Ο Ρόλος των Χορευτικών Συλλόγων στη Μετεξέλιξη της Ελληνικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης: Το Παράδειγμα του «Συγκαθιστού» Χορού του Βελβεντού Κοζάνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ρόλος των Χορευτικών Συλλόγων στη Μετεξέλιξη της Ελληνικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης: Το Παράδειγμα του «Συγκαθιστού» Χορού του Βελβεντού Κοζάνης"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), Released: April 30, ISSN Ο Ρόλος των Χορευτικών Συλλόγων στη Μετεξέλιξη της Ελληνικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης: Το Παράδειγμα του «Συγκαθιστού» Χορού του Βελβεντού Κοζάνης Φίλιππος Φιλίππου, Δημήτρης Γουλιμάρης, Βασίλης Σερμπέζης, Αθηνά Πίτση, & Μαρία Γεντή ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περίληψη Ο παραδοσιακός χορός ακολουθώντας τις αλλαγές, που υφίσταται η ελληνική κοινωνία από τη δεκαετία του 50 και μετά, αλλάζει τόσο στη μορφή όσο και στη λειτουργία. Οι αλλαγές αυτές άλλοτε θεωρούνται ως δημιουργικό αποτέλεσμα της προσαρμογής του στα καινούργια δεδομένα της τοπικής κοινωνίας και άλλοτε ως αποτέλεσμα της χρήσης του από τους χορευτικούς συλλόγους. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της μετεξέλιξης της ελληνικής μουσικοχορευτικής παράδοσης, κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια, μέσα από το παράδειγμα του «Συγκαθιστού» χορού στο Βελβεντό Κοζάνης. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από εθνογραφικά φιλμ καθώς και βιντεοσκοπημένες παραστάσεις του Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών και του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Βελβεντού. Ε- πιπλέον, πραγματοποιήθηκε επιτόπια εθνογραφική έρευνα. Για την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε σύγκριση της χορευτικής μορφής του «Συγκαθιστού» χορού σε τρεις χρονικές περιόδους (1960, 1980, 1998 και 2000), μέσω της συγκριτικής και δομικό-μορφολογικής μεθόδου ανάλυσης. Από την ανάλυση και σύγκριση των δεδομένων διαπιστώνονται σημαντικές αλλαγές, τόσο στη σκηνική παρουσίαση του χορού, όσο και στη λειτουργία του στην τοπική κοινωνία σήμερα. Λέξεις κλειδιά: χορευτικοί σύλλογοι, χορευτική παράσταση, εθνογραφική έρευνα, εθνογραφικό φιλμ, δομικήμορφολογική ανάλυση, μετασχηματισμός του χορού The Role of Dance Associations in the Evolution of Greek Music Dance Tradition: The Example of Sygathistos Dance in Velvedo of Kozani Filipos Filipou, Dimitris Goulimaris, Vasilis Serbezis, Athina Pitsi, & Maria Genti Dept. of Physical Education and Sport Science, Democritus University of Thrace, Campus, Komotini, Hellas Abstract The traditional dance, following the changes that Greek society has experienced since the 1950s, has been modified regarding its form as well as its function. These changes are considered the positive outcome and adaptation to the modern reality of local communities and also the fact that dancing clubs have been practising traditional dances consistently. The aim of this paper is to study the evolution of the Greek musical and dance tradition, during the last fifty years, through the example of the Sygathistos dance in Velvedo of Kozani. For conducting this research were used topics from ethnological film and also videotaped performances of Lyceum of Greek Women in Athens and Centres of Open Protection for the Elderly (COPE) of Velvedo. Furthermore, it was conducted local ethnographical research. For data analysis and for the coming up to conclusion it was conducted comparison research in the form of Sygathistos dance in three chronicle periods (1960, 1980, 1998 & 2000), through comparative method and structural-morphological analysis. From data analysis it is concluded important changes in the performing of dance and also in its role in the local society today. Key words: dance association, dance performance, ethnographical research, ethnographical film, structuralmorphological analysis, transformation and dance Διεύθυνση επικοινωνίας: Δρ. Φιλίππου Φίλιππος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή e mail:

2 Φ. Φιλίππου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), Εισαγωγή Χορός και ελληνική κοινωνία Το περιβάλλον του ελληνικού παραδοσιακού χορού, μέχρι και τα μέσα του 20 ου αιώνα, είναι η κοινωνία της υπαίθρου. Μια κοινωνία κατά βάση αγροτική, η οποία δεν παρουσιάζει στην πορεία της μεγάλες και έντονες αλλαγές. Η αναπαραγωγή της στηρίζεται, κατά κύριο λόγο στον προφορικό λόγο και τη μνήμη όπως επίσης και στις άμεσες διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της. Στην κοινωνία αυτή, ο χορός αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής συμπεριφοράς, γιατί καθ όλη τη διάρκεια του έτους υπάρχουν χορευτικές περιστάσεις, επίσημες και ανεπίσημες, στις οποίες τα μέλη της κοινότητας «υποχρεώνονται» να χορέψουν. Τέτοιες περιστάσεις είναι οι διάφορες θρησκευτικές γιορτές, ο γάμος, οι οικογενειακές και φιλικές συγκεντρώσεις όπως επίσης το τοπικό πανηγύρι (εορτασμός του τοπικού πολιούχου) (Δήμας, 2004). Ο χορός, ως κοινωνικό φαινόμενο, αφορά σε όλα τα μέλη της κοινότητας τονίζοντας βασικές αξίες και την οργάνωση της ομάδας. Ο χορός, σύμβολο της κοινωνικοποίησης και της συνοχής της ομάδας, υποκρύπτει τις αντιθέσεις ανάμεσα στα μέλη της και αναπαράγει την ισχύουσα κοινωνική πραγματικότητα. Το χοροστάσι μετατρέπεται σε θέατρο, όπου αντικατοπτρίζεται η δομή της κοινωνίας, οι αξίες, τα πιστεύω και τα όνειρά της. Είναι ο τόπος όπου εκθέτονται οι αντιθέσεις και μειώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στα φύλα, στους πλούσιους και τους φτωχούς, στους ντόπιους και τους ξένους (Δήμας, 1999; Ζωγράφου, 1999). Οι θέσεις, που καλούνται να πάρουν οι χορευτές στον κύκλο, καθορίζονται από τη χορευτική περίσταση και ε- ξαρτώνται συχνά από το φύλο, την κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση του χορευτή. Η θέση που θα πάρει ο χορευτής στον κύκλο, ο τρόπος που θα χορέψει και θα εκφραστεί, καθώς και η διάρκεια του χορού του, αποτελούν ταυτόχρονα και αφορμές για διάκριση, ανταγωνισμούς, αντιζηλίες και διχόνοιες μεταξύ των χορευτών (Λουτζάκη, 1992). Επικεντρώνοντας την προσοχή στην κινητική φόρμα των χορών, όπως αυτή παρουσιάζεται στα στενά πλαίσια της κοινότητας, παρατηρούμε ότι κάθε ελληνική κοινότητα απομονώνει εκείνα τα χορευτικά στοιχεία που εκτιμά ότι της ταιριάζουν και διαμορφώνει το δικό της χορευτικό ρεπερτόριο, τους δικούς της τρόπους έκφρασης και ερμηνείας, με αποτέλεσμα την πραγμάτωση μιας ιδιαίτερης ταυτότητας στο χώρο και το χρόνο, της δικής της χορευτικής παράδοσης (Koutsouba, 1997). Στο πλαίσιο της παραπάνω παράδοσης, υπάρχουν περιθώρια για ατομικές πρωτοβουλίες, χωρίς να ξεφεύγουν από τα όρια και τις συμβάσεις της, με τις οποίες ο χορευτής αυτοσχεδιάζει και με τον τρόπο αυτό του παρέχεται η δυνατότητα να επιδείξει τις χορευτικές του επιδεξιότητες και ικανότητες και να ξεχωρίσει από το σύνολο (Ζωγράφου, 1999; Τυροβολά, 1994; 1999). Γίνεται φανερό ότι ανάμεσα στο χορό και την ελληνική κοινωνία υπάρχει μια διαλεκτική σχέση, αφού η χορευτική έκφραση κάθε εποχής και κάθε κοινότητας λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος των μελών της κοινότητας, ώστε τα μέλη να οργανώνουν την κοινωνική τους ζωή και αυτή με τη σειρά της να επηρεάζει και να σχηματοποιεί τη χορευτική έκφραση. Η παραπάνω κατάσταση αλλάζει ριζικά προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 (Δήμας 1999; Τσαούσης, 1991). Η εσωτερική και η εξωτερική μετανάστευση, κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν ώστε να ε- πέλθει η ρήξη του παραδοσιακού τρόπου ζωής (Μερακλής, 1986). Οι όροι στους οποίους στηριζόταν και γινόταν η αναπαραγωγή της παραδοσιακής κοινωνίας ανατρέπονται, λόγω της αλλαγής της κοινωνικής και της ιδεολογικής ομοιογένειας. Η ραγδαία αστικοποίηση του πληθυσμού και η βιομηχανοποίηση των μέσων παραγωγής, έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της συμπεριφοράς των ατόμων και του πολιτισμού τους, με αποτέλεσμα τον ερχομό ενός καινούργιου τρόπου ζωής. Στον καινούργιο αυτό τρόπο ζωής κυριαρχεί το λεγόμενο «μεταμοντέρνο» κοινωνικό περιβάλλον, τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι: η ασυνέχεια και η αποσπασματικότητα στη διαδικασία της λειτουργίας της κοινωνικής ταυτότητας σύγχυση της λογικής και της ορθολογικότητας με τον ορθολογισμό ο ορθολογισμός θεωρείται ο πλέον ενδεδειγμένος και πλεονεκτικός τρόπος κάποιος να σκέπτεται και να ενεργεί ο εξωεργασιακός χρόνος έπαψε να είναι ιερός και αναπτύχθηκε ο ελεύθερος ατομικός χρόνος αδυναμία στην παρουσία μιας ενιαίας συλλογικής, ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης για όλες τις αστικές υποομάδες (Γύφτουλας, 2003). Οι παραπάνω διαβρωτικές και συνεκτικές, διαλυτικές και συνθετικές δυναμικές και διαδικασίες είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξει η χορευτική ταυτότητα της νεοελληνικής κοινωνίας στην οποία, πλέον, συνυπάρχουν σύγχρονες και παραδοσιακόμορφες τάσεις (Κουτσούμπα, 1997; Φιλιππίδου, Κουτσούμπα & Τυροβολά, 2008; Filippidou, Koutsouba & Tyrovola, 2008). Η συνύπαρξη αυτή οφείλεται: στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρουν από τον τόπο καταγωγής τους στον τόπο κατοικίας τους και το αντίστροφο, τις χορευτικές τους συνήθειες στην ανάπτυξη του φολκλορισμού, ο οποίος στην Ελλάδα αναπτύσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 70 στη λειτουργία των ποικίλων χορευτικών συλλόγων, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του φολκλορισμού.

3 Φ. Φιλίππου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), Σημαντικός και διττός είναι ο ρόλος των χορευτικών συλλόγων (Παπακώστας, 2001; Shay, 1999). Αφενός, συνέβαλαν στη διάσωση και διάδοση του ελληνικού παραδοσιακού χορού και αφετέρου, επηρέασαν το νεοελληνικό χορευτικό γίγνεσθαι, θετικά ή αρνητικά. Μία αρνητική παράμετρος που τους αποδίδεται, είναι ότι προς χάρη της θεατρικής παράστασης, συνέβαλαν στην ομογενοποίηση του ελληνικού χορού και την αλλαγή της κινητικής φόρμας των χορών. Στην ομογενοποίηση του ελληνικού χορού και την αλλαγή της κινητικής φόρμας των χορών συνέβαλλε, πιθανόν σε μεγαλύτερο βαθμό, και η παρουσίαση χορών από χορευτικούς συλλόγους ή μεμονωμένους χορευτές στον κινηματογράφο. Ο ελληνικός κινηματογράφος, σχεδόν από της εμφανίσεώς του στην Ελλάδα, χρησιμοποίησε κατά κόρον τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Ειδικά στις ταινίες του 50, ο ελληνικός παραδοσιακός χορός δεσπόζει στις περισσότερες ταινίες, που παράγονται τη δεκαετία αυτή (Αστέρω, Γκόλφω, Μαρία Πενταγιώτισσα). Στη δεκαετία του 60, μέσα από τις ταινίες του Κακογιάννη «Ο Ζορμπάς» και του Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή» η ελληνική μουσική, μέσα από τα μουσικά θέματα των παραπάνω ταινιών και ο ελληνικός χορός «Χασάπικος», γίνονται γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Αργότερα, στις ταινίες της δεκαετίας του 70, θα διαπιστώσουμε αλλαγές καθώς θα δούμε σκηνές από κέντρα διασκέδασης με μπουζούκια και με χορούς όπως «Ζεϊμπέκικο, Συρτάκι, Χασαποσέρβικο» (Γοργόνες και μάγκες, Μια κυρία στα μπουζούκια), επίσης σκηνές από κλαμπ της εποχής με νούμερα από επαγγελματίες χορευτές και σε ύφος ανάλογο των απανταχού στον κόσμο κλαμπ και νεανικούς ρυθμούς και χορούς όπως «Σέικ, Ροκ εντ Ρόλ, Μπλουζ». Η χρήση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών για εθνολογική έρευνα κρίνεται από πολλούς ερευνητές ως προβληματική. Εντούτοις, κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι πρόκειται για μια καθαρή απεικόνιση, μέσω του χορού, των αλλαγών που συμβαίνουν σε μια κοινωνία. Στην ελληνική κοινωνία παρατηρείται αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών και δομών, αστικοποίηση, αλλαγή του συστήματος αξιών, την όλο και μεγαλύτερη επιρροή από την ευρωπαϊκή και την αμερικάνικη κουλτούρα (Γαλανοπούλου, 2006). Όταν, μάλιστα, πρόκειται για εθνογραφικά φιλμ, που απλά κινηματογραφούν ένα γεγονός την ώρα της πραγματοποίησής, του χωρίς σκηνοθετικές εντολές, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εθνολογική έρευνα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της μετεξέλιξης της μουσικοχορευτικής παράδοσης, κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια, μέσα από το παράδειγμα του «Συγκαθιστού» χορού στο Βελβεντό Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα, στόχος μας είναι η διερεύνηση των πιθανών αλλαγών που παρατηρούνται στην εκτέλεση του «Συγκαθιστού» χορού κατά τη διάρκεια τόσο της σημερινής παρουσίας του στην κοινωνία του Βελβεντού, όσο και της σκηνικής του παρουσίασης από χορευτικούς ομίλους σε σχέση με την εκτέλεσή του από τους Βελβεντινούς, πριν τη δεκαετία του 60. Μέθοδος και Διαδικασία Συλλογή των δεδομένων Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση την εθνογραφική μέθοδο (Γκέφου- Μαδιανού, 1999; Buckland, 1999; Giurchesku, 1999; Kaeppler, 1999), τη συμμετοχική παρατήρηση από την πλευρά του ερευνητή (Γκέφου-Μαδιανού,1999; Λυδάκη, 2001) και στηρίχτηκε στη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. Ειδικότερα, το πρωτογενές πραγματολογικό υλικό της μελέτης προέρχεται από επιτόπια έρευνα (Lange, 1984), αφορά στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη θέση του χορού, τόσο στην παραδοσιακή, όσο και στη σύγχρονη κοινωνία του χωριού και αποτελείται κυρίως από προφορικές μαρτυρίες, βασιζόμενες σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για ημιδομημένη συνέντευξη (Thompson, 2002), καθώς και σε επιτόπιες καταγραφές του «Συγκαθιστού» χορού. Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν κατευθυνόμενες συνεντεύξεις από κατοίκους του χωριού για τη συγκέντρωση πληροφοριών ως προς τη διαχρονική παρουσία του «Συγκαθιστού» χορού στην τοπική κοινωνία. Η επιτόπια έρευνα διεξήχθη στο Βελβεντό του νομού Κοζάνης την περίοδο Φεβρουάριος 2005 Απρίλιος Το δευτερογενές υλικό προέρχεται αφενός, από αποσπάσματα από τα εθνογραφικά φιλμ «Μακεδονικός γάμος» του Τ. Κανελλόπουλου (έτος γυρίσματος 1958 και έτος προβολής 1960) και «Ο γάμος στο Βελβεντό» του Γ. Σμαραγδή (έτος προβολής 1980) και αφετέρου, από βιντεοσκοπημένες παραστάσεις του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Βελβεντού (1998) και του Λυκείου Ελληνίδων Α- θηνών (2000). Στις καταγραφές του 1960 και 1980 έχουμε την παραδοσιακή μορφή του χορού, αφού ο χορός κινηματογραφείται κατά τη διάρκεια τέλεσης γάμου, ενώ οι καταγραφές του 1998 και 2000 αποτελούν την καλλιτεχνική έκφραση του χορού, αφού ο χορός καταγράφεται κατά τη διάρκεια παρουσίασής του από τα χορευτικά συγκροτήματα σε χορευτική παράσταση. Για τις ανάγκες της έρευνας θα θεωρήσουμε την καταγραφή του 60 πλησιέστερη στην αρχική μορφή του χορού, αφενός γιατί είναι η παλαιότερη καταγραφή που έχουμε και αφετέρου, διότι εκεί μας οδηγούν οι μαρτυρίες των ηλικιωμένων γυναικών πληροφορητών. Οι γυναίκες πληροφορητές την περίοδο της καταγραφής ήταν ηλικίας 35 -

4 Φ. Φιλίππου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), ετών, δηλαδή γεννήθηκαν τη δεκαετία του 20 και οι μαρτυρίες τους μπορούν να θεωρηθούν ασφαλείς και αξιόπιστες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη χορευτική παράδοση. Έ- μαθαν να χορεύουν λαμβάνοντας μέρος στις διάφορες χορευτικές εκδηλώσεις, είτε συμμετέχοντας σε κύκλο ομοφύλων και συνομηλίκων τους, είτε δίπλα στους γονείς τους. Όταν λένε ότι ο τάδε χορός ήταν ο αγαπημένος χορός των γονιών τους ή των παππούδων τους, αυτό μας βοηθά στη χρονολογική του τοποθέτηση και αποτελεί ιστορική ένδειξη (Spiliotopoulou, 1992). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιες από τις γυναίκες που συμμετείχαν στην καταγραφή του 1960 ήταν ηλικίας 88 και 95 ετών τότε, οπότε η ηλικία τους παραπέμπει στις αρχές του 20 ου αιώνα, αν όχι και νωρίτερα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν με βάση τη δομική-μορφολογική μέθοδο, όπως αυτή προτείνεται από τους Martin & Pessovár (1961), από το International Folk Music Council (IFMC, 1974) και εφαρμόζεται στη χορολογική πρακτική (Κουτσούμπα, 1993; Koutsouba, 1997; 2007; Τυροβολά, 1994; 2001; Τυροβολά κ.α, 2007; Tyrovola, 2008). Η χρήση της δομικής μορφολογικής μεθόδου κρίθηκε απαραίτητη, αφού το θέμα μελετάται μέσα από την ανάλυση της δομής και μορφής του χορού, σε παράλληλη ανάπτυξη των δομικών επιπέδων του με αυτών της μουσικής συνοδείας (Τυροβολά, 1994; 2001; Τυροβολά κ.α., 2007; Tyrovola, 2008). Για τη σύγκριση της παραδοσιακής και της καλλιτεχνικής μορφής του χορού, χρησιμοποιείται η συγκριτική μέθοδος, η οποία διευκολύνει την ταξινόμηση και την εκτίμηση του περιεχομένου ομοιογενών αντικειμένων (Tyrovola, 2008). Μέσω της συγκριτικής μεθόδου επιχειρείται η ανάδειξη των ομοιοτήτων ή διαφορών, καθώς και ο βαθμός μετασχηματισμού της δομής και μορφής του «Συγκαθιστού» χορού, τόσο κατά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος όσο και του διαφορετικού πλαισίου που αυτός εκτελείται. Συμπληρωματική μεθοδολογική διαδικασία αποτελεί η χρήση της συγκριτικής τυπολογικής μεθόδου, ως μελέτη της μορφο-συντακτικής υφής των εξεταζόμενων μορφών του «Συγκαθιστού» χορού. Η σύγκριση αφορά σε τρεις χρονικές περιόδους με διπλή καταγραφή στην τρίτη περίοδο. α) την περίοδο μέχρι το 1960 β) την περίοδο και, γ) τα έτη 1998 και Αποτελέσματα Από τη δομική-μορφολογική ανάλυση του Συγκαθιστού χορού κατά τις προαναφερόμενες χρονικές περιόδους, καθώς και τη σύγκριση της μορφής του χορού κατά τα διαφορετικά πλαίσια τέλεσής του, διαπιστώνονται τα παρακάτω: Η κινητική φόρμα του χορού στην εκτέλεση του 1960 (ΥD.1), αποτελείται βασικά από δύο κινητικά μοτίβα (Υ 1 και Υ 2 ). Το πρώτο κινητικό μοτίβο (Υ 1 ), το οποίο συγκροτείται συνολικά από πέντε κινήσεις, ξεκινά με το δεξί πόδι. Το δεύτερο κινητικό μοτίβο (Υ 2 ), το οποίο επίσης συγκροτείται από πέντε κινήσεις, ξεκινά με το αριστερό πόδι. Στην αρχή της χορευτικής φράσης, υπάρχει ένα επί πλέον κινητικό μοτίβο (Υ 1α ). Το μοτίβο αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί εισαγωγικά, εμφανίζεται μόνο στην αρχή και έχει ένα κινητικό στοιχείο λιγότερο -χρονικής αξίας ίσης με 2/8- και φέρεται ως αποτέλεσμα του ελλιπούς μουσικού μέτρου (Πίνακας 1). Τέλος, η κινητική φόρμα του χορού στην χορευτική εκτέλεση από το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών (ΥD.4), παρουσιάζεται σε σημαντικό βαθμό διαφοροποιημένη ως προς τη δομή σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες εκτελέσεις, εφόσον αποτελείται από ένα μόνο κινητικό μοτίβο (Πίνακας 4). Στην προκειμένη περίπτωση, οι χορεύτριες ξεκινάνε το χορό περπατώντας και όταν πάρουν τις θέσεις τους στη σκηνή αρχίζουν το χορό ξεκινώντας με το α- ριστερό πόδι. Η κινητική φόρμα στη χορευτική εκτέλεση του 80 (ΥD.2) παρουσιάζεται πανομοιότατη με αυτή του 1960 (Πίνακας 2). Πίνακας 1. Μορφολογική ανάλυση της χορευτικής εκτέλεσης του 1960 (επεξήγηση συμβόλων: Παράρτημα) ΥD.1. Συγκαθιστός Βελβεντού (1960) Χορευτικό σχήμα Υ F Μοντέλο φόρμας Ρυθμικό σχήμα Χρονική αγωγή Φόρμα κλειστού αυτοσχεδιασμού F. (2³/ 4 ) n ( ) ~ 176 ΚΜ Ελλιπές μέτρο (Υ 1α ) Υ 1 Υ 2 Ε E 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 9/8 Κάτω άκρα Δ α Δ α+(α):δ Δ Α δ Α δ+(δ):α α δ α δ α+(α):δ Χρήση χώρου (α) (δ)

5 Φ. Φιλίππου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), Πίνακας 2. Μορφολογική ανάλυση της χορευτικής εκτέλεσης του 1980 (επεξήγηση συμβόλων: Παράρτημα) ΥD.2 Συγκαθιστός Βελβεντού (1980) Χορευτικό σχήμα Υ Μοντέλο φόρμας Ρυθμικό σχήμα Χρονική αγωγή Φόρμα κλειστού αυτοσχεδιασμού F. (2³/ 4 ) n ( ) ~ 177 F ΚΜ Ελλιπές μέτρο(υ 1α ) Υ 1 Υ 2 Ε E 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 9/8 Κάτω άκρα Δ α δ Α+(α):δ Δ Α δ Α δ+(δ):α α δ α δ α+(α):δ Χρήση χώρου (α) (δ Ομοίως, στην εκτέλεση του χορού από το ΚΑ- ΠΗ του χωριού (ΥD.3), δεν παρατηρούμε καμία διαφοροποίηση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εκτελέσεις, όσον αφορά την κινητική δομή του χορού. Η μόνη διαφοροποίηση παρατηρείται στους σχηματισμούς των χορευτριών και στη χρήση του χώρου. Οι χορεύτριες χορεύουν σε τυποποιημένα ζευγάρια και καλύπτουν συγκεκριμένο χώρο, αποτέλεσμα, ίσως, των απαιτήσεων της θεατρικής παρουσίασης του χορού (Πίνακας 3). Και στις τέσσερις εκτελέσεις (ΥD.1, ΥD.2, ΥD.3 και ΥD.4), τα άνω άκρα χαρακτηρίζονται από α- πόλυτα ενεργητική συμμετοχή, εφόσον κινούνται ελεύθερα στο πλάι και στο ύψος του ώμου κατά τη βούληση των χορευτριών. Από τη ρυθμολογική ανάλυση διαπιστώνονται συνοπτικά τα παρακάτω: 1. Το ρυθμικό σχήμα του χορού είναι 9/8 ( ) και η χρονική αγωγή είναι ~ Το πλέον ξεκάθαρο ρυθμικό σχήμα παρουσιάζεται στην εκτέλεση πριν το Η εκτέλεση του 80 είναι πιο κοντά στην παραδοσιακή εκτέλεση του Το τραγούδι ξεκινά με ελλιπές μουσικό μέτρο. 5. Η χρονική αγωγή στην εκτέλεση του 80 είναι ελάχιστα πιο γρήγορη από αυτή του 60 (ένα bit - ~177) και πιο αργή από την εκτέλεση του 98 και 2000 (δύο bit ~179). 6. Το ρυθμικό όργανο στην εκτέλεση του 60 είναι το νταούλι. Στην εκτέλεση του 98 και 2000είναι το ντέφι και τα ζήλια, ενώ στην εκτέλεση του 80 δεν υπάρχει όργανο ρυθμικής συνοδείας. Συζήτηση Οι αλλαγές, που παρατηρούνται στην ελληνική κοινωνία από τη δεκαετία του 50 και μετά, είχαν επιπτώσεις και στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις των Ελλήνων. Κάποια στοιχεία της παραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας εξαφανίζονται για πάντα, αφού χάνουν τη λειτουργικότητά τους στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και δεν εξυπηρετούν πια τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Κάποια άλλα συνεχίζουν να υπάρχουν, αφού κατάφεραν να προσαρμοσθούν στα καινούργια κοινωνικά δεδομένα. Ο χορός, ως κοινωνικό φαινόμενο, συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα προσαρμοσμένος στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Κάποιοι χοροί, Πίνακας 3. Μορφολογική ανάλυση της χορευτικής εκτέλεσης του 1998 (επεξήγηση συμβόλων: Παράρτημα) ΥD.3 Συγκαθιστός Βελβεντού (1998) Χορευτικό σχήμα Υ F Μοντέλο φόρμας Ρυθμικό σχήμα Χρονική αγωγή Φόρμα κλειστού αυτοσχεδιασμού F. (2³/ 4 ) n ( ) ~ 178 ΚΜ Ελλιπές μέτρο(υ 1α ) Υ 1 Υ 2 Ε E 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 9/8 Κάτω άκρα δ α Δ α+(α):δ Δ α δ α δ+(δ):α α δ α δ α+(α):δ Χρήση χώρου (α) (δ

6 Φ. Φιλίππου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), Πίνακας 4. Μορφολογική ανάλυση της χορευτικής εκτέλεσης του 2000 (επεξήγηση συμβόλων: Παράρτημα) ΥD. 4 Συγκαθιστός Βελβεντού (2000) Χορευτικό σχήμα Μοντέλο φόρμας Ρυθμικό σχήμα Χρονική αγωγή Υ F Φόρμα κλειστού αυτοσχεδιασμού F. (1³/ 4 ) n ( ) ~ 179 ΚΜ Ελλιπές μέτρο(υ 1α ) Υ 1 E Ε 1 Ε 2 Ε 3 Ε 1 Ε 2 Ε 3 Ε 4 9/8 Κάτω άκρα δ Α Δ α δ α δ Χρήση χώρου όμως, δεν κατάφεραν να φτάσουν ως τις μέρες μας και χάθηκαν από το κοινοτικό χορευτικό ρεπερτόριο για πάντα. Ένας από τους χορούς αυτούς είναι και ο «Συγκαθιστός», που χορευόταν στο τελετουργικό του γάμου, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, στο Βελβεντό του νομού Κοζάνης. Ο χορός σήμερα απουσιάζει από το τελετουργικό του γάμου και δε διδάσκεται ούτε στο χορευτικό όμιλο νέων του χωριού. Παρουσιάζεται μόνο από το χορευτικό συγκρότημα του τοπικού ΚΑΠΗ σε χορευτικές-θεατρικές παραστάσεις. Ο «Συγκαθιστός» ήταν ο χορός με τον οποίο άρχιζε το γλέντι του γάμου. Χορευόταν από τις μητέρες των νεόνυμφων και τις συγγενικές τους γυναίκες. Το παράδοξο είναι ότι ο χορός συνοδευόταν από τραγούδι ηρωικού περιεχομένου. Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται στις ελπίδες για απελευθέρωση από την Οθωμανική κατοχή, που εξέθρεψε η Ορλωφική Επανάσταση (1770). Οι κοινωνικές αλλαγές, που παρατηρούνται στην ελληνική κοινωνία μετά τη δεκαετία του 50, επέφεραν αλλαγές, εκτός των άλλων και στο τελετουργικό του γάμου. Ο γάμος, σύμφωνα με τον van Gennep (Belmont, 1979), είναι μία από τις διαβατήριες τελετές, στην εξέλιξη του οποίου ο χορός διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο, κυρίως κατά τη διάρκεια των φάσεων της αποχώρησης και της ενσωμάτωσης. Ο χορός και το τραγούδι ήταν το μέσο αποχαιρετισμού της νύφης από τους συγγενείς της, όταν αυτή αναχωρούσε από το σπίτι της, όπως επίσης και της υποδοχής και του καλωσορίσματός της από τους συγγενείς του συζύγου της στο καινούργιο της σπιτικό. Στο γλέντι, που ακολουθούσε, ο χορός έπαιζε και πάλι καθοριστικό ρόλο στην όλη του εξέλιξη. Συγκεκριμένη ήταν η σειρά των χορών, όπως επίσης συγκεκριμένη ήταν η σειρά αυτών που θα χορέψουν τη νύφη και το γαμπρό. Στο Βελβεντό, η φάση της ενσωμάτωσης άρχιζε με τις μητέρες των νεόνυμφων και μαζί με αυτές, τις συγγενικές γυναίκες και τις γειτόνισσες, να χορεύουν το «Συγκαθιστό» χορό. Ο χορός αυτός αποτελεί το μέσο συμφιλίωσης των δύο οικογενειών, αφού με το χορό αυτό πραγματοποιείται η αποδοχή, εκ μέρους της οικογένειας του γαμπρού, της οικογένειας της νύφης. Στη συνέχεια, ο πατέρας του γαμπρού θα χόρευε πρώτος το ζευγάρι και θα ακολουθούσαν ιεραρχικά ο κουμπάρος, η μητέρα του γαμπρού, οι παππούδες του. Οι γονείς της νύφης, καθώς επίσης και οι συγγενείς της, θα χόρευαν τελευταίοι. Η καθημερινή ζωή στην παραδοσιακή κοινωνία στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε μυθικές αντιλήψεις και δεισιδαιμονίες και πολλές εκδηλώσεις της ήταν μαγικοθρησκευτικού χαρακτήρα. Αντίθετα, στις σύγχρονες κοινωνίες, ο ορθολογισμός θεωρείται ο πλέον ενδεδειγμένος και πλεονεκτικός τρόπος κάποιος να σκέπτεται και να ενεργεί. Αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής και σκέπτεσθαι είναι η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των μαγικοθρησκευτικών τελετουργιών. Έτσι είναι απολύτως φυσικό από το σύγχρονο τελετουργικό του γάμου να απουσιάζει εντελώς η φάση της ενσωμάτωσης και να έχει ατονήσει η φάση της αποχώρησης, τόσο του γαμπρού όσο και της νύφης. Είναι φυσικό, αφού οι δύο αυτές φάσεις στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν πλήρης μαγικοθρησκευτικών τελετουργιών και πράξεων αποσκοπούσες στη μακροζωία και γονιμότητα του καινούργιου ζευγαριού. Πολλοί ισχυρίζονται (Lamet, 1990) ότι το έθιμο, με την πλατιά του κοινωνιολογική έννοια, είναι η αιτία που ωθεί τους ανθρώπους να χορεύουν ακόμα και σήμερα, ιδιαίτερα στην περίπτωση του γάμου, με παραδοσιακό τρόπο. Κάτι τέτοιο όμως δεν παρατηρήθηκε στην κοινότητα του Βελβεντού. Το γαμήλιο γλέντι δεν πραγματοποιείται πλέον στο σπίτι του γαμπρού ή στην πλατεία του χωριού, αλλά σε κάποιο κέντρο διασκέδασης, πολλές φορές δε μακριά από το χωριό. Ο χορός δε, που ανοίγει το γαμήλιο γλέντι, είναι συνήθως το βαλς ή το ταγκό και χορεύεται από τους νεόνυμφους και τους κουμπάρους.

7 Φ. Φιλίππου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), Μπορούμε έτσι να ισχυρισθούμε ότι η φάση της ενσωμάτωσης, που λάμβανε χώρα στην είσοδο του σπιτιού του γαμπρού με σειρά τελετουργιών, έχει αντικατασταθεί από την είσοδο των νεόνυμφων στο κέντρο διασκέδασης συνοδεία κλασσικής μουσικής και των ήχων των μαχαιροπήρουνων που χτυπούν οι συνδαιτυμόνες στα πιάτα. Ένας επιπλέον λόγος της απάλειψης του χορού από το χορευτικό ρεπερτόριο του χωριού είναι, ίσως και αυτός που προβάλουν οι γυναίκες του χωριού: «ο χορός είναι πολύ δύσκολος και πρέπει να είσαι πολύ καλή χορεύτρια για να το χορέψεις καλά. Έχει ένα κρυφό βήμα που δεν μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε» είναι τα λόγια κάποιας ηλικιωμένης. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος εξαιτίας του οποίου ο χορός παρουσιάζεται διαφοροποιημένος από το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών σε σχέση με τις εκτελέσεις του 60 και 80, όπως θα δούμε παρακάτω. Η εμφάνιση των πολιτιστικών συλλόγων και η ενασχόλησή τους με τη διδασκαλία και τη σκηνική παρουσίαση του παραδοσιακού χορού, είχε πολλαπλές επιπτώσεις, τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Η διάσωση και διάδοσή του καταγράφονται στα θετικά της ύπαρξής τους. Τους καταλογίζονται όμως διάφορες επεμβάσεις, κυρίως στον τρόπο με το οποίο παρουσιάζονται οι χοροί και που είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξει η δομή και η μορφή τους. Ίσως ένας από τους χορούς αυτούς είναι και ο «Συγκαθιστός». Από τα χορευτικά συγκροτήματα ο χορός παρουσιάζεται διαφοροποιημένος σε σχέση με την παραδοσιακή του μορφ,ή τόσο μουσικά, όσο και κινησιολογικά. Οι διαφοροποιήσεις ξεκινούν από την αλλαγή του ρυθμικού οργάνου. Στις δύο παρουσιάσεις του χορού από τα χορευτικά συγκροτήματα βλέπουμε να συνοδεύουν το χορό ένα ντέφι με ζήλια, όργανο άγνωστο στην παραδοσιακή κοινωνία του χωριού και της περιοχής. Η αλλαγή του συνοδευτικού μουσικού οργάνου, ίσως, είναι και αιτία που η χρονική αγωγή στις δύο παραπάνω εκτελέσεις είναι κατά τρία bit πιο γρήγορη από την παλαιότερη εκτέλεση του χορού. Οι μεγάλες αλλαγές, όμως, παρατηρούνται στην κινητική φόρμα του χορού. Παρά το γεγονός ότι οι κινητικές φόρμες των εκτελέσεων του 80 και του 98 είναι πανομοιότυπες με αυτή του 60 (πίνακας 1, 2 και 3), δε μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο και για την παρουσίαση του χορού από το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών. Αυτό συμβαίνει, γιατί αφενός ο χορός παρουσιάζεται μόνο με ένα κινητικό μοτίβο, αντί των δύο στις άλλες τρεις εκτελέσεις και αφετέρου, γιατί το ένα και μοναδικό κινητικό μοτίβο δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο με τις άλλες εκτελέσεις, αρχής γενομένης από το πόδι αφετηρίας του χορού που για μεν τις εκτελέσεις του 60, 80 και 98 είναι το δεξί πόδι, ενώ για την εκτέλεση το 2000 είναι το αριστερό. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός της θεατρικής παρουσίασης του χορού, όπου η λειτουργία και η κινητική φόρμα του παραδοσιακού χορού διαφοροποιούνται σημαντικά και παίρνουν διαφορετική προοπτική, όταν αυτός παρουσιάζεται επί σκηνής, όπου υποχρεωτικά διέπεται από έναν διαφορετικό και τυποποιημένο σχεδιασμό (Schechner, 2003; Geslison, 1996; Smith, 1996). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πρόγραμμα της παράστασης του Λυκείου Ελληνίδων, ο χορός παρουσιάζεται στην ε- νότητα των ιστορικών χορών (Ορλωφικά) λαμβάνοντας, ίσως, υπόψη το περιεχόμενο του τραγουδιού και όχι ως γαμήλιος χορός όπως ήταν στην πραγματικότητα. Η παρουσίαση του χορού κατά την καταγραφή του 80 δεν παρουσιάζει διαφορές με αυτή του 60, ίσως γιατί ο χορός στην εκτέλεση του 80, παρουσιάζεται από γυναίκες που την περίοδο εκείνη ήταν ηλικίας ετών. Η παρουσίαση του χορού από τις γυναίκες του ΚΑΠΗ διαφοροποιείται μόνο στο σχήμα του χορού. Και ενώ στις δύο παλιότερες εκτελέσεις, οι χορεύτριες κινούνται, σχετικά, αυτόνομα στο χώρο και σχηματίζουν ζευγάρια μεταξύ τους, στην εκτέλεση του 98 υπάρχουν προκαθορισμένα ζευγάρια και συγκεκριμένος χώρος όπου θα κινηθούν. Αυτή η διαφοροποίηση, ίσως, είναι απαραίτητη λόγω της θεατρικής παρουσίασης του χορού. Ο δάσκαλος της χορευτικής ομάδας του ΚΑΠΗ δεν προχώρησε σε αλλαγές της κινητικής φόρμας του χορού εν γνώσει του, αφού αφενός είναι γηγενής και γνωρίζει το χορό και αφετέρου, η ηλικία των γυναικών που δεν επιτρέπει παρεμβάσεις στο κινητικό μέρος του χορού, παρά μόνο στον τρόπο παρουσίασης. Εν κατακλείδι, τα τελευταία πενήντα χρόνια ο χορός, υπό την επήρεια των κοινωνικών αλλαγών και της διδασκαλίας του από τους πολιτιστικούς συλλόγους, υπέστη σημαντικές αλλαγές που αφορούν τόσο τη λειτουργία του χορού στις τοπικές κοινωνίες, όσο και τη μουσικοκινητική του δομή. Κάποιες φορές, αυτές έχουν επιπτώσεις και στην ίδια την ύπαρξη του χορού, με αποτέλεσμα κάποιοι να πάψουν να υφίστανται και να απαλείφονται από το χορευτικό ρεπερτόριο της κοινότητας. Το ίδιο συνέβη και στο Βελβεντό, μια κοινότητα του Ν. Κοζάνης. Οι κοινωνικές αλλαγές επηρέασαν το τελετουργικό του γάμου, με αποτέλεσμα να ατονήσει η σημασία του «Συγκαθιστού» χορού και να εξαφανιστεί από το χορευτικό σχήμα της τοπικής κοινωνίας. Η ρυθμική δομή του χορού είναι ίδια σε όλες τις εκτελέσεις. Η κινητική φόρμα του 1960, του 1980 και του 1998 είναι ίδια. Η κινητική φόρμα του 2000 παρουσιάζεται σε σημαντικό βαθμό διαφοροποιημένη, ως προς τη δομή της, σε σχέση με τις εκτελέσεις του 60 και του 80.

8 Φ. Φιλίππου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), Σημασία για την Ποιότητα Ζωής Η ενεργητική συμμετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες, που διοργανώνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ατόμων και επιτυγχάνει τη σωματική, ψυχική και συναισθηματική υγεία και ισορροπία τους. Η επίδραση των συλλόγων στην εξέλιξη της χορευτικής παράδοσης είναι σημαντική. Ο προσδιορισμός του ρόλου τους βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας μετεξέλιξης της παράδοσης και προσαρμογής της στις νέες κοινωνικό οικονομικές συνθήκες. Βιβλιογραφία Belmont N. (1974). Arnold van Gennep; Créateur de l ethnographie française. Paris: Payot. Buckland J. T. (1999). (Re)Constructing Meaning: The dance ethnographer as keeper of the truth. In J. T. Buckland (ed). Dance in the field, Theory Methods and Issues in Dance Ethnography. (pp ), Great Britain: Macmillan Press. Γκέφου - Μαδιανιού, Δ. (1999). Πολιτισμός και εθνογραφία. Από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γύφτουλας Ν. (2003). Χορευτική πράξη και κοινωνική συμπεριφορά στο νεοελληνικό πολιτισμικό πεδίο. Στο Ν. Γύφτουλας, Μ. Ζωγράφου, Μ. Κουτσούμπα, Γ. Μητροπούλου, Ντ. Τσατσου- Συμεωνίδη και Β. Τυροβολά, Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού, τ. Ε', (σελ ), Πάτρα: Ε.Α.Π. Γαλανοπούλου, Χ. (2006). Χορός και κινηματογράφος: Μια δημιουργική σχέση. Η ματιά του χορού. anceandcinema/index.html Δήμας, Η. (1999). Η χορευτική παράδοση της Ηπείρου, Αθήνα: έκδοση ιδίου. Δήμας, Η. (2004). Λαϊκή μουσικοχορευτική παράδοση, Αθήνα: Art Work. Filippidou, E., Koutsouba, M., & Tyrovola V. (2008). Survival and revival of tradition. The passage of folk dance form performance to representation in Pentalofos, Evros. Proceeding of the 22 nd World Congress on Dance Research, Athens, IOFA Geslison, J. E. (1996). A comparison of village and staged versions of selected Hungarian dance styles, Unpublished master s thesis, University of Oregon, USA. Giurchesku, Α. (1999). Past and present in field research: A critical history of personal experience. In J. Th. Buckland (ed). Dance in the field, Theory Methods and Issues in Dance Ethnography. (pp ). GreatBritain: Macmillan Press. Ζωγράφου, Μ. (1999). Ο χορός στην ελληνική παράδοση, Αθήνα: Art Work. International Folk Music Council - IFMC. (1974). Study group of folk dance terminology, foundations for the analysis of the structure and form of folk dance. A syllabus, Yearbook of the I.F.M.C., 6, Kaeppler, Α. (1999). The mystique of fieldwork. In J. Th. Buckland (Ed.), Dance in the field, Theory Methods and Issues in Dance Ethnography, (pp ), Great Britain: Macmillan Press. Κουτσούμπα, Μ. (1993). Μετασχηματισμός χορευτικής φόρμας: δημιουργικότητα ή αναγκαιότητα; Περιπτωσιακή μελέτη: η Μηλιά της Λευκάδας. Πρακτικά 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, ΤΕΦΑΑ, 116. Koutsouba, M. (1997). Plurality in motion: Dance and cultural identity on the Greek Ionian island of Lefkada. Unpublished Doctoral Dissertation, University of London, UK. Koutsouba, M. (2007). Structural analysis for Greek folk dance. A methodology. In A. Kaeppler & E. Dunin (Eds.), Dance Structures: Perspectives on the Analysis of Human Movement (pp ), Budapest: European Folklore Institute. Lamet, E. (1990). Les danse folkloriques, gestes rituelles, Documents d Ethnologie Régionale, 11, Lange, R. (1984). Guidelines for field work on traditional dance methods and checklist, Dance Studies, 8, Λουτζάκη, Ε. (1992). Για μια ανθρωπολογία του χορού, Εθνογραφικά, 8, Λυδάκη, Α. (2001). Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Καστανιώτης. Martin, G. & Pessovár, E. (1961). A Structural analysis of the Hungarian folk dance. Acta Ethnographica, 10, Μερακλής, Μ. Γ. (1986). Ελληνική λαογραφία. Ήθη και έθιμα, Αθήνα: Οδυσσέας. Παπακώστας, Χ. (2003). Ο χορός από την κοινότητα στη σκηνή: Αντιφάσεις και πρακτικές. Πρακτικά 2 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λαϊκού Πολιτισμού, Σέρρες, Shay, A. (1999). Parallel traditions: State folk dance ensembles and folk dance in the Field. Dance Research Journal, 31 (1), Schechner R. (2003). Performance theory, London: Routledge. Smith, K-L (1996). From traditional dance to the stage. Journal of International council for health, physical education, recreation and dance. 32, 3, Spiliotopoulou, Τ. (1992). Représentation des sexes et concurrences sociales à travers la danse. Ιn Processing of the 6 th International conference on dance research (pp 61-74). Athens, IOFA.

9 Φ. Φιλίππου, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 7 (2009), Thompson, Ρ. (2002). Φωνές από το παρελθόν: Προφορική ιστορία. Αθήνα: Πλέθρον. Τσαούσης, Δ. (1991). Η κοινωνία του ανθρώπου. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία, Αθήνα: Gutenberg. Τυροβολά, Β. (1994). Ο Χορός "στα τρία στην Ελλάδα. Δομική-Μορφολογική και τυπολογική προσέγγιση, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τυροβολά, Β. (1999). Η έννοια του αυτοσχεδιασμού στην ελληνική λαϊκή δημιουργία. Στο Κ. Σαχινίδης Παραδοσιακός Χορός και Λαϊκή Δημιουργία. (σελ99-131), Αθήνα: Παπαζήση. Τυροβολά, Β. (2001). Ο ελληνικός χορός. Μια διαφορετική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. Τυροβολά, Β., Καρεπίδης, Ι. & Κάρδαρης, Δ. (2007). Ποντιακοί χοροί. Παρελθόν και παρόν. Δομική- Μορφολογική και τυπολογική προσέγγιση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 5(2), Tyrovola, V. K. (2008). Influences and cross-culture processes in the dance tradition between Greece and the Balkans. The case of the Hassapiko dance. Studia Choreologica,. X, Φιλιππίδου Ε., Κουτσούμπα Μ. & Τυροβολά Β. (2008). Η «πρώτη» και η «δεύτερη ύπαρξη» του παραδοσιακού χορού στο Πεντάλοφο του Έβρου. Μια συγκριτική μελέτη. Πρακτικά 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, ΤΕΦΑΑ, 4-5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολα για τις δομικές ενότητες του χορού: Υ= οι χορευτές ελεύθεροι με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες D = προσδιορισμός της χορογραφικής ενότητας F = χορευτική φράση KM = κινητικό μοτίβο Ε = κινητικό στοιχείο Σύμβολα κινήσεων των κάτω άκρων: δ =δεξί σκέλος α =αριστερό σκέλος = Πάτημα σκέλους εμπρός = Πάτημα σκέλους πίσω (α):δ = Θέση αριστερού σκέλους με το δεξί σκέλος σε άρση και κοντά στο αριστερό (α) = αριστερή στροφή 180 ο με το αριστερό πόδι (δ):α= Θέση δεξιού σκέλους με το αριστερό σκέλος σε άρση και κοντά στο δεξί (δ) = δεξιά στροφή 180 ο με το δεξί πόδι = παύση = Μετακίνηση διαγώνια εμπρός και δεξιά προς τη φορά = Μετακίνηση διαγώνια πίσω και αριστερά Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης, Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Γεροδήμος Βασίλης, Ζήση Βασιλική, Κουρτέσης Θωμάς, Τζιαμούρτας Θανάσης. Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική, Υπεύθυνη αλληλογραφίας: Δημητρίου Ελένη, Τεχνικός έλεγχος και στοιχειοθεσία: Ζουρμπάνος Νίκος, Πέρκος Στέφανος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χορεύοντας το Παρελθόν στο Παρόν: Ο Παραδοσιακός Χορός ως Θεατρική Πράξη.

Χορεύοντας το Παρελθόν στο Παρόν: Ο Παραδοσιακός Χορός ως Θεατρική Πράξη. Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 206 211 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 206-211 Released: November 30, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας τρισδιάστατη ενότητα (κίνηση, µουσική, λόγος) σύστηµα επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa.

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Παπακώστας Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 E-mail : chpapak@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη του Χορού Τόμος 3, 2009. Science of Dance Volume 3, 2009

Επιστήμη του Χορού Τόμος 3, 2009. Science of Dance Volume 3, 2009 www.elepex.gr/periodiko.html ISSN 1790-7527 Επιστήμη του Χορού Τόμος 3, 2009 Science of Dance Volume 3, 2009 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Παράδοση και Φολκλόρ στον Ελληνικό Λαϊκό Παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελετώντας την υπάρχουσα ελληνική και ξένη βιβλιογραφία διαπιστώνεται η έλλειψη βιβλιογραφικών αναφορών για τον Ικαριώτικο χορό.

Μελετώντας την υπάρχουσα ελληνική και ξένη βιβλιογραφία διαπιστώνεται η έλλειψη βιβλιογραφικών αναφορών για τον Ικαριώτικο χορό. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην Ελλάδα ο χορός γενικά αποτελούσε και αποτελεί σημαντικό μέσο επικοινωνίας των ατόμων και αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής δράσης. Αυτό ισχύει και για τον Ικαριώτικο που είναι ο αντιπροσωπευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Φ.Α., k. KΟΥΤΣΙΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Φ.Α., k. KΟΥΤΣΙΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Φ.Α., k. KΟΥΤΣΙΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ Παραδοσιακός χορός Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

f %f f %f Min Max

f %f f %f    Min Max Η επίδραση των παραδοσιακών και φολκλορικών διαδικασιών στη γνώση και την προτίµηση του ελληνικού παραδοσιακού χορού ήµας Ηλίας, Βαγενάς Γεώργιος, Γκιόσος Ιωάννης Πανεπιστήµιοo Αθηνών ΤΕΦΑΑ Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Εκμάθησης του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού στη Διαμόρφωση των Χορευτικών Συνηθειών των Φοιτητών

Η Συμβολή της Εκμάθησης του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού στη Διαμόρφωση των Χορευτικών Συνηθειών των Φοιτητών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (1), 116 124 Δημοσιεύτηκε: 27 Απριλίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (1), 116-124 Released: April 27, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Δραστηριότητα Μαρίας Κουτσούμπα

Ερευνητική Δραστηριότητα Μαρίας Κουτσούμπα 1 Ερευνητική Δραστηριότητα Μαρίας Κουτσούμπα Επιστημονικά - Ερευνητικά Προγράμματα 2006-2007: Πρόγραμμα «Καποδίστριας», θέμα ερευνητικής πρότασης «Σύγκριση δύο μεθόδων διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ:ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ 1 η Γραπτή Εργασία Ακαδημ. Έτους 2007-2008 ΘΕΜΑ: «Λαϊκή και έντεχνη δημιουργία: Ορισμοί και ιδεολογική συγκρότηση των

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 6: Η αστικο-αντιστροφή & οι μετανάστες στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα 3/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Μαρία Ι. Κουτσούμπα Περίληψη Τις τελευταίες δεκαετίες η διδασκαλία του ελληνικού λαϊκού παραδοσιακού χορού πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς.

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο έθιμο και στον παραδοσιακό χορό του πρωτοψώματος, που γινόταν και γίνεται την παραμονή του γάμου. Είναι ένα έθιμο, που ακόμη και σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Κουτσούμπα του Ιωάννη Διεύθυνση : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Τηλέφωνο : δεν υπάρχει e-mail : makouba@phed.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές 1999:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

7Ο ΜαθητικόΦεστιβάλXαλανδρίου

7Ο ΜαθητικόΦεστιβάλXαλανδρίου 7Ο ΜαθητικόΦεστιβάλXαλανδρίου 27 Μαΐου - 25 Ιουνίου 2016 ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά Ν. Χικμέτ Θέατρο Σινεμά Μουσική Χορός Εικαστικά Αθλητισμός ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ esgmhal.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική,όπως η

Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική,όπως η Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική,όπως η ανθρώπινη γλώσσα, δεν υπάρχει μονάχα ένα είδος. Σε

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 1 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ Α ) Οι Αγώνες Χορού περιλαµβάνουν τρεις κύριους τοµείς : Αγώνες Ελληνικών Παραδοσιακών χορών. Αγώνες Κλασικού Μπαλέτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάρδαρης Διονύσιος. Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο : Φυσική Αγωγή με έμφαση Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς

Κάρδαρης Διονύσιος. Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο : Φυσική Αγωγή με έμφαση Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς Κάρδαρης Διονύσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο : Φυσική Αγωγή με έμφαση Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής Σ.Σ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 24 χρόνια διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» Διδασκαλία δεξιοτήτων aerobic

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» Διδασκαλία δεξιοτήτων aerobic ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας µε την Τεχνολογία των Πολυµέσων Υπόσχεση ή Πραγµατικότητα;

Μαθαίνοντας µε την Τεχνολογία των Πολυµέσων Υπόσχεση ή Πραγµατικότητα; Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 326 340 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 326-340

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση Ενθυμημάτων της πενηντάχρονης πορείας (1962-2012) του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ «Τα δώρα του Φεστιβάλ»

Διαβάστε περισσότερα

*ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ*

*ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ* *ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ* *ΧΟΡΟΣ* Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική.είναι ένας τρόπος επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Κογκίδου, Δ. & Τσιάκαλος Γ. Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα Η Κυριακάτικη Αυγή στις 24 Απριλίου 2005 και στο: Γ. Τσιάκαλος (2006) Απέναντι στα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με τη Β2 Τάξη του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου Ιανουάριος Ιούνιος 2013 Συντελεστές προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Τι είναι η Μουσικοκινητική Αγωγή Αρχές της Μουσικοκινητικής Αγωγής (Carl Orff) Παιδαγωγικές βάσεις της Μουσικοκινητικής Αγωγής Ποιοι οι στόχοι της Μουσικοκινητικής Αγωγής Αυτοσχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Είσοδος ελεύθερη Φίλες και φίλοι, η παλιά πόλη του Ηρακλείου αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 40 Χρόνια Ιστορία Η Ένωση Αρκάδων Αγ. Δημητρίου ιδρύθηκε το 1975 με πρωταρχικό στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Αρκάδων που κατοικούσαν στον Άγιο Δημήτριο. Σιγά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας ακόμη κρίκος προστέθηκε στην αλυσίδα της πολύτιμης προσφοράς του Χορευτικού Ομίλου Τρίπολης στα Πολιτιστικά δρώμενα της Αρκαδίας, με το τριήμερο Σεμινάριο Παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 2: Η μελέτη του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος αυτής της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Μαρία Ι. Κουτσούμπα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ΣΕΠ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού. Σελίδα 1 από 8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Πανηγύρι Αξιούπολης / Συναυλίες, χορευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μαρία Κουτσούμπα του Ιωάννη Υπηκοότητα: Ελληνική Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός», Τμήμα Επιστήμης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 1: Θεωρητική συγκρότηση της Αγροτικής Κοινωνιολογίας 1/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Απρίλιος Μάιος 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2012 Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΟΦΠΠ)

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία. Διάλεξη 7η : Δομή της χορογραφίας

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία. Διάλεξη 7η : Δομή της χορογραφίας ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΑNALYTICAL THOUGHT AND CREATIVITY Η διεπιστημονική προσέγγιση των αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη του Χορού, Τόµος 2, 2008. Science of Dance. Volume 2, 2008

Επιστήµη του Χορού, Τόµος 2, 2008. Science of Dance. Volume 2, 2008 Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal www.elepex.gr/periodiko.html Volume 2, 2008 Η οµικό-μορφολογική και Τυπολογική Ανάλυση στη Μελέτη του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΘΕΜΑ: 79 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα