TWELVE YEARS GRADUATE PROGRAM MEDICINAL CHEMISTRY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TWELVE YEARS GRADUATE PROGRAM MEDICINAL CHEMISTRY"

Transcript

1 Π ρ ό γ ρ α µ µ α ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ METAΠTYXIAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 10 ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο µ ε ι ε θ ν ή Σ υ µ µ ε τ ο χ ή «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Προϊόντων» Τµήµατα Χηµείας και Φαρµακευτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Μαρτίου 2009 ιάλεξη ηµήτριος Νανόπουλος Ακαδηµαϊκός Πανεπιστήµιο Texas ΑΜ Η.Π.Α. Το Μεγάλο Πείραµα του CERN: Ένα Γιγάντιο Βήµα στην Ανθρώπινη Γνώση TWELVE YEARS GRADUATE PROGRAM MEDICINAL CHEMISTRY P r o g r a m 10 th C o n f e r e n c e I n t e r n a t i o n a l P a r t i c i p a t i o n MEDICINAL CHEMISTRY: Drug Discovery and Design Departments of Chemistry and Pharmacy UNIVERSITY OF PATRAS Conference and Cultural Center March 18-20, 2009 Το Συνέδριο είναι Αφιερωµένο στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και τη Μεταπτυχιακή Έρευνα

2 Πέµπτη 19/03/2009, ώρα 12:00 14:00 Τελετή Έναρξης Συνεδρίου Παρουσίαση Οµιλητών από την κα. Σοφία Παπαδοπούλου Προσφωνήσεις από: Πρυτανικές Αρχές Πανεπιστηµίου Πατρών Κοσµήτορες Σχολής Θετικών Επιστηµών και Σχολής Επιστηµών Υγείας Προέδρους Τµηµάτων Σχολής Θετικών Επιστηµών και Σχολής Επιστηµών Υγείας Χαιρετισµοί από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Φίλιππο Τσαλίδη, τον Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων Καθηγητή κ. Αθανάσιο Κυριαζή, και τον Πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών Καθηγητή κ. ηµήτριο Κυριακίδη Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Ιατρική Χηµεία: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Προϊόντων» από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του Προγράµµατος, Καθηγητή κ. Ιωάννη Ματσούκα ώδεκα Χρόνια Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Ιατρική Χηµεία ώδεκα Χρόνια Αριστείας Παρουσίαση του Έργου του Ακαδηµαϊκού ηµητρίου Νανόπουλου από τον Καθηγητή Χηµείας κ. Μιχάλη Ορφανόπουλο, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Απονοµή Αναµνηστικών Μεταλλίων στον Ακαδηµαϊκό κ. ηµήτριο Νανόπουλο από το Πανεπιστήµιο Πατρών και το Μ.Π.Σ. Ιατρική Χηµεία ιάλεξη από τον Ακαδηµαϊκό κ. ηµήτριο Νανόπουλο Το Μεγάλο Πείραµα του CERN: Ένα Γιγάντιο Βήµα στην Ανθρώπινη Γνώση Απονοµή Τιµητικών ιπλωµάτων σε Αριστούχους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία Απονοµή των Μεταπτυχιακών ιπλωµάτων Ειδίκευσης στους Αποφοίτους της 10 ης Σειράς του Μ.Π.Σ. Ιατρική Χηµεία, από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πατρών κ. Σταύρο Κουµπιά Μουσική Εκδήλωση Αφιέρωµα στο Συνέδριο: Μίµης Πλέσσας

3 21:00 είπνο Έναρξης Συνεδρίου Ταβέρνα Το Σταυροδρόµι, Ρίο Τετάρτη 18/03/2009 Πέµπτη 19/03/2009 9:00-9:30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ Εργαστηριακές Φαρµακευτικές Συνθέσεις Ανάλυση - Σχεδιασµός Προεδρείο:. Παπαϊωάννου - Α. Γιωτάκης- M. Ορφανόπουλος 9:30-9:40 Ι. Ματσούκας, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών Σαρτάνες: Νέα Γενιά Αντιυπερτασικών Προίόντων Ελσαρτάνες: Η Ελληνική Συµβολη Sartans: A new Generation of Antihypertensives Elsartans: The Greek Contribution 9:40-9:50 Π. Βεργίνης, Harvard Medical School and Department of Cancer Immunology & AIDS, Dana-Farber Harvard University, U.S.A. Επαγωγή Aντιγόνο-Eιδικών Ρυθµιστικών Τ Κυττάρων σε ποντίκια: Ανίχνευση και Στόχοι ράσεις Induction of Antigen-specific Regulatory T cells in Wild-type Mice: visualization and targets of suppression 9:50-10:00 Ε. Πανταζάκα, Department of Pharmacology, University of Cambridge, U.K. Φθορίζουσες Πρωτεΐνες: Πολύτιµα Εργαλεία Στην Κυτταρική Βιολογία Και Την Ιατρική Fluorescent Proteins: Valuable Tools in Cellular Biology and Medicine 10:00-10:10 Μ. Χατζηαποστόλου, Molecular Oncology Research Institute, Tufts Medical Center, Boston, U.S.A. Η κινάση Tpl2 συµµετέχει σε µονοπάτια µεταγωγής σήµατος που διεγείρονται από υποδοχείς GPCRs και προάγει την κυτταρική µετανάστευση Tpl2 transduces GPCR signals that promote actin cytoskeleton reoganization and cell migration 10:10-10:20 Γ. Βασιλικογιαννάκης, Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης Από Απλά Φουράνια σε Βιοδραστικά Πολυοξυγονωµένα Φυσικά Προϊόντα From Simple Furans to Bioactive Polyoxygenated Natural Product 10:20-10:30 Α. Μουζάκη, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών Ανοσολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών Αναλόγων Επιτόπων της Μυελίνης: Επίδραση στην έκφραση και λειτουργία των T Ρυθµιστικών Κυττάρων σε ασθενείς µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Effect οf Peptide Analogs of Myelin Epitopes on the numbers of Peripheral Blood Cd4 + Cd25 + Foxp3 + T Regulatory Cells of Multiple Sclerosis (Ms) Patients 10:30-10:40 Γ. Πατρινός, Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών Φαρµακογονιδιωµατική: Ανοίγοντας Τον ρόµο Για Την Εξατοµικευµένη Ιατρική Pharmacogenomics: Paving the Path to Personalized Medicine 10:40-10:50 Α. Θεοχάρης, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών O Ρόλος των Πρωτεογλυκανών στην Ρύθµιση της δραστικότητας του συµπληρώµατος σε Κακοήθειες The role of Proteoglycans in the regulation of complement activity in tumors

4 10:50-11:00. Χατζηπάυλου Λίτινα, Τοµέας Φαρµακευτικής Χηµείας, Τµήµα Φαρµακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χαλκόνες: Μια Οµάδα Ενώσεων µε Βιολογική προϊστορία και µέλλον. Συνθετικές προσπάθειες και πιθανές Βιολογικές ράσεις Chalcones : A Group οf compounds with Biological past and future. Synthetic approaches and possible Biological activities 11:00-11:10 Α. Κουµαριανού, Μονάδα Ιατρικής Ογκολογίας, ΑΤΤΙΚΟ Γενικό Νοσοκοµείο, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Imperial College,School of Medicine, Hammersmith Hospital, London University, UK Εµβόλια Καρκινικών Αντιγόνων στην Θεραπεία Καρκίνου Πνεύµονα Tumor Antigen Vaccines in the treatment of Lung Cancer 11:10-11:20 Κ. Κυπραίος, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, Medical School, Boston University, U.S.A. ηµιουργία Ανασυνδυασµένων µορφών της Απολιποπρωτεΐνης Ε µε Βελτιωµένες Βιολογικές Ιδιότητες Generation of a Recombinant Apoe form with improved Biological Functions 11:20-12:00 ιάλειµµα - Poster Session 12:00-14:00 Τελετή Έναρξης Συνεδρίου Χαιρετισµοί Οµιλία ηµητρίου Νανόπουλου Το Μεγάλο Πείραµα του CERN: Ένα Γιγάντιο Βήµα στην Ανθρώπινη Γνώση 14:00-15:00 ιάλειµµα Ανοσολογία Μηχανισµοί - Προϊόντα (Βασική Έρευνα) Εισηγήσεις Νέων ιακεκριµένων Ερευνητών Συνεργατών και Αποφοίτων του ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία Προεδρείο: Α. Κουµαριανού Α. Μουζάκη L. Propert Ε. Παπαδηµητρίου 15:00-15:10 Α. Λουρµπόπουλος, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ Κυτταρικά Μοσχεύµατα στην πειραµατική εστιακή Ισχαιµία του εγκεφάλου: Αφορµή για Χηµική Σύνθεση Cellular grafts in experimental focal ischemia: Source for Chemical Synthesis 15:10-15:20 X. Κοντογιώργης, Τµήµα Φαρµακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Κουµαρινικός ακτύλιος: Φαρµακοφόρος οµή Για Τη Σύνθεση Μικρών Μορίων Με Πιθανή Αντιφλεγµονώδη Και Αντιθροµβωτική ράση Coumarin Ring as Template for Synthesis of small Molecules with possible anti-inflammatory and Antiplatelet activity 15:20-15:30 Κ. Ταµβακόπουλος, Εργαστήριο Φαρµακολογίας Φαρµακοτεχνολογίας, ΙΙΒΕΑΑ Αξιολόγηση του Leuprolide και αναλόγων του σε µύες: Φαρµακοκινητική µελέτη, Μεταβολισµός και προσδιορισµός Βιοδεικτών µε χρήση Υγρής Χρωµατογραφίας - Φασµατοµετρίας Μάζας (LC - MS/MS) Evaluation of Leuprolide and novel analogues in mice; Pharmacokinetics, Metabolism and biomarker measurements by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC - MS/MS) 15:30-15:40 Α. Τζάκος, Τοµέας Οργανικής Χηµείας και Βιοχηµείας, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Η Βασική Πρωτεΐνη της Μυελίνης: Οι Αταξίες, οι Σύντροφοι και η Ασθένεια Myelin Basic Protein: Disorder, Partners and Disease

5 Ω ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 15:40-15:50. Βουρλούµης, Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας, Εργαστήριο «Χηµικής Βιολογίας Φυσικών Προϊόντων και Σχεδιασµένων Μορίων», ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Μικρές Άκαµπτες οµές Σχεδιασµένες να Στοχεύουν το Βακτηριδιακό Ριβοσωµα Unnatural rigid scaffolds targeting the bacterial ribosome 15:50-16:00 Ε. Φρυλίγγου, Florence University, Italy Πεπτιδική Σύνθεση µε µικροκύµατα σε στερεή φάση ενός πολλαπλού Αντιγονικού Πεπτιδίου (ΜΑΡ) µε δυο διακλαδώσεις και τον Ανοσοκυρίαρχο Επίτοπο της Μυελίνης του ποντικού, MOG Μicrowave assisted solid phase Peptide Synthesis of a Multiple Antigen Peptide (MAP) with two branches, containing the Immunodominant Epitope of rat myelin, MOG :00-16:10 Μ. Κατσάρα, Austin Research Institute, Australia Τροποποιηµένα πεπτίδια συζευγµένα µε ανηγµένη µαννάνη προάγουν αλλαγή της ανοσολογικής απόκρισης σε πειραµατικά µοντέλα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας Peptide mutants conjugated to reduced mannan shift immune responses in animal models 16:10-16:20 Μ. Παπακωνσταντίνου, Medical School, George Washington University in St. Louis, U.S.A οµή της µειζοθροµβίνης desf1 απουσία αναστολέα Structure of meizothrombin desf1 free of inhibitors 16:20-16:30 Ν. Ζαχαράκης, Η Συστηµική Σκλήρυνση είναι µια T-Cell ασθένεια: Ταυτοποίηση TCR αλυσίδας σε ασθενείς Systemic Sclerosis (Ssc) is a T-Cell Disease: Identification of Clonally Expanded Α- Chain TCR Transcripts in skin biopsies of patients with SSC of recent 16:30-16:40 Α. Λυµπερόπουλος, Medical School, Thomas Jefferson University, Philadelphia, U.S.A. Η Kανδεσαρτάνη και η Bαλσαρτάνη είναι οι πιο ισχυροί αναστολείς της παραγωγής Aλδοστερόνης µέσω Eπινεφριδικής β-aρρεστίνης 1 Candesartan and Valsartan are the most potent inhibitors of adrenal beta-arrestin 1- mediated aldosterone production 16:40-16:45 Α. Παύλου, ιδάκτωρ Βιολογίας, Bionova Νέα εργαλεία µεταφοράς Τεχνολογίας 16:30-16:35 Βράβευση Αριστούχων Φοιτητών του ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία από την MALVA 16:35:-17:00 Βράβευση Καλύτερης Αναρτηµένης Ανακοίνωσης 21:00 είπνο στο Eστιατόριο Ιφιγένεια Παρασκευή 20/03/2009 9:30 14:00 Εκδροµή - Εκπαιδευτική Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Επισκεπτών σε R & D Μονάδες Χηµικής και Φαρµακευτικής Τεχνολογίας, στο Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών και στη Βιοµηχανική Ζώνη Πατρών. Επίσκεψη στη Γέφυρα Ρίο - Αντίρριο Χαρίλαος Τρικούπης. 14:00 Γεύµα

6 Ω ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αποφοιτήσαντες από το ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία µε Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης και Επιβλέποντες ( ) Σύνολο: 164 Πρώτη Σειρά: Εγγραφέντες το 1998/Αποφοιτήσαντες το 2000 Αναστασιάδου Μ. Επιβλέπων: Θ.Τσεγενίδης Μηλιτσοπούλου Μ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Αυγέρος Σ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Μητροπούλου Θ. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Βαρούνη Σ. Επιβλέπων: Κ.Πούλος Παναγιωτοπούλου Μ. Επιβλέπων: Σ. Παπαϊωάννου Γκιάτας Ν. Επιβλέπων: Ι.Ματσούκας Παναγόπουλος Α. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Γούλας Σ. Επιβλέπων:. Γάτος Σαρηγιάννης Ι. Επιβλέπων: Γ.Σταυρόπουλος εράος Σ. Επιβλέπων: Ι.Ματσούκας Σηφακάκη Κ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Ζώγα Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Σκαρίµπα Ε. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Κορακάκης Γ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Σταυροπούλου Κ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Κουµεντάκος Σ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Τάταρη Μ. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Λυµπερόπουλος Α. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας Τζοβόλου. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Μάνεση Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Χαζηαποστόλου Μ. Επιβλέπων: Σ. Παπαϊωάννου εύτερη Σειρά: Εγγραφέντες το 1999/Αποφοιτήσαντες το 2001 Βακαλοπούλου Π. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Κωνσταντοπούλου Κ. Επιβλέπων:. Γάτος Ζώµπρα Κ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Λάππας Ι. Επιβλέπων:. Γάτος Καλαϊτζή Β. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Λεπενιώτη Α. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Κάπου Α. Επιβλέπων: Σ. Νικολαρόπουλος Μαστρογιάννη Ο. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Καρέτσου Ε. Επιβλέπων: Ε. Παπαδηµητρίου Νικολακοπούλου Π. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Κατακάλου Χ. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Τσιακόπουλος Ν. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Κατσουγκράκη Π. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Πολυγένης. Επιβλέπων Θ. Τσεγενίδης Κυρίκου Ι. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Χουβαρτάς Σ. Επιβλέπων: Χ. Καµούτσης Τρίτη Σειρά: Εγγραφέντες το 2000/Αποφοιτήσαντες το 2002 Αγόρος Κ. Επιβλέπων: Χ. Καµούτσης Μαγουλάς Γ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Αδαµόπουλος Π. Επιβλέπων: Κλ. Μπάρλος Μπελεκούκιας Κ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Ανδρούτσου Μ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Παπακωνσταντίνου Μ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Γάτος Π. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Προύσαλης Κ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης εράος Γ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Σίδερης Σ. Επιβλέπων: Ε. Παπαδηµητρίου Καστρούνη Ε. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Σταυροπούλου Χ. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Κλιάφα Ε. Επιβλέπων: Ε. Παπαδηµητρίου Φράγκου Α. Επιβλέπων:. Γάτος Λύγδας Χ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Τέταρτη Σειρά: Εγγραφέντες το 2001/Αποφοιτήσαντες το 2003 Βαµβάτσικος Κ. Επιβλέπων:. Γάτος Μάρκος Σ.Επιβλέπων:. Γάτος Γασπαρινάτου Χ. Επιβλέπων: Χ. Καµούτσης Νικολινάκου Α. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας ηµητρέλλος Β. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Ζανιά Νταλταγιάννη Χ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Π. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Παπαγεωργίου Γ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Ζουριδάκης Μ. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Παπαδηµητρίου Π. Επιβλέπων: Σ. Νικολαρόπουλος Καραχάλιου. Επιβλέπων:. Γάτος Ρουµελιώτη Π. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Καρκούλιας Γ. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Στάµου Α. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας Κασκάνη Χ. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Τζαβάλας Σ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Κελαϊδώνης Κ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Τσέλιος Θ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Κυρίτσης Ν. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Φουρτούνα Μ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Πέµπτη Σειρά: Εγγραφέντες το 2002/Αποφοιτήσαντες το 2004 Hussein A.Επιβλέπων: Χ. Καµούτσης Μανιουδάκη Μ. Επιβλέπων: Ε. Παπαδηµητρίου Αναστασοπούλου Μ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Πανταζάκα Ε. Επιβλέπων:.Παπαϊωάννου Ανδριοπούλου Π. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας Παπαναστασίου Ι. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Γαρνέλης Θ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Παππά Χ.Επιβλέπων: Γάτος Γούλα Η. Επιβλέπων:. Γάτος Πετρίδου Έ. Επιβλέπων: Παπαϊωάννου -Γ. Τσιβγούλης Ζάντε Χ. Επιβλέπων: Θ.Τσεγενίδης Σάκκουλα Ε. Επιβλέπων: Ν. Τσοπάνογλου Ζαχαράκης Ν. Επιβλέπων: Ν. Τσοπάνογλου Συνοδινός Λ. Επιβλέπων: Γ.Πάϊρας Θεοδωροπούλου Π. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης Τσίπα Χ. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Κατσάρα Μ. Επιβλέπων: Ν.Καραµάνος-I. Ματσούκας Φωτεινόπουλος Γ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Λαµπροπούλου Ε. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης Χαρµπίλα Α. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Μακροδούλη Ε. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος

7 Ω ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙA Έκτη Σειρά: Εγγραφέντες το 2003/Αποφοιτήσαντες το 2005 Βασιλείου Ζ. Επιβλέπων:. Γάτος Ρεσβάνη Α. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Γαλανάκης Π. Επιβλέπων: Γ. Σπυρούλιας Φρυλίγγου Ε. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Θεοδωρακοπούλου Ό. Επιβλέπουσα: Ε. Παπαδηµητρίου Φωτεινόπουλος Γ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Καραθανασοπούλου Ι. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Χριστοδούλου Μ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Λεβεντάκου Β. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Χριστόπουλος Π. Επιβλέπουσα: Α. Μουζάκη Μουλκιώτη Χ. Επιβλέπουσα: Ε. Παπαδηµητρίου Χρυσάνθη. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Μποζονέλος Κ. Επιβλέπων:. ράϊνας Έβδοµη Σειρά: Εγγραφέντες το 2004/Αποφοιτήσαντες το 2006 Αθανασίου Μ. Επιβλέπουσα: Φ. Λάµαρη Κοκκινογούλη Β. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Αθανασοπούλου Ε. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Κοκόλη Σ. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας Αναστασόπουλος Χ. Επιβλέπων:Γ. Σταυρόπουλος Κοσµίδης Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Βασιλόπουλος Ι. Επιβλέπων:. Γάτος Κουτσανδρέα Ε. Επιβλέπων: Σ. Νικολαρόπουλος Γιαννούσα Σ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Λαλιώτη Ν. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας άλκας Γ. Επιβλέπων: Γ. Σπυρούλιας Ματσούκας Μ. Επιβλέπων: Θ. Τσέλιος Ζαχαριάδου Σ. Επιβλέπων: Γ. Τσιβγούλης Νανούρη Κ. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Θωµοπούλου Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Παππά Ε. Επιβλέπουσα: Β. Μαγκαφά Καρακώστα Ε. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Σελασίδη Φ. Επιβλέπων: Γ. Πάϊρας Καρρά Θ. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Σκιαδά Μ. Επιβλέπουσα: Β. Μαγκάφα Κατσουλάκου Ε. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Χολέβα Α. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Όγδοη Σειρά: Εγγραφέντες το 2005/Αποφοιτήσαντες το 2007 Γκλεζάκος Π. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος Ξένου Ε. Επιβλέπουσα: Α. Μουζάκη Ευαγγελοπούλου Α. Επιβλέπουσα: Β. Μαγκαφά Παπαστρατάκος Α. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης Κατσιάρας Β. Επιβλέπων: Κ. Μπάρλος Σαδίκογλου Ε. Επιβλέπουσα: Ε. Παπαδηµητρίου Κέππα Π. Επιβλέπων: I. Mατσούκας Σκορδά. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Λαιµού. Επιβλέπων: Θ. Τσέλιος Σοφέτης Α. Επιβλέπων: Θ. Ζαφειρόπουλος Μπαριάµης Σ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Στρούµπου Α. Επιβλέπων: Κ. Πούλος Νταής Α. Επιβλέπων:. Γάτος Τάτση Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Ντασκαγιάννη Σ. Επιβλέπων: Ν. Καραµάνος Ένατη Σειρά: Εγγραφέντες το 2006/Αποφοιτήσαντες το 2008 Βεργανελάκη Α. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Ντέλλος Φ. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος εληγιάννη Ε. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης Σταυρινού Ε. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Κατσιαρίδης Α. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Τσάρκος Ι. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Μιχαλάτου Μ. Επιβλέπων: Θ. Τσέλιος Τσόλκα Ό. Επιβλέπων: N. Τσοπάνογλου Μπατιστάτος Μ. Επιβλέπων: Σ. Νικολαρόπουλος εκατη Σειρά: Εγγραφέντες το 2007/Αποφοιτήσαντες το 2009 Mwanasaka M. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Κροκίδης Μ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου Ζαµπάτης. Επιβλέπων: Ν. Τσοπάνογλου Λαµπούση Κ. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης Ζαχαρίας Ν. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας Περδικάρης Γ. Επιβλέπων: Ε. Παπαδηµητρίου Καραβία Ε. Επιβλέπων: Θ. Τσεγενίδης Πολυζώη Β. Επιβλέπουσα: Α. Μουζάκη Κασπίρης Α. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης Μανιά Μ. Επιβλέπων:. Γάτος Κουζέλης Γ. Επιβλέπων:. Βύνιος Αποφοιτήσαντες από το ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία µε ιδακτορική ιατριβή και Επιβλέποντες ( ) Σύνολο: 19 Γούλας Σ. Επιβλέπων:. Γάτος, 2003 Καρκούλιας Γ. Επιβλέπων:Χ. Φλωρδέλλης, 2006 Λυµπερόπουλος Α. Επιβλέπων: X. Φλωρδέλλης, 2003 Ζώµπρα Α. Επιβλέπων:Π. Κορδοπάτης, 2006 εράος Σ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας, 2004 Μαγουλάς Γ. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου, 2006 Κυρίκου Ι. Επιβλέπων: Κ. Πούλος, 2004 Husein A.Επιβλέπων: X. Καµούτσης, 2007 Τσιακόπουλος Ν. Επιβλέπων:. Παπαϊωάννου, 2004 Κάπου Α. Επιβλέπων: Π. Κορδοπάτης, 2007 Ζώγα Α. Επιβλέπων:Ι. Ματσούκας, 2004 Ζανιά Π. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης, 2007 Βακαλοπούλου Π. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος, 2005 εράος Γ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας, 2007 Μάνεση Αναστασία Επιβλέπων Θ. Ζαφειρόπουλος 2005 Κασκάνη Χ. Επιβλέπων: Κ. Πούλος, 2007 Μαστρογιάννη Ο. Επιβλέπων:Χ. Φλωρδέλλης, 2006 Ανδρούτσου Μ. Επιβλέπων: Ι. Ματσούκας, 2008 Σαρηγιάννης Ι. Επιβλέπων: Γ. Σταυρόπουλος, 2006 Παπακωνσταντίνου Μ. Επιβλέπων: Χ. Φλωρδέλλης, 2006

8 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ METAΠTYXIAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Προϊόντων» MEDICINAL CHEMISTRY: Drug Discovery and Design ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: 1.Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών 2. Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών 3. Μέλη ΕΠ Τµήµατος Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών 4. ιεθνές ίκτυο Συνεργατών Βιοϊατρικής Έρευνας Το Πρόγραµµα Προσφέρει: Μαθήµατα Εργαστήρια Ερευνητική Μεθοδολογία Σεµινάρια και ιαλέξεις σε θεµατικές περιοχές της Ιατρικής Χηµείας Το Πρόγραµµα Οδηγεί: Σε ίπλωµα Ειδίκευσης (ΜASTER S) Σε ιδακτορικό ίπλωµα ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Ματσούκας (Επιστηµονικός Υπεύθυνος), Ν. Καραµάνος, Π. Κορδοπάτης, Σ. Νικολαρόπουλος,. Παπαϊωάννου, Θ. Τσεγενίδης, Θ. Τσέλιος, Γ. Τσιβγούλης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οι ιδάσκοντες στο ΜΠΣ Ιατρική Χηµεία ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Συνεργάτες και Τιµηθέντες από το Πρόγραµµα) ηµήτριος Νανόπουλος (2009) Jean-Marie Lehn (2008) Κυριάκος Νικολάου (2007) Άρης Πατρινός (2006) Χαράλαµπος Γαβράς (2005) Κωνσταντίνος Σέκερης (2004) Μιχάλης Μαραγκουδάκις (2003) Χρήστος Πλατσούκας (2002) Αθανάσιος Γιάννης (2001) Βάσω Αποστολοπούλου (2000) Υπό την Αιγίδα του Πανεπιστηµίου Πατρών, της Περιφέρειας Νοτιοδυτικής Ελλάδας, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, του ήµου Πατρέων, της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, της Ελληνικής Εταιρείας Φαρµακοχηµείας. Γραµµατεία Προγράµµατος / Συνεδρίου Μαρία Κρεµαστιώτη Τηλ: , FAX: , , Πληροφορίες: CPR-Conference Public Relations, Τηλ: , FAX:

9 ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο μ ε Δ ι ε θ ν ή Σ υ μ μ ε τ ο χ ή «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων»

9 ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο μ ε Δ ι ε θ ν ή Σ υ μ μ ε τ ο χ ή «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» Π ρ ό γ ρ α μ μ α ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ METAΠTYXIAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο μ ε Δ ι ε θ ν ή Σ υ μ μ ε τ ο χ ή «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» Τμήματα Χημείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Μ.Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων -5 Απριλίου 0 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας

13 ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 13 ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων & 1 ο FP7-7-SEE-DRUG

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, ώρα 11:30 Αμφιθέατρο Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, ώρα 11:30 Αμφιθέατρο Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (1997-2014) 15 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτης Γ. Ζουµ ουλάκης. Χηµικός - Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτης Γ. Ζουµ ουλάκης. Χηµικός - Ερευνητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Γ. Ζουµ ουλάκης Χηµικός - Ερευνητής 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Παναγιώτης Ζουµπουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19/8/1974 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 18/6/1960 Διεύθυνση εργασίας: Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 20 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΣΥΝΕΔΡΙΟY ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οργάνωση ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητή Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Καθηγητή Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγητή Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΤΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προσωπικές Πληροφορίες... σελ. 5 Τίτλοι σπουδών...σελ. 6 Σπουδές-Θέσεις...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» απολογισμός 2008 Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕχΝOπΟλΙς» ΔHΜΟυ ΑΘΗΝΑIωΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑ 9,84. *3/6/2013: 2 η Πανελλήνια Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

«ΤΕχΝOπΟλΙς» ΔHΜΟυ ΑΘΗΝΑIωΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑ 9,84. *3/6/2013: 2 η Πανελλήνια Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Φαρμακευτικές Επιστήμες ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των «ΤΕχΝOπΟλΙς» ΔHΜΟυ ΑΘΗΝΑIωΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (Π.Ε.Φ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Απολογισμός 2004 σελίδα 1

Πρόλογος. Απολογισμός 2004 σελίδα 1 Πρόλογος Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται ο επιστημονικός και οικονομικός απολογισμός του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (Ι/Ρ- ΡΠ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για το έτος 2004. Κατά τη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2015)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2015) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2015) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΡΙΛΑΣ Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Διευθυντής του Τομέα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Για εξέλιξη Στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΑΘΗΝΑ 11.06.2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας. της Ελληνικής Ακαδημίας ΝευροΑνοσολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας. της Ελληνικής Ακαδημίας ΝευροΑνοσολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ελληνικής Ακαδημίας ΝευροΑνοσολογίας για τη Σκλήρυνση κατά πλάκας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 18-20 Οκτωβρίου 2013 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Αγαπητοί συνάδελφοι Εκ μέρους του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Hypertension Transdermal Delivery Company Profile Eldrug S.A is a spin off Biotechnology Company established in January 2007, with expertise in Drug Multiple Sclerosis Immunotherapy Cancer LHRH Peptides

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρεάδου Ιωάννα. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με την ιδιότητα του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής είμαι στην ευχάριστη

Ανδρεάδου Ιωάννα. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με την ιδιότητα του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής είμαι στην ευχάριστη ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αγαπητοί συνάδελφοι, Ανδρεάδου Ιωάννα Αντιμησιάρη Σοφία Δεμέτζος Κωνσταντίνος Με την ιδιότητα του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής είμαι στην ευχάριστη Κοντογιάννης Χρήστος θέση να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2004-1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2003-1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία σε Συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία σε Συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα 1 o Συνέδριο Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας Ελληνικό Φάρμακο: Υγεία και Ανάπτυξη ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία σε Συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα Καθηγητής Γιάννης Ματσούκας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2005-1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η. του ημητρίου

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η. του ημητρίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η του ημητρίου Καθηγητή Νανοτεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Απολογισμός 2005 σελίδα 1

Πρόλογος. Απολογισμός 2005 σελίδα 1 Πρόλογος Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται ο επιστημονικός και οικονομικός απολογισμός του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (Ι/Ρ-ΡΠ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για το έτος 2005. Tο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. who is who EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. who is who EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ H ανάγκη εκσυγχρονισµού και ανανέωσης σε επίπεδο θεσµών, καθώς και η έλλειψη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραντώνης, Msc, PhD. Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χαράλαμπος Καραντώνης, Msc, PhD. Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χαράλαμπος Καραντώνης, Msc, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΡΙΝΑ Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΗ Ερευνήτρια B Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Αγία Παρασκευή Αττικής 15310 Τηλ. : 210 6503626, 210 6503584 Fax : 210 6511767 E-mail : achroni@bio.demokritos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2000-3- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ... ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2012-1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς η ανταπόκριση, ιδιαίτερα από τους φοιτητές της φαρμακευτικής, ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς η ανταπόκριση, ιδιαίτερα από τους φοιτητές της φαρμακευτικής, ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, Με την ιδιότητα του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής σας καλωσορίζω στο «Πρώτο Συνέδριο Φαρμακευτικών Επιστημών: Από την Έρευνα στην Κοινωνία». Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Συνέδριο Χηµείας Ελλάδος-Κύπρου. «Χηµεία, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση» 10 έως 13 εκεµβρίου 2004 Θεσσαλονίκη Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

8 ο Συνέδριο Χηµείας Ελλάδος-Κύπρου. «Χηµεία, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση» 10 έως 13 εκεµβρίου 2004 Θεσσαλονίκη Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8 ο Συνέδριο Χηµείας Ελλάδος-Κύπρου µε θέµα «Χηµεία, Ποιότητα Ζωής και Εκπαίδευση» 10 έως 13 εκεµβρίου 2004 Θεσσαλονίκη Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ιάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστηµόνων για την Παιδική & Εφηβική Πολλαπλή Σκλήρυνση»

«ιάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστηµόνων για την Παιδική & Εφηβική Πολλαπλή Σκλήρυνση» 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚIΑΣ µε θέµα: «ιάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστηµόνων για την Παιδική & Εφηβική Πολλαπλή Σκλήρυνση» 16-18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα