="+6: (&)$* 20 5"-$"µ6&)2#, 6:00 µ.µ. - PDF">

Pilates. Pilates >"&'-"#$/14?81*8* Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre. B$*%&!2 µ,=6µ(, "74*/*: ";">="+6: (&)$* 20 5"-$"µ6&)2#, 6:00 µ.µ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pilates. Pilates >"&'-"#$/14?81*8* Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre. B$*%&!2 µ,=6µ(, "74*/*: ";">="+6: (&)$* 20 5"-$"µ6&)2#, 6:00 µ.µ."
="+6: (&)$* 20 5"-$"µ6&)2#, 6:00 µ.µ..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcript

1 . Pilates H!"#$%&' Pilates ()*+, -$( "."%/%&"0µ-$* 1+23+(µµ( (4&'4"5$ 1*0 4!6+78"!(% 4!* -+3*!*0 Joseph Pilates. 9!2#*:!*0 404!'µ(!*: "7$(% $( (1(;;(3"7!* 4<µ( (12 40$'="%": 1*0 -#*0$ (;;*%<4"%!6 /*µ%&' (+#%!"&!*$%&'!*0, µ" 40$-1"%(!%: ;($=(4µ-$": 1%-4"%: 4!%: (+=+<4"%: &(%!*0: µ(;(&*>: %4!*>:.?* (1*!-;"4µ( "7$(% /%,)*+": 1(=*;*3%&-: &(!(4!,4"%:!*0 µ0*4&";"!%&*>, &0&;*)*+%&*> &(% $"0+%&*> 4<µ( /0$(µ<$"% &(% &"+/78"%!6 #(µ-$6!*0 &%$6!%&2!6!(,!* 1+23+(µµ( 37$"!(% 1%* (1(%!6!%&2 1+*4=-!*$!(: (4&'4"%: %4*++*17(: &(% µ"3(;>!"+6 ($!74!(46 3%( $( µ"3(;<4"%!* ">+*:!6: &7$646:. A (4&*>µ"$*: 30µ$,8"% 2;*!*0!* 4<µ(, "$<!(0!2#+*$( /%*+=<$"% "17&!6!": 40$'="%": 1*0 1"+%*+78*0$!6$ &7$64'!*0 µ-4( (12 µ7( /6µ%*0+3%&' /%(/%&(47( (0!*1(+(!'+646: &(% 40$"%/6!*1*7646:!*0 4<µ(!2:!*0.?* Pilates µ1*+"7 $( ".(4)(;74"%!6$ (1(+(7!6!6 />$(µ6 &(% 01*4!'+%.6 4" 2;*0:!*0: ($=+<1*0:, "7!" *!+21*: 85':!*0: (1(%!"7 -$!*$6 45µ(!%&' /+(4!6+%2!6!( "7!" 2#%. B0!2 37$"!(% µ"!+21* <4!"!* 4<µ( $( ($!(1".-;="% 4!%: (1(%!'4"%:!6: &(=6µ"+%$2!6!,:, (1(;;,4*$!(:!(0!2#+*$(!6$ -$!(46 &(% (1";"0="+<$*$!(:!%: µ1;*&(+%4µ-$": 1"+%*#-:. 9!( *)-;6!*0 Pilates 1"+%;(µC,$*$!(%: D "$/0$,µ546!5$ µ0<$ &(% 6 (>.646!6: "0;03%47(: D %4*++*17( &(% 4!(="+*1*7646!5$ (+=+<4"5$ D *+3,$546 &(% * 40$!*$%4µ2:!6: &7$646: D (1*)2+!%46 (12!%: "$!,4"%:, 45µ(!%&, &(% E0#%&, D C";!7546!6: 4!,46:!*0 4<µ(!*: D ($(&*>)%46 (12 12$*0: Pilates!"#$%&', (&)$*, ("$+&$* &,%µ-$* -&./0+ 1'/ '-23"#µ'$/0+ $µ4µ'$'!"#$" $% &'&()$*+, -)((./*% Pilates: 01,21&33& &!#/&+$1& B$*%&!2 µ,=6µ(, "74*/*: ";">="+6: (&)$* 20 5"-$"µ6&)2#, 6:00 µ.µ. G7/(&!+( (12 H10/µ,=6µ(* *!"#$" $% &'&()$*+, -)((./*% Pilates: 01,21&33& &!#/&+$1&!/7+81"/ * 9$':+0$* ;2#<=#&* >"&'-"#$/14?81*8*?* Pilates (1"0=>$"!(% 4" *1*%*$/'1*!" "$/%()-+"!(% $( 30µ$(4!"7 1+*4"3378*$!(: 40$"%/6!,!6$,4&646. F1746: (1"0=>$"!(% 4" -3&0": 1+%$ &(% µ"!,!*$!*&"!2, (=;6!-: &(% #*+"0!-: 1*0 =-;*0$ $( C";!%<4*0$!6$!"#$%&'!*0: 3%(!6$ (1*)03' &(% (1*&(!,4!(46!+(0µ(!%4µ<$, &(=<: &(% 4",!*µ(!+7!6: 6;%&7(:.?* µ,=6µ( 1"+%;(µC,$"% (4&'4"%: 4!* reformer &(% matwork µ" 2+3($( 215: C(+,&%(, ;,4!%#(, µ1,;": &.,.?(!µ'µ(!( "7$(% *;%3*µ";' &(% (&*;*0="7!(% ".(!*µ%&"0µ-$* 1+23+(µµ(.!"µ#$ 86, %&'(). *+,: Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre

2 Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre Πρόγραµµα Pilates Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη 10:00-11:30 10:00-11:30 4:00-5:30 4:00-5:30 5:15-6:45 5:30-7:00 5:30-7:00 6:30-8:00 7:00-8:30 7:00-8:30 8:30-10:00 8:30-10:00 Δίδακτρα Pilates Eισαγωγικό ιδιαίτερο µάθηµα απαραίτητα 2 ιδιαίτερα μαθήματα 30 Kάρτα 8 µαθηµάτων σε 4 εβδοµάδες 90 Kάρτα 4 µαθηµάτων σε 4 εβδοµάδες 50 Kάρτα 24 µαθηµάτων σε 12 εβδοµάδες 240 Kάρτα 10 µαθηµάτων σε 6 εβδοµάδες 125 Kάρτα 12 µαθηµάτων σε 4 εβδοµάδες 120 Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre Ερµού 86, Πλατεία Μοναστηρακίου, Αθήνα Τηλ:

3 Oriental Medicine Υπεύθυνη & Shiatsu τµήµατος Training Centre Αταλάντη Μουζούρη Αρχίζοντας. Είναι απαραίτητα δύο ιδιαίτερα µαθήµατα. Το κάθε ένα από αυτά έχει διάρκεια µία ώρα και ένα τέταρτο. Στο πρώτο µάθηµα θα συµπληρώσετε το ατοµικό σας ιατρικό ιστορικό και θα γίνει από την εκπαιδεύτριά σας το screening, δηλαδή µία καταγραφή του τρόπου που στέκεστε και εκτελείτε βασικές καθηµερινές κινήσεις. Στη συνέχεια θα ξεκινήσετε πρακτικά να µαθαίνετε τις βασικές αρχές της τεχνικής. Στα δύο πρώτα ατοµικά σας µαθήµατα θα φτιαχτεί ένα πρώτο πρόγραµµα σε σχέση µε τις ανάγκες του σώµατός σας. Τι θα χρειαστεί να έχετε µαζί σας 1) Μία ολόσωµη πετσέτα ή ένα παρεό για να ξαπλώνετε πάνω του. 2) Καθαρές κάλτσες µε αντιολισθητική επιφάνεια ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να έχετε γυµνά πέλµατα. 3) Καθαρά, φωτεινών χρωµάτων και στενά ρούχα, ώστε να φαίνονται οι άξονες των αρθρώσεών σας. Ρούχα αρκετά ζεστά για τον χειµώνα και δροσερά για το καλοκαίρι. 4) Αν έχετε µακριά µαλλιά ένα λάστιχο ώστε να φαίνονται οι ώµοι και ο αυχένα σας. 5) Αν φοράτε γυαλιά την θήκη των γυαλιών σας. 6) Ένα ζευγάρι παντόφλες µε αντιολισθητική επιφάνεια ώστε να µπορείτε να κυκλοφορείτε στους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους της σχολής µε ασφάλεια αλλά και για λόγους υγιεινής.

4 Η οπτική γωνία µε την οποία προσεγγίζουµε την τεχνική Pilates στo Οm... Στο τµήµα Pilates του Οm συντηρούµε και εξελίσσουµε της κινητικές µας ικανότητες, αποκτάµε εµπιστοσύνη στο σώµα µας και επεκτείνουµε τα όριά µας µεθοδικά. Αποφεύγουµε τον πόνο και την προσπάθεια και επενδύουµε πάνω στην ανακουφιστική και άνετη κίνηση. Το µάθηµα έχει διάρκεια µία και µίση ώρα. Τα τµήµατα είναι ολιγοµελή, µέχρι 6 άτοµα. Δουλεύουµε ατοµικά προγράµµατα και µερικές φορές οµαδικά ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν. Στην αρχή του µαθήµατος ξεκινάµε µε ασκήσεις εξισορρόπησης, συνειδητοποίησης, αποφόρτισης, αυτόοργάνωσης, σύνδεσης που ταυτόχρονα προετοιµάζουν τις αρθρώσεις και προέρχονται από το Feldenkrais, την Ορθοσωµική, το Sotai, τεχνικές αυτοµασάζ κ.α. Αναφερόµαστε σε αυτές ως Pre Pilates ασκήσεις. Ακολουθούν οι αναπνευστικές ασκήσεις και συνεχίζουµε µε ασκήσεις ενδυνάµωσης της τεχνικής Pilates. Χρησιµοποιούµε τα όργανα (props): therabund, magic circle, roller, balancing, βάρη χεριών και ποδιών, µπάλα και το Allegro Reformer που δουλεύει µε αντιστάσεις ελατηρίων. Ολοκληρώνουµε το πρόγραµµά µε ασκήσεις χαλάρωσης και διατάσεις. Λίγα λόγια για το Pilates Pilates, Feldenkrais & Ορθοσωµική Οι τρεις βασικές τεχνικές που συνθέτουν το µάθηµα Η τεχνική Pilates είναι ο τρόπος εκγύµνασης του σώµατος που έχει το όνοµα του εµπνευστή της Joseph Pilates. Δουλεύονται όλες οι µυϊκές οµάδες µε τέτοιο τρόπο που το αποτέλεσµα είναι επιµηκυµένοι και δυνατοί µύες. Η τεχνική Pilates περιλαµβάνει ασκήσεις εδάφους που αποτελούν την σειρά mat. Επίσης ασκήσεις που µε την βοήθεια µικρών οργάνων (props) δουλεύουµε παραλλαγές των ασκήσεων mat. Τέλος περιλαµβάνει ασκήσεις που γίνονται σε ειδικά όργανα µε αντιστάσεις ελατηρίων και κοίλες επιφάνειες. Αρχές του Pilates 1. Ενδυνάµωση κοιλιακών και ραχιαίων, 2. Υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης σε συνδυασµό µε ασκήσεις κινητοποίησης των αρθρώσεων, χαλάρωσης, τόνωσης και διάτασης των µυών, 3. Χρήση της αναπνοής, 4. Έλεγχος της κίνησης µέσα από τη συνειδητοποίηση του σώµατος, 5. Καλή συγκέντρωση, 6. Ροή στην κίνηση, 7. Συντονισµός.

5 Λίγα λόγια για το Feldenkrais Είναι η τεχνική που απευθύνεται στο νευρικό σύστηµα δια µέσου της κίνησης και ανακαλύφθηκε από τον Dr Moshe Feldenkrais. Υπάρχουν δύο τρόποι για να κάνεις µάθηµα Feldenkrais: Οµαδικά και τότε το µάθηµα λέγεται awareness through movement (ΑΤΜ) ή ατοµικά και λέγεται functional integration ή αλλιώς (FI). Ο Moshe Feldenkrais δηµιούργησε θεµατικά µαθήµατα που στοχεύουν στο να επανακτήσει το σώµα την οργάνωση και την σύνδεση που χρειάζεται, προκειµένου να µπορεί να είναι ικανό σε όλη µας τη ζωή. Τα µαθήµατα αυτά είναι χτισµένα πάνω στην παρατήρησή του και τις γνώσεις του για τον εγκέφαλο, το νευρικό σύστηµα και την κινητική ανάπτυξη του ανθρώπου. Λίγα λόγια για την Ορθοσωµική Είναι ακολουθίες κινήσεων που δουλεύουν τον συντονισµό του σώµατος, εξισορροπούν το πάνω µε το κάτω, το εµπρός µε το πίσω και το δεξιά µε το αριστερά και βοηθούν στην απελευθέρωση της περιτονίας*. Το υλικό προέρχεται από την οστεοπαθητικό Λένα Τρυφωνοπούλου. * Η περιτονία είναι ο συνδετικός ιστός που αγκαλιάζει όλα τα όργανα. Είναι στενά εµπλεκόµενος σχεδόν σ όλες τις θεµελιώδεις διαδικασίες των δοµών του σώµατος, στη λειτουργικότητα και τον µεταβολισµό. Για παράδειγµα, δεν µπορούµε να σκεφτούµε τους µύες και τις αρθρώσεις ως ξεχωριστές δοµές από τη περιτονία, καθώς είναι αλληλένδετα. Αποτέλεσµα 1. Αίσθηση καλύτερης στήριξης. 2. Ελεύθερη αναπνοή. 3. Συντονισµός της κίνησης. 4. Ενδυνάµωση. 5. Ισορροπία. Θεραπευτικό Pilates Αν το σώµα σας πονάει αφού συζητήσετε µε την εκπαιδεύτρια σας για το είδος του πόνου και εφόσον είστε συνεπής ως προς την παρακολούθηση των µαθηµάτων σας αλλά και την σωστή εκτέλεση των ασκήσεων, θα πρέπει οι πόνοι να ηρεµήσουν ή να εξαλειφτούν. (Οι πόνοι στους οποίους αναφερόµαστε είναι οι µυοσκελετικοί πόνοι που προέρχονται από την κακή χρήση και όχι λόγω παθολογίας). Αν υπάρχει κάποια παθολογία χρειάζεται να έχετε διάγνωση και ο γιατρός σας να σας καθοδηγήσει σε σχέση µε την θεραπεία. Το Pilates σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστά την Φυσικοθεραπεία ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία αλλά συντελεί στο να σταθεροποιηθούν τα αποτελέσµατά της. Γίνεται αφού έχετε ολοκληρώσει την θεραπευτικό σας πρόγραµµα ή συνοδευτικά σε συνεννόηση µε τον/την φυσικοθεραπευτή/τριά σας.

6 Βιογραφικό Αταλάντη Μουζούρη Χορεύτρια απόφοιτος της Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Σχολής Χορού της Νίκης Κονταξάκη (1997) και της Κρατικής σχολής Χορού(1999). Έχει ολοκληρώσει το full training programme της τεχνικής Pilates (mat, props, reformer, cadillac, wunda, ladder barrel, step barrel) στη σχολή DanceWay τo Έχει παρακολουθήσει µαθήµατα και σεµινάρια Pilates µε τους Rael Isacowitz και την Elizabeth Larkam. Pilates για εγκυµοσύνη µε την Tracey Mallet. CoreAlign µε τον Jonathan Hoffman. Ashtanga Yoga µε τον Jean Claude Garnier. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια ορθοσωµικής µε την οστεοπαθητικό Λένα Τρυφωνοπούλου και ανατοµίας µε την Dr. Efrat Heymann, την Lorna Lee Malcom, τον Θεόδωρο Καβούρ και την Μαργαρίτα Μπουλανζέ. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια τεχνικών µάλαξης και εναλλακτικών θεραπευτικών τεχνικών όπως ινδικό µασάζ κεφαλής, thai foot, shiatsu, sotai στην Οriental Medicine και Shiatsu training Center. Από το 2006 διδάσκει τεχνική Pilates/ Ορθοσωµική και είναι υπεύθυνη του τµήµατος Pilates της Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre στην Αθήνα. Επίσης διδάσκει βιωµατική ανατοµία στους φοιτητές της σχολής. Ασχολείται µε το Feldenkrais από 2006 και έχει κάνει µαθήµατα µε την Claudia Mader και την Ulrike Hassbach. Από τον Ιανουάριο του 2012 συµµετέχει στο τετραετές Feldenkrais Professional Training Course Athens 1 µε υπεύθυνη εκπαίδευσης την Ruty Bar από το Ισραήλ και trainers την Anat Krivine και τον Lior Pessach. Eχει συνεργαστεί µε τους/της χορογράφους: Κυριάκο Κοσµίδη (Rhesus Omicron), Ρεγγίνα Αλεξοπούλου (Ίασις), Σοφία Σπυράτου (Ροές), Σεσίλ Μικρούτσικου (Griffon), Κατερίνα Κασιούµη (Δραπέτες), Τέτη Νικολοπούλου (Εννιάµορφο), Γιώργο Χρηστάκη (Δαγίπολη), Alessandra Maiolleti (Όνειρο), Maxine Heppner(Across Oceans), Carol Brown, Αγγελική Στελλάτου (Ύψιλον), Iωάννα Πορτόλου (Griffon). Συµµετείχε στην θεατρική παραγωγή «Πενθεσύλεια» σε σκηνοθεσία Peter Stein που έκανε πρεµιέρα στην Επίδαυρο και στη συνέχεια περιοδεία στην Ευρώπη(Αυστρία, Ιταλία, Ισπανία). Επίσης συµµετείχε στην χορογραφική οµάδα που δηµιούργησε το κινητικό υλικό για την τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια τεχνικών Σύγχρονου Χορού(release technique, contact improvisation, flying low, butoh, physical theater) στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε τους: James Lepore, Wendy Peron, Κhurt Koegel, Gill Clark, Jeremy Nelson, Tom Thayer, Andrew De L. Harwood, David Zabrano, Nita Little, Ted Stoffer, Juan Kruz, Pita Lily, Julien Hamilton, Josef Fruccek, Carlota Ikeda. Διδάσκει από το 1997 σύγχρονο χορό, αυτοσχεδιασµό και δηµιουργικό χορό για παιδιά και ενήλικες, σε ιδιωτικές σχολές χορού της Αθήνας. Έχει διδάξει στην Δηµοτική Σχολή Χορού της Καλαµάτας και στο Λύκειο Ελληνίδων(µάθηµα Ορθοσωµικής για την Τρίτη ηλικία). Άνηκε στο κλιµάκιο χορού του προγράµµατος Μελίνα (εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας για τις τέχνες στα σχολεία). Επίσης έχει διδάξει κίνηση σε ηθοποιούς (θεατρικό εργαστήρι Δήµου Πετρούπολης, θέατρο Πορεία).

Αταλάντη Μουζούρη ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Αταλάντη Μουζούρη ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η Αταλάντη Μουζούρη είναι πιστοποιημένη Feldenkrais Practitioner Student, πιστοποιημένη δασκάλα Pilates Performer - Δασκάλα χορού. Είναι απόφοιτος της επαγγελματικής σχολής χορού της Νίκης Κονταξάκη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Pilates- Feldenkrais- Stretching Υπεύθυνη τμήματος: Αταλάντη Μουζούρη Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 45 47 73.

Τμήμα Pilates- Feldenkrais- Stretching Υπεύθυνη τμήματος: Αταλάντη Μουζούρη Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 45 47 73. Τμήμα Pilates- Feldenkrais- Stretching Υπεύθυνη τμήματος: Αταλάντη Μουζούρη Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 45 47 73. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δευτέρα Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 16:30 18:00 16:00 17:30 προγραμμάτων ) 18:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις εξειδικευμένες μορφές σωματικής άσκησης που διδάσκουμε OPEN DAYS. Σωµατική Άσκηση

Πρόσκληση. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις εξειδικευμένες μορφές σωματικής άσκησης που διδάσκουμε OPEN DAYS. Σωµατική Άσκηση Πρόσκληση Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις εξειδικευμένες μορφές σωματικής άσκησης που διδάσκουμε OPEN DAYS Σωµατική Άσκηση Stretching Through Gravity & Breath Τετάρτη 16 Σεπτεµβρίου, 6:30 µ.µ. Butoh Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση Ανακούφιση χωρίς παρενέργειες

Άµεση Ανακούφιση χωρίς παρενέργειες Χαλαρώστε & Ανανεωθείτε Άµεση Ανακούφιση χωρίς παρενέργειες Κατάλογος Υπηρεσιών Κούραση και ατονία Πόνοι διαφόρων αιτιών Μυοσκελετικά Σφιξίµατα και εντάσεις Άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία Γυναικολογικά Άσθµα

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA. Oriental Medicine Training Centre. Κέντρο Εκπαίδευσης Συµπληρωµατικής και Εναλλακτικής Θεραπευτικής

AGENDA. Oriental Medicine Training Centre. Κέντρο Εκπαίδευσης Συµπληρωµατικής και Εναλλακτικής Θεραπευτικής AGENDA Oriental Medicine Training Centre Κέντρο Εκπαίδευσης Συµπληρωµατικής και Εναλλακτικής Θεραπευτικής Πρόσκληση Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις εξειδικευμένες μορφές σωματικής άσκησης που διδάσκουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥ PILATES

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥ PILATES Δ Δροσίνη 5, Κηφισιά Τ 210 8010 231 E info@mindandbody.gr www.mindandbody.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥ PILATES ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ MAT INSTRUCTOR TRAINING PROGRAM Το σεμινάριο ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ayurvedic Back Massage

Ayurvedic Back Massage Ayurvedic Back Massage Σεµινάριο Αγιουρβεδικού Μασάζ Πλάτης Η Θεραπευτική Παράδοση 6000 ετών στα χέρια σας! 13 & 20 Mαΐου Διδάσκει ο Μιχάλης Χριστόπουλος 60 / άτοµο 20% έκπτωση για 2 άτοµα Υγεία για την

Διαβάστε περισσότερα

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν µια νέα ολοκληρωµένη σειρά σεµιναρίων σχεδιασµένη για οποιονδήποτε γυµνάζει αθλητές ή αθλούµενους.

Διαβάστε περισσότερα

22ετής αδιάλειπτη πορεία με άξονα την ολιστική θεώρηση & πράξη. Εξειδίκευση - Επαγγελματική εκπαίδευση. Σουηδική Μάλαξη. Θεραπευτική Μάλαξη & BodyWork

22ετής αδιάλειπτη πορεία με άξονα την ολιστική θεώρηση & πράξη. Εξειδίκευση - Επαγγελματική εκπαίδευση. Σουηδική Μάλαξη. Θεραπευτική Μάλαξη & BodyWork διο δος για τη γνώση της Ολιστικής Αντιμετώπισης της Ψυχικής και Σωματικής Υγείας 22ετής αδιάλειπτη πορεία με άξονα την ολιστική θεώρηση & πράξη Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξειδίκευση - Επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης των συναισθημάτων και των σκέψεων μας.

Το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης των συναισθημάτων και των σκέψεων μας. Rejuvance Η εναλλακτική άποψη ομορφιάς! Το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης των συναισθημάτων και των σκέψεων μας. Είναι ένα ολιστικό, αναζωογονητικό μασάζ προσώπου. Και η λέξη μασάζ δεν είναι ακριβής, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Jingle Hands 2 Hours Pure Massage

Jingle Hands 2 Hours Pure Massage Jingle Hands 2 Hours Pure Massage Η Χριστουγεννιάτικη έκδοση του M.N. Healing Experience. 2 συνεχόμενες ώρες απολαυστικού και θεραπευτικού μασάζ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει : Rejuvance Holistic Massage

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Κύκλος Σπουδών 1ου Έτους Πρόγραμμα Σεμιναρίων Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 Τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές θα ανακοινώνονται στο site μας: spineworks.gr Πληροφορίες : Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

TCM Level 2 Ύλη & Πρόγραμμα

TCM Level 2 Ύλη & Πρόγραμμα TCM Level 2 Ύλη & Πρόγραμμα Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre Έναρξη Mαθηµάτων 21 Ιανουαρίου & 9 Φεβρουαρίου 2016 Διετής Εκπαίδευση Κινέζικης και Ανατολικής Ιατρικής Σύνολο ωρών εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Κύκλος Σπουδών 1ου Έτους Πρόγραμμα Σεμιναρίων Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 Τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές θα ανακοινώνονται στο site μας: spineworks.gr Πληροφορίες : Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Shiatsu Therapy Diploma. Διετής Προχωρηµένη Εκπαίδευση για Επαγγελµατίες Shiatsu

Advanced Shiatsu Therapy Diploma. Διετής Προχωρηµένη Εκπαίδευση για Επαγγελµατίες Shiatsu Advanced Shiatsu Therapy Advanced Shiatsu Therapy Diploma Διετής Προχωρηµένη Εκπαίδευση για Επαγγελµατίες Shiatsu Τα τελευταία χρόνια οι αυξηµένες απαιτήσεις των επαγγελµατιών του shiatsu, δηµιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA. Oriental Medicine Training Centre. Κέντρο Εκπαίδευσης Συµπληρωµατικής και Εναλλακτικής Θεραπευτικής

AGENDA. Oriental Medicine Training Centre. Κέντρο Εκπαίδευσης Συµπληρωµατικής και Εναλλακτικής Θεραπευτικής AGENDA Oriental Medicine Training Centre Κέντρο Εκπαίδευσης Συµπληρωµατικής και Εναλλακτικής Θεραπευτικής Om Ηµερολόγιο Σεπτέµβριος Ηµερίδες Γνωριµίας Σαββατοκύριακο 24 & 25 Σεπτεµβρίου Shiatsu & Sotai

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ Back School Σχολή Σπονδυλικής Στήλης Back School Αναφέρεται σε ένα επίσημο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και φροντίδας της σπονδυλικής στήλης που

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Πολιομυελίτιδα Νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

3D N E W T O N. 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

3D N E W T O N. 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 3D N E W T O N 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Σταθεροποίηση Σπονδυλικών Μυών Σταθεροποιεί ταυτόχρονα τους εκ βαθέων και ανταγωνιστές μυς Αυτόχθων Ραχιαίος, Εγκάρσιος Κοιλιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Το Ανθρώπινο Σώμα. Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας Κανόνες Υγιεινής. Η Άσκηση βασική προϋπόθεση για την Υγεία. Σχολικό Έτος 2011-2012 Τάξη Α Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Υπεύθυνος Καθηγητής: Σταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικός Λειτουργός Μαία

Νοσηλευτικός Λειτουργός Μαία ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ Νοσηλευτικός Λειτουργός Μαία 5 Ιουνίου 2010 1η Ημερίδα Μαιευτικής Ρεφλεξολογία είναι η συμπληρωματική θεραπεία που ασχολείται με τα αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, χέρια, αυτιά με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α2 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΡΡΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α2 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΡΡΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α2 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΡΡΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ οι μαθητές του Α2 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΙΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΤΡΕΙΝΕΡ, ΤΡΕΙΝΕΡ-1 Το σετ που έχετε αγοράσει περιλαµβάνει: 1 Easy Fit 5 Trainer 2 χειρολαβές 2 µπάλες αντίστασης επίπεδο εκγύµνασης 2: µεσαίο (πράσινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 8-9 Ο. Π. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 8-9 Ο. Π. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50 (ΝΕΟ-ΑΠΟ 1/4/2009) 8-9 Ο. Π. AEROBIC ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 8-9 Μ. Ε. ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡ. ΤΖΙΑΡΑ ΧΡ. 9-10 Ο. Π. ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡ.. TAI-CHI ΤΖΙΑΡΑ ΧΡ. 4X4 * ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΕΙ. COMBO

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Shiatsu Therapy Diploma. Διετής Προχωρηµένη Εκπαίδευση για Επαγγελµατίες Shiatsu. Εισαγωγικό Διαδικτυακό Μάθηµα

Advanced Shiatsu Therapy Diploma. Διετής Προχωρηµένη Εκπαίδευση για Επαγγελµατίες Shiatsu. Εισαγωγικό Διαδικτυακό Μάθηµα Advanced Shiatsu Therapy Advanced Shiatsu Therapy Diploma Διετής Προχωρηµένη Εκπαίδευση για Επαγγελµατίες Shiatsu Τα τελευταία χρόνια οι αυξηµένες απαιτήσεις των επαγγελµατιών του shiatsu, δηµιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Της Εύης Ανδρέου. Οι αθλητές που κάνουν γιόγκα:

Της Εύης Ανδρέου. Οι αθλητές που κάνουν γιόγκα: Της Εύης Ανδρέου Στην Ελλάδα σήμερα, ακούμε πολλές αντιφατικές γνώμες σε σχέση με την επιστήμη της γι όγκα, καθώς και πολλές θεωρίες για το τι ακριβώς είναι. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς που πληροφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ασκήσεις για τη μέση

ασκήσεις για τη μέση ασκήσεις για τη μέση 1 η άσκηση ύπτια θέση (ανάσκελα) Λυγίζουμε τα δύο γόνατα και τα τραβάμε με τα χέρια δυνατά προς το στήθος. Μετράμε αργά μέχρι το 5 και επαναφέρουμε τα πόδια στην αρχική θέση. Χαλαρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΑ. Infinity workout: Δυναμικό πρόγραμμα που συνδυάζει τρέξιμο και ασκήσεις ενδυνάμωσης για αύξηση του μεταβολισμού, καύση λίπους και γράμμωση.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ. Infinity workout: Δυναμικό πρόγραμμα που συνδυάζει τρέξιμο και ασκήσεις ενδυνάμωσης για αύξηση του μεταβολισμού, καύση λίπους και γράμμωση. ΔΥΝΑΜΙΚΑ Body Power: 60λεπτη προπόνηση που προκαλεί όλες τις μυϊκές ομάδες, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες ασκήσεις με βάρη σε αίθουσα, όπως Squats, Presses, Lifts, Curls. Balanced Strength Concept: Προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Shiatsu Therapy Diploma. Διετής Προχωρηµένη Εκπαίδευση για Επαγγελµατίες Shiatsu

Advanced Shiatsu Therapy Diploma. Διετής Προχωρηµένη Εκπαίδευση για Επαγγελµατίες Shiatsu Advanced Shiatsu Therapy Advanced Shiatsu Therapy Diploma Διετής Προχωρηµένη Εκπαίδευση για Επαγγελµατίες Shiatsu Τα τελευταία χρόνια οι αυξηµένες απαιτήσεις των επαγγελµατιών του shiatsu, δηµιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Κύκλος Σπουδών 2ου Έτους Πρόγραμμα Σεμιναρίων Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 Τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές θα ανακοινώνονται στο site μας: spineworks.gr Πληροφορίες : Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ THE USE OF DANCE MOVEMENT PSYCHOTHERAPY IN EDUCATION AND HEALTH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ THE USE OF DANCE MOVEMENT PSYCHOTHERAPY IN EDUCATION AND HEALTH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ THE USE OF DANCE MOVEMENT PSYCHOTHERAPY IN EDUCATION AND HEALTH Εισηγητές: Μαρία Καρκανιά Εριφύλη Δαφέρμου Ευγενία Παλλήκαρη Η χοροθεραπεία αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση

Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση 1. 2. 3. 4. 5. Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση του καθενός μειώνει την ένταση του άγχους

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ζωή με Οσφυαλγία μη Ειδικής Αιτιολογίας»

«Η Ζωή με Οσφυαλγία μη Ειδικής Αιτιολογίας» Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Μασάζ Λεμφικό. Εισαγωγικό Σεμινάριο: 10 Διδακτικές ώρες (17 & 18/10/15) Δίδακτρα: 220 ευρώ. Εκπαίδευση:

Μασάζ Λεμφικό. Εισαγωγικό Σεμινάριο: 10 Διδακτικές ώρες (17 & 18/10/15) Δίδακτρα: 220 ευρώ. Εκπαίδευση: Μασάζ Λεμφικό Το λεμφικό μασάζ αποτελεί μια εξειδικευμένη τεχνική ενεργοποίησης και κινητοποίησης των λεμφικών αγγείων και αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου. Το λεμφικό μασάζ, εφ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8 ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Μάθημα 8 ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 8 ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Γενικά : Χαλάρωση είναι η ηρεμία και η ανάπαυση του σώματος και του μυαλού, δηλ. το αντίθετο του στρες. ΧΑΛΑΡΩΣΗ: επιστημονικά ορίζεται η κατάσταση κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Υποδομές Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Εργαστηριακές Υποδομές Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εργαστηριακές Υποδομές Τμήματος Φυσικοθεραπείας Ομάδα Σύνταξης-Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. By [Copyright 2009 PhysioAid] Phoca PDF

Άσκηση 1. By  [Copyright 2009 PhysioAid] Phoca PDF Το παρακάτω πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την δύναμη και την αντοχή των μυών που κινούν την άρθρωση του ώμου. Πριν την εφαρμογή του προγράμματος συμβουλευτείτε τον φυσικοθεραπευτή σας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Χριστούλας Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Η αίσθηση του κρύου Το στρες που ασκείται από το ψύχος στον οργανισμό μας, κατά την έκθεση του ανθρώπου σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΙΑΤΣΟΥ 1 ο Έτος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΙΑΤΣΟΥ 1 ο Έτος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Έτος ΘΕΩΡΙΑ Εισαγωγή στην Παραδ. Κινέζικη Ιατρική YIN/YANG Πέντε στοιχεία Zang Fu (το σύστημα των οργάνων, οι λειτουργίες τους) Κατανοώντας τους Μεσημβρινούς και τα Τσούμπο Τα μέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Σχήμα 1: Η πορεία του Παρουσίαση Περιστατικού Εικ. 2: Πτερυγοειδής (ΑΡ) ωμοπλάτη Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής. Το παραπληρωματικό νεύρο, που είναι ένα κυρίως κινητικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ορισμός Είναι η προοδευτική σωματική, ψυχική και νοητική προετοιμασία του ποδοσφαιριστή πριν από την προπόνηση ή τον αγώνα με σκοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

TCM Level 2 Ύλη & Πρόγραμμα

TCM Level 2 Ύλη & Πρόγραμμα TCM Level 2 Ύλη & Πρόγραμμα Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre Εισαγωγικό Διαδικτυακό Μάθηµα Διετούς Εκπαίδευσης Κινέζικης Ιατρικής Level-2 & Ολοκληρωµένης Εκπαίδευσης Βελονισµού Δωρεάν Webinar

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ιδιότητες του νερού

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ιδιότητες του νερού ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η φυσικοθεραπεία βασίζεται σε φυσικά μέσα. Ένα από αυτά είναι και το υγρό στοιχείο, το νερό. Η εφαρμογή του νερού ως μέσο στη θεραπεία ονομάζεται Υδροθεραπεία. Η επίδραση του νερού είναι ευεργετική

Διαβάστε περισσότερα

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ AEROBIC FITNESS ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ AEROBIC & FITNESS ΕΝΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AEROBIC Η ένταση για τις αερόβιες προσαρμογές κυμαίνεται από 50%

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να μη χορεύω στις μύτες;

Γιατί να μη χορεύω στις μύτες; Γιατί να μη χορεύω στις μύτες; Κείμενο της Celia Sparger, φυσιοθεραπεύτριας της Sadler s Wells School, συγγραφέως των βιβλίων Anatomy of Ballet και Beginning Ballet. Η συγγραφέας εκφράζει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-10 1 ο Σεμινάριο: Η διδακτική της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, των Μαθηματικών, των

Διαβάστε περισσότερα

Training instructions for back trainer LINEO. Art. No.: 7428-550

Training instructions for back trainer LINEO. Art. No.: 7428-550 Training instructions for back trainer LINEO Art. No.: 7428-550 R RU Οδηγίες εκγύμνασης για τη στιγμιαία συσκευή γυμναστικής LINEO Η συσκευή LINEO είναι μια πολύπλευρη συσκευή γυμναστικής. Ειδικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Πλυτά Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.) Αμφιλοχίας. Εισαγωγή Το παραπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

(κυρίως εμπλεκόμενοι μύες : ορθός κοιλιακός, έσω πλάγιος κοιλιακός, έξω πλάγιος κοιλιακός, εγκάρσιος κοιλιακός )

(κυρίως εμπλεκόμενοι μύες : ορθός κοιλιακός, έσω πλάγιος κοιλιακός, έξω πλάγιος κοιλιακός, εγκάρσιος κοιλιακός ) (κυρίως εμπλεκόμενοι μύες : ορθός κοιλιακός, έσω πλάγιος κοιλιακός, έξω πλάγιος κοιλιακός, εγκάρσιος κοιλιακός ) Το παρακάτω πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την δύναμη και την αντοχή των κοιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 990 Αθήνα, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρ. Πρωτ. 990 Αθήνα, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210.3897 158 9 career@asfa.gr Αρ. Πρωτ. 990 Αθήνα, 21.11.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ - LABORATORY OF SCENOGRAPHY

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων

Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Η Σ ( Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α & Α Δ Ε Ι Α Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ο Σ Σ Τ Ο Ν Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Τραυματισμοί του Νωτιαίου Μυελού

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

H πρώτη Ακαδημία Κλινικής Αρωματοθεραπείας στην Ελλάδα

H πρώτη Ακαδημία Κλινικής Αρωματοθεραπείας στην Ελλάδα H πρώτη Ακαδημία Κλινικής Αρωματοθεραπείας στην Ελλάδα Αποκτήστε πιστοποιημένο δίπλωμα με το πιο έγκυρο πρόγραμμα σπουδών Satelitte School of Penny Price Academy IFPA CERTIFIED H πρώτη Ακαδημία Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΥΩΝ ΜΕ ΤΖΕΛ BACK MAGIC ΙΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΥΩΝ ΜΕ ΤΖΕΛ BACK MAGIC ΙΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΥΩΝ ΜΕ ΤΖΕΛ BACK MAGIC ΙΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΠΑΚ-ΤΖ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προειδοποιήσεις Σας παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά και κρατήστε τις για µελλοντική χρήση. Μην τοποθετείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ορισμός : Είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιεί γνώσεις από τη μηχανική της φυσικής, την ανατομία και τη φυσιολογία. Η Βαρύτητα Έλκει όλα τα σώματα προς το έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.(ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ/ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ/ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος είναι ο συνδυασμός των θεωρητικών και ποσοτικών τεχνικών με τις αντίστοιχες περιγραφικές. Κεφάλαιο 1: περιγράφονται οι βασικές

Σκοπός του μαθήματος είναι ο συνδυασμός των θεωρητικών και ποσοτικών τεχνικών με τις αντίστοιχες περιγραφικές. Κεφάλαιο 1: περιγράφονται οι βασικές Εισαγωγή Ασχολείται με τη μελέτη των ηλεκτρικών, η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ώ ν κ α ι μ α γ ν η τ ι κ ώ ν φαινομένων που εμφανίζονται στους βιολογικούς ιστούς. Το αντικείμενο του εμβιοηλεκτρομαγνητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Απόφοιτοσ Ιπποκράτειου χολήσ τμήμα Υυςικοθεραπείασ το έτοσ 1993, με βαθμό πτυχίου 19 9/12.

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Απόφοιτοσ Ιπποκράτειου χολήσ τμήμα Υυςικοθεραπείασ το έτοσ 1993, με βαθμό πτυχίου 19 9/12. ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ: Απόφοιτοσ Ιπποκράτειου χολήσ τμήμα Υυςικοθεραπείασ το έτοσ 1993, με βαθμό πτυχίου 19 9/12. Απόφοιτοσ ΣΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΠ τμήμα Υυςικοθεραπείασ το έτοσ 2005 με βαθμό πτυχίου 8, 43/100

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακολούθηση-διδασκαλία μαθημάτων Διάρκεια των σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 12 Μάιος της Ειρήνης Περπινιά

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 12 Μάιος της Ειρήνης Περπινιά της Ειρήνης Περπινιά Όλες οι σωματικές δραστηριότητες απαιτούν κάποιο βαθμό ισορροπίας, ένα εσωτερικό σχεδιάγραμμα δυναμικής αντίδρασης, που αποτελείται από τις ακούσιες αισθήσεις που μας κρατούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. ΚΑΤ Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοβαρός ο Αντίχτυπος στη Ζωή του Ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ασκήσεις για εύρος κινήσεων Κάμψη ισχίου και γόνατος: Ξαπλωμένος με τη πλάτη και τα πόδια τεντωμένα, τα δάκτυλα των ποδιών να βλέπουν κατά το ταβάνι και

Διαβάστε περισσότερα

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43974

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Pilates. Joseph Hubertus Pilates (09/12/ 1883 09/10 1967)γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη κοντά στο Ντίσελντορφ(Mönchengladbach ) στη Γερμανία

Εισαγωγή στο Pilates. Joseph Hubertus Pilates (09/12/ 1883 09/10 1967)γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη κοντά στο Ντίσελντορφ(Mönchengladbach ) στη Γερμανία PILATES Εισαγωγή στο Pilates Joseph Hubertus Pilates (09/12/ 1883 09/10 1967)γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη κοντά στο Ντίσελντορφ(Mönchengladbach ) στη Γερμανία Ήταν ευαίσθητος στο άσθμα και τη ραχίτιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρώτες Βοήθειες Με τον όρο πρώτες βοήθειες εννοούμε τη βοήθεια που προσφέρει κάποιος σε ένα άρρωστο πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πρώτου Βοηθού α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Λειτουργική Ανατομική Μηχανική της κίνησης 2. ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα θεατρικού παιχνιδιού

Οµάδα θεατρικού παιχνιδιού Οµάδα θεατρικού παιχνιδιού 2 0 1 6-2 0 1 7 ιάρκεια : 80 ώρες (1 ΣΚ / µήνα) Κόστος : 700 / έτος (έως 10 δόσεις των 70 ) ηλώσεις συµµετοχής : έως 26-09-2016 Στοιχεία επικοινωνίας : 210-8259.289 info@ergastiripaixnidiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ TRAINING EXPERIENCE ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Intelligent training system Site: mpfexperience.gr - Έκθεση: Σοφοκλή Βενιζέλου 41, Περιστέρι Σταθερό: 213 4103358 - Κινητό: 699 58 28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αρχική Στάση : Αριστερό γόνατο στο πάτωμα και δεξί πόδι λυγισμένο σχηματίζοντας μια γωνία 90 μοιρών, Εισπνέεις καθώς σηκώνεις το αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας 2 0 1 6-2 0 1 7 ιάρκεια προγράµµατος : 240 ώρες (1 ΣΚ / µήνα στη διάρκεια δύο ετών) Κόστος : 700 / έτος (έως 10 δόσεις των 70 ) ηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ.

Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ. Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση 15-20 με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ.) Σπριντ από διαφορετικές θέσεις εκκίνησης. 20 Ειδική Τακτική: (Κόρνερ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το πρόγραμμα ασκήσεων που ακλουθεί έχει δημιουργηθεί για να ανακτηθεί η κινητικότητα στην άρθρωση του ώμου και να βελτιωθεί η ελαστικότητα των μυών οι οποίοι την κινούν. Σε περίπτωση τραυματισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου Διεύθυνση : Πέγκυ Στεφανίδου -Τσιτσιρίκου

Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου Διεύθυνση : Πέγκυ Στεφανίδου -Τσιτσιρίκου Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου Διεύθυνση : Πέγκυ Στεφανίδου -Τσιτσιρίκου Διαμορφωμένο από τον σκηνογράφο αρχιτέκτονα Αντώνη Δαγκλίδη και απέναντι από το πράσινο του Λυκαβηττού, φωτεινός και

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

B2B Training Lab. Εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα Sports Massage για Επιτειρήζεις και Επαγγελμαηίες Spa

B2B Training Lab. Εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα Sports Massage για Επιτειρήζεις και Επαγγελμαηίες Spa Εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα Sports Massage για Επιτειρήζεις και Επαγγελμαηίες Spa Περιγραφή Η Release and Relax Motion Spa Consulting & Management Services στα πλαίσια της εξειδίκευσης και αναβάθμισης των στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Υπευθ. Έκδοσης: Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος MSc Ε.Ε.ΔΙ.Π Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού e-περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο.

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. Μασάζ για λαιμό και ώμο Οδηγίες χρήσης Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. -Δυναμικό drum-massage

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΟ Ακαδημία Θησείο 27, 28/04/2013 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ: ΚΟΣΤΟΣ : 380 Μαίρη ΒΑΝΔΩΡΟΥ - Μαρίνα ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΩΡΕΣ : 10.30-20.00 Το ταξίδι...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το πρόγραμμα ασκήσεων που ακλουθεί έχει δημιουργηθεί για να ανακτηθεί η κινητικότητα στις αρθρώσεις του αυχένα και να βελτιωθεί η ελαστικότητα των μυών οι οποίοι τις κινούν. Σε περίπτωση τραυματισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα Εκπαιδευτική εµψύχωση βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς ιοργάνωση: Παιχνιδοκαµώµατα για µικρούς & µεγάλους ερβενίων 43, Αθήνα 02-03 09-10 16-17 & 23-24 Νοεµβρίου 2013 ηλώσεις συµµετοχής: έως 29-10-2013

Διαβάστε περισσότερα