ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ)"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) Αρ. Μητρώου: 991 (Αναθεώρηση 2014)

2 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1. Η επωνυμία της Συντεχνίας είναι "Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ" και στο εξής για συντομία θα αναφέρεται ως "Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ". 2. Η έδρα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ θα είναι στη Λεμεσό, οδός Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, Τ.Θ , 3603 Λεμεσός στην οποία θα απευθύνονται όλες οι ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δεν έχει παραρτήματα. 3. Το επάγγελμα ή επιτήδευμα µε το οποίο σχετίζεται η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. είναι το επάγγελμά οποιουδήποτε µέλους που ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό και στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (αναφέρεται στο εξής ως ΤΕ.ΠΑ.Κ). Άρθρο 2. ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ 1. Την ίδρυση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ αποφάσισαν οι εργαζόμενοι, µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕ.ΠΑ.Κ που συµµετείχαν στην Α' Γενική Συνέλευση που συνήλθε στις 6 Οκτωβρίου Οι κύριοι σκοποί της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ είναι: (α) Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Εργαζομένων και Εργοδότη, η περαιτέρω βελτίωση των όρων εργασίας του Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕ.ΠΑ.Κ - μόνιμου, αορίστου, και ορισμένου χρόνου - και η ουσιαστική συμβολή του στην προώθηση των στόχων του ιδρύματος µμέσα από την αναβάθμιση του ρόλου του. (β) Η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων, των ωφελημάτων και των συμφερόντων των µελών και των συνταξιοδοτηµένων µελών της. 3. Σκοποί της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ είναι επίσης οι ακόλουθοι: (α) Η ρύθμιση των σχέσεων και η δια συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών ή δια οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διευθέτησης των διαφορών μεταξύ µελών και εργοδότη, μεταξύ µελών και μεταξύ µελών και άλλων εργαζομένων. (β) Η επίτευξη και διατήρηση δικαίων και κανονικών μισθών, εργασίμων ωρών και άλλων συνθηκών εργασίας, και γενικότερα η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των µελών, ώστε να βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και των οικογενειών τους στο επίπεδο των σύγχρονων απαιτήσεων της ζωής. (γ) Η αναγνώριση και αναβάθμιση του ρόλου του Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕ.ΠΑ.Κ μέσα από την ουσιαστική συµµετοχή του στα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων του ΤΕ.ΠΑ.Κ - 1 -

3 (δ) Η µέριµνα για την παροχή προς τα µέλη όλων ή μερικών των ακολούθων ωφελημάτων: βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας, δυστυχημάτων, οικονομικών δυσχερειών, ανεργίας και αποζημιώσεως για απώλεια ημερομίσθιων ένεκα επαγγελματικών διαφορών μετά από εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Η παροχή βοήθειας στους εξαρτωμένους αποθανόντων µελών, καθώς και η µέριµνα για την διασφάλιση της δικαιούμενης παροχής κοινωνικών ωφελημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα µέλη και τους εξαρτωμένους από αυτά. Επίσης, η µέριµνα και εξασφάλιση συνθηκών για την προστασία του δικαιώματος στη μητρότητα και στην πατρότητα. (ε) Η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων και ωφελημάτων των µελών που έχουν συνταξιοδοτηθεί. (στ) Ο αγώνας προς εξασφάλιση ή και βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας προς το συμφέρον των µελών για την προαγωγή και την προστασία των εργαζομένων και γενικώς της πλήρους εργατικής νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων. (ζ) Η οργάνωση όλων των Εργαζομένων στο Διδακτικό Ερευνητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΤΕ.ΠΑ.Κ. (η) Ο αγώνας για εξασφάλιση και βελτίωση της υγείας και ευημερίας, των όρων διαβίωσης και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων και των οικογενειών τους και η εξασφάλιση γι' αυτούς ωφελημάτων τέτοιας μορφής και βαθμού που να επιτρέπει τόσο την διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και καλύτερης ποιότητας ζωής όσο και την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. (θ) Ο αγώνας για εφαρμογή αξιοκρατίας, χρηστής διοίκησης και γενικά την εξάλειψη κάθε μορφή διάκρισης στην εργασία, µε έμφαση στην προώθηση και εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο δεν υπάρχουν διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων και οποιασδήποτε άλλης μορφής διάκρισης που αντιβαίνει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. (ι) Η διαρκής ενίσχυση και ανάπτυξη της δημόσιας παιδείας και ειδικότερα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Άρθρο 3. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 1. Γενικά η µε οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο τον οποίο η Γενική Συνέλευση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ ή το Διοικητικό της Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει για υλική, επαγγελματική, κοινωνική, μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη και ευημερία των µελών της. Ειδικά η ανάπτυξη αυτή θα επιδιώκεται µε την έκδοση περιοδικών ή φυλλαδίων, µε την οργάνωση διαλέξεων, μορφωτικών ομιλιών, δεξιώσεων, αθλητικών αγώνων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων κ.λπ. 2. Η προαγωγή συμβολή ή οικονομική συνεισφορά ή µε άλλο τρόπο άμεσα ή έμμεσα στις εργασίες η εμπλοκή σε διαδικασίες οποιουδήποτε Συνδέσμου ή οποιασδήποτε Ένωσης ή Συντεχνίας, Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας εγγεγραµµένων µε βάση τον περί Συντεχνιών Νόμο που έχουν σαν σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των εργαζομένων, των Συντεχνιών και των µελών τους. 3. Για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών και επιδιώξεων, η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ έχει το δικαίωμα να ενεργήσει ή να αποφασίσει µε τον τρόπο που τα αρμόδια σώματα της θα κρίνουν σωστό, αρκεί κάθε τέτοια ενέργεια ή απόφαση να είναι νόμιμή και σύμφωνη µε τους όρους του παρόντος καταστατικού

4 Άρθρο 4. ΕΚΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ Οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν των 16 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή πολιτικών πεποιθήσεων, το οποίο ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΤΕ.ΠΑ.Κ, οι ειδικοί και ερευνητικοί συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ολικής ή μερικής απασχόλησης, σε οργανική θέση ή θέση µε συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και οι αποσπασμένοι που εντάσσονται οργανικά στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΤΕ.ΠΑ.Κ., μπορεί να γίνει µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Νοείται όμως, ότι κανένα πρόσωπο το οποίο έχει προηγουμένως αποβληθεί δια παντός από την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. θα γίνεται δεκτό ως µέλος χωρίς τη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν ένα πρόσωπο γίνεται δεκτό ως µέλος θεωρείται ότι συμφωνεί να τηρεί και εφαρμόζει πλήρως το Καταστατικό και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Σ.Α.Π.ΤΕΠΑΚ. Άρθρο 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να γίνει µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ στο ειδικό έντυπο και να καταβάλει το τέλος εγγραφής. 2. Μόλις εγκριθεί ή απορριφθεί η αίτηση κατόπιν μελέτης των ενστάσεων, των συνθηκών και όλων των αναγκαίων λόγων, συμφώνα µε το Καταστατικό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για την απόφασή του εντός ενός μηνός. 3. Οποιοδήποτε µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μπορεί να υποβάλει ένσταση για απόρριψη ή αποδοχή ενός υποψήφιου µέλους ή διαγραφή ενός υφιστάμενου. Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μέχρι και µία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση για έγκριση ή απόρριψη του υποψήφιου µέλους. Στην περίπτωση που ζητείται η διαγραφή ενός υφιστάμενου µέλους αυτό πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μέχρι και µία εβδομάδα από την ημέρα της επιστολής για δικαιολόγηση της αιτίας διαγραφής. 4. Οποιοδήποτε µέλος, το οποίο επιθυμεί να διαγραφεί από µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μπορεί να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο στο ειδικό έντυπο και σύμφωνα µε το Άρθρο 11.4 και Άρθρο 6. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ 1. Τακτικοί: (α) Το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται σε 5.00 και θα καταβάλλεται εφ' άπαξ µε την αίτηση εγγραφής µέλους. Σε περίπτωση απόρριψης το δικαίωμα εγγραφής επιστρέφεται. (β) Μηνιαία συνδρομή που ορίζεται σε 0.2% πάνω στις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές (βασικός μισθός, ΑΤΑ και γενικές μισθολογικές αυξήσεις), πληρωτέα από κάθε ένα µέλος στο τέλος κάθε μήνα. Οι συνδρομές δυνατό να αποκόπτονται από τον εργοδότη για τη Συντεχνία. Νοείται ότι η υποχρέωση καταβολής συνδρομής αρχίζει κατά την ημερομηνία εγγραφής της Συντεχνίας από τον Έφορο Συντεχνιών. (γ) Η πώληση εντύπων, εμβλημάτων και διαφόρων αντικειμένων

5 2. Έκτακτοι: Δωρεές, κληροδοτήματα, έρανοι, εισπράξεις και έσοδα από παραστάσεις, χορούς, εκδηλώσεις και οποιοδήποτε άλλο εισόδημά. Άρθρο 7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τα κεφάλαια της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: 1. Για την πληρωμή εξόδων των αξιωματούχων. 2. Την πληρωμή εξόδων διαχειρίσεως, συµπεριλαµβανοµένων και εξόδων ελέγχου των λογαριασμών. 3. Την έγερση ή αντιμετώπιση οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας η οποία αφορά την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή οποιοδήποτε µέλος αυτής προς εξασφάλιση ή προστασία των δικαιωμάτων της ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τα οποία μπορεί να προκύψουν από τις σχέσεις οποιουδήποτε µέλους µε τις αρχές του ΤΕ.ΠΑ.Κ. 4. Την αντιμετώπιση και επίλυση επαγγελματικών διαφορών εκ μέρους της ή των µελών της. 5. Την αποζημίωση µελών γι' απώλεια ημερομισθίων, η οποία μπορεί να προκύψει από επαγγελματικές διαφορές ένεκα απεργίας ή ανταπεργίας από τον εργοδότη. 6. Την καταβολή επιδομάτων σε µέλη ή σε εξαρτωμένους των εξαιτίας θανάτου, ασθένειας, δυστυχήματος, σοβαρών οικονομικών δυσχερειών ή απεργίας των µελών ή ανταπεργίας από τον εργοδότη. 7. Την αγορά ή ενοικίαση οποιουδήποτε κτηρίου ή γης που απαιτείται για τους σκοπούς της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 8. Την πληρωμή συνδρομών ή άλλων εισφορών σε οποιαδήποτε νόμιμη Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία Συντεχνιών. 9. Την πληρωμή συνδρομών ή άλλων εισφορών σε φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα ή οργανισμούς. 10. Την εκπαιδευτική, μορφωτική και επαγγελματική κατάρτιση των µελών. 11. Τη διοργάνωση οποιωνδήποτε θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, δεξιώσεων, χορών, αθλοπαιδιών, εκδρομών ή εκδηλώσεων. 12. Την αγορά βιβλίων, εφημερίδων, και άλλων εντύπων, και τη συντήρηση αναγνωστηρίου προς χρήση των µελών. 13. Την πληρωμή τόκων επί καθορισμού δανείων και νόμιμων φόρων. 14. Για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό ο οποίος προβλέπεται κάθε φορά από το καταστατικό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Άρθρο 8. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τα κεφάλαια της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ τα οποία περισσεύουν μετά τα προνοούµενα από το άρθρο 7 τρέχοντα έξοδα, μπορούν κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να επενδύονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία σε κυβερνητικά χρεόγραφα, σε μετοχές εταιρειών που ιδρύονται και λειτουργούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των µελών τους στους τομείς της υγείας και ευημερίας και σε καταθέσεις σε - 4 -

6 οποιαδήποτε τράπεζα στην οποία χορηγήθηκε άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε Συνεργατική Εταιρεία ή Συνεργατικό Ταμιευτήριο εγγεγραµµένο στη δημοκρατία. Άρθρο 9. ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ θα παρέχει στα µέλη της ωφελήματα τα οποία θα παρέχονται κατόπιν εισήγησης των Κλαδικών Επιτροπών και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα µε διαδικασία την οποία ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και νοουμένου ότι τα επηρεαζόμενα µέλη θα έχουν τακτοποιημένες όλες τις υποχρεώσεις τους προς τη Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Το ύψος των ωφελημάτων και βοηθημάτων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του ανάλογα µε τις οικονομικές δυνατότητες της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δύναται να παρέχει στα µέλη της τα ακόλουθα ωφελήματα: 1. Επίδομα επαγγελματικών διαφορών σε µέλη τα οποία απεργούν ύστερα από απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή τα οποία βρίσκονται χωρίς εργασία λόγω εργοδοτικού λοκ-άουτ. Μέλη τα οποία θα κατέρχονται σε απεργία χωρίς εξουσιοδότηση από την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ δεν θα δικαιούνται τέτοιο επίδομα. 2. Νομική βοήθεια σε µέλη τα οποία έχουν ανάγκη τέτοιας βοήθειας, που προέκυψε από συνδρομή για προαγωγή συμφερόντων της συντεχνίας. 3. Βοηθήματα ασθένειας, ανικανότητας προς εργασίας λόγω δυστυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας σε µέλη τα οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν δικαιούνται ωφελήματα από το Κρατικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή άλλα ταμεία. 4. Βοηθήματα ενδείας σε µέλη ή σε εξαρτώμενους των τα οποία έχουν ανάγκη τέτοιας βοήθειας. 5. Βοηθήματα για έξοδα κηδείας. Άρθρο 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Κάθε μέλος έχει τις ακόλουθες επιπρόσθετες υποχρεώσεις και δικαιώματα παράλληλα των άλλων που περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα του Καταστατικού αυτού. 1. Υποχρεώσεις: (α) Κάθε µέλος θα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει το δικαίωμα εγγραφής του καθώς και τις συνδρομές του. (β) Κάθε µέλος θα είναι υποχρεωμένο να τηρεί και να σέβεται το Καταστατικό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και να συνεισφέρει στην πρόοδο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ κατά το μέτρο των δυνάμεών του. (γ) Εάν οποιοδήποτε µέλος αδικαιολόγητα καθυστερεί τις συνδρομές του περισσότερο των τριών μηνών, θα ειδοποιείται γραπτώς από τον Ταμία για να πληρώσει αυτές εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών. Εάν παραλείψει να πληρώσει θα ειδοποιηθεί γραπτώς εκ νέου από τον Γραμματέα για να εξοφλήσει εντός οκτώ (8) ημερών και όταν δεν συμμορφωθεί τότε το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός των άλλων νόμιμων μέτρων δύναται να το διαγράψει και να κατακρατήσει προς όφελος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. όλες τις συνδρομές και ποσά, τα οποία πλήρωσε μέχρι τότε. Για την επανεγγραφή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού το µέλος καταβάλει όλα τα καθυστερημένα προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ποσά

7 (δ) Όλα τα µέλη είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (ε) Να λαμβάνει ενεργά μέρος σε κάθε νόμιμη δράση της Συντεχνίας προς επίτευξη των σκοπών της. 2. Δικαιώματα: Κάθε µέλος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Να απολαμβάνει τα ωφελήματα που προκύπτουν από τη δράση και τους αγώνες της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. για την εκπλήρωση των σκοπών της. (β) Να απολαμβάνει σύμφωνα µε την οριζόμενη διαδικασία τα ωφελήματα και βοηθήματα τα οποία θεσπίζει η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (γ) Να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζει χωρίς κανένα εμπόδιο τις απόψεις του επί των θεμάτων για τα οποία εκλήθη η συνέλευση και να ψηφίζει κατά τη λήψη των αποφάσεων, αν έχει σύμφωνα µε το Καταστατικό δικαίωμα ψήφου. (δ) Να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα αξιώματα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., σύμφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού. (ε) Να υποβάλλει γραπτώς µε σαφήνεια και όσο το δυνατό λεπτομερειακά οποιοδήποτε ζήτημα προς την Κλαδική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά µε τη διαχείριση ή την διεύθυνση των υποθέσεων της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Αν από την εξέταση του παραπόνου του δεν ικανοποιηθεί εντός 30 (τριάντα) ημερών έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όπως προνοείται από το Άρθρο 17.1(β) του Καταστατικού και η Έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την παύση και αντικατάσταση όλων ή μερικών από τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εναντίον των οποίων έγινε το παράπονο του µέλους όπως προνοείται από το Άρθρο 17.6 του Καταστατικού. (στ) Να ζητήσει µε αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να λάβει δωρεάν αντίγραφο της Ετήσιας Γενικής Έκθεσης της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. όπως αυτή υπεβλήθη στον Έφορο των Συντεχνιών. (ζ) Να ζητήσει µε αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να επιθεωρήσει τα βιβλία και τα αρχεία της Συντεχνίας. Άρθρο 11. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 1. Κάθε µέλος το οποίο: (α) παρακούει ή αρνείται να συµµορφωθεί µε όσα ορίζει το Καταστατικό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή µε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή ενεργεί διασπαστικά, ή προξενεί µε οποιονδήποτε τρόπο βλάβη σε συμφέροντα ή την περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., (β) καθυστερεί τις συνδρομές του πέραν των τριών μηνών αδικαιολόγητα, (γ) υβρίζει, συκοφαντεί συμπεριφέρεται απρεπώς προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή διαπράττει οποιαδήποτε ανάρμοστη πράξη, υπόκειται στις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει αφού προηγουμένως εξετάσει όλες τις συνθήκες και περιστάσεις της κατηγορίας: (i) Παρατήρηση. (ii) Γραπτή Επίπληξη

8 (iii) Προσωρινή αποβολή μέχρι 6 μηνών. (iv) Αποβολή για πάντα η οποία θα τύχει της έγκρισης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. 2. Νοείται όμως ότι κανένα µέλος, το οποίο θα αποβάλλεται προσωρινώς, θα απαλλάσσεται των υποχρεώσεων του προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. κατά τη διάρκεια της περιόδου της ποινής του, θα αναστέλλονται όμως όλα τα δικαιώματα του. 3. Κάθε µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. το οποίο επιθυμεί να παραιτηθεί θα υποβάλει την παραίτηση του γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο και θα απαλλάσσεται από τις συνδρομές του από τον επόμενο μήνα. 4. Μέλος το οποίο έδωσε την παραίτηση του από την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. χάνει όλα τα δικαιώματα του που είχαν σχέση µε αυτή. 5. Μέλος το οποίο δεν έχει τακτοποιημένες τις συνδρομές του δεν δικαιούται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις ή να έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Άρθρο 12. ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Συστήνονται πέντε (5) Κλαδικές Επιτροπές που θα αντιπροσωπεύουν πέντε (5) διαφορετικούς κλάδους ως ακολούθως, Κλάδος Α Κλάδος Β Κλάδος Γ Κλάδος Δ Κλάδος Ε Οι Κλαδικές Επιτροπές θα επιλαμβάνονται ειδικών θεμάτων του κλάδου τους και θα είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και προώθηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως: (α) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου Α - Όσα εκλεγμένα µέλη ΔΕΠ βρίσκονται στη βαθμίδα Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή. (β) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου Β - Όσα εκλεγμένα µέλη ΔΕΠ βρίσκονται στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα. (γ) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου Γ - Όλα τα ενταγμένα µέλη ΔΕΠ (δ) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου Δ - Όλα τα µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ε) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου Ε - Όλο το υπόλοιπο ακαδημαϊκό προσωπικό που δεν ανήκει σε καμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες Στις περιπτώσεις αλλαγής σε βαθμίδα των µελών αυτόματα θα αλλάζουν και Κλάδο. 2. Κάθε Κλαδική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη µε διετή θητεία. Ο πρόεδρος κάθε Επιτροπής συμμετέχει αυτοδίκαια (ex officio) και στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα µε το Άρθρο Σε περίπτωση που ο πρόεδρος μιας Κλαδικής Επιτροπής δικαιολογημένα δεν μπορεί να συµµετάσχει σε κάποια συνεδρία του Διοικητικού - 7 -

9 Συμβουλίου τότε δύναται να αντικατασταθεί από άλλο µέλος της Επιτροπής της συγκεκριμένης Κλαδικής το οποίο θα οριστεί από την Κλαδική Επιτροπή. 3. Τα µέλη της Κλαδικής Επιτροπής εκλέγονται µε μυστική ψηφοφορία από µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. που είναι και µέλη του αντίστοιχου κλάδου. Μέλος Κλαδικής Επιτροπής δεν δύναται να είναι ταυτόχρονα µέλος της Γραµµατείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Η εκλογή της Κλαδικής Επιτροπής διεξάγεται κατά την Ετήσια Κλαδική Συνέλευση ως εξής: (α) Αφού γίνει απολογισμός πεπραγμένων από την απερχόμενη Κλαδική Επιτροπή για την διετία που πέρασε, η Γενική Συνέλευση της Κλαδικής θα διορίσει εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) µέλη τα οποία θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι και υποψήφια στην εκλογή. (β) Σε κάθε παρευρισκόμενο µέλος, το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου να δοθεί ένα ψηφοδέλτιο που θα φέρει τη σφραγίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και θα είναι μονογραφημένο από δύο µέλη της εφορευτικής επιτροπής. Για την υποβολή υποψηφιοτήτων ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) Κάθε µέλος θα ψηφίζει μέχρι τρία (3) ονόματα υποψηφίων τους οποίους θεωρεί κατάλληλους για µέλη της Κλαδικής Επιτροπής. Έπειτα ρίχνει το ψηφοδέλτιο σε σχετική κάλπη. (δ) Αν ο ολικός αριθμός των υποψηφίων είναι τρεις (3) ή λιγότεροι, τότε ανακηρύσσονται όλοι ως εκλεγέντες. (ε) Κάθε ψηφοδέλτιο στο οποίο έχουν ψηφιστεί περισσότερα από τρία για µέλη της κλαδικής επιτροπής ή έχει οποιαδήποτε ένδειξη για την ταυτότητα του ψηφοφόρου ακυρώνεται. (στ) Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα ανακηρυχθούν µέλη της κλαδικής επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση θα ληφθεί µε κλήρο. (ζ) Μετά την εκλογή, τα πεπραγμένα θα καταχωρούνται στο βιβλίο των Πρακτικών και θα υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης και τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής. (η) Ο καταρτισμός σε σώμα της κλαδικής επιτροπής γίνεται ως εξής: Τα µέλη της κλαδικής επιτροπής συνέρχονται στην πρώτη τους συνεδρία αμέσως μετά την εκλογή τους και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο που θα συμμετέχει αυτοδίκαια (ex offιcio) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 4. Η λειτουργία των Επιτροπών πρέπει να συνάδει µε το Καταστατικό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 5. Οι Κλαδικές Επιτροπές επιλαμβάνονται όλων των κλαδικών επαγγελματικών θεμάτων των µελών τους. 6. Τα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. καθίστανται αυτόματα µέλη της Κλαδικής που ανήκουν στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους όπως αυτοί καθορίζονται από το Άρθρο Οι Κλαδικές Επιτροπές θα πρέπει, (α) να συνεδριάζουν τακτικά µία φορά το μήνα και έκτακτα όταν συγκαλέσει συνεδρία ο Πρόεδρος Κλαδικής Επιτροπής ή όταν αναφύεται επείγον ζήτημα. Οι αποφάσεις της Κλαδικής Επιτροπής θα καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών και θα υπογράφονται από όλα τα µέλη στην επόμενη συνεδρία. Επίσης θα καταχωρούνται τα ονόματα των µελών που διαφωνούν όπως και οι λόγοι της διαφωνίας. Καμιά απόφαση της Κλαδικής Επιτροπής δεν θα είναι έγκυρη εκτός αν υπήρχε απαρτία στην Συνεδρία κατά την οποία - 8 -

10 λήφθηκε η απόφαση. Για να σχηματισθεί απαρτία είναι απαραίτητη η παρουσία 2 (δύο) τουλάχιστον από τα 3 (τρία) µέλη. (β) να κηρύττουν κενή θέση οποιουδήποτε µέλους της Κλαδικής Επιτροπής το οποίο παραιτείται ή απουσιάζει χωρίς λόγο ή λογική δικαιολογία κατά τρεις συνεχείς συνεδριάσεις από τις οποίες η µία θα είναι τακτική, και να διορίζει στη θέση του τον πρώτο επιλαχόντα στην τελευταία εκλογή. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρώτος επιλαχών δεν αποδέχεται το διορισμό θα διορίζει το δεύτερο επιλαχόντα και στην περίπτωση που ο δεύτερος επιλαχών δεν αποδέχεται το διορισμό θα διορίζει τον τρίτο επιλαχόντα. Αν κανείς από τους τρεις επιλαχόντες δεν αποδέχεται το διορισμό ή αν δεν υπάρχει επιλαχών, τότε εκλέγεται αντικαταστάτης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση της συγκεκριμένης Κλαδικής. (γ) να υποβάλλουν την παραίτησή τους εάν η πλειοψηφία της Κλαδικής Επιτροπής που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση της Κλαδικής υποβάλουν παραίτηση. Άρθρο 13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από δέκα (10) µέλη. Τα µέλη του Συμβουλίου πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας τους και να µην είναι µέλη Συμβουλίου ή αξιωματούχοι άλλης συντεχνίας εγγεγραµµένης µε βάση τον περί Συντεχνιών Νόμο. 2. Τα πέντε (5) µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελούν την Γραμματεία εκλέγονται από τα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. σε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε 2 χρόνια µε μυστική ψηφοφορία η οποία γίνεται σύμφωνα µε το Άρθρο Τα υπόλοιπα πέντε (5) µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τις Κλαδικές Επιτροπές που συστήνονται σύμφωνα µε το Άρθρο 12. Οι εκάστοτε Πρόεδροι των Κλαδικών συμμετέχουν αυτοδίκαια (ex offιcio) στο Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Τα µέλη της Γραµµατείας καταρτίζονται σε σώμα µε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα και Ταμία. Για τα αξιώματα του Προέδρου και του Γραμματέα υπάρχει περιορισμός εκλογής μέχρι και τρεις συνεχόμενες θητείες και θα προέρχονται πάντοτε από τους Κλάδους Α, Β, Γ ή Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει υπεύθυνους τομέων για καλύτερη λειτουργία του Συμβουλίου όπως υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων, επιμόρφωσης, ευημερίας, οργάνωσης κ.λπ. 5. Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει από την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέγεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί τον δεύτερο χρόνο από την εκλογή του. Σε περίπτωση παραίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο, τότε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί θα θητεύσει για την περίοδο που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της θητείας του παραιτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο: (α) Θα διαχειρίζεται και θα διευθύνει τις εργασίες της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και γενικά θα ενεργεί για και εκ μέρους της έχοντας σαν πρώτιστο του καθήκον τον αγώνα για την επίτευξη των σκοπών της. (β) Θα επιβλέπει γενικά τη διαχείριση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., θα κρατά λογαριασμούς και θα ελέγχει από καιρό σε καιρό τα οικονομικά της. (γ) Θα φροντίζει όπως ακολουθούνται οι πρόνοιες του Καταστατικού και θα αποφασίζει για οποιοδήποτε σημείο το οποίο το Καταστατικό δεν καλύπτει ή είναι αμφιβόλου ερμηνείας. Για τούτο τα µέλη θα λαμβάνουν γνώση µέσω ανακοίνωσης (ηλεκτρονικώς ή άλλως) και µε την ανάρτηση ειδοποιήσεων στην πινακίδα, η οποία θα βρίσκεται στα γραφεία της - 9 -

11 Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Αυτές οι αποφάσεις θα δεσμεύουν όλα τα µέλη μέχρις ότου εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση, ακυρωθούν ή τροποποιηθούν. (δ) Θα συντάσσει πριν τη λήξη του έτους τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, ο οποίος θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. (ε) Θα διαχειρίζεται γενικά την περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. σύμφωνα µε τον περί Συντεχνιών Νόμο, και θα μπορεί να ξοδεύει χρήματα σύμφωνα µε το Άρθρο 7, τα οποία είναι αναγκαία για τις ανάγκες της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και την επίτευξη των σκοπών της. (στ) Δεν θα μπορεί να συνάπτει δάνειο που να υπερβαίνει συνολικά τα χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. (ζ) Θα συνεδριάζει τακτικά µία φορά το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν πέντε (5) µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αναφύεται επείγον ζήτημα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα καταχωρούνται στο βιβλίο των Πρακτικών και θα υπογράφονται από όλα τα µέλη στην επόμενη συνεδρία. Επίσης, θα καταχωρούνται τα ονόματα των µελών που διαφωνούν ως και οι λόγοι της διαφωνίας. Καμιά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι έγκυρη εκτός αν υπήρχε απαρτία στην Συνεδρία κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Για να σχηματισθεί απαρτία είναι απαραίτητη η παρουσία 5 (πέντε) τουλάχιστον από τα 10 (δέκα) µέλη. (η) Θα κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο παραιτείται ή απουσιάζει χωρίς λόγο ή λογική δικαιολογία κατά τρεις συνεχείς συνεδριάσεις από τις οποίες η µία θα είναι τακτική, και θα διορίζει στη θέση του τον πρώτο επιλαχόντα στην τελευταία εκλογή. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρώτος επιλαχών δεν αποδέχεται το διορισμό θα διορίζει το δεύτερο επιλαχόντα και στην περίπτωση που ο δεύτερος επιλαχών δεν αποδέχεται το διορισμό θα διορίζει τον τρίτο επιλαχόντα. Αν κανείς από τους τρεις επιλαχόντες δεν αποδέχεται το διορισμό ή αν δεν υπάρχει επιλαχών, τότε εκλέγεται αντικαταστάτης από έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που ο παραιτούμενος είναι Πρόεδρος Κλαδικής τότε η Κλαδική Επιτροπή εκλέγει νέο Πρόεδρο. (θ) Θα υποβάλλει την παραίτηση του αν η πλειοψηφία των πέντε που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση ή περισσότερα µέλη υποβάλουν παραίτηση ή για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση τους. Νοείται ότι πριν από την παραίτηση θα κληθεί Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα µε το Άρθρο 18. (ι) Θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό που είναι αναγκαίο για υποστήριξη της δράσης της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 6. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. εκτός των περιπτώσεων που προνοείται ειδικά από το παρόν Καταστατικό θα δεσμεύεται µε τις υπογραφές του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Τα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. αμισθί εκτός εάν ήθελε ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για ειδική πληρωμή επιδομάτων σε συγκεκριμένα µέλη για εργασία την οποία εκτέλεσαν κατόπιν προηγούμενης εντολής του Συμβουλίου. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί µε βάση το Άρθρο 13.4, να διορίζει επιτροπές για τη μελέτη και την υποβολή εκθέσεων για εργασίες της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή ζητημάτων που την αφορούν. 9. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. είναι εγγεγραμμένη στο όνομα της και θα είναι εµπεπιστευµένη στο Διοικητικό Συμβούλιο προς χρήση και όφελος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και των µελών αυτής. 10. Οι εγγραφές σ' όλα τα Βιβλία και τα Μητρώα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. θα γίνονται µε μελάνι και θα τηρείται ταυτόχρονα ηλεκτρονικό αρχείο

12 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνάψει δάνειο για σκοπούς της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μέχρι Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Κλαδικών Επιτροπών της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. διεξάγονται σύμφωνα µε εσωτερικό κανονισμό που θεσπίζεται µε βάση το παρόν καταστατικό από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ (α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας έχει τη νικώσα ψήφο. (β) Εξουσιοδοτεί τον ταμία για τις πληρωμές οι οποίες θα βασίζονται σε αποδείξεις, οι οποίες θα φυλάσσονται και θα είναι προσιτές σε οποιονδήποτε κανονικό έλεγχο. (γ) Εκπροσωπεί την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. έναντι των Πανεπιστημιακών Αρχών, της Πολιτείας, άλλων οργανισμών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. (δ) Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (ε) Υπογράφει µαζί µε τον Γραµµατέα όλα τα έγγραφα και επιστολές της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (α) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται. (β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, σύμφωνα µε ανάθεση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (α) Κρατά Βιβλίο Πρακτικών στο οποίο θα καταχωρούνται πλήρως και ακριβώς όλες οι αποφάσεις, ειδικά δε σε σχέση µε το διορισμό αξιωματούχων, την είσπραξη χρημάτων, τη διάθεση περιουσίας και τη σύνταξη κανονισμών. Θα καταχωρούνται επίσης σε αυτό πλήρως και ακριβώς τα ονόματα των προτεινόμενων υποψηφίων για οποιοδήποτε αξίωμα, και το αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκλογής αξιωματούχου. (β) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., σφραγίζει και υπογράφει μαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και επιστολές της και διατηρεί κατάλογο όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. (γ) Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των βιβλίων των πρακτικών, των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων καθώς και των αρχείων γενικά της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (δ) Αποστέλλει στον Έφορο Συντεχνιών πριν τη 15η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, την εξελεγμένη γενική κατάσταση των εισπράξεων, κεφαλαίων, πραγμάτων και δαπανών, η οποία θα δείχνει πλήρως το ενεργητικό και παθητικό κατά την προηγούμενη 31η Δεκεμβρίου και τις εισπράξεις και δαπάνες του έτους, το οποίο προηγείται της ημερομηνίας μέχρι της οποίας γίνεται η κατάσταση αυτή. Θα δεικνύει χωριστά τα έξοδα όσον αφορά τους διάφορους σκοπούς της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., θα ετοιμάζει την έκθεση κατά τέτοιο τρόπο και θα περιλαμβάνει τέτοιες λεπτομέρειες όπως ο Έφορος των Συντεχνιών εκάστοτε απαιτεί. 4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (α) Είναι υπεύθυνος για την οργανωτική δομή και συγκρότηση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ

13 (β) Επιβλέπει την ομαλή και σωστή λειτουργία του όλου μηχανισμού της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και επιλύει όλα τα οργανωτικά προβλήματα. (γ) Υποβάλλει εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τα τυχόν προβλήματα οργανωτικής φύσης. (δ) Διατηρεί μητρώο µελών που δείχνει τον αύξοντα αριθμό, επίθετο, όνομα, διεύθυνση, επάγγελμά ή επιτήδευμά, τηλέφωνο, ημερομηνία γεννήσεως, ημερομηνία εγγραφής, ημερομηνία διαγραφής, το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές που πληρώθηκαν για το κάθε µέλος της Συντεχνίας. 5. ΤAMIAΣ Ο Ταμίας: (α) Διατηρεί Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρούνται πλήρως και ακριβώς όλες οι εισπράξεις, συνεισφορές, έρανοι και όλες οι πληρωμές, οι γινόμενες εκ μέρους της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (β) Διατηρεί Βιβλίο Περιουσίας το οποίο καταγράφει λεπτομερώς όλη τη περιουσία, της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. µε την αξία της. (γ) Διατηρεί στελέχη (βιβλιάριο) αποδείξεων για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων εις διπλούν για όλες τις εισπράξεις ή συνεισφορές χρημάτων εκ μέρους της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., αντίγραφα των οποίων θα μένουν στο στέλεχος. (δ) Διατηρεί στελέχη αποδείξεων για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων εις διπλούν για όλες τις πληρωμές χρημάτων από ή εκ μέρους της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., αντίγραφα των οποίων θα μένουν στο στέλεχος. (ε) Διατηρεί Βιβλίο Στελεχών Αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο θα καταχωρούνται όλα τα πιο πάνω στελέχη λεπτομερώς. (στ) Είναι υπεύθυνος για τα χρήματα της Συντεχνίας τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή στον έλεγχό του. (ζ) Εφοδιάζει το Διοικητικό Συμβούλιο µε την οικονομική κατάσταση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. οποτεδήποτε του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να πράξει τούτο, ή κατά την παραίτηση του ή στην ετήσια Γενική Συνέλευση ή οποτεδήποτε η Γενική Συνέλευση το ζητήσει από αυτόν. (η) Δίνει αληθή και ορθό λογαριασμό για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές τις γενόμενες από αυτόν, για το υπόλοιπο των χρημάτων τα οποία είναι στην κατοχή του καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. η οποία του είναι εµπεπιστευµένη την ημέρα των τελευταίων λογαριασμών. (θ) Καταθέτει στο όνομα της Συντεχνίας κάθε ποσό το οποίο υπερβαίνει τα πεντακόσια Ευρώ ( 500) σε ένα Τραπεζικό Ίδρυμα, σύμφωνα µε το Άρθρο 8, στην Κύπρο αλλά δε θα αποσύρει χρήματα άνευ της υπογραφής του Προέδρου. (ι) Παραδίδει αν τούτο ζητηθεί μετά τον έλεγχο των λογαριασμών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. κάθε υπόλοιπο οφειλόμενο από τον ίδιο στη Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και όλα τα γραμμάτια, βιβλία και άλλη περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. η οποία είναι στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό του. (ια) Αποστέλλει στον Έφορο Συντεχνιών όποτε του ζητηθεί λεπτομερή λογαριασμό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. για ορισμένη περίοδο και θα δεικνύει και θα παρέχει λεπτομερώς οποιανδήποτε πληροφορία όσο αφορά τους λογαριασμούς η οποία θα του ζητηθεί και γενικά θα συμμορφώνεται προς τις πρόνοιες του περί Συντεχνιών Νόμου και Κανονισμών. (ιβ) Φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής και συνδρομών των µελών και εκδίδει απόδειξη για και από μέρους της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. η οποία θα φέρει τη σφραγίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και ο τύπος της απόδειξης θα είναι ο ακόλουθος:

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: Έλαβα παρά του κου/κας.. το ποσό των Ευρώ. ως δικαίωμα εγγραφής/συνδρομής για. Ημερομηνία Ταμίας Άρθρο 15. ΕΛΕΓΚΤΗΣ 1. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση επικυρώνει εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και διορίζει ελεγκτικό οίκο. Τα καθήκοντα του είναι τα φυσιολογικά καθήκοντα που απορρέουν από την ευθύνη να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία. Ο ελεγκτικός οίκος δέον να τύχει της εγκρίσεως του Εφόρου των Συντεχνιών και ο ελεγκτής να µην είναι µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 2. Ο ελεγκτικός οίκος: (α) Θα έχει το δικαίωμα να εξετάζει ελεύθερα όλα τα βιβλία και έγγραφα τα οποία ήθελε χρειαστεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του. (β) Θα ελέγχει τους λογαριασμούς και τα βιβλία και έγγραφα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. κάθε έτος, όταν πληρούται η θέση αξιωματούχου του οποίου τα καθήκοντα ενέχουν χρηματική ευθύνη και σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση την οποία ήθελε θεωρήσει αναγκαία ή όταν αυτό του ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση. (γ) Θα ετοιμάζει ετήσια έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Συντεχνίας και του τρόπου µε τον οποία κρατήθηκαν οι λογαριασμοί. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και τον Έφορο των Συντεχνιών. (δ) Θα ετοιμάζει τους λογαριασμούς της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ σύμφωνα µε τις πρόνοιες του περί Συντεχνιών Νόμου και Κανονισμών. 3. Αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης των ελεγκτών θα τοποθετείται στην ιστοσελίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ και σε περίοπτο μέρος στην πινακίδα στα Γραφεία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Άρθρο 16. ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 1. Οι αξιωματούχοι της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δύναται να παυθούν κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης για τους εξής λόγους: Για αμέλεια καθήκοντος, δολιότητα, άρνηση προς εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για οποιανδήποτε άλλη πολύ σοβαρή αιτία την οποία η Γενική Συνέλευση αποδέχεται. Με την παύση του αξιωματούχου την κενωθείσα θέση µέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει επιλαχόντας σύμφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 13.5(η) και το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί σε εκλογές για πλήρωση του αξιώματος. 2. Όλοι οι αξιωματούχοι προτού αποχωρήσουν από τη θέση τους οφείλουν να παραδώσουν στους νέους αξιωματούχους όλα τα βιβλία, χρήματα, σημειώσεις, αποδείξεις, επιστολές και άλλη περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ την οποία τους έχουν εμπιστευθεί και να λάβουν σχετική απόδειξη

15 Άρθρο 17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σώμα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (α) Ετήσια Τακτική: Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνεται μια φορά το έτος κατά το μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο σε ημερομηνία η οποία θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Συνέλευση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρουσιάζει προς τα µέλη έκθεση απολογισμού της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει τους ελεγμένους λογαριασμούς, τον ισολογισμό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μαζί µε την έκθεση των Ελεγκτών τον προϋπολογισμό και οποιοδήποτε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν η Γενική Συνέλευση θα προχωρεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου όταν λήξει η θητεία του. (β) Έκτακτες: Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα γίνονται µε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν το 25% (είκοσι πέντε τις εκατόν) των µελών υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο εξηγώντας τους λόγους αυτής της σύγκλησης, νοουμένου ότι οι αιτητές έχουν τακτοποιήσει όλες τις χρηματικές υποχρεώσεις τους προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μέχρι της υπογραφής της αιτήσεως. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. πρέπει να δίνει προειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης (µε ηλεκτρονικό μήνυμα), η οποία θα αναφέρει την ημερομηνία το μέρος, την ώρα και την ημερησία διάταξη αυτής της Συνέλευσης. Σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών διαφορών ή άλλων σοβαρών ή έκτακτων ζητημάτων δύναται να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση χωρίς την πιο πάνω αναφερόμενη ειδοποίηση. 3. Σε Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να γίνει καμία εργασία, εκτός εάν σχηματισθεί απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως. Απαρτία θα θεωρείται ότι έχει σχηματισθεί εάν είναι παρόντες τουλάχιστον το 50% (πενήντα τοις εκατόν) των εγγεγραµµένων µελών της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ενός. Εάν και τότε δεν υπάρχει απαρτία, τότε µε την παρέλευση μισής ώρας από την ώρα που ορίσθηκε η Συνέλευση θεωρείται ότι το σύνολο των παρευρισκομένων µελών αποτελούν απαρτία εκτός και εάν πρόκειται για θέμα για το οποίο το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. 4. Στην περίπτωση Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων οι οποίες καλούνται κατόπιν αιτήσεως των µελών στη βάση του Άρθρου 17.1(β), αν δεν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 25% (είκοσι πέντε τις εκατόν) των εγγεγραµµένων µελών της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ που έχουν δικαίωμα ψήφου έστω μετά από παρέλευση μισής ώρας, τότε η Συνέλευση διαλύεται και δεν επαναλαμβάνεται. 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει νικώσα ψήφο. 6. Η εκλογή των αξιωματούχων της Συντεχνίας, αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία γίνεται µε μυστική ψηφοφορία. Επίσης η ψηφοφορία σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις για ζητήματα αλλαγής επωνυμίας, συγχωνεύσεως µε άλλη, ιδρύσεως ή προσχωρήσεως σε Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία, επιβολής αναγκαστικών εισφορών, τροποποιήσεως του καταστατικού, διαλύσεως, εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητήματα προσωπικής φύσεως ή άλλα σοβαρά ζητήματα τα οποία υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, θα γίνονται δια μυστικής ψηφοφορίας και απαιτείται ειδική πλειοψηφία 75% (εβδομήντα πέντε τις εκατόν) και παρουσία τουλάχιστο του 50% (πενήντα τοις εκατόν) των µελών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, θα γίνεται µε ανύψωση των χεριών, εκτός εάν από οποιοδήποτε παρευρισκόμενο µέλος ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας και

16 υιοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση µε απλή πλειοψηφία. Τα µέλη δέον να ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Άρθρο 18. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΛΟΓΕΣ 1. Υποβολή Υποψηφιοτήτων. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται ως εξής: (α) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και πρέπει να υποστηρίζονται γραπτώς από τουλάχιστον δύο µέλη, που είναι τακτοποιημένα µε όλες τις υποχρεώσεις τους προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (β) Αφού λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος ελέγχει την εγκυρότητά τους και ετοιμάζει κατάλογο ονομάτων όλων των υποψηφίων των οποίων τις υποψηφιότητές τους θεώρησε έγκυρες, µε αλφαβητική σειρά των επιθέτων και ένδειξη του Τμήματος όπου υπάγεται ο κάθε υποψήφιος και φροντίζει να κοινοποιηθεί σε όλα τα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., τέσσερις (4) τουλάχιστον μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση. (γ) Τυχόν ενστάσεις εναντίον της απόφασης του Προέδρου να θεωρήσει οποιανδήποτε υποψηφιότητα έγκυρη ή άκυρη πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή µέσω των Κλαδικών Επιτροπών, τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις που θα υποβληθούν εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) μέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τελεσίδικα για οποιανδήποτε ένσταση και ακολούθως ετοιμάζει το ψηφοδέλτιο µε αλφαβητική σειρά των επιθέτων και µε ένδειξη του Τμήματος όπου εργάζεται ο κάθε υποψήφιος και φροντίζει να κοινοποιηθεί στα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 24 (είκοσι τέσσερεις) τουλάχιστον ώρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. 2. Διαδικασία εκλογής. Η διαδικασία εκλογής διεξάγεται ως εξής: (α) Αφού συζητηθεί η έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δραστηριότητες του, η ετήσια έκθεση του για τη γενική κατάσταση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., υποβληθούν οι ελεγμένοι λογαριασμοί, ο ισολογισμός και η ετήσια έκθεση των Ελεγκτών για την οικονομική κατάσταση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) µέλη θα αναλάβει τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και δεν μπορούν να είναι και υποψήφια στην εκλογή. Ένα από τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής θα είναι ο Προεδρεύων της Εφορευτικής Επιτροπής. (β) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος αποσύρει γραπτώς την υποψηφιότητά του μετά τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου, τούτο ανακοινώνεται προς τα µέλη από την εφορευτική επιτροπή, χωρίς όμως να διαγραφεί το όνομα του από το ψηφοδέλτιο. Τυχόν σταυροί προτιμήσεως στο όνομα αυτό θεωρούνται ως ανύπαρκτοι. (γ) Αν ο ολικός αριθμός των υποψηφίων πριν από την έναρξη της εκλογής είναι πέντε (5) ή λιγότεροι, τότε ανακηρύσσονται όλοι ως εκλεγέντες. (δ) Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου θα αναφέρεται ο αριθμός των κενών θέσεων για τις οποίες γίνεται η εκλογή και που θα είναι ο μέγιστος αριθμός σταυρών που θα μπορεί να σημειώσει το κάθε µέλος. (ε) Αφού τα ψηφοδέλτια σφραγιστούν και μονογραφηθούν από δύο µέλη της εφορευτικής επιτροπής, ξεκινά η διαδικασία της ψηφοφορίας µε βάση επίσημο αντίγραφο του

17 καταλόγου των µελών που είναι υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ και έχει την επίσημη σφραγίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Δεν υπάρχει δικαίωμα ψήφου µέσω πληρεξουσίου. (στ) Κάθε µέλος σημειώνει µε µμυστικότητα τις προτιμήσεις του σχηματίζοντας σταυρό (+), ή χι (χ), ή νι (ν) απέναντι από το όνομα ή τα ονόματα των υποψηφίων της προτίμησής του και ρίχνει το ψηφοδέλτιο στη σχετική κάλπη. (ζ) Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που φέρει οποιοδήποτε σημείο αναγνώρισης ή που έχει περισσότερους σταυρούς από τον ολικό αριθμό κενών θέσεων για τις οποίες γίνεται η εκλογή. (η) Μετά τη ψηφοφορία, η εφορευτική επιτροπή ετοιμάζει κατάλογο των υποψηφίων που έχουν εκλεγεί, καθώς και κατάλογο τριών (3) επιλαχόντων, µε τους ψήφους που πήρε ο καθένας µε σειρά επιτυχίας και αφού τους υπογράψει η Εφορευτική, ο Προεδρεύων τους κοινοποιεί στα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ το πρωί της επόμενης μέρας. (θ) Κάθε υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται στη διαλογή των ψήφων µε δικαίωμα ένστασης, η οποία εκδικάζεται άμεσα από την Εφορευτική Επιτροπή. (ι) Ενστάσεις εναντίον του αποτελέσματος ή και της διαδικασίας των εκλογών μπορούν να υποβληθούν από µέλη προς την εφορευτική επιτροπή, νοουμένου ότι θα παραδοθούν σε ένα µέλος της Κλαδικής επιτροπής που ανήκουν μέχρι τις 14:30 το απόγευμά το αργότερο, της επόμενης ημέρας της ετήσιας γενικής συνέλευσης. (ια) Η εφορευτική επιτροπή υποχρεούται να συνέλθει μέσα σε 24 το πολύ ώρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και να εξετάσει τυχόν ενστάσεις που υπεβλήθησαν. Η απόφαση της εφορευτικής επιτροπής για οποιανδήποτε ένσταση είναι τελεσίδικη. (ιβ) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων η απόφαση θα ληφθεί µε κλήρο. 3. Διαδικασία εκλογής ελεγκτού οικονομικών καταστάσεων. Η εκλογή προσοντούχου ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ γίνεται κατά την ημέρα της ετήσιας γενικής συνέλευσης. Υποβάλλεται εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο για το αξίωμα του ελεγκτού και ακολούθως η Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της επικυρώνει την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Μετά την εκλογή τα πεπραγμένα θα καταχωρούνται στο βιβλίο των Πρακτικών και θα υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης και τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής. Άρθρο 19. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. Οποιοδήποτε µέλος ή πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον στα κεφάλαια της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δύναται, κατόπιν γραπτής αιτήσεως προς τον Γραμματέα, να εξετάσει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα. 2. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ θα διατηρεί και θα φυλάσσει Μητρώο Μελών, το οποίο οποιοδήποτε µέλος δύναται να επιθεωρήσει κατόπιν γραπτής αιτήσεως προς τον Γραμματέα στις πιο πάνω ημέρες

18 Άρθρο 20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1. Τροποποίηση του Καταστατικού Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί, επαυξηθεί ή αντικατασταθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης µε μυστική ψηφοφορία, νοουμένου ότι είναι παρόντες τουλάχιστον το 50% (πενήντα τοις εκατόν) των εγγεγραµµένων µελών συν ένα και απαιτείται ειδική πλειοψηφία 75% (εβδομήντα πέντε τοις εκατόν) των παρόντων για κάθε αλλαγή εκτός και εάν προνοείται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Κάθε νέο άρθρο και κάθε νέα αλλαγή θα ανακοινώνεται στον Έφορο Συντεχνιών μέσα σε 14 (δέκα τέσσερεις) μέρες από την τροποποίηση του και θα συνοδεύεται από τον περί Συντεχνιών Κανονισμούς καθοριζομένου τέλους. Νοείται ότι η ισχύς των τροποποιήσεων του καταστατικού ισχύουν από την ημερομηνία εγγραφής τους από τον έφορο συντεχνιών. 2. Ερμηνεία του Καταστατικού Το Καταστατικό ερμηνεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο µε τη βοήθεια, αν είναι απαραίτητο, νομικού συμβούλου. Σε περίπτωση ασάφειας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά. Αποφάσεις του είδους αυτού θα γνωστοποιούνται στα µέλη µε ανάρτηση ειδοποίησης στον πίνακα των ανακοινώσεων στα γραφεία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ και µε ηλεκτρονικό μήνυμα και θα δεσμεύουν όλα τα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ μέχρις ότου ακυρωθούν ή τροποποιηθούν από Γενική Συνέλευση. Άρθρο 21. ΔΙΑΛΥΣΗ Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ διαλύεται όταν: 1. Ο συνολικός αριθμός των µελών της κατέλθει κάτω των 20 (είκοσι). 2. Κατόπιν αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης των µελών που καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, µε πλειοψηφία του 90% (ενενήντα τοις εκατόν) του ολικού αριθμού των µελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, µε μυστική ψηφοφορία. Αλλά σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν τουλάχιστο 20 (είκοσι) µέλη τα οποία είναι κατά της διαλύσεως η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ δεν είναι δυνατό να διαλυθεί. Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ διατίθεται στο Ταμείο Ευημερίας των φοιτητών του Πανεπιστημίου, εκτός εάν δημιουργηθεί Ταμείο Ευημερίας Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όπου θα διατίθεται σε αυτό. Άρθρο 22. ΑΠΕΡΓΙΕΣ 1. Απεργίες κηρύττονται όταν ληφθεί απόφαση µε μυστική ψηφοφορία των επηρεαζόμενων από την εργατική διαφορά µελών και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των µελών της Συντεχνίας τη λήψη απεργιακών μέτρων, µε σκοπό την ενίσχυση οποιασδήποτε απεργίας αφορά ευρύτερα εργασιακά ζητήματα, νοουμένου ότι κηρύχθηκε νόμιμα. 3. Νοείται ότι τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να αντιβαίνουν το παρόν καταστατικό, τους Περί Συντεχνιών Νόμους, και τους Περί Συντεχνιών Κανονισμούς

19 Άρθρο 23. ΔΙΑΦΟΡΑ 1. Η σφραγίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. είναι κυκλική και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, το όνομα της στην ελληνική γλώσσα, και στο κέντρο φέρει το έμβλημα του ΤΕ.ΠΑ.Κ. (απεικονίζει την Κτίση, το πνεύμα της δημιουργίας. Στο χέρι της κρατά κανόνα που αντιστοιχούσε, μετρικά, µε ένα ρωμαϊκό πόδι. Το έμβλημα προέρχεται από παράσταση ψηφιδωτού στην οικία του Ευστόλιου που βρίσκεται στο αρχαίο Κούριο και ανάγεται στις αρχές του 5ου π.χ. αιώνα). Η Γενική Συνέλευση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δύναται να αλλάξει ή τροποποιήσει τη σφραγίδα. 2. Κάθε µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ μπορεί µε την εγγραφή του να προμηθευτεί ένα αντίτυπο του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει το καταστατικό σε ηλεκτρονική μορφή για σκοπούς εκτύπωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν το ηλεκτρονικό κείμενο του καταστατικού µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθυνόμενοι στην διεύθυνση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ ή από την ιστοσελίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 3. Άγνοια του Καταστατικού δεν δίνεται ως δικαιολογία για παράβασή του. 4. Πρόβλεψη ή διάταξη του παρόντος Καταστατικού αναφερόμενη σε ένα όργανο ισχύει για οποιονδήποτε άλλο που λειτουργεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες και για το οποίο δεν έγινε ειδική πρόβλεψη. 5. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δύναται να έχει δικό της λάβαρο. 6. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ιδρύθηκε την 6 η Οκτωβρίου 2010 και ενεγράφη δυνάμει του περί Συντεχνιών Νόμου την (12 η Σεπτεμβρίου 2011). Υπογραφή Αιτητών 1. (Αναστάσιος Μερκούρης) 2. (Γιώργος Κωνσταντινίδης) 3. (Παύλος Χριστοδουλίδης) 4. (Λάζαρος Λαζαρής) 5. (Γεώργιος Φλωρίδης) 6. (Σάββας Σαββίδης) 7. (Βασίλειος Μεσαρίτης) Ημερομηνία (26/8/2011)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) Ιδρύεται Οργάνωση με το όνομα ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) με έδρα την Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) Ιδρύεται Οργάνωση με το όνομα ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) με έδρα την Λευκωσία. ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) Ιδρύεται Οργάνωση με το όνομα ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) με έδρα την Λευκωσία. ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ Οι σκοποί της Οργάνωσης είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών του GRAMMAR SCHOOL Λευκωσίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Γονέων THE GRAMMAR SCHOOL που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συντεχνία Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας Της Ελλάδος (Κύπρου) Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ΑΡΘΡΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ 2. ΣΚΟΠΟΙ 3. Ε ΡΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ 4. ΜΕΛΗ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ. Η Συντεχνία προτού πάρει τη σημερινή οργανωτική της μορφή πέρασε από διάφορα άλλα στάδια και μορφές.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ. Η Συντεχνία προτού πάρει τη σημερινή οργανωτική της μορφή πέρασε από διάφορα άλλα στάδια και μορφές. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ Η Συντεχνία προτού πάρει τη σημερινή οργανωτική της μορφή πέρασε από διάφορα άλλα στάδια και μορφές. Στις 11/1/1940 ιδρύθηκε η Συντεχνία Εργατών Μεταφορών Λεμεσού, στις 26/4/1940

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ68 Μ11 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Η Ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας, ιδρύει (1964) σύνδεσμο, χωρίς καμία πολιτική χροιά ή ιδιοτέλεια, με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ'. Ο σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Μάιος 2005 ekloges 1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «.» ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «.» ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «.» ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΑΡΘΡΟ Ι ΕΠΩΝΗΜΙΑ α. Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών και μαθητριών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα