Η χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ιπλωµατική εργασία στο Συνταγµατικό ίκαιο του Μεγρέµη Στειακάκη ηµήτρη Α.Ε.Μ.: 513 Επιβλέπων καθηγητής: Κώστας Χρυσόγονος Η χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων Επισκόπηση της ελληνικής νοµοθεσίας και νοµολογίας και συγκριτικές αναφορές σε γερµανικό και γαλλικό δίκαιο Θεσσαλονίκη Σεπτέµβρης

2 Περίληψη Η εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση, ανάλυση και συνταγµατική αξιολόγηση του νόµου 3023/2002 για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων τους, καθώς και του νόµου για τα οικονοµικά του εκλογικού αγώνα στους Ο.Τ.Α. (ν. 3870/2010). Εκτός από την εξέταση της ευάριθµης νοµολογίας, παρατίθεται συγκριτικά το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της Γερµανίας και της Γαλλίας. Βασικός άξονας είναι η εφαρµογή των συνταγµατικών επιταγών για ισότητα των ευκαιριών των πολιτικών κοµµάτων και για διαφάνεια στα οικονοµικά τους. Έτσι, πέρα από το προκαταρκτικό ζήτηµα των ουσιαστικώνποιοτικών προϋποθέσεων για τη δυνατότητα ενός κόµµατος να λάβει κρατική χρηµατοδότηση, αναλύονται ο τρόπος κατανοµής της και η επίδρασή της στον κοµµατικό ανταγωνισµό. Εξίσου σηµαντικές είναι και οι ρυθµίσεις για τους ιδιωτικούς πόρους των κοµµάτων, που µολονότι καλούνται να περιορίσουν την αθέµιτη αλληλεξάρτηση πολιτικής και οικονοµίας, παρουσιάζουν κρίσιµες ατέλειες. Η εργασία, επίσης, πραγµατεύεται τις ρυθµίσεις για την διαφανή οικονοµική διαχείριση και την δηµοσιότητα των οικονοµικών των κοµµάτων και των υποψηφίων. Τέλος, εκτενής αναφορά γίνεται στον τρόπο και την αποτελεσµατικότητα µε την οποία το κράτος ελέγχει τα δηµοσιευόµενα οικονοµικά στοιχεία και επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις για οικονοµικές παραβάσεις. Κύριες συµπερασµατικές παρατηρήσεις της εργασίας είναι ότι η ισχύουσα κατανοµή της κρατικής χρηµατοδότησης διαµορφώνει ένα κλειστό πεδίο κοµµατικού ανταγωνισµού, όπου κυρίως ενισχύονται µε όρους καρτέλ τα εδραιωµένα κόµµατα, και ότι οι ρυθµίσεις για την ιδιωτική χρηµατοδότηση, καταστρατηγούµενες πλαγίως και ευθέως, όχι µόνο δεν καταφέρνουν να περιορίσουν την αθέµιτη (υπερ)χρηµατοδότηση, αλλά «νοµιµοποιούν» την εξάρτηση των κοµµάτων από ισχυρότατα οικονοµικά συµφέροντα. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόµενο του τραπεζικού δανεισµού των κοµµάτων. Επίσης, η δηµοσιότητα, ο έλεγχος και οι κυρώσεις επιδέχονται αναµφισβήτητα βελτίωση. 2

3 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγικά Α. 1. Αντί προλόγου Α. 2. Η θεσµοποίηση του κοµµατικού ανταγωνισµού. Νοµική ρύθµιση και παροχή πόρων. Α. 3. Η συνταγµατική δεξίωση του κοµµατικού φαινοµένου και οι συνταγµατικές δεσµεύσεις της ρυθµιστικής και παροχικής παρέµβασης του Κράτους στα οικονοµικά του κοµµατικού ανταγωνισµού Α. 4. Το δίκαιο των πολιτικών κοµµάτων και ο ρόλος της νοµολογίας Α. 5. Τα οικονοµικά των κοµµάτων από την σκοπιά της πολιτικής επιστήµης Α. 6. Η χρησιµότητα της συγκριτικής µελέτης των ρυθµίσεων για τα κοµµατικά οικονοµικά Β. Τα προαπαιτούµενα της κοµµατικής χρηµατοδότησης. Τα πολιτικά κόµµατα ως βασικοί λήπτες του πολιτικού χρήµατος και η νοµική αντιµετώπιση τους Β. 1. Τα πολιτικά κόµµατα ως κύριοι λήπτες της κρατικής ενίσχυσης Β. 2. Η έννοια του πολιτικού κόµµατος και η κρατική οικονοµική ενίσχυση Β. 3. Η νοµική προσωπικότητα του πολιτικού κόµµατος Β. 4.Το πρόβληµα της χρηµατοδότησης των αντιδηµοκρατικών κοµµάτων Β. 5. Η χρηµατοδότηση των κοµµάτων και η εσωκοµµατική δηµοκρατία Γ. Οι ρυθµίσεις της κρατικής χρηµατοδότησης Γ. 1. Η λειτουργία της κρατικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων Γ. 2. Το συνταγµατικό πλαίσιο για την κρατική οικονοµική ενίσχυση των κοµµάτων Γ. 3. Τα είδη και το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης Γ. 4. Η κατανοµή στα δικαιούχα κόµµατα και το «κατώφλι» της κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης Γ. 5. Η κρατική οικονοµική ενίσχυση των κοµµατικών κέντρων ερευνών και µελετών Γ. 6. Η αρχή της ισότητας των ευκαιριών στην κατανοµή των κρατικών πόρων στα κόµµατα στην ελληνική νοµολογία. Οι ρυθµίσεις του νόµου 3023/2002 για τα έσοδα και τις δαπάνες των κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών 3

4 . 1. Η αναγκαιότητα της ρύθµισης της ιδιωτικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων και οι συνταγµατικές δεσµεύσεις. 2. Οι βασικές κατηγορίες της ιδιωτικής χρηµατοδότησης και η έννοια των εσόδων.3. Οι περιορισµοί στην ιδιωτική χρηµατοδότηση. Οι απαγορεύσεις της ιδιωτικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών. 4. Το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης προς τα κόµµατα και τους υποψηφίους βουλευτές. 5. Ο προσδιορισµός του ύψους της ιδιωτικής χρηµατοδότησης για κάθε κόµµα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 παρ 1 εδ α και 8 παρ Τα βασικά είδη κοµµατικών εσόδων και η ρύθµιση τους Τα δάνεια. 7. Οι δαπάνες των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών. 7.1 Το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών Ε. Οι ρυθµίσεις του νόµου για την πραγµάτωση της αρχής της διαφάνειας Ε. 1. Η συνταγµατική αρχή της διαφάνειας Ε. 2. Οι ρυθµίσεις για την διαφανή διαχείριση και δηµοσιότητα των οικονοµικών των κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών Ε Τα όργανα οικονοµικής διαχείρισης των κοµµάτων Ε Η τήρηση τραπεζικών λογαριασµών Ε Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων-εξόδων και η υποχρέωση επώνυµης κατάθεσης δωρεών Ε Αποδείξεις είσπραξης και κουπόνια Ε Η δηµοσίευση ισολογισµού και ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών ΣΤ. Ο έλεγχος των οικονοµικών των κοµµάτων και των υποψηφίων ΣΤ. 1. Η Επιτροπή Ελέγχου ΣΤ. 2. Η Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων ΣΤ. 3. Ο έλεγχος των οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ζ. Το καθεστώς των κυρώσεων για οικονοµικές παραβάσεις κοµµάτων και υποψηφίων Ζ. 1. Οι κυρώσεις σε βάρος των πολιτικών κοµµάτων 4

5 Ζ. 2. Οι διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των υποψηφίων βουλευτών Ζ. 3. Η έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα Ζ. 4. ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος τρίτων Ζ. 5. Οι κυρώσεις σε βάρος συνδυασµών και υποψηφίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η. Επιλογικά 5

6 Α. Εισαγωγικά Α. 1. Αντί προλόγου Η χρηµατοδότηση των πολιτικών κόµµατων αποτελεί ένα από τα ζητήµατα αντιπαράθεσης, ουσιαστικής και προσχηµατικής, που κυριαρχούν στο δηµόσιο λόγο την τελευταία δεκαετία και πρόσφατα «αναβαθµίστηκαν» στον κατάλογο µε τις σηµαντικότερες εκριζωτέες «ελληνικές» παθογένειες. Η ανά χείρας εργασία καταπιάνεται µε την καταγραφή και συνταγµατική αξιολόγηση των νοµικών ρυθµίσεων για τους χρηµατικούς πόρους των ελληνικών κοµµάτων κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια (ν. 3023/2002), από τότε που (επανα)θεσπίστηκε ο ισχύων νόµος, ενώ γίνεται µνεία και στις ρυθµίσεις για τα οικονοµικά των εκλογών στους Ο.Τ.Α. (3870/2010) 1. Κρίθηκε επίσης χρήσιµη η επιλεκτική παράθεση των ρυθµίσεων για τα γερµανικά, τα γαλλικά, και τα κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, λαµβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις της Groupe d Etats contre la corruption (G.R.E.C.O.) 2. Ανέκαθεν, αλλά πολύ περισσότερο τα τελευταία πενήντα χρόνια, η σηµασία των χρηµατικών και υλικών πόρων για την εκδίπλωση της κοµµατικής δραστηριότητας είναι αδιαµφισβήτητη. Οι πόροι αυτοί αποδεικνύονται µάλλον ως προϋπόθεση επιτυχίας και επιβίωσης για τα πολιτικά κόµµατα, που παραµένουν τα βασικά υποκείµενα της πολιτικής. Τα κόµµατα έχουν ανάγκη, πέραν της σχεδόν γραφειοκρατικής οργανωτικής δοµής, την διαρκή συσσώρευση πόρων. Οι πιο γενικεύσιµοι και παράλληλα πιο προσιτοί κοµµατικοί πόροι είναι το χρήµα και η εθελοντική εργασία των κοµµατικών µελών 3, εν αντιθέσει µε την χαρισµατική ηγεσία που µεγιστοποιεί την κοµµατική επίδοση, αλλά είναι εγγενώς δυσεύρετη και εξ ορισµού αποκλειστικό χαρακτηριστικό για ελάχιστους του κοµµατικού ανταγωνισµού 4. 1 Με τον νόμο 3870/2010 («εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές») καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν, ενόψει της πρόσφατης μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον ν. 3852/2010, οι διατάξεις του ν. 3202/2003 ο οποίος ρύθμιζε μέχρι τότε τα σχετικά με τα οικονομικά των συνδυασμών και των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση ζητήματα. Κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου, οι ρυθμίσεις του δεν έχουν απλό προσαρμοστικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύουν στην αναμόρφωση της διαδικασίας ελέγχου των εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων με γνώμονα την αρχή της διαφάνειας. 2 Η GRECO είναι ένας ιδιαίτερος μηχανισμός, ο οποίος συστάθηκε με την απόφαση της του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών-μελών στα μέτρα του Συμβουλίου κατά της διαφθοράς Σύσταση(2003)4, Κ. Χρυσόγονος, Κλεπτοκρατία: Το πρόβλημα της διαφθοράς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, ΤοΣ 1/2009, σ K.-H, Nassmacher, Political parties, funding and democracy σε:international Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Funding of political parties and election campaigns, editors: Reginald Austin/ Maja Tjernstroem, 2003, σ. 3 4 A. Ware, Political parties and party systems, Oxford University Press, 1996,σ.106 6

7 Το κόστος της κοµµατικής δραστηριότητας και γενικά της πολιτικής στις δυτικές φιλελεύθερες δηµοκρατίες έχει αυξηθεί ραγδαία. Αυτό οφείλεται αφενός στην αύξηση του εκλογικού σώµατος 5 και αφετέρου στην µεταλλαγή της κοµµατικής δραστηριότητας µέσω της χρήσης ΜΜΕ, νέων τεχνολογιών και της επαγγελµατοποίησης της 6. Από την άλλη, τα κόµµατα στερούνται της µαζικής συµµετοχής µελών και συµπαθούντων µε αποτέλεσµα, οι πόροι από την κοινωνία, διαρκώς να µειώνονται 7. Τα κόµµατα στη προσπάθεια να συγκεντρώσουν πόρους προστρέχουν σε ισχυρούς ιδιωτικούς οικονοµικούς φορείς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Η προσφυγή ωστόσο στην πλουτοκρατική ιδιωτική χρηµατοδότηση ενέχει τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης της ίδιας της πολιτικής, δηλαδή της λήψης των πολιτικών αποφάσεων ανεξάρτητα ή και αντίθετα προς την λαϊκή βούληση και το γενικό συµφέρον 8. Για τους παραπάνω λόγους, η παρέµβαση του κράτους, τόσο για να στηρίξει την υλική επιβίωση των κοµµάτων, όσο και να εγγυηθεί τους δηµοκρατικούς όρους του πολιτικού παιγνιδιού είναι πλέον µία αναπόφευκτη, για κάποιους αποδεκτή και για άλλους ανυπόφορη, πραγµατικότητα. Αυτό που πρέπει να υπογραµµίσουµε ήδη από αυτό το σηµείο είναι ότι τα οικονοµικά των κοµµάτων συνιστούν ένα φαινόµενο µε εγγενώς περίπλοκα και δυσεπίλυτα προβλήµατα, µη επιδεχόµενα µανιχαϊστικές θεωρήσεις, ούτε «καισαρικές» λύσεις. Ειδικά, η νοµική επιστήµη αναµφισβήτητα µπορεί να προσφέρει τεχνικά αρτιότερες ρυθµίσεις για την δικαιότερη και πιο εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος κοµµατικής χρηµατοδότησης. Το τελευταίο όµως έχει συγκεκριµένα και σχετικά στενά όρια βελτίωσης και τέλειες λύσεις δεν υπάρχουν 9, ειδικά ελλείψει της κατάλληλης πολιτικής βούλησης και των κοινωνικών συσχετισµών. Α. 2. Η θεσµοποίηση του κοµµατικού ανταγωνισµού. Νοµική ρύθµιση και παροχή πόρων. Από τα µεταπολεµικά χρόνια παρατηρείται η υπέρβαση της παραδοσιακής σύλληψης του κόµµατος που θέλει το Κράτος κατά βάση να µην παρεµβαίνει έντονα στην κοµµατική δραστηριότητα και ανταγωνισµό 10. Έτσι, το κράτος παρεµβαίνει στις σχέσεις µεταξύ των κοµµάτων στο κοµµατικό σύστηµα, αλλά και τις σχέσεις στο εσωτερικό των κοµµάτων (π.χ 5 K-H Nassmacher. The funding of party competition. Political finance in 25 democracies, Nomos, 2009, σ Ibid, σ. 167 και επ. και I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities, 2004, σ Δ. Τσάτσος, Εσωκομματική δημοκρατία, Γαβριηλίδη, 2008 σ και K.-H, Nassmacher, Political parties, funding and democracy, 2003, σ. 6 και επ. 8 Ibid, 2008, σ 136, K.-H, Nassmacher, Political parties, funding and democracy, 2003, σ I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities, 2004, σ. 712, I. van Biezen, State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Political Parties, European Review, Vol 16, No. 3, 2008, σ

8 εσωκοµµατική δηµοκρατία, οικονοµική διαχείριση). Τις τελευταίες δεκαετίες, το κυριότερο πεδίο της κρατικής παρέµβασης στον κοµµατικό ανταγωνισµό είναι τα οικονοµικά των κοµµάτων, εξίσου σηµαντικό µε την εκλογική νοµοθεσία 11. Αυτή λαµβάνει δύο βασικές µορφές. Αφενός η παρέµβαση είναι παροχική και αφετέρου ρυθµιστική. Από την µία είναι η παροχή κρατικών πόρων στα κόµµατα, είτε άµεσα σε χρήµα, είτε παροχές σε είδος αλλά αποτιµητές σε χρήµα 12 (τηλεοπτικός χρόνος, παρεχόµενοι δηµόσιοι χώροι, κτλ). Από την άλλη, η ρύθµιση αφορά στους όρους εισροής αλλά και διάθεσης των πόρων ιδιωτικής προέλευσης από τα κόµµατα και στην θέσπιση ορίων στα κοµµατικά έσοδα από ιδιώτες 13. Έτσι, η κρατική παρέµβαση στον κοµµατικό ανταγωνισµό συνήθως λαµβάνει την µορφή ενός αδιάσπαστου δίπολου (παροχή πόρων-ρύθµιση ιδιωτικής), που αποτελεί ένα συνδυασµό «καρότου και µαστιγίου» 14, ήτοι στήριξης και ελέγχου. Όπως υποστηρίζεται, ο συνδυασµός κρατικής χρηµατοδότησης και υποχρεώσεων διαφάνειας είναι χρήσιµος για την διαφοροποίηση του κινδύνου (risk diversification) των κοµµατικών οικονοµικών και ωθεί τα κόµµατα να συµµορφωθούν µε την σχετική νοµοθεσία 15. Η αναγκαιότητα παρέµβασης συνίσταται στην καταπολέµηση φαινοµένων αθέµιτης αλληλεξάρτησης της οικονοµικής µε την πολιτική εξουσία που οδηγούν σε δυσλειτουργία και δηµοκρατικό εκφυλισµό του πολιτικού συστήµατος συλλήβδην. Αυτά κυρίως αφορούν στην εξάρτηση των κοµµάτων από το µεγάλο κεφάλαιο, γεγονός που συνιστά µεγάλη δέσµευση για τα κόµµατα (κυρίως τα κόµµατα εξουσίας) στην χάραξη και την εφαρµογή των κρατικών πολιτικών, αφου όσο περισσότερο αυξάνει το κόστος των κοµµατικών εκστρατειών τόσο αυξάνει και η επιρροή των χρηµατοδοτών και η σηµασία των απαιτήσεών τους. Η δηµοκρατία, λοιπόν, µπορεί να ευνοήσει την πλουτοκρατία. Με άλλα λόγια, ένα κόµµα για να παραµείνει στην εξουσία αποµακρύνεται από τους ιδεολογικούς του στόχους ή το γενικό συµφέρον και εξυπηρετεί ειδικότερα επιµέρους συµφέροντα 16. Το κράτος παρεµβαίνει µε σκοπό τον έλεγχο και την «εξοµάλυνση» του κοµµατικού ανταγωνισµού, αναγνωρίζοντας τα κόµµατα ως αναπόσπαστους και επιθυµητούς θεσµούς της 11 H.-H. von Arnim, The development of political Parteienfinanzierung: Zwischen Notwendigkeit und Missbrauch. Alte Problem und neue Entwicklungen σε: D. Tsatsos/ Ev. Venizelos/ X. Contiades (Eds), Political parties in the 21 st century, Ant. Sakkoulas/ Berliner Wissenschafts-Verlag/ Bruylant, 2004,σ K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009 σ , Οι πρώτες ιστορικά κρατικές παροχές ήταν αυτές σε είδος ή έμμεσες. Η βασικότερη είναι η πρόσβαση στα ΜΜΕ, καθώς ο ραδιοτηλεοπτικός χρόνος αναμφισβήτητα κοστίζει.ειδικά στις ευρωπαϊκές χώρες το κράτος παρέχει δωρεάν χρόνο στα κόμματα για την προβολή τους στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών. Άλλες παροχές σε είδος κάλυψη κοστών μετακίνησης, αφισοκόλλησης, ταχυδρομείων, διάθεση δημόσιων χώρων. 13 I. van Biezen, State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Political Parties, 2008, σ. 338 και I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities,2004, σ. 705, Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, Αντ. Σακούλα β εκδ., 2010, σ S.Scarrow, Carrots and Sticks, Chickens and Eggs: Understanding Variations in Party Finance Regulatory Regimes. Paper for International Political Science Association/ European Consortium for Political Research, Sao Paolo, 2011 και K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009 σ K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009 σ Y. Poirmeur / D. Rosenberg, Droit des partis politiques, Ellipses, 2008,σ.150 8

9 σύγχρονης δηµοκρατίας 17. Βασικές αρχές και αξίες των κρατικών ρυθµίσεων για τα κοµµατικά οικονοµικά διεθνώς είναι ο ισότιµος κοµµατικός ανταγωνισµός κατά την κατανοµή του δηµόσιου χρήµατος, ο προσανατολισµός προς την χρηµατοδότηση από τα κάτω, η διαφοροποίηση των πηγών 18 και η διαφάνεια και λογοδοσία 19 κατά τον έλεγχο των οικονοµικών. Άλλωστε, η τήρηση των παραπάνω αρχών είναι κρίσιµη για την νοµιµοποίηση του συστήµατος κοµµατικής χρηµατοδότησης στα µάτια των πολιτών 20. Βέβαια, βάσιµα υποστηρίζεται ότι η νοµικοποίηση των κοµµάτων διασφαλίζει µεν την ίση µεταχείριση, ωστόσο µπορεί να προκαλέσει δυσκινησία, γραφειοκρατικοποίηση και δυσκολία καινοτοµίας 21. Στην ελληνική περίπτωση, οι διατάξεις του νόµου 3023/2002 αφορούν στη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος, τα έσοδα και τις δαπάνες, την προβολή, τη δηµοσιότητα και τον έλεγχο των οικονοµικών των κοµµάτων και των υποψήφιων βουλευτών. Η πρώτη νοµοθετική προσπάθεια ρύθµισης του ζητήµατος των οικονοµικών των κοµµάτων µε τον ν. 1443/1984 υπέστη αρκετές τροποποιήσεις και πρακτικά υπέπεσε σε αχρησία σε ό, τι αφορούσε τη διαφάνεια και των έλεγχο των δαπανών των κοµµάτων (επιστηµονική έκθεση ν. 3023/2002). Με τον αρτιότερο ν. 2429/1996 επιδιώχθηκε να δοθεί απάντηση στην «απαίτηση της κοινωνίας για ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και αναβάθµιση της πολιτικής» ενόψει της «κρίσης αξιοπιστίας των πολιτικών κοµµάτων» και της ευρύτερης ανάγκης αλλαγών στο πολιτικό σύστηµα (εισηγητική έκθεση). Ο ισχύων νόµος, τρίτη σηµαντική νοµοθετική προσπάθεια, ψηφίστηκε µετά την συνταγµατική αναθεώρηση του 2001, ως εκτελεστικός νόµος του νέου άρθρου 29 παρ. 2 22, µε την προσδοκία, σύµφωνα µε την εισηγητική του έκθεση, να µειώσει τις πρακτικές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις από την εφαρµογή της προηγούµενης νοµοθεσίας. Πρέπει να τονιστεί και ο ρόλος της κανονιστικής διοίκησης για την εφαρµογή του νόµου, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 30, κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του που αφορούν τους όρους διεξαγωγής του εκλογικού αγώνα καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ιακοµµατικής Επιτροπής Εκλογών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (γενικό τεκµήριο αρµοδιότητας). 17 I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities,2004, σ K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009 σ I. van Biezen, State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Political Parties, 2008, σ. 338 και I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities,2004, σ K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009 σ 32, Von Alemann U/Erbentraut.P/Walther J. Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, 4e Auflage, VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2010, σ. 97 9

10 Α. 3. Η συνταγµατική δεξίωση του κοµµατικού φαινοµένου και οι συνταγµατικές δεσµεύσεις της ρυθµιστικής και παροχικής παρέµβασης του Κράτους στα οικονοµικά του κοµµατικού ανταγωνισµού Η νοµιµοποίηση του ρυθµιστικού και παροχικού ρόλου του κράτους στα οικονοµικά τους και αναγκαία προϋπόθεση για τον υγιή κοµµατικό ανταγωνισµό και συνολικά τη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτικού συστήµατος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την συνταγµατοποίηση των κοµµατικού φαινοµένου 23. Η ενσωµάτωση των κοµµάτων στα συνταγµατικά κείµενα των ευρωπαϊκών κρατών λαµβάνει χώρα µεταπολεµικά σε διάφορα στάδια 24, καταδεικνύοντας τον σηµαίνοντα ρόλο τους στα δηµοκρατικά πολιτικά συστήµατα 25. Στην Ελλάδα, µε τον εκδηµοκρατισµό του πολιτικού συστήµατος το 1974, αναδείχθηκε η «υπαρξιακή σηµασία του θεσµού των κοµµάτων για τη λειτουργία της δηµοκρατίας» 26. Για πρώτη φορά στο Σύνταγµα του 1975, στην παρ. 1 του άρθρου 29, το πολιτικό κόµµα αναγορεύθηκε σε συνταγµατικό θεσµό, ενώ αναγνωρίστηκε η συµβολή του στη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος 27. Τα πολιτικά κόµµατα, κινούµενα µεταξύ κοινωνίας και κράτους, ως οργανωµένες ενώσεις που εκφράζουν µια συγκεκριµένη ιδεολογία και συµπυκνώνουν κοινωνικά συµφέροντα προς το πολιτικό πεδίο είναι απαραίτητα για την πραγµάτωση της πολιτικής ελευθερίας στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας 28. Σκοπός του πολιτικού κόµµατος είναι η εκπροσώπηση κοινωνικών συµφερόντων και η κατάληψη ή διατήρηση της εξουσίας, όπως αποτυπώνεται και σε συνταγµατικές διατάξεις σχετικές µε το σχηµατισµό κυβέρνησης και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες (αρ. 37, 38 παρ. 2, 68 παρ. 3, 73 παρ. 4) 29. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ο συνταγµατικός σκοπός των 22 Κ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ. Σακούλα 4 η εκδ., I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities,2004, σ I.van Biezen, Constitutionalizing party democracy: The constitutive codification of political parties in post-war Europe, Party law in modern Europe, working paper 3, November 2009, σ. 1και επ 25 Ibid, σ. 4και επ και Γ. Παπαδημητρίου, Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων, Αντ. Σάκκουλα, 1994,σ. 24, I.van Biezen, Constitutionalizing party democracy, 2009, σ Θ.Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010 σ. 258 και Γ. Παπαδημητρίου, Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων, 1994,σ Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, Σακούλα, 2003,σ. 266, και Α. Παπακωνσταντίνου, Τα δικαιώματα ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα στο Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την κοινή νομοθεσία σε: Δ. Τσάτσος/ Ξ. Κοντιάδης (επιμ.), Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Παπαζήση, 2003, σ. 299 και I. van Biezen, State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Political Parties, 2008, σ Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003,σ

11 κοµµάτων που συνίσταται στην επιδίωξή τους να «συµµετέχουν κατά τρόπο άµεσο και δεσµευτικό στο σχηµατισµό της βούλησης οργάνων που ακούν πολιτική εξουσία» 30. Στο άρθρο 29 του Συντάγµατος τυγχάνουν ειδικής συνταγµατικής ρύθµισης ουσιώδεις πλευρές της κοµµατικής δραστηριότητας, φαινόµενο που όπως υποστηρίζεται 31 χαρακτηρίζει τα Συντάγµατα των νεότερα εδραιωµένων δηµοκρατιών του ευρωπαϊκού νότου. Συγκεκριµένα, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29, για τα οικονοµικά των κοµµάτων, δεν ρυθµίζουν µόνο την ιδιωτική χρηµατοδότησή τους µε όρους διαφάνειας, αλλά θεµελιώνουν δικαίωµά τους για κρατική οικονοµική ενίσχυση, ενώ επιβάλλουν και περιορισµούς στην προεκλογική προβολή τους. Ειδικά οι παραπάνω συνταγµατικές πρόνοιες για την πρόσβαση των κοµµάτων στους κρατικούς πόρους, «κατανοούνται ως µια προσπάθεια πραγµοποίησης (reification) της ευθύνης του κράτους να εγγυηθεί την βιωσιµότητα του σύγχρονου κόµµατος στην κυβέρνηση (modern party government) 32. Επίσης, η απρόσκοπτη εκπλήρωση της συνταγµατικής λειτουργίας των κοµµάτων προϋποθέτει, επίσης, την εσωκοµµατική δηµοκρατία που προκύπτει ερµηνευτικά από την επιταγή της παρ. 1 του άρθρου 29, σύµφωνα µε την οποία η οργάνωση και η δράση των κοµµάτων «οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος». Έτσι, αναπτύσσεται προβληµατισµός σχετικά µε την σύνδεση της αρχής της ενδοκοµµατικής δηµοκρατίας µε την διαχείριση των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων, είτε πρόκειται για την κρατική οικονοµική ενίσχυση 33 είτε για την ιδιωτική χρηµατοδότησή τους 34. Η συνταγµατοποίηση των κοµµάτων και η αναγνώριση τους ως ιδιαίτερων θεσµών στην κρατική λειτουργία δεν µεταφράζεται όµως σε αγνόηση της φύσης τους ως παραδοσιακών αυτόνοµων συλλογικοτήτων αναδυόµενων και δρωσών στην κοινωνία. Έτσι, εκτός από την αναγόρευση του κόµµατος σε συνταγµατικό θεσµό, µε την παρ. 1 του άρθρου 29 του Συντάγµατος, καθιερώνεται το πολιτικό δικαίωµα κάθε Έλληνα, φορέα ενεργητικού εκλογικού δικαιώµατος, ίδρυσης και συµµετοχής σε πολιτικό κόµµα 35, ως συµπλήρωµα των δικαιωµάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Από την αµυντική του διάσταση προκύπτει 30 Γ. Δρόσος, Η νομική θέση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, Αντ. Σακούλα, 1982, σ I.van Biezen, Constitutionalizing party democracy, 2009, σ Ibid, σ Π. Φουντεδάκη, Ενδοκομματική δημοκρατία και Σύνταγμα, Αντ. Σάκκουλα, 1987,σ , , και Δ. Ζακαλκάς, Το αίτημα για εσωκομματική δημοκρατία. Μεταξύ συνταγματικής επιταγής και πολιτικής πραγματικότητας, Σάκκουλας, 1996, σ Δ. Τσάτσος, Εσωκομματική δημοκρατία, 2008,σ. 152, 157, Σχετικά με τη φύση του δικαιώματος αυτού, υποστηρίζεται η εκδοχή ότι είναι γνήσιο ατομικό (Σβώλος, Το Σύνταγμα της Ελλάδος, Αντ. Σάκκουλα 1979, σ. 58), η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή πρόκειται για πολιτικό δικαίωμα ( Γ. Κασιμάτης, Τα πολιτικά κόμματα σαν συνταγματικός θεσμός, Σύγχρονα Θέματα 8/1980, σ.59, Αντ. Μανιτάκης, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, Αντ. Σακούλα, 1981 σ , Ε.Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, Αντ. Σακούλα, 2008.σ , Κ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σ ), αλλά και η διφυής υπόστασή του ως «ελευθερίας-αυτονομίας» και «ελευθερίας- συμμετοχής», Γ. Δρόσος, Η νομική θέση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, 1982, σ , Von Alemann U/Erbentraut.P/Walther J. Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, 4e Auflage, VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2010 σ

12 ότι η άσκησή του δεν µπορεί να εξαρτηθεί από άδεια ή από όρους και προϋποθέσεις 36. Άλλωστε, η προστασία που εγγυάται στους φορείς του το δικαίωµα αυτό είναι, λόγω της πολιτικής σηµασίας των κοµµάτων για την πραγµάτωση της δηµοκρατικής αρχής, ευρύτερη αυτής της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι 37 και, άρα, δεν έχουν εφαρµογή οι περιορισµοί του άρθρου 12 του Συντάγµατος 38. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του Συντάγµατος προσδιορίζονται ειδικά οι περιορισµοί του δικαιώµατος ίδρυσης και συµµετοχής σε κόµµα για συγκεκριµένες κατηγορίες προσώπων, όπως οι δηµόσιοι λειτουργοί και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Τέτοιους περιορισµούς δεν περιλαµβάνει η ρήτρα της εξυπηρέτησης της ελεύθερης λειτουργίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος του άρθρου 29 παρ Εποµένως, η απαγόρευση ίδρυσης κόµµατος ή η διάλυσή του µε απόφαση των κρατικών οργάνων για λόγους ιδεολογίας, είναι ασύµβατη µε την πολιτική ελευθερία και, ως εκ τούτου, µε την δηµοκρατική αρχή, συνέπεια της οποίας είναι η ελεύθερη έκφραση όλων των πολιτικών απόψεων. 40. Πέρα από την ατοµική-αµυντική διάσταση του, το δικαίωµα του άρθρου 29 παρ. 1 εδ. α επεκτείνεται στην συµµετοχή του πολίτη µέσω του πολιτικού κόµµατος στο σχηµατισµό της πολιτειακής βούλησης καθώς και στην ελεύθερη συµµετοχή των ίδιων των πολιτικών κοµµάτων στις συνταγµατικά προβλεπόµενες διαδικασίες σχηµατισµού της βούλησης αυτής 41. Στις σύγχρονες συνταγµατικές δηµοκρατίες, τα οικονοµικά των κοµµάτων, η πιο «υλική» διάσταση του πολιτικού ανταγωνισµού, κρίσιµα για την οµαλή λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και την άσκηση των πολιτικών ελευθεριών, δεν θα µπορούσαν να ρυθµίζονται αυθαίρετα, ήτοι χωρίς να υπακούουν σε θεµελιώδεις συνταγµατικές αρχές. Οι τελευταίες δεσµεύουν τον κοινό νοµοθέτη στην ρύθµιση και των κρατικά παρεχόµενων πόρων και των ιδιωτικών. Από τα πρώτα χρόνια εφαρµογής του ισχύοντος Συντάγµατος, έχει διαπλαστεί ερµηνευτικά η συνταγµατική αρχή του πολυκοµµατισµού µε έρεισµα το άρθρο 29 παρ. 1 εδ. 36 Α. Παπακωνσταντίνου, Τα δικαιώματα ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα στο Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και την κοινή νομοθεσία, 2003, σ. 258, Αντίστοιχα, το εγγυητικό περιεχόμενο του άρθρου 29 παρ. 1 εδ. α δεν υπολείπεται και του εγγυητικού περιεχομένου των διατάξεων του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ που κατοχυρώνει επίσης το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ο εμπλουτισμός του αρ. 29 παρ. 1 από την κανονιστική του όσμωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 3 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ στις οποίες θεμελιώνεται η κομματική ελευθερία. Ibid, σ. 262, 279, Αντίστροφα, στο ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο των εγγυήσεων του άρθρου 29 παρ. 1 πρέπει να περιληφθούν η καταστατική αυτονομία και η, συνακόλουθη, πρόβλεψη οικονομικής συνεισφοράς των μελών του σωματείου που εγγυάται η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και η ελευθερία του πολίτη να μη μετέχει καθόλου σε σωματείο που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 του Συντάγματος. Ibid, σ Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ. 274, Α. Παπακωνσταντίνου, Τα δικαιώματα ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα στο Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και την κοινή νομοθεσία, 2003, σ Ανεκτή θα μπορούσε να γίνει μόνο η απαίτηση, που καθιερώνεται με τον ισχύοντα ν. 3032/2002 (αρ. 31 παρ. 4), της απλής δήλωσης(ανέλεγκτη) ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ. 273 και Γ. Δρόσος, Η νομική θέση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, 1982, σ

13 α Σ σε συνδυασµό µε την δηµοκρατική αρχή (αρ. 1 Σ) 42. Συνοπτικά, το σύγχρονο φιλελεύθερο δηµοκρατικό κράτος 43 οφείλει να διαµορφώνει συνθήκες που διευκολύνουν τον πλουραλισµό στον κοµµατικό ανταγωνισµό. Η σηµαντικότερη όψη της αρχής του πολυκοµµατισµού είναι η αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών στα πολιτικά κόµµατα, δηλαδή η δυνατότητα διεκδίκησης της πολιτικής εξουσίας από όλα τα κόµµατα 44. Ειδικά στα οικονοµικά των κοµµάτων, οι ίσες ευκαιρίες των κοµµάτων δεν απειλούνται µόνο από τους άνισους και άδικους όρους παροχής των κρατικών πόρων, αλλά και από τους αναποτελεσµατικούς ή και απόντες κανόνες και ελέγχους της ιδιωτικής χρηµατοδότησης 45. Τον κοµµατικό ανταγωνισµό (δέον να) διέπει και η αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης (αρ. 52 Συντ.), κατά την οποία τα κρατικά όργανα οφείλουν να «απέχουν τα ίδια από ενέργειες εκβιαστικές ή καλπονοθευτικές» αλλά και να αντιµετωπίζουν τις προερχόµενες από τρίτους προσβολές, τόσο διαρκούσης της διεξαγωγής των εκλογών όσο και κατά την προεκλογική περίοδο 46. Α. 4. Το δίκαιο των πολιτικών κοµµάτων και ο ρόλος της νοµολογίας Οι ρυθµίσεις για τα κοµµατικά οικονοµικά, ως µέρος της νοµοθεσίας για τα πολιτικά κόµµατα, κωδικοποιηµένης ή µη, συνιστούν την αµεσότερη µορφή κρατικής παρέµβασης στον κοµµατικό ανταγωνισµό 47. Το δίκαιο των πολιτικών κοµµάτων παρουσιάζει ιδιοµορφίες δογµατικού, κοινωνιολογικού και µεθοδολογικού περιεχοµένου, µολονότι δε µπορεί να θεωρηθεί πλήρως αυτόνοµος κλάδος, καθώς η κοµµατική δραστηριότητα εµπίπτει και σε άλλους, όπως το ιδιωτικό, ποινικό, διοικητικό, συνταγµατικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο 48. Η φύση του είναι «ετερογενής», µισή πολιτική, µισή νοµική. Παραµένει πολιτικό δίκαιο παρά την νοµικοποίηση της πολιτικής ζωής, όπως αποδεικνύεται από τις έντονες πολιτικές επιρροές στις σχετικές νοµικές σταθµίσεις 49. Το παραπάνω φαίνεται και από την συνήθως εµπειρική ad hoc διαµόρφωση του, ως άµεση απάντηση σε προκύψαντα προβλήµατα 42 Θ.Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010 σ. 269, Ε.Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, 2008, σ.447, Δ. Τσάτσος, Εσωκομματική δημοκρατία, 2008, σ 51-52, Γ. Παπαδημητρίου, Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων, 1994,σ. 48, Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ Δ. Ράικος, Διαφάνεια του πολιτικού χρήματος και χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, πηγή: σ Ibidem 45 Δ. Τσάτσος, Εσωκομματική δημοκρατία, 2008, σ Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ , και γενικότερα Π. Πικραμένος, Η αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, Αντ. Σακκουλα, W.Mueller, Parties and the institutional framework σε K.R. Luther/ F.Mueller-Rommel(ed.) Political parties in the New Europe. Political and analytical challenges, Oxford, 2005, σ Y.Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ Ibid, σ

14 (φαινόµενα διαφθοράς) υπό την πίεση της κοινής γνώµης 50. Ο δικαστικός έλεγχος και η κοινή γνώµη αδυνατούν να εξαλείψουν το συντεχνιακό χαρακτήρα του δ.π.κ, που παράγεται από επαγγελµατίες της πολιτικής κυρίως για τον εαυτό τους και εµφορείται από τις κυρίαρχες πολιτικές αξίες και συµφέροντα 51. Αξιοσηµείωτη είναι η µη συνοχή και πολλάκις ασάφεια και αµφισηµία του πολυκανονιστικού δ.π.κ, µάλλον επιθυµητή και από τα ίδια τα κόµµατα προς χάριν της αυτονοµίας τους 52. Επιπλέον, το δ.π.κ τείνει να έχει όχι µόνο χαρακτήρα εξισωτικό και εγγυητικό για τα κόµµατα, αλλά συµβάλλει στον παραµερισµό των µικρών, νεοεισερχόµενων και κυρίως δυνητικά απειλητικών για το κοµµατικό συσχετισµό 53. Αναπόφευκτα, η θεµελιακά πολιτική φύση του δικαίου των πολιτικών κοµµάτων και ειδικά των ρυθµίσεων για τα οικονοµικά, καθιστά τον ρόλο του Συνταγµατικού και στην Ελλάδα Ανώτατου δικαστή ιδιαίτερα κρίσιµο στην ερµηνεία, διαµόρφωση και εφαρµογή των κανόνων του κοµµατικού ανταγωνισµού 54. Τα ανώτατα δικαστήρια έχουν χαρακτηριστεί ως αρνητικοί νοµοθέτες, καθώς έχουν την εξουσία να ακυρώσουν τµήµατα της κοινής νοµοθεσίας, όταν διαπιστώσουν αντίθεση της προς συνταγµατικές διατάξεις, ενώ τα κρισιµότερα πεδία όπου κρίνεται ο βαθµός ανεξαρτησίας τους από την πολιτική εξουσία είναι το δίκαιο των πολιτικών κοµµάτων και η εκλογική νοµοθεσία 55. Η νοµολογία των ανωτάτων δικαστηρίων, όπως και η κοινή γνώµη, επηρεάζει ουσιωδώς και καµιά φορά απροσδόκητα την διαµόρφωση και την εξέλιξη του συστήµατος κοµµατικής χρηµατοδότησης 56, ειδικά όταν οι αποφάσεις ευνοούν τα µικρά και νεοεισερχόµενα κόµµατα 57. Τα Ανώτατα ικαστήρια δύνανται να λειτουργήσουν ως αντίβαρα 58 στην αυτονοµία των κοµµάτων να θεσπίζουν µε όρους καρτέλ ιδιωφελείς κανόνες 59. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και ο κίνδυνος από τον δικαστικό ακτιβισµό να υποκατασταθεί η δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη νοµοθετική εξουσία από τους δικαστές, ειδικά στο ευαίσθητο αυτό πεδίο της νοµοθεσίας 60. Η επίδραση της νοµολογίας των ανωτάτων δικαστηρίων είναι εντονότερη σε Γαλλία 50 Ibid, σ Ibid, σ Ibid, σ Ibid, σ Ibid, σ W.Mueller, Parties and the institutional framework, 2005, σ K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009, σ K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009, σ H.-H. von Arnim, The development of political Parteienfinanzierung: Zwischen Notwendigkeit und Missbrauch. Alte Problem und neue Entwicklungen, 2004, σ.86 και επ. και M. Koss, Die Konvergez von Parteienfinanzierungsregimes in Westeuropa, 2008, σ R. Katz/ P.Mair. The cartel party: A restatement, Perspectives on politics, Vol.7, No. 4, December 2009, σ I.van Biezen, Constitutionalizing party democracy, 2009, σ

15 και Γερµανία, όπου είναι αυξηµένος και ο δικαστικός ακτιβισµός 61. Στην Γερµανία, το Συνταγµατικό ικαστήριο έχει συµβάλει τόσο στην ερµηνεία των κανόνων, όσο και διαµόρφωση στην πράξη του δικαίου του κοµµατικού ανταγωνισµού µε σειρά αποφάσεων για την χρηµατοδότηση ιδρυµάτων, την εκλογική και τακτική χρηµατοδότηση, τα «κατώφλια», τα απόλυτα και σχετικά όρια χρηµατοδότησης σε σχέση µε την κοινωνική ρίζωση των κοµµάτων κ.α., που έχουν οδηγήσει συχνά στην αναθεώρηση του νόµου περί κοµµάτων 62. Το γερµανικό οµοσπονδιακό δικαστήριο σε γενικές γραµµές έχει προστατέψει τα µικρά κόµµατα από τις εις βάρος τους νοµοθετικές πρωτοβουλίες των µεγάλων του κοµµατικού συστήµατος 63. Σηµαντική, αν και µικρότερη από την Γερµανία, είναι η επιρροή και δεσµευτικότητα των αποφάσεων του Συνταγµατικού Συµβουλίου στη Γαλλία επίσης για την ισότητα ευκαιριών των κοµµάτων 64. Ο έλληνας δικαστής, όπως θα εξετάσουµε παρακάτω, είναι µάλλον πιο εφεκτικός στην διαπίστωση της αντισυνταγµατικότητας των διατάξεων του νόµου περί κοµµάτων. Από µεθοδολογική σκοπιά, η µελέτη δικαίου των πολιτικών κοµµάτων οφείλει να είναι διεπιστηµονική λόγω της πολιτικής φύσης του αντικειµένου 65 χωρίς αυτό να µεταφράζεται σε κανονιστική χαλαρότητα 66. Έτσι πρέπει να µελετάται λαµβανοµένης υπόψη της εξελικτικής του δυναµικής µε την διαφωτιστική συνδροµή της πολιτικής και ιστορικής επιστήµης 67, µε έµφαση όχι τόσο στα κοµµατικά καταστατικά, αλλά στη συνάφεια των κοµµάτων µε το κράτος W.Mueller, Parties and the institutional framework, 2005, σ Χαρακτηριστική είναι η απόφαση της 9 Απριλίου 1992 ( BVerfGE,85,264) που άνοιξε το δρόμο για την τακτική κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων, μικτή και ανάλογη με την ιδιωτική, η οποία θεσμοποιήθηκε με την αναθεώρηση του νόμου περί κομμάτων το 1994 ενώπιον του κινδύνου διαιώνισης των σκανδάλων, U. von Alemann/T. Spier, Die deutschen Parteien unter veraenderten Rahmenbedingungen σε: Andersen U. (Hrsg). Parteien in Deutschland. Krise oder wandel?, Wochenschau Verlag, 2009, σ , H.-H. von Arnim, The development of political parteienfinanzierung, 2004, σ. 86 και επ, Κ.- Η. Nassmacher, Parteienfinanzierung σε: Andersen U/ Woyke W (Hrsg.) Handwoerterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 6e Auflage, VS Verlag fuer Sozialwissenschaften 2009, σ. 520, M. Ruettgers, Parteienfinanzierung und Bundesverfassungsgericht (Studienarbeit), GRIN, 2007, σ W.Mueller, Parties and the institutional framework, 2005, σ Y.Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ. 129, N. Tolini, Le financement des partis politiques, Dalloz, 2007, σ. 43,44 65 Y.Poirmeur/ D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ M. Morlok (mit. J. Krueper/ S. Rossner), Parteienfinanzierung im demokratischen Rechtsstaat. Reformmoeglichkeiten der Gewaehrung staatlicher Leistungen an politische Parteien, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009, σ. 47 κα επ. 67 Y.Poirmeur/ D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ Ibid, σ

16 Α. 5. Τα οικονοµικά των κοµµάτων από την σκοπιά της πολιτικής επιστήµης Η µελέτη των οικονοµικών των κοµµάτων αποτελεί υποπεδίο της πολιτικής επιστήµης 69. Η πολιτική επιστήµη εστιάζει στην αποδοτική εφαρµογή των ρυθµίσεων για τα οικονοµικά των κοµµάτων προσπαθώντας να ανεύρει καλύτερες. Τα πορίσµατα της πολιτικής επιστήµης µπορούν να βοηθήσουν τόσο το νοµοθέτη όσο και το δικαστή, αναδεικνύοντας τα ρυθµιστέα ζητήµατα και τις ατελέσφορες επιλογές και συµβάλλοντας στην κριτική των ολιγαρχικών και εκφυλιστικών τάσεων του κοµµατικού και πολιτικού συστήµατος. Τα τελευταία χρόνια η πολιτική επιστήµη εστιάζει στις αρνητικές µεταλλαγές που υφίστανται τα κόµµατα στο εσωτερικό τους και στις σχέσεις τους µε το κράτος. Για τους πολιτικούς επιστήµονες διεθνώς, η κρατική παρέµβαση, ρυθµιστική ή παροχική, στα κοµµατικά οικονοµικά αποτελεί µία από τις κύριες όψεις του µετασχηµατισµού των σχέσεων κράτους και κοµµάτων. Ο πρωταρχικός προβληµατισµός των πολιτικών επιστηµόνων αφορά στην κρατικοποίηση 70 των κοµµάτων λόγω της παρέµβασης του κράτους στα οικονοµικά τους, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω απώλεια του διαµεσολαβητικού ρόλου µεταξύ κοινωνίας και κράτους και την µετατροπή τους σε κρατικούς µηχανισµούς. Επιπλέον, αντικείµενο ειδικότερου προβληµατισµού αποτελεί η υπόθεση εάν η κρατικοποίηση αυτή µεταφράζεται σε οργάνωση και λειτουργία του κοµµατικού συστήµατος µε όρους καρτέλ, ήτοι ευνοϊκούς για τα µεγάλα και ήδη εδραιωµένα κόµµατα (καρτελοποίηση). Η σχέση αλληλεξάρτησης κοµµάτων και κράτους µέχρι πρόσφατα είχε υποτιµηθεί καθώς ο δεσµός παραδοσιακά ήταν ευκαιριακός, προσωρινός και χαλαρός 71. Όπως σηµειώνεται 72, τα κόµµατα στο σύγχρονο καπιταλιστικό κράτος είναι τα υλικά αποτελέσµατα της ισορροπίας µεταξύ των δύο λειτουργιών, της κοινωνικής αντιπροσώπευσης και της νοµιµοποιηµένης άσκησης των κρατικών πολιτικών. Αυτή η ισορροπία µεταβάλλεται από το σε βάρος της πρώτης λειτουργίας, αποτελώντας τη βασική όψη της κρίσης του κοµµατικού φαινοµένου 74. Τα κόµµατα καταναλώνουν όλο και περισσότερους πόρους 75 και αδυνατώντας να τους συγκεντρώσουν από την κοινωνία K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009, σ Από τους πρώτους που αναφέρθηκαν στην κρατικοποίηση των κομμάτων είναι ο Γ. Ανιόλι στο Ο μετασχηματισμός της δημοκρατίας, Επίκουρος, 1972, όπου μελετά το ρόλο κυρίως των γερμανικών κομμάτων σε περιβάλλον έντονης νομικής θεσμοποίησης των κομμάτων 71 I. van Biezen, State Intervention in Party Politics, 2008, σ Χ. Βερναρδάκης, Πολιτικά κόμματα, εκλογές και κομματικό σύστημα, Σακούλα, 2011,σ Ibid, σ Μ. Σπουρδαλάκης, Το κομματικό φαινόμενο: Εξέλιξη και συγκυρία. σε Δ. Τσάτσος/ Ξ. Κοντιάδης (επιμ.), Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Παπαζήση, 2003, σ H.-H. von Arnim, The development of political Parteienfinanzierung, 2004,σ

17 (εθελοντική κοµµατική εργασία, µικρές και µαζικές εισφορές µελών ή δωρεές συµπαθούντων) στρέφονται αναγκαστικά και προς το κράτος για να επιβιώσουν 77. Ειδικά στις νέες δηµοκρατίες, όπως η Ελλάδα, οι ρυθµίσεις για την κρατική χρηµατοδότηση επήλθαν αµέσως µετά την δηµοκρατική µετάβαση, οδηγώντας στην ενδυνάµωση των οικονοµικών δεσµών κράτους και κοµµάτων εξ υπαρχής εις βάρος της σχέσεις κοµµάτων και κοινωνίας 78. Τα κόµµατα, λοιπόν, χάνουν τις ικανότητες έκφρασης κοινωνικών (ταξικών) συµφερόντων, που παραδοσιακά διατηρούσαν ως διαµεσολαβητές 79 µεταξύ κράτους και κοινωνίας και συλλογικοί διανοούµενοι 80. Αντίθετα, η εξασθένηση της κοινωνικής µαζικής χρηµατοδότησης δείχνει να υποκαθίσταται ακόµη περισσότερο από την πλουτοκρατική ιδιωτική χρηµατοδότηση (µεγάλες δωρεές, τραπεζικός δανεισµός), που όσο µένει αρρύθµιστη ή οι ρυθµίσεις της ανεφάρµοστες, συµβάλλει στην εξάρτηση των κοµµάτων από το µεγάλο κεφάλαιο 81. Η κρατική χρηµατοδότηση και η εκτεταµένη κρατική ρύθµιση της, σε συνδυασµό πάντα µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και την εξειδικευµένη επαγγελµατικοποίηση της πολιτικής 82, έχουν συµβάλει στον µετασχηµατισµό των κοµµάτων από παραδοσιακά ιδιωτικές ενώσεις και συλλογικότητες µε δηµόσιο σκοπό, σε δηµόσιους οργανισµούς/υπηρεσίες 83 παραρτήµατα των κρατικών θεσµών 84. Τα κόµµατα, λοιπόν από διχαστικά για την κοινωνία και επικίνδυνα για το κράτος έγιναν απαραίτητα 85. Αυτό βέβαια συνεπάγεται, την περαιτέρω οικονοµική και θεσµική εξάρτηση τους από το κράτος 86, αφού βασίζουν την οικονοµική τους ασφάλεια στους κρατικούς πόρους ανάλογα µε την εκλογική τους εµπέδωση 87. Η προϊούσα κρατικοποίηση των κοµµάτων οδηγεί πέραν της αποκοινωνικοποίησης τους 88 και στην περαιτέρω αυτονόµηση και αυτοαναφορικότητα του πολιτικού πεδίου 89, στην οµοιογένεια των κοµµάτων 90, εντείνοντας 76 Μ. Σπουρδαλάκης, Το κομματικό φαινόμενο: Εξέλιξη και συγκυρία, 2003, σ Μ. Σπουρδαλάκης, Το κομματικό φαινόμενο: Εξέλιξη και συγκυρία, 2003, σ. 47, I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities, Party Politics 10/2004, σ I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities, 2004, σ Y.Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ Χ. Βερναρδάκης, Πολιτικά κόμματα, εκλογές και κομματικό σύστημα, 2011,σ. 81 C. Langfried, Parteienfinanzen und politische Macht, Nomos Verlagsgesellschaft, 1990, σ Y.Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ. 176, I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities,2004, σ Ibid, σ Y.Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ. 5-6, Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ. Σακούλα 2003, σ R. Katz/ P.Mair. The cartel party: A restatement, 2009, σ. 755, I. van Biezen, State Intervention in Party Politics, 2008, σ Y.Poirmeur/ D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ R. Katz/ P.Mair. The cartel party: A restatement, 2009, σ Y.Poirmeur/ D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ R. Katz/ P.Mair. The cartel party: A restatement, 2009, σ

18 έτσι την κρίση αντιπροσώπευσης 91. Πάντως, το γεγονός ότι τα κόµµατα επηρεάζονται και προσαρµόζονται στους κρατικούς πόρους και κανόνες δε σηµαίνει ότι καθίστανται εξωγενή αντικείµενα σε σχέση µε το κράτος, αλλά παραµένουν και υποκείµενα 92, καθώς τα ίδια στο βαθµό που κυβερνούν, συµµετέχουν στη διαµόρφωση των σχετικών νοµοθετικών πλαισίων και τη διάθεση των κρατικών πόρων. Όπως τονίζει ο Μ. Σπουρδαλάκης, τα πολιτικά κόµµατα παραµένουν ενεργοί και καθοριστικοί παράγοντες του πολιτικού συστήµατος και όχι εξαρτήµατα της κρατικής εξουσίας 93. Άλλωστε, για κάποιους πολιτικούς επιστήµονες 94, η µερική οικονοµική εξάρτηση των κοµµάτων από το κράτος δεν συνεπάγεται αναγκαστικά την απώλεια του χαρακτήρα των κοµµάτων ως ιδιωτικών και εθελοντικών οργανισµών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κριτική συζήτηση στην πολιτική επιστήµη για µια ειδικότερη όψη της κρατικοποίησης των κοµµάτων µε επίδραση στους όρους διεξαγωγής του πολιτικού ανταγωνισµού. Αυτή είναι γνωστή ως καρτελοποίηση 95 των κοµµάτων. Η έννοια του κόµµατος καρτέλ εισήχθη από τους Katz και Mair 96 για να περιγράψει ένα σύστηµα οµοειδών και κρατικοποιηµένων κοµµάτων, µε οργανωτικά όµως χαρακτηριστικά ακόµη των µαζικών κοµµάτων 97, που λόγω της δαπανηρής δραστηριότητάς τους (επαγγελµατοποίηση και εκλογικές εκστρατείες κλίµακας κεφαλαίου) εξαρτούν την διατήρηση των προνοµιακών θέσεών τους για την άσκηση της πολιτικής εξουσίας από την πρόσβαση στο δηµόσιο χρήµα 98. Τα κόµµατα καρτέλ, ως εδραιωµένοι κρατικοί δρώντες(state agents), η επιβίωση των οποίων εξαρτάται από την ικανότητα τους να ασκήσουν κυβερνητικές εξουσίες 99, επιδιώκουν να παραγκωνίσουν ή ακόµα και να αποκλείσουν τους µικρούς και νεοεισερχόµενους από τον κοµµατικό ανταγωνισµό 100. Για τους θιασώτες της θεωρίας της καρτελοποίησης, αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της κατανοµής της κρατικής 91 Y.Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ R. Katz/ P.Mair. The cartel party: A restatement, 2009, σ Μ. Σπουρδαλάκης, Για τη θεωρία και τη μελέτη των πολιτικών κομμάτων, 3 η έκδ, Εξάντας, 1990, σ K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009, σ Με παρεμφερές περιεχόμενο χρησιμοποιούνται οι όροι τσιμεντοποίηση Θ.Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010 σ. 387 και petrification K-H Nassmacher, The funding of party competition, 2009, σ R. Katz/ P.Mair, Changing models of party organization and party democracy. The emergence of the Cartel Party, Party Politics 1, 1995, σ Η πρώτη αναφορά σε κομματικό καρτέλ και στο πεδίο της διανομής του δημόσιου χρήματος γίνεται από τον Γ. Ανιόλι στο Ο μετασχηματισμός της δημοκρατίας, 1972, σ. 90 όπου τονίζει την ύπαρξη ενός ευνοϊκού κώδικα προς το κομματικό καρτέλ το οποίο για εκείνον περιλάμβανε κυρίως δύο κόμματα. 97 Μ. Σπουρδαλάκης, Το κομματικό φαινόμενο: Εξέλιξη και συγκυρία, 2003, σ P. Mair, Party System Change Approaches and Interpretations, Calderon Press- Oxford, 2002, σ και R. Katz/ P.Mair. The cartel party: A restatement, 2009, σ Μ. Σπουρδαλάκης, Το κομματικό φαινόμενο: Εξέλιξη και συγκυρία, 2003, σ. 57 και W.Mueller, Parties and the institutional framework, 2005, σ

19 χρηµατοδότησης µε κριτήριο τις προηγούµενες εκλογικές επιδόσεις των κοµµάτων και πολύ περισσότερο µε τη θέσπιση ορίων, «κατωφλιών» για την πρόσβαση στην κρατική χρηµατοδότηση. Τα κόµµατα καρτέλ λοιπόν προσπαθούν να περιφρουρήσουν τη θέση τους µε όρους ολιγοπωλίου 101 και συνεργάζονται (collusion) παραµερίζοντας τις όποιες ιδεολογικές τους διαφορές 102, προκειµένου να θεσπίσουν τη σχετική νοµοθεσία µε τη βοήθεια πάντα των βουλευτών τους 103. Έτσι δεν είναι απίθανο, χαρακτηριστικά κόµµατος καρτέλ να αποκτούν και µικρά κόµµατα, που λαµβάνουν κρατική χρηµατοδότηση 104, ειδικά σε πολιτικά συστήµατα µε παράδοση συνεργασιών 105. Για άλλους πολιτικούς επιστήµονες 106, η θεώρηση αυτή είναι υπερβολική και οι ρυθµίσεις για τα οικονοµικά των κοµµάτων και ειδικά για την κρατική χρηµατοδότηση δεν διαστρεβλώνουν τα αποτελέσµατα του κοµµατικού ανταγωνισµού εις βάρος των µικρών και νεοεισερχόµενων. Τουναντίον τους κρατούν στη ζωή. Ειδικότερα, δίδεται έµφαση στην συναινετική διαµόρφωση των κανόνων κοµµατικής χρηµατοδότησης, ειδικά στις εδραιωµένες δηµοκρατίες 107. Ωστόσο, όπως έχουν τονίσει πρόσφατα οι θεµελιωτές της θεώρησης, δεν είναι απίθανη η ανατροπή του εκλογικού αποτελέσµατος ακόµη και µε την ύπαρξη καρτέλ κοµµατικής νοµοθεσίας. Όµως, αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι αν όντως αλλάζουν οι κρατικές πολιτικές µε την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσµατος 108. Με άλλα λόγια, καθώς οι πολιτικοί στόχοι γίνονται αυτοαναφορικοί (self refential), ο κοµµατικός ανταγωνισµός παύει να αντανακλά πραγµατικά διακυβεύµατα 109. Σε κάθε περίπτωση, η καρτελοποίηση δεν αποτελεί ένα φαινόµενο αναπόδραστο για τον κοµµατικό ανταγωνισµό, ενώ διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Η ιδιοτελής χρήση από τα κόµµατα του κρατικού χρήµατος υπάρχει πάντα ως κίνδυνος και ως έµφυτο χαρακτηριστικό του κοµµατικού ανταγωνισµού 110. Τα κρατικοποιηµένα κόµµατα-καρτέλ ως ένα µόνο βαθµό µπορούν να ελέγξουν τον κοµµατικό ανταγωνισµό δηλαδή να αποκλείσουν πλήρως τους πολιτικούς ανταγωνιστές, όχι µόνο κόµµατα αλλά και νέα κινήµατα 111. Όπως 101 R. Katz/ P.Mair, The cartel party: A restatement, 2009, σ. 755 και Χ. Βερναρδάκης, Πολιτικά κόμματα, εκλογές και κομματικό σύστημα, 2011,σ Μ. Σπουρδαλάκης, Το κομματικό φαινόμενο: Εξέλιξη και συγκυρία, 2003, σ U. von Alemann/T. Spier, Die deutschen Parteien unter veraenderten Rahmenbedingungen, 2009, σ K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009, σ Μ. Σπουρδαλάκης, Το κομματικό φαινόμενο: Εξέλιξη και συγκυρία, 2003, σ S. Scarrow, Party subsidies and the freezing party competition: Do cartel mechanisms work?, West European Politics, Vol. 29, No 4, September 2006, σ , K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009, σ και I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities,2004, σ K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009, σ. 324, R. Katz/ P.Mair. The cartel party: A restatement, 2009, σ Ibid, σ K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009, σ Μ. Σπουρδαλάκης, Το κομματικό φαινόμενο: Εξέλιξη και συγκυρία, 2003, σ.63 19

20 τονίζει ο K-H Nassmacher, ναι µεν τα µεγάλα κόµµατα ως συννοµοθέτες παρέχουν την κρατική χρηµατοδότηση κυρίως για τον εαυτό τους, ωστόσο άθελα τους (unintended) ευνοούν νεοεισερχόµενα και µικρά κόµµατα 112. Άλλωστε, όταν τα κατεστηµένα κόµµατα επιχειρούν να αδικήσουν µικρούς και νεοεισερχόµενους, εµπόδιο αποτελούν τα δηµοψηφίσµατα, οι δικαστικές αποφάσεις και η πολιτική αναγκαιότητα (συνεργασίες) 113. Έτσι, παρατηρείται ότι σε χώρες µε παράδοση κυβερνητικών συνεργασιών η κρατική χρηµατοδότηση είναι υψηλότερη και πιο γενναιόδωρη για µικρά και νέα κόµµατα 114. Αντίθετα, σε χώρες όπου κυβερνούν συµπαγείς κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες η κρατική ενίσχυση στα κόµµατα και τους υποψηφίους είναι συνήθως πτωχή 115. Ακόµη και αν δεχθούµε την άποψη ότι δεν υπάρχει ένα απόλυτα δίκαιο σύστηµα κοµµατικής χρηµατοδότησης 116, οι ρυθµίσεις κυρίως για την κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων δύνανται να συµβάλλουν ουσιωδώς στον µετριασµό ή στην επίταση του φαινοµένου της καρτελοποίησης. Για τον µετριασµό του φαινοµένου, επιπλέον προτείνονται, αφενός η στήριξη της ιδιωτικής χρηµατοδότησης µέσω της θέσπισης φορολογικών κινήτρων και την παροχή της κρατικής ανάλογα µε το ύψος της ιδιωτικής (matching funds) 117. Αντίθετα, µάλλον αντενδείκνυνται προτάσεις για αναγόρευση της κρατικής χρηµατοδότησης σε υποχρεωτική και αποκλειστική πηγή πόρων των κοµµάτων 118. Α. 6. Η χρησιµότητα της συγκριτικής µελέτης των ρυθµίσεων για τα κοµµατικά οικονοµικά Οι κρατικές ρυθµίσεις των κοµµατικών οικονοµικών είναι κοινός τόπος για τις σύγχρονες φιλελεύθερες δηµοκρατίες, εδραιωµένες και νεότερες. Μαζί µε την διεπιστηµονική προσέγγιση του πεδίου των νοµικών ρυθµίσεων των κοµµατικών οικονοµικών είναι ωφέλιµο να προστρέχουµε και στα δεδοµένα από άλλες έννοµες τάξεις. Η ξεχωριστή µνεία στο συγκριτικό δίκαιο δεν υποδηλώνει πρόθεση για εξαντλητική συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση του γερµανικού και γαλλικού δικαίου µε το ελληνικό, αλλά προσπάθεια να δοθεί έµφαση σε πτυχές και των δύο νοµοθεσιών που σε ικανό βαθµό παρουσιάζουν κοινά σηµεία µε τα κρισιµότερα ζητήµατα της αντίστοιχης ελληνικής. 112 K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009, σ Ibidem 114 K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009, σ. 328, R. Katz/ P.Mair, The cartel party: A restatement, 2009, σ K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009, σ Ibid, σ. 326 Ibid, σ Βλ. την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κατά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος, Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010, σ

Βιβλιογραφία και πηγές. Αλεξάκης, Ε., (2001), Ελληνική εξιά: οµή και Ιδεολογία της Νέας

Βιβλιογραφία και πηγές. Αλεξάκης, Ε., (2001), Ελληνική εξιά: οµή και Ιδεολογία της Νέας ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Θεµατικός Άξονας: Κλασικές και σύγχρονες τυπολογίες των πολιτικών κοµµάτων 1. Κόµµα Μαζών βιβλιογραφία, εντοπίστε οµοιότητες και διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ Lina Papadopoulou, Politische Parteien auf europäischer Ebene. Auslegung und Ausgestaltung von Art. 191 (ex 138a) EGV, (Πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Ερμηνεία και διάπλαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Δίκαιο... 2 1.1 Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου... 2 1.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά... 3 1.3 Υποκείμενα δικαίου... 3 1.4 Διακρίσεις Δικαίου... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΚΕΙΜΕΝΟ Η Δημοκρατία στην εποχή της παγκόσμιας ανομίας Θα αρχίσω από μιαν αναδρομή. Οι έννοιες του «Λαού» και της «Κοινωνίας» δεν είναι ούτε διϊστορικές ούτε αυτονόητες. Αποκρυσταλλώθηκαν από τη νεωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση 1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση Φωτεινή Ριζάβα (Συγγραφέας) Copyright: Νομική Βιβλιοθήκη (2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κος ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Κος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΜΠΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος.

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος. Ομάδα Εργασίας: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή των κανόνων δικαίου συνιστά σε πρώτο επίπεδο η ερµηνεία τους προκειµένου να διακριβωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος

Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος 1 η Πρόταση Αναθεώρησης του Συντάγματος Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών

Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Επισκόπηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και ορισμοί των βασικών εννοιών Nicola Countouris Το δίκαιο της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων, EC/ERA Σεμινάριο για τα μέλη του Δικαστικού Σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Toυ Mιχαλη Σταθοπουλου* Μια πρώτη διαπίστωση: οι πανεπιστημιακές αρχές δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ εισάγει μια ριζική

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αναγόρευση Επίτιμου Διδάκτορα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Θέμα: Αναγόρευση Επίτιμου Διδάκτορα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Θέμα: Αναγόρευση Επίτιμου Διδάκτορα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση της αρ. 214/21-4-2005, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010 σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Ι. Καμτσίδου. Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ

Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Ι. Καμτσίδου. Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση Ι. Καμτσίδου Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Στις ενστάσεις που γεννά το πρόσφατο νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων συγκαταλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC 2013. 3-4 Απριλίου 2013

EXPOSEC 2013. 3-4 Απριλίου 2013 EXPOSEC 2013 3-4 Απριλίου 2013 Σκέψειςγιατησχέση / διασύνδεση µετανάστευσης και ασφάλειας. ρ Ελένη-Ανδριανή Σαµπατάκου Επιστηµονική Συνεργάτις Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2 Ατομικό εργατικό δίκαιο: συστηματοποιεί και αναλύει την παρέμβαση του δικαίου στα νομικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω από την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας και τη

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς

Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς τους συμπολίτες μου, ως Γιώργος Κοτρωνιάς και θέλω να γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να κάνω

Διαβάστε περισσότερα