Ελληνικό Γραφείο. οδηγώντας τον παγκόσμιο ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Γραφείο. οδηγώντας τον παγκόσμιο ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του"

Transcript

1 Ελληνικό Γραφείο οδηγώντας τον παγκόσμιο ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του

2 : Ελληνικό Γραφείο του W3C Πέντε χρόνια επιτυχούς λειτουργίας Greek W3C Office : Five years of successful operation

3 Το όραμα των ιδρυτών της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα είναι να οδηγήσουν τον Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του δημιουργώντας έναν διαλειτουργικό Σημασιολογικό Ιστό εμπιστοσύνης, προσβάσιμο από όλα τα άτομα και από όλες τις συσκευές. Αυτό το όραμα διατηρεί ζωντανή και παραγωγική την Κοινοπραξία τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώνοντας τα εκατοντάδες μέλη της, τους χιλιάδες προγραμματιστές τους, και τα εκατομμύρια χρήστες του Παγκόσμιου Ιστού ανά τον κόσμο. Το Ελληνικό Γραφείο της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, γιορτάζοντας τα πέντε χρόνια λειτουργίας του και μοιραζόμενο πλήρως τους στόχους και το όραμα της Κοινοπραξίας, συντελεί στη βελτίωση της συμμετοχής της ελληνικής κοινότητας στην εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού. The vision of the World Wide Web Consortium from its foundation until the present day is to lead the Web to its full potential, by creating an interoperable Semantic Web of trust, accessible by all people and by all devices. This vision keeps the Consortium alive and productive for the last ten years, joining its hundreds of Members, their thousands of programmers and the millions of Web users, throughout the world. The W3C Office in Greece, celebrating its five years of operation, and sharing the goals and vision of the Consortium, contributes towards the improvement and participation of the Greek community to the evolution of the World Wide Web. Ευάγγελος Μαρκάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών Επικεφαλής του Ελληνικού Γραφείου του W3C Evangelos Markatos Associate Professor Head of W3C Office in Greece 3

4 4 Ελληνικό Γραφείο

5 5

6 Ελληνικό Γραφείο Εισαγωγή Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού, πιο γνωστή και ως World-Wide Web Consortium (W3C), ιδρύθηκε το 1994 με στόχο να οδηγήσει τον Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Αναπτύσσοντας πρωτοκόλλα που προωθούν την εξέλιξή του και εξασφαλίζουν την διαλειτουργικότητά του, η Κοινοπραξία επηρεάζει και συντελεί στις εξελίξεις του Παγκοσμίου Ιστού, εξασφαλίζοντας μια δυναμική παγκόσμια παρουσία μέσα από τα κατά τόπους Γραφεία και τα περίπου 400 Μέλη της. Με την υποστήριξη και συνεισφορά των Μελών της, η Κοινοπραξία ορίζει Συστάσεις ( Recom- mendations) οι οποίες γίνονται εκ των πραγμάτων πρότυπα (de facto Standards) για την ανάπτυξη των τεχνολογιών στον Παγκόσμιο Ιστό. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο φιλοξενεί το ελληνικό γραφείο της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού. The Foundation for Research & Technology - Hellas that hosts the W3C Office in Greece. Μερικά από αυτά τα πρότυπα είναι η γλώσσα HTML, η XML, και το πρωτόκολλο SOAP, τα οποία είναι ευρέως γνωστά και διαδεδομένα. Για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της η Κοινοπραξία έχει ιδρύσει 14 Γραφεία ανά τον κόσμο, ένα εκ των οποίων εδρεύει στην Ελλάδα, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ), στο Ηράκλειο Κρήτης. Το Ελληνικό Γραφείο του W3C λειτουργεί από το 1998 και συμμετέχει ενεργά τόσο σε ερευνητικά έργα, όσο και στην ενημέρωση της ελληνικής κοινότητας σε θέματα του Παγκοσμίου Ιστού. Το Γραφείο της Κοινοπραξίας στην Ελλάδα γιορτάζει φέτος τα πέντε του χρόνια, πέντε χρόνια παρουσίας και ανοδικής πορείας στον ελληνικό Παγκόσμιο Ιστό. Στα πλαίσια της συμπλήρωσης αυτού του πενταετούς κύκλου, το Ελληνικό Γραφείο εξέδωσε την παρούσα αναφορά η οποία έχει στόχο να ενημερώσει για τις πρόσφατες δραστηριότητές του αλλά και της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού γενικότερα. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό αλλά και σε όσους θέλουν να έχουν μια σφαιρική εικόνα της σημερινής κατάστασης σε ότι αφορά τον Παγκόσμιο Ιστό, όπως αυτός εξελίσσεται και προωθείται από την Κοινοπραξία που τον οριοθετεί και τον ορίζει. Η αναφορά αποτελείται από τέσσερα μέρη: το πρώτο μέρος παρέχει ιστορικά στοιχεία για το W3C, τη δημιουργία του, και τη μέχρι σήμερα εξέλιξή του. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο ρόλο του W3C καθώς και στη δημιουργία των Δραστηριοτήτων και Προτύπων (Standards) στον Παγκόσμιο Ιστό. Το τρίτο μέρος κάνει λόγο για την παγκόσμια παρουσία του W3C, τα Μέλη και τα κατά τόπους Γραφεία του, ενώ το τέταρτο μέρος αναφέρεται συγκεκριμένα στις δραστηριότητες και το έργο του Ελληνικού Γραφείου του W3C. 6

7 Introduction The World Wide Web Consortium, also known as W3C, was founded in 1994 and has the goal to lead the Web to its full potential. By developing protocols and Specifications, the Consortium promotes the evolution and interoperability of the Web, thus it influences and contributes to its developments. The Consortium has accomplished a dynamic world presence through its about 400 Members and its regional Offices. Through the collaboration and support from its Membership, the Consortium defines the Recommendations that become the de facto Standards for the development of Web technologies. Some of these Standards are the HTML language, the XML and the SOAP protocol, which are widely known and popular. In order to accomplish its goals, the Consortium has established 14 Offices throughout the world, one of which is located in Greece, at the Institute of Computer Science of the Foundation for Research & Technology-Hellas, Iraklion, Crete. The W3C Office in Greece operates since 1998, participates actively in research projects, and informs the Greek research community regarding Web issues. Presently, the W3C Office in Greece celebrates its five years, five years of presence and progress in the Greek Web. In the context of the completion of its five years of operation, the W3C Office in Greece issued the present report in order to inform about its recent activities as well as about the Activities of the World Wide Web Consortium in general. It addresses the broad public and all those who want to have an overall view of the present situation regarding the World Wide Web, as it is being evolved and promoted by the Consortium, that determines and defines it. The report comprises four parts: the first part provides historical information regarding the W3C, as well as its creation and evolution until the present day. The second part refers to W3C's role, through its Activities and influence in Web Standards. The third part describes the world presence of W3C, its Members and its regional Offices, while the fourth part refers to the Greek W3C Office in particular. 7

8 Ελληνικό Γραφείο Ιστορικά στοιχεία Ίδρυση Έργο Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού, πιο γνωστή και ως World Wide Web Consortium (W3C) ιδρύθηκε το 1994 από τον εφευρέτη του Παγκοσμίου Ιστού, Tim Berners-Lee στο Μ.Ι.Τ. (Massachusetts Institute of Technology) της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα, επεκτάθηκε στην Ευρώπη μέσω του ερευνητικού οργανισμού INRIA, και μετέπειτα του ERCIM, και στην Ασία μέσω του Ιαπωνικού Πανεπιστημίου Keio. Από το 1994 (έτος δημιουργίας της) μέχρι σήμερα, η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού έχει εκδώσει περίπου 60 Συστάσεις Πρότυπα και ακόμα περισσότερες τεχνικές αναφορές και υπό διαμόρφωση προσχέδια. Δραστηριότητες του W3C όπως XML, HTML, CSS, RDF, και πολλές άλλες αποτελούν Συστάσεις Πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού και συνεισφέρουν στη διαλειτουργικότητά του. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι μέσα στο 2003 εκδόθηκαν δέκα Συστάσεις. Όλες οι προσπάθειες της Κοινοπραξίας έχουν ως σημείο αναφοράς την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό από όλους, ανεξάρτητα από γλωσσικές, πολιτισμικές ή άλλες ιδιαιτερότητες των χρηστών. Το European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) είναι μια πανευρωπαϊκή Κοινοπραξία από κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς στο χώρο της Πληροφορικής. Η μετάβαση της οργανωτικής διαχείρισης του W3C στην Ευρώπη, από τον οργανισμό INRIA στο ERCIM, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής συνεργασιών και δημιουργίας δικτύων μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού. Ανθρώπινο Δυναμικό Εκτός από τον Tim Berners-Lee, ιδρυτή και Διευθυντή της Κοινοπραξίας, η Ομάδα του W3C αποτελείται από άτομα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του W3C, και μοιράζονται το όραμα για ένα διαλειτουργικό και προσβάσιμο Παγκόσμιο Ιστό. Σήμερα η ομάδα της Κοινοπραξίας, πιο γνωστή με το όνομα W3C Τeam αποτελείται από 69 άτομα που δουλεύουν κατανεμημένοι σχεδόν σε όλη την υφήλιο. 8 Το W3C παράγει έργο ώστε ο Παγκόσμιος Ιστός να εξελιχθεί στο Σημασιολογικό Ιστό του μέλλοντος. Με τη Δραστηριότητα των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web Services) γίνονται σημαντικές προσπάθειες για να αναπτυχθούν υπηρεσίες που θα επιτρέπουν τη δυναμική αλληλεπίδραση με τους χρήστες ή με τους πράκτορες χρηστών. Έτσι, αναβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής μας. Αντίκτυπος Η Κοινοπραξία εξελίσσει τον Παγκόσμιο Ιστό με την ανάπτυξη προδιαγραφών και τη μετέπειτα χρήση τους σε ποικίλες εφαρμογές. Στα πλαίσια των Δραστηριοτήτων αυτών δημιουργείται καινοτομική γνώση ενώ ενθαρρύνονται αξιολογήσεις από το κοινό. Έτσι εξασφαλίζεται ευρεία αποδοχή και εξοικείωση με τις τεχνολογίες αιχμής του W3C. Με την προσεγμένη δουλειά και τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται, η Κοινοπραξία θέτει και ορίζει τα πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού. Τα Μέλη της αποτελούν σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας, συμμετέχοντας ενεργά στη λήψη αποφάσεων.

9 History Foundation The World Wide Web Consortium, also known as W3C, was founded in 1994 by Tim Berners-Lee, the inventor of the Web, at M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), USA. Then, it was expanded in Europe, initially hosted by the research organization INRIA, followed by ERCIM, and in Asia by the Japanese University of Keio. The European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM), is a paneuropean research organization, whose Members are leading research Institutes in the area of Information Technology. The organizational transition of W3C in Europe, from INRIA to ERCIM denotes the beginning of new collaborations and creation of networks among parties that are active in Web technologies. People Besides Tim Berners-Lee, the W3C Team consists of people that play an important role to W3C s evolvement, and share the vision for an interoperable and accessible Web. Nowadays, the team of the Consortium, known as the W3C Team, consists of 69 people who work distributed throughout the world. Work Since 1994 (the year of its foundation), until today, the Consortium has issued about 60 Recommendations- Standards and even more technical reports and Working Drafts. W3C Activities such as XML, HTML, CSS, RDF and many more, have become Recommendations-Standards of the World Wide Web and contribute towards its interoperability. For example, throughout 2003, the W3C issued ten Recommendations. All the efforts of the Consortium have as a Initial Web H T M L http URL reference point the accessibility to the Web by everyone, regardless any linguistic, cultural, or other user-specific characteristics. The W3C works so that the World Wide Web evolves to the Semantic Web of the future. Through the Web Services Activity, there are significant efforts for new services to be created that will allow a dynamic interaction with the users, or user agents. In that respect, the quality of services provided will be enhanced, contributing towards the improvement of our lives. Impact The Consortium evolves the Web with the development of Specifications and their further use in various applications. In the context of these Activities, innovative knowledge is generated whilst reviews from the public are encouraged. In this way, a broad approval is assured, along with familiarity with the developed cutting edge technologies of W3C. With the rigorous work and the reviews performed, the Consortium sets and defines the Standards of the World Wide Web. The Members of the Consortium constitute a significant part of the process, by participating actively in decision making. Mark- Up X H T M L S V G Higher-level Web Standards and Applications Accessibility, Internationalization, Device Independence, QA S M I L Graphics Animation Multimodal V o i c e X M L Tomorrow s Web Security Sig Enc KMS Web Services Architecture S O A P XML W S D L http/1.1 URI P 3 P Semantic Web RDF WebOnt CC/ PP (Namespaces, Base, Query, Schema, XSLT, Xpath, Xlink, Xforms, etc...) 9

10 Ελληνικό Γραφείο Ρόλος του W3C PICS PNG CSS1 HTML 3.2 HTML 4.0 PICSRules XML Δραστηριότητες Οι Δραστηριότητες της Κοινοπραξίας εκτείνονται σε μεγάλο εύρος εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού. Μέσα από τις Δραστηριότητες του W3C, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι Μελών συνεργάζονται για να παράγουν δουλειά σε κάθε περιοχή. Συγκεκριμένα, οι Δραστηριότητες είναι οργανωμένες γύρω από τέσσερις ευρύτερες Περιοχές: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Κοινωνία Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας Ιστού Αλληλεπίδραση W3C Recommendations DSig SMIL 1.0 RDF Model MathML 1.0 Web CGM CSS2 DOM Level 1 XML Namespaces WCAG Συστάσεις XHTML 1.0 HTML 4.0 XPath XSLT ATAG Canonical XML SVG 1.0 MathML 2.0 XHTML Basic XHTML 1.1 XHTML Modularization SMIL 2.0 SMIL Animation XML Schemas XLink XPointer XML Base XML Infoset XSL DOM Level Για να προχωρήσει η δουλειά του W3C από το αρχικό στάδιο του υπό Διαμόρφωση Προσχεδίου σε Σύσταση, περνάει από επιμέρους σημεία ελέγχου. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της Ομάδας Εργασίας αλλά και οι προσδοκίες του κοινού. Οι Συστάσεις του W3C είναι Πρότυπα-Standards του Παγκοσμίου Ιστού, έχουν ευρεία αποδοχή και συνεισφέρουν ως δομικά συστατικά για τις εφαρμογές του. Τα Μέλη που συμμετέχουν στην ανάπτυξή των Συστάσεων, επηρεάζουν τη δημιουργία τους και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, έχουν ουσιαστικό λόγο και στη διαδικασία έγκρισης των Προδιαγραφών, ώστε να γίνουν Συστάσεις. Μέλη Τα Μέλη του W3C προσθέτουν αξία στην Κοινοπραξία μέσω της ποικιλομορφίας τους και της φύσης τους είτε πρόκειται για ακαδημαϊκούς οργανισμούς, είτε για ιδιωτικές εταιρείες. Η δουλειά του W3C ωφελείται σημαντικά από τα πεδία γνώσης που καλύπτουν τα Μέλη του, κάνοντας τη συνεισφορά κάθε Μέλους συμπληρωματική και μοναδική στη συνολική προσπάθεια. Όλοι έχουν να παίξουν το μοναδικό ρόλο που τους αντιστοιχεί αλλά και να ωφεληθούν μέσα από την έγκαιρη πληροφόρησή τους, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία δικτύων και την απόκτηση κύρους από τη συμμετοχή τους στην Κοινοπραξία. Συγκεκριμένα, τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Ιστό, συμμετέχοντας στις διαδικασίες εκκίνησης νέων Δραστηριοτήτων και στις αποφάσεις που λαμβάνονται, ενώ εκφράζουν την οπτική τους και τις απαιτήσεις τους σχετικά με τις Προδιαγραφές που αναπτύσσονται. Τέλος, μέσα από τη συμμετοχή τους στις Δραστηριότητες του W3C, έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμη πληροφορία, εμπειρογνώμονες, δυνατότητα συμμετοχής σε Workshops, και ευκαιρίες για δημιουργία δικτύων. 10

11 W3C Role Activities The Consortium's Activities expand throughout a broad range of applications of the World Wide Web. Through the W3C Activities, specialists and Members representatives cooperate to produce work in each area. In particular, the Activites are organized around four broad Domains: Architecture Technology and Society Web Accessibility Initiative Interaction Recommendations A W3C Working Draft, in order to become a Recommendation, passes through several control points. It should fulfil the requirements of the Working Group, as well as the expectations of the public. The W3C Recommendations (Web Standards), are broadly approved and contribute as building blocks to Web applications. The Members that participate in the development of these Recommendations, influence their creation by participating in decisionmaking, as well as in the process of approving the Specifications, so as to become W3C Recommendations. Members The W3C Members add value to the Consortium through the scope of their activities and their nature that varies from academic organizations to private firms. The Consortium s work benefits significantly through the knowledge fields that its Membership covers, making each Member's contribution complementary and unique to the overall effort. Everyone has their unique role to play as well as to benefit through receiving critical information in a timely manner, participating in decision-making, creating networks and enhancing their image through their participation in the Consortium. In particular, the Members have the ability to influence the Web evolvements by participating in the process of initiating new Activities and in decision-making, while they can express their points of view and expectations for the Specifications developed. Finally, through their participation in the W3C Activities, they have timely access to critical information and specialists, while they can participate in Workshops with the potential to create networks. Architecture Interaction Technology & Society Web Accessibility Initiative DOM DOM WG DOM IG XML CG Plenary IG Query WG Schema WG Schema IG XSL WG Core WG Internationalization I18N WG I18N IG URI URI CG Web Services CG Architecture WG Description WG XML Protocol Semantic Web Services IG Choreography WG Device Independence Device Independence WG Graphics SVG WG HTML Hypertext CG HTML WG Multimodal Interaction Style CSS WG Synchronized Multimedia Voice Browser 1 Working Draft Notify other Wgs and public 2 Last Call Working Draft Resolve all issues 3 Candidate Recommendation Gather implementation experience Privacy Patent Policy Semantic Web XML Key Management 4 Proposed Recommendation WG SYMM IG Timed Text WG WG XForms WG P3P IG P3P CG P3P Policy & Outreach WG P3P Specification WG WG CG RDF Core WG Web Ontology WG RDF IG PICS IG WG Int l Program Office Ed & Outreach WG WAI IG WAI CG R&D IG Technical Protocols & Format WG UserAgentWG Authoring Tools Guidlines WG Web Content Access WG Eval & Repair Tool IG/WG Quality Assurance WG IG Technical Architecture Group Advisory Committee review 5 Recommendation 11

12 Ελληνικό Γραφείο Παγκόσμια Παρουσία Γραφεία Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Μ.Ι.Τ., στην Ευρώπη από το ERCIM, και στην Ασία από το Πανεπιστήμιο του Keio. Σε τοπικό επίπεδο, λειτουργούν 14 Γραφεία του W3C σε ισάριθμες χώρες, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα για την εγγραφή νέων Μελών στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: Αυστραλία, Ολλανδία Λουξεμβούργο Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία, Ελλάδα, Γερμανία Αυστρία, Μαρόκο, Ισραήλ, Ιταλία, Σουηδία, Κορέα, Φινλανδία, Χονγκ-Κονγκ, Ουγγαρία και Ισπανία. Κάθε Γραφείο διατηρεί την ιστοσελίδα του, όπου βρίσκονται οι μεταφράσεις των Νέων του W3C στην αντίστοιχη γλώσσα της κάθε περιοχής. Ανάλογα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα που αφορούν τους οργανισμούς στην κάθε χώρα, τα Γραφεία διοργανώνουν σχετικές εκδηλώσεις και ενημερώνουν για τις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Ιστό. Μέλη Αντίστοιχα και τα Μέλη του W3C προέρχονται από πολλές χώρες. Συντελούν έτσι ουσιαστικά με την ποικιλομορφία τους, τόσο σε γνωστικό, όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο από τον τρόπο δουλειάς μέχρι τη νοοτροπία και τις αξίες που πηγάζουν από τη γεωγραφική καταγωγή τους. Επίσης, μέσα από τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο με την Ομάδα του W3C, τα Γραφεία και με εκπροσώπους Μελών, υπάρχει ενημέρωση για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Επιτυγχάνεται επίσης μια άμεση επικοινωνία που επιτρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τη μετέπειτα πορεία στη δουλειά του W3C. Tα Γραφεία επικοινωνούν μεταξύ τους σε μηνιαία βάση. Επίσης, υπάρχουν και συναντήσεις εκπροσώπων των Γραφείων με Μέλη του W3C και μέλη της Ομάδας του W3C, όπου γίνεται ενημέρωση για τις τεχνολογίες και Δραστηριότητες του W3C. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα συνεργασιών και ουσιαστικής ενημέρωσης σε θέματα τεχνολογιών αιχμής. Τέλος, υπάρχουν οι ετήσιες συναντήσεις των Γραφείων, όπου αναφέρονται οι δράσεις τους κατά τη διάρκεια του έτους που πέρασε καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια. 12

13 World Presence Offices The World-Wide Web Consortium is hosted in USA by M.I.T., in Europe by ERCIM, and in Asia by Keio University in Japan. At a local level, there are 14 Offices that operate in their geographical regions, and are authorized for enrolling new Members in their corresponding areas: Australia, Netherlands Luxembourg Belgium, United Kingdom Ireland, Greece, Germany Austria, Morocco, Israel, Italy, Sweden, Korea, Finland, Hong-Kong, Hungary, and Spain. Each Office maintains its own website, where the translations of W3C News appear in the corresponding language of each region. According to the research interests of the organizations in each country, the Offices organize relevant events and inform for the developments of the World Wide Web. The Offices communicate on a monthly basis. Also, there are meetings of the Office representatives, W3C Members, and W3C Team Members, where points of view are exchanged and there is feedback regarding the W3C technologies and Activities. In this way, there is potential for co-operations and fundamental information about issues related to cutting edge technologies. Finally, there are annual meetings of the Offices in which they present their actions throughout the previous year, along with their future plans. Members W3C Members come from many countries. In this way, they contribute in a fundamental way through their variety, in terms of the knowledge level, as well as the cultural level from their way of work to their attitudes and values that stem from their geographical origin. Through meetings which are held twice a year among the W3C Team, the Offices, and the Members representatives, there is an update on the results that have been accomplished, as well as a direct communication and decision-making for further actions regarding W3C's future work. W3C Office W3C Host 13

14 14 Ελληνικό Γραφείο

15 15

16 Ελληνικό Γραφείο Το Ελληνικό γραφείο του W3C Το Ελληνικό Γραφείο του W3C, εξουσιοδοτημένο για την εγγραφή νέων Μελών στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1998 και φιλοξενείται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο Κρήτης. Όπως και τα υπόλοιπα Γραφεία του W3C ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο για τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες αιχμής του W3C, τις εφαρμογές που υλοποιούνται και τις δυνατότητες του σημερινού Παγκόσμιου Ιστού, ώστε να εξελιχθεί στον Ιστό του μέλλοντος. Εργο Το 2003 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για το Ελληνικό Γραφείο, λόγω της προσέλκυσης δύο νέων Μελών: του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών ( ΕΑΙ- ΤΥ) και του Research and Education Society in Information Technology ( RESIT), αλλά και λόγω της επιτυχούς διεξαγωγής Ημερίδας, στα πλαίσια της Περιοδείας του W3C για το Σημασιολογικό Ιστό. Παράλληλα, η συμμετοχή του Ελληνικού Γραφείου του W3C σε ερευνητικά έργα, όπως το Question-How, δείχνει τη συνεισφορά του Ελληνικού Γραφείου στις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Ιστό, αλλά και τις δυνατότητες της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Μαζί με τη διεξαγωγή της δουλειάς, το Ελληνικό Γραφείο φροντίζει να ενημερώνει τους ενδιαφερομένους φορείς για το έργο που συντελείται, με τη δημοσίευση των παρουσιάσεων που πραγματοποιεί κατά καιρούς. Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Γραφείου ( w3c.gr) βρίσκονται οι παρουσιάσεις από συναντήσεις στα πλαίσια της δουλειάς του W3C. Ελληνικό Γραφείο Ανοδική Πορεία Το Ελληνικό Γραφείο έχει καταφέρει να δραστηριοποιήσει μία κρίσιμη μάζα Ελλήνων χρηστών του Παγκοσμίου Ιστού δίνοντας στο Γραφείο αξιοζήλευτη θέση σε σχέση με τα άλλα Γραφεία (αναλογικά με τον πληθυσμό της Ελλάδας). Για παράδειγμα, το Ελληνικό Γραφείο έχει καταφέρει να ανεβάσει το πλήθος των Μελών του W3C στην Ελλάδα στα 2.1 Μέλη ανά εκατομμύριο χρηστών του Διαδικτύου, και να πάρει την πέμπτη θέση ανάμεσα στα 14 Γραφεία όπως φαίνεται και στο σχετικό γράφημα στην επόμενη σελίδα, που παρουσιάζει το πλήθος των Μελών της Κοινοπραξίας κάθε Γραφείου ανά εκατομμύριο χρηστών του Internet στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Μέλη Το πρώτο εξάμηνο του 2003 το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) που εδρεύει στην Πάτρα, έγινε Μέλος του W3C. Το ΕΑΙΤΥ μεταξύ άλλων ασχολείται με την ανάπτυξη βασικών και προηγμένων υπηρεσιών δικτύων, την παροχή υπηρεσιών εγγυημένης ποιότητας (QoS) και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα δικτύων και Τηλεματικής - Νέων Υπηρεσιών. Το δεύτερο εξάμηνο, έγινε Μέλος η επιστημονική εταιρεία Research and Education Society in Information Technology ( RESIT). H RESIT είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία ιδρύθηκε από τον Όμιλο INTRACOM το Στόχος της RESIT είναι η υποστήριξη μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Research & Education Society in Information Technology RESIT 16 Foundation for Reasearch & Technology - Hellas

17 The Greek W3C Office The W3C Office in Greece, authorized for enrolling new Members in Greece, was founded in 1998 and is hosted in the Institute of Computer Science, Foundation for Research & Technology - Hellas, Iraklion Crete. As the rest of the Offices, the W3C Office in Greece informs at a local level regarding W3C cutting-edge technologies, the applications performed and the potentials of the present Web, so that it evolves to the Web of the future. Work 2003 has been a significant year for the W3C Office in Greece, due to the acquisition of two new Members: Research Academic Computer Technology Institute ( RACTI) and Research and Education Society in Information Technology (RESIT), as well as due to the successful conduct of an Event, in the context of the Semantic Web Tour of W3C. In parallel, the participation of W3C Office in Greece in research projects such as Question- How shows the contribution of the W3C Office in Greece to Web developments, along with the potential of the Greek research community to respond to the challenges that appear. Along with the work conducted, the W3C Office in Greece makes sure that it informs the interested parties regarding the activities performed, through the publication of presentations. The website of the W3C Office in Greece ( contains presentations conducted at various meetings, in the context of the work performed within the W3C. Progress The W3C Office in Greece has managed to activate a critical mass of Greek Web users, giving the Greek Office a remarkable position, as compared to the rest of the Offices (in analogy with the population of Greece). For example, the W3C Office in Greece has managed to increase the number of W3C Members in Greece to 2.1 Members per million of Internet users, receiving the fifth place among the 14 Offices as shown in the relevant graph below, which represents the number of the Consortium's Members of each Office per million of Internet users in the corresponding region. Members During the first half of 2003 the Research Academic Computer Technology Institute (RACTI) located in Patras, became a W3C Member. RACTI among others, works on the implementation of basic and advanced network services, services with guaranteed quality (QoS) and transfer of knowledge (know-how) in the areas of networks and new services. In the second half of 2003, the scientific research company Research and Education Society in Information Technology (RESIT) became a W3C Member. RESIT is a non-for-profit corporation, founded by the INTRACOM group of companies in RESIT has the goal to support graduate education and promote basic and industrial research in the fields of Information Technology and Telecommunications. W3C Members per million users Number of W3C Members of each Office per million of Internet Users Korea Australia Austria-Germany Italy Benelux Offices UK-Ireland Hong Kong Spain Sweeden Greece Hungary Morocco 17 Israel

18 Ελληνικό Γραφείο Το Ελληνικό γραφείο του W3C Ημερίδες Στις 19 Ιουνίου 2003, στα πλαίσια της Περιοδείας του W3C με θέμα το Σημασιολογικό Ιστό, το Ελληνικό Γραφείο του W3C διοργάνωσε Ημερίδα στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Ομιλητές ήταν οι: Καθηγητής κ. Ιωάννης Καλογήρου, Ειδικός Γραμματέας της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της Ημερίδας. Καθηγητής κ. Στέλιος Ορφανουδάκης, εκλεγμένος Πρόεδρος του ERCIM και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κ. Βασίλης Σπιταδάκης, Διευθυντής του Τμήματος Έ- ρευνας και Ανάπτυξης της FORTHnet. Καθηγητής κ. Γρηγόρης Α- ντωνίου, συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΤΕ και Καθηγητής στο Πανεπστήμιο Κρήτης. Dr. Daniel Dardailler, W3C Associate Chairman for Europe. Mr. Dominique Hazaël- Massieux, Μέλος της Ομάδας του W3C. Τέλος, ήταν ουσιαστική η παρέμβαση των ομιλητών που απηύθυναν χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των δημοσίων συζητήσεων, δίνοντας μια σφαιρική εικόνα για τις δυνατότητες του Σημασιολογικού Ιστού. Συνολικά η Ημερίδα ήταν επιτυχής, δεδομένου του ενδιαφέροντος που επέδειξαν οι παρευρισκόμενοι με τη συμμετοχή τους στις δημόσιες συζητήσεις και τις ερωτήσεις που απηύθυναν, καθώς και με τα θετικά τους σχόλια. Έρευνα και Ανάπτυξη Το Ελληνικό Γραφείο συμμετέχει στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία έχουν σαν στόχο να αναδείξουν τις τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού. Πρόσφατα το Γραφείο ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα Question How ( ) το οποίο είχε σαν στόχο την ανάπτυξη λογισμικού για την προώθηση των προτύπων του Παγκόσμιου Ιστού. Στα πλαίσια αυτού του έργου, το γραφείο ανέπτυξε λογισμικό για τον εξυπηρετητή (web server) Apache, λογισμικό το οποίο υλοποιούσε το W3C πρωτόκολλο CC/PP διευκολύνοντας την επικοινωνία φορητών συσκευών με τον εξυπηρετητή Apache. Μέσω του CC/PP, οι φορητές συσκευές ενημερώνουν τον εξυπηρετητή για τις δυνατότητές τους, όπως π.χ. το μέγεθος της οθόνης τους ή την ταχύτητα της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο, και ο εξυπηρετητής με την σειρά του τους στέλνει το περιεχόμενο που ζήτησαν σε μορφή κατάλληλη για απεικόνιση στην συσκευή. Ο εξυπηρετητής παράλληλα μπορεί να μετασχηματίζει το περιεχόμενο στο κατάλληλο μέγεθος και format ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση από συσκευές με περιορισμένες δυνατότητες. Για παράδειγμα η πλειοψηφία των βίντεο στον Παγκόσμιο Ιστό είναι στην μορφή MPEG ενώ τα πιο πολλά κινητά τηλέφωνα απεικονίζουν βίντεο μορφής 3GPP. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε αναλαμβάνει και αυτό τον μετασχηματισμό μεταξύ των διαφορετικών formats. 18

19 The Greek W3C Office Events On the 19th of June 2003, in the context of the W3C Tour regarding the Semantic Web, the W3C Office in Greece organized an event at Divani Caravel Hotel, in Athens. The speakers were Professor Ioannis Kalogirou, Special Secretary for the Information Society, of the Ministry of Economy and Finance, who gave the introductory speech of the event. Professor Stelios Orphanoudakis, ERCIM President elect and Director of the Institute of Computer Science. Mr. Vasilis Spitadakis, R&D Manager of FORTHnet. Professor Grigoris Antoniou, Associate Researcher at the Institute of Computer Science FORTH and Professor of University of Crete. Dr. Daniel Dardailler, W3C Associate Chairman for Europe. Mr. Dominique Hazaël-Massieux, W3C Team Member. Finally, the contribution of the speakers that gave a greeting speech during the panel discussions was fundamental, providing a spherical view of the potentials of the Semantic Web. In general, the Event has been successful, given the interest that the participants demonstrated during the public discussions and through their questions, along with their positive comments. Research and Development The W3C Office in Greece participates in research programs that have as a goal to promote the Web technologies. Recently, the Office successfully completed the program Question How ( that involved software development for promoting the W3C Standards. In the context of this project, the Office developed software for the Apache web server, which implemented the W3C CC/PP protocol, making the communication among mobile devices and the web server easier. Through the CC/PP protocol, mobile devices inform the web server for their characteristics, such as the size of their display, or the speed of their connection to the Internet, etc. The web server, in turn, sends back the content they requested in an appropriate form for representation on the device. Additionally, the web server can convert the content to have the appropriate size and format so that its representation will be feasible by devices with restricted capabilities. For example, the majority of videos in the World Wide Web is in MPEG format, while most of the mobile phones represent videos in 3GPP format. The software developed is also responsible for the conversion, between the two different formats. 19

20 Ελληνικό Γραφείο Το Ελληνικό γραφείο του W3C mailing list Ενημέρωση Το Ελληνικό Γραφείο του W3C έχει ως στόχο να ενημερώνει το ευρύ κοινό, τους ελληνικούς οργανισμούς και γενικά τους ενδιαφερομένους φορείς για τις εξελίξεις στις τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού. Με αυτό τον τρόπο παρέχει μια σφαιρική εικόνα καθοδηγώντας και παρέχοντάς τους τα εφόδια να προβαίνουν σε συνειδητές και επικεντρωμένες επιλογές σε ότι αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητές τους. διεύθυνση/address: περιεχόμενο/content: subscribe W3C-EL-INFO Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Γραφείου του W3C ανανεώνεται καθημερινά, με μεταφράσεις των Νέων που βρίσκονται στην κεντρική ιστοσελίδα του W3C. Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν πρόσβαση στην πληροφορία σε προσιτή για αυτούς μορφή. Επίσης, υπάρχουν μεταφράσεις των δελτίων τύπου που δημοσιεύονται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα του W3C, η διαδικασία εγγραφής καθώς και γενικές πληροφορίες στα Ελληνικά. Σε μηνιαία βάση, το Ελληνικό Γραφείο διανέμει μέσω λίστας ένα Newsletter με τα κυριότερα Νέα του μήνα που πέρασε. Η λίστα είναι ανοιχτή για όλους και για την εγγραφή αρκεί να σταλεί στο: με κείμενο: subscribe W3C-EL-INFO. Οφέλη Εγγραφής στο W3C Ένας Οργανισμός, όταν γίνει Μέλος του W3C αποκτά έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμη γνώση και τεχνολογίες, πολύ πριν γίνουν πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού, η οποία πρακτικά οδηγεί σε μείωση του ρίσκου υιοθέτησης τεχνολογιών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα Μέλη του W3C μέσα από τις Δραστηριότητες του W3C, που παρέχει ευκαιρίες για μεταφορά γνώσης αλλά και επικοινωνία με τους εμπειρογνώμονες του W3C. Μέσα από αυτή τη συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, δημιουργούνται μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους οργανισμούς που γίνονται Μέλη: μπορούν να συντελέσουν στο σχηματισμό του μελλοντικού Παγκόσμιου Ιστού και να επηρεάσουν την εξέλιξή του. Η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση προτύπων, τους δίνει τη δυνατότητα να κερδίσουν ένα σημαντικό μέρος της αγοράς, δημιουργώντας διαλειτουργικά προϊόντα, συμβατά με τα μελλοντικά πρότυπα. Μέσα από τα δίκτυα που το κάθε Μέλος δημιουργεί, κερδίζει πρόσβαση και γνώση σε νέους τρόπους εργασίας, υιοθετώντας καλύτερες πρακτικές. Τα Μέλη του W3C χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Πλήρη Μέλη (Full Members) και Συνδεδεμένα Μέλη (Affiliate Members), με ετήσια συνδρομή και 6.054, αντίστοιχα. Όλοι οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σαν Πλήρη Μέλη, ενώ δυνατότητα εγγραφής σαν Συνδεδεμένα Μέλη έχουν μόνο οι οργανισμοί οι οποίοι ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατηγορίες: Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί Κυβερνητικά τμήματα ή αντιπροσωπείες Κερδοσκοπικοί οργανισμοί με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη λογιστική καταμέτρηση, λιγότερα από το ισοδύναμο σε του ποσού των δολαρίων ($US) 20

21 The Greek W3C Office Awareness The W3C Office in Greece has the goal to inform the public, the Greek Organizations and the interested parties in general, about the evolvement of the Web technologies. In this way, the Greek Office offers a spherical view and leads their efforts by providing them with the assets for conscious and focused decisions, regarding their research activities. The web page of the W3C Office in Greece is updated daily with translations of the News that appear in the W3C web page. In this way, the interested parties have access to information in an easily accessible form. Also, there are translations of press releases that are occasionally issued at the W3C web page, of the enrollment process, as well as general information in Greek. On a monthly basis, the W3C Office in Greece distributes through an list a Newsletter with the most important News of the previous month. The list is open for everyone to register, by sending an with text: subscribe W3C- EL-INFO to: Benefits of Enrollment to W3C An Organization that becomes a W3C Member gains timely access to critical knowledge and technologies, before these become Web Standards, and therefore it reduces the risk of adoption of new technologies. By becoming a W3C Member, an organization has the potential for co-operation with other W3C Members through W3C Activities, that provides opportunities for knowledge transfer and for communication with the W3C specialists. Through this co-operation and the technology transfer that occurs, there are unique commercial opportunities created for the organizations that become W3C Members: they can contribute to the shaping of the future Web and influence its evolution. Their participation in the creation of Standards provides them with the opportunity to gain a significant part of their market, by developing interoperable products, compatible with future Standards. Through the networks developed, each Member gains access to knowledge for new ways of collaboration. The W3C Members are divided in two categories: Full Members and Affiliate Members, with annual fees and 6.054, respectively. All the organizations may enroll as Full Members, while as Affiliate Members can only enroll organizations that belong to any of the following categories: Non-for-profit organizations Governmental departments or agencies For-profit organizations with annual gross revenue, as measured by the most recent audited statement, of less than 50,000,000 ($US) 21

22 Πριν δέκα χρόνια, όταν δημιουργήθηκε η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού, ήταν δύσκολο να προβλέψει κανείς τις αλλαγές που θα έφερνε το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός στην ζωής μας. Σήμερα μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι αυτές οι αλλαγές δεν ήταν παρά η κορυφή του παγόβουνου. Τα επόμενα λίγα χρόνια ο Παγκόσμιος Ιστός θα συμβάλλει σε ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές σε όλες τις φάσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και κυρίως στην εκπαίδευση, το εμπόριο, την διασκέδαση, την ιατρική, την επιστήμη και την τεχνολογία. Τόσο η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού, όσο και το Ελληνικό Γραφείο του W3C είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να ηγηθούν αυτών των αλλαγών σε μία πορεία για ένα διαλειτουργικό και προσβάσιμο Παγκόσμιο Ιστό. Ten years ago, when the World Wide Web Consortium was founded, it was difficult to predict the changes that the Internet and the Web would bring to our lives. Today we can safely say that these changes have only been the tip of the iceberg. In the next few years, the World Wide Web will contribute to even greater changes to all phases of human activities and most importantly in education, commerce, entertainment, medicine, science, and technology. The World Wide Web Consortium, as well as its W3C Office in Greece are ready to face the challenges and to lead the way towards an interoperable and accessible World Wide Web. W3C - Ελληνικό Γραφείο Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας , Ηράκλειο Kρήτης Τ.Θ τηλ: fax: e -mail: Επικεφαλής Καθηγητής Ευάγγελος Μαρκάτος τηλ: Υπεύθυνη Επικοινωνίας Aννα Δοξαστάκη τηλ:

23 Ελληνικό Γραφείο του W3C Οδηγώντας τον παγκόσμιο ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του Greek W3C Office Leading the web to its full potential

24 leading the web to its full potential Greek Office

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για αεροφωτογραφίες όλης της χώρας από την Κτηματολόγιο ΑΕ» Δωρεάν πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Change of environment!

Change of environment! www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 323 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Change of environment! Αλλαγή κλίματος!

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis In 2011, a year of crisis, tourism contributed at least 16,5% of GDP and 18,4% of total employment (758.300 employees). Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Εργασίας: Fax: E-MAIL ADDRESS: 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 11 ος 2007

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στρατηγικές Πλατφόρμες Ανάπτυξης ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities ANNUAL REPORT 2013 Περιεχόμενα Contents 2 Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities 12 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors 14 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου "Exports Money Conference 2012" στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου Exports Money Conference 2012 στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Θέμα: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου "Exports Money Conference 2012" στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012 Αγαπητά Μέλη, Σε συνέχεια προηγούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents

Περιεχόμενα. Contents Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου Σ 4 1. Γενική Συνέλευση των Μελών 7 2. Εθελοντές Μέλη 10 3. Ναυτιλιακός Τομέας 20 4. Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 38 5. Υποτροφίες 65 6. Οικονομικά - Προσωπικό 66

Διαβάστε περισσότερα

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts 1ï Åðéóôçìïíéêü Óõìðüóéï ÐëçñïöïñéáêÞ Ðáéäåßá êáé ÅëëçíéêÞ Áíþôáôç Åêðáßäåõóç: Ç óõìâïëþ ôùí Åñãùí ÅÐÅÁÅÊ ÉÉ ôùí Áêáäçìáúêþí Âéâëéïèçêþí ÐåñéëÞøåéò - Abstracts Âüëïò, 11-12 Äåêåìâñßïõ 2008 1 ο Επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 1 2 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 3 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟ ΤABLE OF CONTENTS F CONTENT Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό 6 Services provided to the public Οι κυριότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

n Κοκτέϊλς χημικών ουσιών στην καθημερινότητά μας

n Κοκτέϊλς χημικών ουσιών στην καθημερινότητά μας Τεύχος 33 Ιανουάριος 2013 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙSSN 1025-1561 Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ n 21η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΥΚ n EUSAFE

Διαβάστε περισσότερα

social 9 r e p ο r t

social 9 r e p ο r t social 9 r e p ο r t 003 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ GREETING 4-7 Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ SYNETERISTIKI INSURANCE 8-11...ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ...FOR THE CUSTOMERS 12-19 περιεχόμενα contents...στο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...FOR

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL)

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL) ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ X-FEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ NETWORK TO OPTIMIZE USE OF THE EUROPEAN X-FEL BY THE GREEK RESEARCH COMMUNITY FEASIBILITY STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Message of the Minister of Health and 05 Social Solidarity, Mr. Dimitris Avramopoulos

Message of the Minister of Health and 05 Social Solidarity, Mr. Dimitris Avramopoulos PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Yπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας & της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Under the auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic and

Διαβάστε περισσότερα