NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU"

Transcript

1 NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1 m 2 OKC 180 OKC 180/1 m 2 OKC 200 OKC 200/1 m 2 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, Benátky nad Jizerou tel.: +420 / fax: +420 /

2 OBSAH 1 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU POPIS FUNKCIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA SPOTREBA TEPLEJ VODY ÚSPORY ELEKTRICKEJ ENERGIE POHOTOVOSTNÁ SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE KONŠTRUKCIA A ZÁKLADNÉ ROZMERY OHRIEVAČA PREVÁDZKOVÉ A MONTÁŽNE INFORMÁCIE PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY MONTÁŽ NA STENU VODOVODNÁ INŠTALÁCIA ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÚ INŠTALÁCIU NAPOJENIE OHRIEVAČA S NEPRIAMYM OHREVOM NA TEPLOVODNÚ VYKUROVACIU SÚSTAVU PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY UVEDENIE MIMO PREVÁDZKU, VYPRÁZDNENIE KONTROLA, ÚDRŽBA, OŠETROVANIE ZARIADENIA NAJČASTĚJŠIE PORUCHY FUNKCIE A ICH PRÍČINY OBSLUHA TERMOSTATU OBSLUHA OBSLUŽNÝ PANEL NASTAVENIE TEPLOTY DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE INŠTALAČNÉ PREDPISY LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU PRÍSLUŠENSTVO VÝROBKU PRED INŠTALÁCIOU OHRIEVAČA SI POZORNĚ PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD! - 2 -

3 Vážený zákazník, Družstevní závody Dražice-strojírna, s.r.o. vám ďakujú za rozhodnutie používať výrobok našej značky. Pomocou týchto predpisov vás oboznámime s používaním, konštrukciou, údržbou a s ďalšími informáciami o elektrických ohrievačoch vody. Výrobca si vyhradzuje právo na technickú zmenu výrobku. Výrobok je určený na trvalý styk s pitnou vodou. Výrobok odporúčame používať vo vnútornom prostredí s teplotou vzduchu +2 C až 45 C a s relatívnou vlhkosťou max. 80%. Spoľahlivosť a bezpečnosť výrobku preveril Strojírenský zkušební ústav v Brne Význam piktogramov použitých v návode Dôležité informácie pre užívateľov ohrievača. Odporúčania výrobcu, ktorého dodržiavanie Vám zaručí bezproblémovú prevádzku a dlhodobú životnosť výrobku. POZOR! Dôležité upozornenie, ktoré musia byť dodržané. 1 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU - 3 -

4 1.1 POPIS FUNKCIE Ohrievač je určený na tzv. akumulačný ohrev úžitkovej vody elektrickou energiou alebo tepelnou energiou prostredníctvom výmenníka (len v kombinovanom prevedení). Vodu ohrieva elektrické teleso (alebo výmenník tepla) v smaltovanom, tepelne izolovanom zásobníku, v dobe, stanovenej dodávateľom elektrickej energie. Teleso je v dobe ohrevu ovládané termostatom, na ktorom možno plynulo nastaviť požadovanú teplotu (v rozsahu 5 až 74 C). Po dosiahnutí zvolenej teploty sa ohrev automaticky preruší. Na spotrebu sa potom používa voda zo zásobníka. V nádobe je neustále tlak vody z vodovodného potrubia. Pri otvorenom ventile teplej vody miešacej batérie vyteká voda z ohrievača, vytláčaná tlakom studenej vody z vodovodného potrubia. Teplá voda odteká hornou časťou a pritekajúca voda zostáva v spodnej časti ohrievača. Tlakový princíp umožňuje odber teplej vody na ľubovoľnom odbernom mieste (Obrázok 6). 1.2 INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA SPOTREBA TEPLEJ VODY Spotreba teplej vody v domácnosti závisí od počtu osôb, množstva sanitárneho vybavenia, dĺžky, priemeru a izolácie trubkových rozvodov v byte alebo v dome a od individuálnych zvykov užívateľov. Najlacnejší spôsob ohrevu vody je v čase zníženej sadzby el. energie. Zistite, v akých časových intervaloch vám dodávateľ el. energie poskytuje zníženú sadzbu a podľa toho zvoľte príslušný objem ohrievača tak, aby zásoba teplej vody pokryla spotrebu vašej domácnosti ÚSPORY ELEKTRICKEJ ENERGIE Zásobník teplej úžitkovej vody je izolovaný kvalitnou polyuretánovou penou bez freónov. Nastavte teplotu na termostate ohrievača len na takú hodnotu, ktorú nutne potrebujete na prevádzku v domácnosti. Znížite tak spotrebu elektrickej energie, množstvo vápenatých usadenín na stenách nádoby a na výmenníku POHOTOVOSTNÁ SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE Aj v prípade, že sa zo zásobníka ohriata voda neodoberá, dochádza k určitému malému úniku tep v ohrievači a 20 C v jeho okolí. Výsledná hodnota sa udáva v jednotkách [kwh/24h] 24h a zna teploty

5 TYPY OHRIEVAČOV MENOVITÝ OBJEM (l) DOBA OHREVU NÁPLNE (hod) SPOTREBA ELEKTRINY NA OHREV OBJEMU Z 15 C NA 65 C V kwh OKC ,2 4,8 OKC 100; OKC 100/1 m ,8 6 OKC 125; OKC 125/1 m ,5 8 OKC 160; OKC 160/1 m ,3 9,6 OKC 180; OKC 180/1 m ,6 10,6 OKC 200; OKC 200/1 m ,5 12 Tabuľka KONŠTRUKCIA A ZÁKLADNÉ ROZMERY OHRIEVAČA Nádoba ohrievača je vyrobená z oceľového plechu a skúšaná pretlakom 0,9 MPa. Vnútrajšok nádoby je smaltovaný. Ku spodnému dnu nádoby je privarená príruba, ku ktorej je priskrutkované veko príruby. Medzi veko príruby a prírubu je vložený tesniaci krúžok. Vo veku príruby sú nádržky na umiestnenie vykurovacieho telesa a čidiel regulačného a bezpečnostného termostatu. Na matici M8 je namontovaná anódová tyč. Zásobník vody je izolovaný tvrdou polyuretánovou penou. Elektroinštalácia je umiestnená pod plastovým odnímateľným krytom. Teplotu vody možno nastaviť termostatom. Kombinované ohrievače majú k tlakovej nádobe privarený výmenník tepla. Tento výmenník je určený len pre vykurovací okruh

6 Technický popis: OKC 80, OKC 100, OKC 125, OKC 160, OKC 180, OKC 200, OKC 100/1m 2, OKC 125/1m 2, OKC 160/1m 2, OKC 180/1m 2, OKC 200/1m 2. Obrázok 1-6 -

7 /4" vonkajší 1" vonkajší 3/4" vnútorný TYP OKC 80 OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 180 OKC 200 OKC 100/1m 2 OKC 125/1m 2 OKC 160/1m 2 OKC 180/1m 2 OKC 200/1m 2 A B* C D E F G H I J - -/438 -/498 -/828 -/886 -/889 R * Vzdialenosť od hornej hrany ohrievača ku koncu rúr vstupu a výstupu vody. Rozmery B a N pred vŕtaním overiť. Hodnoty za lomítkom sú pre ohrievače s výmenníkom 1,08 m 2. Tabuľka 2-7 -

8 OKC 125/1 OKC 160/1 OKC 180/1 OKC 200/1 OKC 80 OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 180 OKC 200 TYP OKC 100/1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 OBJEM K/E l MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK V NÁDOBE MPa 0,6 MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK VO VÝMENNÍKU* MPa 1 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE V 1 PE-N 230V/50Hz PRÍKON W EL. KRYTIE IP 45 MAX. TEPLOTA TEPLEJ VODY C 90 MAX. PRACOVNÁ TEPLOTA VO VÝMENNÍKU C 110 ODPORÚČANÁ TEPLOTA TEPLEJ VODY C 60 VÝŠKA OHRIEVAČA mm PRIEMER OHRIEVAČA mm MAX. HMOTNOSŤ BEZ VODY kg 42/36 52/58 58/64 66/72 72/77 78/83 DOBA OHREVU EL. EN. Z 10 C NA 60 C hod 2,2 2,8 3,5 4,3 4,6 5,2 TYP OKC 80 OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 180 OKC 200 TEPLOVÝMENNÁ PLOCHA VÝMENNÍKA DOBA OHREVU VÝMENNÍKOM Z 10 C NA 60 C PRI PRIETOKU 720 l/h MENOVITÝ TEPLENÝ VÝKON PRI TEPLOTE VYKUROVACEJ VODY 80 C A PRIETOKU 720 l/h DOBA OHREVU VÝMENNÍKOM Z 10 C NA 60 C PRI PRIETOKU 310 l/h m 2 0,41 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 min W min ZÁŤAŽOVÝ PROFIL M M M L XL XL DENNÁ SPOTREBA EL. ENERGIE kwh 6,19 6,31 6,59 12,03 20,11 20,34 ZMEŠANÁ VODA V40 l 138,7 165,41 231,1 242,83 297,01 331,26 TYP TEPLOVÝMENNÁ PLOCHA VÝMENNÍKA MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON PRI TEPLOTE VYKUROVACEJ VODY 80 C A PRIETOKU 720 l/h DOBA OHREVU VÝMENNÍKOM Z 10 C NA 60 C OKC OKC OKC OKC OKC 100/1m 2 125/1m 2 160/1m 2 180/1m 2 200/1m 2 m 2-1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 W min STATICKÁ STRATA W Tabuľka 3-8 -

9 2 PREVÁDZKOVÉ A MONTÁŽNE INFORMÁCIE 2.1 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY Zásobník sa môže používať výlučne v súlade s podmienkami uvedenými na výkonovom štítku a s pokynmi pre elektrické zapojenie. Okrem zákonne uznaných národných predpisov a noriem treba dodržiavať aj podmienky pre pripojenie stanovené miestnymi elektrickými a vodárenskými podnikmi, ako aj návod na montáž a obsluhu. Miestnosť, v ktorej bude zariadenie prevádzkované, musí byť bez zamŕzania. Teplota v mieste inštalácie ohrievača musí byť vyššia ak +2 C. Namontovanie prístroja sa musí urobiť na takom mieste, s ktorým možno ako s vhodným počítať, t.j., že zariadenie musí byť bez problémov prístupné pre eventuálne potrebnú údržbu, opravu alebo eventuálnu výmenu. Upozorňujeme, že sa ohrievač nesmie zapínať do elektrickej siete, ak sa v jeho blízkosti pracuje s horľavými kvapalinami (benzín, čistič škvŕn), plyny a pod. V prípade silne vápenitej vody odporúčame, aby ste pred prístroj predradili niektorý bežný odvápňujúci prístroj, alebo nastavte termostat na prevádzkovú teplotu maximálne 60 o C. Pre riadnu prevádzku je nutné používať pitnú vodu zodpovedajúcej kvality. Aby nedochádzalo k prípadným usadeninám, odporúčame, aby ste pred zariadenie predradili vodný filter. 2.2 MONTÁŽ NA STENU Pred montážou je potrebné skontrolovať nosnosť steny a podľa druhu muriva zvoliť vhodný materiál na upevnenie, prípadne vystužiť stenu. Ohrievač vody montujte len vo zvislej polohe tak, aby spodná hrana ohrievača bola umiestnená najmenej 600 mm nad podlahou (Obrázok 1). Na kombinované ohrievače je nutné ešte pred zavesením na stenu pripojiť na vstup a výstup vykurovacej vody kolená a ich natočením určiť montáž sprava alebo zľava (Obrázok 4). Vzhľadom k rôznym druhom nosného muriva a tiež k širokému sortimentu špeciálneho materiálu na upevnenie, dostupného na trhu, nevybavujeme ohrievače týmto materiálom. Systém upevnenia je nutné voliť individuálne, podľa podmienok. Odporúčame montáž na stenu a upevnenie zveriť odbornej firme alebo upevnenie konzultovať s odborníkom

10 Obrázok VODOVODNÁ INŠTALÁCIA Pripojenie ohrievačov na vodovodné inštalácie (Obrázok 3, Obrázok 6). Na prípadné odpojenie ohrievača je nutné na vstupy a výstupy úžitkovej vody namontovať skrutky Js 3/4. Ohrievač v prevádzke musí byť vybavený poistným ventilom. Poistný ventil sa montuje na prívod studenej vody označený modrým krúžkom. Každý tlakový ohrievač teplej úžitkovej vody musí byť vybavený membránovým poistným ventilom, zaťaženým pružinou. Poistný ventil musí byť dobre prístupný, čo najbližšie k ohrievaču. Prívodné potrubie musí mať min. takú istú svetlosť ako poistný ventil. Poistný ventil sa umiestňuje tak vysoko, aby bol zaistený odvod prekvapkávajúcej vody samospádom. Odporúčame namontovať poistný ventil na odbočnou vetvu. Ľahšia výmena bez nutnosti vypúšťať vodu z ohrievača. Na montáž sa používajú poistné ventily s pevne nastaveným tlakom od výrobcu. Spúšťací tlak poistného ventilu musí byť zhodný s max. povoleným tlakom ohrievača a prinajmenšom o 20 % väčší než je max. tlak vo vodovodnom systéme. V prípade, že tlak vo vodovodnom systéme túto hodnotu prekračuje, je nutné do systému zaradiť redukčný ventil. Medzi ohrievačom a poistným ventilom nesmie byť zaradená žiadna uzavieracia armatúra. Pri montáži postupujte podľa návodu výrobcu poistného zariadenia

11 Pred každým uvedením poistného ventilu do prevádzky je nutné vykonať jeho kontrolu. Kontrola sa vykonáva ručným oddialením membrány od sedla ventilu, po otočením gombíka odtrhávacieho zariadenie vždy v smere šípky. Po otočení musí gombík zapadnúť späť do zárezu. Správna funkcia zariadenia sa prejaví odtečením vody cez odpadovú rúrku poistného ventila. V bežnej prevádzke je nutné vykonávať túto kontrolu najmenej raz za mesiac, a tiež po každom odstavení ohrievača z prevádzky, trvajúcom dlhšie než 5 dní. Z poistného ventilu môže odtokovou rúrkou odkvapkávať voda, rúrka musí byť voľne otvorená do atmosféry, umiestnená zvisle dolu a musí byť v prostredí bez výskytu teplôt pod bodom mrazu. Pri vypúšťaní ohrievača použite odporúčaný vypúšťací ventil. Najprv je nutné uzavrieť prístup vody do ohrievača. Potrebné tlaky zistíte v nasledujúcej tabuľke. Pre správny chod poistného ventilu musí byť vstavaný na prívodné potrubie spätný ventil, ktorý bráni samovoľnému vyprázdneniu ohrievača a prenikaniu teplej vody späť do vodovodného rozvodu. Potrebné tlaky - Tabuľka 4. Odporúčame čo najkratší rozvod teplej vody od ohrievača, čím sa znížia tepelné straty. SPÚŠŤACÍ TLAK POISTNÉHO VENTILU [MPa] PRÍPUSTNÝ PREVÁDZKOVÝ PRETLAK OHRIEVAČA VODY [MPa] MAXIMÁLNY TLAK V POTRUBÍ STUDENEJ VODY [MPa] Tabuľka 4 0,6 0,6 do 0,48 0,7 0,7 do 0, do 0,8 Ohrievače musia byť opatrené vypúšťacím ventilom na prívode studenej úžitkovej vody do ohrievača pre prípadnú demontáž alebo opravu O Odvzdušňovací ventil U Uzatvárací ventil P1 Poistný ventil so spätnou klapkou P2 - Poistný ventil pre vykurovací okruh M Manometer Z Skúšobný ventil V Vypúšťací ventil Obrázok

12 2.4 ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÚ INŠTALÁCIU Zapojenie vykonajte podľa schémy zapojenia. Zapojenie vykonané v továrni sa nesmie meniť! (Obrázok 5) V kryte elektroinštalácie odstráňte prepážku zodpovedajúcu priemeru prívodného vodiča φ8 alebo φ10 (Obrázok 4).Stupeň krytia elektrických častí ohrievača je IP 45. Príkon elektrického telesa je 2000W. Obrázok 4 Pri elektrickej inštalácii je nevyhnutné dodržať nasledujúce požiadavky. Schéma el. zapojenia je priložená k ohrievaču na kryte elektroinštalácie (Obrázok 5) Pripojenie, opravy a kontroly el. inštalácie môže vykonávať len firma, ktorá má oprávnenie na túto činnosť. Odborné zapojenie musí byť potvrdené na záručnom liste. Ohrievač sa pripojuje k elektrickej sieti 230 V/50 Hz pevným pohyblivým vodičom, v ktorom je osadený vypínač, odpojujúci všetky póly siete a istič (chránič). Pri inštalácii v kúpeľniach, práčovniach, umyvárňach a sprchách je nutné postupovať podľa noriem. Stupeň krytia elektrických častí ohrievača je IP 45. Dodržiavajte ochranu pred úrazom elektrickým prúdom podľa noriem. Obrázok

13 2.5 NAPOJENIE OHRIEVAČA S NEPRIAMYM OHREVOM NA TEPLOVODNÚ VYKUROVACIU SÚSTAVU a) ohrev úžitkovej vody elektrickou energiou Po zapojení ohrievača na elektrickú sieť, vykurovacie teleso ohrieva vodu. Vypínanie a zapínanie telesa je regulované termostatom. Po dosiahnutí nastavenej teploty odpojí termostat prívod el. prúdu, a tým preruší ohrev vody. Kontrolka signalizuje teleso v prevádzke (svieti), teleso mimo prevádzku (kontrolka zhasne). Pri dlhodobejšej prevádzke bez využitia ohriateho objemu je potrebné nastaviť termostat do polohy 5 C až 12 C proti zamrznutiu (na gombíku termostatu nastaviť na značku snehová vločka ) alebo vypnúť prívod el. prúdu do ohrievača. U kombinovaných ohrievačov je nutné pri ohreve el. energiou zatvoriť uzatvárací ventil na vstupe do výmenníka, čím sa zamedzí ohrievaniu vody v teplovodnej vykurovacej sústave. b) ohrev úžitkovej vody tepelnou energiou cez výmenník Uzatváracie ventily výmenníka musia byť otvorené, tým je zaistený prietok vykurovacej vody z teplovodnej vykurovacej sústavy. Odporúča sa, spolu s uzatváracím ventilom, na prívode do výmenníka zaradiť odvzdušňovací ventil, ktorým podľa potreby, najmä pri zahájení vykurovacej sezóny, odvzdušníte výmenník (Obrázok 3). Doba ohrevu výmenníkom je závislá na teplote a prietoku vody v teplovodnej vykurovacej sústave. Kombinovaný ohrievač sa vyrába v univerzálnom prevedení podľa potreby je napojenie uzatváracích ventilov k vykurovacej vložke sprava alebo zľava. Na vstup a výstup vykurovacej vody je vhodné zaradiť uzatváracie ventily (pre prípad demontáže ohrievača). Ventily majú byť čo najbližšie k ohrievaču, aby sa vylúčili väčšie tepelné straty. OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKOVÝ KOMBINOVANÝ ROZVOD TEPLEJ VODY Ohrievač Kotol Obrázok 6 Teplá voda Studená voda Vykurovací okruh Spätný okruh

14 2.6 PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY Po pripojení ohrievača k vodovodnému potrubiu, k teplovodnej vykurovacej sústave, k el. sieti a po preskúšaní poistného ventilu ( podľa návodu priloženého k ventilu ), môže sa uviesť ohrievač do prevádzky. Pred zapojením elektriny musí byť zásobník naplnený vodou. Proces prvého ohrevu musí urobiť koncesovaný odborník a musí ho kontrolovať. Odtoková trubka horúcej vody, ako i časti bezpečnostnej armatúry môžu byť horúce. V priebehu zahrievacieho procesu musí u tlakového zapojenia voda, ktorá vplyvom ohrevu zväčšuje svoj objem, odkvapkávať z poistného ventilu. U beztlakového napojenia voda odkvapkáva z prepadovej zmiešavacej batérie. Po ukončení ohrevu majú byť nastavená teplota a skutočná teplota odobratej vody približne rovnaké. Po pripojení ohrievača k vodovodnému systému, elektrickej sieti a po preskúšaní poistného ventilu (podľa návodu priloženého k ventilu), sa môže uviesť ohrievač do prevádzky. Postup uvedenia ohrievača do prevádzky: 1. Skontrolovať vodovodnú a elektrickú inštaláciu, pre kombinované ohrievače i inštaláciu k teplovodnej vykurovacej sústave. Skontrolovať správne umiestnenie čidiel prevádzkových termostatov. Čidlá musia byť v nádobke zasunuté na doraz. 2. Otvoriť ventil teplej vody zmiešavacej batérie. 3. Otvoriť ventil prívodného potrubia studenej vody k ohrievaču. 4. Len čo začne voda ventilom na teplú vodu vytekať, je plnenie ohrievača ukončené a ventil sa uzavrie. 5. Ak sa prejaví netesnosť (veka príruby), odporúčame dotiahnutie skrutiek veka príruby. 6. Priskrutkovať kryt elektroinštalácie. 7. Pri prevádzkovaní ohrevu úžitkovej vody el. energiou zapnúť el. prúd (kombinované ohrievače musia mať uzatvorený ventil na vstupe vykurovacej vody do vykurovacej vložky). 8. Na začiatku prevádzky ohrievač prepláchnuť, až do vymiznutia zákalu. 9. Vyplniť riadne záručný list. 2.7 UVEDENIE MIMO PREVÁDZKU, VYPRÁZDNENIE Ak sa ohrievač teplej vody odstaví z prevádzky na dlhšiu dobu alebo sa nebude používať, treba ho vyprázdniť a odpojiť od elektrickej napájacej siete na všetkých póloch. Spínač pre prívodný vodič alebo poistkové automaty sa musia vypnúť. V priestoroch, ktoré sú trvale ohrozené mrazom, sa ohrievač teplej vody musí pred začiatkom studeného ročného obdobia vyprázdniť, ak zostane zariadenie niekoľko dní mimo prevádzky a ak je odpojený prívod elektrickej energie. Vypustenie úžitkovej vody sa urobí po zatvorení uzavieracieho ventilu v prívodnom potrubí studenej vody (cez vypúšťací ventil pri kombinácii poistných ventilov) a za súčasného otvorenia všetkých ventilov teplej vody na pripojených armatúrach. Pri vypúšťaní môže vytekať horúca voda! Ak hrozí mráz, treba ďalej prihliadať k tomu, že môže nielen zamrznúť voda v ohrievači teplej vody a v potrubí teplej vody, ale aj v celom prívodnom potrubí

15 studenej vody. Preto je účelné vyprázdniť všetky armatúry a potrubia, ktoré vedú vodu, až po tú časť domového vodomeru (pripojenie domu k vode), ktorý už nie je ohrozovaný mrazom. Keď sa zásobník bude opäť uvádzať do prevádzky, treba bezpodmienečne dávať pozor na to, aby bol naplnený vodou a aby voda z ventilov teplej vody vytekala bez bubliniek. 2.8 KONTROLA, ÚDRŽBA, OŠETROVANIE ZARIADENIA V priebehu ohrievania musí voda, ktorá pri ohrievaní zväčšuje svoj objem, viditeľne odkvapkávať z odtoku poistného ventilu (v prípade beztlakového napojenie táto voda odkvapkáva z ventilu zmiešavacej batérie). Pri plnom zahriatí (cca 65 o C) je prírastok objemu vody asi 3% obsahu zásobníka. Fungovanie poistného ventilu sa musí pravidelne kontrolovať (podľa informácií v priloženom návode poistného ventilu). V bežnej prevádzke treba túto kontrolu urobiť najmenej raz za mesiac a po každom odstavení ohrievača z prevádzky, ktoré bude dlhšie ako 5 dní. Pozor!: Prítoková trubka studenej vody a prípojná armatúra zásobníka sa pri tom môžu zahriať! Ak ohrievač teplej vody nepracuje alebo teplá voda nebude odoberaná, nesmie z poistného ventilu odkvapkávať žiadna voda. Ak voda odkvapkáva, potom je buď príliš vysoký tlak vody v prívodnom potrubí, alebo je poistný ventil chybný. Prosíme, zavolajte hneď odborného inštalatéra! Ak voda obsahuje veľa minerálov, treba privolať odborníka, aby odstránil kotolný kameň, tvoriaci sa vo vnútri zásobníka, ako i voľné usadeniny, a to po jednom až dvoch rokoch prevádzky. Opakovaným ohrevom vody sa na stenách nádoby a najmä na veku príruby usadzuje vodný kameň. Usadzovanie závisí na tvrdosti ohrievanej vody, na jej teplote a na množstve vypotrebovanej teplej vody. Odporúčame kontrolu po dvojročnej prevádzke, prípadné vyčistenie nádoby od vodného kameňa, kontrolu a prípadnú výmenu anódovej tyče. Životnosť anódy je teoreticky vypočítaná na dva roky prevádzky, mení sa však vplyvom tvrdosti a chemického zloženia vody v mieste užívania. Na základe tejto prehliadky možno stanoviť termín ďalšej výmeny anódovej tyče. Vyčistenie a výmenu anódy zverte firme, ktorá vykonáva servisnú službu. Pri vypúšťaní vody z ohrievača musí byť otvorený ventil miešacej batérie pre teplú vodu, aby v nádobe ohrievača nevznikol podtlak, ktorý zamedzí vytekaniu vody. Vyčistenie sa robí otvorom príruby a to nasledujúcimi úkonmi vypustiť ohrievač, demontovať veko príruby, vyčistiť zásobník. Pri spätnej montáži treba použiť nové tesnenie. Vnútrajšok ohrievača má špeciálne smaltovanie, nesmie sa dostať do styku s prostriedkom odstraňujúcim kotolný kameň nepracujte s odvápňovacím čerpadlom. Vápenný nános odstráňte drevom a vysajte ho alebo ho vytrite handričkou. Potom sa zariadenie musí dôkladne prepláchnuť a proces ohrevu sa kontroluje ako pri prvom uvedení do prevádzky. Na čistenie vonkajšieho plášťa ohrievača nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky, ani riedidlá farieb (ako nitroriedidlo, trichlór a pod.). Čistenie robte vlhkou handričkou a pridajte k tomu pár kvapiek tekutého čističa používaného v domácnosti

16 2.9 NAJČASTĚJŠIE PORUCHY FUNKCIE A ICH PRÍČINY Prípadné poruchy - Tabuľka 11. Prejav poruchy Kontrolka Riešenie Voda je studená svieti nesvieti nastavená nízka teplota na termostate porucha vykurovacieho telesa nie je prívodné napätie porucha termostatu vypnutý bezpečnostný termostat pravdepodobne zapríčinený vedným prevádzkovým termostatom Voda je málo teplá svieti porucha jednej špirály v telese (zložené z 2) Teplota vody nezodpovedá nastavenej hodnote Z poistného ventilu neustále odkvapkáva voda vedný termostat nesvieti vysoký vstupný tlak vedný poistný ventil Tabuľka 5 Nepokúšajte sa chybu sami odstrániť. Obráťte sa buď na odbornú, alebo servisnú službu. Odborníkovi na odstránenie poruchy často postačí len málo. Pri dohodnutí opravy oznámte typové označenie a výrobné číslo, ktoré nájdete na výkonovom štítku vášho ohrievača vody

17 3 OBSLUHA TERMOSTATU 3.1 OBSLUHA OBSLUŽNÝ PANEL Obslužná zariadení ohrievačov o objemoch 50 až 200 l sú umiestnené pod priehľadnom krytom ovládacieho panela. gombík termostatu kontrolka zopnutia el. obvodu výklopný plastový kryt Obrázok NASTAVENIE TEPLOTY Teplota vody sa nastavuje otočením gombíka termostatu. Požadovaný symbol sa nastaví proti pevnému bodu na ovládacom panely. spodná hranica tep. rozsahu (okolo 5 C) pevný bod na ovládacom panely teplota proti zamrznutiu (okolo 8 C) horná hranica tep. rozsahu (asi 74 C) optimálna teplota (okolo 60 C) Obrázok

18 Nastavenie gombíka termostatu na ľavý doraz neznamená trvalé vypnutie vykurovacieho telesa. Pri prevádzke ohrievača bez blokovania dennej sadzby neodporúčame nastavovať teplotu nad 55 C. Zvoľte maximálne symbol ECO. 4 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 4.1 INŠTALAČNÉ PREDPISY - Bez potvrdenia odbornej firmy o vykonaní elektrickej inštalácie je záručný list neplatný. - Pravidelne kontrolovať Mg anódu a vymieňať ju. - Na pripojenie ohrievača je nutné vyžiadať si súhlas miestneho dodávateľa elektrickej energie. - Medzi ohrievačom a poistným ventilom nesmie byť zaradená žiadna uzatváracia armatúra. - Pri pretlaku vo vodovodnom potrubí vyššom než 0,6 MPa sa musí zaradiť pred poistný ventil ešte redukčný ventil. - Všetky výstupy teplej vody musia byť vybavené miešacou batériou. - Pred prvým napustením vody do ohrievača odporúčame skontrolovať dotiahnutie matíc prírubového spoja nádoby. - Akákoľvek manipulácia s termostatom, okrem nastavenia teploty ovládacím gombíkom, nie je dovolená. - Akúkoľvek manipuláciu s el. inštaláciou, nastavenie a výmenu regulačných prvkov vykonáva len servisná firma. - Je neprípustné vyraďovať tepelnú poistku z prevádzky! Tepelná poistka preruší pri poruche termostatu prívod el. prúdu k vykurovaciemu telesu v prípade, že stúpne teplota vody v ohrievači nad 90 C. - Výnimočne sa môže tepelná poistka vypnúť i pri prehriatí vody prekúrením kotla teplovodnej vykurovacej sústavy. - Odporúčame prevádzkovať ohrievač na jeden druh energie. Elektrická i vodovodná inštalácia musí rešpektovať a spĺňať požiadavky a predpisy v krajine používania!

19 4.2 LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU Za obal, v ktorom bol dodaný ohrievač vody, bol uhradený servisný poplatok na zaistenie spätného odberu a využitia obalového materiálu. Servisný poplatok bol uhradený podľa zákona firme NATUR-PACK. Klientske číslo firmy je Obaly z ohrievača vody odložte na obcou určené miesto na ukladanie odpadu. Vyradený a nepoužiteľný ohrievač po ukončení prevádzky demontujte a dopravte do strediska recyklovania odpadov (zberné miesto) alebo kontaktujte výrobcu. 5 PRÍSLUŠENSTVO VÝROBKU K výrobku patrí poistný ventil, 2-4 upevňovacie skrutky M 12x30, 2-4 podložky φ 13, závesy (konzole), indikátor teploty. Tieto súčiastky sú zabalené a umiestnené v hornej časti obalu ohrievača. Vo vlastnom záujme si kompletnosť skontrolujte

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 50 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKCE 80 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKCE 100 OKC 160 OKC 160/1 m 2 OKCE

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU OHRIEVAČE VODY STACIONÁRNE ELEKTRICKÉ OKCE 100 S/2,2 kw OKCE 200 S/3-6 kw OKCE 300 S/1 MPa OKCE 125 S/2,2 kw OKCE 250 S/2,2 kw OKCE 400 S/1 MPa OKCE 160 S/2,2 kw OKCE 250

Διαβάστε περισσότερα

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Návod na obsluhu a inštaláciu ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM UBS 80 M UBS 100 UBS 100 V UBS 100 M UBS 100 Q UBS 125 UBS 125 V UBS 125 M UBS 125 Q UBS 160 UBS 160 V UBS 160 M UBS 160 Q UBS

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz19052016 HKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody HKL PM-TB zohrieva vodu okamžite po

Διαβάστε περισσότερα

Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL

Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL pre pripojenie k plynovému kotlu Junkers $ % $! &! 4 ST 120-2 E... ST 160-2 E... 6 720 613 998 SK

Διαβάστε περισσότερα

Zásobníkové ohrievače vody 2013 vydanie január 2013

Zásobníkové ohrievače vody 2013 vydanie január 2013 vydanie január 2013 Zásobníkové ohrievače vody 2013 Záruka: rokov na vnútornú smaltovanú nádrž, 2 roky na ostatné súčasti. Na malé elektrické ohrievače (kompletný výrobok) 2 roky. Európsky zväz výrobcov

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz11032016 HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody HAKL MK-2 zohrieva vodu okamžite po

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZÁVESNÝCH PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY prerušovač ťahu poistný ventil so spätným ventilom zoznam servisných

Διαβάστε περισσότερα

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu Ventilová sada VOS SD30 TBVC BPV AV TBVC SD30 AV BPV Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu SK VOS VOS, sada ventilov on/off -cestný kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil so servopohonom, uzatváracím

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Tento rok teda spoločnosť oslavuje úctyhodných 55 rokov výroby ohrievačov vody v Poprade.

Tento rok teda spoločnosť oslavuje úctyhodných 55 rokov výroby ohrievačov vody v Poprade. Zásobníkové ohrievače vody 2016 1 2 V roku 1961 priniesla spoločnosť Tatramat na trh prvé ohrievače vody. Pre smerovanie matejovského podniku to bola historická zmena. Jej pamätník Michal Skokan si na

Διαβάστε περισσότερα

Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL

Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL ST 50-5 Obj. č. 7 719 001 550 SO 200 1 Obj. č. 7 719 001 169 ST 80 5 Obj. č. 7 719 001 551 SK 130 3 ZB Obj. č. 7 719 000 958 ST 75 Obj. č. 7 719 001 406

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz05022016 HKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality SK Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody PM-B je slovenský výrobok. Svojím

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie Tlaková nádrž pre Solárne Systémy Návod na použitie Obsah 1. Charakteristika 2. Do pozornosti 3. Technické údaje 4. Inštalácia a prepojenia 5. Používanie 6. Údržba 7. Závady a ich odstránenie 1.Charakteristika

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Solárny kombinovaný zásobník STORACELL

Solárny kombinovaný zásobník STORACELL Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Solárny kombinovaný zásobník STORACELL 6 720 610 983-00.2J SP 750 solar 6 720 613 952 (2007/03) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostné upozornenia a vysvetlenie

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV platný od 1. 4. 2015 POISTNÉ VENTILY 311 Poistný ventil. Vypúšťací pretlak 20 %. Uzatvárací rozdiel 20 %. PN 10 Prevádzková teplota 5 110 C Nastavenia: 2,5-3 - 3,5-4 - 5-6 - 7-8

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Zásobník TÚV $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pre odborné zaobchádzanie Pred montážou si prosím pozorne prečítajte! 6 720 642 856 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE POPIS ČASTÍ 1- tlačidlom RESET 2- indikátor zastavenia chodu na sucho 3- napäťový indikátor 4- svorky pripojenia motora 5- nastavovacia skrutka prevádzkového

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu Údajový list Regulátor prietoku (PN16) montáž do spiatočky a montáž do prívodu Popis je priamočinný regulátor prietoku vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový kondenzačný kotol MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Tento montážny návod uložte u prevádzkovateľa! Ak nebudú dodržané pokyny v tomto návode, záruka sa neposkytuje.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol Logamax plus GB022-24K Pre odborných pracovníkov Pred vykonaním montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 724 7900 (2009/0 9 ) SK 2 3 3 4

Διαβάστε περισσότερα

OHRIEVAČE VODY OHREV VODY I VYKUROVANIE I OBNOVITELNÉ ZDROJE

OHRIEVAČE VODY OHREV VODY I VYKUROVANIE I OBNOVITELNÉ ZDROJE OHRIEVAČE VODY 2015 OHREV VODY I VYKUROVANIE I OBNOVITELNÉ ZDROJE 80 ROKOV RASTU NA ZÁKLADE INOVÁCÍÍ V roku 1930 založil Aristide Merloni spoločnosť Industrie Merloni v regióne Marche v Taliansku a začal

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie -F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Popis (-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový závesný kondenzačný kotol CGB-75 CGB-100 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk Art.-Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax ,

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax , Montážny návod Plynový závesný kotol CGB-35 kondenzačný kotol CGB-50 kondenzačný kotol CGB-K40-35 kombinovaný kotol Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802,

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

RGS rekuperačné jednotky

RGS rekuperačné jednotky RGS rekuperačné jednotky ENKO s.r.o. ENKO Plus s.r.o. to je ENKO s.r.o. Študentská 1 Irkutská 92 Poličná 57 040 01 Košice 851 10 Bratislava 757 01 Valašské Meziříčí OPLÁŠTENIE Opláštenie vyrobené z hliníkových

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Kombinovaný zásobník Logalux P750 S Pre odborných pracovníkov Pred vykonaním montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte. 6 720 643 369 (03/2001) SK Predslov UPOZORNENIE PRE

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a prevádzku Plynový závesný kotol

Návod na montáž a prevádzku Plynový závesný kotol Návod na montáž a prevádzku Plynový závesný kotol CGG-1K-24/28 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de KKH, spol. s r.o. Galvaniho 7 821

Διαβάστε περισσότερα

Montážny a servisný návod

Montážny a servisný návod Montážny a servisný návod Kondenzačná závesná centrála s integrovaným vrstveným zásobníkom CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Solárny modul SM2/SM2-2

Solárny modul SM2/SM2-2 Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM2/SM2-2 s blokovaním kotla solárnym zariadením WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062222_201607 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Kaskádový modul KM/KM-2

Kaskádový modul KM/KM-2 Návod na montáž a obsluhu Kaskádový modul KM/KM-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3064890_201607 Zmeny vyhradené SK Obsah Bezpečnostné pokyny...

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

Modul zmiešavača MM/MM-2

Modul zmiešavača MM/MM-2 ávod na montáž a obsluhu Modul zmiešavača /-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.-r.: 3061889_201607 SK Obsah Bezpečnostné pokyny... 4 ormy a predpisy...

Διαβάστε περισσότερα

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory RADIÁTORY IMMERPAN Oceľové ploché radiátory VÝHODY IMMERPAN KOMPAKTNÉ ROZMERY VYSOKÁ ÚČINNOSŤ IMMERPAN, NOVÁ LÍNIA VÝROBKOV Z PONUKY IMMERGAS Sortiment plochých oceľových radiátorov, prezentovaných pod

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu GHSD 8

Návod na obsluhu GHSD 8 Vždy na Vašej strane Návod na obsluhu GHSD 8 FES2... B M SK Obsah Obsah 1 Bezpečnosť... 3 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť... 3 1.2 Použitie podľa určenia... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Zostavy solárnych panelov

Zostavy solárnych panelov Zostavy solárnych panelov Návod na použitie a upozornenia Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku spoločnosti Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Úvod Obrázok 1 Základná verzia A Obrázok * Samočinná verzia s funkciou automatickej dezinfekcie B * teplomer je len ako dodatočné príslušenstvo Obrázok

Διαβάστε περισσότερα

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA PROTHERM LEV 30 KKZ Výrobné číslo kotla je vyznačené na štítku pripevnenom na ploche elektroskrinky kotla s ovládacím panelom, ktorá je prístupná po zložení predného krytu kotla. V časti Inštrukcie pre

Διαβάστε περισσότερα

OHRIEVAČE VODY A VYKUROVANIE

OHRIEVAČE VODY A VYKUROVANIE OHRIEVAČE VOY A VYKUROVANIE História firmy Vitajte vo svete ohrievačov vody EÍZ EÍZ je popredný špecialista v oblasti distribúcie, predaja a servisu ohrievačov vody. Firmu založil Miroslav Elíz v roku

Διαβάστε περισσότερα

RenoventExcelent300/400/450(Plus)

RenoventExcelent300/400/450(Plus) RenoventExcelent300/400/450(Plus) TECHNICKÉÚDAJE (Slovensky) Dodávka...Kapitola 1 1.1 Obsah dodávky Pred inštaláciou skontrolujte, či je vetracia jednotka nepoškodená. Dodávka vetracej jednotky obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

Gas-Durchlaufwassererhitzer

Gas-Durchlaufwassererhitzer NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLIERUNG- UND BEDIENUNGANLEITUNG Plynové prietokové ohrievače vody Gazowe przepływowe ogrzewacze

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod Popis zariadenia. Dokumentácia k výrobku.... Príslušné dokumenty.... Vysvetlenie symbolov.... Ochranné funkcie zariadenia....

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

Stacionárne kondenzačné kotly LEV

Stacionárne kondenzačné kotly LEV Stacionárne kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: Z - kotol s ohrevom TV v stavanom zásobníku Spôsob odvodu spalín: K kondenzačný

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie 30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie Všeobecne Silné mrazy v zimnom období ohrozujú vodovody a odpadové potrubia, ktoré neodolávajú nízkym teplotám a môžu zamrznúť alebo dokonca prasknúť.

Διαβάστε περισσότερα

Závesné kondenzačné kotly LEV

Závesné kondenzačné kotly LEV Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 30 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod... 3. Dokumentácia k výrobku...3. Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 Popis zariadenia... 3. Ochranné

Διαβάστε περισσότερα

Calypso Pohon pre krídlové brány

Calypso Pohon pre krídlové brány Calypso Pohon pre krídlové brány Strana 1 z 7 CALYPSO DOLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť odmieta zodpovednosť

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkový denník Návod na údržbu

Prevádzkový denník Návod na údržbu Prevádzkový denník Návod na údržbu Tepelné čerpadlo BWL-1/BWS-1 Dôležité! Vlastník/prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy o zariadení/prevádzkový denník na mieste, kde je tepelné čerpadlo nainštalované.

Διαβάστε περισσότερα

Ohrev vody MALÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE STACIONÁRNE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY PRÍSTROJE NA PRÍPRAVU HORÚCEJ A VRIACEJ VODY

Ohrev vody MALÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE STACIONÁRNE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY PRÍSTROJE NA PRÍPRAVU HORÚCEJ A VRIACEJ VODY Ohrev vody PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE PRÍSTROJE NA PRÍPRAVU HORÚCEJ A VRIACEJ VODY NÁSTENNÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY MALÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY STACIONÁRNE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY SUŠIČE RÚK PRIETOKOVÉ

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom 4 379 Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom VVG55... Teleso červený bronz CC491K Rg5 DN15... 25 mm (½"... 1") k vs 0.25... 6.3 m 3 /h zdvih 5.5 mm dodávajú sa súpravy šroubenia ALG... so závitovými pripojeniami

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2 NÁVOD NA OBSLUHU C VRC 410-2 -1 0 +1 +2 Sa - 15 C Party -3 +3 VRC-VCC SK Vážená zákazníčka, vážený zákazník! Kúpou regulačného zariadenia VRC 410 ste získali špičkový výrobok od firmy Vaillant. Aby ste

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000 Kombi-3-plus Červený V5010 Kombi-3-plus Modrý OBSAH ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU Stručný prehľad... 2 Konštrukcia... 2 Materiál...

Διαβάστε περισσότερα

MEDICINÁLNY KOMPRESOR

MEDICINÁLNY KOMPRESOR MEDICINÁLNY KOMPRESOR DK50 DS VÝROBCA EKOM spol. s r. o. Priemyselná 5031/18 SK-921 01 Piešťany Slovak Republic tel.: +421 33 7967255 fax: +421 33 7967223 www.ekom.sk email: ekom@ekom.sk DÁTUM POSLEDNEJ

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu 6 720 612 747 10/2008 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 6 720 612 229-00.1O Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS system CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF CLAS SYSTEM FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 3 VŠEOBECNE... 3 INŠTALÁCIA

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TERMOMAX INKA M /n /MB /nb 50 kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK Návod na inštaláciu a údržbu Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody CERAPURACU-Smart 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 A 6 720 647 439 (2011/12) SK Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα