ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε"

Transcript

1 Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ

2 Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου αρχές δεκαετίας 50 ίκτυο συμβατικών οργάνων Υδρομετεωρολογικό δίκτυο Υδρομετρικό δίκτυο

3 ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Υ ΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Υ. 01 ΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 19 3 Υ. 02 ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Υ. 03 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 11 0 Υ. 04 ΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ 41 9 Υ. 05 ΗΠΕΙΡΟΣ 22 3 Υ. 06 ΑΤΤΙΚΗ 5 0 Υ. 07 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ 23 9 Υ. 08 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Υ. 09 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 10 3 Υ. 10 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 13 5 Υ. 11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 13 6 Υ. 12 ΘΡΑΚΗ 22 7 Υ. 13 ΚΡΗΤΗ 19 4 Y. 14 ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 0 ΣΥΝΟΛΟ

4 εδομένα ΥΠΕΧΩ Ε που θα εισαχθούν κατά τη Γ Φάση της ΕΤΥΜΠ Α. εδομένα εντύπων - δελτίων ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1. Βροχομετρικά δεδομένα Εξατμισήμετρα Θερμομετρικά δεδομένα Βροχοχιονομετρικά δεδομένα Υδρομετρήσεις Σταθμημετρικές παρατηρήσεις Ανεμομετρικά δεδομένα Υγρόμετρα Β. εδομένα ταινιών 1. Βροχογραφικά δεδομένα Σταθμηγραφικά δεδομένα εδομένα θερμοϋγρογράφου Ηλιογραφικά δεδομένα

5 Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (Ε.Τ.Υ.Μ.Π.) Τ Υ Μ Π Γ Φάση ΓΦάση

6 Γενικά στοιχεία έργου Τίτλος: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας Γ Φάση Αρμόδιος Φορέας: ΥΠΕΧΩ Ε/ Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Σύμβουλος ιαχείρισης Έργου: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ΑΕ Αρχικός Προϋπολογισμός Έργου: εγκριτική απόφαση E(2004) 5618/ της ΕΕ Τελικός Προϋπολογισμός Έργου: τροποποιητική απόφαση Ε(2006) 6913/ της ΕΕ Χρηματοδότης: Ταμείο Συνοχής ΕΕ κατά 75% και ημόσιες Επενδύσεις κατά 25% (έργο 2005ΣΕ της ΣΑΕ 0723/τροπ. 0) Ημερομηνία Έναρξης: Απρίλιος 2007 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: Απρίλιος ς 2010 (μετά την έγκριση της αιτούμενης παράτασης)

7 Φορείς του έργου ΥΠΕΧΩΔΕ/ Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Φορέας Υλοποίησης Έργου Συμμετέχων Φορέας Δημόσια Επιχείρηση Συμμετέχων Ηλεκτρισμού Φορέας Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Συμμετέχων Φορέας Υπουργείο Ανάπτυξης Συμμετέχων Φορέας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων Συμμετέχων Φορέας

8 Στόχοι του έργου Ο εξορθολογισμός της οργάνωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των υδρολογικών και μετεωρολογικών πληροφοριών που συγκεντρώνονται στη χώρα από διάφορους φορείς. Η ολοκλήρωση μιας Εθνικής, ενιαίας και αξιόπιστης Βάσης Υδρολογικών, Υδρογεωλογικών και Μετεωρολογικών δεδομένων που θα λειτουργεί στα πλαίσια του ευρύτερου δημόσιου τομέα και θα αποτελέσει την βασική υποδομή της χώρας για την υλοποίηση της κοινοτικής οδηγίας 60/2000 και του Νόμου 3199/2003.

9 Υποέργα ΕΤΥΜΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ (ΜΕ ΦΠΑ) Εισαγωγή Επεξεργασία εδομένων ,00 Aνάπτυξη Λογισμικού ,00 Aναβάθμιση - επικαιροποίηση ΓΣΠ ,00 Προμήθεια Η/W και S/W ,00 00 ίκτυο ΑΤΜΥΣ ,00 Αποτύπωση θέσεων σταθμών με GPS ,00 Σ..Ε. - Τεχνική Υποστήριξη - Εκπαίδευση ,00 ημοσιοποίηση ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00

10 Υποέργα ΕΤΥΜΠ: Εισαγωγή & Επεξεργασία δ εδομένων Έλεγχος και επικαιροποίηση δεδομένων σταθμών φορείς που συμμετείχαν στην Β φάση της ΕΤΥΜΠ. από Εισαγωγή δεδομένων χρονοσειρών από καταργηθέντες σταθμούς (τα οποία εξαιρέθηκαν κατά την Β Φάση). Νέα εισαγωγή γή δεδομένων από φορείς που συμμετείχαν στην Β φάση της ΕΤΥΜΠ. Εισαγωγή δεδομένων από μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων διαφόρων φορέων τις οποίες θα αποδελτιώσει ο Σύμβουλος ιαχείρισης του Έργου Πρωτογενή και δευτερογενή επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να προκύψουν αξιοποιήσιμες χρονοσειρές σε διάφορα χρονικά βήματα. Τα δεδομένα που αναμένονται να εισαχθούν κατά τη Γ Φάση του έργου, υπολογίζονται σε εγγραφές και καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των διαθέσιμων δεδομένων από το 1996 έως και σήμερα.

11 εδομένα που θα εισαχθούν κατά τη Γ Φάση ΦΟΡΕΑΣ Ε ΟΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΕΛΤΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΥΠΕΧΩ Ε ΕΜΥ ΕΗ ΥΠΑΑΤ ΕΑΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 Υποέργα ΕΤΥΜΠ: Ανάπτυξη Λογισμικού Ομογενοποίηση και ενοποίηση της βάσης δεδομένων και του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.), ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύστημα. Αναμόρφωση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση (integration integration) εφαρμογών που είχαν αναπτυχθεί κατά τη Β Φάση του Έργου, σε ενιαία πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού και διασύνδεση αυτών με το σύστημα G.I.S. (όπως αυτό προβλέπεται να αναβαθμισθεί στην παρούσα Γ Φάση). Ενσωμάτωση στο λογισμικό διαχείρισης της ΕΤΥΜΠ δυνατοτήτων υδραυλικών/υδρολογικών / δ λ ώ υπολογισμών με χρήση μοντέλων επιφανειακής και υπόγειας ροής για την ποσοτική και ποιοτική διαχείριση των υδατικών πόρων ανά υδρολογική λεκάνη.

13 Υποέργα ΕΤΥΜΠ: Αναβάθμιση & Επικαιροποίηση ΓΣΠ Συμπλήρωση της υπάρχουσας από την Β Φάση γεωγραφικής πληροφορίας με ψηφιακά δεδομένα από υπόβαθρα μεγαλύτερης κλίμακας ήμε ενσωμάτωση έτοιμων ψηφιακών δεδομένων από άλλα έργα. Συμπλήρωση των ψηφιακών δεδομένών των διασυνοριακών υδρολογικών λεκανών για το το τμήμα αυτών που ανήκει σε γειτονικές χώρες (λεκάνες των ποταμών Αώου, Αξιού, Στρυμόνα, Νέστου, Άρδα και Έβρου). ) Προωθημένες εφαρμογές GIS όπως: σύνθετες χωρικές κλάσεις και αντικείμενα, χωρικές αναλύσεις σε απλά ή σύνθετα γεωγραφικά αντικείμενα (υδρογραφικά δίκτυα, κλπ), μέθοδοι χωρικής στατιστικής, επιφανειακές ολοκληρώσεις και εφαρμογή σύνθετων υδρολογικών μοντέλων.

14 Υποέργα ΕΤΥΜΠ: Προμήθεια Η/W & S/W Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Εξυπηρετητές (6), Θέσεις Εργασίας (2), Υλικό και έτοιμο Λογισμικό με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης. Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού Περιφερειακών ιευθύνσεων Υδάτων Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Θέσεις Εργασίας (13), Υλικό και έτοιμο Λογισμικό με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης. Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού Συμμετεχόντων Φορέων Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Εξυπηρετητές (5), Θέσεις Εργασίας (5), Υλικό και έτοιμο Λογισμικό με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης. Εκπαίδευση σε επίπεδο διαχείρισης συστημάτων και σε επίπεδο διαχείρισης βάσης δεδομένων.

15 Υποέργα ΕΤΥΜΠ: ίκτυο ΑΤΜΥΣ Το υποέργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση, τρίμηνη πιλοτική λειτουργία, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση για χρονικό διάστημα μίας τριετίας (μετά το τέλος της οριστικής παραλαβής του): Εξήντα έξι (66) αυτόματων τηλεμετρικών μετεωρολογικών σταθμών,, με δυαόηα δυνατότητα αποθήκευσης και τηλεμετάδοσης δεδομένων. Ενενήντα έξι (96) αυτόματων τηλεμετρικών υδρολογικών σταθμών σε Υδρογεωτρήσεις (ΑΤΥΣΓ) με δυνατότητα αποθήκευσης και τηλεμετάδοσης δεδομένων. Σαράντα δύο (42) αυτόματων τηλεμετρικών υδρολογικών σταθμών σε λίμνες και ποτάμια (ΑΤΥΣΛΠ) με δυνατότητα αποθήκευσης και τηλεμετάδοσης δδ δεδομένων. Οι σταθμοί αυτοί θα επικοινωνούν και θα μεταδίδουν τα δεδομένα τους σε Σταθμό Βάσης (ΣΒ) ο οποίος θα εγκατασταθεί στη Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Υ Υ

16 Υποέργα ΕΤΥΜΠ: Αποτύπωση Θέσεων Σταθμών με GPS Αποτύπωση με τεχνικές GPS (Global System/ Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού) των θέσεων των σταθμών του υποέργου (204 σταθμοί συνολικά). Positioning προηγούμενου 160 υφιστάμενων σταθμών του ΥΠΕΧΩ Ε και του ΥΠΑΑΤ. Συνολικά, θα αποτυπωθούν 364 σταθμοί. Επιπλέον, θα γίνει χωροστάθμιση ενενήντα έξι (96 96) εξ αυτών, οι οποίοι βρίσκονται εντός γεωτρήσεων.

17 Υποέργα ΕΤΥΜΠ: Σύμβουλος ιαχείρισης Έργου Υπηρεσίες διαχείρισης του έργου και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσίες πριν την δημοπράτηση των υποέργων, (π.χ. κατάρτιση λεπτομερών τευχών δημοπράτησης) Υπηρεσίες κατά τη φάση δημοπράτησης αξιολόγησης των προσφορών των υποέργων Υπηρεσίες διαχείρισης των υποέργων κατά τη φάση υλοποίησής τους Επίβλεψη του έργου των Αναδόχων και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων Σύνταξη και παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και τεκμηρίωσης ης του νέου συστήματος ΕΤΥΜΠ (λογισμικού και εξοπλισμού) Υπηρεσίες αποδελτίωσης μελετών του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπών Φορέων Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για τα σεμινάρια επιμόρφωσης των χρηστών και διαχειριστών του νέου συστήματος ΕΤΥΜΠ ιεξαγωγή σεμιναρίων Υπηρεσίες επιμόρφωσης - υποστήριξης των χρηστών του συστήματος όπως αυτό θα αναπτυχθεί κατά την Γ Φάση του Έργου και

18 Υποέργα ΕΤΥΜΠ: ημοσιοποίηση Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων ημοσιεύσεις στον ημερήσιο επιστημονικά περιοδικά τύπο και σε ιενέργεια ενημερωτικής ημερίδας για το έργο Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου

19 Συμπεράσματα Η υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους όλων των υποέργων της ΕΤΥΜΠ εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2009, λαμβάνοντας υπ όψη τους χρόνους που αφορούν στις διαδικασίες διαγωνισμών. για την ολοκλήρωση όλων των υποέργων της Ε.Τ.Υ.Μ.Π θα απαιτηθεί παράταση του έργου μέχρι τις 30/04 04/ Εχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα στο Ταμείο Συνοχής μέσω του ΥΠΟΙΟ την 21/12/2007, υποβλήθηκε εκ νέου τον Νοέμβριο του 2008 και εγκρίθηκε τον Μάιο του 2009.

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001828498 2014-01-15

14PROC001828498 2014-01-15 14PROC001828498 2014-01-15 ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Α Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 213 13 00 700 Fax: 213 13 00 800-801 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2012 31.12.2012 1/28 Χανδρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Σκοπός και Στόχοι του Έργου... 1 3. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» : 9-1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 18:11:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 Υμηττός Τηλ.: 213 13 00 700 Fax: 213 13 00 800-801 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011 31.12.2011 Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002259798 2014-08-27

14PROC002259798 2014-08-27 «ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Υποέργο 1 «Επανασχεδιασµός και Αναβάθµιση του Υποσυστήµατος Στατιστικών Εργασιών του ΟΠΣ της ΕΛΣΤΑΤ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: Α ΑΜ: 14PROC002259798 2014-08-27

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ιοίκηση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στα πλαίσια των ευρύτερων προσπαθειών της για την λειτουργική και θεσµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: υ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΣΤΕΚ) Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Κριτήριο ανάθεσης: Διάρκεια: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα