Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου"

Transcript

1 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου «ιακήρυξη και πρόγραµµα δράσης της Βιέννης» Η παγκόσµια συνδιάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα αναγνωρίζει και δηλώνει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα απορρέουν από την αξιοπρέπεια και την αξία που είναι εγγενής στην προσωπικότητα του ανθρώπου, ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι το υποκείµενο των δικαιωµάτων του και των θεµελιωδών ελευθεριών του και ως εκ τούτου πρέπει να επωφελείται πλήρως και να συµµετέχει ενεργώς στην πραγµάτωση όλων αυτών των δικαιωµάτων. Υπογραµµίζει την υποχρέωση όλων των κρατών να προάγουν και να ενθαρρύνουν το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, φυλής, γλώσσας ή θρησκείας. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων θα διαδραµατίσει η δηµοκρατία. Η δηµοκρατία στηρίζεται στην ελευθέρως εκφραζόµενη βούληση των λαών να ορίζουν το πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σύστηµά τους και να συµµετέχουν πλήρως σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής. Σ αυτό το πλαίσιο, η προαγωγή και η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πρέπει να είναι οικουµενική και να µην υπόκειται σε κανέναν περιορισµό. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να υποστηρίζει την ενίσχυση και προαγωγή της δηµοκρατίας, της ανάπτυξης και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων σε όλο τον κόσµο. Παράλληλα, ο άνθρωπος είναι το κεντρικό υποκείµενο της ανάπτυξης. Ενώ η ανάπτυξη διευκολύνει την απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η απουσία ανάπτυξης δεν µπορεί να προβάλλεται, για να νοµιµοποιήσει τον περιορισµό τους, που αναγνωρίζονται διεθνώς. Τα κράτη πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους, για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και να εξαλείψουν τα εµπόδια στα οποία προσκρούει. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να προάγει την ουσιαστική διεθνή συνεργασία για την πραγµάτωση του δικαιώµατος της ανάπτυξης και την εξάλειψη των εµποδίων στα οποία προσκρούει. Για να υπάρχει συνεχής πρόοδος απαιτείται αποτελεσµατική αναπτυξιακή πολιτική σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ισότιµες οικονοµικές σχέσεις και ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, πρέπει να ενισχυθούν οι εθνικοί και διεθνείς οργανισµοί και τα προγράµµατα για την προστασία των παιδιών. Είναι επιβεβληµένη η προστασία κυρίως των κοριτσιών, των εγκαταλειµµένων παιδιών, των παιδιών του δρόµου, των παιδιών που είναι θύµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένης της παιδικής πορνογραφίας, παιδικής πορνείας ή πώλησης οργάνων, των παιδιών που είναι θύµατα νόσων, των παιδιών προσφύγων, καθώς και των παιδιών που υποφέρουν από ασιτία, ξηρασία και άλλες καταστάσεις ανάγκης. Πρωταρχικός, λοιπόν, στόχος της δραστηριότητας του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου είναι η εφαρµογή της Συνθήκης για τα ικαιώµατα των παιδιών. ΘΕΜΑΤΑ Α) Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σ ένα κείµενο λέξεων. (25 µονάδες)

2 Β) 1. Σε µία παράγραφο λέξεων να σχολιάσετε τη σχέση δηµοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. ( 10 µονάδες) 2. Στην τελευταία παράγραφο να εντοπίσετε : α) τα δοµικά µέρη β) τον τρόπο ανάπτυξης γ) γ) τον τρόπο πειθούς που κυριαρχεί ( 5 µονάδες ) 3. Να βρείτε τη συλλογιστική πορεία του επιχειρήµατος που λανθάνει στη δεύτερη παράγραφο και να ελέγξετε την ορθότητά του. (5 µονάδες) 4. Για κάθε µια από τις ακόλουθες λέξεις να βρείτε ένα συνώνυµο και ένα αντώνυµο: ανάπτυξη, θεµελιωδών, εξάλειψη, προάσπιση, αποτελεσµατική (5 µονάδες) Γ) Παραγωγή λόγου : Οι µαθητικές κοινότητες των Λυκείων της πόλης σας διοργανώνουν ένα διήµερο ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης και προβληµατισµού των πολιτών σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις παραβιάσεις τους. Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης και ως εκπρόσωπος του σχολείου σας να κάνετε µια εισήγηση αναφερόµενοι στα αίτια της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωµάτων στην εποχή µας και στο ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν οι νέοι απέναντι στη δυσάρεστη αυτή σύγχρονη πραγµατικότητα. (περίπου 600 λέξεις) (50 µονάδες) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Το κείµενο αποτελεί µέρος της διακήρυξης της Βιέννης που στόχο έχει την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Πιο συγκεκριµένα η διακήρυξη αναγνωρίζει αναφαίρετα δικαιώµατα και απαραβίαστες ελευθερίες του ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα τονίζει το χρέος του να γίνει αρωγός και συµπαραστάτης στον αγώνα της πραγµάτωσης και διασφάλισής τους. Η δηµοκρατία θα αποτελέσει τη βασική προϋπόθεση, ώστε ο σεβασµός των δικαιωµάτων όχι µόνο να καταστεί επιβεβληµένη αρχή αλλά και οικουµενικά ισχύουσα αρχή. Η διεθνής συνεργασία και η οικονοµική ανάπτυξη θα εντείνουν την επίτευξη του στόχου που θα πάρει σάρκα και οστά µόνο, αν καταφέρει ανάµεσα στα άλλα να πατάξει την κακοποίηση και εκµετάλλευση των απροστάτευτων ανά τον κόσµο παιδιών. Β)1. Η δηµοκρατία αποτελεί αναντίρρητα βασική προϋπόθεση για την προάσπιση των ελευθεριών του ανθρώπου. Τις ελευθερίες αυτές κατοχυρώνει η διακήρυξη των ικαιωµάτων της Βιέννης, για να διασφαλίσει ανάµεσα στα άλλα και τη δυνατότητα προσωπικής ευηµερίας. Θα ήταν άδικο και απάνθρωπο να υπάρχουν περιορισµοί όσον αφορά το δικαίωµα του ανθρώπου στη ζωή. Το τελευταίο µπορεί να κατοχυρωθεί µόνο µέσα σ ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, αφενός γιατί αποτελεί την αρτιότερη µορφή πολιτειακής οργάνωσης και αφ ετέρου επειδή συνθέτει και πραγµατώνει δύο κορυφαίες αξίες, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη και δηµιουργεί τις προσφορότερες συνθήκες για την πρόοδο και την ευδαιµονία ατόµων και κοινωνιών. Συνετό λοιπόν θα ήταν να θωρακίσουµε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να τα προασπίσουµε στο όνοµα της δηµοκρατίας. 2. α)θεµατική πρόταση: «τέλος πρέπει των παιδιών»

3 Σχόλια : «είναι επιβεβληµένη.. καταστάσεις ανάγκης» Κατακλείδα «πρωταρχικός των παιδιών» β) αιτιολόγηση γ) επίκληση στο συναίσθηµα 3) παραγωγικός συλλογισµός: «η δηµοκρατία αλληλοενισχύονται» (1 η προκείµενη), «η προαγωγή οικουµενική» (2 η προκείµενη), «άρα η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενισχύσει την οικουµενικότητα της δηµοκρατίας» (συµπέρασµα). Το επιχείρηµα είναι έγκυρο, αληθές και άρα ορθό. 4)πρόοδος / οπισθοδρόµηση βασικών / ανούσιων αφανισµός / εµφάνιση υπεράσπιση / παραβίαση καρποφόρα / ατελέσφορη Γ) Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συµπολίτες, νοµίζω δε θ απείχε πολύ απ την πραγµατικότητα κάποιος αν υποστήριζε ότι οι σύγχρονες κοινωνίες µοιάζουν µ ένα θέατρο του παραλόγου, ιδιαίτερα στο ζήτηµα που κουβεντιάζουµε. Όλοι µας µπορούµε ν αντιληφθούµε τη σηµασία που αποδίδουν οι σύγχρονες κοινωνίες στ ανθρώπινα δικαιώµατα. Η συνταγµατική τους κατοχύρωση, οι διεθνείς οργανισµοί που είναι επιφορτισµένοι µε την προστασία τους αλλά και η µεγάλη ηθικοπνευµατική πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών αποτελούν ισχυρότατα τεκµήρια αλλά και εχέγγυα της διάθεσής µας να ζήσουµε σε κοινωνικά περιβάλλοντα µε αρµονία, γαλήνη και προπαντός ισοτιµία. Η ελπίδα αυτή όµως συνθλίβεται βάναυσα. Όλοι οι αγώνες των λαών για την κατοχύρωση και την εφαρµογή των ανθρώπινων δικαιωµάτων φαντάζουν σήµερα ατελέσφοροι. Η περιθωριοποίηση, οι διακρίσεις και η εκµετάλλευση ανθρώπων και οµάδων είναι η καθηµερινή πραγµατικότητα. Το δικαίωµα στη µόρφωση, οι ίσες ευκαιρίες και η ιδιωτική ζωή έχουν γίνει µαγική εικόνα. Ακόµη χειρότερα οι διώξεις των πολιτικών φρονηµάτων, η στέρηση των ατοµικών και συλλογικών ελευθεριών ακόµη και οι πόλεµοι είναι στην πρώτη γραµµή της καθηµερινής ειδησεογραφίας. Και ας µη γελιόµαστε. Αυτά δε συµβαίνουν µόνο σε τριτοκοσµικές χώρες. Συµβαίνουν και στις πιο αναπτυγµένες, δίπλα µας, στη γειτονιά µας. Τα παιδιά µάλιστα φαίνεται ν αποτελούν τον πιο αγαπηµένο στόχο των απανταχού επιβουλευτών της ανθρώπινης ελευθερίας. Ο προβληµατισµός για τα φαινόµενα αυτά γίνεται ολοένα και πιο έντονος και οι φωνές αγωνίας και αγανάκτησης πυκνώνουν διαρκώς. Η παρουσία όλων µας σήµερα νοµίζω ότι το επιβεβαιώνει περίτρανα. Αξίζει λοιπόν να διερευνήσουµε την προέλευση αυτών των καταδικαστέων φαινοµένων. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η πολιτική των υπερδυνάµεων. Οι υπερδυνάµεις είναι φορείς ισχυρών οικονοµικών, στρατιωτικών και πολιτικών συµφερόντων και ενδιαφέρονται για την υλοποίηση αλλά και για τη διαιώνισή τους. Στην προσπάθειά τους αυτή δεν έχουν κανένα φραγµό και κανένα εµπόδιο. Έτσι δε διστάζουν να προκαλέσουν πολέµους, να διασπείρουν απειλές και εκβιασµούς, να διεγείρουν έριδες και συγκρούσεις µεταξύ των λαών. Καταπιέζουν τους αδύναµους λαούς, τους εκµεταλλεύονται και τους στερούν τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους.

4 Η τάση του ανθρώπου για κέρδος και η απουσία της ηθικής στην εποχή µας. Πολλοί συνάνθρωποί µας σκεπτόµενοι µόνο το προσωπικό κέρδος λειτουργούν αµοραλιστικά και απάνθρωπα. ε διστάζουν να εκµεταλλεύονται τους ανθρώπους και ιδιαίτερα αυτούς που είναι οι πιο αδύναµοι. Έτσι µικρά παιδιά εκπορνεύονται ή δουλεύουν σε δουλειές µε άθλιες συνθήκες και µηδενική αµοιβή. Επίσης πολλοί εργαζόµενοι πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης και απάνθρωπης µεταχείρισης ειδικά, αν ανήκουν σε κοινωνικές µειονότητες. Οι κακές συνθήκες διαβίωσης. Η ανεργία, η φτώχεια, η οικονοµική κρίση αποτελούν από µόνες τους καταπάτηση των δικαιωµάτων µας. Παράλληλα, γεννούν ένα περιβάλλον πρόσφορο για κάθε µορφή αδικίας και εκµετάλλευσης. Γεννούν εγκληµατικότητα, βία, αγανάκτηση και ανθρώπους χωρίς προσωπική αξιοπρέπεια εύκολα θύµατα του οποιουδήποτε για ένα κοµµάτι ψωµί. Οι συνθήκες ζωής στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις. Οι γρήγοροι ρυθµοί ζωής και ο ανταγωνισµός δηµιουργούν άγχος, φορτώνουν τους ανθρώπους µε πίεση και ένταση, χάνεται η ψυχική ηρεµία και γαλήνη. Την ίδια στιγµή οι άνθρωποι ξεπουλάν την ελευθερία τους στα ράφια του καταναλωτισµού και οδηγούνται χωρίς αντίσταση στην αλλοτρίωση. Ταυτόχρονα η ανωνυµία και η απουσία του κοινωνικού ελέγχου γεµίζουν τις ανθρώπινες ψυχές µε ανασφάλεια και φόβο και ακυρώνουν την ανθρωπιά και τη ζεστασιά στις σχέσεις. Η λειτουργία των πολιτικών ηγετών. Πολύ συχνά εµφανίζονται ανίκανοι να συλλάβουν το πρόβληµα και να το αντιµετωπίσουν δραστικά. Επίσης δεν τολµούν να κινηθούν για την επίλυση τέτοιων προβληµάτων, γιατί θα πρέπει να συγκρουστούν µε ισχυρά συµφέροντα κάτι για το οποίο δεν έχουν το ανάστηµα και το θάρρος. εν είναι λίγες και οι φορές που εκµεταλλεύονται αυτές τις συνθήκες ψηφοθηρικά κινδυνολογώντας ή υποσχόµενοι την άµεση επίλυσή τους. Η αδιαφορία των πολιτών για τα κοινά. Οι σύγχρονοι άνθρωποι, περισσότερο υπήκοοι παρά πολίτες, αδιαφορούν για όσα συµβαίνουν γύρω τους πιστεύοντας πως τέτοια φαινόµενα αφορούν µόνο άλλους ανθρώπους και άλλες κοινωνίες. Ιδιωτεύουν αποζητώντας τα προσωπικά οφέλη και αφήνουν περίσσιο χώρο στους επιτήδειους να δρουν ανεξέλεγκτα. Αντιδρούν µόνο, όταν και οι ίδιοι γίνουν θύµατα, αλλά τότε είναι πολύ αργά. Οι ιεθνείς Οργανισµοί που είναι επιφορτισµένοι µε την ευθύνη της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων δεν επιτελούν το ρόλο τους σωστά. Έχουν µετατραπεί σε πειθήνια όργανα και φερέφωνα των ισχυρών και συµβάλλουν µε την αδράνεια και την υποτέλειά τους στη διόγκωση του προβλήµατος αφήνοντας στην τύχη τους εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσµο. Τα αυταρχικά καθεστώτα και οι αλαζόνες ηγέτες τους αποτελούν έναν διαχρονικό παράγοντα του προβλήµατος. Παραβιάζουν τις ατοµικές ελευθερίες, αναιρούν τα πολιτικά δικαιώµατα, ασκούν βασανιστήρια, προβαίνουν σε παράνοµες φυλακίσεις, διώκουν τις πολιτικές πεποιθήσεις και τους εκφραστές τους, δολοφονούν κλπ. Τα Μ.Μ.Ε. έχουν έναν ξεχωριστό ρόλο στο πρόβληµα. Χρησιµοποιούνται ως µοχλοί για την εξυπηρέτηση συµφερόντων. Αναιρούν την κρίση των ανθρώπων, τους χειραγωγούν και οδηγούν στη µισαλλοδοξία και το δογµατισµό. Ακόµη συµβάλλουν στη µαζοποίηση του πολιτισµού και την αλλοίωση της εθνικής φυσιογνωµίας και ταυτότητας των λαών.

5 Η συντηρητικοποίηση της κοινωνίας και των αντιλήψεων που οδηγούν τους ανθρώπους σε υιοθέτηση λανθασµένων συµπεριφορών όπως η ξενοφοβία, ο ρατσισµός και οι κοινωνικές διακρίσεις. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ; Οι νέοι αποτελούν το πιο αγνό, ευαίσθητο, ζωντανό και ριζοσπαστικό κοµµάτι της κοινωνίας. Έχουν ιδανικά, αξίες και όραµα για το µέλλον και φυσικά δεν επιθυµούν ένα µέλλον ζοφερό και σκοτεινό όπως προδιαγράφεται σήµερα. Οφείλουν λοιπόν: Να αντισταθούν στα φαινόµενα αυτά και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους. Να συγκρουστούν µε τους κοινωνικούς µηχανισµούς και τις εξουσίες που καλλιεργούν τέτοια φαινόµενα και αποκοµίζουν τέτοια οφέλη. Να πιέσουν τις πολιτικές ηγεσίες και να τις εξαναγκάσουν σε σύγκρουση µε τα συµφέροντα που απεργάζονται τη συρρίκνωση των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Να οργανωθούν σε µαζικά κινήµατα και οργανώσεις. Να συνεργαστούν µε τους νέους όλης της Ευρώπης και του κόσµου για να αναπτύξουν µία πανευρωπαϊκή και παγκόσµια εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση όλων των λαών ενάντια στην καταστρατήγηση των δικαιωµάτων ανθρώπων και λαών. Η ευθύνη αυτή των νέων είναι σίγουρα βαριά. Για να µπορέσουν να ανταποκριθούν µε επιτυχία είναι ανάγκη να υπερβούν δυσκολίες που η πραγµατικότητα ορθώνει µπροστά τους. Και δεν είναι µόνο τα µεγάλα συµφέροντα που δε θέλουν την ανατροπή. Είναι και οι ίδιοι οι νέοι που οφείλουν να απεγκλωβιστούν από τα σύγχρονα πρότυπα που επιβάλλουν την ατοµικότητα απέναντι στη συλλογικότητα, το προσωπικό απέναντι στο συλλογικό συµφέρον, τον εφησυχασµό απέναντι στη δράση, το συντηρητισµό και το συµβιβασµό απέναντι στην αµφισβήτηση, το όνειρο και τη φαντασία. Οι νέοι σήµερα µπορούν να φέρουν την επανάσταση αρκεί να: διακρίνονται από ανοιχτό µυαλό, χωρίς δογµατισµό και στερεότυπα συστρατευθούν και συµπορευθούν στον κοινό αγώνα χωρίς αποκλεισµούς και έριδες και να θυµούνται τα λόγια του Μακρυγιάννη: «Είµαστε εις το εµείς και όχι εις το εγώ». βρουν συµπαράσταση από τους ανθρώπους που δεν «λαδώνουν» τα γρανάζια των µηχανισµών της εξουσίας θωρακιστούν µε ηθικές αξίες και ενδυναµωθούν µε καλλιέργεια, γνώση και µόρφωση αποδέχονται τον έλεγχο και την αµφισβήτηση βρουν συµµάχους τους πνευµατικούς ανθρώπους και τους δασκάλους τους µη δειλιάσουν και να µην ξεχνούν ότι µια χούφτα τρελών ήταν πάντα οι πρωτεργάτες οποιασδήποτε επανάστασης θέσουν αφειδώς τον εαυτό τους στον αγώνα τους, χωρίς ιδιοτέλεια και υστεροβουλία, πιστοί στα ιδανικά του εθελοντισµού να θυµούνται τα λόγια του µεγάλου Τούρκου ποιητή Ναζίµ Χικµέτ που λέει: «Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θες να αλλάξουµε αδελφέ µου τον κόσµο» Επιµέλεια: Πετροµελίδης Βασίλης, Ζερβός Σπύρος, Καραφώλα Έφη, Τσογκίδου Αλεξία, Ζίγρα Εύα

94 διαγράμματα γ Λυκείου

94 διαγράμματα γ Λυκείου 94 διαγράμματα γ Λυκείου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ο Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «Η εποχή μας περισσότερο από ποτέ απαιτεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης». Να γράψετε ένα άρθρο για την τοπική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου Πνευματικός άνθρωπος Διανοούμενος Πνευματικοί ταγοί/ηγέτες Πνευματική ηγεσία ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ο άνθρωπος με την ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Λέγοντας πνευματική καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Συγ-χωρούν όλοι στο σχολείο; Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική πολιτική (αρκεί να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου ήµος Χλωπτσιούδης Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου κριτήρια αξιολόγησης Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Γ Λυκείου κριτήρια αξιολόγησης ISBN: 978-618-80632-8-0 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας Η δημιουργία του project «Σχολικός εκφοβισμός» είναι μια σύνθεση εκπαιδευτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί χρόνια στα σχολεία, όπως το «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις εφήβων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επιστήμη: Αναζήτηση και συστηματική γνώση των αιτιών και των αναγκαιοτήτων, που διέπουν τη φυσική, ατομική και κοινωνική πραγματικότητα. Τεχνολογία:Το σύνολο των μέσων που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γ ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γ ΤΜΗΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00' συνεδρίασε στην Αίθουσα 151 του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ. «Το ΟΧΙ των παιδιών στη ρατσιστική βία»

ΚΕΙΜΕΝΟ. «Το ΟΧΙ των παιδιών στη ρατσιστική βία» ΚΟΡΥΦΑΙΟ 01/2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ «Το ΟΧΙ των παιδιών στη ρατσιστική βία» Το να είσαι παιδί στην Ελλάδα του σήμερα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Τορπιλίζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολλά δεν μας αρέσουν γύρω μας αλλά συνήθως μας απωθεί ό,τι είναι διαφορετικό από εμάς. Ενοχλούμαστε όταν οι άνθρωποι γύρω μας κάνουν τα πράγματα με άλλο τρόπο και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης Δήμος Χλωπτσιούδης Έκφραση-Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων ISBN: 978-618-80951-1-3 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Μεθοδολογία παραγωγής λόγου Ο όρος «παραγωγή λόγου» στην ευρύτερη έννοια του σημαίνει τη σύνταξη οποιουδήποτε κειμένου ανεξαρτήτως έκτασης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχολείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

2.3. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

2.3. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 2.3. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Τόπος διαμονής Ανθρώπινες πόλεις ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τεχνολογικά επιτεύγματα ανθρωποκεντρική ανάπτυξη Κατοικία Ανέσεις Εργασία Άτομο Υγιείς διαπροσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ Με την όξυνση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, κλονίστηκε η πίστη ως προς το κατά πόσο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Oι θεματικοί τομείς είναι: Α.Φυσικό Περιβάλλον 1. Εδαφος 2. Υπέδαφος 3. Αέρας 4. Υδατα 5. Πανίδα 6. Χλωρίδα 7. Κλίμα Δομημένο Περιβάλλον (Μεγαλουπόλεις) Β.Άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Οκτώβριος 1995 ιεθνής Μπαχάι Κοινότητα Γραφείο Ηνωµένων Εθνών - Νέα Υόρκη ISBN 960-7521-07-2 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες

Α Λυκείου. Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες Δήμος Χλωπτσιούδης η ελευθερία, η αυτονομία, η κοινότητα, η νεότητα κ.λπ. Καθετί σήμερα εμπορεύεται ως η επείγουσα λύση, το σωτήριο εκείνο φάρμακο που θα θεραπεύσει τις καταναλωτικές αγωνίες της μεταμοντέρνας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας Τεύχος 2, Οκτώβριος 2006 URL: www.unesco.gr E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου., π À π 2011 Copyright:Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γενική

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Η ανάκτηση της λαϊκής μας κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιμου ρόλου της χώρας μας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα