνεται στις Παραγωγικές Μονάδες οι οποίες επιθυμούν να παρακολουθούν την Ανάλωση των Α Υλών τους ανάλογα με την Πραγματική Παραγωγή τους είτε να κάνουν Προγραμματισμό Αγορών Α Υλών ανάλογα με τις Παραγγελίες Πελατών τους. Οι Αναλώσεις Α Υλών υλοποιούνται από Συνταγολόγηση των Προϊόντων ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ αριθμού Επιπέδων. Οδηγίες BrainStorm Παραγωγή Από την επιλογή Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα διαχείρισης Υλικών. Αφού δημιουργήσουμε είτε μεταβούμε στο προϊόν που επιθυμούμε να αναλύσουμε πατάμε το κουμπί 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 2 από 19

3 οπότε εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης των συστατικών του διαχειριζόμενου προϊόντος η οποία λόγω μεγάλου μήκους θα σας εμφανισθεί σε δύο συνέχειες. Σε κάθε νέα γραμμή εισάγουμε κάθε συστατικό του διαχειριζόμενου προϊόντος γράφοντας στην Ποσότητα Σύστασης από πόσες μονάδες του συστατικού αποτελείται μία μονάδα μέτρησης του προϊόντος. Αν κάποια ποσότητα του συστατικού χρειάζεται για την απεριόριστη παραγωγή τελικού προϊόντος τότε αυτή γράφεται στο πεδίο Ποσότης Εφάπαξ. Στην περίπτωση που επιθυμούμε να υπολογίζουμε φύρα, τα ποσοστά της γράφονται στα πεδία Προϋπολογιζόμενης και Τελικής φύρας. 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 3 από 19

4 Όταν εισάγουμε όλα αυτά η φόρμα Συνταγών θα ομοιάζει με την παρακάτω : Κάποια από τα υλικά που γράφουμε στην συνταγή ενδέχεται να έχουν δική τους συνταγή και από αυτά κάποια επίσης να έχουν δική τους συνταγή κ.ο.κ. για απεριόριστο αριθμό επιπέδων. Είναι ευθύνη του χειριστή όλες οι Α ύλες να μην αποτελούνται από υλικά ανώτερου επιπέδου διότι τότε το πρόγραμμα κατά τον υπολογισμό αναλωθεισών Α Υλών θα υποπέσει σε κυκλικούς ατέρμονες υπολογισμούς (LOOP). Παρακάτω εξηγούμε την χρήση των κουμπιών Εκτελώντας το κουμπί Κοστολόγηση στην φόρμα Συνταγών το πρόγραμμα θα υπολογίσει τα συστατικά που αναλώθηκαν για την παραγωγή του Προϊόντος που διαχειριζόμαστε στην φόρμα υλικών. Ο υπολογισμός θα γίνει για την χρήση που έχουμε δηλώσει στο Περιβάλλον Τερματικού Σταθμού (από το Menu Παράμετροι). Ο υπολογισμός επίσης εξαρτάται από τα εξής : Τις Οριστικοποιημένες (οριστικό = V) κινήσεις Αποθήκης που για το διάστημα της χρήσης. Αν οι κινήσεις Αποθήκης έχουν ως αποθήκη κάποια η οποία έχει δηλωθεί ως αποθήκη προϊόντων στην φόρμα διαχείρισης αποθηκών. Αν στην φόρμα διαχείρισης αποθηκών έχουμε δηλώσει την αποθήκη της κίνησης με αναλώσεις επί των εξαγωγών (= V) τότε οι παραχθείσες ποσότητες προϊόντων θα θεωρούνται οι εξαγωγές αλλοιώς οι εισαγωγές. Από τον δηλωμένο στο Περιβάλλον Τερματικού Σταθμού ως Τιμοκατάλογο Κοστολόγησης από τον οποίο λαμβάνουν τιμές οι Α Υλες που αναλώθηκαν. 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 4 από 19

5 Η διαχείριση των Αποθηκών γίνεται από την ομώνυμη επιλογή του Menu Παράμετροι Παραστατικών στα σημειωμένα πεδία Σημειώνουμε εδώ ότι το περιγραφόμενο κουμπί Κοστολόγηση ΔΕΝ παράγει κινήσεις αποθήκης αλλά τα αποτελέσματά του είναι πληροφοριακά και απαραίτητα για πολλές εκτυπώσεις που ακολουθούν. Εκτελώντας το κουμπί Συστατικά Υλικού Εμφανίζεται η φόρμα με τα συστατικά που δημιούργησε το κουμπί Κοστολόγηση. Η φόρμα αυτή εμφανίζεται παρακάτω σε δύο μέρη λόγω του μεγάλου πλάτους της. 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 5 από 19

6 Εκτελώντας το κουμπί Εκτύπωση εμφανίζεται εκτύπωση του υλικού με την συνταγή που έχει γράψει ο χειριστής καθώς και τα συστατικά που πραγματικά αναλώθηκαν σύμφωνα με την συνταγή. 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 6 από 19

7 επιστρέφωντας τώρα στην φόρμα διαχείρισης Υλικών και υποθέσουμε ότι το εμφανιζόμενο υλικό είναι Α Ύλη εκτελώντας το κουμπί εμφανίζεται η λίστα των υλικών στα οποία το εμφανιζόμενο υλικό είναι συστατικό 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 7 από 19

8 Το κυρίως Menu της Παραγωγής είναι το παρακάτω : Στις περισσότερες από τις επιλογές του menu που θα αναλύουμε παρακάτω θα εμφανισθεί η φόρμα κριτηρίων. Οι διάφορες λειτουργίες της περιγράφονται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Προβολές, Στατιστικά, Μαζικές Ενέργειες. Παρακάτω ως Προϊόν θεωρείται ένα υλικό που παράγεται από άλλα υλικά που θα ονομάζονται παρακάτω Α Υλες. Ανάλωση Α Υλών Με την επιλογή αυτή δημιουργούνται αυτομάτως παραστατικά ανάλωσης Α Υλων εξαρτόμενα από : Τα κριτήρια που θα εισάγει ο χρήστης στην οθόνη κριτηρίων που θα του παρουσιασθεί (προσέχοντας κυρίως τα όρια ημερομηνιών και αποθηκών κίνησης προϊόντων) Τον χαρακτηρισμό των αποθηκών που έγιναν οι κινήσεις ως αποθηκών Προϊόντων Τον τρόπο υπολογισμού των Αναλώσεων είτε επί των Εισαγωγών είτε επί των Εξαγωγών των Προϊόντων Τις συνταγές των προϊόντων 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 8 από 19

9 Αφού ο χρήστης εισάγει τα κριτήρια στην φόρμα κριτηρίων (σύμφωνα με το ένθετο) και ενεργοποιήσει οποιοδήποτε από τα πλήκτρα : Το πρόγραμμα αφού υπολογίσει τις Α Υλες που αναλώθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω θα εμφανίσει μία φόρμα με τα αποτελέσματα. Παρατηρούμε ότι ένα υλικό μπορεί να περιλαμβάνει πολλές εγγραφές ανάλογα με την ημερομηνία που αναλώθηκε με την ποσότητα που αναλώθηκε κάθε ημέρα αν η ανάλωση είναι οριστική ή υποθετική ο χειριστής εδώ ελέγχει τις κινήσεις (οι οποίες σημειωτέον δεν έχουν ακόμη ενημερώσει το σύστημα) και είτε πραγματοποιεί τις αλλαγές που επιθυμεί (πχ σε ποσότητες, είτε σε ολόκληρες εγγραφές κλπ) είτε ακυρώνει (με το πλήκτρο Ακύρωση) την όλη διαδικασία. Αν ο χειριστής ενεργοποιήσει το πλήκτρο Συνέχεια τότε εμφανίζεται η οθόνη : 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 9 από 19

10 Στην φόρμα αυτή ο χειριστής δηλώνει τα βασικά στοιχεία των παραστατικών αναλώσεων που το πρόγραμμα αυτομάτως θα δημιουργήσει. Το πρόγραμμα θα θυμάται τα στοιχεία αυτά και στις επόμενες παρόμοιες διαδικασίες. Ο χειριστής είτε ακυρώνει (με το πλήκτρο Ακύρωση) την όλη διαδικασία είτε δημιουργεί τα παραστατικά αναλώσεων αν ενεργοποιήσει το πλήκτρο Συνέχεια. Αν δώσει Συνέχεια το πρόγραμμα θα δημιουργήσει και θα εμφανίσει προς έλεγχο τα παραστατικά αναλώσεων. 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 10 από 19

11 Υλικά Προς Παραγγελία βάσει Min Max αποθέματος ασφαλείας. Με την επιλογή αυτή το πρόγραμμα Υπολογίζει, Εμφανίζει προς έλεγχο και Διαχείριση και τέλος Δημιουργεί αυτομάτως τις παραγγελίες προς Προμηθευτές των υλικών που το απόθεμά τους έχει κατέλθει κάτω από το maximum απόθεμα ασφαλείας. Σημείωση : Για κάθε υλικό που διαχειριζόμαστε στην φόρμα Υλικών υπάρχουν τα πεδία Minimum και Maximum Αποθεμάτων Ασφαλείας καθώς και του Βασικού Προμηθευτού μας για το υλικό αυτό. Μόλις τώρα καλέσουμε την επιλογή Υλικά Προς Παραγγελία βάσει Min Max αποθέματος ασφαλείας εμφανίζεται η γνωστή φόρμα κριτηρίων. Αφού συμπληρώσουμε (αν χρειάζεται) τα κριτήρια των υλικών που θα εμφανισθούν και ενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα Εμφανίζεται η φόρμα : 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 11 από 19

12 Τα υλικά που εμφανίζονται έχουν δηλωμένα (στην φόρμα διαχείρισης Υλικών) min και max απόθεμα ασφαλείας και το πραγματικό τους απόθεμα είναι μικρότερο από το max απόθεμα ασφαλείας. Στην παραπάνω φόρμα εμφανίζονται με την σειρά : Κωδικός Υλικού Περιγραφή Υλικού Τρέχον Απόθεμα Υλικού σημερινό (ή σύμφωνα με τα δοθέντα κριτήρια) Μinimum και Maximum απόθεμα ασφαλείας όπως είναι δηλωμένα στην φόρμα διαχείρισης Υλικών Μονάδα Μέτρησης όπως είναι δηλωμένη στην φόρμα διαχείρισης Υλικών Μinimum και Maximum Ποσότης προς Παραγγελία ώστε να καλυφθεί είτε το Μinimum είτε το Maximum απόθεμα ασφαλείας Πεδίο επιλογής Να Παραγγελθεί το οποίο έρχεται αυτομάτως σε όλα επιλεγμένο. Σε όσες εγγραφές ο χρήστης το αποεπιλέξει αυτές δεν θα λάβουν μέρος στην αυτόματη δημιουργία παραγγελιών. Προς παραγγελία Ποσότης. Είναι η ποσότητα η οποία θα παραγγελθεί αν δώσουμε την κατάλληλη εντολή. Το πρόγραμμα προτείνει. Ο χρήστης μπορεί να τις μεταβάλλει. Ενεργοποιώντας το πλήκτρο Εκτύπωση Υποψηφίων Παραγγελιών εμφανίζονται προς εκτύπωση τα προς παραγγελία υλικά ανά προμηθευτή (που έχει δηλωθεί για κάθε Υλικό στην φόρμα διαχείρισης Υλικών) ενώ Ενεργοποιώντας το πλήκτρο δημιουργούνται αυτομάτως και εμφανίζονται προς περαιτέρω διαχείριση οι αντίστοιχες παραγγελίες προς Προμηθευτές. 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 12 από 19

13 Απαραίτητες Α' Υλες για Κατασκευή Παραγγελιών Πελατών Ενεργοποιώντας την επιλογή αυτή το πρόγραμμα υπολογίζει τις Α Υλες που θα χρειασθούν για την εκτέλεση των Παραγγελιών των Πελατών που θα επιλέξει ο χρήστης (στην γνωστή φόρμα Κριτηρίων που θα του εμφανισθεί). Στην συνέχεια οι απαραίτητες ποσότητες Α Υλών συνδυάζονται αυτομάτως με τα πραγματικά αποθέματα των Α Υλών και προτείνεται στον χρήστη λίστα με τις προς παραγγελία Α Υλες με τις προτεινόμενες ποσότητες. Μόλις τώρα καλέσουμε την επιλογή Απαραίτητες Α' Υλες για Κατασκευή Παραγγελιών Πελατών εμφανίζεται η γνωστή φόρμα κριτηρίων. Αφού συμπληρώσουμε (αν χρειάζεται) τα κριτήρια των υλικών που θα εμφανισθούν και ενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα Εμφανίζεται η φόρμα : 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 13 από 19

14 Στην παραπάνω φόρμα εμφανίζονται με την σειρά : Κωδικός Υλικού Περιγραφή Υλικού Τρέχον Απόθεμα Υλικού σημερινό (ή σύμφωνα με τα δοθέντα κριτήρια) Απαραίτητες Α Υλες για την υλοποίηση των παραγγελιών Μονάδα Μέτρησης όπως είναι δηλωμένη στην φόρμα διαχείρισης Υλικών Προς παραγγελία Ποσότης. Είναι η ποσότητα η οποία θα παραγγελθεί αν δώσουμε την κατάλληλη εντολή. Το πρόγραμμα προτείνει. Ο χρήστης μπορεί να τις μεταβάλλει. Πεδίο επιλογής Να Παραγγελθεί το οποίο έρχεται αυτομάτως σε όλα επιλεγμένο. Σε όσες εγγραφές ο χρήστης το αποεπιλέξει αυτές δεν θα λάβουν μέρος στην αυτόματη δημιουργία παραγγελιών. Ενεργοποιώντας το πλήκτρο εμφανίζονται προς εκτύπωση τα προς παραγγελία υλικά ανά προμηθευτή (που έχει δηλωθεί για κάθε Υλικό στην φόρμα διαχείρισης Υλικών) ενώ Ενεργοποιώντας το πλήκτρο δημιουργούνται αυτομάτως και εμφανίζονται προς περαιτέρω διαχείριση οι αντίστοιχες παραγγελίες προς Προμηθευτές. Προγραμματισμός Παραγωγής Εκτύπωση Παραγγελιών Πελατών (Παραστατικών των οποίων η αιτιολογία είναι χαρακτηρισμένη στην φόρμα διαχείρισης Αιτιολογιών ως Παραγγελία και ως Παραγωγή και ως αφορούσα Πελάτη) με τα Προϊόντα που παρήχθησαν, τις Α Υλες που έχουν χαρακτηρισθεί στις συνταγές ως κύριες καθώς και τις ποσότητες που παρήχθησαν και αναλώθηκαν όπως επίσης και τις αντίστοιχες ημερομηνίες και την οριστικοποίηση τους. 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 14 από 19

15 Επαναυπολογισμός Τιμών Κοστολόγησης Ενεργοποιώντας το μας εμφανίζεται η φόρμα : επιλέγουμε την ομάδα τιμών (Τιμοκατάλογο) που επιθυμούμε να υπολογίσουμε και το διάστημα των αποθηκών από τις οποίες θα ληφθούν υπ όψη οι κινήσεις για τον υπολογισμό των τιμών. Οι οκονομικές χρήσεις (αν χρειάζονται ανάλογα με την ομάδα τιμών) τίθενται αυτομάτως όσο είναι δηλωμένες στο Περιβάλλον Τερματικού Σταθμού. Προβολή Συνταγών Συστατικών Υλικών Για τα υλικά που θα επιλέξουμε στην φόρμα κριτηρίων θα εκτυπωθούν σε μία κατ ελάχιστον σελίδα ανά υλικό οι συνταγή του και τα συστατικά που έχουν ήδη από προηγούμενη διαδικασία υπολογισθεί. ήδη υπολογισθέν Κόστος Υλικών βάσει Συνταγών τους Για τα υλικά που θα επιλέξουμε στην φόρμα κριτηρίων θα εκτυπωθούν συνοπτικά συνοδευόμενα με τα κόστη που έχουν ήδη από προηγούμενη διαδικασία υπολογισθεί. 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 15 από 19

16 Αν δοθεί μία από τις παρακάτω επιλογές Εμφανίζεται ανάλογα με την επιλογή μία φόρμα με τα εξής στοιχεία : 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 16 από 19

17 στην οποία αν πατήσουμε διπλό κλίκ σε κάποια γραμμή είτε κλίκ πάνω στην γραμμή που μας ενδιαφέρει και στην συνέχεια ενεργοποιήσουμε το πλήκτρο Διαχείριση Υλικού διαχειριζόμαστε αμέσως το υλικό που εντοπίσαμε. 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 17 από 19

18 Ενημέρωση Ημνίας Εφάπαξ Συστατικών σε 1η Ημνια Παραγωγής Υλικών Συστατικά Με Εφάπαξ Ποσότητα αλλά ΚΕΝΗ Ημνία Εφάπαξ στην οποία αν πατήσουμε κλίκ πάνω στην γραμμή που μας ενδιαφέρει και στην συνέχεια ενεργοποιήσουμε το πλήκτρο Διαχείριση Προϊόντος είτε το Διαχείριση Συστατικού διαχειριζόμαστε αμέσως το υλικό που μας ενδιαφέρει. 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 18 από 19

19 Για τις παραπάνω επιλογές εμφανίζονται οι αντίστοιχες εκτυπώσεις για τα κριτήρια που θα επιλέξουμε πχ 060-Παραγωγή.doc Σελίδα 19 από 19

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Περιβάλλον Τερματικού Σταθμού

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Περιβάλλον Τερματικού Σταθμού Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Περιβάλλον Τερματικού Σταθμού Περιβάλλον Εργασίας Η BrainStorm εχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην ευκολία, ταχύτητα αλλά και ελαχιστοποίηση της καθημερινής εργασίας του χειριστή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot Έκδοση 3η SEMANTIC computing Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού Εγχειρίδιο χρήσης Apricot ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Apricot SEMANTIC computing Κεντρικής 146 59100 Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Δάνεια

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Δάνεια Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Δάνεια Βασικές Ρυθμίσεις Προγράμματος BrainStorm Δάνεια Με το παρακάτω κείμενο αυτό τονίζουμε ορισμένα σημεία που πρέπει να τους δοθεί προσοχή κατά την φάση της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η Ε µ πορική ιαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το PRISMA Win Εµπορική ιαχείριση είναι µια πρωτοποριακή εφαρµογή που ενσωµατώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Προσφέρει στην επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA WinDos Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο πρόγραµµά µας. Πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και είµαστε πάντοτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.513 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 5 1 Αντιγραφή Στηλών Τύπων και Σειρών παραστατικών... 5 2 Browser to QlikView... 6 3 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα