ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: Ηλεκτρον. /ση: Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 Αριθ. Πρωτ. : 7506 ΠΡΟΣ: ECOSLEEP Ε.Π.Ε. Σαµαρίνας Αχαρναί ΚΟΙΝ. : Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ259 Α ), µε σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ (αριθµ. πρωτ. εισερχ. 3680Α/ ), µεταξύ του ίδιου και της εταιρείας µε την επωνυµία «ECOSLEEP Ε.Π.Ε.» σας αποστέλλουµε την παρούσα, για να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: 1

2 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 21 η Οκτωβρίου 2010 την αναφορά του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ. Στην αναφορά αυτή δόθηκε αριθµ. πρωτ. 3680Α/ Με το υπ αριθµ. πρωτ. Α/8591/ διαβιβαστικό έγγραφο διαβιβάστηκε στην εταιρεία η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της. Με το από 12/11/10 έγγραφο, το οποίο έλαβε αριθµ. πρωτ. Α/9028/ , η εταιρεία µε την επωνυµία «ECOSLEEP Ε.Π.Ε.» εξέθεσε τις απόψεις της στο «Συνήγορο του Καταναλωτή». Εν συνεχεία, µε το υπ αριθ. πρωτ. Α/844/ έγγραφό µας εκλήθησαν η εταιρεία µε την επωνυµία «ECOSLEEP Ε.Π.Ε.» και ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ για την επίτευξη συµβιβασµού την 12 η Απριλίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ. στα γραφεία της Αρχής επί της Λ. Αλεξάνδρας 144. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου της αναφοράς ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ παρήγγειλε στις από την έκθεση της εταιρείας «ECOSLEEP Ε.Π.Ε.» ένα σετ κρεβατοκάµαρας, το οποίο αποτελείται από ένα κρεβάτι, στρώµα, συρταριέρα, δύο κοµοδίνα, ένα καθρέφτη και µία στήλη µε έξι συρτάρια αντί του συνολικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (4.250) Ευρώ. Τα έπιπλα θα τα κατασκεύαζε η εν λόγω εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εµπορία επίπλων. Η παράδοση συµφωνήθηκε να γίνει στις αρχές Σεπτεµβρίου και το χρώµα των επίπλων συµφωνήθηκε να είναι το ίδιο µε αυτό της έκθεσης. Τα εν λόγω έπιπλα παραδόθηκαν στον Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ στις 7 Σεπτεµβρίου Κατά την παράδοση όµως διαπιστώθηκε ότι το χρώµα των επίπλων ήταν διαφορετικό από αυτό που είχε παραγγείλει. Αφού λοιπόν ο καταγγέλλων ήρθε σε επαφή µε την εταιρεία, έγινε αντικατάσταση των επίπλων και του παραδόθηκαν καινούρια. Στις 17 Σεπτεµβρίου 2010 παραδόθηκαν στον καταγγέλλοντα τα καινούρια έπιπλα, πλην του ενός κοµοδίνου, το οποίο χτυπήθηκε κατά την µεταφορά και έπρεπε επισκευαστεί. Όταν παρατήρησε τα έπιπλα επισταµένως διαπίστωσε ότι µόνο το κρεβάτι και το στρώµα ανταποκρίνονται στα συµβατικώς συµφωνηθέντα και δεν παρουσιάζουν πραγµατικά ελαττώµατα, ενώ στα υπόλοιπα έπιπλα υπάρχουν πολλές γρατζουνιές και σε κάποια από τα συρτάρια υπάρχουν µεγάλα κενά ανάµεσά τους και άλλα δεν κλείνουν σωστά. Επιπλέον, όπως αναφέρει ο καταγγέλλων στην καταγγελία του, η στήλη µε τα έξι συρτάρια δεν είναι ενιαίο έπιπλο, αλλά έχουν κολλήσει δύο ξεχωριστά κοµµάτια µεταξύ τους και αφήνει υπόνοιες ότι τα έπιπλα δεν κατασκευάστηκαν ειδικά για αυτόν, αλλά είναι αυτά της έκθεσης. Όπως δε επισηµαίνεται στην από (Α/9825) επιστολή που απέστειλε ο καταγγέλλων στην Αρχή, το αµπαλάζ των επίπλων, µε εξαίρεση τη στήλη µε τα έξι συρτάρια, είναι πολύ πρόχειρο, έχουν τυλιχτεί µε διάφανη µεµβράνη. Η «ECOSLEEP Ε.Π.Ε.» στην απαντητική της επιστολή αναφέρει ότι τα έπιπλα κατά τη δεύτερη φορά παραδόθηκαν σε άριστη κατάσταση και ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον τεχνικό τους, ο οποίος επισκέφθηκε την οικία του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ και αφού ήλεγξε τα έπιπλα, διαπίστωσε ότι ήταν σε άριστη κατάσταση και 2

3 κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες γι αυτά προδιαγραφές. Επισηµάνθηκε δε ότι δεν ήταν τα έπιπλα της έκθεσης. Το αίτηµα του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ είναι η αντικατάσταση των επίπλων µε άλλα ή εναλλακτικά η υπαναχώρηση από τη σύµβαση πώλησης. Κατά τη µελέτη της υπό κρίση καταναλωτικής διαφοράς και για την έκδοση της παρούσας σύστασης-πορίσµατος, λήφθηκαν κυρίως υπόψη τα κατωτέρω στοιχεία: 1. Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3297/2004 βάσει του οποίου «ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρµόδιος για την εξώδικη επίλυση διαφορών µεταξύ προµηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, όπως οι έννοιες των προµηθευτών και των καταναλωτών ή των ενώσεών τους ορίζονται κάθε φορά στο Νόµο. Στο πλαίσιο αυτής της αρµοδιότητας ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προµηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηµατική συµπεριφορά τους θίγεται µεγάλος αριθµός καταναλωτών». 2. Η από 21 η Οκτωβρίου 2010 την αναφορά του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ. 3. Το φωτογραφικό υλικό που προσκοµίστηκε στην Αρχή. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ανακύψασα διαφορά άπτεται του δικαίου της σύµβασης έργου, ως προς την παραγγελία κατασκευής των εν λόγω επίπλων, όπως αυτό ειδικότερα ρυθµίζεται από τα άρθρα 681 έως 702 του Αστικού Κώδικα. Όπως συνάγεται από το άρθρο 681 ΑΚ, µίσθωση έργου είναι η αµφοτεροβαρής και ενοχική σύµβαση, µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλοµένους (ο εργολάβος) υποχρεούται στην εκτέλεση του συµφωνηµένου έργου, δηλαδή στον προσδιορισµό ορισµένου αποτελέσµατος της εργασίας, ο δε άλλος (εργοδότης) στην καταβολή της συµφωνηµένης αµοιβής. Αντικείµενο της σύµβασης έργου είναι όχι αυτή καθ αυτή η εργασία, όπως στη σύµβαση εργασίας, αλλά το αποτέλεσµα της ορισµένης εργασίας, δηλαδή της ανθρώπινης δραστηριότητας, υπό την έννοια ότι η µη πραγµάτωσή του συνιστά µη εκπλήρωση της σύµβασης, όποια εργασία και αν καταβλήθηκε για την παραγωγή του. Κύριο χαρακτηριστικό της σύµβασης έργου είναι η επίτευξη ενός αποτελέσµατος και οι συµβαλλόµενοι αποσκοπούν σε αυτό το τελικό αποτέλεσµα της εργασίας (ΑΠ 363/82). Κατ άρθρον 683 ΑΚ επί συµβάσεως προς κατασκευή έργου εν αµφιβολία, αν την προς τούτο απαιτούµενη ύλη χορηγεί ο εργολάβος, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί πωλήσεως, αν δε ο εργοδότης, οι περί µισθώσεως έργου. Η εν λόγω διάταξη διαλαµβάνει ερµηνευτικό κανόνα, σύµφωνα µε τον οποίο, εάν δεν έχει οριστεί κάτι άλλο στη σύµβαση προς κατασκευή έργου, ούτε συνάγεται η βούληση των συµβαλλοµένων µε τις συνήθεις ερµηνευτικές µεθόδους, τότε εφόσον ο εργολάβος χορηγεί την απαιτούµενη ύλη, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί πωλήσεως, ενώ, εάν ο εργοδότης χορηγεί την ύλη, οι διατάξεις περί µισθώσεως έργου. Η µίσθωση έργου σαφώς διακρίνεται από την πώληση κατά τις ΑΚ 513 και 681. Η εφαρµογή των διατάξεων της µιας ή της άλλης σύµβασης εξαρτάται από το ποιος από τους συµβαλλόµενους χορηγεί την ύλη για την κατασκευή του έργου 3

4 (Βαθρακοκοίλης/ΕΡΝΟΜΑΚ, Α Τόµος, Γενικές Αρχές-Γενικό & Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, σελ. 937). Παρά ταύτα, όµως, είναι δυνατόν να συµπλέκονται τα εννοιολογικά στοιχεία των δύο συµβάσεων σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, εφόσον το αντικείµενο της όλης σύµβασης είναι η κατασκευή πράγµατος µη υφιστάµενου και τότε εφαρµόζεται ο ερµηνευτικός κανόνας της ΑΚ 683. Στις συµβάσεις κατασκευής νέου πράγµατος είναι δυνατός ο συνδυασµός αφενός µεν της κατασκευής του πράγµατος επί ανταλλάγµατι (µίθωση έργου), αφετέρου δε της µεταβίβασης της κυριότητας του ίδιου πράγµατος κατά την παράδοσή του, επίσης επί ανταλλάγµατι (πώληση). Έτσι, έχουµε µικτή σύµβαση, η οποία είναι η δεύτερη και ουσιώδης προϋπόθεση εφαρµογής του ερµηνευτικού κανόνα της ΑΚ 683. Τρίτη προϋπόθεση του ερµηνευτικού κανόνα είναι η έλλειψη καθορισµού από τα συµβαλλόµενα µέρη της εφαρµογής των διατάξεων της πώλησης ή της µίσθωσης έργου. Πρέπει να µην µπορεί να συναχθεί από τη σύµβαση ή από τις περιστάσεις ποια από τις δύο συµβάσεις θέλησαν τα µέρη (Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Ενοχικό ίκαιο, Ειδικό µέρος, Τόµος Ι, Έκδοση 2004, σελ.612,613). Πρόκειται για µικτή σύµβαση µε στοιχεία πώλησης και σύµβασης έργου. Έχουµε πώληση, όταν οι συµβαλλόµενοι εκλαµβάνουν το πράγµα που πρόκειται να κατασκευαστεί σαν έτοιµο προϊόν, ενώ υπάρχει σύµβαση έργου, αν οι συµβαλλόµενοι απέβλεψαν στην κατασκευή πράγµατος προσαρµοσµένου στις ειδικές συνθήκες του εργοδότη, έτσι ώστε να προσαρµόζεται αποκλειστικά στις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες και επιθυµίες του παραγγελέως και συνεπώς σε τυχόν περίπτωση αρνήσεώς του να παραλάβει το πράγµα δεν µπορεί ή µόνο δυσχερώς µπορεί να διατεθεί σε άλλον ενδιαφερόµενο. Η διάταξη του άρθρου 534 ΑΚ θεσπίζει κύρια υποχρέωση του πωλητή προς παράδοση στον αγοραστή του πράγµατος µε τις συνοµολογηµένες ιδιότητες και χωρίς πραγµατικά ελαττώµατα. Συνεπώς, η παράδοση πράγµατος χωρίς τις συνοµολογηµένες ιδιότητες και µε πραγµατικά ελαττώµατα θεµελιώνει γνήσια αντικειµενική ευθύνη του πωλητή λόγω µη εκπλήρωσης, κατ άρθρο 537 ΑΚ, οπότε δεν τίθεται ζήτηµα υπαιτιότητας, δηλαδή υπάρχει ανεξάρτητα από πταίσµα αυτού και παρέχει στον αγοραστή τα δικαιώµατα, αρκεί δηλαδή το γεγονός της έλλειψης της ιδιότητας που ο ίδιος υποσχέθηκε (εγγυήθηκε). Επιπλέον, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 540 ΑΚ, όπου ορίζονται τα δικαιώµατα του αγοραστή, προβλέπεται διαζευκτικά η δυνατότητα διόρθωσης ή αντικατάστασης του πράγµατος µε άλλο, µείωσης του τιµήµατος ή υπαναχώρησης από τη σύµβαση. Στο άρθρο 535 ΑΚ παρατίθεται µία ενδεικτική περιπτωσιολογία κριτηρίων, τα οποία συνιστούν µαχητά τεκµήρια µη ανταπόκρισης του πράγµατος στη σύµβαση. Ειδικότερα, το πράγµα δεν ανταποκρίνεται στη σύµβαση, εάν συντρέχει ένα από τα παρακάτω κριτήρια: α) το πράγµα δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή ή στο δείγµα ή υπόδειγµα που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον αγοραστή, β) το πράγµα δεν είναι κατάλληλο για τον σκοπό της συγκεκριµένης σύµβασης και ιδιαίτερα για τη σύµφωνη µε το σκοπό αυτό ειδική χρήση, γ) το πράγµα δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση, για την οποία προορίζονται συνήθως πράγµατα της ίδιας κατηγορίας, δ) το πράγµα δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγµατα της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας υπόψη και τις δηµόσιες δηλώσεις του πωλητή, του 4

5 παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήµισης ή της επισήµανσης Η έννοια της ασυµφωνίας της περιγραφής είναι η έλλειψη της συµφωνηµένης ιδιοσυστασίας, ως συνόλου «των φυσικών ατοµικών γνωρισµάτων και των πραγµατικών νοµικών και οικονοµικών του σχέσεων, οι οποίες λόγω του είδους και της διάρκειάς τους, ασκούν επίδραση, κατά συναλλακτική πρακτική στην αξία ή στη χρησιµότητά του» (βλ. Κορνηλάκη, Ειδ Ενοχ 229). Περαιτέρω, ως δείγµα ή υπόδειγµα νοείται µια µονάδα ή ένα τµήµα του προς πώληση πράγµατος που παρουσιάζεται στον αγοραστή προς το σκοπό σχηµατισµού γνώµης ως προς τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του πράγµατος. Τα κριτήρια αυτά έχουν αρνητική διατύπωση. Αυτό σηµαίνει ότι ο αγοραστής αρκεί να αποδείξει την έλλειψη ενός από τα τέσσερα κριτήρια για να αποδείξει περαιτέρω τη µη εκπλήρωση εκ µέρους του πωλητή. Επίσης η ενδεικτική απαρίθµηση επιτρέπει στον αγοραστή, και αν ακόµα δεν συντρέχει ένα από τα τέσσερα αυτά κριτήρια, να αποδείξει την έλλειψη ανταπόκρισης κατ άλλον τρόπο. Για τον προσδιορισµό της έλλειψης ανταπόκρισης στους όρους της σύµβασης υιοθετείται ένας συνδυασµός υποκειµενικών (535 ΑΚ περ. 1 και 2) και αντικειµενικών κριτηρίων (535 περ. 3 και 4) (Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Ενοχικό ίκαιο, Ειδικό µέρος, Τόµος Ι, Έκδοση 2004, σελ.87 επ.). Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 537 ΑΚ, για τη γέννηση ευθύνης του πωλητή ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του απαιτείται επιπροσθέτως η µη ανταπόκριση του πράγµατος κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή «κατά το χρόνο που ο κίνδυνος µεταβαίνει στον αγοραστή». Επιπλέον, στο άρθρο 537 ΑΚ παρ.2 ορίζεται ότι: «Το ελάττωµα ή η έλλειψη συνοµολογηµένης ιδιότητας που διαπιστώνεται µέσα σε έξι µήνες από την παράδοση του πράγµατος τεκµαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση, εκτός εάν τούτο δεν συµβιβάζεται µε την φύση του πράγµατος που πουλήθηκε ή µε την φύση του ελαττώµατος ή της έλλειψης». Το σχετικό τεκµήριο είναι µαχητό και υπάρχει δυνατότητα ανταπόδειξης από τον πωλητή. Σύµφωνα µε το άρθρο 537 ΑΚ, για τη γέννηση ευθύνης του πωλητή ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του απαιτείται επιπροσθέτως η µη ανταπόκριση του πράγµατος κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή «κατά το χρόνο που ο κίνδυνος µεταβαίνει στον αγοραστή», όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα ΑΚ. Εδώ, διακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Μέχρι το χρόνο µεταθέσεως του κινδύνου ο αγοραστής δικαιούται να αποκρούσει την παροχή και να αξιώσει την παράδοση µη ελαττωµατικού πράγµατος. Αν ο πωλητής αρνηθεί ή αδυνατεί να παρέχει πράγµα µη ελαττωµατικό ή µε τις συµφωνηµένες ιδιότητες, τότε συντρέχει περίπτωση υπερηµερίας ή αδυναµίας παροχής κατά τις γενικές διατάξεις περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεπώς, η ελαττωµατικότητα της παροχής αντιµετωπίζεται µε πληρότητα από τη διάταξη του άρθρου 534 ΑΚ σε συνδυασµό µε τις γενικές διατάξεις περί µη εκπληρώσεως της παροχής και παρέχεται ικανή προστασία στον αγοραστή, έτσι ώστε δεν φαίνεται να υπάρχει περαιτέρω ανάγκη επίκλησης ευθύνης από τη µη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής ή ειδικής ευθύνης του πωλητή (540 επ. ΑΚ). Εξάλλου, η εφαρµογή των διατάξεων 540 επ. προϋποθέτει σαφώς παράδοση του πράγµατος, δηλαδή µετάθεση του κινδύνου στον αγοραστή. Εκτός εάν και πριν από τον κρίσιµο χρόνο εντοπίζεται σαφώς χρονικό σηµείο από το οποίο δηµιουργείται βεβαιότητα για την ύπαρξη ελλείψεων και κατά τη µετάσταση του κινδύνου, είτε γιατί ο πωλητής δήλωσε ότι δεν πρόκειται να άρει 5

6 το ελάττωµα ή να συµπληρώσει την έλλειψη είτε γιατί άλλοι λόγοι καθιστούν αντικειµενικά αδύνατη την εξαφάνιση του ελαττώµατος ή την εµφάνιση της ιδιότητας (βλ. ΕΑ 2616/87 νη 29/150). β) Μετά την µετάθεση του κινδύνου ο αγοραστής διατηρεί τη δυνατότητα να ασκήσει την κατ άρθρο 534 ΑΚ αξίωση εκπληρώσεως αλλά σε τούτη την περίπτωση δεν µπορεί να ασκήσει τις κατά τα ανωτέρω αξιώσεις από τις γενικές διατάξεις, µπορεί όµως πλέον να ασκήσει (και µάλιστα απευθείας) κάποια από τις δευτερογενείς αξιώσεις των άρθρων 540 και 543 ΑΚ: µπορεί δηλαδή (χωρίς περιορισµό) είτε να επιλέξει καταρχήν την πρωτογενή αξίωση εκπληρώσεως του 534 και, σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη η άσκηση της εν λόγω αξιώσεως, να ασκήσει τις δευτερογενείς αξιώσεις των 540 επ. είτε να προτιµήσει απευθείας να ασκήσει µία εκ των περισσοτέρων αξιώσεων των 540 επ. ΑΚ. Σύµφωνα τώρα µε το άρθρο 540 ΑΚ: «Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγµατικό ελάττωµα ή για έλλειψη συνοµολογηµένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγµατος µε άλλο, εκτός αν µια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες 2. να µειώσει το τίµηµα 3. να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγµατικό ελάττωµα» ενώ, περαιτέρω, προβλέπεται ότι η διόρθωση ή η αντικατάσταση πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός ευλόγου χρόνου και χωρίς σηµαντική ενόχληση του αγοραστή. Το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη σύµβαση της πώλησης, είναι διαπλαστικό δικαίωµα, ασκείται κατ' αρχήν άτυπα, µε µονοµερή δήλωση του δικαιούχου προς τον αντισυµβαλλόµενο, αλλά και µε εξώδικη δήλωση, αγωγή, ανταγωγή, ένσταση, επιταγή προς εκτέλεση, αλλά και µε συµφωνία των µερών (Γεωργιάδη ό.π. 9 σ αριθ , ενεργεί αναδροµικώς, επιφέρει απόσβεση των αµοιβαίων υποχρεώσεων εξαρχής (ΑΠ 274/2008 ΝοΒ ). Το δικαίωµα διόρθωσης ή αντικατάστασης συνιστά αξίωση βοηθητική της αρχικής αξίωσης εκπλήρωσης, καθώς αποσκοπεί στην αυτούσια πραγµάτωση της βασικής αξίωσης είτε µε τη βελτίωση του πράγµατος που έχει παραδοθεί (ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στα κριτήρια της σύµβασης) είτε µε την αντικατάστασή του µε άλλο που ανταποκρίνεται στη σύµβαση. Το δικαίωµα ασκείται δικαστικά (µε αγωγή, ανταγωγή ή και κατ ένσταση) ή εξώδικα. Το δικαίωµα επιλογής της διόρθωσης, έναντι της αντικατάστασης ανήκει στον αγοραστή, ο οποίος µε γνώµονα τα συµφέροντά του επιλέγει το µέσο προστασίας του, ή µπορεί να αφήσει την επιλογή του µέσου στον πωλητή. Η άσκησή του γίνεται µε σαφή, άτυπη, ανέκκλητη, µη επιδεκτική αίρεσης και απευθυντέα µονοµερή δήλωση βούλησης, µε περιεχόµενο και την έκθεση της ελαττωµατικότητας (Βαθρακοκοίλης/ΕΡΝΟΜΑΚ, ο.π., άρθρο 540 σελ. 360). Περαιτέρω, το δικαίωµα µείωσης του τιµήµατος, το οποίο δεν υπόκειται σε περιορισµούς, όπως αντίθετα η υπαναχώρηση, συνιστά διαπλαστικό δικαίωµα που µπορεί να ασκηθεί εξωδίκως ή δικαστικώς. Με την µείωση του τιµήµατος δεν επέρχεται ανατροπή της σύµβασης, σε αντίθεση µε την υπαναχώρηση, η οποία οδηγεί στην ανατροπή της πώλησης, οπότε αφενός µεν ο πωλητής υποχρεούται στην επιστροφή του τιµήµατος, αφετέρου δε ο αγοραστής στην απόδοση του πράγµατος κατά τα οριζόµενα στην ΑΚ 547 (Βαθρακοκοίλης/ΕΡΝΟΜΑΚ, ο.π., άρθρο 540 σελ. 364). Τα σχετικά δικαιώµατα, κατά σαφή απόκλιση από την Οδηγία 1999/44 ΕΚ, παρέχονται από την εν λόγω διάταξη εναλλακτικά στον αγοραστή, χωρίς ιεραρχική διαβάθµιση µεταξύ τους. ίνεται δηλαδή στον αγοραστή η δυνατότητα ελεύθερης 6

7 επιλογής του ένδικου βοηθήµατος που θα ασκήσει. Αν µάλιστα συντρέχουν και οι περιστάσεις του 543 ΑΚ, ο αγοραστής έχει επιπλέον είτε διαζευκτικά είτε σωρρευτικά και δικαίωµα αποζηµίωσης. Κατά την κρατούσα άποψη, επίσης, γίνεται δεκτό ότι η επιλογή ενός από τα υπ όψιν ένδικα βοηθήµατα τότε µόνο αναλώνεται όταν οδηγεί στην πλήρη ικανοποίηση του αγοραστή, δηλαδή στην πλήρη αποκατάσταση της διαταραγµένης ισορροπίας της παροχής. Συνεπώς, αν δεν επιτευχθεί αυτή η πλήρης αποκατάσταση, ο αγοραστής µπορεί να ασκήσει άλλο βοήθηµα κ.ο.κ. έως την πλήρη ικανοποίησή του (Βαθρακοκοίλης/ΕΡΝΟΜΑΚ, Τόµος Γ, Ηµίτοµος Α, άρθρο 540 σελ. 358). Τέλος, σύµφωνα µε τα άρθρα του Αστικού Κώδικα «κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη της σύµβασης τα µέρη οφείλουν αµοιβαία να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη». Όποιος κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη σύµβασης προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζηµία είναι υποχρεωµένος να την ανορθώσει ( ). Η συµπεριφορά των µερών κατά το προσυµβατικό στάδιο επιβάλλεται από το νόµο να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, πρέπει να βασίζεται στη σχέση συνεργασίας και εµπιστοσύνης και οριοθετείται χρονικά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύµβασης έως τον τερµατισµό των διαπραγµατεύσεων, είτε από διακοπή αυτών λόγω έλλειψης σύµπτωσης δηλώσεων βουλήσεως των µερών είτε µε την κατάρτιση σύµβασης έγκυρης ή άκυρης, για οποιονδήποτε λόγο, προσυµφώνου ή κύριας και οριστικής. Παράλληλα δε, υπάρχει η υποχρέωση ενηµέρωσης, παροχής διασαφηστικών πληροφοριών και διευκρινίσεων σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, που µπορούν να ασκήσουν επιρροή για τη λήψη της απόφασης για κατάρτιση σύµβασης (Βασίλης Αντ. Βαθρακοκοίλης, Αναλυτική Ερµηνεία-Νοµολογία Αστικού Κώδικα,Τόµος Α Γενικές Αρχές- Γενικό & Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, 2001,σελ.287επ.). Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Από τα υπάρχοντα στο φάκελο στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα: Τα πωληθέντα έπιπλα, πλην του κρεβατιού και του στρώµατος, όπως διαπίστωσε η Αρχή από το φωτογραφικό υλικό που προσκοµίστηκε από τον καταγγέλλοντα, παρουσιάζουν εµφανώς πραγµατικά ελαττώµατα. Τα έπιπλα αυτά συνολικής αξίας χιλίων εξακοσίων (1.600) Ευρώ δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης και εποµένως ο αγοραστής µπορεί να ασκήσει εναλλακτικά και κατ επιλογήν του, τα δικαιώµατα διόρθωσης, αντικατάστασης, υπαναχώρησης ή µείωσης του τιµήµατος. Αφού, λοιπόν, σύµφωνα και µε την αρχή της ultima ratio, το ηπιότερο µέσο της αξίωσης διόρθωσης εµφανίζεται απρόσφορο προς πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, της προσήκουσας εκπλήρωσης, ο καταναλωτής ορθώς ασκεί το δικαίωµα της αντικατάστασης των επίπλων µε άλλα χωρίς πραγµατικά ελαττώµατα ή εναλλακτικά το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη σύµβαση πώλησης. 7

8 . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ- ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Ι) Απευθύνει σύσταση προς την «ECOSLEEP Ε.Π.Ε.» όπως συµµορφωθεί µε το περιεχόµενο αυτής και ειδικότερα, όπως προβεί είτε στην αντικατάσταση των επίπλων µε άλλα αντίστοιχων προδιαγραφών χωρίς πραγµατικά ελαττώµατα είτε εναλλακτικά στην παραλαβή των επίπλων από την οικία του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ και στην επιστροφή εντός δέκα ηµερών του χρηµατικού ποσού των χιλίων εξακοσίων (1.600) Ευρώ που αντιστοιχεί στα χρήµατα που έχει ήδη καταβάλει ο αγοραστής. ΙΙ) Καλεί την «ECOSLEEP Ε.Π.Ε.» να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών, εάν αποδέχεται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα σύσταση. ΙΙI) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η παρούσα Σύσταση γίνει αποδεκτή, θα καταρτισθεί Πρακτικό Συµβιβασµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, µετά από σχετική πρόσκληση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και η διαφορά που προέκυψε θα θεωρηθεί οριστικώς επιλυθείσα. Αµφότερα δε τα µέρη θα αναλάβουν την υποχρέωση της µη περαιτέρω προσφυγής τους σε οιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή για την επιλυθείσα καταναλωτική διαφορά. ΙV) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η «ECOSLEEP Ε.Π.Ε.», δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα σύσταση, τότε η παρούσα σύσταση-πόρισµα πρέπει να δηµοσιοποιηθεί µε στόχο την ταχύτερη και συνολική διευθέτηση της διαφοράς, δεδοµένου ότι στο µέλλον είναι πολύ πιθανόν να ανακύψουν διαφορές παρόµοιας φύσεως. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 8

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2008 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές : Α. Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Β. Ελένη Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ...

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστής: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: draftopoul@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 26 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2010 Αρ. πρωτ.: 1192

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2010 Αρ. πρωτ.: 1192 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Όλγα Αλεξίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531 ΠΡΟΣ: 1. ΔΕΗ Α.Ε. Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Ν. 3587/07 (ΦΕΚ 152 Α/10-7-2007) : Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάπτωση των μη ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων κατά την καταγγελία της σύμβασης leasing από τον εκμισθωτή

Η κατάπτωση των μη ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων κατά την καταγγελία της σύμβασης leasing από τον εκμισθωτή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η κατάπτωση των μη ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ (άρθρο 166 ΑΚ)

ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ (άρθρο 166 ΑΚ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα-σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004)

Θέμα: Πόρισμα-σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια : Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 1522

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 1522 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: κ. Γιάννης Αδαμόπουλος Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 06

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση πελατών και Γενικοί Όροι Συναλλαγών της unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε.

Ενηµέρωση πελατών και Γενικοί Όροι Συναλλαγών της unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε. Ενηµέρωση πελατών και Γενικοί Όροι Συναλλαγών της unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε. A. Ενηµέρωση πελατών I. Πληροφορίες σχετικά µε τον προµηθευτή unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε. Ταχυδροµική διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα