ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.» την επωνυμία «TIMELESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «TIMELESS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».. 3 την επωνυμία «ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ALIGHIZAKIS ARCHITECTS» Διορθώσεις σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Διορθώσεις σφαλμάτων στην ανακοίνωση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TORRE ΑΒΕΕ Ηλίας Γκλατζούνης Βιομηχανία Τροφίμων Πα γωτού Εισαγωγές Εξαγωγές Τροφίμων» με δ.τ. «TOPE ΚΟΠΕΡΛΑΤ (TORRE COOPERLAT)» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Ευθύνης με την επωνυμία «PUBLICATION REAL INTERNET MEDIA Εκδόσεις διαφημίσεις και εμπορία ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «PRIMEDE Μονοπρό σωπη Ε.Π.Ε.» Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»... 8 Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ ΕΠΕ» και δ.τ. «AUTO ΔΙΑΓΝΩΣΗ» Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Ε. ΠΑΠΠΑΣ Μ.Ε.Π.Ε» Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΡΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΚΟΡΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» Ευθύνης με την επωνυμία «Γ. ΣΒΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΠΡΟΚΥΚΛΟΣ MON. Ε.Π.Ε.» Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΞΕΛΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΔΙ ΕΥΧΩΝ» Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΦΙΣΚΑΛ ΡΕΠΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ISCAL REPS HELLAS Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» Λύση της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΡΙΜΝΑ TRANS ΙΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΑΦΕ ΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 07/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 57581/01/Β/04/476 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 21) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 3/ετή θητεία, συ γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Μπούζας του Ιωάννου και της Παναγιώτας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Κα ζαντζάκη 12), κάτοχος του με αριθμό Σ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ , ελληνικής υπηκοότητας. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: Παναγιώτα σύζ. Ιωάννη Μπούζα, θυγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Σίψα, οικοκυρά, γεννημένη στα Καραμεσινέϊκα Αχαΐας το 1944, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Καζαντζάκη 12), κάτοχος του με αριθμό Λ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ Π.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ , ελληνικής υπηκοότητας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Ιωάννης Μπούζας του Νικολάου, αυτοκινητιστής, γεννημένος στο Πετρίτσι Μεσσηνίας στις , κάτοικος Ηλιούπολης Αττι κής (Καζαντζάκη 12), κάτοχος του με αριθμό Λ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ Π.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ , ελληνικής υπηκοότητας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Νικόλαος Μπούζας του Ιωάννου και της Παναγιώτας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το 1977, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Κα ζαντζάκη 12), κάτοχος του με αριθμό Π / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ , ελληνικής υπηκοότητας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Γεώργιος Μπούζας του Ιωάννου και της Παναγιώτας, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το 1981, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Κα ζαντζάκη 12), κάτοχος του με αριθμό Σ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ , ελληνικής υπηκοότητας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας, είναι τριετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2012, για να εγκρίνει τις Οι κονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυ μία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευ θύνων Σύμβουλος της εταιρείας Κωνσταντίνος Μπούζας του Ιωάννου, ο οποίος θα ενεργεί για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής, εξαιρουμένων μόνον των αποφά σεων εκείνων που κατά την διάταξη του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έλαβε ήδη αποφάσεις η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτα Μπούζα του Κωνσταντίνου. Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 08/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.» και αριθμό Μητρώου 64879/01/Β/07/676(2008) που εδρεύ ει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση 1 1/ οι εξής: α) Τακτικοί: ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού 2722 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού β) Αναπληρωματικοί: ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΔΡΟΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Νομάρχη Ο Τμηματάρχης α.α. ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΜΙΡΗ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 (3) την επωνυμία «TIMELESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «TIMELESS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 07/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TIMELESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «TIMELESS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 60608/01/Β/06/281(2009) που εδρεύει στο Δήμο. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με τόχων της 30/06/2009. Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Νομάρχη Ο Τμηματάρχης Χ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (4) την επωνυμία «ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ALIGHIZAKIS ARCHITECTS». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΗΓΙΖΑ ΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ALIGHIZAKIS ARCHITECTS» και αριθ μό Μητρώου 60266/01/Β/06/119 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με τόχων της 30/06/2009. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Με εντολή Νομάρχη Η Τμηματάρχης Λ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (5) Στην ανακοίνωση με αριθ. Κ / , που αφορά την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 12470/06/Β/86/44, διορθώνεται ο εσφαλμένος αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Ταυτότητας του Μιλτιάδη Μιχαήλ Βάγγερ του Αντωνίου, Αντιπροέδρου του Δ. Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, «ΑΒ , που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βουλιαγμένης στις », στο ορθό «ΑΖ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βουλιαγμένης στις ». (Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) (6) Στην με αριθ. ΕΜ 1745/ ανακοίνωση που δημο σιεύθηκε η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TORRE ΑΒΕΕ Ηλίας Γκλα τζούνης Βιομηχανία Τροφίμων Παγωτού Εισαγωγές Εξαγωγές Τροφίμων» με δ.τ. «TOPE ΚΟΠΕΡΛΑΤ (TORRE COOPERLAT)» με Αριθμό Μητρώου: 20941/55/Β/90/016 και έδρα το Δ.Δ. Ν. Σάντας του Δήμου Γαλλικού δι ορθώνονται στην 1η σειρά το εσφαλμένο « » στο ορθό « » και στην 2η σειρά το εσφαλμένο «105/ » στο ορθό «408/ ». (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (7) Ευθύνης με την επωνυμία «PUBLICATION REAL INTERNET MEDIA Εκδόσεις διαφημίσεις και εμπο ρία ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «PRIMEDE Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε». 1. Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το Νόμο 3190/50, όπως τροποποι ήθηκε από το Π.Δ 279/277/93, με μοναδική εταίρο της την Χρυσή Σκουρλή του Ιωάννη και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε το έτος 1989 στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Ωρωπού αριθμός 28, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ / ΙΑ Τ.Α Πατησίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου Δ.Ο.Υ Γαλατσίου. 2. Επωνυμία: «PUBLICATION REAL INTERNET MEDIA Εκδόσεις διαφημίσεις και εμπορία ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε». 3. Διακριτικός τίτλος: «PRIMEDE Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε». 4. Έδρα: Δήμος Αθηναίων και διεύθυνση των γραφείων της η οδός Γ Σεπτεμβρίου Σκοπός: 1. Η έκδοση περιοδικού τύπου και εφημερίδων ευρεί ας κυκλοφορίας, ποικίλης ύλης και θεματολογίας, συ μπεριλαμβανομένων θεμάτων ενημέρωσης, κοινωνικής κριτικής και σχολιασμού πολιτικών εξελίξεων, συμβου λών γονικής συμπεριφοράς, υγείας, μόδας και υγιεινής διατροφής. 2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για έκδοση περιοδικών ή εφημερίδων προς τρίτους. 3. Η παραγωγή και δημιουργία περιοδικών, εφημερί δων και διαφημιστικών καταλόγων, η διοργάνωση εκ θέσεων, η δημιουργία ιστοσελίδων και η εμπορία και διαφήμιση εκδηλώσεων. 4. Η ανάπτυξη και διαχείριση κάθε φύσης επικοινωνια κών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και γενικότερα η πα ροχή κάθε φύσης συμβουλευτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που αφορούν στην έρευνα, εκπόνηση με λετών, ανάπτυξη, διαχείριση, παραγωγή και προώθηση

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ προϊόντων και υπηρεσιών, που σχετίζονται με προϊόντα νέας τεχνολογίας, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα και ηλεκτρο νική διαφήμιση, καθώς και η εμπορία των αντίστοιχων ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών ή συναφών υλικών και προϊόντων. 5. Η έρευνα, αγορά και σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης για προϊόντα και υπηρεσίες νέας τεχνολογίας, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για διοίκηση επι χειρήσεων (management), καθώς και η προώθηση και ανάπτυξη αντίστοιχων δικτύων πωλήσεων. 6. Η παροχή ολοκληρωμένων διαφημιστικών υπηρεσι ών και δημοσκοπήσεων, καθώς και η δημιουργία, επιμέ λεια, έκδοση και διανομή εντύπων και ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών. 7. Η σχεδίαση, εισαγωγή, διαχείριση και εμπορία επι χειρησιακών και διαφημιστικών δώρων και προϊόντων προώθησης και επικοινωνίας, καθώς και η εμπορία ανα λώσιμων ηλεκτρονικών, χαρτικών και κάθε φύσης ειδών υποστήριξης επιχειρήσεων. 8. Η οργάνωση, παρουσίαση και επιμέλεια εκθέσεων, συνεδρίων επιχειρησιακών σχεδίων και περιπτέρων. 9. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχετικά με τη συμμετοχή και την ένταξη κάθε είδους φορέων δη μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε ευρωπαϊκά ή ελληνικά προγράμματα ενίσχυσης και ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων. 10. Η παροχή συμβουλευτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τη διοίκηση, οργάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση επιμέρους τουριστικών επιχειρήσεων, όπως η ανέγερση, εκμετάλλευση και management τουριστικών επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως τομείς του εναλλακτικού τουρισμού. 11. Η κατασκευή διαφημιστικών δώρων. 12. Η μεσιτεία ακινήτων. 13. Η πρακτόρευση μοντέλων. 6. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 3 χρόνια. 7. Εταιρικό Κεφάλαιο Εταιρικά μερίδια: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ και διαιρείται σε 1150 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα. 7) Διαχειριστής Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Διαχειρίστρια της Εταιρείας ορίζεται η μοναδική εταί ρος αυτής Χρυσή Σκουρλή. Γενικός αρ Ειδικός 5007 της Αθήνα, 9 Oκτωβρίου 2009 ΚΑΤΕΡΙΝΑ Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ (8) Ευ θύνης με την επωνυμία «ΝΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.». Δυνάμει του υπ αριθμόν 1.617/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αιγίου Πολυξένης Γ. Ζούμπου που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βι βλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αιγίου, συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, σύμ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 ως ισχύει, με μοναδικό εταίρο την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ μία «GRAVIΝΑ PROPERTIES S.A.» η οποία εδρεύει στην Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ με γραφεία στην δι εύθυνση Trust Company Complex, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960, η οποία συστάθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της Πράξης περί συστάσεως Εταιρειών των Νήσων Μάρσαλ με το από καταστατικό της που κατατέθηκε στο Αρχείο Καταχώρησης Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ στις με αριθμό Πρωτο κόλλου Καταχώρησης και υπό τους ακόλουθους όρους: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΝΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ΝΕ ΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.». ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγί ου. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν. ΣΚΟΠΟΣ: 1. Η παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέ ματος. 2. Η παραγωγή, εμπορία και επεξεργασία αδρα νών υλικών (ενδεικτικά αναφερομένων άμμος, ψηφίδα, χαλίκι και άλλων). 3. Η διαχείριση αστικών ακινήτων, η μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση και πώληση αστικών, βιο μηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων. 4. Η εμπορία δομικών οικοδομικών υλικών (πέτρα, κεραμίδια και άλλα) 5. Η παραγωγή εμπορία ασφαλτικών γαλακτωμάτων και ασφαλτοσκυροδεμάτων. 6. Η αντιπροσώπευση εμπο ρικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφε ρείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδή ποτε τρόπο,γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια και αρχίζει την ημέρα που θα δημοσιευτεί η περίληψη του Καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εται ρειών Περιωρισμένης Ευθύνης. Η διάρκεια της εταιρεί ας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης που θα ληφθεί πριν από την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, που διαι ρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονο μαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Το κεφά λαιο κατεβλήθη ολόκληρο μετρητοίς κατά τη σύσταση της εταιρείας, και συγκεκριμένα η μοναδική εταίρος, «GRAVINA PROPERTIES S.A.» κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ και ανέλαβε και τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το πα ρόν και καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον Πανα γιώτη Αγγελόπουλο του Βασιλείου και της Νικολέττας, Δικηγόρο και κάτοικο Αιγίου (οδός Παναγιωτοπούλων αρ. 3 5). Ο Διαχειριστής δεσμεύει και εκπροσωπεί την

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορί ζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράτ τει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρό σκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο του με ειδικό πληρεξούσιο. Αίγιο, 5 Οκτωβρίου 2009 ΠΟΛΥΞΕΝΗ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥ (9) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ» και δ.τ. «AUTO ΔΙΑΓΝΩΣΗ». Με το υπ αριθμ. 8456/ συμβόλαιο της συμ βολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παπαγεωργίου Λαμπρο πούλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αυξ. αριθμό 50/2009 συ στήθηκε Ε.Π.Ε. από τις: 1) Αγγελική Παπαδοπούλου του Ιωάννη και της Βασιλικής, φοιτήτρια, που γεννήθηκε στην Κοζάνη την 1η , όπου και κατοικεί, Αγρά φων και Ανωνύμου, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κοζάνης και 2) Φανή Παγούνη του Γεωργίου και της Κυριακής, σύζυγος Γεωργίου Γεράκη, λογίστρια, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1964, όπου και κατοικεί Κοζάνη, Αριστοτέλους 38, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «AUTO ΔΙΑΓΝΩΣΗ». Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιο ρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο οικισμός Μελισσιών του Δημοτικού Διαμερίσματος Κοίλων του Δήμου Κοζάνης και το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας, α) Η εταίρος Αγγελική Παπαδοπούλου κατέθεσε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με εκατό (100) εταιρικά μερίδια, β) Η εταίρος Φανή Παγούνη κατέθεσε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με εκατό (100) εται ρικά μερίδια. Ως πρώτοι διαχειριστές ορίζονται και οι δύο εταίροι Αγγελική Παπαδοπούλου του Ιωάννη και της Βασιλικής και Φανή Παγούνη του Γεωργίου και της Κυριακής, σύζυγος Γεωργίου Γεράκη, των οποίων η θη τεία θα λήξει την 31η , οπότε η Συνέλευση των εταίρων θα εκλέξει τους επόμενους διαχειριστές. Οι Διαχειρίστριες ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΑΝΗ ΠΑΓΟΥΝΗ (10) Ευ θύνης με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Ε. ΠΑΠΠΑΣ Μ.Ε.Π.Ε». Δυνάμει του με αριθμό 19891/ συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών ΘΕΤΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΦΑ ΝΤΑΡΗ, το οποίο νόμιμα κατατέθηκε στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, με αριθμό ειδικό 4962 γενικό έτους 2009, συστάθηκε Μο νοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε) ως ακολούθως: ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Πελοπίδα αριθμός 199. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «Ε. ΠΑΠΠΑΣ Μ.Ε.Π.Ε». ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εμπορία και εισαγωγή μηχανημάτων άρτου και ζα χαροπλαστικής. ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής και τα γραφεία της θα βρίσκονται επί της οδού Μεθώνης αριθμός 4 κατάστημα 1ος όροφος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα χιλιά δες (12.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ορί ζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα δημοσίευ σης του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: Όλα τα εταιρικά μερίδια ανήκουν στον πιο πάνω μο ναδικό εταίρο και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εν λόγω εταιρεία. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό αυτό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, ο μοναδικός εταίρος Ευάγγελος Παππάς του Γεωργίου. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Διαχειριστής (υπογραφή) (11) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΚΟΡΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΚΟΡΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Με το υπ αριθμόν / συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κέρκυρας Μαίρης Μάρκου του Γεωρ γίου, αντίγραφο του οποίου κατατέθηκε στο Γραμματέα Πρωτοδικείου Κέρκυρας στις και καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Κέρκυρας με αριθμό 79/2009 οι: 1) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ σύζυγος Βασιλεί ου ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΥ το γένος Αθανασίου και Πολυξένης Τσιόρβα, έμπορος, που γεννήθηκε στις στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων και κατοικεί στην Κέρκυρα (οδός Δονάτου Δημουλίτσα 122) (ΑΔΤ. ΑΒ / Υπ. Ασφ. Κέρκυρας) (ΑΦΜ /Β Δ.Ο.Υ. Κέρκυ ρας) και 2) ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΥ του Βασιλείου και της Ιφιγένειας, πωλήτρια, που γεννήθηκε στις στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων και κατοικεί στην Κέρκυρα (οδός Δονάτου Δημουλίτσα 122) (ΑΔΤ. ΑΕ / Τ.Α. Σταυρουπόλεως), (ΑΦΜ / Β Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας),

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ προβαίνουν σε σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης σύμφωνα με τον Ν. 3190/1950 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 419/86 και μοναδικοί εταίροι της είναι αυτές οι ίδιες, η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΚΟΡΦΟΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ΚΟΡΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αχιλλείων του Νομού Κέρκυρας και συ γκεκριμένα το δημοτικό διαμέρισμα Βαρυπατάδων (θέση «Άγιος Ανδρέας»). Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εμπορία πάσης φύ σεως τροφίμων, τόσο νωπών όσο και κατεψυγμένων, καθώς και εν γένει η εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων σχετικών με τον εξοπλισμό εστιατορίων, ξενοδοχείων, μπαρ, καφέ και λοιπών καταστημάτων συναφούς δρα στηριότητας. 2) Οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα. 3) Η εκμίσθωση και υπεκ μίσθωση ακινήτων και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων με κάθε τρόπο. 4) Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομι κών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 5) Η συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες. 6) Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται 30 τριάντα έτη. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,00 τριάντα χιλιάδες ευρώ και διαιρείται σε 1000,00 χίλια εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 τριάντα ευρώ το καθένα. Από το ως άνω κεφάλαιο η εταίρος Ελένη Κολιονάσιου κατέβαλε ,00 ευρώ και αναλαμβάνει 900,00 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ το καθένα και η εταίρος Ιφιγένεια σύζυγος Βασιλείου Κολιονάσιου κατέβαλε 3.000,00 ευρώ και αναλαμβάνει 100,00 εκατό εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ το καθένα. Κέρκυρα, 8 Οκτωβρίου 2009 ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΚΟΥ (12) Ευ θύνης με την επωνυμία «Γ. ΣΒΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΠΡΟ ΚΥΚΛΟΣ MON. Ε.Π.Ε.». Δυνάμει του υπ αριθμόν 20262/ καταστατι κού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Καλλι όπης Πετροχείλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξ. αριθ /606 της , συνεστήθη από τον Γεώργιο Σβύρο του Στυλιανού και της Θωμίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Παπαζαχαρίου αριθμός 35Α), με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Γ. ΣΒΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΚΥΚΛΟΣ MON. Ε.Π.Ε.» και η οποία για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επω νυμία της θα αποδίδεται ως «PROKIKLOS LTD». Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής και επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 51. Σκοπός της εταιρείας είναι ο αναγραφόμενος στο άνω συμβόλαιο. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρ χεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα, τα οποία ανέλαβε όλα ο μοναδικός της εταίρος και απο τελούν την εταιρική του μερίδα. Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται για είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιω ρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε για όλη τη διάρ κεια της ο μοναδικός αυτής εταίρος Γεώργιος Σβύρος του Στυλιανού. Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2009 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ (13) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΞΕΛΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΔΙ ΕΥΧΩΝ». Με την υπ αριθμόν 333/ πράξη της Συμβο λαιογράφου Αθηνών Μαρίας Αναστασίας Παπατσίκη του Παναγιώτη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 16083/2009 και ειδικό 5001/2009, συνεστήθη το Καταστατικό της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΞΕΛΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙ ΕΥΧΩΝ». ΕΤΑΙΡΟΙ: 1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΞΕΛΟΣ του Χριστοδούλου και της Άρτεμης, δημοσιογράφος, γεννημένος στο Μα ρούσι Αττικής, στις , κάτοικος Παλλήνης Ατ τικής, οδός Τήνου αριθμός 22, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΙ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παλλήνης, μεα.φ.μ της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΗΣ του Γεωργίου και της Κυρια κούλας, γιατρός, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις , κάτοικος Πεύκης Αττικής, Ρήγα Φεραίου αριθμός 11Α, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, οι οποίοι είναι άπαντες Ελληνικής Ιθαγενείας. ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Μελισσίων Αττικής (οδός Σμύρνης, αριθμός 2). ΣΚΟΠΟΣ: 1. Η εκμετάλλευση εστιατορίου, ταβέρνας, ψητοπωλείου (ψησταριάς), ταχυφαγίου, πιτσαρίας, σνακ μπαρ, καφενείου, καφετερίας και, γενικά, η εκμετάλλευ ση κάθε μορφής εστίασης και ψυχαγωγίας, καθώς και των υπηρεσιών κέτερινγκ (catering), η παρασκευή και διανομή (delivery) φαγητών και γλυκισμάτων κατ οίκον, καθώς και σε χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων (όπως δεξιώσεων γάμων, βαπτίσεων). 2. Η βιοτεχνική και βιομηχανική παρασκευή και πα ραγωγή ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ειδών διατροφής, ετοίμων φαγητών, τυποποιημένων γευμάτων, εδεσμάτων, ποτών και κάθε είδους προϊόντων εστίασης και τροφοδοσίας.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 3. Η εμπορία και διάθεση όλων των ανωτέρω ειδών. 4. Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ανωτέρω ει δών. 5. Η λειτουργία κέντρου διασκεδάσεως με ζωντανή ή μαγνητοφωνημένη μουσική. 6. Η διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων, χορών και δεξιώσεων και όλως ενδεικτικώς χορών, χοροεσπερίδων, αποκριάτικων χορών, δεξιώσεων γάμων και βαπτίσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων σωματείων και συλλόγων, κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας και η ενοικίαση χώρων για τη διενέργεια των ανωτέρω εκδηλώσεων. 7. Η ενοικίαση σε τρίτους κινητών πραγμάτων, εξο πλισμού καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας και ειδών εξοπλισμού κάθε μορφής. 8. Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβάσεων και συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Εξήντα (60) έτη από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης). ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, από τα οποία: α) Ο εταίρος Θεόδωρος Αξελός αναλαμβάνει εννια κόσια (900) εταιρικά μερίδια και β) Ο εταίρος Νικόλαος Λυρής αναλαμβάνει εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Η διαχείριση, γενικά, των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται, με το παρόν Καταστατικό, για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον εταίρο Θεόδωρο Αξελό του Χριστοδούλου και της Άρτεμης. Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2009 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΤΣΙΚΗ (14) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΙΣΚΑΛ ΡΕΠΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ISCAL REPS HELLAS Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». Με την υπ αριθμόν 614 της πράξη της Συμ βολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ρουτζούνη του Βασι λείου, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στα Βιβλία των Εται ρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. Γενικό 15969/2009 και Ειδικό 4955 στις , η μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΦΙΣΚΑΛ ΡΕΠΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ISCAL REPS HELLAS Μονο πρόσωπη Ε.Π.Ε.» με έδρα το Δήμο Αθηναίων, και έχει εταιρικό κεφάλαιο ευρώ διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια, αποφάσισε: Α) την τροποποίηση του άρθρου 10ου του καταστατικού, που αφορά τον δια χειριστή της εταιρείας, της οποίας διαχειριστής είναι ο άνω Μάικλ Στάλλευ (Michael Stalley) του Πάτρικ Ερ νεστ Τζώρτζ (PATRICK ERNEST GE0RG) και της Μαίρης (MARY), κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, και ο οποίος παραιτήθηκε και στην θέση αυτού, ως διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι 1) Aνν (ANN) Στόλλεϋ (Stalley) του Πάτρικ Ερνεστ Τζώρτζ (PATRICK ERNEST GEORG) και της Μαίρης (MARY), κάτοικος Ηνωμένου Βασιλεί ου, 2) Τζέιν Aνν (JAYNE ANN) Κουμπ (COOMBE) του Ρεϊμοντ Γουίλλιαμς (RAYMOND WILLIAMS) και της Aνν (Ann), κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου και 3) Σούζαν Γου όντι (SUSAN WADIE) Κρού (CREW) του Γουόντι Ροφείλ (WADIE ROAIL) Αμπντελμαλέκ (ABDELMALEK) και της Σεμίς (SHEMIS), κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου οι οποί ες θα ενεργούν είτε όλες μαζί είτε η καθεμία χωριστά όλες τις πράξεις διαχείρισης, και Β) κατόπιν της άνω τροποποιήσεως, στην κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, και την εν γένει εναρμόνιση του Κατα στατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Νόμου 3190 του 1995, όπως ισχύει, τροποποιουμένων αναλόγως των σχετικών άρθρων του Καταστατικού, του Καταστατικού, κωδικοποιημένου σε ενιαίου κειμένου, μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, και έχοντος ως εξής: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΦΙΣΚΑΛ ΡΕΠΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ISCAL REPS HELLAS Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». 2. ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθη ναίων. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δέκα πέντε (15) χρόνια, αρχομένη από την ημέρα δημοσίευσης του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρι σμένης Ευθύνης και λήγει την 25 Ιουλίου ΣΚΟΠΟΣ: 1. Η παροχή υπηρεσιών στον χώρο της λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης αλλοδαπών (μη ελληνικών) ασφαλιστικών εταιρειών. 2. Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών. 3. Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών με τα παραπάνω. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 5. ΕΤΑΙΡΟΣ: Η Αγγλική Εταιρεία με την επωνυμία «ISCAL REPS LIMITED» (ΦΙΣΚΑΛ ΡΕΠΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), που εδρεύει στην Αγγλία. 6. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ και διαιρείται σε 600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας Ευρώ 30 το κάθε ένα. 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: 1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέ σεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνεται από τις 1) Aνν (ANN) Στόλλεϋ (Stalley) του Πάτρικ Ερ νεστ Τζώρτζ (PATRICK ERNEST GEORG) και της Μαίρης (MARY), γεννημένη στο Ιπσγουιτς (Ipswich) της Αγγλίας το 1958, κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου (32 Curtis Way, Grange arm, Kesgrave, IP5 2 X United Kingdom), κάτοχο του διαβατηρίου με αριθμό , με αριθμό φο ρολογικό Μητρώου στο Ηνωμένο Βασίλειο WE375255C, Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξω τερικού), 2) Τζέιν Aνν (JAYNE ANN) Κουμπ (COOMBE)

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Ρεϊμοντ Γουίλλιαμς (RAYMOND WILLIAMS) και της Aνν (Ann), γεννημένη στο Παϊντάουν (Pinetown) της Νο τίου Αφρικής το 1968, κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου (39 Larkfield Road, arnham Surrey GU9 7DB), κάτοχο του διαβατηρίου με αριθμό , με αριθμό φορολογι κό Μητρώου στο Ηνωμένο Βασίλειο ΝΡ479210Β, Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), και 3) Σούζαν Γουόντι (SUSAN WADIE) Κρού (CREW) του Γουόντι Ροφέιλ (WADIE RΟAIL) Αμπντελμαλέκ (ABDELMALEK) και της Σεμίς (SHEMIS), γεννημένη στο Νταχράν (DHAHRAN) της Σαουδικής Αραβίας το 1968, κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου (Hollywood urze Vale Road, Headley Down, Hampshire, GU 35 8 EP), κάτοχο του διαβατηρίου με αριθμό , με αριθμό φορολογι κό Μητρώου στο Ηνωμένο Βασίλειο JC664764A, Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), οι οποίες θα ενεργούν είτε όλες μαζί είτε η καθεμία χωριστά όλες τις πράξεις διαχείρισης. Με απόφαση της μοναδικής εταίρου, λαμβανομένη με τις νόμιμες διατυπώσεις, μπορεί να ανατεθεί η δια χείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και σε τρίτο, οπότε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος κα ταστατικού. Οι διαχειρίστριες δικαιούνται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση να διορίζουν πληρεξούσιό τους, άλλον συνδιαχειριστή ή τρίτο πρόσωπο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ (15) Λύση της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΡΙΜΝΑ TRANS ΙΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με το 2.660/ συμβόλαιο της Συμ/φου Αθήνας Δέσποινας Σεχιώτη Παππά, που καταχωρήθηκε στα βι βλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό γενικό και ειδικό 2991/ , περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρ νησης (ΦΕΚ 3122/ ) (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), όπως αυτό διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με το 2.734/1985 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, συστή θηκε Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρεία, Εταιρεία Περιω ρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΜΕΡΙΜΝΑ TRANS ΙΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα τον Δήμο Περιστερίου Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αριθμός 4. Με την / πράξη της Συμβολαιογράφου Αθήνας Κλειώς Ι. Δημητρίου Δέδε που καταχωρήθη κε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αριθμό Γεν /2009 και ειδ επέρχεται Λύση της ως άνω Εταιρείας λόγω μείωσης του μεταφορικού έργου στη Διεθνή Μεταφορά. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΚΛΕΙΩ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (16) Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΑΦΕΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Την 06/10/2009 καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρει ών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό αριθμό και Ειδικό 4897 το πρακτικό γενικής συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΑΦΕΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (Αγίων Αναργύρων 6), με θέμα την εκλογή νέου διαχειριστή και η οποία εξέλεξε ως νέο διαχειριστή της εταιρείας τον Δημήτριο Παινέση του Θεοδώρου. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 Ο Διαχειριστής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΝΕΣΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14891 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12341 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1602 6 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7651 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14475 27 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1382 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13503 19 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9037 24 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1583 27 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.04.23 14:02:27 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13474 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11601 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10242 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9528 13 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται νυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7785 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα