τηλ φαξ website: Αλίκη Μουρίκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.ekke.gr τηλ. 210-7491692 φαξ. 210-7489120 website: www.ekke.gr Αλίκη Μουρίκη amour@ekke.gr"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 «Κοινωνική Έρευνα και Κοινωνική Πολιτική» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΚΕ Η παρούσα έκδοση καλύπτει τις δραστηριότητες του ΙΝΚΠΟ από τέλη Μαρτίου 2010 έως τέλη Οκτωβρίου Για πληροφορίες που αφορούν την προηγούµενη χρονική περίοδο, µπορείτε να ανατρέξετε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των τριών πρώτων τευχών του Ενηµερωτικού ελτίου στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ: Στοιχεία Επικοινωνίας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Πίνακας Περιεχοµένων 1. Επίκαιρα θέµατα: το φάσµα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.2 2. Νέα ερευνητική δραστηριότητα στο ΙΝ.Κ.ΠΟ.4 3. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις Μελέτες (αδηµοσίευτες) 4 5. Συνέδρια, ηµερίδες, διδασκαλία Εκδηλώσεις: παρουσίαση του συλλογικού τόµου «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας- 2010».. 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Λ Μεσογείων 14-18, Τ.Κ τηλ φαξ website: Υπεύθυνη Ενηµερωτικού ελτίου Αλίκη Μουρίκη 7. Νέες διακρατικές επιστηµονικές Συνεργασίες.. 8

2 1. Επίκαιρα θέµατα: το φάσµα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού απειλεί ολοένα και περισσότερους ευάλωτους πολίτες Το 2010 ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έτος κατάπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Στην παρούσα συγκυρία, υπό την επίδραση της οικονοµικής κρίσης, η κατάσταση των φτωχών αναµένεται να επιδεινωθεί, ενώ η φτώχεια θα επηρεάσει και νέες κοινωνικές οµάδες, όπως οι χαµηλό- µισθοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και τα νοικοκυριά των οποίων τα µέλη δεν εργάζονται. Ως συνέπεια της απώλειας θέσεων εργασίας, της οικονοµικής αβεβαιότητας και της αδυναµίας εκπλήρωσης των τρεχουσών οικονοµικών υποχρεώσεων αναµένεται να υπάρξουν, τόσο ψυχολογικές συνέπειες, όσο και αύξηση των ψυχοσωµατικών διαταραχών, όπως οι κρίσεις άγχους και πανικού. Είναι αδιαµφισβήτο γεγονός ότι, η κρίση κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, ενώ ταυτόχρονα ένα σηµαντικό ποσοστό φτωχών απασχολείται σε χαµηλά αµειβόµενες, αβέβαιες και κακής ποιότητας θέσεις της δευτερεύουσας αγοράς εργασίας. Οι άνεργοι, τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, τα άτοµα που αδυνατούν να έχουν έναν απλό τραπεζικό λογαριασµό, τα άτοµα µε αναπηρία, µε κακή υγεία, οι πρώην φυλακισµένοι, οι χρήστες ουσιών, οι χωρίς επαγγελµατικές δεξιότητες απασχολούµενοι, οι ηλικιωµένοι, οι νέοι, οι εξαρτώµενοι από προνοιακά επιδόµατα και οι γυναίκες που εργάζονται µε το κοµµάτι αποτελούν τις οµάδες «που πατάνε τον πάτο της οικονοµικής κρίσης». Έχοντας τα παραπάνω κατά νου, µια σειρά από κρίσιµα ερωτήµατα εξακολουθούν να παραµένουν αναπάντητα. 1. Γνωρίζουµε ποιες είναι οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στα άτοµα που ήταν ήδη φτωχά; 2. Πώς θα παρακολουθήσουµε τις περιπτώσεις νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόµενο, νοικοκυριών που είναι υπερχρεωµένα και νοικοκυριών σε χρηµατοπιστωτικό απόκλεισµό; 3. Γνωρίζουµε ότι εκτός από το συλλογικό άγχος υπάρχουν και εξατο- µικευµένα δράµατα αποκλεισµένων ατόµων και των οικογενειών τους; 4. Γνωρίζουµε ότι στερούµαστε µιας επαρκούς πληροφόρησης και συστη- µάτων αξιολόγησης για την ακρίβεια, το ζήτηµα των αστέγων, την κοινωνική πόλωση και τη γκετοποίηση της στέγης; 5. Γνωρίζουµε ότι µια ολόκληρη γενιά παιδιών, ως ενήλικοι θα αντιµετωπίσουν το φάσµα της φτώχειας, λόγω της επίπτωσης που έχει στη ζωή τους η µακροχρόνια ανεργία των γονιών τους; Όπως επισηµαίνει µία πρόσφατη έρευνα της Ακαδηµίας Επιστηµών της Μπρατισλάβας: «Παιδιά των οποίων οι γονείς δεν µπορούν να βρουν δουλειά επί χρόνια, δεν έχουν αίσθηση του τι σηµαίνει να φέρνεις ένα µισθό στο σπίτι, µαθαίνουν να αποδέχονται τις συνθήκες ανέχειας και υποτυπώδους επιβίωσης ως "φυσιολογική", χάνουν την επιθυµία να αλλάξουν τα πράγµατα και τα κίνητρα για δουλειά και ζωή και µένουν παγιδευµένα στην φτώχεια». 6. Γνωρίζουµε ότι µε την κρίση υποθηκεύεται το µέλλον µιας ολόκληρης γενιάς, και ότι τα παιδιά που εντάσσονται στην κατηγορία 2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 4/2010

3 των φτωχών στη διάρκεια µιας ύφεσης έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να παραµείνουν φτωχά ως ενήλικοι, σε σχέση µε εκείνα που δεν βίωσαν τη φτώχεια; 7. Γνωρίζουµε ότι το κυρίαρχο µοντέλο του άνδρα-προµηθευτή, µε το εισόδηµα του οποίου συντηρείται µια οικογένεια, περνά κρίση, καθώς η ύφεση εκτίναξε την ανεργία της οµάδας αυτής το 2010 σε ποσοστά που ξεπερνούν το 10%; 8. Γνωρίζουµε ότι το Φεβρουάριο του 2010 η ανεργία των νέων στη χώρα µας ήταν 32% και πολλοί από τους νέους αυτούς θα περάσουν στην κατηγορία των µακροχρόνια ανέργων, ενώ κάποιοι δεν θα διαβούν ποτέ το κατώφλι της επίσηµης αγοράς εργασίας; 9. εν είναι άραγε αναγκαίο να εκπονηθεί µία κοινωνική έρευνα αποκλειστικά για τους φτωχούς, τους ακραία φτωχούς και τους χρηµατοπιστωτικά αποκλεισµένους; 10. εν πρέπει να ακουστούν οι φωνές αυτών που τρέφονται από τα σκουπίδια, κοιµούνται στα χαλάσµατα, διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόµενο, σε δυσµενείς συνθήκες ζωής που υποβαθµίζονται ταχύτατα και που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα κοινωνικό ξέσπασµα που εύκολα µπορεί να µετατραπεί σε πολιτικό; 11. εν µας απασχολεί άραγε ποια µέσα και ποιες πολιτικές µπορεί να είναι χρήσιµες για την αντιστροφή της κρίσης και την υποστήριξη όσων ήδη έχουν επηρεαστεί από αυτήν; Στην τρέχουσα περίοδο οικονοµικής αβεβαιότητας, η προώθηση πολιτικών βασισµένων σε πορίσµατα κοινωνικών ερευνών, καθίσταται περισσότερο από ποτέ αναγκαία, προκειµένου να σχεδιάζονται καλύτερα οι παρεµβάσεις της δηµόσιας πολιτικής. Η Πολιτεία, πρέπει να ανησυχεί, να αφουγκράζεται και να τολµά. Είναι παράδοξο ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι βασικές στρατηγικές και οι πολιτικές χαράσσονται ad-hoc, δίχως την ενεργό συµµετοχή των βασικών συµµετόχων της κοινωνίας των πολιτών, δίχως µια σαφή κοινωνική διάσταση στο περιεχόµενό τους, η οποία να λαµβάνει υπόψη τις φωνές και όσων δοκιµάζονται από ακραίες µορφές φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός ισχυρού δεσµού ανάµεσα στις σχεδιαζόµενες δηµόσιες πολιτικές, τα πορίσµατα της κοινωνικής έρευνας και την ενεργό συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών. Καθώς η τρέχουσα κρίση είναι ένας συνδυασµός πολυδιάστατων και άλληλοεξαρτώµενων φαινοµένων, οι πιο πρόσφοροι δείκτες που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της πρέπει να εστιάζουν στην αντιµετώπιση των οικονοµικών ανισοτήτων και της κοινωνικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, την περίοδο της κρίσης, οι περισσότερες στατιστικές που ρίχνουν φως στα κοινωνικά ζητήµατα, ξεπερνιώνται σύντοµα από τα γεγονότα και παύουν να είναι χρήσιµες στον σχεδιασµό πολιτικών. Είναι, λοιπόν, αναγκαία µια επείγουσα πολιτική πρωτοβουλία, από τα στατιστικά ιδρύµατα, τα πανεπιστήµια και κυρίως τους αξιόπιστους ερευνητικούς φορείς για να εµπλουτίσουµε και για να επιταχύνουµε την παραγωγή αυτών των δεδοµένων. (εκτενές απόσπασµα από τον πρόλογο του αναπ. ιευθυντή του ΙΝ.ΚΟΙ.ΠΟ.. Μπαλούρδου κατά την παρουσίαση του «Κοινωνικού Πορτραίτου 2010»- βλ. σχετικά παρακάτω). ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 4/2010 3

4 2. Νέα ερευνητική δραστηριότητα στο ΙΝ.Κ.ΠΟ. Έγκριση από την Γ.. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της ΕΕ του έργου Establishment of an Observatory on combating discrimination. Συντονιστής φορέας το ΕΚΚΕ µε συνεργαζόµενους φορείς την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), την Εύξεινη Πόλη και το ΚΕΚ του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ. (Υπεύθυνος έργου:. Μπαλούρδος) Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Progress ιάρκεια: 12 µήνες Παράλληλα, µέλη του ΙΝΚΠΟ συµµετέχουν σε οµάδες εργασίας του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για τις πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης και για την κοινωνική οικονοµία. 3. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις Καραντινός,., 2010, Συµµετοχή στη διαβίου µάθηση: τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχ- µιο. Ναούµη, Μ., Παπαπέτρου, Γ., Σπυροπούλου, Ν., Φρονίµου, Ε., Χρυσάκης, Μ., (επιµ.), 2010, Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα 4. Μελέτες (αδηµοσίευτες) Ziomas, D., Bouzas N. & Spyropoulou N. (2010), "The measurement of extreme poverty, A Study of National Policies- Greece", στο πλαίσιο του ικτύου Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων της ΕΕ για την Κοινωνική Ένταξη. Ziomas, D., Bouzas N. & Spyropoulou N. (2010), "In-work poverty and labour market segmentation, A Study of National Policies- Greece", στο πλαίσιο του ικτύου Ανεξάρτητων Εµπειρογνω- µόνων της ΕΕ για την Κοινωνική Ένταξη Karantinos,. & A. Manoudi, «Country Report 2 /2010 on Employment, Ethnicity and Migrants», Ιούλιος 2010, στο πλαίσιο του ικτύου Κοινωνικοοικονοµικών Εµπειρογνωµόνων στον Τοµέα της Αντιµετώπισης των ιακρίσεων Φακιολάς Ν., «Έρευνες για τη νεολαία» στον υπό έκδοση αναδροµικό τόµο για τα 50 χρόνια λειτουργίας του ΕΚΚΕ. Ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου «Παροχή εµπειρογνωµοσύνης για τη σε βάθος αποτίµηση των µεσοπρόθεσµων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση και τους τοµείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσµών και τη διαµόρφωση εξειδικευµένης πρότασης για την αντιµετώπισή τους». Συγκεκριµένα, ολοκληρώθηκαν οι εξής ενότητες: 1. Χαρακτηριστικά πληγεισών περιοχών, 2. Καταγραφή ζηµιών στις πληγείσες περιοχές ανά νοµό, 3. Επιπτώσεις στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον των πληγεισών περιοχών ανά νοµό, 4. Προοπτικές ανάπτυξης των πληγεισών περιοχών ανά νοµό, 5. ράσεις αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού των πληγεισών περιοχών ανά νοµό, και 6. Σχέδια δράσης των παρεµβάσεων στις πληγείσες περιοχές ανά νοµό. 4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 4/2010

5 (Συνεργασία του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής µε το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας στο πλαίσιο της σύµπραξης ΕΚΚΕ -ΚΕ ΡΟΣ Α.Ε. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: καθ. Θ. Μαλούτας) Ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου «Έρευνα καλών πρακτικών για τις µετανάστριες στον τοµέα της απασχόλησης». (Συνεργασία του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής µε το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας και το Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ Επιστηµονική Υπεύθυνη:. Κονδύλη) 5. Συνέδρια, ηµερίδες, διδασκαλία Ζιώµας,., Σπυροπούλου, Ν. Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Mutual Learning on Active Inclusion and Homelessness, που διοργανώθηκε από την ΕΕ (Γ.. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών). Bρυξέλλες, 5-6 Μαίου Ζιώµας,. Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Roadmap for a Recommendation to Fight Child Poverty, που διοργανώθηκε από τη Βελγική Προεδρία της ΕΕ. Marche-en-Famenne (Βέλγιο), 2-3 Σεπτεµβρίου Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο EU Coordination in the Social Field in the context of Europe 2020: looking back and building the future, που διοργανώθηκε από τη Βελγική Προεδρία της ΕΕ. Bρυξέλλες, Σεπτεµβρίου Συµµετοχή στο ευρωπαϊκό στρογγυλό τραπέζι µε θέµα: 9 th Round Table on Poverty and Social Exclusion, που διοργανώθηκε από τη Βελγική Προεδρία της ΕΕ. Bρυξέλλες, Οκτωβρίου Εισήγηση στην ηµερίδα µε θέµα «Κοινωνική επιχειρηµατικότητα: µια διαφορετική προσέγγιση στα προβλή- µατα της κρίσης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης», που διοργάνωσαν το Γραφείο ιασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ. Τίτλος εισήγησης: Κοινωνική οικονοµία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αθήνα, 7 Μαίου Εισήγηση στο συνέδριο του Τµή- µατος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστηµίου µε θέµα «Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση: τάσεις και προοπτικές». Τίτλος εισήγησης: Η κοινωνικά αλληλέγγυα οικονοµία ως βασική συνιστώσα των αναπτυξιακών και κοινωνικών στρατηγικών στο τοπικό επίπεδο. Αθήνα, Μαίου Εισήγηση στη διεθνή συνάντηση του προγράµµατος Black or white Europe for Citizens Programme που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Ποντιακών Σωµατείων Ν. Ελλάδας Νόστος. Τίτλος εισήγησης: The social economy in Greece: state of play and prospects. Αθήνα, Μαίου Εισήγηση στην ηµερίδα του διακρατικού προγράµµατος PROACTIV FROM MARGINAL TO INCLU- SIVE µε συντονιστή τον φορέα Romanian Association for Development and Socioeconomic Promotion- CATALACTICA. Τίτλος εισήγησης: The social economy in Greece: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 4/2010 5

6 current situation, trends and prospects. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου Εισήγηση στην Α Πανελλαδική Συνάντηση των εκπροσώπων των Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) που διοργάνωσε η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελµατική Επανένταξη. Τίτλος εισήγησης : Το παρόν και το µέλλον των ΚοιΣΠΕ: ισορροπώντας ανάµεσα στην οικονοµική βιωσι- µότητα και την εξυπηρέτηση κοινωνικών και θεραπευτικών στόχων. Λέρος, Οκτωβρίου Καραντινός,. Συµµετοχή στο Workshop on Antidiscrimination, που διοργάνωσε το ΕΚΚΕ µε αντικείµενο την αποτίµηση των 2 Εκθέσεων του 2010, που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Εµπειρογνω- µόνων για τις Πολιτικές κατά των ιακρίσεων. Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου Εισήγηση στη συνάντηση Peer Review on Employment Measures to tackle the economic downturn: Short time working arrangements / partial activity schemes. Τίτλος εισήγησης: The development of a short-time work programme in Greece: lessons from France. Παρίσι, Σεπτεµβρίου (η εισήγηση είναι διαθέσιµη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ). Μουρίκη, Α. Παρουσίαση εισήγησης στη ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδας µε θέµα: Το τέλος της ατζέντας του flexicurity; Σε αναζήτηση µιας νέας ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας, µε φόντο την ύφεση. Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου Παρουσίαση εισήγησης στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα «Μετανάστριες στην απασχόληση: τα οφέλη της ποικιλοµορφίας του ανθρώπινου δυναµικού για τις επιχειρήσεις». Γιάννενα, 13 Οκτωβρίου 2010 Μπαλούρδος,. Εισήγηση στην ηµερίδα µε θέµα: «Κρίση και Κρίσεις στην Ελληνική Κοινωνία», που διοργάνωσε η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία. Τίτλος εισήγησης: Οι επιπτώσεις της κρίσης στις οµάδες του πληθυσµού που αντιµετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Αθήνα, 4 Μαίου Χρυσάκης, Μ., Μπαλούρδος,., Καπέλλα, Α. Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο της ΠΟΣ ΕΠ µε θέµα: «Το Πανεπιστήµιο στον 21ο αιώνα: Όραµα, Προβλήµατα και Προοπτικές». Τίτλος εισήγησης: Ανισότητες πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση : τάσεις και διαφοροποιήσεις σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα. Αθήνα, Απριλίου Χρυσάκης, Μ., Μπαλούρδος,., Κορρέ, Α. Εισήγηση στο 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο και στη ιεταιρική Συζήτηση µε θέµα: «Ανεργία και υγεία: Υπάρχει τεκµηριώση της συσχέτισης;». Τίτλος εισήγησης: Ανεργία και Υγεία στην Ελλάδα: µια προσέγγιση στα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία. Αθήνα, 4-8 Μαίου 6 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 4/2010

7 Χρυσάκης. Μ. Εισήγηση στη συνάντηση Peer review on Systematic Preventive Integration Approach (Support) for Jobseekers and Unemployed. Τίτλος εισήγησης: Modernization of placement services in Greece in the context of grim prospects on employment and unemployment. Βερολίνο, Οκτωβρίου (η εισήγηση είναι διαθέσιµη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ). Συνεργασίες ερευνητών µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα Μπαλούρδος,. ιδασκαλία του µαθήµατος: «ηµογραφική οµή της Ελληνικής Κοινωνίας», στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, (συν-διαδασκαλία µε την καθ. Ν. Κυριαζή). Συµµετοχή στην Οµάδα Εργασίας του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης, για το σχεδιασµό του επιµορφωτικού προγράµ- µατος: «Μέτρηση των Επιπτώσεων της Επιµόρφωσης και Κατάρτισης». Φακιολάς, Ν. ιδασκαλία του µαθήµατος «ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Συµβουλευτικής κι Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του Τµήµατος ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Χρυσάκης, Μ. Ανάθεση αυτοδύναµης διδασκαλίας του µαθήµατος: «Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα», Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας, Τµήµα ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Συµµετοχή στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών εργασιών Μπαλούρδος,. Επιβλέπων σε τριµελή επιτροπή, για δύο διπλωµατικές εργασίες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Φακιολάς, Ν. Συµµετοχή σε τριµελείς επιτροπές για την αξιολόγηση διπλωµατικών εργασιών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµή- µατος ΦΠΨ Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθήνας 6. Εκδηλώσεις ΙΝ.Κ.ΠΟ: παρουσίαση του συλλογικού τόµου «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας » Στις 22 Ιουνίου 2010 παρουσιάστηκε στην αίθουσα Α. Τρίτσης του Πνευ- µατικού Κέντρου του ήµου Αθηναίων το «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010». Τον συλλογικό τόµο που εκδίδει περιοδικά το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ παρουσίασαν στο κοινό, από πλευράς ΕΚΚΕ ο αναπλ. Πρόεδρος του Σ καθ. Θ. Μαλούτας και ο αναπλ. ιευθυντής του ΙΝ.Κ.ΠΟ. ιον. Μπαλούρδος, ενώ κύριοι οµιλητές ήταν ο καθ. Ι. Σακέλλης, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, ο Ηλίας Κικίλιας, ιοικητής του ΟΑΕ, και ο οµότ. καθ. Η. Κατσούλης. Παρεµβάσεις πραγµατοποίησαν και ο κ. Π. Κουρουπλής, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και ο Λ. Κανελλόπουλος, επικεφαλής του ελληνικού τµήµατος της UNICEF. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 4/2010 7

8 Όπως επισηµάνθηκε και κατά την παρουσίαση, όταν ξεκίνησε η συγγραφή των άρθρων για το Κοινωνικό Πορτραίτο 2010, η οικονοµική και δηµοσιονοµική κρίση στη χώρα µας είχε µόλις αρχίσει να διαφαίνεται στον ορίζοντα. Ο καταιγιστικός ρυθµός των ανατροπών έκτοτε δεν επέτρεψε στους συγγραφείς να λάβουν υπόψη στις αναλύσεις τους τις τελευταίες εξελίξεις για το ασφαλιστικό και για τα εργασιακά ή για τη µείωση των εισοδηµάτων. Γι αυτό και κρίθηκε σκόπιµη η επικαιροποίηση και προσαρ- µογή των αναλύσεων στα νέα δεδοµένα, όσο το δυνατόν συντοµότερα. Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε θέµα την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας European Social Survey παρουσίαση της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών στην Κύπρο προκειµένου να ενισχυθεί η διάχυσή της έκδοση ειδικού τεύχους στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών αφιερωµένου στη µετανάστευση. 7. Νέες διακρατικές επιστηµονικές συνεργασίες Στις στα γραφεία του ΕΚΚΕ, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση έναρξης της υλοποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης Συνεργασίας µεταξύ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας. Η Συνεργασία αυτή περιλαµβάνει: διεξαγωγή Ηµερίδας στη Λευκωσία µε αντικείµενο «Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισµός στο Μεσογειακό Μοντέλο Ευηµερίας» έκδοση Συλλογικών Τόµων µε τίτλο «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2011» και «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Κύπρου 2011» έκδοση Εγχειριδίου για τις Κοινωνικές Έρευνες ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράµ- µατος στις Κοινωνικές Έρευνες διοργάνωση Θερινού Φεστιβάλ (Summer School) στην Κύπρο, µε διαφορετική θεµατική κάθε έτος δηµιουργία Μεταπτυχιακού µαθή- µατος - σεµιναρίου στην Κύπρο από το ΕΚΚΕ, σε συνεργασία µε το 8 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 4/2010

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2010

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2010 Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010 The Social Portrait of Greece 2010 Le Portrait Social de la Grèce 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke. Δημήτρης Ζιώμας Οικονομολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.gr Σπουδές MSc ECON in Industrial Relations, University of Wales,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙA ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπτυξη υποδοµών για τη δηµιουργία πόλου κοινωνικών δεδοµένων στα θέµατα της

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας

Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 4 Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας 14 Τρέξτε στις πίστες και όχι στους δρόμους! 20 Η «Αριάδνη» αντιμετωπίζει τον εθισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 500,000 400,000 300,000 200,000 100,00 0 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Μεθοδολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1A. Γυναίκες και Εκπαίδευση Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από τα άρρενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Διεύθυνση Απασχόλησης Μάιος 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελλάδα, μετά από 6 συνεχόμενες χρονιές οικονομικής ύφεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI Ελίζαβεθ Μεσθεναίου & Κορίνα Αντωνιάδου, Ερευνητική Οµάδα ΣEΞTANT, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας, Αθήνα 1. Στόχοι του Προγράµµατος MERI... 1 2. Η ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Τεκµηρίωσης Ε&Τ εικτών Μάρτιος 2002 ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λάουρα ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤH,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επιστημονική υπεύθυνη: Ελένη Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL. 2014GR05M9OP001 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL. 2014GR05M9OP001 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.1 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number EC decision date MS amending decision

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Φτώχεια», με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 2232/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ετήσιος Απολογισµός Ε.Κ.Κ.Α. 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνδικάτα και μετανάστευση Η επισφάλεια της εργασίας Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης Αποξένωση

Συνδικάτα και μετανάστευση Η επισφάλεια της εργασίας Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης Αποξένωση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 222, 219, Μάιος-Ιούνιος Σεπτέμβριος 2015 2014 Συνδικάτα και μετανάστευση Η επισφάλεια της εργασίας Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης Αποξένωση Τεύχος 222, Μάιος-Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα