ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές που βρίσκονται σε μια δομή επανάληψης ΟΣΟ θα εκτελεστούν οπωσδήποτε μία φορά. 3. Σε έναν πίνακα μπορούμε να αποθηκεύσουμε μόνο ακέραιους ή παραγματικούς αριθμούς. 4. Η ανίχνευση των συντακτικών λαθών γίνεται σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον με τη βοήθεια του συμβολομεταφραστή. 5. Η χρήση πινάκων αυξάνει τη μνήμη που απαιτείται για την εκτέλεση ενός προγράμματος. ΜΟΝΑΔΕΣ 5 Α2 α) Τι ονομάζουμε παράμετρο; β)ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μεταγλωττιστή και διερμηνευτή. γ)τι είναι δομημένος προγραμματισμός ΜΟΝΑΔΕΣ 11 Α3.Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: Σ 0 Π 0 Κ 0 ΔΙΑΒΑΣΕ Β ΟΣΟ Β>0 ΚΑΙ Β<=20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΔΙΑΒΑΣΕ Ο Σ Σ+Β Π Π+1 ΑΝ Β>= 10 ΤΟΤΕ Κ Κ+1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕ Β ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝ Π<>0 ΤΟΤΕ Λ Σ/Π ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΓΡΑΨΕ Λ

2 ΓΡΑΨΕ Κ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το παραπάνω πρόγραμμα μετατρέποντας τη δομή επανάληψη ΟΣΟ στη δομή επανάληψη ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Μπορείτε να κάνετε τη μετατροπή και στη δομή επανάληψη ΓΙΑ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ΜΟΝΑΔΕΣ 4 Α4 Να αναπαραστήσετε το παραπάνω προγράμματα (ΟΣΟ) με διάγραμμα ροής. ΜΟΝΑΔΕΣ 4 Α5. Εύρεση λαθών 1. Το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου έχει σκοπό να δημιουργήσει τον ακόλουθο πίνακα Α: Για ι από 4 μέχρι 0 με_βήμα -1 Α[4-ι] ι Τέλος_επανάληψης 2. Το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου έχει σκοπό να δημιουργήσει τον ακόλουθο πίνακα Α: Για ι από 2 μέχρι 6 Α[ι] ι Τέλος_επανάληψης Υπάρχει κάποιο λάθος; Αν, ναι να προτείνετε τον σωστό κώδικα. ΜΟΝΑΔΕΣ 7 Α6.Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που δημιουργούν τον επόμενο πίνακα ΜΟΝΑΔΕΣ 9

3 ΘΕΜΑ 2Ο Β1. Τι εμφανίζει το παρακάτω τμήμα προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι,Α,Λ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 Λ Ι MOD 2 A 3* ΑΥΞ(Λ)+Ι ΚΑΛΕΣΕ ΕΚΤ(Ι,Α) ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΞ(Χ):ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ :X ΑΥΞ Χ^2+4 ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤ(Χ,Υ) ΑΚΕΡΑΙΕΣ: X,Y ΓΡΑΨΕ Χ,Υ ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 10 Β2 Να γραφεί: Α) συνάρτηση η οποία να επιστρέφει το άθροισμα δύο πραγματικών αριθμών, Β) Τμήμα αλγορίθμου το οποίο να υπολογίζει το άθροισμα ΜΟΝΑΔΕΣ 10

4 ΘΕΜΑ 3ο Κάθε μαθητής έχει αναλάβει να πουλήσει 30 λαχνούς. Οι λαχνοί μπορεί να έχουν πουληθεί όλοι, αλλά μπορεί και όχι. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: α. θα διαβάζει τα ονόματα των 50 μαθητών της Γ λυκείου. ΜΟΝΑΔΕΣ 3 β. για κάθε μαθητή θα διαβάζει τους αριθμούς των λαχνών που πούλησε, μέχρι να εξαντληθούν ή να δοθεί το μηδέν. Οι δομές που θα χρησιμοποιήσετε είναι: πίνακας Μ[50], που περιέχει τα ονόματα των μαθητών, πίνακας Π[50], που περιέχει για κάθε μαθητή το πλήθος των λαχνών που πούλησε (το πολύ 30), και πίνακας Κ[50,30], που περιέχει τους κωδικούς των λαχνών που πουλήθηκαν από κάθε μαθητή. Κάθε γραμμή i δεν έχει τιμή και στα 30 στοιχεία της, αλλά σε Π[i]. Ο αλγόριθμος πρέπει: γ. να εκτυπώνει ποιος μαθητής δεν έχει πουλήσει κανέναν λαχνό, ΜΟΝΑΔΕΣ 2 δ. να εκτυπώνει ποιοι μαθητές πούλησαν λιγότερους από 10 λαχνούς ΜΟΝΑΔΕΣ 2 ε. να εκτυπώνει τον μέσο όρο λαχνών που πουλήθηκαν από κάθε μαθητή. ΜΟΝΑΔΕΣ 2 στ. να εκτυπώνει ποιοι μαθητές πούλησαν τους περισσότερους λαχνούς και πόσους. ΜΟΝΑΔΕΣ 2 ζ.θα διαβάζει το όνομα ενός μαθητή και θα εκτυπώνει αν ανήκει στους μαθητές που πούλησαν τους περισσότερους λαχνούς. ΜΟΝΑΔΕΣ 6 η.γνωρίζοντας ότι ο κύριος Μιχάλης κληρώθηκε και κερδίζει το πρώτο δώρο, να διαβάζει τον κωδικό του λαχνού του και να εκτυπώνει από ποιον μαθητή αγόρασε τον νικητήριο λαχνό. ΜΟΝΑΔΕΣ 3

5 ΘΕΜΑ 4ο Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα java είναι 120. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο: α.θα καλεί υποπρόγραμμα που θα διαβάζει για κάθε φοιτητή το όνομα και τους βαθμούς που έλαβε στο μάθημα στα δύο εξάμηνα σε μονοδιάστατους πίνακες. Οι βαθμοί πρέπει να ανήκουν στο διάστημα [0,10]. ΜΟΝΑΔΕΣ 4 β. θα καλεί υποπρόγραμμα το οποίο θα υπολογίζει τη μεγαλύτερη βελτίωση βαθμολογίας που σημειώθηκε από κάποιον μαθητή από το πρώτο εξάμηνο στο δεύτερο ΜΟΝΑΔΕΣ 6 γ.θα εμφανίζει τα ονόματα όσων φοιτητών είχαν τη μεγαλύτερη βελτίωση βαθμολογίας. ΜΟΝΑΔΕΣ 6 δ. θα καλεί υποπρόγραμμα το οποίο θα εμφανίζει τα ονόματα όσων φοιτητών είδαν τη βαθμολογία τους να μειώνεται περισσότερο από 2 βαθμούς στο δεύτερο εξάμηνο σε σχέση με το πρώτο. ΜΟΝΑΔΕΣ 4

6 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. 1Σ,2Λ,3Λ,4Λ,5Σ Α2 Βλ. Σχ Βιβ. Σελ. 210 Βλ. Σχ Βιβ. Σελ. 137 Βλ. Σχ Βιβ. Σελ. 135 Α3 Σ 0 Π 0 Κ 0 _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ Β ΑΝ Β>0 ΚΑΙ Β<=20 ΤΟΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕ Ο Σ Σ+Β Π Π+1 ΑΝ Β>= 10 ΤΟΤΕ Κ Κ+1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Β<=0 Ή Β>20 ΑΝ Π<>0 ΤΟΤΕ Λ Σ/Π ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΓΡΑΨΕ Λ ΓΡΑΨΕ Κ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Όχι.Δεν γνωρίζω πλήθος επαναλήψεων.άρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δομή επανάληψης ΓΙΑ.

7 Α4 Σ 0 Π 0 Κ 0 ΔΙΑΒΑΣΕ Α ΟΧΙ Β>0 ΚΑΙ Β<=20 ΝΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ Ο ΑΝ Π<>0 Σ Σ+Β Π Π+1 Λ Σ/Π Β>=10 ΝΑΙ ΓΡΑΨΕ Λ Κ Κ+1 ΓΡΑΨΕ Κ ΔΙΑΒΑΣΕ Β ΤΕΛ

8 Α5. 1.Κατά την πρώτη επανάληψη ο μετρητής ι λαμβάνει την τιμή 4, επομένως ο δείκτης του πίνακα θα είναι 0. Αυτό όμως είναι λάθος, αφού δεν υφίσταται μηδενική θέση στον πίνακα.θα πρέπει να αλλάξει το Α[4-ι] σε Α[5-ι]. 2.Δεξία της εντολής εκχώρησης δημιουργείται η σωστή τιμή (2,3,4,5,6).Αριστερά όμως της εντολής εκχώρησης τα στοιχεία του πίνακα είναι τα Α[2],ΑΠ[3],Α[4],Α[5],Α[6], που είναι λάθος. Δεν είναι σωστός ο δείκτης, καθώς θα προσπελαστεί η έκτη θέση του πίνακα Α που δεν υπάρχει. Θα πρέπει το στοιχείο Α[Ι] να γίνει Α[ι-1]. ΘΕΜΑ 2Ο Β Β2. Α) ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ(Α,Β):ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:Α,Β ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α+Β ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Β)Αλγόριθμος α1 σ 0 για α από 1 μεχρι 99 σ σ+α/(α+1) τελός _επανάληψης εμφάνισε σ τέλος α1 ΘΕΜΑ 3ο Αλγόριθμος Α3 Για i από 1 μέχρι 50 Διαβασε Μ[i]

9 Τέλος _ επανάληψης J 0 Διάβασε κωδ Όσο κωδ <>0 και J<30 επανάλαβε J J+1 Κ[I,j] κωδ Αν j <30 τοτε Διάβασε κωδ Π[i] j Για i από 1 μέχρι 50 Αν Π[i]=0 τοτε Εκτυπωσε Μ[i]!ερώτημα δ όπως προηγούμενο... σ 0 Για i από 1 μέχρι 50 σ σ+π[i] Mo σ/50 Εκτύπωσε Μο μ Π[1] Για i από 2 μέχρι 50 Αν Π[i]> μ τοτε μ Π[i] Για i από 1 μέχρι 50 Αν Π[i]=μ τοτε Εκτύπωσε Μ[i] Διάβασε ον φ ψευδής i 1 pos 0 Όσο i <=50 και φ=ψευδής επανάλαβε Αν Μ[i]=ον τοτε pos i φ αληθής αλλιώς

10 i i+1 Αν pos<>0 τότε Αν Π[pos]=μ τότε Εμφάνισε περισσότερους λαχνούς Αλλιως Εμφάνισε όχι περισσότερους λαχνούς Αλλιώς Εμφάνισε λάθος όνομα Τέλος _αν Διάβασε καναζ Για i από 1 μέχρι 50 Για j από 1 μέχρι Π[i] Αν Κ[I,j]=καναζ τότε pos i Εμφάνισε Μ[pos] Τέλος Α3 ΘΕΜΑ 4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α4 ΣΤΑΘΕΡΕΣ Ν=120 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΑΤΕΤ[Ν],ΒΤΕΤ[Ν],ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧAΡΑΚΤΗΡΕΣ: O[N] ΚΑΛΕΣΕ ΕΙΣΟΔΟΣ (Ο,ΑΤΕΤ,ΒΤΕΤ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΡΕΣ (ΑΤΕΤ,ΒΤΕΤ) ΓΙΑ Α ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν ΑΝ ΒΤΕΤ[Α]- ΑΤΕΤ [Α]= ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ Ο[Α] ΤΕΛΟΣ _ ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΛΕΣΕ ΜΕΙΩΣΗ (Ο, ΑΤΕΤ,ΒΤΕΤ) ΤΕΛΟΣ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ (Ο,ΑΤ,ΒΤ) ΣΤΑΘΕΡΕΣ

11 Ν=120 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΑΤ[Ν],ΒΤ[Ν] ΑΚΕΡΑΙΕΣ:I ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:O[N] ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν ΔΙΑΒΑΣΕ Ο[Ι] _ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΤ[Ι] ΜΕΧΡΙΣ _ ΟΤΟΥ ΑΤ[Ι]>0 ΚΑΙ ΑΤ[Ι]<=20 _ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΒΤ[Ι] ΜΕΧΡΙΣ _ ΟΤΟΥ ΒΤ[Ι]>0 ΚΑΙ ΒΤ[Ι]<=20 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ _ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ... ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΒΡΕΣ (ΑΤ,ΒΤ):ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ Ν=120 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΑΤ[Ν],ΒΤ[Ν],ΒΕΛΤ ΑΚΕΡΑΙΕΣ:I Σ 0 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν ΑΝ ΒΤ[Ι]-ΑΤ[Ι]>ΒΕΛΤ ΤΟΤΕ ΒΕΛΤ ΒΤ[Ι]-ΑΤ[Ι] ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΒΡΕΣ ΒΕΛΤ ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ... ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ (Ο,ΑΤ,ΒΤ) ΣΤΑΘΕΡΕΣ Ν=120 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΑΤ[Ν],ΒΤ[Ν] ΑΚΕΡΑΙΕΣ:I ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:O[N] ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν ΑΝ ΒΤ[Ι]-ΑΤ[Ι]>2 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ Ο[Ι]

12 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ 1 Α. Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. 1. Λάθος 2. Λάθος 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Σωστό Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Λύσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Λύσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 31 Μάη 2007 Ζήτημα Α Θέμα 1 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος Ζήτημα Β1, i) Μεταφερσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα