ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ. ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ (βά. = βάλτα, κά. = κάµπος, αµ. = αµπέλια, βν. = βουνό, χω. = δίπλα στο χωριό, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ. ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ (βά. = βάλτα, κά. = κάµπος, αµ. = αµπέλια, βν. = βουνό, χω. = δίπλα στο χωριό, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες)."

Transcript

1 Νίκος Λ. Πασχαλούδης 490 ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ (βά. = βάλτα, κά. = κάµπος, αµ. = αµπέλια, βν. = βουνό, χω. = δίπλα στο χωριό, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου Αγά τα χουράφια, τ βν., [τουρ. ağa(= αγάς) + χουράφ(ι)]. Άγιους Μανδήλιους, o βν., [Άγιους Μανδήλιους]. Αγραµάδις, οι βν., [βεν. agraman(= τόπος µε σωρούς από πέτρες]. Αγρουκήπιου, το κά., [αρχ. γρς + αρχ. κπος, υπήρχε πρότυπο αγρόκτηµα µε ο- πωροφόρα δέντρα]. Αϊ Θανά(η)σς, ο κά., [από το οµώνυµο παρεκκλήσι]. Αλιάκ(η) του δέντρου, τ βν., [αλιάκς]. Αµπαρούδια, τα βν., [αµπάρ(ι)]. Αµπδιάς του µουνουπάτ(ι), τ ς βν., [αµπδιά + µσν. µονοπάτι]. Αµπέλια, τα αµ., [αµπέλ(ι), περιοχή που ήταν γεµάτη αµπέλια]. Αµπελώνες, οι αµ., οι ίπλις στους στρ. χ., [αµπέλ(ι)]. Ανάπουδου, το βν., [ανάπουδους, ανηφορικό µέρος]. Ανηφουρούδια, τ βν., [αρχ. νωφερς > µσν. νήφορος]. Αντάρα, η βν., [αντάρα]. Ανώια, τα βν., [ανώ(ι)]. Αποθήκες, οι βν., στους στρ. χ., [αρχ. ποθήκη]. Απουκείθι κά., [απουκείθι, πέρα από την παλιά κοίτη του Στρυµόνα]. Αράψα, η βν., [αράψα]. Αρκουδουπόρναρα, τα βν., [αρκουδουπόρναρου]. Αρµύρις, οι κά., [αρµύρα]. Άσπρις πέτρις, οι βν., [άσπρους + πέτρα, είναι άσπρες οι πέτρες]. Βακούφκα, τα χω., [βακούφ(ι)]. Βαθόστρατα, η αµ., [αρχ. βαθς + στράτα]. Βάλτα, η βά., η περιοχή βόρεια από το Μιρά, [βάλτα]. Βίγλα, η βν., [λατ. vigilia/vigiliae > µσν. βίγλα]. Βιστέρνις, οι βν., **[λατ. vis(= αφθονία) + στέρνα(< λατ. cisterna), τόπος όπου πήγαζε άφθονο νερό]. Βλάχους, ο βν., [αρχ. γερµ. walh-volk(= λατινόφωνος) > µσν. βλάχος]. Βούζ(ι), το βν., [βούζ(ι), είναι λάκκος γεµάτος βούζια]. Βούργαρους, ο βν., [Βούλγαρος]. Βρυσούδις, οι βν., [βρύσ(η)]. Βυζάντη αµπδιά, τ κά., [επών. Βυζάντης + αµπδιά]. Γαλάζια βρύση, η βν., [γαλάζιους + βρύσ(η)]. Γιατρού του τιουγκούδ(ι), τ βν., [γιατρός + τιούγκ(ι), από το προσων. ενός πρα-

2 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής κτικού γιατρού]. Γιάννακας, ο βν., [ον. Γιάνν(η)ς/Γιαννακός]. Γιαρακαρνά, τα κά., αλλ. κάτω αµπέλια στους στρ. χ., [δες τοπων. Γιρακάρ(ι)]. Γιαχιά του µπγαδούδ(ι), τ βν., [επών. Γιαχιάς + µπγάδ(ι), τουρ. yaya(= πεζός)]. Γιλαδαρνή στράτα, η κά., αλλ. Γιλαδόστρατα, [γιλαδαρνός + στράτα]. Γιουβάντς, ο βν., αλλ. τα Λιουλιάθκα τα χουράφια, [προσων. γιουβάντς]. Γιράκα του λακκούδ(ι), τ βν., [επών. Γιράκας + λάκκους]. Γιρακάρ(ι), το κά., αλλ. Γιρακάρ(η)ς/Γιαρακαρνά, [αρχ. έραξ > γεράκι > γερακάρης]. Γιρουτόλιου τα µαντριά, τ βν., [προσων. γεροτόλιος (< γέρος+ Τόλιους) + µαντρί]. Γιφυρούδια, τα βν., [γιουφυρούδ(ι), υπάρχουν ερείπια παλιάς γέφυρας]. Γκάρνους, ο βν., [κάρνα, µέρος στο οποίο έκαναν ξυλοκάρβουνα]. Γκατζή ντούµπα, τ βν., **[τουρ. gazi(= πολεµιστής) + ντούµπα. Τοποθεσία όπου υπάρχει αρχαίος καµαροσκεπής µακεδονικός τάφος, κατά την παράδοση τάφος στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είναι τάφος των α- δελφών Ιππώνακτος και ιοσκουρίδου, που ήταν γιοι του Απολλοδώρου, (Μ.Τ). Με το επιπλέον δεδοµένο ότι η ντούµπα δε βρίσκεται σε ιδιοκτησία της οικογένειας Γκατζή, δεν πρέπει το τοπωνύµιο να σχετίζεται µε το επών. Γκατζής, όπως νοµίζεται στην Τερπνή, (Α.Θ. δ. σ. 61), αλλά µε την έννοια του πολεµιστή]. Γκιότζ(ι) γιουλού βν., **[τουρ. göç(= µετακίνηση, κουβάληµα) + yol(= δρόµος), είναι µονοπάτι]. Γκοκ λάκκους, τ χω., [όν. Γκόγκους(< Γεώργιος) > τ Γκοκ + λάκκους]. Γκουλιουµαρυάκα, η βν., στους στρ. χ. Σεβαστιανόν ρέµα και Μεγάλο ρέµα, [δες Γκουλιουµαρυάκα]. Γκουλούσ(η) αµπδιά, τ κά., [προσων. Γκουλούσης + αµπδιά, όν. Άγγελος > Αγγιλού(η)σς > Γκουλού(η)σς]. Γκούµα καλύβις, τ βν., [προσων. Γκούµας + αρχ. καλύβη, αλβ. gum(= άνθρωπος ιδιόρρυθµος)]. Γκουρνιτσιά, η αµ., [γκουρνιτσιά, από το οµώνυµο χαρακτηριστικό δέντρο, που έχει διπλό κορµό]. Γκουστίλα, η βν., ρεµατιά µε βίρακα, που η συνέχειά της είναι το Κρυονέρ(ι) και ο Λαγάτρρης της Νιγρίτας, στους στρ. χ. Σαµαρινόν ρέµα, **[τουρ. gusletmek (= πλύνω) και αντιµετάθεση των t,l.]. Γκριντίστα, η βν., αλλ. Εικονοστάσι στους στρ. χ., **[γριντιά + τουρ. is(= νοικοκύρης) + -τα, για -τα, δες Νιγρίτα]. Γκρούχαλ(η), η βν., **[συµφ. αρχ. γρυπτός(= κυρτός) + χαλή(= παλάµη), το εξωκλήσι της βρίσκεται πάνω σε ύψωµα που φαίνεται σαν ντούµπα]. Γούρη του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [προσων. Γούρης + σιουλνιάρ(ι), τουρ. güre (=δύναµη)]. αµασκνιά, η βν., [δαµασκνιά]. εύτιρους λάκους, ο βν., [αρχ. δεύτερος + λάκκους]. ηµόσιους, ο αµ., αλλ. Νιγκουσλαβνή στράτα, [δηµόσιους]. ίπλις, οι αµ., oι Αµπελώνες στους στρ. χ., [αρχ. διπλο$ς > επίρρ. δίπλα]. 491

3 492 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Εικονοστάσι, το βν., η Γκριντίστα στους στρ. χ., [αρχ. ε%κών + αρχ. στάσις > µτγν. εικονοστάσιον]. Θανάσ(η) καλύβα, τ βν., [όν. Θανάσης + αρχ. καλύβη, Θανάσης ήταν ένας ξένος που έµενε εκεί σε πέτρινη καλύβα από την εποχή του πολέµου]. Ιντζέγιουλους, ο κά., [τουρ. ince(= στενός) + yol(= δρόµος)]. Ισούφ αµπδιά, τ κά., [τουρ. όν. Yusuf > Ισούφ(= Ιωσήφ) + αµπδιά]. Ίσωµα, το αµ., αλλ. η Ντούµπα στους στρ. χ., [αρχ. *σος > ίσωµα]. Καγιάρ τάσ(ι), το βν., [τουρ. kayar(= µονοπάτι) + taş(= πέτρα)]. Καζαµία του τσιαΐρ(ι), το βά., [επών. Καζαµίας + τσιαΐρ(ι), ιταλ. casamia > καζα- µίας]. Κακιά πέτρα, η βν., [αρχ. κακς + πέτρα, την θεωρούσαν πέτρα στοιχειωµένη, γιατί πίστευαν ότι οι λακκούβες που έχει πάνω της είναι ντίρις από καµήλα, αρκούδα κι άνθρουπου]. Καλίντιρες, ο βν., [τουρ. kalin(= δύσβατος) + dere(= κοιλάδα, φαράγγι), στο Ν.Β., σ. 133, αναφέρεται ως κανλί ντερέ(= ρέµα του αίµατος)]. Καλντιρµάς, ο βν., [τουρ. kaldırım(= λιθόστρωτο), επειδή για καλή πρόσβαση είχαν στρωµένες πέτρες]. Καλουγιρίτκους µπαξές, ο αµ., [καλόγιρους + µπαξές, είχε κτήµα εκεί ένας καλόγερος]. Καλύβια, τα βν., [αρχ. καλύβη, διάφορες περιοχές µε καλύβια]. Καµάρ(η) µπουρµπουλιά, τ βν., αλλ. Τζιών(η) µπουρµπουλιά, [επών. Καµάρης + µπουρµπουλιά]. Καµπέρη του δέντρου, τ κά., [επών. Καµπέρης + αρχ. δένδρον, τουρ. kamber(= δούλος, υπηρέτης)]. Καµπίσιους δρόµους, ο κά., αλλ. Κουσίγιουλου, [τοπων. κάµπους + αρχ. δρόµος]. Κάµπους, ο κά., η περιοχή βόρεια της Τερπνής, [λατ. campus > µσν. κάµπος]. Καµπούρ(η) ράχ(η), τ βν., [επών. Καµπούρης + ράχ(η), καµπούρς]. Καντάρ(ι), το βν., [καντάρ(ι), επειδή είναι στην αλλαγή κλίσης του εδάφους προς το Ξυλότρους]. Καρά κούζ(ι), το βν., [τουρ. kara(= τόπος) + kuz(= ανήλιος)]. Καρά πουρνάρ(ι), το βν., [τουρ. kara(= τόπος) + πουρνάρ(ι)]. Καράτσ(ι) µπουρούν(ι), το βν., [τουρ. karacı(= ληστής) + burun(= µύτη)]. Καρούση του κιραµδαριό, τ βν., [επών. Καρούσης + κιραµδαριό, τουρ. karun (= πλούσιος)]. Καρταλουφουλιά, η βν., [καρτάλ(ι) + φουλιά]. Καστανάκινας τ αλών(ι), τ ς βν., [όν. Κωνσταντίνος > Καστανάκ(η)ς > Καστανάκινα + αλών(ι)]. Κατιρίν(η), η βν., [όν. Κατιρίν(η)(< Αικατερίνη)]. Κατσ(ι)κάς, ο βν., [κατσ(ι)κάς]. Κάτω αµπέλια, τα κά. τα Γιαρακαρνά στους στρ. χ., [αρχ. κάτω + αµπέλ(ι)]. Κηφισιά, η χω., [αρχ. Κηφισς > Κηφισιά, τόπος δίπλα στην Τερπνή, που είχε παλιότερα καραγάτσια και νεροµάνα]. Κινά µπαντίνα, τ βν., [επών. Κινάς + µπαντίνα, τουρ. kin(= σκληρός)]. Κιρκίµ(ι), το βν., [τουρ. kırkım = καψάλ(ι)].

4 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής Κισλάδις, οι βν., [τουρ. kışla(= στρατώνας)]. Κλαδούδ(ι), το αµ., [κλαδί]. Κλήµα, το βν., [αρχ. κλµα, είναι λάκκος που παλιότερα είχε κλήµατα]. Κόινιαρου τ ανήλια, τ βν., [προσων. Κόινιαρους + ανήλιους, δες κόινιαρ(οι)]. Κούκου ράχ(η), τ βν. [επών. Κούκος + ράχ(η), κούκους]. Κουλουκουτρώντς, ο βν., [προσων. Κολοκοτρώνης, από τον φόνο, κατά το 1942, κάποιου µε αυτό το προσωνύµιο]. Κουντουλάκ(ι), το χω., [αρχ. κοντς > µσν. κοντ, + λάκκους, είναι δίπλα στο χωριό]. Κουρί, το βν., [τουρ. koru(= δάσος)]. Κουσίγιουλου, ο κά., αλλ. καµπίσιους δρόµους, [κουσίγιουλου]. Κρυγιά βρύσ(η), η βν., [κρυγιός + βρύσ(η)]. Κυδουνιά, η βν., [κυδουνιά, είναι λάκκος, τ ς κυδουνιάς του λάκκου]. Λαγάτρης, ο βν., ποταµός, είναι η Γκουστίλα και το Κρυονέρ(ι) της Νιγρίτας, [λαγάτρης]. Λαγού του διντρούδ(ι), τ βν., είναι στο Μπλο, [λαγός + αρχ. δένδρον + ούδ(ι)]. Λακκούδια, τα αµ., [λάκκους]. Λιάσκα, η βν., [βουλ. liaska(= λεπτοκαρυά), όχι το οµώνυµο Νιγριτινό τοπωνύµιο]. Λιόλια ιλιά, τ βν., [επών. Λιόλιας + ελιά(< αρχ. /λαία)]. Λιουλιάθκα τα χουράφια, τα βν., αλλ. Γιουβάντς, [επών. Λιόλιας + χουράφ(ι)]. Λιφτουκαριά, η βν., στους στρ. χ. η Φουντουκιά, [λιφτουκαριά, είναι δίπλα στη Λιάσκα]. Μακρύ µπουρούν(ι), το [αρχ. µακρς > µσν. µακρς + τουρ. burun(= µύτη)]. Μαλάµους του µπγάδ(ι), τ ς χω., [όν. Μαλάµου + µπγάδ(ι)]. Μαντά ουτί, το βά., **[τουρ. manda (= βουβάλι) + ütü(= κελάηδισµα), σε ελ. µετ. τόπος όπου ακούγονται βουβάλια, δηλαδή όπου βόσκουν βουβάλια]. Μαντιλνής, ο βν., [µαντιλνίδις, στην τουρκοκρατία σκότωσαν στην περιοχή ένα µαντιλνή]. Μαρούδας µπάρα, τ ς αµ., [µαρούδα + µπάρα]. Ματράκα πέτρις, τ βν., [προσων. Ματράκας + πέτρες, τουρ. matrak(= αστείο)]. Μεγάλο ρέµα, το βν., η Γκουλιουµαρυάκα στους στρ. χ., [µεγάλος (< αρχ. µέγας + αρχ. ρε$µα]. Μέρµηγκας, ο η Μουράβα (το βουνό. στα όρια του Ν. Σερρών) στους στρ. χ., [µυρ- µήγκ(ι)]. Μηλιώτα βρύσ(η), τ βν., [επών. Μηλιώτας + βρύσ(η), ο Μηλιώτας ήταν Νικοκλιανός που σκοτώθηκε εκεί µετά τον πόλεµο]. Μιράς, ο κά., [µιράς]. Μισέ παρτσιάς, ο κά., [µισιός + παρτσιάς, επειδή είναι στη µέση του κάµπου]. Μουγγίλα, η κά., [αλβ. mogële(= βραδιάζει), είναι δυτικά της Τερπνής]. Μουράβα, η βν., είναι το ψηλότερο σηµείο του ορίζοντα για την Τερπνή στα νοτιοδυτικά, αλλ. ο Μέρµηγκας στους στρ. χ. [µουρου- + -αβους/-άβα, από το γεγονός ότι µαύριζε ο ουρανός στην περιοχή της όταν ερχόταν βροχή από την πλευρά της]. Μουρδουµπάρα, η αµ., αλλ. µουντουµπάρα, **[αρχ. µύρτον(= µυρτιά) + µπάρα (> µουρτουµπάρα > µουρντουµπάρα) > µουρδουµπάρα ή µουντουµπάρα, για τη µετα- 493

5 494 Νίκος Λ. Πασχαλούδης τροπή του υ σε ου δες αρχ. κ$τος > κουτί]. Μπάγκαλα µπαντίνα, τ βν., περιοχή της µπούλας, [επών. Μπάγκαλας + µπαντνιά, αρχ. πάγκαλος(= ωραιότατος)]. Μπαϊράµ(η) αµπδιά, τ κά., [προσων. Μπαϊράµης + αµπδιά, δες µπαριάµ(ι)]. Μπαΐρ(ι), το βν., [µπαΐρ(ι), όλη η περιοχή νότια από τη γραµµή Τερπνή-αµπέλια]. Μπαντίνις, οι κά., [µπαντίνα]. Μπαντνούδια, τα βν., [µπαντίνα]. Μπάρα, η βν., [µπάρα]. Μπαρντακλής, ο βν., [µπαρντάκ(ι) + -λής]. Μπαχτσιλίκ(ι), το βν., [µπαξιλίκ(ι)]. Μπιζιστέν(ι), το βν., [τουρ. bezesten(= σκεπασµένη αγορά), από τη µορφολογία του, ένα ύψωµα που περιβάλλεται από ισιάδα]. Μπιζιστέν(ι) αµµούδα, η βν., [µπιζιστέν(ι) + αµµούδα]. Μπικιράθκα, τα αµ., [προσων. Μπικιάρ(η)ς + -θκους, δες µπικιάρς]. Μπλος, ο βν., [µπλος]. Μπλουγκουρτζή ουτιά, τ βά., [επών. Μπλουγκουρτζής + ουτιά, µπλουγκούρ(ι)]. Μπούλα, η βν., **[1. όν. Μπούλα(<όν. Παρασκευή ή και άλλα ονόµατα γυναικών, κυρίως όµως από το σχήµα µπέµπης > µπέµπα > µπεµπούλα > µπούλα). 2. λατ. bulla(= κόσµηµα), bullatus(= χρυσό κρεµαστό κόσµηµα) σηµειώνεται ότι το χρυσοφόρο κοίτασµα της περιοχής συνορεύει µε την µπούλα]. Μπουµπόλια, τα κά., [µπουµπόλια]. Μπουτζαλή τ αµπέλ(ι), τ αµ., [προσων. Μπουτζαλής + αµπέλ(ι), βαλκ. budză + -λής]. Μύλου λάκκους, τ βν., υπήρχε νερόµυλος για τις ανάγκες των Τερπνιωτών όταν ήταν στο βουνό στον Α Παγκόσµιο πόλεµο, [µύλους + λάκκους]. Μυλουνόστρατα, η βν., [µυλουνάς + στράτα, δρόµος που οδηγούσε στα Νιγριτνά, στο νερόµυλο του Νικουλού]. Νικόλα λάκκους, τ βν., [όν. Νικόλας +λάκκους]. Νιγκουσλαβνή στράτα, η αµ., δρόµος που οδηγεί στη Νιγκουσλάβ(η), αλλ. ηµόσιους/ ρόµους τ Μιταξά/Παζαρόστρατα, [Νιγκουσλαβνή + στράτα]. Νταβαλή µπουρούν(ι) βν., [τουρ. davali(= ό,τι αποκτήθηκε µε δικαστήριο) + burun (=άκρο, µύτη)]. Νταγκούλ(η) λάκκους, τ βν., [επών. αγκούλης + λάκκους, τουρ. dağlı (= ορεσίβιος)]. Ντάντσιους, ο βν., **[ίσως από προσων. κάποιου χορευταρά, δες ντάντσιου]. Νταρή βρύσ(η), τ βν., [προσων. Νταρής + βρύσ(η), τουρ. dar(= τσιγκούνης)]. Ντιβέγιουλου, το κά., [τουρ. deve(= καµήλα) + yol(= δρόµος), ήταν δρόµος για Θεσσαλονίκη, από τον οποίο περνούσαν παλιότερα οι αγωγιάτες µε τις καµήλες]. Ντιβιτζή στρατούδα, τ κά., [προσων. Ντιβιτζής + στρατούδα, τουρ. deve(= καµήλα) + -τζής, δες και τοπων. ντιβέγιουλου]. Ντιρµέν µπασί, το βν., στη Γκουλιουµαρυάκα, [τουρ. değirmen (= µύλος) + bası ** (παραφθορά της λ. µπασιά, από τη µσν. /µβασία, που σηµαίνει είσοδος) οι νερό- µυλοι της περιοχής βρίσκονταν από εκεί και κάτω]. Ντουλµάδις, οι κά., [ντουλµάς.].

6 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής Ντούµπα, η αµ., αλλ. Ίσωµα, [ντούµπα]. Ντούρµα, η βν., [τουρ. durma(= φράσσω), έχει γύρω-γύρω παλιούρια]. Ντραγατίκ(η) καλύβα, η αµ., ίδιο µε το επόµενο, [ντραγάτς + αρχ. καλύβη]. Ντραγατίτκους δέντρους, ο αµ., [ντραγάτς + δέντρους, υπήρχε παλιότερα δέντρο παρατηρητήριο για τ ς ντραγατοί]. Ντρούγγου του µπγάδ(ι), τ κά., [επών. ρούγγος + µπγάδ(ι), λατ. drungus(στίφος στρατιωτών) > βυζ. δρο$γγος ή αλβ. drüge(αδράχτι, σαΐτα)]. Ξανθόρεµα, το βν., ο Σαρπουβνός ποταµός στους στρ. χ. [αρχ. ξανθός + αρχ. ρε$- µα]. Ξέρακας, ο βν., [αρχ. ξηρς > ξερός > ξέρακας(= ξερό δέντρο)]. Ξηρό σιουλνιάρ(ι), το βν., [αρχ. ξηρς + σιουλνιάρ(ι)]. Ουζούν µπουρούν, το βν., [τουρ. uzun(= ψηλός) + burun(= µύτη)]. Ουρµανούδ(ι), το κά., [ουρµανούδ(ι)]. Παγούν(ι), το βν., συνέχεια του οµώνυµου τοπων. Νιγρίτας, Παζαρόστρατα, η αµ., δες Νιγκουσλαβνή στράτα, [παζάρ(ι) + στράτα]. Παζαρούδα, η βν., [παζάρ(ι)]. Παλιάµπιλα, τα βν., κοντά στο Παλαιόκαστρο στα ερείπια της αρχαίας πόλης, που αποκαλύφτηκε στο Παλαιόκαστρο µε τις ανασκαφές που έγιναν από το 1985 µέχρι το 1993, βρέθηκαν εγκαταστάσεις αρχαίου οινοποιείου, [παλιό-+ αµπέλ(ι)]. Παλιόκαστρου, το βν., [παλιο- + µσν. κάστρον(< λατ. castrum)]. Παλιουκαστρούδια, τα βν., δίπλα στο γκάρνου, [Παλιόκαστρου + -ούδ(ι)]. Παλιουρούδις, οι κά., [παλιουριά + -ούδα]. Παναγία χω., αλλ. τα Πλατανούδια στους στρ. χ., [από το προσων. της Θεοτόκου]. Πανικκλήσ(ι), το βν., [πανικκλήσ(ι)]. Παπά ράχ(η), τ βν., [παπάς + ράχ(η), όχι o πατράχης]. Παπά τ αλώνια, τ χω., [παπάς + αλών(ι), ήταν στην άκρη του χωριού και δίπλα στου παπα-γιώργη το σπίτι, όπου υπήρχαν πολλά αλώνια]. Παπίκα τα χουράφια, τ βν., [επών. Παπίκας + χουράφ(ι)]. Πάσχους, ο βν., [επών./όν. Πάσχος]. Πατράχ(η)ς, ο βν., **[του παπά τη ράχη > τ παπά τ ράχ(η) > τ πατράχ(η) > πατράχ(η)ς]. Παχή του πλατάν(ι), τ βν., [** προσων. Παχής + αρχ. πλάτανος]. Πεύκα, τα βν., [αρχ. πεύκη]. Πις σ ν ικκλησία χω., αλλ. τσιγκούρις, [πις + σ ν + αρχ. /κκλησία]. Πλάκις, οι βν., αλλ. οι Χωµόπετρες στους στρ. χ., [πλάκα, τόπος µε άσπρες πέτρινες πλάκες]. Πλατάνια, τα βν., αλλ. Σαρπουβνός πουταµός, [αρχ. πλάτανος]. Πλατανούδια, τα κά., τοποθεσία της οµώνυµη µάχης, αλλ. Παναγία, στους στρ. χ., [πλατανούδια]. Πουρνούδις, οι βν., περιοχή της µουράβας, [πουρνιά + -ούδα]. Πουταµός, ο χω., ο χείµαρος δίπλα στο χωριό, που στους χάρτες ονοµάζεται Ρέµα του αρατζά, [πουταµός]. Πράσσα, τα βν., [αρχ. πράσον]. Προυµή τα κουµµατούδια, τ βν., [ίσως από το σχήµα, αρχ. προ$µνος(δες πούρ- 495

7 496 Νίκος Λ. Πασχαλούδης νου) > Προυµνής > Προυµής + κουµµάτ(ι) (< µσν. κοµµάτιν < αρχ. κόµµα) + -ούδ(ι)]. Πρώτους λάκους, ο βν., [αρχ. πρ3τος + λάκκους]. Ρέµα τ αρατζά, το χω., ο χείµαρος δίπλα στο χωριό, που είναι γνωστός µε αυτό το όν. µόνο από τους χάρτες, δες Πουταµός, [αρχ. ρε$µα + άρατζης, επών. οικογέ-νειας που είχε αµπέλι δίπλα στο ρέµα]. Ράχ(η), η αµ., [ράχ(η)]. Ρίντσα, η βν., **[από το σχήµα, όν. Αικατερίνη > Ρίνα > Ρίντσα, όπως Βαΐα > Βαΐτσα, δες και τοπων. Κατιρίν(η)]. Σάββα τα φτέρια, τ βν., [όν. Σάββας + φτέρια]. Σαµαράδις, οι βν., [σαµάρ(ι) > σαµαράδις ]. Σαµαρινόν ρέµα, το βν., η Γκουστίλα στους στρ. χ., [τοπων. Σαµαράδις + αρχ. ρε$- µα]. Σαµιά, η βν., [σαµιά]. Σαρπουβνός πουταµός, ο βν., αλλ. τα πλατάνια, ο Χρυσορρόης για τους Νιγριτινούς, Ξανθόρεµα στους στρ. χ., [σαρπουβνός + πουταµός]. Σεβαστιανόν ρέµα, το βν., η Γκουλιουµαρυάκα στους στρ. χ., [Νέα Σεβάστεια + αρχ. ρε$µα]. Σιαµπάνια, τα βν., [τουρ. saban(= αλέτρι), περιοχή στο βουνό µε χωράφια]. Σιαρπλίκ(ι), το βν., [τουρ. sarp(= κρηµνός)]. Σίκαλις, οι βν., [σίκαλ(η)]. Σκάλα, η βν., [σκάλα, δρόµος απότοµα ανηφορικός και όλος πέτρα]. Σταµνάδις, οι βν., [στάµνα(δες σταµνούδα) > σταµνάς]. Στρογγυλόν, το βν., στους στρ. χ., [αρχ. στρογγύλος > µσν. στρόγγυλος]. Στρουµπάκους, ο βν., [αρχ. στροβέω(= περιστρέφω) > στρόβος/στρόµβος + -άκους, η τοποθεσία είναι σε γύρισµα του κεντρικού δρόµου που οδηγεί προς το βουνό]. Σ(υ)καµνούδα, η κά., [σ(υ)καµνιά]. Σ(υ)κούδις, οι κά., [σ(υ)κιά]. Τασιούλα µπαντίνις, τ βν., [επών. Τασιούλας + µπαντίνα]. Τασιούλα του τιούγκ(ι), τ βν., [επών. Τασιούλας + τιούγκ(ι)]. Τζιών(η) µπουρµπουλιά, τ βν., αλλ. τ Καµάρ(η) µπουρµπουλιά, [προσων. Τζιωνς (Καµάρης) + µπουρµπουλιά]. Τζιών(η) του δέντρου, τ βν., [προσων. Τζιωνς (Καµάρης) + αρχ. δένδρον, όχι το προηγούµενο]. Τζιών(η) του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [προσων. Τζιωνς (Καµάρης) + σιουλνιάρ(ι)]. Τζιβιλέκ(η) απλουταριά, τ βν., [επών. Τζεβελέκης + απλουταριά, δες επόµενο]. Τζιβιλέκ(η) πέτρα, τ κά., [επών. Τζεβελέκης + πέτρα, τουρ. civelek(=δυναµικός)]. Τίτρακα βίρακας, τ βν., [προσων. Τίτρακας + βίρακας, τουρ. titrek(= τρέµω) > Τίτρακας(= τριµπλιάρς)]. Τουπκό νιρό, το βν., [τουπκό + νιρό, στην τοποθεσία υπάρχει στάσιµο νερό που βγαίνει από διπλανή τρύπα]. Τούρνα, η βά., [τούρνα]. Τρανές απουλιάνις, οι βν., [τρανός + απουλιάνα].

8 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής Τραπέζια, τα βν., [αρχ. τραπέζιον]. Τρύπις, οι βν., [τρύω > αρχ. τρύπη > µτγν. τρύπα]. Τσιαντιρά µπουρµπουλιά, τ κά., [προσων. Τσιαντιράς + µπουρµπουλιά, τσιαντίρ(ι)]. Τσιατίµ(ι), το βν., [τουρ. çatis(= σταυροδρόµι)]. Τσιγγινέ µιζαρί, το βν., [τσιγγινές + τουρ. mezar(= τάφος)]. Τσιγκούρις, οι βν., αλλ. τ Λιόλια ιλιά, Πις σ ν ικκλησία, [τσιγκούρα]. Τσιαλίκ(η) του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [επών. Τσιαλίκης + σιουλνιάρ(ι), τουρ. cali(= αβάσιµος φόβος)]. Τσιντσιουνούδ(ι), το βν., [τσιντιόν(ι)]. Φιτουκνιά στράτα, η κά., [φιτουκνός + στράτα, ο δρόµος για το Φιτόκ(ι)]. Φουντουκιά, η βν., η Λιφτουκαριά στους στρ. χ., [φουντούκ(ι)]. Φτέρια, τα βν., [φτέρια]. Χάν(η) λάκους, τ βν., [επών./προσων. Χάνης + λάκκους, τουρ. han(= πρίγκηπας) > χάνης/χάνος]. Xαρκιάς, ο βν., αλλ. χαρκιάδις/χαλκιάδις, [αρχ. χαλκς > χαλκιάς, δες Λ.Αν. χάρκωµα, η περιοχή είναι χρυσοφόρος και υπάρχουν σ αυτήν πηγάδια εξόρυξης χρυσού, πιθανώς δε και αυτοφυούς χαλκού]. Xατζήθκα, τα κά., αλλ. Χατζήδκα, [προσων. Χατζής + -θκους, τουρ. haci(=προσκυνητής)]. Χατζή του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [προσων. Χατζής + σιουλνιάρ(ι), δες προηγούµενο]. Xιλιόδιντρα, τα χω., [αρχ. χίλιοι + αρχ. δένδρον]. Χότζια του µιζαρί, τ βν., [τουρ. hoca(= χότζας) + mezar(= τάφος)]. Χωµόπετρες, οι βν., οι Πλάκις στους στρ. χ., [αρχ. χ3µα + πέτρα]. Ψηλή ράχ(η), η βν., [αρχ. 5ψηλς + ράχ(η)]. Ψουράχ(η)ς, ο βν., αλλ. η Ψωράχ(η), η Ψωράχη, στους στρ. χ. [αρχ. 7ψος + ράχ(η)]. 497

9 Νίκος Λ. Πασχαλούδης β Τοπωνύµια αστικά (Οι γειτονιές της Τερπνής) Κουταράθκα, τα γειτονιά δίπλα στο ηµοτικό Σχολείο, [από προσων. οικογένειας, (όν. Κώστας > Κώτας > προσων. Κώταρας > Κουταράθκα)]. Νουλάθκα, τα γειτονιά περίπου στο κέντρο του χωριού, [επών. Νούλης]. Ντρουµπλάθκα, τα γειτονιά στη Ν.Α. πλευρά του χωριού, [επών. ρουµπλής]. Παλιό σκουλειό, το η γειτονιά του παλιού σχολείου, γύρω από τη σηµερινή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών. Παπά τ αλώνια, τ η γειτονιά στο ψηλότερο σηµείο του χωριού, στην ανατολική πλευρά, όπου σήµερα υπάρχει το υδραγωγείο του χωριού, [παπάς + αλών(ι), από τα αλώνια που υπήρχαν δίπλα στου Παπα-Γιώργη Παπαθανασίου το σπίτι]. Πλατέα, η η γειτονιά γύρω από την κεντρική πλατεία της Τερπνής Τινικέ µαχαλάς, ο η γειτονιά στα βορειοδυτικά όρια του χωριού, όπου εγκαταστάθηκαν πολλοί πρόσφυγες µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών, [τινικές + µαχαλάς, από τις τενεκεδένιες πρόχειρες κατασκευές των προσφύγων]. Τουλακάθκα, τα γειτονιά στη Β.Α. πλευρά του χωριού, [επών. Τουλάκης]. Τσιακαλάδις, οι γειτονιά προς την πλευρά του βουνού, αλλ. Τσιακάλ-µαχαλάς, [τσιακάλ(ι)]. Σηµείωση: Και άλλες γειτονιές του χωριού ονοµάζονταν περιστασιακά από τα επώνυµα ή προσωνύµια µικρότερων οικογενειών που κατοικούσαν σ αυτές, π.χ. Παπικάθκα. 498

ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου

ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Νιγρίτας ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου Αβδουλάς, ο βά., [τουρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+ 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου στις 07:00 πµ του Σαββάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σιάτιστα 0.09.05 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 757 Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε φανερή, προφορική

Διαβάστε περισσότερα

Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 3. Αγ. Γεώργιος Νηλείας Κυκλικός Περίπατος Αυτή η πολύ ωραία διαδρομή των 5,5 χιλιομέτρων ακολουθεί την πλαγιά πάνω από τον Αγ. Γεώργιο και σε αποζημιώνει με μαγευτικές θέες. Ιδιαίτερα το Μάιο είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2 ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1 ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2 Ευ-ρυτανία - ο τόπος των καλοτρεχούμενων ρχ νερών Τριήμερο Πρόγραμμα για Ε,ΣΤ Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 4 ΚΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Περιβαλλοντική ομάδα σχ. έτος 2015-2016 Υπεύθυνοι καθηγητές: o Λινάρδος Νικόλαος o Αθανασόπουλος Λάμπρος o Διαμαντής Παντελής o Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2014 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου στις 07:00 πµ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου. Η αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΞΕΣ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια)

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΞΕΣ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΞΕΣ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αφετηρία διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS W A L K t h e B L U E Η γεωγραφική θέση των Κυκλάδων, google earth -2- Περιδιαβαίνοντας τον Ασφοντυλίτη Αιγιάλη Μινώα Αρκεσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ (ΙΣΒΟΡΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ (ΙΣΒΟΡΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ (ΙΣΒΟΡΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΙΣΒΟΡΟΥ (ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ) Το χωριό βρίσκεται ΒΔ της Κόνιτσας Ιωαννίνων σε υψόμετρο περίπου 960μ. Νότια, φυσικό σύνορο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 μ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Παρανεστίου στις 07:00πμ του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου. Η αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο οικισμός του Σουλίου έχει ανακηρυχθεί διατηρητέος και κατοικούν εκεί λίγες οικογένειες κτηνοτρόφων.

Ο οικισμός του Σουλίου έχει ανακηρυχθεί διατηρητέος και κατοικούν εκεί λίγες οικογένειες κτηνοτρόφων. ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΣΗΜΕΡΑ Σήμερα η κοινότητα Σουλίου είναι ο τέταρτος σε έκταση Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. Θεσπρωτίας (93.230 στρέμματα). Έχει πληθυσμό λιγότερο από 1.000 κατοίκους, καθώς η ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη Βελβεντό - Αξιοθέατα Ευρύτερη Περιοχή (οδηγός & υπόµνηµα) Προτεινόµενες ιαδροµές (χάρτες διαδροµών) velvento.gr σύντοµος οδηγός επισκέπτη 1 velvento.gr σύντοµος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,70 0,70 0,90 0,90 2,04 2,04 2,40 2,40 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΛΜ 0,00 0,00 0,70 0,70 0,20 0,20 1,14 1,14 0,36 0,36 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

0,00 0,00 0,70 0,70 0,90 0,90 2,04 2,04 2,40 2,40 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΛΜ 0,00 0,00 0,70 0,70 0,20 0,20 1,14 1,14 0,36 0,36 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! 1 1 0,00 0,00 RoadBook created using trailmaster 1.0 Off-Road.gr RoadBook created using trailmaster 1.0 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΔΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ! 1 1 0,00 0,00 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΔΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ!

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2015

Kangourou Greek Competition 2015 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2015 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 14 Νοεμβρίου/November 2015 10:00 11:15 Ερώτηση 1 10: 3 βαθμοί Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σιάτιστα /0/05 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 89 Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2015 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 μ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Παρανεστίου στις 09:00 πμ το Σαββάτο 30 Μαίου. Η αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Θρύλοι και παραδόσεις για την Παναγία από την κωμόπολη Ριζοκαρπάσου

Θρύλοι και παραδόσεις για την Παναγία από την κωμόπολη Ριζοκαρπάσου Θρύλοι και παραδόσεις για την Παναγία από την κωμόπολη Ριζοκαρπάσου 29/08/2016 Γράφει η Νάσα Παταπίου Η κωμόπολη Ριζοκαρπάσου, μέσα και γύρω από αυτήν, είναι διάσπαρτη από αγιολογικά τοπωνύμια, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χωροταξική κατανομή για εγγραφή μαθητών που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών

ΘΕΜΑ: Χωροταξική κατανομή για εγγραφή μαθητών που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλακάκης Μιχάλης Μεγαλακάκης Βαγγέλης

Μεγαλακάκης Μιχάλης Μεγαλακάκης Βαγγέλης Μεγαλακάκης Μιχάλης Μεγαλακάκης Βαγγέλης ΥΛΙΚΟ Το γεφύρι αποτελείται από μάρμαρο και πέτρα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έχει «ξαναχτιστεί» με καμάρα πάνω και κάτω από την οποία περνά δρόμος. Επίσης έχει ζωγραφιστεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ Απόσταση: 19 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2014. All rights reserved. Version 1.1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας Σεμινάριο : Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας

Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας Σεμινάριο : Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας Σεμινάριο : Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας Γεφύρι Η κατασκευή ενός γεφυριού είχε ανέκαθεν μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ)

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) 1. ΠΕΤΡΑ (ΟΤΕ). Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι διάσχισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας Ο τόπος µας Το σχολείο µας Πολιτισµός Η τάξη µας Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ Ανάµεσα στις ακτές του νοµού Μαγνησίας και τη Σκόπελο και απέναντι από το Πήλιο, βρίσκεται η Σκιάθος, ένα νησί µε έκταση 48 τετραγωνικά χιλιόµετρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΕΕΚ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ...» ΣΧ. ΕΤΟΣ 13-14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΕΕΚ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ...» ΣΧ. ΕΤΟΣ 13-14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΕΕΚ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να προσθέσετε μια εικόνα «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ...» ΣΧ. ΕΤΟΣ 13-14 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Η βόρεια ράχη του Χατζή

Η βόρεια ράχη του Χατζή Η βόρεια ράχη του Χατζή Το Χατζή αποτελεί ένα μεγάλο ορεινό όγκο στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού Τρικάλων με ψηλότερη κορυφή το Χατζή 2038μ και άλλες ψηλές κορυφές όπως το Κάστρο 1963μ, η Βρωμέρη 1955μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2015 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 μ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Παρανεστίου σε πανηγυρική ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 153,154,155,156,157,158) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ

ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 153,154,155,156,157,158) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (,,,,,) ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΘΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ....,%,%,%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2013 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 μ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Παρανεστίου σε πανηγυρική ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο)

1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1810 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1821 (περίπου) Σχέδιο της εποχής 1825 Αθηναίοι μπροστά από τον Παρθενώνα 1835 Πανοραμική άποψη 1837 Άποψη

Διαβάστε περισσότερα

4 2ο ηµοτικό.σχολείο.αµαρύνθου 13 Γαλάζια Νερά-Αµάρυνθος 3 12 3 2 36 10 1,05 1 96,60 73 7.051,80 775,70 7.827,50

4 2ο ηµοτικό.σχολείο.αµαρύνθου 13 Γαλάζια Νερά-Αµάρυνθος 3 12 3 2 36 10 1,05 1 96,60 73 7.051,80 775,70 7.827,50 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 α/α Σχολείο α/α Βατότς Συνολικό 1 3o

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Διαδρομής Virgin Forest Ultra Trail 2012

Περιγραφή Διαδρομής Virgin Forest Ultra Trail 2012 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΩ ΘΟΛΟΥ (5265μ, 235μ+ 105μ-) Με τόπο εκκίνησης το Παρανέστι, για πρώτη φορά στην ιστορία του αγώνα και συγκεκριμένα την Πλατεία Παρανεστίου, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία των

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Απρίλιος 2010 12:46 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2011 12:31

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Απρίλιος 2010 12:46 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2011 12:31 Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος (Δ 260 κ.ε.) γράφει ότι πριν ακόμη υπάρξουν όλα τα άστρα και η σελήνη στον ουρανό ούτε και ακουγόταν το ιερό γένος των Δαναών, υπήρχον μόνο οι Αρκάδες. Ακόμα και αν θεωρήσουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόμιο - Κνωσός - Αρχάνες - Πεζά - Μυρτιά - Επισκοπή - Αεροδρόμιο. 1. Αεροδρόμιο

Αεροδρόμιο - Κνωσός - Αρχάνες - Πεζά - Μυρτιά - Επισκοπή - Αεροδρόμιο. 1. Αεροδρόμιο Αεροδρόμιο - Κνωσός - Αρχάνες - Πεζά - Μυρτιά - Επισκοπή - Αεροδρόμιο 1. Αεροδρόμιο Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 56.610 μέτρα, επομένως το σύνολο της απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ Απόσταση: 19.5 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2016. All rights reserved. Version 1.4 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Το Νησάκι είναι άλλο ένα ήσυχο και γραφικό χωριό στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους παλιούς χωρικούς, το Νησάκι ήταν ένα μικρό βραχώδες νησί, το οποίο ενώθηκε με την στεριά

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι Φωτογραφική τεκµηρίωση ENVECO A.E Φ1 Stockpile µεταλλεύµατος µεταλλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΗΣ N. APKA IAΣ «ΤΟ ΑΓΑΛΙ»

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΗΣ N. APKA IAΣ «ΤΟ ΑΓΑΛΙ» ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΗΣ N. APKA IAΣ «ΤΟ ΑΓΑΛΙ» Πίστη - Παράδοση Περηφάνια Iστορία 2010 Eίσοδος χωριού «Λόπεσι» Το πιο γλυκό καλωσόρισµα, το πιο τρυφερό «καλό ταξίδι». Ο Άγιος Παντελεήµονας

Διαβάστε περισσότερα

Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού!

Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού! Σιτάρι Γ τάξη Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού! Το σιτάρι ανήκει στην κατηγορία των δημητριακών, μαζί με τις πατάτες και το ρύζι. Όλες αυτές οι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Respect A value for a Lifetime

Respect A value for a Lifetime Respect A value for a Lifetime GREEN HOLIDAYS May 2017 This project is funded by the EU Κύπρος Ποδηλατικές διαδρομές Κύπρου Πάρκο αθαλάσσας Νότια της Λευκωσίας και ανατολικά του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Είναι γνωστά τα της Μάχης του Σπερχειού. ΒΙΒΛΙΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟ (ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ). Στο σηµερινό χωριό Φραντζί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2014 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου τα µεσάνυκτα της Παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.2 Κατάλογος και αναλυτική παρουσίαση περιοχών εξαιρετικού κάλλους και εκτίμηση του βαθμού αξιοποίησής τους Π.3.1.3: Ψηφιακό Υλικό (φωτογραφίες,

Π.3.1.2 Κατάλογος και αναλυτική παρουσίαση περιοχών εξαιρετικού κάλλους και εκτίμηση του βαθμού αξιοποίησής τους Π.3.1.3: Ψηφιακό Υλικό (φωτογραφίες, Π.3.1.2 Κατάλογος και αναλυτική παρουσίαση περιοχών εξαιρετικού κάλλους και εκτίμηση του βαθμού αξιοποίησής τους Π.3.1.3: Ψηφιακό Υλικό (φωτογραφίες, κ.α.) Περιεχόμενα 1. (ΠΑΛΙΟ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ)... 3 2. ΚΑΣΤΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του Πιερικού Ολύμπου» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:«Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του Πιερικού Ολύμπου» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ& ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Εξωκλήσι Ζωοδόχου Πηγής Νέα Ζωή Μέλη Ομάδας Αναγνώστου Χριστίνα Μπίτζου Φωτεινή Ουγγρίνου Εφροσύνη Τσανακτσίδου Μαρία-Ελένη Ιστορικά Στοιχεία Το εξωκλήσι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ Απόσταση: 19.5 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2016. All rights reserved. Version 1.4 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος του αλατιού

Ο δρόμος του αλατιού Ο δρόμος του αλατιού Το Μέγα γεφύρι, βρισκόταν πάνω από τον Μέγδοβα, στα όρια Ευρυτανίας και Καρδίτσας, στη περιοχή Κοκκινέϊκα.. Πάνω από την Μαυρομμάτα όπου υπήρχε το γεφύρι της Κότσιτας, ήταν το μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ. Ερευνητική Εργασία Β τετράμηνο

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ. Ερευνητική Εργασία Β τετράμηνο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ Ερευνητική Εργασία Β τετράμηνο Η ομάδα μας ΒΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΛΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ (ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945) ΣΥΛΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ Απόσταση: 9.7 Km Διάρκεια: 3 ½ 4 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2014. All rights reserved. Version 1.1.1 Μεγάλο μέρος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Ζούρβα Χανιά, 22-26/12/2010: Συµµετοχή στην αποστολή του ΣΠ.Ο.Κ. Χ. Νικολαΐδου

Ζούρβα Χανιά, 22-26/12/2010: Συµµετοχή στην αποστολή του ΣΠ.Ο.Κ. Χ. Νικολαΐδου : Χ. Νικολαΐδου 16-3-2011 Χανιά εκέµβριος 2010 Το εκέµβριο του 2010, λάβαµε πρόσκληση από το Γρηγόρη Αναστασόπουλο (ΣΠ.Ο.Κ), για να συµµετάσχουµε στην αποστολή που θα οργάνωνε στα Χανιά τις ηµέρες των

Διαβάστε περισσότερα

Ας αναζητήσουµε τις φωτογραφίες που λείπουν

Ας αναζητήσουµε τις φωτογραφίες που λείπουν ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο : 27.4.2008 ΦΥΛΛΟ Δραστηριοτήτων Όνοµα:... Ας αναζητήσουµε τις φωτογραφίες που λείπουν

Διαβάστε περισσότερα

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική]

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική] Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. Αναμασά τα λόγια της σαν παλιοπροβατίνα Απ τον κακό βοσκό, ψώριασαν τα πρόβατα Απ του διαβόλου το μαντρί μήτε κατσίκι

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Εως : ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Εως : ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Από : ΑΛΑΦΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Εως : ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 34014, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία της περιβαλλοντικής ομάδας του γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Ν. Μπακογιάννη Σχολικό έτος

Εργασία της περιβαλλοντικής ομάδας του γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Ν. Μπακογιάννη Σχολικό έτος Εργασία της περιβαλλοντικής ομάδας του γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Ν. Μπακογιάννη Σχολικό έτος 2013-2014 Η Γέφυρα του Ομολίου Πρόκειται για ένα μεγάλο γεφύρι, που γεφύρωνε τον Πηνειό και σε παλιότερους

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα

Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 01-07/10/2012 Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα Σαπφώ Αγγελούδη- Ζαρκάδα Δρ. Αρχιτέκτων Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Οι Καβαλιώτες

Διαβάστε περισσότερα

1.- Ο οικισµός Καµαρών βρίσκεται στην διαδροµή : α) Παροικία - Νάουσα. β) Παροικία - Μαράθι - Λεύκες. γ) Παροικία Πούντα Αγκαιριά

1.- Ο οικισµός Καµαρών βρίσκεται στην διαδροµή : α) Παροικία - Νάουσα. β) Παροικία - Μαράθι - Λεύκες. γ) Παροικία Πούντα Αγκαιριά 1.- Ο οικισµός Καµαρών βρίσκεται στην διαδροµή : α) Παροικία - Νάουσα. β) Παροικία - Μαράθι - Λεύκες. γ) Παροικία Πούντα Αγκαιριά 2.- Το Ξενοδοχείο ΝΙΚΟΛΑΣ βρίσκεται: α) Στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

aspropotamos.org ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

aspropotamos.org ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ aspropotamos.org ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Σα πέτρινα γεφύρια του Ασπροποτάμου Σα πιο αξιόλογα γεφύρια είναι του Μίχου στην Ανθούσα, του Μιχαλάκη Υίλου και της Καπραρίας στο Φαλίκι και το γεφύρι του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Στην Κεντρική Ασία βρίσκεται η έρημος Γκόμπι και της Αραβίας. Στην Αμερική η Μοχάβι(Βόρεια) και η Ατακάμα (Νότια).

Στην Κεντρική Ασία βρίσκεται η έρημος Γκόμπι και της Αραβίας. Στην Αμερική η Μοχάβι(Βόρεια) και η Ατακάμα (Νότια). H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ Στη Γη υπάρχουν μεγάλες αφιλόξενες άνυδρες εκτάσεις που ονομάζονται έρημοι.καλύπτουν το 1/3 της ξηράς και βρίσκονται κυρίως κοντά στους δύο Τροπικούς ( Αιγόκερω και Καρκίνου) Στην Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

το ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ τ ο υ BAI Το μοναδικό φοινικόδασος στην Ελλάδα και την Ευρώ πη

το ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ τ ο υ BAI Το μοναδικό φοινικόδασος στην Ελλάδα και την Ευρώ πη το ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ τ ο υ BAI Το μοναδικό φοινικόδασος στην Ελλάδα και την Ευρώ πη TO ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ t o y BAI Στο βόρειο τμήμα των ανατολικών ακτών της Κρήτης, στο ακρωτήριο Σίδερο, και δίπλα στην αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους Α. Οι Βούλγαροι α μέρος Βούλγαροι Αρχικά ζουν σε εδάφη του Βυζαντίου εμποδίζουν άλλους λαούς να μετακινηθούν Αργότερα ιδρύουν κράτος προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σταυροδοσία Υποψηφίων Βουλευτών ανά εκλογικό τµήµα

Σταυροδοσία Υποψηφίων Βουλευτών ανά εκλογικό τµήµα Ν ΣΥΡΙΖΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΟΤΑΜΙ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ΒΛΑΧΒΕΗΣ Μ. ΙΒΑΝΙ ΟΥ-ΚΑΤΑΡΤΖΗ Π. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΗΣ Θ. ΤΣΙΑΠΑΡΑ Ε. ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ Γ. ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ Κ. ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ Ε. ΓΑΛΙΑΝΟΥ Ε. ΚΑΜΠΑΝΤΑΪ ΗΣ Γ. ΚΑΡΤΕΡΟΣ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015 ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015 ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015 ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΑΝΑΡΗ: ΤΡΕΝΟΓΕΦΥΡΑ Οκτάτοξη γέφυρα με οκτώ ίσα ανοίγματα μήκους 12,5μ., το καθένα σε οριζοντιογραφική καμπύλη συνολικού μήκους 165,84μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας Τοπική Κοινότητα Περίκλειας Σε υψόµετρο 580 µέτρων και µεταξύ των βουνών Τζένας και Πάικου, µόλις 7,5 χιλιόµετρα από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα, σαν από θαύµαα κρατήθηκε ζωντανή η Περίκλεια, από τη συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ //ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ //ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΣΥΝΘΟΣ //ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ η περιοχή μελέτης γειτνιάζει με: _τα όρια της παλιάς (Σαμακώβ) με τη σύγχρονη πόλη _το χείμαρρο Κόσυνθο _με εκτάσεις πρασίνου (Λιμνίο, Δημοτικός Κήπος) _με

Διαβάστε περισσότερα

0,00 2,61 7,50 8,76 8,85 0,00 2,61 4,89 1,26 0,09 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΛΜ ΜΕΡΙΚΑ ΧΛΜ ΣΕΛΙ Α ,61 61,82 2ω20λ ΧΛΜ ΙΑ ΡΟΜΗΣ: ΜΕΡΙΚΑ ΧΛΜ: ΧΡΟΝΟΣ:

0,00 2,61 7,50 8,76 8,85 0,00 2,61 4,89 1,26 0,09 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΛΜ ΜΕΡΙΚΑ ΧΛΜ ΣΕΛΙ Α ,61 61,82 2ω20λ ΧΛΜ ΙΑ ΡΟΜΗΣ: ΜΕΡΙΚΑ ΧΛΜ: ΧΡΟΝΟΣ: 1 Β' ΜΕΡΑ - ΤΜ 1: ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΤΟΤΙΝΑ 0,00 ΧΡΟΝΟΣ: ΚΑΛΗΜΕΡΑ! XAΛΑΡΗ ΑΠΛΗ... 61,82 2ω20λ 1 2 3 4 5 0,00 2,61 2,61 7,50 4,89 8,76 1,26 8,85 0,09 ΣΕ 500m ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΠΕΡ ΙΚΟΒΡΥΣΗ! ΣΙΓΑ!!! 30 km/h 2 Β' ΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε-ΑΠΘ 2014-15 Λεβεντούλα Λευτέρης Γιώργος Ποια ήταν η βάση της διατροφής εκείνη την εποχή; Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ον Κιχώτης και οι ανεµόµυλοι Μιγκέλ ντε Θερβάντες

Ο ον Κιχώτης και οι ανεµόµυλοι Μιγκέλ ντε Θερβάντες Ο ον Κιχώτης και οι ανεµόµυλοι Μιγκέλ ντε Θερβάντες (Ο ον Κιχώτης ήταν ένας άρχοντας πολύ φτωχός σε λεφτά αλλά πλούσιος σε φαντασία. Ζούσε στην Ισπανία, στην ξακουσµένη επαρχία της Μάντσας. Όταν έφτασε

Διαβάστε περισσότερα

Πετρογέφυρα της Πιερίας. Ιωάννα Κάκαλου Dipl.Eng.,MSc ΠΕ19, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Αν. Ολύμπου

Πετρογέφυρα της Πιερίας. Ιωάννα Κάκαλου Dipl.Eng.,MSc ΠΕ19, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Αν. Ολύμπου Πετρογέφυρα της Πιερίας Ιωάννα Κάκαλου Dipl.Eng.,MSc ΠΕ19, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Αν. Ολύμπου Πετρογέφυρα Αποτελούσαν το κυριότερο συγκοινωνιακό τεχνικό έργο στην Ελλάδα μέχρι τον 20ο αιώνα Είναι ιδιαίτερα σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Στη στήλη αυτή σας παρουσιάζουμε μνημεία και χώρους, ευρισκόμενα στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή, τα οποία η Πολιτεία επισήμως

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας.

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αρ. 4/2011 πρακτικό Συνεδριάσεων Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Ν.Σιλάτων του ήµου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής 7/2011 Απόφ. Αριθ. Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας «Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Στερέωνε την πόρτα με ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος 2015 Οικισμός Αβδήρων Τα Άβδηρα βρίσκονται λίγο πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 1 of 5 14/10/2014 12:12 µµ Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 Γονική Κατηγορία: Ιστορική Βιβλιοθήκη Κατηγορία: Έπος 1940-2ος Παγκόσµιος Πόλεµος ηµοσιευµένο στις Τρίτη, 13 εκέµβριος 2011 05:25 Από τον/την http://users.sch.gr/pchaloul/kalavrita.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη

Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη 1. Περιγραφή Ο ανεµόµυλος της καταγραφής βρίσκεται στο χωριό Απείρανθος, που υπάγεται διοικητικά στον ήµο ρυµαλίας της νήσου Νάξου. Η βασική λειτουργία του ήταν η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ορειβατική αποστολή στα Ινδικά Ιμαλάια 2016

Ορειβατική αποστολή στα Ινδικά Ιμαλάια 2016 Ορειβατική αποστολή στα Ινδικά Ιμαλάια 2016 Ανάβαση στις κορυφές Stok Kangri 6123μ, Mentok I 6282μ, Mentok II 6248μ και Mentok III 6153μ και προσέγγιση της ασκαρφάλωτης κορυφής Nya Kangri 6480μ μέχρι τα

Διαβάστε περισσότερα

43378.JPG. Παλαιά παραλία. 43380.JPG 43379.JPG 43382.JPG. Πορτρέτο στρατιωτικού. Στιγμιότυπο σεπεριοχή της Θεσσαλονίκης. 43383.JPG 43386.JPG 43384.

43378.JPG. Παλαιά παραλία. 43380.JPG 43379.JPG 43382.JPG. Πορτρέτο στρατιωτικού. Στιγμιότυπο σεπεριοχή της Θεσσαλονίκης. 43383.JPG 43386.JPG 43384. 43375.JPG Παλαιά παραλία. 43377.JPG Παλαιά παραλία. 43378.JPG Παλαιά παραλία. 43379.JPG 43380.JPG Πορτρέτο στρατιωτικού. 43382.JPG Στιγμιότυπο σεπεριοχή της Θεσσαλονίκης. 43383.JPG Άποψη του Λευκού Πύργου.

Διαβάστε περισσότερα