Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου""

Transcript

1 Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

2 Ιδιαιτερότητες αιμοθεραπείας στις μεταμοσχεύσεις Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παραγώγων αίματος Ανθεκτικότητα στη μετάγγιση αιμοπεταλίων Ουδετεροπενία Αιμόλυση Ανοσοκαταστολή Πρόληψη μετάδοσης CMV από μετάγγιση Ασυμβατότητα ερυθροκυτταρικών αντιγόνων λήπτη και δότη

3 Μετάγγιση ερυθρών Διατήρηση Hb ασθενών 7-10g/dl Λευκαφαίρεση: πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων, ανοσοποίησης Ασφαλές CMV παράγωγο Ακτινοβόληση: ακτινοβολούνται τις πρώτες 15 ημέρες μετά τη συλλογή και μπορούν να μεταγγιστούν τις επόμενες 15 ημέρες

4 Μετάγγιση αιμοπεταλίων Προληπτική μετάγγιση αιμοπεταλίων Διατήρηση αριθμού αιμοπεταλίων 10-20x10⁹/μL⁹ Επεμβατικοί χειρισμοί, πυρετός, σήψη, αιμορραγία: απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός αιμοπεταλίων Αιμοπετάλια αφαίρεσης: καλύτερα τυποποιημένο παράγωγο, προγραμματισμός παραγωγής Λευκαφαίρεση, ακτινοβόληση, ασφαλές CMV Ανθεκτικότητα στη μετάγγιση αιμοπεταλίων: CCI<7,5

5 Ανακτηθέντα vs vsαιμοπετάλια αφαίρεσης Μεγαλύτερος αριθμός αλλοαντιγόνων, αλλά σε μικρότερη ποσότητα Μεγαλύτερη πιθανότητα βακτηριακής επιμόλυνσης, αλλά σε μικρότερη ποσότητα Λιγότερο κόστος Δεν υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού Θεωρούνται θεραπευτικά ισοδύναμα παράγωγα

6 Μη ανοσολογική ανθεκτικότητα στη μετάγγιση αιμοπεταλίων Η συχνότερη αιτία ανθεκτικότητας Αιτίες 1. Ασθενής: αιμορραγία, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, σήψη, φάρμακα 2. Παράγωγο: μικρός αριθμός αιμοπεταλίων, κακή συντήρηση, ληξιπρόθεσμο

7 Ανοσολογική ανθεκτικότητα στη μετάγγιση αιμοπεταλίων ΑΒΟ ασύμβατα αιμοπετάλια Ελάττωση αποτελεσματικότητας 20% Μέτρηση αντι-α: μέθοδος? μέγιστος αποδεκτός τίτλος? Αντισώματα HPA Αντισώματα HLA I (A,B) Διασταύρωση αιμοπεταλίων HLA συμβατά ως προς το αντίστοιχο αντιγόνο αιμοπετάλια HLA εκτενής τυποποίηση δοτών και ασθενών Μαζική μετάγγιση ΑΒΟ συμβατών αιμοπεταλίων

8 Μετάγγιση πλάσματος Μετάγγιση πλάσματος ομάδας δότη στην μείζονα ασυμβατότητα, πριν την έγχυση του μοσχεύματος Πλασμαφαίρεση σε TTP-HUS ΑΒΟ συμβατό Σε ΑΒΟ ασυμβατότητα δότη/λήπτη, ανάλογα με τη φάση της μεταμόσχευσης Δεν απαιτείται ακτινοβόληση Να είναι CMV -ασφαλές Αδρανοποίηση

9 Μετάγγιση κοκκιοκυττάρων Λοίμωξη απειλητική για τη ζωή του ασθενή, που δεν ελέγχεται με φαρμακευτική αγωγή Εφαρμόζεται σπάνια Θεραπευτική δόση : 8-11x10¹ᴼκύτταρα, μέχρι την κλινική βελτίωση Παρασκευάζονται, ακτινοβολούνται και μεταγγίζονται άμεσα

10 Προβλήματα σχετικά με τους δότες κοκκιοκυττάρων Οικογενειακό περιβάλλον ή δότες αιμοπεταλίων Χωρίς φαρμακευτική διέγερση, χορήγηση δεξαμεθαζόνης ή/και G-CSF Ιολογικός έλεγχος των δοτών πριν τη συνεδρία Ιολογικός έλεγχος του παραγώγου, που δυνατόν να χορηγηθεί πριν την ολοκλήρωση των εξετάσεων Συχνότητα λευκαφαίρεσης δοτών Επιστημονικά προβλήματα και νομικό πλαίσιο

11 Αιμολυτική αναιμία σε αλλογενή μεταμόσχευση Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία TTP-HUS Λοιμώξεις, φάρμακα Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία μοσχεύματος Αιμόλυση κατά την έγχυση μοσχεύματος Passenger lymphocyte syndrome Αιμόλυση των ερυθρών του λήπτη μετά την εμφύτευση του μοσχεύματος

12 Εργαστηριακές μέθοδοι διερεύνησης Προσδιορισμός αντιγόνων: αντιδραστήρια με ειδικότητα, ευαισθησία, αποτύπωση διπλού πληθυσμού Πλήρης προμεταμοσχευτικός έλεγχοςαντιγόνων δότη και λήπτη Άμεση Coombs Έκλουση και προσρόφηση αντισώματος Έμμεση Coombs Τυποποίηση και τιτλοποίηση αντισώματος

13 Διπλός ερυθροκυτταρικός πληθυσμός ΑΒΟ CEce K

14 Πρόληψη TA-GvHD Ακτινοβόληση των παραγώγων που περιέχουν βιώσιμα Τ-λεμφοκύτταρα Χ-ή γ-ακτινοβόληση παραγώγων αίματος με τη χρήση εγκεκριμένων συστημάτων 50Gy δόση ακτινοβολίας 25Gy Απαραίτητη: ερυθρά, αιμοπετάλια, κοκκιοκύτταρα- Εξαιρούνται τα κρυοσυντηρημένα ερυθρά Δεν είναι απαραίτητη: πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα, κρυοκαθίζημα, κρυοϋπερκείμενο

15 Οδηγίες ακτινοβόλησης παραγώγων αίματος Guidelines on the use of irradiated blood components prepared by the British Committee for Standards in Haematology blood transfusion task force British Journal of Haematology, 152, 35-51,2010

16 Ακτινοβόληση παραγώγων Τα ερυθρά ακτινοβολούνται μέχρι 14 ημέρες μετά την αιμοληψία, και μπορούν να συντηρηθούν 14 ημέρες μετά την ακτινοβόληση Τα αιμοπετάλια ακτινοβολούνται και μεταγγίζονται σε οποιοδήποτε στάδιο συντήρησης Τα κοκκιοκύτταρα πρέπει να ακτινοβολούνται και να μεταγγίζονται άμεσα Τα ακτινοβολημένα παράγωγα που δεν χρησιμοποιήθηκαν, μπορούν να μεταγγιστούν και σε ασθενείς που δεν είναι σε κίνδυνο για TA-GvHD Όλα τα ακτινοβολημένα παράγωγα πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα

17 Λήπτες αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων Όλοι οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν ακτινοβολημένα παράγωγα, από την έναρξη της χημειοθεραπείας (conditioning) Συνέχιση της ακτινοβολίας όσο χρόνο ο ασθενής λαμβάνει αντι-gvhd προφύλαξη ή μέχρι ο αριθμός των λεμφοκυττάρων να είναι μεγαλύτερος από 1x10⁹/l.Η ακτινοβόληση συνεχίζεται επ αόριστον αν υπάρχει χρόνιο GvHD ή συνεχίζεται η ανοσοκατασταλτική θεραπεία

18 Αυτόλογη μεταμόσχευση Όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση πρέπει να λαμβάνουν ακτινοβολημένα παράγωγα από την έναρξη της χημειοθεραπείας μέχρι 3 μήνες μετά τη μεταμόσχευση ή 6 μήνες όταν χρησιμοποιείται ολοσωματική ακτινοβολία στο conditioning

19 Δότες αιμοποιητικών κυττάρων Ακτινοβόληση αλλογενούς αίματος που μεταγγίζεται σε δότη 7 ημέρες πριν ή κατά τη διάρκεια της συλλογής Ακτινοβόληση αλλογενούς αίματος που μεταγγίζεται σε ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε αυτόλογη συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων 7 ημέρες πριν ή κατά τη διάρκεια της συλλογής

20 Πρόληψη μετάδοσης CMV Όταν λήπτης και δότης είναι CMV αρνητικοί Λευκαφαίρεση ή ορολογικά αρνητικό παράγωγο : 2-4% μεταδίδουν τον ιό Αιμοδότες CMV αρνητικοί : 20% Μέθοδοι πρόληψης Λευκαφαίρεση CMV αρνητικά παράγωγα Συνδυασμός των δύο μεθόδων Κίνδυνος λόγω της περιόδου παραθύρου Αδρανοποίηση αιμοπεταλίων και πλάσματος

21 Μέθοδοι παρακολούθησης CMV λοίμωξης

22 Εφαρμοζόμενες μέθοδοι CMV ασφαλών παραγώγων

23 Ziemann M, Juhl D, GörgS, Henning H. Transfusion2013;53:2181-7

24 Πιθανοί συνδυασμοί μεθόδων πρόληψης CMVμετάδοσης

25 Ασυμβατότητα ερυθροκυτταρικών αντιγόνων λήπτη και δότη Δότης/ λήπτης μη ταυτόσημοι Δότης/ λήπτης ασύμβατοι Αναμενόμενα αντισώματα: ΑΒΟ ασυμβατότης Μη αναμενόμενα αντισώματα: υπόλοιπα αντιγονικά συστήματα

26 Ορολογική ασυμβατότητα ομάδων αίματος σε αλλογενή ΜΑΚ Συμβατότης : Ο/Ο, JkᵃJkᵃ/JkᵇJkᵇ Μείζων ασυμβατότης 20-25% : αντισώματα του λήπτη έναντι αντιγόνων του δότηπχ Ο/Aή JkᵃJkᵃμε αντι-jkᵇ/jkᵇjkᵇ Ελάσσων ασυμβατότης 20-25% : αντισώματα του δότη έναντι αντιγόνων του λήπτη πχ A/Ο ή JkᵃJkᵃ/JkᵇJkᵇμε αντι-jkᵃ Μικτή, μείζων και ελάσσων ασυμβατότης 5% πχ B/A ή JkᵃJkᵃμε αντι-jkᵇ/jkᵇjkᵇ με αντι-jkᵃ

27 HLA και ομάδες αίματος

28 ΑΒΟ ασυμβατότης ΛΗΠΤΗΣ ΔΟΤΗΣ Ο Α Β ΑΒ Ο Συμβατή Μείζων Μείζων Μείζων Α Ελάσσων Συμβατή Μικτή Μείζων Β Ελάσσων Μικτή Συμβατή Μείζων ΑΒ Ελάσσων Ελάσσων Ελάσσων Συμβατή

29 Ασυμφωνία περί ΑΒΟ ασυμβατότητας Δεν επηρεάζει την επιβίωση Επηρεάζει την επιβίωση και τη βαρύτητα του GVHD Ορισμένες ομάδες ασθενών; Προπαρασκευαστικό σχήμα ελαττωμένης έντασης; Πηγή του μοσχεύματος; Μεγάλη ετερογένεια διαχείρισης των ασθενών

30 Ιεραρχική επιλογή δότη Συγγενής δότης HLA αντιγόνα Ηλικία Φύλο Ιστορικό λοίμωξης με CMV ABO συμβατότητα

31 Φάσεις της μεταμόσχευσης σε ΑΒΟ ασυμβατότητα Φάση 1: προετοιμασία του ασθενή Φάση 2: αρχίζει με την έναρξη του προπαρασκευαστικού σχήματος και τελειώνει όταν Δεν ανιχνεύονται RBC του λήπτη Η άμεση Coombs είναι αρνητική Δεν ανιχνεύονται αιμοσυγκολλητίνες έναντι του δότη Φάση 3: ΑΒΟ του δότη

32 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ασφάλεια μετάγγισης= αποφυγή αντισώματος Επιλογή ομάδας ερυθρών: λαμβάνουμε υπ οψιν τα υπάρχοντα ή μελλοντικά αντισώματα Επιλογή ομάδας πλάσματος ή αιμοπεταλίων: λαμβάνουμε υπ οψιν τα αντισώματα που περιέχονται στο παράγωγο

33 Επιλογή παραγώγου προς μετάγγιση ΑΑΒΒ technical manual 16 th ed ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ2 ΦΑΣΗ3 ΛΗΠΤΗΣ ΔΟΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ RBCs FFP (ΟΛΑ) PLTs 1η ΕΠΙΛΟΓΗ PLTs 2η ΕΠΙΛΟΓΗ Ο Α ΛΗΠΤΗ Ο Α ΑΒ,Β,Ο Α,ΑΒ ΔΟΤΗ Ο Β ΛΗΠΤΗ Ο Β ΑΒ,Α,Ο Β,ΑΒ ΔΟΤΗ Ο ΑΒ ΛΗΠΤΗ Ο ΑΒ Α,Β,Ο ΑΒ ΔΟΤΗ Α Ο ΛΗΠΤΗ Ο Α ΑΒ,Β,Ο Α,ΑΒ ΔΟΤΗ Α Β ΛΗΠΤΗ Ο ΑΒ Α,Β,Ο ΑΒ ΔΟΤΗ Α ΑΒ ΛΗΠΤΗ Α ΑΒ Α,Β,Ο ΑΒ ΔΟΤΗ Β Ο ΛΗΠΤΗ Ο Β ΑΒ,Α,Ο Β,ΑΒ ΔΟΤΗ Β Α ΛΗΠΤΗ Ο ΑΒ Β,Α,Ο ΑΒ ΔΟΤΗ Β ΑΒ ΛΗΠΤΗ Β ΑΒ Β,Α,Ο ΑΒ ΔΟΤΗ ΑΒ Ο ΛΗΠΤΗ Ο ΑΒ Α,Β,Ο ΑΒ ΔΟΤΗ ΑΒ Α ΛΗΠΤΗ Α ΑΒ Α,Β,Ο ΑΒ ΔΟΤΗ ΑΒ Β ΛΗΠΤΗ Β ΑΒ Β,Α,Ο ΑΒ ΔΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (ΟΛΑ)

34 Τιτλοποίηση αιμοσυγκολλητινών Μέθοδος σωληναρίων Επώαση σε θερμοκρασία δωματίου 30 λεπτά και αξιολόγηση Επώαση σε θερμοκρασία 37 C, χρήση αντισφαιρινικού ορού, μακροσκοπική και μικροσκοπική αξιολόγηση Μέθοδος gel Κάρτα μόνο NaCl gel, επώαση 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου Κάρτα anti-igg, επώαση σε θερμοκρασία 37 C

35 Τιτλοποίηση αιμοσυγκολλητινών Η μέθοδος αιμοσυγκόλλησης δεν έχει επαναληψιμότητα και είναι υποκειμενική Μέθοδος σωληναρίων: απόκλιση 3-4 τίτλων Μέθοδος gel: απόκλιση 1 τίτλου Κυτταρομετρία ροής Κάθε εργαστήριο τυποποιεί τη μέθοδο επιλογής του!

36 Τιτλοποίηση αντι-β:64

37 Τιτλοποίηση αντι-β με anti-igg:512

38 Μελέτη ΑΒΟ σήμερα Καταγραφή των αλληλόμορφων γονιδίων Μελέτη των μορίων των τρανσφερασών Μελέτη της δραστικότητας των τρανσφερασών Πεπτίδια των τρανφερασών ως miha Μελέτη της ετερογένειας των αιμοσυγκολλητινών αντι-α και αντι-β

39 Ανάγκες μετάγγισης παραγώγων αίματος Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταμόσχευσης είναι περίπου 6 μήνες Σταδιακή αιμοποιητική και ανοσοποιητική λειτουργία του μοσχεύματος Χρονικά διαφοροποιημένες ανάγκες μεταγγίσεων Απαραίτητα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας

40 Εξελίξεις των αλλογενών μεταμοσχεύσεων Εθνικές αρχές υπεύθυνες για τη συλλογή ομφαλοπλακουντιανών μοσχευμάτων Ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων για δημόσια χρήση μοσχευμάτων Διακρατικές ανταλλαγές μοσχευμάτων Αύξηση των αλλογενών μεταμοσχεύσεων

41 και επιπτώσεις στην αιμοθεραπεία Αύξηση των αναγκών σε παράγωγα αίματος Ομφαλοπλακουντιανά μοσχεύματα: ελάχιστη Ομφαλοπλακουντιανά μοσχεύματα: ελάχιστη εμπειρία, άγνωστες οι πιθανές τροποποιήσεις αιμοθεραπείας των ασθενών αυτών Μεταδιδόμενα λοιμογόνα: Β19, ARBOviruses

42

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου»

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ. Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μαρία Γκανίδου Μαρία Γκανίδου Αιμοδοσία «ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου» Ανοσοαιματολογικός έλεγχος Καθορισμός ομάδας αίματος Ανίχνευση και τυποποίηση αντιερυθροκυτταρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα. Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος

ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα. Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος ΟΜΑ ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αντιγόνα ερυθρών, λευκών και αιµο εταλίων) ή: οιος έχει το αντιγόνο και οιος το αντίσωµα 1 Ανθή Γάφου, Αιµατολόγος Σκοπός Υπάρχουν πάνω από 200 αντιγονικά συστήµατα των ερυθρών αιµοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Καραβασιλειάδου Σαββατώ, Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα) 2 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ Για την αδειοδότηση-λειτουργία των τραπεζών ΟΠΑ υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, προτείνονται οι προδιαγραφές πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση

Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Τι είναι πραγματικά επικίνδυνο: η αναιμία ή η μετάγγιση Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Αιματολογικό Εργαστήριο Μονάδα Αιμοδοσίας Π.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» 9 ο Σεμινάριο Μεταγγισιοθεραπείας: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχής χορήγηση βινκριστίνης σε ασθενή με σύνδρομο Evans

Επιτυχής χορήγηση βινκριστίνης σε ασθενή με σύνδρομο Evans ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2 Επιτυχής χορήγηση βινκριστίνης σε ασθενή με σύνδρομο Evans Δημητριάδου Μερόπη Οικονόμου Μαρίνα Εισαγωγή Το σύνδρομο Evans ορίζεται ως η ταυτόχρονη ή διαδοχική συνύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ)

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ) Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας 1. Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Λοιμογόνος παράγοντας Η ηπατίτιδα Α είναι μια οξεία αυτοπεριοριζόμενη νόσος του ήπατος που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1

Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_6-11-07:10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 1 Η Μοναδική Πεγκυλιωµένη Λιποσωµιακή οξορουβικίνη Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ 14 18 Ιανουαρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου: 1.Σε υπέρταση της κύησης η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι με: Α. χλωροθαλιδόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

Χρονία ηπατίτιδα B. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Β Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο

Χρονία ηπατίτιδα B. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Β Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Χρονία ηπατίτιδα B ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Β Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Περίληψη: Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα