ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ. ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ (βά. = βάλτα, κά. = κάµπος, αµ. = αµπέλια, βν. = βουνό, χω. = δίπλα στο χωριό, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ. ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ (βά. = βάλτα, κά. = κάµπος, αµ. = αµπέλια, βν. = βουνό, χω. = δίπλα στο χωριό, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες)."

Transcript

1 Νίκος Λ. Πασχαλούδης 490 ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ (βά. = βάλτα, κά. = κάµπος, αµ. = αµπέλια, βν. = βουνό, χω. = δίπλα στο χωριό, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου Αγά τα χουράφια, τ βν., [τουρ. ağa(= αγάς) + χουράφ(ι)]. Άγιους Μανδήλιους, o βν., [Άγιους Μανδήλιους]. Αγραµάδις, οι βν., [βεν. agraman(= τόπος µε σωρούς από πέτρες]. Αγρουκήπιου, το κά., [αρχ. γρς + αρχ. κπος, υπήρχε πρότυπο αγρόκτηµα µε ο- πωροφόρα δέντρα]. Αϊ Θανά(η)σς, ο κά., [από το οµώνυµο παρεκκλήσι]. Αλιάκ(η) του δέντρου, τ βν., [αλιάκς]. Αµπαρούδια, τα βν., [αµπάρ(ι)]. Αµπδιάς του µουνουπάτ(ι), τ ς βν., [αµπδιά + µσν. µονοπάτι]. Αµπέλια, τα αµ., [αµπέλ(ι), περιοχή που ήταν γεµάτη αµπέλια]. Αµπελώνες, οι αµ., οι ίπλις στους στρ. χ., [αµπέλ(ι)]. Ανάπουδου, το βν., [ανάπουδους, ανηφορικό µέρος]. Ανηφουρούδια, τ βν., [αρχ. νωφερς > µσν. νήφορος]. Αντάρα, η βν., [αντάρα]. Ανώια, τα βν., [ανώ(ι)]. Αποθήκες, οι βν., στους στρ. χ., [αρχ. ποθήκη]. Απουκείθι κά., [απουκείθι, πέρα από την παλιά κοίτη του Στρυµόνα]. Αράψα, η βν., [αράψα]. Αρκουδουπόρναρα, τα βν., [αρκουδουπόρναρου]. Αρµύρις, οι κά., [αρµύρα]. Άσπρις πέτρις, οι βν., [άσπρους + πέτρα, είναι άσπρες οι πέτρες]. Βακούφκα, τα χω., [βακούφ(ι)]. Βαθόστρατα, η αµ., [αρχ. βαθς + στράτα]. Βάλτα, η βά., η περιοχή βόρεια από το Μιρά, [βάλτα]. Βίγλα, η βν., [λατ. vigilia/vigiliae > µσν. βίγλα]. Βιστέρνις, οι βν., **[λατ. vis(= αφθονία) + στέρνα(< λατ. cisterna), τόπος όπου πήγαζε άφθονο νερό]. Βλάχους, ο βν., [αρχ. γερµ. walh-volk(= λατινόφωνος) > µσν. βλάχος]. Βούζ(ι), το βν., [βούζ(ι), είναι λάκκος γεµάτος βούζια]. Βούργαρους, ο βν., [Βούλγαρος]. Βρυσούδις, οι βν., [βρύσ(η)]. Βυζάντη αµπδιά, τ κά., [επών. Βυζάντης + αµπδιά]. Γαλάζια βρύση, η βν., [γαλάζιους + βρύσ(η)]. Γιατρού του τιουγκούδ(ι), τ βν., [γιατρός + τιούγκ(ι), από το προσων. ενός πρα-

2 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής κτικού γιατρού]. Γιάννακας, ο βν., [ον. Γιάνν(η)ς/Γιαννακός]. Γιαρακαρνά, τα κά., αλλ. κάτω αµπέλια στους στρ. χ., [δες τοπων. Γιρακάρ(ι)]. Γιαχιά του µπγαδούδ(ι), τ βν., [επών. Γιαχιάς + µπγάδ(ι), τουρ. yaya(= πεζός)]. Γιλαδαρνή στράτα, η κά., αλλ. Γιλαδόστρατα, [γιλαδαρνός + στράτα]. Γιουβάντς, ο βν., αλλ. τα Λιουλιάθκα τα χουράφια, [προσων. γιουβάντς]. Γιράκα του λακκούδ(ι), τ βν., [επών. Γιράκας + λάκκους]. Γιρακάρ(ι), το κά., αλλ. Γιρακάρ(η)ς/Γιαρακαρνά, [αρχ. έραξ > γεράκι > γερακάρης]. Γιρουτόλιου τα µαντριά, τ βν., [προσων. γεροτόλιος (< γέρος+ Τόλιους) + µαντρί]. Γιφυρούδια, τα βν., [γιουφυρούδ(ι), υπάρχουν ερείπια παλιάς γέφυρας]. Γκάρνους, ο βν., [κάρνα, µέρος στο οποίο έκαναν ξυλοκάρβουνα]. Γκατζή ντούµπα, τ βν., **[τουρ. gazi(= πολεµιστής) + ντούµπα. Τοποθεσία όπου υπάρχει αρχαίος καµαροσκεπής µακεδονικός τάφος, κατά την παράδοση τάφος στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είναι τάφος των α- δελφών Ιππώνακτος και ιοσκουρίδου, που ήταν γιοι του Απολλοδώρου, (Μ.Τ). Με το επιπλέον δεδοµένο ότι η ντούµπα δε βρίσκεται σε ιδιοκτησία της οικογένειας Γκατζή, δεν πρέπει το τοπωνύµιο να σχετίζεται µε το επών. Γκατζής, όπως νοµίζεται στην Τερπνή, (Α.Θ. δ. σ. 61), αλλά µε την έννοια του πολεµιστή]. Γκιότζ(ι) γιουλού βν., **[τουρ. göç(= µετακίνηση, κουβάληµα) + yol(= δρόµος), είναι µονοπάτι]. Γκοκ λάκκους, τ χω., [όν. Γκόγκους(< Γεώργιος) > τ Γκοκ + λάκκους]. Γκουλιουµαρυάκα, η βν., στους στρ. χ. Σεβαστιανόν ρέµα και Μεγάλο ρέµα, [δες Γκουλιουµαρυάκα]. Γκουλούσ(η) αµπδιά, τ κά., [προσων. Γκουλούσης + αµπδιά, όν. Άγγελος > Αγγιλού(η)σς > Γκουλού(η)σς]. Γκούµα καλύβις, τ βν., [προσων. Γκούµας + αρχ. καλύβη, αλβ. gum(= άνθρωπος ιδιόρρυθµος)]. Γκουρνιτσιά, η αµ., [γκουρνιτσιά, από το οµώνυµο χαρακτηριστικό δέντρο, που έχει διπλό κορµό]. Γκουστίλα, η βν., ρεµατιά µε βίρακα, που η συνέχειά της είναι το Κρυονέρ(ι) και ο Λαγάτρρης της Νιγρίτας, στους στρ. χ. Σαµαρινόν ρέµα, **[τουρ. gusletmek (= πλύνω) και αντιµετάθεση των t,l.]. Γκριντίστα, η βν., αλλ. Εικονοστάσι στους στρ. χ., **[γριντιά + τουρ. is(= νοικοκύρης) + -τα, για -τα, δες Νιγρίτα]. Γκρούχαλ(η), η βν., **[συµφ. αρχ. γρυπτός(= κυρτός) + χαλή(= παλάµη), το εξωκλήσι της βρίσκεται πάνω σε ύψωµα που φαίνεται σαν ντούµπα]. Γούρη του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [προσων. Γούρης + σιουλνιάρ(ι), τουρ. güre (=δύναµη)]. αµασκνιά, η βν., [δαµασκνιά]. εύτιρους λάκους, ο βν., [αρχ. δεύτερος + λάκκους]. ηµόσιους, ο αµ., αλλ. Νιγκουσλαβνή στράτα, [δηµόσιους]. ίπλις, οι αµ., oι Αµπελώνες στους στρ. χ., [αρχ. διπλο$ς > επίρρ. δίπλα]. 491

3 492 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Εικονοστάσι, το βν., η Γκριντίστα στους στρ. χ., [αρχ. ε%κών + αρχ. στάσις > µτγν. εικονοστάσιον]. Θανάσ(η) καλύβα, τ βν., [όν. Θανάσης + αρχ. καλύβη, Θανάσης ήταν ένας ξένος που έµενε εκεί σε πέτρινη καλύβα από την εποχή του πολέµου]. Ιντζέγιουλους, ο κά., [τουρ. ince(= στενός) + yol(= δρόµος)]. Ισούφ αµπδιά, τ κά., [τουρ. όν. Yusuf > Ισούφ(= Ιωσήφ) + αµπδιά]. Ίσωµα, το αµ., αλλ. η Ντούµπα στους στρ. χ., [αρχ. *σος > ίσωµα]. Καγιάρ τάσ(ι), το βν., [τουρ. kayar(= µονοπάτι) + taş(= πέτρα)]. Καζαµία του τσιαΐρ(ι), το βά., [επών. Καζαµίας + τσιαΐρ(ι), ιταλ. casamia > καζα- µίας]. Κακιά πέτρα, η βν., [αρχ. κακς + πέτρα, την θεωρούσαν πέτρα στοιχειωµένη, γιατί πίστευαν ότι οι λακκούβες που έχει πάνω της είναι ντίρις από καµήλα, αρκούδα κι άνθρουπου]. Καλίντιρες, ο βν., [τουρ. kalin(= δύσβατος) + dere(= κοιλάδα, φαράγγι), στο Ν.Β., σ. 133, αναφέρεται ως κανλί ντερέ(= ρέµα του αίµατος)]. Καλντιρµάς, ο βν., [τουρ. kaldırım(= λιθόστρωτο), επειδή για καλή πρόσβαση είχαν στρωµένες πέτρες]. Καλουγιρίτκους µπαξές, ο αµ., [καλόγιρους + µπαξές, είχε κτήµα εκεί ένας καλόγερος]. Καλύβια, τα βν., [αρχ. καλύβη, διάφορες περιοχές µε καλύβια]. Καµάρ(η) µπουρµπουλιά, τ βν., αλλ. Τζιών(η) µπουρµπουλιά, [επών. Καµάρης + µπουρµπουλιά]. Καµπέρη του δέντρου, τ κά., [επών. Καµπέρης + αρχ. δένδρον, τουρ. kamber(= δούλος, υπηρέτης)]. Καµπίσιους δρόµους, ο κά., αλλ. Κουσίγιουλου, [τοπων. κάµπους + αρχ. δρόµος]. Κάµπους, ο κά., η περιοχή βόρεια της Τερπνής, [λατ. campus > µσν. κάµπος]. Καµπούρ(η) ράχ(η), τ βν., [επών. Καµπούρης + ράχ(η), καµπούρς]. Καντάρ(ι), το βν., [καντάρ(ι), επειδή είναι στην αλλαγή κλίσης του εδάφους προς το Ξυλότρους]. Καρά κούζ(ι), το βν., [τουρ. kara(= τόπος) + kuz(= ανήλιος)]. Καρά πουρνάρ(ι), το βν., [τουρ. kara(= τόπος) + πουρνάρ(ι)]. Καράτσ(ι) µπουρούν(ι), το βν., [τουρ. karacı(= ληστής) + burun(= µύτη)]. Καρούση του κιραµδαριό, τ βν., [επών. Καρούσης + κιραµδαριό, τουρ. karun (= πλούσιος)]. Καρταλουφουλιά, η βν., [καρτάλ(ι) + φουλιά]. Καστανάκινας τ αλών(ι), τ ς βν., [όν. Κωνσταντίνος > Καστανάκ(η)ς > Καστανάκινα + αλών(ι)]. Κατιρίν(η), η βν., [όν. Κατιρίν(η)(< Αικατερίνη)]. Κατσ(ι)κάς, ο βν., [κατσ(ι)κάς]. Κάτω αµπέλια, τα κά. τα Γιαρακαρνά στους στρ. χ., [αρχ. κάτω + αµπέλ(ι)]. Κηφισιά, η χω., [αρχ. Κηφισς > Κηφισιά, τόπος δίπλα στην Τερπνή, που είχε παλιότερα καραγάτσια και νεροµάνα]. Κινά µπαντίνα, τ βν., [επών. Κινάς + µπαντίνα, τουρ. kin(= σκληρός)]. Κιρκίµ(ι), το βν., [τουρ. kırkım = καψάλ(ι)].

4 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής Κισλάδις, οι βν., [τουρ. kışla(= στρατώνας)]. Κλαδούδ(ι), το αµ., [κλαδί]. Κλήµα, το βν., [αρχ. κλµα, είναι λάκκος που παλιότερα είχε κλήµατα]. Κόινιαρου τ ανήλια, τ βν., [προσων. Κόινιαρους + ανήλιους, δες κόινιαρ(οι)]. Κούκου ράχ(η), τ βν. [επών. Κούκος + ράχ(η), κούκους]. Κουλουκουτρώντς, ο βν., [προσων. Κολοκοτρώνης, από τον φόνο, κατά το 1942, κάποιου µε αυτό το προσωνύµιο]. Κουντουλάκ(ι), το χω., [αρχ. κοντς > µσν. κοντ, + λάκκους, είναι δίπλα στο χωριό]. Κουρί, το βν., [τουρ. koru(= δάσος)]. Κουσίγιουλου, ο κά., αλλ. καµπίσιους δρόµους, [κουσίγιουλου]. Κρυγιά βρύσ(η), η βν., [κρυγιός + βρύσ(η)]. Κυδουνιά, η βν., [κυδουνιά, είναι λάκκος, τ ς κυδουνιάς του λάκκου]. Λαγάτρης, ο βν., ποταµός, είναι η Γκουστίλα και το Κρυονέρ(ι) της Νιγρίτας, [λαγάτρης]. Λαγού του διντρούδ(ι), τ βν., είναι στο Μπλο, [λαγός + αρχ. δένδρον + ούδ(ι)]. Λακκούδια, τα αµ., [λάκκους]. Λιάσκα, η βν., [βουλ. liaska(= λεπτοκαρυά), όχι το οµώνυµο Νιγριτινό τοπωνύµιο]. Λιόλια ιλιά, τ βν., [επών. Λιόλιας + ελιά(< αρχ. /λαία)]. Λιουλιάθκα τα χουράφια, τα βν., αλλ. Γιουβάντς, [επών. Λιόλιας + χουράφ(ι)]. Λιφτουκαριά, η βν., στους στρ. χ. η Φουντουκιά, [λιφτουκαριά, είναι δίπλα στη Λιάσκα]. Μακρύ µπουρούν(ι), το [αρχ. µακρς > µσν. µακρς + τουρ. burun(= µύτη)]. Μαλάµους του µπγάδ(ι), τ ς χω., [όν. Μαλάµου + µπγάδ(ι)]. Μαντά ουτί, το βά., **[τουρ. manda (= βουβάλι) + ütü(= κελάηδισµα), σε ελ. µετ. τόπος όπου ακούγονται βουβάλια, δηλαδή όπου βόσκουν βουβάλια]. Μαντιλνής, ο βν., [µαντιλνίδις, στην τουρκοκρατία σκότωσαν στην περιοχή ένα µαντιλνή]. Μαρούδας µπάρα, τ ς αµ., [µαρούδα + µπάρα]. Ματράκα πέτρις, τ βν., [προσων. Ματράκας + πέτρες, τουρ. matrak(= αστείο)]. Μεγάλο ρέµα, το βν., η Γκουλιουµαρυάκα στους στρ. χ., [µεγάλος (< αρχ. µέγας + αρχ. ρε$µα]. Μέρµηγκας, ο η Μουράβα (το βουνό. στα όρια του Ν. Σερρών) στους στρ. χ., [µυρ- µήγκ(ι)]. Μηλιώτα βρύσ(η), τ βν., [επών. Μηλιώτας + βρύσ(η), ο Μηλιώτας ήταν Νικοκλιανός που σκοτώθηκε εκεί µετά τον πόλεµο]. Μιράς, ο κά., [µιράς]. Μισέ παρτσιάς, ο κά., [µισιός + παρτσιάς, επειδή είναι στη µέση του κάµπου]. Μουγγίλα, η κά., [αλβ. mogële(= βραδιάζει), είναι δυτικά της Τερπνής]. Μουράβα, η βν., είναι το ψηλότερο σηµείο του ορίζοντα για την Τερπνή στα νοτιοδυτικά, αλλ. ο Μέρµηγκας στους στρ. χ. [µουρου- + -αβους/-άβα, από το γεγονός ότι µαύριζε ο ουρανός στην περιοχή της όταν ερχόταν βροχή από την πλευρά της]. Μουρδουµπάρα, η αµ., αλλ. µουντουµπάρα, **[αρχ. µύρτον(= µυρτιά) + µπάρα (> µουρτουµπάρα > µουρντουµπάρα) > µουρδουµπάρα ή µουντουµπάρα, για τη µετα- 493

5 494 Νίκος Λ. Πασχαλούδης τροπή του υ σε ου δες αρχ. κ$τος > κουτί]. Μπάγκαλα µπαντίνα, τ βν., περιοχή της µπούλας, [επών. Μπάγκαλας + µπαντνιά, αρχ. πάγκαλος(= ωραιότατος)]. Μπαϊράµ(η) αµπδιά, τ κά., [προσων. Μπαϊράµης + αµπδιά, δες µπαριάµ(ι)]. Μπαΐρ(ι), το βν., [µπαΐρ(ι), όλη η περιοχή νότια από τη γραµµή Τερπνή-αµπέλια]. Μπαντίνις, οι κά., [µπαντίνα]. Μπαντνούδια, τα βν., [µπαντίνα]. Μπάρα, η βν., [µπάρα]. Μπαρντακλής, ο βν., [µπαρντάκ(ι) + -λής]. Μπαχτσιλίκ(ι), το βν., [µπαξιλίκ(ι)]. Μπιζιστέν(ι), το βν., [τουρ. bezesten(= σκεπασµένη αγορά), από τη µορφολογία του, ένα ύψωµα που περιβάλλεται από ισιάδα]. Μπιζιστέν(ι) αµµούδα, η βν., [µπιζιστέν(ι) + αµµούδα]. Μπικιράθκα, τα αµ., [προσων. Μπικιάρ(η)ς + -θκους, δες µπικιάρς]. Μπλος, ο βν., [µπλος]. Μπλουγκουρτζή ουτιά, τ βά., [επών. Μπλουγκουρτζής + ουτιά, µπλουγκούρ(ι)]. Μπούλα, η βν., **[1. όν. Μπούλα(<όν. Παρασκευή ή και άλλα ονόµατα γυναικών, κυρίως όµως από το σχήµα µπέµπης > µπέµπα > µπεµπούλα > µπούλα). 2. λατ. bulla(= κόσµηµα), bullatus(= χρυσό κρεµαστό κόσµηµα) σηµειώνεται ότι το χρυσοφόρο κοίτασµα της περιοχής συνορεύει µε την µπούλα]. Μπουµπόλια, τα κά., [µπουµπόλια]. Μπουτζαλή τ αµπέλ(ι), τ αµ., [προσων. Μπουτζαλής + αµπέλ(ι), βαλκ. budză + -λής]. Μύλου λάκκους, τ βν., υπήρχε νερόµυλος για τις ανάγκες των Τερπνιωτών όταν ήταν στο βουνό στον Α Παγκόσµιο πόλεµο, [µύλους + λάκκους]. Μυλουνόστρατα, η βν., [µυλουνάς + στράτα, δρόµος που οδηγούσε στα Νιγριτνά, στο νερόµυλο του Νικουλού]. Νικόλα λάκκους, τ βν., [όν. Νικόλας +λάκκους]. Νιγκουσλαβνή στράτα, η αµ., δρόµος που οδηγεί στη Νιγκουσλάβ(η), αλλ. ηµόσιους/ ρόµους τ Μιταξά/Παζαρόστρατα, [Νιγκουσλαβνή + στράτα]. Νταβαλή µπουρούν(ι) βν., [τουρ. davali(= ό,τι αποκτήθηκε µε δικαστήριο) + burun (=άκρο, µύτη)]. Νταγκούλ(η) λάκκους, τ βν., [επών. αγκούλης + λάκκους, τουρ. dağlı (= ορεσίβιος)]. Ντάντσιους, ο βν., **[ίσως από προσων. κάποιου χορευταρά, δες ντάντσιου]. Νταρή βρύσ(η), τ βν., [προσων. Νταρής + βρύσ(η), τουρ. dar(= τσιγκούνης)]. Ντιβέγιουλου, το κά., [τουρ. deve(= καµήλα) + yol(= δρόµος), ήταν δρόµος για Θεσσαλονίκη, από τον οποίο περνούσαν παλιότερα οι αγωγιάτες µε τις καµήλες]. Ντιβιτζή στρατούδα, τ κά., [προσων. Ντιβιτζής + στρατούδα, τουρ. deve(= καµήλα) + -τζής, δες και τοπων. ντιβέγιουλου]. Ντιρµέν µπασί, το βν., στη Γκουλιουµαρυάκα, [τουρ. değirmen (= µύλος) + bası ** (παραφθορά της λ. µπασιά, από τη µσν. /µβασία, που σηµαίνει είσοδος) οι νερό- µυλοι της περιοχής βρίσκονταν από εκεί και κάτω]. Ντουλµάδις, οι κά., [ντουλµάς.].

6 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής Ντούµπα, η αµ., αλλ. Ίσωµα, [ντούµπα]. Ντούρµα, η βν., [τουρ. durma(= φράσσω), έχει γύρω-γύρω παλιούρια]. Ντραγατίκ(η) καλύβα, η αµ., ίδιο µε το επόµενο, [ντραγάτς + αρχ. καλύβη]. Ντραγατίτκους δέντρους, ο αµ., [ντραγάτς + δέντρους, υπήρχε παλιότερα δέντρο παρατηρητήριο για τ ς ντραγατοί]. Ντρούγγου του µπγάδ(ι), τ κά., [επών. ρούγγος + µπγάδ(ι), λατ. drungus(στίφος στρατιωτών) > βυζ. δρο$γγος ή αλβ. drüge(αδράχτι, σαΐτα)]. Ξανθόρεµα, το βν., ο Σαρπουβνός ποταµός στους στρ. χ. [αρχ. ξανθός + αρχ. ρε$- µα]. Ξέρακας, ο βν., [αρχ. ξηρς > ξερός > ξέρακας(= ξερό δέντρο)]. Ξηρό σιουλνιάρ(ι), το βν., [αρχ. ξηρς + σιουλνιάρ(ι)]. Ουζούν µπουρούν, το βν., [τουρ. uzun(= ψηλός) + burun(= µύτη)]. Ουρµανούδ(ι), το κά., [ουρµανούδ(ι)]. Παγούν(ι), το βν., συνέχεια του οµώνυµου τοπων. Νιγρίτας, Παζαρόστρατα, η αµ., δες Νιγκουσλαβνή στράτα, [παζάρ(ι) + στράτα]. Παζαρούδα, η βν., [παζάρ(ι)]. Παλιάµπιλα, τα βν., κοντά στο Παλαιόκαστρο στα ερείπια της αρχαίας πόλης, που αποκαλύφτηκε στο Παλαιόκαστρο µε τις ανασκαφές που έγιναν από το 1985 µέχρι το 1993, βρέθηκαν εγκαταστάσεις αρχαίου οινοποιείου, [παλιό-+ αµπέλ(ι)]. Παλιόκαστρου, το βν., [παλιο- + µσν. κάστρον(< λατ. castrum)]. Παλιουκαστρούδια, τα βν., δίπλα στο γκάρνου, [Παλιόκαστρου + -ούδ(ι)]. Παλιουρούδις, οι κά., [παλιουριά + -ούδα]. Παναγία χω., αλλ. τα Πλατανούδια στους στρ. χ., [από το προσων. της Θεοτόκου]. Πανικκλήσ(ι), το βν., [πανικκλήσ(ι)]. Παπά ράχ(η), τ βν., [παπάς + ράχ(η), όχι o πατράχης]. Παπά τ αλώνια, τ χω., [παπάς + αλών(ι), ήταν στην άκρη του χωριού και δίπλα στου παπα-γιώργη το σπίτι, όπου υπήρχαν πολλά αλώνια]. Παπίκα τα χουράφια, τ βν., [επών. Παπίκας + χουράφ(ι)]. Πάσχους, ο βν., [επών./όν. Πάσχος]. Πατράχ(η)ς, ο βν., **[του παπά τη ράχη > τ παπά τ ράχ(η) > τ πατράχ(η) > πατράχ(η)ς]. Παχή του πλατάν(ι), τ βν., [** προσων. Παχής + αρχ. πλάτανος]. Πεύκα, τα βν., [αρχ. πεύκη]. Πις σ ν ικκλησία χω., αλλ. τσιγκούρις, [πις + σ ν + αρχ. /κκλησία]. Πλάκις, οι βν., αλλ. οι Χωµόπετρες στους στρ. χ., [πλάκα, τόπος µε άσπρες πέτρινες πλάκες]. Πλατάνια, τα βν., αλλ. Σαρπουβνός πουταµός, [αρχ. πλάτανος]. Πλατανούδια, τα κά., τοποθεσία της οµώνυµη µάχης, αλλ. Παναγία, στους στρ. χ., [πλατανούδια]. Πουρνούδις, οι βν., περιοχή της µουράβας, [πουρνιά + -ούδα]. Πουταµός, ο χω., ο χείµαρος δίπλα στο χωριό, που στους χάρτες ονοµάζεται Ρέµα του αρατζά, [πουταµός]. Πράσσα, τα βν., [αρχ. πράσον]. Προυµή τα κουµµατούδια, τ βν., [ίσως από το σχήµα, αρχ. προ$µνος(δες πούρ- 495

7 496 Νίκος Λ. Πασχαλούδης νου) > Προυµνής > Προυµής + κουµµάτ(ι) (< µσν. κοµµάτιν < αρχ. κόµµα) + -ούδ(ι)]. Πρώτους λάκους, ο βν., [αρχ. πρ3τος + λάκκους]. Ρέµα τ αρατζά, το χω., ο χείµαρος δίπλα στο χωριό, που είναι γνωστός µε αυτό το όν. µόνο από τους χάρτες, δες Πουταµός, [αρχ. ρε$µα + άρατζης, επών. οικογέ-νειας που είχε αµπέλι δίπλα στο ρέµα]. Ράχ(η), η αµ., [ράχ(η)]. Ρίντσα, η βν., **[από το σχήµα, όν. Αικατερίνη > Ρίνα > Ρίντσα, όπως Βαΐα > Βαΐτσα, δες και τοπων. Κατιρίν(η)]. Σάββα τα φτέρια, τ βν., [όν. Σάββας + φτέρια]. Σαµαράδις, οι βν., [σαµάρ(ι) > σαµαράδις ]. Σαµαρινόν ρέµα, το βν., η Γκουστίλα στους στρ. χ., [τοπων. Σαµαράδις + αρχ. ρε$- µα]. Σαµιά, η βν., [σαµιά]. Σαρπουβνός πουταµός, ο βν., αλλ. τα πλατάνια, ο Χρυσορρόης για τους Νιγριτινούς, Ξανθόρεµα στους στρ. χ., [σαρπουβνός + πουταµός]. Σεβαστιανόν ρέµα, το βν., η Γκουλιουµαρυάκα στους στρ. χ., [Νέα Σεβάστεια + αρχ. ρε$µα]. Σιαµπάνια, τα βν., [τουρ. saban(= αλέτρι), περιοχή στο βουνό µε χωράφια]. Σιαρπλίκ(ι), το βν., [τουρ. sarp(= κρηµνός)]. Σίκαλις, οι βν., [σίκαλ(η)]. Σκάλα, η βν., [σκάλα, δρόµος απότοµα ανηφορικός και όλος πέτρα]. Σταµνάδις, οι βν., [στάµνα(δες σταµνούδα) > σταµνάς]. Στρογγυλόν, το βν., στους στρ. χ., [αρχ. στρογγύλος > µσν. στρόγγυλος]. Στρουµπάκους, ο βν., [αρχ. στροβέω(= περιστρέφω) > στρόβος/στρόµβος + -άκους, η τοποθεσία είναι σε γύρισµα του κεντρικού δρόµου που οδηγεί προς το βουνό]. Σ(υ)καµνούδα, η κά., [σ(υ)καµνιά]. Σ(υ)κούδις, οι κά., [σ(υ)κιά]. Τασιούλα µπαντίνις, τ βν., [επών. Τασιούλας + µπαντίνα]. Τασιούλα του τιούγκ(ι), τ βν., [επών. Τασιούλας + τιούγκ(ι)]. Τζιών(η) µπουρµπουλιά, τ βν., αλλ. τ Καµάρ(η) µπουρµπουλιά, [προσων. Τζιωνς (Καµάρης) + µπουρµπουλιά]. Τζιών(η) του δέντρου, τ βν., [προσων. Τζιωνς (Καµάρης) + αρχ. δένδρον, όχι το προηγούµενο]. Τζιών(η) του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [προσων. Τζιωνς (Καµάρης) + σιουλνιάρ(ι)]. Τζιβιλέκ(η) απλουταριά, τ βν., [επών. Τζεβελέκης + απλουταριά, δες επόµενο]. Τζιβιλέκ(η) πέτρα, τ κά., [επών. Τζεβελέκης + πέτρα, τουρ. civelek(=δυναµικός)]. Τίτρακα βίρακας, τ βν., [προσων. Τίτρακας + βίρακας, τουρ. titrek(= τρέµω) > Τίτρακας(= τριµπλιάρς)]. Τουπκό νιρό, το βν., [τουπκό + νιρό, στην τοποθεσία υπάρχει στάσιµο νερό που βγαίνει από διπλανή τρύπα]. Τούρνα, η βά., [τούρνα]. Τρανές απουλιάνις, οι βν., [τρανός + απουλιάνα].

8 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής Τραπέζια, τα βν., [αρχ. τραπέζιον]. Τρύπις, οι βν., [τρύω > αρχ. τρύπη > µτγν. τρύπα]. Τσιαντιρά µπουρµπουλιά, τ κά., [προσων. Τσιαντιράς + µπουρµπουλιά, τσιαντίρ(ι)]. Τσιατίµ(ι), το βν., [τουρ. çatis(= σταυροδρόµι)]. Τσιγγινέ µιζαρί, το βν., [τσιγγινές + τουρ. mezar(= τάφος)]. Τσιγκούρις, οι βν., αλλ. τ Λιόλια ιλιά, Πις σ ν ικκλησία, [τσιγκούρα]. Τσιαλίκ(η) του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [επών. Τσιαλίκης + σιουλνιάρ(ι), τουρ. cali(= αβάσιµος φόβος)]. Τσιντσιουνούδ(ι), το βν., [τσιντιόν(ι)]. Φιτουκνιά στράτα, η κά., [φιτουκνός + στράτα, ο δρόµος για το Φιτόκ(ι)]. Φουντουκιά, η βν., η Λιφτουκαριά στους στρ. χ., [φουντούκ(ι)]. Φτέρια, τα βν., [φτέρια]. Χάν(η) λάκους, τ βν., [επών./προσων. Χάνης + λάκκους, τουρ. han(= πρίγκηπας) > χάνης/χάνος]. Xαρκιάς, ο βν., αλλ. χαρκιάδις/χαλκιάδις, [αρχ. χαλκς > χαλκιάς, δες Λ.Αν. χάρκωµα, η περιοχή είναι χρυσοφόρος και υπάρχουν σ αυτήν πηγάδια εξόρυξης χρυσού, πιθανώς δε και αυτοφυούς χαλκού]. Xατζήθκα, τα κά., αλλ. Χατζήδκα, [προσων. Χατζής + -θκους, τουρ. haci(=προσκυνητής)]. Χατζή του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [προσων. Χατζής + σιουλνιάρ(ι), δες προηγούµενο]. Xιλιόδιντρα, τα χω., [αρχ. χίλιοι + αρχ. δένδρον]. Χότζια του µιζαρί, τ βν., [τουρ. hoca(= χότζας) + mezar(= τάφος)]. Χωµόπετρες, οι βν., οι Πλάκις στους στρ. χ., [αρχ. χ3µα + πέτρα]. Ψηλή ράχ(η), η βν., [αρχ. 5ψηλς + ράχ(η)]. Ψουράχ(η)ς, ο βν., αλλ. η Ψωράχ(η), η Ψωράχη, στους στρ. χ. [αρχ. 7ψος + ράχ(η)]. 497

9 Νίκος Λ. Πασχαλούδης β Τοπωνύµια αστικά (Οι γειτονιές της Τερπνής) Κουταράθκα, τα γειτονιά δίπλα στο ηµοτικό Σχολείο, [από προσων. οικογένειας, (όν. Κώστας > Κώτας > προσων. Κώταρας > Κουταράθκα)]. Νουλάθκα, τα γειτονιά περίπου στο κέντρο του χωριού, [επών. Νούλης]. Ντρουµπλάθκα, τα γειτονιά στη Ν.Α. πλευρά του χωριού, [επών. ρουµπλής]. Παλιό σκουλειό, το η γειτονιά του παλιού σχολείου, γύρω από τη σηµερινή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών. Παπά τ αλώνια, τ η γειτονιά στο ψηλότερο σηµείο του χωριού, στην ανατολική πλευρά, όπου σήµερα υπάρχει το υδραγωγείο του χωριού, [παπάς + αλών(ι), από τα αλώνια που υπήρχαν δίπλα στου Παπα-Γιώργη Παπαθανασίου το σπίτι]. Πλατέα, η η γειτονιά γύρω από την κεντρική πλατεία της Τερπνής Τινικέ µαχαλάς, ο η γειτονιά στα βορειοδυτικά όρια του χωριού, όπου εγκαταστάθηκαν πολλοί πρόσφυγες µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών, [τινικές + µαχαλάς, από τις τενεκεδένιες πρόχειρες κατασκευές των προσφύγων]. Τουλακάθκα, τα γειτονιά στη Β.Α. πλευρά του χωριού, [επών. Τουλάκης]. Τσιακαλάδις, οι γειτονιά προς την πλευρά του βουνού, αλλ. Τσιακάλ-µαχαλάς, [τσιακάλ(ι)]. Σηµείωση: Και άλλες γειτονιές του χωριού ονοµάζονταν περιστασιακά από τα επώνυµα ή προσωνύµια µικρότερων οικογενειών που κατοικούσαν σ αυτές, π.χ. Παπικάθκα. 498

ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου

ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Νιγρίτας ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου Αβδουλάς, ο βά., [τουρ.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 130 Κ κα η πρόθ. κατά, κα τιµάς έρχιτι βρουχή, δες και πρµ. 163, [αρχ. κατά]. -κα δες κατ. -κους, π.χ. µπένκα, τσίρκα. καβάκ(ι), το καβάκι, λεύκη, το δασικό δ. αγριόλευκα, populus

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν αρκετά και είχαν κατασκευαστεί γύρω στο 1870, όταν

Ήταν αρκετά και είχαν κατασκευαστεί γύρω στο 1870, όταν 137 97. Το τρίτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι. 98. Το τέταρτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι. 99. Το δίτοξο γεφύρι πριν την διασταύρωση του Καπνοφύτου στο δρόμο Σιδηροκάστρου- Αχλαδοχωρίου Και αυτό, όπως τα τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 1 2 9 3 4 11 1 2 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Λίμνη Λευκογείων Παραδοσιακός οικισμός 5 10 3 4 Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 264 Π π ο σύνδ. που, το ερωτ./αναφ. που, δε µ είπις π δε θα ρτεις; σιγά π δα πάου, δες πρµ. 152, 164 και 370, [αρχ. που > µσν. πού]. π η πρόθ. από, σιγά, π τικείνου είνι; = σιγά από

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης Ν ν είναι, που ν την Μαριγώ; δες και πούντους, [αρχ. εµ > είναι]. -να- συλλαβή που παρεµβάλλεται στα τραγούδια, π.χ. χόριβαν κι πα-να-ντριµένις..., (Ν.Π.γ τρ. 16.0). ναλµπάντς, ο αλµπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Άρχισε αλλά δυστυχώς δεν τελείωσε ακόμα η

Άρχισε αλλά δυστυχώς δεν τελείωσε ακόμα η ΛΑΜΙΑΣ 0013 κωδικός εντύπου 07-3589 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ 34ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 129 *ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100

Διαβάστε περισσότερα

20 Γεφύρια γύρω από την Βόρεια Πίνδο. στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία. Α. Πετρογέφυρα πάνω απ τον Αώο και τους παραποτάμους του.

20 Γεφύρια γύρω από την Βόρεια Πίνδο. στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία. Α. Πετρογέφυρα πάνω απ τον Αώο και τους παραποτάμους του. 2 ο Γυμνάσιο Χαριλάου Εκδρομή Περιβαλλοντικών Ομάδων 2013 20 Γεφύρια γύρω από την Βόρεια Πίνδο στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία Α. Πετρογέφυρα πάνω απ τον Αώο και τους παραποτάμους του. 1.Γεφύρι του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ν.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας ήταν προϊόντα της διαρκούς αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 [2-185] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Πληθυσμιακά, οικονομικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά του Δήμου Παγγαίου. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης. Α-1. Μεθοδολογία Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα µετόχια του Οροπεδίου Λασιθίου επί Ενετοκρατίας Του Εµµ. Ν. Μπελιβάνη, συνταξιούχου δάσκαλου

Τα µετόχια του Οροπεδίου Λασιθίου επί Ενετοκρατίας Του Εµµ. Ν. Μπελιβάνη, συνταξιούχου δάσκαλου Τα µετόχια του Οροπεδίου Λασιθίου επί Ενετοκρατίας Του Εµµ. Ν. Μπελιβάνη, συνταξιούχου δάσκαλου Περιεχόµενα: - Γενικά - Απαγόρευση κατοίκησης του Οροπεδίου Λασιθίου - Αρση της απαγόρευσης - Ξανακατοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗΣ ( ΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥ ΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΦΙ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (Α.Μ. 20/07) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΖΑΚΑΣ ΘΥΜΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ Θεσσαλονίκη, Νοέµβρης 2004 2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Οικογενειακό αρχείο Επιµέλεια κειµένου: Θεανώ και Στέλλα Περδίκη Γραφικά: Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

το ταξίδι ξεκινάει... και όπου θέλεις... θα σε πάει

το ταξίδι ξεκινάει... και όπου θέλεις... θα σε πάει Τουριστικός Οδηγός Κεραµωτή - Θάσος - Νοµός Καβάλας - Νοµός Ξάνθης εκδροµές-εξορµήσεις, αξιοθέατα, µουσεία, αρχαιολογικοί χώροι το ταξίδι ξεκινάει... και όπου θέλεις... θα σε πάει ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΜΑ ΑΜΠΑΤΖΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΩΜΑ ΑΜΠΑΤΖΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΘΩΜΑ ΑΜΠΑΤΖΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ " ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ " Τμήμα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

περιοδικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλοβρύσου τεύχος 1, καλοκαίρι 09

περιοδικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλοβρύσου τεύχος 1, καλοκαίρι 09 περιοδικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλοβρύσου τεύχος 1, καλοκαίρι 09 Τεύχος 1 ο καλοκαίρι 2009 Εξαμηνιαία περιοδική έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλοβρύσου Έδρα: Κεφαλόβρυσο, Τ.Κ. 44006 - τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πανηγύρια του χωριού µου

Τα πανηγύρια του χωριού µου Τα πανηγύρια του χωριού µου Τα πανηγύρια τότε (1) είχαν το πραγµατικό τους νόηµα (2). Ο κόσµος τα περίµενε πώς και πώς, να ξεκουραστεί, να καλοπεράσει, να διασκεδάσει. Η καθηµερινή σκληρή δουλειά, το µεροκάµατο,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργου Αλβανού Γη Αγια - Φανηρουµέν (η Αγια- Φανερωµένη ) (1)

Γιώργου Αλβανού Γη Αγια - Φανηρουµέν (η Αγια- Φανερωµένη ) (1) Γιώργου Αλβανού Γη Αγια - Φανηρουµέν (η Αγια- Φανερωµένη ) (1) Οι αρχαίοι (ειδωλολάτρες) Έλληνες πίστευαν πως υπήρχαν αγάλµατα διοπετή, αγάλµατα δηλαδή που έπεφταν στη Γη από τον ουρανό, σταλµένα από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑ Ένα χωριό στην ορεινή Ναυπακτία Γεωγραφία και Ιστορία Θανάσης Γ. Μανώλης Ιατρός

ΠΕΡΙΣΤΑ Ένα χωριό στην ορεινή Ναυπακτία Γεωγραφία και Ιστορία Θανάσης Γ. Μανώλης Ιατρός ΠΕΡΙΣΤΑ Ένα χωριό στην ορεινή Ναυπακτία Γεωγραφία και Ιστορία Θανάσης Γ. Μανώλης Ιατρός Αντί Προλόγου Έγραψα αυτό το μικρό βιβλίο για την Περίστα, διότι ένοιωσα την ανάγκη να τιμήσω με αυτό τον τρόπο το

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Χανιά Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Χανιά Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Χανιά Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Ο νομός Χανίων...5 Η πόλη των Χανίων...6 Νέα Χώρα...9 Χανιά (Ανατολικά από τα Ενετικά τείχη)...9 Καλαμάκι...9 Άγιοι Απόστολοι... 10 Η χερσόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΛΙΟΥ Συνταξιούχου ΟΓΑ ' ηµοτικού Γεννηθείς το έτος 1904 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΛΙΟΥ Συνταξιούχου ΟΓΑ ' ηµοτικού Γεννηθείς το έτος 1904 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΛΙΟΥ Συνταξιούχου ΟΓΑ ' ηµοτικού Γεννηθείς το έτος 1904 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1992 Copyright: Αθανάσιος Τόλιος, Άγιος Κοσµάς Γρεβενών Εκτύπωση: Παλαιοχωρινός Φώτης, Κατσιµίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΙΘΕΑ - ΑΧΕΛΩΟΣ Περιήγηση στον τόπο και τα μνημεία

ΑΡΓΙΘΕΑ - ΑΧΕΛΩΟΣ Περιήγηση στον τόπο και τα μνημεία Άγγελος Σινάνης Ταξίδια στην άλλη Ελλάδα ΑΡΓΙΘΕΑ - ΑΧΕΛΩΟΣ Περιήγηση στον τόπο και τα μνημεία Ελάτη Τρικάλων 2010 Φωτογραφία εξωφύλλου Τοπίο στη διαδρομή από Αργιθέα προς αυχένα Αέρα. Η κορυφή Μασούρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΜΙΑΚΗ ΝΑΞΟΥ 1 φύση-µνηµεία-πρόσωπα

ΚΩΜΙΑΚΗ ΝΑΞΟΥ 1 φύση-µνηµεία-πρόσωπα ΚΩΜΙΑΚΗ ΝΑΞΟΥ 1 Οµιλία στο Συνέδριο «Η Νάξος διά µέσου των αιώνων», Κωµιακή 4.9.08 «Εις τα βασιλικά όρη της Νάξου υπάγεται και ο ήµος Κορωνίδος που έχει πρωτεύουσα την Κωµιακή. Το µέρος αυτό έχει µια εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 03/2010 Η Ιερισσός λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 26 ης Σεπτεμβρίου 1932 [φωτογραφία απο το αρχείο του Κυττάρου] Οι πρώτοι

Διαβάστε περισσότερα

λαβαίνου ρ., λάβινα/λαβίνισκα, έλαβα, παίρνω, θα λαβς του γράµµα µ, [αρχ. λαµβάνω].

λαβαίνου ρ., λάβινα/λαβίνισκα, έλαβα, παίρνω, θα λαβς του γράµµα µ, [αρχ. λαµβάνω]. Λ λαβαίνου ρ., λάβινα/λαβίνισκα, έλαβα, παίρνω, θα λαβς του γράµµα µ, [αρχ. λαµβάνω]. λαβουµατιά, η {-τιά}, λαβωµατιά, [αρχ. λαβ (=χτύπηµα) > µσν. λαβώνω]. λαγαρίζου ρ., λαγάρζα, λαγάρσα, λαγαρίσ(η)κα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΙΑ είναι παραλιακή πόλη της βορειοδυτικής Κρήτης, ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της Κρήτης και πρωτεύουσα του Νομού Χανίων.

ΧΑΝΙΑ είναι παραλιακή πόλη της βορειοδυτικής Κρήτης, ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της Κρήτης και πρωτεύουσα του Νομού Χανίων. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Φέτος θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας,και λέμε ενδιαφέρον για το λόγο ότι το θέμα μας είναι η ΚΡΗΤΗ, το όμορφο αυτό νησί μας. Θα γνωρίσουμε τόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ -1- -2- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου καθορίστηκε η µετάθεσή σας στη φρουρά ιδυµοτείχου. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και της οικογενείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Δέσπω Φαρκωνή-Ευθυμίου Εκπαιδευτικός Η λέξη τοπωνύμιο είναι σύνθετη από τα ουσιαστικά τόπος + όνομα. Τοπωνύμια είναι τα ονόματα που έδωσαν οι άνθρωποι στους διάφορους τόπους για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΡΠΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014. Νο 107. Τρίμηνη Έκδοση του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης

Η ΤΕΡΠΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014. Νο 107. Τρίμηνη Έκδοση του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Η ΤΕΡΠΝΗ Νο 107 Τρίμηνη Έκδοση του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης Μέλη Ιππικού Συλλόγου Νιγρίτας μεταφέρουν τη Φλόγα της Αγάπης στην Τερπνή Το Χορευτικό Συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα