ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/203 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμιγή η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάγονται στην κλάση 2711 β) τα φάρμακα των κλάσεων 3003 ή 3004 γ) τους αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες των κλάσεων 3301, 3302 ή Οι όροι «λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών», που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 2710, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών. Οπωσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο του 60 % κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (κεφάλαιο 39). 3. Για τους σκοπούς της κλάσης 2710, θεωρούνται ως «χρησιμοποιημένα λάδια,» τα χρησιμοποιημένα λάδια, απόβλητα που περιέχουν κυρίως λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών (όπως αναφέρονται στη σημείωση 2 του παρόντος κεφαλαίου), αναμεμειγμένα ή μη με νερό. Τα απόβλητα αυτά καλύπτουν κυρίως: α) τα λάδια που είναι ακατάλληλα για την αρχικώς προβλεπόμενη χρήση (π.χ. χρησιμοποιημένα λιπαντικά λάδια, χρησιμοποιημένα υδραυλικά λάδια, χρησιμοποιημένα λάδια για μετασχηματιστές) β) την ιλύ πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ) που προέρχεται από δεξαμενές πετρελαιοειδών, η οποία περιέχει κυρίως λάδια αυτού του τύπου και υψηλή συγκέντρωση προσθετικών (π.χ. χημικά προϊόντα) που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή πρωτογενών προϊόντων γ) τα λάδια που παρουσιάζονται με τη μορφή γαλακτωμάτων σε νερό ή μειγμάτων με νερό, όπως αυτά που προκύπτουν από την υπερχείλιση δεξαμενών, την πλύση δεξαμενών αποθήκευσης ή τη χρησιμοποίηση λαδιών κοπής για δραστηριότητες κατεργασίας. Σημειώσεις διακρίσεων 1. Σύμφωνα με την έννοια ης διάκρισης , θεωρείται ως «ανθρακίτης» ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 14 %. 2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης , θεωρείται ως «ασφαλτούχος λιθάνθρακας» ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβαίνει το 14 % και του οποίου η περιορισμένη θερμαντική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμο. 3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων , , και , θεωρούνται ως «βενζόλιο (βενζένιο)», «τολουόλιο (τολουένιο)», «ξυλόλιο (ξυλένιο)» και «ναφθαλίνη» τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50 % κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο και ναφθαλίνη. 4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης , τα «ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα» είναι αυτά που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90 % ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων της κλάσης 2710, θεωρούνται ως «βιοντίζελ» οι μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων του είδους που χρησιμοποιείται ως καύσιμο, το οποίο προέρχεται από ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια χρησιμοποιημένα ή μη. Συμπληρωματικές σημειώσεις ( 1 ) 1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης , θεωρούνται ως «φαινόλες» τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50 % κατά βάρος φαινόλες. 2. Για την εφαρμογή της κλάσης 2710, θεωρούνται ως: α) «ειδικά αποστάγματα» (διακρίσεις και ) τα ελαφρά λάδια που ορίζονται στο σημείο 4 των σημειώσεων διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου, που δεν περιέχουν αντικροτικά παρασκευάσματα και στα οποία η απόσταση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5 % και 90 %, με τις απώλειες, είναι ίση ή κατώτερη των 60 βαθμών Κελσίου ( 1 ) Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως «μέθοδος» θεωρείται η τελευταία έκδοση των μεθόδων προσδιορισμού που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμής και Υλικών (American Society for Testing and Materials ASTM).

2 L 285/204 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) «ελαφρό πετρέλαιο» (white spirit) (διάκριση ) τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου α) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO γ) «μεσαία λάδια» (διακρίσεις έως ) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90 % στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65 % ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86) δ) «βαριά λάδια» (διακρίσεις έως και έως ) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65 % στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86), ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή ε) «πετρέλαιο εσωτερικής καύσης» (νάφθα - gas oil) (διακρίσεις έως και έως ) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου δ), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85 % ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86) στ) «πετρέλαιο εξωτερικής καύσης» (μαζούτ - fuel oil) (διακρίσεις έως και έως ) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου δ), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου ε), τα οποία παρουσιάζουν, σε αραίωση μέχρι του χρωματισμού C, ιξώδες V: είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θειικές τέφρες είναι κατώτερη του 1 %, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3987, και ο αριθμός σαπωνοποίησης κατώτερος του 4 ( 1 ), σύμφωνα με τη μέθοδο ISO ή ISO , είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3016, είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστάζουν 25 % ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86), ή, στις περιπτώσεις που αποστάζουν λιγότερο του 25 % κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των μείον ( ) 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO Οι ορισμοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2. Πίνακας αντιστοιχίας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / ιξώδες V Χρωματισμός C 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 και πάνω Ιξώδες V I ,4 9 15,1 25,3 42,4 71, II ,1 25,3 42,4 71, Ως «ιξώδες V» θεωρείται το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε 10 6 m 2 s 1, σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO Ως «αραιωμένος χρωματισμός C» θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 2049 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 1500), που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραίωση (διάλυση) μιας ς κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με ξυλόλιο, τολουόλιο, ή άλλο κατάλληλο διαλύτη. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται αμέσως μετά την αραίωση του προϊόντος. Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) των διακρίσεων έως και έως πρέπει να είναι φυσικός. Οι διακρίσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου δ), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί: είτε το ποσοστό τοις εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τοις εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86), είτε το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 3104, είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 2049 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 1500). Τα προϊόντα αυτά υπάγονται στις διακρίσεις έως ή ζ) «περιέχοντα βιοντίζελ» τα προϊόντα της διάκρισης που έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα σε βιοντίζελ, δηλαδή σε μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAMAE) του είδους που χρησιμοποιείται ως καύσιμο, 0,5 % κατ όγκο (προσδιορισμός διά της μεθόδου ΕΝ 14078). 3. Για την εφαρμογή της κλάσης 2712, θεωρείται ως «ακατέργαστη βαζελίνη» (διάκριση ) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4,5, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 2049 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 1500). ( 1 ) Δεν ισχύει για το πετρέλαιο εξωτερικής καύσης των διακρίσεων έως με αριθμό σαπωνοποίησης ανώτερο του 4, που περιέχει μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAMAE).

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/ Για την εφαρμογή των διακρίσεων έως θεωρούνται ως «ακατέργαστα» τα προϊόντα που παρουσιάζουν: α) περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3,5 % κατά βάρος, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των m 2 s 1, σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 3104 ή β) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 2049 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 1500), εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των m 2 s 1, σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO Ως «καθορισμένη κατεργασία», σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 2710, 2711 και 2712, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες: α) η υπό κενό απόσταξη β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης γ) η πυρόλυση δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη ζ) ο πολυμερισμός η) η αλκυλίωση θ) ο ισομερισμός ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων έως , με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος EN ISO 20846, EN ISO ή EN ISO ή EN ISO 24260, EN ISO και EN ISO 8754) ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710 ιβ) ιγ) ιδ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων έως , κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών των διακρίσεων έως , που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατεργασίες η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων έως , με τον όρο ότι αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30 % στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86). Εάν τα προϊόντα αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 30 % ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86), οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποκτιούνταν με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάγονται στις διακρίσεις έως ή έως , υπόκεινται στους δασμούς των διακρίσεων έως , ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή χημικό μετασχηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων έως ιε) η αφαίρεση του λαδιού με κλασματική κρυστάλλωση, αποκλειστικά για τα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση Σε περίπτωση που, για τεχνικούς λόγους, θα χρειαζόταν να προηγηθεί από τις κατεργασίες που προαναφέρθηκαν κάποια άλλη προπαρασκευή, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για τις ποσότητες των προϊόντων εκείνων που έχουν υποστεί πραγματικά τις κατεργασίες που καθορίζονται παραπάνω, για τις οποίες και προορίζονται τα προϊόντα αυτά. Απαλλάσσονται επίσης οι απώλειες που τυχόν έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής. 6. Οι ποσότητες των προϊόντων τα οποία, ενδεχόμενα, αποκτούνται στη διάρκεια ενός χημικού μετασχηματισμού ή στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής, εφόσον αυτή θα χρειαζόταν για τεχνικούς λόγους, και τα οποία ανήκουν στις κλάσεις ή διακρίσεις , , , , 2710, 2711, , , έως και , υπόκεινται στους δασμούς που προβλέπονται για τα προϊόντα «που προορίζονται για άλλες χρήσεις», ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 2710 έως 2712, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή νέο χημικό μετασχηματισμό, το πολύ μέσα σε έξι μήνες και κάτω από όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

4 L 285/206 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από τον λιθάνθρακα: Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι: Ανθρακίτης ατελώς Λιθάνθρακας ασφαλτούχος: Λιθάνθρακας σε σκόνη ατελώς Άλλοι ατελώς Άλλοι λιθάνθρακες... ατελώς Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από τον λιθάνθρακα ατελώς 2702 Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη: Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι ατελώς Λιγνίτες συσσωματωμένοι ατελώς Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων), έστω και συσσωματωμένη... ατελώς Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος: Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα... ατελώς Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιγνίτη ατελώς Άλλα ατελώς Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακες... ατελώς m Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίσσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίσσες που έχουν ανασυσταθεί... ατελώς 2707 Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά: Βενζόλιο (βενζένιο) ( 1 ) Τολουόλιο (τολουένιο) ( 1 ) Ξυλόλιο (ξυλένιο) ( 1 ) Ναφθαλίνη ατελώς Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65 % ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86 3 ( 1 ) Άλλα: Λάδια κρεοζώτου.... 1,7 ( 1 ) «Ατελώς» για διάφορες χρήσεις εκτός της χρήσης του ως καυσίμου εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρα 291 έως 300

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/ Άλλα: Λάδια ακατέργαστα: Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποστάζουν 90 % ή περισσότερο του όγκου τους μέχρι 200 C , Άλλα ατελώς Θειούχες κεφαλές. Ανθρακένιο ατελώς Βασικά προϊόντα , Φαινόλες ,2 Άλλα: Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803 ( 1 )... ατελώς Άλλα , Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες: Πίσσα στερεή ατελώς Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα ατελώς Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο): Αποστάγματα φυσικού αερίου... ατελώς Άλλα ατελώς 2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. Χρησιμοποιημένα λάδια: Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, άλλα από εκείνα που περιέχουν βιοντίζελ και άλλα από τα χρησιμοποιημένα λάδια: Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα: Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία ( 1 )... 4,7 ( 2 ) Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση ( 1 )... 4,7 ( 2 ) ( 3 ) Που προορίζονται για άλλες χρήσεις: Ειδικά αποστάγματα: Ελαφρό πετρέλαιο ,7 ( 1 ) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρα 291 έως 300 ( 2 ) Αυτόνομος δασμός: ατελώς. ( 3 ) Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 6 (ΣΟ).

6 L 285/208 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άλλα ,7 Άλλα: Βενζίνη για κινητήρες: Βενζίνη αεροπλάνων... 4,7 Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο: Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g ανά l: Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) μικρότερο του , l ( 1 ) Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του , l ( 1 ) Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του , l ( 1 ) Που υπερβαίνει τα 0,013 g ανά l: Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) μικρότερο του , l ( 1 ) Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του , l ( 1 ) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης , Άλλα ελαφρά λάδια , Άλλα: Μεσαία λάδια: Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία ( 2 )... 4,7 ( 3 ) Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση ( 2 )... 4,7 ( 3 ) ( 4 ) Που προορίζονται για άλλες χρήσεις: Φωτιστικό πετρέλαιο: Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων ,7 ( 3 ) Άλλα , Άλλα ,7 Βαριά λάδια: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil): Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία ( 2 )... 3,5 ( 3 ) Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση ( 2 )... 3,5 ( 3 ) ( 4 ) ( 1 ) Μετρήθηκαν σε θερμοκρασία 15 C. ( 2 ) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρα 291 έως 300 ( 3 ) Αυτόνομος δασμός: ατελώς. ( 4 ) Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 6 (ΣΟ).

7 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/209 Που προορίζεται για άλλες χρήσεις: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,001 % ,5 ( 1 ) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,001 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,002 % ,5 ( 1 ) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,002 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,1 % ,5 ( 1 ) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,1 % ,5 ( 1 ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil): Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία ( 2 )... 3,5 ( 3 ) Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση ( 2 )... 3,5 ( 3 ) ( 4 ) Που προορίζεται για άλλες χρήσεις: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,1 % , Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 1 % , Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1 % ,5 Λάδια λιπαντικά και άλλα: Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία ( 2 )... 3,7 ( 3 ) Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση ( 2 )... 3,7 ( 3 ) ( 4 ) Που προορίζονται για άλλες χρήσεις: Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων... 3, Υδραυλικά λάδια , Λευκά λάδια. Παραφινέλαιο... 3, Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων.... 3, Λάδια κατεργασίας μετάλλων. Λάδια για την αφαίρεση καλουπιών. Λάδια αντιδιαβρωτικής προστασίας , Ηλεκτρομονωτικά λάδια , Άλλα λιπαντικά λάδια καθώς και άλλα λάδια ,7 ( 1 ) Η είσπραξη του δασμού αυτού για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) με περιεκτικότητα σε θείο ίση ή κατώτερη από 0,2 % κατά βάρος, αναστέλλεται, σε αυτόνομη βάση, για αόριστο χρονικό διάστημα. ( 2 ) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρα 291 έως 300 ( 3 ) Αυτόνομος δασμός: ατελώς. ( 4 ) Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 6 (ΣΟ).

8 L 285/210 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα λάδια) και παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, τα οποία περιέχουν βιοντίζελ, άλλα από τα χρησιμοποιημένα λάδια: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil): Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,001 % ,5 ( 1 ) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,001 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,002 % ,5 ( 1 ) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,002 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,1 %... 3,5 ( 1 ) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,1 % ,5 ( 1 ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil): Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,1 % , Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 1 %... 3, Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1 %... 3, Άλλα λάδια ,7 Χρησιμοποιημένα λάδια: Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (ΡCΒ), πολυχλωροτριφαινύλια (ΡCΤ) ή πολυβρωμοδιφαινύλια (ΡΒΒ) , Άλλα ,5 ( 2 ) 2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες: Που έχουν υγροποιηθεί: Αέριο φυσικό ,7 ( 3 ) TJ Προπάνιο: Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 %: Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο Που προορίζεται για άλλες χρήσεις ( 4 )... ατελώς Άλλο: Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία ( 4 )... 0,7 ( 3 ) ( 1 ) Η είσπραξη του δασμού αυτού για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) με περιεκτικότητα σε θείο ίση ή κατώτερη από 0,2 % κατά βάρος, αναστέλλεται, σε αυτόνομη βάση, για αόριστο χρονικό διάστημα. ( 2 ) Αναστέλλεται ο δασμός, σε αυτόνομη βάση και για αόριστο χρονικό διάστημα, για τα προϊόντα που προορίζονται για καθορισμένη κατεργασία (κωδικός TARIC ). Η αναστολή του δασμού εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται βάσει των ισχυόντων διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρα 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (EE L 253 της , σ. 1)]. ( 3 ) Αυτόνομος δασμός: ατελώς. ( 4 ) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρα 291 έως 300

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/ Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση ( 1 )... 0,7 ( 2 ) ( 3 ) Που προορίζεται για άλλες χρήσεις: Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 99 % , Άλλα , Βουτάνια: Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία ( 1 )... 0,7 ( 2 ) Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση ( 1 )... 0,7 ( 2 ) ( 3 ) Που προορίζονται για άλλες χρήσεις: Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 95 % , Άλλα , Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο ,7 ( 2 ) Άλλα ,7 ( 2 ) Σε αεριώδη κατάσταση: Αέριο φυσικό ,7 ( 2 ) TJ Άλλα ,7 ( 2 ) 2712 Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα: Βαζελίνη: Ακατέργαστη.... 0,7 ( 2 ) Άλλη , Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι: Συνθετική παραφίνη μοριακού βάρους 460 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα ατελώς Άλλα , Άλλα: Οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα): ( 1 ) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρα 291 έως 300 ( 2 ) Αυτόνομος δασμός: ατελώς. ( 3 ) Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 6 (ΣΟ).

10 L 285/212 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακατέργαστα... 0, Άλλα ,2 Άλλα: Ακατέργαστα: Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία ( 1 )... 0,7 ( 2 ) Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση ( 1 )... 0,7 ( 2 ) ( 3 ) Που προορίζονται για άλλες χρήσεις ,7 Άλλα: Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80 % ή περισσότερα 1-αλκένια με μήκος αλύσου 24 άτομα άνθρακα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 28 άτομα άνθρακα ατελώς Άλλα , Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών: Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο: Μη πυρωμένος ατελώς Πυρωμένος ατελώς Άσφαλτος από πετρέλαιο ατελώς Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών: Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803 ( 1 )... 0,7 ( 2 ) Άλλα , Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα: Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα ατελώς Άλλα ατελώς Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)... ατελώς Ηλεκτρική ενέργεια... ατελώς kwh ( 1 ) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρα 291 έως 300 ( 2 ) Αυτόνομος δασμός: ατελώς. ( 3 ) Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 6 (ΣΟ).

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0309 (NLE) 12580/16 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC CORLX 377 CFSP/PESC 764

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΤΜΗΜΑ V ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ V-1 ΤΜΗΜΑ V ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ Σημειώσεις 1. Εκτός αντιâέτων διατάξεων και με την επιφύλαξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, Αριθμός 316

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, Αριθμός 316 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 316 2077 ΚΛII. 316/2004 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 16(1) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 6 ο Καταλυτική Πυρόλυση Θερμική Πυρόλυση Ιξωδόλυση Εξανθράκωση Γλύκανση Παραγωγή Υδρογόνου Ανάμιξη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Καταλυτική Πυρόλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Νόμος Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 6863 final - Annexes 1-4.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 6863 final - Annexes 1-4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13021/15 ADD 1 ENER 354 ENV 627 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 4

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 - 565 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3336/Α 96/20.4.2005 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες 2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Καύσιμα - καύση Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 878/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,91

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,91 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η περιγραφή αυτή αφορά την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου. Συγκεκριμένα η τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια καυσίμων diesel

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους: L 285/262 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 3: Καύσιμα Χατζηαθανασίου Βασίλειος, Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛ.Π. 327/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3029 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 327 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηριστικά Ιδιότητες. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηριστικά Ιδιότητες. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Σύσταση Αργού Πετρελαίου Σύνθετο Μίγμα Υδρογονανθράκων Περιέχει αέρια διαλελυμένα στα υγρά συστατικά Υδρογονάνθρακες C 1 C 90+ Στοιχειακή Ανάλυση: Αρκετά Ομοιόμορφη Στοιχεία Περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων

Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Τ Σ Ε Φ Ν Ε Ι Ο χολή Φημικών Μηχανικών Εργαστήριο Σεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας οργανικής ή ανόργανης ουσίας με το Ο 2, κατά την οποία εκλύεται θερμότητα στο περιβάλλον και παράγεται φως. Είδη καύσης Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) EL 06/09/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 27 Ιουνίου 2006 ενόψει της έκδοσης του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ενθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο κάτω μάγουλα (chaps) μέρος του λαιμού και μέρος της ωμοπλάτης (jowl) Τομή παράλ ληλη προς το κρανίο μέχρι το επίπεδο των οφθαλμών και στη συν έχεια με κλίση προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη «ιαλέκτου» επικοινωνίας µεταξύ των µηχανικών «Λεξιλόγιο» διαλέκτου Σύµβολα διαγραµµάτων ροής Ανάπτυξη διαλέκτου ιαγράµµατα ροής ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας. Τα καύσιμα που παίρνουμε έτοιμα από τη φύση λέγονται φυσικά, ενώ αυτά που παρασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ανάγκη επικοινωνία πληροφορίας για μια διεργασία «Λεξιλόγιο» Σύμβολα Αλληλουχία - διασύνδεση συμβόλων Διαγράμματα ροής ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (Block

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D050675/02 ANNEXES 1 to 4.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D050675/02 ANNEXES 1 to 4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11083/17 ADD 1 STATIS 39 ENER 322 COMPET 537 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,31Ιουλίου2012(13.08) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ /12 Διοργανικόςφάκελος: 2011/0092(CNS) LIMITE

PUBLIC. Βρυξέλλες,31Ιουλίου2012(13.08) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ /12 Διοργανικόςφάκελος: 2011/0092(CNS) LIMITE ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,31Ιουλίου2012(13.08) (OR.en) 12781/12 Διοργανικόςφάκελος: 2011/0092(CNS) LIMITE PUBLIC FISC111 ENER355 ENV632 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: τηνομάδαφορολογικώνθεμάτων-έμμεσοιφόροι(φορολόγησητηςενέργειας)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία. Νοµοθεσία που αφορά το Μαζούτ

Γενικά στοιχεία. Νοµοθεσία που αφορά το Μαζούτ Βιομηχανική Υποστήριξη Ρήγα Φεραίου 17-19, Περαία,Θεσσαλονίκη Τηλ. 2392301833 Κιν 6972141259 E-mail: vioipos.weebly.com Website: http://vioipos.weebly.com ΜΑΖΟΥΤ Γενικά στοιχεία Ο όρος µαζούτ (προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 2 ο Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηρισμός Ποιότητας Αργού Πετρελαίου Κριτήρια Επιλογής Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χαρακτηριστικά Αργού Πετρελαίου Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Περιεχόμενα 3 Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Πρόλογος Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18 ου και αρχές του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Αθηνά Τουµπέλη Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σκοπός της µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ: ,00 με Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ: ,00 με Φ.Π.Α. 24% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2017 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗ: 2017-2018 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ: 52.100,00 με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4 η Ενότητα ΦΥΣΙΚΑ ΚΕΡΙΑ Δ. Λαμπάκης Ποιά οργανικά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί στα κειμήλια; 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Προστασία της εθνικής οικονομίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Προστασία της εθνικής οικονομίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Προστασία της εθνικής οικονομίας» Άρθρο 1: Μείωση αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (από 1.1.2010) Άρθρο 2: Ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών (από 1.3.2010) Άρθρο 3: Εισοδηματική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο. Ορισμός: Το φυσικό αέριο είναι μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο, CH 4 (μέχρι και 90%).

Φυσικό αέριο. Ορισμός: Το φυσικό αέριο είναι μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο, CH 4 (μέχρι και 90%). Φυσικό αέριο Ορισμός: Το φυσικό αέριο είναι μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο, CH 4 (μέχρι και 90%). Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο και παρουσιάζει δύο βασικά πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Οργανικές ενώσεις Οργανική Χημεία είναι ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με τις ενώσεις του άνθρακα (C). Οργανικές ενώσεις ονομάζονται οι χημικές ενώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Ευγενιδείου) 11.1 Είδη Στερεών Καυσίμων Τα στερεά καύσιμα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα φυσικά στερεά καύσιμα (γαιάνθρακες, βιομάζα) Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :40.000,00

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :40.000,00 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Πληροφ.: Φαφαλιός Α. Τηλ.: 22713 51702 Φαξ: 22713 51738 Email: promithies@chios.gov.gr ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :40.000,00 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στήλες Απόσταξης Πετρελαίου Ιστορικά, η παλιότερη διεργασία επεξεργασίας πετρελαίου Αποτελεί το πρώτο μόνο στάδιο της επεξεργασίας Σκοπός Ανάκτηση ελαφρών συστατικών Κλασμάτωση σε κλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούμενων Υποδομών & Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για τη Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποβαλλόμενα Στοιχεία για την πρόσβαση των Φορέων Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3828/2010. ιαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων. Άρθρο 1. Ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

ΝΟΜΟΣ 3828/2010. ιαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων. Άρθρο 1. Ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων ΝΟΜΟΣ 3828/2010 ιαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3828 ΦΕΚ Α 31/25.2.2010 ιαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα Νίκος Λιάπης Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2006 Στόχοι παραγωγής: ΕΝ 14214 Βελτιστοποίηση οικονομικών αποτελεσμάτων Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ανάµιξη Προϊόντων

Κεφάλαιο 16. Ανάµιξη Προϊόντων Κεφάλαιο 16 Ανάµιξη Προϊόντων 16.1 Εισαγωγή Η αυξηµένη λειτουργική ευελιξία και η κερδοφορία προκύπτουν όταν το διυλιστήριο παράγει βασικά ενδιάµεσα ρεύµατα που µπορούν να αναµιχθούν για να παράγουν ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα 1. Σημείο 28 Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 1. Αριθμός ευρετηρίου. Τριοξείδιο του χρωμίου (VI) Ε

Προσάρτημα 1. Σημείο 28 Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 1. Αριθμός ευρετηρίου. Τριοξείδιο του χρωμίου (VI) Ε L 396/452 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσάρτημα 1 Σημείο 28 Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 1 Ουσίες Αριθμός ευρετηρίου Αριθμός ΕΚ Αριθμός CAS Σημειώσεις Τριοξείδιο του χρωμίου

Διαβάστε περισσότερα

L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας, κατάλληλο για δάπεδα

Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας, κατάλληλο για δάπεδα Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας, κατάλληλο για δάπεδα Περιγραφή προϊόντος Το Neodur Fast Track είναι ένα καινοτομικό σύστημα επαλειφόμενης πολυουρίας υψηλών στερεών, βάσεως διαλύτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.3. «Δομικά σωματίδια της ύλης Δομή του ατόμου Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Ισότοπα» Παρατήρηση: Από τον πίνακα 1.4: Μάζα και φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D039828/03 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D039828/03 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Ιουλίου 2015 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Υ Π Ο Τ ΕΧ Ν Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Της επιχείρησης, έδρα..., οδός.., αριθμός, ΑΦΜ., Δ.Ο.Υ..., τηλέφωνο., fax.

Ε Ν Τ Υ Π Ο Τ ΕΧ Ν Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Της επιχείρησης, έδρα..., οδός.., αριθμός, ΑΦΜ., Δ.Ο.Υ..., τηλέφωνο., fax. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και αντιπαγωτικού πετρελαίου, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων και τις ανάγκες όλων των νομικών προσώπων του

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Ν. Παπαγιαννάκος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καυσίμων. Είδη καυσίμων

Τεχνολογία Καυσίμων. Είδη καυσίμων Τεχνολογία Καυσίμων Είδη καυσίμων Ένα καύσιμο είναι οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να αντιδράσει με άλλες ουσίες έτσι ώστε να απελευθερώσει χημική ή πυρηνική ενέργεια ως θερμότητα ή να χρησιμοποιηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Αναγκαιότητα Διεργασιών Πυρόλυσης Η παραγωγή από την ατμοσφαιρική απόσταξη δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση σε λευκά προϊόντα. Με την πάροδο του χρόνου οι διαθέσιμοι τύποι αργού πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D033542/02 - ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D033542/02 - ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11888/14 ADD 1 ENV 672 ENT 161 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606)

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Καταγραφή πηγών, ποσοτήτων, χημικής σύστασης & υποδομών διαχείρισης πετρελαιοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ 2 ης γενιάς από τηγανέλαια

Τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ 2 ης γενιάς από τηγανέλαια Τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ 2 ης γενιάς από τηγανέλαια Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χημικός Μηχανικός - Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου Η πτωτική πορεία που κατέγραψε το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ρωσίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΥΞΗΣΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ Πισίνες, δεξαμενές, σιντριβάνια, βάρκες Μεταλλικές κατασκευές. Τύπος Υποστρώματος 75Α:25Β

Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ Πισίνες, δεξαμενές, σιντριβάνια, βάρκες Μεταλλικές κατασκευές. Τύπος Υποστρώματος 75Α:25Β Περιγραφή Προιόντος To Neopox Special είναι υψηλών επιδόσεων εποξειδική αντιδιαβρωτική βαφή κατάλληλη για επιφάνειες που δέχονται μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις, καθώς και άλλες που βρίσκονται μόνιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιούνιος 2017 Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές στην παραγωγή, τις προδιαγραφές και τη χρήση του Diesel στην Ελλάδα και την Ευρώπη ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΡΟΒΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652)

Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652) Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652) Στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «26. Εκπομπές αερίων κατά το πρώτο στάδιο: κάθε εκπομπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: XMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4 /6/2013 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.8.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 720/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Αυγούστου 2010 σχετικά με την έναρξη έρευνας όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μηδενικές εκποµπές SO 2 Μηδενικό ισοζύγιο CO 2 εν περιέχει αρωµατικές ενώσεις Βιοαποικοδοµήσιµο Υψηλό σηµείο ανάφλεξης-ασφαλής µεταφορά Αυξηµένη λιπαντική ικανότητα εν απαιτεί ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια Υγρών Καυσίµων. Αγρινίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & Νοµικών Προσώϖων ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθµός Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή είναι µέρος του έργου BIOFUELS-2G που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ (LIFE08 ENV/GR/000569)

Η µελέτη αυτή είναι µέρος του έργου BIOFUELS-2G που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ (LIFE08 ENV/GR/000569) Παραγωγή Βιοκαυσίµων µε Υδρογονοπεξεργασία Χρησιµοποιηµένων Τηγανελαίων ρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χηµικός Μηχανικός Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Τμήμα 1: Ταυτότητα και Πληροφορίες Προϊόντος Χημική Ονομασία: Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) Κατασκευαστής: Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ. 35100 Τηλ. Επικ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 37(Ι) του 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013 Για σκοπούς εναρμόνισης-

Αριθμός 37(Ι) του 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013 Για σκοπούς εναρμόνισης- 365 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4501, 27.3.2015 Ν. 37(Ι)/2015 Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα