ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ. 95η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ. 95η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου"

Transcript

1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 95η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 95/2012 Στο Λαγκαδά, σήμερα 4 Απριλίού 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, όπως συγκροτήθηκε με την αριθ / Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ397/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 4519/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 38/Υ.Ο.Δ.Δ./4-2-10) και τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 2314/ (ΦΕΚ 46/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και την υπ αριθ / απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ194/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και την υπ αριθ. 9301/ απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 98/Υ.Ο.Δ.Δ./7-3-12) στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης. Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν : 1. Δήμητρα Μπόμπορη (Πρόεδρος), ειδικός επιστήμονας. 2. Καλαϊτζή Τατιάνα, (Γραμματέας), εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3.Απόστολος Στράντζαλης (αναπλ.μέλος), εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 4.Αστέριος Μπάτσιος, (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Χαλκιδικής. 5.Ιωάννα Τζάκη (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 6. Δημήτριος Μαλλίνης (αναπλ.μέλος), εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ. 7.Πέρη Κουράκλη (αναπλ.μέλος), εκπρόσωπος μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Απόντες (κλήθηκαν νομίμως)

2 1. Αικατερίνη Μαρμάρα (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ 2.Ιωάννης Αναστασιάδης, (Αντιπρόεδρος), εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Θεσσαλονίκης, 3. Δημήτρης Τζιρίτης, (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 4. Απόστολος Ζαρκάδας (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Επίσης παραβρέθηκαν μετά από πρόσκληση της Προέδρου: Χαρίκλεια Ψαλτοπούλου, (αναπληρωματικό μέλος), ειδικός επιστήμονας. Η κ. Δήμητρα Μπόμπορη αφού διαπίστωσε απαρτία, όρισε την κ. Γοβεσνού Αικατερίνη για την τήρηση πρακτικών της Συνεδρίασης και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 2. Ενημέρωση μελών Δ.Σ. 3. Γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΥΑ 6919/ Έγκριση σχεδίου μετατροπής της ΚΥΑ 6919/2004 σε Προεδρικό Διάταγμα. 5. Απολογισμός δράσεων Φορέα Διαχείρισης πρώτου τριμήνου 2012-προγραμματισμός επόμενου τριμήνου. 6. Έγκριση εντύπων προκήρυξης διαγωνισμού διαπραγμάτευσης για δαπάνες χαμηλού προϋπολογισμού. 7. Οργάνωση προγράμματος ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης. 8. Εγκρίσεις δαπάνης στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 9. Έγκριση πρακτικού 6 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του τμήματος 1 του διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης 10. Έγκριση σύμβασης Emporiki e.banking.

3 11.Έγκριση εισηγητικού σημειώματος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο γραφείο προστασίας φυσικού περιβάλλοντος του Φορέα Διαχείρισης. 12.Έγκριση εισηγητικού σημειώματος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών καθαριότητας, υλικών βιβλιοπωλείου, λοιπών ειδών για την κάλυψη αναγκών του Φορέα Διαχείρισης. 13.Έγκριση διενέργειας τακτικού και έκτακτου εξωτερικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές. ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. Η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Μπόμπορη έδωσε το λόγο στην κ. Γοβεσνού Αικατερίνη, η οποία ανέγνωσε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και στη συνέχεια ενέκριναν και υπέγραψαν τα μέλη του Δ.Σ.. ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση μελών Δ.Σ. Η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Μπόμπορη, εισηγούμενη το θέμα (ελλείψει Διευθυντή), ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την πρόσκληση που απεστάλη στο Φορέα Διαχείρισης από το τμήμα αλιείας εσωτερικών υδάτων Λαγκαδά για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη για το συντονισμό της φύλαξης της λίμνης Βόλβης κατά τη διάρκεια της αλιευτικής απαγόρευσης που ξεκινά στις 6 Απριλίου Πρόκειται για τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων Αστυνομικών Τμημάτων, του Δήμου Βόλβης, του Φορέα Διαχείρισης καθώς και των επαγγελματιών αλιέων προκειμένου να συμμετέχουν σε κοινή σύσκεψη με σκοπό το συντονισμό για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της επόπτευσηςφύλαξης-αστυνόμευσης που μπορεί να κάνει ο κάθε φορέας σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του. ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΥΑ 6919/ Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Βιομηχανία παραγωγής χαρτοσακούλας και χαρτί περιτυλίγματος, με γεώτρηση, ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε», που

4 βρίσκεται στο 16 ο χλμ. Θεσ/νίκης-Σερρών, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα, που βρίσκεται στο 16 ο χλμ. Θεσ/νίκης-Σερρών, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 6.476,22 τ.μ. Το συνολικό εμβαδό των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται στα 2.155,3 τ.μ. Για το κτίριο που στεγάζεται η επιχείρηση υπάρχουν δύο οικοδομικές άδειες με Αρ. 541/78 και 1191/73. Το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι η παραγωγή χαρτοσακούλας και χαρτιού περιτυλίγματος. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται το χαρτί προς παραγωγή 65 τον/μήνα προϊόντων. Για τις ανάγκες της επιχείρησης σε νερό, η επιχείρηση διαθέτει γεώτρηση, την οποία επιθυμεί να αδειοδοτήσει. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι τα εξής: βάθος σωλήνωσης 84μ, διάμετρος σωλήνωσης 2 ½ ιν., μέγιστη παροχή γεώτρησης κ.μ./ώρα. Οι συντεταγμένες της γεώτρησης είναι: Ε= & Ν= (ΕΓΣΑ 87). Η μηχανολογική ισχύς ανέρχεται στα 83,49 KW. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού (0.5 κ.μ/μέρα) και τα υγρά που προκύπτουν από το πλύσιμο των μηχανών και τα οποία περιέχουν μελάνι, οδηγούνται σε σύστημα σηπτικούαπορροφητικού βόθρου. Τα στερεά απόβλητα συγκεντρώνονται και οδηγούνται σε ανακύκλωση. Αέρια απόβλητα δεν προκύπτουν. Για την αντιμετώπιση του θορύβου έχει γίνει, περιμετρικά της επιχείρησης, δενδροφύτευση και τα μηχανήματα εδράζονται σε αντικραδασμικές επιφάνειες και συντηρούνται τακτικά. Η δραστηριότητα ανήκει στην Κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της Ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 85, Κωδ. ΕΣΥΕ Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι) και στην Κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της Ομάδας 2: Υδραυλικά έργα (α/α 7.3, Γεωτρήσεις για την κάλυψη αναγκών βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002), είναι χαμηλής όχλησης

5 σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1057Β/ ) και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αρίθμ / θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Κεν. Μακ. για τη συνέχιση της λειτουργίας της γεώτρησης, με την προϋπόθεση η αντλούμενη ποσότητα ύδατος να μην ξεπερνά τα 400 κ.μ/έτος και να προορίζεται αποκλειστικά για υδρευτική χρήση. Την υπ αρίθμ. 6647/2011/ απόφαση κατάταξης αξιολόγησης από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Κεν. Μακ. Την υπ αρίθμ. 15/ΟΙΚ.11704/ απόφαση ανανέωσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο, με την υπ αριθμ. 168/10 σύμφωνη γνώμη του Φορέα, από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Κεν. Μακ, που αναφέρεται σε κινητήρια ισχύ 83,49 KW, διάρκειας ισχύος 10 ετών. Σύμφωνα με την Ε.Π.Ο, ο καθαρισμός των μηχανημάτων, όπου γίνονται εκτυπώσεις θα πρέπει να γίνεται με ξηρό τρόπο, έτσι ώστε από τη λειτουργία των μηχανημάτων να μην παράγονται υγρά απόβλητα. Την υπ αρίθμ. 15/Φ /4/2953/ Άδεια Λειτουργίας αορίστου χρόνου, που αναφέρεται σε κινητήρια ισχύ 80 HP, από τη Δ/νση Ανάπτυξης της ΝΑΘ. Την υπ αρίθμ. 79/2005 θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας μηχανολογικής επέκτασης, από 15 σε 80 HP, από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης. Την υπ αρίθμ. 30/3375/ ΕΠΟ, στην οποία δηλώνεται η ύπαρξη της γεώτρησης. Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για ανανέωση Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Κεν. Μακ, προκειμένου να εφοδιαστεί η επιχείρηση με ανανέωση Ε.Π.Ο και Άδεια χρήσης νερού. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), η παρούσα δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται εντός της Γ Ζώνης

6 προστασίας των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Βιομηχανία παραγωγής χαρτοσακούλας και χαρτί περιτυλίγματος, με γεώτρηση, ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στο 16 ο χλμ. Θεσ/νίκης-Σερρών, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη προστασίας), με την προϋπόθεση o καθαρισμός των μηχανημάτων που περιέχουν μελάνι να γίνεται με ξηρό τρόπο και η διάθεση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/ ). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2012 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Βιομηχανία παραγωγής χαρτοσακούλας και χαρτί περιτυλίγματος, με γεώτρηση, ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στο 16 ο χλμ. Θεσ/νίκης-Σερρών, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη προστασίας), με την προϋπόθεση o καθαρισμός των μηχανημάτων που περιέχουν μελάνι να γίνεται με ξηρό τρόπο και η διάθεση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/ ). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας. 2.Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Βιοτεχνία γκοφρετοποϊίας-ειδών ζαχαροπλαστικής, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στο 11 ο χλμ

7 Ε.Ο Θεσ/νικης-Λαγκαδά στο αγρόκτημα Λαγυνών, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα δραστηριότητα, βιοτεχνία γκοφρετοποϊίας-ειδών ζαχαροπλαστικής, με την επωνυμία Καραγκιόζη Αφροδίτη & ΣΙΑ Ο.Ε, που βρίσκεται στο 11 ο χλμ Ε.Ο Θεσ/νικης-Λαγκαδά στο αγρόκτημα Λαγυνών, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η έκταση του οικοπέδου ανέρχεται σε 9.235,19 τ.μ. Η απόσταση από τα Λαγυνά, τον πλησιέστερο οικισμό εκτιμάται στα 300 μ. Η επιχείρηση θα στεγαστεί σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο εμβαδού 1.050,00 τ.μ. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση είναι αλεύρι, ζάχαρη, λικιθίνη, καραμελόχρωμα και φοινικέλαιο. Η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε 44,50 KW. Η μονάδα υδροδοτείται από το δίκτυο του Δήμου. Τα υγρά απόβλητα αφορούν στα λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού και στα απόνερα της πλύσης του δαπέδου και των μηχανημάτων. Για την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τη μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, επιλέγεται το σύστημα λιποσυλλέκτησηπτικής δεξαμενής. Αέρια απόβλητα δεν προκύπτουν. Τα στερεά απόβλητα οδηγούνται σε κάδους και παραλαμβάνονται από τα οχήματα του δήμου. Η δραστηριότητα ανήκει στην ομάδα 9 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, και συγκεκριμένα στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 (α/α 23, ΕΣΥΕ Παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων- παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής) σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002) και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. 300/ Απόφαση Κατάταξης και Αξιολόγησης στην κατηγορία Β4 από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Κεν. Μακ. Την υπ αριθμ. 4524/71 Οικοδομική Άδεια από την Πολεοδομία Θεσ/νικης (εργαστήριο ξυλείας) σε διαφορετικό όνομα. Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για χορήγηση Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας

8 & Φυσικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Βιοτεχνία γκοφρετοποϊίας-ειδών ζαχαροπλαστικής, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στο 11 ο χλμ Ε.Ο Θεσ/νικης-Λαγκαδά στο αγρόκτημα Λαγυνών, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), με την προϋπόθεση η επιχείρηση να συμφωνεί με τις διατάξεις της ΚΥΑ / «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2012 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Βιοτεχνία γκοφρετοποϊίας-ειδών ζαχαροπλαστικής, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στο 11 ο χλμ Ε.Ο Θεσ/νικης- Λαγκαδά στο αγρόκτημα Λαγυνών, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), με την προϋπόθεση η επιχείρηση να συμφωνεί με τις διατάξεις της ΚΥΑ / «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας.

9 3.Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 95 γαλακτοφόρων αγελάδων με γεώτρηση, ΚΕΛΛΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», η οποία βρίσκεται στο υπ αριθμ. 7Α αγροτεμάχιο, αγρoκτήματος Σχολαρίου-Δαφνούντας, Δ.Ε Σχολαρίου, Δ. Βόλβης, Π.Ε. Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει λάβει την υπ αριθμ. 214/2011 θετική γνωμοδότηση του Φ.Δ για ζωικό δυναμικό 75 αγελάδων και κατασκευή γεώτρησης, με την προϋπόθεση η δραστηριότητα να είναι σύμφωνη α) με τις διατάξεις της ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» και β) με τους κανονισμούς 1774/02, 1069/09 και 142/11 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα, που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Σήμερα, η ενδιαφερόμενη επανέρχεται, επικαλούμενη αύξηση του ζωικού δυναμικού σε 95 αγελάδες και μείωση της μηχανολογικής ισχύος. Η δραστηριότητα της κ. Κέλλαρου Αικατερίνης αφορά σε μία κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 95 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με γεώτρηση, η οποία βρίσκεται στο υπ αριθμ. 7Α αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Σχολαρίου-Δαφνούντας, Δ.Ε Σχολαρίου, Δ. Βόλβης, Π.Ε. Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη προστασίας), συνολικού εμβαδού ,10 τ.μ. Η μονάδα είναι συμβεβλημένη με γαλακτοβιομηχανία και η μέση δυναμικότητά της υπολογίζεται σε τόνους/έτος γάλα. Η κατανάλωση ζωοτροφών θα ανέρχεται περίπου σε 4 τόνους/μέρα. Η παροχή νερού θα καλύπτεται από τη γεώτρηση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι τα εξής: βάθος σωλήνωσης 180+/-20 μ., σωλήνωση 3 με πάχος 4 χιλ, πιεζομετρικός σωλήνας 1 1/2 μήκους 120 μ, παροχή γεώτρησης 10 κ.μ./ώρα. Οι συντεταγμένες της γεώτρησης είναι: Ε= & Ν= (ΕΓΣΑ 87). Οι ημερήσιες

10 ανάγκες σε νερό υπολογίζονται σε 7 κ.μ. Από τη λειτουργία της γεώτρησης δεν προκύπτουν επικίνδυνα αέρια, υγρά ή στερεά απόβλητα. Σε ακτίνα 300 μ. γύρω από τη γεώτρηση δεν εντοπίζονται άλλες γεωτρήσεις. Η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς της μονάδας ανέρχεται σε 36,40 KW. Τα αέρια απόβλητα θεωρούνται αμελητέα. Τα απόβλητα από τους χώρους των ζώων οδηγούνται σε σύστημα κοπροσωρού- σηπτικού απορροφητικού βόθρου και κατόπιν οδηγούνται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις για λίπανση. Τα υγρά απόβλητα, που προκύπτουν από τα λύματα του προσωπικού (2 άτομα-0,1 κ.μ/μέρα), μαζί με τα υγρά του αρμεκτηρίου (3,52 κ.μ/μέρα), διοχετεύονται σε διαφορετικό σύστημα σηπτικού- απορροφητικού βόθρου. Η κύρια δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β της Ομάδας 7, Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (α/α 9.9, Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών (μοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λπ.), σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) απόφαση και η δευτερεύουσα δραστηριότητα ανήκει, επίσης, στην Κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της Ομάδας 2 Υδραυλικά Έργα (α/α 7.3 Γεωτρήσεις για την κάλυψη αναγκών βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων), σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002). Συνοδεύονται από: Την υπ αριθμ / Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ανόρυξη γεώτρησης από τη δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας. Την υπ αριθμ. 3358/ Έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, αναφερόμενη σε 3,32 κ.μ. υγρών αποβλήτων, 100 αγελάδες, δεξαμενή εξισορρόπησης, διαχωριστή υγρών-στερεών αποβλήτων, κοπροσωρό, 2 λαγούνες υγρών αποβλήτων και εδαφικό φυσικό φίλτρο αυτοφυούς βλάστησης, από το τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε Θεσ/νικης. Την υπ αριθμ. 4929/ Βεβαίωση μη υδροδότησης από τον Δ. Εγνατίας.

11 Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα για χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004) και την υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) απόφαση, η κύρια δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 5), εντός της Γ Ζώνης προστασίας των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης επιτρέπεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων που εξυπηρετούν επιτρεπόμενες δραστηριότητες, με την προϋπόθεση να απέχουν τουλάχιστον 300 m από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, κάτι το οποίο ισχύει σύμφωνα με τη μελέτη. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 95 γαλακτοφόρων αγελάδων με γεώτρηση, ΚΕΛΛΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», η οποία βρίσκεται στο υπ αριθμ. 7Α αγροτεμάχιο, αγρoκτήματος Σχολαρίου-Δαφνούντας, Δ.Ε Σχολαρίου, Δ. Βόλβης, Π.Ε. Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη προστασίας), με την προϋπόθεση η δραστηριότητα να είναι σύμφωνη α) με τις διατάξεις της ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» και β) με τους κανονισμούς 1774/02, 1069/09 και 142/11 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα, που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004) και την υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) απόφαση, αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2012 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 95 γαλακτοφόρων αγελάδων με

12 γεώτρηση, ΚΕΛΛΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», η οποία βρίσκεται στο υπ αριθμ. 7Α αγροτεμάχιο, αγρoκτήματος Σχολαρίου-Δαφνούντας, Δ.Ε Σχολαρίου, Δ. Βόλβης, Π.Ε. Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη προστασίας), με την προϋπόθεση η δραστηριότητα να είναι σύμφωνη α) με τις διατάξεις της ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» και β) με τους κανονισμούς 1774/02, 1069/09 και 142/11 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα, που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας. 4.Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριολιπαντήριο, ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΚΩΤΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στη Χ.Θ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ Ν. Βρασνών, Δ. Βόλβης Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη επιχείρηση, υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο, με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΚΩΤΑ Ο.Ε, που βρίσκεται στη Χ.Θ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ Ν. Βρασνών, Δ. Βόλβης Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η έκταση του αγροτεμαχίου είναι τ.μ. Ο πλησιέστερος οικισμός, τα Ν. Βρασνά, απέχουν 715 μ. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων και πλυντήριο-λιπαντήριο. Τα υγρά καύσιμα (βενζίνες και πετρέλαιο) αποθηκεύονται σε υπόγειες μεταλλικές δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 60 κ.μ. και το υγραέριο, επίσης, σε υπόγειες μεταλλικές

13 δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 18 κ.μ. Η μηχανολογική ισχύς ανέρχεται σε 40,40 Hp. Η υδροδότηση της μονάδας καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου. Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, έχει κατασκευαστεί σύστημα ελαιολασποσυλλέκτη, που οδηγεί σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής-απορροφητικού βόθρου. Τα λύματα του προσωπικού οδηγούνται επίσης σε σύστημα σηπτικού- απορροφητικού βόθρου. Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, τα αξιοποιήσιμα προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες προς ανακύκλωση. Τα μη αξιοποιήσιμα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ της περιοχής. Η λάσπη από τον λασποσυλλέκτη, επίσης, παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Τα αέρια απόβλητα, που προκύπτουν από τη δραστηριότητα, είναι οι ατμοί υδρογονανθράκων, που εξέρχονται από τις εξαερώσεις. Για την ανάκτησή τους έχει τοποθετηθεί σύστημα συλλογής ατμών, το οποίο λειτουργεί και συντηρείται σύμφωνα με το Παράρτημα III του άρθρου 12 της ΚΥΑ 10245/713/97 (ΦΕΚ 311Β/ ). Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της ομάδας 10: Ειδικά Έργα (α/α 24 α -24 β, Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια-υγρά καύσιμα) και στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (α/α 267 Συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών) σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/2002). Συνεπώς, το έργο κατατάσσεται, στο σύνολό του, στη Β 3 κατηγορία και είναι εφοδιασμένο με: Την υπ αριθμ /14151πε/ Απόφαση Κατάταξης και Αξιολόγησης στην κατηγορία Β4 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακ-Θράκης. Την υπ αριθμ. 30/2369/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ, που αναφέρεται αποκλειστικά σε δεξαμενές υγρών καυσίμων χωρητικότητας 65 κ.μ. Την υπ αριθμ. 30/2368/ Έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων αναφερόμενη σε 4,90 κ.μ/μέρα μέγιστη παροχή υγρών αποβλήτων.

14 Την υπ αριθμ. 384/ βεβαίωση υδροδότησης από τη ΔΕΥΑΚΑΓ. Την υπ αριθμ. 18/14759Φ.2634/ Άδεια λειτουργίας πρατηρίου για τη διάθεση υγρών καυσίμων, αναφερόμενη σε δεξαμενές υγρών καυσίμων χωρητικότητας 57 κ.μ και σε πλυντήριο- λιπαντήριο. Την υπ αριθμ. 2036/ Οικοδομική Άδεια από το τμήμα πολεοδομίας του Λαγκαδά. Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση τροποποιητικής Ε.Π.Ο, λόγω προσθήκης δεξαμενής υγραερίου, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Κεν. Μακ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α) και την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο, ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΚΩΤΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στη Χ.Θ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ Ν. Βρασνών, Δ. Βόλβης Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), με την προϋπόθεση η επιχείρηση να πληρεί τους περιορισμούς της ΚΥΑ /11 περί επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α) και την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2012 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριολιπαντήριο, ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΚΩΤΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στη Χ.Θ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ Ν. Βρασνών, Δ. Βόλβης Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), με την προϋπόθεση η επιχείρηση να

15 πληρεί τους περιορισμούς της ΚΥΑ /11 περί επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας. 5.Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων (βαφείο), ΒΑΡΤΖΕΛΙΑΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ», στο υπ αριθμ. 709 αγροτεμάχιο Περιβολακίου, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα, συνεργείο επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων (βαφείο), στο όνομα Πορτοκαλίδης Σάββας, που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 709 αγροτεμάχιο Περιβολακίου, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), το οποίο καταλαμβάνει τ.μ. Η εγκατεστημένη μηχανολογική ισχύς ανέρχεται σε 10,5 KW. Για τη συγκράτηση των αερίων αποβλήτων που προκύπτουν από το φούρνο βαφής, έχει εγκατασταθεί πλήρες σύστημα απορροφητήρων που διοχετεύουν τον αέρα σε κλίνη ενεργού άνθρακα, όπου πραγματοποιείται προσρόφηση αυτών. Επιπλέον, υπάρχει σύστημα μηχανικής απαγωγής των καυσαερίων των αυτοκινήτων. Τα λύματα του προσωπικού των 2 ατόμων οδηγούνται σε σύστημα σηπτικούαπορροφητικού βόθρου. Τα κενά δοχεία παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες εταιρείες για ανακύκλωση. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα παρέχονται, επίσης, για ανακύκλωση. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β της ομάδας 9: Βιομηχανικές δραστηριότητες (α/α 205, κωδ. ΕΣΥΕ Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων

16 και μοτοσικλετών) σύμφωνα με την Υ.Α 1958/12 και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. 721/ βεβαίωση υδροδότησης από τη ΔΕΥΑ Λαγκαδά. Την υπ αριθμ /Φ.1792 Ν.Σ/ Άδεια λειτουργίας του συνεργείου. Την υπ αριθμ. 30/5556/ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο, του συνεργείου, αναφερόμενη σε κινητήρια ισχύ 18 HP. Την υπ αριθμ. 635/79 Οικοδομική Άδεια από τη Δ/νση Πολεοδομίας της Ν.Α.Θ. Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ, λόγω λήξης ισχύος της προηγούμενης και λόγω αλλαγής επωνυμίας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α) και την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων (βαφείο), ΒΑΡΤΖΕΛΙΑΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ», στο υπ αριθμ. 709 αγροτεμάχιο Περιβολακίου, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α) και την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2012 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων (βαφείο), ΒΑΡΤΖΕΛΙΑΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ», στο υπ αριθμ. 709 αγροτεμάχιο Περιβολακίου, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νίκης (Γ Ζώνη Προστασίας).

17 Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας. 6. Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 499,79 KW, ΛΑΡΣ ΦΑΛΚ (LARS FALCK)», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 34α αγροτεμάχιο Μεσοκώμου, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νικης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου Λαρς Φαλκ, που αφορά σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 499,79 KW, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 34α αγροτεμάχιο Μεσοκώμου, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νικης (Γ Ζώνη Προστασίας). Το αγροτεμάχιο ανέρχεται σε τ.μ. Το έργο χωροθετείται εντός περιοχής Natura. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, που πρόκειται να εγκατασταθούν (2.173 πλαίσια 230 KW έκαστο), είναι τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Για τη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα τοποθετηθούν μετατροπείς, οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα του σταθμού σε εναλλασσόμενο χαμηλής τάσης, για την τροφοδότηση του δικτύου της ΔΕΗ. Επιπρόσθετα, η Φ/Β εγκατάσταση θα εποπτεύεται από σύστημα παρακολούθησης, ασφάλισης και ελέγχου. Από τη λειτουργία του έργου δεν παράγονται απόβλητα, ούτε δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κατά τη φάση λειτουργίας, τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα θα οδηγούνται για ανακύκλωση όπως προβλέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα ανακυκλωθούν, με ευθύνη του οίκου, μετά το πέρας λειτουργίας της γεννήτριας. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής της επένδυσης εκτιμάται σε 30 έτη.

18 Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της ομάδας 10: Ειδικά Έργα (α/α 12, Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά τόξα) σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002) και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. 2082/ Απόφαση Κατάταξης και Αξιολόγησης στην κατηγορία Β4 από τη ΔΙΠΕΧΩ της Π.Κ.Μ. Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 499,79 KW, ΛΑΡΣ ΦΑΛΚ (LARS FALCK)», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 34α αγροτεμάχιο Μεσοκώμου, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νικης (Γ Ζώνη Προστασίας). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2012 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 499,79 KW, ΛΑΡΣ ΦΑΛΚ (LARS FALCK)», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 34α αγροτεμάχιο Μεσοκώμου, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσ/νικης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

19 Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας. 7. Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,9872 ΜW, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 333 αγροτεμάχιο Μαραθούσας, Δ. Πολυγύρου, Π.Ε Χαλκιδικής (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα δραστηριότητα της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», που αφορά σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,9872 ΜW, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 333 αγροτεμάχιο Μαραθούσας, Δ. Πολυγύρου, Π.Ε Χαλκιδικής (Γ Ζώνη Προστασίας), ιδιοκτησίας των κ. Ζάργκου και Φωτεινάκη. Ο πλησιέστερος οικισμός είναι αυτός της Μαραθούσας, σε απόσταση 800 μ. Το έργο χωροθετείται εντός περιοχής Natura. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, που πρόκειται να εγκατασταθούν (8.720 πλαίσια 230 KW έκαστο), είναι τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Για τη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα τοποθετηθούν 4 μετατροπείς 500 KW έκαστος, οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα του σταθμού σε εναλλασσόμενο χαμηλής τάσης, για την τροφοδότηση του δικτύου της ΔΕΗ. Επιπρόσθετα, η Φ/Β εγκατάσταση θα εποπτεύεται από σύστημα τηλεμετρητικής παρακολούθησης, ασφάλισης και ελέγχου. Από τη λειτουργία του έργου δεν παράγονται απόβλητα, ούτε δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, της ομάδας 10 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (α/α 2, Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) απόφαση.

20 Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 39542/2008 και την υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) απόφαση, η παρούσα δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,9872 ΜW, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 333 αγροτεμάχιο Μαραθούσας, Δ. Πολυγύρου, Π.Ε Χαλκιδικής (Γ Ζώνη Προστασίας). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 39542/2008 και την υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) απόφαση, αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2012 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,9872 ΜW, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 333 αγροτεμάχιο Μαραθούσας, Δ. Πολυγύρου, Π.Ε Χαλκιδικής (Γ Ζώνη Προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σχεδίου μετατροπής της ΚΥΑ 6919/2004 σε Προεδρικό Διάταγμα. Η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Μπόμπορη εισηγούμενη το θέμα (ελλείψει Διευθυντή) ανέγνωσε στα μέλη του Δ.Σ. την τελική πρόταση

21 που ολοκληρώθηκε ύστερα από μια ευρεία επεξεργασία από όλους τους συναρμόδιους, για την μετατροπή της ΚΥΑ 6919/2004 σε Προεδρικό Διάταγμα. Σχέδιο της πρότασης επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2012 Εγκρίνει το σχέδιο μετατροπής της ΚΥΑ 6919/2004 σε Προεδρικό Διάταγμα, που θα αποσταλεί στο αρμόδιο τμήμα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ προς έγκριση. Αντίγραφο του σχεδίου επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του. ΘΕΜΑ 5ο: Απολογισμός δράσεων Φορέα Διαχείρισης πρώτου τριμήνου 2012-προγραμματισμός επόμενου τριμήνου. Η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Μπόμπορη εισηγούμενη το θέμα (ελλείψει Διευθυντή) ανέφερε ότι στο πλαίσιο των υποχρεώσεων αλλά και των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τον κανονισμό λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα, τα τμήματα υλοποίησαν εντός του 1ου τριμήνου τα παρακάτω, σύμφωνα με τους απολογισμούς που επισυνάπτονται στο παρόν, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται για το επόμενο τρίμηνο και όλα τα ακόλουθα: 1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Το γραφείο Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος υλοποίησε εντός του 1ου τριμήνου 2012 τα ακόλουθα : 1. Έλεγχος ΜΠΕ και παροχή εισηγήσεων για έργα και δραστηριότητες που έλαβαν χώρα εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Φ.Δ. Συγκεκριμένα παρείχε εισηγήσεις για 84 δραστηριότητες. 2. Απάντηση σε αιτήσεις ιδιωτών αλλά και συναρμόδιων Υπηρεσιών σε ερωτήματα που αφορούσαν χωροθέτηση αγροτεμαχίων αλλά και επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όρους δόμησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι απαντήθηκαν εγγράφως πάνω από 5 αιτήσεις ιδιωτών και 6 έγγραφα από διάφορες υπηρεσίες.

22 3. Πληθύσμωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Φορέα (αφορά στις δραστηριότητες για τις οποίες γνωμοδοτεί ο Φορέας αλλά και στο πρωτόκολλο της Γραμματείας). 4. Διενέργεια αυτοψίας στο σκοπευτήριο Κολχικού προκειμένου να εξεταστεί εάν πληρούνται οι όροι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας. 5. Συμμετοχή σε αυτοψία μαζί με υπαλλήλους της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σε χώρο ο οποίος πρόκειται να λειτουργήσει ως αποθεσιοθάλαμος αδρανών υλικών. 6. Συμμετοχή στην επιτροπή αδειοδότησης γεωτρήσεων που συγκαλείται με ευθύνη της Δ/νσης Υδάτων της ΠΚΜ. 7. Ενημέρωση των εθελοντών του Φορέα Διαχείρισης σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν στο νομικό καθεστώς που διέπει την περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. 8. Επικαιροποίηση αξιολόγηση καταπατήσεων σε συνεργασία με το τμήμα επόπτευσης φύλαξης. 9. Επεξεργασία των προτάσεων που υποβλήθηκαν από Δήμους και φορείς της ευρύτερης περιοχής ενόψει της μετατροπής της ΚΥΑ 6919/2004 ΠΔ. Σύνταξη τελικής πρότασης του Φ.Δ. 10. Συμμετοχή στην επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού Υπηρεσιών του Φ.Δ. (Αποσφράγιση προσφορών έλεγχος δικαιολογητικών τεχνική αξιολόγηση οικονομική αξιολόγηση). 11. Oλοκλήρωση της σύνταξης του σχεδίου ΚΥΑ για το διαχειριστικό σχέδιο και αποστολή του στην αρμόδια για έγκριση υπηρεσία. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2 ο τριμήνου του 2012: 1. Έλεγχος ΜΠΕ και παροχή εισηγήσεων για έργα και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Φ.Δ. 2. Απάντηση σε αιτήσεις ιδιωτών αλλά και συναρμόδιων Υπηρεσιών.

23 3. Πληθύσμωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Φορέα (αφορά στις δραστηριότητες για τις οποίες γνωμοδοτεί ο Φορέας αλλά και στο πρωτόκολλο της Γραμματείας). 4. Συμμετοχή σε κλιμάκια ελέγχου. 5. Συμμετοχή στην επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού Υπηρεσιών του Φ.Δ. (Αποσφράγιση προσφορών έλεγχος δικαιολογητικών τεχνική αξιολόγηση οικονομική αξιολόγηση). 6. Ολοκλήρωση της πρότασης του Φορέα Διαχείρισης για την μετατροπή της ΚΥΑ 6919/04 σε προεδρικό διάταγμα και διαβίβαση αυτής στην αρμόδια υπηρεσία. 7. Επεξεργασία των δεδομένων καταγραφής των πιέσεων που ασκούνται σε επίπεδο λεκάνης απορροής με την καθοδήγηση εξωτερικού συνεργάτη, που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της ανάθεσης του υποέργου 13 του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου. 8. Διενέργεια συναντήσεων με συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αποσαφηνιστούν θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 9. Πρόγραμμα καταγραφής της εκτιμώμενης ποσότητας του αρδευτικού νερού που χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες της Α και Β Ζώνης του εθνικού πάρκου. 10.Αναζήτηση στοιχείων λειτουργίας ρυπογόνων βιομηχανικών μονάδων. 2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Κατά την διάρκεια του 1ου τριμήνου του 2012 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα φύλαξης, βάσει του Σχεδίου Επόπτευσης. Εντοπίσθηκαν 33 περιστατικά παράνομων δραστηριοτήτων και έγιναν 12 έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τον Ιανουάριο έγινε επανέλεγχος των θέσεων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων, που εντοπίσθηκαν από τους υπαλλήλους του φορέα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του Από τα 20 σημεία που ελέχθησαν μόλις στα 4 είχε γίνει αποκομιδή, ενώ για τα υπόλοιπα ενημερώθηκαν εκ νέου οι αρμόδιοι δήμοι με έγγραφο. Ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων Φύλαξης.

24 Συμμετοχή του τμήματος στα προγράμματα καταγραφής ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, παρακολούθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης. Συμμετοχή στην διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια 2 ξύλινών κιοσκιών και 2 χιλιομέτρων ξύλινης περίφραξης και παραλαβή μελέτης «Έλεγχος υγείας ατόμων στο δάσος Απολλωνίας» από Ευθαλία Σαμαρά. Συγγραφή Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο «Αποκατάσταση τμήματος ξύλινης περίφραξης στο δάσος Απολλωνίας». Τον Φεβρουάριο ξεκίνησε αλληλογραφία με την Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας, με αποστολή έγγραφου αρ. πρωτ. 141/ για την ανταλλαγή καλλιεργούμενων γαιών εντός Δάσους Απολλωνίας. Συγγραφή Ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του Τμήματος Επόπτευση - Φύλαξης Τον Μάρτιο έγιναν συναντήσεις με Δασαρχείο Λαγκαδά για θέματα που αφορούν στην παράνομη θήρα και ξύλευση. Στις 19/3/2012 ξεκίνησε η συνεργασία του τμήματος με το Δασαρχείο Λαγκαδά, πραγματοποιώντας από κοινού κλιμάκια επόπτευσης στην περιοχή ευθύνης μας. Το Μάρτιο ξεκίνησε σειρά σεμιναρίων εκμάθησης της Βάσης Δεδομένων Φύλαξης, από την υπεύθυνη του τμήματος Τσαβδάρογλου Φωτεινή στην Τσερκεζίδου Ελλάδα. Συνάντηση με Καθηγητή Λιβαδοπονίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του ΑΠΘ κ. Παπαναστάση για μελέτη διαχείρισης της βόσκησης. ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Τον Απρίλιο θα γίνει επανέλεγχος των παρανόμων περιστατικών που εντοπίσθηκαν κατά το 1ο τρίμηνο του Τον Απρίλιο και Μάιο το τμήμα θα συνεργαστεί με το τμήμα αλιείας για την απαγόρευση.

25 Τον Απρίλιο θα γίνει σεμινάριο από τα επιστημονικά στελέχη του Φ.Δ. αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Τον Απρίλιο θα γίνει τεχνική συνάντηση με τη Δ/νση Δασών σχετικά με τη διαχείριση της βόσκησης στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. Στο επόμενο τρίμηνο θα γίνει συγγραφή της ετήσιας έκθεσης για το έτος Συνέχιση των κοινών κλιμακίων με το Δασαρχείο Λαγκαδά. Την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου το τμήμα θα συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Υδάτων για τον έλεγχο της χρήσης του αρδευτικού νερού. Τον Ιούνιο θα γίνει συνάντηση με την πυροσβεστική υπηρεσία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Εμπλουτισμός του μηνιαίου προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας υδάτων. Επανακαθορισμός των σημείων δειγματοληψίας με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την καταγραφή των πιέσεων (κτηνοτροφικές και βιομηχανικές μονάδες, αποχετευτικά δίκτυα). Συλλογή και αποθήκευση δειγμάτων μέχρι να γίνει η παραλαβή του νέου εξοπλισμού παρακολούθησης. Δειγματοληψία βενθικών μακροασπονδύλων. Μετρήσεις φυσικών και χημικών παραμέτρων Συστηματική μηνιαία παρακολούθηση ορνιθοπανίδας στην περιοχή αρμοδιότητας του Φ.Δ. Συμμετοχή στις μεσοχειχωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών (Κορώνεια Βόλβη)

26 Παρακολούθηση υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών ορνιθοπανίδας (Κορώνεια Βόλβη και αγροτικές περιοχές) Καταγραφή μεταναστευτικών ειδών (Κορώνεια Βόλβη και αγροτικές περιοχές) Αναπαραγωγή αρπακτικών (ημιορεινές περιοχές και δάση) Καταγραφή αποικιών ερωδιών παρακολούθησης (εξωτερικά των λιμνών Κορώνεια Βόλβη) Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (και συγκεκριμένα με τον κ. Κορμά, αν. Καθηγητή Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολής Γεωπονικών Επιστημών) για την πραγματοποίηση δειγματοληψιών στη λίμνη Κορώνεια Καταγραφή τυχαίων παρατηρήσεων παρουσίας θηλαστικών, εντόμων και ερπετών καθώς και νεκρής πανίδας Περίθαλψη και απελευθέρωση πτηνών σε συνεργασία με τη ΔΑΖ Έλεγχος δικαιολογητικών και ολοκλήρωση αξιολόγησης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Ολοκλήρωση αποτύπωσης των δεδομένων καταγραφής (πανίδας, φυσικοχημικών, περίθαλψης) που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2011 Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων 2011 Συνεργασία με τη ΔΕΗ για αποκατάσταση παλιών και τοποθέτηση νέων βάσεων αναπαραγωγής λευκοπελαργών Προετοιμασία για συμμετοχή στο 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions Διόρθωση ετήσιας έκθεσης 2010

27 Συμμετοχή στο πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων στα νέα σημεία δειγματοληψίας. Προγραμματισμός δειγματοληψιών και εσωτερικά της λίμνης Βόλβης Συνεργασία με το τμήμα Βιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για αποστολή δειγμάτων για μικροβιολογικές αναλύσεις Δημιουργία χάρτη με τα νέα σημεία δειγματοληψίας και συμπλήρωση της βάσης δεδομένων Η παρακολούθηση ορνιθοπανίδας το επόμενο τρίμηνο περιλαμβάνει Παρακολούθηση υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών (Κορώνεια Βόλβη και αγροτικές περιοχές) Καταγραφή μεταναστευτικών ειδών (Κορώνεια Βόλβη και αγροτικές περιοχές) Αναπαραγωγή αρπακτικών (ημιορεινές περιοχές και δάση) Καταγραφή αποικιών ερωδιών παρακολούθησης (εξωτερικά των λιμνών Κορώνεια Βόλβη και εσωτερικά της λίμνης Βόλβης, δηλ. με βάρκα) Καταγραφή στρουθιόμορφων ειδών και χαλκοκουρούνας (Κορώνεια Βόλβη, αγροτικές περιοχές, ημιορεινές περιοχές και παραποτάμια δάση) Καταγραφή λευκοπελαργών (σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας του Φ.Δ.)

28 Ολοκλήρωση διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών (εκτός απροόπτων) συνεργασία με τους αναδόχους και εκπαίδευση του προσωπικού - παραλαβή παραδοτέων Έναρξη διαδικασιών αξιολόγησης για το διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού Προετοιμασία και συμμετοχή στο 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions Συγγραφή ετήσιας έκθεσης του 2011 Επικουρία στο πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης Δειγματοληψία ιχθυοπανίδας στη λίμνη Κορώνεια, με σκοπό τη διερεύνηση της πιθανότητας παρουσίας ψαριών στη λίμνη. Δειγματοληψία ιχθυοπανίδας στη λίμνη Βόλβη και στο Ρήχιο ποταμό στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΚΠΕ Καστοριάς. Το ΚΠΕ έχει ζητήσει τη βοήθεια του Φ.Δ. προκειμένου να εμπλουτίσει το ενυδρείο του με ψάρια από τη λίμνη Βόλβη. Επιπλέον θα γίνουν δειγματοληψίες και στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της ιχθυοπανίδας με τη βοήθεια συμβούλου που θα προσληφθεί για το σκοπό αυτό. Συμμετοχή στο πρόγραμμα καταγραφής κορμοράνων Συλλογή αποτελεσμάτων από μετρήσεις που διενεργούνται από τα χημικά εργαστήρια των κυριότερων βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας τους Φ.Δ.

29 Δημιουργία λίστας υπηρεσιών-αποδεκτών των αποτελεσμάτων παρακολούθησης του Φ.Δ. Συλλογή δεδομένων για τις πειραματικές γεωτρήσεις της περιοχής 4.ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Απολογισμός Πρώτου τριμήνου 2012 Στο πρώτο τρίμηνο του 2012 πραγματοποιήθηκαν πλήθος εκδηλώσεων που είχαν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον αλλά και στην ανάδειξη του έργου του Φορέα. Είναι γεγονός πως εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών, ήταν αδύνατο να γίνουν εκδηλώσεις τον Ιανουάριο. Ωστόσο τους δύο επόμενους μήνες πραγματοποιήθηκαν αρκετές σημαντικές συναντήσεις. Τον Φεβρουάριο γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, ενώ στο πλαίσιο του μαθήματος «Επαγγελματικός Προσανατολισμός», τέσσερις υπάλληλοι του Φορέα επισκέφτηκαν το γυμνάσιο Ασσήρου προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές να επιλέξουν το επάγγελμα που τους αρέσει. Τέλος, τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε το πρώτο, για το 2012, σεμινάριο εθελοντών του Φορέα σχετικά με την ΚΥΑ 6919/2004. Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ εκδηλώσεις, η σημαντικότερη από τις οποίες ήταν η Ημερίδα με θέμα «Μυγδονία Γη: η δυναμική της περιοχής στο χθες και στο σήμερα». Επιπλέον, από τις 10 έως τις 21 Μαρτίου φιλοξενήθηκε στα Λουτρά του Λαγκαδά η έκθεση φωτογραφίας του Φορέα. Ακόμη, στις 18 Μαρτίου ο Φορέας συμμετείχε μαζί με τέσσερα σχολεία της Θεσσαλονίκης στην παγκόσμια δράση του Ο.Η.Ε. The World Walks for Water. Τέλος, υπάλληλοι του Φορέα συμμετείχαν στην δενδροφύτευση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου στην περιοχή του Ασκού Απολογισμός εκδηλώσεων πρώτου τριμήνου 2012

30 Α/Α Ημερ/νία Εκδήλωση Τοποθεσία Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. Ξενάγηση δημοτικού σχολείου Γερακαρούς και απελευθέρωση γερακίνας Ομιλία προσωπικού για το μάθημα Σχολικός Επαγγελματικός προσανατολισμός Σεμινάριο Εθελοντών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας και περιοχή Μπογδάνα Γυμνάσιο Ασσήρου Γραφεία Φ.Δ. ΜΑΡΤΙΟΣ Ενημέρωση των μαθητών της Β γυμνασίου για την Παλαιοκάστρο προστατευόμενη περιοχή Ημερίδα Λουτρά Λαγκαδά «Μυγδονία Γη: η Λουτρά δυναμική της Λαγκαδά φύσης στο χθες και στο σήμερα» Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας Ξενάγηση 3 ου Δ.Σ. Λαγκαδά στην έκθεση φωτ/ίας Παγκόσμια δράση Ο.Η.Ε Ξενάγηση 1 ου Δ.Σ. Λαγκαδά στην έκθεση φωτ/ίας Αιθ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Λουτρά Λαγκαδά Λουτρά Λαγκαδά Λουτρά Λαγκαδά Λουτρά Λαγκαδά Προσωπικό που πήρε μέρος Παπαδοπούλου Μάριος Αστερίου, Φωτεινή Τσαβδάρογλου, Ανθή Βαφειάδου, Παπαδοπούλου Μάριος Αστερίου, Ηλίας Τεκίδης, Ιωάννα Υφαντίδου Χριστίνα Γκορέζη, Παπαδοπούλου Μάριος Αστερίου, Ιωάννα Υφαντίδου, Λίλα Κάρτα Μάριος Ατερίου, Ιωάννα Υφαντίδου, Λίλα Κάρτα Ιωάννα Υφαντίδου, Χριστίνα Γκορέζη Ιωάννα Υφαντίδου, Μάριος Αστερίου, Ανθή Βαφειάδου Παπαδοπούλου, Σωτήρης

31 Δενδροφύτευση Ασκού Ξενάγηση 2 ου Δ.Σ. Λαγκαδά στην έκθεση φωτ/ίας Ασκός Λουτρά Λαγκαδά Ιωάννα Υφαντίδου, Μαρία Κράββα, Ελλάδα, Τσερκεζίδου, Αναστασία Σταμπουλή, Αναστασία Πούλια Χριστίνα Γκορέζη 1.2. Απολογισμός ξεναγήσεων σχολικών μονάδων για το πρώτο τρίμηνο του 2012 Α/Α Ημ/νία Σχολείο Δημοτικό Λαγυνών 28 ο Λύκειο Θεσσαλονίκης 3 Ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου Παλιό Αγιονέρι Κιλκίς Agigea University Iasi Romania Αριθμός Μαθητών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Προσωπικό που πήρε μέρος Παπαδοπούλου, Γκορέζη Χριστίνα Παπαδοπούλου, Υφαντίδου Ιωάννα Παπαδοπούλου, Γκορέζη Χριστίνα Παπαδοπούλου, Υφαντίδου Ιωάννα Βαφειάδου Ανθή, Τσερκεζίδου Ελλάδα 6 12 Παπαδοπούλου 19 ο Γυμνάσιο, 35 Θεσσαλονίκης Σωτήρης ο Παπαδοπούλου Γυμνάσιο 65, Κράββα Θεσσαλονίκης Μαρία Παπαδοπούλου 8 14 Δ.Σ. Λαγυνών 75, Σωτήρης ο Δ.Σ. 45 Παπαδοπύλου

32 Παλαιοκάστρου ο Δ.Σ. Πεύκων ο Λύκειο Βέροιας 1 ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων 3 ο Γυμνάσιο Ευόσμου Δ.Σ. Πανοράματος 5 ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Δ.Σ. Αρέθουσας ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης Δ.Σ. Ν. Βρασνών ο. Δ.Σ. Συκεών 45, Σωτήρης Παπαδοπούλου, Σωτήρης Βαφειάδου Ανθή, Κάρτα Λίλα Σωτήρης, Τσερκεζίδου Ελλάδα Σωτήρης, Υφαντίδου Ιωάννα Παπαδοπούλου Παπαδοπούλου Γκορέζη Χριστίνα, Κουλουγιάννης Σωτήρης Παπαδοπούλου Σωτήρης, Πούλια Αναστασία Παπαδοπούλου Προγραμματισμός Δεύτερου τριμήνου 2012 Για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έχουν προγραμματιστεί ήδη πλήθος εκδηλώσεων που θα συμβάλλουν σημαντικά στην προβολή του Φορέα Διαχείρισης. Κάποιες από τις δράσεις για το δεύτερο τρίμηνο πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως οι παρακάτω: Κατά τη διάρκεια όλου του έτους θα υλοποιούνται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενημέρωσης και ξεναγήσεις σε ομάδες μαθητών, φοιτητών και ειδικών κατηγοριών. Τον Απρίλιο θα εκδοθεί το πρώτο ηλεκτρονικό newsletter του Φορέα που θα αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2012.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 100η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 100/2012 Στο Λαγκαδά, σήμερα 4 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 8 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 83η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 83/2011 Στο Λαγκαδά, σήμερα 28 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 93η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 93/2012 Στο Λαγκαδά, σήμερα 5 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 151 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 74η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 74/2010 Στο Λαγκαδά, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα