Προγράμματα πρόληψης ασθενειών: Σχεδιασμός και αξιολόγηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγράμματα πρόληψης ασθενειών: Σχεδιασμός και αξιολόγηση"

Transcript

1 Προγράμματα πρόληψης ασθενειών: Σχεδιασμός και αξιολόγηση Δρ. Γρηγόρης Ρίσβας Διαιτολόγος Διατροφολόγος Μεταδιδακτορικός συνεργάτης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Σχεδιασμός παρεμβάσεων Ο διατροφολόγος αποτελεί μέλος της ομάδας σχεδιασμού πάντοτε μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση και την αξιολόγηση Ο διατροφολόγος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιστημόνων υγείας και του πληθυσμού-στόχου της παρέμβασης

3 Υλοποίηση παρεμβάσεων Ο διατροφολόγος αναλαμβάνει το διατροφικό τμήμα της παρέμβασης, συμμετέχει στις δραστηριότητες ως ειδικός και εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές του πληθυσμούστόχου

4 Αξιολόγηση παρεμβάσεων Ο διατροφολόγος προτείνει και δημιουργεί κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης τόσο της διαδικασίας, όσο και του αποτελέσματος Σχετικά με τη διαδικασία εκτιμά την πιστότητα εφαρμογής του σχεδιασμού, την έκταση της παρέμβασης και την αποδοχή της Σχετικά με το αποτέλεσμα εκτιμά τις αλλαγές στην διατροφική συμπεριφορά

5 Παραδείγματα Προγράμματα Αγωγής Υγείας σε σχολεία Προγράμματα δευτερογενούς πρόληψης ασθενειών σε ΚΑΠΗ Προγράμματα Προαγωγής της Υγείας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας Προγράμματα εκπαίδευσης του πληθυσμού μίας κοινότητας από τους ΟΤΑ

6 Σχολεία Υπουργείο Παιδείας Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γραφείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας Διεύθυνση και προσωπικό σχολείου Υπηρεσίες σίτισης - Κυλικεία Σχολική επιτροπή Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

7 ΚΑΠΗ Δημοτική αρχή Διεύθυνση ΚΑΠΗ Νοσηλεύτριες Επισκέπτριες Υγείας Ιατροί ΚΑΠΗ Οικογένειες ηλικιωμένων

8 Εργασιακοί χώροι Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Σωματείο εργαζομένων Τμήμα Μάρκετινγκ και διαφήμισης Ιατρός εργασίας Υπηρεσία σίτισης

9 Κοινότητα Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια ή Δήμος) ΟΝΑ Τοπικοί σύλλογοι (πολιτιστικοί, αθλητικοί κ.α.) Κινήσεις πολιτών - ΜΚΟ Τοπικά ΜΜΕ Ενορίες της περιοχής

10 Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα Διεύθυνση ΕΚΕ ή Εταιρικών Σχέσεων Κοινωνικός διαμεσολαβητής ΜΚΟ Κρατικοί φορείς Συγγενείς εταιρίες για συντονισμό δράσης Συνδέσμους βιομηχανιών του κλάδου

11 Χαρτογράφηση Παρέμβασης Πρόγραμμα Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών σε Προσκόπους

12 Χαρτογράφηση Παρέμβασης Mία συστηματική διαδικασία η οποία συνδυάζει τις θεωρίες αλλαγής της συμπεριφοράς με εμπειρικά στοιχεία, για να αναπτύξει προγράμματα προαγωγής της υγείας. Ένα πλάνο εργασίας που συνδέει τις παραμέτρους που ορίζουν την συμπεριφορά υγείας και τα αντικείμενα της παρέμβασης, με συγκεκριμένες μεθόδους και στρατηγικές, οι οποίες καθοδηγούν την διαδικασία λήψης αποφάσεων σε κάθε σημείο του σχεδιασμού του προγράμματος. Ένα πλάνο εργασίας που αναπτύχθηκε από ομάδα ειδικών επιστημόνων στις Η.Π.Α. και αποτελεί το προϊόν της μακρόχρονης ερευνητικής τους δραστηριότητας και εμπειρίας.(bartholomew et al, 2001),

13 Όπως ένας οποιοσδήποτε γεωγραφικός χάρτης, η Χαρτογράφηση της Παρέμβασης δίνει ακριβείς κατευθύνσεις στον σχεδιαστή ενός προγράμματος και τον καθοδηγεί σχετικά με την μετάβασή του από το ένα σημείο της διαδικασίας του σχεδιασμού στο άλλο, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα βήματα. Παράλληλα, όμως, δίνει και τη δυνατότητα στον σχεδιαστή να επιστρέφει, όποτε θεωρηθεί απαραίτητο από την αξιολόγηση της διαδικασίας, σε προηγούμενα βήματα και να βελτιώνει το πλάνο που διαμορφώνεται, καθιστώντας την όλη διαδικασία ως κατεξοχήν δυναμική και παραγωγική.

14 Η διαδικασία της Χαρτογράφησης της Παρέμβασης αποτελείται από 5 αλληλοσυσχετιζόμενα βήματα, τα οποία παρέχουν έναν οδηγό διατύπωσης ερωτημάτων σχετικά με τους περιβαλλοντικούς και συμπεριφοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν την συμπεριφορά, στις διάφορες διακριτές ομάδες του πληθυσμού στόχου, τις μεθόδους και τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν για να μεταβληθούν αυτοί οι παράγοντες και τελικά, εκμαιεύει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν αυτές οι αλλαγές.

15 15 Τα βήματα αυτά, τα οποία θα αναπτυχθούν στην συνέχεια, είναι τα εξής: Καθορισμός των αντικειμένων του προγράμματος. Επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας και στρατηγικών. Σχεδιασμός και οργάνωση του προγράμματος. Υιοθέτηση και εφαρμογή του σχεδιασμού. Δημιουργία ενός σχεδίου αξιολόγησης.

16 Χαρτογράφηση της παρέμβασης

17 Βήμα 1ο : Καθορισμός των αντικειμένων του προγράμματος α. Διαφοροποίηση του πληθυσμού στόχου β. Ορισμός των αναμενόμενων αποτελεσμάτων γ. Επιλογή μεταβλητών δ. Ορισμός αντικειμένων του προγράμματος

18 Βήμα 2ο : Επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας και στρατηγικών Επιλογή μεθόδων μέσω ιδεοθύελλας. Σκιαγράφηση των μεθόδων. Μετασχηματισμός μεθόδων σε στρατηγικές.

19 Βήμα 3ο : Σχεδιασμός και οργάνωση του προγράμματος Λειτουργικόςσυνδυασμός στρατηγικών. Σχεδιασμός υλικών προγράμματος. Παραγωγή (ή επιλογή) και δοκιμή υλικών.

20 Βήμα 4ο : Υιοθέτηση και εφαρμογή του σχεδιασμού Ανάπτυξη ενός συστήματος σύνδεσης του σχεδιασμού με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Συγκεκριμενοποίησητων αντικειμένωνπου πρέπεινα υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν. Ορισμός των παραγόντων που καθορίζουν εάν θα υιοθετηθεί και θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Καταγραφή του σχεδίουυλοποίησης.

21 Βήμα 5ο : Δημιουργία ενός σχεδίου αξιολόγησης Ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης Μέτρηση διαδικασίας και αποτελέσματος.

22 Παράδειγμα

23 Εκτίμηση αναγκών Αναγνώριση του πληθυσμού στόχου (αγόρια και κορίτσια 5-17 ετών) Ποιότητα ζωής και προβλήματα υγείας (απώλεια οστικής μάζας οστεοπόρωση) Διάκριση περιβαλλοντικών και συμπεριφοριστικών παραμέτρων (μειωμένη οστική μάζα λόγω έλλειψης κατάλληλων ευκαιριών) Ανασκόπηση καθοριστικών παραγόντων

24 Βήμα 1ο: Καθορισμός των αντικειμένων του προγράμματος Σημασία πρόσληψης ασβεστίου Σημασία φυσικής δραστηριότητας Παρουσίαση εύκολων τρόπων συμμόρφωσης με σχετικές οδηγίες Αύξηση διαθεσιμότητας τροφίμων που προάγουν την υγεία των οστών Αύξηση διαθεσιμότητας χώρων που προάγουν τη φυσική δραστηριότητα Επαρκή και ασφαλής έκθεση στον ήλιο Αλλαγή τρόπου ζωής Αποχή από συμπεριφορές που μειώνουν την οστική μάζα (π.χ. κάπνισμα)

25 Ασβέστιο Γνώση κατάλληλων πηγών ασβεστίου Εμπλουτισμός τροφίμων Συμπληρώματα Άλλοι διατροφικοί παράγοντες Ισορροπημένο διαιτολόγιο και κατάλληλη διατροφική συμπεριφορά

26 Βήμα 2ο: Επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας και στρατηγικών Βασικές θεωρίες Κοινωνική Γνωσιακή Θεωρία Κοινωνικό Μάρκετινγκ Στρατηγικές Διαδικτυακός τόπος Βιβλίο οδηγιών Ημερολόγιο δραστηριοτήτων Yποδείγματα (π.χ. αθλητές)

27 Βήμα 2ο: Επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας και στρατηγικών Υλικά: Αφίσες, έντυπα και οπτικοακουστικά μέσα, βιβλίο συνταγών, χρήση κινουμένων σχεδίων Εκπαιδευτικό πακέτο για σχολικούς χώρους Μέθοδοι: δραματοποίηση χορός έκθεση, τραγούδι, συναυλία Παιχνίδια, όπως «Κυνήγι Θησαυρού» Ενσωμάτωση πληροφοριών και δραστηριοτήτων στα σχολικά μαθήματα

28 Βήματα 3ο & 4ο: Σχεδιασμός Σημαντικότητα παραγόντων που καθορίζουν την πρόσληψη ασβεστίου Εμπόδια και οφέλη από την υιοθέτηση των νέων συμπεριφορών Τρόποι επικοινωνίας μηνυμάτων υγείας Περιβαλλοντικές αλλαγές

29 Βήμα 5ο: Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Πιστότητα εφαρμογής Ανταπόκριση

30 Χαρτογράφηση της παρέμβασης

31 Εκτίμηση αναγκών Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας Συνεντεύξεις συζητήσεις με υπο-ομάδες του πληθυσμού στόχου Ομάδες εστίασης (focus groups) Έρευνα που θα διερευνούσε τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου

32 Βήμα 1ο : Καθορισμός των αντικειμένων του προγράμματος Προσδιορισμός του πληθυσμού στόχου και των υποομάδων στις οποίες διακρίνεται Κορίτσια πρόσκοποι, ηλικίας 9-13 ετών Γονείς Ομαδάρχες

33 Βήμα 1ο : Καθορισμός των αντικειμένων του προγράμματος Προσδιορισμός βασικών και επιμέρους στόχων 1. Εκτίμηση των συνήθειών τους σχετικά με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 2. Σχεδιασμός μενού με 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών / ημέρα 3. Προμήθεια φρούτων και λαχανικών από γονείς 4. Προετοιμασία πιάτων με φρούτα και λαχανικά 5. Επιλογή φρούτων και λαχανικών που καταναλώνονται στο σπίτι, στο σχολείο, στην κατασκήνωση, σε εστιατόρια και σε άλλες περιστάσεις.

34 Βήμα 1ο : Καθορισμός των αντικειμένων του προγράμματος Προσδιορισμός μεταβλητών Προσωπικές Ικανότητα συμπεριφοράς (γνώσεις και ικανότητες επιλογής και προετοιμασίας φρούτων και λαχανικών) Διατροφικές επιλογές Αντίληψη της γεύσης (κυρίως γλυκιάς και αλμυρής) Αντίληψη της διαθεσιμότητας των τροφίμων Αντίληψη των κανόνων που αφορούν την επιλογή τροφής στην οικογένεια και τους συνομήλικους Αυτο-αποτελεσματικότητα σχετικά με την επιλογή και προετοιμασία φρούτων και λαχανικών Αυτο-αξιολόγηση της δίαιτας Εξωτερικές Κανόνες Πρότυπα γονέων Πρότυπα συνομηλίκων Διαθεσιμότητα και πρόσβαση στην τροφή, μέσα και έξω από το σπίτι Ενίσχυση (κυρίως από τους γονείς και τους συνομήλικους)

35 Βήμα 1ο : Καθορισμός των αντικειμένων του προγράμματος Προσδιορισμός αντικειμένων του προγράμματος Προσωπικές μεταβλητές Εξωτερικές μεταβλητές Αναμενόμενα αποτελέσματα Γνώσεις Δεξιότητες Αυτοαποτελεσματικότητα Αυτοαξιολόγηση Αντίληψη της γεύσης και της διαθεσιμότητας των τροφίμων Αντίληψη των κανόνων Κανόνες, πρότυπα και ενίσχυση Διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε φρούτα και λαχανικά Εκτίμηση συνηθειών κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών Αναγνώριση φρούτων και λαχανικών στο διαιτολόγιο Καταγραφή μερίδων τροφίμων Αύξηση αυτοπεποίθησης σχετικά με την αναγνώριση φρούτων και λαχανικών και του μεγέθους των μερίδων αυτών Σύγκριση τριήμερων ημερολογίων Ενίσχυση από υψηλόβαθμους προσκόπους, συνομήλικους και γονείς, για την συμπλήρωση των ημερολογίων

36 Βήμα 2ο : Επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας και στρατηγικών Επιλογή μεθόδων μέσω ιδεοθύελλας Σκιαγράφηση των μεθόδων Μετασχηματισμός μεθόδων σε στρατηγικές Μεταβλητές/Αντικείμενα του προγράμματος Ικανότητα Συμπεριφοράς (Αναγνώριση φρούτων και λαχανικών στο διαιτολόγιο) Αυτο-αποτελεσματικότητα (Αύξηση αυτοπεποίθησης σχετικά με το σχεδιασμό μενού) Μέθοδοι Μετάδοση πληροφοριών Δημιουργία προτύπων (role modelling) Ανάπτυξη δεξιοτήτων Αυτο-παρακολούθηση role modeling Ανάπτυξη δεξιοτήτων Στρατηγικές Συζήτηση επί των αναγκών σε φρούτα και λαχανικά Διανομή φυλλαδίου με την Πυραμίδα Τροφίμων Προετοιμασία πιάτων με φρούτα και λαχανικά από τις προσκόπους και τους ομαδάρχες Εξάσκηση στη συμπλήρωση ημερολογίων καταγραφής τροφίμων Εξάσκηση στο σχεδιασμό μενού

37 Βήμα 3ο : Σχεδιασμός και οργάνωση του προγράμματος Λειτουργικός συνδυασμός στρατηγικών Συμπλήρωση ενός τριήμερου ημερολογίου καταγραφής τροφίμων Συμπλήρωση 2 Εβδομαδιαίων Εντύπων Παρακολούθησης Τροφίμων Αξιολόγηση των μενού στο σπίτι, στο σχολείο και σε ένα εστιατόριο Γευστική δοκιμασία ενός καινούργιου φρούτου ή λαχανικού κάθε εβδομάδα για 2 εβδομάδες Διαφημιστικό για την κατανάλωση 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών/ημέρα Σχεδιασμός μενού για την οικογένεια της κάθε προσκόπου για ένα Σαββατοκύριακο.Παρασκευή ενός πιάτου με φρούτα ή/και λαχανικά για δύο από αυτά τα γεύματα Προετοιμασία μίας λίστας με μικρογεύματα φρούτων και λαχανικών κατάλληλα για τις γιορτές και τις συναθροίσεις των προσκόπων Σχεδιασμός γευμάτων για μία συνάθροιση των προσκόπων για ένα Σαββατοκύριακο

38 Βήμα 3ο : Σχεδιασμός και οργάνωση του προγράμματος Σχεδιασμός υλικών προγράμματος Παραγωγή (ή επιλογή) και δοκιμή υλικών Οι δραστηριότητες και τα υλικά του προγράμματος αξιολογήθηκαν πριν την έναρξή του από μία μικρή ομάδα προσκόπων και ομαδαρχών, σχετικά με την αποδοχή τους και τον βαθμό που είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν

39 Βήμα 4ο : Υιοθέτηση και εφαρμογή του σχεδιασμού Ανάπτυξη ενός συστήματος σύνδεσης του σχεδιασμού με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Συγκεκριμενοποίηση των αντικειμένων που πρέπει να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν Ορισμός των παραγόντων που καθορίζουν εάν θα υιοθετηθεί και θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα Καταγραφή του σχεδίου υλοποίησης

40 Βήμα 4ο : Υιοθέτηση και εφαρμογή του σχεδιασμού Πλήρης οδηγός για τον ομαδάρχη με: το πλάνο των μαθημάτων πληροφοριακό υλικό, που μοιράζεται στους προσκόπους επιπλέον υλικό για τον εμπλουτισμό του προγράμματος με εικόνες, αφίσες, σήματα κ.ά.

41 Βήμα 5ο : Δημιουργία ενός σχεδίου αξιολόγησης Ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης Μέτρηση διαδικασίας και αποτελέσματος Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Πιστότητα εφαρμογής Ανταπόκριση

42 Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, η αξιολόγηση της διαδικασίας Δρ. Γρηγόρης Ρίσβας

43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος Αγωγής Υγείας εξαρτάται από την αξιολόγησή του. Η αξιολόγηση ενός Π.Α.Υ πρέπει να αναφέρεται σε κάθε ένα από τα στάδια του προγράμματος. Η αξιολόγηση διακρίνεται σε δύο μέρη: 1) Αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής του Π.Α.Υ (Process evaluation) 2) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Outcome evaluation)

44 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η αξιολόγηση που σχεδιάζεται για να τεκμηριωθεί αν οι διαδικασίες του προγράμματος διεξήχθησαν σύμφωνα με το γραπτό σχέδιο ανάπτυξης του. Συνδυασμός μεθόδων μέτρησης κατά την εφαρμογή του προγράμματος, για έλεγχο, επιβεβαίωση ή βελτίωση της ποιότητας διεξαγωγής του.

45 ΣΚΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ Π.Α.Υ Εκτίμηση της προόδου για την ολοκλήρωση του προγράμματος Αποφυγή απόκλισης από σκοπό Παροχή σημαντικών πληροφοριών Εκπλήρωση επιθυμιών ατόμων που έχουν κοινά συμφέροντα (stakeholders) από το Π.Α.Υ

46 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ Π.Α.Υ Ερωτήσεις αξιολόγησης: Τι κάνουμε; Πότε; Που; Πόσο κοστίζει; Η διεκπεραίωση του προγράμματος γίνεται όπως έχει σχεδιαστεί; Αν όχι, γιατί; Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του προγράμματος; Είμαστε εντός των χρονικών ορίων που έχουν οριστεί; Οι επιθυμίες μας συμβαδίζουν με τις διαθέσιμες πηγές; Μήπως, από εδώ και στο εξής, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικά; Αν ναι, τι πρέπει να αναθεωρήσουμε στον αρχικό σκελετό του προγράμματος;

47 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Π.Α.Υ Πιθανά αντικείμενα ενδιαφέροντος: - Προσόντα διδακτικού προσωπικού - Χαρακτήρας και διάρκεια της διδασκαλίας - Πρόσβαση και καταλληλότητα εγκαταστάσεων - «Πολιτισμική ευαισθησία» των υλικών και μεθόδων διδασκαλίας - Βαθμός συμμετοχής της οικογένειας - Κοινοτικοί οργανισμοί που πλαισιώνουν το σχολείο. - Εντοπισμός πηγών (κεφάλαια, προσωπικό, χώρος) - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων - Πιθανοί σπόνσορες

48 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Π.Α.Υ Μέθοδοι αξιολόγησης: - Ποσοτικές: περιοδικές έρευνες, έλεγχοι και αρίθμηση υπηρεσιών που εκτελέστηκαν - Ποιοτικές: Περιγραφή προετοιμασίας εμπειριών και προσόντων διδακτικού προσωπικού, καταγραφή αντιδράσεων μέσω μεθόδων παρατήρησης, selfreports, συνεντεύξεων, φωτογραφιών και βιντεοσκόπησης ή με ταυτόχρονη συμμετοχή και των υπεύθυνων αξιολόγησης

49 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αποτελείται από έξι βήματα Τα πρώτα αποτελούν τα θεμέλια των επόμενων Απαραίτητη η ολοκλήρωση κάθε βήματος πριν την έναρξη του επόμενου

50 Πλαίσιο εργασίας

51 Επιλογή σχεδίου αξιολόγησης

52 Βήμα 1 ο : Δέσμευση εμπλεκομένων (stakeholders) -Έλλειψη συμμετοχής - Κίνδυνος απόκλισης από σημαντικά σημεία στόχων και αποτελεσμάτων - 3 κύριες ομάδες: α)εμπλέκονται στις εργασίες του προγράμματος β) Βοηθούν ή επηρεάζονται από πρόγραμμα γ) Χρήστες αποτελεσμάτων - Όρια και επίπεδο συμμετοχής τους διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα αξιολόγησης. - Ρόλος: α) Αύξηση πιθανοτήτων για χρήση αξιολόγησης β) Βελτίωση αξιοπιστίας γ) Προστασία συμμετεχόντων

53 Βήμα 2 ο : Περιγραφή Προγράμματος Λεπτομερής περιγραφή στόχων και αντικειμένου Στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην περιγραφή: - Ανάγκη:Περιγραφή προβλήματος (φύση,μέγεθος), πληθυσμοί που επηρεάζονται - Αναμενόμενα αποτελέσματα:τι πρέπει να επιτευχθεί για να θεωρηθεί επιτυχές το πρόγραμμα - Δραστηριότητες : Βήματα, στρατηγικές & ενέργειες σε λογική σειρά - Πηγές: Χρόνος, τεχνολογία, εξοπλισμός, πληροφορίες, διαθέσιμα κεφάλαια

54 Βήμα 2 ο : Περιγραφή προγράμματος - Στάδια ανάπτυξης: α) σχεδιασμός β)εφαρμογή γ)αποτελέσματα - Περιεχόμενο: περιβάλλον, επιδράσεις - Λογικό μοντέλο:αλληλουχία γεγονότων, Σύνδεση διαδικασιών με αποτελέσματα

55 Βήμα 3 ο : Επικέντρωση στο σχέδιο αξιολόγησης Ανάγκη επικέντρωσης στα θέματα που απασχολούν τους stakeholders, ταυτόχρονη ικανοποιητική χρήση χρόνων και πηγών. Σκοπός Χρήστες Χρήσεις Μέθοδοι Συμφωνίες

56 Βήμα 4 ο : Συλλογή αξιόπιστων στοιχείων Πληροφορίες αξιόπιστες σχετικές με ερωτήματα που έχουν τεθεί Αξιοπιστία αποδείξεων επηρεάζεται: - Δείκτες: Προσδιορισμός χαρακτηριστικών προγράμματος σχετικών με ερωτήματα αξιολόγησης - Πηγές: άτομα,έγγραφα, παρατηρήσεις - Ποιότητα: Καταλληλότητα, ακεραιότητα πληροφοριών - Ποσότητα: Πλήθος αποδείξεων - Τεχνικά ζητήματα: Μέθοδοι, χρονική στιγμή, υποδομή για συλλογή αποδείξεων.

57 Βήμα 5 ο : Επεξήγηση αποτελεσμάτων Standards: Αξίες των stakeholders για την κριτική του τρόπου εκτέλεσης του προγράμματος Ανάλυση και Σύνθεση ευρημάτων αξιολόγησης Μετάφραση εξήγηση : Σημασία ευρημάτων, πρακτική σημασία Κριτική : κόστος, αξία, σημασία προγράμματος Προτάσεις : Στήριξη με αξιόπιστες αποδείξεις

58 Βήμα 6 ο : Επιβεβαίωση χρήσης αποτελεσμάτων Χρήση και διάδοση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 5 στοιχεία για εξασφάλιση χρήσης: 1) Σχεδιασμός 2) Προετοιμασία 3) Ανατροφοδότηση 4) Follow-up 5) Διάδοση

59 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αποτυχία προσαρμογής της αξιολόγησης στο πλάνο της έρευνας Κόστος χρόνου και πηγών Όταν οι αλλαγές αργούν να σημειωθούν Όταν οι αλλαγές γίνονται άμεσα (κατά τη διάρκεια του προγράμματος) Δυσκολία στο διαχωρισμό αιτίαςαποτελέσματος Παρεμβολή ατομικών κινήτρων (πχ. manager) Πολυεπίπεδα προγράμματα παρέμβασης

60 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Α.Υ (ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( πριν εκτέλεση του προγρ/ματος) ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ FEED BACK ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

61 ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ; Υπάρχουν δύο είδη αξιολόγησης: Εσωτερική και Εξωτερική Και οι δύο διαδικασίες έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Εφόσον το επιτρέπει ο προϋπολογισμός της έρευνας είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ένας εξωτερικός αξιολογητής, γιατί θεωρείται αντικειμενικότερος. Η παρουσία του εξωτερικού συμβούλου αξιολόγησης εγγυάται την εμφάνιση λιγότερων συστηματικών σφαλμάτων (bias).

62 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Να μην σχετίζεται άμεσα με το πρόγραμμα. Να είναι αμέτοχος στα αποτελέσματα, να μην έχει κέρδος από την έκβαση του προγράμματος. Να έχει πείρα σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις. Να διατηρεί καλές σχέσεις με το προσωπικό. Να μπορεί να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό. Να παραδίδει τις αναφορές και τα πρωτόκολλα εγκαίρως. Να είναι ειλικρινής στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Να είναι ακέραιος και να μην ενδίδει σε πιέσεις ανώτερων μελών του προγράμματος. Να μπορεί να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα και στις ανάγκες του προγράμματος.

63 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της μπορεί να εξετασθούν από διάφορες οπτικές γωνίες, ανάλογα με το αν θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στον διοργανωτή του προγράμματος, στους χορηγούς, στον οργανισμό που θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα ή στο κοινό.

64 Ερωτηματολόγιο δασκάλων Η αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος θα βασιστεί στην εκτίμηση δύο κύριων παραμέτρων: της πιστότητας και της έκτασης Η πιστότητα αφορά την ποιότητα υλοποίησης του προγράμματος. Η έκταση αφορά την ποσότητα των ενοτήτων που υλοποιήθηκαν.

65 Στόχοι ερωτηματολογίου Να εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης από τους δασκάλους του εκπαιδευτικού υλικού και προετοιμασίας των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων. Να διερευνηθούν τα παιδαγωγικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Να διερευνηθεί αν πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων.

66 Στόχοι ερωτηματολογίου Να εκτιμηθούν οι ενδεχόμενες δυσκολίες στην εφαρμογή του προγράμματος και να προταθούν από τους δασκάλους συμπληρωματικές διορθωτικές ενέργειες. Να μελετηθεί ο βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών. Να σημειωθεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας. Να σημειωθεί ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν σε κάθε δραστηριότητα.

67 Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο Ενότητα 1: Γνώρισε το σώμα σου 1.Πόσο κατανοητά είναι: Καθόλου Πάρα πολύ το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό; οι προτεινόμενες δραστηριότητες; 2.Πόσο σημαντικό είναι: Καθόλου σημαντικό Πάρα πολύ σημαντικό Να ενθαρρύνετε τους μαθητές να συνδέσουν τις αλλαγές στο σώμα τους, με την ηλικία τους και τη διατροφή; Να ενθαρρύνετε τους μαθητές να αποκτήσουν ισορροπημένες και υγιεινές διατροφικές συνήθειες;

68 3.Κάνατε τα ακόλουθα: Συζήτηση Στοχοθεσία Προβολή ταινίας Φύλλο εργασίας 1.Ναι 2.Όχι 1.Ναι 2.Όχι 1.Ναι 2.Όχι 1.Ναι 2.Όχι Συζητήσατε σχετικά με τα ζωτικά όργανα του σώματος; Συζητήσατε σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα; Ενθαρρύνατε τους μαθητές να φτιάξουν ομοίωμα του ανθρωπίνου σώματος; Ενθαρρύνατε τους μαθητές να φτιάξουν ένα τραγούδι με τις πληροφορίες που συζητήθηκαν; 1.Ναι 2.Όχι 1.Ναι 2.Όχι 1.Ναι 2.Όχι 1.Ναι 2.Όχι 4.Πόσο πιστά ακολουθήσατε τον οδηγό των δραστηριοτήτων; 1.Καθόλου 2.Λίγο 3.Στο μεγαλύτερο 4.Απόλυτα μέρος του

69 5.Φέρατε εις πέρας ολόκληρη την ενότητα; 1.Ναι 2.Όχι Αν όχι για ποιο λόγο; 1.Έκτακτη ανάγκη 2.μεγαλύτερη διάρκεια 3.Πρόβλημα με στην τάξη ή στο του μαθήματος από το υλικό σχολικό χώρο την προβλεπόμενη 4.Άλλο, αναφέρετε. 6.Πόσο επαρκώς προετοιμασμένοι αισθανόσασταν στη διάρκεια υλοποίησης της ενότητας; Καθόλου Πάρα πολύ Κρίνετε επιθυμητό να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στην υλοποίηση της ενότητας; 1.Ναι 2.Όχι Αν ναι, αναφέρετε.. 8.Πώς κρίνετε την ανταπόκριση των μαθητών στη διδασκαλία της ενότητας; Όχι πολύ ενθουσιώδης Πάρα πολύ ενθουσιώδης Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της ενότητας: λεπτά 10.Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν :

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα