Ελληνικό Γραφείο. οδηγώντας τον παγκόσμιο ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Γραφείο. οδηγώντας τον παγκόσμιο ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του"

Transcript

1 Ελληνικό Γραφείο οδηγώντας τον παγκόσμιο ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του

2 : Ελληνικό Γραφείο του W3C Πέντε χρόνια επιτυχούς λειτουργίας Greek W3C Office : Five years of successful operation

3 Το όραμα των ιδρυτών της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα είναι να οδηγήσουν τον Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του δημιουργώντας έναν διαλειτουργικό Σημασιολογικό Ιστό εμπιστοσύνης, προσβάσιμο από όλα τα άτομα και από όλες τις συσκευές. Αυτό το όραμα διατηρεί ζωντανή και παραγωγική την Κοινοπραξία τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώνοντας τα εκατοντάδες μέλη της, τους χιλιάδες προγραμματιστές τους, και τα εκατομμύρια χρήστες του Παγκόσμιου Ιστού ανά τον κόσμο. Το Ελληνικό Γραφείο της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, γιορτάζοντας τα πέντε χρόνια λειτουργίας του και μοιραζόμενο πλήρως τους στόχους και το όραμα της Κοινοπραξίας, συντελεί στη βελτίωση της συμμετοχής της ελληνικής κοινότητας στην εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού. The vision of the World Wide Web Consortium from its foundation until the present day is to lead the Web to its full potential, by creating an interoperable Semantic Web of trust, accessible by all people and by all devices. This vision keeps the Consortium alive and productive for the last ten years, joining its hundreds of Members, their thousands of programmers and the millions of Web users, throughout the world. The W3C Office in Greece, celebrating its five years of operation, and sharing the goals and vision of the Consortium, contributes towards the improvement and participation of the Greek community to the evolution of the World Wide Web. Ευάγγελος Μαρκάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών Επικεφαλής του Ελληνικού Γραφείου του W3C Evangelos Markatos Associate Professor Head of W3C Office in Greece 3

4 4 Ελληνικό Γραφείο

5 5

6 Ελληνικό Γραφείο Εισαγωγή Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού, πιο γνωστή και ως World-Wide Web Consortium (W3C), ιδρύθηκε το 1994 με στόχο να οδηγήσει τον Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Αναπτύσσοντας πρωτοκόλλα που προωθούν την εξέλιξή του και εξασφαλίζουν την διαλειτουργικότητά του, η Κοινοπραξία επηρεάζει και συντελεί στις εξελίξεις του Παγκοσμίου Ιστού, εξασφαλίζοντας μια δυναμική παγκόσμια παρουσία μέσα από τα κατά τόπους Γραφεία και τα περίπου 400 Μέλη της. Με την υποστήριξη και συνεισφορά των Μελών της, η Κοινοπραξία ορίζει Συστάσεις ( Recom- mendations) οι οποίες γίνονται εκ των πραγμάτων πρότυπα (de facto Standards) για την ανάπτυξη των τεχνολογιών στον Παγκόσμιο Ιστό. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο φιλοξενεί το ελληνικό γραφείο της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού. The Foundation for Research & Technology - Hellas that hosts the W3C Office in Greece. Μερικά από αυτά τα πρότυπα είναι η γλώσσα HTML, η XML, και το πρωτόκολλο SOAP, τα οποία είναι ευρέως γνωστά και διαδεδομένα. Για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της η Κοινοπραξία έχει ιδρύσει 14 Γραφεία ανά τον κόσμο, ένα εκ των οποίων εδρεύει στην Ελλάδα, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ), στο Ηράκλειο Κρήτης. Το Ελληνικό Γραφείο του W3C λειτουργεί από το 1998 και συμμετέχει ενεργά τόσο σε ερευνητικά έργα, όσο και στην ενημέρωση της ελληνικής κοινότητας σε θέματα του Παγκοσμίου Ιστού. Το Γραφείο της Κοινοπραξίας στην Ελλάδα γιορτάζει φέτος τα πέντε του χρόνια, πέντε χρόνια παρουσίας και ανοδικής πορείας στον ελληνικό Παγκόσμιο Ιστό. Στα πλαίσια της συμπλήρωσης αυτού του πενταετούς κύκλου, το Ελληνικό Γραφείο εξέδωσε την παρούσα αναφορά η οποία έχει στόχο να ενημερώσει για τις πρόσφατες δραστηριότητές του αλλά και της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού γενικότερα. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό αλλά και σε όσους θέλουν να έχουν μια σφαιρική εικόνα της σημερινής κατάστασης σε ότι αφορά τον Παγκόσμιο Ιστό, όπως αυτός εξελίσσεται και προωθείται από την Κοινοπραξία που τον οριοθετεί και τον ορίζει. Η αναφορά αποτελείται από τέσσερα μέρη: το πρώτο μέρος παρέχει ιστορικά στοιχεία για το W3C, τη δημιουργία του, και τη μέχρι σήμερα εξέλιξή του. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο ρόλο του W3C καθώς και στη δημιουργία των Δραστηριοτήτων και Προτύπων (Standards) στον Παγκόσμιο Ιστό. Το τρίτο μέρος κάνει λόγο για την παγκόσμια παρουσία του W3C, τα Μέλη και τα κατά τόπους Γραφεία του, ενώ το τέταρτο μέρος αναφέρεται συγκεκριμένα στις δραστηριότητες και το έργο του Ελληνικού Γραφείου του W3C. 6

7 Introduction The World Wide Web Consortium, also known as W3C, was founded in 1994 and has the goal to lead the Web to its full potential. By developing protocols and Specifications, the Consortium promotes the evolution and interoperability of the Web, thus it influences and contributes to its developments. The Consortium has accomplished a dynamic world presence through its about 400 Members and its regional Offices. Through the collaboration and support from its Membership, the Consortium defines the Recommendations that become the de facto Standards for the development of Web technologies. Some of these Standards are the HTML language, the XML and the SOAP protocol, which are widely known and popular. In order to accomplish its goals, the Consortium has established 14 Offices throughout the world, one of which is located in Greece, at the Institute of Computer Science of the Foundation for Research & Technology-Hellas, Iraklion, Crete. The W3C Office in Greece operates since 1998, participates actively in research projects, and informs the Greek research community regarding Web issues. Presently, the W3C Office in Greece celebrates its five years, five years of presence and progress in the Greek Web. In the context of the completion of its five years of operation, the W3C Office in Greece issued the present report in order to inform about its recent activities as well as about the Activities of the World Wide Web Consortium in general. It addresses the broad public and all those who want to have an overall view of the present situation regarding the World Wide Web, as it is being evolved and promoted by the Consortium, that determines and defines it. The report comprises four parts: the first part provides historical information regarding the W3C, as well as its creation and evolution until the present day. The second part refers to W3C's role, through its Activities and influence in Web Standards. The third part describes the world presence of W3C, its Members and its regional Offices, while the fourth part refers to the Greek W3C Office in particular. 7

8 Ελληνικό Γραφείο Ιστορικά στοιχεία Ίδρυση Έργο Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού, πιο γνωστή και ως World Wide Web Consortium (W3C) ιδρύθηκε το 1994 από τον εφευρέτη του Παγκοσμίου Ιστού, Tim Berners-Lee στο Μ.Ι.Τ. (Massachusetts Institute of Technology) της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα, επεκτάθηκε στην Ευρώπη μέσω του ερευνητικού οργανισμού INRIA, και μετέπειτα του ERCIM, και στην Ασία μέσω του Ιαπωνικού Πανεπιστημίου Keio. Από το 1994 (έτος δημιουργίας της) μέχρι σήμερα, η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού έχει εκδώσει περίπου 60 Συστάσεις Πρότυπα και ακόμα περισσότερες τεχνικές αναφορές και υπό διαμόρφωση προσχέδια. Δραστηριότητες του W3C όπως XML, HTML, CSS, RDF, και πολλές άλλες αποτελούν Συστάσεις Πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού και συνεισφέρουν στη διαλειτουργικότητά του. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι μέσα στο 2003 εκδόθηκαν δέκα Συστάσεις. Όλες οι προσπάθειες της Κοινοπραξίας έχουν ως σημείο αναφοράς την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό από όλους, ανεξάρτητα από γλωσσικές, πολιτισμικές ή άλλες ιδιαιτερότητες των χρηστών. Το European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) είναι μια πανευρωπαϊκή Κοινοπραξία από κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς στο χώρο της Πληροφορικής. Η μετάβαση της οργανωτικής διαχείρισης του W3C στην Ευρώπη, από τον οργανισμό INRIA στο ERCIM, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής συνεργασιών και δημιουργίας δικτύων μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού. Ανθρώπινο Δυναμικό Εκτός από τον Tim Berners-Lee, ιδρυτή και Διευθυντή της Κοινοπραξίας, η Ομάδα του W3C αποτελείται από άτομα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του W3C, και μοιράζονται το όραμα για ένα διαλειτουργικό και προσβάσιμο Παγκόσμιο Ιστό. Σήμερα η ομάδα της Κοινοπραξίας, πιο γνωστή με το όνομα W3C Τeam αποτελείται από 69 άτομα που δουλεύουν κατανεμημένοι σχεδόν σε όλη την υφήλιο. 8 Το W3C παράγει έργο ώστε ο Παγκόσμιος Ιστός να εξελιχθεί στο Σημασιολογικό Ιστό του μέλλοντος. Με τη Δραστηριότητα των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web Services) γίνονται σημαντικές προσπάθειες για να αναπτυχθούν υπηρεσίες που θα επιτρέπουν τη δυναμική αλληλεπίδραση με τους χρήστες ή με τους πράκτορες χρηστών. Έτσι, αναβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής μας. Αντίκτυπος Η Κοινοπραξία εξελίσσει τον Παγκόσμιο Ιστό με την ανάπτυξη προδιαγραφών και τη μετέπειτα χρήση τους σε ποικίλες εφαρμογές. Στα πλαίσια των Δραστηριοτήτων αυτών δημιουργείται καινοτομική γνώση ενώ ενθαρρύνονται αξιολογήσεις από το κοινό. Έτσι εξασφαλίζεται ευρεία αποδοχή και εξοικείωση με τις τεχνολογίες αιχμής του W3C. Με την προσεγμένη δουλειά και τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται, η Κοινοπραξία θέτει και ορίζει τα πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού. Τα Μέλη της αποτελούν σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας, συμμετέχοντας ενεργά στη λήψη αποφάσεων.

9 History Foundation The World Wide Web Consortium, also known as W3C, was founded in 1994 by Tim Berners-Lee, the inventor of the Web, at M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), USA. Then, it was expanded in Europe, initially hosted by the research organization INRIA, followed by ERCIM, and in Asia by the Japanese University of Keio. The European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM), is a paneuropean research organization, whose Members are leading research Institutes in the area of Information Technology. The organizational transition of W3C in Europe, from INRIA to ERCIM denotes the beginning of new collaborations and creation of networks among parties that are active in Web technologies. People Besides Tim Berners-Lee, the W3C Team consists of people that play an important role to W3C s evolvement, and share the vision for an interoperable and accessible Web. Nowadays, the team of the Consortium, known as the W3C Team, consists of 69 people who work distributed throughout the world. Work Since 1994 (the year of its foundation), until today, the Consortium has issued about 60 Recommendations- Standards and even more technical reports and Working Drafts. W3C Activities such as XML, HTML, CSS, RDF and many more, have become Recommendations-Standards of the World Wide Web and contribute towards its interoperability. For example, throughout 2003, the W3C issued ten Recommendations. All the efforts of the Consortium have as a Initial Web H T M L http URL reference point the accessibility to the Web by everyone, regardless any linguistic, cultural, or other user-specific characteristics. The W3C works so that the World Wide Web evolves to the Semantic Web of the future. Through the Web Services Activity, there are significant efforts for new services to be created that will allow a dynamic interaction with the users, or user agents. In that respect, the quality of services provided will be enhanced, contributing towards the improvement of our lives. Impact The Consortium evolves the Web with the development of Specifications and their further use in various applications. In the context of these Activities, innovative knowledge is generated whilst reviews from the public are encouraged. In this way, a broad approval is assured, along with familiarity with the developed cutting edge technologies of W3C. With the rigorous work and the reviews performed, the Consortium sets and defines the Standards of the World Wide Web. The Members of the Consortium constitute a significant part of the process, by participating actively in decision making. Mark- Up X H T M L S V G Higher-level Web Standards and Applications Accessibility, Internationalization, Device Independence, QA S M I L Graphics Animation Multimodal V o i c e X M L Tomorrow s Web Security Sig Enc KMS Web Services Architecture S O A P XML W S D L http/1.1 URI P 3 P Semantic Web RDF WebOnt CC/ PP (Namespaces, Base, Query, Schema, XSLT, Xpath, Xlink, Xforms, etc...) 9

10 Ελληνικό Γραφείο Ρόλος του W3C PICS PNG CSS1 HTML 3.2 HTML 4.0 PICSRules XML Δραστηριότητες Οι Δραστηριότητες της Κοινοπραξίας εκτείνονται σε μεγάλο εύρος εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού. Μέσα από τις Δραστηριότητες του W3C, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι Μελών συνεργάζονται για να παράγουν δουλειά σε κάθε περιοχή. Συγκεκριμένα, οι Δραστηριότητες είναι οργανωμένες γύρω από τέσσερις ευρύτερες Περιοχές: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Κοινωνία Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας Ιστού Αλληλεπίδραση W3C Recommendations DSig SMIL 1.0 RDF Model MathML 1.0 Web CGM CSS2 DOM Level 1 XML Namespaces WCAG Συστάσεις XHTML 1.0 HTML 4.0 XPath XSLT ATAG Canonical XML SVG 1.0 MathML 2.0 XHTML Basic XHTML 1.1 XHTML Modularization SMIL 2.0 SMIL Animation XML Schemas XLink XPointer XML Base XML Infoset XSL DOM Level Για να προχωρήσει η δουλειά του W3C από το αρχικό στάδιο του υπό Διαμόρφωση Προσχεδίου σε Σύσταση, περνάει από επιμέρους σημεία ελέγχου. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της Ομάδας Εργασίας αλλά και οι προσδοκίες του κοινού. Οι Συστάσεις του W3C είναι Πρότυπα-Standards του Παγκοσμίου Ιστού, έχουν ευρεία αποδοχή και συνεισφέρουν ως δομικά συστατικά για τις εφαρμογές του. Τα Μέλη που συμμετέχουν στην ανάπτυξή των Συστάσεων, επηρεάζουν τη δημιουργία τους και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, έχουν ουσιαστικό λόγο και στη διαδικασία έγκρισης των Προδιαγραφών, ώστε να γίνουν Συστάσεις. Μέλη Τα Μέλη του W3C προσθέτουν αξία στην Κοινοπραξία μέσω της ποικιλομορφίας τους και της φύσης τους είτε πρόκειται για ακαδημαϊκούς οργανισμούς, είτε για ιδιωτικές εταιρείες. Η δουλειά του W3C ωφελείται σημαντικά από τα πεδία γνώσης που καλύπτουν τα Μέλη του, κάνοντας τη συνεισφορά κάθε Μέλους συμπληρωματική και μοναδική στη συνολική προσπάθεια. Όλοι έχουν να παίξουν το μοναδικό ρόλο που τους αντιστοιχεί αλλά και να ωφεληθούν μέσα από την έγκαιρη πληροφόρησή τους, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία δικτύων και την απόκτηση κύρους από τη συμμετοχή τους στην Κοινοπραξία. Συγκεκριμένα, τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Ιστό, συμμετέχοντας στις διαδικασίες εκκίνησης νέων Δραστηριοτήτων και στις αποφάσεις που λαμβάνονται, ενώ εκφράζουν την οπτική τους και τις απαιτήσεις τους σχετικά με τις Προδιαγραφές που αναπτύσσονται. Τέλος, μέσα από τη συμμετοχή τους στις Δραστηριότητες του W3C, έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμη πληροφορία, εμπειρογνώμονες, δυνατότητα συμμετοχής σε Workshops, και ευκαιρίες για δημιουργία δικτύων. 10

11 W3C Role Activities The Consortium's Activities expand throughout a broad range of applications of the World Wide Web. Through the W3C Activities, specialists and Members representatives cooperate to produce work in each area. In particular, the Activites are organized around four broad Domains: Architecture Technology and Society Web Accessibility Initiative Interaction Recommendations A W3C Working Draft, in order to become a Recommendation, passes through several control points. It should fulfil the requirements of the Working Group, as well as the expectations of the public. The W3C Recommendations (Web Standards), are broadly approved and contribute as building blocks to Web applications. The Members that participate in the development of these Recommendations, influence their creation by participating in decisionmaking, as well as in the process of approving the Specifications, so as to become W3C Recommendations. Members The W3C Members add value to the Consortium through the scope of their activities and their nature that varies from academic organizations to private firms. The Consortium s work benefits significantly through the knowledge fields that its Membership covers, making each Member's contribution complementary and unique to the overall effort. Everyone has their unique role to play as well as to benefit through receiving critical information in a timely manner, participating in decision-making, creating networks and enhancing their image through their participation in the Consortium. In particular, the Members have the ability to influence the Web evolvements by participating in the process of initiating new Activities and in decision-making, while they can express their points of view and expectations for the Specifications developed. Finally, through their participation in the W3C Activities, they have timely access to critical information and specialists, while they can participate in Workshops with the potential to create networks. Architecture Interaction Technology & Society Web Accessibility Initiative DOM DOM WG DOM IG XML CG Plenary IG Query WG Schema WG Schema IG XSL WG Core WG Internationalization I18N WG I18N IG URI URI CG Web Services CG Architecture WG Description WG XML Protocol Semantic Web Services IG Choreography WG Device Independence Device Independence WG Graphics SVG WG HTML Hypertext CG HTML WG Multimodal Interaction Style CSS WG Synchronized Multimedia Voice Browser 1 Working Draft Notify other Wgs and public 2 Last Call Working Draft Resolve all issues 3 Candidate Recommendation Gather implementation experience Privacy Patent Policy Semantic Web XML Key Management 4 Proposed Recommendation WG SYMM IG Timed Text WG WG XForms WG P3P IG P3P CG P3P Policy & Outreach WG P3P Specification WG WG CG RDF Core WG Web Ontology WG RDF IG PICS IG WG Int l Program Office Ed & Outreach WG WAI IG WAI CG R&D IG Technical Protocols & Format WG UserAgentWG Authoring Tools Guidlines WG Web Content Access WG Eval & Repair Tool IG/WG Quality Assurance WG IG Technical Architecture Group Advisory Committee review 5 Recommendation 11

12 Ελληνικό Γραφείο Παγκόσμια Παρουσία Γραφεία Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Μ.Ι.Τ., στην Ευρώπη από το ERCIM, και στην Ασία από το Πανεπιστήμιο του Keio. Σε τοπικό επίπεδο, λειτουργούν 14 Γραφεία του W3C σε ισάριθμες χώρες, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα για την εγγραφή νέων Μελών στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: Αυστραλία, Ολλανδία Λουξεμβούργο Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία, Ελλάδα, Γερμανία Αυστρία, Μαρόκο, Ισραήλ, Ιταλία, Σουηδία, Κορέα, Φινλανδία, Χονγκ-Κονγκ, Ουγγαρία και Ισπανία. Κάθε Γραφείο διατηρεί την ιστοσελίδα του, όπου βρίσκονται οι μεταφράσεις των Νέων του W3C στην αντίστοιχη γλώσσα της κάθε περιοχής. Ανάλογα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα που αφορούν τους οργανισμούς στην κάθε χώρα, τα Γραφεία διοργανώνουν σχετικές εκδηλώσεις και ενημερώνουν για τις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Ιστό. Μέλη Αντίστοιχα και τα Μέλη του W3C προέρχονται από πολλές χώρες. Συντελούν έτσι ουσιαστικά με την ποικιλομορφία τους, τόσο σε γνωστικό, όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο από τον τρόπο δουλειάς μέχρι τη νοοτροπία και τις αξίες που πηγάζουν από τη γεωγραφική καταγωγή τους. Επίσης, μέσα από τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο με την Ομάδα του W3C, τα Γραφεία και με εκπροσώπους Μελών, υπάρχει ενημέρωση για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Επιτυγχάνεται επίσης μια άμεση επικοινωνία που επιτρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τη μετέπειτα πορεία στη δουλειά του W3C. Tα Γραφεία επικοινωνούν μεταξύ τους σε μηνιαία βάση. Επίσης, υπάρχουν και συναντήσεις εκπροσώπων των Γραφείων με Μέλη του W3C και μέλη της Ομάδας του W3C, όπου γίνεται ενημέρωση για τις τεχνολογίες και Δραστηριότητες του W3C. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα συνεργασιών και ουσιαστικής ενημέρωσης σε θέματα τεχνολογιών αιχμής. Τέλος, υπάρχουν οι ετήσιες συναντήσεις των Γραφείων, όπου αναφέρονται οι δράσεις τους κατά τη διάρκεια του έτους που πέρασε καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια. 12

13 World Presence Offices The World-Wide Web Consortium is hosted in USA by M.I.T., in Europe by ERCIM, and in Asia by Keio University in Japan. At a local level, there are 14 Offices that operate in their geographical regions, and are authorized for enrolling new Members in their corresponding areas: Australia, Netherlands Luxembourg Belgium, United Kingdom Ireland, Greece, Germany Austria, Morocco, Israel, Italy, Sweden, Korea, Finland, Hong-Kong, Hungary, and Spain. Each Office maintains its own website, where the translations of W3C News appear in the corresponding language of each region. According to the research interests of the organizations in each country, the Offices organize relevant events and inform for the developments of the World Wide Web. The Offices communicate on a monthly basis. Also, there are meetings of the Office representatives, W3C Members, and W3C Team Members, where points of view are exchanged and there is feedback regarding the W3C technologies and Activities. In this way, there is potential for co-operations and fundamental information about issues related to cutting edge technologies. Finally, there are annual meetings of the Offices in which they present their actions throughout the previous year, along with their future plans. Members W3C Members come from many countries. In this way, they contribute in a fundamental way through their variety, in terms of the knowledge level, as well as the cultural level from their way of work to their attitudes and values that stem from their geographical origin. Through meetings which are held twice a year among the W3C Team, the Offices, and the Members representatives, there is an update on the results that have been accomplished, as well as a direct communication and decision-making for further actions regarding W3C's future work. W3C Office W3C Host 13

14 14 Ελληνικό Γραφείο

15 15

16 Ελληνικό Γραφείο Το Ελληνικό γραφείο του W3C Το Ελληνικό Γραφείο του W3C, εξουσιοδοτημένο για την εγγραφή νέων Μελών στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1998 και φιλοξενείται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο Κρήτης. Όπως και τα υπόλοιπα Γραφεία του W3C ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο για τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες αιχμής του W3C, τις εφαρμογές που υλοποιούνται και τις δυνατότητες του σημερινού Παγκόσμιου Ιστού, ώστε να εξελιχθεί στον Ιστό του μέλλοντος. Εργο Το 2003 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για το Ελληνικό Γραφείο, λόγω της προσέλκυσης δύο νέων Μελών: του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών ( ΕΑΙ- ΤΥ) και του Research and Education Society in Information Technology ( RESIT), αλλά και λόγω της επιτυχούς διεξαγωγής Ημερίδας, στα πλαίσια της Περιοδείας του W3C για το Σημασιολογικό Ιστό. Παράλληλα, η συμμετοχή του Ελληνικού Γραφείου του W3C σε ερευνητικά έργα, όπως το Question-How, δείχνει τη συνεισφορά του Ελληνικού Γραφείου στις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Ιστό, αλλά και τις δυνατότητες της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Μαζί με τη διεξαγωγή της δουλειάς, το Ελληνικό Γραφείο φροντίζει να ενημερώνει τους ενδιαφερομένους φορείς για το έργο που συντελείται, με τη δημοσίευση των παρουσιάσεων που πραγματοποιεί κατά καιρούς. Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Γραφείου ( w3c.gr) βρίσκονται οι παρουσιάσεις από συναντήσεις στα πλαίσια της δουλειάς του W3C. Ελληνικό Γραφείο Ανοδική Πορεία Το Ελληνικό Γραφείο έχει καταφέρει να δραστηριοποιήσει μία κρίσιμη μάζα Ελλήνων χρηστών του Παγκοσμίου Ιστού δίνοντας στο Γραφείο αξιοζήλευτη θέση σε σχέση με τα άλλα Γραφεία (αναλογικά με τον πληθυσμό της Ελλάδας). Για παράδειγμα, το Ελληνικό Γραφείο έχει καταφέρει να ανεβάσει το πλήθος των Μελών του W3C στην Ελλάδα στα 2.1 Μέλη ανά εκατομμύριο χρηστών του Διαδικτύου, και να πάρει την πέμπτη θέση ανάμεσα στα 14 Γραφεία όπως φαίνεται και στο σχετικό γράφημα στην επόμενη σελίδα, που παρουσιάζει το πλήθος των Μελών της Κοινοπραξίας κάθε Γραφείου ανά εκατομμύριο χρηστών του Internet στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Μέλη Το πρώτο εξάμηνο του 2003 το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) που εδρεύει στην Πάτρα, έγινε Μέλος του W3C. Το ΕΑΙΤΥ μεταξύ άλλων ασχολείται με την ανάπτυξη βασικών και προηγμένων υπηρεσιών δικτύων, την παροχή υπηρεσιών εγγυημένης ποιότητας (QoS) και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα δικτύων και Τηλεματικής - Νέων Υπηρεσιών. Το δεύτερο εξάμηνο, έγινε Μέλος η επιστημονική εταιρεία Research and Education Society in Information Technology ( RESIT). H RESIT είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία ιδρύθηκε από τον Όμιλο INTRACOM το Στόχος της RESIT είναι η υποστήριξη μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Research & Education Society in Information Technology RESIT 16 Foundation for Reasearch & Technology - Hellas

17 The Greek W3C Office The W3C Office in Greece, authorized for enrolling new Members in Greece, was founded in 1998 and is hosted in the Institute of Computer Science, Foundation for Research & Technology - Hellas, Iraklion Crete. As the rest of the Offices, the W3C Office in Greece informs at a local level regarding W3C cutting-edge technologies, the applications performed and the potentials of the present Web, so that it evolves to the Web of the future. Work 2003 has been a significant year for the W3C Office in Greece, due to the acquisition of two new Members: Research Academic Computer Technology Institute ( RACTI) and Research and Education Society in Information Technology (RESIT), as well as due to the successful conduct of an Event, in the context of the Semantic Web Tour of W3C. In parallel, the participation of W3C Office in Greece in research projects such as Question- How shows the contribution of the W3C Office in Greece to Web developments, along with the potential of the Greek research community to respond to the challenges that appear. Along with the work conducted, the W3C Office in Greece makes sure that it informs the interested parties regarding the activities performed, through the publication of presentations. The website of the W3C Office in Greece ( contains presentations conducted at various meetings, in the context of the work performed within the W3C. Progress The W3C Office in Greece has managed to activate a critical mass of Greek Web users, giving the Greek Office a remarkable position, as compared to the rest of the Offices (in analogy with the population of Greece). For example, the W3C Office in Greece has managed to increase the number of W3C Members in Greece to 2.1 Members per million of Internet users, receiving the fifth place among the 14 Offices as shown in the relevant graph below, which represents the number of the Consortium's Members of each Office per million of Internet users in the corresponding region. Members During the first half of 2003 the Research Academic Computer Technology Institute (RACTI) located in Patras, became a W3C Member. RACTI among others, works on the implementation of basic and advanced network services, services with guaranteed quality (QoS) and transfer of knowledge (know-how) in the areas of networks and new services. In the second half of 2003, the scientific research company Research and Education Society in Information Technology (RESIT) became a W3C Member. RESIT is a non-for-profit corporation, founded by the INTRACOM group of companies in RESIT has the goal to support graduate education and promote basic and industrial research in the fields of Information Technology and Telecommunications. W3C Members per million users Number of W3C Members of each Office per million of Internet Users Korea Australia Austria-Germany Italy Benelux Offices UK-Ireland Hong Kong Spain Sweeden Greece Hungary Morocco 17 Israel

18 Ελληνικό Γραφείο Το Ελληνικό γραφείο του W3C Ημερίδες Στις 19 Ιουνίου 2003, στα πλαίσια της Περιοδείας του W3C με θέμα το Σημασιολογικό Ιστό, το Ελληνικό Γραφείο του W3C διοργάνωσε Ημερίδα στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Ομιλητές ήταν οι: Καθηγητής κ. Ιωάννης Καλογήρου, Ειδικός Γραμματέας της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της Ημερίδας. Καθηγητής κ. Στέλιος Ορφανουδάκης, εκλεγμένος Πρόεδρος του ERCIM και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κ. Βασίλης Σπιταδάκης, Διευθυντής του Τμήματος Έ- ρευνας και Ανάπτυξης της FORTHnet. Καθηγητής κ. Γρηγόρης Α- ντωνίου, συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΤΕ και Καθηγητής στο Πανεπστήμιο Κρήτης. Dr. Daniel Dardailler, W3C Associate Chairman for Europe. Mr. Dominique Hazaël- Massieux, Μέλος της Ομάδας του W3C. Τέλος, ήταν ουσιαστική η παρέμβαση των ομιλητών που απηύθυναν χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των δημοσίων συζητήσεων, δίνοντας μια σφαιρική εικόνα για τις δυνατότητες του Σημασιολογικού Ιστού. Συνολικά η Ημερίδα ήταν επιτυχής, δεδομένου του ενδιαφέροντος που επέδειξαν οι παρευρισκόμενοι με τη συμμετοχή τους στις δημόσιες συζητήσεις και τις ερωτήσεις που απηύθυναν, καθώς και με τα θετικά τους σχόλια. Έρευνα και Ανάπτυξη Το Ελληνικό Γραφείο συμμετέχει στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία έχουν σαν στόχο να αναδείξουν τις τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού. Πρόσφατα το Γραφείο ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα Question How ( ) το οποίο είχε σαν στόχο την ανάπτυξη λογισμικού για την προώθηση των προτύπων του Παγκόσμιου Ιστού. Στα πλαίσια αυτού του έργου, το γραφείο ανέπτυξε λογισμικό για τον εξυπηρετητή (web server) Apache, λογισμικό το οποίο υλοποιούσε το W3C πρωτόκολλο CC/PP διευκολύνοντας την επικοινωνία φορητών συσκευών με τον εξυπηρετητή Apache. Μέσω του CC/PP, οι φορητές συσκευές ενημερώνουν τον εξυπηρετητή για τις δυνατότητές τους, όπως π.χ. το μέγεθος της οθόνης τους ή την ταχύτητα της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο, και ο εξυπηρετητής με την σειρά του τους στέλνει το περιεχόμενο που ζήτησαν σε μορφή κατάλληλη για απεικόνιση στην συσκευή. Ο εξυπηρετητής παράλληλα μπορεί να μετασχηματίζει το περιεχόμενο στο κατάλληλο μέγεθος και format ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση από συσκευές με περιορισμένες δυνατότητες. Για παράδειγμα η πλειοψηφία των βίντεο στον Παγκόσμιο Ιστό είναι στην μορφή MPEG ενώ τα πιο πολλά κινητά τηλέφωνα απεικονίζουν βίντεο μορφής 3GPP. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε αναλαμβάνει και αυτό τον μετασχηματισμό μεταξύ των διαφορετικών formats. 18

19 The Greek W3C Office Events On the 19th of June 2003, in the context of the W3C Tour regarding the Semantic Web, the W3C Office in Greece organized an event at Divani Caravel Hotel, in Athens. The speakers were Professor Ioannis Kalogirou, Special Secretary for the Information Society, of the Ministry of Economy and Finance, who gave the introductory speech of the event. Professor Stelios Orphanoudakis, ERCIM President elect and Director of the Institute of Computer Science. Mr. Vasilis Spitadakis, R&D Manager of FORTHnet. Professor Grigoris Antoniou, Associate Researcher at the Institute of Computer Science FORTH and Professor of University of Crete. Dr. Daniel Dardailler, W3C Associate Chairman for Europe. Mr. Dominique Hazaël-Massieux, W3C Team Member. Finally, the contribution of the speakers that gave a greeting speech during the panel discussions was fundamental, providing a spherical view of the potentials of the Semantic Web. In general, the Event has been successful, given the interest that the participants demonstrated during the public discussions and through their questions, along with their positive comments. Research and Development The W3C Office in Greece participates in research programs that have as a goal to promote the Web technologies. Recently, the Office successfully completed the program Question How ( that involved software development for promoting the W3C Standards. In the context of this project, the Office developed software for the Apache web server, which implemented the W3C CC/PP protocol, making the communication among mobile devices and the web server easier. Through the CC/PP protocol, mobile devices inform the web server for their characteristics, such as the size of their display, or the speed of their connection to the Internet, etc. The web server, in turn, sends back the content they requested in an appropriate form for representation on the device. Additionally, the web server can convert the content to have the appropriate size and format so that its representation will be feasible by devices with restricted capabilities. For example, the majority of videos in the World Wide Web is in MPEG format, while most of the mobile phones represent videos in 3GPP format. The software developed is also responsible for the conversion, between the two different formats. 19

20 Ελληνικό Γραφείο Το Ελληνικό γραφείο του W3C mailing list Ενημέρωση Το Ελληνικό Γραφείο του W3C έχει ως στόχο να ενημερώνει το ευρύ κοινό, τους ελληνικούς οργανισμούς και γενικά τους ενδιαφερομένους φορείς για τις εξελίξεις στις τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού. Με αυτό τον τρόπο παρέχει μια σφαιρική εικόνα καθοδηγώντας και παρέχοντάς τους τα εφόδια να προβαίνουν σε συνειδητές και επικεντρωμένες επιλογές σε ότι αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητές τους. διεύθυνση/address: περιεχόμενο/content: subscribe W3C-EL-INFO Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Γραφείου του W3C ανανεώνεται καθημερινά, με μεταφράσεις των Νέων που βρίσκονται στην κεντρική ιστοσελίδα του W3C. Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν πρόσβαση στην πληροφορία σε προσιτή για αυτούς μορφή. Επίσης, υπάρχουν μεταφράσεις των δελτίων τύπου που δημοσιεύονται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα του W3C, η διαδικασία εγγραφής καθώς και γενικές πληροφορίες στα Ελληνικά. Σε μηνιαία βάση, το Ελληνικό Γραφείο διανέμει μέσω λίστας ένα Newsletter με τα κυριότερα Νέα του μήνα που πέρασε. Η λίστα είναι ανοιχτή για όλους και για την εγγραφή αρκεί να σταλεί στο: με κείμενο: subscribe W3C-EL-INFO. Οφέλη Εγγραφής στο W3C Ένας Οργανισμός, όταν γίνει Μέλος του W3C αποκτά έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμη γνώση και τεχνολογίες, πολύ πριν γίνουν πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού, η οποία πρακτικά οδηγεί σε μείωση του ρίσκου υιοθέτησης τεχνολογιών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα Μέλη του W3C μέσα από τις Δραστηριότητες του W3C, που παρέχει ευκαιρίες για μεταφορά γνώσης αλλά και επικοινωνία με τους εμπειρογνώμονες του W3C. Μέσα από αυτή τη συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, δημιουργούνται μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους οργανισμούς που γίνονται Μέλη: μπορούν να συντελέσουν στο σχηματισμό του μελλοντικού Παγκόσμιου Ιστού και να επηρεάσουν την εξέλιξή του. Η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση προτύπων, τους δίνει τη δυνατότητα να κερδίσουν ένα σημαντικό μέρος της αγοράς, δημιουργώντας διαλειτουργικά προϊόντα, συμβατά με τα μελλοντικά πρότυπα. Μέσα από τα δίκτυα που το κάθε Μέλος δημιουργεί, κερδίζει πρόσβαση και γνώση σε νέους τρόπους εργασίας, υιοθετώντας καλύτερες πρακτικές. Τα Μέλη του W3C χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Πλήρη Μέλη (Full Members) και Συνδεδεμένα Μέλη (Affiliate Members), με ετήσια συνδρομή και 6.054, αντίστοιχα. Όλοι οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σαν Πλήρη Μέλη, ενώ δυνατότητα εγγραφής σαν Συνδεδεμένα Μέλη έχουν μόνο οι οργανισμοί οι οποίοι ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατηγορίες: Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί Κυβερνητικά τμήματα ή αντιπροσωπείες Κερδοσκοπικοί οργανισμοί με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη λογιστική καταμέτρηση, λιγότερα από το ισοδύναμο σε του ποσού των δολαρίων ($US) 20

21 The Greek W3C Office Awareness The W3C Office in Greece has the goal to inform the public, the Greek Organizations and the interested parties in general, about the evolvement of the Web technologies. In this way, the Greek Office offers a spherical view and leads their efforts by providing them with the assets for conscious and focused decisions, regarding their research activities. The web page of the W3C Office in Greece is updated daily with translations of the News that appear in the W3C web page. In this way, the interested parties have access to information in an easily accessible form. Also, there are translations of press releases that are occasionally issued at the W3C web page, of the enrollment process, as well as general information in Greek. On a monthly basis, the W3C Office in Greece distributes through an list a Newsletter with the most important News of the previous month. The list is open for everyone to register, by sending an with text: subscribe W3C- EL-INFO to: Benefits of Enrollment to W3C An Organization that becomes a W3C Member gains timely access to critical knowledge and technologies, before these become Web Standards, and therefore it reduces the risk of adoption of new technologies. By becoming a W3C Member, an organization has the potential for co-operation with other W3C Members through W3C Activities, that provides opportunities for knowledge transfer and for communication with the W3C specialists. Through this co-operation and the technology transfer that occurs, there are unique commercial opportunities created for the organizations that become W3C Members: they can contribute to the shaping of the future Web and influence its evolution. Their participation in the creation of Standards provides them with the opportunity to gain a significant part of their market, by developing interoperable products, compatible with future Standards. Through the networks developed, each Member gains access to knowledge for new ways of collaboration. The W3C Members are divided in two categories: Full Members and Affiliate Members, with annual fees and 6.054, respectively. All the organizations may enroll as Full Members, while as Affiliate Members can only enroll organizations that belong to any of the following categories: Non-for-profit organizations Governmental departments or agencies For-profit organizations with annual gross revenue, as measured by the most recent audited statement, of less than 50,000,000 ($US) 21

22 Πριν δέκα χρόνια, όταν δημιουργήθηκε η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού, ήταν δύσκολο να προβλέψει κανείς τις αλλαγές που θα έφερνε το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός στην ζωής μας. Σήμερα μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι αυτές οι αλλαγές δεν ήταν παρά η κορυφή του παγόβουνου. Τα επόμενα λίγα χρόνια ο Παγκόσμιος Ιστός θα συμβάλλει σε ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές σε όλες τις φάσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και κυρίως στην εκπαίδευση, το εμπόριο, την διασκέδαση, την ιατρική, την επιστήμη και την τεχνολογία. Τόσο η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού, όσο και το Ελληνικό Γραφείο του W3C είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να ηγηθούν αυτών των αλλαγών σε μία πορεία για ένα διαλειτουργικό και προσβάσιμο Παγκόσμιο Ιστό. Ten years ago, when the World Wide Web Consortium was founded, it was difficult to predict the changes that the Internet and the Web would bring to our lives. Today we can safely say that these changes have only been the tip of the iceberg. In the next few years, the World Wide Web will contribute to even greater changes to all phases of human activities and most importantly in education, commerce, entertainment, medicine, science, and technology. The World Wide Web Consortium, as well as its W3C Office in Greece are ready to face the challenges and to lead the way towards an interoperable and accessible World Wide Web. W3C - Ελληνικό Γραφείο Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας , Ηράκλειο Kρήτης Τ.Θ τηλ: fax: e -mail: Επικεφαλής Καθηγητής Ευάγγελος Μαρκάτος τηλ: Υπεύθυνη Επικοινωνίας Aννα Δοξαστάκη τηλ:

23 Ελληνικό Γραφείο του W3C Οδηγώντας τον παγκόσμιο ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του Greek W3C Office Leading the web to its full potential

24 leading the web to its full potential Greek Office

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α. ΜΟ.ΔΙ.Π ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό.Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Intracom S.A. Telecom Solutions 19.7 km Markopoulou Ave., 19002 Peania,

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις Ομότιμη παραγωγή προβλήματα και πιθανές λύσεις Redhat 1. Δεδομένα επιχειρησης - πελατολόγιο, νομικες σχεσεις πελατων με την επιχειρηση 2. Brand - οχι ανα ατομο, ουτε ανα οργανωτικη δομη 3. Πατέντες 4.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Katerina Moutogianni Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης

Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας Μαθηματικό ΑΠΘ @bratsas, @okfngr http://okfn.gr Ανοικτά δεδομένα; Ανοικτά είναι τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20 Μαρτίου 2010 Αμφιθέατρο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Full name: Periklis Stellas Date of birth: 03 April 1961 Place of birth: Athens, Greece Marital Status: Married Address: 41, Dragatsaniou Street, Thermi, GR-57001, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 06 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους Ενδιαφερόμενους Γενικό Γραμματέα «ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere!

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007 23 η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 1-4 Νοεμβρίου 2007 Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 23 nd International Tourism Exhibition 1-4

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Νίκος Κυριακουλάκος Certified HL7 V2.5 Chapter 2 Control Specialist Technical Manager Apollo AE HL7 Hellas Τι είναι το HL7? Ο οργανισμός HL7 είναι ένας από

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

FIDIBE. Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship

FIDIBE. Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship FIDIBE Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship Κατερίνα Παπαδοπούλου Υπεύθυνη υλοποίησης έργου Μονάδα Ανάπτυξης και Καινοτομίας/ Υπηρεσία υλοποίησης οριζοντίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET CYPRUS - Κύπρος INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Troodos 3 Troodos 5 2 I. Regional Partnerships Official Partners of the

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Branch of 3ds group / www.3ds.gr 50% των αναζητήσεων από κινητά, καταλήγουν σε αγορά 17% των ταξιδιωτών αναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

#open@colab Ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλα στην πράξη. Εισαγωγή στο Business model canvas Σ.Καπετανάκης 1/2/2014

#open@colab Ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλα στην πράξη. Εισαγωγή στο Business model canvas Σ.Καπετανάκης 1/2/2014 #open@colab Ανοικτά επιχειρηματικά μοντέλα στην πράξη Εισαγωγή στο Business model canvas Σ.Καπετανάκης 1/2/2014 Όλα ξεκινάνε με ένα Γιατί; Ο κόσμος αλλάζει Πάντα άλλαζε Η τεχνολογία αλλάζει Πάντα άλλαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ: ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ: ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Κύριοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2010 Όλους τους Ενδιαφερόμενους Γενικό Γραμματέα "ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ: ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα