TWELVE YEARS GRADUATE PROGRAM MEDICINAL CHEMISTRY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TWELVE YEARS GRADUATE PROGRAM MEDICINAL CHEMISTRY"

Transcript

1 Π ρ ό γ ρ α µ µ α ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ METAΠTYXIAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 10 ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο µ ε ι ε θ ν ή Σ υ µ µ ε τ ο χ ή «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Προϊόντων» Τµήµατα Χηµείας και Φαρµακευτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Μαρτίου 2009 ιάλεξη ηµήτριος Νανόπουλος Ακαδηµαϊκός Πανεπιστήµιο Texas ΑΜ Η.Π.Α. Το Μεγάλο Πείραµα του CERN: Ένα Γιγάντιο Βήµα στην Ανθρώπινη Γνώση TWELVE YEARS GRADUATE PROGRAM MEDICINAL CHEMISTRY P r o g r a m 10 th C o n f e r e n c e I n t e r n a t i o n a l P a r t i c i p a t i o n MEDICINAL CHEMISTRY: Drug Discovery and Design Departments of Chemistry and Pharmacy UNIVERSITY OF PATRAS Conference and Cultural Center March 18-20, 2009 Το Συνέδριο είναι Αφιερωµένο στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και τη Μεταπτυχιακή Έρευνα

2 Πέµπτη 19/03/2009, ώρα 12:00 14:00 Τελετή Έναρξης Συνεδρίου Παρουσίαση Οµιλητών από την κα. Σοφία Παπαδοπούλου Προσφωνήσεις από: Πρυτανικές Αρχές Πανεπιστηµίου Πατρών Κοσµήτορες Σχολής Θετικών Επιστηµών και Σχολής Επιστηµών Υγείας Προέδρους Τµηµάτων Σχολής Θετικών Επιστηµών και Σχολής Επιστηµών Υγείας Χαιρετισµοί από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Φίλιππο Τσαλίδη, τον Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων Καθηγητή κ. Αθανάσιο Κυριαζή, και τον Πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών Καθηγητή κ. ηµήτριο Κυριακίδη Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Ιατρική Χηµεία: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Προϊόντων» από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του Προγράµµατος, Καθηγητή κ. Ιωάννη Ματσούκα ώδεκα Χρόνια Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Ιατρική Χηµεία ώδεκα Χρόνια Αριστείας Παρουσίαση του Έργου του Ακαδηµαϊκού ηµητρίου Νανόπουλου από τον Καθηγητή Χηµείας κ. Μιχάλη Ορφανόπουλο, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Απονοµή Αναµνηστικών Μεταλλίων στον Ακαδηµαϊκό κ. ηµήτριο Νανόπουλο από το Πανεπιστήµιο Πατρών και το Μ.Π.Σ. Ιατρική Χηµεία ιάλεξη από τον Ακαδηµαϊκό κ. ηµήτριο Νανόπουλο Το Μεγάλο Πείραµα του CERN: Ένα Γιγάντιο Βήµα στην Ανθρώπινη Γνώση Απονοµή Τιµητικών ιπλωµάτων σε Αριστούχους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία Απονοµή των Μεταπτυχιακών ιπλωµάτων Ειδίκευσης στους Αποφοίτους της 10 ης Σειράς του Μ.Π.Σ. Ιατρική Χηµεία, από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πατρών κ. Σταύρο Κουµπιά Μουσική Εκδήλωση Αφιέρωµα στο Συνέδριο: Μίµης Πλέσσας

3 21:00 είπνο Έναρξης Συνεδρίου Ταβέρνα Το Σταυροδρόµι, Ρίο Τετάρτη 18/03/2009 Πέµπτη 19/03/2009 9:00-9:30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ Εργαστηριακές Φαρµακευτικές Συνθέσεις Ανάλυση - Σχεδιασµός Προεδρείο:. Παπαϊωάννου - Α. Γιωτάκης- M. Ορφανόπουλος 9:30-9:40 Ι. Ματσούκας, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών Σαρτάνες: Νέα Γενιά Αντιυπερτασικών Προίόντων Ελσαρτάνες: Η Ελληνική Συµβολη Sartans: A new Generation of Antihypertensives Elsartans: The Greek Contribution 9:40-9:50 Π. Βεργίνης, Harvard Medical School and Department of Cancer Immunology & AIDS, Dana-Farber Harvard University, U.S.A. Επαγωγή Aντιγόνο-Eιδικών Ρυθµιστικών Τ Κυττάρων σε ποντίκια: Ανίχνευση και Στόχοι ράσεις Induction of Antigen-specific Regulatory T cells in Wild-type Mice: visualization and targets of suppression 9:50-10:00 Ε. Πανταζάκα, Department of Pharmacology, University of Cambridge, U.K. Φθορίζουσες Πρωτεΐνες: Πολύτιµα Εργαλεία Στην Κυτταρική Βιολογία Και Την Ιατρική Fluorescent Proteins: Valuable Tools in Cellular Biology and Medicine 10:00-10:10 Μ. Χατζηαποστόλου, Molecular Oncology Research Institute, Tufts Medical Center, Boston, U.S.A. Η κινάση Tpl2 συµµετέχει σε µονοπάτια µεταγωγής σήµατος που διεγείρονται από υποδοχείς GPCRs και προάγει την κυτταρική µετανάστευση Tpl2 transduces GPCR signals that promote actin cytoskeleton reoganization and cell migration 10:10-10:20 Γ. Βασιλικογιαννάκης, Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης Από Απλά Φουράνια σε Βιοδραστικά Πολυοξυγονωµένα Φυσικά Προϊόντα From Simple Furans to Bioactive Polyoxygenated Natural Product 10:20-10:30 Α. Μουζάκη, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών Ανοσολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών Αναλόγων Επιτόπων της Μυελίνης: Επίδραση στην έκφραση και λειτουργία των T Ρυθµιστικών Κυττάρων σε ασθενείς µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Effect οf Peptide Analogs of Myelin Epitopes on the numbers of Peripheral Blood Cd4 + Cd25 + Foxp3 + T Regulatory Cells of Multiple Sclerosis (Ms) Patients 10:30-10:40 Γ. Πατρινός, Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών Φαρµακογονιδιωµατική: Ανοίγοντας Τον ρόµο Για Την Εξατοµικευµένη Ιατρική Pharmacogenomics: Paving the Path to Personalized Medicine 10:40-10:50 Α. Θεοχάρης, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών O Ρόλος των Πρωτεογλυκανών στην Ρύθµιση της δραστικότητας του συµπληρώµατος σε Κακοήθειες The role of Proteoglycans in the regulation of complement activity in tumors

4 10:50-11:00. Χατζηπάυλου Λίτινα, Τοµέας Φαρµακευτικής Χηµείας, Τµήµα Φαρµακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χαλκόνες: Μια Οµάδα Ενώσεων µε Βιολογική προϊστορία και µέλλον. Συνθετικές προσπάθειες και πιθανές Βιολογικές ράσεις Chalcones : A Group οf compounds with Biological past and future. Synthetic approaches and possible Biological activities 11:00-11:10 Α. Κουµαριανού, Μονάδα Ιατρικής Ογκολογίας, ΑΤΤΙΚΟ Γενικό Νοσοκοµείο, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Imperial College,School of Medicine, Hammersmith Hospital, London University, UK Εµβόλια Καρκινικών Αντιγόνων στην Θεραπεία Καρκίνου Πνεύµονα Tumor Antigen Vaccines in the treatment of Lung Cancer 11:10-11:20 Κ. Κυπραίος, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, Medical School, Boston University, U.S.A. ηµιουργία Ανασυνδυασµένων µορφών της Απολιποπρωτεΐνης Ε µε Βελτιωµένες Βιολογικές Ιδιότητες Generation of a Recombinant Apoe form with improved Biological Functions 11:20-12:00 ιάλειµµα - Poster Session 12:00-14:00 Τελετή Έναρξης Συνεδρίου Χαιρετισµοί Οµιλία ηµητρίου Νανόπουλου Το Μεγάλο Πείραµα του CERN: Ένα Γιγάντιο Βήµα στην Ανθρώπινη Γνώση 14:00-15:00 ιάλειµµα Ανοσολογία Μηχανισµοί - Προϊόντα (Βασική Έρευνα) Εισηγήσεις Νέων ιακεκριµένων Ερευνητών Συνεργατών και Αποφοίτων του ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία Προεδρείο: Α. Κουµαριανού Α. Μουζάκη L. Propert Ε. Παπαδηµητρίου 15:00-15:10 Α. Λουρµπόπουλος, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ Κυτταρικά Μοσχεύµατα στην πειραµατική εστιακή Ισχαιµία του εγκεφάλου: Αφορµή για Χηµική Σύνθεση Cellular grafts in experimental focal ischemia: Source for Chemical Synthesis 15:10-15:20 X. Κοντογιώργης, Τµήµα Φαρµακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Κουµαρινικός ακτύλιος: Φαρµακοφόρος οµή Για Τη Σύνθεση Μικρών Μορίων Με Πιθανή Αντιφλεγµονώδη Και Αντιθροµβωτική ράση Coumarin Ring as Template for Synthesis of small Molecules with possible anti-inflammatory and Antiplatelet activity 15:20-15:30 Κ. Ταµβακόπουλος, Εργαστήριο Φαρµακολογίας Φαρµακοτεχνολογίας, ΙΙΒΕΑΑ Αξιολόγηση του Leuprolide και αναλόγων του σε µύες: Φαρµακοκινητική µελέτη, Μεταβολισµός και προσδιορισµός Βιοδεικτών µε χρήση Υγρής Χρωµατογραφίας - Φασµατοµετρίας Μάζας (LC - MS/MS) Evaluation of Leuprolide and novel analogues in mice; Pharmacokinetics, Metabolism and biomarker measurements by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC - MS/MS) 15:30-15:40 Α. Τζάκος, Τοµέας Οργανικής Χηµείας και Βιοχηµείας, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Η Βασική Πρωτεΐνη της Μυελίνης: Οι Αταξίες, οι Σύντροφοι και η Ασθένεια Myelin Basic Protein: Disorder, Partners and Disease

5 Ω ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 15:40-15:50. Βουρλούµης, Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας, Εργαστήριο «Χηµικής Βιολογίας Φυσικών Προϊόντων και Σχεδιασµένων Μορίων», ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Μικρές Άκαµπτες οµές Σχεδιασµένες να Στοχεύουν το Βακτηριδιακό Ριβοσωµα Unnatural rigid scaffolds targeting the bacterial ribosome 15:50-16:00 Ε. Φρυλίγγου, Florence University, Italy Πεπτιδική Σύνθεση µε µικροκύµατα σε στερεή φάση ενός πολλαπλού Αντιγονικού Πεπτιδίου (ΜΑΡ) µε δυο διακλαδώσεις και τον Ανοσοκυρίαρχο Επίτοπο της Μυελίνης του ποντικού, MOG Μicrowave assisted solid phase Peptide Synthesis of a Multiple Antigen Peptide (MAP) with two branches, containing the Immunodominant Epitope of rat myelin, MOG :00-16:10 Μ. Κατσάρα, Austin Research Institute, Australia Τροποποιηµένα πεπτίδια συζευγµένα µε ανηγµένη µαννάνη προάγουν αλλαγή της ανοσολογικής απόκρισης σε πειραµατικά µοντέλα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας Peptide mutants conjugated to reduced mannan shift immune responses in animal models 16:10-16:20 Μ. Παπακωνσταντίνου, Medical School, George Washington University in St. Louis, U.S.A οµή της µειζοθροµβίνης desf1 απουσία αναστολέα Structure of meizothrombin desf1 free of inhibitors 16:20-16:30 Ν. Ζαχαράκης, Η Συστηµική Σκλήρυνση είναι µια T-Cell ασθένεια: Ταυτοποίηση TCR αλυσίδας σε ασθενείς Systemic Sclerosis (Ssc) is a T-Cell Disease: Identification of Clonally Expanded Α- Chain TCR Transcripts in skin biopsies of patients with SSC of recent 16:30-16:40 Α. Λυµπερόπουλος, Medical School, Thomas Jefferson University, Philadelphia, U.S.A. Η Kανδεσαρτάνη και η Bαλσαρτάνη είναι οι πιο ισχυροί αναστολείς της παραγωγής Aλδοστερόνης µέσω Eπινεφριδικής β-aρρεστίνης 1 Candesartan and Valsartan are the most potent inhibitors of adrenal beta-arrestin 1- mediated aldosterone production 16:40-16:45 Α. Παύλου, ιδάκτωρ Βιολογίας, Bionova Νέα εργαλεία µεταφοράς Τεχνολογίας 16:30-16:35 Βράβευση Αριστούχων Φοιτητών του ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία από την MALVA 16:35:-17:00 Βράβευση Καλύτερης Αναρτηµένης Ανακοίνωσης 21:00 είπνο στο Eστιατόριο Ιφιγένεια Παρασκευή 20/03/2009 9:30 14:00 Εκδροµή - Εκπαιδευτική Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Επισκεπτών σε R & D Μονάδες Χηµικής και Φαρµακευτικής Τεχνολογίας, στο Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών και στη Βιοµηχανική Ζώνη Πατρών. Επίσκεψη στη Γέφυρα Ρίο - Αντίρριο Χαρίλαος Τρικούπης. 14:00 Γεύµα

6 Ω ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αποφοιτήσαντες από το ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία µε Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης και Επιβλέποντες ( ) Σύνολο: 164 Πρώτη Σειρά: Εγγραφέντες το 1998/Αποφοιτήσαντες το 2000 Αναστασιάδου Μ. Επιβλέπων: Θ.Τσεγενίδης Μηλιτσοπούλου Μ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Αυγέρος Σ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Μητροπούλου Θ. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Βαρούνη Σ. Επιβλέπων: Κ.Πούλος Παναγιωτοπούλου Μ. Επιβλέπων: Σ. Παπαϊωάννου Γκιάτας Ν. Επιβλέπων: Ι.Ματσούκας Παναγόπουλος Α. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Γούλας Σ. Επιβλέπων:. Γάτος Σαρηγιάννης Ι. Επιβλέπων: Γ.Σταυρόπουλος εράος Σ. Επιβλέπων: Ι.Ματσούκας Σηφακάκη Κ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Ζώγα Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Σκαρίµπα Ε. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Κορακάκης Γ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Σταυροπούλου Κ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Κουµεντάκος Σ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Τάταρη Μ. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Λυµπερόπουλος Α. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας Τζοβόλου. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Μάνεση Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Χαζηαποστόλου Μ. Επιβλέπων: Σ. Παπαϊωάννου εύτερη Σειρά: Εγγραφέντες το 1999/Αποφοιτήσαντες το 2001 Βακαλοπούλου Π. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Κωνσταντοπούλου Κ. Επιβλέπων:. Γάτος Ζώµπρα Κ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Λάππας Ι. Επιβλέπων:. Γάτος Καλαϊτζή Β. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Λεπενιώτη Α. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Κάπου Α. Επιβλέπων: Σ. Νικολαρόπουλος Μαστρογιάννη Ο. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Καρέτσου Ε. Επιβλέπων: Ε. Παπαδηµητρίου Νικολακοπούλου Π. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Κατακάλου Χ. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Τσιακόπουλος Ν. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Κατσουγκράκη Π. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Πολυγένης. Επιβλέπων Θ. Τσεγενίδης Κυρίκου Ι. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Χουβαρτάς Σ. Επιβλέπων: Χ. Καµούτσης Τρίτη Σειρά: Εγγραφέντες το 2000/Αποφοιτήσαντες το 2002 Αγόρος Κ. Επιβλέπων: Χ. Καµούτσης Μαγουλάς Γ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Αδαµόπουλος Π. Επιβλέπων: Κλ. Μπάρλος Μπελεκούκιας Κ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Ανδρούτσου Μ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Παπακωνσταντίνου Μ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Γάτος Π. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Προύσαλης Κ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης εράος Γ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Σίδερης Σ. Επιβλέπων: Ε. Παπαδηµητρίου Καστρούνη Ε. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Σταυροπούλου Χ. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Κλιάφα Ε. Επιβλέπων: Ε. Παπαδηµητρίου Φράγκου Α. Επιβλέπων:. Γάτος Λύγδας Χ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Τέταρτη Σειρά: Εγγραφέντες το 2001/Αποφοιτήσαντες το 2003 Βαµβάτσικος Κ. Επιβλέπων:. Γάτος Μάρκος Σ.Επιβλέπων:. Γάτος Γασπαρινάτου Χ. Επιβλέπων: Χ. Καµούτσης Νικολινάκου Α. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας ηµητρέλλος Β. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Ζανιά Νταλταγιάννη Χ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Π. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Παπαγεωργίου Γ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Ζουριδάκης Μ. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Παπαδηµητρίου Π. Επιβλέπων: Σ. Νικολαρόπουλος Καραχάλιου. Επιβλέπων:. Γάτος Ρουµελιώτη Π. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Καρκούλιας Γ. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Στάµου Α. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας Κασκάνη Χ. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Τζαβάλας Σ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Κελαϊδώνης Κ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Τσέλιος Θ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Κυρίτσης Ν. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Φουρτούνα Μ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Πέµπτη Σειρά: Εγγραφέντες το 2002/Αποφοιτήσαντες το 2004 Hussein A.Επιβλέπων: Χ. Καµούτσης Μανιουδάκη Μ. Επιβλέπων: Ε. Παπαδηµητρίου Αναστασοπούλου Μ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Πανταζάκα Ε. Επιβλέπων:.Παπαϊωάννου Ανδριοπούλου Π. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας Παπαναστασίου Ι. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Γαρνέλης Θ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Παππά Χ.Επιβλέπων: Γάτος Γούλα Η. Επιβλέπων:. Γάτος Πετρίδου Έ. Επιβλέπων: Παπαϊωάννου -Γ. Τσιβγούλης Ζάντε Χ. Επιβλέπων: Θ.Τσεγενίδης Σάκκουλα Ε. Επιβλέπων: Ν. Τσοπάνογλου Ζαχαράκης Ν. Επιβλέπων: Ν. Τσοπάνογλου Συνοδινός Λ. Επιβλέπων: Γ.Πάϊρας Θεοδωροπούλου Π. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης Τσίπα Χ. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Κατσάρα Μ. Επιβλέπων: Ν.Καραµάνος-I. Ματσούκας Φωτεινόπουλος Γ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Λαµπροπούλου Ε. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης Χαρµπίλα Α. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Μακροδούλη Ε. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος

7 Ω ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙA Έκτη Σειρά: Εγγραφέντες το 2003/Αποφοιτήσαντες το 2005 Βασιλείου Ζ. Επιβλέπων:. Γάτος Ρεσβάνη Α. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Γαλανάκης Π. Επιβλέπων: Γ. Σπυρούλιας Φρυλίγγου Ε. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Θεοδωρακοπούλου Ό. Επιβλέπουσα: Ε. Παπαδηµητρίου Φωτεινόπουλος Γ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Καραθανασοπούλου Ι. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Χριστοδούλου Μ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Λεβεντάκου Β. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Χριστόπουλος Π. Επιβλέπουσα: Α. Μουζάκη Μουλκιώτη Χ. Επιβλέπουσα: Ε. Παπαδηµητρίου Χρυσάνθη. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Μποζονέλος Κ. Επιβλέπων:. ράϊνας Έβδοµη Σειρά: Εγγραφέντες το 2004/Αποφοιτήσαντες το 2006 Αθανασίου Μ. Επιβλέπουσα: Φ. Λάµαρη Κοκκινογούλη Β. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Αθανασοπούλου Ε. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Κοκόλη Σ. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας Αναστασόπουλος Χ. Επιβλέπων:Γ. Σταυρόπουλος Κοσµίδης Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Βασιλόπουλος Ι. Επιβλέπων:. Γάτος Κουτσανδρέα Ε. Επιβλέπων: Σ. Νικολαρόπουλος Γιαννούσα Σ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Λαλιώτη Ν. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας άλκας Γ. Επιβλέπων: Γ. Σπυρούλιας Ματσούκας Μ. Επιβλέπων: Θ. Τσέλιος Ζαχαριάδου Σ. Επιβλέπων: Γ. Τσιβγούλης Νανούρη Κ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Θωµοπούλου Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Παππά Ε. Επιβλέπουσα: Β. Μαγκαφά Καρακώστα Ε. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Σελασίδη Φ. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας Καρρά Θ. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Σκιαδά Μ. Επιβλέπουσα: Β. Μαγκάφα Κατσουλάκου Ε. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Χολέβα Α. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Όγδοη Σειρά: Εγγραφέντες το 2005/Αποφοιτήσαντες το 2007 Γκλεζάκος Π. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Ξένου Ε. Επιβλέπουσα: Α. Μουζάκη Ευαγγελοπούλου Α. Επιβλέπουσα: Β. Μαγκαφά Παπαστρατάκος Α. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης Κατσιάρας Β. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Σαδίκογλου Ε. Επιβλέπουσα: Ε. Παπαδηµητρίου Κέππα Π. Επιβλέπων: I. Mατσούκας Σκορδά. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Λαιµού. Επιβλέπων: Θ. Τσέλιος Σοφέτης Α. Επιβλέπων: Θ. Ζαφειρόπουλος Μπαριάµης Σ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Στρούµπου Α. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Νταής Α. Επιβλέπων:. Γάτος Τάτση Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Ντασκαγιάννη Σ. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Ένατη Σειρά: Εγγραφέντες το 2006/Αποφοιτήσαντες το 2008 Βεργανελάκη Α. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Ντέλλος Φ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος εληγιάννη Ε. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης Σταυρινού Ε. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Κατσιαρίδης Α. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Τσάρκος Ι. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Μιχαλάτου Μ. Επιβλέπων: Θ. Τσέλιος Τσόλκα Ό. Επιβλέπων: N. Τσοπάνογλου Μπατιστάτος Μ. Επιβλέπων: Σ. Νικολαρόπουλος εκατη Σειρά: Εγγραφέντες το 2007/Αποφοιτήσαντες το 2009 Mwanasaka M. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Κροκίδης Μ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Ζαµπάτης. Επιβλέπων: Ν. Τσοπάνογλου Λαµπούση Κ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Ζαχαρίας Ν. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Περδικάρης Γ. Επιβλέπων: Ε. Παπαδηµητρίου Καραβία Ε. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Πολυζώη Β. Επιβλέπουσα: Α. Μουζάκη Κασπίρης Α. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης Μανιά Μ. Επιβλέπων:. Γάτος Κουζέλης Γ. Επιβλέπων:. Βύνιος Αποφοιτήσαντες από το ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία µε ιδακτορική ιατριβή και Επιβλέποντες ( ) Σύνολο: 19 Γούλας Σ. Επιβλέπων:. Γάτος, 2003 Καρκούλιας Γ. Επιβλέπων:Χ. Φλωρδέλλης, 2006 Λυµπερόπουλος Α. Επιβλέπων: X. Φλωρδέλλης, 2003 Ζώµπρα Α. Επιβλέπων:Π. Κορδοπάτης, 2006 εράος Σ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας, 2004 Μαγουλάς Γ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου, 2006 Κυρίκου Ι. Επιβλέπων: Κ. Πούλος, 2004 Husein A.Επιβλέπων: X. Καµούτσης, 2007 Τσιακόπουλος Ν. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου, 2004 Κάπου Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης, 2007 Ζώγα Α. Επιβλέπων:Ι. Ματσούκας, 2004 Ζανιά Π. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης, 2007 Βακαλοπούλου Π. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος, 2005 εράος Γ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας, 2007 Μάνεση Αναστασία Επιβλέπων Θ. Ζαφειρόπουλος 2005 Κασκάνη Χ. Επιβλέπων: Κ. Πούλος, 2007 Μαστρογιάννη Ο. Επιβλέπων:Χ. Φλωρδέλλης, 2006 Ανδρούτσου Μ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας, 2008 Σαρηγιάννης Ι. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος, 2006 Παπακωνσταντίνου Μ. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης, 2006

8 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ METAΠTYXIAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Προϊόντων» MEDICINAL CHEMISTRY: Drug Discovery and Design ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: 1.Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών 2. Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών 3. Μέλη ΕΠ Τµήµατος Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών 4. ιεθνές ίκτυο Συνεργατών Βιοϊατρικής Έρευνας Το Πρόγραµµα Προσφέρει: Μαθήµατα Εργαστήρια Ερευνητική Μεθοδολογία Σεµινάρια και ιαλέξεις σε θεµατικές περιοχές της Ιατρικής Χηµείας Το Πρόγραµµα Οδηγεί: Σε ίπλωµα Ειδίκευσης (ΜASTER S) Σε ιδακτορικό ίπλωµα ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Ματσούκας (Επιστηµονικός Υπεύθυνος), Ν. Καραµάνος, Π. Κορδοπάτης, Σ. Νικολαρόπουλος,. Παπαϊωάννου, Θ. Τσεγενίδης, Θ. Τσέλιος, Γ. Τσιβγούλης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οι ιδάσκοντες στο ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Συνεργάτες και Τιµηθέντες από το Πρόγραµµα) ηµήτριος Νανόπουλος (2009) Jean-Marie Lehn (2008) Κυριάκος Νικολάου (2007) Άρης Πατρινός (2006) Χαράλαµπος Γαβράς (2005) Κωνσταντίνος Σέκερης (2004) Μιχάλης Μαραγκουδάκις (2003) Χρήστος Πλατσούκας (2002) Αθανάσιος Γιάννης (2001) Βάσω Αποστολοπούλου (2000) Υπό την Αιγίδα του Πανεπιστηµίου Πατρών, της Περιφέρειας Νοτιοδυτικής Ελλάδας, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, του ήµου Πατρέων, της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, της Ελληνικής Εταιρείας Φαρµακοχηµείας. Γραµµατεία Προγράµµατος / Συνεδρίου Μαρία Κρεµαστιώτη Τηλ: , FAX: , , Πληροφορίες: CPR-Conference Public Relations, Τηλ: , FAX:

9 ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο μ ε Δ ι ε θ ν ή Σ υ μ μ ε τ ο χ ή «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων»

9 ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο μ ε Δ ι ε θ ν ή Σ υ μ μ ε τ ο χ ή «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» Π ρ ό γ ρ α μ μ α ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ METAΠTYXIAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο μ ε Δ ι ε θ ν ή Σ υ μ μ ε τ ο χ ή «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» Τμήματα Χημείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία σε Συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία σε Συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα 1 o Συνέδριο Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας Ελληνικό Φάρμακο: Υγεία και Ανάπτυξη ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία σε Συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα Καθηγητής Γιάννης Ματσούκας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, ώρα 11:30 Αμφιθέατρο Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, ώρα 11:30 Αμφιθέατρο Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (1997-2014) 15 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας

13 ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 13 ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων & 1 ο FP7-7-SEE-DRUG

Διαβάστε περισσότερα

Hypertension Transdermal Delivery Company Profile Eldrug S.A is a spin off Biotechnology Company established in January 2007, with expertise in Drug Multiple Sclerosis Immunotherapy Cancer LHRH Peptides

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας (ΕΛΛΑΝΑ) Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2013 Ξενοδοχείο Royal Olympic ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων -5 Απριλίου 0 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ- ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Foxp3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ- ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Foxp3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μονάδα Ανοσολογίας Καρκίνου, Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΕΛ.ΕΣ.ΜΕ.Δ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2014 24-26 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Eden Beach Resort Ανάβυσσος Αττικής 1 Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 (15.30-20.30)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εμπλουτίζοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρ Ο Ο Υ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, 85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ. 22410 24190-22410 74468 email: aste-rod@otenet.gr. χρόνια Α.Σ.Τ.Ε.

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρ Ο Ο Υ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, 85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ. 22410 24190-22410 74468 email: aste-rod@otenet.gr. χρόνια Α.Σ.Τ.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρ Ο Ο Υ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, 85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ. 22410 24190-22410 74468 email: aste-rod@otenet.gr 50 χρόνια Α.Σ.Τ.Ε.Ρ «50 χρόνια Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.: Η συµβολή της Σχολής στην αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υποβολή Περιλήψεων

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υποβολή Περιλήψεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 19 o ΕλληνικΟ ΣυνΕδριο για το ΕλικοβακτηρΙδιο του ΠυλωροΥ 2014 ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) Helicobacter

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο Ελένη Γαλάνη Πατρώνυμο Παναγιώτης Υπηκοότητα Ελληνική Διεύθυνση εργασίας Β Ογκολογική κλινική Νοσοκομείο METROPOLITAN Tel: 210 4809661-2 Mob: 6944172478

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπίες: βασική γνώση & εξελίξεις στην αιματολογία. Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. Επιστημονικό Πρόγραμμα

Ισορροπίες: βασική γνώση & εξελίξεις στην αιματολογία. Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. Επιστημονικό Πρόγραμμα ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Αιματολογική Κλινική & Β' Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος Υπό την αιγίδα των: Ελληνικής Πανεπιστημίου Ιατρικού Συλλόγου Αιματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου. Σάββατο 11 Δεκεμβρίου. «Χημεία, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση» 14o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου. Σάββατο 11 Δεκεμβρίου. «Χημεία, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση» 14o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου «Χημεία, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση» 17.30-20.00 Εγγραφές Συνέδρων στο χώρο υποδοχής της αίθουσας τελετών του ΑΠΘ Σάββατο 11 Δεκεμβρίου «Χημεία, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση»

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας. της Ελληνικής Ακαδημίας ΝευροΑνοσολογίας ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας. της Ελληνικής Ακαδημίας ΝευροΑνοσολογίας ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ελληνικής Ακαδημίας ΝευροΑνοσολογίας για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 18-20 Οκτωβρίου 2013 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Αγαπητοί συνάδελφοι Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν.

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 25/02/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την µε αρ. πρωτ. 100/2014-17 της 14/01/2015 απόφαση, αποτελούµενη από τον Δρ Σ. Κακαµπάκο,

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδρομία 2014. Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης 30-11-2014. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σταδιοδρομία 2014. Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης 30-11-2014. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Επάγγελμα: Γενετιστής - Μοριακός Βιολόγος Σταδιοδρομία 2014 Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 30-11-2014 20 Νοεμβρίου, 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

#Retreat2013 ΜΠΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Ξενοδοχείο Ρόδον, Αγρός 4-6 Οκτωβρίου 2013

#Retreat2013 ΜΠΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Ξενοδοχείο Ρόδον, Αγρός 4-6 Οκτωβρίου 2013 #Retreat2013 ΜΠΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ξενοδοχείο Ρόδον, Αγρός 4-6 Οκτωβρίου 2013 Παρασκευή 4/10/2013 17:45-18:30 Εγγραφές 18:30-18:35 Σοφία Ιορδανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαιρετισµός: Καλωσόρισµα,

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τις σκέψεις αυτές σας προσκαλούμε και στηριζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή σας. Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τις σκέψεις αυτές σας προσκαλούμε και στηριζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή σας. Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας διοργανώνει την Επιστημονική Εκδήλωση «Από την πρόληψη στη θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία Oργάνωση - Γραμματεία free spιrιt Getting you there! Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ειδ. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Γ. Ευστρατιάδης Γ. Μυσερλής Κ. Κολλιός Γ. Δήμας Ειρ. Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

17 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17th Winter Rheumatology Meeting of NW Greece

17 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17th Winter Rheumatology Meeting of NW Greece Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Organized by: Rheumatology Clinic, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Ioannina Υπό την αιγίδα των Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012 Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών Διαβήτη (ΕΛ.ΕΣ.ΜΕ.Δ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012 17-19 Μαΐου 2012 Ξενοδοχείο Poseidon Resort Λουτράκι Κορινθίας Πέµπτη 17 Μαΐου 15.30 18.30 Χ. Μανές Επιδηµιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 96 9931 Telefax: 2610 997 728 E-mail: pharminf@upatras.gr Πάτρα 31 Μαϊου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

CD8 T-κυτταρολυτική απάντηση στον καρκίνο του πνεύμονα

CD8 T-κυτταρολυτική απάντηση στον καρκίνο του πνεύμονα CD8 T-κυτταρολυτική απάντηση στον καρκίνο του πνεύμονα Μαρία Ζαμανάκου Βιολόγος-Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Θεωρία ανοσοδιαμόρφωσης του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3ης Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Φυσιολογίας της Άσκησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3ης Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Φυσιολογίας της Άσκησης ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3ης Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Σήµερα, 19/11/2010, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 συνεδρίασε στην Αθήνα (Πάτµου 5,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εμπειρία της αξιολόγησης του Τμήματος Χημείας Διαδικασία, Εσωτ. & Eξωτ. Αξιολόγηση, Προβολή Έργου, Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα

Η Εμπειρία της αξιολόγησης του Τμήματος Χημείας Διαδικασία, Εσωτ. & Eξωτ. Αξιολόγηση, Προβολή Έργου, Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ-Παν. Πατρών Πάτρα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Η Εμπειρία της αξιολόγησης του Τμήματος Χημείας Διαδικασία, Εσωτ. & Eξωτ. Αξιολόγηση, Προβολή Έργου, Παρατηρήσεις, Συμπεράσματα Καθηγητής Νίκος Καραμάνος

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα. 29-30 Μαρτίου 2006

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα. 29-30 Μαρτίου 2006 Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 29-30 Μαρτίου 2006 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE ΑΘΗΝΩΝ (ΟΜΗΡΟΥ 14-16) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική.

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική. Από τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Φυσιολογικά Ανθρώπινα Χαρακτηριστικά Ανταπόκριση στο Περιβάλλον Δέσποινα Σανούδου,, PhD FACMG Επίκουρη Καθηγήτρια Molecular Biology Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Α ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής. Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής. Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING)

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) 1 «ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) Η Προσυνεδριακή Ηµερίδα, ανοικτή στο κοινό, αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του 4 ου ιεθνούς Συνεδρίου Carpe Vitam: Leadership for Learning, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Συντονιστής: Β. Νικολάου Σφάλματα και παραλείψεις στη διάγνωση και θεραπεία της υπέρτασης Χ. Πίτσαβος, Α. Αχείμαστος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Συντονιστής: Β. Νικολάου Σφάλματα και παραλείψεις στη διάγνωση και θεραπεία της υπέρτασης Χ. Πίτσαβος, Α. Αχείμαστος Σάββατο 11 Μαρτίου 2006 17:00-17:30 Αίθουσα Ν. Σκαλκώτα 17:30-18:00 Διάλεξη Κλινικό Φροντιστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συντονιστής: Β. Νικολάου Σφάλματα και παραλείψεις στη διάγνωση και θεραπεία της υπέρτασης Χ. Πίτσαβος,

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν. "Βιβλιογραφική Eνημέρωση"

Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν. Βιβλιογραφική Eνημέρωση Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν "Βιβλιογραφική Eνημέρωση" 1 2-3 Mαρτίου 2012 Ξενοδοχείο Πορταριά Πορταριά, Πήλιο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΕΜΜΟ Ευχαριστίες Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος: Θ. Παπασταύρου Μέλη: Ρ. Βαλερή Θ. Καραγκιόζογλου Σ. Καρύδα Δ. Κασίμος Α. Μαυρουδή Ν. Νικολάου Μ. Παπαδόπουλος Α. Παπαδοπούλου Φ. Παπαχρήστου Κ. Πρίφτης Μ. Τρίγκα Σ. Τσαμπούρη

Διαβάστε περισσότερα

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ σε συνεργασία: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.perinealtrauma2014.mdcongress.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. www.gynoncology.mdcongress.gr. Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. www.gynoncology.mdcongress.gr. Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ www.gynoncology.mdcongress.gr Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ 3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO RIO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ 3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO RIO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΡΑ 3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO RIO Υπό την αιγίδα: της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ 3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO RIO

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ 3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO RIO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΡΑ 3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO RIO Υπό την αιγίδα: της Ελληνικής Ακτινολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΞΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ BΙΚΤΩΡΙΑΣ KΑΡΕΛΙΑ ΕΞΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΗΜΕΡΙ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8 & 9 Δεκεμβρίου 2014 ευτέρα 08.12.14 08:30-09:15

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. 1 & 2 Μαρτίου 2013. Ξενοδοχείο CASA LA MUNDI. Βασιλίτσα Γρεβενών UNI-PHARMA

Ευχαριστίες. 1 & 2 Μαρτίου 2013. Ξενοδοχείο CASA LA MUNDI. Βασιλίτσα Γρεβενών UNI-PHARMA 1 & 2 Μαρτίου 2013 Ξενοδοχείο CASA LA MUNDI Βασιλίτσα Γρεβενών Ευχαριστίες Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.) και η Οργανωτική Επιτροπή της επιστημονικής εκδήλωσης «Μεταβολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3090/30-5-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Ανατομική του Ανθρώπου (Θεωρία) Χειμερινό,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµερίδα για τις Νέες Καλλιέργειες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµερίδα για τις Νέες Καλλιέργειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΠΕΛΕΡΗ Λαµία, 24 Φεβρουαρίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµερίδα για τις Νέες Καλλιέργειες Στο

Διαβάστε περισσότερα

Χ α ι ρ ε τ ι σ µ ό ς

Χ α ι ρ ε τ ι σ µ ό ς Χ α ι ρ ε τ ι σ µ ό ς Η ιοίκηση και η Ψυχολογική Υπηρεσία, καθώς και οι λοιποί λειτουργοί του Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α διοργανώνουν Ηµερίδα µε θέµα: «Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας και οι ραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Πρόγραµµα Πέµπτη, 26 Ιουνίου 2008 09:30 10:00 Προσέλευση - Εγγραφή Συνέδρων 10:00 10:15 Σπύρος Ευσταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

4 η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 4 η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας «Εξελίξεις στην Ουρογεννητική Ογκολογία» Ναύπλιο 10-13/06/2011 Kandia s Castle Hotel Resort and Thalasso,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13-14. Αναδυόμενες. Επιλογές. στην ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2 0 1 5 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ LARISSA IMPΕRIAL. Κεντρικής Ελλάδας.

13-14. Αναδυόμενες. Επιλογές. στην ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2 0 1 5 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ LARISSA IMPΕRIAL. Κεντρικής Ελλάδας. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ Κεντρικής Ελλάδας 1 η Νοσηλευτική Αιματολογική Ημερίδα Κεντρικής Ελλάδας Υπό την αιγίδα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τμήμα Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α. ΤΕΙ Νοσηλευτικής Λάρισας 13-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών Βιβλιογραφική Ενημέρωση» 20 και 21 Μαρτίου 2015 Καλαμπάκα Ξενοδοχείο «DIVANI METEORA» Πρόσκληση Προέδρου Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 Α/Α Μαθήματος 1η Θεματική Ενότητα: Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές (ΧΥΚ) Οργανωτής 1 ΧΥΚ1 Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική εκδήλωση

Επιστημονική εκδήλωση Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών Επιστημονική εκδήλωση Μεταβολικά νοσήματα των οστών Βιβλιογραφική ενημέρωση 20 & 21 Μαρτίου 2015 Kαλαμπάκα Ξενοδοχείο «Divani Meteora» Πρόγραμμα Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενημερωτική παρουσίαση για μαθητές 26 Iανουαρίου 2014 Η XHMEIA είναι: Η χημική σύνθεση Η επιστήμη που μελετά τη μετατροπή μιάς μορφής της ύλης σε άλλες μορφές μέσω χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραµµατέας: Ταµίας: Ειδικός Γραµµατέας: Σύµβουλοι: Αναπλ. Μέλη: Αθ. Αγραφιώτης Φ. Παπαχρήστου. Βλαχάκος Π. Ανάσης. Χατζηγιαννακός

Διαβάστε περισσότερα

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη Υπό την αιγίδα της: Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας 1 o ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ Οργάνωση: Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Γενικές πληροφορίες Τόπος Διεξαγωγής Ξενοδοχείο Makedonia Palace Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 54640, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 897197 Fax: 2310 897211 www.makedoniapalace.com mkp@classicalhotels.com Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκα 27-28. Δ ι η μ ε ρ ί δ α. & καρκίνος. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. πρόγραμμα ΤΕΛΙΚΟ. από την πρόληψη στη θεραπεία. Μαρτίου 2015

Γυναίκα 27-28. Δ ι η μ ε ρ ί δ α. & καρκίνος. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. πρόγραμμα ΤΕΛΙΚΟ. από την πρόληψη στη θεραπεία. Μαρτίου 2015 Γυναίκα & καρκίνος από την πρόληψη στη θεραπεία Xορηγούνται 9 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) 27-28 Μαρτίου 2015 Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών ΤΕΛΙΚΟ πρόγραμμα Οργάνωση «Καρκίνος:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Βιοπληροφορική Ι Παντελής Μπάγκος Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Λαµία 2006 1 Βιοπληροφορική Ι Εισαγωγή: Ορισµός της Βιοπληροφορικής, Υποδιαιρέσεις της Βιοπληροφορικής, Τα είδη των δεδοµένων στη Βιοπληροφορική.

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακή νόσος και νόσος του Alzheimer: κοινοί µοριακοί µηχανισµοί

Καρδιαγγειακή νόσος και νόσος του Alzheimer: κοινοί µοριακοί µηχανισµοί Καρδιαγγειακή νόσος και νόσος του Alzheimer: κοινοί µοριακοί µηχανισµοί Αγγελική Χρόνη Ερευνήτρια Β Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ηµερίδα «ΗΣυµβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16 ου -17 ου ΚΥΚΛΟΥ (Ιούνιος Σεπτέµβριος 2013) Αµφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιητική αντιμετώπιση των φαινομένων της ζωής

ενοποιητική αντιμετώπιση των φαινομένων της ζωής Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ένωσή μας διοργανώνει το 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με στόχο να αποτυπώσει τα σύγχρονα δεδομένα από τη συνεχιζόμενη ραγδαία εξέλιξη των Βιοεπιστημών στην Έρευνα, την Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚ46ΨΧ6Τ-ΦΑΔ. ΑΘΗΝΑ, 18 /12/2013 Αρ. Πρωτ.Ε.Ι.Π.: 2805 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 676

ΑΔΑ: ΒΛΓΚ46ΨΧ6Τ-ΦΑΔ. ΑΘΗΝΑ, 18 /12/2013 Αρ. Πρωτ.Ε.Ι.Π.: 2805 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 676 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18 /12/ Αρ. Πρωτ.Ε.Ι.Π.: 2805 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 676 ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣH ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ * ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κομοτηνή, 27-30 Μαΐου 2004) «Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 12-14 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο «Άλκη Αργυριάδη») ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΝΑΥΠΛΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ 28 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15.00 16.25 Εγγραφές 16.25 16.30 Έναρξη 16.30 18.30 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 & 3. Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Απριλίου 2011 ΠΑΤΡΑ. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 & 3. Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Απριλίου 2011 ΠΑΤΡΑ. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2011 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΙΕΔΕΠ) ΠΑΤΡΑ 2 & 3 Απριλίου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών www.synedra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΡΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

µ ή ν υ µ α π ρ ο έ δ ρ ο υ

µ ή ν υ µ α π ρ ο έ δ ρ ο υ µ ή ν υ µ α π ρ ο έ δ ρ ο υ Αγαπητοί Φίλοι, Η Μεταβολική Χειρουργική είναι µια καινούρια προσέγγιση στην αντιµετώπιση των σύγχρονων επιδηµιών της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2. Στο νοσοκοµείο «Υγεία»

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Κωδικός Μαθήματος Όνομα Μαθήματος ECTS ECTS Προαπαιτούμενο / Βαθμό ΜΑΣ 014 Εισαγωγικά Μαθηματικά Ι 6 ΦΥΣ 102 Φυσική για Χημικούς 6 ΧΗΜ110 Εργαστήριο Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ, AΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Πρόεδρος: Γεώργιος Ν. Παπαδημητρίου. Γραμματείς: Ιωάννης Λιάππας Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη

Οργανωτική Επιτροπή. Πρόεδρος: Γεώργιος Ν. Παπαδημητρίου. Γραμματείς: Ιωάννης Λιάππας Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Γεώργιος Ν. Παπαδημητρίου Γραμματείς: Ιωάννης Λιάππας Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Μέλη: Ιωάννης Ζέρβας Γεράσιμος Κολαϊτης Μαρία Τζινιέρη-Κοκκώση Μαρίνα Οικονόμου Χρίστος Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Βιολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Βιολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.23 16:15:17 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ. «Λειτουργικές και ανατομικές διαταραχές του κατώτερου ουροποιητικού στις γυναίκες»

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ. «Λειτουργικές και ανατομικές διαταραχές του κατώτερου ουροποιητικού στις γυναίκες» Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ. Ν. «Παπαγεωργίου» Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ «Λειτουργικές και ανατομικές διαταραχές του κατώτερου ουροποιητικού στις γυναίκες» 2 ο Ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα