brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach"

Transcript

1 brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach

2

3

4

5 Vďaka nekonečnej dobrote a štedrosti Trojjediného Boha, dnes, 3. apríla roku Pána 2015, v dvojnásobnom Veľkom Piatku, počas ktorého si Nevesta Božieho Baránka, sv. Katolícka Cirkev, liturgicky pripomína a slávi najláskyplnejší Deň Veľký Piatok, 3. apríl roku Pána 33, Deň, v ktorom sa na Golgote, na kríži zrodila z kopijou prebodnutého boku svojho Ženícha ukrižovanej Nekonečnej Lásky, Bohočloveka Ježiša Krista, Deň, v ktorom ju na Golgote, na kríži jej Ženích vykúpil, očistil..., Deň, v ktorom jej na Golgote, na kríži jej Ženích vyznal svoju bezhraničnú lásku, ktorou ju miluje, touto knihou, ktorá nesie názov: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach, kladieme uholný kameň 1. knihu VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE, ktorú ak je to vôľa zmŕtvychvstalej oslávenej ukrižovanej Nekonečnej Lásky, vôľa Božia! budú vytvárať ďalšie, v istom zmysle samostatné knihy: 2. kniha: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky vo Fibonacciho postupnosti, 3. kniha: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v prvočíslach atď

6 O čom je kniha V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach? S Božou pomocou sa máličko ponára (najmä) do Božej svätej, tajomnej, múdrej, bezodnej hlbiny postupnosti dokonalých čísel, aby z nej pre čitateľa vylovila niekoľko obdivuhodných Božích, resp. Božích KRISTO-STAUROCENTRICKÝCH vzácnych prorockých tajomstiev. (Pozn.: gr. ΣΤΑΥΡΟΣ = STAUROS = KRÍŽ, teda Božie KRISTO-STAUROCENTRICKÉ prorocké tajomstvá sú také, ktorých CENTROM srdcom je UKRIŽOVANÝ Bohočlovek, náš Pán Ježiš KRISTUS.) +++ Aký je cieľ knihy V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach? Rovnaký, ako má celá VEĽKÁ KNIHA O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE, všetky jej knihy: Čo najviac chce osláviť ukrižovanú Nekonečnú Lásku a skrze Ňu Nekonečnú Lásku Trojjediného Boha, a tiež byť pre čím viacerých ľudí pomocou k dosiahnutiu večnej spásy, ktorá sa z Božej vôle dosahuje JEDINE skrze sv. Katolícku Cirkev (KKC: )! +++ Skôr, ako sa na väčšiu slávu Trojjediného Boha a pre dobro ľudí ponoríme do obdivuhodnej Božej svätej, tajomnej, múdrej, bezodnej hlbiny postupnosti dokonalých čísel, je potrebné, aby sme svoju pozornosť zamerali na niekoľko dôležitých poznámok: 1. poznámka: Táto kniha obsahuje veľa dôležitých, obohacujúcich skratkovitých odkazov. Vysvetlenie skratkovitých odkazov: a) odkaz na Katechizmus Katolíckej Cirkvi: napr.: KKC: 766 = 766. paragraf Katechizmu Katolíckej Cirkvi; b) odkaz na Božie slovo (= Biblia), ktoré obsahuje 73 posvätných kníh (KKC: 120): napr.: Lk 9, 23 24; 23, 26; 33 34; 46 = Biblia, Evanjelium podľa Lukáša: 9. kapitola, verše: 23. až 24. a 23. kapitola, verše: 26. a 33. až 34. a 46.; c) odkaz na grécky preklad Starého zákona z hebrejčiny (= 70 = rím. LXX = lat. Septuaginta = Sedemdesiat = grécka Septuaginta = gr. LXX), asi z 3. stor. pred Kristom: napr.: v gr. LXX: Iz 53, 1 12 = v gréckej verzii Starého zákona (= gr. Septuaginta) Iz 53,

7 2. poznámka: Vzhľadom na to, že v texte sa vyskytujú zátvorky v zátvorkách, ktoré ohraničujú istý celok, používame ich kvôli prehľadnosti v týchto štyroch podobách: 1. ( ) 2. [ ] 3. { } 4. / / napr.: [... (...)... (... {...}...)... (...)... ] a pod poznámka: 1. kniha (podobne ako aj ďalšie knihy) VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE často hovorí o KRISTO-STAUROCENTRIZME. Čo je to KRISTO-STAUROCENTRIZMUS? KRISTO-STAUROCENTRIZMUS poukazuje na CENTRUM celého Božieho stvorenia na KRISTOV oslávený svätý životodarný KRÍŽ (= gr. ΣΤΑΥΡΟΣ = STAUROS), resp. na UKRIŽOVANÚ Nekonečnú Lásku, t. j. na UKRIŽOVANÉHO Bohočloveka, nášho Spasiteľa Ježiša KRISTA, ktorý na tretí deň vstal z mŕtvych... KRISTO-STAUROCENTRIZMUS je: a) prorocká pečať celého Božieho stvorenia, b) kľúč na odomknutie (= nájdenie a pochopenie) nespočítateľného množstva obdivuhodných vzácnych Božích KRISTO-STAUROCENTRICKÝCH tajomstiev v Božom stvorení, c) kľúč na odomknutie (= nájdenie a pochopenie) nespočítateľného množstva obdivuhodných vzácnych Božích KRISTO-STAUROCENTRICKÝCH tajomstiev v Božom slove (= Biblii), atď poznámka: Túto knihu treba čítať v kontexte celej VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE, v ktorej všetky jednotlivé knihy sa navzájom dopĺňajú a dodávajú si väčšiu výpovednú a dôkazovú hodnotu

8 5. poznámka: Celú VEĽKÚ KNIHU O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE, všetky jej jednotlivé knihy (a teda i túto: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach) dovoľujem voľne šíriť (na internete, knižnou formou, kopírovať, prekladať do iných jazykov, atď.)! brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky +++ 8

9 Malá kniha o Božom katolícko-hebrejsko-grécko-číselnom počítaní

10

11 6. poznámka: Malá kniha o Božom katolícko-hebrejsko-grécko-číselnom počítaní. Takmer všetky knihy VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE bežne počítajú (= počítanie a ČÍTANIE písmen, slov a čísel) mnohé Božie tajomstvá BOŽÍM KATOLÍCKO-HEBREJSKO-GRÉCKO-ČÍSELNÝM spôsobom, ktorý si teraz stručne objasníme: Všemohúci Boh, do svojho mierou, počtom, váhou usporiadaného stvorenia, ktoré stvoril skrze Božie Slovo (Gn 1, 1 31; 2, 1 4; Jn 1, 1 3; 14; Kol 1, 16 17; Múd 11, 20), a do prozreteľnostnej činnosti, ktorou ho (aj životy ľudí, bez narušenia ľudskej slobodnej vôle) riadi, vpísal a stále vpisuje svoju obdivuhodnú, svätú, bezodnú, tajomnú, prorockú múdrosť a to tak, že ju je možné (samozrejme, jedine s Božím dovolením a s Božou pomocou!) skrze Božie slovo (= Biblia), ktoré Boh pre veľký úžitok ľudí napísal skrze svätopiscov HEBREJČINOU, GRÉČTINOU a ČÍSLAMI BOŽÍM KATOLÍCKO-HEBREJSKO-GRÉCKO-ČÍSELNÝM spôsobom počítať! Všemohúci Boh svoju obdivuhodnú, svätú, bezodnú, tajomnú, prorockú múdrosť vpísal aj do svojho celého Božieho slova (= Biblia). V celej Biblii (= 73 kníh) sa ukrýva nespočetné množstvo Božích tajomstiev! Ten, ktorý ich tam ukryl, t. j. Boh, VŠETKY uzamkol mnohorakými KATOLÍCKYMI kľúčmi! To znamená, existuje mnoho Božích kľúčov spôsobov, ktorými sa v Biblii (a tiež v stvorení) ukryté Božie tajomstvá dajú (s Božím dovolením a s Božou pomocou!) odomknúť, t. j. nájsť a zbaviť šatu tajomstva, ale medzi nimi sa nenájde ani JEDEN JEDINÝ, ktorý by nebol KATOLÍCKY, t. j. v ZHODE s učením sv. KATOLÍCKEJ Cirkvi! Jedným z mnohých Božích kľúčov spôsobov, ktorým sa dá (s Božím dovolením a s Božou pomocou!) v Biblii (a tiež v dokonalých číslach, Fibonacciho postupnosti, prvočíslach atď.), z nespočetného množstva v nej (resp. v nich: Biblii, dokonalých číslach...) ukrytých Božích tajomstiev nespočetne mnohé odomknúť zbaviť šatu tajomstva a vyložiť ich je mnohoraký veľký Boží kľúč: BOŽIE KATOLÍCKO-HEBREJSKO-GRÉCKO-ČÍSELNÉ počítanie. Príklad iného Božieho kľúča [ = JOTA + DĹŽEŇ = (Ježišov) KRÍŽ... ] nájdeme napr. v knihe cirkevného otca sv. Gregora z Nyssy (*ok. 335 po roku Pána 394) Život Mojžiša alebo O ceste k dokonalosti v cnosti (II, 151): Tí, ktorí sú schopní hlbšieho vnímania, v zákone ľahko uvidia tajomstvo kríža. Preto evanjelium na jednom mieste hovorí, že zo zákona sa nepominie ani JOTA, ani DĹŽEŇ (pozri: Mt 5, 18). Týmito slovami naznačuje zvislú a vodorovnú čiaru, ktoré tvoria znak KRÍŽA. 11

12 [ Doplňujúce pozn.: V Mt 5, 18: ἰῶτα... κεραία (= v slovenskom preklade, Rím 1995: písmeno... čiarka ); gr. ἰῶτα (= gr. ΙΩΤΑ = JOTA = názov gr. písmena) = gr. I a nad ním gr. κεραία = (okrem iného) gr. dĺžeň = vodorovná čiarka spolu tvoria T (=) Tau KRÍŽ, alebo pri prekrížení: (=) latinský KRÍŽ. Ďalší Boží kľúč: gr. ἰῶτα = gr. Ι = prvé písmeno gr. Ι(ΗΣΟΥΣ) = J(EŽIŠ) = (Jota + dĺžeň... =) KRÍŽ + (J{ota} = J... =) J(EŽIŠ) = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! ] Keď hľadíme na celú Bibliu (= 73 kníh, KKC: 120), ako nám ju odovzdal nekonečne múdry Boh svojou prozreteľnostnou rukou, tak máme pred očami: 1.) jej prvú časť 46 kníh Starého zákona napísanú (hlavne) HEBREJČINOU, 2.) jej prvú časť 46 kníh Starého zákona (= gr. LXX) napísanú GRÉČTINOU (= gr. LXX = GRÉCKY preklad Starého zákona z HEBREJČINY, resp. aramejčiny; autori Nového zákona a prvotná Cirkev používali a citovali GRÉCKU verziu Starého zákona), 3.) jej druhú časť 27 kníh Nového zákona napísanú GRÉČTINOU, 4.) celú Bibliu všetkých 73 kníh (KKC: 120) napísanú ČÍSLAMI, pretože každé HEBREJSKÉ aj GRÉCKE písmeno = ČÍSLO: HEBREJSKÁ ABECEDA s (číselnými hodnotami =) č. h.: א = 1, ב = 2, ג = 3, ד = 4, ה = 5, ו = 6, ז = 7, ח = 8, ט = 9, י = 10, כ = 20 [ = na konci slova (= kon.): ך = 20 ], ל = 30, מ = 40 (= kon.: ם = 40), נ = 50 (= kon.: ן = 50), ס = 60, ע = 70, פ = 80 (= kon.: ף = 80), צ = 90 (= kon.: ץ = 90), ק = 100, ר = 200, ש = 300, ת = 400, GRÉCKA ABECEDA s č. h.: Α = 1, Β = 2, Γ = 3, Δ = 4, Ε = 5, (ΣΤ = 6), Ζ = 7, Η = 8, Θ = 9, Ι = 10, Κ = 20, Λ = 30, Μ = 40, Ν = 50, Ξ = 60, Ο = 70, Π = 80, Ρ = 100, Σ = 200, Τ = 300, Υ = 400, Φ = 500, Χ = 600, Ψ = 700, Ω = 800. Teda vidíme, ako sa v tom istom Božom slove (= Biblia) prelínajú HEBREJČINA s GRÉČTINOU a ČÍSLAMI a ako HEBREJČINA stojí vedľa GRÉČTINY. Toto je dôvod, prečo v BOŽOM KATOLÍCKO-HEBREJSKO-GRÉCKO-ČÍSELNOM počítaní, 12

13 ktoré obsahuje väčšina kníh VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE veľakrát vedľa seba stoja HEBREJSKÉ a GRÉCKE slová a HEBREJČINA, GRÉČTINA a ČÍSLA sa mnohorakými (nie hocijakými, ale Božími, v súlade so zdravou katolíckou vierou!) spôsobmi vzájomne počítajú. Sám Boh vo svojom slove Biblii (Zjv 13, 17 18) hovorí o počítaní písmen... a čísel! Ukrýva sa, podobne ako napr. v postupnosti dokonalých čísel, aj v HEBREJSKEJ ABECEDE a GRÉCKEJ ABECEDE Božia svätá, tajomná, múdra hlbina obsahujúca obdivuhodné Božie, resp. Božie KRISTO-STAUROCENTRICKÉ vzácne prorocké tajomstvá? Áno! Ak Pán Boh dovolí, tak jedna z kníh VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE, kniha s názvom: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v gréckej abecede, sa ponorí do Božej svätej, tajomnej, múdrej hlbiny GRÉCKEJ ABECEDY (z menšej časti tiež HEBREJSKEJ ABECEDY), aby z nej pre čitateľa vylovila veľa obdivuhodných Božích, resp. Božích KRISTO-STAUROCENTRICKÝCH vzácnych prorockých tajomstiev. Tu je ako príklad niekoľko málo z nich: [ Pozn.: Pri čítaní toho, čo teraz bude nasledovať, treba mať na pamäti, že HEBREJSKÁ aj GRÉCKA ABECEDA bola zostavená NEKRESŤANMI (!) DÁVNO PRED (!) narodením nášho Pána JEŽIŠA KRISTA! ] Keď vtelený Boh, druhá Božská Osoba Boží Syn, Bohočlovek JEŽIŠ KRISTUS, podľa tela narodený ako ŽID (KKC: 423), povedal: Ja som ALFA a OMEGA (Zjv 22, 13), tým sa istým spôsobom stotožnil s GRÉCKOU ABECEDOU, v ktorej ALFA je PRVÉ a OMEGA POSLEDNÉ písmeno. Keď sa s pomocou Božou Ducha Svätého v ŽIDOVSKEJ (= HEBREJSKEJ) ABECEDE duchovným pohľadom múdro pozrieme (1 Kor 2, 10 16) na PRVÉ a POSLEDNÉ písmeno, tak v nich uzrieme obdivuhodné Božie proroctvo JEŽIŠA KRISTA UKRIŽOVANÉHO...! Hľa: 13

14 Začiatok HEBREJSKEJ ABECEDY = PRVÉ písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY = hebr. א = č. h. 1 = (názov tohto prvého hebr. písmena = ALEF =) hebr. אלף = č. h ] = 80 = ף + ל + א = אלף hebr. [= ALEF = (hebrejčina sa píše a číta sprava doľava) = hebr. אלף = tiež číslo TISÍC = 1000 = 1000 אלף hebr. = č. h. 111 = אלף hebr. = č. h. 1 = (názov prvého hebr. písmena =) א hebr. = = 1 = 111 = 1000 a: = 888 = č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ = JEŽIŠ (= JEŽIŠ = gr. ΙΗΣΟΥΣ = Ι + Η + Σ + Ο + Υ + Σ = = 888). (Doplňujúca pozn.: Hebr. א = názov tohto prvého hebr. písmena: hebr. אלף = hebr. אלף = TISÍC JEŽIŠ) = ישוע hebr. = 7 hebr. písmen = SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. אלף = אלף = א = Ďalej: Začiatok HEBREJSKEJ ABECEDY = PRVÉ písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY = (názov prvého hebr. písmena =) hebr. אלף = číslo 1000 = (prvé hebr. písmeno =) hebr. א = č. h. 1 = JEDEN = hebr. אחד = č. h ) = 4 = ד + ח + א = אחד hebr. (= JEDEN = = 1000 = hebr. אלף = hebr. א = č. h. 1 = JEDEN = hebr. אחד = č. h. 13 = 1000 = 1 = 13 a: = 986 = č. h. (ak gr. ΣΤ = 6 =) gr. ΧΡΙ(ΣΤ)ΟΣ = KRISTUS [ = KRISTUS = gr. ΧΡΙ(ΣΤ)ΟΣ = Χ + Ρ + Ι + (ΣΤ) + Ο + Σ = (6) = 986 ]. Ďalej: 14

15 Koniec HEBREJSKEJ ABECEDY = POSLEDNÉ písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY = hebr. ת (= T) = č. h. 400 = (názov posledného hebr. písmena = TAV =) hebr. תו = č. h ) = 6 = ו + ת = תו hebr. (= TAV = = hebr. תו = TAV = T = hebr. ת = starohebr.: +, resp.: X = hebr. ת = starohebr.: + (= grécky KRÍŽ), resp.: X (= svätoandrejský KRÍŽ), na ktorom visí UKRIŽOVANÝ (hebr. תו = č. h. 406 = = = ת... + ו 1480 =) KRISTUS = 1480 ת po hebr. písmeno ו = v hebr. abecede súčet č. h. hebr. písmen od hebr. písmena = צ 80, = פ 70, = ע 60, = ס 50, = נ 40, = מ 30, = ל 20, = כ 10, = י 9, = ט 8, = ח 7, = ז 6, = ו... = = 400 ת 300, = ש 200, = ר 100, = ק 90, = KRISTUS 1480 = ת + ש + ר + ק + צ + פ + ע + ס + נ + מ + ל + כ + י + ט + ח + ז + ו... = = = 1480 = č. h. gr. ΧΡΙΣΤΟΣ = KRISTUS (= KRISTUS = gr. ΧΡΙΣΤΟΣ = Χ + Ρ + Ι + Σ + Τ + Ο + Σ = = 1480) = KRÍŽ + JEŽIŠ KRISTUS = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalej: Koniec HEBREJSKEJ ABECEDY = POSLEDNÉ PÍSMENO HEBREJSKEJ ABECEDY = hebr. ת = starohebr. X = GRÉCKE PÍSMENO gr. Χ = (názov tohto gr. písmena =) gr. ΧΙ = gr. ΧΙ = Χ + Ι = začiatočné písmená: gr. Χ(ΡΙΣΤΟΣ) Ι(ΗΣΟΥΣ) = K(RISTUS) J(EŽIŠ) = (gr. ΧΙ =) gr. X (= svätoandrejský KRÍŽ =) KRÍŽ = K(RISTUS) J(EŽIŠ) + KRÍŽ = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! = hebr. ת = starohebr. X = gr. Χ = gr. ΧΙ [ = gr. Χ (=) č. h gr. Ι (=) č. h. 10 = ] č. h

16 = (gr. ΧΙ =) č. h. 610 (v Lk 23, 31 = gr. ΞΥΛΩΙ =) gr. ΞΥΛΟΝ = STROM = KRISTUS = STROM ŽIVOTA = KRISTUS [ Doplňujúce pozn.: KRISTUS je pravý STROM ŽIVOTA, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, DIREKTÓRIUM O ĽUDOVEJ ZBOŽNOS- TI A LITURGII, Zásady a usmernenia, 109; pozri tiež v diele učiteľa Cirkvi sv. Augustína, De civitate Dei (Boží štát), XX, 26 ] = (gr. ΧΙ =) č. h. 610 (v 1 Pt 2, 24 =) gr. ΞΥΛΟΝ = DREVO = KRÍŽ = [ gr. ΞΥΛΟΝ = STROM (ŽIVOTA) = ] JEŽIŠ KRISTUS + (gr. ΞΥΛΟΝ = DREVO =) KRÍŽ = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Prečo Boh Duch Svätý vpísal do HEBREJSKEJ abecedy Meno nášho Spasiteľa JEŽIŠA KRISTA po GRÉCKY, spojil Ho s KRÍŽOM a týmto spôsobom v HEBREJSKEJ abecede v UKRIŽOVANOM JEŽIŠOVI KRISTOVI zjednotil GRÉČTINU s HEBREJČINOU? Preto, aby tým poukázal na to, že ŽIDIA, ktorých symbolizuje ŽIDOVSKÁ (= HEBREJSKÁ) ABECEDA, a GRÉCI, t. j. všetci NEŽIDIA (= POHANIA), ktorých symbolizuje GRÉCKA ABECEDA, budú, resp. (po naplnení tohto proroctva) už sú skrze KRISTOV KRÍŽ, skrze UKRIŽOVANÉHO JEŽIŠA KRISTA jeden JEŽIŠ KRISTUS (Ef 2, 11 16; Gal 3, 26 28) = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Boh Duch Svätý podobne ako v HEBREJSKEJ abecede aj v GRÉCKEJ abecede zjednotil na Pánovom KRÍŽI, v UKRIŽOVANOM Spasiteľovi JEŽIŠOVI KRISTOVI HEBREJSKÉ písmená HEBREJSKÚ abecedu s GRÉCKYMI písmenami GRÉCKOU abecedou! Ukážme si to na niekoľkých príkladoch: Klasickú GRÉCKU ABECEDU tvorí 24 písmen: (= Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω) = = 300 = 300 = č. h. gr. písmena Τ = (Tau) KRÍŽ. Ďalej: 16

17 Keď k tomuto [ = 300 = č. h. gr. Τ = (Tau) KRÍŽ = ] KRÍŽU, na ktorom visí VŠETKÝCH 24 gr. písmen CELÁ GRÉCKA ABECEDA pripočítame súčet písmen, ktoré tvoria gr. názvy týchto 24 písmen GRÉCKEJ ABECEDY: (Α =) ΑΛΦΑ (= 4 gr. písmená =) 4 + (Β =) ΒΗΤΑ (=) 4 + (Γ =) ΓΑΜΜΑ (=) 5 + (Δ =) ΔΕΛΤΑ (=) 5 + (Ε =) ΕΨΙΛΟΝ (=) 6 + (Ζ =) ΖΗΤΑ (=) 4 + (Η =) ΗΤΑ (=) 3 + (Θ =) ΘΗΤΑ (=) 4 + (Ι =) ΙΩΤΑ (=) 4 + (Κ =) ΚΑΠΠΑ (=) 5 + (Λ =) ΛΑΜΔΑ (=) 5 + (Μ =) ΜΥ (=) 2 + (Ν =) ΝΥ (=) 2 + (Ξ =) ΞΙ (=) 2 + (Ο =) ΟΜΙΚΡΟΝ (=) 7 + (Π =) ΠΙ (=) 2 + (Ρ =) ΡΩ (=) 2 + (Σ =) ΣΙΓΜΑ (=) 5 + (Τ =) ΤΑΥ (=) 3 + (Υ =) ΥΨΙΛΟΝ (=) 6 + (Φ =) ΦΙ (=) 2 + (Χ =) ΧΙ (=) 2 + (Ψ =) ΨΙ (=) 2 + (Ω =) ΩΜΕΓΑ (=) 5 = 91 (gr. písmen), uzrieme, že spolu s CELOU 24-písmenovou GRÉCKOU ABECEDOU na ňom visí aj JEŽIŠ (KRISTUS): = ( =) 391 = č. h. hebr. יהושע = JEŽIŠ = ( =) KRÍŽ + ( =) JEŽIŠ (KRISTUS) = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ (KRISTUS)! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalej: Keď ku klasickej 24-písmenovej GRÉCKEJ ABECEDE, v ktorej (ako sme si vyššie ukázali) 17

18 na 300 -ke, t. j. na [ = 300 = č. h. gr. Τ = (Tau) KRÍŽ = ] KRÍŽI visí 391 -ka (= JEŽIŠ = hebr. יהושע = č. h. 391), t. j. JEŽIŠ (KRISTUS) pripočítame gr. písmeno STIGMA (= gr. ΣΤΙΓΜΑ = názov gr. dvojpísmena: ΣΤ = Ϛ = č. h. 6), aj vtedy zostane pred našimi očami na KRÍŽI visieť UKRIŽOVANÝ Bohočlovek JEŽIŠ, lebo: gr. písmeno STIGMA poukazuje na sväté STIGMY (= sväté RANY) nášho Spasiteľa JEŽIŠA KRISTA po Jeho UKRIŽOVANÍ, hlavne na tú Najsvätejšiu STIGMU, t. j. na Jeho kopijou prebodnutý BOK (Jn 19, 34) (Pozn.: STIGMATICI = Nositelia Ježišových Veľkopiatočných STIGIEM = RÁN...) a: 25-písmenová GRÉCKA ABECEDA s ich gr. názvami: = Α (=) ΑΛΦΑ [ = Α (=) 1 gr. písmeno + ΑΛΦΑ (=) 4 gr. písmená = (1 + 4 =) ] 5 (gr. písmen) + Β (=) ΒΗΤΑ (= =) 5 + Γ (=) ΓΑΜΜΑ (= =) 6 + Δ (=) ΔΕΛΤΑ (= =) 6 + Ε (=) ΕΨΙΛΟΝ (= =) 7 + Ϛ (=) ΣΤΙΓΜΑ (= =) 7 [ alebo: + Ϛ (=) ϚΙΓΜΑ (= =) 6 ]* + Ζ (=) ΖΗΤΑ (= =) 5 + Η (=) ΗΤΑ (= =) 4 + Θ (=) ΘΗΤΑ (= =) 5 + Ι (=) ΙΩΤΑ (= =) 5 + Κ (=) ΚΑΠΠΑ (= =) 6 + Λ (=) ΛΑΜΔΑ (= =) 6 [ alebo: + Λ (=) ΛΑΜΒΔΑ (= =) 7 ]* + Μ (=) ΜΥ (= =) 3 + Ν (=) ΝΥ (= =) 3 + Ξ (=) ΞΙ (= =) 3 + Ο (=) ΟΜΙΚΡΟΝ (= =) 8 + Π (=) ΠΙ (= =) 3 + Ρ (=) ΡΩ (= =) 3 + Σ (=) ΣΙΓΜΑ (= =) 6 + Τ (=) ΤΑΥ (= =) 4 + Υ (=) ΥΨΙΛΟΝ (= =) 7 + Φ (=) ΦΙ (= =) 3 + Χ (=) ΧΙ (= =) 3 + Ψ (=) ΨΙ (= =) 3 + Ω (=) ΩΜΕΓΑ (= =) 6 *[ ak:... + Ϛ (=) ΣΤΙΓΜΑ (= =) 7, potom:... + Λ (=) ΛΑΜΔΑ (= =) 6... = , alebo 18

19 ak:... + Ϛ (=) ϚΙΓΜΑ (= =) 6, potom:... + Λ (=) ΛΑΜΒΔΑ (= =) 7... = 122 = ] = ( =) 122 = č. h. hebr. צלב = KRÍŽ... = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalej: Ak celá GRÉCKA ABECEDA (ako sme si vyššie ukázali), či už klasická, t. j. 24-písmenová, alebo 25-písmenová = KRÍŽ, potom JEŽIŠ KRISTUS ukrytý v JEDNOTLIVOM gr. písmene [ napr.: gr. písmeno RÓ = gr. ΡΩ = gr. Ρ (=) č. h gr. Ω (=) č. h. 800 = gr. ΡΩ = gr. Ρ (=) STO + gr. Ω (=) OSEMSTO = gr. ΡΩ = STO (napr. v Ex 27, 9 =) hebr. מאה (=) č. h OSEMSTO (napr. v Gn 5, 19 =) hebr. שמנה מאות (=) č. h. 842 = ( =) 888 = č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ = JEŽIŠ (KRISTUS) atď. ] = (KRÍŽ + JEŽIŠ KRISTUS =) UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Hľa, na strednom golgotskom drevenom KRÍŽI vidíme spolu s UKRIŽOVANOU Gréckou Abecedou, t. j. spolu s UKRIŽOVANÝM JEŽIŠOM KRISTOM [ veď On sám povedal (Zjv 22, 13), že je Alfa a Omega (= prvé a posledné písmeno gréckej abecedy = skratka celej gréckej abecedy) ] SPOLUUKRIŽOVANÚ HEBREJSKÚ aj GRÉCKU ABECEDU, rozumej: na KRÍŽI, na ktorom bol UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS = JEŽIŠ NAZARETSKÝ, visela aj tabuľka, na ktorej bolo HEBREJSKÝMI a GRÉCKYMI písmenami NAPÍSANÉ: JEŽIŠ NAZARETSKÝ... (Jn 19, 18 20) = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! O tom istom inak: 19

20 V jednom GRÉCKOM slove na KRÍŽI po GRÉCKY NAPÍSANÉ HEBREJSKY: (Božie Slovo, Jn 1, 1; 14 =) JEŽIŠ KRISTUS a ALEF a TAV (= prvé a posledné písmeno hebrejskej abecedy = skratka CELEJ HEBREJSKEJ ABECEDY) = GRÉCKE slovo ΣΤΑΥΡΟΣ = KRÍŽ = KRÍŽ = gr. ΣΤΑΥΡΟΣ = č. h = 1271 = = 1271 = 754 (=) č. h. hebr. יהושע המשיח (=) JEŽIŠ KRISTUS (=) č. h. (napr. v Jn 15, 25 =) gr. ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ (=) NAPÍSANÉ = 1271 = = 1271 = 754 (=) č. h. hebr. יהושע המשיח (=) JEŽIŠ KRISTUS (=) č. h. hebr. אלף (= prvé písmeno hebrejskej abecedy = ALEF) (=) č. h. hebr. תו (= posledné písmeno hebrejskej abecedy = TAV) = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Vráťme sa ešte na chvíľku späť k HEBREJSKEJ ABECEDE: Začiatok HEBREJSKEJ ABECEDY = PRVÉ písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY = 1000 אלף hebr. = č. h. 111 = אלף hebr. = č. h. 1 = (názov prvého hebr. písmena =) א hebr. = [ = = ] 888 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) JEŽIŠ a koniec HEBREJSKEJ ABECEDY = POSLEDNÉ písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY = [ v proroctve proroka Ezechiela, v hebr. Ez 9, 4: (názov posledného hebr. písmena = TAV =) hebr. תו = hebr. ת (= posledné hebr. písmeno) = starohebr.: + (= grécky KRÍŽ), resp.: X (= svätoandrejský KRÍŽ) = ] KRÍŽ (=) ZNAMENIE (=) v gr. LXX: Ez 9, 4: gr. ΣΗΜΕΙΟΝ (=) č. h. 383 = 888 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) JEŽIŠ (=) č. h. gr. ΣΗΜΕΙΟΝ (=) ZNAMENIE = 1271 = č. h. gr. ΣΤΑΥΡΟΣ = KRÍŽ [ = starohebr. (grécky KRÍŽ =): +, resp. (svätoandrejský KRÍŽ =): X = hebr. ת = hebr. תו = č. = = ת... + ו = 406 h. = 1480 ת + ש + ר + ק + צ + פ + ע + ס + נ + מ + ל + כ + י + ט + ח + ז + ו... = = = 1480 = č. h. gr. ΧΡΙΣΤΟΣ = KRISTUS = ] 20

21 = KRÍŽ + JEŽIŠ KRISTUS = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Pozrime sa, ako PRVÉ a POSLEDNÉ písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY veľmi výrazne poukazujú na toto spasiteľné ZNAMENIE, t. j. na KRISTOV KRÍŽ, na UKRIŽOVANÉHO JEŽIŠA KRISTA: אלף hebr. = č. h. 1 = (názov prvého hebr. písmena =) א hebr. (= PRVÉ) hebr. písmeno = 1. 1.) = 1000 אלף hebr. = č. h. 111 = = = 1113 = č. h. (napr. v Jn 2, 11 =) gr. ΣΗΜΕΙΩΝ = ZNAMENÍ...; 2.) POSLEDNÉ hebr. písmeno (= hebr. ת = názov tohto hebr. písmena =) hebr. תו = (v hebr. Ez 9, 4 = TAV =) ZNAMENIE (= v gr. LXX: Ez 9, 4: gr. ΣΗΜΕΙΟΝ)...; 3.) 22. (= POSLEDNÉ, dvadsiate druhé) hebr. písmeno = hebr. ת = č. h. 400 = = 422 = č. h. (v Dan 3, 100 =) aram. אתוהי = JEHO (Božie) ZNAMENIA...; 4.) PRVÉ (= hebr. (א a POSLEDNÉ (= hebr. (ת písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY = hebr. א + hebr. ת = aram. את = ZNAMENIE...; 5.) PRVÉ (= hebr. (א a POSLEDNÉ [ = hebr. ת = (názov tohto hebr. písmena =) hebr. תו ] písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY = (hebr. א =) č. h. 1 + (hebr. ת = hebr. = ו + ת = תו 6 =) č. h. 406 = ( =) 407 = č. h. (v hebr. Gn 4, 15 =) hebr. אות = ZNAMENIE (= v gr. LXX: Gn 4, 15: gr. ΣΗΜΕΙΟΝ)... = hebr. אות = tiež: PÍSMENO, teda (CELÁ HEBREJSKÁ ABECEDA =) KAŽDÉ PÍSMENO HEBREJSKEJ ABECEDY = (hebr. אות =) ZNAMENIE = KRISTOV KRÍŽ, UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS... = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Hľa, PRVÉ a POSLEDNÉ písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY dokonca veľmi výrazne prorocky naznačujú aj to, že spasiteľné ZNAMENIE, o ktorom hovoríme, t. j. KRISTOV KRÍŽ, UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS, bude NAPÍSANÉ na ČELÁCH tých, ktorí skrze toto spasiteľné ZNAMENIE budú patriť KRISTOVI, t. j. na ČELÁCH KRESŤANOV (KKC: 1225; 1010; Rim 6, 3; 6; Gal 2, 19; 5, 24; 6, 14; 2 Kor 4, 10; Kol 1, 24; Flp 3, 17 19) 21

22 (Doplňujúca pozn.: slovo KRESŤAN = gr. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ je odvodené od slova KRISTUS = gr. ΧΡΙΣΤΟΣ): = PRVÉ písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY 80) = ף... + ל... + א (= אלף hebr. (názov tohto hebr. písmena =) = 1) (= א hebr. [= = 1 ף + ע + ס + נ + מ + ל + כ + י + ט + ח + ז + ו + ה + ד + ג + ב + א (= אלף hebr. + 1 (=) א hebr. = =) 405 = ( =) 406 = 406 = č. h. v hebr. Ez 9, 4 = ZNAMENIE = hebr. תו (= názov posledného hebr. písmena) = posledné hebr. písmeno: ת = starohebr.: + (= grécky KRÍŽ), resp.: X (= svätoandrejský KRÍŽ) = KRÍŽ = = ת... + ו = תו hebr. = č. h. v hebr. Ez 9, 4 = ZNAMENIE = 406 = = ת + ש + ר + ק + צ + פ + ע + ס + נ + מ + ל + כ + י + ט + ח + ז + ו... = = 1480 = č. h. gr. ΧΡΙΣΤΟΣ = KRISTUS = KRÍŽ + KRISTUS = UKRIŽOVANÝ KRISTUS! (= KRISTO-STAUROCENTRIZMUS!) = ] = spásne ZNAMENIE = KRISTOV KRÍŽ, UKRIŽOVANÝ KRISTUS, NAPÍSANÉ + ט + ח + ז + ו + ה + ד + ג + ב + א (= אלף hebr. (názov tohto hebr. písmena =) + 1 (=) א hebr. = [ = ף + ע + ס + נ + מ + ל + כ + י =) ( = 111 =) 80 = ף + ל + א (= אלף hebr =) = 517 = č. h. (napr. v Jn 15, 25 =) gr. ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ = NAPÍSANÉ, Ez 9, 2 4; 11; Zjv 7, 2 4; 14, 1 ], NAPÍSANÉ = PRVÉ (= hebr. (א a POSLEDNÉ (= hebr. (ת písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY =) = ף + ל + א = אלף hebr. = א písmena: (názov prvého hebr. = [ + =) = ו + ת = תו hebr. = ת písmena: (názov posledného hebr. = ( =) 517 = č. h. (napr. v Jn 15, 25 =) gr. ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ = NAPÍSANÉ, Ez 9, 2 4; 11; Zjv 7, 2 4; 14, 1 ] 22

23 na ČELÁCH = PRVÉ (= hebr. (א a POSLEDNÉ (= hebr. (ת písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY = = ף + ל + א = אלף hebr. = א písmena: (= názov prvého hebr. = [ = = 111 =} אלף {hebr. = = ק + צ + פ + ע + ס + נ + מ + ל + כ + י + ט + ח + ז + ו + ה + ד + ג + ב + א = אלף hebr. = =) = = ו + ת = תו hebr. = ת písmena: (názov posledného hebr. = = 406 =} תו {hebr. = = ת + ש + ר + ק + צ + פ + ע + ס + נ + מ + ל + כ + י + ט + ח + ז + ו... = תו hebr. = =) 1480 = ( =) 2075 = č. h. (v Zjv 7, 3 =) gr. ΜΕΤΩΠΩΝ = ČELÁCH ] KRESŤANOV = PRVÉ (= hebr. (א a POSLEDNÉ (= hebr. (ת písmeno HEBREJSKEJ ABECEDY אלף hebr. = č. h. 1 = {názov prvého hebr. písmena =} א hebr. {= prvé} hebr. písmeno = (1. = [ = 1000 אלף hebr. = č. h. 111 = =) (22. {= dvadsiate druhé} hebr. písmeno = hebr. ת = č. h. 400 = {názov tohto hebr. písmena =} hebr. תו = č. h. 406 = =) = ( {= 1541 = č. h. /v 1 Pt 4, 16 =/ gr. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ = KRESŤAN} =) 1941 = č. h. (v Sk 11, 26 =) gr. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ = KRESŤANIA ]! Blažený je každý človek kresťan, ktorého čelo ruka kňaza pri krstiteľnici poznačila spasiteľným znamením Tau (= Kristovým sv. Krížom) a poliala krstnou vodou (KKC: 1235; ) a ktorý si počas katolíckej sv. omše, pred počúvaním sv. Evanjelia, tým istým spasiteľným znamením palcom značí čelo, a pritom je v posväcujúcej milosti (KKC: 1999; 1861)! Je isté, že katolík, ktorý žije v Jeruzaleme (KKC: 757) v posväcujúcej milosti, na svojom čele nosí spasiteľné znamenie Tau! A čím väčším je priateľom Kristovho sv. Kríža, t. j. čím viac je zjednotený s ukrižovaným Kristom (1 Kor 1, 17 24; 2, 2; 11, 1; Flp 2, 5 8; 3, 15; 23

24 17 19; Gal 2, 19; 5, 24; 6, 11; 14; Kol 1, 24; Flp 3, 18 19!), tým výraznejšie mu na čele spasiteľné znamenie Tau žiari (Ez 9, 4), tým väčšiu má nádej (ak bude v tom čase žiť), že obstojí vo veľkej eschatologickej skúške (KKC: pozn. k tomuto paragrafu: Zjv 7, 2 3; 9, 4; Ez 9, 4 6; KKC: ; Zjv 3, 10 13; 14, 1; 9 11; Iz 66, 16; 24)!...nedotknite sa nikoho, kto má na sebe Tau! Ez 9, 6. Vyššie bolo povedané, že všemohúci Boh vpísal svoju obdivuhodnú, svätú, bezodnú, tajomnú, prorockú múdrosť aj do celej Biblie a že s Jeho dovolením a pomocou sa v nej dá BOŽÍM KATOLÍCKO-HEBREJSKO-GRÉCKO-ČÍSELNÝM spôsobom počítať nespočetne mnoho Božích tajomstiev. Tieto Božie tajomstvá v Biblii počítali už prví kresťania. Jasne o tom svedčí Barnabášov list napísaný asi medzi rokmi 70 až 132 po Kristovi: Chápte teda, milované dietky! Abrahám, ktorý prvý obrezával, už vtedy, keď písal tie tri písmená, myslel na Ježiša. Písmo totiž hovorí:»i obrezal Abrahám zo svojho domu osemnásť a tristo mužov.«aké poznanie mu bolo tým dané? Pozrite, že najprv spomína osemnásť až potom po pomlke tristo. Číslo osemnásť zložené z 10 a 8 napísané gréckymi písmenami je I a H a máš meno Ježiš. A pretože kríž v Tau (Τ) predobrazuje milosť, preto hovorí o tristo. [ Doplňujúce pozn.: Gn 14, 14; 17, 23; 27; č. h. gr. písmen: I = 10, H = 8 a T = 300 (názov gr. písmena Τ = Tau); gr. IH sú prvé dve písmená po gr. napísaného Mena JEŽIŠ = gr. ΙΗΣΟΥΣ; = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! ] Je teda jasné, že Ježiš je obsiahnutý v dvoch písmenách a kríž v jednom. Ten, ktorý nám dal dar svojej náuky, to vedel. Nikto nepočul odo mňa lepší výklad, ale viem, že si to zaslúžite. (Barnabášov list 9, 7 9) Bude užitočné, ak si teraz s dovolením a pomocou Trojjediného Boha v Jeho slove v Biblii BOŽÍM KATOLÍCKO-HEBREJSKO-GRÉCKO-ČÍSELNÝM počítaním v kratučkom príklade odhalíme niekoľko ďalších málo Božích tajomstiev: V nekonečnom, nekonečne dokonalom svätom Bohu Duchu Svätom pristúpme ako maličké nič s veľkou pokorou k Božiemu slovu (= Biblia) a začnime,ב od jeho najmenšieho POČIATKU, od PRVÉHO hebr. písmenka 24

25 PRVÉHO hebr. slova בראשית = NA POČIATKU, PRVÉHO hebr. verša (resp. PRVEJ hebr. vety) PRVEJ knihy, t. j. GENEZIS: בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ hebr.: = Gn,1 :1 = Gn 1, 1: NA POČIATKU STVORIL BOH NEBO A ZEM, BOŽÍM KATOLÍCKO-HEBREJSKO-GRÉCKO-ČÍSELNÝM spôsobom počítať: ב Najmenší POČIATOK Biblie, t. j. (v Gn 1, 1) PRVÉ JEDNO hebr. písmenko PRVÉHO JEDNÉHO hebr. slova בראשית = NA POČIATKU, nám hovorí o večnom POČIATKU (KKC: 248), o PRVOM (Iz 44, 6; Zjv 1, 17) JEDNOM (Dt 32, 39; Mk 12, 29; 32; 34) = o POČIATKU BEZ POČIATKU Otcovi (= 1-vá Božská Osoba =) 1 -ke, POČIATKU Synovi (= 2-há Božská Osoba =) 2 -ke a Duchu Svätom (= 3-tia Božská Osoba =) 3 -ke = o JEDNOM TROJJEDINOM Bohu Otcovi, Synovi a Duchu Svätom (KKC: 202; 233; 254) = v Gn 1, 1: (prvé =) 1 hebr. písmeno ב = č. h. 2 = = 3 = OTEC = 1-vá Božská Osoba Boh Otec... = 1 (=) č. h. hebr. + א 2 (=) č. h. hebr. =) 2 (1 + = ב 3 (=) č. h. hebr. אב = OTEC = 1-vá Božská Osoba Boh Otec... = a kde je 1-vá Božská Osoba večný Boh Otec, tam je aj Ten, ktorý je s Ním JEDEN večný Boh, 2-há Božská Osoba večný Boh Syn (Jn 10, 30), a tiež 3-tia Božská Osoba večný Boh Duch Svätý, ktorý je spolu s Bohom Otcom a Bohom Synom JEDEN večný TROJJEDINÝ Boh (KKC: ; ). ב V Gn 1, 1: (jedno prvé =) 1 hebr. písmeno = 1 ב hebr. = = hebr. = ב 1 = č. h. hebr. א = názov tohto písmena = hebr. אלף = č. h. 111 = č. h. (napr. v Mt ב = názov hebr. písmena בית hebr. =) gr. ΟΙΚΙΑ = DOM = 13 10, = hebr. = ב 1 = č. h. hebr. א = hebr. אלף = č. h. 111 = symbol TROJJEDINÉHO Boha: = v TROJ(= 111 = 1 =)JEDINOM Bohu (= TROJJEDINÝ Boh = 1 = 111 = tiež: 1 = 3 ), 25

26 sú TRI Božské Osoby Otec, Syn a Duch Svätý vo VŠETKOM ROVNÉ (= túto skutočnosť symbolicky naznačujú vedľa seba stojace TRI ROVNAKÉ 1-ky jedného čísla 111), pričom každá z týchto TROCH Božských Osôb je od dvoch ďalších odlišná ( 111 = =): iný je Otec (= 1 ), iný Syn (= 10 ) a iný Duch Svätý (= 100, KKC: 253; 266). Ďalej: V Gn 1, 1: (prvé =) 1 hebr. písmeno ב = č. h. 2 = = 3 = TRI = Najsvätejšia TROJICA Otec, Syn a Duch Svätý = TROJJEDINÝ Boh. TRI (= TROJJEDINÝ Boh), ktorý nie je ani muž ani žena (KKC: 239), stvoril na svoj obraz muža a ženu (Gn 1, 27), preto Ho môžeme symbolicky vyjadriť hebr. mužským TRI + hebr. ženským TRI: 1.) 3 (=) TRI (napr. v Gn 18, 2 =) hebr. שלשה (=) č. h (=) TRI (napr.v Gn 18, 6 =) hebr. שלש (=) č. h. 630 = ( =) 1271 = č. h. gr. ΣΤΑΥΡΟΣ = KRÍŽ, שלוש hebr. (=) č. h TRI (napr. v 1 Krn 25, 5 =) שלשה hebr. 2.) TRI (napr. v Gn 18, 2 =) (=) č. h. 636 = ( =) 1271 = č. h. gr. ΣΤΑΥΡΟΣ = KRÍŽ, שלש hebr. (=) č. h TRI (napr. v Gn 18, 6 =) שלושה hebr. 3.) TRI (napr. v Joz 15, 14 =) (=) č. h. 630 = ( =) 1271 = č. h. gr. ΣΤΑΥΡΟΣ = KRÍŽ = TRI (= Najsvätejšia TROJICA = TROJJEDINÝ Boh Otec, Syn a Duch Svätý) + KRÍŽ = (v sv. Katolíckej Cirkvi) požehnávanie, resp. prežehnávanie (KKC: 2157) znamením Kristovho sv. Kríža v Mene Otca i Syna i Ducha Svätého atď. = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalej: Najmenší počiatok Biblie, t. j. (v hebr. Gn 1, 1 = Na počiatku... = hebr. בראשית... =) prvé hebr. písmeno ב = č. h. 2 = DVE = (napr. v Ez 23, 2 =) hebr. שתים = č. h. 750 = 2 = 750 = = 752 = č. h. hebr. יהושע הנוצרי = JEŽIŠ NAZARETSKÝ + (v hebr. Gn 1, 1) prvé hebr. písmeno ב = (č. h. 2 =) DVAJA (Ef 5, ) = (hebr. ב =) DVAJA = (napr. v Gn 44, 27 =) hebr. שנים = č. h. 400 = č. h. hebr. ת = KRÍŽ... = hebr. ת = starohebr.: + (= grécky KRÍŽ), resp.: X (= svätoandrejský KRÍŽ) = KRÍŽ... 26

27 = JEŽIŠ NAZARETSKÝ + KRÍŽ = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ (KRISTUS) NAZARETSKÝ! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! [ Doplňujúca pozn.: Zostatok {v hebr. Gn 1, 1 = hebr. =} (ב)ראשית... (...)ראשית... = č. h. 911, v ktorom sa ukrýva: = 911 = na mieste LEBKA (Lk 23, 33), na KRÍŽI UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ NAZARETSKÝ, nad ktorým visí nápis: JEŽIŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁĽ (Lk 23, 38; Jn 19, 19) = 911 = = 911 = 301 (=) č. h. (v Lk 23, 33 =) gr. ΚΡΑΝΙΟΝ (=) LEBKA (=) č. h. (v 1 Pt 2, 24 =) gr. ΞΥΛΟΝ (= DREVO =) KRÍŽ (+) 610 (=) č. h. gr. ΞΥΛΟΝ (= v Lk 23, 31: gr. ΞΥΛΩΙ = STROM =) STROM (ŽIVOTA), t. j. JEŽIŠ KRISTUS (Pozn.: KRISTUS je pravý STROM ŽIVOTA, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, DIREKTÓRIUM O ĽUDOVEJ ZBOŽNOSTI A LITURGII, Zásady a usmernenia, 109.) (+) = 911 č. h. hebr. ישוע הנצרי מלך היהודים = JEŽIŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁĽ = nápis na KRÍŽI nad UKRIŽOVANÝM JEŽIŠOM NAZARETSKÝM (Jn 19, 19) = spolu: = 911 = LEBKA (Lk 23, 33) + DREVO (= KRÍŽ) + STROM (= JEŽIŠ NAZARETSKÝ) + nápis: JEŽIŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁĽ (Jn 19, 19) = 911 = na LEBKE (Lk 23, 33), na KRÍŽI UKRIŽOVANÝ Bohočlovek JEŽIŠ (KRISTUS) NAZARETSKÝ, nad ktorého hlavou visí nápis: JEŽIŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁĽ (Mt 27, 37; Jn 19, 19) 27

28 = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! ] Ďalej: Najmenší počiatok Biblie, t. j. (v Gn 1, 1) prvé písmeno: = v hebr. Gn 1, 1 (= Na počiatku... = hebr. בראשית... =) hebr. ב (=) č. h. 2 + v gr. LXX: Gn 1, 1 (= Na počiatku... = gr. ΕΝ ΑΡΧΗΙ... =) gr. Ε (=) č. h. 5 = (2 + 5 =) 7 = SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. ישוע = JEŽIŠ. [ Doplňujúca pozn.: hebr. a gr. názov prvej knihy Biblie, t. j. Knihy Genezis: = hebr. בראשית (=) č. h gr. ΓΕΝΕΣΙΣ (=) č. h. 473 = ( =) 1386 = 1386 = = 1386 = JEŽIŠ (=) hebr. ישוע (=) č. h. 386 ] Ďalej: Najmenší počiatok Biblie, t. j. (v Gn 1, 1) prvé hebr. písmeno (ב) = (názov tohto písmena =) hebr. בית = č. h. 412 = hebr. ב = č. h. 2 = DVA = (napr. v Mt 26, 2 =) gr. ΔΥΟ = č. h. 474 = 412 = 2 = 474 = = 888 = č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ = JEŽIŠ. Ďalej: Ak v začiatku Biblie, v prvom hebr. písmene (ב) prvého verša (resp. prvej vety), בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ hebr.: v Gn,1 :1 (= Gn 1, 1: NA POČIATKU STVORIL BOH NEBO A ZEM ) nachádzame nášho Spasiteľa v Jeho Mene: (pozri vyššie: =) 888 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) JEŽIŠ,,(ץ) tak (v hebr. Gn 1, 1) v poslednom, t. j. 28. hebr. písmene 28

29 resp. vo všetkých 28 hebr. písmenách hebr. Gn 1, 1 (= Gn 1, 1: hebr.: = בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ 28 hebr. písmen), Spasiteľa nachádzame zjednoteného s KRÍŽOM v Jeho inom Mene: gr. ΧΡΙΣΤΟΣ (=) KRISTUS (Mt 1, 16): = (v hebr. Gn 1, 1 = 28. hebr. písmeno,ץ resp. hebr. Gn 1, 1 = 28 hebr. písmen =) 28 = 28 = = 406 = (28... =) 406 = č. h. názvu posledného dvadsiateho druhého hebr. písmena ת v hebr. abecede, 406) = 6 = ו + ת = תו hebr. (= תו hebr. ktoré sa volá = hebr. תו = hebr. ת = starohebr.: +, resp.: X = hebr. ת = starohebr.: + (= grécky KRÍŽ), resp.: X (= svätoandrejský KRÍŽ), na ktorom visí UKRIŽOVANÝ (hebr. תו = č. h. 406 = = = ת... + ו 1480 =) KRISTUS = 1480 ת po hebr. písmeno ו = v hebr. abecede súčet č. h. hebr. písmen od hebr. písmena = צ 80, = פ 70, = ע 60, = ס 50, = נ 40, = מ 30, = ל 20, = כ 10, = י 9, = ט 8, = ח 7, = ז 6, = ו... = = 400 ת 300, = ש 200, = ר 100, = ק 90, = KRISTUS 1480 = ת + ש + ר + ק + צ + פ + ע + ס + נ + מ + ל + כ + י + ט + ח + ז + ו... = = = 1480 = č. h. gr. ΧΡΙΣΤΟΣ = KRISTUS = KRÍŽ + JEŽIŠ KRISTUS = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalej: V SIEDMICH prvých Božích slovách Božieho slova (= Biblia) בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ hebr.: = v Gn,1 :1 (= začiatok rozprávania o SIEDMICH dňoch: Gn 1, 1 31; 2, 1 4) je Božie Slovo JEŽIŠ (Jn 1, 1; 14) nielen v PRVOM Božom slove (= v hebr. בראשית = NA POČIATKU...) POČIATOK PRVÝ (Zjv 22, 13), 29

30 ale aj v POSLEDNOM SIEDMOM Božom slove (= v hebr. (הארץ POSLEDNÝ (Zjv 22, 13) SIEDMY = gr. ΕΒΔΟΜΟΣ = č. h. 391 = č. h. hebr. יהושע = JEŽIŠ, ba viac, Božie Slovo JEŽIŠ KRISTUS (Jn 1, 1; 14) je všetkých SEDEM Božích slov [ Doplňujúca pozn.: Boh HOVORIAC = (napr. v gr. LXX: Gn 8, 15; Mt 27, 46 =) gr. ΛΕΓΩΝ (= č. h. 888 = č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ = JEŽIŠ) v celom svojom slove, t. j. vo VŠETKÝCH slovách 73 kníh Biblie (= Sväté písmo = Božie slovo), v KAŽDOM jednom slove vyslovil len jedno jediné Slovo, totiž Slovo Božie, ktorým je JEŽIŠ, KKC: 102 ]: = Gn 1, 1: hebr.: בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ = SEDEM Božích slov = (Božie Slovo) JEŽIŠ (Jn 1, 1; 14) = (hebr. Gn 1, 1 = 7 hebr. slov =) SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. ישוע = JEŽIŠ [ Doplňujúce pozn.: Hebr.: 7 + (SEDEM = hebr. שבעה =) č. h = 391 =...SIEDMY =...JEŽIŠ = 7 + (SEDEM... =) = 391 = 391 = č. h. gr. ΕΒΔΟΜΟΣ = SIEDMY = 391 = č. h. hebr. יהושע = JEŽIŠ; ďalej: SIEDMY (=) gr. ΕΒΔΟΜΟΣ (=) č. h. 391 (=) č. h. hebr. יהושע (=) JEŽIŠ + SEDEM (=) gr. ΕΠΤΑ (=) č. h. 386 (=) č. h. hebr. ישוע (=) JEŽIŠ = ( =) 777 (=) č. h. (ak gr. ΣΤ = 6 =) gr. (ΣΤ)ΑΥΡΟΣ (=) KRÍŽ = JEŽIŠ (KRISTUS) + KRÍŽ = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ (KRISTUS)! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS!; ďalej: hebr.: 7 = SEDEM = hebr. שבעה = č. h. 377 = gr.: 7 = SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = hebr.: 7 = 377 = gr.: 7 =

31 = = 777 = (= 391 =...JEŽIŠ) (=...JEŽIŠ) = 777 (=...KRÍŽ) = (= 391 = {SIEDMY = gr. ΕΒΔΟΜΟΣ = č. h. 391 =} č. h. hebr. יהושע = JEŽIŠ) (= SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. ישוע = JEŽIŠ) = ( =) 777 {= č. h. (ak gr. ΣΤ = 6 =) gr. (ΣΤ)ΑΥΡΟΣ = KRÍŽ} = JEŽIŠ + KRÍŽ = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! ] = (hebr. Gn 1, 1 = 7 hebr. slov =) = 28 = 28 = = 406 = (28... =) 406 = č. h. názvu posledného dvadsiateho druhého hebr. písmena ת v hebr. abecede, 406) = 6 = ו + ת = תו hebr. (= תו hebr. ktoré sa volá = hebr. תו = hebr. ת = starohebr.: +, resp.: X = hebr. ת = starohebr.: + (= grécky KRÍŽ), resp.: X (= svätoandrejský KRÍŽ), na ktorom visí UKRIŽOVANÝ (hebr. תו = č. h. 406 = = = ת... + ו 1480 =) KRISTUS = 1480 ת po hebr. písmeno ו = v hebr. abecede súčet č. h. hebr. písmen od hebr. písmena = צ 80, = פ 70, = ע 60, = ס 50, = נ 40, = מ 30, = ל 20, = כ 10, = י 9, = ט 8, = ח 7, = ז 6, = ו... = = 400 ת 300, = ש 200, = ר 100, = ק 90, = KRISTUS 1480 = ת + ש + ר + ק + צ + פ + ע + ס + נ + מ + ל + כ + י + ט + ח + ז + ו... = = = 1480 = č. h. gr. ΧΡΙΣΤΟΣ = KRISTUS = KRÍŽ + JEŽIŠ KRISTUS = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalej: בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ hebr.: Gn,1 :1 = hebr. Gn 1, 1 = (1. = PRVÝ verš, resp. 1. = PRVÁ veta Biblie = 1 = JEDEN verš, resp. 1 = JEDNA veta Biblie =) 1 = hebr. Gn 1, 1 = 1 = č. h. gr. A = (ALFA =) gr. ΑΛΦΑ = č. h

32 = hebr. Gn 1, 1 = ALFA = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS: = ALFA (=) JEŽIŠ KRISTUS (Zjv 22, 13) + ALFA (=) gr. ΑΛΦΑ (=) č. h. 532 (=) č. h. hebr. צליבת (=) UKRIŽOVANIE = (ALFA =) JEŽIŠ KRISTUS + (ALFA =) UKRIŽOVANIE = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalej: ] =...(ב) [ V (1 = jednom) 1. (= prvom) verši Biblie, v Gn 1, 1: (1) 1. hebr. písmeno = 1. (= Prvý, Zjv 22, 13) = ALFA = JEŽIŠ KRISTUS (Zjv 22, 13) = 1 = č. h. gr. A = (ALFA =) gr. ΑΛΦΑ = č. h. 532 = 1 = 532 = = 533 = 533 = = 533 = 391 (=) č. h. hebr. יהושע (=) JEŽIŠ (=) č. h. hebr. הצליבה (=) UKRIŽOVANIE = 533 = (391 =) JEŽIŠ (KRISTUS) + (142 =) UKRIŽOVANIE = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ (KRISTUS)! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalej: Hebr. Gn 1, 1 = (...ALFA = gr. ΑΛΦΑ = gr. A = č. h. 1 =) 1 (= 1. verš, resp. 1. veta Biblie...) = 1 = Gn 1, 1: hebr.: בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ = č. h = hebr. Gn 1, 1 = 1 = 2701 = hebr. Gn 1, 1 = = 2702 = JEŽIŠ x JEŽIŠ = hebr. Gn 1, 1 = ( =) 2702 = 7 x

33 = hebr. Gn 1, 1 = ( =) 2702 = JEŽIŠ (= 7) x JEŽIŠ (= 386) = hebr. Gn 1, 1 = ( =) 2702 = JEŽIŠ (= 7 = SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. ישוע = JEŽIŠ) x JEŽIŠ (= 386 = č. h. hebr. ישוע = JEŽIŠ). Ďalej: Hebr. Gn 1, 1 = JEŽIŠ Kristus POVÝŠENÝ na KRÍŽI: = [ Gn 1, 1: hebr.: בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ = č. h = v Biblii 1. verš (resp. 1. veta) = 7 hebr. slov = hebr. Gn 1, 1 = 2701 = 1 = 7 = hebr. Gn 1, 1 = = 2709 = POVÝŠENÝ (Jn 12, 32 33)... = hebr. Gn 1, 1 (= =) 2709 = č. h. (v Jn 12, 32 =) gr. ΥΨΩΘΩ = POVÝŠENÝ... ] + (hebr. Gn 1, 1 = 7 hebr. slov = SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. + JEŽIŠ) = ישוע [ podľa kľúča: hebr. א = č. h. 1 = (názov tohto hebr. písmena =) hebr. אלף = č. h. 111: = 777 (אלף h. = 7 x 111 (= č. (א h. = 7 x 1 (= č. = (7 x 111 =) 777 = č. h. (ak gr. ΣΤ = 6 =) gr. (ΣΤ)ΑΥΡΟΣ = KRÍŽ ] = (hebr. Gn 1, 1 =) POVÝŠENÝ (Jn 12, 32 33) + JEŽIŠ (KRISTUS) + KRÍŽ = JEŽIŠ (KRISTUS) POVÝŠENÝ na KRÍŽI = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ (KRISTUS)! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Náš kratučký príklad BOŽIEHO KATOLÍCKO-HEBREJSKO-GRÉCKO-ČÍSELNÉHO počítania niekoľkých málo Božích tajomstiev v Biblii v jej 1. verši (resp. 1. vete = Gn 1, 1) ukončíme predstavením si obdivuhodnej KATOLÍCKEJ VIACNÁSOBNEJ 2701-PEČATE celého Božieho slova (= Biblia), ktorej súčasťou je aj Gn 1, 1: Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí: 33

34 Apoštolská Tradícia umožnila Cirkvi rozoznať, ktoré spisy majú byť započítané do zoznamu posvätných kníh. Tento úplný zoznam sa volá kánon Svätého písma. Obsahuje 46 spisov Starého zákona (45, ak sa Jeremiáš a Náreky počítajú spolu) a 27 spisov Nového zákona kníh Starého zákona a 27 kníh Nového zákona Cirkev prijíma a má v úcte ako inšpirované (KKC: 120; 138). = (46 kníh + 27 kníh =) 73 kníh = celé Božie slovo (= Sväté písmo = Biblia, Zjv 22, 18 19; KKC: 85; Lk 10, 16!)! V celej Biblii, ktorá obsahuje 73 kníh, sa KATOLÍCKA VIACNÁSOBNÁ 2701-PEČAŤ ukrýva: 1.) v jej ZAČIATKU, v 1. verši (resp. 1. vete) jej 1. knihy, v hebr. Gn 1, 1 = (Gn 1, 1: NA POČIATKU STVORIL BOH NEBO A ZEM =) Gn 1, 1: hebr.: בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ = č. h. 2701, 2.) v jej STREDNEJ 37. knihe [ celá Biblia = 36 kníh + 1 (STREDNÁ 37.) kniha + 36 kníh = ] jej 73-och kníh = 37. STREDNÁ kniha x 73-och kníh Biblie = 2701 = 37 x 73 = ) v jej POČIATOČNEJ 1. knihe, STREDNEJ 37. knihe a POSLEDNEJ 73. knihe = POČIATOČNÁ 1. kniha x STREDNÁ 37. kniha x POSLEDNÁ 73. kniha = 2701 = 1 x 37 x 73 = ) v jej VŠETKÝCH 73 knihách = (celá Biblia = 73 kníh =) = Aké Božie tajomstvá sa ukrývajú v čísle 2701 KATOLÍCKEJ VIACNÁSOBNEJ 2701-PEČATI celého Božieho slova (= Biblia)? Okrem iného napr. i tieto: 34

35 [ KATOLÍCKA VIACNÁSOBNÁ 2701-PEČAŤ celého Božieho slova (= Biblia) = ] 2701 = 2701 = = 2701 = 2368 (=) JEŽIŠ KRISTUS (=) GRÉKYŇA... = 2701 = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS (=) č. h. gr. (v Mk 7, 26 =) ΕΛΛΗΝΙΣ (=) GRÉKYŇA... = 2701 = 2368 (= č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ =) JEŽIŠ KRISTUS (=) Božie Slovo (Jn 1, 1; 14; Zjv 22, 13 =) ALFA OMEGA [ ktorý verejne vystúpil v 30. roku svojho života (Lk 3, 23) a po 3 rokoch svojho verejného účinkovania (Jn 2, 13; 6, 4; 12, 1) bol ukrižovaný na 300 (= č. h. gr. Τ = Tau KRÍŽ =), t. j. na KRÍŽI... ] zjednotený s celou 24(resp. 25)-písmenovou 333 -ou (= GRÉKYŇA = gr. ΕΛΛΗΝΙΣ = č. h. 333 =) GRÉKYŇOU (= ALFA OMEGA = prvé a posledné písmeno GRÉCKEJ ABECE- DY), t. j. s celou 24(resp. 25)-písmenovou GRÉCKOU ABECEDOU a s celou Božou ou, t. j. s celým Božím slovom [ = celá Biblia = 73 kníh = ( 333 -ou... = GRÉCKOU ABECEDOU napísaných) 46 kníh Starého zákona (= GRÉCKA {LXX =} Septuaginta) + ( 333 -ou... = GRÉCKOU ABECEDOU napísaných) 27 kníh Nového zákona = (celá Biblia = { =} 73 kníh =) = 2701 ]. Výsledok 2701 vyplývajúci zo vzájomného vzťahu ZAČIATKU so STREDOM a KONCOM nachádzame NIELEN vo všetkých 73 knihách Božieho slova (= celá Biblia): = POČIATOČNÁ 1. kniha x STREDNÁ 37. kniha x POSLEDNÁ 73. kniha = 2701 = 1 x 37 x 73 = 2701, ale ROVNAKO AJ v celej 25-písmenovej GRÉCKEJ ABECEDE: 35

36 = Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ϛ (= ΣΤ), Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω = (ZAČIATOK = poradové č. 1. =) Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ϛ (= ΣΤ), Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, (STRED = p. č. 13. =) Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, (KONIEC = p. č. 25. =) Ω = (ZAČIATOK = p. č. 1. =) Α,... (STRED = p. č. 13. =) Μ,... (KONIEC = p. č. 25. =) Ω = ZAČIATOK [ = Α (=) p. č. 1., (gr. Α =) č. h. 1, (názov gr. Α =) gr. ΑΛΦΑ (=) č. h. 532 = ( =) ] STRED [ = Μ (=) p. č. 13., (gr. Μ =) č. h. 40, (názov gr. Μ =) gr. ΜΥ (=) č. h. 440 = ( =) ] KONIEC [ = Ω (=) p. č. 25., (gr. Ω =) č. h. 800, (názov gr. Ω =) gr. ΩΜΕΓΑ (=) č. h. 849 = ( =) ] 1674 = ZAČIATOK (= Α... =) STRED (= Μ... =) KONIEC (= Ω... =) 1674 = [ Doplňujúca pozn.: Názov gr. písmena Μ = tiež: gr. ΜΙ (=) č. h. 50. Keď v STREDE vymeníme gr. ΜΥ (=) č. h. 440 za gr. ΜΙ (=) č. h. 50 { =...STRED / = Μ (=) p. č. 13., (gr. Μ =) č. h. 40, (názov gr. Μ =) gr. ΜΙ (=) č. h. 50 = ( =) / }: = ZAČIATOK (= Α... =) STRED (= Μ... =) KONIEC (= Ω... =) 1674 = 2311 = 2311 = č. h. (v Mt 23, 34 =) gr. ΣΤΑΥΡΩΣΕΤΕ = UKRIŽUJETE... (Mt 23, 34; Jn 13, 20...) = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! ] To, že v celej 25-písmenovej GRÉCKEJ ABECEDE: ZAČIATOK gr. Α (= gr. ΑΛΦΑ =) ALFA a KONIEC gr. Ω (= gr. ΩΜΕΓΑ =) OMEGA = (v istom zmysle) JEŽIŠ KRISTUS, je zjavné, lebo On sám povedal: Ja som ALFA a OMEGA (Zjv 22, 13). A čo STRED gr. Μ, aj toto gr. písmeno = JEŽIŠ (Kristus)? 36

37 Áno, hľa: STRED gr. Μ = č. h. 40 = 40 = ŠTYRIDSAŤ = (napr. v gr. LXX: Ex 16, 35 =) gr. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ = č. h. = 1248 [ = = (849 = č. h. gr. ΩΜΕΓΑ = Ω = č. h.) (90 = č. h. gr. ΠΙ = Π = č. h.) 80 + (309 = č. h. gr. ΗΤΑ = Η = č. h.) 8 = ( =) ] 888 = č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ = JEŽIŠ. Vieme hovorili sme o tom vyššie že v celej Biblii (= 73 kníh) sa číslo 2701 nachádza na jej ZAČIATKU, v jej prvej knihe: = Gn 1, 1: hebr.: בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ = č. h = Gn 1, 1: NA POČIATKU STVORIL BOH NEBO A ZEM a podobne aj na jej KONCI, v jej poslednej 73. knihe: = (celá Biblia = 73 kníh =) = A v tejto KONCOVEJ ke KATOLÍCKEJ VIACNÁSOBNEJ 2701-PEČATE celej Biblie (= 73 kníh), t. j. v poslednej 73. knihe Biblie ( = 2701) nám sv. apoštol Ján oznamuje, že videl nové nebo a novú zem (Zjv 21, 1) a Nebeské sv. zlaté mesto Jeruzalem (Zjv 21, 2; 18), ktoré (nižšie, keď budeme hovoriť o prvom dokonalom čísle 6, si vysvetlíme prečo) = ZLATÝ KRÍŽ = 2701 = 2701 = = ZLATÝ KRÍŽ (=) 2701 = 1430 (=) ZLATO (=) KRÍŽ = ZLATÝ KRÍŽ (=) 2701 = 1430 (=) č. h. gr. (napr. v Zjv 21, 18 =) ΧΡΥΣΙΟΝ (=) ZLATO (=) č. h. gr. (v 1 Kor 1, 17 =) ΣΤΑΥΡΟΣ (=) KRÍŽ... Múdry a blažený je každý človek, ktorý na tejto zemi ako nové stvorenie (KKC: 1214; 2 Kor 5, 17) a živý kameň úd Nebeského ZLATÉHO KRÍŽA, t. j. Nebeského sv. zlatého mesta 37

38 Jeruzalema (Zjv 21, 2; 9 10; 18; KKC: ) bdelo, túžobne očakáva zjavenie sa iného nebeského ZLATÉHO KRÍŽA, t. j. na temnom nebi žiariaci víťazný sv. KRÍŽ (Mt 24, 29 30; Denník sv. Faustíny 83.)...!? KONIEC 6. poznámky: Malej knihy o Božom katolícko-hebrejsko-grécko-číselnom počítaní. +++ A teraz sa už, s Božou pomocou, môžeme pononoriť do Božej obdivuhodnej, svätej, tajomnej, múdrej, bezodnej hlbiny postupnosti dokonalých čísel (Múd 11, 20). 38

39 Dokonalé číslo

40

41 Čo je to dokonalé číslo? Dokonalé číslo je také prirodzené číslo, ktoré sa rovná súčtu svojich vlastných deliteľov (okrem seba samého). Vysvetlime si to na príklade prvého dokonalého čísla 6: Vlastné kladné delitele prvého dokonalého čísla 6 sú 1, 2, 3 a ich súčet je =

42

43 O dokonalom čísle 6

44

45 Začiatok postupnosti dokonalých čísel, t. j. prvé dokonalé číslo 6 nachádzame už na začiatku Božieho stvorenia, v 6 stvoriteľských dňoch, počas ktorých ako sa píše v prvej knihe Biblie (Gn 1, 1 31) všemohúci Boh stvoril celé stvorenie (v 7. dni Boh už nič netvoril, v ňom odpočíval, Gn 2, 1 3). Túto zaujímavú skutočnosť si všimol a písal o nej aj veľký učiteľ Cirkvi sv. Augustín [ * po Kristovi, De civitate Dei (Boží štát), XI, 30 ]. Ak budeme pozorne čitať poslednú, 73. knihu Biblie a v nej opis budúceho nového Božieho stvorenia, nového neba a novej zeme (Zjv 21, 1; 5), tak aj tam nájdeme prvé dokonalé číslo 6. Kde sa ukrýva? V symbolickom vyobrazení Baránkovej Nevesty = sv. Katolíckej Cirkvi = v Nebeskom sv. zlatom meste Jeruzaleme = v 6-ich stenách KRISTO-STAUROCENTRICKEJ KOCKY (Zjv 21, 1 18; KKC: 757). Prečo je táto KOCKA KRISTO-STAUROCENTRICKÁ? Preto, lebo keď ju celú ako každú kocku harmonickým, prirodzeným spôsobom rozložíme na plochu, výsledok bude (pozri obr. 1) KRÍŽ (= latinský:, alebo Tau: T ) KRISTOV KRÍŽ. obr. 1: A prečo je zjednotená s KRISTOVÝM KRÍŽOM? 1.) Preto, lebo Boh v 6. dni, v Piatok, 3. apríla roku 33 mimo jeruzalemského kamenného chrámu, v ktorom, v drevenom, zlatom pravidelnom 6-stene = kocke, t. j. vo veľsvätyni, istým spôsobom prebýval (1 Kr 6, 14 20; 8, 1 13; Ag 2, 1 3; 9) sa neďaleko mesta Jeruzalema, na mieste zvanom Golgota (Jn 19, 20; Hebr 13, 12), vo svojom ľuďmi zrúcanom Jeruza- 45

46 lemskom Chráme z mäsa a krvi, v ktorom prebýval, t. j. vo svojom ľudskom tele, vo svojej ľudskej prirodzenosti (Jn 2, 19 22), skrze svoje Bohoľudské + (= Plus ) = KRÍŽ, na drevenom + (= Plus ) = na KRÍŽI (rozumej: Ukrižovaný Bohočlovek Ježiš Kristus vzpriamený, s dokorán rozpaženými rukami na dreve KRÍŽA mal podobu KRÍŽA) zjednotil so svojou Nevestou = Nebeskou Kockou sv. zlatým mestom Jeruzalemom = sv. Katolíckou Cirkvou (KKC: 757; Ef 5, 23 32; Gal 3, 27 28)! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! 2.) Ďalej aj preto, lebo ako bol skrze svoj KRÍŽ, t. j. skrze svoje celoživotné Utrpenie (Mt 6, 34; Lk 9, 23) a najmä skrze svoju Smrť na KRÍŽI (Flp 2, 5 9; Lk 24, 26) vyzdvihnutý do zmŕtvychvstalej nesmrteľnej večnej nebeskej blaženosti Ženích = Nebeská Božia zlatá Kocka Veľsvätyňa = Zlatá Božia Hlava = Bohočlovek, náš Pán Ježiš Kristus (Pies 5, 11; Kol 1, 18), tak podobne je do nej vyzdvihnuté aj Jeho Mystické Telo = Jeho Nevesta = Nebeská Kocka sv. zlaté mesto Jeruzalem = sv. Katolícka Cirkev (Ef 2, 16; 20 22; 5, 23 32; Zjv 21, 9 18; KKC: 757), každý jej úd = jednotlivec (1 Pt 2, 4 5; Ef 2, 20 21; 1 Kor 12, 12 13; 27) skrze svoj osobný KRÍŽ (= svoje utrpenie a smrť) zjednotený so sv. KRÍŽOM svojho Ženícha, skrze svoje mystické spoluukrižovanie s Ježišom Kristom (Lk 9, 23 24; 14, 27; Flp 2, 5 9; Rim 8, 5 17; Gal 5, 24; 6, 14; 2, 19; Kol 1, 24; 1 Kor 11, 1; Sk 14, 22; Rim 8, 18)! Božie slovo hovorí: Zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia. Sir 2, 5 (pozri tiež: 1 Pt 1, 6 7; 4, 12 15; Sk 14, 22); Kto chce ísť za mnou ( hovorí vtelený Boh ), nech zaprie sám seba, vezme KAŽDÝ DEŇ svoj KRÍŽ a nasleduje ma... Kto ide za mnou a nenesie svoj KRÍŽ, NEMÔŽE byť mojím učeníkom. Lk 9, 23; 14, 27. A Boh, skrze svoju Nevestu sv. Katolícku Cirkev, hovorí (Mt 28, 18 20; Lk 10, 16): KRÍŽ je JEDINÝ a pravý rebrík do raja a okrem neho NIET INÉHO, po ktorom by sa dalo vystúpiť do neba. KKC:

47 Preto, drahý čitateľ, ktorý máš ako každý človek počiatok v 6. dni (Gn 1, 26 28; 2, 21 24; Tob 8, 6), ak chceš po smrti v zmŕtvychvstalom Spasiteľovi spolu s Ním vojsť do Jeho nesmrteľného Božieho večného blaženého života (KKC: 260; ; 1726), tak vchádzaj do neho vždy a všade, počas celého svojho pozemského života, iba týmto jediným spôsobom a nikdy iným: v Úzkej Ceste Tesnej Bráne (Jn 14, 6; 10, 7; 9; 11; 12, 32 33; Ef 5, 31 32; Gal 3, 27 28; Rim 6, 3; 6) úzkou cestou tesnou bránou (Mt 7, 13 14; Lk 9, 23 24; 14, 25 27; 33; Jn 10, 7; 9; 11; 15 16; 19, 17 18; 30; 21, 15 19; 21, 4; 7 8; 11; 1 Pt 2, 21 25; 4, 1 6; 12 16; 5, 1 3; Flp 3, 17 19; Gal 2, 19; 5, 24; 6, 11; 14; 2 Kor 4, 10; 1 Kor 15, 31; Kol 1, 24; 1 Kor 11, 1)! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ak sa pozorne zahľadíme, no nie z nízkosti zeme ľudskými telesnými očami (Jer 5, 21; Ez 12, 2; Mt 13, 10 16; Mk 8, 17 18), ale z Božej, pre ľudí nedostupnej nebeskej výšky (Iz 55, 9), s očami Holubice, t. j. v Bohu Duchu Svätom (Lk 3, 22; Sk 2, 4; Pies 2, 14; 1, 15; 1 Kor 2, 6 16) do židovskej prenosnej Božej svätyne stanu zjavenia, resp. do židovského jeruzalemského Božieho chrámu, tak v nich môžeme prvé dokonalé číslo 6 vidieť až v štyroch predobrazných, svätých, zlatých, obetných, drevených 6-stenoch = v štyroch predobrazných, svätých, zlatých, obetných, drevených KRÍŽOCH, lebo keď ako sme aj vyššie hovorili všetkých 6 stien 6-stena harmonickým, prirodzeným spôsobom rozložíme na plochu, výsledok bude KRÍŽ (= latinský:, alebo Tau: T ). Takýto predobrazný, svätý, zlatý, obetný, drevený KRÍŽ v sebe ukrýva: najsvätejšie miesto židovskej prenosnej Božej svätyne stanu zjavenia, resp. židovského jeruzalemského Božieho chrámu, pravidelný 6-sten z veľkej časti drevená a z veľkej časti zlatá kocka, t. j. veľsvätyňa, v ktorej istým spôsobom prebýval Boh (Ex 25, 8 9; 26, 1 37; 40, 1 38; 1 Kr 6, 14 20; 8, 6 13); ďalej: v tejto veľsvätyni nachádzajúci sa nepravidelný 6-sten kvádrová drevená, zlatá archa zmluvy, nad ktorou (nad zlatou zľutovnicou) sa istým spôsobom zjavoval a trónil Boh [ Ex 25, 10 22; 26, 34; 2 Sam 6, 2; Ž 99 (98), 1 ] a ktorú židovský veľkňaz raz do roka, v Deň zmierenia, kropil zmiernou krvou zo zvieracích obiet (Lv 16, 2; 14 16; 32 34); a tiež, pred touto veľsvätyňou nachádzajúci sa: nepravidelný 6-sten (kvádrový) štvorcový, drevený, zlatý, kadidlový oltár (Ex 30, 1 10) a 47

48 nepravidelný 6-sten (kvádrový) drevený, zlatý stôl pre posvätné obetné chleby (Ex 25, 23 30; 26, 35; Lv 24, 5 9). [ Doplňujúca pozn.: Vo veľsvätyni druhého židovského jeruzalemského Božieho chrámu archa zmluvy nebola, lebo v čase, keď bol (v 6. stor. pred Kristom), z Božej vôle, prvý židovský jeruzalemský Boží chrám Babylončanmi zničený, sa stratila. ] Tieto štyri sväté, drevené, zlaté, obetné KRÍŽE ukryté v štyroch 6-stenoch: 1.) v kocke z veľkej časti drevenej a z veľkej časti zlatej veľsvätyni, 2.) v kvádri drevenej, zlatej arche zmluvy, 3.) v kvádri drevenom, zlatom kadidlovom oltári, 4.) v kvádri drevenom, zlatom stole pre posvätné obetné chleby, sú (okrem iného) prorockými predobrazmi: sv. golgotského Trónu (Ex 25, 10 22; 2 Sam 6, 2) = sv. golgotskej Zľutovnice Oltára (Ex 26, 34; Lv 16, 2; 14 16; 32 34), t. j. sv. golgotského dreveného KRÍŽA, Kráľa kráľov (Jn 19, 19; Mt 25, 31 34; 40; Zjv 19, 16) = Božieho Veľkňaza (Hebr 4, 14 16; 5, 1 10; 6, 19 10, 22) = Bohočloveka Ježiša Krista, ktorý na ňom v 6. dni kraľujúc vo svojom najhlbšom uponížení (Jn 19, 1 22; Flp 2, 5 8), vo svojej UKRIŽOVANEJ Zlatej ľudskej Kocke Veľsvätyni z mäsa a krvi, t. j. vo svojej UKRIŽOVANEJ ľudskej prirodzenosti (Jn 2, 19 22), vyliatím Bohoľudskej Krvi, nekonečne cennejšej ako pominuteľné zlato a krv zvierat (1 Pt 1, 18 19), z bezchybného, nepoškvrneného, obetného Božieho Baránka, zo Seba samého (Jn 1, 1; 14; 29), na odpustenie všetkých hriechov všetkých ľudí dokonalým spôsobom naplnil starozákonný predobraz: Lv 16, ! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! V Zlatej ľudskej Kocke Veľsvätyni (= v Bohočlovekovi Ježišovi Kristovi), v Zlatej drevenej Kocke Veľsvätyni (= na sv. Oltári = na sv. golgotskom drevenom Kríži Bohočloveka Ježiša Krista), rukami Božieho Veľkňaza (= Bohočloveka Ježiša Krista) 48

49 Bohu obetuje Najsvätejšiu Obetu Božieho Baránka (= Bohočloveka Ježiša Krista) aj tá, ktorá sa Bohu predkladá ako obeť spolu s Božím Baránkom a s ktorým tvorí jedno Telo, t. j. Nevesta Božieho Baránka = Nebeská Kocka sv. zlaté mesto Jeruzalem = sv. Katolícka Cirkev (KKC: 1372; 757; Ef 5, 23 32; Gal 3, 27 28)! Kiežby toto chápal a s Božou pomocou čo najsvätejšie po celý svoj život, vždy a všade, najmä v Božom chráme kostole počas sv. omše, aj uskutočňoval každý jeden na zemi žijúci úd Mystického Tela nášho Pána Ježiša Krista, resp. Jeho Nevesty sv. Katolíckej Cirkvi, každý jeden Boží chrám = kňaz = ovca (1 Kor 3, 16 17; 6, 19; 1 Pt 2, 5; 9; Rim 12, 1; Gal 5, 24; 6, 14; 2, 19; Kol 1, 24; 2 Kor 4, 10 11; 1 Kor 15, 31; Rim 8, 36; Jn 21, 15 19; 1 Pt 2, 21; 25; KKC: ; 1141; )! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Bude užitočné, ak si s Božou pomocou z tajomnej symbolickej hlbiny štyroch predobrazných, svätých, zlatých, obetných, drevených 6-stenov vylovíme ešte niekoľko cenných duchovných významov: Drevená, zlatá archa zmluvy, spolu s jej vrchnou zlatou časťou ZĽUTOVNICOU, na ktorej boli dvaja anjeli, jeden na jej jednom konci, druhý na opačnom (Ex 25, 10 22; 2 Sam 6, 2), nie je len predobrazom, o ktorom sme hovorili vyššie, teda len: 1.) Vykupiteľovho sv. Kríža, ale je aj predobrazom: 2.) samej ZĽUTOVNICE, t. j. samého Vykupiteľa, Bohočloveka KRISTA, ktorá 3. apríla svojho roku 33 na Golgote UKRIŽOVANÁ na ZĽUTOVNICI (= na sv. KRÍŽI) v CENTRE STREDE medzi dvoma ukrižovanými zločincami (Jn 19, 17 18; Mt 27, 38) (= KRISTO-STAUROCENTRIZMUS!) dobrovoľne (Jn 10, 17 18) zomrela a vyliala svoju sv. Krv na odpustenie všetkých hriechov všetkých ľudí, a potom na tretí deň víťazne vstala z mŕtvych (Nm 10, 35; KKC: 1166), opustila svoj Hrob a zjavila sa a hovorila v blízkosti dvoch anjelov (Ex 25, 22; Nm 7, 89; Jn 20, 11 18) sediacich jeden sedel pri Jej hlave, druhý na opačnom konci pri Jej nohách (Jn 20, 11 12) na mieste, kde predtým táto Božia ZĽUTOVNICA = ZMIERNA OBETA = Bohočlovek Ježiš Kristus 49

50 [ = v Hebr. 9, 5: ZĽUTOVNICA = gr. ΙΛΑΣΤΗΡΙΟΝ = v Rim 3, 25: (Boží Syn = Bohočlovek Ježiš Kristus =) ZMIERNA OBETA = gr. ΙΛΑΣΤΗΡΙΟΝ ] ležala mŕtva a krvavá... Drevená, zlatá archa zmluvy, spolu s jej vrchnou zlatou časťou ZĽUTOVNICOU, na ktorej boli dvaja anjeli, jeden na jej jednom konci, druhý na opačnom (Ex 25, 10 22; 2 Sam 6, 2), je predobrazom aj: 3.) Mystického Tela Ježiša Krista, t. j. sv. Katolíckej Cirkvi, 4.) osobitne (pozri loretánske litánie) Nepoškvrnenej Panny Márie. Ďalej: Nebeská Božia Manna = Boží Chlieb z neba (Jn 6, 31 58), narodený z Nepoškvrnenej Panny Márie v Dome chleba (= Betlehem = hebr. לחם,בית Lk 2, 1 16) = Bohočlovek Ježiš Kristus, UKRIŽOVANÝ na sv. golgotskom drevenom, obetnom, zlatom Stole pre posvätné obetné chleby (Ex 25, 23 30; 26, 35; Lv 24, 5 9), z ktorého, t. j. zo sv. golgotského dreveného KRÍŽA, nekrvavým spôsobom (= vo sv. omši) živí v tomto svete sám Sebou (= Eucharistiou) celý Boží Chlieb, t. j. všetky Božie deti (KKC: 1323; 1345; 1355; ; ; 1 Kor 5, 7; 10, 16 17)...! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Atď. Začiatok postupnosti dokonalých čísel = 1. dokonalé číslo 6 = = 7 = SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. ישוע = JEŽIŠ! Prvé dokonalé číslo 6 = v gr. abecede č. h. gr. dvojpísmena ΣΤ (= gr.: ΣΤ = Σ + Τ = + ΣΙΓΜΑ + ΤΑΥ = slovensky: ST = S + T = SIGMA + TAU). Gr. dvojpísmeno ΣΤ má viacero názvov, okrem iného sa volá: 1.) (6 = gr. ΣΤ =) gr. ΣΤΑΥ = STAU = gr. ΣΤΑΥ = STAU = prvé 4 písmená 7-písmenného gr. slova ΣΤΑΥ(ΡΟΣ) = KRÍŽ, na ktorom je UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ 50

51 = KRÍŽ = gr. ΣΤΑΥΡΟΣ = Σ, Τ, Α, Υ, Ρ, Ο, Σ = 7 gr. písmen = SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. ישוע = JEŽIŠ! = KRÍŽ = gr. (ΣΤ)ΑΥΡΟΣ = č. h. [ ak gr. ΣΤ = 6 = (ΣΤ) + Α + Υ + Ρ + Ο + Σ = = ] 777 = 777 = = 777 = JEŽIŠ + JEŽIŠ = 777 = 386 (=) JEŽIŠ (= SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. ישוע = JEŽIŠ) (=) JEŽIŠ (= SIEDMY = gr. ΕΒΔΟΜΟΣ = č. h. 391 =) č. h. hebr. יהושע = JEŽIŠ [ Doplňujúca pozn.: = KRÍŽ (= ) = JEŽIŠ (= ) + JEŽIŠ (= ) = skrze JEŽIŠOV sv. KRÍŽ = JEŽIŠ (Hlava) + JEŽIŠ (Jeho Mystické Telo, t. j. sv. Katolícka Cirkev) = (číslo 777 = tiež: dokonalá plnosť = úplnosť =) Jeden úplný JEŽIŠ (= Hlava + Telo, Kol 1, 18 20; Ef 2, 13 16; 1 Kor 12, 12 13; 27; Gal 3, 27 28; KKC: 1225; ; 769; 778) ] = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalší názov gr. dvojpísmena ΣΤ je: 2.) (6 = č. h. gr. ΣΤ = gr. Ϛ =) gr. ΣΤΙΓΜΑ = STIGMA = gr. ΣΤΙΓΜΑ = STIGMA = tiež: RANA = JEŽIŠOVA sv. RANA, resp. sv. RANY po Jeho UKRIŽOVANÍ (pozn.: STIGMATICI = Nositelia Ježišových Veľkopiatočných STIGIEM = RÁN...), z ktorých Najsvätejšia je STIGMA 666, t. j. JEŽIŠOV na KRÍŽI kopijou prebodnutý BOK [ = v Jn 19, 34: (BOK =) gr. ΠΛΕΥΡΑΝ = č. h. 666 ] = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalej: 600 = č. h. = hebr. שש = ŠESŤ = prvé dokonalé číslo 6 = č. h. (gr. ΣΤ =) gr. Ϛ = (ST)IGMA = gr. (ΣΤ)ΙΓΜΑ = č. h. [ ak gr. ΣΤ = 6 = (ΣΤ) + Ι + Γ + Μ + Α = = ] 60 51

52 = 600 = 6 = 60 = = 666 = Najsvätejšia STIGMA, t. j. JEŽIŠOV na KRÍŽI kopijou prebodnutý BOK [ = v Jn 19, 34: (BOK =) gr. ΠΛΕΥΡΑΝ = č. h. 666 ] (Doplňujúca pozn.: JEŽIŠ bol v 6. dni [ = ŠIESTY DEŇ = hebr. יום ששי = č. h. 666 ] pre našu spásu 600, t. j. ZABITÝ [ = 600 = č. h. v Mt 16, 21: gr. ΑΠΟΚΤΑΝΘΗΝΑΙ = ZABITÝ ], a to takým spôsobom, že [ podľa Evanjelistu sv. Apoštola Jána, Jn 19, 14 ] okolo 6-tej hodiny bol na Kalvárii pribitý na KRÍŽ, na ktorom [ podľa Evanjelistu sv. Marka, Mk 15, 25; 34 37; 42 ] po 6-ich hodinách zomrel...) = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS!

53 O dokonalom čísle 28

54

55 Pokročme v postupnosti dokonalých čísel o jeden číselný krok ďalej a s pomocou Toho, ktorý mierou, počtom, váhou usporiadal všetko (Múd 11, 20), sa trocha ponorme do Božej tajomnej hlbiny druhého dokonalého čísla 28, ktoré podobne ako prvé dokonalé číslo 6 je číslo KRISTO-STAUROCENTRICKÉ! Hľa: Druhé dokonalé číslo 28: = 28 = = 7 čísel = 7 = SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. = JEŽIŠ ישוע = 28 = = 406 = (28... =) 406 = č. h. názvu posledného dvadsiateho druhého hebr. písmena ת v hebr. abecede, 406) = 6 = ו + ת = תו hebr. (= תו hebr. ktoré sa volá = hebr. תו = TAV = T = hebr. ת = starohebr.: +, resp.: X = hebr. ת = starohebr.: + (= grécky KRÍŽ), resp.: X (= svätoandrejský KRÍŽ), na ktorom visí UKRIŽOVANÝ (hebr. תו = č. h. 406 = = = ת... + ו 1480 =) KRISTUS = 1480 ת po hebr. písmeno ו = v hebr. abecede súčet č. h. hebr. písmen od hebr. písmena = צ 80, = פ 70, = ע 60, = ס 50, = נ 40, = מ 30, = ל 20, = כ 10, = י 9, = ט 8, = ח 7, = ז 6, = ו... = = 400 ת 300, = ש 200, = ר 100, = ק 90, = KRISTUS 1480 = ת + ש + ר + ק + צ + פ + ע + ס + נ + מ + ל + כ + י + ט + ח + ז + ו... = = = 1480 = č. h. gr. ΧΡΙΣΤΟΣ = KRISTUS = KRÍŽ + JEŽIŠ KRISTUS = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS! = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS!

56

57 O prvých štyroch dokonalých číslach

58

59 Teraz v postupnosti dokonalých čísel zameriame svoju pozornosť na skupinu prvých štyroch dokonalých čísel 6, 28, 469, 8128, ktorú poznali už starovekí Gréci. V postupnosti dokonalých čísel prvé štyri dokonalé čísla 6, 28, 496, 8128 = (4 prvé dokonalé čísla: 6, 28, 496, 8128 =) 4 = (10 číslic: 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =) 10 = 4 = 10 = 4 x 10 = 40 = ŠTYRIDSAŤ = JEŽIŠ (Kristus) = 40 = ŠTYRIDSAŤ = (napr. v gr. LXX: Ex 16, 35 =) gr. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ = č. h. = 1248 [ = = (849 = č. h. gr. ΩΜΕΓΑ = Ω = č. h.) (90 = č. h. gr. ΠΙ = Π = č. h.) 80 + (309 = č. h. gr. ΗΤΑ = Η = č. h.) 8 = ( =) ] 888 = č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ = JEŽIŠ. Ďalej: V postupnosti dokonalých čísel prvé štyri dokonalé čísla 6, 28, 496, 8128 = (4 prvé dokonalé čísla: 6, 28, 496, 8128 =) 4 = (10 číslic: 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =) 10 = 4 = 10 = 4 x 10 = 40 = = 14 = (4 x 10 =) 40 + ( = 14 =) ŠTRNÁSŤ = JEŽIŠ (Kristus) = (4 x 10 =) 40 + ( = 14 =) ŠTRNÁSŤ (=) hebr. ארבעה עשר (= napr. v Ex 12, 6 =) č. h. 848 = ( =) 888 = č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ = JEŽIŠ. Ďalej: 4 prvé dokonalé čísla: 6, 28, 496, 8128 = 10 číslic: 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 = (10 číslic: 6,2,8,4,9,6,8,1,2,8 =) 10 = DESAŤ = hebr. עשר = č. h. 570 = gr. ΔΕΚΑ = č. h. 30 = (6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =) 10 = 570 = 30 = (6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =) = 610 = JEŽIŠ KRISTUS = 610 č. h. gr. (v Lk 23, 31: gr. ΞΥΛΩΙ =) ΞΥΛΟΝ = STROM = JEŽIŠ KRISTUS = STROM ŽIVOTA = JEŽIŠ KRISTUS (Doplňujúca pozn.: 59

60 KRISTUS je pravý STROM ŽIVOTA, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, DIREKTÓRIUM O ĽUDOVEJ ZBOŽNOS- TI A LITURGII, Zásady a usmernenia, 109.) = (6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =) = 610 = KRÍŽ = 610 č. h. gr. (v 1 Pt 2, 24 =) ΞΥΛΟΝ = DREVO = KRÍŽ = JEŽIŠ KRISTUS + KRÍŽ = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ KRISTUS = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalej: 4 prvé dokonalé čísla: 6, 28, 496, 8128 = 10 číslic: 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 = (4 prvé dokonalé čísla: 6, 28, 496, 8128 =) 4 = (10 číslic: 6,2,8,4,9,6,8,1,2,8 =) 10 = (4 prvé dokonalé čísla: 6, 28, 496, 8128 = 4 =) ŠTYRI = hebr. ארבעה = č. h. 278 = (6, 28, 496, 8128 =) 278 = (10 číslic: 6,2,8,4,9,6,8,1,2,8 =) 10 = DESAŤ = hebr. עשר = č. h. 570 = gr. ΔΕΚΑ = č. h. 30 = (6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =) 10 = 570 = 30 = (6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =) = 610 = (6, 28, 496, 8128 =) (6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 = =) 610 = 888 = JEŽIŠ = = 888 = č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ = JEŽIŠ. Ďalej: 4 prvé dokonalé čísla: 6, 28, 496, 8128 = 10 číslic: 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 = (4 prvé dokonalé čísla: 6, 28, 496, 8128 =) 4 = (10 číslic: 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =) 10 = (4 prvé dokonalé čísla: 6, 28, 496, 8128 =) 4 = ŠTYRI = hebr. ארבע = č. h. 273 = gr. (napr. v Sk 21, 9 =) ΤΕΣΣΑΡΕΣ = č. h = (6, 28, 496, 8128 =) 4 = 273 = 1011 = (6, 28, 496, 8128 =) = 1288 = (10 číslic: 6,2,8,4,9,6,8,1,2,8 = 10 =) DESAŤ = hebr. עשר = č. h. 570 = gr. ΔΕΚΑ = č. h

61 = (6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =) 570 = 30 = (6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =) = 600 = (6, 28, 496, 8128 = =) (6,2,8,4,9,6,8,1,2,8 = =) 600 = 1888 = = 1888 = 1888 = = 1888 = JEŽIŠ (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) č. h Ďalej: V postupnosti dokonalých čísel prvé štyri dokonalé čísla 6, 28, 496, 8128 = (4 prvé dokonalé čísla: 6, 28, 496, 8128 =) 10 číslic: 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 = 10 = (10 číslic: 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =): 6 = = 21 2 = = 3 8 = = 36 4 = = 10 9 = = 45 6 = = 21 8 = = 36 1 = 1 2 = = 3 8 = = 36 = (10 číslic: 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =): 6 = = = = = = = = 1 2 = =...36 = (10 číslic: 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 =) 21, 3, 36, 10, 45, 21, 36, 1, 3, 36 = 10 (čísel), 21, 3, 36, 10, 45, 21, 36, 1, 3, 36 = =

62 = = NAZARETSKÝ (= napr. v Mk 1, 24 =) gr. ΝΑΖΑΡΗΝΕ = č. h. 222 = (= =) 666 = JEŽIŠ (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) č. h. 888 = JEŽIŠ NAZARETSKÝ, židovský kráľ (Jn 19, 19) = Strom Života (Lk 23, 31; Jn 14, 6), ktorý na 186 [ = (= 186) + 36 = 222 = = 186 = č. h. gr. ΓΟΛΓΟΘΑ = GOLGOTA, Jn 19, 17 = ], t. j. na GOLGOTE [ doplňujúca pozn.: 186 = = = JEŽIŠ (=) hebr. יהושע (=) č. h. 391 ], na strome smrti (= kríž), v sebe, vo svojej vojakovou kopijou otvorenej 666 -ke [ = = NAZARETSKÝ (= napr. v Mk 1, 24 =) gr. ΝΑΖΑΡΗΝΕ = č. h. 222 = (= =) 666 = JEŽIŠ (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) č. h. 888, Jn 19, 19; 34 ], t. j. vo svojom vojakovou kopijou otvorenom BOKU [ = v Jn 19, 34: (BOK =) gr. ΠΛΕΥΡΑΝ = č. h. 666 ] otvoril pre všetkých ľudí úzku krížovú cestu (KKC: 1225; Rim 6, 3; 6; Mt 7, 13 14; Lk 9, 23 24; 14, 25 27; Jn 19, 17 18; 30; 1 Kor 11, 1; Gal 2, 19; 5, 24; 6, 11; 14; 2 Kor 4, 10; 1 Kor 15, 31; Kol 1, 24; Flp 3, 17 19!) vedúcu nie k stromu života v strede dávno strateného pominuteľného pozemského raja (Gn 3, 22 24), ale k stromu života v strede večného Božieho raja (Zjv 2, 7; 22, 2; 14 15) = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Ďalej: = = (prvé štyri dokonalé čísla 6, 28, 496, 8128 =) = (+ 8128) 62

63 = (...) = JEŽIŠ NAZARETSKÝ (=) hebr. יהושע הנוצרי = č. h. 752 = = 8880 = = 10 x JEŽIŠ (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) č. h Náš Spasiteľ, Bohočlovek JEŽIŠ NAZARETSKÝ (Jn 19, 19), ktorý má DVE prirodzenosti Božskú a ľudskú, nie zmiešané, ale spojené v jedinej DRUHEJ Božskej Osobe Božieho Syna (KKC: 469; ; 495), a ktorý strašnou smrťou zomrel na DVOCH prekrížených drevených brvnách (= kríž), aby v sebe mohol DVOCH Židov a pohanov zmieriť s Bohom (Ef 2, 11 16) a z DVOCH seba, Hlavy, Ženícha a svojho Tela, t. j. všetých spasených, svojej Nevesty, sv. Katolíckej Cirkvi, urobiť Jedného (Gal 3, 26 28; Ef 5, 23 32; Gn 2, 21 24; 1 Kor 15, 22; 45; KKC: 766; 1225; 757; 769), je istým spôsobom výrazne zjednotený (okrem iného) aj s číslom 2 = DVE (= napr. v Lv 23, 17 =) hebr. שתים (=) č. h. 750 = 2 = (DVE =) 750 = = 752 = č. h. hebr. יהושע הנוצרי = JEŽIŠ NAZARETSKÝ = DVA DVE = hebr.: שנים = č. h. 400 = שני = č. h. 360 = שתים = č. h. 750 = שתי = č. h. 710 = (DVA DVE =) 400 = 360 = 750 = 710 = = 2220 = 2220 = 10 x 222 = 2220 = 10 x NAZARETSKÝ (= napr. v Mk 1, 24 =) gr. ΝΑΖΑΡΗΝΕ (=) č. h. 222 = 2220 = 2 x 1110 = 2220 = 2 x JEŽIŠ NAZARETSKÝ [ = JEŽIŠ (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) č. h NAZARET- SKÝ (= napr. v Mk 1, 24 =) gr. ΝΑΖΑΡΗΝΕ (=) č. h. 222 = ] 1110 = 2220 = ( =) ( =) 1110 = (DVA DVE =) 400 = 360 = 750 =

64 = 2 = (DVA DVE =) 400 = 360 = 750 = 710 = = 2222 = 2222 = = 2222 = NAZARETSKÝ (= napr. v Mk 1, 24 =) gr. ΝΑΖΑΡΗΝΕ (=) č. h. 222 = 2222 = = 2222 = JEŽIŠ NAZARETSKÝ (= v Mk 10, 47 =) gr. ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΑΡΗΝΟΣ (=) č. h KRÍŽ (=) gr. (ΣΤ)ΑΥΡΟΣ (= ak gr. ΣΤ = 6 =) č. h. 777 = 2222 = JEŽIŠ NAZARETSKÝ (=) KRÍŽ (=) 777 = UKRIŽOVANÝ JEŽIŠ NAZARETSKÝ (Jn 19, 19) = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! Toto majme na pamäti, keď v skupine štyroch prvých dokonalých čísel budeme tvoriť rôzne varianty DVOCH číselných skupín. Ak skupinu 4 prvých dokonalých čísel 6, 28, 496, 8128, rozdelíme na DVE číselné skupiny, na prvú, obsahujúcu DVE stredné dokonalé čísla 28, 496, a DRUHÚ, obsahujúcu DVE krajné dokonalé čísla 6, 8128, a najskôr v prvej číselnej skupine navzájom vynásobíme DVE stredné dokonalé čísla 28, 496, nájdeme vo výsledku JEŽIŠA: = (6) 28, 496 (8128) = (...) 28, 496 (...) = (...) 28 x 496 (...) = = = JEŽIŠ (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) č. h. 888 a potom od tohto výsledku, v ktorom sa nachádza JEŽIŠ, odčítame DRUHÚ číselnú skupinu, DVE krajné dokonalé čísla 6, 8128, nájdeme vo výsledku opäť JEŽIŠA KRISTA: = 6 (28, 496) 8128 = (...28 x =) (...) 8128 = = = JEŽIŠ KRISTUS (=) hebr. יהושע המשיח (=) č. h

65 Ďalej: Ak skupinu 4 prvých dokonalých čísel 6, 28, 496, 8128 rozdelíme na DVE číselné skupiny, na prvú, obsahujúcu prvé tri dokonalé čísla 6, 28, 496, a DRUHÚ, obsahujúcu štvrté dokonalé číslo 8128, a najskôr, v prvej číselnej skupine navzájom vynásobíme tri prvé dokonalé čísla 6, 28, 496, a potom od výsledku odčítame DRUHÚ číselnú skupinu, štvrté dokonalé číslo 8128, nájdeme 100-krát JEŽIŠA NAZARETSKÉHO: = 6, 28, 496 (8128) = 6, 28, 496 (...) = 6 x 28 x 496 (...) = = [ 6, 28, 496 (8128) = 6 x 28 x 496 (...) = ] (8128) = = = 100 x JEŽIŠ NAZARETSKÝ (=) hebr. יהושע הנוצרי (=) č. h Ďalej: Ak zo skupiny 4 prvých dokonalých čísel 6, 28, 496, 8128 vytvoríme DVE číselné skupiny, prvú, obsahujúcu 7 číslic: [ 6, 28, 496, 8(128) = ] 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8 (...), a DRUHÚ, obsahujúcu číslo [ 6, 28, 496, 8(128) = ]...(128), a najskôr, v prvej číselnej skupine SEDEM číslic navzájom vynásobíme (= 7 číslic: 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8 = 7 = SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. ישוע = JEŽIŠ), nájdeme vo výsledku JEŽIŠA: = 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8 (128) = 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8 (...) = 6 x 2 x 8 x 4 x 9 x 6 x 8 (...) = = = JEŽIŠ (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) č. h. 888, a potom od tohto výsledku, v ktorom sa nachádza JEŽIŠ, odčítame DRUHÚ číselnú skupinu, číslo (128), výsledok bude 70-krát JEŽIŠ KRISTUS: = [ 6, 28, 496, 8(128) = 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8 (128) = 6 x 2 x 8 x 4 x 9 x 6 x 8 (...) = ] (128) =

66 = (128) = = = 70 x JEŽIŠ KRISTUS (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) č. h alebo: = = 7 x 10 x 2368 = = JEŽIŠ (=) 7 x 10 x 2368 (=) JEŽIŠ KRISTUS = = JEŽIŠ (=) 7 (= SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. ישוע = JEŽIŠ) x 10 x JEŽIŠ KRISTUS (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) č. h Ďalej: Ak zo skupiny 4 prvých dokonalých čísel 6, 28, 496, 8128 vytvoríme DVE číselné skupiny, prvú, obsahujúcu 8 číslic: [ 6, 28, 496, 81(28) = ] 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1 (...), a DRUHÚ, obsahujúcu DRUHÉ dokonalé číslo [ 6, 28, 496, 81(28) = ]...(28), a v prvej číselnej skupine 8 číslic 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1 (...) navzájom vynásobíme, nájdeme vo výsledku JEŽIŠA: = 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1 (28) = 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1 (...) = 6 x 2 x 8 x 4 x 9 x 6 x 8 x 1 (...) = = = JEŽIŠ (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) č. h. 888, a zostatok bude [ 6, 28, 496, 81(28) = 6, 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1 (28) =...(28) = ] DRUHÁ číselná skupina, DRUHÉ dokonalé číslo 28. Ďalej: Ak zo skupiny 4 prvých dokonalých čísel 6, 28, 496, 8128 vytvoríme DVE číselné skupiny, prvú, obsahujúcu prvé dokonalé číslo: [ (6) 28, 496, 8128 = ] (6)..., a DRUHÚ, obsahujúcu 9 číslic: [ (6) 28, 496, 8128 = ] (...) 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8, a v DRUHEJ číselnej skupine 9 číslic (...) 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 navzájom vynásobíme, nájdeme vo výsledku JEŽIŠA KRISTA: = (6) 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 66

67 = (...) 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 = (...) 2 x 8 x 4 x 9 x 6 x 8 x 1 x 2 x 8 = = = JEŽIŠ KRISTUS (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) č. h. 2368, a zostatok bude [ (6) 28, 496, 8128 = (6) 2, 8, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8 = (6)... = ] prvá číselná skupina prvé dokonalé číslo 6. Ďalej: V skupine 4 prvých dokonalých čísel 6, 28, 496, 8128 sa prvá DVOJICA dokonalých čísel, prvé DVE dokonalé čísla 6, 28, nachádza 2-krát: = 6, 28, (49)6, (81)28 = 6, 28, (496 = 490 +) 6, (8128 = ) 28 = 6, 28, (...) 6, (...) 28 = 6, 6, 28, 28 = (6 x 6 =) 36 + (28 x 28 =) (6 + 6 =) 12 + ( =) 56 = 888 = = JEŽIŠ (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ (=) č. h. 888 a: = (6 x 6 =) 36 + (28 x 28 =) 784 (6 + 6 =) 12 ( =) 56 = 752 = = JEŽIŠ NAZARETSKÝ (=) hebr. יהושע הנוצרי (=) č. h Ďalej: Ak v skupine 4 prvých dokonalých čísel 6, 28, 496, 8128 všetky 4 dokonalé čísla navzájom sčítame, tak výsledok bude: = 8658 = 8658 = = 8658 = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS (=) č. h. hebr. ישוע (=) JEŽIŠ (=) č. h. hebr. יהושע (=) JEŽIŠ (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS (=) č. h. hebr. ישוע (=) JEŽIŠ (=) č. h. hebr. יהושע (=) JEŽIŠ 67

68 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS = 8658 = JEŽIŠ KRISTUS + JEŽIŠ + JEŽIŠ + JEŽIŠ KRISTUS + JEŽIŠ + JEŽIŠ + JEŽIŠ KRISTUS = 8658 = 7-krát JEŽIŠ KRISTUS = JEŽIŠ KRISTUS 7-krát = 7 = SEDEM = gr. ΕΠΤΑ = č. h. 386 = č. h. hebr. ישוע = JEŽIŠ; a tiež: = 8658 = 8658 = = 8658 = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS (=) č. h. (ak gr. ΣΤ = 6 =) gr. (ΣΤ)ΑΥΡΟΣ (=) KRÍŽ (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS (=) č. h. (ak gr. ΣΤ = 6 =) gr. (ΣΤ)ΑΥΡΟΣ (=) KRÍŽ (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS = 8658 = JEŽIŠ KRISTUS + KRÍŽ + JEŽIŠ KRISTUS + KRÍŽ + JEŽIŠ KRISTUS [ Doplňujúca pozn.: (3 x 2368 =) 3-krát JEŽIŠ KRISTUS (+) zjednotený s dvoma KRÍŽMI (= 2 x 777) hovorí o vtelenom TROJJEDINOM Bohu druhej Božskej Osobe, o Bohočlovekovi JEŽIŠOVI KRISTOVI, ktorý sa z lásky k ľuďom na našej zemi dobrovoľne zjednotil s dvoma KRÍŽMI (KKC: ; 262; 607; 609): s KRÍŽOM mnohorakým ľudským trápením, ktorý vo svojej ľudskej prirodzenosti niesol po všetky dni svojho pozemského života (Lk 9, 23...) a so smrtiacim dreveným KRÍŽOM, na ktorom pre spásu ľudí v Piatok 3. apríla, vo svojich 33 rokoch na Golgote ukrižovaný, v hrozných mukách zomrel (Jn 19, 17 18; 30)... ] = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS!

69 O prvých deviatich dokonalých číslach

70

71 Teraz si ukážeme, ako sa JEŽIŠ KRISTUS ukrýva v prvých 9-ich dokonalých číslach. Toto je prvých 9 dokonalých čísel: 6, 28, 496, 8128, , , , , , ktoré si premeníme na 3 logické jednoduché č. h.: 1-vá č. h. každého z 9-ich prvých dokonalých čísel = počet číslic, z ktorých je jednotlivé dokonalé číslo zložené (napr.: 8-ciferné dokonalé číslo = 8): 6 = 1 28 = = = = = = = = 37 71

72 = 9 prvých dokonalých čísel vyjadrených 1-ou č. h.: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 19, 37 = 1 x 2 x 3 x 4 x 8 x 10 x 12 x 19 x 37 = = = 2368 x 6840 = = JEŽIŠ KRISTUS x 6840 = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x 6840; =...2 x 3 x 4 x 8 x 10 x 12 x 19 x 37 = = = 2368 x 6840 = = JEŽIŠ KRISTUS x 6840 = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x 6840; =...3 x 4 x 8 x 10 x 12 x 19 x 37 = = = 2368 x 3420 = = JEŽIŠ KRISTUS x 3420 = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x 3420; =...4 x 8 x 10 x 12 x 19 x 37 = = = 2368 x 1140 = = JEŽIŠ KRISTUS x 1140 = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x 1140; =...8 x 10 x 12 x 19 x 37 = = = 2368 x 285 = = JEŽIŠ KRISTUS x 285 = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x

73 2-há č. h. každého z 9-ich prvých dokonalých čísel = súčet: počtu číslic, z ktorých je jednotlivé dokonalé číslo zložené (= číslo v zátvorke) s ich súčtom [ napr.: 8-ciferné dokonalé číslo = (8) + ( =) 28 = 36 = (8) = 36 ]: 6 = (1) + 6 = 7 28 = (2) = = (3) = = (4) = = (8) = = (10) = = (12) = = (19) = = (37) = 227 = 9 prvých dokonalých čísel vyjadrených 2-ou č. h.: 7, 12, 22, 23, 36, 74, 67, 92, 227 = 7 x 12 x 22 x 23 x 36 x 74 x 67 x 92 x 227 = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; = 7 x 12 x 22 x 23 x 36 x 74 x 67 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; 73

74 = 7 x 12 x 22 x 23 x 36 x 74 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; = 7 x 12 x 22 x 23 x 36 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; ďalej: =...12 x 22 x 23 x 36 x 74 x 67 x 92 x 227 = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; ďalej: =...22 x 23 x 36 x 74 x 67 x 92 x 227 = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; ďalej: =...12 x 22 x 23 x 36 x 74 x 67 x = = = 2368 x

75 = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; ďalej: =...22 x 23 x 36 x 74 x 67 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; ďalej: =...12 x 22 x 23 x 36 x 74 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; ďalej: =...12 x 22 x 23 x 36 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x

76 3-tia č. h. každého z 9-ich prvých dokonalých čísel = súčet: počtu číslic, z ktorých je jednotlivé dokonalé číslo zložené (= 1-vé číslo v zátvorke) s ich súčtom a s poradovým číslom tohto jednotlivého dokonalého čísla [ = 2-hé číslo v zátvorke; napr.: 5-te 8-ciferné dokonalé číslo = (8) + ( =) 28 + (5) = (8) (5) = 41 ]: 6 = (1) (1) = 8 28 = (2) (2) = = (3) (3) = = (4) (4) = = (8) (5) = = (10) (6) = = (12) (7) = = (19) (8) = = (37) (9) = 236 = 9 prvých dokonalých čísel vyjadrených 3-ou č. h.: 8, 14, 25, 27, 41, 80, 74, 100, 236 = 8 x 14 x 25 x 27 x 41 x 80 x 74 x 100 x 236 = = = ( =) 4305 x = = KRÍŽ + JEŽIŠ KRISTUS + BOK x = = na KRÍŽI ukrižovaný JEŽIŠ KRISTUS s prebodnutým BOKOM x = = [ KRÍŽ (=) gr. ΣΤΑΥΡΟΣ (=) č. h JEŽIŠ KRISTUS (=) gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) č. h BOK (= v Jn 19, 34 =) gr. ΠΛΕΥΡΑΝ (=) č. h. 666 (= ) = ] 4305 x = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! 76

77

78

79 [ Doplňujúca pozn.: Všetci smrteľní ľudia pochádzajú zo 666 -ky, t. j. z boku, KOSTI REBRA (= 666 = č. h. v gr. LXX {= Sedemdesiat = Septuaginta = grécky preklad Starého zákona z hebrejčiny}: Gn 2, 22: gr. ΠΛΕΥΡΑΝ = REBRA) prvého človeka Adama, lebo Boh z Adamovej 666 -ky REBRA v 666 -ke, t. j. v 6-om dni (= Gn 1, 31, Piatok = ŠIESTY DEŇ = hebr. יום ששי = č. h. 666; tiež: prvé písmeno hebr. abecedy = hebr. א = č. h. 1 = hebr. názov tohoto písmena: אלף = č. h ) = {אלף h. = 6 x 111 {= č. {א h. = 6 x 1 {= č. utvoril Adamovu ženu Evu, matku všetkých žijúcich, a oni dvaja rodičia všetkých ľudí boli jedno telo (Gn 2, 21 24; 3, 20). Samozrejme, že na tomto prvom zrodení všetkých ľudí z Adamovej 666 -ky v 666 -ke nie je vôbec nič zlé! (Zlé je, ak človek zomrie prejde do večnosti s číslom 666 na čele, alebo na pravej ruke, Zjv 13, 16 18; 14, 9 11!) Beda však každému človeku, ktorý sa zo 666 -ky Nového Adama Ježiša Krista, t. j. z Jeho KOSTI REBRA, z Jeho Najsvätejšej Rany medzi rebrami, z Jeho prebodnutého BOKU nenarodil druhýkrát (Jn 3, 3 5; Katechizmus Katolíckej Cirkvi {KKC}: 1225)! Beda všetkým ľuďom, ktorí nie sú deťmi a živými údmi KOSTI (Gn 2, 23), Novej Ženy Evy, Nevesty Nového Adama Ježiša Krista, t. j. sv. Katolíckej Cirkvi, ktorá sa v 6-om dni (= Veľký Piatok) na kríži zrodila z REBRA 666 -ky Nového Adama, t. j. z Jeho Najsvätejšej Rany medzi Jeho rebrami, z Jeho prebodnutého BOKU (= v Jn 19, 34: {BOK =} gr. ΠΛΕΥΡΑΝ = č. h. 666 = č. h. v gr. LXX: Gn 2, 22: gr. ΠΛΕΥ- ΡΑΝ = REBRA; KKC: 766; Gn 2, 21 24; Ef 5, 31 32) a ktorá sa z neho v mystickom (= tajomnom) 6-om dni Piatku (Gn 1, 26; 31), v mystickom Veľkom Piatku (Mk 15, 42) na mystickom kríži Nového Adama ešte stále rodí a až do konca sveta bude rodiť (Gn 1, 26 27; 31; 2, 21 24; Jn 12, 32 33; 19, 34; Rim 6, 3; 6; Flp 2, 5 8; 1 Pt 2, 21 24; Lk 9, 23 24; 14, 27; 1 Kor 1, 18 24; 2, 1 2; 11, 1; Gal 2, 19; 5, 24; 6, 14; Kol 1, 24; 1 Kor 15, 31; 2 Kor 4, 10; Flp 3, 17 19!) = KRISTO-STAUROCENTRIZMUS! ] 79

80 Ďalej: = 8 x 14 x 25 x 27 x 41 x 80 x 74 x 100 x 236 = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; =...14 x 25 x 27 x 41 x 80 x 74 x 100 x 236 = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; =...25 x 27 x 41 x 80 x 74 x 100 x 236 = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; =...27 x 41 x 80 x 74 x 100 x 236 = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; =...41 x 80 x 74 x 100 x 236 = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x

81 = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; =...80 x 74 x 100 x 236 = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; ďalej: = 8 x 14 x 25 x 27 x 41 x 80 x 74 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; = 8 x 14 x 25 x 27 x 41 x 80 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; ďalej: =...14 x 25 x 27 x 41 x 80 x 74 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; =...25 x 27 x 41 x 80 x 74 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x

82 = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; =...27 x 41 x 80 x 74 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; =...41 x 80 x 74 x = = = 2368 x = = JEŽIŠ KRISTUS x = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x ; =...80 x 74 x = = = 2368 x 250 = = JEŽIŠ KRISTUS x 250 = = 2368 (=) č. h. gr. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (=) JEŽIŠ KRISTUS x A tak ďalej... 82

83

84

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

%Initialization: Layer(0):={s}; i:=0; %Iterations: While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v. i:=i+1;

%Initialization: Layer(0):={s}; i:=0; %Iterations: While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v. i:=i+1; 1 אל ג ו ר י ת מ י ם 1 ח ו ב ר ת ה ר צ א ו ת ט י ו ט ה, א ב י ב 2 0 0 3 שלמה מורן החוברת מכילה תקצירי הרצאות של הדס שכנאי בסמסטר חרף 6 0 0 2 7- ספי, בתוספת מספר הרצאות של ושלי מסמסטר חורף 2 1 0 2-3 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Layer(0) := {s}; i := 0; While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v Layer( k) i := i+1; R := {s}; while there is an edge (u,v) s.t.

Layer(0) := {s}; i := 0; While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v Layer( k) i := i+1; R := {s}; while there is an edge (u,v) s.t. אל ג ו ר י ת מ י ם ח ו ב ר ת ה ר צ א ו ת פ ב ר ו א ר 0 0 4 שלמה מורן החוברת מכילה תקצירי הרצאות של הדס שכנאי בסמסטר חרף 6 0 0 7- ספי, בתוספת מספר הרצאות של ושלי מסמסטר חורף 0-3 0 מצורפים בסוף החוברת 3

Διαβάστε περισσότερα

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Medzi základné pojmy v aritmetike celých čísel patrí aj pojem deliteľnosť. Najprv si povieme, čo znamená, že celé číslo a delí celé číslo b a ako to zapisujeme. Nech a

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ HCJB SLOVENSKO HLAS EVANJELIA Relácie spracované do 26 častí v r. 2005. O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ AUTOR: MGR. PAVEL HANES PHD. Spracoval kol. HCJB-Sk ved. M. Hudec MODLITBA PÁNOVÁ ÚVOD: /vyjadrenie

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀβαδδών א ב ד ון Rev 9:11 ἀββα א ב א Mk 14:36 Rom 8:15 Gal 4:6. Ἅβελ ה ב ל Matt 23:35 Lk 11:51 Heb 11:4 Heb 12:24. Ἀβιὰ א ב י ה Matt 1:7 Lk 1:5

Ἀβαδδών א ב ד ון Rev 9:11 ἀββα א ב א Mk 14:36 Rom 8:15 Gal 4:6. Ἅβελ ה ב ל Matt 23:35 Lk 11:51 Heb 11:4 Heb 12:24. Ἀβιὰ א ב י ה Matt 1:7 Lk 1:5 Tabelle der lexikalischen Semitismen Einträge in [ ] bedeuten: semitische Verwendung des Wortes nur in aufgelisteten Stellen Table of Lexical Semitisms Entries in [ ] mean: Semitic usage of word only in

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

LXX w/ Logos Morphology

LXX w/ Logos Morphology א דנ י י הו ה א ת ה ה ח ל ות ל ה רא ות Deut 3:24 א ת ע ב ד א ת ג דל ו א ת י ד ה ח ז ק ה א ש ר מ י א ל ב ש מ י ם וב א רץ א ש ר י ע ש ה כ מ ע ש י ו כ ג ב ו רת Deut 9:26 ו א ת פ ל ל א ל י הו ה ו א מ ר א דנ

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Rozvod a nové manželstvo

Rozvod a nové manželstvo Rozvod a nové manželstvo V tomto texte by sme sa chceli zaoberať výrokmi z Biblie k otázke rozvodu a uzavretia nového manželstva. Ani Ježišove slová z Matúšovho evanjelia, ktoré bývajú spravidla prekladané

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

3. prednáška. Komplexné čísla

3. prednáška. Komplexné čísla 3. predáška Komplexé čísla Úvodé pozámky Vieme, že existujú také kvadratické rovice, ktoré emajú riešeie v obore reálych čísel. Študujme kvadratickú rovicu x x + 5 = 0 Použitím štadardej formule pre výpočet

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Matthew Mark Luke Luke Greek Reconstruction Hebrew Reconstruction. καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ

Matthew Mark Luke Luke Greek Reconstruction Hebrew Reconstruction. καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ Calling and Training Disciples: "Mission of the Twelve" complex: Sending the Twelve: Commissioning 1 1 9:35 καὶ περιῆγεν 6:6b καὶ περιῆγεν [8:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν And / was going

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV Ján Zozuľak Otázka obrazu má dlhú históriu a tvorí základný termín v gréckej filozofii u Platóna, stoikov a neskôr u novoplatonikov. Zároveň

Διαβάστε περισσότερα

VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR. Michal Zajac. 3 T b 1 = T b 2 = = = 2b

VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR. Michal Zajac. 3 T b 1 = T b 2 = = = 2b VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR Michal Zajac Vlastné čísla a vlastné vektory Pripomeňme najprv, že lineárny operátor T : L L je vzhl adom na bázu B = {b 1, b 2,, b n } lineárneho priestoru L určený

Διαβάστε περισσότερα

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát (Hospoda Boha majú ľudia ľúbiť a nie ho milovať) Dve podmienky pre vstup do Kráľovstva nebeského: 1) láska k Hospodu

Διαβάστε περισσότερα

Štefan Kolečanský 3 Gob

Štefan Kolečanský 3 Gob Štefan Kolečanský 3 Gob fundamentalistická organizácia vychádzajúca z kresťanstva (Matlovič, 2001) Vznik 70-té roky 19.storočia v Pensylvánii Zakladateľ Charles Taze Russell Celosvetový rozmach zaznamenalo

Διαβάστε περισσότερα

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh 16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh Kružnica k so stredom S a polomerom r nazývame množinou všetkých bodov X v rovine, ktoré majú od pevného bodu S konštantnú vzdialenosť /SX/ = r, kde r (patri)

Διαβάστε περισσότερα

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita.

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita. Teória prednáška č. 9 Deinícia parciálna deriácia nkcie podľa premennej Nech nkcia Ak eistje limita je deinoaná okolí bod [ ] lim. tak túto limit nazýame parciálno deriácio nkcie podľa premennej bode [

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti 4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti Výroková funkcia (forma) ϕ ( x) je formálny výraz (formula), ktorý obsahuje znak x, pričom x berieme z nejakej množiny M. Ak za x zvolíme

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

חברה ותעסוקה. παρέα και απασχόληση

חברה ותעסוקה. παρέα και απασχόληση יוונית παρέα και απασχόληση γνωριµία πώς σας λένε; µε λένε... τί κάνετε; καλά, ευχαριστώ, κι εσείς; δόξα το θεό! γνωρίστε τον κύριο / την κυρία χάρηκα που σας γνωρίσα αίροµαι που σας βλέπω ותעסוקה היכרות

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

Planárne a rovinné grafy

Planárne a rovinné grafy Planárne a rovinné grafy Definícia Graf G sa nazýva planárny, ak existuje jeho nakreslenie D, v ktorom sa žiadne dve hrany nepretínajú. D sa potom nazýva rovinný graf. Planárne a rovinné grafy Definícia

Διαβάστε περισσότερα

The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination

The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination Day One: You may use the Hebrew Bible, Septuagint, and Greek New Testament. You may not use any translation of any kind. You

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA Štvrťročník pre kňazov a katechétov č. 2/2009-2010 Ú V O D N Í K Milí priatelia, kňazi, katechétky a katechéti! V poslednom čase sa

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 3 17 marca 2006 4 24 marca 2006 c RNDr Monika Molnárová, PhD Obsah 2 Sústavy lineárnych rovníc 25 21 Riešenie sústavy lineárnych rovníc

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B . písoá pác z tetik Skpi A. Zjedodšte výz : ) z 8 ) c). Doplňte, pltil ovosť : ) ). Vpočítjte : ) ) c). Vpočítjte : ) ( ) ) v v v c). Upvte výz ovete spávosť výsledk pe : 6. Zostojte tojholík ABC, k c

Διαβάστε περισσότερα

Texts for Scriptural Reasoning

Texts for Scriptural Reasoning Texts for Scriptural Reasoning 7. Prayer The Scriptural Reasoning Society 1 Psalm 44 1 1 For the Leader; a Psalm of the sons of Korah. Maschil. 2 O God, we have heard with our ears, our fathers have told

Διαβάστε περισσότερα

FUNKCIE N REÁLNYCH PREMENNÝCH

FUNKCIE N REÁLNYCH PREMENNÝCH FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FUNKCIE N REÁLNYCH PREMENNÝCH RNDr. Kristína Rostás, PhD. PREDMET: Matematická analýza ) 2010/2011 1. DEFINÍCIA REÁLNEJ FUNKCIE

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

21 7 Holy_bible_ !! :

21 7 Holy_bible_ !! : 21 7 Holy_bible_1 ( 21 7..!! : ( Let us go early into the vineyards; let us see if the vine has flowered, [if] the blossoms have appeared, if the pomegranates have blossomed; there will I give thee my

Διαβάστε περισσότερα

God s Grand Design Bible study seminar - Accompanying notes

God s Grand Design Bible study seminar - Accompanying notes God s Grand Design Bible study seminar - Accompanying notes Examples of seven... 3 Examples of forty... 4 Genesis 1:1 in Hebrew... 5 Initial prime numbers... 6 Numbers 6:24-26 in Hebrew... 7 A sign...

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

18. kapitola. Ako navariť z vody

18. kapitola. Ako navariť z vody 18. kapitola Ako navariť z vody Slovným spojením navariť z vody sa zvyknú myslieť dve rôzne veci. Buď to, že niekto niečo tvrdí, ale nevie to poriadne vyargumentovať, alebo to, že niekto začal s málom

Διαβάστε περισσότερα

Ján Buša Štefan Schrötter

Ján Buša Štefan Schrötter Ján Buša Štefan Schrötter 1 KOMPLEXNÉ ČÍSLA 1 1.1 Pojem komplexného čísla Väčšine z nás je známe, že druhá mocnina ľubovoľného reálneho čísla nemôže byť záporná (ináč povedané: pre každé x R je x 0). Ako

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí 23 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZALOŽENé V ROKU 1849 ROČNÍK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 11. júna 2017 Ruža je voňavý Boží zázrak Ruža je krásny kvet, ktorý šľachtitelia vyšľachtili do farieb

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

LXX From the Greek iuxta Hebraeos MT

LXX From the Greek iuxta Hebraeos MT Psalm 145 (Lxx 144) 144:1 Αι»νεσις τὠ^ Δαυιδ. Υψω' σω σε, ο θεο' ς μου ο βασιλευ' ς μου, καὶ ευ λογη' σω τὸ ο»νομα' σου ει ς τὸν αι ω^ να καὶ ει ς τὸν αι ω^ να του^ αι ω^ νος. 144:2 καθ ε κα' στην η με'ραν

Διαβάστε περισσότερα

1 ZAMYSLENIE SA NAD STAROZÁKONNÝM KÁNONOM. 1.1 Septuaginta, jej knihy z pohľadu delenia, poradia a poslednej kapitoly aj jej veršov

1 ZAMYSLENIE SA NAD STAROZÁKONNÝM KÁNONOM. 1.1 Septuaginta, jej knihy z pohľadu delenia, poradia a poslednej kapitoly aj jej veršov 1 ZAMYSLENIE SA NAD STAROZÁKONNÝM KÁNONOM 1.1 Septuaginta, jej knihy z pohľadu delenia, poradia a poslednej kapitoly aj jej veršov Samotná Septuaginta 1 obsahuje celkovo 47 kníh, ktoré sa delia do dvoch

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Prinavrátiť človeka do centra

Prinavrátiť človeka do centra Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 13 Prinavrátiť človeka do centra Sobota 12. júla bola záverečným dňom dvojdňového medzinárodného seminára s názvom: Globálne všeobecné dobro: Smerom k inkluzívnej

Διαβάστε περισσότερα

Teória pravdepodobnosti

Teória pravdepodobnosti 2. Podmienená pravdepodobnosť Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 23. februára 2015 1 Pojem podmienenej pravdepodobnosti 2 Nezávislosť náhodných udalostí

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013) Hyomechanika II Viskózna kvaaina Povchové naäie Kaiáne javy Donkové maeiáy k enáškam z yziky I e E Dušan PUDIŠ (013 Lamináne vs. Tubuenné úenie Pi úení eánej kvaainy ôsobia mezi voma susenými vsvami i

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Acts 16: 6-12a and Διῆλθον δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ

Acts 16: 6-12a and Διῆλθον δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ Christ Church October 18 th 2015 Fr Nicholas King SJ Isaiah 35: 3-6, 3 ח ז ק ו י ד י ם ר פ ות וב ר כ י ם כ ש ל ות א מ צ ו 4 א מ ר ו ל נ מ ה רי ל ב ח ז ק ו אל ת יר א ו ה נ ה א ל היכ ם נ ק ם י ב וא ג מ ול

Διαβάστε περισσότερα

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus KrAv11-T List 1 Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus RNDr. Jana Krajčiová, PhD. U: Najprv si zopakujme, ako znie definícia logaritmu. Ž: Ja si pamätám, že logaritmus súvisí

Διαβάστε περισσότερα

23. Zhodné zobrazenia

23. Zhodné zobrazenia 23. Zhodné zobrazenia Zhodné zobrazenie sa nazýva zhodné ak pre každé dva vzorové body X,Y a ich obrazy X,Y platí: X,Y = X,Y {Vzdialenosť vzorov sa rovná vzdialenosti obrazov} Medzi zhodné zobrazenia patria:

Διαβάστε περισσότερα

Sme tu pre vás 22/2010

Sme tu pre vás 22/2010 Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 6 Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014 (pokračovanie) Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9) Podľa Léona Bloya

Διαβάστε περισσότερα

Přílohy. Seznam příloh. Seznam tabulek

Přílohy. Seznam příloh. Seznam tabulek Přílohy Seznam příloh 1/ Text vybraných částí a jeho verze (BHS, Septuaginta, Vulgata)... 3 2/ České překlady... 15 3/ Vlastní překlad a syntakticko-strukturální analýza textu... 18 4/ Stručný přehled

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2

1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2 1 First Sunday of Christmas (C) 1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2 1 Samuel 2:18 Samuel was ministering before the LORD, a boy clothed with

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 2. časť: Funkcia viac premenných Letný semester 2013/2014

Matematika 2. časť: Funkcia viac premenných Letný semester 2013/2014 Matematika 2 časť: Funkcia viac premenných Letný semester 2013/2014 RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk

Διαβάστε περισσότερα

MONITOR 9 (2007) riešenia úloh testu z matematiky

MONITOR 9 (2007) riešenia úloh testu z matematiky MONITOR 9 (007) riešenia úloh testu z matematiky Autormi nasledujúcich riešení sú pracovníci spoločnosti EXAM testing Nejde teda o oficiálne riešenia, ktoré môže vydať ia Štátny pedagogický ústav (wwwstatpedusk)

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12

Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12 Second Sunday of Advent (C) Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, 18-19 Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12 Isaiah 11:1 There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit.

Διαβάστε περισσότερα

Numerické metódy Učebný text pre bakalárske štúdium

Numerické metódy Učebný text pre bakalárske štúdium Imrich Pokorný Numerické metódy Učebný text pre bakalárske štúdium Strana 1 z 48 1 Nepresnosť numerického riešenia úloh 4 1.1 Zdroje chýb a ich klasifikácia................... 4 1.2 Základné pojmy odhadu

Διαβάστε περισσότερα

2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2

2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2 1 Transfiguration Sunday (B) 2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2 2 Kings 2:1 Now when the LORD was about to take Elijah up to heaven by a whirlwind,

Διαβάστε περισσότερα

Výroky, hypotézy, axiómy, definície a matematické vety

Výroky, hypotézy, axiómy, definície a matematické vety Výroky, hypotézy, axiómy, definície a matematické vety Výrok je každá oznamovacia veta (tvrdenie), o ktorej má zmysel uvažovať, či je pravdivá alebo nepravdivá. Výroky označujeme pomocou symbolov: A, B,

Διαβάστε περισσότερα

Holy_bible_1

Holy_bible_1 Holy_bible_ 9 3 : http://holy-bible-.com/articles/display/0248 8tc Some mss of the LXX lack vv. 2-3. Net Bible 9 9 9 9 72 Now David was the son of that Ephrathite, of Bethlehem Juda, before mentioned,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12

Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12 Twenty Second Sunday after Pentecost (A) or 22PentecostA Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, 33-37 // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12 Joshua 3:7 The LORD said to Joshua, "Today

Διαβάστε περισσότερα

LXX Isaiah 53 Noah Kelley 3/9/2016

LXX Isaiah 53 Noah Kelley 3/9/2016 LXX Isaiah 53 Noah Kelley 3/9/2016 Introduction It is difficult to enter the mystery of this poem about a suffering Servant without bringing the thoughts of hundreds of years of interpretation and application

Διαβάστε περισσότερα

Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť

Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Anino BELAN Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť učebný text pre septimu osemročného gymnázia BRATISLAVA

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATICKÁ ANALÝZA 1

MATEMATICKÁ ANALÝZA 1 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Prírodovedecká fakulta Ústav matematických vied Božena Mihalíková, Ján Ohriska MATEMATICKÁ ANALÝZA Vysokoškolský učebný text Košice, 202 202 doc. RNDr. Božena

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

Obyčajné diferenciálne rovnice

Obyčajné diferenciálne rovnice (ÚMV/MAN3b/10) RNDr. Ivan Mojsej, PhD ivan.mojsej@upjs.sk 14.3.2013 Úvod patria k najdôležitejším a najviac prepracovaným matematickým disciplínam. Nielen v minulosti, ale aj v súčastnosti predstavujú

Διαβάστε περισσότερα

Test. Matematika. Forma A. Štátny pedagogický ústav, Bratislava NUPSESO. a.s.

Test. Matematika. Forma A. Štátny pedagogický ústav, Bratislava NUPSESO. a.s. Test Matematika Forma A Štátny pedagogický ústav, Bratislava Ò NUPSESO a.s. 1. Koľkokrát je väčší najmenší spoločný násobok čísel 84 a 16 ako ich najväčší spoločný deliteľ. A. B. 3 C. 6 D.1. Koľko záporných

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against Teisis, Demosthenes 54

I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against Teisis, Demosthenes 54 Private enmity as social status in Biblical Law SBL Chicago, Nov 19, 2012 Klaus Peter Adam / Lutheran School of Theology at Chicago I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against

Διαβάστε περισσότερα

1. Trojuholník - definícia

1. Trojuholník - definícia 1. Trojuholník - definícia Trojuholník ABC sa nazýva množina takých bodov, ktoré ležia súčasne v polrovinách ABC, BCA a CAB, kde body A, B, C sú body neležiace na jednej priamke.. Označenie základných

Διαβάστε περισσότερα

XVIII. ročník BRKOS 2011/2012. Pomocný text. Kde by bola matematika bez čísel? Čísla predstavujú jednu z prvých abstrakcií, ktorú

XVIII. ročník BRKOS 2011/2012. Pomocný text. Kde by bola matematika bez čísel? Čísla predstavujú jednu z prvých abstrakcií, ktorú Pomocný text Číselné obory Číselné obory Kde by bola matematika bez čísel? Čísla predstavujú jednu z prvých abstrakcií, ktorú ľudia začali vnímať. Abstrakcia spočívala v tom, že množstvo, ktoré sa snažili

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

A Prophet like unto Moshe

A Prophet like unto Moshe 5 10 15 20 25 30 35 40 1 Parashat Shoftim פרשת שפטים Shabbat Elul 7, 5772, August 25, 2012 MATSATI.COM / Rightly Dividing The Word of God http://www.matsati.com matsati@matsati.com A Prophet like unto

Διαβάστε περισσότερα

2. Dva hmotné body sa navzájom priťahujú zo vzdialenosti r silou 12 N. Akou silou sa budú priťahovať zo vzdialenosti r/2? [48 N]

2. Dva hmotné body sa navzájom priťahujú zo vzdialenosti r silou 12 N. Akou silou sa budú priťahovať zo vzdialenosti r/2? [48 N] Gravitačné pole 1. Akou veľkou silou sa navzájom priťahujú dve homogénne olovené gule s priemerom 1 m, ktoré sa navzájom dotýkajú? Hustota olova je 11,3 g cm 3. [2,33 mn] 2. Dva hmotné body sa navzájom

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα