Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται...19 Πως να διαβάσετε αυτό το βιβλίο...20 Η γλώσσα C++ Ιστορική αναδρομή...21 Τα χαρακτηριστικά της C Βασικές έννοιες του προγραμματισμού...26 Μεταβλητές...26 Σταθερές...28 Εντολές...28 Αναγνωριστικά...29 Φιλοσοφίες και τεχνικές προγραμματισμού...29 Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός...32 Κλάσεις και αντικείμενα (classes and objects)...33 Ενθυλάκωση (Encapsulation)...36 Κληρονομικότητα (Inheritance)...37 Πολυμορφισμός (Polymorphism)...38 Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων...40 Λογικό διάγραμμα...40 Ανικειμενοστρεφής σχεδιασμός - UML...43 Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C Το πρώτο σας πρόγραμμα στη C Η δομή ενός προγράμματος στη C Ο προ-μεταγλωττιστής της C Η οδηγία #include...69 Η οδηγία #define...69

4 H γλώσσα C++ σε βάθος Κεφάλαιο 3: Προετοιμασία για αργότερα...77 Η C++ και η μνήμη...78 Δύο αντικείμενα, μια συνάρτηση και μια εντολή...80 Ολίγη if παρακαλώ...87 Κεφάλαιο 4: Οι βασικοί τύποι δεδομένων της C Ο τύπος δεδομένων int...96 Σταθερές τύπου int...96 Μεταβλητές τύπου int...96 Δυαδικοί αριθμοί Προτεραιότητα τελεστών Ο τύπος δεδομένων float Σταθερές τύπου float Μεταβλητές τύπου float Χρήση δεδομένων τύπου κινητής υποδιαστολής Ο τύπος δεδομένων char Σταθερές τύπου char Μεταβλητές τύπου char Πίνακας ASCII Ο τύπος wchar_t Ο τύπος δεδομένων bool Σταθερές τύπου bool Μεταβλητές τύπου bool Σταθερές και αυτόματη μετατροπή τύπου Απόλυτος προσδιορισμός τύπου σταθερών Κεφάλαιο 5: Εντολές συνθήκης Η εντολή if Η εντολή switch - case Ο τελεστής?

5 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 6: Εντολές αλλαγής ροής και επανάληψης Η "επικίνδυνη" εντολή goto Ο βρόχος while O βρόχος do-while Ο βρόχος for Ο τελεστής "κόμμα" (,) Η εντολή break Η εντολή continue Κεφάλαιο 7: Συναρτήσεις Oρισμός μιας συνάρτησης Συναρτήσεις που επιστρέφουν τιμή Συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν τιμή Παράμετροι συνάρτησης Χρήση συναρτήσεων βιβλιοθήκης Μετατροπή τύπου (type casting) Υπερφόρτωση συναρτήσεων Παράμετροι συνάρτησης με προκαθορισμένες τιμές Υπερφόρτωση συναρτήσεων και ασάφεια Κεφάλαιο 8: Εμβέλεια μεταβλητών Τοπικές μεταβλητές (local variables) Καθολικές μεταβλητές (global variables) Δήλωση τοπικών μεταβλητών σε σύνθετη πρόταση Δήλωση τοπικής μεταβλητής σε βρόχο for Στατικές τοπικές μεταβλητές (static local variables) Κεφάλαιο 9: Δείκτες Μεταβλητές δείκτη (pointer variables) Δήλωση μιας μεταβλητής δείκτη Οι τελεστές & και *

6 H γλώσσα C++ σε βάθος Μέχρι τώρα μάθαμε ότι Η αριθμητική των δεικτών Δείκτες τύπου Void Δείκτης NULL Κεφάλαιο 10: Προχωρημένα θέματα συναρτήσεων Κλήση συνάρτησης με τιμή, με δείκτες και με αναφορά Συναρτήσεις που επιστρέφουν ως τιμή ένα δείκτη Συναρτήσεις που επιστρέφουν ως τιμή μια αναφορά Δείκτες σε συναρτήσεις!!! Εμβόλιμες συναρτήσεις (inline functions) Κεφάλαιο 11: Πίνακες Πίνακες μιας διάστασης Οι πίνακες μιας διάστασης και οι δείκτες Προσοχή Προσοχή!!! Μεταβίβαση ενός πίνακα ως παραμέτρου μιας συνάρτησης Πίνακες χαρακτήρων Συναρτήσεις και πίνακες χαρακτήρων Συναρτήσεις βιβλιοθήκης που εφαρμόζονται σε συμβολοσειρές Αρχική τιμή ενός πίνακα μίας διάστασης Χειρισμός πινάκων μίας διάστασης Πίνακες πολλών διαστάσεων Πίνακες δύο διαστάσεων Πίνακες δύο διαστάσεων και δείκτες Πίνακες δύο διαστάσεων για αποθήκευση σειρών χαρακτήρων Μέγεθος πίνακα Πίνακες δεικτών σε συναρτήσεις

7 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 12: Τύποι δεδομένων οριζόμενοι από το χρήστη Δομές (structures) Μεταβίβαση των μελών μιας δομής σε μια συνάρτηση Μεταβίβαση ολόκληρης της δομής σε συνάρτηση Δείκτες σε δομές Δομές μέσα σε δομές Μέλη εύρους ενός, ή περισσοτέρων, bit (bit fields) Ενώσεις (unions) Απαριθμήσεις (Enumerations) Η χρήση της typedef Κεφάλαιο 13: Κλάσεις και αντικείμενα Τι είναι μια κλάση (class) Τι είναι ένα αντικείμενο (object) Ορισμός μιας κλάσης Ορισμός και χρήση αντικειμένων Δημόσια και ιδιωτικά μέλη μιας κλάσης Συναρτήσεις δόμησης και αποδόμησης Υπερφόρτωση συναρτήσεων-μελών Ανάθεση τιμών σε αντικείμενα Πίνακες από αντικείμενα Κεφάλαιο 14: Προχωρημένα θέματα κλάσεων και αντικειμένων Αντικείμενα ως παράμετροι σε συναρτήσεις Συναρτήσεις που επιστρέφουν αντικείμενα Φίλιες συναρτήσεις μιας κλάσης Δείκτες σε αντικείμενα Στατικά μέλη μιας κλάσης Κεφάλαιο 15: Υπερφόρτωση τελεστών Υπερφόρτωση τελεστών με τη χρήση συναρτήσεων-μελών Υπερφόρτωση τελεστών με τη χρήση συναρτήσεων που δεν είναι μέλη της κλάσης

8 H γλώσσα C++ σε βάθος Κεφάλαιο 16: Κληρονομικότητα Δημιουργία μιας παράγωγης κλάσης Δημόσια (public) πρόσβαση βασικής κλάσης Ιδιωτική (private) πρόσβαση βασικής κλάσης Προστατευμένη (protected) πρόσβαση βασικής κλάσης Συνοψίζοντας Αλλαγή προσδιορισμού πρόσβασης για συγκεκριμένα μέλη Πολλαπλά επίπεδα κληρονομικότητας Κληρονομικότητα και συναρτήσεις δόμησης και αποδόμησης Κεφάλαιο 17: Προχωρημένα θέματα κληρονομικότητας Δείκτες σε παράγωγες κλάσεις Εικονικές συναρτήσεις (virtual functions) Γνήσιες εικονικές συναρτήσεις (pure virtual functions) Κληρονομικότητα πολλών επιπέδων Πολλαπλή κληρονομικότητα (multiple inheritance) Κεφάλαιο 18: Ρεύματα εισόδου & εξόδου της C Προκαθορισμένα αντικείμενα ρευμάτων Οι τελεστές εισαγωγής << και εξαγωγής >> Μορφοποιημένη είσοδος/έξοδος (formatted Ι/Ο) Σημαίες μορφοποίησης (format flags) Χειριστές (manipulators) Μορφοποίηση με συναρτήσεις-μέλη Χειρισμός αρχείων Μορφοποιημένη είσοδος/έξοδος σε αρχεία κειμένου Μη μορφοποιημένη είσοδος/έξοδος σε δυαδικά αρχεία Αρχεία και αντικείμενα Τυχαία προσπέλαση αρχείων Παράμετροι γραμμής εντολής

9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 19: Αναδρομή Κεφάλαιο 20: Αναζήτηση και ταξινόμηση Σειριακή αναζήτηση Δυαδική αναζήτηση (binary search) Ταξινόμηση φυσαλίδας (bubble sort) Ταξινόμηση quick sort Αντικειμενοστρεφής προσέγγιση Ταξινόμηση πίνακα αντικειμένων Κεφάλαιο 21: Δυναμική διαχείριση μνήμης Δυναμική κατανομή μνήμης Αλλαγή στο μέγεθος ενός πίνακα Συναρτήσεις δόμησης και αποδόμησης στις περιπτώσεις δυναμικής κατανομής μνήμης Συναρτήσεις δόμησης αντιγράφου (copy constructors) Ο παλαιός μηχανισμός δυναμικής κατανομής μνήμης Κεφάλαιο 22: Δυναμικές δομές δεδομένων Συνδεδεμένες λίστες Απλά συνδεδεμένη λίστα (simple linked list) Κυκλικά συνδεδεμένη λίστα (circularly linked list) Διπλά συνδεδεμένη λίστα (double linked list) Κυκλικά διπλά συνδεδεμένη λίστα Προσθήκη νέου κόμβου σε μια λίστα Υλοποίηση συνδεδεμένης λίστας στη C Δυαδικά δένδρα Χειρισμός ενός δυαδικού δένδρου Προσθήκη νέου κόμβου Αναζήτηση κόμβου Επίσκεψη ενός δυαδικού δέντρου Διαγραφή κόμβου από το δυαδικό δέντρο Υλοποίηση της δομής δυαδικού δένδρου

10 H γλώσσα C++ σε βάθος Κεφάλαιο 23: Πρότυπα, εξαιρέσεις και χώροι ονομάτων Πρότυπα συναρτήσεων και κλάσεων Πρότυπα συναρτήσεων (function templates) Πρότυπα κλάσεων (class templates) Εξαιρέσεις Γενικά Ο χειρισμός εξαιρέσεων της C Συνοψίζοντας Χώροι ονομάτων Κεφάλαιο 24: Μια ματιά στη καθιερωμένη βιβλιοθήκη προτύπων Τι είναι η καθιερωμένη βιβλιοθήκη προτύπων STL; Η κλάση string Διαχείριση αντικειμένων της κλάσης string Strings ως ρεύματα εισόδου/εξόδου Αποδέκτες, αλγόριθμοι και επαναλήπτες Αποδέκτες Επαναλήπτες (iterators) Αλγόριθμοι Αλγόριθμοι και αντικείμενα συναρτήσεων Διανύσματα (vectors) Λίστες (lists) Χάρτες (maps) Συμβατότητα αλγορίθμων, επαναληπτών και αποδεκτών Για κάτι περισσότερο Παράρτημα Α: Επιλεγμένες συναρτήσεις βιβλιοθήκης της C Αρχείο κεφαλίδας <cctype> Αρχείο κεφαλίδας <cstdlib> Αρχείο κεφαλίδας <cstring> Αρχείο κεφαλίδας <cmath>

11 Περιεχόμενα Παράρτημα Β: Το ολοκληρωμένο περιβάλλον του DEV C Εγκατάσταση του DEV C Οι βασικές λειτουργίες του DEV C Βιβλιογραφία Βιβλιογραφικές πηγές Αναφορές στο διαδίκτυο Ευρετήριο

12 H γλώσσα C++ σε βάθος Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Μια από τις καθημερινές μου συνήθειες είναι να φτιάχνω τον πρωινό μου καφέ. Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λίγο αυτή τη διαδικασία. Η πρώτη ύλη που διαθέτουμε (τα δεδομένα μας) είναι ο καφές, η ζάχαρη, το νερό και το γάλα, αποθηκευμένα στα ντουλάπια και στο ψυγείο της κουζίνας μας. Εμείς παίρνουμε τα υλικά που χρειαζόμαστε με απευθείας πρόσβαση στους αποθηκευτικούς μας χώρους και κάνουμε την απαραίτητη επεξεργασία για να φτιάξουμε τον καφέ μας. Ο συγκάτοικός μας έχει και αυτός πρόσβαση στα ίδια υλικά και φτιάχνει και αυτός τον καφέ του ακολουθώντας την ίδια ή διαφορετική διαδικασία. Παρατηρούμε ότι με την παραπάνω διαδικασία... Τα υλικά μας (δεδομένα) είναι εκτεθειμένα στον οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στους αποθηκευτικούς μας χώρους (ντουλάπια, ψυγείο). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει αλόγιστη χρήση των υλικών ακόμη και για διαφορετικό σκοπό (π.χ. να ξοδέψουμε ζάχαρη και γάλα για την κατασκευή ενός κέϊκ). Η επεξεργασία των υλικών για την κατασκευή του καφέ δεν είναι αυτοματοποιημένη και ο καθένας μπορεί να ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Αν αλλάξει ο χώρος που αποθηκεύουμε τα υλικά (π.χ. τα βάλουμε σε άλλο ντουλάπι), πρέπει να αλλάξουμε και τη διαδικασία επεξεργασίας ώστε να τα παίρνουμε από το νέο αποθηκευτικό χώρο. Στην περίπτωση που θέλουμε να φτιάχνουμε διαφορετικά είδη καφέ (π.χ. καπουτσίνο, φραπέ, εσπρέσο), θα πρέπει κάθε φορά να χρησιμοποιούμε διαφορετική διαδικασία επεξεργασίας. Αν θελήσουμε να φτιάξουμε καφέ όχι στο σπίτι μας αλλά σε έναν άλλο χώρο, θα πρέπει αρχικά να μάθουμε πού είναι τα υλικά μας (τα δεδομένα μας), ενώ ίσως χρειαστεί να τροποποιήσουμε τη διαδικασία κατασκευής του καφέ ανάλογα με τις δυνατότητες του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, διαφορετική διαδικασία θα ακολουθήσουμε για να ζεστάνουμε το νερό ανάλογα με το αν ο χώρος διαθέτει υγραέριο, ηλεκτρική κουζίνα, ή φούρνο μικροκυμάτων. 32

13 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Μετά από αρκετό καιρό υπομονής, η κατάσταση δεν πήγαινε άλλο. Πότε ανακάλυπτα την τελευταία στιγμή ότι τελείωσε ο καφές γιατί τον είχε χρησιμοποιήσει ο συγκάτοικος μου, πότε η ζάχαρη γιατί έκανε γλυκό η φίλη μου, πότε δεν έβρισκα καθόλου τα υλικά γιατί αποφάσισε η καθαρίστρια να τα βάλει σε διαφορετικό ντουλάπι. Και δε φτάνουν όλα αυτά, κάθε φορά ο καφές ήταν διαφορετικός, είτε γιατί έπεφτε λίγο περισσότερη ζάχαρη, είτε γιατί δεν υπολόγιζα σωστά το γάλα! Σκεφτόμουνα λοιπόν, μήπως υπάρχει κάποιο αντικείμενο που να φτιάχνει καφέ και να με βγάλει από όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι αποφάσισα να αγοράσω μια μηχανή για καφέ και αμέσως όλα μου τα προβλήματα λύθηκαν. Τα υλικά πλέον ήταν μέσα στη μηχανή. Κανείς δεν είχε πρόσβαση σε αυτά και κανείς δε διανοείτο να διαρρήξει τη μηχανή για να βγάλει λίγο καφέ ή ζάχαρη. Ποτέ πια δε χρειάστηκε να ψάχνω πού είναι ο καφές, η ζάχαρη, ή το γάλα η δε μηχανή από μόνη της με ειδοποιούσε όταν κόντευαν να τελειώσουν τα υλικά που περιέχει. Κάθε φορά απλά πατούσα το κουμπί και ο καφές γινόταν χωρίς ιδιαίτερο κόπο και, το κυριότερο, πάντα με τις ίδιες αναλογίες. Η μηχανή είχε τη δυνατότητα να φτιάχνει καφέ διαφόρων ειδών. Εγώ απλά πατούσα το σωστό κουμπί χωρίς να με απασχολεί η διαφορετική διαδικασία που ακολουθούσε η μηχανή για να φτιάξει τον καφέ που ζήτησα. Και φυσικά όταν πήγαινα σε κάποιο άλλο χώρο, απλά έπαιρνα τη μηχανή μαζί μου ή φρόντιζα να υπάρχει μια ακριβώς ίδια. Συγχαρητήρια, μόλις αντιληφθήκατε τις βασικές αρχές και τα πλεονεκτήματα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Κλάσεις και αντικείμενα (classes and objects) Παρατηρούμε ότι από τη στιγμή που αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε (ή να αγοράσουμε) ένα αντικείμενο (καφετιέρα) το οποίο έκανε τη εργασία που μέχρι τώρα υλοποιούσαμε με αποσπασματικές διαδικασίες, λύθηκαν τα περισσότερα προβλήματα που είχαμε. 33

14 H γλώσσα C++ σε βάθος Μήπως λοιπόν η καλύτερη προσέγγιση και στην κατασκευή των προγραμμάτων βρίσκεται στη χρήση αντικειμένων; Τα προγράμματα με τις παραδοσιακές, διαδικαστικές, τεχνικές προγραμματισμού, ρίχνουν το βάρος περισσότερο στις διαδικασίες παρά στα δεδομένα. Ας επισημάνουμε επίσης ότι ο φυσικός και ο τεχνητός κόσμος στον οποίο ζούμε είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία του αντικειμενοστρεφούς παρά του διαδικαστικού προγραμματισμού. Οι κλάσεις (classes) και τα αντικείμενα (objects) είναι έννοιες πάνω στις οποίες βασίζεται όλη η φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά των γλωσσών αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Η κλάση (class) είναι μια έννοια η οποία προσδιορίζει μια κατηγορία αντικειμένων και ταυτόχρονα περιγράφει τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Π.χ. η κλάση "Καφετιέρα" περιγράφει μια κατηγορία συσκευών για την κατασκευή καφέ. Σχήμα 1.3 Παράδειγμα κλάσης - η κλάση "Καφετιέρα" 34

15 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Όλα τα αντικείμενα αυτής της κλάσης έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Π.χ. όλες οι καφετιέρες έχουν χώρο για νερό, καφέ, γάλα και ζάχαρη. Επίσης όλες διαθέτουν λειτουργία για να φτιάξουν καφέ σκέτο, γλυκό ή μέτριο. Ένα αντικείμενο (object) μιας κλάσης έχει όλα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της κλάσης στην οποία ανήκει. Ένα αντικείμενο λέμε ότι αποτελεί ένα "στιγμιότυπο" (instance) μιας κλάσης. Μία κλάση δεν αναφέρεται σε κανένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά είναι μια γενική έννοια που προσδιορίζει μια κατηγορία αντικειμένων. Π.χ. η κλάση "Αυτοκίνητο" δεν αναφέρεται σε κανένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αλλά αποτελεί μια έννοια που προσδιορίζει μια κατηγορία οχημάτων. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται πιο αναλυτικά η κλάση "Καφετιέρα" και δύο αντικείμενα που ανήκουν σε αυτή την κλάση. Σχήμα 1.4 Αντικείμενα μιας κλάσης - αντικείμενα της κλάσης "Καφετιέρα" 35

16 H γλώσσα C++ σε βάθος Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κλάση προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά, χρώμα, μέγεθος, ποσότητες νερού, ζάχαρης, καφέ και γάλακτος που θα έχουν τα αντικείμενα χωρίς όμως να αναφέρονται συγκεκριμένες τιμές. Παρατηρούμε ότι τα δύο αντικείμενα της κλάσης έχουν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά με συγκεκριμένες τιμές το καθένα. Επίσης στην κλάση "Καφετιέρα" ο- ρίζονται και οι λειτουργίες που θα επιτελούν τα αντικείμενα αυτής της κλάσης: Φτιάξιμο καφέ τριών ειδών (σκέτος, μέτριος, γλυκός), γέμισμα της καφετιέρας με υλικά (καφέ, ζάχαρη, κ.λπ.), καθώς και έλεγχος για επάρκεια υλικών. Ενθυλάκωση (Encapsulation) Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες ενός α- ντικειμένου μπορεί να είναι εκτεθειμένα στον χρήστη ώστε να μπορεί να αλλάξει άμεσα τις τιμές τους ή να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Μπορεί δηλαδή να αλλάξει την ποσότητα του "Νερού" και να ενεργοποιήσει την λειτουργία του "Ελέγχου". Η χρήση των κλάσεων και των αντικειμένων δίνει επίσης τη δυνατότητα να "αποκρύψουμε" μερικά από τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες ενός αντικειμένου ώστε ο χρήστης να μην έχει άμεση πρόσβαση σε αυτά. Π.χ. φανταζόμαστε αυτή τη δυνατότητα σαν ένα κάλυμμα το οποίο απαγορεύει την πρόσβαση στους α- ποθηκευτικούς χώρους των υλικών και στο κουμπί της λειτουργίας "Έλεγχος". Σε αυτή την περίπτωση, η πλήρωση των υλικών μπορεί να γίνεται από τη λειτουργία "Γέμισμα" και ο έλεγχος να γίνεται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να τον ενεργοποιήσουμε άμεσα από το αντίστοιχο κουμπί. H Ενθυλάκωση δίνει τη δυνατότητα στις γλώσσες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού να ομαδοποιούν και να αποκρύπτουν δεδομένα και διαδικασίες των αντικειμένων. 36

17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Κληρονομικότητα (Inheritance) Η κληρονομικότητα (inheritance) είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Μια κλάση μπορεί να παράγεται από μια άλλη κλάση (τη βασική) και ταυτόχρονα να κληρονομεί τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της. Στη νέα κλάση (παράγωγη) μπορεί να οριστούν επιπλέον χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Σχήμα 1.5 Παράδειγμα κληρονομικότητας με την κλάση "Καφετιέρα" Στο παραπάνω σχήμα, η κλάση "Μηχανή Καπουτσίνο" παράγεται από τη βασική κλάση "Καφετιέρα". Στη νέα παράγωγη κλάση ορίζεται ως επιπλέον χαρα- 37

18 H γλώσσα C++ σε βάθος κτηριστικό η ποσότητα της σαντιγί (απαραίτητη για την κατασκευή καπουτσίνο) και ως επιπλέον λειτουργία η δυνατότητα της μηχανής να φτιάχνει καπουτσίνο με πάτημα του ανάλογου κουμπιού. Κληρονομικότητα (inheritance) είναι η δυνατότητα παραγωγής μιας νέας κλάσης από μια υπάρχουσα κλάση (βασική). Η νέα κλάση (παράγωγη) κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της βασικής κλάσης, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να ορίσει δικά της επιπλέον χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Πολυμορφισμός (Polymorphism) Ας υποθέσουμε ότι κατασκευάζουμε μια "έξυπνη" καφετιέρα η οποία ανάλογα με το βότανο και τα άλλα υλικά που τις βάζουμε φτιάχνει το αντίστοιχο ρόφημα. Για παράδειγμα, αν της βάλουμε τσάι, θα φτιάξει τσάι αν της βάλουμε Ελληνικό καφέ, θα φτιάξει Ελληνικό καφέ αν της βάλουμε και σαντιγί, θα το καταλάβει μόνη της και θα φτιάξει καπουτσίνο. Κάθε φορά η καφετιέρα ακολουθεί διαφορετική διαδικασία για να φτιάξει το κατάλληλο ρόφημα. Αυτό δεν απασχολεί καθόλου τον χρήστη, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να πατάει το κουμπί (λειτουργία) ρόφημα. Έτσι η καφετιέρα μας, ανάλογα με τα υλικά που της βάζουμε, ακολουθεί διαφορετική διαδικασία, άγνωστη για τον χρήστη για να μας φτιάξει το κατάλληλο ρόφημα. Η τεχνική για να κατασκευάσουμε μια τέτοια καφετιέρα λέγεται Πολυμορφισμός. Πολυμορφισμός (polymorphism) είναι η δυνατότητα που παρέχουν οι αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού στα αντικείμενα ώστε να συμπεριφέρονται διαφορετικά, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Επίσης ο πολυμορφισμός δίνει τη δυνατότητα σε οντότητες που έχουν συγκεκριμένη λειτουργία να την διαφοροποιήσουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης 38

19 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή τους. Γνωρίζουμε τη χρήση του συν (+) ως τελεστή της πρόσθεσης. Μπορούμε να φανταστούμε τη χρήση του + για να προσθέσουμε αντικείμενα, π.χ. δύο καφετιέρες; Βέβαια ΟΧΙ, διότι γνωρίζουμε ότι ο τελεστής + ορίζεται και χρησιμοποιείται μόνο για την πρόσθεση αριθμητικών δεδομένων. Όμως οι αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού μας δίνουν την δυνατότητα να αλλάξουμε τη συνήθη χρήση ενός τελεστή και να τον αναγκάσουμε να επιτελέσει διαφορετική λειτουργία ανάλογα με τα αντικείμενα στα οποία εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε ότι όταν ο τελεστής + εφαρμόζεται σε αντικείμενα της κλάσης "Καφετιέρα", θα προσθέτει τις ποσότητες των υλικών, τα μεγέθη των συσκευών, και θα βγάζει ένα ενδιάμεσο χρώμα (μεταξύ των χρωμάτων των δύο συσκευών). Επομένως η πράξη Philips + AEG θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα νέο αντικείμενο (π.χ. το ΝΕW) της ίδιας κλάσης "Καφετιέρα" με ποσότητες υ- λικών το άθροισμα των ποσοτήτων των αντίστοιχων υλικών των αντικειμένων Philips και AEG, με μέγεθος το άθροισμα των μεγεθών και με ένα ενδιάμεσο χρώμα. Σχήμα 1.6 Υπερφόρτωση του τελεστή + για την κλάση "Καφετιέρα" Η δυνατότητα που μας παρέχουν οι αντικειμενοστρεφείς γλώσσες, να αλλάζουμε τη συμπεριφορά των τελεστών ανάλογα με τα αντικείμενα στα οποία εφαρμόζονται, καλείται υπερφόρτωση τελεστών. Η υπερφόρτωση τελεστών (operator overloading) είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό του πολυμορφισμού. 39

20 H γλώσσα C++ σε βάθος Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων Είναι προφανές ότι το γράψιμο ενός προγράμματος προϋποθέτει τη γνώση του αντικειμένου στο οποίο θα αναφέρεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα απευθύνεται σε οδοντίατρους, θα πρέπει καταρχήν να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ένας οδοντίατρος, τι απαιτήσεις έχει, τι πληροφορίες θέλει να κρατάει για τους ασθενείς του κ.λπ. Αυτό το στάδιο, κατά το οποίο εμείς ουσιαστικά "μαθαίνουμε" τον τρόπο δουλειάς του οδοντίατρου διακρίνοντας και κατανοώντας τα επιμέρους απλούστερα τμήματα από τα οποία αποτελείται η εργασία του, λέγεται ανάλυση. Μετά το στάδιο της ανάλυσης ακολουθεί το στάδιο του σχεδιασμού. Στο στάδιο αυτό μπορούμε, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, να προτείνουμε νέους καλύτερους τρόπους εργασίας ή ακόμη και νέες δυνατότητες. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός δεν έχουν απαραίτητα άμεση σχέση με τον προγραμματισμό, αλλά χρησιμοποιούνται ως αναγκαία εργαλεία για τη σωστή και επαγγελματική κατάστρωση προγραμμάτων. Λογικό διάγραμμα Στα στάδια της ανάλυσης και του σχεδιασμού ο αναλυτής χρησιμοποιεί, εκτός των άλλων "εργαλείων" του, γεωμετρικά σχήματα για να δώσει μια εικόνα της λειτουργίας του υπό μελέτη συστήματος. Η σχηματική αυτή απεικόνιση ενός συστήματος καλείται λογικό διάγραμμα ή διάγραμμα ροής (flow chart). Σε αυτό το βιβλίο χρησιμοποιείται συχνά το λογικό διάγραμμα για να επεξηγηθεί η λειτουργία µιας διαδικασίας ή ενός προγράμματος. Τα γεωμετρικά σχήματα που χρησιμοποιούνται σε ένα λογικό διάγραμμα είναι καθορισμένα και κάθε ένα δείχνει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Κάθε σχήμα αντιστοιχεί σε μια κατηγορία διαδικασίας του υπό μελέτη συστήματος. Για παράδειγμα, ο ρόμβος δείχνει έλεγχο, ενώ το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο επεξεργασία. Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται τα σχήματα που συνήθως χρησιμοποιούνται σε ένα λογικό διάγραμμα. 40

21 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Γεωμετρικό σχήμα Λειτουργία Αρχή/Τέλος διαδικασίας Επεξεργασία Έλεγχος Είσοδος/Έξοδος πληροφοριών Μεταφορά ελέγχου Σχήμα 1.7 Τα σχήματα του λογικού διαγράμματος Μέσα σε κάθε γεωμετρικό σχήμα περιγράφεται με απλά λόγια η διαδικασία που εκτελείται. Στη διαδικασία του ελέγχου είναι δυνατές μόνο δύο αποφάσεις: Ναι ή Όχι. Ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, το διάγραμμα ροής μας οδηγεί σε διαφορετικό παρακλάδι του. Οχι Ναι 41

22 H γλώσσα C++ σε βάθος Το επόμενο λογικό διάγραμμα δείχνει τη διαδικασία που ακολουθείται όταν κάποιος καλεί το ασανσέρ μέχρι να πάει στον όροφο που τον ενδιαφέρει. Αναμφίβολα υπάρχουν πολλές εκδοχές για το σύστημα αυτό. Το λογικό διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει εποπτικά τη λειτουργία της συγκεκριμένης διαδικασίας. Σχήμα 1.8 Το λογικό διάγραμμα της διαδικασίας κλήσης ενός ασανσέρ Το λογικό διάγραμμα ενός προβλήματος δεν καθορίζεται μονοσήμαντα. Μπορεί να είναι από εντελώς επιγραμματικό ως πολύ αναλυτικό, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. 42

23 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Το λογικό διάγραμμα είναι ανεξάρτητο από τον προγραμματισμό. Χρησιμοποιείται συχνά για να μπορέσουμε να απεικονίσουμε τη λογική ενός προγράμματος πριν αρχίσουμε να το αναπτύσσουμε. Το λογικό διάγραμμα βοηθάει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε τη λύση. Δεν είναι απαραίτητο να φτιάχνουμε λογικό διάγραμμα πριν αρχίσουμε την ανάπτυξη ενός προγράμματος. Όμως το βέβαιο είναι ότι, αν δεν είμαστε σε θέση να φτιάξουμε το λογικό διάγραμμα ενός προγράμματος, είναι αδύνατο να φτιάξουμε το πρόγραμμα και να δουλεύει σωστά. Σε ένα λογικό διάγραμμα ποτέ δεν αναφέρουμε εντολές κάποιας γλώσσας προγραμματισμού, αλλά περιγράφουμε τις διαδικασίες με απλά λόγια. Το λογικό διάγραμμα πρέπει να είναι τόσο αναλυτικό ώστε να είναι εμφανείς οι διαδικασίες που πρέπει να δείξουμε, και τόσο γενικό ώστε να μην υπεισέρχεται σε άχρηστες λεπτομέρειες. Όταν σε ένα λογικό διάγραμμα οι διαδικασίες δεν είναι συγκεκριμένου τύπου (π.χ. έλεγχος, είσοδος/έξοδος) τότε χρησιμοποιούμε μόνο το σχήμα της επεξεργασίας (ορθογώνιο) και το διάγραμμα σε αυτή την περίπτωση λέγεται διάγραμμα block. Ανικειμενοστρεφής σχεδιασμός - UML Το λογικό διάγραμμα δίνει τη δυνατότητα άριστης απεικόνισης της λύσης ενός προβλήματος, δεν είναι όμως ο ιδανικός τρόπος για την αναπαράσταση πολύπλοκων εφαρμογών καθώς και οντοτήτων που χρησιμοποιεί η αντικειμενοστρεφής σχεδίαση προγραμμάτων. Η γλώσσα UML έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στην ανάπτυξη και μοντελοποίηση αντικειμενοστρεφών εφαρμογών. Η UML (Unified Modeling Language) είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης, η οποία μέσω συγκεκριμένων στοιχείων και διαγραμμάτων μας δίνει τη δυνατότητα να απεικονίσουμε πολύπλοκες εφαρμογές. Η χρήση της UML βοηθάει στην επικοινωνία των ομάδων εργασίας για την ανάπτυξη ενός συστήματος, στην παραπέρα ανάπτυξή του, αλλά και στην τελική του αξιολόγηση. Δεν είναι στους στόχους του παρόντος βιβλίου η κάλυψη της UML, η οποία ούτως ή άλλως θα απαιτούσε ένα βιβλίο από μόνη της. Στη Βιβλιογραφία (σελ. 827) θα βρείτε αναφορές για τη UML τόσο σε βιβλία όσο και στο Διαδίκτυο. 43

24 H γλώσσα C++ σε βάθος Παραδείγματα Π1.1 Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στο οποίο κάποιος βάζει έναν τυχαίο αριθμό στο μυαλό του και εμείς προσπαθούμε να τον βρούμε. Λέμε συνέχεια αριθμούς στον παίκτη και αυτός μας απαντά αν ο κρυφός α- ριθμός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. Το παιχνίδι τελειώνει μόλις βρούμε τον αριθμό. Το λογικό διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία του παιχνιδιού. Μια μικρή παραλλαγή του παιχνιδιού, στην ο- ποία μόλις βρεθεί ο α- ριθμός ο παίκτης μας ρωτάει αν θέλουμε να ξαναπαίξουμε, φαίνεται στο διπλανό λογικό διάγραμμα. Στην περίπτωση που α- παντήσουμε ΝΑΙ, τότε ο παίκτης βάζει έναν άλλο αριθμό στο μυαλό του και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Στην περίπτωση που απαντήσουμε αρνητικά το παιχνίδι σταματάει. 44

25 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Π1.2 Η διαδικασία, που φαίνεται στο διπλανό λογικό διάγραμμα, ζητάει συνέχεια αριθμούς και εμφανίζει στο τέλος το συνολικό τους άθροισμα. Η διαδικασία σταματάει όταν δοθεί ο αριθμός 0. Σκεφτείτε τις τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν ώστε η διαδικασία να σταματάει όταν δοθούν 100 αριθμοί. Ανασκόπηση Κεφαλαίου 1 Η C++ είναι μια αντικειμενοστρεφής μεταγλωττιζόμενη γλώσσα τα χαρακτηριστικά της οποίας ευνοούν τον τμηματικό προγραμματισμό. Στη C++ αρκετές λειτουργίες υλοποιούνται από τα αντικείμενα και στις συναρτήσεις βιβλιοθήκης που τη συνοδεύουν. Τα διαφορετικά είδη δεδομένων που μπορεί να χειριστεί μια γλώσσα λέγονται τύποι δεδομένων. Μια μεταβλητή είναι το όνομα μιας θέσης μνήμης, της οποίας η τιμή μπορεί να μεταβάλλεται. Ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός βασίζεται στη "μοντελοποίηση" του προβλήματος χρησιμοποιώντας αντικείμενα. Κάθε αντικείμενο ανήκει σε μια κλάση η οποία προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού είναι η ενθυλάκωση, η κληρονομικότητα και ο πολυμορφισμός. Το λογικό διάγραμμα είναι ένας εποπτικός τρόπος παρουσίασης μιας διαδικασίας ή ενός προγράμματος και συμβάλλει στην κατανόησή του. H UML αντίστοιχα είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης, η οποία έχει εφαρμογή στον σχεδιασμό αντικειμενοστρεφών πολύπλοκων συστημάτων. 45

26

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον Στοιχεία γραφικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Β Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου"

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου" Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Χ. Οικονομάκος 1 Κεφάλαιο 1: Τεχνολογίες Λογισμικού Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα

Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα Σπουδαστής: Γεώργιος Μιχάλης 17/11/2011 Επιβλέπων Δρ. Νικόλαος Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java Σημειώσεις Σεμιναρίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ... 6 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 7 1.4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕΜ 561) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Γιαγλής Γεώργιος ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ

Γιαγλής Γεώργιος ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ Γιαγλής Γεώργιος ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ τίτλος: Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Η/Υ συγγραφέας: Γιαγλής Γεώργιος 2011 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43 Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες... 23 Ενημερώστε μας!... 25 Το CD του βιβλίου... 27 Τι περιλαμβάνεται στο CD... 27 Δείγματα εφαρμογών... 28 Χρήση του CD... 29 Απαιτήσεις συστήματος... 29 Πληροφορίες τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής.

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Παράρτηµα Ρεθύµνου Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σηµειώσεις Μαθήµατος Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Χρυσούλα Αλεξανδράκη - Ρέθυµνο 2009 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα