ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση επιμελημένων σειρών ελληνικών κερμά των ευρώ 2010 σε συσκευασία απλού εντύπου Blister Πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ μετά Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνά μεων Τροποποίηση της με αρ. Y5β/οικ.2659/ κοι νής υπουργικής απόφασης «Σύσταση 4 Κέντρων Ψυχικής Υγείας» (ΦΕΚ 1120/τ.Β / ), όπως ισχύει, αναφορικά με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ξάνθης Έγκριση της εταιρείας «TÜV ΕΛΛΑΣ (ΤÜV NORD) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» και δ.τ. «TÜV ΕΛΛΑΣ ΑΕ», ως Φορέα Ελέγχου και Πιστο ποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας στα πλαίσια του καν. 834/ Έγκριση της εταιρείας «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Q CERT ΕΠΕ», ως Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας στα πλαίσια του καν. 834/07 του Συμ βουλίου Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΧΕ ΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΚΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρ ξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «ΠΑΝ.ΕΦ.ΑΝ.Α.Ε» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «Δ. ΜΠΕΝΕΤΟΣ & Σ. ΝΤΕΧΑΡΝΕ Ο.Ε» και οριστικοποί ηση του κόστους αυτής Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ατομικής επι χείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ» και οριστικο ποίηση του κόστους αυτής Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΜΑΥΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΠΑΝΟΥ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΙΑΣΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔ/ΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΡΓΩ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ Ε.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει. 16 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Α» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ 2/67734/0025 (1) Έκδοση επιμελημένων σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ 2010 σε συσκευασία απλού εντύπου Blister. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1) Το Ν.Δ. 488/74 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤτΕ υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/τ.Α / ). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, 5 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α / )

2 27692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 1 και 8, 6 του Ν. 2948/01 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμά των ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 424/τ.Α / ). 4) Την αριθ. 2672/ (ΦΕΚ Β /2408) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα επέλθει αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού ,00, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την έκδοση επιμελημένων σειρών ελληνι κών κερμάτων ευρώ κοπής 2010 σε συσκευασία απλού εντύπου blister. Μέγιστο όριο κυκλοφορίας ορίζεται η ποσότητα των σειρών οι οποίες θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζα της Ελλάδος. Σε σειρές θα περιλαμβάνεται το επετειακό κέρ μα κυκλοφορίας 2, κοπής 2010, με επετειακό θέμα τη συμπλήρωση χρόνων από τη Μάχη του Μαραθώνα και σε σειρές το κέρμα κυκλοφορίας 2, κοπής 2010, με την παράσταση «Η αρπαγή της Ευρώπης». Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIKΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Υ4α/ (2) Πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ μετά Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν (ΦΕΚ 129 Α /2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΥΑΦ.7(ΥΑ Φ.700/ΑΔ218421/ Σ.560) «Υγειονομική Περίθαλψη στα Στρατιωτικά Νοσο κομεία στους υπαλλήλους Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κατοίκους ορισμένων νήσων» (ΦΕΚ 1357/Β /2010). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) και το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, αποφασίζουμε: Όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα Στρατιωτι κά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκη (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πλη θυσμού της χώρας. Ο αριθμός των πολιτών που θα μπορούν να εισαχθούν σε κάθε Στρατιωτικό Νοσοκο μείο θα εξαρτάται από την πληρότητα των κλινών και αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη ύπαρξης ικανού αριθμού κενών κλινών για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών του στρατιωτικού προσωπικού και των λοιπών δικαι ούχων περίθαλψης σε αυτό, δεδομένου όντως ότι τα στρατιωτικά Νοσοκομεία τελούν σε καθεστώς διαρκούς εφημερίας. Ο αριθμός των κλινών που διατίθενται προς υλοποί ηση της συνεργασίας είναι ως εξής: 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10 κλίνες. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10 κλίνες 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 15 Κλίνες. 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 10 έως 15 κλίνες 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ 15 Κλίνες. Οι ως άνω διαθέσιμες κλίνες των Στρατιωτικών Νο σοκομείων θα ανακοινώνονται καθημερινά στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), κατά το πρότυπο των κλινών των ΜΕΘ, ώστε να εξυπηρετούνται ασθενείς που διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ κατά τις εργάσιμες ώρες Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία θα ορί ζουν καθημερινά εκπρόσωπο εφημερίας στο ΕΚΕΠΥ για συντονισμό. Το δικαίωμα της πρόσβασης των πολιτών παρέχε ται και στα εργαστήρια καθώς και στα ειδικά ιατρεία των ανωτέρω Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με την δυνατότητα διεξαγωγής εξειδικευμένων εξετάσεων για κάθε πολίτη είτε μέσω παραπομπής από Νοσοκομεία του ΕΣΥ στα οποία νο σηλεύεται ο ασθενής είτε και με απευθείας ραντεβού. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αναρτάται στο διαδίκτυο ενδεικτικός πίνακας ειδικών εξετάσεων που μπορούν να πραγματοποιούνται στα εν λόγω Νο σοκομεία καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα αντίστοιχα εργαστήρια. Οι ειδικοί στρατιωτικοί ιατροί που υπηρετούν σε μο νάδες εκστρατείας υγειονομικού στη Περιφέρεια θα διατίθενται παράλληλα προς τα καθήκοντα τους αυτά στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ για την κάλυψη τυχόν αναγκών τους. Με την ίδια λογική οι υποδομές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, όπου χρειάζεται, θα διατίθενται και για εξυπη ρέτηση του στρατιωτικού προσωπικού και κυρίως για διεξαγωγή εξετάσεων για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτείται τώρα μετακίνηση του στρατιωτικού προσωπικού σε άλλες περιοχές. Το μέτρο εφαρμόζε ται άμεσα ύστερα από συνεννόηση της Διοίκησης του εκάστοτε ενδιαφερόμενου Νοσοκομείου του ΕΣΥ με το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Οι στρατιωτικοί ιατροί αλλά και οι οπλίτες ιατροί που είναι τοποθετημένοι σε στρατιωτικές μονάδες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη του στρατιωτικού προσωπικού θα συνεργάζονται με τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας τους ώστε αυτοί μεν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Κέντρα Υγείας προς όφελος του γενικού πληθυ σμού αντίστοιχα δε οι υποδομές των Κέντρων Υγείας θα διατίθενται και για το στρατιωτικό προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης. Είναι προφανές ότι στις μονάδες που είναι απομακρυσμένες θα υπάρχει πάντα ιατρός της μονάδας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Όλα τα ασθενοφόρα οχήματα των Στρατιωτικών μο νάδων και σχηματισμών θα διατίθενται για την εξυπηρέ τηση περιστατικών των Υγειονομικών Μονάδων του ΕΣΥ κάθε περιοχής και σε περίπτωση που τα ασθενοφόρα των μονάδων αυτών δεν επαρκούν για τη κάλυψη όλων των περιστατικών. Η διάθεση των ασθενοφόρων των Ενόπλων Δυνάμεων θα γίνεται χωρίς να παρακωλύονται οι ανάγκες των στρατιωτικών μονάδων και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από το ΕΚΑΒ, όπου αυτό λειτουργεί, η από τον οικείο υγειονομικού σχηματισμό του ΕΣΥ. Όλες οι Υγειονομικές Μονάδες της χώρας που είναι ενταγμένες στο σύστημα Τηλεϊατρικής του ΕΣΥ δύναται να συνδεθούν, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, με το πρόγραμμα τηλεμετρικής του συστήματος «Φί λιππος». Η σύνδεση αυτή θα πραγματοποιείται εφόσον είναι εφικτή η συμβατότητα των υπαρχόντων συστημάτων του ΕΣΥ με αυτά του συστήματος «Φίλιππος» ή η επίτευ ξη της συμβατότητας με το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο για το Υ.Υ.Κ.Α. όσο και για το Υ.ΕΘ.Α. Η δε συνερ γασία στον τομέα αυτό αποσκοπεί στην λειτουργία των μονάδων Τηλεϊατρικής του Ε.Σ.Υ. πέραν του καθημερινού πρωινού ωραρίου, όπως ισχύει σήμερα με το κέντρο αναφοράς του προγράμματος Τηλεϊατρικής του Ε.Σ.Υ. που είναι εγκατεστημένο στο Γ.Ν. Αττικής «Σισμανό γλειο» και σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες των αντίστοιχων μονάδων των ενόπλων δυνάμεων. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ. Υ5α/Γ.Π (3) Τροποποίηση της με αρ. Y5β/οικ.2659/ κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση 4 Κέντρων Ψυχικής Υγείας» (ΦΕΚ 1120/τ.Β / ), όπως ισχύει, ανα φορικά με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ξάνθης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 5 του Ν. 2716/99 «Ανάπτυξη και Εκσυγ χρονισμός των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/Α /99), β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α /98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. γ. του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονί ας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμ ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 2. Την αριθμ. 383/ κοινή απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ Β /29) και (60/Β ). 3. Την αριθμ. 2672/ κοινή απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Β /2408). 4. Τις από και αποφάσεις της Το μεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Ν. Ξάνθης. 5. Τις αριθμ. 23/ (Θέμα 9ο) και 32/ (Θέμα 14) αποφάσεις του ΚΕΣΥΠΕ. 6. Την αριθμ. 20 απόφαση της 221ης/ Ολομέ λειας του ΚΕ.Σ.Υ. «Κατάργηση μίας (1) κενής οργανικής θέσης ΠΕ Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης και μετατροπή της (σύσταση) σε θέση ΠΕ Ψυχολόγου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ξάνθης» και την αριθμ. 38 απόφαση της 223ης/ Ολομέλειας του ΚΕΣΥ με θέμα «Θέσεις λοιπού προσωπικού για το Κέντρο Ψυχι κής Υγείας Ξάνθης». 7. Τα υπ αριθμ. πρωτ. 7624/ και 5057/ έγγραφα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Έγκριση μετατροπής θέ σεως ΠΕ Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης σε θέση ΠΕ Ψυχολόγου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ξάνθης» και «Τροποποίηση Οργανισμού του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Νομού Ξάνθης», αντίστοιχα, αποφασίζουμε: Η αριθμ. Y5β/οικ.2659/ Κοινή Υπουργική Από φαση «Σύσταση 4 Κέντρων Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 1120/ τ.β / ), όπως ισχύει, τροποποιείται και συμπλη ρώνεται ως εξής: «Στην παρ.4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Α. Στον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων συνιστάται μία (1) θέση και ο εν λόγω κλάδος διαμορφώνεται ως εξής: ΠΕ Ψυχολόγων Τρεις (3) θέσεις και Β. καταργούνται, στον κλάδο ΠΕ Παιδαγωγικού Δη μοτικής Εκπαίδευσης μια (1) κενή θέση και στον κλάδο ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία μία (1) κενή θέση με ταυτόχρονη κατάργηση των αντί στοιχων κλάδων. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Α. Στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής συνιστώνται δύο (2) θέσεις και ο εν λόγω κλάδος διαμορφώνεται ως εξής: ΤΕ Νοσηλευτικής Τέσσερις (4) θέσεις Β. Στον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών τριών Υγείας καταρ γείται μία (1) κενή θέση και ο εν λόγω κλάδος διαμορ φώνεται ως εξής: ΤΕ Επισκεπτών τριών Υγείας Δύο (2) θέσεις»

4 27694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση ως έχει. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αριθμ (4) Έγκριση της εταιρείας «TÜV ΕΛΛΑΣ (ΤÜV NORD) ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» και δ.τ. «TÜV ΕΛΛΑΣ ΑΕ», ως Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιο λογικής γεωργίας στα πλαίσια του καν. 834/07. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών διά την εφαρ μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α /280). 2. Την αριθμ / Απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματι κών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β /157). 3. Τα άρθρα 27 και 39 του Καν. (ΕΚ) 834/2007 «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολο γικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91» του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2007, (L 189), όπως κάθε φορά ισχύει. 4. Τον κανονισμό αρ. 882/04 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου «για τη διενέργεια επίση μων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων». 5. Την αρ / /ΒΚ/ αίτηση και το συνημμένο φάκελο της «TÜV ΕΛΛΑΣ ΑΕ», προς τον ΟΠΕΓΕΠ (εισερχόμενο αριθ. πρωτ. 6609/ ), όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε κατά την αξιολόγηση από τον ΟΠΕΓΕΠ (τελευταίο έγγραφο «TÜV ΕΛΛΑΣ ΑΕ» αρ. πρωτ. 2790/ ) σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ αριθμ / (Β /157). 6. Την αριθ. 13/168η/ Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΓΕΠ «Έκδοση αιτιολογημένης γνώμης του ΟΠΕΓΕΠ για την έγκριση Οργανισμού Ελέγχου προιόντων βιο λογικής γεωργίας» με την επωνυμία «TÜV ΕΛΛΑΣ (ΤÜV NORD) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» και διακριτικό τίτλο «TÜV ΕΛΛΑΣ ΑΕ», η οποία υπεβλήθη στο ΥΠΑΑΤ με το αριθμ. 4323/ έγγραφο ΟΠΕΓΕΠ. 7. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλε η εν λόγω εταιρεία στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας τα οποία ζητήθηκαν τηλεφωνικά και με το ημερομηνία και απεστάλησαν με τα από (εισερχό μενο ΥΠΑΑΤ αριθ / ) και s αυτής για τροποποιήσεις και διορθώσεις του φακέλου της αίτησης. 8. Την με ημερομηνία εισήγηση της Διεύ θυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ. 9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την εταιρεία με την επωνυμία «TÜV ΕΛ ΛΑΣ (ΤÜV NORD) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» και διακριτικό τίτλο «TÜV ΕΛΛΑΣ ΑΕ», με έδρα την Αγ. Πα ρασκευή, οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 24, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ αριθμ / (Β /157) και τα άρθρα 27 και 39 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/07 του Συμβουλίου, ως Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης προ ϊόντων βιολογικής γεωργίας 2. Αναθέτουμε στο ανωτέρω φορέα καθήκοντα ελέγ χου των συμβαλλόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, στα πλαίσια του καθεστώτος του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/07 του Συμβουλίου και της ΚΥΑ αριθμ / και για τα πεδία στα οποία διαθέτει διαπίστευση ΕΣΥΔ σύμφωνα με το ΕΝ Ο ανωτέρω φορέας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώ σεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού αριθ. 834/07 και των εφαρμοστικών του καθώς και της ΚΥΑ αριθμ / (Β /157) όπως ισχύουν κάθε φορά. 4. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας είναι αορίστου χρόνου 5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Αριθμ (5) Έγκριση της εταιρείας «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓ ΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Q CERT ΕΠΕ», ως Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας στα πλαίσια του καν. 834/07 του Συμβουλίου. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών διά την εφαρ μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α /280). 2. Την αριθμ / Απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β /157). 3. Τα άρθρα 27 και 39 του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμ βουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κα νονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91» του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2007, (ΕΕ, L 189/2007), όπως κάθε φορά ισχύει. 4. Τον κανονισμό αρ. 882/04 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου «για τη διενέργεια επίση μων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων». 5. Την με ημερομηνία αρχική αίτηση της «QMS ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» προς τον ΟΠΕΓΕΠ (αρ. εισερχ / ) με συνημμέ νο φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ αριθμ / (Β /157) όπως τροποποιήθηκε με την από «επανάληψη στο ορθό» αίτηση της «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «Q CERT EΠΕ» (αρ. εισερχ. ΟΠΕΓΕΠ 5552/ ) όπως συμπληρώθηκε τελευ ταία με το από διαβιβαστικό έγγραφο της εταιρείας με την υποβολή του αριθμ. 654/ πιστοποιητικού διαπίστευσης του ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Την αριθ. 07/167η/ Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΓΕΠ «Έκδοση αιτιολογημένης γνώμης του ΟΠΕΓΕΠ για την έγκριση Οργανισμού Ελέγχου προϊόντων βιο λογικής γεωργίας» με την επωνυμία «QMSCERT ΕΠΙΘΕ ΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «Q CERT ΕΠΕ», η οποία υπεβλήθη στο ΥΠΑΑΤ με το αριθμ. 2742/ έγγραφο ΟΠΕΓΕΠ. 7. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλε η εν λόγω εταιρεία στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας με τα από: α) (ΥΠΑΑΤ αρ. πρωτ / ), β) (ΥΠΑΑΤ αρ. πρωτ / ), γ) και δ) (Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας αρ. πρωτ. 1476/ ) s αυτής για τροποποιήσεις και δι ορθώσεις του φακέλου της αίτησης. 8. Την με ημερομηνία εισήγηση της Διεύ θυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ 9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την εταιρεία με την επωνυμία «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» και δια κριτικό τίτλο «Q CERT ΕΠΕ», με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 90, σύμφωνα με το άρ θρο 6 της ΚΥΑ αριθμ / (Β 157) και τα άρθρα 27 και 39 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/07 του Συμβου λίου, ως Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας 2. Αναθέτουμε στον ανωτέρω φορέα καθήκοντα ελέγ χου των συμβαλλόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, στα πλαίσια του καθεστώτος του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/07 του Συμβουλίου και της ΚΥΑ αριθμ / και για τα πεδία στα οποία διαθέτει διαπίστευση. 3. Ο ανωτέρω φορέας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώ σεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού αριθ. 834/07 του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών του καθώς και της ΚΥΑ αριθμ / (Β /157) όπως ισχύουν κάθε φορά. 4. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας είναι αορίστου χρόνου. 5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (6) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΧΕΛΙ ΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει. Με την ΑΠ/25960/Π12/5/00093/Ε/691144/Ν.3299/04/ του Ν. 3299/04 επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΧΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» που αναφέρεται στον εκσυγχρο νισμό και επέκταση βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στη θέση Γρού του Δήμου Χίου του Ν. Χίου, συνολικού κόστους ,00, με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,00. Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,00 που αποτελεί ποσοστό 45% επί του συνολικού κόστους 55,70 μόρια. Στη μονάδα θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση εργα σίας που αντιστοιχεί σε 1 ΕΜΕ. (7) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΚΟΥΡ ΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει. Με την ΑΠ/25992/Π12/5/00109/Ε/691181/Ν.3299/04/ του Ν. 3299/04 επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΚΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» που αναφέρεται στη μετεγκα τάσταση και εκσυγχρονισμό με την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά νέου εξοπλισμού βιοτεχνίας ξυλουργείου στο Δ/Δ Μεσοτόπου του Δή μου Ερεσού Αντίσσης του Νομού Λέσβου, συνολικού κόστους ,00, με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,00. Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,00 που αποτελεί ποσοστό 45 % επί του συνολικού κόστους 52,70 μόρια.

6 27696 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στη μονάδα θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 0,01 ΕΜΕ. (8) Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «ΠΑΝ.ΕΦ.ΑΝ. Α.Ε» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής. Με την ΑΠ/25935/21643/Π12/5/00020/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ ρειας Βορείου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «ΠΑΝ.ΕΦ.ΑΝ.Α.Ε» που αναφέρεται στον εκσυγ χρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου 3* αστέρων με την επωνυμία «ΛΕΣΒΙΟΝ» 34 δωματίων 65 κλινών στο δήμο Μυτιλήνης του Ν. Λέσβου, συνολικού κόστους: ,19. Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των ,80 που αποτελεί ποσοστό 47 % του ενισχυό μενου κόστους Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,39 που αποτελεί ποσοστό 25,83% του ενισχυόμενου κό στους της επένδυσης, ποσού ,19. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται στο ποσό των ,00 που αποτελεί ποσοστό 27,17% του ανα γνωριζομένου κόστους Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε η Στη μονάδα δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργα σίας. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσό ,80. Το θέμα εξετάστηκε στην 341η Συνεδρίαση της Γνω μοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 στις H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της (9) Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «Δ. ΜΠΕ ΝΕΤΟΣ & Σ. ΝΤΕΧΑΡΝΕ Ο.Ε» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής. Με την ΑΠ/25939/20532/Π12/4/00076Ε/Ν.3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περι φέρειας Βορείου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «Δ. ΜΠΕΝΕΤΟΣ & Σ. ΝΤΕΧΑΡΝΕ Ο.Ε» που αναφέρεται στην μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε ξενοδοχείο 3* δυναμικότητας 7 δωματίων, 14 κλινών, στον Κάμπο της Χίου, του Ν. Χίου, συνολικού κόστους ,23. Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των ,67 που αποτελεί ποσοστό 55% του ενισχυό μενου κόστους Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,56 που αποτελεί ποσοστό 26,85% του ενισχυόμενου κό στους της επένδυσης, ποσού ,23. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται στο ποσό των ,00 που αποτελεί ποσοστό 18,15% του ανα γνωριζομένου κόστους Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε η Στη μονάδα δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργα σίας. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσό ,34. Το θέμα εξετάστηκε στην 341η Συνεδρίαση της Γνω μοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 στις (10) Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ» και οριστικοποίηση του κό στους αυτής. Με την ΑΠ/25937/20628/Π12/4/00091 E /Ν.3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περι φέρειας Βορείου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της ατομικής επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ» που αναφέρεται στην μετεγκατάσταση, επέκταση και εκ συγχρονισμό μονάδας στιλβωτηρίου επίπλων στη θέση Ταξιάρχη Μπατζακλή του Δ/Δ Θυμιανών του Δήμου Χίου, συνολικού κόστους: ,16. Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των ,43 που αποτελεί ποσοστό 55% του ενισχυό μενου κόστους ,16. Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,73 που αποτελεί ποσοστό 45% του ενισχυόμενου κόστους Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε η Στη μονάδα θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν σε 2 ΕΜΕ. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσό ,31. Το θέμα εξετάστηκε στην 341η Συνεδρίαση της Γνω μοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 στις (11) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΜΑΥΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει. Με την ΑΠ/25964/Π12/5/00095/Ε/691150/N.3299/04/ του Ν. 3299/04 επένδυσης της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΜΑΥΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου για παραγωγή και τυ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποποίηση προϊόντων Π.Γ.Ε. και προϊόντων βιολογικής γεωργίας, στο Δ/Δ Παμφίλων του Δήμου Μυτιλήνης του Νομού Λέσβου, συνολικού κόστους ,00, με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,00. Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,00 που αποτελεί ποσοστό 45% επί του συνολικού κόστους 57,16 μόρια. Στη μονάδα θα δημιουργηθούν 4 νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 2,09 ΕΜΕ. (12) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει. Με την ΑΠ/25962/Π12/5/00094/Ε/691131/Ν.3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περι φέρειας Βορείου Αιγαίου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ» που αναφέ ρεται στον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου για παραγωγή προϊόντων Π.Γ.Ε. και προϊόντων βιολογικής γεωργίας, στο Δ/Δ Ακρασίου του Δήμου Πλωμαρίου του Ν. Λέσβου, συνολικού κόστους ,00, με ποσοστό επιχορήγη σης 54,884% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,00. Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,02 που αποτελεί ποσοστό 26,220% επί του συνολικού κό στους Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των ,98 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18,896 %, του συνολικού κόστους 53,75 μόρια. Στη μονάδα δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις ερ γασίας. (13) Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΠΑΝΟΥ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει. Με την ΑΠ/25968/Π12/5/00097/Ε/691153/Ν.3299/04/ του Ν. 3299/04 επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΠΑΝΟΥ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής και εμφιάλωσης οίνων από προϊόντα βιολογικής αμπελουργίας στο Δ/Δ Ραχών της νήσου Ικαρίας του Νομού Σάμου, συνολικού κόστους ,23, με ποσοστό επιχορήγησης 54,923% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,08. Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,31 που αποτελεί ποσοστό 25% επί του συνολικού κόστους Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των ,84 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,077%, του συνολικού κόστους 50,70 μόρια. Στη μονάδα θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 2 ΕΜΕ. (14) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥ ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ» στις δι ατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει. Με την ΑΠ/25966/Π12/5/00096/Ε/691151/Ν.3299/04/ του Ν. 3299/04 επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ» που ανα φέρεται στον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου για παρα γωγή και τυποποίηση προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε) και προϊόντων βιολογικής γεωργίας, στο Δ/Δ Συκαμιάς Λεπέτυμνου του Δήμου Μανταμάδου, του Ν. Λέσβου, συνολικού κόστους ,44, με ποσο στό επιχορήγησης 54,926% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,99. Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,45 που αποτελεί ποσοστό 45,074% επί του συνολικού κό στους 63,05 μόρια. Στη μονάδα δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις ερ γασίας. (15) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΙΑΣΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΞΕΝΟΔ/ΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΡΓΩ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει. Με την ΑΠ/25972/Π12/5/00099/Ε/691159/Ν.3299/04/ ας Βορείου Αιγαίου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά ξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της επιχείρησης «ΙΑΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

8 27698 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με δ.τ. «ΑΡΓΩ» που αναφέρεται στην επέκταση ξενο δοχειακής μονάδας με προσθήκη 2 διαμερισμάτων 5 κλινών στο Δ/Δ Γιόσωνα του Δήμου Καρδάμυλων του Νομού Χίου, συνολικού κόστους ,00, με ποσο στό επιχορήγησης 54,482 % επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,20. Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,00 που αποτελεί ποσοστό 25 % επί του συνολικού κόστους Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των ,80 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,518%, του συνολικού κόστους 56,95 μόρια. Στη μονάδα δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις ερ γασίας. (16) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ Ε.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει. Με την ΑΠ/25970/Π12/5/00098/Ε/691157/Ν.3299/04/ του Ν. 3299/04 επένδυσης της επιχείρησης «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ Ε.Ε» που αναφέρεται στην ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής δο μικών προϊόντων από σκυρόδεμα στην περιοχή Ζερβού του Δήμου Βαθέος του Νομού Σάμου, συνολικού κό στους ,00, με ποσοστό επιχορήγησης 54,710% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,00. Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,00 που αποτελεί ποσοστό 25% επί του συνολικού κόστους Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των ,00 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,290%, του συνολικού κόστους 54,05 μόρια. Στη μονάδα θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 2 ΕΜΕ. (17) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥ ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Α» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει. Με την ΑΠ/25976/Π12/5/00101/Ε/691162/Ν.3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περι φέρειας Βορείου Αιγαίου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Α» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου για την παραγωγή και τυποποίηση Προϊόντων Γεωγραφικής Έν δειξης (Π.Γ.Ε.) και προϊόντων βιολογικής γεωργίας στο Δ/Δ Παλαιοκήπου του Δήμου Γέρας του Νομού Λέσβου, συνολικού κόστους ,46, με ποσοστό επιχορή γησης 54,977% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,70. Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ,76 που αποτελεί ποσοστό 45,023% επί του συνολικού κό στους 60,95 μόρια. Στη μονάδα δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις ερ γασίας. * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2235 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση του μονίμου προσωπικού της ΥΠΑ κατά τις απογευματινές ώρες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1129 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάλη ψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 27 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/37345/0004/4 6 2010 (ΦΕΚ 784/Β/4 6 2010) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2328 16 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός τιμής γραμματίων Ειδικού Κρατικού Λαχεί ου Κοινωνικής Αντίληψης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2095 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 266355/ 11.2.2009 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1345 31 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αντλιών καυσίμου LPG της εταιρείας ME PSAN, μοντέλα ASTRO, VISION L,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1033

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1496 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2174 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2062 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2731 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1851 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής ειδικού σημειώμα τος δήλωσης λήψης ή έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1388 3 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1159 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.... 1 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1874 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1411 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15 4 2009 (ΦΕΚ 792/29 4 2009 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2484 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση έκδοσης επιμελημένων σειρών Ελληνικών κερμάτων Ευρώ, έτους 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27 4 2012/ απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα