ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ"

Transcript

1 ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Nullum Gimen, Nulla poena sine lege (κανένα έγκληµα, καµία ποινή χωρίς νόµο). Γι' αυτήν την ακρογωνιαία διάταξη του Ποινικού ικαίου έχουν δοθεί πολλοί αγώνες και έχει χυθεί πολύ αίµα. Σκοπός της, η θεσµοθέτηση της ποινικής δίωξης, ο καταλογισµός της ποινής και η υπαγωγή της παραβατικής συµπεριφοράς στα προβλεπόµενα. Συνεπακόλουθο µεταξύ των υπολοίπων κατακτήσεων του σύγχρονου Ποινικού ικαίου, ήταν και παραµένει η θεµελίωση του τεκµηρίου αθωότητος του κατηγορουµένου µέχρις εκδόσεως απόφασης. Ακόµα και τότε όµως και εφόσον υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία περί της ενοχής, ισχύει το αξίωµα «in dubio pro reo» (εν αµφιβολία υπέρ του κατηγορουµένου). Αναγκαστική συνέπεια της επιδειχθείσας εγκληµατικής εκτροπής είναι η επιβολή της ποινής ιεραρχούµενη ανάλογα µε τη βαρύτητα του εγκλήµατος. Ο προβληµατισµός ως προς το είδος της καταγνωστέας ποινής αποτελεί και σήµερα πρόκληση πολλών παγκοσµίως συζητήσεων. Και τούτο σε συνάρτηση µε τις ισχύουσες θεωρίες περί της λειτουργίας της ποινής (γενική - ειδική πρόληψη -τιµωρία εκδίκηση). Έτσι, σε αυταρχικά καθεστώτα του τύπου «Blizeistaat»

2 (αστυνοµούµενο κράτος) η ποινή εξαντλείται απλά και µόνον για αυτό που χαρακτηρίζει το κράτος αυτό καθεαυτό. Όµως και σε κάποια ανεπτυγµένα και ισχυρά κράτη (ΗΠΑ - ΑΓΓΛΙΑ), κυρίως για εσωτερική κατανάλωση, δικαιολογία ότι κάτι κάνουν για την διαρκή αύξηση της εγκληµατικότητας, έκαναν στροφή προς την ποινική αυστηρότητα. Την προβάλλουν δε ως καθοδηγητικό πρότυπο, αντικαθιστώντας έτσι, την οφειλόµενη κοινωνική µέριµνα και πρόνοια, µε τον ποινικό κολασµό. Το γεγονός αυτό, καθόρισε απόλυτα και θα συνεχίσει να καθορίζει την κοινωνική σύνθεση των εγκλείστων στις φυλακές. Ωστόσο τι συµβαίνει και τι πρέπει να εφαρµόζεται στις ηµοκρατικά ευνοµούµενες πολιτείες; Πώς προλαµβάνεται το έγκληµα; Πώς καταστέλλεται ο εγκληµατίας άνθρωπος; Αναµορφώνεται, επανεντάσσεται, σωφρονίζεται; Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εγκλήµατος και η µετάλλαξη του πλανήτη µας σε µια γειτονιά µήπως καθιστούν αναγκαίο και τον επαναπροσδιορισµό του Σ.Σ.; Ο γραπτός και ηλεκτρονικός τύπος αλλά και η φύση των ικαστών επηρεάζουν και επηρεάζονται. Οι επιφυλάξεις της κοινής γνώµης άλλοτε διασκεδάζονται, άλλοτε λοιδορούνται από επαΐοντες ψευτοκουλτουριάρηδες και όταν βολεύει, µεγιστοποιούνται. Νοµιµοποιούν µε αυτό τον τρόπο, την ποινική αυστηρότητα, δηµιουργώντας ταυτόχρονα προϋποθέσεις για ακόµη βαρύτερες κυρώσεις, παραβλέποντας ωστόσο ότι η ποινική αυστηρότητα δεν µπορεί, παρά να διαπερνά όλες τις φάσεις και όλα τα επίπεδα - νόµους διωκτικούς και ανακριτικούς µηχανισµούς -

3 καταλογισµός ποινής - συνθήκες κράτησης, ως και αυτήν ακόµα την υποδοχή και αποδοχή των αποφυλακισθέντων από την κοινωνία. Κατά τα άλλα, νόµοι και δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται ή απαγγέλλονται εν ονόµατι του Ελληνικού λαού. Μέσα λοιπόν, σ' αυτό το συνονθύλευµα και τις εµπλοκές/διαπλοκές καλείται η Πολιτεία, αφενός να προστατεύσει το έννοµο συµφέρον των πολιτών της, αφετέρου δε να ορίσει και τον/τους τρόπους «διδαχής» των εγκληµατιών ώστε, αφού εκτίσουν την επιβληθείσα ποινή, να προβληµατισθούν για το διαπραχθέν έγκληµα και να εκτιµήσουν ό,τι απώλεσαν καθ' όλο το διάστηµα της εκτίσεως της ποινής τους. Επαχθέστερο αξιολογικά µέτρο ποινικής αντιµετώπισης της ως άνω εκτροπής έχει κριθεί η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας Η ΦΥΛΑΚΗ. Έτσι η συντεταγµένη Πολιτεία αφού µε τα όργανα της έχει καθορίσει α) ποια εκτροπή χαρακτηρίζεται έγκληµα, β) ποια ποινή ανταποκρίνεται δικαιότερα στο τρωθέν έννοµο αγαθό γ) ποιες ελαφρυντικές περιστάσεις καθορίζουν την επιεικέστερη µεταχείριση του εγκληµατία αλλά και δ) ηλικία, φύλο, κ.λπ. δια του Π.Κ. και του Σ.Κ, οριοθετεί και τους τρόπους «αποµόνωσης» - αποβολής -επανεισαγωγής του εκτραπέντος δράστου. Καθόλο τον εικοστό αιώνα, υπήρξαν πολλές φωνές που χαρακτήρισαν ως απάνθρωπη τη φυλακή ακόµα και όταν προεβλέπετο και εξετελείτο η ποινή του θανάτου. Καθόλη τη µακραίωνη ιστορία της Ποινικής ικαιοσύνης υπήρξαν αντιδράσεις ως προς το είδος της ποινής (ακρωτηριασµοί,

4 εκτοπίσεις, αποζηµιώσεις, καρατοµήσεις κ.λπ.). Εν πάση περιπτώσει σήµερα παγκοσµίως και ανεξαιρέτως ευτυχώς, η φυλάκιση του δράστη αποτελεί το µόνο µέσον εκπλήρωσης των θεωριών της ποινής. Εντασσόµενη και η Ελλάδα σ' αυτό το θεσµικό/νοµικό πλαίσιο ως προς την πρόβλεψη της ακολουθητέας σωφρονιστικής πολιτικής χαρακτηρίζεται ως καινοτόµος. Ωστόσο παρ' όλες τις πρωτοπόρες απόψεις η εφαρµογή τους απέχει παρασάγγας από την πραγµατικότητα και επιεικώς χαρακτηρίζεται ζοφερή. Εδώ κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι προ της επιβολής της ποινής και µέχρι της καταγνώσεώς της µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα κατά το οποίο καταρρακώνονται υπάρξεις, διαλύονται οικογένειες, εκτίθενται άσχετα µε τον δράστη πρόσωπα, οικογενειακού/ επαγγελµατικού περιβάλλοντος, επηρεάζονται δικανικές κρίσεις και πλείστα άλλα στο βωµό της «ενηµέρωσης»...! Ο οποίος βέβαια δεν είναι άλλος από τον βωµό των οικονοµικών συµφερόντων. Οδηγούµενος κάποιος ως ύποπτος ενός εγκλήµατος (ή ακόµη και ο αυτουργός) ενώπιον της ικαστικής Αρχής έχει ήδη δηµιουργηθεί από τα αρνητικά και δυσµενή σχόλια ένα πρόκριµµα απόφασης που κατά κανόνα επικυρώνεται µε την επιβολή εξοντωτικής ποινής. εν απέχει λοιπόν πολύ από την αλήθεια η ρήση των εγκλείστων ότι «Μοιράζονται τα χρόνια σα στραγάλια». Παρακάµπτοντας αυτήν την κατάσταση και αναζητώντας τον τύπον των ήλων εµφανίζεται ενώπιον του καταδικασθέντος ο χώρος που θα τον «φιλοξενήσει σωφρονίσει» η φυλακή.

5 ΧΩΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΤΥΠΟΙ Στη χώρα µας υπάρχουν: 1) Μια φυλακή Γυναικών, 2) ύο Σωφρονιστικά καταστήµατα Ανηλίκων (Αυλώνα-Βόλος), 3) Τρεις Αγροτικές Φυλακές Ενηλίκων, 4) Μία Αγροτική Φυλακή Ανηλίκων, 5) Ένα Νοσοκοµείο, 6) Ένα Ψυχιατρείο, 7) Ένα Θεραπευτικό Κέντρο Χρηστών Τοξικών Ουσιών και 8) Είκοσι Κλειστές και ικαστικές Φυλακές (Α+Β τύπου). Εάν εξαιρεθούν οι πρόσφατα κατασκευασθείσες φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου και οι σχετικά πρόσφατες Πάτρας, Λάρισας και Κοµοτηνής, η κτιριακή υποδοµή της χώρας µας χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ελλιπής, απαρχαιωµένη και δυσλειτουργική. Μόνον η ύπαρξη θαλάµων στην πλειοψηφία των κτιρίων υποδηλώνει και τον χαρακτηρισµό. Σηµειώνεται επίσης ότι οι φυλακές πλέον αποτελούν χώρους σταυλισµού ή άλλως πώς αποθήκες ανθρωπίνων σωµάτων. Η στέρηση της ελευθερίας δε συνεπάγεται την µη ικανοποίηση στοιχειωδών όρων διαβίωσης. Φαινόµενα όπως, η µη ύπαρξη στρωµάτων ή η ύπαρξη ακατάλληλων (µατωµένα, µολυσµένα κ.λπ.), συγχρωτισµού εγκληµάτων και εγκληµατιών διαφόρων ειδών και ηλικιών, υποτροπών και µη, υποδίκων/καταδίκων, αλλοδαπώνηµεδαπών, στιγµατίζουν µία τραγική πραγµατικότητα. υστυχώς το έγκληµα εκσυγχρονίστηκε χωρίς ανάλογη κτιριακή, έστω, αντιµετώπιση του. Το άνοιγµα των συνόρων σε οικονοµικούς και άλλους µετανάστες, αύξησε δραµατικά τον αριθµό υποδίκων κρατουµένων. Το εισαγόµενο έγκληµα -

6 συνήθως βιάιότερο -κυριαρχεί πλέον στις Ελληνικές φυλακές. Ένας στους δύο κρατουµένους, είναι αλλοδαπός. ιαπιστώνεται η συνεχής, καθηµερινή µετακίνηση κρατουµένων µε αντίστοιχη πλήρωση των τµηµάτων Μεταγωγών της Αστυνοµίας, ώστε να αποσυµφορείται για κάποιες ώρες ένα ή περισσότερα Καταστήµατα Κράτησης. Η έλλειψη Φυλακών και η ανέγερση κάποιων σε κάθε Νοµό της Χώρας χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο δείκτης εγκληµατικότητας έχει σαν αποτέλεσµα κάτοικος του Νοµού Χανίων να εκτίει πολυετή κάθειρξη στην φυλακή της Κέρκυρας ή των ιαβατών Θεσσαλονίκης και αντίστροφα. Μόνο εξ αυτού του λόγου οι συνέπειες είναι εύκολα αντιληπτές και προβλέψιµες, η µη αντιµετώπιση τους καταδείχνει τη σοβαρότητα των υπευθύνων. Με τούτα και µε τ' άλλα οι υπόδικοι συµβιούν µε τους κατάδικους, οι υπότροποι µε τους νεοεισερχόµενους µε οικονοµικά και άλλα αδικήµατα, οι χρήστες µε τους δολοφόνους και οι ληστές µε τους βιαστές, οι νεαροί εγκληµατίες (όχι οι ανήλικοι) µε τους µεσήλικες και οι υπερήλικες σε έλλειψη διαχωρισµού είναι οµολογηµένο αδίκηµα. Απότοκο αυτής της κατάστασης είναι η ανυπαρξία ουσιαστικής αυτοκριτικής του εγκληµατία. Αναπαραγωγή και ανακύκλωση τόσον των δραστών όσον και των εγκληµάτων. ηµιουργία στάσεων ή έκρυθµων ανεξέλεγκτων συµπλοκών εντός των φυλακών. Κίνδυνος µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών τουλάχιστον αφ' ης στιγµής οι τοξικοµανείς κρατούµενοι πάσχουν άπαντες από ηπατίτιδα ή AIDS.

7 Έλλειψη στοιχειώδους ανθρώπινης διαβίωσης, υψηλός κίνδυνος βλάβης της σωµατικής ακεραιότητας του Φυλακτικού Προσωπικού. Πόσοι κρατούµενοι πρέπει να νοσήσουν ή να πεθάνουν από ασθένειες που κόλλησαν µέσα στη φυλακή, για να εγκαταλειφθεί ο ψευτοπροοδευτισµός αυτών που ισχυρίζονται ότι «όταν χτίζεις µια φυλακή είναι σαν να γκρεµίζεις ένα σχολείο». Φυλακές όχι απλά χρειάζονται, αλλά απαιτούνται και µάλιστα αρκετές, τουλάχιστον δέκα (10), δύο από αυτές στην Αττική. Οι φυλακές αυτές, πρέπει να είναι πολυακτινικά συγκροτήµατα µε δυνατότητα κράτησης, το πολύ έως (500) κρατουµένους, σε δέκα (10) διώροφες πτέρυγες (ισόγειο µετά ορόφου), µε δυνατότητα κράτησης (25) ατόµων ανά όροφο/ετσι όπως είναι σήµερα τα πράγµατα, κανείς δεν µπορεί να µιλά σοβαρά για την επιζητούµενη αναµόρφωση του εγκληµατία, και βέβαια, ούτε λόγος να γίνεται για απόπειρα Σωφρονισµού, παρ' όλο που οι φυλακές χαρακτηρίζονται Σωφρονιστήρια και ο Κώδικας βασικής µεταχείρισης των κρατουµένων ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ. Φενάκη οι χαρακτηρισµοί, ουτοπία οι ρυθµίσεις, αλγεινή η εικόνα. ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Τα ιατρεία των φυλακών οφείλουν να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια και µόνο σε σοβαρότερα περιστατικά να µεταφέρεται ο κρατούµενος σε εξωτερικό Νοσοκοµείο. Το Νοσοκοµείο Κρατουµένων κατ' όνοµα αποτελεί τέτοιο, διότι, ορθότερος χαρακτηρισµός θα ήταν διαµετακοµιστικό κέντρο ή

8 στοιχειωδώς εξοπλισµένο ιατρείο φυλακής. Συνέπεια αυτού είναι οι ταλαιπωρηµένοι ασθενείς κρατούµενοι, να µετάγονται στο Νοσοκοµείο Κρατουµένων Κορυδαλλού και στη συνέχεια να προωθούνται σε εξωτερικά νοσοκοµεία ή να µετάγονται σε νοσοκοµεία της περιοχής όπου εδρεύουν οι φυλακές µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και την ασφαλή κράτηση τους. Οι όροι υγιεινής είναι αδύνατον να εφαρµοστούν σε απαρχαιωµένα κτίρια µε υπερπληθώρα κρατουµένων και µε ελλιπέστατη οργάνωση. Υπάλληλοι του φυλακτικού προσωπικού καλούνται να εκτελέσουν καθήκοντα Νοσοκόµου ευρισκόµενοι σε πλήρη άγνοια και µαθαίνοντας αφού αναλάβουν. Σύστηµα µηχανοργάνωσης ή Τηλεϊατρικής δεν φαίνεται, µεσοπρόθεσµα τουλάχιστον, να εγκαθίσταται παρότι επιχειρήθηκε στο παρελθόν. Η καθαριότητα µε κοινόχρηστα λουτρά όπου παρέχεται ζεστό νερό απαγορεύεται να µην εφαρµόζεται καθηµερινά, ιδιαίτερα σε τόσον αυξηµένο αριθµό εγκλείστων. Αν η συµβίωση λόγω υπερσυµφόρησης είναι από µόνη της οδυνηρή είναι σίγουρα οδυνηρότατη η συµβίωση και πολλών και ακάθαρτων ατόµων. Όσον αφορά δε τους ψυχικά νοσούντες κρατουµένους, η ύπαρξη ενός και µόνον ψυχιατρείου όπου κρατούνται ψυχασθενείς αλλά και χρήστες τοξικών ουσιών επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ουτοπία. Απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον δύο Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων στην περιφέρεια (Κεντρική Ελλάδα - Κρήτη) πέραν του ήδη λειτουργούντος.

9 Τούτα δε, θα κρατούν αµιγώς ψυχιατρικά περιστατικά µε όλη την απαραίτητη υποδοµή χωρική και στελεχιακή. Οι χρήστες τοξικών ουσιών για θεραπεία, θα πρέπει να κρατούνται σε άλλους χώρους (Κέντρα Απεξάρτησης) και οι πραγµατογνωµοσύνες να γίνονται στις κατά τόπους φυλακές. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ Καινοτόµος ο Σ.Κ. και σε εναρµόνιση µε την Ε.Ε. προσφέρει διεξόδους στον κρατούµενο ώστε να µην αποξενωθεί από το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Ωστόσο η επικοινωνία τόσον των συζύγων µεταξύ τους όσον και των τέκνων τους είναι προβληµατική µε την ύπαρξη διαχωριστικών πλαισίων. Η αποµόνωση µεταξύ τους ακόµα και στο επισκεπτήριο είναι πασιφανής και ζωντανή. Σαφώς δε τα παιδιά αυτών των οικογενειών δεν έχουν παρά να θυµούνται τον πατέρα ή την µητέρα τους πίσω από κάποια χωρίσµατα. Η αγκαλιά του γονιού είναι όνειρο, το φιλί του γονιού είναι πολυτέλεια και το ερώτηµα που βγαίνει είναι «Πότε θα 'ρθεις για να αγκαλιαστούµε και να παίξουµε;». Έτσι βιώνουν και οι σύζυγοι στερούνται τη ζωτική και για τους δύο ερωτική επαφή, ειδικά σε µακροχρόνιες ποινές. Γνωστό εξάλλου ότι πολλοί γάµοι έχουν διαλυθεί ίσως και µόνον εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Καταλυτικό ρόλο όµως σ' αυτό το σηµείο έχει παίξει η χορήγηση τακτικών αδειών. Με τον θεσµό αυτό ανά δίµηνο επανασυγκολλάται η οικογένεια, αµβλύνονται οι αρνητικές συνέπειες της κράτησης και εξοµαλύνονται τα όποια

10 προβλήµατα. Για το λόγο αυτό δοκιµασία για τον κρατούµενο δεν πρέπει να αποτελεί η χορήγηση της αλλά η χρήση της. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 1) Ψυχαγωγία: Μοναδικές διέξοδοι κατά τον ελεύθερο χρόνο των κρατουµένων αποτελούν η τηλεόραση, το «ντόµινο» και εφόσον υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προαυλίων, το ποδόσφαιρο ή το µπάσκετ. Εσωτερικοί χώροι για άθληση δεν υπάρχουν. Παρόµοιο πρόβληµα εντοπίζεται και στην ύπαρξη οργανωµένων βιβλιοθηκών. Αυτές που λειτουργούν (;) είτε έχουν περιορισµένη έκταση (σε τίτλους βιβλίων) στηριζόµενες στις δωρεές φιλάνθρωπων ή κάποιων εκδοτικών οίκων (;) είτε δεν λειτουργούν ελλείψει ενδιαφεροµένων. Κίνητρα ή προοπτικές για ενίσχυση της µελέτης βιβλίων δεν παρέχονται. Βέβαια για την ύπαρξη αναγνωστήριων, ούτε λόγος να γίνετε. Τα όποια δανειζόµενα βιβλία είτε χάνονται είτε δεν επιστρέφονται λόγω ποικίλων λόγων (µεταγωγές αποφυλακίσεις -καταστροφές). Η προγραµµατισµένη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών µέσων µπορεί να δώσει απάντηση τόσο σ' αυτό όσο και σ' άλλα προβλήµατα. 2) Αναφερόµενοι στην εκπαίδευση/απασχόληση των κρατουµένων µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι αφενός εναπόκειται στην έφεση ή διάθεση του κάθε εγκλείστου το αν θα µορφωθεί -εκπαιδευθεί, αφετέρου η απασχόληση του εξαντλείται στη χορήγηση ηµεροµισθίων τα οποία συντελούν στη συντοµότερη αποφυλάκιση του και µόνον. Οι θέσεις εργασίας αυστηρά οριοθετηµένες διεκδικούνται

11 αποκλειστικώς για την ταχύτερη έξοδο από τις φυλακές χωρίς να αποτελούν ένα υποτυπώδες, έστω, στάδιο µελλοντικής επαγγελµατικής αποκατάστασης του εγκλείστου. Η έλλειψη επιµορφωτικών σεµιναρίων, διαλέξεων, ακόµη-ακόµη και η παρουσίαση θεατρικών έργων καθορίζουν και το πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η σωφρονιστική αγωγή ενηλίκων πολλώ δε µάλλον των ανηλίκων. Αφής στιγµής ελλείπει µία ευρύτερα οργανωµένη σωφρονιστική διαδικασία, για την απουσία της εξατοµικευµένης ούτε λόγος να γίνεται. 0 εργαζόµενος κρατούµενος δεν αµείβεται, παρά µόνον δια του ευεργετικού υπολογισµού των ηµερών εργασίας του. Οι οικονοµικά ασθενείς εργαζόµενοι αλλά και οι εύρωστοι, ενδεχοµένως θα ελάφρυναν τις ήδη χειµαζόµενες και αφαιµαξόµενες οικογένειες τους εάν είχαν ένα συµβολικό - πλην ουσιαστικό - έσοδο για τη διαβίωση τους στη φυλακή. Σε µείζονα βαθµό ένα τέτοιο µέτρο µε παράλληλη ενίσχυση του θεσµού των Αγροτικών φυλακών (και µε την ίδρυση νέων) θα επιδρούσε ευεργετικά προς κάθε εµπλεκόµενο φορέα. ΠΕΡΑΣ ΕΚΤΙΣΕΩΣ ΠΟΙΝΗΣ - ΜΕΤΑΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 1) Η ενδυνάµωση του ήδη υπάρχοντος θεσµού της υφ' όρων απολύσεως αποτελεί σηµαντική πρόοδο. Αποτελεί επιστροφή στο παρελθόν όµως το φαινόµενο κρατούµενος να υποβάλει αίτηση υφ' όρων απολύσεως του έχοντας υπόλοιπο ποινής προς έκτιση µερικούς µήνες και να απορρίπτεται διότι

12 ο εν λόγω «δεν έχει ακόµη σωφρονισθεί», σε άλλη δε περίπτωση να χρειάζονται 1 έως 2 µήνες για να αποφανθεί σχετικά, το ικαστικό Συµβούλιο. Πέραν δε αυτού θα πρέπει να µη λησµονείται ότι η υφ' όρων απόλυσις δεν είναι ουσιαστική αποφυλάκιση αλλά διαφορετικός τρόπος έκτισης της ποινής µέχρι πέρατος του χρονικού ορίου της δοκιµασίας που οριοθετείται από το εκδιδόµενο βούλευµα του Συµβουλίου Πληµ/κών. Κατ' αυτόν τον τρόπο η έξοδος του εγκλείστου από τη φυλακή εξαρτάται από την τήρηση των όρων που έχουν επιβληθεί άλλως επέρχεται άρση της αναστολής, σύλληψη και φυλάκιση, προκειµένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. 2) υστυχώς για τη χώρα µας εάν η Σωφρονιστική αγωγή είναι ελλιπής, η Μετασωφρονιστική είναι ανύπαρκτη. Το φαινόµενο κρατουµένων να αποφυλακίζονται χωρίς την απαραίτητη θωράκιση τους για να αντεπεξέλθουν µία καινούργια ζωή και να υποπίπτουν σε νέα βαρύτερα εγκλήµατα είναι ο κανόνας. Άνθρωποι οι οποίοι κάποτε ασκούσαν ένα επάγγελµα πορίζοντας τα προς το ζην στην οικογένεια τους ώστε ευπροσώπως να διαβιεί τώρα πλέον ύστερα από πολυετή φυλάκιση ευρίσκονται στην τραγική θέση της διαλύσεως της οικογένειας τους, την αποξένωση τους από τον επαγγελµατικό τους περίγυρο, της δεινής οικονοµικής κατάστασης. Καλούνται λοιπόν εξερχόµενοι, στερούµενοι κάθε αρωγής, να αποκαταστήσουν όλη αυτή την δυσπραγία κινούµενοι στα νοµικά, θεσµικά και κοινωνικά όρια. Το ερώτηµα είναι παρόν και αµείλικτο: ΠΩΣ;

13 Ακόµα χειρότερα και δυσκολότερα είναι τα προβλήµατα αυτής της µορφής για τους ανηλίκους, τις γυναίκες και για τους πρωτοείσακτους κρατουµένους. Σΐγουρα έχουν γίνει κάποια βήµατα από Συλλόγους ή θρησκευτικές οργανώσεις αλλά αυτά δεν αρκούν. Απλά φωτίζουν και επιβεβαιώνουν το ζήτηµα. Η πολιτεία είναι επιεικής θεατής. Την κοινωνία πλειοδοτώντας θα µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε ανάλγητος αρνητής. ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Για τη µάστιγα των ναρκωτικών λέγονται, γράφονται, προτείνονται πολλά γενικόλογα, ασαφή και αόριστα. Ουσιαστικά τίποτε δεν συντελεί προς την καλύτερη και προσφορότερη αντιµετώπιση της, προληπτικά είτε κατασταλτικά. Ειδικότερα ως προς τον κατασταλτικό τοµέα ισχύει µία από τα ίδια. Και εξηγούµαι: από τη φενάκη του προγράµµατος χορήγησης µεθαδόνης έως τη φυλάκιση (χωρίς όρους και όρια, ειδικά των χρηστών), από τον συγχρωτισµό χρηστών µε εµπόρους έως τη χρήση εντός των καταστηµάτων κράτησης από την τιµωρία-εκδίκηση ενός αρρώστου-χρήστη έως την εύρεση του νεκρού µόλις αποφυλακιστεί από χρήση. Σκιαγραφείται µε αυτά τα µελανά χρώµατα και µόνον η αντιµετώπιση του θέµατος. Ναι σίγουρα καταβάλλονται φιλότιµες προσπάθειες από θεραπευτικές κοινότητες (ΚΕΘΕΑ - 18 ΑΝΩ -ΣΤΡΟΦΗ κ.λπ.) για βοήθεια. Ναι, σίγουρα, µόλις πρόσφατα λειτούργησε, πάντως λειτούργησε, το

14 θεραπευτικό Κέντρο Απεξάρτησης του Ελαιώνα. Ναι, σίγουρα καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από τους άνδρες του Φυλακτικού προσωπικού για αποτροπή εισαγωγής τοξικών ουσιών στα καταστήµατα κράτησης, όλα αυτά θετικά χαρακτηρίζονται. Όµως δεν εξοβελίζεται το πρόβληµα. Ούτε µπορεί να αποσυνδεθεί. Συλλογική προσπάθεια απαιτείται. Οµόθυµη αποµόνωση των εµπόρων ναρκωτικών. Οι αποφάσεις των ικαστών για τους αρρώστους χρήστες να µπορούν να εκληφθούν ως πατρική νουθεσία και όχι παρώθηση τους στον θάνατο. Ανατρέχοντας λοιπόν στις σύντοµες επιλεκτικά αναφερθείσες περιπτώσεις - προβλήµατα του Σωφρονιστικού Συστήµατος και προχωρώντας σε εξαγωγή συµπερασµάτων συγκεφαλαιώσεων, αβίαστα αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα ως προς το άλλο σκέλος του. ηλαδή ναι µεν ασκούµε κριτική τόσο σε επίπεδο νοµοθεσίας όσον και εφαρµογής της αλλά υποχρεωτικά καλούµεθα να προτείνουµε αλλαγές -καταργήσεις - εισαγωγές νέων µέτρων. Αυτά τα προτεινόµενα λοιπόν είναι κατανοητό ότι πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σε δύο οµάδες, α) Τα άµεσα και σε εναρµόνιση µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να απαλειφθούν οι ήδη εντοπισθείσες ατέλειες, να συµπληρωθούν τα κενά και να λειτουργήσει καθ' ολοκληρίαν το όλο πλέγµα - τρίγωνο. ΕΓΚΛΗΜΑ - ΠΟΙΝΗ - ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΗΣ και β) Τα µεσοπρόθεσµα -µακροπρόθεσµα τα οποία στηριζόµενα στη σωστή υποδοµή θα ωθήσουν την

15 κοινωνία αυτή σε πλήρη αποκατάσταση ενσωµάτωση εκ νέου. Εξυπακούεται ότι ανεφάρµοστη θα παραµένει η ρήση «Ως χαρίεν ο άνθρωπος όταν άνθρωπος η». Εξυπακούεται ότι θα υπάρχει έγκληµα. Ας υπάρχει όµως σε ελεγχόµενα και αξιοπρεπή για την κοινωνία µας επίπεδα. Σ αυτό το σηµείο θα ανοιχθεί µία παρένθεση, η οποία συνδέεται άρρηκτα µε τα προλεγόµενα του παρόντος. Περιεχόµενο της αποτελεί το σύµπλεγµα των λέξεων-κλειδιών των εννοιών τόσο θεωρητικά-φιλοσοφικά όσον και πρακτικάπραγµατικά. Ο Σωκράτης στον Πλατωνικό διάλογο «ΜΕΝΩΝ ή Περί Αρετής» προσπαθεί να λύσει την Α-πορία (έλλειψη πόρου - διάβασης) στο ερώτηµα «Αραγε ασηκτόν ή διδακτόν η αρετή;». ιασκευάζοντας και ανασκευάζοντας το ερώτηµα ευρισκόµεθα στον ίδιο ακριβώς δόλιχο, στο ίδιο δίληµµα. ηλ. το έγκληµα είναι φυσικό; Μήπως µαθητόν; Ή διδακτόν; Αλλά και πιο πέρα. Πώς ορίζουµε το έγκληµα; Νοµικά, κοινωνιολογικά, θρησκευτικά, χωροταξικά, πολιτισµικά; Και ακόµη η ανθρώπινη φύσις, η διδαχή, το έθος και το ήθος, η ηθική και ο Νόµος, το ίκαιον και το Αδικον αξιωµατικά ορίζονται; Η ποινή και ο τρόπος έκτισης της σε συνάρτηση µε τα ανωτέρω είναι αυθύπαρκτη αυτόνοµα λειτουργώντας ή µήπως όλα συµπλέουν και θα πρέπει να συνεργάζονται αγαστά; Εν τέλει, δεχόµενοι το αυτονόητο της σύµφωνης εµπλοκής τους σε µία πραγµατική αλληλουχία και σύνδεση ποιοι καθορίζουν το πώς; Ο Ιm. Kant καθόρισε ως Νόµο το ηθικό µίνιµουµ

16 καταλήγοντας ότι τα δικαιώµατα µου δεν θα υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις σου και αντιστρόφως οι υποχρεώσεις µου θα φθάνουν µέχρις ικανοποιήσεως των δικαιωµάτων σου. Οποιαδήποτε υπέρβαση αυτών των ορίων δηµιουργεί άδικο. Στις κοινωνίες της Ωκεανίας η συνεύρεση του άνδρα προ του γάµου µε την υποψήφια συµβία του είναι υποχρεωτική. Ακόµη η εκτέλεση διαφόρων εργασιών, οι οποίες σε άλλα µέρη χαρακτηρίζονται ως «γυναικείες» είναι αρµοδιότητα του συζύγου. Σε άλλες κοινωνίες παλαιότερες ή σηµερινές, ο πατέρας έχει στην απόλυτη και αδιαφιλονίκητη κατοχή του το δικαίωµα ζωής και θανάτου επί των µελών της οικογενείας του. Ωστόσο όµως από υπάρξεως κοινωνίας-κοινότητα συµ-φωνήθηκαν, συναποφασίσθηκαν τα αρχικά σηµεία εντός των οποίων θα όφειλαν να συµ-βιώσουν αρµονικά µε σκοπό την ευ-δοκίµησή τους. Βλέποντας σε βάθος χρόνου διαπιστώνεται ότι ο εγκληµατίας άνθρωπος υφίστατο ιδιαίτερα απαξιωτική µεταχείριση. Βασικό µέτρο προφύλαξης των κοινωνιών ήταν ο θάνατος. Και µάλιστα ενώπιον του κοινού. Βέβαια υπήρξαν και άλλα µέτρα όπως η εξορία, η ατίµωση κ.λπ. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των ποινών ήταν αφενός η εξαφάνιση του δράστη, αφετέρου ο παραδειγµατισµός των υπολοίπων ανθρώπων από τις συνέπειες της άδικης πράξης. Με την πάροδο των ετών και υπό την επιρροή διαφόρων

17 φιλοσοφικών ρευµάτων ή θρησκειών, επικράτησαν άλλα είδη ποινής. Τελικά, κατά µείζονα λόγο καθιερώθηκε η φυλάκιση ως βασικό µέτρο ποινικήςµεταχείρισης. Η στέρηση της ελευθερίας κάτω από συνθήκες κυριολεκτικά απάνθρωπες λειτούργησε παγκοσµίως. Χαρακτηριστικοί τύποι φυλακών όπως η Βαστίλη ή το Ρέντιγκ θα µείνουν ανεξίτηλα χαραγµένοι στην ιστορία του ανθρώπου. Μετά την εξάπλωση του ιαφωτισµού και του φιλελευθερισµού αλλά και της µετάλλαξης των κοινωνιών από δεσποτικές σε δηµαιρετικές αναπτύχθηκε η Σωφρονιστική. Αυτή καθεαυτή η λέξη προέρχεται από το επίθετο «σώφρων». Ως έννοια δε, δηλώνει τον φρόνιµο, συνετό, εγκρατή τελικά ενάρετο άνθρωπο. Τέτοιος άνθρωπος θεωρείται αυτός που δεν υποπίπτει σε παραπτώµατα, τα οποία βλάπτουν τον συνάνθρωπο του ή την κοινωνία του εν γένει. Όπως προαναφέρθηκε, τα αδικήµατα έχουν συναποφασισθεί ποια είναι από όλους όσοι αποτελούν αυτές τις κοινότητες. Όταν, λοιπόν, εκτρέπεται κάποιος, τα όργανα της πολιτείας αναλαµβάνουν να τον α) τιµωρήσουν β) νουθετήσουν - σωφρονίσουν γ) επαναφέρουν στον ορθό θεσµοθετηµένο τρόπο κίνησης και ζωής της. Η φυλακή, λοιπόν, αφού αρχικά ως χώρος αποστερεί το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας θα οφείλει στη συνέχεια να προσφέρει εκείνους τους τρόπους και µεθόδους, µε τους οποίους ο δράστης έγκλειστος θα επανέλθει ώστε να αποτελέσει εκ νέου υγιές άτοµο της ολότητας. Η µεθοδολογία αυτή καταγράφεται µέσα στον Σωφρονιστικό Κώδικα. Το

18 όργανον (φυλακή) και η µέθοδος (Σ.Κ.) προβλέπεται να σωφρονίσουν (= φρονιµάδα, εγκράτεια, αρετή, δίκαιη συµπεριφορά, σεβασµός του άλλου). Το ερώτηµα ωστόσο που αναδύεται είναι αν αυτό το όργανον πετυχαίνει τελικά να επανορθώσει τον παραβάτη. Είναι δυνατή εποµένως η αναµόρφωση όταν συνδυάζονται οι προβλέψεις του Σ.Κ. µε τη σηµερινή πραγµατικότητα στη φυλακή; Η απάντηση που προκύπτει δυστυχώς είναι όχι. Η άρνηση αυτή αιτιολογείται από το γεγονός ότι δεν συµπορεύονται τα προβλεπόµενα µε την ανάλογη εφαρµογή. Η εξήγηση είναι απλή: Ο Σ.Κ. προβλέπει ο κρατούµενος να έχει έναν δικό του χώρο ώστε διαβιώνοντας να δεχθεί τα µηνύµατα της ανάνηψης του. Οι κρατούµενοι όµως διαβιώνουν «πεταµένοι» σε αποθήκες ψυχών και σωµάτων. Σε κελιά ενός η δυο ατόµων κρατούνται τέσσερις ή πέντε. Ο Σ.Κ. προβλέπει διαχωρισµό κρατουµένων ανάλογα µε τη βαρύτητα του εγκλήµατος. Και ακόµα διαχωρισµό υποδίκων-καταδίκων. Τούτο δεν ισχύει. Ο Σ.Κ. προβλέπει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας κάθε φυλακής ώστε άπαντες να γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Τούτο δεν υπάρχει σ' όλες! Ο Σ.Κ. προβλέπει δικαίωµα στην ιατροφαρµακευτική

19 περίθαλψη των κρατουµένων. Ωστόσο οι κρατούµενοι σε πολλές φυλακές στερούνται των στοιχειωδών παροχών. Προβλέπει ο Σ.Κ. επικοινωνία των συγγενών του κρατουµένου, αλλά ο τρόπος που διεξάγεται το επισκεπτήριο παραπέµπει περισσότερο σε «χάβρα» παρά σε ανάπτυξη επικοινωνίας. Προβλέπει ο Σ.Κ. διεξαγωγή σεµιναρίων-µορφωτικών διαλέξεων κ.λπ. αλλά σπάνια ή παντελώς ανύπαρκτα είναι αυτά. Προβλέπεται από τον Σ.Κ. ενηµέρωση των κρατουµένων κατά την εισαγωγή τους αλλά δεν υπάρχει. Πόσο µάλλον για τους αλλοδαπούς. Προβλέπεται από τον Σ.Κ. η λειτουργία Αγροτικής φυλακής αλλά από κερδοφόρες-παραγωγικές µονάδες έχουν µαραζώσει και οδηγούνται σε κατάργηση. Προβλέπεται από τον Σ.Κ. η λειτουργία Κέντρων Ηµιελεύθερης ιαβίωσης για κρατουµένους που ευρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της εκτίσεως της ποινής τους αλλά παραµένει κενή περιεχοµένου η ρύθµιση επί τουλάχιστον δεκαπέντε έτη. Με αυτές λοιπόν τις διαπιστώσεις επιβεβαιώνεται κατά δραµατικό τρόπο ότι ο διατυµπάνιζα µένος «σωφρονισµός»

20 είναι τελικά µία φενάκη, µία ειρωνεία. Αντ' αυτού οι φυλακές αποτελούν φυτώρια εγκληµατιών και εγκληµάτων. Αναπαράγουν και βελτιώνουν το έγκληµα. ιαιωνίζουν έναν ατέρµονα φαύλο κύκλο, Ανάλογα µε το τι θα αποφασίσει ο καθένας αντιδρώντας µε τον ένα η τον άλλο τρόπο σε συνθήκες κράτησης του και τα καθηµερινά βιώµατα του στην φυλακή. Από την άλλη τόσο ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος όσο και κάποιες ικαστικές αποφάσεις δηµιουργούν µία ανεξέλεγκτη και αναντίστοιχη κατάσταση που αποκλείουν την ύπαρξη ουσιαστικού ελέγχου και αισιόδοξων µηνυµάτων. Απλά κάποιες φορές βολεύονται και βολεύουν αυτούς που µπορεί να τους το ζητήσουν η να τους το επιβάλουν. Από όλο αυτό το σαθρό οικοδόµηµα που περιβάλλεται από ευχολόγια και ωραία λόγια είναι τεκµηριωµένα αδύνατο να επιτευχθεί ο Σωφρονισµός, απλά ανακυκλώνεται το έγκληµα. Το οποίο µάλιστα µέσω της ποινής που επιβάλλεται στον εγκληµατία το ίδιο ξεφεύγει διαρκώς ατιµώρητο. Ωστόσο κάποια µέτρα που είναι εύκολα στην σύλληψη και εφαρµογή µπορεί να πραγµατοποιηθούν. Υπάρχει πρόταση, να ξεκινήσουµε από τα απλούστερα και άµεσα για να φθάσουµε στα πολυπλοκότερα και έµµεσα. Στόχος όχι η κατάργηση της φυλακής ούτε πολύ περισσότερο η κατάληξη της φυλακής σε ξενοδοχείο πολλών αστέρων. Σκοπός και θέση της πρότασης είναι ό,τι ακριβώς

21 ευαγγελίζεται η Σωφρονιστική: Ο άνθρωπος. Ο άδικος εγκληµατικός άνθρωπος και η «θεραπεία» του. Το µίασµα και η εκ νέου «γέννηση» του. Όχι η αποµόνωση και η αποθήκευση αλλά η συνύπαρξη µε τους άλλους σε σωστά πλαίσια. Επιείκεια και ευκαιρίες εξίσου για όλους, αυστηρότητα και αποκλεισµός για τους αµετανόητους και υπότροπους. Ας δοκιµάσουµε έτσι και αν αποτύχουµε το ξαναβλέπουµε. Τουλάχιστον θα εξαλειφθεί ένα καθοριστικό για τη συµπεριφορά των κρατουµένων, το άλλοθι και η δικαιολογία. Μία, λοιπόν, τέτοια πρόταση διέρχεται από στάδια ξεκινά µε αυτά που ήδη προβλέπονται από τη νοµοθεσία συνεχίζει µε την ταυτόχρονη βελτίωση τους και ολοκληρώνεται µε νέες καινοτόµες θεσµικές και λειτουργικές παρεµβάσεις. ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Έτσι κρίνεται υποχρεωτική η οικοδόµηση νέων φυλακών µε στόχο την ύπαρξη µίας ανά Νοµό µε δυναµικότητα αντίστοιχη ή προσεγγίζουσα την εγκληµατικότητα του. Παράλληλα βελτίωση των ήδη υπαρχουσών µε στόχο το κλείσιµο κάποια χρονική στιγµή των απαράδεκτων από κάθε άποψη κτιρίων όπου στεγάζονται. Στις νέες αυτές εγκαταστάσεις ο αριθµός των κρατουµένων οφείλει να είναι µικρός. Από την άλλη µεριά εφόσον θα υπάρξει ο προβλεπόµενος αριθµός νέων εγκαταστάσεων θα ρυθµιστεί και ο διαχωρισµός των κρατουµένων. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα

22 υπάρξει και µία κάθετη ιεράρχηση αυτών. Η κατηγοριοποίηση δηλαδή θα προβλέπεται από την διαµόρφωση νέων αυτοτελών φυλακών µέσα στις ήδη υπάρχουσες. ιαχωρισµός λοιπόν όχι µόνον εγκληµατιών και εγκληµάτων αλλά και ποινών και προνοµίων όπου η µετακίνηση του κρατουµένου θα είναι συνάρτηση πέραν όλων των υπολοίπων και της διαγωγής του. Από το πειθαρχικό τµήµα καταδίκων υποτροπών ο κρατούµενος θα έχει την ευκαιρία και την ευχέρεια να φθάσει στο Κέντρο Ηµιελεύθερης ιαβίωσης αναλόγως µε την διαγωγή του αλλά και αντιστρόφως. Εποµένως η κατηγοριοποίηση αυτή θα λάβει την πιο κάτω µορφή. Φυλακή τύπου Α: Υπόδικοι Κ.Π.Ν. - Τµήµα υποτροπών Υποδίκων Φυλακή τύπου Β: Κατάδικοι για Πληµ/τα - Τµήµα υποτροπών για Πληµ/τα - Τµήµα οικονοµικών αδικηµάτων (οφειλές δηµοσίου - πλαστογραφίες - απάτες - επιταγές κλπ) - Τµήµα προσωποκρατούµενών - ΤΜ.Η. Ι. Φυλακή τύπου Γ: Κατάδικοι για κακ/τα µε ποινές από 5 έως 10 έτη - Τµήµα Υποτροπών Καταδίκων - Πειθαρχικό τµήµα - ΤΜ.Η. Ι. Φυλακή τύπου : Κατάδικοι για κακ/τα µε ποινές από 10 έως 15 έτη - Τµήµα Υποτροπών για κακ/τα - Τµήµα µε ποινές

23 κάθειρξης 15 έτη έως ισόβια - Πειθαρχικό Τµήµα, ΤΜ.Η. Ϊ. Φυλακή τύπου Ε: Υπόδικοι για Ναρκωτικά - Τµήµα Υποτροπών Υποδίκων - Τµήµα Πληµ/κών ποινών για ναρκωτικά. Φυλακή τύπου ΣΤ: Κατάδικοι µε κακ/κες ποινές για Ναρκωτικά - Τµήµα Υποτροπών καταδίκων - Πειθαρχικό τµήµα -ΤΜ.Η. Ι. Θεραπευτικά Κέντρα Απεξάρτησης (Κ.Α.Τ.Κ.): Ίδρυση δύο (2) ακόµη κέντρων, ένα στην Βόρειο Ελλάδα (Κασσάνδρα) και ένα στην Κρήτη. Ολοκλήρωση σ' αυτά, όλων των φάσεων (1 ης, 2 ης, 3 ης ) του προγράµµατος απεξάρτησης. Στελέχωσή τους, µε Επιστηµονικό Προσωπικό υποστηρικτικής αγωγής (ψυχολόγους - κοινωνιολόγους - θεραπευτές κλπ). Κ.Η..Ι. : Κρατούµενοι των ΤΜ.Η. Ι. από όλους τους τύπους καταστηµάτων, αλλά και κρατούµενοι που έχουν πάρει και έχουν κάνει καλή χρήση αδείας και χρονικά βρίσκονται 6 µήνες έως ένα (1) χρόνο πριν την συµπλήρωση των προϋποθέσεων για την υφ' όρων απόλυση. Γυναικείες φυλακές: Ίδρυση τουλάχιστον µίας ακόµη φυλακής, πέραν του Ελαιώνα στη Βόρεια Ελλάδα, µε την ίδια χωροταξική ρύθµιση όπως στους άρρενες κρατουµένους. Ιδιαίτερη φροντίδα για τις έγκυες κρατούµενες καθώς και γι' αυτές που έχουν παιδιά εντός της φυλακής.

24 Φυλακές Ανηλίκων: Ίδρυση τουλάχιστον µιας ακόµη φυλακής στην περιοχή Θεσσαλονίκης µε ιδιαίτερη έµφαση στη στελέχωση της και λειτουργία της ώστε οι ανήλικοι παραβάτες να µη τις θεωρούν ως προθάλαµο των φυλακών ενηλίκων. Λειτουργία Σχολείων- Εργαστηρίων. Αθλοπαιδιές και βιβλιοθήκες. Έντονη παρουσία των Κοινωνικών Λειτουργών και των Εισαγγελέων Ανηλίκων. Καθορισµός αρµοδιοτήτων αυξηµένων για ανηλίκους ορφανούς ή τέκνα χωρισµένων γονέων. Νοσοκοµείο Κρατουµένων: Λειτουργία δύο ακόµη νοσοκοµείων, ένα στη Β. Ελλάδα και ένα στην Κρήτη, µε παράλληλη βελτίωση και αναµόρφωση του ήδη υπάρχοντος ώστε να µην αποτελεί κατ' όνοµα Νοσοκοµείο. Η λειτουργία τους θα αποτρέπει την µεταγωγή των κρατουµένων σε άλλα εξωτερικά Νοσοκοµεία όταν χρήζουν αυξηµένης θεραπείας ή λεπτών, πλην όµως ρουτίνας, χειρουργικών επεµβάσεων. Ψυχιατρείο Κρατουµένων: Με την αλµατώδη αύξηση των ψυχιατρικών νόσων στην κοινωνία γενικώς, αλλά και από τους ήδη κρατουµένους, λόγω εγκλεισµού δυστυχώς, η λειτουργία δύο ακόµη ψυχιατρείων (Β. Ελλάδα - Κρήτη), είναι απαραίτητη. Σε όλους αυτούς τους τύπους φυλακών θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη κάλυψη των οργανικών τους θέσεων από

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές,

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές, Αθήνα : 24/06/2011 Αρ. Πρωτ : 1213 Προς : Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας & των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων Γραφείο 148 Υπόψη κυρίας Καμηλάκη Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής χαράσσει τις γραμμές της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελίδα [1] Ν 2776/1999 Σωφρονιστικός Κώδικας...69 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Σωφρονιστικός Κώδικας»... 134 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Προς κο Μαρίνο Σκανδάµη Ειδικό Γραµµατέα Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Θέµα: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 ηµοσιογραφική Εστία Αγαπητοί Συνεργάτες, Αγαπητή κυρία Κυρίτση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις Το σύστηµα της ποινικής µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Προς Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής Μεσογείων 96 115

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Η κοινωνική ένταξη ή επανένταξη αποτελεί βασικό κοµµάτι της θεραπευτικής διαδικασίας σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά από χρόνια προσπαθειών για προσανατολισμό της νομοθεσίας που αφορά τους εξαρτημένους στη θεραπεία και όχι τον εγκλεισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ»

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» Μουδάτσου Μαρία, Ψυχολόγος, PRAKSIS, m.moudatsou@praksis.gr Λίγα λόγια για την PRAKSIS Η Praksis (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 2724, 10.7.92 Ν. 57(Ι)/92 Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικοµανών Νόµος του 1992 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.. ΧΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧXI II. ΞΕΝΕΣ... XXI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Έννοια και αποστολή της Δικαστικής Ψυχιατρικής. Υπευθυνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο Αθήνα, 14/ 04/2015 Αρ. Πρωτ.: 170 Δέγλερη 2 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11522 Τηλ.: 210 8701340, 332, 305 Fax: 210 8701329 Email: sedaepimelites@hotmail.com Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρονιστικά καταστήματα: Οι ανθρώπινες χωματερές της Ελλάδας

Σωφρονιστικά καταστήματα: Οι ανθρώπινες χωματερές της Ελλάδας Σωφρονιστικά καταστήματα: Οι ανθρώπινες χωματερές της Ελλάδας του Κώστα Παπαδάκη Οι πρόσφατες εξεγέρσεις στα περισσότερα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας επαναφέρουν με δραματικό τρόπο το ζήτημα των

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μ. Μαδιανός Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ψυχιατρική 2002, 13:297-300 Η Ελλάδα, τρία έτη µετά την ένταξή της από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα, Κ.. Σπινέλλη... 15 Προγράμματα εκδηλώσεων... 21 Χαιρετιστήρια Μηνύματα: Αναστάσης Παπαληγούρας... 27 Κωνσταντίνος Γκλέτσος... 29 Ιωάννης Παπανικολάου... 33

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ.

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 3 (ΣΥΝΟΛΟ 7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική αποδοτικότητα των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ

Η οικονομική αποδοτικότητα των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ 10 > ΚΕΘΕΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 EΡΕΥΝΑ Η οικονομική αποδοτικότητα των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ Σε περιόδους οικονομικής κρίσης γίνεται όλο και πιο επίκαιρο το ερώτημα αν οι πόροι που ξοδεύει η κοινωνία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στο υπ αριθµ. 5β-6 τεύχος του περιοδικού Πράξη και Λόγος Ποινικού ικαίου και στη σελίδα 595, δηµοσιεύτηκε κείµενο του εισαγγελέως κ. Ζύγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Μαρία Μ. Μηλαπίδου ΔρΝ, Δικηγόρος Περιστατικό Σε ταραχές στο κέντρο της πρωτεύουσας εκδηλώθηκαν εμπρησμοί κι λεηλασίες. Την επόμενη ημέρα σε ξενώνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016. Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση)

Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016. Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση) Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση) Το Δ.Σ του ΕΚΕΨΥΕ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Βιοηθικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Στοιχεία Βιοηθικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Στοιχεία Βιοηθικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ, ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΟΚΕΤΟΣ Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Αθήνα, 09/03/2011 ΑΡΘΡΟ της Αικ. Ζαφείρη Καμπίτση Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Ι. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

31η ιδακτική Ενότητα ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

31η ιδακτική Ενότητα ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 31η ιδακτική Ενότητα ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Το φυσικό πλαίσιο της σωφρονιστικής µεταχείρισης είναι η φυλακή» (σ. 120). Ο λόγος για τη φυλακή υποθάλπει την κατάδυση

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Μέλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ & EYROCOP ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πρόεδρος: Ακίδης Ηλίας τηλ. 6945828100 Γ. Γραμματέας : Τζιαμπαζάκης Βασίλειος τηλ. 6932583211 Τηλ & Fax :25520-28141 Δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού 2ας Μαΐου 5 Νέα Σμύρνη, 17121 Ηλιαχτίδα Ιδρύθηκε το 2000 Κατέχει την ειδική πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απάντηση του ΣΕΔΑ στο υπ αρ. πρωτ. 70364/7-8-2012 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο η Επιτροπή για την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Ο Φραντς Κάφκα στη σκιαγραφία του σύγχρονου ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη «ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη ΚΠΕ Κορδελιού Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2013 Ο άνθρωπος αιχμαλωτίζει άγρια ζώα εδώ και χιλιάδες χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 21 Μαΐου 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας πραγματεύεται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την είσοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Επάγγελμα είναι η κύρια και μόνιμη εργασία που επιτελεί κάποιος και από την οποία εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη ζωή του αγαθά. Εργασία είναι η σκόπιμη και συνειδητή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα)

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής καρδιολογικής κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολλαπλώς κρίσιμη, έχει σημασία να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα