Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής"

Transcript

1 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων EUfolio EACEA/20/2012

2 EUfolio Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων ΔΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6: Πιλοτική Εφαρμογή ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 17: Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής Επικεφαλής εταίρος : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συγγραφείς: Αναστασία Οικονόμου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Άντρη Αβρααμίδου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με συνεισφορά από: Συνεργάτες του έργου EUfolio Χριστόδουλο Τασουρή, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2015 Τίτλος έργου: Ακρώνυμο έργου: Αριθμός έργου: Αριθμός Σύμβασης: EUfolio - Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων σε τάξη της ΕΕ EUFolio LLP IE-KA1-KA1ECETB / Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων σε τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης EACEA/20/2012 Σελίδα 2 από 25

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιεχόμενα 1. Πρόλογος Σχεδιασμός Έρευνας Πιλοτικής Εφαρμογής Ερωτήματα Έρευνας Μεθοδολογία Αποτελέσματα Ποια ήταν η επίδραση της χρήσης των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση στις πιλοτικές χώρες;... 5 Επίδραση στη Διδασκαλία... 5 Επίδραση στη Μάθηση... 6 Επίδραση στην Αξιολόγηση Πώς μπορεί η πρόσληψη των μοντέλων ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων να διευκολύνει τη μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στις πιλοτικές χώρες; Ποιες σημαντικές αποφάσεις και δραστηριότητες εφαρμογής (σχέδια δράσης) απαιτούνται για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στις χώρες; Ποιες είναι οι βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται για το σχεδιασμό μοντέλων ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων; Συμπεράσματα Σελίδα 3 από 25

4 1. Πρόλογος Το παρόν έγγραφο αναφέρετε στα αποτελέσματα της εμπειρίας των (http://eufolio.eu) υλοποιήσεων της πιλοτικής τάξης του έργου EUFolio (http://eufolio.eu) των πέντε πιλοτικών χωρών Κύπρος, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβενία και Ισπανία. Το έγγραφο αυτό είναι ένα δημόσιο έγγραφο που προέρχεται από το εμπιστευτικό Παραδοτέο του έργου EUFolio 17: Πιλοτική Έκθεση Αξιολόγησης (Πακέτο Εργασίας 6: Πιλοτικές Εφαρμογές), έτσι ώστε να μοιράζονται τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών του έργου EUFolio. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής αξιολόγησης που απεικονίζονται στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται κατά τρόπο που να προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα. 2. Σχεδιασμός Έρευνας Πιλοτικής Εφαρμογής 2.1. Ερωτήματα Έρευνας Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει αποτελέσματα σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα έρευνας του έργου EUFolio: Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σχετικά με τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση στη χώρα; Πώς μπορεί η απασχόληση των μοντέλων του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων να διευκολύνει τη μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς και μαθητές της χώρας; Ποιες σημαντικές αποφάσεις πολιτικής και δραστηριότητες εφαρμογής (σχέδια δράσης) που απαιτούνται για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στη χώρα; Ποιες είναι οι βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται για το σχεδιασμό μοντέλων ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων; 2.2. Μεθοδολογία Οι εφαρμογές EUFolio στην τάξη αναμένονταν να είναι διαφορετικές και ως εκ τούτου ήταν σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ένας κατάλληλος σχεδιασμός έρευνας θα χρησιμοποιούταν για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Οι συμμετέχοντες αυτών των εφαρμογών κυμαίνονταν από μέλη ομάδας χωρών του EUFolio μέχρι εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν. Μετά από μια προσέγγιση μικτών μεθόδων, προκειμένου να συλλέγουν στοιχεία, οι χώρες που εφαρμόζουν το EUFolio χρησιμοποίησαν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μεθόδους, προκειμένου να συγκεντρώσουν την ατομική έκθεση της πιλοτικής αξιολόγησης της χώρας τους για την αντιμετώπιση των θεμάτων έρευνας του έργου EUFolio. Οι πιλοτικές χώρες χρησιμοποίησαν μέσα συλλογής δεδομένων που παρέχονται από την εργαλειοθήκη Συλλογής Δεδομένων του EUFolio, ανάλογα με τον τρόπο που είχαν σχεδιαστεί οι υλοποιήσεις τους. Η εργαλειοθήκη Συλλογής Δεδομένων του EUFolio περιλάμβανε διάφορα μέσα, όπως προ- και μετα-ερωτηματολόγια για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές, ερωτήσεις Ομάδας Εστίασης, πρωτόκολλα ημερολογιών Ερευνητή και πρωτόκολλα παρατήρησης στην Τάξη. Οι ατομικές εκθέσεις της χώρας στη συνέχεια εξετάστηκαν και αναλύθηκαν προκειμένου να αναπτυχθεί το παρόν έγγραφο. Ο σχεδιασμός Έρευνας Πιλοτικής Εφαρμογής του EUFolio και οι εκθέσεις αξιολόγησης των πιλοτικών χωρών, περιγράφονται αναλυτικά στο Παραδοτέο 17 του έργου. 3. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο γράφτηκαν μετά την εξέταση και ανάλυση των επιμέρους εκθέσεων των πιλοτικών χωρών. Για κάθε ερώτηση της έρευνας, τα στοιχεία που συλλέχτηκαν από τις εκθέσεις των χωρών συντάχθηκαν με σκοπό να καταδείξουν τις δηλώσεις και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (και μαθητών) κατά την υλοποίηση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στην τάξη τους. Κάθε ερευνητική ερώτηση αντιμετωπίζεται με τη χρήση δεδομένων από όλες τις πιλοτικές χώρες. Μια σύντομη περίληψη των αποτελεσμάτων που αφορούν την κάθε ερώτηση δίνεται στην αρχή του κάθε ερωτήματος. Σελίδα 4 από 25

5 3.1. Ποια ήταν η επίδραση της χρήσης των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση στις πιλοτικές χώρες; Οι πιλοτικοί δάσκαλοι ανέφεραν μια αλλαγή στον τρόπο που σχεδίασαν τα μαθήματά τους προκειμένου να εφαρμόσουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στις τάξεις τους. Παρ όλα αυτά υπήρχαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δήλωσαν ότι η ένταξη μιας πλατφόρμας για να φιλοξενήσει την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων των μαθητών τους δεν άλλαξε ιδιαίτερα τη μεθοδολογία της διδασκαλίας τους, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών χρειάστηκε να λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες που επηρέασαν τη διδασκαλία τους κατά τη διάρκεια των εφαρμογών τροποποιήσεις στο σχεδιασμό μάθησης, τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό των μαθημάτων τους, χρονοδιαγράμματα και ανατροφοδότηση εκτός σχολείου, διαχείριση πολυμέσων, διαδραστικότητα και σαφήνεια και ανταλλαγή των μαθησιακών στόχων με τους μαθητές. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εφαρμογής δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στις τάξεις τους στο μέλλον, σημαίνει ότι υπήρχε μια επίδραση στη διδασκαλία τους. Οι πιλοτικοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν επίσης ότι οι γνωστικοί στόχοι του σχεδίου μάθησής τους επιτεύχθηκαν μέσα από τις εφαρμογές και ότι οι μαθητές τους είχαν αναπτύξει δεξιότητες του 21 ου αιώνα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με έμφαση να δίνεται από τις χώρες στις ανακλαστικές ικανότητες των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν επίσης ότι οι υλοποιήσεις φάνηκαν να αυξάνουν τη δέσμευση και παρακίνηση των μαθητών τους και τόνισαν το γεγονός ότι οι εφαρμογές και οι εργασίες των μαθητών στην πλατφόρμα φάνηκαν να ενισχύουν την επικοινωνία μέσα στην τάξη. Φαίνεται ότι οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων βοήθησαν τους καθηγητές στην αξιολόγηση της δουλειάς των μαθητών τους και ιδιαίτερα ενίσχυσαν τη διαμορφωτική διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Υπήρξαν καθηγητές που ισχυρίστηκαν ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων τους βοήθησαν να αξιολογήσουν τις δεξιότητες 21 ου αιώνα, των μαθητών τους. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό το επιχείρημα. Επίδραση στη Διδασκαλία Τροποποιήσεις Μαθησιακού Σχεδιασμού Όταν οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο κλήθηκαν να σχεδιάσουν μαθήματα με τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων για την Α Φάση υλοποίησης, μοιράστηκαν τις αρχικές τους ιδέες με την Κυπριακή ομάδα του EUFolio. Σε συνεργασία με την Κυπριακή ομάδα του EUFolio, οι εκπαιδευτικοί τροποποίησαν τις αρχικές ιδέες του μαθησιακού σχεδιασμού τους, προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους με τη χρήση της πλατφόρμας Mahara και περιέλαβαν επίσης δραστηριότητες που θα υλοποιούνταν σε ώρες εκτός σχολείου. Ωστόσο, όταν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς κατά πόσο οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων επηρέαζαν τη διδακτική πρακτική τους, υπήρχαν καθηγητές που δήλωσαν ότι δεν επηρέασε την πρακτική της διδασκαλίας τόσο πολύ. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της Α Φάσης των ομάδων εστίασης, ένας Κύπριος Εκπαιδευτικός είπε ότι «Δεν υπήρχε τεράστια αλλαγή. Έχω προσαρμόσει τη διδασκαλία μου στην εφαρμογή και στην πλατφόρμα ειδικά. Σχεδίασα το μάθημά μου με τον τρόπο που συνήθως κάνω και απλώς συνδύασα τα πειράματα με την πλατφόρμα». Οι Κύπριοι καθηγητές αναφέρθηκαν στις υφιστάμενες πρακτικές διδασκαλίας, προκειμένου να συνδέσουν τα νέα χαρακτηριστικά των εφαρμογών των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων τους. Για παράδειγμα, ένας Κύπριος εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στις εργασίες των μαθητών στο Mahara ως το ψηφιακό βιβλίο εργασιών τους. Παρ 'όλα αυτά, υπήρξαν δάσκαλοι οι οποίοι δήλωσαν ότι η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων επηρέασε τη διδασκαλία τους ένας Κύπριος εκπαιδευτικός είπε ότι «ήταν ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας... ήταν πιο διαδραστικός». Δύο άλλοι Κύπριοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έπρεπε να λάβουν υπόψη τον εξωσχολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των μαθημάτων τους, καθώς ζήτησαν από τους μαθητές τους να εργαστούν εκτός του σχολικού προγράμματος για τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους. Τέλος, ένας άλλος Κύπριος Σελίδα 5 από 25

6 εκπαιδευτικός πρόσθεσε ότι ακόμη και μετά την πιλοτική εφαρμογή στην Α Φάση, οι μαθητές ρώτησαν ερωτήσεις μέσω της πλατφόρμας και αυτή απάντησε παρέχοντας ανατροφοδότηση σε χρονοδιάγραμμα εκτός σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην εφαρμογή της Ιρλανδίας σημείωσαν την επίδραση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη διδασκαλία τους, ιδίως επικεντρώνοντας στο σχεδιασμό που περιλάμβανε στην προετοιμασία για να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων. Ένας Ιρλανδός καθηγητής περιγράφει τη θετική επίδραση στο σχεδιασμό τους και αυτό ενισχύθηκε από τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προ-διδακτικές που έκαναν το σχέδιο και τους στόχους σαφέστερους για τους μαθητές. Επιπλέον, δύο Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η χρήση του απαιτούμενου ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων απαιτούσε προηγούμενη προετοιμασία και προγραμματισμό. Αυτό περιλάμβανε την κράτηση του δωματίου υπολογιστών και την οργάνωση για να έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός θεώρησε ότι η αρχική παροχή ανατροφοδότησης διαδικτυακά με τους μαθητές ήταν πιο χρονοβόρα, καθώς αναγκαζόταν να κάνει κλικ μέσα και έξω από τον κάθε ένα, αλλά ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός ένοιωσε ότι αυτό έγινε πιο γρήγορα με τον καιρό. Οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί τροποποιήσαν το σχεδιασμό τους για να διδάξουν μαθήματα που εκμεταλλεύτηκαν τις σχετικές δυνατότητες των πολυμέσων του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός σημείωσε ότι χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων χωρίς ένας προς μία συσκευή σημαίνει ότι κάποια εκ των προτέρων προετοιμασία ήταν απαραίτητη προκειμένου να έχει τη σελίδα της τάξης έτοιμη για την τάξη. Η προθυμία των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στο μέλλον Όταν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ευθέως αν θα ήθελαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στο μέλλον, 57,8% των Σλοβένων εκπαιδευτικών συμφώνησαν ή συμφώνησαν έντονα ότι η θα συνεχίσουν την ένταξη του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη διδασκαλία τους στο μέλλον. 73% των Λιθουανών εκπαιδευτικών δήλωσαν επίσης ότι θα συνεχίσουν την εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια των Ομάδων Εστίασης, οι περισσότεροι Κύπριοι, Ισπανοί και Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στη διδασκαλία τους στο μέλλον. Ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου, οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν θετικοί να συνεχίσουν νοουμένου ότι θα γίνουν βελτιώσεις στις διαθέσιμες υποδομές και στην τεχνολογική υποστήριξη. Επίδραση στη Μάθηση Γνωστικοί στόχοι και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα (όπως αναφέρονται από τους εκπαιδευτικούς) Όλες οι πιλοτικές χώρες ανέφεραν ότι η διάρκεια των εφαρμογών δεν επιτρέπει σε ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την επίδραση της προσέγγισης που είχαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων στη μάθηση των μαθητών. Ωστόσο, οι περισσότεροι καθηγητές δήλωσαν ότι οι μαθητές τους ανέπτυξαν δεξιότητες του 21 ου αιώνα, σε όλες τις εφαρμογές. Παρ 'όλα αυτά, κανένας από αυτούς τους εκπαιδευτικούς δεν έδωσε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι μαθητές τους όντως ανέπτυξαν τις δεξιότητες που αναφέρουν. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μια γενική ερώτηση για το κατά πόσον αυτές οι ικανότητες ήταν ήδη εκεί πριν από τις υλοποιήσεις. Παρακάτω, παρουσιάζεται μια περίληψη των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στην έκθεση των πιλοτικών χωρών σχετικά με την επίδραση των εφαρμογών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη μάθηση: Οι εκθέσεις αξιολόγησης, όλων των πιλοτικών χωρών για το EUFolio, υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί υλοποίησης δήλωσαν ότι οι εφαρμογές τους ήταν επιτυχής όσον αφορά την επίτευξη των γνωστικών στόχων που είχαν θέσει στα σχέδια μάθησης τους και βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες του 21 ου αιώνα. Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί το δήλωσαν αυτό σε μικρότερο βαθμό, αλλά ήταν ακόμα θετικοί για το θέμα της κατανόησης των μαθησιακών στόχων και των κριτηρίων. Κατά την εξέταση των ισχυρισμών που Σελίδα 6 από 25

7 σχετίζονται με γενικότερες επιπτώσεις από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη Σλοβενία, οι ερωτηθέντες φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο με τις αξιώσεις σχετικά με τα οφέλη των εφαρμογών σε ορισμένες δεξιότητες από ό, τι για τις αξιώσεις των παροχών για την εκμάθηση του ιδίου θέματος. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν περισσότερο με τον ισχυρισμό, ότι η κριτική σκέψη του μαθητή διευκολύνθηκε (Μ = 3,83) παρά με τον ισχυρισμό ότι οι μαθητές κατανόησαν πιο εύκολα τι έμαθαν (Μ = 3,33). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το ποσοστό των ουδέτερων (ούτε -ούτε) απαντήσεων ήταν μεγαλύτερο από το μερίδιο των θετικών απαντήσεων. Οι περισσότεροι Κύπριοι καθηγητές αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα, για λογαριασμό των μαθητών κατά τη διάρκεια των εφαρμογών. Συγκεκριμένα, το 68,4% συμφώνησαν ότι οι πιλοτικές εφαρμογές βελτίωσαν τις δεξιότητες των μαθητών που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, το 73,7% συμφώνησε ότι οι υλοποιήσεις βοήθησαν τους μαθητές να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και το 68,5% συμφώνησε ότι η εφαρμογή διευκόλυνε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών τους, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην Α Φάση του ΜΕΤΑ ερωτηματολόγιου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 67,7% των Κυπρίων μαθητών δήλωσαν ότι ένιωθαν πιο ανεξάρτητοι στη μάθησή τους, μέσω των πιλοτικών εφαρμογών κατά τη διάρκεια της Α Φάσης. Η Λιθουανική έκθεση αναφέρει επίσης ότι η Λιθουανοί μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες ΤΠΕ, δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείριση χρόνου, έμαθαν να γράφουν κατάλληλη ανατροφοδότηση, δεξιότητες αυτοαξιολόγησης (αναστοχασμού) και έμαθαν επίσης την εφαρμόζουν τις υφιστάμενες γνώσεις πληροφορικής στην πράξη. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των Λιθουανών εκπαιδευτικών συμφώνησαν ή συμφώνησαν αρκετά ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων είχε διευκολύνει τους μαθητές να εκφράσουν τη γνώμη τους, αύξησε την αυτονομία των μαθητών, την κατανόηση, και τη συγκέντρωση. Κατά τις συζητήσεις της ομάδας εστίασης οι Λιθουανοί καθηγητές υπογράμμισαν τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, σχολιάζοντας το έργο των συμμαθητών τους, επιτρέποντας στο δάσκαλο να αξιολογήσει όλα τα παιδιά. Την ίδια στιγμή, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν επιτυχώς εργασίες που είχαν αναρτηθεί, να ψάξουν για λάθη στη δουλειά τους. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας εστίασης σημείωσαν ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων έδωσε ευκαιρίες στους μαθητές να παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, υπήρχε ένας Κύπριος καθηγητής, ο οποίος σύγκρινε την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων με προηγούμενη εφαρμογή του ίδιου μαθήματος που είχαν παρόμοιους στόχους μάθησης και δήλωσε ότι με την εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων κατάφερε να βοηθήσει τους μαθητές του να αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες. Είναι ενδιαφέρον ότι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της ομάδας εστίασης της Β Φάσης, όταν οι εκπαιδευτικοί συζητούσαν για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα, για λογαριασμό των μαθητών, ένας Κύπριος καθηγητής αμφισβήτησε αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι «δεν είμαι σίγουρος αν οι μαθητές ανέπτυξαν αυτές τις ικανότητες. Μπορεί να τις είχαν ήδη, δεν τις ανέπτυξαν.». Οι Ιρλανδοί καθηγητές διαπίστωσαν ότι η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ενίσχυσε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα, με ορισμένες δεξιότητες να τονίζονται. Ένας Ιρλανδός καθηγητής διαπίστωσε ότι «οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων σίγουρα βοηθούν σε μεγάλο βαθμό την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, την επίλυση προβλημάτων, της ανεξάρτητης μάθησης, τη συλλογική εργασία και το πιο σημαντικό τις ΤΠΕ». Επιπλέον, ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός τόνισε την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός τόνισε τις δεξιότητες κριτικής σκέψης «ήταν εύκολο να δει κανείς ότι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τις ικανότητες κριτικής σκέψης όταν είχαν αποφασίσει για το πώς θα παρουσιάσουν την εργασία στο φάκελο επιτευγμάτων». Επιπλέον, ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός δήλωσε ότι «βοήθησε τους μαθητές να διαχειρίζονται τις πληροφορίες και τα αρχεία τους καλά» και ένας άλλο Ιρλανδός καθηγητής είπε ότι «η πραγματική αξία ήρθε όταν η δημιουργικότητα για λογαριασμό του μαθητή και του δασκάλου ήταν βέλτιστη.» Οι απαντήσεις των Λιθουανών εκπαιδευτικών στο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις δεξιότητες του 21 ου αιώνα, που αναπτύσσονται μέσω του ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων έδειξαν ότι οι δεξιότητες που Σελίδα 7 από 25

8 σχετίζονται με τις ΤΠΕ, η δημιουργικότητα, η καινοτόμος σκέψη, η επικοινωνία και η συνεργασία εκτιμήθηκαν καθώς αναπτύσσονται μέσω αυτής της προσέγγισης (βλ. Σχ. 1). Φαίνεται ότι στις Λιθουανικές εφαρμογές επίσης, οι μεταγνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται με την αυτορρύθμιση των μαθητών και της αυτόνομης μάθησης είναι δεξιότητες που οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν πως αναπτύχθηκαν από την προσέγγιση του ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων, αλλά όχι τόσο όσο οι άλλες δεξιότητες. Οι εκπαιδευτικοί στη Σλοβενία ήταν πιο θετικοί για τον ισχυρισμό ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ενισχύει τις αντανακλάσεις του μαθητή για μάθηση του (το 80,5% συμφωνεί, ή συμφωνεί αρκετά), η οποία είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες που είναι συγκεκριμένη για τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων. Ωστόσο, η αυτονομία της μάθησης και της ανάληψης ευθύνης για τη δική τους μάθηση είχε πάλι ελάχιστα χαμηλότερο μέσο έγκρισης (το 50% συμφωνεί, ή συμφωνεί απόλυτα). Ωστόσο, το 68,5% των Κύπριων καθηγητών συμφώνησαν / συμφώνησαν εντελώς ότι οι μαθητές τους ένιωθαν πιο αυτόνομοι κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας των ιρλανδικών εκπαιδευτικών διαπίστωσαν ότι το 47% των εκπαιδευτικών συμφώνησαν έντονα ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων υποστήριξε τις αντανακλάσεις των μαθητών και το 80% συμφώνησαν ή συμφώνησαν αρκετά ότι οι μαθητές τους ήταν πιο αυτόνομοι στη μάθησή τους. In your opinion, eportfolio in education process develops ICT (Information and Communication Information literacy Innovative thinking Creative thinking Reflexive activities Organizational skills Self-assessment skills Cooperative learning Communication skills Capacity to provide qualified feedback about Analytical thinking Ability to learn (meta-learning skills) Responsibility for learning outcomes Ability to manage their own learning process Knowledge in a subject field Σχήμα 1: Οι απόψεις των Λιθουανών καθηγητών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων Επιπλέον, η πλειοψηφία των Κύπριων καθηγητών ανέφεραν ότι οι μαθητές τους φάνηκαν να είναι πιο ενεργοί σε αυτό που έκαναν κατά τη διάρκεια των εφαρμογών. Κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι υπήρχαν μαθητές οι οποίοι δεν ήταν ενεργοί κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών μαθημάτων και ότι κατά τη διάρκεια των εφαρμογών ήταν πιο ενεργοί. Δύο Ιρλανδοί καθηγητές παρατήρησαν αυξημένη προσπάθεια από τους μαθητές να παρουσιάζουν τη δουλειά τους, όπου θα μπορούσαν να προσθέσουν εικόνες και αρχεία ήχου. Επιπλέον, το 80% των Ιρλανδών εκπαιδευτικών συμφώνησαν ή συμφώνησαν έντονα ότι οι μαθητές τους ήταν πιο αυτόνομοι στη μάθησή τους και οι πολυάριθμες συνεντεύξεις των μαθητών παρατήρησαν ότι απολαμβάνουν τη συνεργασία με τις ΤΠΕ Σελίδα 8 από 25

9 περισσότερο από τις παραδοσιακές μεθόδους, π.χ. ένας μαθητής, ο οποίος είπε ότι «ήταν πιο ενδιαφέρον και λιγότερο βαρετό». Η Ισπανία ανέφερε ότι η εφαρμογή διευκόλυνε τη συνεργασία των μαθητών, την κριτική σκέψη και τις αντανακλάσεις των μαθητών, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και δασκάλου. Ένας από τους στόχους των εφαρμογών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτωνo όλων των χωρών ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές αναστοχασμού τους μέσω της χρήσης της εν λόγω ημερολογίου (οι περισσότερες χώρες στην Α Φάση) και μια προσθήκη στον κύκλο της πλατφόρμας Mahara Η Μάθηση μου, που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους Σλοβένους εταίρους στη Φάση Α και στη συνέχεια μεταφράστηκε και προστέθηκε στην πλατφόρμα EUFolio Mahara έτσι ώστε να χρησιμοποιείται από τις άλλες χώρες. Η Κύπρος χρησιμοποίησε τον κύκλο Η Μάθηση μου με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην Β 'Φάση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της ομάδας εστίασης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της Α Φάσης, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου δήλωσαν ότι παρόλο που σχεδίασαν για τους μαθητές τους να είναι σε θέση να προβληματιστούν σχετικά με τη μάθησή τους με τη χρήση του Ημερολογίου στο Mahara, δεν ενέργησαν καθ αυτό τελικά. Οι περισσότεροι Κύπριοι εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν τη χρησιμότητα της δραστηριότητας Η Μάθηση μου, μία δραστηριότητα η οποία αναπτύχθηκε αρχικά από τους Σλοβένους εταίρους, για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων των μαθητών τους «Μέσω του Η Μάθηση μου οι μαθητές θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν αυτό που είπαν ότι είχαν μάθει, «Έμαθα για το θέμα αυτό, επίσης», καθώς θα μπορούσαν να προσθέσουν ένα σύνδεσμο για να το υποστηρίξουν... Έτσι, οι μαθητές θα μπορούσαν να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο έργο που θα τους έδινε την αίσθηση της ολοκλήρωσης η οποία θα ήταν πιο έντονη απ ότι θα έδινε το βιβλίο εργασίας τους» (Φάση Β Κύπριος δάσκαλος). Άλλος ένας Κύπριος καθηγητής δήλωσε ότι «Στην πραγματικότητα αυτό, Η Μάθηση μου ήταν η αυτο-αξιολόγηση τους, η οποία ήταν σημαντική». Ωστόσο, υπήρχαν οι εκπαιδευτικοί που ανέφεραν ότι οι μαθητές τους βρήκαν πολύ δύσκολο να καταλάβουν τι αναμενόταν να γράψουν στο Η Μάθηση μου και ορισμένοι εκπαιδευτικοί που εφάρμοζαν για δεύτερη φορά μέσα σε μια τάξη που συμμετείχε στην Α Φάση, καθώς, δήλωσαν ότι οι μαθητές τους αισθάνθηκαν ενθουσιασμένοι από τη δραστηριότητα Η Μάθηση μου και αντέδρασαν. Για τη Σλοβενία, η προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων είχε θετικό αντίκτυπο, παρέχοντας ένα εργαλείο καλλιέργειας κριτικής σκέψης. για την εφαρμογή μιας περισσότερο μαθητοκεντρικής προσέγγισης της μάθησης με βάση την Αξιολόγηση για τη Μάθηση. Η Σλοβενία υποστηρίζει ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ενδυνάμωσε τους μαθητές τους να έχουν περισσότερο έλεγχο στη μάθηση τους, με τον προγραμματισμό και τον προβληματισμό σχετικά με τη μάθησή τους. Αυτό φάνηκε και στις Ιρλανδικές εφαρμογές καθώς ένας Ιρλανδός καθηγητής ανέφεραν αύξηση στον μαθητικό αυτο-προβληματισμό και ότι ήταν καλό για τους μαθητές να είναι σε θέση να δουν τα σχόλια του δασκάλου και να ανταποκριθούν και να θέσουν ερωτήσεις για διευκρινίσεις αν χρειαζόταν. Αυτό υποστηρίχτηκε από τα πορίσματα της έρευνας, η οποία διαπίστωσε ότι το 47% των εκπαιδευτικών συμφώνησαν έντονα ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων υποστήριξε τις αντανακλάσεις των μαθητών. Αντικατοπτρίζοντας τα πιο πάνω ευρήματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης και τους στοχασμούς του μαθητή ένας Ιρλανδός καθηγητής δήλωσε ότι «Πιστεύω επίσης ότι ανέπτυξε τις δεξιότητες προβληματισμού τους, καθώς έπρεπε να σκεφτούν περισσότερο για το τι έκαναν και την ανατροφοδότηση που λάμβαναν». Δύο Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η εφαρμογή βοήθησε τις δεξιότητες του μαθητή κατά τη διαχείριση πληροφοριών και τη μάθηση. Επιπλέον, οι Ιρλανδοί καθηγητές παρατήρησαν ότι «Οι μαθητές έχουν οργανωτικά θέματα, καθώς δεν το έχουν κάνει πριν, έπρεπε να γίνει αρχικά γιa αυτούς, αλλά αυτό είναι μια ικανότητα που έπρεπε να μάθουν και έχουν βελτιώσει» και ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός παρατήρησε αυξημένη συνεργασία μεταξύ των μαθητών «Οι δεξιότητες συνεργασίας ήταν σίγουρα καλύτερες. Μερικοί καλύτεροι μαθητές βοήθησαν τους άλλους χωρίς να τους ζητηθεί». Όσον αφορά τις δεξιότητες επικοινωνίας, το 41% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών συμφώνησαν απόλυτα ότι η εφαρμογή βελτίωσε τις δεξιότητες επικοινωνίας των μαθητών. Σελίδα 9 από 25

10 Ώθηση και εμπλοκή των μαθητών Οι πιλοτικές εκθέσεις αξιολόγησης όλων των χωρών διευκρίνισαν ότι υπήρξε μια αύξηση στην κινητοποίηση και εμπλοκή των μαθητών τους κατά τη διάρκεια των εφαρμογών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες χώρες ανέφεραν ότι οι μαθητές με χαμηλή συμμετοχή στην τάξη φάνηκαν πιο ενεργοί και συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων τους. Ένας Κύπριος καθηγητής δήλωσε ότι «Είχα μία μαθήτρια που ποτέ δεν άκουσα στην τάξη. Ο τρόπος που εκφράστηκε στο Φόρουμ ήταν καταπληκτικός, ήταν κάτι που δεν περίμενα.» κάτι το οποίο μοιράστηκαν επίσης, και άλλοι Κύπριοι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης. Ομοίως, όταν μία Ιρλανδή εκπαιδευτικός διηγείται την εμπειρία της από τους μαθητές, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων για να συζητήσει ποίηση, διαπίστωσε ότι η συζήτηση ήταν πιο δραστήρια και πιο πλούσια από ότι στις παραδοσιακές συζητήσεις στην τάξη της. «Η πτυχή της συζήτησης λειτούργησε καλά για την ποίηση. Οι μαθητές σχολίασαν για την ποίηση, οι μαθητές στη συνέχεια σχολίασαν σχετικά με τα σχόλια των άλλων μαθητών... Ο καθένας σχολίασε ακόμη και εκείνοι οι μαθητές που δεν σχολιάζουν στην τάξη.» Αυτή η άποψη υποστηρίχθηκε και από έναν άλλο Ιρλανδό καθηγητή, ο οποίος παρατήρησε ότι «Εκείνοι που συνήθως δεν μιλούν στην τάξη έδιναν σχόλια στο διαδίκτυο οι καθηγητές παρατήρησαν καλή άρθρωση από τους μαθητές». Οι πιλοτικές εκθέσεις αξιολόγησης της Ισπανίας και της Σλοβενίας ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν για τους μαθητές τους ότι ήταν πιο πρόθυμοι και φαίνονταν πιο ενεργοί κατά την δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων τους, αλλά δεν προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία. Η Λιθουανία ανέφερε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να αυξηθούν τα κίνητρα για εργασία των μαθητών. Ομοίως, υπήρξαν καθηγητές στην Κύπρο, που αποφάσισαν να πουν πολύ συγκεκριμένα στους μαθητές τους ότι η δουλειά τους στον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων επρόκειτο να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης, προκειμένου να διασφαλίσουν κίνητρα των μαθητών τους στο να συμμετάσχουν. Όπως ανέφερε ένας Κύπριος καθηγητής στη συζήτηση της ομάδας Εστίασης: «Τους είπα: Θα αξιολογηθείτε σε αυτό... γιατί το έκανα αυτό; Για να λειτουργήσει με επιτυχία. Ως κίνητρο. Δεν μου αρέσει αυτό, να υπάρχει η αξιολόγηση ως κίνητρο του μαθητή, προκειμένου να εργαστεί» και ακόμη ένας Κύπριος καθηγητής πρόσθεσε ότι «Είναι επειδή είναι η αρχή. Αργότερα το κίνητρο αυτό θα αλλάξει». Επίδραση στην Αξιολόγηση Ο αντίκτυπος του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στην αξιολόγηση ήταν μια ενδιαφέρουσα πτυχή του έργου. Η Σλοβενία αναφέρει ότι το θέμα της αξιολόγησης βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς η προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων διευκόλυνε τις δεξιότητες αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου σε σχέση με την ανάπτυξη της ικανότητας να προγραμματίσουν τη μάθησή του και στη συνέχεια την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση μεταξύ των μαθητών εισήχθη και διευκολύνθηκε μέσω των χώρων συζητήσεων και επέτρεψε την άμεση σύνθεση των διαφόρων επιπέδων αξιολόγησης (αυτό ετέρου καθηγητής). Αυτό παρατηρήθηκε επίσης στις Ιρλανδικές εφαρμογές καθώς ένας Ιρλανδός καθηγητής αισθάνθηκε ότι οι μαθητές ασχολούνταν περισσότερο όταν τους παρεχόταν ανατροφοδότηση μέσω της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Σημείωσε, επίσης, ότι η διαδικασία ανατροφοδότησης ήταν περισσότερο διαλογική παρά τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, καθώς η ανατροφοδότηση συχνά συζητείται ηλεκτρονικά από τον μαθητή, όπου ζητούσαν περαιτέρω ανατροφοδότηση. Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός ένοιωσε ότι οι μαθητές ασχολούνταν με τον βαθύτερο προβληματισμό τους ως αποτέλεσμα να εμπλέκονται στην υλοποίηση όλοι οι μαθητές σκέφτονται περισσότερο για τη δουλειά τους. Στα ερωτηματολόγια των καθηγητών, όλοι οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί συμφωνούν είτε έντονα ή κάπως ότι οι ΤΠΕ βοηθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες της αυτοεκτίμησης και αυτό-αξιολόγησης. Επιπλέον, μία από τις πιο επιτυχημένες πτυχές της εφαρμογής για την Ιρλανδία ήταν η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ως μέσω για τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Ένας Ιρλανδός καθηγητής είπε ότι «μου παρείχε έναν καλό τρόπο για να δώσω την καλύτερη ανατροφοδότηση στους μαθητές». Αυτό υποστηρίζεται από έναν άλλο Ιρλανδό εκπαιδευτικό ο οποίος δήλωσε ότι «η ικανότητα να δώσω Σελίδα 10 από 25

11 διαμορφωτική ανατροφοδότηση που είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διδασκαλία και τη μάθηση». Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός ανέφερε επίσης ευρήματα θετικής διαμορφωτικής αξιολόγησης, δηλώνοντας ότι «οι μαθητές έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στα σχόλιά μου... Ήταν ένα εξαιρετικό μέσω για την παροχή ανατροφοδότησης, εξαιρετικής ανατροφοδότησης στους μαθητές με έγκαιρο και ουσιαστικό τρόπο». Δύο Ιρλανδοί μαθητές δήλωσαν ότι βρήκαν «πιο εύκολο να δουν πώς να κάνουν τα γραπτά τους καλύτερα με το φάκελο επιτευγμάτων». Άλλοι δύο Ιρλανδοί μαθητές εξήγησαν ότι «σκεφτόμασταν περισσότερο αυτά τα οποία μας είπε ο καθηγητής να κάνουμε για να βελτιωθούμε». Οι σύμβουλοι σε επίσκεψη σε ένα από τα Ιρλανδικά σχολεία παρατήρησαν ότι κατά την έναρξη του μαθήματος δινόταν στους μαθητές χρόνος να αφομοιώσουν την ανατροφοδότηση σε προηγούμενες εργασίες και κάποιοι χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων ηλεκτρονικά προς το δάσκαλο. Ένας ερευνητής παρατηρώντας τάξεις σε μία εφαρμογή παρατήρησε ότι οι μαθητές που παρακολουθούσε συμμετείχαν σε αναστοχασμό χρησιμοποιώντας προτροπές αναστοχασμού ενσωματωμένες στην πλατφόρμα. Τα σχόλια δεν πρέπει να είναι μόνο σε γραπτή μορφή. Μία Ιρλανδή μαθήτρια μίλησε για το πώς η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων τη βοήθησε να πάρει πληροφορίες σε μια τάξη γλωσσών «Μπορώ να καταγράψω τον εαυτό μου να μιλάει και ο καθηγητής μπορεί να το ακούσει μετά το μάθημα και να μου δώσει ανατροφοδότηση σχετικά με το πως ακούγεται και να μου πει πώς να βελτιώσω την προφορά μου». «Τότε», συνέχισε, «μπορώ να ηχογραφήσω εκ νέου τον εαυτό μου, λαμβάνοντας υπόψη το τι που είπε ο καθηγητής μου να βελτιώσω και τότε μπορεί να ακούσει και πάλι για να δει αν το έχω κάνει σωστά». Η Ισπανία ισχυρίστηκε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων δίνει την ευκαιρία να αξιολογηθούν οι ικανότητές του 21 ου αιώνα στο σύνολό τους, επειδή οι εκπαιδευτικοί έχουν αποδείξεις για το τι κάνουν οι μαθητές και το τι μαθαίνουν, δίνουν και το παίρνουν σχόλια σχετικά με τη δραστηριότητα. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούσαν να επανεξετάσουν όσες φορές χρειάστηκε μια εργασία των μαθητών σε εξέλιξη και να την αξιολογήσουν. Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων συμβάλλει στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων ΤΠΕ και την ενσωμάτωση τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι Κύπριοι καθηγητές ανέφεραν επίσης ότι οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, τους βοήθησε να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία της εργασίας των μαθητών τους και ως αποτέλεσμα τους βοήθησε να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία που ακολουθούσαν οι μαθητές τους προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Μερικές από τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με αυτό ήταν: «Μπορούσες να δεις τη διαδικασία, γιατί τα πάντα ήταν εκεί, στην πλατφόρμα», «Μπορούσες να δεις τη βελτίωσή τους σε διάφορα στάδια. Ο μαθητής κάνει κάτι, σκέφτεται και, στη συνέχεια, βελτιώνεται και βελτιώνεται μέχρι την τελειότητα», «Τους ρωτάς (μαθητές) αν κατάλαβαν και λένε ναι, αλλά όταν διαβάσεις τι έγραψαν στην πλατφόρμα βλέπεις ότι δεν κατανόησαν πλήρως». Ωστόσο, στην Α Φάση, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα στην αξιολόγηση των εργασιών του κάθε μαθητή, επειδή οι μαθητές τους ανέπτυσσαν ομαδικούς ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων. Μία Κύπρια εκπαιδευτικός για παράδειγμα αμφισβήτησε την αξιοπιστία των εργασιών των μαθητών της. Επιπλέον, όταν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση των δεξιότητες του 21 ου αιώνα των μαθητών τους δήλωσαν αόριστα ότι παρατήρησαν κάποια ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα μέσα από τις δραστηριότητες των μαθητών τους κατά τη διάρκεια των εφαρμογών τους, αλλά δεν μπορούσαν να αξιολογήσουν αυτές τις δεξιότητες επίσημα. Για το λόγο αυτό, πριν από την έναρξη των εφαρμογών της Φάσης Β οι καθηγητές εκπαιδεύτηκαν από το ΠΙΚ για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν ατομικούς ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων και να σχεδιάσουν δραστηριότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν το περιεχόμενο των γνώσεων των μαθητών τους και τις δεξιότητες του 21 ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της Β Φάσης, εκπαιδευτικοί ενός σχολείου εφαρμογής αποφάσισαν να εντάξουν τις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων των μαθητών τους στην επίσημη αξιολόγηση των μαθημάτων τους. Για να γίνει αυτό, ενημέρωσαν τον Διευθυντή τους, τους αντίστοιχους επιθεωρητές και τους μαθητές τους. Κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης της Φάσης Β αυτοί οι εκπαιδευτικοί είχαν μια συζήτηση για το αν οι μαθητές τους ανέπτυξαν δεξιότητες του 21 ου αιώνα ή αν είχαν ήδη αναπτυγμένες Σελίδα 11 από 25

12 αυτές τις δεξιότητες και τις χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Αυτή η γόνιμη συζήτηση μπορεί να υποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάστηκαν περισσότερη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα, των μαθητών τους Πώς μπορεί η πρόσληψη των μοντέλων ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων να διευκολύνει τη μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στις πιλοτικές χώρες; Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων και τις εκθέσεις αξιολόγησης των χωρών, η πρόσληψη των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων ήταν μια νέα ώθηση στη χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση καθώς οι καθηγητές ανέφεραν ότι μέσα από τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στις τάξεις τους, αύξησαν τη χρήση των ΤΠΕ και βοήθησαν τους μαθητές τους να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων οι μαθητές και οι καθηγητές αλληλεπιδρούσαν μέσω της πλατφόρμας και αύξησαν την επικοινωνία τους μέσα και έξω από το σχολείο, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα σε ώρες εκτός σχολείου. Νέα ώθηση στη χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση / Συχνότητα χρήσης Οι εκπαιδευτικοί στις συνεδρίες των ομάδων εστίασης αναφέρθηκαν γενικότερα στην επίδραση που η εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων είχε στη διδασκαλία τους. Ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός σημείωσε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων έδωσε μια νέα ώθηση στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, ενώ ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός θεώρησε ότι η εφαρμογή του EUFolio καταστεί ευκολότερο να ενσωματώσουν τη χρήση των ΤΠΕ στα μαθήματά τους, αντί να βλέπουν τις ΤΠΕ ως ξεχωριστό στοιχείο της διδασκαλίας και της μάθησης. Η χρήση της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων οδήγησε επίσης σε αυξημένο ενδιαφέρον για τη γενική χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για τη διευκόλυνση της μάθησης. Δύο καθηγητές αναφέρθηκαν στην ευκολία της ενσωμάτωσης εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία τους, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων ως μέσον για αυτό. Μία καθηγήτρια σημείωσε στην απάντηση της στο ερωτηματολόγιο ότι «Το έργο έδωσε στους μαθητές και στον καθηγητή την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση. Άνοιξε τις πιθανότητες για τη χρήση των ΤΠΕ πιο συχνά ως μια μεθοδολογία διδασκαλίας. Ενασχολείσαι τους μαθητές, ήταν περισσότερο ευχαριστημένοι χρησιμοποιώντας αυτό το μέσον μάθησης παρά το παραδοσιακό ομιλία και κιμωλία'.» Συνεντεύξεις με μαθητές αποκάλυψαν ότι προτίμησαν την παρουσίαση του έργου τους σε ψηφιακή μορφή και ότι, ως εκ τούτου, ήταν περισσότερα ενεργοί και συμμετείχαν καλύτερα μέσα στην τάξη. Ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός σχολιάζοντας τις εργασίες κατάρτισης και αναδιατύπωσης των δυνατοτήτων της πλατφόρμας είπε ότι έκανε τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη για τους μαθητές. Η Ισπανία ανέφερε ότι η χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων έκανε κάποιους εκπαιδευτικούς να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ και να εξετάσουν νέες προσεγγίσεις που εισάγουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στα σχολεία, αλλά δεν προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία. Επικοινωνία / αλληλεπίδραση από συμμαθητές / συνεργασία Οι περισσότεροι Κύπριοι εκπαιδευτικοί ήθελαν να αναπτύξουν τη συνεργασία και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών τους κατά τη διάρκεια της Φάσης Α. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποίησαν Ομάδες τάξης στο Mahara, προκειμένου να οργανώσουν τα μαθήματά τους και να δημιουργήσουν σελίδες με τις οδηγίες και άλλο υλικό που σχετίζεται με τις εφαρμογές τους καθώς επίσης και για μικρές ομάδες για τις ομαδικές εργασίες των μαθητών τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια της Α Φάσης, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές χρησιμοποίησαν τους χώρους συζητήσεων στις ομάδες του Mahara. Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητών αλλά και των μαθητών ήταν κάτι που οι περισσότεροι καθηγητές παρατήρησαν ως ένα θετικό αποτέλεσμα από τις πιλοτικές εφαρμογές τους. Συγκεκριμένα, ένας Κύπριος καθηγητής δήλωσε ότι «Βοηθά (το Mahara / ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων), παρακινεί τους Σελίδα 12 από 25

13 μαθητές οι οποίοι δεν είναι τόσο επικοινωνιακοί μέσα στην τάξη, να επικοινωνούν. Υπάρχουν μαθητές που είναι ντροπαλοί ή μαθητές που αισθάνονται πιο άνετα να μιλούν στην πλατφόρμα σε σχέση με την τάξη». Ακόμη ένας Κύπριος καθηγητής πρόσθεσε ότι «αυτό το είδος της επικοινωνίας δεν μπορεί να γίνει σε μια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας». Επιπλέον, ένας άλλος Κύπριος καθηγητής ανάφερε ότι οι μαθητές αναγνώριζαν ότι ήταν υπεύθυνοι για ό, τι έγραφαν στην πλατφόρμα και ένας άλλος Κύπριος καθηγητής υπογράμμισε τη σημασία της ύπαρξης ενός χώρου όπου οι μαθητές θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον καθηγητή τους οποιαδήποτε ώρα. Πρότεινε, επίσης, ότι η δυνατότητα συνομιλίας σε μια μελλοντική πλατφόρμα θα ήταν προτιμότερο, προκειμένου να ενισχυθεί η επικοινωνία των μαθητών. Η επικοινωνία μεταξύ συμμαθητών και μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών ήταν κάτι που υπογραμμίστηκε και από τους Ιρλανδούς καθηγητές. Άμεση πρόσβαση και βιωσιμότητα Οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση οι μαθητές τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μέσω της χρήσης της πλατφόρμας. Μία Κύπρια καθηγήτρια ανέφερε ότι ακόμα και μετά την πιλοτική εφαρμογή της Α Φάσης, οι μαθητές της μπορούσαν να έχουν επαφή με ερωτήσεις σχετικά με τις τελικές εξετάσεις τους και ότι θα μπορούσε να τους δώσει άμεση ανατροφοδότηση. Κατά τη διάρκεια των εφαρμογών και των δύο φάσεων, οι Κύπριοι καθηγητές τόνισαν τα πλεονεκτήματα του να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους μαθητές τους και την παρακολούθηση της διαδικασίας των δραστηριοτήτων τους, όποτε χρειάζεται. Ωστόσο, ένας αριθμός εκπαιδευτικών εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τη βιωσιμότητα των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων των μαθητών τους καθώς το έργο τους ήταν αποθηκευμένο σε μια πλατφόρμα που δεν εγγυάται ότι αυτό θα είναι διαθέσιμο για μια ζωή. Φαίνεται ότι για τους Κύπριους εκπαιδευτικούς, η διατήρηση ενός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κάτι σημαντικό και πρότειναν ότι πρέπει να γίνει μια μακροοικονομική προοπτική πολιτικών για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια κουλτούρα μέσα στα σχολεία και να παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να ξεκινήσουν τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων τους από τα πρώτα χρόνια και να συνεχίσουν την δημιουργία ακόμη και αφού τελειώσουν το σχολείο. Ευκαιρίες για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και καινοτόμα προϊόντα Οι Σλοβένοι καθηγητές, αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των εφαρμογών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων καθώς οι δραστηριότητες των μαθητών κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων τους χρειάστηκαν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, προκειμένου να διαχειρίζονται τις εργασίες τους στην πλατφόρμα που χρησιμοποιούσαν. Κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης της Β Φάσης, ένας Κύπριος καθηγητής δήλωσε ότι «οι μαθητές ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ, επειδή δημιούργησαν μια σελίδα (στο Mahara) για τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων τους». Λιθουανοί καθηγητές αναφέρθηκαν στους μαθητές να δημιουργούν «καινοτόμα προϊόντα με τη χρήση των ΤΠΕ» για να περιγράψουν την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων των μαθητών τους Ποιες σημαντικές αποφάσεις και δραστηριότητες εφαρμογής (σχέδια δράσης) απαιτούνται για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στις χώρες; Οι ακόλουθες συστάσεις για σημαντικές αποφάσεις πολιτικής δηλώθηκαν από τους καθηγητές και διευθυντές σχολείων κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στις ομάδες εστίασης και στα αργότερα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών. Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν αρκετές προτάσεις για να εξασφαλιστούν η επιτυχής μελλοντικές εφαρμογές, με βάση τις εμπειρίες τους μέσω εφαρμογών στην τάξη τους. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων υποδομών στο σχολείο και τη διασφάλιση της εκτός σχολείου πρόσβαση των μαθητών, ώστε να αναπτύξουν τους φακέλους επιτευγμάτων τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν ότι η διάρκεια των εφαρμογών των Σελίδα 13 από 25

14 ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων θα πρέπει να είναι περισσότερη και κάποιοι από αυτούς πρότειναν την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η εξασφάλιση της κατάλληλης προετοιμασίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών μέσα από την πρακτική κατάρτιση πριν τις εφαρμογές και η παιδαγωγική και τεχνολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εφαρμογών ήταν κάτι που οι εκπαιδευτικοί όλων των χωρών, τόνισαν. Κάποιοι εκπαιδευτικοί τόνισαν επίσης την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι μελλοντικές εφαρμογές και κάποιοι άλλοι δήλωσαν ότι η αίσθηση του ανήκω σε μια κοινότητα στα σχολεία τους ήταν σημαντικό για αυτούς, καθώς θα μπορούσαν να συζητήσουν τις εφαρμογές τους με τους συμμαθητές του. Για το λόγο αυτό, υπήρχαν καθηγητές που πρότειναν την επέκταση των εφαρμογών αποφασίζοντας σε μια κοινή πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί στη χώρα και να ενημερώσουν και να πείσουν άλλους εκπαιδευτικούς με τεκμηριωμένη έρευνα. Υποδομές Όλες οι εκθέσεις των χωρών τόνισαν τη σημασία της κατάλληλης υποδομής και γρήγορης σύνδεσης στο διαδίκτυο στο σχολείο καθώς και την πρόσβαση σε υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο για τους μαθητές, εκτός σχολείου. Για παράδειγμα, η Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη για βελτίωση των υποδομών για την υποστήριξη της υλοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Υποδομή εννοείτε σε ευρυζωνική ταχύτητα, ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, σύγχρονο υλικό και γενική πρόσβαση στις ΤΠΕ. Ένας Ιρλανδός καθηγητής είπε ότι «οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις δικές τους συσκευές» για την εφαρμογή να είναι επιτυχής, η οποία υποστηρίζεται από έναν Ιρλανδό καθηγητή ο οποίος είπε ότι «το να έχουν τις δικές τους συσκευές θα βοηθήσει σίγουρα στην πραγματοποίηση του έργου». Ένας άλλος Ιρλανδός καθηγητής είπε ότι «η υποδομή σε όλα τα σχολεία θα πρέπει να βελτιωθεί για να έχει επιτυχία», το οποίο ήταν κάτι που οι περισσότεροι Κύπριοι καθηγητές μοιράστηκαν με την ομάδα του EUFolio κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης. Συγκεκριμένα, το 84,2% των καθηγητών (και στις δύο φάσεις) δήλωσαν ότι η υποδομή του σχολείου τους περιορίζεται στις υλοποιήσεις τους. Όπως πρότειναν, προκειμένου μελλοντικές εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στην τάξη να είναι επιτυχής, απαιτείται η κατάλληλη υποδομή. Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί, συγκεκριμένα ζήτησαν ενημερωμένα εργαστήρια υπολογιστών, πρόσβαση στο διαδίκτυο (ενσύρματη και ασύρματη) σε όλους τους χώρους του σχολείου και φορητούς υπολογιστές ή ατομικές συσκευές για κάθε μαθητή για να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων του/της. Αρκετοί Ιρλανδοί μαθητές, δήλωσαν ότι «θα λειτουργούσε καλύτερα αν το διαδίκτυο ήταν πιο γρήγορο». Αυτό επιβεβαιώθηκε από παρατηρήσεις ενός Ιρλανδού καθηγητή ο οποίος σημείωσε ότι πήρε «σημαντικό χρόνο από το χρόνο του μαθήματος να μετακινηθούν στην αίθουσα των υπολογιστών, να συνδεθούν και να αρχίσουν την άσκηση. Επίσης, παρατηρήθηκαν ορισμένα ζητήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, πράγμα που σήμαινε ότι οι μαθητές έπρεπε να συνεργαστούν για να κάνουν την άσκηση τους». Οι Ιρλανδοί διευθυντές των σχολείων μοιράστηκαν επίσης τις ανησυχίες των υποδομών. 60% των Ιρλανδών εκπαιδευτικών στα ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών συμφώνησαν ότι «απαιτούνται να γίνουν ριζικές αλλαγές στα σχολεία για τις ΤΠΕ για να πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως». Ομοίως, οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών είναι απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή. Ένας Ιρλανδός καθηγητής παρατήρησε ότι «μια άριστη υποδομή για να εξασφαλιστεί την πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων δεν αποτελεί εμπόδιο, είναι επιτακτική ανάγκη». Οι υποδομές διέφεραν σημαντικά στο σύνολο του δείγματος των σχολείων που συμμετείχαν στην πιλοτική της Ιρλανδίας, από σχολεία που χρησιμοποιούσαν ένας μαθητής προς μία συσκευή σε σχολεία που είχαν μόνο σποραδική πρόσβαση σε αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα στο σχολείο. Αυτό επηρέασε επίσης την ορμή της εφαρμογής για τους Ιρλανδούς εκπαιδευτικούς. Σε ορισμένα κέντρα, η ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο ήταν ένα θέμα. Το αρχικό στήσιμο της πλατφόρμας ήταν επίπονη και περίπλοκη για έναν αριθμό σχολείων. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την έρευνα της Λιθουανίας, για την επιτυχή εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα σχολεία η γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και η καλή ποιότητα των εργαλείων (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές) ήταν απαραίτητη. Σκέψεις σχετικά με την κατάλληλη υποδομή των σχολείων, μαζί με την Σελίδα 14 από 25

15 εκτίμηση του εξοπλισμού που διατίθεται ή που ανήκουν στον κάθε μαθητή είναι κάτι που προτείνει επίσης και η Σλοβενία. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις συσκευές όσο και τα δίκτυα. Διάρκεια της ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων και επαρκής χρόνος για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Οι πιλοτικές εφαρμογές όλων των πιλοτικών χωρών μέσα στην τάξη άρχισαν τον Φεβρουάριο / Μάρτιο του 2014, εκτός από τη Σλοβενία που ξεκίνησε τις υλοποιήσεις νωρίτερα, το Σεπτέμβριο / Οκτώβριο του Οι Κύπριοι καθηγητές ανέφεραν ότι η χρονική στιγμή της εφαρμογής της Α Φάσης δεν ήταν η καλύτερη, δεδομένου ότι ήταν προς το τέλος της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές επικεντρώνονταν στις τελικές εξετάσεις τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί των οποίων τα μαθήματα ήταν μέρος του πυρήνα εξέτασης ήταν ανήσυχοι σχετικά με την παράδοση όλου του περιεχομένου της διδακτέας ύλης. Συγκεκριμένα, ένας Κύπριος καθηγητής είπε ότι «Χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο για να την εφαρμογή. Επειδή ξεκινήσαμε τα σεμινάρια κατάρτισης το Δεκέμβριο (ακόμη ένας Κύπριος καθηγητής είπε: Ναι, ξεκινήσαμε αργά) ίσως θα ήταν καλύτερα να ξεκινούσαμε νωρίτερα». Επίσης, ένας αριθμός Ιρλανδών εκπαιδευτικών ένιωσαν ότι το χρονικό διάστημα που επιτράπηκε για την πιλοτική εφαρμογή θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, καθώς πήρε χρόνο για να μπουν στο πρόγραμμα και να πάρουν τα οφέλη από αυτό. Ένας Ιρλανδός καθηγητής έμεινε έκπληκτος από την περίοδο χρόνου που χρειάστηκαν οι μαθητές να συνηθίσουν στις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων και «έπρεπε να ξοδεύουν χρόνο για την δημιουργία τους». Οι διευθυντές εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τις δεξιότητες ΤΠΕ των μαθητών. Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, οραματίστηκαν τις μελλοντικές εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σε μακροπρόθεσμη βάση. Ένας αριθμός εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν ότι οι μαθητές πρέπει να αρχίσουν να αναπτύσσουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους ακόμα και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από τη στιγμή που θα είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι ήδη εξοικειωμένοι με την επιλεγμένη πλατφόρμα και κάποιες βασικές γνώσεις και καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Ένα έτος εφαρμογής δεν ήταν αρκετό όπως δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί. Αυτό ήταν κάτι που επίσης πρότειναν και οι Σλοβένοι εκπαιδευτικοί: Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σταδιακή και θα πρέπει να ξεκινήσει από νωρίς με τους μικρότερους μαθητές και αυτό θα απαιτούσε την τροποποίηση των υφιστάμενων πλατφόρμων του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των μικρότερων παιδιών. Ίσως χρειάζεται μια θεώρηση για να αρχίσει η εφαρμογή προσέγγισης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα πρώτα χρόνια. Παιδαγωγική κατάρτιση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών Συνολικά, οι καθηγητές εφαρμογής του EUFolio ήταν ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο, τη διάρκεια και το σχεδιασμό των εργαστηρίων κατάρτισης. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι καθηγητές ήταν ικανοποιημένοι με την παιδαγωγική υποστήριξη που έλαβαν από τις ομάδες του EUFolio και λιγότερο ικανοποιημένοι με την πλατφόρμα και την τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εφαρμογών. Συγκεκριμένα, ένας Κύπριος καθηγητής δήλωσε ότι ο σχεδιασμός της κατάρτισης «ήταν εξαιρετικός» και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ή συμφώνησαν απόλυτα ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο, την οργάνωση και δεδομένο υλικό (Σχήμα 2, το ΜΕΤΑ-ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών της Α Φάσης). Η βιωματική φύση του σχεδιασμού της κατάρτισης η οποία περιελάμβανε τη διαδικασία εφαρμογής στην εκπαιδευτική διαδικασία βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν την προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, όπως ένας Κύπριος καθηγητής διαπίστωσε ότι «την κατάλαβα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, στο τελικό στάδιο. Δεν κατάλαβα την προσέγγιση στο θεωρητικό μέρος για να είμαι ειλικρινής». Σελίδα 15 από 25

16 Σχήμα 2: Η ικανοποίηση των Κύπριων Εκπαιδευτικών με το περιεχόμενο της κατάρτισης, υποστήριξης και της πλατφόρμας (Ερωτηματολόγια μετά την επιμόρφωση- Α Φάσης) Οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί και στις δύο ομάδες εστίασης και στα ερωτηματολόγια ήταν ικανοποιημένοι με την παιδαγωγική υποστήριξη που έλαβαν στο έργο (το 93% ήταν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι). Η Ισπανική έκθεση έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συνέχισαν να συμμετέχουν στη Β Φάση ήταν πιο επιδέξιοι και δήλωσαν ότι αισθάνονταν περισσότερο εξοικειωμένοι. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εκπαιδευτικού εργαστηρίου, οι Ισπανοί καθηγητές είπαν ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Μερικοί Ιρλανδοί καθηγητές παρατήρησαν επίσης ότι ο πιλοτικό ήταν ευκολότερο στη δεύτερη φάση, καθώς είχαν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται. Οι Σλοβένοι καθηγητές με έως και 10 χρόνια εμπειρία, ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εκπαιδεύτηκαν και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας, όπως αναφέρεται στην έκθεση αξιολόγησης της Σλοβενίας. Συνολικά, οι Σλοβένοι καθηγητές εξέφρασαν καλά επίπεδα ικανοποίησης για το περιεχόμενο των εργαστηρίων, την οργάνωση, την υποστήριξη υλικού, την τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη και την πλατφόρμα, αλλά ήταν πιο θετικοί για την παιδαγωγική υποστήριξη που έλαβαν εντός της χώρας. Οι Λιθουανοί εκπαιδευτικοί έμειναν ικανοποιημένοι με το υποστηρικτικό υλικό και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αλλά ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι, παρ όλα αυτά θετικά ικανοποιημένοι, με την παιδαγωγική και τεχνική υποστήριξη που έλαβαν από την χώρα τους. Τεχνολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και πρακτική κατάρτιση Όλες οι πιλοτικές χώρες ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερο πρακτική κατάρτιση στην πλατφόρμα και πιο τεχνολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εφαρμογών. Για παράδειγμα, η Λιθουανοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι χρειάστηκαν περισσότερη πρακτική εκπαίδευση για να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα του Mahara που χρησιμοποιούσαν και ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο για να δοκιμάσουν το Office 365, διότι δεν εισήχθη στο σχέδιο από την αρχή. Παρ όλα αυτά υπήρχαν Κύπριοι εκπαιδευτικοί που ανέφεραν ότι ξόδεψαν χρόνο για να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα, ένας αριθμός εκπαιδευτικών πρότεινε ότι ήταν απαραίτητη η παροχή περισσότερων πρακτικών εργαστηρίων και η εκπαίδευση, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν συγκεκριμένα παραδείγματα των προηγούμενων εφαρμογών, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων που τους Σελίδα 16 από 25

17 ζητήθηκε να εφαρμόσουν. Το ΠΙΚ παρείχε παραδείγματα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων που δεν εφαρμόστηκαν σε τάξη, με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τα τρία επίπεδα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων (αποθήκη, χώρος εργασίας, βιτρίνα), αλλά οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν πραγματικές υλοποιήσεις σε τάξη. Οι Ιρλανδοί πιλοτικοί καθηγητές ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι με την τεχνολογική υποστήριξη, με το 73% να βαθμολογείτε ότι ήταν ικανοποιημένοι ή κάπως δυσαρεστημένοι. Η ανάγκη για περισσότερη διαδικτυακή υποστήριξη τονίστηκε επίσης με το 74% των εκπαιδευτικών ικανοποιημένοι ή κάπως δυσαρεστημένοι. Αυτό ήταν επίσης εμφανής στην ανάλυση των δεδομένων της ομάδας εστίασης, με έναν Ιρλανδό εκπαιδευτικό να εκφράζει την ανάγκη για ένα «κοινόχρηστο χώρο για τη συνεργασία και τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων, και ίσως ακόμη και την κοινή χρήση των πηγών». Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός δήλωσε ότι «η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του καθηγητή είναι το κλειδί της επιτυχούς εφαρμογής», ενώ ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός δήλωσε ότι «απαιτείται η αυστηρή και συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη με συνεχή ανατροφοδότηση και ενθάρρυνση. Η ανάγκη για διαφοροποιημένες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης τονίστηκε επίσης, με έναν Ιρλανδό καθηγητή να δηλώνει ότι αυτό θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να μάθουν με ένα κατάλληλο ρυθμό». Ένας άλλος Ιρλανδός καθηγητής είπε ότι η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη ήταν «απαραίτητη στην αρχή και ότι αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω στο σχολείο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης». Επιπλέον, η Ισπανία ανέφερε ότι υπήρχαν καθηγητές που χρειάστηκαν περισσότερη πρακτική κατάρτιση και τεχνολογική υποστήριξη, δεδομένου ότι δεν ήταν τόσο εξοικειωμένοι και ειδικοί στη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη. Ένας Ιρλανδός καθηγητής αισθάνθηκε επίσης ότι η επιτυχία του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων «εξαρτάται από τον ίδιο τον καθηγητή και το πόσο άνετος είναι με την τεχνολογία και την αξιολόγηση για τη μάθηση». Ένταξη του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη διδακτέα ύλη και η χρήση μιας κοινής πλατφόρμας Η Ισπανική έκθεση προτείνει ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων χρειάζεται να περιλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη από τις αρχές, όπως τις βασικές ικανότητες, καθώς αυτό θα βοηθήσει όλους τους εκπαιδευτικούς να τον εισαγάγουν στην τάξη. Για να γίνει αυτό οι αρχές πρέπει να παρέχουν την πλατφόρμα για όλα τα σχολεία και να παρέχουν επίσης την κατάλληλη εκπαίδευση. Ομοίως, οι Κύπριοι καθηγητές αναφέρονται στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν εξαιτίας των τρεχουσών απαιτήσεων του αναλυτικού προγράμματος. Αν και οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς εφαρμογής είχαν την υποστήριξη των αντίστοιχων Επιθεωρητών τους, ώστε να είναι πιο ευέλικτοι όσον αφορά στα χρονικά πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι για μελλοντικές εφαρμογές, αυτό δεν θα συμβεί. Ζήτησαν όπως τα Υπουργεία θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους σχεδιαστές των αναλυτικών προγραμμάτων σχετικά με την ένταξη του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων προκειμένου να αναμορφώσουν το αναλυτικό πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν το χρόνο να τον εφαρμόσουν χωρίς να νοιώθουν αγχωμένοι. Συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί ζήτησαν την είσοδο του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ως υποχρεωτικό μέρος του επίσημου αναλυτικού προγράμματος στο επίσημο μάθημα των ΤΠΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι μαθητές έχουν τουλάχιστον λογαριασμό ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων και να εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων τους. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία της επίτευξης συμφωνίας για μια κοινή πλατφόρμα (π.χ. Mahara ή το Office 365) την οποία όλες οι σχολικές μονάδες θα χρησιμοποιούν, και επίσης, ένα κοινό μοντέλο πυρήνα ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων που οι μαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να το αναπτύξουν κατά την πάροδο του χρόνου. Αλλαγή των μεθόδων αξιολόγησης Αν και οι περισσότεροι καθηγητές αναφέρονται στα πλεονεκτήματα της χρήσης της προσέγγισης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων και μιας πλατφόρμας για να παίρνουν αποδείξεις της προόδου και της εργασίας των μαθητών, φαίνεται να υπάρχουν θέματα όσον αφορά την αξιολόγηση αυτών των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων και των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα, των μαθητών. Για παράδειγμα, στην Α Φάση των εφαρμογών στην Κύπρο, ως επί το πλείστον οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες, για την Σελίδα 17 από 25

18 ανάπτυξη των ομαδικών ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων. Μια παρατήρηση που έκαναν οι περισσότεροι Κύπριοι καθηγητές κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης της Α Φάσης, ήταν ότι ήταν ανήσυχοι σχετικά με την αξιοπιστία της εργασίας των μαθητών στους ομαδικούς ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων. Συγκεκριμένα, ένας Κύπριος εκπαιδευτικός ανησυχούσε ότι «Ήταν οι απαντήσεις τους αξιόπιστες; Μήπως ήταν ατομικές ή ομαδικές;» Παρ όλα αυτά άλλοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η συνεργατική εργασία είναι εργασία η οποία πρέπει επίσης να αξιολογηθεί, οι περισσότεροι Κύπριοι καθηγητές συμφώνησαν ότι υπήρχε ανάγκη για την αξιολόγηση των εργασιών κάθε μαθητή μέσω των ξεχωριστών ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων τους. Αυτό ήταν κάτι που είχε ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή της Β Φάσης. Ωστόσο, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που εξέφρασαν την ανάγκη για πιο συγκεκριμένους τρόπους αξιολόγησης της εργασίας των μαθητών στον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων και των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα, σε τέτοιες δραστηριότητες της πλατφόρμας. Ανάπτυξη των κοινοτήτων των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων εντός της σχολικής μονάδας Οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη για μια ομαδική προσέγγιση για την εφαρμογή καθώς ένας καθηγητής σημείωσε ότι «το να υπάρχουν περισσότεροι από ένα δάσκαλο που εργάζονται στο έργο είναι καλύτερο, δεδομένου ότι μπορούν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον». Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός σημείωσε ότι «δεν υπήρχε καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν» και ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός αισθάνθηκε ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών ήταν το κλειδί για την επιτυχία του έργου. Αυτό υποστηρίχθηκε επίσης και από ένα από τα σχολεία της Κύπρου που ξεκίνησε να εφαρμόζει με αρκετούς εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη Φάση Α. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους καθώς θεωρούσαν ότι ανήκαν σε μια ομάδα, εντός των σχολικών μονάδων τους, τα μέλη της οποίας εργάζονταν με έναν κοινό στόχο, όπως μια κοινότητα, να ενσωματώσουν τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων στην τάξη τους. Δήλωσαν ότι τους άρεσε το γεγονός ότι θα μπορούσαν να συζητήσουν θέματα που αντιμετώπιζαν και τις ιδέες εφαρμογής με συναδέλφους εκπαιδευτικούς που είχαν επίσης την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα σχολεία τους. Χάρηκαν την αίσθηση της κοινότητας. Για παράδειγμα, ένα από τα σχολεία εφαρμογής της Κύπρου συμμετείχε στην Α Φάση των εφαρμογών με μια ομάδα 4 εκπαιδευτικών εφαρμογής (και επιπλέον 2 μη εκτελεστικούς καθηγητές), εκ των οποίων 3 απομακρύνθηκαν από τα σχολεία λόγω των πολιτικών του Υπουργείου σχετικά με τις εκπαιδευτικές τοποθετήσεις σε σχολεία και δεν συμμετείχαν στη Φάση Β. Αυτό, στην πραγματικότητα, επηρέασε τον τρόπο που οι εφαρμογές της Φάσης B διεξήχθησαν, επειδή η κοινότητα της Α Φάσης δεν υπήρχε στη Φάση Β. Οι εκπαιδευτικοί του εν λόγω σχολείου και ο διευθυντής εξέφρασαν την απογοήτευσή τους σχετικά με αυτό το θέμα και είναι μια σημαντική απόφαση πολιτικής για να βεβαιωθεί ότι η άποψη της κοινότητας ενός σχολείου παραμένει άθικτη, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτών των υλοποιήσεων. Τέλος, η Σλοβενική έκθεση δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί της Σλοβενίας έπρεπε να το διατυμπανίσουν έτσι ώστε να έχουν την αίσθηση της κοινότητας μέσα στο σχολείο τους και να πείσουν τους άλλους εκπαιδευτικούς να το εφαρμόσουν. Ανάπτυξη της ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σε περισσότερα σχολεία και εκπαιδευτικούς, παρέχοντας πειστικά στοιχεία που βασίζονται σε επιχειρήματα για τα οφέλη από τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων. Οι Κύπριοι καθηγητές θέλουν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία της Κύπρου στο μέλλον, και πρότειναν ότι οι Υπεύθυνοι Χάραξης Πολιτικής όπως προωθήσουν και αναπτύξουν την ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων με την παροχή τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, προκειμένου να πείσουν τους περισσότερους εκπαιδευτικούς να το δοκιμάσουν. Δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια της Α Φάσης ήθελαν συγκεκριμένα παραδείγματα για υπάρχουσες υλοποιήσεις και αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται σε έρευνα που υπογραμμίζει τα οφέλη από τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως τόνισαν, μια τέτοια πρακτική, θα βοηθήσει να πείσει τους εκπαιδευτικούς που είναι απρόθυμοι στη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων. Σελίδα 18 από 25

19 Η Παιδαγωγική και Τεχνολογική Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών ( και Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη) Η επιτυχής εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δύο βασικούς παράγοντες: την κατάρτιση και τις υποδομές. Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν εντατική τεχνική υποστήριξη και το μοντέλο μέντορα που απασχολείται στην πιλοτική εφαρμογή στην Ιρλανδία ήταν επιτυχής όσον αφορά την παροχή συνεχούς υποστήριξης. Τα σχολεία που είχαν πρόσβαση σε ένα συντονιστή των ΤΠΕ που συμμετείχε στο πρόγραμμα ήταν κυρίως περισσότερο επιτυχής από ό, τι εκείνα που δεν είχαν. Για παράδειγμα, στην Κύπρο, υπήρχε ένας καθηγητής ο οποίος δεν είχε καμία υποστήριξη από καθηγητή των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της Α Φάσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα διάφορα θέματα, όπως η έλλειψη τεχνολογικής υποστήριξης, η ανεπαρκής πρόσβαση σε εργαστήρια ΤΠΕ και η εμπόδιση της επιτυχίας της υλοποίησης. Η Τεχνική υποστήριξη στη χρήση της πλατφόρμας πρέπει να συνοδεύεται από τις παιδαγωγικές υποστηρίξεις όπως τα δείγματα σεναρίων μάθησης. Οι Ιρλανδοί καθηγητές ήταν πολύ δραστήριοι στην ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός επεσήμανε ότι «μεγάλη τεχνολογική υποστήριξη που απαιτήθηκε, παραδόθηκε σε μικρές ομάδες για να εξασφαλιστεί η επιτυχία". Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην επιτυχία του Ιρλανδικού μοντέλου μέντορα και το «να έχεις κάποιον να σε υποστηρίξει και να σε ενθαρρύνει ήταν πολύ σημαντικό». Η Ιρλανδική έκθεση δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερες διαδικτυακές υποστηρίξεις. Αυτό ήταν επίσης εμφανής στην ανάλυση των δεδομένων της ομάδας εστίασης, με έναν Ιρλανδό εκπαιδευτικό να εκφράζει την ανάγκη για έναν «κοινόχρηστο χώρο για συνεργασία και συνεργατική επίλυση προβλημάτων, και ίσως ακόμη και την κοινή χρήση των πηγών». Ένας Ιρλανδός καθηγητής δήλωσε ότι «απαιτείται η αυστηρή και συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη με συνεχή ανατροφοδότηση και ενθάρρυνση». Η ανάγκη για διαφοροποιημένο υλικό συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης τονίστηκε επίσης για την Ιρλανδία. Επιπλέον, ένας Ιρλανδός καθηγητής είπε ότι η συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη ήταν «απαραίτητη στην αρχή και ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω στο σχολείο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης». Επιπλέον, η Σλοβενική έκθεση δείχνει ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται στη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων, πρώτα για τον εαυτό τους και στη συνέχεια στη χρήση μέσα στην τάξη. Είναι σημαντικό ότι οι εν λόγω δραστηριότητες χρηματοδοτούνται και οργανώνονται μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Ένας Ιρλανδός καθηγητής σημείωσε την ανάγκη για κάποια μορφή τεχνικής υποστήριξης, ανεξάρτητα από το λογισμικό πακέτο που ένα σχολείο θα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, αυτό πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους δασκάλους / διαχειριστές. Τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα, για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης, καθώς και τεχνική υποστήριξη για το δάσκαλο στην τάξη είναι ένα θεμελιώδες σημείο εκκίνησης κατά την άποψή μου, αν τα σχολεία αποφασίσουν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων Ποιες είναι οι βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται για το σχεδιασμό μοντέλων ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων; Αντλώντας από την εμπειρία τους με την εφαρμογή μοντέλων ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, οι εκπαιδευτικοί έκαναν προτάσεις με έμφαση κυρίως στις απαιτούμενες προδιαγραφές της πλατφόρμας και τις προδιαγραφές των υποδομών τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. Προδιαγραφές Πλατφόρμας, όπως αναφέρονται από τους εκπαιδευτικούς Οι πιλοτικές χώρες που χρησιμοποίησαν κυρίως την πλατφόρμα του Mahara για τις εφαρμογές τους συνολικά, διαπίστωσαν ότι το Mahara δεν ήταν εύκολο να χειριστεί από μερικούς καθηγητές και μαθητές. Η Ιρλανδία ήταν η μόνη περίπτωση που χρησιμοποίησε το Office 365 και στις δύο φάσεις, καθώς το περιβάλλον αυτό δεν εισήχθη προς τις άλλες χώρες κατά τη διάρκεια της Α Φάσης και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν στις εφαρμογές τους από την έναρξη του έργου. Σελίδα 19 από 25

20 Παρόλο που οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ήταν ικανοποιημένοι με την πλατφόρμα του Mahara κατά τη διάρκεια της Α Φάσης, το 18% δήλωσε ότι δεν ήταν ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι και το 9% δεν ήταν ικανοποιημένοι. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τα θέματα με την πλατφόρμα, ήταν όταν οι μαθητές είχαν τη μεταφόρτωση υλικού στην τάξη την ίδια στιγμή. Κατά τη διάρκεια της Α Φάσης, οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί ζήτησαν το Mahara να είναι λειτουργικό σε πολλές συσκευές, εκτός από έναν υπολογιστή καθώς οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τις κινητές τους συσκευές. Τέλος, οι Κύπριοι καθηγητές και μαθητές πρότειναν τη διεπαφή του Mahara να είναι πιο φιλική προς το χρήστη. Συγκεκριμένα, ένας Κύπριος καθηγητής αναφέρθηκε σε θέματα που αντιμετώπιζαν στο ανέβασμα μεγάλων αρχείων και πρότεινε μια πιο αποθήκευση αρχείων όπως το Dropbox'- στο μέλλον. Ομοίως, η Λιθουανοί καθηγητές ανέφεραν ότι πλατφόρμα του Mahara δεν ήταν αρκετά φιλική προς το χρήστη και δεν επέτρεπε την αποστολή μεγάλων αρχείων. Επιπλέον, το 24,5% των Σλοβένων εκπαιδευτικών εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με την πλατφόρμα Mahara και ανέφεραν ότι η χρηστικότητα της πλατφόρμας Mahara θα πρέπει να είναι ύψιστης σημασίας και ότι η περαιτέρω σκέψη και ανάπτυξη θα πρέπει να επενδυθεί στην ικανοποίηση των χρηστών. Επιπλέον, οι Σλοβένοι εκπαιδευτικοί μοιράζονται ότι το Mahara ήταν πολύ δύσκολο (ίσως πάρα πολύ δύσκολο) για τους αρχάριους και ότι οι τεχνικές πτυχές της πλατφόρμας που χρησιμοποιούνται εκπροσωπούσαν αρκετά ένα βάρος και στους Σλοβένους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Ωστόσο, οι Ιρλανδοί εκπαιδευτικοί, η πλειοψηφία των οποίων χρησιμοποίησε το Office 365 ως πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, φάνηκαν να είναι ικανοποιημένοι με τη λειτουργία της αποθήκευσης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Ειδικότερα, ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός αναφέρθηκε σε αυτό ως να είναι ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό περιβάλλον, ενώ ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός διαπίστωσε ότι ήταν χρήσιμο να υπάρχει η εργασία σε ένα χώρο και ως εκ τούτου είναι χρήσιμη για τη διαχείριση του περιεχομένου. Ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο τονίστηκε ήταν η δυνατότητα να αποθηκεύεται η εργασία σε διαφορετικές μορφές αρχείων, όπως τονίζεται από τους Ιρλανδούς εκπαιδευτικούς, αναφερόμενος στις δυνατότητες των πολυμέσων της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στο έργο που συμμετείχε στον καθορισμό της σελίδας της τάξης. Ένιωσε ότι «θα ήταν πολύ επωφελής για τα σχολεία, εάν η σχολική ιστοσελίδα είχε δημιουργηθεί από πριν (ιδανικά χωρίς κόστος, αλλά ενδεχομένως με μια μικρή χρέωση). Αυτό θα σήμαινε ότι η δημιουργία της σελίδας της τάξης θα ήταν απλά ένα πάτημα ενός κουμπιού. Ξεκινώντας από το μηδέν μπορεί να είναι πολύ εκφοβιστικό ακόμη και για τον πιο ικανό εκπαιδευτικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». Όσον αφορά την ίδια την πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός σκιαγράφησε το όραμά του για τέσσερις ξεχωριστές περιοχές: τμήμα Δασκάλου (μόνο για ανάγνωση) όπου το περιεχόμενο μοιράζεται με τους μαθητές χώρο συνεργασίας (όπου όλοι οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν χώρους για να εργαστούν για κοινές εργασίες) τμήμα Μαθητή (συγγραφής) όπου η μαθητική εργασία ολοκληρώνεται, και ένα τμήμα Αξιολόγησης όπου αποθηκεύεται η αξιολόγηση των μαθητών και η ανατροφοδότηση. Ένας άλλος Ιρλανδός εκπαιδευτικός θεώρησε ότι αυτό το τμήμα αξιολόγησης θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα για τους μαθητές να ανταποκριθούν σε ανατροφοδότηση και να ρωτήσουν περαιτέρω ερωτήσεις. Επιπλέον, οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ένας ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων θα πρέπει να έχουν ένα χώρο αποθήκευσης υψηλής χωρητικότητας για να είναι οι μαθητές σε θέση να αποθηκεύουν την εργασία τους, αλλά και λειτουργίες που θα επιτρέπουν στους καθηγητές και μαθητές να επικοινωνούν εύκολα και να μοιράζονται τα επιτεύγματά τους. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εφαρμογών στην Κύπρο ήταν το Mahara και παρόλο που οι περισσότεροι καθηγητές ήταν ικανοποιημένοι με τις λειτουργίες της πλατφόρμας, οι Κύπριοι καθηγητές είπαν ότι «θα μπορούσε να είναι πιο φιλική προς το χρήστη» και «πιο ελκυστική» στους μαθητές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι μαθητές προτίμησαν να επικοινωνήσουν μέσα του Facebook ή με γιατί ήταν ευκολότερο. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των εφαρμογών στην Α Φάση, οι εκπαιδευτικοί χρειάστηκε να στείλουν πολλά μηνύματα προς τους μαθητές τους, αλλά μπορούσαν να το κάνουν αυτό μόνο μέσω της χρήσης της Ομάδας. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί, δήλωσαν ότι ίσως μια λειτουργία Συνομιλίας θα μπορούσε να βοηθήσει τους ίδιους και τους μαθητές τους να αναπτύξουν Σελίδα 20 από 25

21 τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους. Επίσης, ανέφεραν ότι ένα μοντέλο ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων θα πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να σχεδιάσουν την εργασία τους, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να στοχαστούν το έργο τους και αργότερα να μοιραστούν την εργασία τους με τους άλλους. Επιπλέον, αξιολόγησαν ότι η χρήση των ανακλαστικών ημερολογίων και επίσης του κύκλου Η Μάθηση μου που χρησιμοποιήθηκε στη Β Φάση ήταν κάτι που τους βοήθησε να προωθήσουν την αυτορρύθμιση των μαθητών τους. Ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός, ο οποίος χρησιμοποίησε το Office 365, είπε ότι «χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης των φακέλων επιτευγμάτων είναι η δυνατότητα αύξησης της ποιότητας αξιολόγησης / ανατροφοδότησης. Η Αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας το OneNote, μπορεί να γίνει πιο ορατή στους μαθητές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της επισήμανσης. Περισσότερο ακουστική χρησιμοποιώντας και το μικρόφωνο στην επιτραπέζια έκδοση και φυσικά πιο μόνιμη λόγω της ψηφιακής φύσης της». Αυτός ο καθηγητής, επίσης, έφτιαξε ένα μοντέλο καλής ανατροφοδότησης προτού επιτρέψει στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων για να τους σχολήσει στην ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές «Συζήτησα και τόνισα τα χαρακτηριστικά της ποιότητας στις πρώτες εβδομάδες του έτους και καθώς περνούσε το τρίμηνο οι μαθητές έγιναν πιο άνετοι στην αξιολόγηση της εργασίας τους και των άλλων μαθητών με αυτά τα κριτήρια». Επιπλέον, οι Ισπανοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενήσει κάθε είδους αρχεία και δεν θεώρησαν τους εξωτερικούς συνδέσμους στο να δημοσιεύσουν υλικά ως θετικό σημείο. Η Λιθουανία ανέφερε ότι οι μαθητές αντιμετώπιζαν προβλήματα κατά τη μεταφόρτωση βίντεο στο Mahara, κάτι που ήταν επίσης εμφανής στις εφαρμογές στην Ισπανία και την Κύπρο. Οι Λιθουανοί μαθητές που χρησιμοποίησαν το Microsoft Office 365 δήλωσαν ότι το αισθάνθηκαν περισσότερο φιλικό προς το χρήστη παρά το Mahara, αλλά ανέφεραν προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Προδιαγραφές υποδομών και η πρόσβαση των μαθητών Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία της ύπαρξης επαρκούς υποδομής για την εφαρμογή μοντέλων ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην έλλειψη υποδομών, την περιορισμένη πρόσβαση σε εργαστήριο υπολογιστών, την περιορισμένη διαθεσιμότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο, τόσο μέσα στο σχολείο όσο και στα σπίτια των μαθητών, ως βασικά εμπόδια κατά τη διάρκεια των εφαρμογών τους. Ομοίως, ένας Ιρλανδός εκπαιδευτικός αισθάνθηκε ότι «Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που θα βρήκα στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος EUfolio ήταν η αρκετή πρόσβαση στο υλικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Έπρεπε να πάμε στην τάξη των υπολογιστών, να συνδεθούν στο προφίλ τους στον υπολογιστή, να συνδεθούν στην σελίδα του SharePoint και έπειτα να μπορέσει να ξεκινήσει το μάθημα. Μια παρόμοια διαδικασία απαιτείται προς το τέλος του μαθήματος. Αν οι μαθητές είχαν τη δική τους συσκευή ανά πάσα στιγμή σε όλες τις τάξεις αυτά τα θέματα πρόσβασης προφανώς να εξαφανίζονταν». Η πρόσβαση από το σπίτι επισημαίνεται επίσης ως σημαντική. Οι Κύπριοι καθηγητές ήταν, επίσης, ανήσυχοι στο να μην συμπεριλαμβάνουν μαθητές οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα εκτός σχολείου, είτε λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στο διαδίκτυο ή εξαιτίας της περιορισμένης πρόσβασης σε υπολογιστή. Αυτό αναφέρθηκε επίσης από την Ιρλανδία, καθώς ένας ιρλανδός καθηγητής εξήγησε ότι «Κάποιοι άλλοι μαθητές δεν είχαν πρόσβαση στο σπίτι. Παρόλο που ήταν πολλοί στη μειοψηφία, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξετάσουν και να το σεβαστούν, προσαρμόζοντας εργασίες για όλη την τάξη. Οι μαθητές στο σύνολό τους φάνηκαν να τους αρέσει να δουλεύουν από το σπίτι. Ο μόνιμος χαρακτήρας μιας εργασίας να είναι στο φάκελο επιτευγμάτων τους ήταν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για αυτούς». Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι διαλειτουργική, ακόμη και σε μία φορητή συσκευή, όπως ένα κινητό τηλέφωνο που σχεδόν όλοι οι μαθητές έχουν μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Α Φάσης, το Mahara είχε κάποια προβλήματα όταν χρησιμοποιείτο σε μια κινητή συσκευή. Σελίδα 21 από 25

22 4. Συμπεράσματα Το μοντέλο ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, όπως υιοθετήθηκε από τις πιλοτικές εφαρμογές του EUFolio, όπου η μάθηση προσεγγίστηκε τόσο ως μια διαδικασία όσο και ως ένα προϊόν, παρείχε σαφείς ενδείξεις σχετικά με τα οφέλη της διδασκαλίας και της μάθησης. Φαίνεται ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ως διαδικασία μάθησης πρόσφερε στους καθηγητές και τους μαθητές ευκαιρίες να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους τους. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετές προκλήσεις που επηρέασαν σημαντικά τις εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα: Η επιτυχής εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επαγγελματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Φαίνεται ότι είναι σημαντική για τους εκπαιδευτικούς που τον εφαρμόζουν, να έχουν επαρκή παιδαγωγική και τεχνολογική υποστήριξη από πριν (εκπαιδεύσεις, εργαστήρια), κατά τη διάρκεια (εκπαιδευτή, μέντορα, συνεργάτες) και μετά τις εφαρμογές (κοινότητες, πολιτική). Η τεχνική υποστήριξη στη χρήση της πλατφόρμας πρέπει να συνοδεύεται από παιδαγωγική υποστήριξη και περιεχόμενο, όπως τα δείγματα σεναρίων μάθησης. Η προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ως ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης, σε αντίθεση με μια ψηφιακή πλατφόρμα και το περιεχόμενό της, ήταν και εξακολουθεί να είναι μια πρόκληση να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικούς (και ακόμη και για την ομάδα του έργου) να υιοθετήσουν. Στα σχολεία και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης επηρέασε επίσης στη ταχύτητα της εφαρμογής για τους εκπαιδευτικούς. Τα κοινά ζητήματα που αντιμετώπιζαν στα σχολεία είχαν να κάνουν με την σύνδεση στο διαδίκτυο και την πρόσβαση στο λειτουργικό εξοπλισμό. Έχοντας μία υποστηρικτική ομάδα διαχείρισης στο σχολείο ήταν επίσης ένας παράγοντας για τις επιτυχής υλοποιήσεις. Πριν να προβούν σε μια εφαρμογή στο σχολείο, συνιστάται να είναι ρεαλιστική στο τι μπορεί το σχολείο να επιτύχει και να αναπτύξει ένα σχέδιο για την εφαρμογή. Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων παρείχε ένα εξαιρετικό μέσον για τη διαμορφωτική αξιολόγηση, υποστηρίζοντας τον αυτοπροβληματισμό του μαθητή και την αξιολόγηση, επιτρέποντας την αξιολόγηση από τους συμμαθητές και την ενίσχυση της ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών με τη δυνατότητα να γίνει πιο επικοινωνιακή. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν μια πιο προσιτή ευκαιρία να αναδιατυπώσουν την εργασία και ως εκ τούτου να γεφυρώσουν τα κενά στη μάθησή τους. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων πρέπει να ενσωματωθούν και να ευθυγραμμιστούν με τη Διδακτέα Ύλη της χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ομαλή ένταξη και λιγότερη ταλαιπωρία. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εθνική ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στην επίσημη εκπαίδευση, υπάρχει η ανάγκη να αποφασιστεί μια κοινή πλατφόρμα που θα χρησιμοποιείται σε όλα τα σχολεία της χώρας. Η διάρκεια και η βιωσιμότητα των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή. Όπως ήταν προφανές στις υλοποιήσεις του EUFolio οι μαθητές πρέπει να έχουν το χρόνο να αναπτύξουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, προτάθηκε ότι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων θα πρέπει να ξεκινήσει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να συνεχίσει να αναπτύσσεται πιο ουσιαστικά στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα των δυνατοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ικανότητα των πολυμέσων ενός ψηφιακού περιβάλλοντος προσφέρει ευκαιρίες σε όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με προφορική μέρος. Η λειτουργία της αποθήκευσης, της πλατφόρμας, επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση της εργασίας κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, η οποία είναι εξαιρετικά επωφελής για τις αξιολογήσεις και ιδίως όταν ένας μαθητής αλλάζει σχολείο. Όπου χρησιμοποιείται σε διαθεματική βάση, ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες για διαθεματική συνεργασία και για τους μαθητές να αναπτύξουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Το ενδεχόμενο βιτρίνα του ηλεκτρονικού φακέλου Σελίδα 22 από 25

23 επιτευγμάτων προσφέρει επίσης ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για τους μαθητές στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και στην ανάπτυξη του βιογραφικού τους σημειώματος. Οι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν το ότι ήταν επιτυχής όσον αφορά την επίτευξη των γνωστικών στόχων και των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα, αν και υπάρχουν λίγα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους. Δεν ήταν σαφές αν υπήρχε σημαντική αλλαγή στον τρόπο που αξιολογούνται οι μαθητές τους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών τους,διευκολύνθηκε από τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, αλλά δεν περιέγραψαν επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο αξιολόγησαν διαμορφωτικά τους μαθητές τους. Υπήρχαν καθηγητές που παραδέχθηκαν ότι χρειάστηκαν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και εκτίμησης των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων των μαθητών τους με ιδιαίτερη δυσκολία στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα των μαθητών τους. Η τελευταία παρατήρηση, ξεκίνησε μια συζήτηση για ένα νέο έργο που θα έχει ως στόχο να προσφέρει αυτό το είδος της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα με τη χρήση των ΤΠΕ, για μελλοντικές εφαρμογές. Σελίδα 23 από 25

24 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων σε τάξη της ΕΕ EACEA/20/2012 Το EUfolio οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων σε τάξη της ΕΕ είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (KA1 - Υλοποίηση των ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης). Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και το EUfolio, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Το περιεχόμενο αυτού του βιβλιαρίου θεωρείται δημόσιο και μπορεί να διανεμηθεί ελεύθερα. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό, παρακαλούμε αναφέρετε το EUfolio ως πηγή, και περιλάβετε την ιστοσελίδα από την οποία ελήφθη το υλικό. Αν αναπαράγετε το κείμενο του βιβλιαρίου, αναφέρετε τους πρωτότυπους συμβάλλοντες συγγραφείς και την οργάνωσή τους. Σελίδα 24 από 25

25 Σελίδα 25 από 25

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας

ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας Ενημερωτικό Δελτίο N 4 Δεκέμβριος 2013 Πέμπτη διακρατική συνάντηση στην Ιταλία Στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2013 η 5η συνάντηση του έργου ETOS πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd (george.milis@eurocyinnovations.com) 2 Η βασική διαδικασία μάθησης 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC ΤΕΥΧΟΣ 3 «Δρόμος για την κοινωνική ενσωμάτωση» Η σύμπραξη ALMA-DC συναντήθηκε στην Δρέσδη της Γερμανίας όπου υλοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2011. 3η Διακρατική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ Τεχνική Διαπραγματεύσεων Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης Θα αναφερθώ σε μια εμπορική διαπραγμάτευση από την εργασιακή μου πείρα. Πρόκειται για μία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Γούλιας Νίκος Σκούρτης Τάσος Πινήτας Γιώργος Λαζαρίδης Λάζαρος Πεχλιβανίδου Κατερίνα Μαρμαροκόπος Γιώργος Σταγκοπούλου Αλεξάνδρα «Μαθαίνοντας Έξω από την Τάξη» Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών Τί είναι η πιλοτική εφαρμογή (ΠΕ); Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) στα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα