ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA"

Transcript

1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ X. ιαµαντόπουλος 1, Σ. Γκάρας 1, Ι. Σκόρδας 1, Α. Τριανταφύλλου 1, Φ. Βοσνιάκος 2, Ν. Ζουµάκης 2 (1) Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής Τµήµα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας (2) Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών, ΑΤΕΙ Θεσ/νικης Tηλ , Fax ΠEΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται µετρήσεις συγκεντρώσεων ΑΣ10 και µετεωρολογικών παραµέτρων που πραγµατοποιήθηκαν για χρονική περίοδο ενός έτους στις δύο µεγαλύτερες πόλεις της υτικής Μακεδονίας, την Κοζάνη και την Πτολεµαΐδα. ίνονται συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για τις δύο θέσεις, γίνεται σύγκριση µε ισχύοντα όρια ποιότητας του αέρα και επιχειρείται συσχέτιση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στις πόλεις κατά τις ηµέρες «επεισοδίων» µε τις µετεωρολογικές παραµέτρους. PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA Ch. Diamantopoulos 1, S. Garas 1, J. Skordas 1, A.G. Triantafyllou 1, F. Vosniakos 2, N. Zoumakis 2, (1) Laboratory of Atmospheric Pollution and Environmental Physics Department of Geotechnology and Environment TEI of W. Macedonia (2) Department of Science, TEI of Thessaloniki Tel , Fax ABSTRACT In this work PM10 concentrations and meteorological parameters measurements are presented. These measurements have been carried out in Kozani and Ptolemais, the most densely populated cities of Western Macedonia, and are referred to one year s period. Based on the data analysis an attempt is made to provide useful information on the air quality levels considering the air quality standards. More over the episode days are selected and a correlation is attempted between the PM concentrations and the meteorological condition prevailing.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι στη υτική Μακεδονία είναι συγκεντρωµένο από τα µέχρι τώρα γνωστά το µεγαλύτερο λιγνιτικό κοίτασµα της χώρας µας, από την εκµετάλλευση του οποίου παράγεται το µεγαλύτερο ποσοστό της παραγόµενης στη χώρας µας ηλεκτρικής ενέργειας. Η κύρια βιοµηχανική δραστηριότητα αναπτύσσεται στον άξονα Αµυνταίου - Πτολεµαΐδας - Κοζάνης, ενώ σχετικά πρόσφατα έχει επεκταθεί και βορειότερα, στην περιοχή της Φλώρινας. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς ανέρχεται σε 4,5 GW περίπου. Από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να συνυπολογιστεί και η λειτουργία ΑΗΣ στο κράτος των Σκοπίων, ισχύος 675 MW, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί πολύ κοντά στα σύνορα µε τη Φλώρινα. Οι ΑΗΣ χρησιµοποιούν ως καύσιµο λιγνίτη που εξορύσσεται σε κοντινά λιγνιτωρυχεία και µεταφέρεται στους σταθµούς παραγωγής µε φορτηγά, βαγόνια και ταινίες µεταφοράς. Για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή η ΕΗ έλαβε κατά καιρούς αντιρρυπαντικά µέτρα. Αντικατέστησε σε αριθµό µονάδων τα παλιά ηλεκτροστατικά φίλτρα µε καινούργια απόδοσης 99.9% και εφάρµοσε τεχνικές ελέγχου της εκπεµπόµενης σκόνης από τα ορυχεία, όπως χρήση κλειστών ταινιόδροµων µεταφοράς λιγνίτη και τέφρας, κατάβρεξη των δρόµων, προοδευτική αποκατάσταση εξαντληµένων ορυχείων (από ενηµερωτικά φυλλάδια της επιχείρησης, συζητήσεις µε στελέχη της και προσωπικές διαπιστώσεις από επισκέψεις στους χώρους δραστηριοτήτων). Οι συγκεντρώσεις ΑΣ10 στον άξονα Αµυνταίου Πτολεµαΐδας Κοζάνης παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αφενός στους οικισµούς που βρίσκονται κοντά στα ορυχεία, αφετέρου δε στις πόλεις Κοζάνη και Πτολεµαΐδα, τις µεγαλύτερες πληθυσµιακά πόλεις της υτικής Μακεδονίας, στις οποίες, όπως είναι φανερό η ποιότητα του αέρα προσδιορίζεται τελικά και από τη συµβολή των αστικών πηγών ρύπανσης τη ατµόσφαιρας. ιάφορες εργασίες έχουν πραγµατοποιηθεί κατά το παρελθόν στην περιοχή αναφορικά µε τα επίπεδα ΑΣ10, τα χηµικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και τις συνθήκες διασποράς στην περιοχή [1,2,3,4,5,6,7,8]. Ωστόσο µετρήσεις ΑΣ10 στην πόλη της Πτολεµαΐδας είναι η πρώτη φορά που πραγµατοποιούνται, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Στην εργασία αυτή ειδικότερα παρουσιάζονται µετρήσεις συγκεντρώσεων ΑΣ10 και µετεωρολογικών παραµέτρων στις πόλεις της Πτολεµαΐδας και της Κοζάνης, που πραγµατοποιήθηκαν ταυτόχρονα από µέχρι Παρουσιάζονται τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία των µετρήσεων στις δύο θέσεις, γίνεται σύγκριση µε ισχύοντα όρια ποιότητας του αέρα και επιχειρείται συσχέτιση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 µε τις µετεωρολογικές παραµέτρους επιφανείας. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η Κοζάνη είναι η µεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Βρίσκεται Β ,48 A ανάµεσα στις οροσειρές του Βερµίου, του Μπούρινου και των Πιερίων, 15 χλµ βορειοδυτικά της λίµνης του Πολυφύτου, σε υψόµετρο 720 µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Απέχει 120 χλµ από τη Θεσσαλονίκη και 470 χλµ από την Αθήνα. Έχει πληθυσµό (απογραφή 2001), όπως οι κάτοικοι που ουσιαστικά µένουν µόνιµα και δραστηριοποιούνται στην πόλη είναι πολύ περισσότεροι. Η Πτολεµαΐδα βρίσκεται ,83 B και ,86 Α και σε υψόµετρο 608 m από την επιφάνεια την θάλασσας. Απέχει περίπου 28 χιλιόµετρα βόρια από την Κοζάνη, και είναι η δεύτερη σε πληθυσµό πόλη της Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ( κατ.).

3 Το κλίµα της περιοχής είναι ηπειρωτικό µεσογειακό. Χαρακτηρίζεται από χαµηλές θερµοκρασίες το χειµώνα και υψηλές το καλοκαίρι. Από δεδοµένα θερµοκρασίας µιας περιόδου 12 ετών ( ) προκύπτει µέση θερµοκρασία για το χειµώνα 2.5 ο C µε µέγιστη µέση ηµερήσια θερµοκρασία 6.3 ο C και µέση ηµερήσια ελάχιστη -1.3 ο C. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι αντίστοιχες τιµές είναι 20.1, 28.5 και 13.5 o C αντίστοιχα. Οι κύριες πηγές ρύπανσης τις περιοχής είναι τα ατµοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της.ε.η. καθώς και τα λιγνιτωρυχεία που έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή. Σε ότι δε αφορά τις πόλεις Κοζάνη και Πτολεµαΐδα πρέπει να συνυπολογιστεί η επιβάρυνση από την αστική δραστηριότητα των πόλεων αυτών. Στο σχήµα 1 δείχνεται τοπογραφικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής του άξονα Αµυνταίου Πτολεµαΐδας Κοζάνης. Σηµειώνονται οι µεγαλύτερες πόλεις καθώς και οι θέσεις των ΑΗΣ την ευρύτερη περιοχή. Σχήµα 1. Χάρτης της λεκάνης Αµυνταίου-Πτολεµαΐδας-Κοζάνης. Σηµειώνονται οι πόλεις Φλώρινα, Πτολεµαΐδα, Κοζάνη και οι θέσεις των ατµοηλεκτρικών σταθµών Στον πίνακα 1 δίνονται οι εκποµπές ΑΣ10 από τους ΑΗΣ που λειτουργούν στην περιοχή. Υπογραµµίζεται ότι δεν υπάρχει ποσοτικοποίηση των εκποµπών από τα ορυχεία.

4 Πίνακας 1. Εκποµπές ΑΣ10 από τους ΑΗΣ που λειτουργούν στη υτική Μακεδονία (τόνοι ανά έτος, Πηγή : ΕΗ/ ΠΠ, e-prtr) ΑΗΣ/ ΕΤΟΣ Αγ ηµητρίου Καρδιάς , Πτολεµαΐδας Αµυνταίου Μελίτης ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε ΟΜΕΝΑ Οι µετρήσεις ΑΣ10 που παρουσιάζονται πραγµατοποιήθηκαν µε δύο αναλυτές ΑΣ10 του Εργαστηρίου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας που εγκαταστάθηκαν για το σκοπό αυτό σε επιλεγµένες θέσεις. Ειδικότερα χρησιµοποιήθηκαν ο αναλυτές MP 101MC του οίκου Environnement και Thermo Adersen FH 62-IR. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην αρχή της απορρόφησης β ακτινοβολίας [10]. Για τα ανεµολογικά δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν οι µετρήσεις από το σταθµό στο δώµα του Τ.Ε.Ι.. Μακεδονίας, σε απόσταση 2 km περίπου βόρεια της Κοζάνης, αισθητήρας διεύθυνσης και ταχύτητας ανέµου τύπου ΟGAWA SEIKI Co, και του κινητού σταθµού του ΕΑΡ-ΠΕΦΥ, που εγκαταστάθηκε για το σκοπό αυτό στην Πτολεµαΐδα, αισθητήρας διεύθυνσης και ταχύτητας ανέµου τύπου LASTEM), στην νότια είσοδο της πόλης. Τα δεδοµένα καλύπτουν την περίοδο από 23/7/2008 µέχρι 6/4/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα ανεµολογικά χαρακτηριστικά στις δύο θέσεις κατά την περίοδο µέτρησης παρουσιάζονται στα σχήµατα 2α, β. 2 α. 2β. Σχήµα 2. Ροδόγραµµα ανέµου σταθµού ΤΕΙ Μ ((2α) και Πτολεµαΐδας (2β.) την περίοδο 23/7/2008 ως 6/4/2009

5 Ειδικότερα το σχήµα 2α δείχνει το ροδόγραµµα ανέµου από µετρήσεις του πλησιέστερου στην πόλη της Κοζάνης µετεωρολογικού σταθµού, που είναι εγκατεστηµένος στο δώµα του ΤΕΙ Μ. Μεγαλύτερα ποσοστά ανέµων είναι ΒΑ τοµέα, καθώς νότιου τοµέα µικρότερης έντασης. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η τοπική επίδραση του σταθµού λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. Στο σταθµό της Πτολεµαΐδας κυριαρχούν άνεµοι κατά τον άξονα W E, ενώ είναι χαρακτηριστικό το µεγάλο ποσοστό άπνοιας. Στο σχήµα 3 δείχνονται γραφικά τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία των τιµών των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στις δύο θέσεις µέτρησης την περίοδο αναφοράς, καθώς και ο αριθµός των υπερβάσεων της οριακής τιµής της µέσης ηµερήσιας συγκεντρώσεις που ορίζεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 50/2008. Όπως προκύπτει από το σχήµα, παρατηρείται υπέρβαση του ορίου και στις δύο θέσεις µέτρησης, χωρίς πολύ µεγάλη διαφορά των αντίστοιχων τιµών στις δύο περιοχές. Συγκεκριµένα, στην Κοζάνη, διαπιστώθηκαν 78 περιπτώσεις υπερβάσεων του ηµερήσιου ορίου (50 µg/m 3, επιτρεπτός αριθµός υπερβάσεων 35 ανά έτος) ενώ η µέση ετήσια συγκέντρωση ΑΣ10 για την περίοδο µέτρησης (27/7/2008 ως 29/5/2009 ) υπολογίστηκε ίση µε 44 µg/m 3, µε ετήσιο επιτρεπτό όριο την τιµή 40 µg/m 3. Αντίστοιχα στην περίπτωση της Πτολεµαΐδας παρατηρήθηκαν 90 υπερβάσεις της οριακής τιµής των 50 µg/m 3, µε µέση συγκέντρωση περιόδου τα 47 µg/m 3. Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω τιµές είναι µικρότερες από τις περισσότερο επιβαρηµένες θέσεις των πόλεων των Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στα ίδια περίπου επίπεδα µε άλλες µεσαίου µεγέθους ελληνικές πόλεις [10,11,12,13] Σχήµα 3.Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ΑΣ10 για τις δύο θέσεις µέτρησης Στο σχήµα 4 παρουσιάζονται οι υπερβάσεις της µέσης ηµερήσιας οριακής τιµής των 50 µg/m 3 στις δύο θέσεις µέτρησης ανά µήνα. Όπως φαίνεται στο γράφηµα ο µεγαλύτερος αριθµός υπερβάσεων παρατηρήθηκε και στις δυο περιοχές κατά το µήνα Αύγουστο. Προκειµένου να γίνει πρώτη εκτίµηση των συνθηκών κατά τις ηµέρες των υπερβάσεων της µέσης ηµερήσιας οριακής τιµής των 50 µg/m 3 (επεισοδίων), κατασκευάστηκαν, αφού πρώτα αφαιρέθηκαν οι περιπτώσεις άπνοιας, τα ροδογράµµατα ρύπανσης στις δύο θέσεις κατά τις ηµέρες αυτές και δείχνονται στα σχήµατα 6α και 6β για την Κοζάνη και την Πτολεµαΐδα αντίστοιχα.

6 Σχήµα 4. Μηνιαία µεταβολή του αριθµού υπερβάσεων στις δύο θέσεις κατά την περίοδο των µετρήσεων. Στην Κοζάνη (σχήµα 6α), κατά τις ηµέρες των υπερβάσεων επικρατούν κατά το µεγαλύτερο ποσοστό ΒΑ. Αντίθετα στην περίπτωση της Πτολεµαΐδας (σχήµα 6β), οι µεγαλύτερες τιµές των ΑΣ10 σηµειώνονται κατά την ανέµων από Α διευθύνσεις. Χαρακτηριστικό στην περίπτωση είναι ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (87%) των υπερβάσεων παρατηρείται κατά τη διάρκεια ηµερών που επικρατεί άπνοια. Η αντίστοιχη τιµή για την περίπτωση της Κοζάνης είναι 41% <=25 >25-50 >50-75 > > <=25 >25-50 >50-75 > > % 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% α 6β Σχήµα. 6. Ροδογράµµατα ρύπανσης τις ηµέρες των υπερβάσεων (α) στην Κοζάνη, (β) στην Πτολεµαΐδας, την περίοδο των µετρήσεων. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρουσιάστηκαν µετρήσεις ανέµου καθώς και συγκεντρώσεων ΑΣ10 περιόδου 10 µηνών που πραγµατοποιήθηκαν στην πόλη της Κοζάνης και για πρώτη φορά στην Πτολεµαΐδα. Στην Κοζάνη υπολογίστηκαν 78 περιπτώσεις υπερβάσεων του ηµερήσιου ορίου των 50 µg/m 3, στην Πτολεµαΐδα την ίδια περίοδο 90 περιπτώσεις. Η µέση τιµή της περιόδου

7 των µετρήσεων στην Κοζάνη υπολογίστηκε σε 44 µg/m 3, στην Πτολεµαΐδα 47 µg/m 3. Οι τιµές αυτές είναι χαµηλότερες από τις περισσότερο επιβαρηµένες θέσεις στις πόλεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στα ίδια περίπου επίπεδα µε άλλες µεσαίου µεγέθους ελληνικές πόλεις. Στην περίπτωση της Κοζάνης οι υπερβάσεις συνδυάζονται µε ανέµους κατά το µεγαλύτερο ποσοστό ΒΑ, στην περίπτωση της Πτολεµαΐδας κατά πολύ µεγάλο ποσοστό µε άπνοια, και στη συνέχεια Α ανέµους. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Triantafyllou, A., Kassomenos P., Kallos G., 1999: On the degradation of air quality due to SO2 and PM10 in Eordea Basin, GREECE, Meteorologische Zeitschrift, N. F. 8, Triantafyllou A.G., Kassomenos P., 2002, «Aspects of atmospheric flow and pollutants dispersion in a mountainous basin», the Science of the Total Environment 297, pg Triantafyllou A.G., 2003 : «Levels and Trend of Suspended Particles Around Large Lignite Power Stations», Environmental Monitoring and Assessment 89: Petaloti C, Triantafyllou A, Kouimtzis T, Samara C, Trace elements in atmospheric particulate matter over a coal burning power production area of western Macedonia, Greece, CHEMOSPHERE 65 (11): A.G. Triantafyllou, S. Garas, S. Zoras, V. Evagelopoulos and A. Asvesta, 2007, Particulate matter concentrations and elemental analysis in four cities of Northwestern Greece, Fresenius Environmental Bulletin, Vol 16, No 5, Iordanidis A., Buckman J., Triantafyllou AG., Asvesta A, ESEM/EDX characterisation of airborne particles from an industrial area of northern Greece Environmental Geochemistry and Health., 30: Evagelopoulos V, Triantafyllou A.G., Albanis T.A., Zoras S., Garas S., Asvesta A. and C. Diamantopoulos, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in fine and coarse particles Proceedings of the 11th international conference on environmental Science and Technology, Chania, Crete, Greece, 3-5 September 2009.(B-230: B-237). 8. Τριανταφύλλου, Α.Γ., Γκάρας Σ., ιαµαντόπουλος, Χ., Ιορδανίδης Α., Ασβεστά Α., Κρέστου Α., 2011, «ΑΣ10 στην πόλη της Κοζάνης: ιαχρονική µεταβολή συγκεντρώσεων, µορφολογικά, ορυκτολογικά και χηµικά χαρακτηριστικά», 4 ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 9. Τριανταφύλλου Α., 2004: Ατµοσφαιρική Ρύπανση Ατµοσφαιρικό Οριακό Στρώµα. Σύγχρονες Τεχνικές Μέτρησης. Σελ Chaloulakou, D., P. Kassomenos, N. Spyrellis, P. Demokritou, P. Koutrakis, (2003) Measurements of PM10 and PM2.5 particle concentrations in Athens, Greece Atmos. Environ., Vol. 37, pp Papagiannopoulos Ν., Petrakakis M., Kelesis A., Tzoumaka P., 2009, Long term variation of atmospheric pollution in Thessaloniki, Greece during the last 20 years, International Workshop on RISK ASSESSMENT AND HUMAN EXPOSURE TO HAZARDOUS MATERIALS, organized by School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, GREECE, Thessalοniki, October Larissi I., Koukouletsos K., Moustris K., Antoniou A., Paliatsos A., 2010, Pm10 concentration levels in the greater Athens area, Greece, Fresenious Environmental Bulletin 19-No.2, pp Papanastasiou D., Melas D., 2010, Application of PM10 s Statistical Distribution to Air Quality Management A Case Study in Central Greece, Water Air Soil Pollution (2010) 207:

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Α. Σπανού, Α. Σφακιανάκη, Ν. Γαιτάνη, Μ. Σανταμούρης Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη GREENPEACE AIRLAB Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη Αποτελέσµατα του προγράµµατος µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (Ιούνιος-Ιούλιος 1998) ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Λευκοθέα Γιάνναρου, Ευθύµιος Ζέρβας Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ρήγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. Καΐκα. 1, Μπαµπάτσου Χ. 2, Ζέρβας Ε. 1 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Ρήγα Φεραίου 167,

Διαβάστε περισσότερα

Institute for Health and Consumer Protection, European Commission-Joint Research Centre, 21027 Ispra, Italy, E-mail: d.a.sarigiannis@gmail.

Institute for Health and Consumer Protection, European Commission-Joint Research Centre, 21027 Ispra, Italy, E-mail: d.a.sarigiannis@gmail. 1 ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ D.A. Sarigiannis 1,2, A. Gotti 3, S. Karakitsios 3 1 Institute for Health

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) 8 th Conference on Meteorology Climatology and Atmospheric Physics Athens, Greece, 24-25 May 2006 Εθνικό δίκτυο μετρήσεων της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας: αποτελέσματα από τα τρία χρόνια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικό Γραφείο GEO Λόφος Νυμφών Θησείο Τ.Κ 11810 Τηλέφωνο:210-3490104 Φαξ:210-3490120 E-Mail: greekgeo@admin.noa.gr Web site: http://www.greekgeo.noa.gr/ Αναφορά Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα