ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2 Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης 1. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ» αποτελεί Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) στον τοµέα των προϊόντων φρούτων και λαχανικών κατά την έννοια του άρθρου 14 του Καν 2200/96 (Ε.Ε.) του συµβουλίου για την Κοινή οργάνωση Αγοράς στον τοµέα των Οπωροκηπευτικών. 2. Η αναγνώριση της κοινοπραξίας αγροτικών συνεταιρισµών ως Ο.Π. του άρθρου 11 παρ. 1 η γίνεται για την κατηγορία (Ι) «ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ». Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 1 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και της πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αναγνώρισης. Η Ο.Π. θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.». 3. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δύναται να αλλάζει κατηγορία Ο.Π. τηρώντας ωστόσο όλες τις δεσµεύσεις που προκύπτουν από την προηγούµενη αναγνώρισή της µέχρι της λήξεώς τους. 4. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» συστάθηκε αποκλειστικά και µόνο για την αναγνώρισή της σαν Ο.Π. και ως εκ τούτου δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στη κοινοπραξία και την Ο.Π. Άρθρο 2 Σκοπός Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» έχει συσταθεί ως Οµάδα Παραγωγών, µε πρωτοβουλία των παραγωγών - µελών φρούτων και λαχανικών, των συνεταιρισµών της κοινοπραξίας, και έχει ως σκοπό: 1. Να εξασφαλίσει τον προγραµµατισµό της παραγωγής και την προσαρµογή στη ζήτηση των προϊόντων των µελών, ιδίως από ποσοτική και ποιοτική άποψη. 2. Να προωθήσει τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση της παραγωγής των µελών της Οργάνωσης. 3. Να µειώσει το κόστος παραγωγής των προσφεροµένων προϊόντων. 4. Να οµαλοποιήσει τις τιµές παραγωγού.

3 5. Να βελτιώσει την εµπορική αξιοποίηση των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται. 6. Να προωθήσει καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές παραγωγής καθώς και διαχείρισης των διαφόρων µέσων παραγωγής που να σέβονται το περιβάλλον. Άρθρο 3 Όργανα ιοίκησης 1. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» συγκροτεί και λειτουργεί την Ο.Π. οπωροκηπευτικών προϊόντων για την κατηγορία (Ι) «ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ»του Καν.(Ε.Ε.)2200/96 ως Κλαδική Οργάνωση Παραγωγών. 2. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί φρούτων και λαχανικών κατηγοριών που αναγνωρίζονται από τον καν. 2200/96 και έχουν αποφασίσει να µετέχουν στην Ο.Π. 3. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» διαθέτει τον παρόντα Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας ως Οργάνωση Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων για την κατηγορία (Ι) «ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ» Του Κανονισµού 2200/96 και ως Κλαδική οργάνωση Παραγωγών φρούτων και λαχανικών και το Καταστατικό της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» που διέπουν τη λειτουργία, τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εποπτεία της. 4. Όργανα της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π» είναι: a. Η Γενική συνέλευση, b. Οι Ειδικές Συνελεύσεις των µελών ανά συνεταιρισµό, c. Το διοικητικό συµβούλιο. Άρθρο 4 Η Γενική Συνέλευση 1. Η Γενική Συνέλευση της «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.», απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους, που εκλέγονται στις ειδικές συνελεύσεις των µελών των συνεταιρισµών που είναι και µέλη της Ο.Π. για προϊόντα φρούτων και λαχανικών, κατηγοριών που αναγνωρίζονται από τον καν. 2200/96.

4 2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» και συγκαλείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, του Καταστατικού και του παρόντος Ειδικού Κανονισµού λειτουργίας. 3. Η Γενική Συνέλευση εξετάζει και εγκρίνει θέµατα που αφορούν την πολιτική της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» στην παραγωγή, τις συνθήκες εµπορευµατοποίησης της παραγωγής, τη σύνταξη επιχειρησιακών προγραµµάτων και τις δράσεις επενδετικού χαρακτήρα που θεωρεί απαραίτητες να αναληφθούν. 4. Για τα θέµατα πρόσκλησης, συγκρότησης και λειτουργίας της γενικής συνέλευσης ισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού. 5. Σε περίπτωση παραίτησης η διαγραφής ενός αντιπροσώπου από την γενική συνέλευση το διοικητικό συµβούλιο του συνεταιρισµού µέλους, µπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο, µέχρι την πρώτη γενική συνέλευση του Συνεταιρισµού στην οποία και πρέπει να εκλέξει αντιπρόσωπο. (συµπλήρωση µε γενική συνέλευση Νο 3/7/10/03). Άρθρο 5 Ειδικές Συνελεύσεις 1. Οι ειδικές συνελεύσεις των µελών, συγκροτούνται και λειτουργούν ανά συνεταιρισµό µέλος της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.». Κάθε ειδική συνέλευση αποτελείται από τα µέλη του συνεταιρισµού που ταυτόχρονα είναι και µέλη της «ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.», για τα προϊόντα φρούτων και λαχανικών που αναγνωρίζονται από τον καν. 2200/ Οι ειδικές συνελεύσεις εκλέγουν πέντε αντιπροσώπους οι οποίοι εκπροσωπούν τους συνεταιρισµούς µέλη της κοινοπραξίας και τα µέλη των συνεταιρισµών στην γενική συνέλευση της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.». Άρθρο 6 ιοικητικό Συµβούλιο

5 3. Η ιοίκηση της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.», ασκείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας του ιοικητικού Συµβουλίου είναι τέσσερα (4) χρόνια. 4. Κάθε συνεταιρισµός µέλος της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.», δικαιούται να µετέχει στο διοικητικό συµβούλιο µε δύο το πολύ µέλη. Σε περίπτωση που βάσει των ψήφων εκλέγονται από ένα µέλος περισσότεροι των δύο σύµβουλοι, τις θέσεις στο διοικητικό συµβούλιο καταλαµβάνουν οι δύο που συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων. 5. Για τα θέµατα αρµοδιοτήτων και λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου ισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού. Άρθρο 7 Μέλη 1. Στην «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» µετέχουν φυσικά πρόσωπα - µέλη που είναι παραγωγοί φρούτων και λαχανικών κατηγοριών που αναγνωρίζονται από τον καν. 2200/96. Τα πρόσωπα που είναι µέλη της Ο.Π. στο εξής θα καλούνται «παραγωγοί». 2. Οι παραγωγοί αναθέτουν την διαχείριση της διάθεσης και εµπορίας των οπωροκηπευτικών προϊόντων τους, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ειδικού Κανονισµού Λειτουργίας και µε τις διατάξεις του Καν.(Ε.Ε.)2200/96 του Συµβουλίου και των σχετικών εφαρµοστικών Κανονισµών της Επιτροπής. 3. Ο κάθε παραγωγός είναι µέλος µιας µόνο Ο.Π. για κάθε κατηγορία προϊόντων που παράγονται στην εκµετάλλευσή του και αναφέρονται στο άρθρο 11 παραγρ.1 Α του Καν.2200/96. Άρθρο 8 Εγγραφή νέων µελών Η εγγραφή νέου µέλους στην Ο.Π. γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, µε την οποία δεσµεύεται να τηρεί τους όρους λειτουργίας της Ο.Π. όπως αυτοί

6 περιγράφονται στο παρόντα Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας και στο Καταστατικό της Κοινοπραξίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή µελών είναι η παραγωγή των προϊόντων για τα οποία είναι αναγνωρισµένη η Ο.Π. κατά το αµέσως προηγούµενο έτος ή εφόσον προσκοµίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ή η δυνατότητα να καλλιεργήσει ένα τουλάχιστον από τα προϊόντα για τα οποία είναι αναγνωρισµένη η Ο.Π. το αργότερο στην επόµενη καλλιεργητική περίοδο από την ηµέρα εγγραφής του. Σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις µπορεί να τα καλλιεργήσει την µεθεπόµενη χρονιά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η εγγραφή γίνεται µετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.». Στην αίτηση εγγραφής του στην Ο.Π. ο παραγωγός πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι δεσµεύεται να αναθέσει την εµπορία της παραγωγής του στην Ο.Π., αποδεχόµενος όλους τους κανόνες που η Ο.Π. έχει θέσει σε εφαρµογή. Άρθρο 9 Αποχώρηση - ιαγραφή µελών Η παραίτηση από την ιδιότητα του µέλους της Ο.Π. πρέπει να ανακοινώνεται εγγράφως από τον παραγωγό στα πλαίσια της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ.2 του Καν.(Ε.Κ.) 412/97 της Επιτροπής. Εκπρόθεσµη δήλωση αποχώρησης ισχύει για την επόµενη καλλιεργητική περίοδο, εφόσον δεν ανακληθεί. Η απώλεια των απαιτούµενων για την εγγραφή στη Ο.Π. προϋποθέσεων αποτελεί λόγο διαγραφής. Λόγο διαγραφής αποτελεί επίσης η µη τήρηση των υποχρεώσεων του µέλους της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας. Άρθρο 10 Λειτουργία

7 1. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» τηρεί µητρώο παραγωγών και τα βιβλία πρακτικών των ειδικών γενικών συνελεύσεων, της Γενικής Συνέλευσης, του διοικητικού συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 2. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» έχει την ευθύνη της τήρησης των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και όλων των συναφών στοιχείων για την παρακολούθηση των εργασιών της σε όλα τα στάδια των εσόδων-εξόδων και των αντίστοιχων κρατήσεων και υποχρεώσεων. Λογιστικά η Ο.Π., εξυπηρετείται από Ειδικό Λογιστήριο που συγκροτείται για το σκοπό αυτό. 3. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» παρέχει στοιχεία παραγωγής των µελών της και πληροφορίες εµπορίας των προϊόντων της στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. 4. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» διευκολύνει τους ελέγχους των Εθνικών και Κοινοτικών Αρµόδιων Υπηρεσιών. 5. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» καθορίζει τους κοινούς κανόνες που αφορούν: - Τις Τεχνικές Παραγωγής. - Την ποιότητα της παραγωγής των προϊόντων των µελών της για τα οποία έχει αναγνωρισθεί. - Την εµπορία και γενικότερα την διάθεση των προϊόντων. - Την προστασία του περιβάλλοντος. 6. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» Συστήνει Επιχειρησιακό Ταµείο το οποίο τροφοδοτείται από: Εισφορές των µελών οι οποίες υπολογίζονται επί των ποσοτήτων ή της αξίας των προϊόντων για τα οποία έχει αναγνωρισθεί και λειτουργεί η Ο.Π. και τα οποία διαθέτει πράγµατι στο εµπόριο αγορά. Κοινοτική χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Καν.(Ε.Ε.)2200/96 του συµβουλίου και στον Καν.609/2001 της επιτροπής. 7. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» χρησιµοποιεί το επιχειρησιακό Ταµείο αποκλειστικά για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών προγραµµάτων καθώς και για την χρηµατοδότηση των προβλεπόµενων δυνατών αποσύρσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 του Καν.2200/96 και του καν Άρθρο 11 Υποχρεώσεις

8 1. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» θέτει στην διάθεση των παραγωγών - µελών της εξοπλισµό, έντυπο υλικό, τεχνική βοήθεια και υπηρεσίες προκειµένου : -Να εφαρµοσθούν φιλικές προς το περιβάλλον καλλιέργειες. -Να εξασφαλισθούν οι αρµόζουσες συνθήκες συσκευασίας φόρτωσης,µεταµόρφωσης,εκφόρτωσης, µεταχείρισης των προϊόντων και παράδοσης τους στις βιοµηχανίες µεταποίησης. -Να εξασφαλισθεί η εµπορική και λογιστική διαχείριση της παραγωγής. -Να εξασφαλισθεί η διαρκής και πλήρης γνώση της Α.Κ.Α.Σ.- Ο.Π. σχετικά µε τις καλλιεργούµενες από τα µέλη εκτάσεις κατά είδος και ποικιλία, τις αποδόσεις, το ύψος αναµενόµενης και πραγµατοποιηθείσας παραγωγής, το χρόνο ωρίµανσης και γενικά κάθε στοιχείου που κρίνεται σκόπιµο προκειµένου να αναβαθµισθεί εµπορικά η παραγωγή των µελών της Ο.Π. και να γίνει ακριβής προγραµµατισµός της παραλαβής και διάθεσης των προϊόντων. 2. Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» προκειµένου να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες για την επίτευξη των στόχων της και για τη διασφάλιση του εισοδήµατος των µελών της καθώς και την οικονοµική τους ευρωστία µπορεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: - Να συνάπτει ιεπαγγελµατικές Συµφωνίες για έναν ή περισσότερους τοµείς δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς της Ελλάδος ή του εξωτερικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΑΝ 2200/96. - Να συµµετέχει σε Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) σύµφωνα µε τον Καν.2200/96. - Να αποκτήσει βαθµιαία την αναγκαία υποδοµή που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους της. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις Μελών Οι παραγωγοί µέλη υποχρεούνται: -Να τηρούν εχεµύθεια προς τρίτους για τις σηµαντικές αποφάσεις της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.».

9 -Να τηρούν όλα όσα αποφασίζονται από τα αρµόδια όργανα για τη σωστή λειτουργία της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» (π.χ. τους όρους εισδοχής νέων µελών, την έγκαιρη παροχή στοιχείων που ζητούνται κ.α.). -Να εφαρµόζουν στον τοµέα της παραγωγής, της εµπορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, κανόνες που θεσπίζονται από την «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.». -Να είναι µέλη σε µία µόνο οργάνωση παραγωγών για κάθε κατηγορία προϊόντων που παράγονται στην εκµετάλλευσή του. -Να πωλούν το σύνολο της παραγωγής τους µέσω της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.». Ωστόσο αν η Ο.Π. επιτρέπει υπό τους όρους τους οποίους καθορίζει,οι παραγωγοί µέλη µπορούν: Μέχρι το 20% κατ ανώτατο όριο της παραγωγής, προβαίνουν στον τόπο της εκµετάλλευσής τους σε απευθείας πωλήσεις στον καταναλωτή για τις προσωπικές του ανάγκες. Να διαθέτουν στο εµπόριο οι ίδιοι ή µέσω µιας άλλης Ο.Π. η οποία καθορίζεται από την «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» τα προϊόντα τα οποία λόγω των χαρακτηριστικών τους δεν υπάγονται εκ προοιµίου στις εµπορικές δραστηριότητες της οργάνωσης αυτής. Να παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται από την Ο.Π. για στατιστικούς λόγους και που αναφέρονται κυρίως στις εκτάσεις, τις συγκοµιδές, τις αποδόσεις, τις απευθείας πωλήσεις. Να καταβάλουν τις χρηµατοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό για την δηµιουργία και την τροφοδότηση του επιχειρησιακού Ταµείου που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Καν.(Ε.Κ.) 2200/96 του Συµβουλίου. Να καταβάλουν τις χρηµατοδοτικές εισφορές που προβλέπονται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.». Να τηρούν όλους τους κανόνες και τις προϋποθέσεις του Α.Σ.-Ο.Π. ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 13 Κυρώσεις των µελών Σε περίπτωση κατά την οποία παραγωγός µέλος της Ο.Π. δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισµό και από τις διατάξεις του

10 ΚΑΝ(εκ)2200/96 του Συµβουλίου και των εφαρµοστικών αυτού, επιβάλλονται κυρώσεις στο µέλος από την Γ.Σ που µπορούν να κλιµακωθούν ως εξής: -Προειδοποίηση. -Χρηµατικό πρόστιµο. - ιαγραφή, έπειτα από ακρόαση ή έγγραφη απολογία του. Άρθρο 14 Αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού και πάγιες εγκαταστάσεις Η αγορά οικοπέδων, κτιρίων, µηχανολογικού εξοπλισµού, µέσων µεταφοράς και γενικά η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται από τα αρµόδια όργανα της, πραγµατοποιούνται από το.σ. Η κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων ανήκει στην Ο.Π. Άρθρο 15 Λογαριασµοί Εκµετάλλευσης- Εκκαθάριση Οι εργασίες της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» γίνονται για λογαριασµό των µελών της. Στους σχετικούς λογαριασµούς εκµετάλλευσης καταχωρούνται όλα τα σχετικά έσοδα-έξοδα. Το καθαρό υπόλοιπο εσόδων-εξόδων θετικό ή αρνητικό κατανέµεται µεταξύ των µελών ανάλογα µε τη συµµετοχή τους (εκκαθάριση) και αφού προηγουµένως παρακρατηθούν τα προβλεπόµενα ποσά για το σχηµατισµό τακτικού, έκτακτου ή ειδικού αποθεµατικού. Οι καταβολές στα µέλη κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εργασίας,αφαιρούνται από τα ποσά εκκαθάρισης που δικαιούνται τα µέλη και αποδίδεται το υπόλοιπο. Άρθρο 16 Εξυπηρέτηση ανεξάρτητων παραγωγών µη µελών της Α.Κ.Α.Σ.-Ο.Π.

11 Η «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» δύναται να δέχεται αιτήσεις ανεξάρτητων παραγωγών µη µελών των συνεταιρισµών µελών της, για την µεταποίηση και διάθεση των προϊόντων τους, για τα οποία έχει αναγνωριστεί ή και τη διάθεσή τους στις µεταποιητικές βιοµηχανίες. Για τα ανεξάρτητα µέλή τηρούνται και ισχύουν οι δεσµεύσεις και διατάξεις του ΚΑΝ 2200/96 και 2201/96. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι οικονοµικές και διαχειριστικές υποχρεώσεις των ανεξάρτητων µελών, είναι ίδιες µε αυτές των άλλων µελών. Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί, θα πρέπει να είναι συµβεβληµένοι µε κάποιο συνεταιρισµό µέλος της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» µέσω του οποίου θα διακινούν την παραγωγή τους και θα εξυπηρετούνται γραφειοκρατικά. Άρθρο 17 ιάλυση Η διάλυση της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Α.Κ.Α.Σ. Λόγοι διάλυσης της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» είναι: Αδράνεια πέραν της τριετίας. Μείωση αριθµού µελών και αξίας εµπορευθέντων προϊόντων κάτω του απαιτούµενου για την ίδρυση τους ύψος. Ανάκληση της αναγνώρισης από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση διάλυσης της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» τα περιουσιακά στοιχεία της διαχειρίζονται σύµφωνα µε το καταστατικό και την ισχύουσα νοµοθεσία. Εάν υπάρχουν υποχρεώσεις της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.» αυτές εξοφλούνται κατ αρχήν από τα έσοδα της πιο πάνω αναφερόµενης εκµετάλλευσης ή από το προϊόν της πώλησης της. Άρθρο 18 Γενικές ιατάξεις Ο παρών Ειδικός Κανονισµός Λειτουργίας αντικαθιστά κάθε προηγούµενο, εφαρµόζεται από της ψηφίσεως του από την Γ.Σ. της «Α.Κ.Α.Σ. - ΗΛΙΟΣ Ο.Π.» και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του καταστατικού της «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ - Ο.Π.».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα