ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ)"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) Αρ. Μητρώου: 991 (Αναθεώρηση 2014)

2 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1. Η επωνυμία της Συντεχνίας είναι "Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ" και στο εξής για συντομία θα αναφέρεται ως "Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ". 2. Η έδρα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ θα είναι στη Λεμεσό, οδός Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, Τ.Θ , 3603 Λεμεσός στην οποία θα απευθύνονται όλες οι ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δεν έχει παραρτήματα. 3. Το επάγγελμα ή επιτήδευμα µε το οποίο σχετίζεται η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. είναι το επάγγελμά οποιουδήποτε µέλους που ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό και στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (αναφέρεται στο εξής ως ΤΕ.ΠΑ.Κ). Άρθρο 2. ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ 1. Την ίδρυση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ αποφάσισαν οι εργαζόμενοι, µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕ.ΠΑ.Κ που συµµετείχαν στην Α' Γενική Συνέλευση που συνήλθε στις 6 Οκτωβρίου Οι κύριοι σκοποί της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ είναι: (α) Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Εργαζομένων και Εργοδότη, η περαιτέρω βελτίωση των όρων εργασίας του Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕ.ΠΑ.Κ - μόνιμου, αορίστου, και ορισμένου χρόνου - και η ουσιαστική συμβολή του στην προώθηση των στόχων του ιδρύματος µμέσα από την αναβάθμιση του ρόλου του. (β) Η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων, των ωφελημάτων και των συμφερόντων των µελών και των συνταξιοδοτηµένων µελών της. 3. Σκοποί της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ είναι επίσης οι ακόλουθοι: (α) Η ρύθμιση των σχέσεων και η δια συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών ή δια οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διευθέτησης των διαφορών μεταξύ µελών και εργοδότη, μεταξύ µελών και μεταξύ µελών και άλλων εργαζομένων. (β) Η επίτευξη και διατήρηση δικαίων και κανονικών μισθών, εργασίμων ωρών και άλλων συνθηκών εργασίας, και γενικότερα η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των µελών, ώστε να βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και των οικογενειών τους στο επίπεδο των σύγχρονων απαιτήσεων της ζωής. (γ) Η αναγνώριση και αναβάθμιση του ρόλου του Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕ.ΠΑ.Κ μέσα από την ουσιαστική συµµετοχή του στα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων του ΤΕ.ΠΑ.Κ - 1 -

3 (δ) Η µέριµνα για την παροχή προς τα µέλη όλων ή μερικών των ακολούθων ωφελημάτων: βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας, δυστυχημάτων, οικονομικών δυσχερειών, ανεργίας και αποζημιώσεως για απώλεια ημερομίσθιων ένεκα επαγγελματικών διαφορών μετά από εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Η παροχή βοήθειας στους εξαρτωμένους αποθανόντων µελών, καθώς και η µέριµνα για την διασφάλιση της δικαιούμενης παροχής κοινωνικών ωφελημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα µέλη και τους εξαρτωμένους από αυτά. Επίσης, η µέριµνα και εξασφάλιση συνθηκών για την προστασία του δικαιώματος στη μητρότητα και στην πατρότητα. (ε) Η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων και ωφελημάτων των µελών που έχουν συνταξιοδοτηθεί. (στ) Ο αγώνας προς εξασφάλιση ή και βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας προς το συμφέρον των µελών για την προαγωγή και την προστασία των εργαζομένων και γενικώς της πλήρους εργατικής νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων. (ζ) Η οργάνωση όλων των Εργαζομένων στο Διδακτικό Ερευνητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΤΕ.ΠΑ.Κ. (η) Ο αγώνας για εξασφάλιση και βελτίωση της υγείας και ευημερίας, των όρων διαβίωσης και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων και των οικογενειών τους και η εξασφάλιση γι' αυτούς ωφελημάτων τέτοιας μορφής και βαθμού που να επιτρέπει τόσο την διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και καλύτερης ποιότητας ζωής όσο και την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. (θ) Ο αγώνας για εφαρμογή αξιοκρατίας, χρηστής διοίκησης και γενικά την εξάλειψη κάθε μορφή διάκρισης στην εργασία, µε έμφαση στην προώθηση και εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο δεν υπάρχουν διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων και οποιασδήποτε άλλης μορφής διάκρισης που αντιβαίνει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. (ι) Η διαρκής ενίσχυση και ανάπτυξη της δημόσιας παιδείας και ειδικότερα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Άρθρο 3. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 1. Γενικά η µε οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο τον οποίο η Γενική Συνέλευση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ ή το Διοικητικό της Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει για υλική, επαγγελματική, κοινωνική, μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη και ευημερία των µελών της. Ειδικά η ανάπτυξη αυτή θα επιδιώκεται µε την έκδοση περιοδικών ή φυλλαδίων, µε την οργάνωση διαλέξεων, μορφωτικών ομιλιών, δεξιώσεων, αθλητικών αγώνων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων κ.λπ. 2. Η προαγωγή συμβολή ή οικονομική συνεισφορά ή µε άλλο τρόπο άμεσα ή έμμεσα στις εργασίες η εμπλοκή σε διαδικασίες οποιουδήποτε Συνδέσμου ή οποιασδήποτε Ένωσης ή Συντεχνίας, Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας εγγεγραµµένων µε βάση τον περί Συντεχνιών Νόμο που έχουν σαν σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των εργαζομένων, των Συντεχνιών και των µελών τους. 3. Για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών και επιδιώξεων, η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ έχει το δικαίωμα να ενεργήσει ή να αποφασίσει µε τον τρόπο που τα αρμόδια σώματα της θα κρίνουν σωστό, αρκεί κάθε τέτοια ενέργεια ή απόφαση να είναι νόμιμή και σύμφωνη µε τους όρους του παρόντος καταστατικού

4 Άρθρο 4. ΕΚΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ Οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν των 16 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή πολιτικών πεποιθήσεων, το οποίο ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΤΕ.ΠΑ.Κ, οι ειδικοί και ερευνητικοί συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ολικής ή μερικής απασχόλησης, σε οργανική θέση ή θέση µε συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και οι αποσπασμένοι που εντάσσονται οργανικά στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΤΕ.ΠΑ.Κ., μπορεί να γίνει µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Νοείται όμως, ότι κανένα πρόσωπο το οποίο έχει προηγουμένως αποβληθεί δια παντός από την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. θα γίνεται δεκτό ως µέλος χωρίς τη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν ένα πρόσωπο γίνεται δεκτό ως µέλος θεωρείται ότι συμφωνεί να τηρεί και εφαρμόζει πλήρως το Καταστατικό και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Σ.Α.Π.ΤΕΠΑΚ. Άρθρο 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να γίνει µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ στο ειδικό έντυπο και να καταβάλει το τέλος εγγραφής. 2. Μόλις εγκριθεί ή απορριφθεί η αίτηση κατόπιν μελέτης των ενστάσεων, των συνθηκών και όλων των αναγκαίων λόγων, συμφώνα µε το Καταστατικό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για την απόφασή του εντός ενός μηνός. 3. Οποιοδήποτε µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μπορεί να υποβάλει ένσταση για απόρριψη ή αποδοχή ενός υποψήφιου µέλους ή διαγραφή ενός υφιστάμενου. Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μέχρι και µία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση για έγκριση ή απόρριψη του υποψήφιου µέλους. Στην περίπτωση που ζητείται η διαγραφή ενός υφιστάμενου µέλους αυτό πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μέχρι και µία εβδομάδα από την ημέρα της επιστολής για δικαιολόγηση της αιτίας διαγραφής. 4. Οποιοδήποτε µέλος, το οποίο επιθυμεί να διαγραφεί από µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μπορεί να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο στο ειδικό έντυπο και σύμφωνα µε το Άρθρο 11.4 και Άρθρο 6. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ 1. Τακτικοί: (α) Το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται σε 5.00 και θα καταβάλλεται εφ' άπαξ µε την αίτηση εγγραφής µέλους. Σε περίπτωση απόρριψης το δικαίωμα εγγραφής επιστρέφεται. (β) Μηνιαία συνδρομή που ορίζεται σε 0.2% πάνω στις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές (βασικός μισθός, ΑΤΑ και γενικές μισθολογικές αυξήσεις), πληρωτέα από κάθε ένα µέλος στο τέλος κάθε μήνα. Οι συνδρομές δυνατό να αποκόπτονται από τον εργοδότη για τη Συντεχνία. Νοείται ότι η υποχρέωση καταβολής συνδρομής αρχίζει κατά την ημερομηνία εγγραφής της Συντεχνίας από τον Έφορο Συντεχνιών. (γ) Η πώληση εντύπων, εμβλημάτων και διαφόρων αντικειμένων

5 2. Έκτακτοι: Δωρεές, κληροδοτήματα, έρανοι, εισπράξεις και έσοδα από παραστάσεις, χορούς, εκδηλώσεις και οποιοδήποτε άλλο εισόδημά. Άρθρο 7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τα κεφάλαια της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: 1. Για την πληρωμή εξόδων των αξιωματούχων. 2. Την πληρωμή εξόδων διαχειρίσεως, συµπεριλαµβανοµένων και εξόδων ελέγχου των λογαριασμών. 3. Την έγερση ή αντιμετώπιση οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας η οποία αφορά την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή οποιοδήποτε µέλος αυτής προς εξασφάλιση ή προστασία των δικαιωμάτων της ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τα οποία μπορεί να προκύψουν από τις σχέσεις οποιουδήποτε µέλους µε τις αρχές του ΤΕ.ΠΑ.Κ. 4. Την αντιμετώπιση και επίλυση επαγγελματικών διαφορών εκ μέρους της ή των µελών της. 5. Την αποζημίωση µελών γι' απώλεια ημερομισθίων, η οποία μπορεί να προκύψει από επαγγελματικές διαφορές ένεκα απεργίας ή ανταπεργίας από τον εργοδότη. 6. Την καταβολή επιδομάτων σε µέλη ή σε εξαρτωμένους των εξαιτίας θανάτου, ασθένειας, δυστυχήματος, σοβαρών οικονομικών δυσχερειών ή απεργίας των µελών ή ανταπεργίας από τον εργοδότη. 7. Την αγορά ή ενοικίαση οποιουδήποτε κτηρίου ή γης που απαιτείται για τους σκοπούς της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 8. Την πληρωμή συνδρομών ή άλλων εισφορών σε οποιαδήποτε νόμιμη Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία Συντεχνιών. 9. Την πληρωμή συνδρομών ή άλλων εισφορών σε φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα ή οργανισμούς. 10. Την εκπαιδευτική, μορφωτική και επαγγελματική κατάρτιση των µελών. 11. Τη διοργάνωση οποιωνδήποτε θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, δεξιώσεων, χορών, αθλοπαιδιών, εκδρομών ή εκδηλώσεων. 12. Την αγορά βιβλίων, εφημερίδων, και άλλων εντύπων, και τη συντήρηση αναγνωστηρίου προς χρήση των µελών. 13. Την πληρωμή τόκων επί καθορισμού δανείων και νόμιμων φόρων. 14. Για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό ο οποίος προβλέπεται κάθε φορά από το καταστατικό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Άρθρο 8. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τα κεφάλαια της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ τα οποία περισσεύουν μετά τα προνοούµενα από το άρθρο 7 τρέχοντα έξοδα, μπορούν κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να επενδύονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία σε κυβερνητικά χρεόγραφα, σε μετοχές εταιρειών που ιδρύονται και λειτουργούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των µελών τους στους τομείς της υγείας και ευημερίας και σε καταθέσεις σε - 4 -

6 οποιαδήποτε τράπεζα στην οποία χορηγήθηκε άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε Συνεργατική Εταιρεία ή Συνεργατικό Ταμιευτήριο εγγεγραµµένο στη δημοκρατία. Άρθρο 9. ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ θα παρέχει στα µέλη της ωφελήματα τα οποία θα παρέχονται κατόπιν εισήγησης των Κλαδικών Επιτροπών και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα µε διαδικασία την οποία ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και νοουμένου ότι τα επηρεαζόμενα µέλη θα έχουν τακτοποιημένες όλες τις υποχρεώσεις τους προς τη Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Το ύψος των ωφελημάτων και βοηθημάτων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του ανάλογα µε τις οικονομικές δυνατότητες της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δύναται να παρέχει στα µέλη της τα ακόλουθα ωφελήματα: 1. Επίδομα επαγγελματικών διαφορών σε µέλη τα οποία απεργούν ύστερα από απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή τα οποία βρίσκονται χωρίς εργασία λόγω εργοδοτικού λοκ-άουτ. Μέλη τα οποία θα κατέρχονται σε απεργία χωρίς εξουσιοδότηση από την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ δεν θα δικαιούνται τέτοιο επίδομα. 2. Νομική βοήθεια σε µέλη τα οποία έχουν ανάγκη τέτοιας βοήθειας, που προέκυψε από συνδρομή για προαγωγή συμφερόντων της συντεχνίας. 3. Βοηθήματα ασθένειας, ανικανότητας προς εργασίας λόγω δυστυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας σε µέλη τα οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν δικαιούνται ωφελήματα από το Κρατικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή άλλα ταμεία. 4. Βοηθήματα ενδείας σε µέλη ή σε εξαρτώμενους των τα οποία έχουν ανάγκη τέτοιας βοήθειας. 5. Βοηθήματα για έξοδα κηδείας. Άρθρο 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Κάθε μέλος έχει τις ακόλουθες επιπρόσθετες υποχρεώσεις και δικαιώματα παράλληλα των άλλων που περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα του Καταστατικού αυτού. 1. Υποχρεώσεις: (α) Κάθε µέλος θα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει το δικαίωμα εγγραφής του καθώς και τις συνδρομές του. (β) Κάθε µέλος θα είναι υποχρεωμένο να τηρεί και να σέβεται το Καταστατικό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και να συνεισφέρει στην πρόοδο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ κατά το μέτρο των δυνάμεών του. (γ) Εάν οποιοδήποτε µέλος αδικαιολόγητα καθυστερεί τις συνδρομές του περισσότερο των τριών μηνών, θα ειδοποιείται γραπτώς από τον Ταμία για να πληρώσει αυτές εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών. Εάν παραλείψει να πληρώσει θα ειδοποιηθεί γραπτώς εκ νέου από τον Γραμματέα για να εξοφλήσει εντός οκτώ (8) ημερών και όταν δεν συμμορφωθεί τότε το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός των άλλων νόμιμων μέτρων δύναται να το διαγράψει και να κατακρατήσει προς όφελος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. όλες τις συνδρομές και ποσά, τα οποία πλήρωσε μέχρι τότε. Για την επανεγγραφή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού το µέλος καταβάλει όλα τα καθυστερημένα προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ποσά

7 (δ) Όλα τα µέλη είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (ε) Να λαμβάνει ενεργά μέρος σε κάθε νόμιμη δράση της Συντεχνίας προς επίτευξη των σκοπών της. 2. Δικαιώματα: Κάθε µέλος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Να απολαμβάνει τα ωφελήματα που προκύπτουν από τη δράση και τους αγώνες της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. για την εκπλήρωση των σκοπών της. (β) Να απολαμβάνει σύμφωνα µε την οριζόμενη διαδικασία τα ωφελήματα και βοηθήματα τα οποία θεσπίζει η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (γ) Να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζει χωρίς κανένα εμπόδιο τις απόψεις του επί των θεμάτων για τα οποία εκλήθη η συνέλευση και να ψηφίζει κατά τη λήψη των αποφάσεων, αν έχει σύμφωνα µε το Καταστατικό δικαίωμα ψήφου. (δ) Να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα αξιώματα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., σύμφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού. (ε) Να υποβάλλει γραπτώς µε σαφήνεια και όσο το δυνατό λεπτομερειακά οποιοδήποτε ζήτημα προς την Κλαδική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά µε τη διαχείριση ή την διεύθυνση των υποθέσεων της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Αν από την εξέταση του παραπόνου του δεν ικανοποιηθεί εντός 30 (τριάντα) ημερών έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όπως προνοείται από το Άρθρο 17.1(β) του Καταστατικού και η Έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την παύση και αντικατάσταση όλων ή μερικών από τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εναντίον των οποίων έγινε το παράπονο του µέλους όπως προνοείται από το Άρθρο 17.6 του Καταστατικού. (στ) Να ζητήσει µε αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να λάβει δωρεάν αντίγραφο της Ετήσιας Γενικής Έκθεσης της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. όπως αυτή υπεβλήθη στον Έφορο των Συντεχνιών. (ζ) Να ζητήσει µε αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να επιθεωρήσει τα βιβλία και τα αρχεία της Συντεχνίας. Άρθρο 11. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 1. Κάθε µέλος το οποίο: (α) παρακούει ή αρνείται να συµµορφωθεί µε όσα ορίζει το Καταστατικό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή µε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή ενεργεί διασπαστικά, ή προξενεί µε οποιονδήποτε τρόπο βλάβη σε συμφέροντα ή την περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., (β) καθυστερεί τις συνδρομές του πέραν των τριών μηνών αδικαιολόγητα, (γ) υβρίζει, συκοφαντεί συμπεριφέρεται απρεπώς προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή διαπράττει οποιαδήποτε ανάρμοστη πράξη, υπόκειται στις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει αφού προηγουμένως εξετάσει όλες τις συνθήκες και περιστάσεις της κατηγορίας: (i) Παρατήρηση. (ii) Γραπτή Επίπληξη

8 (iii) Προσωρινή αποβολή μέχρι 6 μηνών. (iv) Αποβολή για πάντα η οποία θα τύχει της έγκρισης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. 2. Νοείται όμως ότι κανένα µέλος, το οποίο θα αποβάλλεται προσωρινώς, θα απαλλάσσεται των υποχρεώσεων του προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. κατά τη διάρκεια της περιόδου της ποινής του, θα αναστέλλονται όμως όλα τα δικαιώματα του. 3. Κάθε µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. το οποίο επιθυμεί να παραιτηθεί θα υποβάλει την παραίτηση του γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο και θα απαλλάσσεται από τις συνδρομές του από τον επόμενο μήνα. 4. Μέλος το οποίο έδωσε την παραίτηση του από την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. χάνει όλα τα δικαιώματα του που είχαν σχέση µε αυτή. 5. Μέλος το οποίο δεν έχει τακτοποιημένες τις συνδρομές του δεν δικαιούται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις ή να έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Άρθρο 12. ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Συστήνονται πέντε (5) Κλαδικές Επιτροπές που θα αντιπροσωπεύουν πέντε (5) διαφορετικούς κλάδους ως ακολούθως, Κλάδος Α Κλάδος Β Κλάδος Γ Κλάδος Δ Κλάδος Ε Οι Κλαδικές Επιτροπές θα επιλαμβάνονται ειδικών θεμάτων του κλάδου τους και θα είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και προώθηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως: (α) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου Α - Όσα εκλεγμένα µέλη ΔΕΠ βρίσκονται στη βαθμίδα Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή. (β) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου Β - Όσα εκλεγμένα µέλη ΔΕΠ βρίσκονται στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα. (γ) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου Γ - Όλα τα ενταγμένα µέλη ΔΕΠ (δ) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου Δ - Όλα τα µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ε) Κλαδική Επιτροπή Κλάδου Ε - Όλο το υπόλοιπο ακαδημαϊκό προσωπικό που δεν ανήκει σε καμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες Στις περιπτώσεις αλλαγής σε βαθμίδα των µελών αυτόματα θα αλλάζουν και Κλάδο. 2. Κάθε Κλαδική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη µε διετή θητεία. Ο πρόεδρος κάθε Επιτροπής συμμετέχει αυτοδίκαια (ex officio) και στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα µε το Άρθρο Σε περίπτωση που ο πρόεδρος μιας Κλαδικής Επιτροπής δικαιολογημένα δεν μπορεί να συµµετάσχει σε κάποια συνεδρία του Διοικητικού - 7 -

9 Συμβουλίου τότε δύναται να αντικατασταθεί από άλλο µέλος της Επιτροπής της συγκεκριμένης Κλαδικής το οποίο θα οριστεί από την Κλαδική Επιτροπή. 3. Τα µέλη της Κλαδικής Επιτροπής εκλέγονται µε μυστική ψηφοφορία από µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. που είναι και µέλη του αντίστοιχου κλάδου. Μέλος Κλαδικής Επιτροπής δεν δύναται να είναι ταυτόχρονα µέλος της Γραµµατείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Η εκλογή της Κλαδικής Επιτροπής διεξάγεται κατά την Ετήσια Κλαδική Συνέλευση ως εξής: (α) Αφού γίνει απολογισμός πεπραγμένων από την απερχόμενη Κλαδική Επιτροπή για την διετία που πέρασε, η Γενική Συνέλευση της Κλαδικής θα διορίσει εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) µέλη τα οποία θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι και υποψήφια στην εκλογή. (β) Σε κάθε παρευρισκόμενο µέλος, το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου να δοθεί ένα ψηφοδέλτιο που θα φέρει τη σφραγίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και θα είναι μονογραφημένο από δύο µέλη της εφορευτικής επιτροπής. Για την υποβολή υποψηφιοτήτων ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) Κάθε µέλος θα ψηφίζει μέχρι τρία (3) ονόματα υποψηφίων τους οποίους θεωρεί κατάλληλους για µέλη της Κλαδικής Επιτροπής. Έπειτα ρίχνει το ψηφοδέλτιο σε σχετική κάλπη. (δ) Αν ο ολικός αριθμός των υποψηφίων είναι τρεις (3) ή λιγότεροι, τότε ανακηρύσσονται όλοι ως εκλεγέντες. (ε) Κάθε ψηφοδέλτιο στο οποίο έχουν ψηφιστεί περισσότερα από τρία για µέλη της κλαδικής επιτροπής ή έχει οποιαδήποτε ένδειξη για την ταυτότητα του ψηφοφόρου ακυρώνεται. (στ) Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα ανακηρυχθούν µέλη της κλαδικής επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση θα ληφθεί µε κλήρο. (ζ) Μετά την εκλογή, τα πεπραγμένα θα καταχωρούνται στο βιβλίο των Πρακτικών και θα υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης και τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής. (η) Ο καταρτισμός σε σώμα της κλαδικής επιτροπής γίνεται ως εξής: Τα µέλη της κλαδικής επιτροπής συνέρχονται στην πρώτη τους συνεδρία αμέσως μετά την εκλογή τους και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο που θα συμμετέχει αυτοδίκαια (ex offιcio) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 4. Η λειτουργία των Επιτροπών πρέπει να συνάδει µε το Καταστατικό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 5. Οι Κλαδικές Επιτροπές επιλαμβάνονται όλων των κλαδικών επαγγελματικών θεμάτων των µελών τους. 6. Τα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. καθίστανται αυτόματα µέλη της Κλαδικής που ανήκουν στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους όπως αυτοί καθορίζονται από το Άρθρο Οι Κλαδικές Επιτροπές θα πρέπει, (α) να συνεδριάζουν τακτικά µία φορά το μήνα και έκτακτα όταν συγκαλέσει συνεδρία ο Πρόεδρος Κλαδικής Επιτροπής ή όταν αναφύεται επείγον ζήτημα. Οι αποφάσεις της Κλαδικής Επιτροπής θα καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών και θα υπογράφονται από όλα τα µέλη στην επόμενη συνεδρία. Επίσης θα καταχωρούνται τα ονόματα των µελών που διαφωνούν όπως και οι λόγοι της διαφωνίας. Καμιά απόφαση της Κλαδικής Επιτροπής δεν θα είναι έγκυρη εκτός αν υπήρχε απαρτία στην Συνεδρία κατά την οποία - 8 -

10 λήφθηκε η απόφαση. Για να σχηματισθεί απαρτία είναι απαραίτητη η παρουσία 2 (δύο) τουλάχιστον από τα 3 (τρία) µέλη. (β) να κηρύττουν κενή θέση οποιουδήποτε µέλους της Κλαδικής Επιτροπής το οποίο παραιτείται ή απουσιάζει χωρίς λόγο ή λογική δικαιολογία κατά τρεις συνεχείς συνεδριάσεις από τις οποίες η µία θα είναι τακτική, και να διορίζει στη θέση του τον πρώτο επιλαχόντα στην τελευταία εκλογή. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρώτος επιλαχών δεν αποδέχεται το διορισμό θα διορίζει το δεύτερο επιλαχόντα και στην περίπτωση που ο δεύτερος επιλαχών δεν αποδέχεται το διορισμό θα διορίζει τον τρίτο επιλαχόντα. Αν κανείς από τους τρεις επιλαχόντες δεν αποδέχεται το διορισμό ή αν δεν υπάρχει επιλαχών, τότε εκλέγεται αντικαταστάτης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση της συγκεκριμένης Κλαδικής. (γ) να υποβάλλουν την παραίτησή τους εάν η πλειοψηφία της Κλαδικής Επιτροπής που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση της Κλαδικής υποβάλουν παραίτηση. Άρθρο 13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από δέκα (10) µέλη. Τα µέλη του Συμβουλίου πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας τους και να µην είναι µέλη Συμβουλίου ή αξιωματούχοι άλλης συντεχνίας εγγεγραµµένης µε βάση τον περί Συντεχνιών Νόμο. 2. Τα πέντε (5) µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελούν την Γραμματεία εκλέγονται από τα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. σε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε 2 χρόνια µε μυστική ψηφοφορία η οποία γίνεται σύμφωνα µε το Άρθρο Τα υπόλοιπα πέντε (5) µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τις Κλαδικές Επιτροπές που συστήνονται σύμφωνα µε το Άρθρο 12. Οι εκάστοτε Πρόεδροι των Κλαδικών συμμετέχουν αυτοδίκαια (ex offιcio) στο Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Τα µέλη της Γραµµατείας καταρτίζονται σε σώμα µε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα και Ταμία. Για τα αξιώματα του Προέδρου και του Γραμματέα υπάρχει περιορισμός εκλογής μέχρι και τρεις συνεχόμενες θητείες και θα προέρχονται πάντοτε από τους Κλάδους Α, Β, Γ ή Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει υπεύθυνους τομέων για καλύτερη λειτουργία του Συμβουλίου όπως υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων, επιμόρφωσης, ευημερίας, οργάνωσης κ.λπ. 5. Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει από την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέγεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί τον δεύτερο χρόνο από την εκλογή του. Σε περίπτωση παραίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο, τότε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί θα θητεύσει για την περίοδο που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της θητείας του παραιτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο: (α) Θα διαχειρίζεται και θα διευθύνει τις εργασίες της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και γενικά θα ενεργεί για και εκ μέρους της έχοντας σαν πρώτιστο του καθήκον τον αγώνα για την επίτευξη των σκοπών της. (β) Θα επιβλέπει γενικά τη διαχείριση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., θα κρατά λογαριασμούς και θα ελέγχει από καιρό σε καιρό τα οικονομικά της. (γ) Θα φροντίζει όπως ακολουθούνται οι πρόνοιες του Καταστατικού και θα αποφασίζει για οποιοδήποτε σημείο το οποίο το Καταστατικό δεν καλύπτει ή είναι αμφιβόλου ερμηνείας. Για τούτο τα µέλη θα λαμβάνουν γνώση µέσω ανακοίνωσης (ηλεκτρονικώς ή άλλως) και µε την ανάρτηση ειδοποιήσεων στην πινακίδα, η οποία θα βρίσκεται στα γραφεία της - 9 -

11 Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Αυτές οι αποφάσεις θα δεσμεύουν όλα τα µέλη μέχρις ότου εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση, ακυρωθούν ή τροποποιηθούν. (δ) Θα συντάσσει πριν τη λήξη του έτους τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, ο οποίος θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. (ε) Θα διαχειρίζεται γενικά την περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. σύμφωνα µε τον περί Συντεχνιών Νόμο, και θα μπορεί να ξοδεύει χρήματα σύμφωνα µε το Άρθρο 7, τα οποία είναι αναγκαία για τις ανάγκες της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και την επίτευξη των σκοπών της. (στ) Δεν θα μπορεί να συνάπτει δάνειο που να υπερβαίνει συνολικά τα χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. (ζ) Θα συνεδριάζει τακτικά µία φορά το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν πέντε (5) µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αναφύεται επείγον ζήτημα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα καταχωρούνται στο βιβλίο των Πρακτικών και θα υπογράφονται από όλα τα µέλη στην επόμενη συνεδρία. Επίσης, θα καταχωρούνται τα ονόματα των µελών που διαφωνούν ως και οι λόγοι της διαφωνίας. Καμιά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι έγκυρη εκτός αν υπήρχε απαρτία στην Συνεδρία κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Για να σχηματισθεί απαρτία είναι απαραίτητη η παρουσία 5 (πέντε) τουλάχιστον από τα 10 (δέκα) µέλη. (η) Θα κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο παραιτείται ή απουσιάζει χωρίς λόγο ή λογική δικαιολογία κατά τρεις συνεχείς συνεδριάσεις από τις οποίες η µία θα είναι τακτική, και θα διορίζει στη θέση του τον πρώτο επιλαχόντα στην τελευταία εκλογή. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρώτος επιλαχών δεν αποδέχεται το διορισμό θα διορίζει το δεύτερο επιλαχόντα και στην περίπτωση που ο δεύτερος επιλαχών δεν αποδέχεται το διορισμό θα διορίζει τον τρίτο επιλαχόντα. Αν κανείς από τους τρεις επιλαχόντες δεν αποδέχεται το διορισμό ή αν δεν υπάρχει επιλαχών, τότε εκλέγεται αντικαταστάτης από έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που ο παραιτούμενος είναι Πρόεδρος Κλαδικής τότε η Κλαδική Επιτροπή εκλέγει νέο Πρόεδρο. (θ) Θα υποβάλλει την παραίτηση του αν η πλειοψηφία των πέντε που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση ή περισσότερα µέλη υποβάλουν παραίτηση ή για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση τους. Νοείται ότι πριν από την παραίτηση θα κληθεί Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα µε το Άρθρο 18. (ι) Θα προσλαμβάνει και θα απολύει το προσωπικό που είναι αναγκαίο για υποστήριξη της δράσης της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 6. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. εκτός των περιπτώσεων που προνοείται ειδικά από το παρόν Καταστατικό θα δεσμεύεται µε τις υπογραφές του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Τα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. αμισθί εκτός εάν ήθελε ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για ειδική πληρωμή επιδομάτων σε συγκεκριμένα µέλη για εργασία την οποία εκτέλεσαν κατόπιν προηγούμενης εντολής του Συμβουλίου. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί µε βάση το Άρθρο 13.4, να διορίζει επιτροπές για τη μελέτη και την υποβολή εκθέσεων για εργασίες της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή ζητημάτων που την αφορούν. 9. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. είναι εγγεγραμμένη στο όνομα της και θα είναι εµπεπιστευµένη στο Διοικητικό Συμβούλιο προς χρήση και όφελος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και των µελών αυτής. 10. Οι εγγραφές σ' όλα τα Βιβλία και τα Μητρώα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. θα γίνονται µε μελάνι και θα τηρείται ταυτόχρονα ηλεκτρονικό αρχείο

12 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνάψει δάνειο για σκοπούς της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μέχρι Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Κλαδικών Επιτροπών της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. διεξάγονται σύμφωνα µε εσωτερικό κανονισμό που θεσπίζεται µε βάση το παρόν καταστατικό από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ (α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας έχει τη νικώσα ψήφο. (β) Εξουσιοδοτεί τον ταμία για τις πληρωμές οι οποίες θα βασίζονται σε αποδείξεις, οι οποίες θα φυλάσσονται και θα είναι προσιτές σε οποιονδήποτε κανονικό έλεγχο. (γ) Εκπροσωπεί την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. έναντι των Πανεπιστημιακών Αρχών, της Πολιτείας, άλλων οργανισμών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. (δ) Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (ε) Υπογράφει µαζί µε τον Γραµµατέα όλα τα έγγραφα και επιστολές της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (α) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται. (β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, σύμφωνα µε ανάθεση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (α) Κρατά Βιβλίο Πρακτικών στο οποίο θα καταχωρούνται πλήρως και ακριβώς όλες οι αποφάσεις, ειδικά δε σε σχέση µε το διορισμό αξιωματούχων, την είσπραξη χρημάτων, τη διάθεση περιουσίας και τη σύνταξη κανονισμών. Θα καταχωρούνται επίσης σε αυτό πλήρως και ακριβώς τα ονόματα των προτεινόμενων υποψηφίων για οποιοδήποτε αξίωμα, και το αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκλογής αξιωματούχου. (β) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., σφραγίζει και υπογράφει μαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και επιστολές της και διατηρεί κατάλογο όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. (γ) Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των βιβλίων των πρακτικών, των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων καθώς και των αρχείων γενικά της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (δ) Αποστέλλει στον Έφορο Συντεχνιών πριν τη 15η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, την εξελεγμένη γενική κατάσταση των εισπράξεων, κεφαλαίων, πραγμάτων και δαπανών, η οποία θα δείχνει πλήρως το ενεργητικό και παθητικό κατά την προηγούμενη 31η Δεκεμβρίου και τις εισπράξεις και δαπάνες του έτους, το οποίο προηγείται της ημερομηνίας μέχρι της οποίας γίνεται η κατάσταση αυτή. Θα δεικνύει χωριστά τα έξοδα όσον αφορά τους διάφορους σκοπούς της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., θα ετοιμάζει την έκθεση κατά τέτοιο τρόπο και θα περιλαμβάνει τέτοιες λεπτομέρειες όπως ο Έφορος των Συντεχνιών εκάστοτε απαιτεί. 4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (α) Είναι υπεύθυνος για την οργανωτική δομή και συγκρότηση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ

13 (β) Επιβλέπει την ομαλή και σωστή λειτουργία του όλου μηχανισμού της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και επιλύει όλα τα οργανωτικά προβλήματα. (γ) Υποβάλλει εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τα τυχόν προβλήματα οργανωτικής φύσης. (δ) Διατηρεί μητρώο µελών που δείχνει τον αύξοντα αριθμό, επίθετο, όνομα, διεύθυνση, επάγγελμά ή επιτήδευμά, τηλέφωνο, ημερομηνία γεννήσεως, ημερομηνία εγγραφής, ημερομηνία διαγραφής, το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές που πληρώθηκαν για το κάθε µέλος της Συντεχνίας. 5. ΤAMIAΣ Ο Ταμίας: (α) Διατηρεί Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρούνται πλήρως και ακριβώς όλες οι εισπράξεις, συνεισφορές, έρανοι και όλες οι πληρωμές, οι γινόμενες εκ μέρους της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (β) Διατηρεί Βιβλίο Περιουσίας το οποίο καταγράφει λεπτομερώς όλη τη περιουσία, της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. µε την αξία της. (γ) Διατηρεί στελέχη (βιβλιάριο) αποδείξεων για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων εις διπλούν για όλες τις εισπράξεις ή συνεισφορές χρημάτων εκ μέρους της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., αντίγραφα των οποίων θα μένουν στο στέλεχος. (δ) Διατηρεί στελέχη αποδείξεων για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων εις διπλούν για όλες τις πληρωμές χρημάτων από ή εκ μέρους της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., αντίγραφα των οποίων θα μένουν στο στέλεχος. (ε) Διατηρεί Βιβλίο Στελεχών Αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο θα καταχωρούνται όλα τα πιο πάνω στελέχη λεπτομερώς. (στ) Είναι υπεύθυνος για τα χρήματα της Συντεχνίας τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή στον έλεγχό του. (ζ) Εφοδιάζει το Διοικητικό Συμβούλιο µε την οικονομική κατάσταση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. οποτεδήποτε του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να πράξει τούτο, ή κατά την παραίτηση του ή στην ετήσια Γενική Συνέλευση ή οποτεδήποτε η Γενική Συνέλευση το ζητήσει από αυτόν. (η) Δίνει αληθή και ορθό λογαριασμό για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές τις γενόμενες από αυτόν, για το υπόλοιπο των χρημάτων τα οποία είναι στην κατοχή του καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. η οποία του είναι εµπεπιστευµένη την ημέρα των τελευταίων λογαριασμών. (θ) Καταθέτει στο όνομα της Συντεχνίας κάθε ποσό το οποίο υπερβαίνει τα πεντακόσια Ευρώ ( 500) σε ένα Τραπεζικό Ίδρυμα, σύμφωνα µε το Άρθρο 8, στην Κύπρο αλλά δε θα αποσύρει χρήματα άνευ της υπογραφής του Προέδρου. (ι) Παραδίδει αν τούτο ζητηθεί μετά τον έλεγχο των λογαριασμών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. κάθε υπόλοιπο οφειλόμενο από τον ίδιο στη Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και όλα τα γραμμάτια, βιβλία και άλλη περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. η οποία είναι στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό του. (ια) Αποστέλλει στον Έφορο Συντεχνιών όποτε του ζητηθεί λεπτομερή λογαριασμό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. για ορισμένη περίοδο και θα δεικνύει και θα παρέχει λεπτομερώς οποιανδήποτε πληροφορία όσο αφορά τους λογαριασμούς η οποία θα του ζητηθεί και γενικά θα συμμορφώνεται προς τις πρόνοιες του περί Συντεχνιών Νόμου και Κανονισμών. (ιβ) Φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής και συνδρομών των µελών και εκδίδει απόδειξη για και από μέρους της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. η οποία θα φέρει τη σφραγίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και ο τύπος της απόδειξης θα είναι ο ακόλουθος:

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: Έλαβα παρά του κου/κας.. το ποσό των Ευρώ. ως δικαίωμα εγγραφής/συνδρομής για. Ημερομηνία Ταμίας Άρθρο 15. ΕΛΕΓΚΤΗΣ 1. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση επικυρώνει εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και διορίζει ελεγκτικό οίκο. Τα καθήκοντα του είναι τα φυσιολογικά καθήκοντα που απορρέουν από την ευθύνη να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία. Ο ελεγκτικός οίκος δέον να τύχει της εγκρίσεως του Εφόρου των Συντεχνιών και ο ελεγκτής να µην είναι µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 2. Ο ελεγκτικός οίκος: (α) Θα έχει το δικαίωμα να εξετάζει ελεύθερα όλα τα βιβλία και έγγραφα τα οποία ήθελε χρειαστεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του. (β) Θα ελέγχει τους λογαριασμούς και τα βιβλία και έγγραφα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. κάθε έτος, όταν πληρούται η θέση αξιωματούχου του οποίου τα καθήκοντα ενέχουν χρηματική ευθύνη και σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση την οποία ήθελε θεωρήσει αναγκαία ή όταν αυτό του ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση. (γ) Θα ετοιμάζει ετήσια έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Συντεχνίας και του τρόπου µε τον οποία κρατήθηκαν οι λογαριασμοί. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και τον Έφορο των Συντεχνιών. (δ) Θα ετοιμάζει τους λογαριασμούς της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ σύμφωνα µε τις πρόνοιες του περί Συντεχνιών Νόμου και Κανονισμών. 3. Αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης των ελεγκτών θα τοποθετείται στην ιστοσελίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ και σε περίοπτο μέρος στην πινακίδα στα Γραφεία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Άρθρο 16. ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 1. Οι αξιωματούχοι της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δύναται να παυθούν κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης για τους εξής λόγους: Για αμέλεια καθήκοντος, δολιότητα, άρνηση προς εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για οποιανδήποτε άλλη πολύ σοβαρή αιτία την οποία η Γενική Συνέλευση αποδέχεται. Με την παύση του αξιωματούχου την κενωθείσα θέση µέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει επιλαχόντας σύμφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 13.5(η) και το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί σε εκλογές για πλήρωση του αξιώματος. 2. Όλοι οι αξιωματούχοι προτού αποχωρήσουν από τη θέση τους οφείλουν να παραδώσουν στους νέους αξιωματούχους όλα τα βιβλία, χρήματα, σημειώσεις, αποδείξεις, επιστολές και άλλη περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ την οποία τους έχουν εμπιστευθεί και να λάβουν σχετική απόδειξη

15 Άρθρο 17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σώμα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (α) Ετήσια Τακτική: Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνεται μια φορά το έτος κατά το μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο σε ημερομηνία η οποία θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Συνέλευση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρουσιάζει προς τα µέλη έκθεση απολογισμού της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει τους ελεγμένους λογαριασμούς, τον ισολογισμό της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μαζί µε την έκθεση των Ελεγκτών τον προϋπολογισμό και οποιοδήποτε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν η Γενική Συνέλευση θα προχωρεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου όταν λήξει η θητεία του. (β) Έκτακτες: Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα γίνονται µε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν το 25% (είκοσι πέντε τις εκατόν) των µελών υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο εξηγώντας τους λόγους αυτής της σύγκλησης, νοουμένου ότι οι αιτητές έχουν τακτοποιήσει όλες τις χρηματικές υποχρεώσεις τους προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μέχρι της υπογραφής της αιτήσεως. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. πρέπει να δίνει προειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης (µε ηλεκτρονικό μήνυμα), η οποία θα αναφέρει την ημερομηνία το μέρος, την ώρα και την ημερησία διάταξη αυτής της Συνέλευσης. Σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών διαφορών ή άλλων σοβαρών ή έκτακτων ζητημάτων δύναται να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση χωρίς την πιο πάνω αναφερόμενη ειδοποίηση. 3. Σε Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να γίνει καμία εργασία, εκτός εάν σχηματισθεί απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως. Απαρτία θα θεωρείται ότι έχει σχηματισθεί εάν είναι παρόντες τουλάχιστον το 50% (πενήντα τοις εκατόν) των εγγεγραµµένων µελών της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ενός. Εάν και τότε δεν υπάρχει απαρτία, τότε µε την παρέλευση μισής ώρας από την ώρα που ορίσθηκε η Συνέλευση θεωρείται ότι το σύνολο των παρευρισκομένων µελών αποτελούν απαρτία εκτός και εάν πρόκειται για θέμα για το οποίο το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. 4. Στην περίπτωση Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων οι οποίες καλούνται κατόπιν αιτήσεως των µελών στη βάση του Άρθρου 17.1(β), αν δεν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 25% (είκοσι πέντε τις εκατόν) των εγγεγραµµένων µελών της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ που έχουν δικαίωμα ψήφου έστω μετά από παρέλευση μισής ώρας, τότε η Συνέλευση διαλύεται και δεν επαναλαμβάνεται. 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει νικώσα ψήφο. 6. Η εκλογή των αξιωματούχων της Συντεχνίας, αντιπροσώπων σε Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία γίνεται µε μυστική ψηφοφορία. Επίσης η ψηφοφορία σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις για ζητήματα αλλαγής επωνυμίας, συγχωνεύσεως µε άλλη, ιδρύσεως ή προσχωρήσεως σε Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία, επιβολής αναγκαστικών εισφορών, τροποποιήσεως του καταστατικού, διαλύσεως, εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητήματα προσωπικής φύσεως ή άλλα σοβαρά ζητήματα τα οποία υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, θα γίνονται δια μυστικής ψηφοφορίας και απαιτείται ειδική πλειοψηφία 75% (εβδομήντα πέντε τις εκατόν) και παρουσία τουλάχιστο του 50% (πενήντα τοις εκατόν) των µελών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, θα γίνεται µε ανύψωση των χεριών, εκτός εάν από οποιοδήποτε παρευρισκόμενο µέλος ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας και

16 υιοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση µε απλή πλειοψηφία. Τα µέλη δέον να ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Άρθρο 18. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΛΟΓΕΣ 1. Υποβολή Υποψηφιοτήτων. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται ως εξής: (α) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και πρέπει να υποστηρίζονται γραπτώς από τουλάχιστον δύο µέλη, που είναι τακτοποιημένα µε όλες τις υποχρεώσεις τους προς την Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. (β) Αφού λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος ελέγχει την εγκυρότητά τους και ετοιμάζει κατάλογο ονομάτων όλων των υποψηφίων των οποίων τις υποψηφιότητές τους θεώρησε έγκυρες, µε αλφαβητική σειρά των επιθέτων και ένδειξη του Τμήματος όπου υπάγεται ο κάθε υποψήφιος και φροντίζει να κοινοποιηθεί σε όλα τα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., τέσσερις (4) τουλάχιστον μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση. (γ) Τυχόν ενστάσεις εναντίον της απόφασης του Προέδρου να θεωρήσει οποιανδήποτε υποψηφιότητα έγκυρη ή άκυρη πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ή µέσω των Κλαδικών Επιτροπών, τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις που θα υποβληθούν εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) μέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τελεσίδικα για οποιανδήποτε ένσταση και ακολούθως ετοιμάζει το ψηφοδέλτιο µε αλφαβητική σειρά των επιθέτων και µε ένδειξη του Τμήματος όπου εργάζεται ο κάθε υποψήφιος και φροντίζει να κοινοποιηθεί στα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 24 (είκοσι τέσσερεις) τουλάχιστον ώρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. 2. Διαδικασία εκλογής. Η διαδικασία εκλογής διεξάγεται ως εξής: (α) Αφού συζητηθεί η έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δραστηριότητες του, η ετήσια έκθεση του για τη γενική κατάσταση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., υποβληθούν οι ελεγμένοι λογαριασμοί, ο ισολογισμός και η ετήσια έκθεση των Ελεγκτών για την οικονομική κατάσταση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ., εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) µέλη θα αναλάβει τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. και δεν μπορούν να είναι και υποψήφια στην εκλογή. Ένα από τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής θα είναι ο Προεδρεύων της Εφορευτικής Επιτροπής. (β) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος αποσύρει γραπτώς την υποψηφιότητά του μετά τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου, τούτο ανακοινώνεται προς τα µέλη από την εφορευτική επιτροπή, χωρίς όμως να διαγραφεί το όνομα του από το ψηφοδέλτιο. Τυχόν σταυροί προτιμήσεως στο όνομα αυτό θεωρούνται ως ανύπαρκτοι. (γ) Αν ο ολικός αριθμός των υποψηφίων πριν από την έναρξη της εκλογής είναι πέντε (5) ή λιγότεροι, τότε ανακηρύσσονται όλοι ως εκλεγέντες. (δ) Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου θα αναφέρεται ο αριθμός των κενών θέσεων για τις οποίες γίνεται η εκλογή και που θα είναι ο μέγιστος αριθμός σταυρών που θα μπορεί να σημειώσει το κάθε µέλος. (ε) Αφού τα ψηφοδέλτια σφραγιστούν και μονογραφηθούν από δύο µέλη της εφορευτικής επιτροπής, ξεκινά η διαδικασία της ψηφοφορίας µε βάση επίσημο αντίγραφο του

17 καταλόγου των µελών που είναι υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ και έχει την επίσημη σφραγίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. Δεν υπάρχει δικαίωμα ψήφου µέσω πληρεξουσίου. (στ) Κάθε µέλος σημειώνει µε µμυστικότητα τις προτιμήσεις του σχηματίζοντας σταυρό (+), ή χι (χ), ή νι (ν) απέναντι από το όνομα ή τα ονόματα των υποψηφίων της προτίμησής του και ρίχνει το ψηφοδέλτιο στη σχετική κάλπη. (ζ) Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που φέρει οποιοδήποτε σημείο αναγνώρισης ή που έχει περισσότερους σταυρούς από τον ολικό αριθμό κενών θέσεων για τις οποίες γίνεται η εκλογή. (η) Μετά τη ψηφοφορία, η εφορευτική επιτροπή ετοιμάζει κατάλογο των υποψηφίων που έχουν εκλεγεί, καθώς και κατάλογο τριών (3) επιλαχόντων, µε τους ψήφους που πήρε ο καθένας µε σειρά επιτυχίας και αφού τους υπογράψει η Εφορευτική, ο Προεδρεύων τους κοινοποιεί στα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ το πρωί της επόμενης μέρας. (θ) Κάθε υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται στη διαλογή των ψήφων µε δικαίωμα ένστασης, η οποία εκδικάζεται άμεσα από την Εφορευτική Επιτροπή. (ι) Ενστάσεις εναντίον του αποτελέσματος ή και της διαδικασίας των εκλογών μπορούν να υποβληθούν από µέλη προς την εφορευτική επιτροπή, νοουμένου ότι θα παραδοθούν σε ένα µέλος της Κλαδικής επιτροπής που ανήκουν μέχρι τις 14:30 το απόγευμά το αργότερο, της επόμενης ημέρας της ετήσιας γενικής συνέλευσης. (ια) Η εφορευτική επιτροπή υποχρεούται να συνέλθει μέσα σε 24 το πολύ ώρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και να εξετάσει τυχόν ενστάσεις που υπεβλήθησαν. Η απόφαση της εφορευτικής επιτροπής για οποιανδήποτε ένσταση είναι τελεσίδικη. (ιβ) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων η απόφαση θα ληφθεί µε κλήρο. 3. Διαδικασία εκλογής ελεγκτού οικονομικών καταστάσεων. Η εκλογή προσοντούχου ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ γίνεται κατά την ημέρα της ετήσιας γενικής συνέλευσης. Υποβάλλεται εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο για το αξίωμα του ελεγκτού και ακολούθως η Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της επικυρώνει την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Μετά την εκλογή τα πεπραγμένα θα καταχωρούνται στο βιβλίο των Πρακτικών και θα υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης και τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής. Άρθρο 19. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. Οποιοδήποτε µέλος ή πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον στα κεφάλαια της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δύναται, κατόπιν γραπτής αιτήσεως προς τον Γραμματέα, να εξετάσει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα. 2. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ θα διατηρεί και θα φυλάσσει Μητρώο Μελών, το οποίο οποιοδήποτε µέλος δύναται να επιθεωρήσει κατόπιν γραπτής αιτήσεως προς τον Γραμματέα στις πιο πάνω ημέρες

18 Άρθρο 20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1. Τροποποίηση του Καταστατικού Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί, επαυξηθεί ή αντικατασταθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης µε μυστική ψηφοφορία, νοουμένου ότι είναι παρόντες τουλάχιστον το 50% (πενήντα τοις εκατόν) των εγγεγραµµένων µελών συν ένα και απαιτείται ειδική πλειοψηφία 75% (εβδομήντα πέντε τοις εκατόν) των παρόντων για κάθε αλλαγή εκτός και εάν προνοείται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Κάθε νέο άρθρο και κάθε νέα αλλαγή θα ανακοινώνεται στον Έφορο Συντεχνιών μέσα σε 14 (δέκα τέσσερεις) μέρες από την τροποποίηση του και θα συνοδεύεται από τον περί Συντεχνιών Κανονισμούς καθοριζομένου τέλους. Νοείται ότι η ισχύς των τροποποιήσεων του καταστατικού ισχύουν από την ημερομηνία εγγραφής τους από τον έφορο συντεχνιών. 2. Ερμηνεία του Καταστατικού Το Καταστατικό ερμηνεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο µε τη βοήθεια, αν είναι απαραίτητο, νομικού συμβούλου. Σε περίπτωση ασάφειας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά. Αποφάσεις του είδους αυτού θα γνωστοποιούνται στα µέλη µε ανάρτηση ειδοποίησης στον πίνακα των ανακοινώσεων στα γραφεία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ και µε ηλεκτρονικό μήνυμα και θα δεσμεύουν όλα τα µέλη της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ μέχρις ότου ακυρωθούν ή τροποποιηθούν από Γενική Συνέλευση. Άρθρο 21. ΔΙΑΛΥΣΗ Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ διαλύεται όταν: 1. Ο συνολικός αριθμός των µελών της κατέλθει κάτω των 20 (είκοσι). 2. Κατόπιν αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης των µελών που καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, µε πλειοψηφία του 90% (ενενήντα τοις εκατόν) του ολικού αριθμού των µελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, µε μυστική ψηφοφορία. Αλλά σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν τουλάχιστο 20 (είκοσι) µέλη τα οποία είναι κατά της διαλύσεως η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ δεν είναι δυνατό να διαλυθεί. Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ διατίθεται στο Ταμείο Ευημερίας των φοιτητών του Πανεπιστημίου, εκτός εάν δημιουργηθεί Ταμείο Ευημερίας Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όπου θα διατίθεται σε αυτό. Άρθρο 22. ΑΠΕΡΓΙΕΣ 1. Απεργίες κηρύττονται όταν ληφθεί απόφαση µε μυστική ψηφοφορία των επηρεαζόμενων από την εργατική διαφορά µελών και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των µελών της Συντεχνίας τη λήψη απεργιακών μέτρων, µε σκοπό την ενίσχυση οποιασδήποτε απεργίας αφορά ευρύτερα εργασιακά ζητήματα, νοουμένου ότι κηρύχθηκε νόμιμα. 3. Νοείται ότι τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να αντιβαίνουν το παρόν καταστατικό, τους Περί Συντεχνιών Νόμους, και τους Περί Συντεχνιών Κανονισμούς

19 Άρθρο 23. ΔΙΑΦΟΡΑ 1. Η σφραγίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. είναι κυκλική και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, το όνομα της στην ελληνική γλώσσα, και στο κέντρο φέρει το έμβλημα του ΤΕ.ΠΑ.Κ. (απεικονίζει την Κτίση, το πνεύμα της δημιουργίας. Στο χέρι της κρατά κανόνα που αντιστοιχούσε, μετρικά, µε ένα ρωμαϊκό πόδι. Το έμβλημα προέρχεται από παράσταση ψηφιδωτού στην οικία του Ευστόλιου που βρίσκεται στο αρχαίο Κούριο και ανάγεται στις αρχές του 5ου π.χ. αιώνα). Η Γενική Συνέλευση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δύναται να αλλάξει ή τροποποιήσει τη σφραγίδα. 2. Κάθε µέλος της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ μπορεί µε την εγγραφή του να προμηθευτεί ένα αντίτυπο του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει το καταστατικό σε ηλεκτρονική μορφή για σκοπούς εκτύπωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν το ηλεκτρονικό κείμενο του καταστατικού µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθυνόμενοι στην διεύθυνση της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ ή από την ιστοσελίδα της Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. 3. Άγνοια του Καταστατικού δεν δίνεται ως δικαιολογία για παράβασή του. 4. Πρόβλεψη ή διάταξη του παρόντος Καταστατικού αναφερόμενη σε ένα όργανο ισχύει για οποιονδήποτε άλλο που λειτουργεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες και για το οποίο δεν έγινε ειδική πρόβλεψη. 5. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. δύναται να έχει δικό της λάβαρο. 6. Η Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ. ιδρύθηκε την 6 η Οκτωβρίου 2010 και ενεγράφη δυνάμει του περί Συντεχνιών Νόμου την (12 η Σεπτεμβρίου 2011). Υπογραφή Αιτητών 1. (Αναστάσιος Μερκούρης) 2. (Γιώργος Κωνσταντινίδης) 3. (Παύλος Χριστοδουλίδης) 4. (Λάζαρος Λαζαρής) 5. (Γεώργιος Φλωρίδης) 6. (Σάββας Σαββίδης) 7. (Βασίλειος Μεσαρίτης) Ημερομηνία (26/8/2011)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ. Η Συντεχνία προτού πάρει τη σημερινή οργανωτική της μορφή πέρασε από διάφορα άλλα στάδια και μορφές.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ. Η Συντεχνία προτού πάρει τη σημερινή οργανωτική της μορφή πέρασε από διάφορα άλλα στάδια και μορφές. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ Η Συντεχνία προτού πάρει τη σημερινή οργανωτική της μορφή πέρασε από διάφορα άλλα στάδια και μορφές. Στις 11/1/1940 ιδρύθηκε η Συντεχνία Εργατών Μεταφορών Λεμεσού, στις 26/4/1940

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1. Ι ΡΥΣΗ α. Ιδρύεται Ταμείο Προνοίας του Τακτικού προσωπικού που απασχολείται στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 Ο περί της Ίδρυσης Κτηνοτροφικών Συνδέσμων και Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα