ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 17

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 17"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΟΕΝΘ/ΕΣΕ) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ ΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ηµήτρης Τσαγκαλάκης Στέλεχος, Γενική ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., 19 η ιεύθυνση Τελωνειακών ιαδικασιών Τµήµα Γ - Τελωνειακής Αντιπροσώπευσης & Απαγορεύσεων και Περιορισµών Υπουργείο Οικονοµικών Ράνια Παπαγεωργίου Στέλεχος, Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής, Τµήµα Καθεστώτων Εξαγωγών & ιαδικασιών Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Αθήναι, 15 Νοεµβρίου 2013 ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 17

2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 1. Τιµολόγιο βάσει ΚΑΦΣ Χρησιµοποιείται για την επαλήθευση των στοιχείων της διασάφησης εξαγωγής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πώληση, απαιτείται θεωρηµένο ελτίο Αποστολής µε όλα τα απαραίτητα για την επαλήθευση της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα. 2. ελτίο Αποστολής βάσει ΚΑΦΣ Το ελτίο αποστολής πρέπει να αναφέρει ως παραλήπτη τον πελάτη του εξωτερικού και τόπο παράδοσης το Τελωνείο Εξαγωγής. Χρησιµοποιείται για την επαλήθευση των στοιχείων της διασάφησης εξαγωγής. 3. Κιβωτολόγιο (Packing List) Το Κιβωτολόγιο περιγράφει το περιεχόµενο ενός φορτίου. Πολλές από τις πληροφορίες που εµφανίζονται στο τιµολόγιο επαναλαµβάνονται και στο Κιβωτολόγιο, το οποίο περιλαµβάνει τον αριθµό και το είδος των κιβωτίων, το περιεχόµενό τους, το καθαρό και µικτό βάρος σε χιλιόγραµµα καθώς και τις πλήρεις διατάσεις και το συνολικό µέγεθος κάθε κιβωτίου. 4. ελτίο Χηµικής Ανάλυσης Εκδίδεται από το Γενικό Χηµείο. Για τελωνειακή χρήση ζητείται µόνο για δασµολογική κατάταξη, όταν χρειάζεται. 5. Πιστοποιητικό ή Άδεια Εξαγωγής Βλ. κάτωθι πίνακα Απαγορεύσεων Περιορισµών ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 2 από 17

3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α ΕΙΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Μηχανήµατα έργου Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γ.Γ. ηµοσίων Έργων Γ.. Τεχνικής Υποστήριξης & Λοιπών Έργων /νση Ηλ-Μηχανολ. Εφαρµ. & Μηχανικού Εξοπλισµού ( 13) Πολλαπλασιαστικό υλικό ΥΠΑΑΤ /νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής Πολιτιστικά αγαθά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ.. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ& ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ KYA 13ε/4800/ (ΦΕΚ 708/Β/2003) ΥΑ / (ΦΕΚ758/Β/1986) & ΥΑ / (ΦΕΚ 798/Β/2006) Βασική νοµοθεσία: άρθρο 34 Ν.3028/2002 (ΦΕΚ153/Α/2002) Καν.752/93 και Καν.3911/92 και Π.. 423/95 (ΦΕΚ/242/1995) ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/177 64/ (ΦΕΚ 455/Β/2004) ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Μ.Ε. Βεβαίωση έγκρισης οριστικής εξαγωγής από αρµόδια.τ.ε. που χορήγησε άδεια και πινακίδες ή Βεβαίωση έγκρισης προσωρινής εξαγωγής από αρµόδια.τ.ε. που χορήγησε άδεια και πινακίδες ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ Μ.Ε. Βεβαίωση εξαγωγής αταξινόµητου ΜΕ από το αρµόδιο Τµήµα Μηχανηµάτων έργων της Επιτρέπεται η εξαγωγή από επιχ/σεις εµπορίας τύπου Α και 2. Κατάθεση δήλωσης εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού στο ΥΠΑΑΤ 3. Συνοδευτικά έγγραφα: Πιστοποιητικό ελέγχου και πιστοποίησης εκδοθέν από την αρµόδια υπηρεσία πιστοποίησης, Πιστοποιητικό της ιεθνούς Ένωσης δοκιµών Σπόρων εκδοθέν από το Σταθµό Ελέγχου Σπόρων και Πιστοποιητικό Φυτο γείας από το ΥΠΑΑΤ. Συµπλήρωση και σφράγιση εντύπου από Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών. Υπάρχουν τρία είδη αδειών (σε επίπεδο ΕΕ): ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ Α ΕΙΑ : για προσωρινή εξαγωγή µε σκοπό την έκθεση πολιτιστικών αγαθών µουσείων ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ Α ΕΙΑ: για προσωρινή εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών στην κατοχή ιδιωτών ΟΡΙΣΤΙΚΗ Α ΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ: για οριστική εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών στην κατοχή ιδιωτών Για εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.3028/02 αλλά δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Καν. 3911/92, συµπληρώνεται και σφραγίζεται το έντυπο της ΚΥΑ. Αρµόδια Αρχή για τη συµπλήρωση και σφράγιση του εντύπου είναι η /νση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων. Τα Τελωνεία Αθηνών και ' Θεσσαλονίκης ορίζονται ως τα µόνα αρµόδια Τελωνεία για την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, βάσει της ΚΥΑ. Όπλα, Πυροµαχικά, Εκρηκτικές ύλες, Εκρηκτικοί µηχανισµοί, φωτοβολίδες, βεγγαλικά, πυροτεχνήµατα Υπ. Προστασίας του Πολίτη Άδεια εξαγωγής από /νση Κρατικής Ασφάλειας Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας Κλάδος Ασφαλείας /νση ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 3 από 17

4 Κρατικής Ασφάλειας 3ο Τµήµα Όπλων & Εκρηκτικών /2ο Όπλα και υλικό µε στρατιωτικό προορισµό Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, /νση Καθεστώτων Εισαγωγών, Εξαγωγών, Εµπορικής Άµυνας Ν. 4028/2011 Άδεια εξαγωγής από /νση Καθεστώτων Εισαγωγών Εξαγωγών, Εµπορικής Άµυνας Χηµικά, βιολογικές ουσίες, τεχνολογίες και ζωικά παθογόνα που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή χηµικών όπλων Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας /νση Καθεστώτων Εισαγωγών, Εξαγωγών, Εµπορικής Άµυνας ΑΥΟΟ /Ε3/26700/ Άδεια εξαγωγής από /νση Καθεστώτων Εισαγωγών Εξαγωγών, Εµπορικής Άµυνας Μεταποιηµένα Οπωροκηπευτικά ΥΠΑΑΤ /νση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Κονσέρβες και χυµοί οπωροκηπευτικών Π.. 165/ ΦΕΚ 62/Α/1974 Ελιές Π.. 221/ ΦΕΚ 63/Α/1979, ΥΑ 2688/68993/ Σταφίδα Σουλτανίνα και Κορινθιακή Ν.. 243/1969 ΦΕΚ 144/Α/1969, Π.. 653/ ΦΕΚ 216/Α/1975, Π.. 896/ ΦΕΚ 214/Α/1978 Ξηρά Σύκα και Συκόπαστα Π.. 966/ ΦΕΚ 325/Α/1977 Τουρσιά Π.. 151/ ΦΕΚ 55/Α/1986 Αρωµατικές και φαρµακευτικές δρόγες Ρίγανη Β.. 657/ ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 4 από 17

5 ΦΕΚ 192/Α/1964, Β.. 729/ ΦΕΚ 252/Α/1968 Κατεψυγµένα Οπωροκηπευτικά Π.. 76/ ΦΕΚ 46/Α/1987 Μαρµελάδες Π / ΦΕΚ 338/Α/1981, ΚΥΑ /1252/ ΦΕΚ 84/Β/1982 Όσπρια Β.. 279/ ΦΕΚ 85/Α/1970 Νωπά Οπωροκηπευτικά ΚΥΑ / ΦΕΚ 1122/Β/2003 Ελληνική αυτοφυής χλωρίδα και ενδηµική, αποδηµητική και επιδηµητική άγρια πανίδα Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ειδική Γραµµατεία ασών Γ.. Ανάπτυξης και Προστασίας ασών και Φ.Π. /νση Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας (Κεντρική ιαχειριστική Αρχή CITES) ΚΥΑ /246/ ΦΕΚ 285/Β/2013 Απλή άδεια εξαγωγής Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή Βεβαίωση ότι οι συγκεκριµένες προς εξαγωγή παρτίδες απαλλάσσονται έκδοσης Πιστοποιητικού καταλληλότητας ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 5 από 17

6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ/ ΙΕΘΝΟΥΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ Ε Ε 6. Έντυπα συµπληρούµενα από τους µεταφορείς Εκτός από τα έγγραφα που είναι κοινά για όλες τις µεταφορές, κάθε είδος µεταφοράς έχει τα δικά της ιδιαίτερα έγγραφα. Αεροπορική Φορτωτική (Air way bill), για τις αεροπορικές µεταφορές. Θαλάσσια Φορτωτική (bill of lading), για τη θαλάσσια µεταφορά. ελτίο Αποστολής CMR (Ευρωπα κή Σύµβαση για τις Χερσαίες Μεταφορές), για τις διεθνείς οδικές µεταφορές, το που συµπληρώνεται συνήθως από τον µεταφορέα. Σιδηροδροµική Φορτωτική CIM ( ιεθνής Ευρωπα κή Σύµβαση για τις Σιδηροδροµικές Μεταφορές), για τις σιδηροδροµικές µεταφορές. 7. Απαιτούµενα έγγραφα για επιδοτούµενα γεωργικά Έντυπο Προενηµέρωσης. Αποστέλλεται τουλάχιστο 24 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών φόρτωσης. Πιστοποιητικό Εξαγωγής ή Πιστοποιητικό Προκαθορισµού. Αντίτυπο ελέγχου Τ5, όταν τα προ όντα θα διασχίσουν ένα άλλο κράτος-µέλος ή χώρα ΕΖΕΣ, προτού εξαχθούν σε τρίτη χώρα. 8. Απαιτούµενα έγγραφα για εµπορεύµατα που υπόκεινται σε εµπορική συµφωνία. Πιστοποιητικό Καταγωγής (EUR-MED ή EUR 1) (εκδίδεται από το Τελωνείο) ή CERTIFICATE OF ORIGIN (εκδίδεται από το Εµπορικό Επιµελητήριο) 9. Απαιτούµενα έγγραφα για εµπορεύµατα που υπόκεινται στην Τελωνειακή Ένωση ΕΕ-Τουρκίας. Πιστοποιητικό Ελεύθερης Κυκλοφορίας (ΑΤR) (εκδίδεται από το Τελωνείο) ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 6 από 17

7 ΜΕΤΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Περιγραφή εµπορεύµατος Αλιεύµατα του Καν. 1005/2008 Επικυρωµένο Πιστοποιητικό αλιευµάτων /νση Θαλάσσιας Αλιείας του ΥΠΑΑΝ (εξαγωγή) /νση Αλιευτικών εφαρµογών και ΕΑΠ του ΥΠΑΑΝ (επανεξαγωγή) Καν(ΕΚ)1005/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αλιεύµατα του Καν. 1035/ Dissostichus spp. Έγγραφο αλιευµάτων /νση Θαλάσσιας Αλιείας του ΥΠΑΑΝ (εξαγωγή) /νση Αλιευτικών εφαρµογών και ΕΑΠ του ΥΠΑΑΝ (επανεξαγωγή) Καν. 1035/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κωδικός πιστοποιητικού ή άδειας Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος Άδεια εξαγωγής Ευρωπα κή Επιτροπή ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 7 από 17

8 Καν. 1005/2009 Ξιφίας και µεγαλόφθαλµος τόνος Στατιστικό έγγραφο εξαγωγής ή Πιστοποιητικό επανεξαγωγής, συνοδευόµενο από αντίγραφο του στατιστικού εγγράφου εισαγωγής ανάλογα µε το καθεστώς /νση Αλιευτικών Εφαρµογών και ΕΑΠ του ΥΠΑΑΝ Καν. 1984/2003, ΚΥΑ / /ΦΕΚ/714/Β/2005, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Ερυθρός Τόννος Έγγραφο Αλιευµάτων Τόνου (ΕΑΤ) και Πιστοποιητικό Επανεξαγωγής /νση Αλιευτικών Εφαρµογών και ΕΑΠ του ΥΠΑΑΝ Καν. 640/2010 Ζυµαρικά για ΗΠΑ Πιστοποιητικό εξαγωγής ζυµαρικών στις Η.Π.Α. (P 2) Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Καν. 88/2007 ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 8 από 17

9 Πολιτιστικά αγαθά Άδεια εξαγωγής Υπουργείο Πολιτισµού ** Για τις κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών των Πινάκων Α9, Α10, Α11 του Παραρτήµατος Ι του Καν. 116/2009, η άδεια εξαγωγής εκδίδεται από το Υπ. Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Καν. 116/2009 Χλωρίδα-Πανίδα (Είδη CITES) Άδεια Εξαγωγής CITES από το Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ιεύθυνση Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας -Αρχή CITES- Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Καν. 338/1997, 865/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Ακατέργαστα ιαµάντια Κοινοτικό Πιστοποιητικό «Kimberley». Κοινοτική Αρχή Kimperley όπως Παράρτηµα Καν. 2368/2002 Καν. 2368/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 9 από 17

10 Νωπά οπωροκηπευτικά Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Καν. 543/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Γεωργικά Προ όντα Πιστοποιητικό Εξαγωγής AGREX ΟΠΕΚΕΠΕ Καν.(ΕΚ) 376/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Επικίνδυνα χηµικά Αριθµός αναφοράς που έχει δοθεί από την Επιτροπή στη γνωστοποίηση εξαγωγής Γενικό Χηµείο του Κράτους Καν. 689/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 10 από 17

11 Ξύλινα µέσα συσκευασίας Σήµανση ή Πιστοποιητικό Φυτο γείας στο οποίο εµφαίνεται ότι έχει γίνει από φυτο γειονοµικό ελεγκτή ο έλεγχος της ύπαρξης της σήµανσης επί των ξύλινων µέσων συσκευασίας. /νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Περιφερειακές Ενότητες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τµήµατα Ποιοτικού και Φυτο γειονοµικού Ελέγχου. Οδηγία 2004/102/ΕΚ Είδη για βασανιστήρια, θανατική ποινή κλπ Άδεια Εξαγωγής αντικειµένων δυνάµενων να χρησιµοποιηθούν για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία Καν. 1236/2005 Είδη ιττής Χρήσης Άδεια Εξαγωγής για τα είδη διττής χρήσης Καν. 428/2009 ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 11 από 17

12 Είδη πολιτιστικού ενδιαφέροντος του Ιράκ Άδεια Εξαγωγής Καν. 1210/2003 Οπλισµός, Στρατιωτικό Υλικό, Είδη εσωτερικής καταστολής - Ζιµπάµπουε Άδεια Εξαγωγής Καν. 314/04 Οπλισµός, Στρατιωτικό Υλικό, Είδη εσωτερικής καταστολής - Βιρµανία Άδεια Εξαγωγής Καν. 194/2008 Οπλισµός, Στρατιωτικό Υλικό Σουδάν ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 12 από 17

13 Άδεια Εξαγωγής Κοινή Θέση 2005/411/CFSP Οπλισµός, Πολεµικό Υλικό, Είδη εσωτερικής καταστολής Ακτή Ελεφαντοστού Άδεια Εξαγωγής Καν. 174/2005 Οπλισµός, Πολεµικό Υλικό - Ιράν Άδεια Εξαγωγής Καν. 961/2010 Απαγόρευση / περιορισµοί στις εξαγωγές και εισαγωγές από / προς την Λα κή ηµοκρατία της Κορέας (Βόρειο Κορέα) πολεµικού υλικού, πυρηνικού ή πυραυλικού εξoπλισµoύ, και συναφούς τεχνολογίας, ειδών διττής χρήσης καθώς και ειδών πολυτελείας ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 13 από 17

14 Άδεια Εξαγωγής Καν. 1283/2009, Καν. 329/07 Εξοπλισµός εσωτερικής καταστολής - Λιβύη Άδεια εξαγωγής ιεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών Εξαγωγών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , 53, 56, 57, 37 fax Καν. 204/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Εξοπλισµός εσωτερικής καταστολής - Συρία Άδεια εξαγωγής ιεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών Εξαγωγών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , 53, 56, 57, 37 fax Καν. 36/2012, Καν. 442/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Εξοπλισµός εσωτερικής καταστολής - Γου νέα ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 14 από 17

15 Άδεια εξαγωγής ιεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών Εξαγωγών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , 53, 56, 57, 37 fax Καν. 1284/2009 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Υδράργυρος Άδεια εξαγωγής µόνο για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης ή ιατροφαρµακευτικούς σκοπούς. Επιτρέπεται η εξαγωγή για προ όντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στον Κανονισµό. Καν. 1102/2008 Γούνα γάτας και σκύλου Καν. 1523/2007 Πρόδροµες ουσίες ναρκωτικών Άδεια Εξαγωγής 33 η /νση Ελέγχου Τελωνείων ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 15 από 17

16 Καν(ΕΚ)111/2005 του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2004 Καν (ΕΚ) 1277/2005 της Επιτροπής της 27 ης ιουλίου 2005 Πρόδροµες ουσίες ναρκωτικών Άδεια εξαγωγής 33 η /νση Ελέγχου Τελωνείων Καν(ΕΚ)111/2005 του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2004 Καν (Ε.Κ) 1277/2005 της Επιτροπής της 27 ης ιουλίου 2005 Πρόδροµες ουσίες ναρκωτικών Άδεια εξαγωγής 33 η /νση Ελέγχου Τελωνείων Καν(ΕΚ)111/2005 του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2004 Καν (Ε.Κ) 1277/2005 της Επιτροπής της 27 ης ιουλίου 2005 ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 16 από 17

17 ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ Ορισµένες βασικές κατηγορίες αδειών/πιστοποιητικών που απαιτούν οι τρίτες χώρες κατά την εισαγωγή εµπορευµάτων σε αυτές (τα οποία όµως δεν απαιτούνται κατά τις διατυπώσεις εξαγωγής από τη χώρα µας), είναι: 1. Φυτο γειονοµικό πιστοποιητικό (εκδίδεται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ) 2. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης 3. Πιστοποιητικό προέλευσης (εκδίδεται από τα κατά τόπους Εµπορικά Επιµελητήρια) Για τα ανωτέρω αλλά και τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά που απαιτούνται από κάθε Τρίτη χώρα εισαγωγής, οι υποψήφιοι εξαγωγείς θα πρέπει να απευθύνονται στους αρµόδιους συλλογικούς φορείς (π.χ. ΠΣΕ, ΣΕΒ, ΟΠΕ, ΣΕΒΕ, Επιµελητήρια, στα κατά τόπους γραφεία ΟΕΥ κ.λπ.). Σχετική βάση δεδοµένων, η οποία επικαιροποιείται διαρκώς, υπάρχει στο ακόλουθο link της Ευρωπα κής Επιτροπής: Σηµ.: Το παρόν παραδοτέο περιλαµβάνει ενηµέρωση των διατάξεων µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωση της σύνταξής του και υπόκειται σε προσθήκες, αναθεωρήσεις και εν γένει ενηµερώσεις ανά πάσα στιγµή. Επικοινωνία µε την ΟΕΝΘ/ΕΣΕ: Βασίλης Κ. Καραµητσάνης ικηγόρος E.M.L.E. Νοµικός Σύµβουλος Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας τηλ φαξ κιν ΟΕΝΘ/ΕΣΕ #2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Σελίδα 17 από 17

: Αχαρνών 2 : 101 76 : 210-2124285, 210-2124273 : 210-5238337 : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ax2u042@minagric.gr ax2u051@minagric.

: Αχαρνών 2 : 101 76 : 210-2124285, 210-2124273 : 210-5238337 : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ax2u042@minagric.gr ax2u051@minagric. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/09/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.:4451/116103 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ, ΤΥΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η νέα φιλοσοφία που διέπει πλέον τις εξαγωγές στην Ε.Ε. αλλά και στην χώρα μας, έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Η νέα φιλοσοφία βασίζεται όχι στους γραφειοκρατικούς ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/ 17 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ Αριθ. πρωτ. Ημερ/νια έκδοσης 1. ΠΟΛ. 1100/10.05. Α.Υ.Ο 2. Δ18Α 5019936 ΕΞ/23.05. Α.Υ.Ο 3. ΠΟΛ. 1126/28.05. Α.Υ.Ο 4. ΠΟΛ. 1201/23.08.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 905 13 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα