Ειρήνη Βέµµου 1, ηµήτρης Γκότζος 2, Παρασκευή Χαλκιά 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειρήνη Βέµµου 1, ηµήτρης Γκότζος 2, Παρασκευή Χαλκιά 3"

Transcript

1 ιδασκαλία της διαχείρισης απορριµµάτων µε τη χρήση των Τ.Π.Ε µε στόχο ένα βιώσιµο µέλλον: Σχεδιασµός, ανάπτυξη και διδακτική αξιοποίηση της υπερµεσικής εφαρµογής «εν το θες; Μην το πετάς!» Ειρήνη Βέµµου 1, ηµήτρης Γκότζος 2, Παρασκευή Χαλκιά 3 1 Eκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική στην Εκπαίδευση (ΠΤ Ε Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών), 2 Eκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Yπ. ρ. Έδρας UNESCO TΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Κρήτης), 3 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Μ.Εd in Special Education (Sheffield, U.K), ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η υπερµεσική εφαρµογή «εν το θες; Μην το πετάς!» στοχεύει να κάνει τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων και να υιοθετήσουν συγκεκριµένους τρόπους συµπεριφοράς και στάσεις που θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος στο πλαίσιο της ανάγκης για µια βιώσιµη ανάπτυξη. Η εφαρµογή µας έχει δοµηθεί σύµφωνα µε τις αρχές του κοινωνικού εποικοδοµισµού. Σκοπός µας είναι η δηµιουργία ενεργών πολιτών, η αλλαγή συµπεριφορών, στάσεων και αντιλήψεων σχετικά µε τη διαχείριση απορριµµάτων µε στόχο ένα βιώσιµο µέλλον. Βάση της εφαρµογής µας αποτελεί το τρίπτυχο Επιστήµη- Τεχνολογία και Κοινωνία (STS) σύµφωνα µε το οποίο οι επιστηµονικές ιδέες και διαδικασίες θα πρέπει να συνδέονται µε τις συναφείς τεχνολογικές εφαρµογές σε σχέση µε την επιρροή και τον αντίκτυπο που έχουν στους ανθρώπους. Συνέπεια µιας τέτοιας προσέγγισης, όσον αφορά το θέµα της διαχείρισης απορριµµάτων, αποτελεί και µια µετατόπιση του κέντρου ενδιαφέροντας από την ανακύκλωση στο τρίπτυχο δράσης «µείωση επαναχρησιµοποίηση-ανακύκλωση». Έτσι οι τρεις βασικές ενότητες της εφαρµογής είναι αντίστοιχες των προαναφερθέντων βηµάτων αντιµετώπισης του προβλήµατος της διαχείρισης απορριµµάτων. Οι µαθητές σε κάθε ενότητα αναλαµβάνουν δράση µέσα από συγκεκριµένες δραστηριότητες. Μετά την εκτέλεση κάθε δραστηριότητες οι µαθητές κερδίζουν ένα κοµµάτι από τη λέξη κλειδί που πρέπει να ανακαλύψουν (µείωση, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση). ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: διαχείριση απορριµµάτων, ΤΠΕ, ανακύκλωση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο της εφαρµογής των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας) στα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ηµοτικό Σχολείο, διαλέξαµε να αναπτύξουµε την υπερµεσική εφαρµογή «εν το θες; Μην το πετάς!» η οποία πραγµατεύεται το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Σκοπός αυτής της εφαρµογής είναι να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές, οι αυριανοί πολίτες του τόπου µε το περιβαλλοντικό πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων καθώς και τις βαθύτερες αιτίες που συµβάλλουν στη διαιώνισή του. Επιπλέον να γνωρίσουν τα βήµατα ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσουν οι ίδιοι στην καθηµερινή τους ζωή, για να συνεισφέρουν στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των απορριµµάτων τους. Τέλος, µέσα από την εµπλοκή τους σε οµαδικές δραστηριότητες και σε αυθεντικά περιβάλλοντα µάθησης να γίνουν ευαισθητοποιηµένοι και ενεργοί πολίτες. Η υπερµεσική εφαρµογή «εν το θες; Μην το πετάς!» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και συγκεκριµένα στο πλαίσιο του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του τοµέα Μαθηµατικών και Πληροφορικής. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ιαχείριση Απορριµµάτων Ως διαχείριση απορριµµάτων ορίζεται η γενική εποπτεία της παραγωγής των απορριµµάτων, της επεξεργασίας και αποθήκευσής τους και της µεταφοράς από το σηµείο παραγωγής τους στο σηµείο της τελικής τους απόρριψης (ΕΤDS, Glossary). H διαχείριση απορριµµάτων αποτελεί ένα από τα Κ. Γλέζου & Ν. Τζιµόπουλος (Επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη», σ. 1-5 Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011

2 2 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ πλέον σύνθετα και δύσκολα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει η χώρα µας, όπως και κάθε σύγχρονη κοινωνία. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠ.Ε.ΧΩ..Ε στη χώρα µας παράγουµε κάθε χρόνο περίπου 4,8 εκατοµµύρια τόνους αστικών στερεών απορριµµάτων (απορρίµµατα που προέρχονται από κατοικίες και εµπορικές δραστηριότητες), χωρίς να συµπεριλαµβάνονται στις ποσότητες αυτές τα απόβλητα της γεωργίας, του οικοδοµικού τοµέα και της βιοµηχανίας (ΥΠ.Ε.ΧΩ..Ε., 2009). H µέθοδος των 3 Rs Η µέθοδος των 3Rs (reduce, reuse, recycle: µείωσε, επαναχρησιµοποίησε, ανακύκλωσε) αφορά την ιεραρχία της διαχείρισης των απορριµµάτων, σύµφωνα µε την οποία οι στρατηγικές διαχείρισης απορριµµάτων ταξινοµούνται ανάλογα µε το πόσο επιθυµητές είναι. Με άλλα λόγια τα 3Rs είναι µια ιεραρχία κατά σειρά σπουδαιότητας (Gratton, 2007). ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Θεωρητικό πλαίσιο H εφαρµογή µας έχει δοµηθεί, κατά κύριο λόγο, σύµφωνα µε τις αρχές του κοινωνικού εποικοδοµισµού. Στόχος µας δεν είναι η γνώση αυτή καθαυτή, δε θέλουµε δηλαδή οι µαθητές απλά να µάθουν πώς να διαχειρίζονται τα απορρίµµατα τους. Σκοπός µας είναι η δηµιουργία ενεργών πολιτών, η αλλαγή συµπεριφορών, στάσεων και αντιλήψεων σχετικά µε τη διαχείριση απορριµµάτων µε στόχο ένα βιώσιµο µέλλον. Έτσι η προσέγγιση µας έχει ένα χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον καθώς δίνουµε έµφαση στην ενεργό συµµετοχική δράση των µαθητών για τη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου και βιώσιµου µέλλοντος, κάτι το οποίο αποτελεί και τη βασική συνιστώσα του χειραφετικού γνωσιακού ενδιαφέροντος (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης 2006). Το προαναφερθέν χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον προσδίδει στο παραπάνω κοινωνικοεποικοδοµιστικό πλαίσιο και µια χειραφετική διάσταση. Έτσι θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για έναν χειραφετικό εποικοδοµισµό. O Dr. Jack Mezirow(1990) αναφέρεται στο χειραφετικό εποικοδοµισµό και σε αυτό που αυτός ονοµάζει µετασχηµατιστική µάθηση. Εξετάζει το ρόλο τον εκπαιδευτικών και τον θεωρεί ως ένα σηµαντικό µέρος του µετασχηµατισµού της κοινωνίας και όχι απλά ως τη διδασκαλία γεγονότων στους µαθητές. Σύµφωνα µε το Mezirow ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθάει τους µαθητές: α)να εστιάσουν στις υποθέσεις που κρύβονται κάτω από τις πεποιθήσεις, τα συναισθήµατα και τις ενέργειές τους, β)να αξιολογήσουν τις συνέπειες που έχουν αυτές οι υποθέσεις, γ)να εντοπίσουν και να διερευνήσουν εναλλακτικές υποθέσεις. Μέσω του εποικοδοµητικού διαλόγου στην τάξη οι µαθητές µπορούν, σύµφωνα µε το Μezirow, να αρχίσουν να µετασχηµατίζουν τα συστήµατα πεποιθήσεών τους και τα εννοιολογικά τους σχήµατα αφήνοντας τα ανοιχτά σε νέες ιδέες και προοπτικές. Σε µια τέτοια περίπτωση είναι εµφανής µια σύνδεση αυτού που συµβαίνει µέσα στη σχολική τάξη µε αυτό που µπορεί να συµβεί έξω από αυτήν, στην κοινωνία. Εφαρµογές του θεωρητικού πλαισίου στο σχεδιασµό µε τη χρήση Τ.Π.Ε. Στηριζόµενοι στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, συνδέουµε στην υπερµεσική εφαρµογή που κατασκευάσαµε την πραγµατικότητα µε τη γνώση. Επιλέξαµε ένα θέµα (διαχείριση απορριµµάτων), που συνιστά ένα πρόβληµα της καθηµερινότητας, στο οποίο θα πρέπει να βρούµε λύση, αν θέλουµε να έχουµε ένα βιώσιµο µέλλον. Συνδέοντας τη γνώση που θα αποκοµίσουν οι µαθητές κατά την πλοήγηση τους στην υπερµεσική µας εφαρµογή µε ένα πρόβληµα που εντάσσεται στο βιωµατικό τους χώρο, η διαδικασία της µάθησης θα είναι πιο αποτελεσµατική. Για το λόγο αυτό επικεντρωνόµαστε σε αυτό που ο Μακράκης (2000) αποκαλεί «αυθεντικές δραστηριότητες» που θα αναπαριστούν πραγµατικές καταστάσεις που τα παιδιά βιώνουν ή µπορούν να βιώσουν. Αρχική ιδέα Η εφαρµογή µας στοχεύει να κάνει τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων και να υιοθετήσουν συγκεκριµένους τρόπους συµπεριφοράς και στάσεις που θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος στο πλαίσιο της ανάγκης για µια βιώσιµη ανάπτυξη. Ανάλυση αναγκών Με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών η εφαρµογή µας καλείται να φέρει σε επαφή τους µαθητές µε τις πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος της διαχείρισης απορριµµάτων. Χρειάζεται να ενηµερωθούν για το µέγεθος του προβλήµατος, για τις επιπτώσεις του στη ζωή µας και

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 3 για τους διαφορετικούς τρόπους δράσης απέναντι σε αυτό το πρόβληµα, να σταθούν κριτικά απέναντι σε όλες τις απόψεις και τέλος να είναι σε θέση να επιλέξουν τι θέλουν να κάνουν οι ίδιοι στην καθηµερινότητα τους για ένα καλύτερο αύριο (βιώσιµο µέλλον). Η εφαρµογή µας βασίζεται στο τρίπτυχο Επιστήµη-Τεχνολογία και Κοινωνία (STS), σύµφωνα µε το οποίο οι επιστηµονικές ιδέες και διαδικασίες θα πρέπει να συνδέονται µε τις συναφείς τεχνολογικές εφαρµογές σε σχέση µε την επιρροή και τον αντίκτυπο που έχουν στους ανθρώπους. Συνέπεια µιας τέτοιας προσέγγισης, όσον αφορά το θέµα της διαχείρισης απορριµµάτων, αποτελεί και µια µετατόπιση του κέντρου ενδιαφέροντας από την ανακύκλωση στο τρίπτυχο δράσης «µείωση - επαναχρησιµοποίηση - ανακύκλωση» (Βaker, 1994). Αυτό το τρίπτυχο δράσης είναι ιεραρχικά δοµηµένο, δηλαδή οι δράσεις αναφέρονται µε πρώτη την σηµαντικότερη και πλέον επιθυµητή (µείωση), γιατί πολύ απλά αν δεν παραχθούν απορρίµµατα τότε δε θα χρειαστεί να σχεδιαστεί κάποιος τρόπος διαχείρισής τους (Gratton, 2007). Επισκόπηση βιβλιογραφίας ιάφορες έρευνες έχουν διενεργηθεί σχετικά µε τις γνώσεις και στάσεις των Ελλήνων µαθητών για τα περιβαλλοντικά θέµατα. Οι Paraskevopoulos, Panteliadu & Ζafiropoulos (1998) πραγµατοποίησαν µια έρευνα για να εξεταστούν οι γνώσεις των µαθητών του ηµοτικού για το περιβάλλον. Tο ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε µαθητές της Ε και της ΣΤ ηµοτικού στη Θεσσαλονίκη και οι απαντήσεις των µαθητών έδειξαν πως οι γνώσεις τους για το περιβάλλον επηρεάζονται από τις προσωπικές τους εµπειρίες και από τα περιεχόµενα των σχολικών βιβλίων. Ο Κοσκινάς (2000) αναφέρεται σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από καθηγητές του Παντείου Πανεπιστηµίου για να εξεταστούν οι στάσεις µαθητών σε θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή οι µαθητές ηµοτικού συνδέουν την έννοια του περιβάλλοντος κυρίως µε τη φύση (82%). Η καταναλωτική συµπεριφορά αναφέρεται ανάµεσα στους τελευταίους παράγοντες που συντελούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Για τους µαθητές ηµοτικού τα απορρίµµατα είναι το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα. Οι µαθητές θεωρούν ότι τα σκουπίδια τα οποία διαλύονται ελάχιστα στη φύση είναι καταρχήν το πλαστικό και στη συνέχεια το γυαλί και το αλουµίνιο. Οι Γκρίτσης & Κότσαρη (2004) πραγµατοποίησαν µια έρευνα στον παιδικό σταθµό του ΤΕΙ Πατρών προκειµένου να εξετασθεί ποια είναι η γνώµη των µαθητών προσχολικής ηλικίας για το θέµα της αποσύνθεσης. Η έρευνα έδειξε πως οι ιδέες που έχουν τα παιδιά για την αποσύνθεση δε συγκλίνουν µε τα επιστηµονικά δεδοµένα, καθώς στηρίζονται στα άµεσα παρατηρήσιµα στοιχεία. εν µπορούν να εξηγήσουν µε ποιο τρόπο και για ποιο λόγο γίνεται η αποσύνθεση. Μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας Οι µαθητές έχουν κάποιες γνώσεις σχετικά µε το θέµα της ανακύκλωσης καθώς γίνεται και αναφορά κυρίως στα βιβλία της Γ και ηµοτικού. Η διεξαγωγή µια µικρής προέρευνας (συζήτηση -συνεντεύξεις µε µαθητές και δασκάλους από το 4 ο ηµοτικό Σχολείο Γέρακα) σχετικά µε τις γνώσεις των µαθητών για το θέµα της διαχείρισης απορριµµάτων και τις συναφείς έννοιες της µείωσης, της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης έφερε στην επιφάνεια τι γνωρίζουν ήδη οι µαθητές σχετικά µε τα παραπάνω. Οι µαθητές έχουν κάποιες γνώσεις σχετικά µε το θέµα της ανακύκλωσης και του διαχωρισµού των ανακυκλώσιµων υλικών. Επίσης γνωρίζουν πως χρειάζονται πολλά χρόνια για να «διαλυθούν» ορισµένα υλικά όπως το πλαστικό. Παρόλα αυτά δε γνωρίζουν πως τα πρώτα στάδια για τη διαχείριση απορριµµάτων είναι η µείωση και η επαναχρησιµοποίηση και δεν τα θεωρούν λύσεις στο πρόβληµα. Επίσης δεν έχουν επίγνωση του µεγέθους του προβλήµατος και δεν κατανοούν επαρκώς τις επιπτώσεις του. Τέλος το σηµαντικότερο είναι πως οι µαθητές δε θεωρούν τους εαυτούς τους συνυπεύθυνους για το πρόβληµα και δεν πιστεύουν πως είναι σηµαντικό να αλλάξουµε όλοι συνήθειες. Θεωρούν την επίδραση µεµονωµένων ατόµων ασήµαντη. Παράλληλα συµπληρώθηκε και ερωτηµατολόγιο από µαθητές όπου γινόταν καταγραφή των ηµερήσιων σκουπιδιών που υπάρχουν στα σπίτια τους, στο καλάθι της τάξης και στη διαδροµή (δρόµος, πάρκα, χωράφια) προς το σχολείο. Στόχος αυτής της καταγραφής ήταν να παρατηρήσουµε ποια είναι τα πιο συνηθισµένα πράγµατα που πετούν τα παιδιά ή που βλέπουν πεταµένα, έτσι ώστε να γίνει πιο στοχευµένη προσέγγιση από την πλευρά της υπερµεσικής µας εφαρµογής σε απορρίµµατα οικεία προς τα παιδιά. H ανάλυση των ερωτηµατολογίων µας έδειξε ποια είναι τα συνηθέστερα απορρίµµατα και στα τρία αυτά µέρη. Αναλυτικότερα το 85% των απορριµµάτων στο καλάθι της τάξης αποτελείται από υλικά όπως: πλαστικά µπουκάλια, χαρτιά, ξύσµατα µολυβιών, υπολείµµατα φρούτων και φαγητών, και συσκευασίες διάφορων τροφίµων, που µπορού είτε να

4 4 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ επαναχρησιµοποιηθούν, είτε να ανακυκλωθούν, είτε να γίνουν λίπασµα. Παρόµοια εικόνα παρουσιάζει και το καλάθι απορριµµάτων του σπιτιού, όπου το 70% των ηµερήσιων οικιακών απορριµµάτων µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, να δοθούν ως δωρεά, να γίνουν λίπασµα και να ανακυκλωθούν. Τέλος το 65% των απορριµµάτων της διαδροµής των µαθητών προς το σχολειό (δρόµοι, πάρκα, χωράφια, πεζοδρόµια) είναι ανακυκλώσιµα υλικά όπως χαρτιά, διάφορές συσκευασίες και πλαστικές σακούλες. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Υπόβαθρο χρηστών Σύµφωνα µε τον Piaget τα παιδιά ηλικίας ετών βρίσκονται στο στάδιο των τυπικών διεργασιών. Σε αυτό το στάδιο υπάρχει ικανότητα πρόβλεψης πέραν του παρόντος. Επιπλέον οι µαθητές σχηµατίζουν υποθέσεις και είναι σε θέση να εξετάσουν σφαιρικά ένα πρόβληµα. Αναπτύσσεται επιστηµονική σκέψη, διερεύνηση και εξαγωγή συµπερασµάτων (Nεοφύτου, 2006). Προσδοκώµενα αποτελέσµατα-διδακτικοί στόχοι Μέσα από την αλληλεπίδραση των µαθητών µε την εφαρµογή επιδιώκεται η επίτευξη των ακόλουθων στόχων: Να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές για την ποσότητα των στερεών αποβλήτων που παράγουν, για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σχετικά µε τη διαχείρισή τους και τις πιθανές λύσεις που µπορούν να υπάρξουν. Να εκδηλωθεί αυτό το ενδιαφέρον µέσα από συγκεκριµένους τύπους δράσης που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήµατος στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, του σπιτιού και της κοινότητας. Να συνδεθεί το πρόβληµα της διαχείρισης απορριµµάτων µε άλλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Όπως αναφέρουν οι Philips & DiGiorgio (1997) στο Μακράκης (2000) υπάρχουν πέντε µέθοδοι πλοήγησης εκπαιδευτικών λογισµικών που χρησιµοποιούνται συνήθως είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασµό. Αυτές είναι:1) η γραµµική-σειριακή, 2) η ιεραρχική, 3) η µικτή-ιεραρχική, 4) η οµόκεντρη και 5) η υπερµεσική. Για την ανάπτυξη της υπερµεσικής µας εφαρµογής επιλέξαµε να δηµιουργήσουµε ένα ηµιδοµηµένο σχήµα διεπαφής. Ξεκινώντας από το όλο (διαχείριση απορριµµάτων) στη συνέχεια ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί µε τα µέρη (µείωση - επαναχρησιµοποίηση - ανακύκλωση) για να οδηγηθεί και πάλι στη διαχείριση απορριµµάτων. Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει «αρχή» και «τέλος». Η διαδικασία της µάθησης µπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε σηµείο, χωρίς ο µαθητής να ξεφεύγει από τον αρχικό του στόχο. Χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό µεθόδων πλοήγησης (µικτή - ιεραρχική, υπερµεσική, οµόκεντρη) επιχειρούµε να ξεπεράσουµε τα µειονεκτήµατα της χρήσης µονάχα µίας µεθόδου πλοήγησης και να δηµιουργήσουµε ένα εποικοδοµιστικό περιβάλλον µάθησης. ΑΝΑΠΤΥΞΗ THΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τεχνολογικά εργαλεία ανάπτυξης της εφαρµογής Η υπερµεσική εφαρµογή «εν το θες; Μην το πετάς!» αναπτύχθηκε στο Multimedia Builder, ένα συγγραφικό πακέτο ανοιχτού κατασκευαστικού λογισµικού κατάλληλου για την κατασκευή πολυµεσικού διδακτικού υλικού, στο οποίο ενσωµατώθηκαν: αρχεία κατασκευασµένα µε: α. το λογισµικό δηµιουργίας πολυµεσικών εφαρµογών Αdobe Flash, β. το λογισµικό εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality) Ιmage Αrmada Professional, γ. το λογισµικό παρουσιάσεων Microsoft PowerPoint, δ. τη βάση δεδοµένων Μicrosoft Access, ε. το υπολογιστικό φύλλο Microsoft Excel, στ. το λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακών παζλ Puzzle. Επίσης υπάρχει συνέργεια µε άλλες εφαρµογές σε επίπεδο λειτουργικότητας που θα χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές: Microsoft Word & Εxcel, Zωγραφική των Windows, Poster Forge. Αξίζει τέλος να σηµειωθεί πως µολονότι η εφαρµογή µας έχει αναπτυχθεί σε offline µέσο (cd), εντούτοις πολλές δραστηριότητες της εφαρµογής µας έχουν διαδικτυακή συνδεσιµότητα. Η χρήση της υπερµεσικής εφαρµογής πραγµατοποιείται από οµάδες δύο ή περισσοτέρων ατόµων. Η υπερµεσική εφαρµογή αποτελείται από την εισαγωγή και τρεις θεµατικές ενότητες.

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 5 Εισαγωγή Αρχικά εµφανίζεται µια εικόνα µε τρία χέρια που συµβολίζουν τα τρία βήµατα αντιµετώπισης του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων. Στη συνέχεια γίνεται µία µουσική εισαγωγή στο θέµα. Ακούγεται το τραγούδι «Ο χορός της ανακύκλωσης» (απόσπασµα από το οµώνυµο θεατρικό, σε µουσική Χρήστου Σταµατίου - Μιχάλη Σκουρόπουλου και στίχους Άννας Αθανασιάδου) το οποίο παρουσιάζεται και οπτικοποιηµένο. Ακολουθεί το εισαγωγικό κοµµάτι της εφαρµογής, το οποίο στοχεύει στη γνωριµία και την εξοικείωση των µαθητών- χρηστών µε τους βασικούς ήρωες της υπερµεσικής εφαρµογής (το Μιχάλη, τον Επαµεινώνδα και την Άννα), καθώς και µε το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Η ιστορία µας ξεκινά στις 11 Σεπτεµβρίου, την ηµέρα έναρξης του σχολικού έτους. (Οι) τρεις φίλοι συναντιούνται ύστερα από τις διακοπές τους στο σχολείο. Μετά το σχόλασµα πηγαίνουν στο σηµείο που έπαιζαν συνήθως (παιχνιδοκρυψώνα). Όµως εκεί τους περιµένει µια δυσάρεστη έκπληξη. Ο χώρος είναι γεµάτος σκουπίδια και έτσι αποφασίζουν να καθαρίσουν την παιχνιδοκρυψώνα τους. Τότε ανακαλύπτουν και κάποια χρήσιµα πράγµατα ανάµεσα στα σκουπίδια, όπως ένα βιβλίο, µέσα στις σελίδες οποίου ανακαλύπτουν ένα γρίφο που καλούνται να επιλύσουν. Κεντρικό Μενού της εφαρµογής Μετά το τέλος της εισαγωγικής ιστορίας ο χρήστης εισέρχεται στην κεντρική οθόνη της εφαρµογής, όπου εµφανίζονται τα 3 κλειδιά. Κάνοντας κλικ στα κλειδιά ο χρήστης εισέρχεται στις τρεις βασικές ενότητες της εφαρµογής, όπου µέσα από αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες θα επιχειρήσει να ανακαλύψει τα γράµµατα-συλλαβές που συνθέτουν τις λέξεις-κλειδιά (βλ.εικόνα 1). Εικόνα 1: Κεντρικό µενού της εφαρµογής. Κουµπιά πλοήγησης της εφαρµογής Ιδιαίτερα µας απασχόλησε η συνέπεια στο σχεδιασµό της υπερµεσικής εφαρµογής και η σταθερότητα, η οποία δε δηµιουργεί σύγχυση στο χρήστη. Γι αυτό το λόγο το µενού πλοήγησης βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια της εφαρµογής στο πάνω µέρος της οθόνης. Επιπλέον προσδίδει συνοχή στην εφαρµογή καθώς τα κουµπιά που περιλαµβάνει είναι επιλεγµένα και τοποθετηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύχρηστα και κατανοητά. Εξάλλου ένα άρτιο λογισµικό οφείλει ως προς το τεχνικό του κοµµάτι να είναι φιλικό και εύκολο στη χρήση του (Ράπτης-Ράπτη, 2006). Τα χρώµατα της µπάρας την εναρµονίζουν πλήρως µε το υπόλοιπο λογισµικό (βλ. εικόνα 2). Εικόνα 2: Κουµπιά πλοήγησης. Βασικές ενότητες εφαρµογής Η εφαρµογή µας απαρτίζεται από τρεις γενικές ενότητες αντίστοιχες των τριών λέξεων κλειδιών που θα πρέπει να ανακαλύψει ο χρήστης. Αυτές είναι η Μείωση, η Επαναχρησιµοποίηση και η Ανακύκλωση. Τα ονόµατα των ενοτήτων δεν εµφανίζονται πουθενά µέσα στην εφαρµογή, αφού πρέπει να ανακαλυφθούν από το χρήστη, ωστόσο οι ήρωες βοηθοί του χρήστη σε κάθε ενότητα έχουν ονόµατα των οποίων η αρχική συλλαβή έχει το ίδιο άκουσµα µε αυτό των λέξεων- κλειδιών (Μιχάλης στη Μείωση, Επαµεινώνδας στην Επαναχρησιµοποίηση και Άννα στην Ανακύκλωση). Έτσι προσφέρεται τεχνηέντως µια επιπλέον βοήθεια στην προσπάθεια του χρήστη να ανακαλύψει τις λέξεις-κλειδιά.

6 6 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Ενότητα: Mείωση Όταν ο χρήστης εισέρχεται στην ενότητα της Μείωσης τον υποδέχεται ο Μιχάλης, ο οποίος και τον προτρέπει να δει µια ταινία µικρού µήκους (ταινία κινουµένων σχεδίων). Η ταινία παρουσιάζει το πρόβληµα της αύξησης του όγκου των απορριµµάτων συνέπεια της αλόγιστης παραγωγής τους - και κλείνει µε τη φράση «εν το θες; Μην το πετάς!», η οποία και επιλέχθηκε και ως τίτλος της εφαρµογής. Στη συνέχεια ο χρήστης µεταφέρεται ξανά στην αρχική οθόνη της γειτονιάς (βλ. εικόνα 3) µε τα σπίτια, που τον εισάγουν σε δραστηριότητες, µέσα από τις οποίες θα προσπαθήσει να ανακαλύψει τη λέξη-κλειδί Μείωση. Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν τρεις δραστηριότητες. Εικόνα 3:Ενότητα Μείωση ραστηριότητα «Πάµε για ψώνια» Σε αυτή τη δραστηριότητα ο χρήστης καλείται να πάει για ψώνια και να κάνει καταναλωτικές επιλογές µε γνώµονα τη µείωση των απορριµµάτων και των συσκευασιών. Οι επιλογές του χρήστη γίνονται βάσει 8 κανόνων για έξυπνες αγορές, επί 8 ζευγών οµοειδών προϊόντων τα οποία έχουν επιλεχθεί έτσι ώστε κάθε ζεύγος να αντιστοιχεί και σε έναν κανόνα. Τα προϊόντα που καλείται ο µαθητής να αγοράσει εµφανίζονται σε µια λίστα (βλ. εικόνα 4). Επιλέξαµε να εµφανίζεται η λίστα για τους παρακάτω λόγους: α) Η δραστηριότητα γίνεται πιο ρεαλιστική, καθώς όταν πηγαίνουµε στο σουπερµάρκετ έχουµε συνήθως µια λίστα των προϊόντων που θέλουµε να αγοράσουµε, β) ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τι πρέπει να αγοράσει και γ) να µπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της δραστηριότητας βλέποντας ποια από τα προϊόντα της λίστας έχει ήδη επιλέξει (µε την εµφάνιση µιας χαρακτηριστικής ένδειξης δίπλα από αυτά στη λίστα). Εικόνα 4: ραστηριότητα «Πάµε για ψώνια» ραστηριότητα «Σκουπιδοηµερολόγιο» Γίνεται καταγραφή και σύγκριση δεδοµένων που αφορούν την ποσότητα απορριµµάτων που ο µαθητής παράγει στο σπίτι και στο σχολείο (οικιακά και σχολικά απορρίµµατα) πριν και µετά από σχέδιο δράσης για µείωσή τους. Το σχέδιο δράσης για τη µείωσή τους αναπτύσσεται µέσα από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ενότητας της Μείωσης. ραστηριότητα «Σκουπίδια ένα αυξανόµενο πρόβληµα: Πρόληψη (Μείωση και Ευρωπαϊκή Ένωση)» Αρχικά οι χρήστες ενηµερώνονται µέσω της προβολής µιας ταινίας animation για την ιστορία και τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια οδηγούνται στην ενότητα Σκουπίδια: ένα αυξανόµενο πρόβληµα του δικτυακό τόπου Περιβάλλον για Ευρωπαίους νεαρής ηλικίας, και πιο συγκεκριµένα στην υποενότητα

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 7 Πρόληψη. Εκεί πληροφορούνται για το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τι κάνει τώρα, για να συνεισφέρει στην ελάττωση των ποσοτήτων σκουπιδιών που παράγονται κάθε χρόνο και για το τι µπορούν να κάνουν οι ίδιοι για να µειώσουν την ποσότητα απορριµµάτων που παράγουν. Βάσει αυτών των πληροφοριών ζητείται από τους χρήστες να σχεδιάσουν ένα δικό τους σχέδιο δράσης µε σκοπό τη µείωση των απορριµµάτων. Ενότητα: Επαναχρησιµοποίηση Όταν ο χρήστης εισέρχεται στην ενότητα της Επαναχρησιµοποίησης τον υποδέχεται ο Επαµεινώνδας, ο οποίος και τον παρακινεί να δει µια ταινία µικρού µήκους (ταινία animation). Η ταινία έχει ως θέµα την επαναχρησιµοποίηση µια πλαστικής σακούλας µέσα από µια ιστορία- και κλείνει παρακινώντας το χρήστη να κάνει κλικ πάνω της για να ανακαλύψει τρία µυστικά που θα τον οδηγήσουν στην ανακάλυψη της λέξης-κλειδί µέσα από τις παρακάτω δραστηριότητες. ραστηριότητα «Εικονική πινακοθήκη» Ο χρήστης εισέρχεται σε µια τρισδιάστατη εικονική πινακοθήκη, όπου βλέπει διάφορα έργα τέχνης και κατασκευές µε επαναχρησιµοποίηση αντικειµένων και υλικών (βλ. εικόνα 5). Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται να φτιάξει και ο ίδιος µια ανάλογη δηµιουργία, να τη φωτογραφίσει και να τη στείλει στον εκπαιδευτικό για να την αναρτήσει στην υπάρχουσα πινακοθήκη. Σε κάθε εικόνα της πινακοθήκης υπάρχει ηχητική επεξήγηση που αναφέρει τον τίτλο του έργου, τα υλικά κατασκευής και τον καλλιτέχνη. Tα έργα που υπάρχουν στην πινακοθήκη φωτογραφήθηκαν στην έκθεση Περιβάλλον - ράση 2008, Άνθρωπος - Φύση Πόλη που διοργανώθηκε από το ΥΠ.Ε.ΧΩ. Ε. Εικόνα 5: ραστηριότητα «Εικονική Πινακοθήκη» ραστηριότητα «Τι κάνουµε τις µπαταρίες όταν τελειώσουν;» Μέσω αυτής της δραστηριότητας ο χρήστης ενηµερώνεται για τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η απόρριψη των χρησιµοποιηµένων µπαταριών και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την επαναχρησιµοποίηση των µπαταριών (χρήση επαναφορτιζόµενων µπαταριών). Στη συνέχεια οι χρήστες καλούνται να αναλάβουν δράση δηµιουργώντας µια αφίσα µέσω της οποίας θα ενηµερώνουν τον κοινωνικό τους περίγυρο (συµµαθητές, φίλοι, οικογένεια) για το θέµα της διαχείρισηςεπαναχρησιµοποίησης των µπαταριών. Προτείνεται η χρήση δύο απλών προγραµµάτων, της Ζωγραφικής των Windows και του Poster Forge. ραστηριότητα «Xρησιµοποίησε ξανά και δηµιούργησε» ίνονται εναλλακτικές προτάσεις µε αναλυτικές οδηγίες για δηµιουργία πραγµάτων µε την επαναχρησιµοποίηση αντικειµένων που υπάρχουν στο σπίτι των µαθητών. Οι χρήστες παροτρύνονται να εφαρµόσουν κάποια από τις παρουσιαζόµενες προτάσεις κατασκευάζοντας και αυτοί κάτι µόνοι τους ή µε την οµάδα τους και να το παρουσιάσουν στην τάξη. Ενότητα: Ανακύκλωση Όταν ο χρήστης εισέρχεται στην ενότητα της Ανακύκλωσης τον υποδέχεται η Άννα, η οποία και τον παρακινεί να δει µια ταινία µικρού µήκους (ταινία κινουµένων σχεδίων), που αναφέρεται στις δυνατότητες ανακύκλωσης ενός µεταλλικού κουτιού. Στη συνέχεια ο χρήστης µεταφέρεται ξανά στην αρχική σκηνή της ταινίας (σωρός από κουτάκια) και καλείται να κάνει κλικ σε κάθε ένα κουτάκι για να οδηγηθεί σε δραστηριότητες, που µε τη σειρά τους θα τον οδηγήσουν στην ανακάλυψη της λέξηςκλειδί. ραστηριότητα «Ξεχώρισε τα απορρίµµατα» ραστηριότητα διαλογής απορριµµάτων. Ο χρήστης καλείται να βοηθήσει τους ήρωες της εφαρµογής να καθαρίσουν το χώρο όπου παίζουν (παιχνιδοκρυψώνα), σέρνοντας και αφήνοντας τα διάφορα

8 8 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ απορρίµµατα σε µια από τις ακόλουθες επιλογές: µπλε κάδος ανακύκλωσης, κιβώτιο επαναχρησιµοποίησης, σάκος δωρεών, κάδος κοµποστοποίησης και κάδος οικιακών απορριµµάτων. Σε περίπτωση εσφαλµένης επιλογής δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να προσπαθήσει ξανά. Στο τέλος της δραστηριότητας γίνεται προτροπή για υιοθέτηση ενός χώρου από µια σχολική τάξη και τον καθαρισµό αυτού(βλ. εικόνα 6). Εικόνα 6: ραστηριότητα «Ξεχώρισε τα απορρίµµατα» ραστηριότητα «Ανασύνθεση εικόνας: Το σύµβολο της ανακύκλωσης" Ο χρήστης καλείται να κατασκευάσει ένα παζλ µε το σύµβολο της ανακύκλωσης. Στο λεξικό της εφαρµογής παρέχονται πληροφορίες για το σύµβολο της ανακύκλωσης, τον κύκλο του Möbius. ραστηριότητα «Eπιστολή στο ήµαρχο» Οι χρήστες καλούνται να φτιάξουν µια επιστολή προς το ήµαρχο για τυχόν προβλήµατα σχετικά µε τα απορρίµµατα που υπάρχουν στο ήµο ή στη γειτονιά τους. ίνονται παραδείγµατα από πραγµατικές επιστολές τάξεων δύο σχολείων (1 ο ηµοτικό Σχολείο Πανοράµατος Θεσσαλονίκης και 4 ο ηµοτικό Σχολείο Ερµούπολης Σύρου) και παρέχεται µέσω υπερσύνδεσης µε το ιαδίκτυο η δυνατότητα αναζήτησης των στοιχείων όλων των δήµων. ραστηριότητα «Σκουπίδια ένα αυξανόµενο πρόβληµα: Ανακύκλωση (Ανακύκλωση και Ευρωπαϊκή Ένωση)» Οι χρήστες οδηγούνται στην ενότητα Σκουπίδια: ένα αυξανόµενο πρόβληµα του δικτυακού τόπου Περιβάλλον για Ευρωπαίους νεαρής ηλικίας, και πιο συγκεκριµένα στην υποενότητα Ανακύκλωση. Εκεί πληροφορούνται για το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τι κάνει τώρα, για να συνεισφέρει στην ανακύκλωση των απορριµµάτων που παράγονται κάθε χρόνο και τι µπορούν να κάνουν οι ίδιοι, για να ανακυκλώσουν τα απορρίµµατα που παράγουν. Βάσει αυτών των πληροφοριών ζητείται από τους χρήστες να σχεδιάσουν ένα δικό τους σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανακύκλωση των απορριµµάτων. ραστηριότητα «Oικολογικό αποτύπωµα» Ο χρήστης καλείται να υπολογίσει το οικολογικό του αποτύπωµα, συµπληρώνοντας ένα ερωτηµατολόγιο. Στο ερωτηµατολόγιο υπάρχουν δύο κατηγορίες ερωτήσεων που διερευνούν τις απόψεις και τις ενέργειες του χρήστη όσον αφορά το περιβάλλον και ιδιαίτερα το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατά το σχολικό έτος και στο πλαίσιο του µαθήµατος της Ευέλικτης ζώνης της Ε τάξης του 4 ου ηµοτικού Σχολείου Βριλησσίων µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας - Ανακύκλωση» εντάχθηκε και η διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση της υπερµεσικής εφαρµογής «εν το θες; Μην το Πετάς!». Πιο συγκεκριµένα η εφαρµογή χρησιµοποιήθηκε ως µέσο εµπέδωσης και εργαλείο ανατροφοδότησης των µαθητών ύστερα από µια σειρά δραστηριοτήτων που προηγήθηκαν σχετικά µε την έννοια της διαχείρισης των απορριµµάτων Στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης οι µαθητές ασχολήθηκαν µε το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων ένα ολόκληρο διδακτικό έτος. Ειδικότερα η ενασχόληση µε το λογισµικό διήρκησε περίπου ένα µήνα. Οι µαθητές πλοηγήθηκαν στο λογισµικό οµαδικά µε τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα που υπήρχε στην τάξη. Αρχικά έγινε γνωριµία µε τους ήρωες και εξοικείωση των µαθητών - χρηστών µε το περιβάλλον της υπερµεσικής εφαρµογής. Στη συνέχεια ασχολήθηκαν µε τις ενότητες

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 9 της εφαρµογής ξεκινώντας από τη Μείωση, συνεχίζοντας µε την Επαναχρησιµοποίηση και τελειώνοντας µε την Ανακύκλωση. Εκπόνησαν σχεδόν όλες τις δραστηριότητες, προσαρµόζοντάς τες κάθε φορά στις δυνατότητες της τάξης. Κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρµογής αλλά και µετά την ολοκλήρωση αυτού παρήχθησαν αρκετά έργα. Αναλυτικότερα, δηµιούργησαν παρουσίαση (χρησιµοποιώντας το λογισµικό παρουσιάσεων Μicrosoft Powerpoint) για τους συµµαθητές και τους γονείς τους, ίδρυσαν το µουσείο «σκουπιδιών» του σχολείου, κατασκεύασαν παιχνίδια από απορρίµµατα και έκαναν πράξη στην καθηµερινότητά τους στο σχολείο και στο σπίτι τη µείωση αλλά και το διαχωρισµό των απορριµµάτων σε επαναχρησιµοποιήσιµα, ανακυκλώσιµα και µη. Ακόµη συνδέθηκε το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων µε άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως η εξοικονόµηση ενέργειας και προωθήθηκαν στην τάξη συζητήσεις και προβληµατισµοί που σχετίζονται µε σηµαντικά και επίκαιρα κοινωνικά ζητήµατα όπως η ενηµέρωση και η κριτική στάση του µαθητή-καταναλωτή. Πιστεύουµε πως η ύπαρξη θετικού κλίµατος συνεργασίας στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης βοήθησε τους µαθητές να έχουν καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα. Οι µαθητές δεν έγιναν παθητικοί δέκτες πληροφοριών γύρω από το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Αντιθέτως επιχειρήθηκε µέσω της ενεργητικής συµµετοχής τους η αναδόµηση των ιδεών τους γύρω από αυτό το φαινόµενο, όπως αυτές αποτυπώθηκαν µέσα από την αρχική συζήτηση και το «δέντρο» των προσδοκιών που είχαν αρχικά κατασκευάσει. Επιπλέον η χρήση της υπερµεσικής εφαρµογής συνέβαλε θετικά στην επίτευξη των διδακτικών και µαθησιακών στόχων που είχαµε θέσει. Οι µαθητές ευαισθητοποιήθηκαν για την ποσότητα των στερεών απορριµµάτων που παράγουν µέσω του οικολογικού τους αποτυπώµατος. Ενηµερώθηκαν για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και για όλες τις πιθανές λύσεις που µπορούν να υπάρξουν. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της ενεργητικής τους συµµετοχής εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους µέσα από συγκεκριµένους τύπους δράσης στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, του σπιτιού και της κοινότητας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της εφαρµογής των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας) στα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ηµοτικό Σχολείο, διαλέξαµε να αναπτύξουµε την υπερµεσική εφαρµογή «εν το θες; Μην το πετάς!» µε θέµα τη διαχείριση των απορριµµάτων για µια βιώσιµη ανάπτυξη. Στη συνέχεια επιχειρήσαµε να αξιοποιήσουµε διδακτικά την παραπάνω εφαρµογή και να καταγράψουµε το βαθµό επίτευξης των αρχικών µας στόχων. Πιστεύουµε πως στο πλαίσιο µιας στοχευµένης παρέµβασής η υπερµεσική µας εφαρµογή συνέβαλε σηµαντικά στην ευαισθητοποίηση των µαθητών ως προς α)την ποσότητα των στερεών αποβλήτων που παράγουν, β) τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σχετικά µε τη διαχείρισή τους και γ) τις πιθανές λύσεις που µπορούν να υπάρξουν. Επιπλέον, µέσα από συγκεκριµένες δραστηριότητες έγινε προσπάθεια για µετατόπιση του κέντρου του ενδιαφέροντος των µαθητών από την «Ανακύκλωση» στο τρίπτυχο «Μείωση Επαναχρησιµοποίηση - Ανακύκλωση» µε πρώτη και σηµαντικότερη τη δράση της Μείωσης. Τέλος η εµπλοκή των µαθητών σε οµαδικές δραστηριότητες και αυθεντικά περιβάλλοντα µάθησης ευελπιστούµε πως συνέβαλε στη δηµιουργία υπεύθυνων και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένων µαθητών πολιτών. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Γκρίτσης, Φ. & Κότσαρη, Μ. (2004) Η προσέγγιση της έννοιας της αποσύνθεσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας, ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, 7, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006). Περιβάλλον για Ευρωπαίους νεαρής ηλικίας. Ανακτήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2011 από τη διεύθυνση 3. Κοσκινάς. Κ., (2000). Περιβάλλον και αναβάθµιση ζωής. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 4. Κωστούλα-Μακράκη, Ν. & Μακράκης, Β.Γ. (2006). ιαπολιτισµικότητα και Εκπαίδευση για ένα Βιώσιµο Μέλλον. E-Media. Ψηφιακό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μέσων Πανεπιστηµίου Κρήτης.

10 10 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 5. Μακράκης Β.Γ., (2000). Υπερµέσα στην Εκπαίδευση. Μια Κοινωνικο- Εποικοδοµιστική Προσέγγιση, Αθήνα: Μεταίχµιο. 6. Νεοφύτου, Λ., (2006). Σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες κατά τη σχολική ηλικία: Συνοπτικός πίνακας. Ανακτήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2011 από τη διεύθυνση: http//epaweb.soe.ucy.ac.cy/courses/epa220/index_files/simeioseis%20pdf/check%20list %20THEORIES%20MATRIX.pdf 7. Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2006). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, ολική προσέγγιση, τ.: Α, Αθήνα: Εκδόσεις Αρ. Ράπτης. 8. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (2009). Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Ανακτήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2011 από τη διεύθυνση: 9. Baker, R. (1994).Teaching science in primary schools. What knowledge do teachers need? Research in Science Education, 24, (31-40). 10. Environmental Terminology and Discovery Service (ETDS) Glossary.(χ.η.) European Enviromental Agency. Ανακτήθηκε στις 7 Iανουαρίου 2011 από τη διεύθυνση 11. Gratton, M.A. (2007). Sustainability is an attitude, says new coordinator. Ανακτήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2011 από τη διεύθυνση 12. Μezirow, J., (1990). Fostering Critical Reflection in Adulthood: A Guide to Transformative and Emancipatory Learning. San Fransisco: Jossey-Bass. 13. Paraskevopoulos, S., Padeliadu, S., & Zafiropoulos, K. (1998). Environmental knowledge of elementary school students in Greece. Journal of Environmental Education, 29(3),

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σχολείων για τη μείωση των απορριμμάτων. Νομικού Χριστίνα. μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΒΑΣ

Καλές πρακτικές σχολείων για τη μείωση των απορριμμάτων. Νομικού Χριστίνα. μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΒΑΣ Καλές πρακτικές σχολείων για τη μείωση των απορριμμάτων Νομικού Χριστίνα μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΒΑΣ Μετασχηματισμός του παραδοσιακού σχολείου σε αειφόρο Α. Στον παιδαγωγικό τομέα Μαθητοκεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Η «Επανάληψη» ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ/ΟΙ Αρβανίτη Μικέτα Νικήτα Μαρία Παπαζώη Εύα

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Η «Επανάληψη» ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ/ΟΙ Αρβανίτη Μικέτα Νικήτα Μαρία Παπαζώη Εύα ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Η «Επανάληψη» ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ/ΟΙ Αρβανίτη Μικέτα Νικήτα Μαρία Παπαζώη Εύα ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το διδακτικό σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από µαθητές της Πέµπτης (Ε ) και

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth (http://earth.google.com/) Panoramio (http://www.panoramio.com/ )

Google Earth (http://earth.google.com/) Panoramio (http://www.panoramio.com/ ) Σχέδιο Μαθήµατος 1 ης τηλεδιάσκεψης. Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος. 1 ο ηµοτικό Σχολείο Αγρινίου 11 ο ηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μουσική Ομάδα για το περιβάλλον Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης και το Όραμα της Αειφορίας

Η Μουσική Ομάδα για το περιβάλλον Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης και το Όραμα της Αειφορίας SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία 1ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη του προγράμματος SAME

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

«Όταν οι στόχοι ενός Τοπικού Δικτύου Π.Ε. δε γίνονται άρρητα ρήματα αλλά μετρήσιμη επιτυχία»

«Όταν οι στόχοι ενός Τοπικού Δικτύου Π.Ε. δε γίνονται άρρητα ρήματα αλλά μετρήσιμη επιτυχία» «Όταν οι στόχοι ενός Τοπικού Δικτύου Π.Ε. δε γίνονται άρρητα ρήματα αλλά μετρήσιμη επιτυχία» Το παράδειγμα του Τ.Δ.Π.Ε. "Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω Επαναχρησιμοποιώ Ανακυκλώνω" του ΚΠΕ Καλαμάτας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ηµεροµηνία 16/10/2012 Αριθ. Πρωτ. Σχ. Έτος: 2012-2013 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Σχολείο Φιλοσοφία, δείκτες, καλές πρακτικές. Νομικού Χριστίνα

Αειφόρο Σχολείο Φιλοσοφία, δείκτες, καλές πρακτικές. Νομικού Χριστίνα Αειφόρο Σχολείο Φιλοσοφία, δείκτες, καλές πρακτικές Νομικού Χριστίνα Αειφορία Η αειφορία είναι μια πολύπλοκη έννοια που συγκροτείται από την αλληλόδραση των πεδίων της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ)

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ) Ο ΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ Β ηµοτικό Σχολείο ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ευστράτιος ιαµαντής Καθ/τής Πληρ/κής (ΠΕ19) Α Φάση Εισαγωγικής Επιµόρφωσης 1ο Περιφερειακό Επιµορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς ηµήτρης Καλογήρου Θωµαή Καρακίτσου Βασιλική Μακρή Κατερίνα Χριστόπουλος Νίκος Σχολείο Αθήνας Σχολείο Χανίων Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας.

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας. Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας. ΝΕΡΟ- ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ- ΕΝΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ ΑΓΑΘΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 31 ης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρουσιάζεται η πυραµίδα της ιαδραστικής Τηλεδιάσκεψης (Anastasiades, 2003) όπως αυτή διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 4 η τηλ

Παρακάτω παρουσιάζεται η πυραµίδα της ιαδραστικής Τηλεδιάσκεψης (Anastasiades, 2003) όπως αυτή διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 4 η τηλ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 1. 1 Σχεδιασµός σταδίων διδακτικής προσέγγισης Σύµφωνα µε τον Anastasiades (2003) και στο πλαίσιο της µεθοδολογίας του προγράµµατος «Οδυσσέας» τέσσερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Οίκος + Λόγος Η μελέτη του φυσικού οίκου Η επιστήμη που μελετά τη σχέση oργανισμών με το περιβάλλον Ernst Hekel ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 2 0 1 6-2 0 1 7 Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ένα θέµα, συνδυάζοντας το παιχνίδι µε τη γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Στόχοι προγράμματος: Να εντάξουν οι μαθητές στην καθημερινότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ: Υπεύθυνοι νηπ/γοί :Kαντζά Γλυκερία,Ρέκκα Λίτσα Σχολ.έτος :2014-15 Πρόγραμμα βασισμένο στη «Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός- Αξιολόγηση του έργου «µια σταγόνα ταξιδεύει»

Απολογισµός- Αξιολόγηση του έργου «µια σταγόνα ταξιδεύει» Απολογισµός- Αξιολόγηση του έργου «µια σταγόνα ταξιδεύει» Η συνεργασία του ηµοτικού Σχολείου ηµητριτσίου και του A ηµοτικού Σχολείου Λατσιών της Κύπρου στα πλαίσια του etwinning ξεκίνησε στις αρχές εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω τηλεδιάσκεψης Μια µικρή εισαγωγή Κεντρικό Θέµα: Ελλάδα -Ιστορία Πολιτισµός Ειδικό Θέµα: «Η Ναυµαχία των

«Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω τηλεδιάσκεψης Μια µικρή εισαγωγή Κεντρικό Θέµα: Ελλάδα -Ιστορία Πολιτισµός Ειδικό Θέµα: «Η Ναυµαχία των 3η Εργασία Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Μαθησιακών ραστηριοτήτων από Απόσταση Ιωάννου Μαριάννα Μεγρέµη Αναστασία «Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω τηλεδιάσκεψης Μια µικρή εισαγωγή Κεντρικό Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια»

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Θεματικές ενότητες: Προστατεύω Αναβαθμίζω Αναδεικνύω ένα χώρο καθαρό από σκουπίδια. Σκοπός του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών και των ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 4.1 Τίτλος 4ης Επιμέρους Δράσης: Αξιοποίηση του Stop Motion Animation (χειροποίητη κινούμενη εικόνα ) στην αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗΣ : : Δ 39 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 4 ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 4 ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 4 ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Ένταξη µαθήµατος στο αναλυτικό πρόγραµµα: Ευέλικτη ζώνη Περιβαλλοντική εκπαίδευση Τάξη: ΣΤ ηµοτικού Σχολείου Γνωστικά αντικείµενα: Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΑΞΗ: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης 3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Διαχείριση απορριμμάτων Τα απομεινάρια μιας ημέρας» Μαθητικές Ομάδες των Τμημάτων Ε1, Ε2, Ε3 Παιδαγωγική Ομάδα: Καραναστάση Άννα, Χαϊλατζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Office (Word Power Point Internet Expoler) Google Earth

Microsoft Office (Word Power Point Internet Expoler) Google Earth 1 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ Α) Γενικά Στοιχεία 1. άσκαλοι: Ο δάσκαλος της τάξης από το κάθε σχολείο. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών τηλεδιάσκεψης ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 6 ο.σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η

εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η μετακίνηση, περιστροφή, αυξομείωση, ανάκλαση και απόκρυψη του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ ΦΟΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Μουστακίδης Θεόφιλος 1, Βαρδής Φοίβος 2 1 Μαθητής Ε 1 Τάξης, 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

1.Τίτλος ιδακτικού Σεναρίου «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές. Μαθηµατικά, ΤΠΕ, Γλώσσα.

1.Τίτλος ιδακτικού Σεναρίου «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές. Μαθηµατικά, ΤΠΕ, Γλώσσα. 1.Τίτλος ιδακτικού Σεναρίου «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Μαθηµατικά, ΤΠΕ, Γλώσσα. 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των µαθητών Οι µαθητές έχουν µάθει να εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. - ο ρόλος του δικτύου. ρ. Απόστολος Ντάνης

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. - ο ρόλος του δικτύου. ρ. Απόστολος Ντάνης Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων της φυσικής άσκησης για την υγεία - ο ρόλος του δικτύου ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Το απλό εκπαιδευτικό σχήµα Στόχοι Εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΟΠΥΓΟΣΤΕΟΣ: Ο ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ»

«ΕΛΛΗΝΟΠΥΓΟΣΤΕΟΣ: Ο ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΟΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 24 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΜΙΑ 35100 EZOUNI@TEILAM.GR «ΕΛΛΗΝΟΠΥΓΟΣΤΕΟΣ: Ο ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δύο σχολεία (23 ο

Διαβάστε περισσότερα