Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ( ) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο"

Transcript

1 Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ( ) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να µπορέσετε να παραλάβετε και να στείλετε s, χρειάζεστε ένα υπολογιστή συνδεδεµένο στο ιαδίκτυο, ένα λογαριασµό , και το κατάλληλο πρόγραµµα διαχείρισης µηνυµάτων. Σε αυτό το φυλλάδιο περιγράφεται η χρήση του Outlook Express και τα βήµατα για να ηµιουργήσετε ένα λογαριασµό Να στείλετε ένα µήνυµα χωρίς ή µε επισυναπτόµενο αρχείο Να παραλάβετε µηνύµατα που άλλοι χρήστες σας έχουν στείλει

2 Εισαγωγικά Το περιβάλλον εργασίας Μενού προγράµµατος Γραµµή εντολών Φάκελοι Περιοχή εµφάνισης µηνυµάτων Περιοχή εµφάνισης επιλεγµένου µηνύµατος Στην κύρια οθόνη του προγράµµατος βλέπουµε την περιοχή των φακέλων που χρησιµοποιούνται για την ταξινόµηση των µηνυµάτων µας, το µενού του προγράµµατος, την γραµµή εντολών µέσα από την οποία έχουµε πρόσβαση στις κυριότερες εργασίες που επιθυµούµε να εκτελέσουµε και δύο περιοχές όπου εµφανίζονται τα µηνύµατα του φακέλου που έχουµε επιλέξει καθώς και το περιεχόµενο του επιλεγµένου µηνύµατος. Η γραµµή εργαλείων: Χρησιµοποιείται για την δηµιουργία νέου µηνύµατος προς αποστολή χρησιµοποιείται για την αποστολή απάντησης στον συντάκτη του αρχικού µηνύµατος χρησιµοποιείται για την αποστολή απάντησης στον συντάκτη του αρχικού µηνύµατος αλλά και σε όσους έλαβαν σαν παραλήπτες το αρχικό µήνυµα χρησιµοποιείται για την προώθηση µηνύµατος που έχουµε λάβει σε τρίτο χρήστη. χρησιµοποιείται για την εκτύπωση του µηνύµατος. χρησιµοποιείται για την διαγραφή του µηνύµατος. Το µήνυµα µεταφέρεται στον φάκελο ιαγραµµένα Χρησιµοποιείται για την σύνδεση του προγράµµατος στον διακοµιστή και παραλαβή των µηνυµάτων µας καθώς και αποστολή µηνυµάτων που έχουµε δηµιουργήσει. Τα µηνύµατα για να αποσταλούν πρέπει να είναι στον φάκελο Εξερχόµενα. Στο βιβλίο διευθύνσεων αποθηκεύονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ατόµων που επικοινωνείτε. Χρησιµοποιείται για την εύρεση µηνυµάτων που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις που εµείς ορίζουµε από το σύνολο των µηνυµάτων χρησιµοποιείται για να αλλάξουµε την γλώσσα του µηνύµατος ώστε να γίνει αναγνώσιµο.

3 Οι φάκελοι ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΑ Στον φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα εισερχόµενα µηνύµατα Στον φάκελο εξερχόµενα τοποθετούνται τα µηνύµατα που συντάσσουµε και δεν έχουµε αποστείλει ακόµα. Στον φάκελο αυτό µπορούµε να κρατάµε ένα αντίγραφο των µηνυµάτων που στέλνουµε. Στον φάκελο διαγραµµένα τοποθετούνται τα µηνύµατα που διαγράφουµε από τους υπόλοιπους ΙΑΓΡΑΜΜΕΝΑ φακέλους. Πρόκειται για προσωρινή διαγραφή αφού εδώ δίνεται η δυνατότητα επαναφοράς κάποιου µηνύµατος Σε αυτόν τον φάκελο µπορούµε να τοποθετούµε τα µηνύµατα που έχουµε συντάξει αλλά δεν είναι ακόµα ΠΡΟΧΕΙΡΑ για αποστολή. Για να δούµε τα περιεχόµενα ενός φακέλου πατάµε µία φορά το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στον φάκελο που µας ενδιαφέρει. Για να διαγράψουµε οριστικά τα µηνύµατα που δεν µας ενδιαφέρουν πατάµε το δεξί πλήκτρο πάνω στον φάκελο διαγραµµένα και επιλέγουµε άδειασµα.

4 1. ηµιουργία λογαριασµού στο Outlook Express Αφού καλέσουµε το πρόγραµµα, από το µενού επιλέγουµε Εργαλεία και Λογαριασµοί. Στη συνέχεια και στο παράθυρο που εµφανίζετε επιλέγουµε Προσθήκη και Αλληλογραφία Αµέσως µετά εµφανίζετε το παράθυρο όπου πρέπει να πληκτρολογήσουµε το όνοµα το οποίο θα εµφανίζετε στην χρήστη που παραλαµβάνει το mail µας. Στην επόµενη καρτέλα πληκτρολογούµε την ηλεκτρονική µας διεύθυνση όπως αυτή µας έχει δοθεί από το ΠΣ. Η µορφή αυτής της διεύθυνσης πρέπει να είναι sch.gr. Αµέσως µετά πληκτρολογούµε τα στοιχεία όπως εµφανίζονται στην δίπλα εικόνα. Στην προτελευταία καρτέλα πληκτρολογούµε το όνοµα χρήστη που µας έχει δοθεί από το Π.Σ. και τον κωδικό εισόδου που είχαµε επιλέξει κατά την διάρκεια εγγραφής µας στο ιαδίκτυο. Σε αυτό το σηµείο έχει τελειώσει η διαδικασία δηµιουργίας λογαριασµού και στην αµέσως επόµενη καρτέλα επιλέγουµε τέλος.

5 2. ηµιουργία και αποστολή µηνύµατος στο Outlook Express Για να στείλουµε ένα νέο σε ένα ή περισσότερους παραλήπτες πατάµε στο εικονίδιο και αµέσως εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Στο παράθυρο αυτό θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη στο πεδίο Προς. Η ηλεκτρονική διεύθυνση έχει την µορφή όταν πρόκειται για χρήστη του Π.Σ.. Αν θέλουµε να απευθύνουµε το σε περισσότερους από ένα παραλήπτες, συµπληρώνουµε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους χωρίζοντας αυτές µε ; ή πληκτρολογούµε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο πεδίο Κοιν αν πρόκειται για κοινοποίηση του αρχικού µηνύµατος στους παραλήπτες αυτούς. Συµπληρώνουµε το θέµα του µηνύµατος και µεταφερόµαστε στην περιοχή κυρίως µηνύµατος όπου πληκτρολογούµε το κείµενο µας. Όταν βρισκόµαστε στην περιοχή κυρίως µηνύµατος τα εικονίδια µορφοποίησης κειµένου είναι ενεργά και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την διαµόρφωση του κειµένου µας. Στην συνέχεια επιλέγουµε το εικονίδιο και το µήνυµα µας αποστέλλεται στους παραλήπτες που έχουµε επιλέξει. Αν επιθυµούµε να αποστείλουµε και κάποιο αρχείο µαζί µε το κείµενο η διαδικασία της επισύναψης αρχείου όπως ονοµάζεται έχει τρία βήµατα. Από την γραµµή εργαλείων του νέου µηνύµατος επιλέγουµε επισύναψη και στο παράθυρο που ανοίγει βρίσκουµε το αρχείο που επιθυµούµε να επισυνάψουµε, το επιλέγουµε πατώντας µια φορά το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και στην συνέχεια, Αµέσως µετά το πρόγραµµα επιστρέφει στο παράθυρο νέου µηνύµατος όπου επιλέγουµε αποστολή και το µήνυµα αποστέλλεται µε το επισυναπτόµενο αρχείο στους παραλήπτες. Αν επιθυµούµε περισσότερα από ένα επισυναπτόµενα αρχεία επαναλαµβάνουµε την διαδικασία επισύναψης όσες φορές χρειάζεται.

6 3. Παραλαβή µηνυµάτων στο Outlook Express Για να διαβάσουµε την ηλεκτρονική αλληλογραφία µας από την γραµµή εργαλείων του προγράµµατος επιλέγουµε Αποστολή/Λήψη. Το πρόγραµµα συνδέεται µε τον διακοµιστή και µετά από λίγο εµφανίζει στο κυρίως παράθυρο τα µηνύµατα που έχουµε δεχθεί. Σε αυτό το παράθυρο µπορούµε να πληροφορηθούµε τον αποστολέα, το θέµα του µηνύµατος την ηµεροµηνία και ώρα αποστολής καθώς και αν υπάρχει επισυναπτόµενο αρχείο. Πατώντας το αριστερό πλήκτρο πάνω σε ένα µήνυµα το επιλέγουµε και το περιεχόµενο του µηνύµατος εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης του προγράµµατος. Αν το µήνυµα έχει επισυναπτόµενο αρχείο επιλέγουµε το εικονίδιο της επισύναψης και εµφανίζονται τα αρχεία που επισυνάπτονται. Επιλέγοντας το επισυναπτόµενο που µας ενδιαφέρει εµφανίζεται το παράθυρο όπου επιλέγουµε αν θέλουµε να το ανοίξουµε για εµφάνιση ή να το αποθηκεύσουµε στον δίσκο µας. ΠΡΟΣΟΧΗ: εν ανοίγουµε ποτέ επισυναπτόµενα σε µηνύµατα που δεν γνωρίζουµε τον αποστολέα αλλά ούτε καν αν ο αποστολέας φαίνεται να είναι γνωστός αλλά το περιεχόµενο του µηνύµατος δεν είναι κάτι που περιµέναµε.

7 4. F.A.Q Πως ξέρω ότι το µήνυµα που έστειλα έφτασε στον παραλήπτη? Όταν ένα µήνυµα για κάποιο λόγο δεν φτάσει στον παραλήπτη υπάρχει σχετική ειδοποίηση. Τι είναι τα νούµερα δίπλα στους φακέλους? είχνουν τον αριθµό των µηνυµάτων που δεν έχουν διαβαστεί ακόµα. Για να απαντήσω σε ένα µήνυµα πρέπει να ακολουθήσω την διαδικασία δηµιουργίας µηνύµατος? Όχι. Όταν βλέπουµε ένα µήνυµα µπορούµε αυτόµατα να απαντήσουµε στον αποστολέα επιλέγοντας από την γραµµή εργαλείων Απάντηση και αυτόµατα δηµιουργείτε ένα νέο µήνυµα όπου πρέπει να πληκτρολογήσουµε µόνο την απάντηση, ή Απάντηση σε όλους αν θέλουµε το µήνυµα µας να πάει εκτός από τον αποστολέα και στους παραλήπτες του αρχικού µηνύµατος. Πως στέλνω ένα µήνυµα που έλαβα σε κάποιον τρίτο? Από την γραµµή εργαλείων και έχοντας επιλέξει το µήνυµα που µε ενδιαφέρει επιλέγουµε Προώθηση και στο παράθυρο που ανοίγει πληκτρολογούµαι µόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση (µία ή περισσότερες) που θέλουµε να προωθήσουµε το µήνυµα. Γιατί όταν στέλνω επισυναπτόµενο αρχείο µια εφαρµογή λαµβάνω όπου εµφανίζεται µήνυµα λάθους? Το Π.Σ. σε µια προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κινδύνου από την εξάπλωση των ιών, δεν επιτρέπει την αποστολή ως συνηµµένα µιας κατηγορίας αρχείων. Πως µπορώ να κρατάω αντίγραφα των απεσταλµένων? Από το µενού του προγράµµατος επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές και την καρτέλα Αποστολή. Η επιλογή Αποθήκευση Αντιγράφου πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη Πως σβήνω µηνύµατα που δεν χρειάζοµαι πια? Επιλέγουµε τα µηνύµατα που θέλουµε να σβήσουµε και πατάµε το πλήκτρο delete. Τα µηνύµατα µεταφέρονται στον φάκελο ιαγραµµένα. Για οριστική διαγραφή πατάµε δεξί πλήκτρο ποντικιού πάνω στον φάκελο ιαγραµµένα και επιλέγουµε Άδειασµα Φακέλου. Πως µπορώ να βοηθηθώ αν έχω προβλήµατα στην χρήση του προγράµµατος? Μπορείτε να καλέσετε το HelpDesk του Π.Σ. καθηµερινές από στο

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 1 Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ενότητα 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet EΝΟΤΗΤΑ 4 Η : INTERNET Εισαγωγικά στοιχεία Τι είναι το Internet; Το Internet ( ιαδίκτυο) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail)

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Μέρος 2 ο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Ms Outlook για το Office 2010 Μαρία Ζάππα Κασαπίδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 2 1. Εκκίνηση του προγράμματος 4 1.1 Ρυθμίσεις κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Επικοινωνίες. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης

Τεχνολογίες Επικοινωνίες. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης Κεφάλαιο 11 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Λίστες Αλληλογραφίες Οµάδες Συζήτησης Τεχνολογίες Επικοινωνίες Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook 3 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 1. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E-mail) Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων είναι μια πολύ παλιά απαίτηση. Από τα βάθη της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Οργάνωσης και Διαχείρισης Πληροφοριών. Outlook for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Οργάνωσης και Διαχείρισης Πληροφοριών. Outlook for Windows Το Πρόγραµµα Οργάνωσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Outlook for Windows Φλώρινα, Οκτώβριος 2000 Τι Είναι το Outlook Το πρόγραµµα Outlook for Windows της εταιρείας Microsoft είναι ένα από τα καλύτερα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Μεταξύ των πεδίων έχουµε την δυνατότητα να µετακινούµαστε µε ΤΑΒ, είναι πιο γρήγορο από το ποντίκι. Όπου βλέπουµε το σύµβολο u σηµαίνει ότι δίπλα από το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», 2004-05. Το Internet. Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», 2004-05. Το Internet. Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet Το Internet Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήµιο της

Διαβάστε περισσότερα

http://web.thessaloniki.gr/webmail

http://web.thessaloniki.gr/webmail Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Webmail (Ver 1.0 21-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον Τάσο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP Professional

Windows XP Professional Τα Windows XP professional είναι ένα λειτουργικό σύστηµα (Λ.Σ.) της Microsoft, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, όπως κάθε Λ.Σ., είναι: η οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήµατος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι ο διάδοχος των Windows

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.5. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.5. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ιαχείριση καταλόγων και αρχείων Ενότητα 1.5 ιαχείριση καταλόγων και αρχείων Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να µπορούν:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας Έκδοση 1.0 Ημερομηνία 20/09/2010 Συγγραφέας Υπηρεσία Πληροφορικής & Τεχνολογίας Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα