ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΝΙΚΟΛΑ - ΓΚΙΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΗΣ ΕΠΕ 1.1Ορισµός Και Έννοια της ΕΠΕ Σύσταση ΕΠΕ Καταστατικό Κεφάλαιο Της ΕΠΕ Βιβλία Και Στοιχεία Της ΕΠΕ Βιβλία Στοιχεία Όργανα Της ΕΠΕ Γενική Συνέλευση ιαχειριστές Λύση Και Εκκαθάριση Της ΕΠΕ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1 οµή Και Λειτουργία Ξενοδοχειακής Μονάδας Υπηρεσία Υποδοχής Των Πελατών Τµήµα Υποδοχής Και Πληροφοριών Τµήµα τηλεπικοινωνιών Τµήµα Κρατήσεων ωµατίων Υπηρεσία Ταµείου Λογιστική Υπηρεσία...14

3 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ 3.1 Ιστορικά Στοιχεία Ξενοδοχείου Καταστατικό Του Ξενοδοχείου Μηνιαίο ελτίο Κίνησης Πελατών Τρόπος Κρατήσεων Και Συνεργασίες Του Ξενοδοχείου ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ 4.1 Γενικές Τάσεις Του Τουρισµού Και Επιπτώσεις Στον Ελληνικό Τουρισµό Αντιµετώπιση Του Ξενοδοχείου Στις Νέες Τάσεις Του Τουρισµού ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 5.1 Λογιστικές Εγγραφές Οκτωβρίου Λογιστικές Εγγραφές Νοεµβρίου Λογιστικές Εγγραφές εκεµβρίου ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 6.1 Γενικό ηµερολόγιο ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΙΣΟΖΥΓΙΑ 7.1 Ισοζύγιο Οκτωβρίου Ισοζύγιο Νοεµβρίου Ισοζύγιο εκεµβρίου...47

4 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΙΣΘΟ ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.1 Λογιστικό Άρθρο Οκτωβρίου & ώρου Χριστουγέννων Μισθοδοτική κατάσταση & ώρο Χριστουγέννων ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.1 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Πίνακας ιάθεσης Κερδών Ισολογισµός...53 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ Εκκαθαριστική Μ 3 Έναρξη Μη Φυσικού Προσώπου Μ 7 ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου Β 1 Σηµείωµα ΚΦΣ Έντυπο Απόδοσης Α.Μ. ΙΚΑ Προσλήψεις ΑΠ Η. ΦΟ. Ω. 0,6% Παρεπιδηµούντων 2% Επί Των Επισιτιστικών Τµηµάτων Και ωµατίων Ε 3 Φ 01 ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Ε.Π.Ε Προσωρινή ήλωση ΦΜΥ Ε 7 Οριστική ήλωση ΦΜΥ

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΗΣ ΕΠΕ 1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕ Εταιρία περιορισµένης ευθύνης είναι η εµπορική εταιρία που έχει νοµική προσωπικότητα, τα µέλη της δεν ευθύνονται προσωπικά για τις εταιρικές υποχρεώσεις και της οποίας το κεφαλαίο διαιρείται σε ίσα τµήµατα που µπορούν να µεταβιβαστούν και δεν και δεν παριστάνονται µε µετοχές. Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης από το νόµο έχει νοµική προσωπικότητα και έχει την εµπορική ιδιότητα ανεξάρτητα από το αντικείµενο της δραστηριότητας της. Αποτέλεσµα της ύπαρξης νοµικής προσωπικότητας είναι η ύπαρξη δικής της επωνυµίας. Η επωνυµία Ε.Π.Ε. µπορεί να είναι είτε υποκειµενική είτε αντικειµενική, πρέπει όµως να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τις λέξεις «εταιρία περιορισµένης ευθύνης» και µάλιστα όχι σε σύντµηση. Στην πράξη επικράτησε να χρησιµοποιούνται, αντί την παραπάνω φράση, τα γράµµατα «Ε.Π.Ε.». Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης έχει και προσωπικά αλλά και κεφαλαιουχικά στοιχεία. Από την άποψη της ευθύνης όµως είναι καθαρά κεφαλαιουχική εταιρία. Το θεσµικό πλαίσιο της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης διέπεται από το ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.( Ησαϊας Αβραµίδης, Χρονολογία Έκδοσης 2004, Εµπορικό ίκαιο ) 1.2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Για την σύσταση της Ε.Π.Ε. απαιτείται έγγραφο, ολοσχερής καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου και δηµοσιότητα. 4

7 Το καταστατικό καταρτίζεται πάντοτε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και, κατ εξαίρεση µε ότι ισχύει για τις υπόλοιπες εταιρίες, µπορεί να υπογραφεί από ένα µόνον πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις του νόµου. ηλαδή η εταιρία περιορισµένης ευθύνης είναι η µόνη εταιρία που µπορεί να συστα8εί από ένα πρόσωπο. Το καταστατικό πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχειά: α) Ονοµατεπώνυµο, κατοικία, ιθαγένεια και επάγγελµα των συνεταίρων. β) Την επωνυµία της εταιρίας. γ) Την έδρα της εταιρίας. δ) Το σκοπό της εταιρίας. ε) Την διάρκεια της εταιρίας. στ) Το κεφάλαιο της εταιρίας, τον αριθµό και την αξία των εταιρικών µεριδίων, την µερίδα συµµετοχής κάθε συνεταίρου και βεβαίωση για την καταβολή της εισφοράς του. ζ) Εφόσον υπάρχουν εισφορές σε είδος, την αποτίµησή τους και τα ονόµατα των συνεταίρων που τις έκαναν. Στην Ε.Π.Ε το εταιρικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές πριν από την σύναψη της εταιρικής σύµβασης και αυτό, όπως προαναφέραµε, βεβαιώνεται σ αυτήν. Μέσα σ ένα µήνα από την κατάρτιση της εταιρικής σύµβασης αντίγραφό της πρέπει να κατατεθεί στον γραµµατέα του πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, ο οποίος το καταχωρεί στο Μητρώο Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης που τηρεί και το οποίο αποτελείται από το βιβλίο µητρώου, τις µερίδες των εταιριών, τους φακέλους των εταιριών και το ευρετήριο των εταιριών, όπως ακριβώς και το µητρώο ανωνύµων εταιριών που τηρούν οι νοµαρχίες. Ανακοίνωση της παραπάνω καταχώρησης δηµοσιεύεται στο τεύχος ανωνύµων εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 5

8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕ Το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. είναι όπως και στις άλλες εµπορικές εταιρίες, εκτός των συνεταιρισµών, σταθερό. ηλαδή προκειµένου να µεταβληθεί απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. Το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται προκειµένου να συσταθεί µια Ε.Π.Ε. είναι Ευρώ και πρέπει όπως προαναφέραµε να καταβληθεί ολοσχερώς. Η καταβολή µπορεί να γίνει και σε είδος. Στην περίπτωση αυτή το είδος αποτιµάται από την ίδια επιτροπή που αποτιµά τις εισφορές σε είδος στις ανώνυµες εταιρίες. Πρέπει όµως να υπάρχει οπωσδήποτε εισφορά σε µετρητά Ευρώ τουλάχιστον. Το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. διαιρείται σε ίσα µέρη, τα εταιρικά µερίδια, των οποίων η αξία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 Ευρώ. Αν η αξία τους είναι µεγαλύτερη των 30 Ευρώ τότε πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 30. Κάθε συνέταιρος διαθέτει ένα ή περισσότερα εταιρικά µερίδια. Το σύνολο των εταιρικών µεριδίων που διαθέτει ένας συνεταίρος αποτελεί την µερίδα συµµετοχής του. 1.4 ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕ ΒΙΒΛΙΑ Η Ε.Π.Ε όπως και η Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.. 186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»,εντάσσεται από την ίδρυση της στην Τρίτη κατηγορία βιβλίων. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 του ίδιου νόµου, η Ε.Π.Ε. πρέπει να τηρεί τα λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική µέθοδο, µε οποιοδήποτε λογιστικό σύστηµα, αρκεί να είναι σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. (Παναγιώτης Παπαδέας, Χρονολογία Έκδοσης 2004, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων µε ΦΠΑ & ΕΓΛΣ) 6

9 Επίσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7, ο επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας βιβλίων, εφαρµόζει υποχρεωτικά το Ε.Γ.Λ.Σ (Π /1980)Φ.Ε.Κ. Α 283), µόνο ως προς την δοµή, την ονοµατολογία και το περιεχόµενο των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων λογαριασµών και των υπογραµµισµένων τριτοβάθµιων. Τα βασικά λογιστικά βιβλία που πρέπει να τηρεί, είναι τα παρακάτω: α) Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού. β) Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο. γ) Γενικό Καθολικό. δ) Αναλυτικά Καθολικά. ε) Βιβλίο Γραµµατίων Εισπρακτέων και Πληρωτέων. στ) Αναλυτικά Ηµερολόγια (όταν εφαρµόζει συγκεντρωτικό σύστηµα εγγραφών). ζ) Μητρώο Παγίων. Εκτός από τα Βιβλία επιταγών που είναι υποχρεωτικά η Ε.Π.Ε. πρέπει να τηρεί, για την καταχώρηση των λογιστικών της πράξεων, πρέπει επίσης να τηρεί και τα παρακάτω µη λογιστικά βιβλία: α) Βιβλίο Εταίρων, που καταχωρείται το ονοµατεπώνυµο, η κατοικία, η ιθαγένεια, οι εισφορές των εταίρων καθώς και κάθε µεταβολή. β) Βιβλία Πρακτικών Συνελεύσεων, που καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών της εταιρίας. γ) Βιβλίο Πρακτικών ιαχείρισης, που καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών της εταιρίας. Εκτός από τα αναλυτικά καθολικά όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι θεωρηµένα από την αρµόδια.ο.υ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να τηρεί µια Ε.Π.Ε είναι: α) ελτίο Αποστολής. β) Τιµολόγιο. γ) Πιστωτικό Τιµολόγιο. δ) Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Επίσης το ελτίο Αποστολής καθώς και η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να είναι θεωρηµένα από την αρµόδια.ο.υ. 7

10 1.5 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΠΕ Τα όργανα διοίκησης της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης είναι η γενική συνέλευση και οι διαχειριστές ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις και διακρίνετε σε τακτική, έκτακτη και καταστατική. Η τακτική γενική συνέλευση είναι αυτή που συγκαλείτε υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο και µέσα σε τρεις µήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εγκρίνει τον ισολογισµό και τη διάθεση των κερδών και διορίζει ή ανακαλεί τους διαχειριστές. Συγκαλείτε από τους διαχειριστές ή από οποιονδήποτε συνεταίρο µετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών. Η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε από τους διαχειριστές ή αν το ζητήσουν συνεταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Η καταστατική γενική συνέλευση είναι αυτή που αποφασίζει για θέµατα που αφορούν τροποποίηση του καταστατικού και συγκαλείται όπως συγκαλείται και η γενική συνέλευση. Για τη λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση δεν απαιτείται απαρτία αλλά µόνον πλειοψηφία, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου και όχι µόνον επί των παρόντων. Η πλειοψηφία αυτή είναι διπλή, δηλαδή απαιτείται και πλειοψηφία προσώπων και πλειοψηφία κεφαλαίου ταυτόχρονα. Για την λήψη απόφασης στην τακτική και έκτακτη γενική συνέλευση απαιτείται η συνήθης πλειοψηφία που είναι το µισό συν ένα του συνολικού αριθµού των συνεταίρων, οι οποίοι πρέπει να εκπροσωπούν ταυτόχρονα περισσότερο από το µισό του εταιρικού κεφαλαίου. 8

11 Για την λήψη απόφασης στην καταστατική γενική συνέλευση απαιτείται καταστατική πλειοψηφία που είναι τα ¾ τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των συνεταίρων, οι οποίοι πρέπει να εκπροσωπούν ταυτόχρονα τα ¾ τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης δεν είναι απαραίτητη η τήρηση της τυπικής διαδικασίας, εφόσον συµφωνούν να συνέλθουν όλοι οι συνεταίροι. Αν στην συνέλευση είναι παρόντες όλοι οι συνεταίροι και συµφωνούν, µπορούν να αποφασίσουν για κάθε θέµα αρµοδιότητας της γενικής συνέλευσης, έστω και αν αυτό δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Οι διαχειριστές ορίζονται από το καταστατικό ή µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. Αν δε γίνει οπισµός διαχειριστών, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανήκει, όπως και στις προσωπικές εταιρίες, σε όλους τους συνεταίρους. ιαχειριστές της εταιρίας µπορούν να ορισθούν συνεταίροι ή µη, διαφέρουν δε µεταξύ τους ως προς τον τρόπο ανάκλησης. Οι µη συνεταίροι διαχειριστές ανακαλούνται οποτεδήποτε ελεύθερα. Οι συνεταίροι διαχειριστές που ορίσθηκαν για ορισµένο χρόνο, ανακαλούνται µε δικαστική απόφαση µετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης και µόνο αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην εξουσία των διαχειριστών υπάγεται κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και είναι µέσα στα όρια της συνηθισµένης άσκησής της. Επίσης οι διαχειριστές εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την εταιρία. 9

12 Οι διαχειριστές παύονται: α) µε τη λύση της εταιρίας, οπότε αντικαθίστανται από τους εκκαθαριστές, β) µε την πάροδο του χρόνου για τον οποίο ορίσθηκαν, γ) µε το θάνατό τους, δ) τη θέση τους υπό δικαστική συµπαράσταση, ε) τον αποκλεισµό τους, στ) την ανάκλησή τους. 1.6 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης λύεται: α) Όταν επέλθει γεγονός που κατά το νόµο ή το καταστατικό επιφέρει τη λύση της εταιρίας. β) Όταν αποφασίσει τη λύση η καταστατική γενική συνέλευση. γ) Όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος και µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση συνεταίρου ή συνεταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τι 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Επίσης η εταιρία λύεται: α) Όταν κατά τη σύσταση παραβιάσθηκαν ορισµένες διατάξεις, µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. β) Όταν σε περίπτωση εξόδου συνεταίρου δεν αποφασίζεται από τη συνέλευση η µείωση του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην εισφορά του, µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση του εξερχόµενου συνεταίρου. γ) Όταν η καθαρή περιουσία της εταιρίας µειωθεί στο µισό ή κάτω από το µισό του εταιρικού κεφαλαίου, µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου. Η εκκαθάριση διενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή αποφασίσει διαφορετικά η γενική συνέλευση και ορίσει εκκαθαριστές. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περατώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρίας, εξοφλούνται τα χρέη, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία και το προϊόν της εκκαθάρισης διανέµεται στους συνεταίρους. 10

13 2 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λόγω του µεγάλου µεγέθους και των πολλών κλάδων εκµετάλλευσης υποδιαιρούνται σε πολλά τµήµατα, για να γίνεται σωστή οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων τους. Η λογιστική βρίσκεται σε οργανική σύνδεση και αλληλεξάρτηση µε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. Η σωστή και ακριβής απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων προϋποθέτει βαθιά γνώση των λειτουργιών του ξενοδοχείου και των ιδιαιτεροτήτων του. Στις µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες η οργανωτική διάρθρωση περιλαµβάνει πολλά αποκεντρωµένα τµήµατα ή λειτουργίες, ενώ στις µικρότερες επιχειρήσεις η οργάνωση είναι πιο συγκεντρωτική. Όλων των πιο κάτω υπηρεσιών προΐσταται η υπηρεσία διεύθυνσης, η οποία ασκεί την διαχείριση και τον έλεγχο γενικά. Όλα τα τµήµατα ενηµερώνουν την διεύθυνση για την πορεία της επιχείρησης, τυχόν προβλήµατα, προτεινόµενες λύσεις, πρωτοποριακές ιδέες για προσέλκυση πελατών κ.α. Την τελική απόφαση την παίρνει η διεύθυνση, στην οποία υπάγονται η γραµµατεία, το τµήµα προσωπικού, το τµήµα προγραµµατισµού και το νοµικό τµήµα. (Κατερίνα Λεκαράκου Νιζάµη, Χρονολογία Έκδοσης 1999, Ξενοδοχειακή Λογιστική) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Η υπηρεσία της υποδοχής είναι το πιο νευραλγικό τµήµα του ξενοδοχείου και µέσω αυτής γίνεται η επικοινωνία µε τις άλλες υπηρεσίες, µε σκοπό την φροντίδα όλων των πελατών. 11

14 Τα επί µέρους τµήµατα που ανήκουν στην υπηρεσία δωµατίων και υποδοχής πελατών είναι: α) Τµήµα Υποδοχής και Πληροφοριών β) Τµήµα Τηλεπικοινωνιών γ) Τµήµα Κρατήσεων ωµατίων ΤΜΗΜΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η πρώτη επαφή του πελάτη µε το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι ο χώρος της υποδοχής και εκεί δηµιουργούνται οι πρώτες εντυπώσεις του. Στο τµήµα αυτό θα δοθούν από τον πελάτη τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και θα συµπληρωθούν τα σχετικά έντυπα. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το τµήµα αυτό, είναι: Ενηµερώνει τις άλλες υπηρεσίες για τον αριθµό των αφίξεων και για αλλαγές δωµατίων, ώστε να ετοιµασθούν και διατεθούν τα δωµάτια σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των πελατών. Μεθοδεύει το συντονισµό µε τα άλλα τµήµατα και δίνει εντολή για ειδικές παραγγελίες πελατών, όπως τρίτης ηλικίας άτοµα, V.I.P., µωρά νεόνυµφους κ.ά. Φροντίζει για τον συντονισµό των επισκευών στα δωµάτια. ίνει πληροφορίες για τις ευκολίες και δυνατότητες που παρέχει το ξενοδοχείο και για τα ενδιαφέροντα µέρη, που µπορεί να επισκεφθεί κάποιος. Κλείνει θέσεις για θέατρα, συναυλίες, θεάµατα, εκδροµές και νοικιάζει αυτοκίνητα για τους πελάτες του. έχεται τα παράπονα των πελατών και προσπαθεί να δώσει λύση. Έχει συνεχή επαφή µε του πελάτες, για να βεβαιωθεί ότι είναι ευχαριστηµένοι από το ξενοδοχείο και δίνει οποιαδήποτε πληροφορία, για να γίνει πιο ευχάριστη η διαµονή των πελατών. Λαµβάνει και παραδίδει µηνύµατα και αλληλογραφία πελατών. ίνει εντολή για µεταφορά των αποσκευών στο δωµάτιο του πελάτη. 12

15 ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν ξεχωριστό κλάδο εκµετάλλευσης, που λειτουργεί στον χώρο υποδοχής. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το τµήµα αυτό, είναι: Χρεώνει τα τηλέφωνα και τα fax στο λογαριασµό των πελατών. Στέλνει και λαµβάνει fax. Συµπληρώνει ηµερήσια κατάσταση εσόδων. Είναι υπεύθυνο για τις αφυπνίσεις των πελατών. Ο έλεγχος των πραγµατοποιηµένων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και των χρεώσεων γίνεται µε την µεσολάβηση εσωτερικού τηλεφωνικού κέντρου εγκατεστηµένου στο ξενοδοχείο. Οι λογαριασµοί που εξοφλούνται µε µετρητά, εισπράττονται µε µετρητά, ενώ οι χρεωστικοί, αφού υπογράφουν από τους πελάτες, στέλνονται για χρέωση στο λογαριασµό του πελάτη ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ Κράτηση είναι η εξασφάλιση δωµατίου στο ξενοδοχείο για δεδοµένη χρονική περίοδο και είναι το πρώτο στάδιο επικοινωνίας του πελάτη µε το ξενοδοχείο. Γίνεται από τον πελάτη ή από το πρακτορείο προφορικά, µε fax, γράµµα ή µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ( ). Για κράτηση δωµατίου από µεµονωµένους πελάτες, η επιχείρηση θα ζητήσει να της σταλεί προκαταβολή, ενώ για αντίστοιχη από πρακτορείο εξαρτάται από τους όρους συνεργασίας που έχουν. Ο σκοπός του συστήµατος κρατήσεων είναι η διάθεση όλων των δωµατίων για εκµετάλλευση. 13

16 2.1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Στις µεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λειτουργούν: 1. ένα ταµείο στον χώρο υποδοχής 2. ένα σε κάθε εκµετάλλευση του ξενοδοχείου και 3. ένα κεντρικό ταµείο. Το ταµείο υποδοχής που βρίσκεται στον χώρο της reception, εισπράττει από τους πελάτες ποσά που οφείλουν, εξαργυρώνει συνάλλαγµα και συντάσσει ταµειακές καταστάσεις, τις οποίες παραδίνει στο κεντρικό ταµείο µαζί µε τα χρήµατα. Τα ταµεία των διαφόρων κλάδων εκµετάλλευσης εισπράττουν την αξία των πωληθέντων αγαθών και υπηρεσιών. Τα χρήµατα µαζί µε τις αναλυτικές ταµειακές καταστάσεις παραδίδονται στο κεντρικό ταµείο. Το κεντρικό ταµείο συγκεντρώνει τις εισπράξεις όλων των ταµείων και πληρώνει τιµολόγια και γενικά υποχρεώσεις του ξενοδοχείου ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σε µια ξενοδοχειακή επιχείρηση το λογιστήριο αναλαµβάνει τα εξής καθήκοντα: Να επιλέξει το κατάλληλο λογιστικό σύστηµα και τη λογιστική τεχνική που εφαρµόσει η επιχείρηση. Να καταρτήσει το σχέδιο λογαριασµών που είναι κατάλληλο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις ιδιοµορφίες της επιχείρησης. Να αναλύσει το περιεχόµενο και την συνδεσµολογία των λογαριασµών. Να παρακολουθήσει σύµφωνα µε το σχέδιο τις µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων όσο και των στοιχείων εκµετάλλευσης του ξενοδοχείου. Ιδιαίτερη και άµεση παρακολούθηση χρειάζονται οι δοσοληψίες µε τους πελάτες. 14

17 Να προσδιορίσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα συνολικά και για κάθε κλάδο εκµετάλλευσης αναλυτικά. Να συντάξει τον λογαριασµό εκµετάλλευσης του ξενοδοχείου, τον λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως και τον ισολογισµό. Να καταχωρήσει στην main courante τις µεταβολές των στοιχείων από τις διάφορες οικονοµικές καταστάσεις. Να ελέγχει τη λειτουργία της επιχείρησης για την εξακρίβωση της σωστής πορείας της. Να δίνει πληροφορίες στην διοίκηση και σε άλλα στελέχη της ξενοδοχειακής επιχείρησης για την ανάλυση των ισολογισµών, στατιστικών πινάκων και αριθµοδεικτών, για να προβλέψουν την πορεία και αποδοτικότητα της επιχείρησης. Να δίνει πληροφορίες σε ενδιαφερόµενους που είναι εκτός της ξενοδοχειακής επιχείρησης, αλλά λόγω συµφερόντων τους ή πιθανών µελλοντικών σχέσεων ενδιαφέρονται για την οικονοµική κατάστασή της, όπως σε ταξιδιωτικά πρακτορεία που συναλλάσσονται µε την ξενοδοχειακή µονάδα, σε κρατικά όργανα που έχουν στόχο την τουριστική αύξηση, την εφαρµογή σωστής φορολογική και νοµοθετικής πολιτικής, σε πιστωτές, επενδυτές για να πληροφορηθούν την οικονοµική πορεία της επιχείρησης από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και σε τράπεζες για έγκριση δανείων. Να διενεργεί διαρκείς, οργανωµένους και ουσιαστικούς ελέγχους σε αναλώσιµα υλικά µε σκοπό την αποφυγή και καταπολέµηση της σπατάλης. Να επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα. 15

18 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ 3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ Το ξενοδοχείο Ποσειδώνια ιδρύθηκε το 1977 από τους Ιωάννη ιακοσάββα και ηµήτριο Νικολή µε σκοπό την κατασκευή και εκµετάλλευση επιπλωµένων διαµερισµάτων ως τουριστικό κατάλυµα µε έδρα την Ιαλυσό Ρόδου. Το ίδιο χρόνο κατασκεύασε 10 επιπλωµένα διαµερίσµατα τα οποία λειτούργησε την επόµενη χρονιά (1978) µε κατηγορία κατάταξης ΕΟΤ Α. Το 1981 έκανε επέκταση κατασκευάζοντας 24 νέα διαµερίσµατα τα οποία και λειτούργησε το Το 1995 ακολούθησε η κατασκευή και τρίτου κτιρίου αποτελούµενο από 49 διαµερίσµατα τα οποία άρχισαν να λειτουργούν από το Το 2000 η εταιρία πλέον µε νέα σύνθεση λόγω του θανάτου του ηµητρίου Νικολή, αποτελούµενη από τον πρώτο εταίρο και τους κληρονόµους του θανόντα συνεχίζει την επέκταση µε την κατασκευή του τέταρτου κτιρίου δυναµικότητας 34 διαµερισµάτων τα οποία λειτούργησαν το Η εταιρία συνεχίζει το 2008 την επέκταση της ενοικιάζοντας έτοιµο γειτονικό τουριστικό κατάλυµα αποτελούµενο από 18 διαµερίσµατα. Έχοντας συνολικό αριθµό 135 διαµερισµάτων. Επίσης κατά την χρονική περίοδο τα πρώτα τρία κτίρια ανακαινίστηκαν µε πρόγραµµα κρατικής επιδότησης. 16

19 3.2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυµία, έδρα, διάρκεια και σκοπός. Άρθρο 1 Επωνυµία Συνίσταται εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και διακριτικό τίτλο ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. Άρθρο 2 Έδρα Έδρα της εταιρίας ορίζεται η κοινότητα Ιαλυσού Ρόδου ωδεκανήσου [ λεωφόρος Ρόδου Ιαλυσού( Ιξιά)]. Η εταιρία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας µε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Άρθρο 3 ιάρκεια Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την δηµοσίευση στην εφηµερίδα της κυβέρνησης ορίζεται τριακονταετής. 17

20 Άρθρο 4 Σκοπός Σκοπός της εταιρίας είναι η εκµετάλλευση ιδιόκτητων ή µη ξενοδοχείων, επιπλωµένων διαµερισµάτων, κέντρων αναψυχής και η άσκηση παντός είδους τουριστικών ή εµπορικών επιχειρήσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Κεφάλαιο της εταιρίας, καταβολή αυτού, µερίδες συµµετοχής, µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων. Άρθρο 5 Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε. Ευρώ καταβληµένο ολοσχερώς σε µετρητά και διαιρείται σε 440 µερίδια αξίας.. Ευρώ το καθένα. Τα εταιρικά µερίδια συµµετοχής κατανέµονται ως εξής: α) ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ του Σάββα 220 µερίδια β) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ του Γεωργίου 22 µερίδια γ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ του ηµητρίου 66 µερίδια δ) ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΗΣ του ηµητρίου 66 µερίδια ε) ΑΝ ΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΗΣ του ηµητρίου 66 µερίδια Άρθρο 6 Οργάνωση και διοίκηση της εταιρίας. Η εταιρία διοικείται από την συνέλευση των εταίρων και των διαχειριστών. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. 18

21 Η συνέλευση των εταίρων είναι αρµόδια να αποφασίζει α) περί τροποποιήσεως του καταστατικού. β) περί διορισµού και ανακλήσεως τον διαχειριστών, περί απαλλαγής τους από ευθύνες. γ) περί εγκρίσεως του ισολογισµού και διάθεσης των αρµοδιοτήτων. δ) περί παρατάσεως της λειτουργίας της εταιρίας, περί συγχωνεύσεως αυτής µε άλλη, περί διαλύσεως και διορισµού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών της. στ) περί πάσης άλλης περιπτώσεως οριζόµενης από το νόµο. ιαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας. Άρθρο 7 ιαχειριστές της εταιρίας ορίζονται οι εταίροι, Ιωάννης Σάββα ιακοσάββας και ηµήτριος Γεωργίου Νικολής, οι οποίοι δεσµεύουν και εκπροσωπούν την εταιρία και ενεργούν µαζί ή χωριστά ο καθένας, ενώπιον των ικαστηρίων παντός βαθµού και δικαιοδοσίας όπως και ενώπιον κάθε ηµόσιας, ηµοτικής και κοινοτικής Αρχής, των ιοικητικών ικαστηρίων των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα και Ελληνικών Ταχυδροµείων και δεσµεύουν την εταιρία µόνο µε την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυµία. Για την πώληση ακινήτων απαιτείται η υπογραφή και των δυο διαχειριστών. Απογραφή Ισολογισµός Κέδρη Άρθρο 8 Κάθε οικονοµικό έτος και συγκεκριµένα κάθε 31 εκεµβρίου συντάσσεται από τους διαχειριστές λεπτοµερής απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας µε λεπτοµερή περιγραφή σύµφωνα µε τον νόµο και βάσει αυτής ο ισολογισµός και ανάλυση του λογαριασµού κερδών και ζηµιών αντίγραφου των οποίων µετά την έγκριση από τους εταίρους δηµοσιεύεται κατά το Νόµο. 19

22 ιάλυση και εκκαθάριση της εταιρίας Άρθρο 9 Σε περίπτωση θανάτου ενός των εταίρων η εταιρία δεν διαλύεται αλλά εξακολουθεί να υφίσταται για τον υπόλοιπο χρόνο µε την συµµετοχή των κληρονόµων του θανόντος οι οποίοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα απ αυτούς σαν εκπρόσωπο τους. Οι νόµιµες πράξεις των υπολοίπων εταίρων ή διαχειριστών για λογαριασµό της εταιρίας µέχρι τον διορισµό του εκπροσώπου των κληρονόµων θεωρούνται έγκυροι και απρόσβλητοι. Άρθρο 10 Η εταιρία λύεται α) κατά πάσα από τον νόµο ή του καταστατικού προβλεπόµενη περίπτωση και β) µε απόφαση της συνέλευση των εταίρων λαµβανοµένης από τα ¾ του συνολικού αριθµού των εταίρων που εκπροσωπούν τα ¾ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Άρθρο 11 Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 20

23 3.3 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Κατά το χρονικό διάστηµα 15/04/ /10/2008 οι αφήξεις και οι διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ποσειδώνια ήταν οι παρακάτω: ΧΩΡΕΣ ΑΦΗΞΕΙΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑ Α ΛΕΤΟΝΙΑ 1 7 ΑΓΓΛΙΑ 2 2 ΒΕΛΓΙΟ 2 18 ΜΕΞΙΚΟ 1 1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 1 ΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 5 53 ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΦΙΛΑΝ ΙΑ ΗΠΑ 5 29 ΣΟΥΗ ΙΑ ΧΙΛΗ 1 2 ΠΟΛΩΝΙΑ 4 42 ΚΥΠΡΟΣ 2 10 ΣΥΝΟΛΟ

24 3.4 ΤΡΟΠΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Το ξενοδοχείο κατά το 20% στηρίζεται στις πωλήσεις που πραγµατοποιούν για λογαριασµό του τα συνεργαζόµενα πρακτορεία (κρατήσεις Back to Back).Βεβαίως κρατήσεις δέχεται και µέσω της ιστοσελίδας για µεµονωµένους πελάτες καθώς και κρατήσεις µέσω τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδροµείου και µέσω αλληλογραφίας. Τα πρακτορεία µε τα οποία συνεργάζεται είναι κατά αποκλειστικότητα εξωτερικού µε συµβάσεις Allotment ή Commitment και είναι τα παρακάτω: Thomas Cook Northern Europe από Σουηδία, Νορβηγία, ανία και Φιλανδία σε ποσοστό 60% και το υπόλοιπο 40% από Ολλανδία µέσω των Thomas Cook AG, Sud Tours και Tui Holland. ( 22

25 4 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ 4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Οι επιπτώσεις της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης άρχισαν πλέον να φαίνονται ευκρινώς και στην πραγµατική οικονοµία, σύµφωνα µε το Ίδρυµα Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων,(Ι.Τ.Ε.Π.), µε βάση τα στατιστικά στοιχεία για το 10µηνο Ιανουάριος Οκτώβριος Συγκεκριµένα, η ανακοίνωση του ΙΤΕΠ αναφέρει ότι η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια έχει ήδη εγκατασταθεί σε όλους µας. Εκείνο που περιµένει απάντηση είναι πόσο βαθειά και ποιάς διάρκειας θα είναι η κρίση και οι συνεπακόλουθες δυσµενείς επιπτώσεις. Ο τοµέας του τουρισµού άρχισε να δέχεται τις πρώτες επιπτώσεις της κρίσης. Με εξαίρεση την Τουρκία και την Κροατία σε όλες τις ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών µειώθηκαν την περίοδο Ιανουάριος Οκτωβρίου Το ύψος της µείωσης είναι περίπου το ίδιο για Ελλάδα και Ισπανία (-1,4% και - 1,3% αντίστοιχα), ενώ ελαφρά χαµηλότερα ήταν για την Ιταλία (-1,0%) και την Κύπρο (-0,6%) Η εξέλιξη των αεροπορικών αφίξεων αλλοδαπών τουριστών στην χώρα µας επηρεάστηκε από την αρνητική πορεία των τελευταίων τριών µηνών (Αύγουστος Οκτώβριος). Ωστόσο, η αρνητική πορεία των αεροπορικών αφίξεων θα αµβλυνθεί λίγο από την εκτιµούµενη αύξηση των αφίξεων των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα µας µε άλλα µεταφορικά µέσα, εκτός αεροπλάνου. Θεωρείτε πολύ αισιόδοξη η πρόβλεψη να ισχυριστεί κάποιος ότι θα παραµείνουµε στο επίπεδο του 2007, το οποίο ήταν µια καλή χρονιά για τον τουρισµό µας. Θα συνέβαινε αυτό αν η µείωση των αεροπορικών αφίξεων αντισταθµιζόταν µε σηµαντική αύξηση των αφίξεων µε άλλα µεταφορικά µέσα, γεγονός που δεν φαίνεται πιθανόν. 23

26 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αποτελεί ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόµενο το γεγονός ότι η επίδραση τον κατεξοχήν τουριστικών περιοχών της χώρας µας ( Κρήτη, ωδεκάνησα, Ιόνια Νησιά) ήταν επίσης αρνητική. Τη χειρότερη επίδοση µεταξύ των τριών παραπάνω περιοχών σηµείωσαν τα ωδεκάνησα (-2,0%) και ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά (-1,4%) και η Κρήτη (-0,4%). Ωστόσο, θετική πορεία σηµείωσαν οι αφίξεις στην Κεφαλονιά (+15,1%), Μύκονο (+3,8%) και Χίο (+22,6%). Η πορεία αυτή του τουρισµού στέλνει το µήνυµα ότι το 2009 θα είναι µια ακόµα πιο δύσκολη χρονιά. Το πόσο δύσκολη θα είναι θα εξαρτηθεί από το πόσο θα επηρεαστεί από την κρίση το εισόδηµα των αλλοδαπών που θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα µας και κατά πόσο θα τους επηρεάσει σε αυτή τους την απόφαση. Θα εξαρτηθεί, παράλληλα, και από την αντίδραση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στην χώρα µας στην υιοθέτηση µέτρων και πολιτικών, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν τις ασφαλιστικές δικλείδες που διαθέτει η κοινωνία και οικονοµία, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την κρίση. Τέλος, το παρήγορο σηµείο σε όλη την ιστορία αποτελεί η θετική εξέλιξη των συναλλαγµατικών εισπράξεων σε όλες τις ανταγωνίστριες χώρες µε εξαίρεση την Κύπρο που σηµείωσε µείωση κατά 4,1%. Στη χώρα µας, οι συναλλαγµατικές εισπράξεις την εξεταζόµενη περίοδο αυξήθηκαν κατά 4%. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν πρέπει να προκαλεί εφησυχασµό, γιατί η παραπάνω εξέλιξη αναφέρεται στην περίοδο Ιανουαρίου Οκτωβρίου κατά την οποία δεν είχε διαφανεί η σοβαρότητα της κρίσης και οι επιπτώσεις της δεν είχαν περάσει εξολοκλήρου στην πραγµατική οικονοµία. ( 24

27 4.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το ξενοδοχείο για να αντιµετωπίσει την δύσκολη αυτή κατάσταση προχώρησε στην αντικατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και γενικά του εξοπλισµού µέσω του αναπτυξιακού προγράµµατος, αναβάθµισε τις προσφερόµενες υπηρεσίες µε την πρόσληψη ειδικευµένου προσωπικού, προσέφερε ειδικές τιµές για early bookings, αναβάθµισε την ιστοσελίδα του δείχνοντας στους επισκέπτες του το νέο ανταγωνιστικό του πρόσωπο και τέλος σε συνεργασία µε τα πρακτορεία και για πραγµατική διαφήµιση στο εξωτερικό κατασκεύασε ταινίες µε την νέα κατάσταση του ξενοδοχείου. 25

28 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 5.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1/10 Εισφορά εταιρικού κεφαλαίου και φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%. 1/10 Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου. 2/10 Αγορά ξενοδοχειακής µονάδας από ιδιώτη. 2/10 άνειο από τράπεζα ωδεκανήσου. 3/10 Αγορά 20 τηλεοράσεων από Ξενάκης ΑΕ αξίας 100 (Τ Α 157) 3/10 Αγορά επίπλων (κρεβάτια, τραπέζια, σαλόνια) Γύλλος κων.επε αξίας (Τ Α 12) 3/10 Αγορά 18 κλιµατιστικών από Παρασκευοπουλος- Τσιµπουκης ΟΕ αξίας 300 (Τ Α 9) 4/10 Εισφορά ΑΕΠΙ αξίας 300 (ΤΠΥ 156) 4/10 Συνδροµή Ξενοδοχειακού επιµελητηρίου αξίας 250 4/10 Παράβολα υπέρ ΕΟΤ για σήµα λειτουργίας αξίας 150 5/10 Αγορά γραφικής ύλης από Κώστα Κυριάκο αξίας 206,03 (Τ Α 56) 5/10 Αγορές οινοπνευµατωδών ποτών από EMERY ΑΒΕΕ αξίας 331,95 ( Τ Α 64) 5/10 Αγορά αναψυκτικών από Κουγίο ΑΒΕΕ αξίας 136,73 (Τ Α 98) 5/10 Αγορά φρούτων λαχανικών από Κωνσταντακης Μιχάλης αξίας 40,26 (Τ Α 53) 5/10 Αγορά τυριών αλλαντικών σαλτσών από Άριστον ΑΕ αξίας 105,95 (Τ Α 71) 5/10 Αγορά ατοπηµάτων από Λιαµή Ελ. Αξίας 25,40 ( Τ Α 23) 5/10 Αγορά καθαριστικών από Ροδίτης Σωτ. Αξίας 120 (Τ Α 61) 5/10 Αγορά λοιπών αναλώσιµων από ΟΚΕΥ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΑΕ αξίας 180 (Τ Α 145) 6/10 Αγορά κλινοσκεπασµάτων από ιακοσάββας Παρασκευάς ΟΕ αξίας 665 (Τ Α 526) 7/10 Άφιξη γκρουπ από Tui Holland 18 δωµατίων µε 36 άτοµα και αναχώρηση 14/10. Τιµή δωµατίου ΒΒ (Bed Breakfast) 50 7/10 Εισπράξεις µπαρ (13%) αξίας 40 και (6%) αξίας 20 13/10 Εισπράξεις µπαρ (13%) αξίας 45 και (6%) αξίας 30 14/10 Εκδοση λ/σµών day use 1 δωµάτιο Χ 25 26

29 14/10 Άφιξη 8 δωµατίων 16 ατόµων 50 bb + 3 ιδιωτών 70 bb αναχώρηση 29/10 ( ιδιώτες 21/10) 29/10 Έκδοση λ/σµών /10 Έκδοση λ/σµών /10 Τακτοποίηση ΦΠΑ µήνα 31/10 Μισθοδοσία µήνα 31/10 Κατάσταση ΙΚΑ ΤΑΞΥ 5.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1/11 Αγορά αναψυκτικών από Κουγίο ΑΒΕΕ αξίας 33,90 (Τ Α 25) 5/11 Αγορά τροφίµων από Γιαννούκλα Λουκία & Σια ΟΕ αξίας 21,90 (Τ Α 139) 6/11 Εισπράξεις µπαρ (6%) αξίας 21,20 και (13%) αξίας 16,95 6/11 Ενοικίαση θυρίδων ασφαλείας αξίας 11,30 7/11 Εισπράξεις µπαρ (6%) αξίας 8,48 και (6%) αξίας 12,72 15/11 Έκδοση λ/σµών 8500 (ΑΠΥ 10) 16/11 Έκδοση λ/σµων 100 (ΑΠΥ 12) 20/11 Αγορά καθαριστικών από Ροδίτη Σωτ. Αξίας 226 (Τ Α 199) 25/11 Έκδοση λ/σµών 80 (ΑΠΥ 14) 26/11 Εισπράξεις µπαρ (13%) αξίας 22,60 και (6%) αξίας 15,90 26/11 Εισπράξεις µπαρ (6%) αξίας 12,72 30/11 Τακτοποίηση ΦΠΑ µήνα 30/11 Μισθοδοσία µήνα 30/11 Κατάσταση ΙΚΑ ΤΑΞΥ 5.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 5/12 Έκδοση λ/σµών 3180 (ΑΠΥ 16) 5/12 Έκδοση λ/σµών 636 (ΑΠΥ 17) 6/12 Εισπράξεις µπαρ (6%) αξίας 15,90 και (13%) αξίας 22,60 6/12 Εισπράξεις µπαρ (6%) αξίας 5,30 6/12 Υπηρεσίες ιαδικτύου αξίας 9,04 6/12 Έσοδα από µπιλιάρδο αξίας 5,65 27

30 6/12 Ενοικίαση θυρίδων ασφαλείας αξίας 101,70 15/12 Είσπραξη ηµερησίου πελάτη 424 (Απ Εισπ. 10) 15/12 Έκδοση λ/σµών 424 (ΑΠΥ 18) 20/12 Είσπραξη ηµερησίου πελάτη 169,60 (Απ Εισπ. 11) 20/12 Έκδοση λ/σµών 169,60 (ΑΠΥ 19) 31/12 Μισθοδοσία µήνα 31/12 ώρο Χριστουγέννων 31/12 Πληρωµή ΕΗ 956 (Απ Ειπρ. 1987) 31/12 Πληρωµή ΟΤΕ 169,50 (Απ Ειπρ. 1988) 31/12 Πληρωµή ΕΥΑΙ 791 (Απ Ειπρ.2005) 31/12 Έκδοση λ/σµών 5300 (ΑΠΥ 20) 31/12 Έκδοση λ/σµών 4240 (ΑΠΥ 21) 31/12 Τακτοποίηση ΦΠΑ µήνα 31/12 Κατάσταση ΙΚΑ ΤΑΞΥ 31/12 Απόσβεση κτιρίων 31/12 Απόσβεση επίπλων 31/12 Απόσβεση ιµατισµού 31/12 Απόσβεση κλιµατιστικών 31/12 Απόσβεση τηλεοράσεων 28

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 34

37 35

38 36

39 37

40 38

41 39

42 40

43 41

44 42

45 43

46 44

47 45

48 46

49 47

50 48

51 49

52 50

53 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΙΣΘΟ ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΑΠΟ ΟΧΕΣ : 3920,64 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (22,96%) : 900,18 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΥ (7,1%) : 278,37 ΣΥΝΟΛΟ : 5099,19 ΙΚΑ (36,41%) : 1427,51 ΤΑΞΥ (13,1%)+0,29 : 513,61+1,16= 514,76 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ : 3156, ,19 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2008 ΑΠΟ ΟΧΕΣ : 1411,52 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΤΕΑΜ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (22,96%) : 324,08 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΥ (7,1%) : ΣΥΝΟΛΟ : 1835,82 ΙΚΑ (36,41%) : 513,93 ΤΑΞΥ (13,1%) : 184,92 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ : 1136, ,82 51

54 8.2 ΜΙΣΘΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΥ 6%+0,29 ΙΚΑ 13,45%* ΤΑΞΥ 7,1%+ ΙΚΑ 22,96% 1 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ ,12 64,38 143,66 860,08 321,08 2 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΦΡΟΣΥΝΗ ,18 57,06 127,26 761,86 284,42 3 ΜΗΛΙΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,91 59,02 131,66 788,23 294,26 4 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ,43 55,93 124,74 746,75 278,79 ΣΥΝΟΛΟ 3.920,64 236,39 527, , ,55 *ΙΚΑ ΤΕΑΜ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΥ 6% ΙΚΑ 13,45%* 1 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ 9 384,57 23,07 51,73 309,77 115,61 2 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΦΡΟΣΥΝΗ 9 340,63 20,44 45,82 274,37 102,40 3 ΜΗΛΙΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 9 352,44 21,15 47,40 283,89 105,95 4 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 9 333,88 20,03 44,91 268,94 100,37 ΣΥΝΟΛΟ 1.411,52 84,69 189, ,97 424,33 *ΙΚΑ ΤΕΑΜ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 52

55 53

56 54

57 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία χωρίζετε σε δυο βασικά µέρη το θεωρητικό και το πρακτικό. Το θεωρητικό περιέχει τα γενικά χαρακτηριστικά της ΕΠΕ όπως είναι ο ορισµός και η έννοια της ΕΠΕ, η σύσταση και το καταστατικό, το κεφάλαιο, τα βιβλία και τα στοιχεία, τα όργανα της ΕΠΕ, η γενική συνέλευση, η διαχειριστές και η λύση και εκκαθάριση της ΕΠΕ, τα γενικά χαρακτηριστικά µιας ξενοδοχειακής µονάδας: η δοµή και λειτουργία µιας ξενοδοχειακής µονάδας, η υπηρεσία ταµείου και η λογιστική υπηρεσία, τα γενικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου Ποσειδώνια, δηλαδή: Ιστορικά στοιχεία, το καταστατικό, το µηνιαίο δελτίο κίνησης και τον τρόπο κρατήσεων. Επίσης περιλαµβάνει και της τελευταίες τάσεις του τουρισµού σε σχέση µε το ξενοδοχείο Ποσειδώνια, όπως είναι οι γενικές τάσεις του τουρισµού και οι επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισµό, καθώς και η αντιµετώπιση του ξενοδοχείου στις νέες τάσεις του τουρισµού. Το δεύτερο και πρακτικό µέρος περιλαµβάνει τις λογιστικές εγγραφές, τα ηµερολόγια, τα ισοζύγια, τις µισθοδοτικές καταστάσεις και τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τον ισολογισµό. Ο τουρισµός σήµερα, εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της εθνικής µας οικονοµίας, σε µια περίοδο που στην ευρωζώνη η ανταγωνιστικότητα και η πραγµατική σύγκλιση αναδεικνύονται πλέον σαν πρώτης προτεραιότητας στόχοι. Στην νέα τουριστική εποχή που εισερχόµαστε (και λόγω της οικονοµικής ύφεσης & ενδεχόµενων νέων εξωγενών γεγονότων), ο ανταγωνισµός εντείνεται στην λεκάνη της Μεσογείου ιδιαίτερα από τις εξωκοινοτικές χώρες. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο αναδεικνύονται για την εθνική οικονοµία, ιδιαίτερα όµως για τον Τουρισµό, δύο µείζονες κατευθύνσεις: η ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη της Βιωσιµότητας - επιχειρηµατικότητας. 1

58 Η µακροχρόνια έλλειψη πολιτικής και στρατηγικής για τον Ελληνικό τουρισµό τα προηγούµενα χρόνια, οδήγησαν σε µια παρατεταµένη κρίση και πτωτική πορεία σε όλους τους τουριστικούς προορισµούς της χώρας µας, µε ακόµα µεγαλύτερη πτώση των τουριστικών εσόδων. Οι βασικοί στόχοι της τουριστικής πολιτικής που υλοποιείται σήµερα,εντοπίζονται στην αναβάθµιση της ποιότητας καθώς και στη διεύρυνση και στον εµπλουτισµό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ο ζωντανός πολιτισµός του λαού µας, όπως έχει διαµορφωθεί µέσα από την ιστορία και τις εµπειρίες, θα πρέπει να εκφραστούν και να προσδώσουν την ιδιαιτερότητα στο τουριστικό µας προϊόν. Σήµερα, οι τοπικές κοινωνίες σέβονται τον επισκέπτη και οι τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις αναβαθµίζουν ποιοτικά τις υπηρεσίες τους και επανασυνθέτουν την προσφορά τους. Η προσπάθεια για ενίσχυση του ανταγωνισµού προϋποθέτει ποιότητα, υποδοµές και ζεστή φιλοξενία. Η συµβολή του τουρισµού και ειδικότερα του διεθνούς τουρισµού στην ανάπτυξη της οικονοµίας µιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, µπορεί κάτω από προϋποθέσεις να είναι πραγµατικά σηµαντική, αφού εξασφαλίζει σε αυτή συναλλαγµατικούς πόρους, δηµιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, αυξάνει ή συµπληρώνει τα εισοδήµατα του πληθυσµού των αστικών κέντρων και της περιφέρειας, προκαλεί αξιόλογες οικονοµικές εισροές στους τόπους της τουριστικής ανάπτυξης κλπ. Για να είναι, όµως, θετική η συµβολή του διεθνούς τουρισµού στην ανάπτυξη της οικονοµίας µιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, θα πρέπει απαραίτητα η όλη προσπάθεια να είναι ορθολογιστικά προγραµµατισµένη και να επιχειρείται αρµονικά µε τους άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και κυρίως τους βασικούς. Πάνω απ' όλα, όµως, δεν θα πρέπει να λησµονείται ότι ο διεθνής τουρισµός µπορεί, κάτω από προϋποθέσεις, να συµβάλει αποφασιστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια µιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να αποτελέσει πανάκεια για την πλήρη ή µερική αντιµετώπιση των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων της. 2

59 Το θέµα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η σύσταση, λειτουργία και τα αποτελέσµατα χρήσης της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης. Η παρουσίαση ξεκινάει µε τα γενικά χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε., όπου γίνεται αναφορά στους κανόνες που διέπουν µια Ε.Π.Ε., από τη σύσταση της ως το τέλος της πρώτης χρήσης. Στο πρακτικό µέρος είναι υποχρεωµένη η Ε.Π.Ε. να εκδώσει και να πάρει από τους αντισυµβαλλόµενους, τα γενικά καθολικά καθώς και τα ισοζυγία ισολογισµούς που συντάσσει και τα αποτελέσµατα χρήσης. Τέλος, υπάρχουν και όλα τα έντυπα που έχουν να κάνουν µε τη.ο.υ., από τη σύσταση της εταιρίας ως και τη λήξη της χρήσης, έστω και αν υποβάλλονται µετά τη λήξη της χρήσης. Το αντικείµενο ενασχόλησης της επιχείρησης είναι λειτουργία και εκµετάλλευση ξενοδοχειακής µονάδας και των τµηµάτων αυτής όπως: δωµάτια, εστιατόριο, µπαρ και σνακ µπαρ πισίνας. 3

60 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο τουρισµός αποτελεί, χωρίς άλλο, µια οικονοµική δραστηριότητα, η οποία όταν αναπτύσσεται σωστά µπορεί να αποφέρει σηµαντικά ωφελήµατα στις οικονοµίες, τόσο των ανεπτυγµένων χωρών όσο και των αναπτυσσοµένων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόµενες χώρες και συγκεκριµένα γι' αυτές που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισµού τους, γενικά, και ειδικότερα του διεθνούς τουρισµού. Η συµβολή του τουρισµού και ειδικότερα του διεθνούς τουρισµού στην ανάπτυξη της οικονοµίας µιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, µπορεί κάτω από προϋποθέσεις να είναι πραγµατικά σηµαντική, αφού εξασφαλίζει σε αυτή συναλλαγµατικούς πόρους, δηµιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, αυξάνει ή συµπληρώνει τα εισοδήµατα του πληθυσµού των αστικών κέντρων και της περιφέρειας, προκαλεί αξιόλογες οικονοµικές εισροές στους τόπους της τουριστικής ανάπτυξης κλπ. Για να είναι, όµως, θετική η συµβολή του διεθνούς τουρισµού στην ανάπτυξη της οικονοµίας µιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, θα πρέπει να απαραίτητα η όλη προσπάθεια να είναι ορθολογιστικά προγραµµατισµένη και να επιχειρείται αρµονικά µε τους άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και κυρίως τους βασικούς. Πάνω απ' όλα, όµως, δεν θα πρέπει να λησµονείται ότι ο διεθνής τουρισµός µπορεί, κάτω από προϋποθέσεις, να συµβάλει αποφασιστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια µιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να αποτελέσει πανάκεια για την πλήρη ή µερική αντιµετώπιση των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων της. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του τουρισµού στην Ελλάδα υπήρξε ραγδαία. Όµως, υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, σε µεγάλο βαθµό, µια µερίδα των τουριστικών οργανισµών, κερδοσκοπικών και µη, αγνόησαν τις ανάγκες και τις τάσεις της παγκόσµιας τουριστικής βιοµηχανίας. Οι περισσότεροι από τους οργανισµούς αυτούς είτε είναι σήµερα προβληµατικοί, είτε έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Παράλληλα, ένα άλλο τµήµα της τουριστικής βιοµηχανίας αποδείχτηκε ιδιαίτερα δυναµικό και πετυχηµένο. 55

61 Η προσήλωση στην ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών αλλά και γενικότερα της τουριστικής αγοράς αποτέλεσε έναν από τους σηµαντικούς παράγοντες της αποτυχίας ή της επιτυχίας αντίστοιχα των παραπάνω τουριστικών οργανισµών. Για να επιτευχθεί η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών και της αγοράς, ένας τουριστικός οργανισµός πρέπει να διαθέτει γνώση και πληροφόρηση. Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος, σηµασία έχει όχι µόνο η σωστή επιλογή προτεραιοτήτων αλλά και η χρήση των καταλληλότερων µέσων για την υλοποίηση της στρατηγικής. Οι ανακαινίσεις της ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. τα τελευταία 5 χρόνια είχαν σαν αποτέλεσµα την υψηλή πληρότητα της µονάδας και σε συνδυασµό µε την επιµεληµένη επιλογή εξειδικευµένου προσωπικού και την άριστη παροχή υπηρεσιών να την φέρουν στην κορυφή των ξενοδοχειακών µονάδων τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων της περιοχής. Αυτό είναι ένα σοβαρό εφόδιο για την οικονοµική κρίση που έρχεται το

62 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΑ 1. Κατερίνα Λεκαράκου Νιζάµη, Χρονολογία Έκδοσης 1999, Ξενοδοχειακή Λογιστική 2. Παναγιώτης Παπαδέας, Χρονολογία Έκδοσης 2004, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων µε ΦΠΑ & ΕΓΛΣ 3. Ησαϊας Αβραµίδης, Χρονολογία Έκδοσης 2004, Εµπορικό ίκαιο 4. Χρήστος Νεγκάκης, Χρονολογία Έκδοσης 2006, Λογιστική Εταιριών ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΔΡΥΣΗ & ΤΡΙΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΦΟΡΟΖΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ίδρυση Ατομικών Επιχειρήσεων Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στ... σήμερα στις...του μηνός...του έτους δύο χιλιάδες...(201.. ) ημέρα...οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) (όνομα, επώνυμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016 Στην Κέρκυρα σήμερα 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία Φιλοξένια Ανώνυμη Ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/4-11-2005 Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο πού ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η Νικόλαος Καρανάσιος Εταιρίες Κεφαλαίων Εταιρίες Κεφαλαίου (Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης). Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Αστικοί Συνεταιρισμοί Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Η σύγκριση των φορολογιών που διέπουν τις τουριστικές επιχειρήσεις των χωρών της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΘΕΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2015 (προσωρινά στοιχεία)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2015 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 εκεµβρίου 215 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 215 (προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα