ΕφΑΘ 101/2009 Εισ.: Ουρανία Παπαδάκη (Πρ.: Στυλ. Βουγιουκάλος)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕφΑΘ 101/2009 Εισ.: Ουρανία Παπαδάκη (Πρ.: Στυλ. Βουγιουκάλος)"

Transcript

1 ΕφΑΘ 101/2009 Εισ.: Ουρανία Παπαδάκη (Πρ.: Στυλ. Βουγιουκάλος) Με την από αγωγή του, το ενάγον Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίζεται ότι 1) η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού (Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας) έχει κατασκευάσει και εκδώσει ναυτικούς χάρτες των ελληνικών θαλασσών για τη βελτίωση των μέσων ασφαλούς ναυσιπλοΐας των πλοίων του Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού, 2) στα πλαίσια των Α1.1, ΑΙ. 18, A3.4 και Α5.10 αποφάσεων του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού, η Υπηρεσία αυτή έχει χορηγήσει στην Υδρογραφική Υπηρεσία της Γερμανίας τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η ίδια για την κατασκευή των παραπάνω χαρτών, με βάση τα οποία η τελευταία (Υ. Γ. της Γερμανίας) εκδίδει δευτερογενείς χάρτες, που αφορούν τα ελληνικά χωρικά ύδατα, 3) τα πνευματικά δικαιώματα σ` αυτούς τους χάρτες ανήκουν στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και κατ` επέκταση σ` αυτό (ενάγον), 4) από το 1987 η πρώτη εναγόμενη εταιρεία, ομόρρυθμα μέλη της οποίας είναι ο δεύτερος και ο τρίτος από τους εναγόμενους, άρχισε να διαθέτει στους πελάτες της δεκαπέντε ναυτικούς χάρτες του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, τους οποίους κατασκεύασε με διασκευή, με στοιχεία αντίστοιχων δευτερογενών χαρτών έκδοσης της Γερμανικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας, η οποία, σύμφωνα με αυτά που προαναφέρθηκαν, για την έκδοση τους είχε χρησιμοποιήσει στοιχεία της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, 5) κατ` αυτόν τον τρόπο, η εναγόμενη εταιρεία προσέβαλε τα πνευματικά δικαιώματα του στους χάρτες αυτούς, 6) κατά τα έτη 1991 έως 1998 η ίδια εναγόμενη διέθεσε παράνομα στους πελάτες της τέτοιους χάρτες με τίμημα δραχμών τον καθένα και εισέπραξε συνολικά δραχμές, προκαλώντας σε αυτό (ενάγον) αντίστοιχη ζημία, καθόσον το ίδιο ποσό, με πιθανότητα και σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, θα κέρδιζε από την πώληση προς την πρώτη εναγόμενη ίσου αριθμού χαρτών και με το ίδιο τίμημα, 7) από την παράνομη και υπαίτια αυτή συμπεριφορά της πρώτης εναγόμενης προκλήθηκε σ` αυτό και ηθική βλάβη, γιατί μειώθηκε το κύρος της Υδρογραφικής του Υπηρεσίας, που απορρέει από την αποκλειστική αρμοδιότητα της να παρέχει στους ναυτιλλομένους αξιόπιστους χάρτες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Ζητεί δε, να αναγνωριστεί το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του στους χάρτες αυτούς, να απαγορευθεί στους εναγόμενους να εκδίδουν και να κυκλοφορούν στο εμπόριο, με κέρδος, ναυτικούς χάρτες της Ελληνικής Επικράτειας, στους οποίους δεν αναγράφονται τα στοιχεία του εκδότη, δηλαδή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού και να καταστρέψουν όλα τα αποθέματα, των παραποιημένων ναυτικών χαρτών, που έχουν στην κατοχή τους, να παραλείπουν (οι εναγόμενοι) στο μέλλον, κάθε ενέργεια, που προσβάλλει τα παραπάνω πνευματικά του δικαιώματα, με απειλή κατά του δευτέρου και τρίτου από αυτούς χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, για κάθε τέτοια προσβολή και, τέλος, να υποχρεωθούν (οι εναγόμενοι) να του καταβάλουν, σε ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των δραχμών, από το οποίο δραχμές, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Για την αγωγή αυτή, εκδόθηκε η με αριθμό 10218/2000 προδικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και στη συνέχεια η εκκαλουμένη με αριθμό 351/2006 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, η οποία την έκανε κατά ένα μέρος δεκτή. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται ήδη οι εκκαλούντες με τους στην έφεση τους αναφερόμενους λόγους και ζητούν την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης και την απόρριψη της αγωγής. Κατά το άρθρο 1 1 του ν. 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων», οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ` αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Ως έργο, επί του οποίου αποκτάται πνευματική 1/5

2 ιδιοκτησία, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, είναι μεταξύ των άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 2 1 του ίδιου νόμου, και οι χάρτες. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου ΚΠολΔ εξάγεται ότι η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 117 ή 118, πρέπει να περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων, που την θεμελιώνουν, σύμφωνα με το νόμο και δικαιολογούν, την άσκηση της, από τον ενάγοντα κατά του εναγόμενου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και γ) ορισμένο αίτημα. Η αοριστία δε αυτή, δεν μπορεί να θεραπευθεί, ούτε με τις προτάσεις ούτε με παραπομπή στο περιεχόμενο άλλου εγγράφου, ούτε μπορεί σε αυτή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συμπλήρωσης, από την προσαγωγή ή εκτίμηση αποδείξεων, διότι αυτό είναι αντίθετο με τις διατάξεις για την προδικασία, του άρθρου 111 ΚΠολΔ, των οποίων η τήρηση ερευνάται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο (βλ. αντί πολλών ΑΠ 1056/2002 Δνη 45/84). Άρα, οι σχετικοί ισχυρισμοί και δη οι τρίτος και πέμπτος (α` μέρος) λόγοι έφεσης, που αφορούν την αοριστία της αγωγής, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι στην ουσία τους, αφού σ` αυτήν (αγωγή) εκτίθενται όλα εκείνα, τα οποία είναι απαραίτητα για να είναι σαφής και ορισμένη, ενώ η αναγραφή στην αγωγή των διαφοροποιήσεων στις διαστάσεις και την κλίμακα, χωρίς την αναγραφή των λοιπών διαφοροποιήσεων και περαιτέρω η μη αναγραφή της αξίας ενός νόμιμα εκδοθέντος χάρτου κι ενός απλού ανατύπου, δεν καθιστά αυτήν (αγωγή) αόριστη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 5 του ν. 2121/1993, η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα, με τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία. Στην προκειμένη περίπτωση οι χάρτες, πέραν του ότι δεν αποτελούν κείμενα, δηλαδή κομμάτια γραπτού ή προφορικού λόγου, δεν εκφράζεται με την έκδοση αυτών άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και συνεπώς ο σχετικός ισχυρισμός των εναγομένων - εκκαλούντων και πρώτος λόγος έφεσης, ότι η από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού έκδοση ναυτικών χαρτών, γίνεται στα πλαίσια της πολιτειακής αρμοδιότητας του ενάγοντος, να παρέχει στους πολίτες του τη δυνατότητα ασφαλούς κυκλοφορίας στις ελληνικές θάλασσες, έτσι ώστε οι εν λόγω χάρτες να μην αποτελούν αντικείμενο προστασίας, πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμος. Κατά το άρθρο 3 του ίδιου νόμου, μεταξύ των εξουσιών, που περιλαμβάνει το περιουσιακό δικαίωμα, είναι και εκείνη, να επιτρέπει ή να απαγορεύει ο δημιουργός τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές του έργου. Σύμφωνα δε με το άρθρο 65 1 και 2 του νόμου αυτού, σε κάθε περίπτωση (υπαίτιας ή ανυπαίτιας) προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο δημιουργός μπορεί να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώματος του, την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον, ενώ, αν η προσβολή είναι υπαίτια, αυτός που προσέβαλε το δικαίωμα του δημιουργού υποχρεούται σε αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 18 1 του ίδιου παραπάνω νόμου, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου, που έχει νομίμως δημοσιευθεί, εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. Δεν αποτελεί, όμως, ιδιωτική χρήση, η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Από την επανεκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων, των μαρτύρων των διαδίκων, οι οποίες περιέχονται στην με αριθμό 543/2001 Εισηγητική Έκθεση, του Εισηγητή Δικαστή του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και τα νομίμως προσκομιζόμενα κι επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η υπηρεσία αυτή έχει αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να εκδίδει ναυτικούς χάρτες για βελτίωση των μέσων ασφαλούς ναυσιπλοΐας των πλοίων του πολεμικού και εμπορικού ναυτικού, καθώς και να εκδίδει αγγελίες προς τους ναυτιλλομένους, για την ενημέρωση χαρτών που διαθέτουν, με τις μεταβολές που επέρχονται, ώστε οι χάρτες να απεικονίζουν, κάθε στιγμή, την κατάσταση που υπάρχει από πλευράς ναυσιπλοΐας. Είναι δε μέλος του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού, που έχει ως σκοπό 2/5

3 να συντονίζει τις Υδρογραφικές Υπηρεσίες των κρατών - μελών του και να εκδίδουν ομοιόμορφους ναυτικούς χάρτες, που να τηρούν όλες τις απαιτήσεις της ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Στα πλαίσια του παραπάνω διεθνούς οργανισμού, οι Υδρογραφικές Υπηρεσίες των κρατών - μελών ανταλλάσσουν μεταξύ τους χαρτογραφικά στοιχεία. Τα πνευματικά δικαιώματα για την έκδοση ναυτικών χαρτών, που αναφέρονται στον θαλάσσιο Ελληνικό χώρο, ανήκουν στην Υδρογραφική Υπηρεσία της Ελλάδος, είτε πρόκειται για τους πρωτότυπους χάρτες, που έχει εκδώσει η ίδια, είτε πρόκειται για δευτερογενείς χάρτες, που έχουν εκδοθεί, από Υδρογραφικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, με βάση χαρτογραφικά στοιχεία, που έχει χορηγήσει η ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία. Άρα, ο σχετικός ισχυρισμός και δεύτερος λόγος έφεσης των εναγομένων - εκκαλούντων για έλλειψη ενεργητικής, άλλως παθητικής, νομιμοποίησης, ότι δηλαδή τους επίδικους χάρτες ανατύπωσαν από χάρτες, που εκδίδει η Γερμανική Υδρογραφική Υπηρεσία, έπειτα από άδεια της τελευταίας, η οποία είναι και η δικαιούχος των τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων επ`αυτών σύμφωνα με αυτά που προαναφέρθηκαν, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος στην ουσία του. Περαιτέρω αποδείχτηκε, ότι στα πλαίσια των Α 1.1, Α 1.18, Α 3.4 και Α 5.10 αποφάσεων του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού έχει χορηγήσει στην Υδρογραφική Υπηρεσία της Γερμανίας (η οποία είναι μέλος του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού) τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η ίδια για την κατασκευή ναυτικών χαρτών, με βάση τα οποία η Υδρογραφική Υπηρεσία της Γερμανίας εκδίδει δευτερογενείς χάρτες, που αφορούν τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το έτος 1987, η πρώτη εναγόμενη - εκκαλούσα ομόρρυθμη εταιρία, με αντικείμενο εργασιών την εμπορία εξαρτημάτων σκαφών αναψυχής και λοιπών ειδών ναυταθλητισμού, της οποίας ομόρρυθμοι εταίροι είναι οι λοιποί εναγόμενοι, έθεσε σε κυκλοφορία ναυτικούς χάρτες, που είχε κατασκευάσει η ίδια με διασκευή γερμανικών χαρτών, που αναφέρονται στον ελληνικό χώρο. Ειδικότερα, κατασκεύασε δεκαπέντε (15) ναυτικούς χάρτες, που αφορούν 1) τον Σαρωνικό κόλπο, 2) τον Νότιο Ευβοϊκό - Βόρειες Κυκλάδες, 3) τον Βόρειο Ευβοϊκό - Παγασητικό-Σποράδες, 4) τις Δυτικές Κυκλάδες, 5) τον Κορινθιακό και Πατραϊκό, 6-7) την Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο, 8) τις Νότιες Ακτές της Πελοποννήσου, 9) τις Ανατολικές Κυκλάδες, 10) την Σάμο - Κω, 11) το Αιγαίο, 12) την Κρήτη, 13) την Κάρπαθο - Ρόδο, 14) τη Λέσβο - Χίο και 15) το Βόρειο Αιγαίο, διασκευάζοντας αντίστοιχους χάρτες, που είχε εκδώσει η Υδρογραφική Υπηρεσία της Γερμανίας, με τη χρήση στοιχείων της αντίστοιχης Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Συγκεκριμένα, για τον με αριθμό 1 χάρτη χρησιμοποιήθηκε από την πρώτη εναγόμενη ο με τον αριθμό 672 γερμανικός χάρτης, που είχε εκδοθεί τον Ιούλιο του 1959 με νεότερες εκδόσεις, τον Αύγουστο του 1983 και τον Νοέμβριο του 1991, για τον με αριθμό 2 χάρτη, χρησιμοποιήθηκε ο με τον αριθμό 670 γερμανικός χάρτης, που είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο του 1966, με νεότερες εκδόσεις, τον Ιούλιο του 1985 και τον Νοέμβριο του 1991, για τον με αριθμό 3 χάρτη, χρησιμοποιήθηκε ο με τον αριθμό 669 γερμανικός χάρτης, που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 1963, με νεότερες εκδόσεις τον Αύγουστο του 1977, τον Σεπτέμβριο του 1985, τον Μάρτιο του 1990 και τον Αύγουστο του 1997, για τον με αριθμό 4 χάρτη, χρησιμοποιήθηκε ο με τον αριθμό 671 γερμανικός χάρτης, που είχε εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του και για τον με αριθμό 15 χάρτη, χρησιμοποιήθηκε ο με τον αριθμό 605 γερμανικός χάρτης, που είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο του 1964, με νεότερες εκδόσεις, τον Μάρτιο του 1979 και τον Μάιο του Η διασκευή, που έκανε η πρώτη εναγόμενη εταιρία στους παραπάνω χάρτες, συνίστατο: α) στην αλλαγή κλίμακας, (με σμίκρυνση) από 1: σε 1: , β) στην αλλαγή διαστάσεων, από 78,94 Χ 115,76 σε 66 Χ 97 και γ) στην απάλειψη όλων των σημειώσεων, όπως του ονόματος του εκδότη και της χρονολογίας έκδοσης, της προβολής που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του χάρτη του γεωδαιτικού συστήματος και της προβολής που χρησιμοποιήθηκε, της κλίμακας και του βασικού πλάτους υπολογισμών, των γεωδαιτικών αφετηριών μέτρησης των βαθών και των υψών, των πηγών χαρτογραφικών στοιχείων, που χρησιμοποίησε ο εκδότης για να κατασκευάσει τον χάρτη, των στοιχείων, για την απόκλιση μαγνητικού και γεωγραφικού βορά, της ειδικής θέσης, για την καταγραφή των αγγελιών με τις οποίες ενημερώνεται ο χάρτης. Για την έκδοση και κυκλοφορία, από την πρώτη εναγόμενη, των παραπάνω 15 χαρτών, που προήρχοντο από παραποίηση των αντίστοιχων γερμανικών χαρτών και ποια ακριβώς ήταν η παραποίηση αυτή, καταθέτουν με ίδια αντίληψη και γνώση οι 3/5

4 μάρτυρες του εφεσίβλητου - ενάγοντα, οι καταθέσεις των οποίων δεν αναιρούνται από την κατάθεση του μάρτυρα των εκκαλούντων-εναγομένων. Στη συνέχεια αποδείχθηκε, ότι στις αρχές του έτους 1988 η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού πληροφορήθηκε, ότι η πρώτη εκκαλούσα, παρήγαγε και διέθετε στο εμπόριο τους παραπάνω παραποιημένους ναυτικούς χάρτες. Κατά του δεύτερου δε εκκαλούντα,..., νομίμου εκπροσώπου της πρώτης εκκαλούσας, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της πλαστογραφίας με χρήση έπειτα από σχετική καταγγελία του Πολεμικού Ναυτικού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Τον Σεπτέμβριο του 1991 και ενώ ήταν εκκρεμής η παραπάνω ποινική δίωξη σε βάρος του και επρόκειτο να εκδικασθεί η υπόθεση του από τα αρμόδια ποινικά Δικαστήρια, ο δεύτερος εκκαλών, αποβλέποντας στην απόκτηση ενός θετικού γι` αυτόν επιχειρήματος, κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης του, υπέβαλε γραπτή αίτηση στην Υδρογραφική Υπηρεσία, στην οποία ισχυριζόταν, ότι η πώληση μη έγκυρων χαρτών από το κατάστημα της πρώτης εκκαλούσας εγένετο λόγω πλάνης και άγνοιας τους και ζητούσε να συνεργαστούν στην μεταπώληση των εκδόσεων της, αίτημα, που ενέκρινε στις η Υδρογραφική Υπηρεσία. Όμως, τον Ιανουάριο του 1992, η Υδρογραφική Υπηρεσία, πληροφορήθηκε ότι η εναγόμενη εταιρία, εξακολουθεί να πωλεί παραποιημένους χάρτες και με έγγραφο της, στις , ενημέρωσε την πρώτη εναγόμενη, ότι αναστέλλεται η συνεργασία τους. Την 30ή η πρώτη εναγόμενη απάντησε με επιστολή της και, αφού επανέλαβε τις εξηγήσεις περί πλάνης, άγνοιας κ.λπ., βεβαίωσε, ότι είχε καταστρέψει τα αποθέματα αυτών των χαρτών. Ισχυρίσθηκε επίσης, ότι αν έχει πωληθεί από το κατάστημα της τέτοιος χάρτης (παραποιημένος), αυτό θα οφείλεται σε λάθος κάποιους υπαλλήλου της. Επειδή πείστηκε με τις παραπάνω εξηγήσεις, η Υδρογραφική Υπηρεσία ήρε την αναστολή και συνέχισε τη συνεργασία της με την πρώτη εναγόμενη. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, το περιστατικό αυτό (πώληση παραποιημένου χάρτη) ήταν μεμονωμένο, διότι κατά τη διάρκεια του έτους 1992 οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για την πώληση των παραπάνω χαρτών από τους εναγόμενους διότι εκκρεμούσε η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης σε βάρος του δεύτερου εκκαλούντα. Το 1992, η πρώτη εκκαλούσα αγόρασε μεγάλο σχετικά αριθμό χαρτών (1.224) από την Υδρογραφική Υπηρεσία για να τους μεταπωλήσει, μη θέλοντας να διακινήσει παραποιημένους χάρτες. Μετά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης του δεύτερου εκκαλούντα και την αθώωση του (βλ. την με αριθμό 23271/ απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών), η πρώτη εκκαλούσα άρχισε και πάλι να πωλεί, μαζί με τους γνήσιους χάρτες, που προμηθευόταν σε μειωμένη ποσότητα κάθε έτος από την Υδρογραφική Υπηρεσία και τους επίδικους παραποιημένους χάρτες, μέχρι την , που έληξε η συνεργασία της με αυτήν (Υδρογραφική Υπηρεσία), χωρίς έκτοτε η πρώτη εκκαλούσα, να της έχει υποβάλει οιαδήποτε αίτηση για ανανέωση της συνεργασίας τους. Έκτοτε, μέχρι και το έτος 1998, διέθετε στο εμπόριο μόνο τους επίδικους παραποιημένους χάρτες. Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 1991 έως , που η πρώτη εναγόμενη συνεργάστηκε με την Υδρογραφική Υπηρεσία, αγόρασε με έκπτωση απ` αυτήν: α) 285 χάρτες το έτος 1991, προς δραχμές το χάρτη (βλ. τον από τιμοκατάλογο ναυτικών χαρτών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού), β) χάρτες το έτος 1992, προς δραχμές το χάρτη (βλ. τον από τιμοκατάλογο ναυτικών χαρτών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού), γ) 930 χάρτες το έτος 1993, προς δραχμές το χάρτη (βλ. τον από τιμοκατάλογο ναυτικών χαρτών, της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, του Πολεμικού Ναυτικού), δ) 292 χάρτες το έτος 1994, προς δραχμές το χάρτη (βλ. τον από τιμοκατάλογο ναυτικών χαρτών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού) και ε) 57 χάρτες το έτος 1995 προς δραχμές το χάρτη (βλ. τον από τιμοκατάλογο ναυτικών χαρτών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού), τους οποίους διέθεσε προς πώληση. Επίσης, κατά το έτος 1991 η πρώτη εκκαλούσα διέθεσε στους πελάτες της 800 παραποιημένους χάρτες, το έτος 1992 δεν διέθεσε παραποιημένους χάρτες λόγω του παραπάνω ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του δεύτερου εκκαλούντα (βλ. την κατάθεση του μάρτυρα του ενάγοντα Δ.Δ.). Το έτος 1993 διέθεσε 270 παραποιημένους χάρτες, το έτος 1994 διέθεσε 908 παραποιημένους χάρτες, το έτος 1995 διέθεσε παραποιημένους χάρτες και τα έτη 1996, 1997 και 1998 διέθεσε παραποιημένους χάρτες 4/5

5 το έτος. Συνολικά, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα διέθεσε παραποιημένους χάρτες, προκαλώντας στο εφεσίβλητο περιουσιακή ζημία, η οποία συνίσταται στο ποσό, που θα κέρδιζε αυτό, με πιθανότητα και σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων από την πώληση προς την πρώτη εκκαλούσα ίσου αριθμού χαρτών, λαμβάνοντας υπόψη, ότι αυτό και μόνο μπορούσε να προμηθεύει τους εμπόρους με ναυτικούς χάρτες, έχοντας το σχετικό αποκλειστικό δικαίωμα. Συγκεκριμένα, το έτος 1991, θα πωλούσε στην πρώτη εκκαλούσα 800 χάρτες Χ1.770 δραχμές το χάρτη, κερδίζοντας δραχμές, το έτος 1993 θα πωλούσε στην πρώτη εκκαλούσα, 270 χάρτες Χ δραχμές το χάρτη, κερδίζοντας δραχμές, το έτος 1994 θα πωλούσε στην πρώτη εκκαλούσα 908 χάρτες Χ δραχμές το χάρτη, κερδίζοντας δραχμές, το έτος 1995 θα πωλούσε στην πρώτη εκκαλούσα χάρτες Χ δραχμές το χάρτη, κερδίζοντας δραχμές, το έτος 1996 θα πωλούσε στην πρώτη εκκαλούσα χάρτες Χ δραχμές το χάρτη (βλ. τον από τιμοκατάλογο ναυτικών χαρτών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού), κερδίζοντας δραχμές, το έτος 1997, θα πωλούσε στην πρώτη εκκαλούσα χάρτες Χ δραχμές το χάρτη, κερδίζοντας δραχμές και το έτος 1998, θα πωλούσε στην πρώτη εκκαλούσα χάρτες Χ δραχμές το χάρτη, κερδίζοντας δραχμές. Με βάση τα παραπάνω, η συνολική ζημία του εφεσίβλητου, από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των εκκαλούντων, την οποία οφείλουν να ανορθώσουν οι τελευταίοι, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δραχμών ή ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι από την παραπάνω, παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των εκκαλούντων - εναγομένων προσβλήθηκε το πνευματικό δικαίωμα της Υδρογραφικής Υπηρεσίας επί των παραπάνω ναυτικών χαρτών και μειώθηκε το κύρος της, που απορρέει από την αποκλειστική αρμοδιότητα της, να παρέχει στους ναυτιλλόμενους αξιόπιστους χάρτες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, δεδομένου ότι, οι παραποιημένοι χάρτες, που εμπορεύονταν οι εκκαλούντες, δεν ήταν αξιόπιστοι και η χρήση τους ελλόχευε κινδύνους για τους χρήστες τους. Εν όψει των συνθηκών που τελέστηκε η αδικοπραξία σε βάρος του εφεσίβλητου, του δόλου των εκκαλούντων, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων φυσικών προσώπων, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ορθά έκρινε, ότι το εφεσίβλητο υπέστη ηθική βλάβη και επομένως ορθά επιδικάστηκε σ` αυτό, ως χρηματική ικανοποίηση, το ποσό των ευρώ, το οποίο μετά τη στάθμιση των στοιχείων του νόμου, κρίθηκε και κρίνεται και πάλι από το Δικαστήριο τούτο εύλογο. Συνεπώς, οι σχετικοί τέταρτος, πέμπτος (β` μέρος) και έκτος λόγοι έφεσης, που αφορούν την εκτίμηση των αποδείξεων, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι στην ουσία τους, μεταξύ αυτών και ο αλυσιτελώς προβαλλόμενος από τους εκκαλούντες στον τέταρτο λόγο έφεσης ισχυρισμός, ότι τους παραπάνω χάρτες διανέμουν αυτοί (εκκαλούντες) δωρεάν στους πελάτες τους για διαφημιστικούς, μόνο, λόγους, αφού, όπως ισχυρίζονται και οι ίδιοι, αλλά και όπως αποδείχτηκε, τους χάρτες τους ανατυπώνουν και τους διαθέτουν για τις ανάγκες της επιχείρησης τους. Άρα, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που έκρινε τα ίδια, ορθά εφάρμοσε το νόμο κι εκτίμησε τις αποδείξεις και τα για το αντίθετο υποστηριζόμενα στην κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Πρέπει να σημειωθεί δε στη συνέχεια, ότι τ` αναφερόμενα στις ενσωματωμένες στις παρούσες, πρωτόδικες προτάσεις των εκκαλούντων - εναγομένων, έγγραφα και ισχυρισμοί, δεν ελήφθησαν υπόψη από το Δικαστήριο τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 ΚΠολΔ, καθόσον, η συρραφή και η ενσωμάτωση ολόκληρου του κειμένου των προτάσεων, που είχαν υποβληθεί σε πρώτο βαθμό, στις προτάσεις του παρόντος βαθμού, χωρίς ειδική μνεία στις τελευταίες των ισχυρισμών, οι οποίοι επαναφέρονται, με σύντομη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των πρώτων, που τους περιέχουν, όπως ήδη πράττουν οι εκκαλούντες, δεν είναι νόμιμες (βλ. ΟλΑΠ 9/2000). 5/5

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος)

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) 4109/2008 ΕΦ ΑΘ ΕφΑθ 4109/2008 Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) Οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες στην από 29.10.2002 αγωγή τους εκθέτουν ότι οι πέντε πρώτοι απ` αυτούς από κοινού με τον αποθανόντα...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 1669/2003 ΠΠΡΑΘ Αριθμός απόφασης 1669/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Κράνη, Πρωτοδίκη, και Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά ΕφΑΘ 6520/2008 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής.

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής. ΕφΘεσ 881/2012 ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Πρόεδρος: Παναγιώτης Κατσιρούμπας. Δικαστές: Α. Πελεκούδα, Μ. Τσιλιγκαρίδου (Εισηγήτρια). Δικηγόροι: Δ. Νίκου, Β. Τρεμόπουλος. (79 1 ν. 5960/1972, 15 3 ν. 3472/2006, 71,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 Περίληψη Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική μονάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1594/ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

Αριθμός 1594/ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Αριθμός 1594/17-03-2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Μαγδαληνή Τζιώρτζη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ ΕΦΕΣΗ Α ΑΙΤΗΜΑ. Παραίτηση 206. Όχι μεταβολή της βάσης της αγωγής 209. ΑΝΑΣΤΟΛΗ εφεσιβληθείσας απόφασης 107, 137. ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ αποφάσεις. Μη προσβαλλόμενες με ένδικα μέσα και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση: Παναγ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Χρυσούλα Φλώρου Κοντοδήμου, Βρυσηίς Θωμάτου (εισηγήτρια) Εφέτες

Σύνθεση: Παναγ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Χρυσούλα Φλώρου Κοντοδήμου, Βρυσηίς Θωμάτου (εισηγήτρια) Εφέτες Σύνθεση: Παναγ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Χρυσούλα Φλώρου Κοντοδήμου, Βρυσηίς Θωμάτου (εισηγήτρια) Εφέτες Δικηγόρος του γραφείου μας: Κ.Ε.Μακαρώνας * * * * * 322,324, 524,527,528,270 Κ.Πολ.Δ.- 57,914,920,932

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( ) ΕφΑΘ 6234/2007. Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης

6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( ) ΕφΑΘ 6234/2007. Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης 6234/2007 ΕΦ ΑΘ ( 455179) ΕφΑΘ 6234/2007 Εισηγητής: Γεώργιος Δημάκης Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" συνάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Αριθμός αποφάσεως 3340/2001 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Τακτική διαδικασία) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελέσα Χαραμουντάνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Δουρουκλάκη, Πρωτοδίκη, Ιωάννη Μαρούδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης ΕφΑθ 885/2009 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι Ε. Ποντίκη, Χ. Σαλαβράκου, Γ. Καραζάνος, Α. Κουκουλάς [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 8340 Ετος: 2010 Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του ν. 3869/2010 - Δικαίωμα υπαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

649/ 2009 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ. Εφετείου Θεσσαλονίκης 649/2009

649/ 2009 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ. Εφετείου Θεσσαλονίκης 649/2009 649/ 2009 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ Εφετείου Θεσσαλονίκης 649/2009 Πρόεδρος: Σοφία Καραχάλιου, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Ανδρονίκη Τυραννίδου, Εφέτης Δικηγόροι: Ανδρέας Ταγαράκης, Ευστάθιος Κουτσοχήνας - Νίκος Δοντάς,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 (...) ΙΙ. Με την απευθυνόμενη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών από 11.3.2010 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης.../2010 αγωγή, που άσκησε η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 479/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 479/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 479/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Παρασκευή Καρκατζούνη, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστής ο Εφέτης κ. Παναγιώτης Μπολτέτσος Δικηγόροι οι κ.κ. Γ. Δημόπουλος, Θ. Σαρατσιώτης η κυρία Θεοδώρα Κόλλια- Κορογιάννου

Δικαστής ο Εφέτης κ. Παναγιώτης Μπολτέτσος Δικηγόροι οι κ.κ. Γ. Δημόπουλος, Θ. Σαρατσιώτης η κυρία Θεοδώρα Κόλλια- Κορογιάννου Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας 69/2013 Πηγή: ΕΕΔ Τόμος 73/2014 σελ. 127 Δικαστής ο Εφέτης κ. Παναγιώτης Μπολτέτσος Δικηγόροι οι κ.κ. Γ. Δημόπουλος, Θ. Σαρατσιώτης η κυρία Θεοδώρα Κόλλια- Κορογιάννου 1. οι

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Ως ατύχηµα επελθόν µε αφορµή την παροχη της εργασίας (δηλ. ως εργατικό ατύχηµα) θεωρείται και εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. α` και β` αντιστοίχως). Η πρώτη επιτρέπει στο δημιουργό να αποφασίσει αν το έργο του θα δημοσιευθεί καθώς και για το χρόνο, τον

(άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. α` και β` αντιστοίχως). Η πρώτη επιτρέπει στο δημιουργό να αποφασίσει αν το έργο του θα δημοσιευθεί καθώς και για το χρόνο, τον ΕφΑΘ 8263/2007 Πρόεδρος Π. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια Χ. Φλώρου-Κοντοδήμου, Εφέτης Δικηγόροι Δ. Σταθόπουλος, Χ. Ζυγογιάννης Δ. Παπαγιάννης [...] Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 του Ν 2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4499/2000 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 12ο

ΑΡΙΘΜΟΣ 4499/2000 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 12ο ΑΡΙΘΜΟΣ 4499/2000 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 12ο Νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 7-9-1999 και με αριθμό κατ. 2696/17-9-1999 κλήση του εφεσίβλητου η από 28-1-1998 και με αριθμό καταθ. 803/29-1-1998

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 17274/2003 /27-11-2001 έφεση ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Αντώνιο Τσαλαπόρτα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ολυµπία Κωτσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 5743/2000 (ασφαλιστικά μέτρα)

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 5743/2000 (ασφαλιστικά μέτρα) ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 5743/2000 (ασφαλιστικά μέτρα)... Ο Ν. 2121/1993 στο άρθρο 1 προβλέπει ρητά ότι η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει δύο επιμέρους δικαιώματα, το ηθικό και

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/20-01-2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ιωάννη Μαμαδά, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6472-1/22-12-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Του αναιρεσείοντος:..., κατοίκου..., ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Έλλη Ρούσσου.

Του αναιρεσείοντος:..., κατοίκου..., ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Έλλη Ρούσσου. Αριθμός 1030/2010 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωάννη Παπανικολάου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Χρυσικό, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Αριθμ. 6119/2009. Πρόεδρος: Ι. Μαρούδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών. Εισηγητής: Ι. Σταυρόπουλος, Πρωτοδίκης

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Αριθμ. 6119/2009. Πρόεδρος: Ι. Μαρούδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών. Εισηγητής: Ι. Σταυρόπουλος, Πρωτοδίκης Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ. 6119/2009 Πρόεδρος: Ι. Μαρούδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγητής: Ι. Σταυρόπουλος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Α. Νούσιας - Α. Γυφτάκη, Κ. Μίντζηρας [... Ι. Από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.07.2014 Ν. 96(Ι)/2014 96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 90/2014 ΕΦ ΠΕΙΡ ( 651351) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικηγόροι ΟΤΑ. Αμοιβές. Κώδικας δικηγόρων. (Προϊσχύσαν). Ορισμένο αγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτός Διαγωνισμός Ειρηνοδικών 2011 Εμπορικό Δίκαιο

Γραπτός Διαγωνισμός Ειρηνοδικών 2011 Εμπορικό Δίκαιο Γραπτός Διαγωνισμός Ειρηνοδικών 2011 Εμπορικό Δίκαιο Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ» (Εφεξής: η «ΑΕ») έχει ως αντικείμενο την εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

Ειρθεσ 8971/2006. Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης.

Ειρθεσ 8971/2006. Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης. Ειρθεσ 8971/2006 Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη. Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης. Οι ενάγοντες, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους στην αρχή της συζήτησης της κρινόμενης αγωγής, που καταχωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7. Αριθμός Απόφασης 12093/2017 (Αριθμός κατάθεσης αγωγής./2016) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σελίδα 1 από 7. Αριθμός Απόφασης 12093/2017 (Αριθμός κατάθεσης αγωγής./2016) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθμός Απόφασης 12093/2017 (Αριθμός κατάθεσης αγωγής./2016) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μαρία Παπαδοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 165(I) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2197 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 6233/2007. Εισηγήτρια: Ευαγγελία Τόνου

ΕφΑΘ 6233/2007. Εισηγήτρια: Ευαγγελία Τόνου ΕφΑΘ 6233/2007 Εισηγήτρια: Ευαγγελία Τόνου Η από 9.2.2007 έφεση (αριθ. εκθ. κατ. δικ 1234/ 9.2.2007) των εκκαλούντων κατά της 968/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1369/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α2' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1369/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α2' Πολιτικό Τμήμα Απόφαση 1369 / 2011 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1369/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ρένα Ασημακοπούλου, Αντιπρόεδρο, Αθανάσιο Κουτρομάνο, Χρυσόστομο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών Τμήμα 13 Αριθμός αποφάσεως 3499/2008

Εφετείο Αθηνών Τμήμα 13 Αριθμός αποφάσεως 3499/2008 Εφετείο Αθηνών Τμήμα 13 Αριθμός αποφάσεως 3499/2008 Περίληψη: Προστασία καταναλωτή - Καταχρηστικότητα Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) στις συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών. Κείμενο: Συγκροτήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης /10-5-2005) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαγδαληνή Καρανάσιου, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/662-1/08-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

670/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ο

670/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ο Άρειος Πάγος Απόφαση 670/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ή σχέσης εργασί Άρειος Πάγος Απόφαση 670/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ως ορισμένου ή αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κω την για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κω την για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση μεταξύ: Αριθμός Απόφασης 230/2006 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Μεταβατικής έδρας Κω) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευριπίδη Λαγουδιανάκη, Πρόεδρο Εφετών, Εμμανουήλ Βασιλάκη, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου [Εισηγήτρια]

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/>

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

815/ 2005 ΠΠΡ ΑΘ (404269) Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ.815/2006

815/ 2005 ΠΠΡ ΑΘ (404269) Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ.815/2006 815/ 2005 ΠΠΡ ΑΘ (404269) Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ.815/2006 Προεδρεύων: Β. Κωστόπουλος, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγήτρια: Β. Τσατά, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Αλ. Πελέκης, Δ. Πελέκης -Ε. Σουριαδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 761/2016. Τριμελές Εφετείο Αθηνών

Αριθ. 761/2016. Τριμελές Εφετείο Αθηνών Αριθ. 761/2016 Τριμελές Εφετείο Αθηνών Δικαστής: Ν. Δαύρος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Κ. Αλεβιζοπούλου, Εφέτης Δικηγόροι: Ρ. Σπινάσα, Β. Κανελλοπούλου, Μ. Φρονίστα ( ) Κατ άρθρο 1 1 του ν. 2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 4 Οκτωβρίου 2007 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 4 Οκτωβρίου 2007 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 80/2008 ΕΦ ΑΘ ΑΡΙΘΜΟΣ 80/2008 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 15 Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Αδαμόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Μαρία Γεωργίου - Εισηγήτρια, Ζαμπέτα Στράτα, Εφέτες και από το Γραμματέα Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Αριθμός ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμός 10 1997 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές : Στέφανο Ματθία, Πρόεδρο, Ευάγγελο Ρίκο,Αγησίλαο Μπακόπουλο,και Γεώργιο Βελλή, Αντιπροέδρους, Θεόδωρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/28-09-2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2011

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1-4, 4 παρ. 1 α, 6 παρ. 1, 12παρ.1, 13 παρ. 1, 2 και 3,

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1-4, 4 παρ. 1 α, 6 παρ. 1, 12παρ.1, 13 παρ. 1, 2 και 3, Αριθμός 537/2010 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές:Δημήτριο Δαλιάνη, Αντιπρόεδρο, Ιωάννη Ιωαννίδη, Χαράλαμπο Ζώη, Αθανάσιο Κουτρομάνο και Χρυσόστομο Ευαγγέλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 2864/2007. Πρόεδρος Γ. Χρυσικός, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Ε. Ερωτοκρίτου, Εφέτης Δικηγόροι Α. Αντωνοπούλου, Γ. Κροκίδας

ΕφΑΘ 2864/2007. Πρόεδρος Γ. Χρυσικός, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Ε. Ερωτοκρίτου, Εφέτης Δικηγόροι Α. Αντωνοπούλου, Γ. Κροκίδας ΕφΑΘ 2864/2007 Πρόεδρος Γ. Χρυσικός, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Ε. Ερωτοκρίτου, Εφέτης Δικηγόροι Α. Αντωνοπούλου, Γ. Κροκίδας [...] Οι ενάγοντες με την από 10.5.2004 αγωγή τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΜονΠρωτΑθ 2438/1997

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΜονΠρωτΑθ 2438/1997 ΜονΠρωτΑθ 2438/1997 Προστασία καταναλωτών. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Καταχρηστικοί Γενικοί όροι συναλλαγών. ( ) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/1994 η Πολιτεία μεριμνά για τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 52/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η απαλλαγή του εργοδότη όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, καλύπτει και την περίπτωση της "ειδικής αμελείας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:. του., κατοίκου., ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του, Αικατερίνης Ασλανίδου (.) και Πηγή Κωνσταντίνου (.).

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:. του., κατοίκου., ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του, Αικατερίνης Ασλανίδου (.) και Πηγή Κωνσταντίνου (.). ΑΠΟΦΑΣΗ: 5875/2009 (Αριθ. καταθ. Αγωγής: 5967/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μαρί Δεργαζαριάν Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντία Αγγελάκη Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων

Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής και Βιομ/κης Ιδιοκτησίας e-mail: georgopoulou@gge.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 63/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 63/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2483-1/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 63/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4093, 27/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4093, 27/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 6. 11 του 1965 161 του 1989 228 του 1989 51(Ι) του 1999 134(Ι) του 1999 58(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Σοφία - Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα