Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY"

Transcript

1 Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR Έκδοση 6.0 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν έγγραφο Τομέας ισχύος Σε ποιους απευθύνεται Περισσότερες πληροφορίες Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Υποδείξεις ασφαλείας Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Ρύθμιση του προτύπου χώρας Άεργη ισχύς και διαχείριση ασφάλειας δικτύου Προεπιλογή του συντελεστή μετατόπισης cos φ Εξαρτώμενος από τη συχνότητα περιορισμός της ενεργής ισχύος P(f) Εξωτερικός περιορισμός της ενεργής ισχύος Ομαλή εκκίνηση Συνθήκες επανασύνδεσης Χρόνοι επανασύνδεσης Όρια επανασύνδεσης Αντιστοίχιση φάσεων Περιορισμένη δυναμική στήριξη δικτύου Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις Sunny Boy SB 1200/ SB 1300TL-10/1600TL-10/2100TL SB 2500/ SB 3300/ SB / SB 3300TL HC Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 6.2 Sunny Mini Central SMC 4600A/5000A/6000A SMC 4600A-11/5000A-11/6000A SMC 7000HV-11 (έως την έκδοση υλικολογισμικού 2.09) SMC 7000HV-11 (από την έκδοση υλικολογισμικού 2.10) SMC 6000TL/7000TL/8000TL SMC 9000TL-10/10000TL-10/11000TL-10 (από την έκδοση υλικολογισμικού 1.40) SMC 9000TLRP-10/10000TLRP-10/11000TLRP-10 (έως την έκδοση υλικολογισμικού 2.03) SMC 9000TLRP-10/10000TLRP-10/11000TLRP-10 (από την έκδοση υλικολογισμικού 2.07) Windy Boy WB 1100LV WB 1200/ WB 2500/ WB 3300/ WB / WB 5000A/6000A WB 5000A-11/6000A Επικοινωνία SB_SMC_WB_Par-TB-TGR Τεχνική περιγραφή

5 SMA Solar Technology AG Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν έγγραφο 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν έγγραφο 1.1 Τομέας ισχύος Στο παρόν έγγραφο θα βρείτε την περιγραφή των παραμέτρων λειτουργίας με το εύρος τιμών και με εργοστασιακές ρυθμίσεις για τους παρακάτω μετατροπείς SMA: Sunny Boy Windy Boy Sunny Mini Central SB 1200 WB 1100LV SMC 4600A SB 1300TL-10 WB 1200 SMC 4600A-11 SB 1600TL-10 WB 1700 SMC 5000A SB 1700 WB 2500 SMC 5000A-11 SB 2100TL WB 3000 SMC 6000A SB 2500 WB 3300 SMC 6000A-11 SB 3000 WB SMC 7000HV-11 SB 3300TL HC WB 3800 SMC 6000TL SB 3300 WB SMC 7000TL SB WB 5000A SMC 8000TL SB 3800 WB 5000A-11 SMC 9000TL-10 SB WB 6000A SMC 10000TL-10 WB 6000A-11 SMC 11000TL-10 SMC 9000TLRP-10 SMC 10000TLRP-10 SMC 11000TLRP Σε ποιους απευθύνεται Αυτό το έγγραφο απευθύνεται στους τεχνικούς εγκατάστασης και στους χειριστές του μετατροπέα. Ορισμένες από τις εργασίες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο πρέπει να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες. 1.3 Περισσότερες πληροφορίες Πληροφορίες για την τοποθέτηση, την εγκατάσταση, την αρχική ενεργοποίηση και τη συντήρηση του μετατροπέα καθώς και τεχνικά στοιχεία που αφορούν στη συσκευή παρέχονται στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε μετατροπέα. Πληροφορίες για το χειρισμό του μετατροπέα παρέχονται στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε μετατροπέα. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR

6 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν έγγραφο SMA Solar Technology AG 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται τα εξής είδη υποδείξεων ασφαλείας και γενικών υποδείξεων: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! G Η ένδειξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» επισημαίνει μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα το θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ένδειξη «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» επισημαίνει μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» επισημαίνει μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η ένδειξη «ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ» επισημαίνει μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές. Υπόδειξη Οι υποδείξεις επισημαίνουν πληροφορίες που είναι σημαντικές για την ιδανική χρήση του προϊόντος. 6 SB_SMC_WB_Par-TB-TGR Τεχνική περιγραφή

7 SMA Solar Technology AG Υποδείξεις ασφαλείας 2 Υποδείξεις ασφαλείας Οι διάφορες παράμετροι λειτουργίας ρυθμίζουν τη συμπεριφορά λειτουργίας του μετατροπέα. Η ανάγνωση και η τροποποίησή τους είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω ενός προϊόντος επικοινωνίας. Ορισμένες παραμέτρους μπορεί να τις προβάλλει μόνο ο τεχνικός εγκατάστασης (παράμετροι που εμφανίζονται με γκρι χρώμα). Προς το σκοπό αυτό απαιτείται ο λεγόμενος «Κωδικός τεχνικού εγκατάστασης». Οι παράμετροι που συμβολίζονται με * είναι παράμετροι σχετικές με την ασφάλεια της επιτήρησης δικτύου (SMA Grid Guard). Για να τροποποιήσετε παραμέτρους SMA Grid Guard, είναι απαραίτητη η καταχώριση του κωδικού SMA Grid Guard-Code. Το έντυπο αίτησης διατίθεται στην περιοχή λήψης αρχείων της ιστοσελίδας στην κατηγορία «Εγγύηση» του εκάστοτε μετατροπέα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω αλλαγής εσωτερικών παραμέτρων ασφαλείας του μετατροπέα. Μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις των παραμέτρων SMA Grid Guard μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, καθώς και την άρση της άδειας λειτουργίας. Τροποποιείτε τις παραμέτρους SMA Grid Guard μόνο κατόπιν ρητής αδείας του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου. Εργοστασιακή ρύθμιση των παραμέτρων Το πρότυπο βάσει του οποίου ρυθμίστηκε ο μετατροπέας κατά την αποστολή, αναγράφεται στην πινακίδα τύπου και στο δελτίο με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις που συνοδεύει τη συσκευή. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR

8 Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας SMA Solar Technology AG 3 Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Όνομα ACVtgRPro* AID-Esk-Alpha* AntiIsland-Ampl* AntiIsland-Freq* AntiIsland-Lim* Operating Mode Περιγραφή Προστασία από αύξηση της τάσης (μόνο για τη Γερμανία). Οι μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central μπορούν να τροφοδοτούν το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο στη Γερμανία με τάση έως 264,5 V AC. Σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE απαγορεύεται, η μέση τιμή τάσης των 10 λεπτών να υπερβαίνει τα 253 V. Εάν η μέση τιμή 10 λεπτών υπερβεί την οριακή τιμή των 253 V, ο μετατροπέας απομονώνεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Εάν η μέση τιμή των 10 λεπτών μειωθεί και πάλι κάτω από τα 253 V, ο μετατροπέας αρχίζει να τροφοδοτεί εκ νέου το δίκτυο. Εάν στο συγκεκριμένο δίκτυο δεν επιβάλλεται να υπάρχει προστασία αύξησης τάσης (εκτός Γερμανίας), η προστασία αυτή απενεργοποιείται με την κατάλληλη προεπιλογή της παραμέτρου «LdVtgC». Ενεργοποιείται απλώς η ταχεία απενεργοποίηση που ρυθμίζεται μέσω της παραμέτρου «Vac-Max». Συντελεστής ενίσχυσης της κλιμακούμενης διαδικασίας AntiIsland Ενίσχυση διαδικασίας AntiIsland (εναλλακτική διαδικασία AntiIslanding, η οποία απενεργοποιείται για τη Γερμανία) Συχνότητα επανάληψης της διαδικασίας AntiIsland (εναλλακτική διαδικασία AntiIslanding, η οποία απενεργοποιείται για τη Γερμανία) Μέγιστη συχνότητα, η οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερη και μικρότερη από τη συχνότητα δικτύου των 50 Hz ή 60 Hz, προτού η επιτήρηση του δικτύου αποσυνδέσει το μετατροπέα από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Τρόπος λειτουργίας του μετατροπέα Mpp-Operation: Λειτουργία Mpp (Maximum Power Point - Σημείο μέγιστης ισχύος) V-Const: Τρόπος λειτουργίας σταθερής τάσης (η θεωρητική τιμή ορίζεται στην παράμετρο «Vconst-Setpoint») Stop: Αποσύνδεση από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, no function Turbine: Τρόπος λειτουργίας για μικρές αιολικές εγκαταστάσεις (αυτός ο τρόπος λειτουργίας πρέπει να ρυθμίζεται αποκλειστικά σε μετατροπείς αιολικής ενέργειας. Στους μετατροπείς άλλων μορφών ενέργειας, π.χ., Sunny Boy ή Sunny Mini Central, αυτός ο τρόπος λειτουργίας απαγορεύεται ρητά. Διαφορετικά, παύουν να ισχύουν η άδεια λειτουργίας καθώς και όλες οι αξιώσεις εγγύησης.) 8 SB_SMC_WB_Par-TB-TGR Τεχνική περιγραφή

9 SMA Solar Technology AG Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Όνομα Control DC-Offset_Max* DGS-PWMVolNom* DGS-HystVolNom* Default* dfac-max* dv-mpp Track dvref-mpp dv V-Const dzac-max E_Total Fac-delta+* Fac-delta+Fast* Fac-delta--* Fac-delta--Fast* Περιγραφή Μεταγωγή της ρύθμισης ρεύματος. Όταν η παράμετρος Control είναι ρυθμισμένη στην επιλογή «Auto», ο μετατροπέας επιλέγει αυτόματα την καλύτερη μέθοδο ρύθμισης του ρεύματος. Εάν η παράμετρος Control ρυθμισθεί στην επιλογή «Grid», ο μετατροπέας ρυθμίζει από την πλευρά του δικτύου. Με τη ρύθμιση «Bridge», ο μετατροπέας ρυθμίζει από την πλευρά της γέφυρας. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επιλύσει προβλήματα υπό αντίξοες συνθήκες δικτύου. Για την τροποποίηση αυτής της παραμέτρου επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line. Οριακή τιμή για τη μέγιστη συνεχή συνιστώσα στο ρεύμα AC. Τάση απενεργοποίησης σε ποσοστιαία αναλογία σε συνάρτηση με τις παραμέτρους VRef + VRefOfs. Μόλις η τάση AC μειωθεί κάτω από την επιλεγμένη τιμή, ο μετατροπέας παύει να τροφοδοτεί. Υστέρηση σε ποσοστιαία αναλογία. Μόλις η τάση AC υπερβεί πάλι την επιλεγμένη τιμή, ο μετατροπέας τροφοδοτεί ξανά. Καθορίζει το πρότυπο χώρας για τη ρύθμιση των στοιχείων κάθε χώρας. Η διαδικασία για την επιθυμητή ρύθμιση χωρών περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 «Ρύθμιση του προτύπου χώρας» (Σελίδα 18). Μέγιστη μεταβολή της συχνότητας δικτύου, προτού η επιτήρηση του δικτύου αποσυνδέσει το μετατροπέα από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Εσωτερική παράμετρος συσκευής που δεν αποθηκεύεται μόνιμα. Εσωτερική παράμετρος συσκευής που δεν αποθηκεύεται μόνιμα. Εσωτερική παράμετρος συσκευής που δεν αποθηκεύεται μόνιμα. Μέγιστη μεταβολή της εμπέδησης δικτύου, προτού η επιτήρηση δικτύου αποσυνδέσει το μετατροπέα από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνολική ενεργειακή απόδοση μετατροπέα. Μια αλλαγή μπορεί να είναι απαραίτητη, εάν αντικαταστήσετε τον μετατροπέα και θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα της προηγούμενης συσκευής. Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση συχνότητας καθ' υπέρβαση της συχνότητας δικτύου των 50 Hz ή 60 Hz. Όταν προκύπτει αυτή η τιμή, ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο (προστασία από αύξηση της συχνότητας). Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση συχνότητας κάτω από τη συχνότητα δικτύου των 50 Hz ή 60 Hz. Όταν προκύπτει αυτή η τιμή, ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο (προστασία από μείωση της συχνότητας). Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR

10 Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας SMA Solar Technology AG Όνομα Fac-Limit delta Fac-Start delta Fac-Min-Fast-Tm* Fac-Max-Fast-Tm* Fac-Min-Tm* Fac-Max-Tm* Fac-Pderating Fac-Tavg Fan-Test FrqCtl.ReconMax* FrqCtl.ReconMin* GndFltRea GriFltMonTms* GriFltReConTms* GriFltTms* GriStrTms* h_total Hardware-BFS I-NiTest Inst.-Code Περιγραφή Για τη ρύθμιση της εξαρτώμενης από τη συχνότητα μείωσης ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας «OFF Grid». Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα παρέχονται στις οδηγίες χρήσης του μετατροπέα Sunny Island. Χρόνος απενεργοποίησης για την προστασία από αύξηση της συχνότητας (Fac-delta+, Fac-delta+Fast) και από μείωση της συχνότητας (Fac-delta-, Fac-delta--Fast). Περιορισμός ενεργής ισχύος σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Χρόνος προσδιορισμού της μέσης τιμής της μέτρησης συχνότητας δικτύου. Με τη ρύθμιση της παραμέτρου «Fan-Test» στην τιμή «1» μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα (μόνο για μετατροπείς με ανεμιστήρα). Μέγιστη συχνότητα επανασύνδεσης ύστερα από αποσύνδεση δικτύου. Ελάχιστη συχνότητα επανασύνδεσης ύστερα από αποσύνδεση δικτύου. Ελέγχει τη συμπεριφορά του μετατροπέα σε περίπτωση βραχυκυκλώματος γείωσης. GndFltWrn: Εάν υφίσταται βραχυκύκλωμα γείωσης, ο μετατροπέας εξακολουθεί να τροφοδοτεί το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. GndFltDscon: Εάν υφίσταται βραχυκύκλωμα γείωσης, ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Χρόνος επανασύνδεσης ύστερα από παρατεταμένη βλάβη δικτύου. Χρόνος επανασύνδεσης ύστερα από βραχυπρόθεσμη βλάβη δικτύου. Χρονικός ορισμός μιας βραχυπρόθεσμης βλάβης δικτύου. Χρόνος επανασύνδεσης ύστερα από επανεκκίνηση. Συνολικός χρόνος λειτουργίας του μετατροπέα. Μια αλλαγή μπορεί να είναι απαραίτητη, εάν αντικαταστήσετε τον μετατροπέα και θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα της προηγούμενης συσκευής. Έκδοση υλισμικού του υπολογιστή ελέγχου λειτουργίας (BFS). Ρύθμιση του παλμού για την επιτήρηση της εμπέδησης (0 = απενεργοποίηση). Αυτή η παράμετρος μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον ο μετατροπέας έχει απενεργοποιηθεί (αποσύνδεση από την πλευρά AC) ή έχει οριστεί η παράμετρος «Stop». Παράμετρος για την καταχώριση του κωδικού SMA Grid Guard-Code. Οι παράμετροι SMA grid guard μπορούν να τροποποιηθούν μόνο μετά την καταχώριση του κωδικού πρόσβασης SMA Grid Guard. 10 SB_SMC_WB_Par-TB-TGR Τεχνική περιγραφή

11 SMA Solar Technology AG Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Όνομα I SearchNewMPP KI-Wind-Reg KP-Wind-Reg LdVtgC* Σύνδεση δικτύου NiTest Περιγραφή Εσωτερική παράμετρος συσκευής που δεν αποθηκεύεται μόνιμα. Αυτή η τιμή καθορίζει τον ολοκληρωμένο συντελεστή της ρύθμισης ισχύος. Μέσω αυτής ρυθμίζεται ο συντελεστής της χρονικά εξαρτώμενης απόκρισης για απόκλιση από την ονομαστική τιμή (απόκλιση = θεωρητική ισχύς ενεργή ισχύς). ki * Χρονικό ολοκλήρωμα της απόκλισης από την ονομαστική τιμή = τιμή διόρθωσης ισχύος Οι υπερβολικές τιμές έχουν ως αποτέλεσμα διακυμάνσεις και αστάθεια του συστήματος. Αυτή η τιμή καθορίζει τον αναλογικό συντελεστή της ρύθμισης ισχύος. Μέσω αυτής ρυθμίζεται ο συντελεστής της άμεσης απόκρισης για απόκλιση από την ονομαστική τιμή. kp * απόκλιση από την ονομαστική = τιμή διόρθωσης ισχύος Οι υπερβολικές τιμές έχουν ως αποτέλεσμα διακυμάνσεις και αστάθεια του συστήματος. Αντιστάθμιση της πτώσης τάσης στον αγωγό. Με την παράμετρο αυτή συνυπολογίζεται η πτώση τάσης μεταξύ του μετατροπέα και του σημείου σύνδεσης του δικτύου. Η μέση τιμή τάσης 10 λεπτών στη σύνδεση του μετατροπέα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή ACVtgRPro συν LdVtgC. Η παράμετρος LdVtgC για τη Γερμανία είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στα 0 V. Σε περιοχές δικτύων, όπου δεν απαιτείται η πρόσθετη προστασία από αύξηση τάσης (βλέπε παράμετρο ACVtgRPro), η παράμετρος LdVtgC είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στην τιμή 50 V. Με τον τρόπο αυτό απενεργοποιείται η προστασία από αύξηση τάσης (253 V + 50 V = 303 V) και ενεργοποιείται απλώς η ταχεία απενεργοποίηση μέσω της παραμέτρου Vac-Max. Με την παράμετρο αυτή μπορεί να αποθηκευτεί στον μετατροπέα η φάση με την οποία θα συνδεθεί ο μετατροπέας. Με τον τρόπο αυτό απλουστεύεται η διαχείριση στην επισκόπηση της εγκατάστασης των μετατροπέων και των φάσεων με τις οποίες αυτοί είναι συνδεδεμένοι. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αναγνώρισης αυτόνομου δικτύου μέσω επιτήρησης της εμπέδησης (0 = απενεργοποίηση/1 = ενεργοποίηση). Αυτή η παράμετρος μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον ο μετατροπέας έχει απενεργοποιηθεί (αποσύνδεση από την πλευρά AC) ή έχει οριστεί η παράμετρος «Stop». Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR

12 Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας SMA Solar Technology AG Όνομα P-GriSWOpnZerW P-HystEna* P-HzStop* P-HzStr* P-HzStopWGra* P-W* P-Wind-Mid P-WCtlHzMod* P-WGra* P-Wind-Ramp P-WMod* PF-PF* PF-PFExt* PF-PFExtStop* PF-PFExtStr* PF-PFStop* Περιγραφή Όταν ενεργοποιείται αυτή η παράμετρος («Yes»), ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, όταν η συσκευή Power Reducer Box προεπιλέγει 0 W ή η παράμετρος «P-W» έχει ρυθμιστεί στην τιμή 0 W. Όταν απενεργοποιείται αυτή η παράμετρος («No»), ο μετατροπέας εξακολουθεί να τροφοδοτεί με ελάχιστη ισχύ με προεπιλεγμένη ελάχιστη ισχύ 0 W. Ενεργοποίηση της λειτουργίας κινητού δείκτη για περιορισμό της ενεργής ισχύος σε συνάρτηση με τη συχνότητα P(f). Συχνότητα επιστροφής για πλήρη ενεργή ισχύ. Συχνότητα έναρξης για τον περιορισμό ενεργής ισχύος. Ταχύτητα της αύξησης της ενεργής ισχύος σε ποσοστιαία αναλογία της τιμής Pmax ανά λεπτό ύστερα από περιορισμό της ενεργής ισχύος σε συνάρτηση με τη συχνότητα P(f). Μέγιστη ενεργή ισχύς του μετατροπέα για διαδικασίες ενεργής ισχύος με σταθερά ρυθμισμένο περιορισμό ενεργής ισχύος. Ορίζει την ισχύ, από την οποία και άνω η χαρακτηριστική καμπύλη σε λειτουργία στροβίλου εξελίσσεται με μεγαλύτερη κλίση. Ενεργοποίηση της χαρακτηριστικής καμπύλης για τον περιορισμό της ενεργής ισχύος σε συνάρτηση με τα ρυθμισμένα όρια συχνότητας P(f). Κλίση του εξαρτώμενου από τη συχνότητα περιορισμού της ενεργής ισχύος (βαθμίδωση). Για αυτή την παράμετρο μπορείτε να ρυθμίσετε τη στοχευμένη εκκίνηση της μικρής αιολικής εγκατάστασης. Αποκλειστικά μετά τη σύνδεση του μετατροπέα στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, η μικρή αιολική εγκατάσταση δεν θα επιβαρυνθεί απότομα, αλλά με ρυθμιζόμενη διάκλιση. Μετά τη διαδικασία σύνδεσης, η παράμετρος αυτή παύει να είναι ενεργή. Επιλογή της διαδικασίας περιορισμού ενεργής ισχύος. Ρύθμιση σε διαδικασία άεργης ισχύος cos φ (σταθερός): προεπιλογή σταθερού συντελεστή μετατόπισης cos φ. Ρύθμιση σε διαδικασία άεργης ισχύος cos φ (σταθερός): ρύθμιση του τύπου διέγερσης του συντελεστή μετατόπισης cos φ (σε υποδιέγερση, σε υπερδιέγερση). Ρύθμιση σε διαδικασία άεργης ισχύος cos φ (P): τύπος διέγερσης του σημείου τερματισμού. Ρύθμιση σε διαδικασία άεργης ισχύος cos φ (P): τύπος διέγερσης του σημείου έναρξης. Ρύθμιση σε διαδικασία άεργης ισχύος cos φ (P): συντελεστής μετατόπισης cos φ του σημείου τερματισμού. 12 SB_SMC_WB_Par-TB-TGR Τεχνική περιγραφή

13 SMA Solar Technology AG Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Όνομα PF-PFStr* PF-WNomStop* PF-WNomStr* PFCnst* PFCtlCom* PFCtlW* Phase* Plimit Pmax PowerBalMax* Περιγραφή Ρύθμιση σε διαδικασία άεργης ισχύος cos φ (P): συντελεστής μετατόπισης cos φ του σημείου έναρξης. Ρύθμιση σε διαδικασία άεργης ισχύος cos φ (P): ενεργή ισχύς του σημείου τερματισμού von Pmax. Ρύθμιση σε διαδικασία άεργης ισχύος cos φ (P): ενεργή ισχύς του σημείου έναρξης Pmax. Για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας άεργης ισχύος προεπιλέγεται ένας σταθερός συντελεστής μετατόπισης cos φ. Για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας άεργης ισχύος, ο συντελεστής μετατόπισης cos φ προεπιλέγεται μέσω του Power Reducer Box. Για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας άεργης ισχύος, ο συντελεστής μετατόπισης cos φ προεπιλέγεται ως συνάρτηση της στιγμιαίας ενεργής ισχύος. Ρύθμιση της φάσης στην οποία τροφοδοτεί ο μετατροπέας. Ένδειξη του περιορισμού ενεργής ισχύος του μετατροπέα. Περιορισμός ενεργής ισχύος του μετατροπέα. Μέγιστη ισχύς του SMA Power Balancer στον τρόπο λειτουργίας «PowerGuard». Όταν 3 μετατροπείς Sunny Mini Central είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε ένα τριφασικό σύστημα και 1 μετατροπέας παρουσιάσει βλάβη, η ισχύς αυτού του μετατροπέα περιορίζεται στην τιμή που ρυθμίζεται εδώ, προκειμένου να τηρηθεί το όριο μη αντισταθμισμένου φορτίου του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρότυπο χώρας, το όριο μη αντισταθμισμένου φορτίου κυμαίνεται μεταξύ 4,6 kva και 6,0 kva. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR

14 Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας SMA Solar Technology AG Όνομα PowerBalancer PTot-Min Περιγραφή Τρόπος λειτουργίας του SMA Power Balancer για πρόληψη μη αντιστάθμισης φορτίου σε τριφασικά συστήματα με Sunny Mini Central. Ο SMA Power Balancer διαθέτει 4 τρόπους λειτουργίας: Off: Ο SMA Power Balancer είναι απενεργοποιημένος. Σε περίπτωση βλάβης συσκευής ή σε περίπτωση διαταραχής της τάσης δικτύου ενός μετατροπέα, ο συγκεκριμένος μετατροπέας αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο και οι άλλοι δύο μετατροπείς εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς μείωση της ισχύος τους. PowerGuard: Τρόπος λειτουργίας, στον οποίο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ βλάβης συσκευής και διαταραχής τάσης δικτύου. Ο μετατροπέας που παρουσιάζει βλάβη, αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ οι άλλοι δύο μετατροπείς περιορίζουν την ισχύ τους, ανάλογα με το επιλεγμένο πρότυπο χώρας, στα 4,6 kva έως 6 kva ή στην επιλεγμένη ισχύ της παραμέτρου «PowerBalMax». PhaseGuard: Τρόπος λειτουργίας, στον οποίο γίνεται διάκριση μεταξύ βλάβης συσκευής και διαταραχής της τάσης δικτύου. Σε περίπτωση βλάβης του πρώτου μετατροπέα, οι άλλοι δύο μετατροπείς εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς μείωση της ισχύος τους. Σε περίπτωση διαταραχής της τάσης του δικτύου, όλοι οι μετατροπείς αποσυνδέονται άμεσα από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. FaultGuard: Τρόπος λειτουργίας, στον οποίο γίνεται διάκριση μεταξύ βλάβης συσκευής και διαταραχής τάσης δικτύου. Σε περίπτωση βλάβης συσκευής, εμφανίζεται το μήνυμα βλάβης στους άλλους δύο μετατροπείς με καθυστέρηση 5 λεπτών. Μετά την πάροδο των 5 λεπτών αποσυνδέονται και οι άλλοι δύο μετατροπείς από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε περίπτωση διαταραχής της τάσης του δικτύου, όλοι οι μετατροπείς αποσυνδέονται άμεσα από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Ισχύς DC, από την οποία και άνω ο μετατροπέας αρχίζει να τροφοδοτεί το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Q-VArMod* Επιλογή της διαδικασίας άεργης ισχύος/διαδικασίας cos φ. cripple-ctl-frq Ripple-Ctl-Lev Ripple-Ctl-Rcvr Οι παράμετροι Ripple-Ctl-Frq, Ripple-Ctl-Lev, Ripple-Ctl-Rcvr εξυπηρετούν τον χειρισμό κυκλικών σημάτων ελέγχου των μετατροπέων SMA. Οι συγκεκριμένες παράμετροι δεν είναι διαθέσιμες σε όλους τους μετατροπείς. Τροποποιείτε αυτές τις παραμέτρους μόνο κατόπιν συνεννόησης με την SMA Solar Technology AG. Riso-Min Με αυτή την παράμετρο μπορείτε να τροποποιήσετε την οριακή τιμή για την επιτήρηση μόνωσης. Η παράμετρος δεν αποθηκεύεται σε μόνιμη βάση. Slimit Περιορισμός φαινομενικής ισχύος του μετατροπέα. SMA-Grid-Guard Έκδοση SMA Grid Guard SMA-SN Αριθμός σειράς του μετατροπέα Smax Περιορισμός φαινομενικής ισχύος του μετατροπέα. 14 SB_SMC_WB_Par-TB-TGR Τεχνική περιγραφή

15 SMA Solar Technology AG Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Όνομα Software-BFR Software-SRR Memory function Memory T-Max-Fan T-Max-Fan-In T-Max-Fan-Mod T-Start T-Start-Fan T-Start-Fan-In T-Start-Fan-Mod T-Stop T-Stop-Fan T-Stop-Fan-In T-Stop-Fan-Mod Vac-Min* Vac-Max* Vac-Min-Fast* Vac-Max-Fast* Vac-Min-Tm* Vac-Max-Tm* Vac-Min-Fast-Tm* Vac-Max-Fast-Tm* Uac-Tavg UdcWindMid Περιγραφή Έκδοση υλικολογισμικού του υπολογιστή ελέγχου λειτουργίας (BFR) Έκδοση υλικολογισμικού του υπολογιστή ρύθμισης ρεύματος (SRR) Default Param.: Επαναφέρει όλες τις ανεξάρτητες από τη χώρα παραμέτρους στην εργοστασιακή ρύθμιση. reset op.data: Επαναφέρει όλα τα δεδομένα λειτουργίας Reset errors: Επαναφέρει ένα μόνιμο σφάλμα. Permanent: Παράμετροι που έχουν τροποποιηθεί αποθηκεύονται στη μνήμη EEPROM και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ύστερα από επανεκκίνηση του μετατροπέα. Volatil: Αποτρέπει την αποθήκευση παραμέτρων στη μνήμη EEPROM. Οι παράμετροι αποθηκεύονται μόνο μέχρι την επόμενη εκκίνηση. Θερμοκρασία για το μέγιστο αριθμό στροφών ανεμιστήρα. Χρόνος επιτήρησης δικτύου: Χρόνος, κατά τον οποίο ο μετατροπέας επιτηρεί το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, προτού αποσυνδεθεί από αυτό. Από αυτή την τιμή θερμοκρασίας και άνω, ο ανεμιστήρας αρχίζει να λειτουργεί με τον ελάχιστο αριθμό στροφών. Ο χρόνος που ο μετατροπέας είναι σε αναμονή, προτού αποσυνδεθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, όταν η τάση DC μειωθεί κάτω από την τιμή Vpv-Start. Εάν η θερμοκρασία του μετατροπέα, ύστερα από αύξηση της θερμοκρασίας, πέσει πάλι σε αυτή την οριακή τιμή, ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται ξανά. Πρόσθετη επιτήρηση της τάσης AC (απενεργοποιημένη για τη Γερμανία). Το κατώτερο (Vac-Min) και το ανώτερο (Vac-Max) όριο της επιτρεπτής τάσης AC, στα οποία η επιτήρηση δικτύου αποσυνδέει το μετατροπέα από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Χρόνος απενεργοποίησης για την προστασία από αύξηση της τάσης (Vac-Max-Tm, Uac-Max-Fast-Tm) και μείωση της τάσης (Vac-Min-Tm, Uac-Min-Fast-Tm). Χρόνος υπολογισμού της μέσης τιμής μέτρησης τάσης δικτύου Ορίζει την τάση, από την οποία και άνω η χαρακτηριστική καμπύλη σε λειτουργία στροβίλου εξελίσσεται με μεγαλύτερη κλίση. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR

16 Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας SMA Solar Technology AG Όνομα UdcWindStart UdcWindStop Vpv-Start Vconst-Setpoint VolCtl.ReconMax* VolCtl.ReconMin* VolCtl.RPro* VRef* Περιγραφή Αυτή η παράμετρος ορίζει το σημείο έναρξης της χαρακτηριστικής καμπύλης ισχύος. Εάν, μετά το συγχρονισμό δικτύου, η τάση εισόδου DC ανέλθει σε αυτή την τιμή, ο μετατροπέας εκκινείται βάσει της καμπύλης ισχύος με το φορτίο της μικρής αιολικής εγκατάστασης και τροφοδοτεί το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο με ισχύ. Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη μόνο στη συσκευή Windy Boy 1100LV. Όταν η τιμή πέσει κάτω από εκείνη της παραμέτρου UdcWindStop, ο μετατροπέας μειώνει την ιδιοκατανάλωσή του (DC) με διακοπή της λειτουργίας των ημιαγωγών ισχύος. Τάση DC, από την οποία και άνω ο μετατροπέας αρχίζει να τροφοδοτεί το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτή η τιμή υπερβαίνει την ελάχιστη τάση MPP, για να διασφαλίζεται πάντοτε η ασφαλής σύνδεση με το δίκτυο και να ελαχιστοποιούνται οι φθορές των ρελέ δικτύου. Εάν ο μετατροπέας δεν επανασυνδέεται αυτόματα στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο μετά την αποσύνδεσή του από αυτό και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες βλάβες, μπορείτε να μειώσετε αυτή την παράμετρο με μικρές διαβαθμίσεις. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η ρύθμιση πολύ χαμηλής τιμής θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερες συνδέσεις στο δίκτυο και συνεπώς αυξημένη φθορά των εξαρτημάτων. Θεωρητική Φ/Β τάση για σταθερή τάση λειτουργίας. Αυτή η παράμετρος είναι σημαντική, μόνον όταν η παράμετρος «Operating Mode» έχει ρυθμιστεί στην επιλογή «V-Const». Μέγιστη τάση για επανασύνδεση ύστερα από βλάβη δικτύου. Ελάχιστη τάση για επανασύνδεση ύστερα από βλάβη δικτύου. Προστασία από αύξηση τάσης (μόνο για Γερμανία). Οι μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central μπορούν να τροφοδοτούν το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο στη Γερμανία με τάση έως 264,5 V AC. Σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE απαγορεύεται, η μέση τιμή τάσης 10 λεπτών να υπερβαίνει τα 253 V. Εάν η μέση τιμή 10 λεπτών υπερβεί την οριακή τιμή των 253 V, ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Εάν η μέση τιμή 10 λεπτών μειωθεί και πάλι κάτω από τα 253 V, ο μετατροπέας αρχίζει να τροφοδοτεί εκ νέου το δίκτυο. Εάν στο συγκεκριμένο δίκτυο δεν επιβάλλεται να υπάρχει προστασία αύξησης τάσης (εκτός Γερμανίας), η προστασία αυτή απενεργοποιείται με την κατάλληλη ρύθμιση στη μέγιστη τιμή. Τάση τροφοδοσίας από το δίκτυο για περιορισμένη δυναμική στήριξη δικτύου (π.χ., του τοπικού μετασχηματιστή δικτύου). 16 SB_SMC_WB_Par-TB-TGR Τεχνική περιγραφή

17 SMA Solar Technology AG Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Όνομα VRefOfs* WCnst* WCtlCom* WCtlHz* WGra* WGraRecon* WGraReconEna* Wind_a0 Wind_a1 Wind_a2 Wind_a3 Zac-Max Περιγραφή Ρυθμιζόμενη μετατόπιση τάσης (π.χ., εξαιτίας απωλειών ισχύος) για την τάση τροφοδοσίας από το δίκτυο «VRef» για περιορισμένη δυναμική στήριξη δικτύου. Η μέγιστη ενεργή ισχύς περιορίζεται διαρκώς. Η μέγιστη ενεργή ισχύς περιορίζεται κατά περίπτωση με επικοινωνία μέσω του Power Reducer Box. Η ενεργή ισχύς περιορίζεται σε συνάρτηση με τη συχνότητα δικτύου με βάση τη χαρακτηριστική καμπύλη (P(f)). Ρύθμιση της ταχύτητας αύξησης της ενεργής ισχύος ανά δευτερόλεπτο. Ρύθμιση της ταχύτητας αύξησης της ενεργής ισχύος ανά λεπτό κατά την επανασύνδεση ύστερα από βλάβη δικτύου. Ενεργοποίηση της βαθμίδωσης περιορισμού της ενεργής ισχύος κατά την επανασύνδεση ύστερα από βλάβη δικτύου. Συντελεστές του εξαρτώμενου από την τάση υπολογισμού ισχύος σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: P(u) = a 0 + a 1 * U + a 2 * U² + a 3 * U³ Μέγιστη εμπέδηση δικτύου, προτού η επιτήρηση δικτύου αποσυνδέσει το μετατροπέα από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR

18 Ρύθμιση του προτύπου χώρας SMA Solar Technology AG 4 Ρύθμιση του προτύπου χώρας Με την παράμετρο «Default» μπορείτε να ρυθμίσετε μέσω ενός προϊόντος επικοινωνίας ή ενός Π/Υ με ανάλογο λογισμικό τη χώρα εγκατάστασης ή το ισχύον για τη χώρα σας πρότυπο σύνδεσης δικτύου. Αυτό είναι απαραίτητο, όταν ο μετατροπέας είχε παραγγελθεί αρχικά για άλλη χώρα και είχε ρυθμιστεί αντίστοιχα από την SMA Solar Technology AG. Εάν η χώρα σας ή το ισχύον για τη χώρα σας πρότυπο δεν αναφέρεται στην παρακάτω επισκόπηση, απευθυνθείτε στη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line. Παράμετροι Ρύθμιση Περιγραφή Default* VDE-AR-N4105 Ρυθμίσεις παραμέτρων για τη Γερμανία σύμφωνα με το πρότυπο VDE-AR-N 4105 για εγκαταστάσεις παραγωγής 3,68 kva VDE-AR-N4105-MP Ρυθμίσεις παραμέτρων για τη Γερμανία σύμφωνα με το πρότυπο VDE-AR-N 4105 για εγκαταστάσεις παραγωγής > 3,68 kva και 13,8 kva VDE-AR-N4105-HP Ρυθμίσεις παραμέτρων για τη Γερμανία σύμφωνα με το πρότυπο VDE-AR-N 4105 για εγκαταστάσεις παραγωγής > 13,8 kva GER/ENS Ρυθμίσεις παραμέτρων για τη Γερμανία σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0126 (4.99) GER/VDE Ρυθμίσεις παραμέτρων για τη Γερμανία και τη Γαλλία σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0126 (1.1) VDE /UTE Ρυθμίσεις παραμέτρων για τη Γαλλία σύμφωνα με το πρότυπο UTE C SP/RD1663 Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Ισπανία SP/RD1663-A SP/RD1663/661 SP/RD1663/661-A AUS/AS4777 Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Αυστραλία IT/DK5940 Ed.2 Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Ιταλία GB Ρυθμίσεις παραμέτρων για τη Μεγάλη Βρετανία GB/G83 GB/G83/1-1 G59/2 KOR/KEPCO Guide Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Κορέα EN Ρυθμίσεις παραμέτρων για διάφορες ευρωπαϊκές χώρες EN CZ CZ/PPDS Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Τσεχία 18 SB_SMC_WB_Par-TB-TGR Τεχνική περιγραφή

19 SMA Solar Technology AG Ρύθμιση του προτύπου χώρας Παράμετροι Ρύθμιση Περιγραφή Default* GR/PPC Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Ελλάδα TH/PEA Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Ταϊλάνδη TH/MEA TH/IEC61727/PEA TH/IEC61727/MEA BE/C10/11 Ρυθμίσεις παραμέτρων για το Βέλγιο CN/CGC/GF001 Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Κίνα MVtgDirective Διεύρυνση των ορίων απενεργοποίησης του μετατροπέα για τάση και συχνότητα στις ακραίες τιμές (προϋπόθεση: εξωτερική τριφασική προστασία αποσύνδεσης) Other Εδώ μπορούν να διεξαχθούν οι ρυθμίσεις των παραμέτρων για τις χώρες, γαι τις οποίες δεν υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις. trimmed Κάθε φορά που πραγματοποιούνται αλλαγές παραμέτρων χώρας, στην οθόνη προβάλλεται η ένδειξη «trimmed». OFF_Grid Ρύθμιση για μετατροπείς, οι οποίοι λειτουργούν σε αυτόνομο δίκτυο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής Sunny Island. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR

20 Άεργη ισχύς και διαχείριση ασφάλειας δικτύου SMA Solar Technology AG 5 Άεργη ισχύς και διαχείριση ασφάλειας δικτύου Με τις λειτουργίες διαχείρισης δικτύου παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετατροπέων στη διαχείριση ασφαλείας του δικτύου. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι μετατροπείς πληρούν την απαίτηση του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου για τη συμμετοχή των εγκαταστάσεων παραγωγής στη διαχείριση της ασφάλειας του δικτύου. Ανάλογα με τον τύπο συσκευής, οι μετατροπείς διαθέτουν τις ακόλουθες λειτουργίες διαχείρισης δικτύου: Προεπιλογή του συντελεστή μετατόπισης cos φ Εξαρτώμενος από τη συχνότητα περιορισμός της ενεργής ισχύος P(f) Εξωτερικός περιορισμός της ενεργής ισχύος SB 1200 SB 1300TL-10* SB 1600TL-10* SB 1700* SB 2100TL* SB 2500* SB 3000* WB 1200* SB SB SMC 4600A-11 SMC 5000A-11 SMC 6000A-11 SMC 7000HV-11 SMC 9000TLRP-10 SMC 10000RP-10 SMC 4600A SMC 5000A SMC 6000A SMC 6000TL SMC 7000TL SMC 8000TL SMC 9000TL-10 SMC 10000TL-10 SB 3300 SB 3800 WB 3300 WB 3800 WB 1700* SMC 11000TLRP-10 SMC 11000TL-10 WB 2500* WB 3000* WB WB WB 5000A-11 WB 6000A-11 WB 5000A WB 6000A x x x x x x x x Ομαλή εκκίνηση x x Ρύθμιση των συνθηκών x x** επανασύνδεσης Αντιστοίχιση φάσεων x x x x Περιορισμένη δυναμική στήριξη δικτύου x*** x * Από την έκδοση υλικολογσιμικού ** SMC 7000HV-11: από την έκδοση υλικολογισμικού 2.10, SMC 9000TLRP-10/10000TLRP-10/11000TLRP-10: από την έκδοση υλικολογισμικού *** Δεν ισχύει για τα SB 1300TL-10/1600TL-10/SB 2100TL. 20 SB_SMC_WB_Par-TB-TGR Τεχνική περιγραφή

Τιμές μέτρησης και παράμετροι

Τιμές μέτρησης και παράμετροι Τιμές και παράμετροι SUNNY BOY 2000HF/2500HF/3000HF SUNNY BOY 3000TL/4000TL/5000TL SUNNY TRIPOWER 10000TL/12000TL/15000TL/17000TL WINDY BOY 3600TL/5000TL Τεχνική περιγραφή NG_PAR-TB-el-22 Έκδοση 2.2 GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μονάδων. Οι μετατροπείς της SMA παρέχουν την ενδεδειγμένη λύση για κάθε μονάδα

Τεχνολογία μονάδων. Οι μετατροπείς της SMA παρέχουν την ενδεδειγμένη λύση για κάθε μονάδα τεχνικές πληροφορίες Τεχνολογία μονάδων Οι μετατροπείς της SMA παρέχουν την ενδεδειγμένη λύση για κάθε μονάδα Περιεχόμενο Εκτός από τις φωτοβολταϊκές μονάδες από κρυσταλλικό πυρίτιο προωθούνται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας

ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας ABB Emax 2 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας Περιεχόμενα Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας για διανομή ισχύος Ekip Dip 4 Ekip Touch 8 Ekip Hi-Touch 18 Ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας για γεννήτριες Ekip G

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Οδηγίες Λειτουργίας Αναπνευστήρας για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της HOFFRICHTER παρέχεται με έναν αριθμό σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i G5 - SERIES Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΌΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΏΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΧΡΗΣΤΏΝ. Ενημερωμένη έκδοση. Κατ εντολή της. www.toll-collect.de

ΤΑ ΔΙΌΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΏΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΧΡΗΣΤΏΝ. Ενημερωμένη έκδοση. Κατ εντολή της. www.toll-collect.de GR ΤΑ ΔΙΌΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΏΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΧΡΗΣΤΏΝ Ενημερωμένη έκδοση 2014 Κατ εντολή της www.toll-collect.de ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Πρόλογος... 1 1 Επισκόπηση... 2 2 Υποχρέωση καταβολής διοδίων... 4 2.1 Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Περιεχόμενα IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 65 FlexDock... 115 IntelliLink Εισαγωγή... 6 Ραδιόφωνο... 22 Εξωτερικές συσκευές... 34 Τηλέφωνο... 48 Ευρετήριο... 60 6

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ND 780

Οδηγίες χρήσης ND 780 Οδηγίες χρήσης ND 780 Elliniká (el) 8/2014 Οθόνη του ND 780 Εικόνα της οθόνης του ND 780, με προσδιορισμό των τυπικών πληροφοριών που παρέχονται. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Σημείο αναφοράς 2 Εργαλεία 3 Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδοση 1.1 Ιούνιος 2002 AUTOCOM PRO-XL MDX1600 COMPOSER PRO-XL MDX2600 MULTICOM PRO-XL MDX4600 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ AUTOCOM PRO-XL MDX1600/COMPOSER PRO-XL MDX2600/MULTICOM PRO-XL MDX4600 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα