ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ. ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ (βά. = βάλτα, κά. = κάµπος, αµ. = αµπέλια, βν. = βουνό, χω. = δίπλα στο χωριό, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ. ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ (βά. = βάλτα, κά. = κάµπος, αµ. = αµπέλια, βν. = βουνό, χω. = δίπλα στο χωριό, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες)."

Transcript

1 Νίκος Λ. Πασχαλούδης 490 ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ (βά. = βάλτα, κά. = κάµπος, αµ. = αµπέλια, βν. = βουνό, χω. = δίπλα στο χωριό, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου Αγά τα χουράφια, τ βν., [τουρ. ağa(= αγάς) + χουράφ(ι)]. Άγιους Μανδήλιους, o βν., [Άγιους Μανδήλιους]. Αγραµάδις, οι βν., [βεν. agraman(= τόπος µε σωρούς από πέτρες]. Αγρουκήπιου, το κά., [αρχ. γρς + αρχ. κπος, υπήρχε πρότυπο αγρόκτηµα µε ο- πωροφόρα δέντρα]. Αϊ Θανά(η)σς, ο κά., [από το οµώνυµο παρεκκλήσι]. Αλιάκ(η) του δέντρου, τ βν., [αλιάκς]. Αµπαρούδια, τα βν., [αµπάρ(ι)]. Αµπδιάς του µουνουπάτ(ι), τ ς βν., [αµπδιά + µσν. µονοπάτι]. Αµπέλια, τα αµ., [αµπέλ(ι), περιοχή που ήταν γεµάτη αµπέλια]. Αµπελώνες, οι αµ., οι ίπλις στους στρ. χ., [αµπέλ(ι)]. Ανάπουδου, το βν., [ανάπουδους, ανηφορικό µέρος]. Ανηφουρούδια, τ βν., [αρχ. νωφερς > µσν. νήφορος]. Αντάρα, η βν., [αντάρα]. Ανώια, τα βν., [ανώ(ι)]. Αποθήκες, οι βν., στους στρ. χ., [αρχ. ποθήκη]. Απουκείθι κά., [απουκείθι, πέρα από την παλιά κοίτη του Στρυµόνα]. Αράψα, η βν., [αράψα]. Αρκουδουπόρναρα, τα βν., [αρκουδουπόρναρου]. Αρµύρις, οι κά., [αρµύρα]. Άσπρις πέτρις, οι βν., [άσπρους + πέτρα, είναι άσπρες οι πέτρες]. Βακούφκα, τα χω., [βακούφ(ι)]. Βαθόστρατα, η αµ., [αρχ. βαθς + στράτα]. Βάλτα, η βά., η περιοχή βόρεια από το Μιρά, [βάλτα]. Βίγλα, η βν., [λατ. vigilia/vigiliae > µσν. βίγλα]. Βιστέρνις, οι βν., **[λατ. vis(= αφθονία) + στέρνα(< λατ. cisterna), τόπος όπου πήγαζε άφθονο νερό]. Βλάχους, ο βν., [αρχ. γερµ. walh-volk(= λατινόφωνος) > µσν. βλάχος]. Βούζ(ι), το βν., [βούζ(ι), είναι λάκκος γεµάτος βούζια]. Βούργαρους, ο βν., [Βούλγαρος]. Βρυσούδις, οι βν., [βρύσ(η)]. Βυζάντη αµπδιά, τ κά., [επών. Βυζάντης + αµπδιά]. Γαλάζια βρύση, η βν., [γαλάζιους + βρύσ(η)]. Γιατρού του τιουγκούδ(ι), τ βν., [γιατρός + τιούγκ(ι), από το προσων. ενός πρα-

2 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής κτικού γιατρού]. Γιάννακας, ο βν., [ον. Γιάνν(η)ς/Γιαννακός]. Γιαρακαρνά, τα κά., αλλ. κάτω αµπέλια στους στρ. χ., [δες τοπων. Γιρακάρ(ι)]. Γιαχιά του µπγαδούδ(ι), τ βν., [επών. Γιαχιάς + µπγάδ(ι), τουρ. yaya(= πεζός)]. Γιλαδαρνή στράτα, η κά., αλλ. Γιλαδόστρατα, [γιλαδαρνός + στράτα]. Γιουβάντς, ο βν., αλλ. τα Λιουλιάθκα τα χουράφια, [προσων. γιουβάντς]. Γιράκα του λακκούδ(ι), τ βν., [επών. Γιράκας + λάκκους]. Γιρακάρ(ι), το κά., αλλ. Γιρακάρ(η)ς/Γιαρακαρνά, [αρχ. έραξ > γεράκι > γερακάρης]. Γιρουτόλιου τα µαντριά, τ βν., [προσων. γεροτόλιος (< γέρος+ Τόλιους) + µαντρί]. Γιφυρούδια, τα βν., [γιουφυρούδ(ι), υπάρχουν ερείπια παλιάς γέφυρας]. Γκάρνους, ο βν., [κάρνα, µέρος στο οποίο έκαναν ξυλοκάρβουνα]. Γκατζή ντούµπα, τ βν., **[τουρ. gazi(= πολεµιστής) + ντούµπα. Τοποθεσία όπου υπάρχει αρχαίος καµαροσκεπής µακεδονικός τάφος, κατά την παράδοση τάφος στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είναι τάφος των α- δελφών Ιππώνακτος και ιοσκουρίδου, που ήταν γιοι του Απολλοδώρου, (Μ.Τ). Με το επιπλέον δεδοµένο ότι η ντούµπα δε βρίσκεται σε ιδιοκτησία της οικογένειας Γκατζή, δεν πρέπει το τοπωνύµιο να σχετίζεται µε το επών. Γκατζής, όπως νοµίζεται στην Τερπνή, (Α.Θ. δ. σ. 61), αλλά µε την έννοια του πολεµιστή]. Γκιότζ(ι) γιουλού βν., **[τουρ. göç(= µετακίνηση, κουβάληµα) + yol(= δρόµος), είναι µονοπάτι]. Γκοκ λάκκους, τ χω., [όν. Γκόγκους(< Γεώργιος) > τ Γκοκ + λάκκους]. Γκουλιουµαρυάκα, η βν., στους στρ. χ. Σεβαστιανόν ρέµα και Μεγάλο ρέµα, [δες Γκουλιουµαρυάκα]. Γκουλούσ(η) αµπδιά, τ κά., [προσων. Γκουλούσης + αµπδιά, όν. Άγγελος > Αγγιλού(η)σς > Γκουλού(η)σς]. Γκούµα καλύβις, τ βν., [προσων. Γκούµας + αρχ. καλύβη, αλβ. gum(= άνθρωπος ιδιόρρυθµος)]. Γκουρνιτσιά, η αµ., [γκουρνιτσιά, από το οµώνυµο χαρακτηριστικό δέντρο, που έχει διπλό κορµό]. Γκουστίλα, η βν., ρεµατιά µε βίρακα, που η συνέχειά της είναι το Κρυονέρ(ι) και ο Λαγάτρρης της Νιγρίτας, στους στρ. χ. Σαµαρινόν ρέµα, **[τουρ. gusletmek (= πλύνω) και αντιµετάθεση των t,l.]. Γκριντίστα, η βν., αλλ. Εικονοστάσι στους στρ. χ., **[γριντιά + τουρ. is(= νοικοκύρης) + -τα, για -τα, δες Νιγρίτα]. Γκρούχαλ(η), η βν., **[συµφ. αρχ. γρυπτός(= κυρτός) + χαλή(= παλάµη), το εξωκλήσι της βρίσκεται πάνω σε ύψωµα που φαίνεται σαν ντούµπα]. Γούρη του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [προσων. Γούρης + σιουλνιάρ(ι), τουρ. güre (=δύναµη)]. αµασκνιά, η βν., [δαµασκνιά]. εύτιρους λάκους, ο βν., [αρχ. δεύτερος + λάκκους]. ηµόσιους, ο αµ., αλλ. Νιγκουσλαβνή στράτα, [δηµόσιους]. ίπλις, οι αµ., oι Αµπελώνες στους στρ. χ., [αρχ. διπλο$ς > επίρρ. δίπλα]. 491

3 492 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Εικονοστάσι, το βν., η Γκριντίστα στους στρ. χ., [αρχ. ε%κών + αρχ. στάσις > µτγν. εικονοστάσιον]. Θανάσ(η) καλύβα, τ βν., [όν. Θανάσης + αρχ. καλύβη, Θανάσης ήταν ένας ξένος που έµενε εκεί σε πέτρινη καλύβα από την εποχή του πολέµου]. Ιντζέγιουλους, ο κά., [τουρ. ince(= στενός) + yol(= δρόµος)]. Ισούφ αµπδιά, τ κά., [τουρ. όν. Yusuf > Ισούφ(= Ιωσήφ) + αµπδιά]. Ίσωµα, το αµ., αλλ. η Ντούµπα στους στρ. χ., [αρχ. *σος > ίσωµα]. Καγιάρ τάσ(ι), το βν., [τουρ. kayar(= µονοπάτι) + taş(= πέτρα)]. Καζαµία του τσιαΐρ(ι), το βά., [επών. Καζαµίας + τσιαΐρ(ι), ιταλ. casamia > καζα- µίας]. Κακιά πέτρα, η βν., [αρχ. κακς + πέτρα, την θεωρούσαν πέτρα στοιχειωµένη, γιατί πίστευαν ότι οι λακκούβες που έχει πάνω της είναι ντίρις από καµήλα, αρκούδα κι άνθρουπου]. Καλίντιρες, ο βν., [τουρ. kalin(= δύσβατος) + dere(= κοιλάδα, φαράγγι), στο Ν.Β., σ. 133, αναφέρεται ως κανλί ντερέ(= ρέµα του αίµατος)]. Καλντιρµάς, ο βν., [τουρ. kaldırım(= λιθόστρωτο), επειδή για καλή πρόσβαση είχαν στρωµένες πέτρες]. Καλουγιρίτκους µπαξές, ο αµ., [καλόγιρους + µπαξές, είχε κτήµα εκεί ένας καλόγερος]. Καλύβια, τα βν., [αρχ. καλύβη, διάφορες περιοχές µε καλύβια]. Καµάρ(η) µπουρµπουλιά, τ βν., αλλ. Τζιών(η) µπουρµπουλιά, [επών. Καµάρης + µπουρµπουλιά]. Καµπέρη του δέντρου, τ κά., [επών. Καµπέρης + αρχ. δένδρον, τουρ. kamber(= δούλος, υπηρέτης)]. Καµπίσιους δρόµους, ο κά., αλλ. Κουσίγιουλου, [τοπων. κάµπους + αρχ. δρόµος]. Κάµπους, ο κά., η περιοχή βόρεια της Τερπνής, [λατ. campus > µσν. κάµπος]. Καµπούρ(η) ράχ(η), τ βν., [επών. Καµπούρης + ράχ(η), καµπούρς]. Καντάρ(ι), το βν., [καντάρ(ι), επειδή είναι στην αλλαγή κλίσης του εδάφους προς το Ξυλότρους]. Καρά κούζ(ι), το βν., [τουρ. kara(= τόπος) + kuz(= ανήλιος)]. Καρά πουρνάρ(ι), το βν., [τουρ. kara(= τόπος) + πουρνάρ(ι)]. Καράτσ(ι) µπουρούν(ι), το βν., [τουρ. karacı(= ληστής) + burun(= µύτη)]. Καρούση του κιραµδαριό, τ βν., [επών. Καρούσης + κιραµδαριό, τουρ. karun (= πλούσιος)]. Καρταλουφουλιά, η βν., [καρτάλ(ι) + φουλιά]. Καστανάκινας τ αλών(ι), τ ς βν., [όν. Κωνσταντίνος > Καστανάκ(η)ς > Καστανάκινα + αλών(ι)]. Κατιρίν(η), η βν., [όν. Κατιρίν(η)(< Αικατερίνη)]. Κατσ(ι)κάς, ο βν., [κατσ(ι)κάς]. Κάτω αµπέλια, τα κά. τα Γιαρακαρνά στους στρ. χ., [αρχ. κάτω + αµπέλ(ι)]. Κηφισιά, η χω., [αρχ. Κηφισς > Κηφισιά, τόπος δίπλα στην Τερπνή, που είχε παλιότερα καραγάτσια και νεροµάνα]. Κινά µπαντίνα, τ βν., [επών. Κινάς + µπαντίνα, τουρ. kin(= σκληρός)]. Κιρκίµ(ι), το βν., [τουρ. kırkım = καψάλ(ι)].

4 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής Κισλάδις, οι βν., [τουρ. kışla(= στρατώνας)]. Κλαδούδ(ι), το αµ., [κλαδί]. Κλήµα, το βν., [αρχ. κλµα, είναι λάκκος που παλιότερα είχε κλήµατα]. Κόινιαρου τ ανήλια, τ βν., [προσων. Κόινιαρους + ανήλιους, δες κόινιαρ(οι)]. Κούκου ράχ(η), τ βν. [επών. Κούκος + ράχ(η), κούκους]. Κουλουκουτρώντς, ο βν., [προσων. Κολοκοτρώνης, από τον φόνο, κατά το 1942, κάποιου µε αυτό το προσωνύµιο]. Κουντουλάκ(ι), το χω., [αρχ. κοντς > µσν. κοντ, + λάκκους, είναι δίπλα στο χωριό]. Κουρί, το βν., [τουρ. koru(= δάσος)]. Κουσίγιουλου, ο κά., αλλ. καµπίσιους δρόµους, [κουσίγιουλου]. Κρυγιά βρύσ(η), η βν., [κρυγιός + βρύσ(η)]. Κυδουνιά, η βν., [κυδουνιά, είναι λάκκος, τ ς κυδουνιάς του λάκκου]. Λαγάτρης, ο βν., ποταµός, είναι η Γκουστίλα και το Κρυονέρ(ι) της Νιγρίτας, [λαγάτρης]. Λαγού του διντρούδ(ι), τ βν., είναι στο Μπλο, [λαγός + αρχ. δένδρον + ούδ(ι)]. Λακκούδια, τα αµ., [λάκκους]. Λιάσκα, η βν., [βουλ. liaska(= λεπτοκαρυά), όχι το οµώνυµο Νιγριτινό τοπωνύµιο]. Λιόλια ιλιά, τ βν., [επών. Λιόλιας + ελιά(< αρχ. /λαία)]. Λιουλιάθκα τα χουράφια, τα βν., αλλ. Γιουβάντς, [επών. Λιόλιας + χουράφ(ι)]. Λιφτουκαριά, η βν., στους στρ. χ. η Φουντουκιά, [λιφτουκαριά, είναι δίπλα στη Λιάσκα]. Μακρύ µπουρούν(ι), το [αρχ. µακρς > µσν. µακρς + τουρ. burun(= µύτη)]. Μαλάµους του µπγάδ(ι), τ ς χω., [όν. Μαλάµου + µπγάδ(ι)]. Μαντά ουτί, το βά., **[τουρ. manda (= βουβάλι) + ütü(= κελάηδισµα), σε ελ. µετ. τόπος όπου ακούγονται βουβάλια, δηλαδή όπου βόσκουν βουβάλια]. Μαντιλνής, ο βν., [µαντιλνίδις, στην τουρκοκρατία σκότωσαν στην περιοχή ένα µαντιλνή]. Μαρούδας µπάρα, τ ς αµ., [µαρούδα + µπάρα]. Ματράκα πέτρις, τ βν., [προσων. Ματράκας + πέτρες, τουρ. matrak(= αστείο)]. Μεγάλο ρέµα, το βν., η Γκουλιουµαρυάκα στους στρ. χ., [µεγάλος (< αρχ. µέγας + αρχ. ρε$µα]. Μέρµηγκας, ο η Μουράβα (το βουνό. στα όρια του Ν. Σερρών) στους στρ. χ., [µυρ- µήγκ(ι)]. Μηλιώτα βρύσ(η), τ βν., [επών. Μηλιώτας + βρύσ(η), ο Μηλιώτας ήταν Νικοκλιανός που σκοτώθηκε εκεί µετά τον πόλεµο]. Μιράς, ο κά., [µιράς]. Μισέ παρτσιάς, ο κά., [µισιός + παρτσιάς, επειδή είναι στη µέση του κάµπου]. Μουγγίλα, η κά., [αλβ. mogële(= βραδιάζει), είναι δυτικά της Τερπνής]. Μουράβα, η βν., είναι το ψηλότερο σηµείο του ορίζοντα για την Τερπνή στα νοτιοδυτικά, αλλ. ο Μέρµηγκας στους στρ. χ. [µουρου- + -αβους/-άβα, από το γεγονός ότι µαύριζε ο ουρανός στην περιοχή της όταν ερχόταν βροχή από την πλευρά της]. Μουρδουµπάρα, η αµ., αλλ. µουντουµπάρα, **[αρχ. µύρτον(= µυρτιά) + µπάρα (> µουρτουµπάρα > µουρντουµπάρα) > µουρδουµπάρα ή µουντουµπάρα, για τη µετα- 493

5 494 Νίκος Λ. Πασχαλούδης τροπή του υ σε ου δες αρχ. κ$τος > κουτί]. Μπάγκαλα µπαντίνα, τ βν., περιοχή της µπούλας, [επών. Μπάγκαλας + µπαντνιά, αρχ. πάγκαλος(= ωραιότατος)]. Μπαϊράµ(η) αµπδιά, τ κά., [προσων. Μπαϊράµης + αµπδιά, δες µπαριάµ(ι)]. Μπαΐρ(ι), το βν., [µπαΐρ(ι), όλη η περιοχή νότια από τη γραµµή Τερπνή-αµπέλια]. Μπαντίνις, οι κά., [µπαντίνα]. Μπαντνούδια, τα βν., [µπαντίνα]. Μπάρα, η βν., [µπάρα]. Μπαρντακλής, ο βν., [µπαρντάκ(ι) + -λής]. Μπαχτσιλίκ(ι), το βν., [µπαξιλίκ(ι)]. Μπιζιστέν(ι), το βν., [τουρ. bezesten(= σκεπασµένη αγορά), από τη µορφολογία του, ένα ύψωµα που περιβάλλεται από ισιάδα]. Μπιζιστέν(ι) αµµούδα, η βν., [µπιζιστέν(ι) + αµµούδα]. Μπικιράθκα, τα αµ., [προσων. Μπικιάρ(η)ς + -θκους, δες µπικιάρς]. Μπλος, ο βν., [µπλος]. Μπλουγκουρτζή ουτιά, τ βά., [επών. Μπλουγκουρτζής + ουτιά, µπλουγκούρ(ι)]. Μπούλα, η βν., **[1. όν. Μπούλα(<όν. Παρασκευή ή και άλλα ονόµατα γυναικών, κυρίως όµως από το σχήµα µπέµπης > µπέµπα > µπεµπούλα > µπούλα). 2. λατ. bulla(= κόσµηµα), bullatus(= χρυσό κρεµαστό κόσµηµα) σηµειώνεται ότι το χρυσοφόρο κοίτασµα της περιοχής συνορεύει µε την µπούλα]. Μπουµπόλια, τα κά., [µπουµπόλια]. Μπουτζαλή τ αµπέλ(ι), τ αµ., [προσων. Μπουτζαλής + αµπέλ(ι), βαλκ. budză + -λής]. Μύλου λάκκους, τ βν., υπήρχε νερόµυλος για τις ανάγκες των Τερπνιωτών όταν ήταν στο βουνό στον Α Παγκόσµιο πόλεµο, [µύλους + λάκκους]. Μυλουνόστρατα, η βν., [µυλουνάς + στράτα, δρόµος που οδηγούσε στα Νιγριτνά, στο νερόµυλο του Νικουλού]. Νικόλα λάκκους, τ βν., [όν. Νικόλας +λάκκους]. Νιγκουσλαβνή στράτα, η αµ., δρόµος που οδηγεί στη Νιγκουσλάβ(η), αλλ. ηµόσιους/ ρόµους τ Μιταξά/Παζαρόστρατα, [Νιγκουσλαβνή + στράτα]. Νταβαλή µπουρούν(ι) βν., [τουρ. davali(= ό,τι αποκτήθηκε µε δικαστήριο) + burun (=άκρο, µύτη)]. Νταγκούλ(η) λάκκους, τ βν., [επών. αγκούλης + λάκκους, τουρ. dağlı (= ορεσίβιος)]. Ντάντσιους, ο βν., **[ίσως από προσων. κάποιου χορευταρά, δες ντάντσιου]. Νταρή βρύσ(η), τ βν., [προσων. Νταρής + βρύσ(η), τουρ. dar(= τσιγκούνης)]. Ντιβέγιουλου, το κά., [τουρ. deve(= καµήλα) + yol(= δρόµος), ήταν δρόµος για Θεσσαλονίκη, από τον οποίο περνούσαν παλιότερα οι αγωγιάτες µε τις καµήλες]. Ντιβιτζή στρατούδα, τ κά., [προσων. Ντιβιτζής + στρατούδα, τουρ. deve(= καµήλα) + -τζής, δες και τοπων. ντιβέγιουλου]. Ντιρµέν µπασί, το βν., στη Γκουλιουµαρυάκα, [τουρ. değirmen (= µύλος) + bası ** (παραφθορά της λ. µπασιά, από τη µσν. /µβασία, που σηµαίνει είσοδος) οι νερό- µυλοι της περιοχής βρίσκονταν από εκεί και κάτω]. Ντουλµάδις, οι κά., [ντουλµάς.].

6 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής Ντούµπα, η αµ., αλλ. Ίσωµα, [ντούµπα]. Ντούρµα, η βν., [τουρ. durma(= φράσσω), έχει γύρω-γύρω παλιούρια]. Ντραγατίκ(η) καλύβα, η αµ., ίδιο µε το επόµενο, [ντραγάτς + αρχ. καλύβη]. Ντραγατίτκους δέντρους, ο αµ., [ντραγάτς + δέντρους, υπήρχε παλιότερα δέντρο παρατηρητήριο για τ ς ντραγατοί]. Ντρούγγου του µπγάδ(ι), τ κά., [επών. ρούγγος + µπγάδ(ι), λατ. drungus(στίφος στρατιωτών) > βυζ. δρο$γγος ή αλβ. drüge(αδράχτι, σαΐτα)]. Ξανθόρεµα, το βν., ο Σαρπουβνός ποταµός στους στρ. χ. [αρχ. ξανθός + αρχ. ρε$- µα]. Ξέρακας, ο βν., [αρχ. ξηρς > ξερός > ξέρακας(= ξερό δέντρο)]. Ξηρό σιουλνιάρ(ι), το βν., [αρχ. ξηρς + σιουλνιάρ(ι)]. Ουζούν µπουρούν, το βν., [τουρ. uzun(= ψηλός) + burun(= µύτη)]. Ουρµανούδ(ι), το κά., [ουρµανούδ(ι)]. Παγούν(ι), το βν., συνέχεια του οµώνυµου τοπων. Νιγρίτας, Παζαρόστρατα, η αµ., δες Νιγκουσλαβνή στράτα, [παζάρ(ι) + στράτα]. Παζαρούδα, η βν., [παζάρ(ι)]. Παλιάµπιλα, τα βν., κοντά στο Παλαιόκαστρο στα ερείπια της αρχαίας πόλης, που αποκαλύφτηκε στο Παλαιόκαστρο µε τις ανασκαφές που έγιναν από το 1985 µέχρι το 1993, βρέθηκαν εγκαταστάσεις αρχαίου οινοποιείου, [παλιό-+ αµπέλ(ι)]. Παλιόκαστρου, το βν., [παλιο- + µσν. κάστρον(< λατ. castrum)]. Παλιουκαστρούδια, τα βν., δίπλα στο γκάρνου, [Παλιόκαστρου + -ούδ(ι)]. Παλιουρούδις, οι κά., [παλιουριά + -ούδα]. Παναγία χω., αλλ. τα Πλατανούδια στους στρ. χ., [από το προσων. της Θεοτόκου]. Πανικκλήσ(ι), το βν., [πανικκλήσ(ι)]. Παπά ράχ(η), τ βν., [παπάς + ράχ(η), όχι o πατράχης]. Παπά τ αλώνια, τ χω., [παπάς + αλών(ι), ήταν στην άκρη του χωριού και δίπλα στου παπα-γιώργη το σπίτι, όπου υπήρχαν πολλά αλώνια]. Παπίκα τα χουράφια, τ βν., [επών. Παπίκας + χουράφ(ι)]. Πάσχους, ο βν., [επών./όν. Πάσχος]. Πατράχ(η)ς, ο βν., **[του παπά τη ράχη > τ παπά τ ράχ(η) > τ πατράχ(η) > πατράχ(η)ς]. Παχή του πλατάν(ι), τ βν., [** προσων. Παχής + αρχ. πλάτανος]. Πεύκα, τα βν., [αρχ. πεύκη]. Πις σ ν ικκλησία χω., αλλ. τσιγκούρις, [πις + σ ν + αρχ. /κκλησία]. Πλάκις, οι βν., αλλ. οι Χωµόπετρες στους στρ. χ., [πλάκα, τόπος µε άσπρες πέτρινες πλάκες]. Πλατάνια, τα βν., αλλ. Σαρπουβνός πουταµός, [αρχ. πλάτανος]. Πλατανούδια, τα κά., τοποθεσία της οµώνυµη µάχης, αλλ. Παναγία, στους στρ. χ., [πλατανούδια]. Πουρνούδις, οι βν., περιοχή της µουράβας, [πουρνιά + -ούδα]. Πουταµός, ο χω., ο χείµαρος δίπλα στο χωριό, που στους χάρτες ονοµάζεται Ρέµα του αρατζά, [πουταµός]. Πράσσα, τα βν., [αρχ. πράσον]. Προυµή τα κουµµατούδια, τ βν., [ίσως από το σχήµα, αρχ. προ$µνος(δες πούρ- 495

7 496 Νίκος Λ. Πασχαλούδης νου) > Προυµνής > Προυµής + κουµµάτ(ι) (< µσν. κοµµάτιν < αρχ. κόµµα) + -ούδ(ι)]. Πρώτους λάκους, ο βν., [αρχ. πρ3τος + λάκκους]. Ρέµα τ αρατζά, το χω., ο χείµαρος δίπλα στο χωριό, που είναι γνωστός µε αυτό το όν. µόνο από τους χάρτες, δες Πουταµός, [αρχ. ρε$µα + άρατζης, επών. οικογέ-νειας που είχε αµπέλι δίπλα στο ρέµα]. Ράχ(η), η αµ., [ράχ(η)]. Ρίντσα, η βν., **[από το σχήµα, όν. Αικατερίνη > Ρίνα > Ρίντσα, όπως Βαΐα > Βαΐτσα, δες και τοπων. Κατιρίν(η)]. Σάββα τα φτέρια, τ βν., [όν. Σάββας + φτέρια]. Σαµαράδις, οι βν., [σαµάρ(ι) > σαµαράδις ]. Σαµαρινόν ρέµα, το βν., η Γκουστίλα στους στρ. χ., [τοπων. Σαµαράδις + αρχ. ρε$- µα]. Σαµιά, η βν., [σαµιά]. Σαρπουβνός πουταµός, ο βν., αλλ. τα πλατάνια, ο Χρυσορρόης για τους Νιγριτινούς, Ξανθόρεµα στους στρ. χ., [σαρπουβνός + πουταµός]. Σεβαστιανόν ρέµα, το βν., η Γκουλιουµαρυάκα στους στρ. χ., [Νέα Σεβάστεια + αρχ. ρε$µα]. Σιαµπάνια, τα βν., [τουρ. saban(= αλέτρι), περιοχή στο βουνό µε χωράφια]. Σιαρπλίκ(ι), το βν., [τουρ. sarp(= κρηµνός)]. Σίκαλις, οι βν., [σίκαλ(η)]. Σκάλα, η βν., [σκάλα, δρόµος απότοµα ανηφορικός και όλος πέτρα]. Σταµνάδις, οι βν., [στάµνα(δες σταµνούδα) > σταµνάς]. Στρογγυλόν, το βν., στους στρ. χ., [αρχ. στρογγύλος > µσν. στρόγγυλος]. Στρουµπάκους, ο βν., [αρχ. στροβέω(= περιστρέφω) > στρόβος/στρόµβος + -άκους, η τοποθεσία είναι σε γύρισµα του κεντρικού δρόµου που οδηγεί προς το βουνό]. Σ(υ)καµνούδα, η κά., [σ(υ)καµνιά]. Σ(υ)κούδις, οι κά., [σ(υ)κιά]. Τασιούλα µπαντίνις, τ βν., [επών. Τασιούλας + µπαντίνα]. Τασιούλα του τιούγκ(ι), τ βν., [επών. Τασιούλας + τιούγκ(ι)]. Τζιών(η) µπουρµπουλιά, τ βν., αλλ. τ Καµάρ(η) µπουρµπουλιά, [προσων. Τζιωνς (Καµάρης) + µπουρµπουλιά]. Τζιών(η) του δέντρου, τ βν., [προσων. Τζιωνς (Καµάρης) + αρχ. δένδρον, όχι το προηγούµενο]. Τζιών(η) του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [προσων. Τζιωνς (Καµάρης) + σιουλνιάρ(ι)]. Τζιβιλέκ(η) απλουταριά, τ βν., [επών. Τζεβελέκης + απλουταριά, δες επόµενο]. Τζιβιλέκ(η) πέτρα, τ κά., [επών. Τζεβελέκης + πέτρα, τουρ. civelek(=δυναµικός)]. Τίτρακα βίρακας, τ βν., [προσων. Τίτρακας + βίρακας, τουρ. titrek(= τρέµω) > Τίτρακας(= τριµπλιάρς)]. Τουπκό νιρό, το βν., [τουπκό + νιρό, στην τοποθεσία υπάρχει στάσιµο νερό που βγαίνει από διπλανή τρύπα]. Τούρνα, η βά., [τούρνα]. Τρανές απουλιάνις, οι βν., [τρανός + απουλιάνα].

8 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Τερπνής Τραπέζια, τα βν., [αρχ. τραπέζιον]. Τρύπις, οι βν., [τρύω > αρχ. τρύπη > µτγν. τρύπα]. Τσιαντιρά µπουρµπουλιά, τ κά., [προσων. Τσιαντιράς + µπουρµπουλιά, τσιαντίρ(ι)]. Τσιατίµ(ι), το βν., [τουρ. çatis(= σταυροδρόµι)]. Τσιγγινέ µιζαρί, το βν., [τσιγγινές + τουρ. mezar(= τάφος)]. Τσιγκούρις, οι βν., αλλ. τ Λιόλια ιλιά, Πις σ ν ικκλησία, [τσιγκούρα]. Τσιαλίκ(η) του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [επών. Τσιαλίκης + σιουλνιάρ(ι), τουρ. cali(= αβάσιµος φόβος)]. Τσιντσιουνούδ(ι), το βν., [τσιντιόν(ι)]. Φιτουκνιά στράτα, η κά., [φιτουκνός + στράτα, ο δρόµος για το Φιτόκ(ι)]. Φουντουκιά, η βν., η Λιφτουκαριά στους στρ. χ., [φουντούκ(ι)]. Φτέρια, τα βν., [φτέρια]. Χάν(η) λάκους, τ βν., [επών./προσων. Χάνης + λάκκους, τουρ. han(= πρίγκηπας) > χάνης/χάνος]. Xαρκιάς, ο βν., αλλ. χαρκιάδις/χαλκιάδις, [αρχ. χαλκς > χαλκιάς, δες Λ.Αν. χάρκωµα, η περιοχή είναι χρυσοφόρος και υπάρχουν σ αυτήν πηγάδια εξόρυξης χρυσού, πιθανώς δε και αυτοφυούς χαλκού]. Xατζήθκα, τα κά., αλλ. Χατζήδκα, [προσων. Χατζής + -θκους, τουρ. haci(=προσκυνητής)]. Χατζή του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [προσων. Χατζής + σιουλνιάρ(ι), δες προηγούµενο]. Xιλιόδιντρα, τα χω., [αρχ. χίλιοι + αρχ. δένδρον]. Χότζια του µιζαρί, τ βν., [τουρ. hoca(= χότζας) + mezar(= τάφος)]. Χωµόπετρες, οι βν., οι Πλάκις στους στρ. χ., [αρχ. χ3µα + πέτρα]. Ψηλή ράχ(η), η βν., [αρχ. 5ψηλς + ράχ(η)]. Ψουράχ(η)ς, ο βν., αλλ. η Ψωράχ(η), η Ψωράχη, στους στρ. χ. [αρχ. 7ψος + ράχ(η)]. 497

9 Νίκος Λ. Πασχαλούδης β Τοπωνύµια αστικά (Οι γειτονιές της Τερπνής) Κουταράθκα, τα γειτονιά δίπλα στο ηµοτικό Σχολείο, [από προσων. οικογένειας, (όν. Κώστας > Κώτας > προσων. Κώταρας > Κουταράθκα)]. Νουλάθκα, τα γειτονιά περίπου στο κέντρο του χωριού, [επών. Νούλης]. Ντρουµπλάθκα, τα γειτονιά στη Ν.Α. πλευρά του χωριού, [επών. ρουµπλής]. Παλιό σκουλειό, το η γειτονιά του παλιού σχολείου, γύρω από τη σηµερινή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών. Παπά τ αλώνια, τ η γειτονιά στο ψηλότερο σηµείο του χωριού, στην ανατολική πλευρά, όπου σήµερα υπάρχει το υδραγωγείο του χωριού, [παπάς + αλών(ι), από τα αλώνια που υπήρχαν δίπλα στου Παπα-Γιώργη Παπαθανασίου το σπίτι]. Πλατέα, η η γειτονιά γύρω από την κεντρική πλατεία της Τερπνής Τινικέ µαχαλάς, ο η γειτονιά στα βορειοδυτικά όρια του χωριού, όπου εγκαταστάθηκαν πολλοί πρόσφυγες µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών, [τινικές + µαχαλάς, από τις τενεκεδένιες πρόχειρες κατασκευές των προσφύγων]. Τουλακάθκα, τα γειτονιά στη Β.Α. πλευρά του χωριού, [επών. Τουλάκης]. Τσιακαλάδις, οι γειτονιά προς την πλευρά του βουνού, αλλ. Τσιακάλ-µαχαλάς, [τσιακάλ(ι)]. Σηµείωση: Και άλλες γειτονιές του χωριού ονοµάζονταν περιστασιακά από τα επώνυµα ή προσωνύµια µικρότερων οικογενειών που κατοικούσαν σ αυτές, π.χ. Παπικάθκα. 498

ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου

ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Νιγρίτας ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου Αβδουλάς, ο βά., [τουρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+ 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου στις 07:00 πµ του Σαββάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ (ΙΣΒΟΡΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ (ΙΣΒΟΡΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ (ΙΣΒΟΡΟΥ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΙΣΒΟΡΟΥ (ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ) Το χωριό βρίσκεται ΒΔ της Κόνιτσας Ιωαννίνων σε υψόμετρο περίπου 960μ. Νότια, φυσικό σύνορο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 μ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Παρανεστίου στις 07:00πμ του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου. Η αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ Απόσταση: 19 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2014. All rights reserved. Version 1.1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ)

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) 1. ΠΕΤΡΑ (ΟΤΕ). Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι διάσχισης

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόμιο - Κνωσός - Αρχάνες - Πεζά - Μυρτιά - Επισκοπή - Αεροδρόμιο. 1. Αεροδρόμιο

Αεροδρόμιο - Κνωσός - Αρχάνες - Πεζά - Μυρτιά - Επισκοπή - Αεροδρόμιο. 1. Αεροδρόμιο Αεροδρόμιο - Κνωσός - Αρχάνες - Πεζά - Μυρτιά - Επισκοπή - Αεροδρόμιο 1. Αεροδρόμιο Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 56.610 μέτρα, επομένως το σύνολο της απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ (ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1939-1945) ΣΥΛΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλίκι. Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ημερολόγιο 2011

Χαλίκι. Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ημερολόγιο 2011 Χαλίκι Ασπροποτάμου Τρικάλων Ημερολόγιο 2011 Βορειοδυτικά του νομού, χτισμένο αμφιθεατρικά στην σκιά των 2.295 μ. της κορυφής του όρους Περιστέρι, αυτό το μικροσκοπικό και πανέμορφο χωριό με τα πέτρινα

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ αρ. μελ. ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το καταφύγιο του Πάρνωνα. Από εκεί θα ακολουθήσουμε μονοπάτι και δασικούς δρόμους που θα μας οδηγήσουν μέσα στα πυκνά δάση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Είναι γνωστά τα της Μάχης του Σπερχειού. ΒΙΒΛΙΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟ (ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ). Στο σηµερινό χωριό Φραντζί

Διαβάστε περισσότερα

www.theodorou.info portfolio σελίδα 1

www.theodorou.info portfolio σελίδα 1 www.theodorou.info portfolio σελίδα 1 Ανάμικτη (σελ. 20, 23) Βασάλτης - Μαύρη πέτρα (σελ. 28) Κατεδαφίσεως (σελ. 4, 11, 13, 22, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 48) Πορόλιθος (σελ. 31, 33, 38, 44, 47) Τούβλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Οριζόντια 1. Βυζαντινός αυτοκράτορας - Ρωτάει 2. Μικρόβιο 3. Βράχος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας - Βράχος πάνω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

aspropotamos.org ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

aspropotamos.org ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ aspropotamos.org ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Σα πέτρινα γεφύρια του Ασπροποτάμου Σα πιο αξιόλογα γεφύρια είναι του Μίχου στην Ανθούσα, του Μιχαλάκη Υίλου και της Καπραρίας στο Φαλίκι και το γεφύρι του

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Αγιάσος - Αγ. Ανάργυροι - Ασώματος

Αγιάσος - Αγ. Ανάργυροι - Ασώματος Αγιάσος - Αγ. Ανάργυροι - Ασώματος 1. Αγιάσος Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι τύπου διάσχισης με μήκος 6.650 μέτρα, επομένως το σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ράσης ημιουργία μουσείου σταφίδας, Σχεδιασμός διαδρομών σταφίδας, Αξιοποίηση δρόμων κρασιού

Τίτλος ράσης ημιουργία μουσείου σταφίδας, Σχεδιασμός διαδρομών σταφίδας, Αξιοποίηση δρόμων κρασιού ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΩΛΕΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Τίτλος ράσης ημιουργία μουσείου σταφίδας, Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. Σήµανση αξιοθεάτων και µνηµείων. 2. Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου. 1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΑ ΠΗΓΑ ΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 1 of 5 14/10/2014 12:12 µµ Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 Γονική Κατηγορία: Ιστορική Βιβλιοθήκη Κατηγορία: Έπος 1940-2ος Παγκόσµιος Πόλεµος ηµοσιευµένο στις Τρίτη, 13 εκέµβριος 2011 05:25 Από τον/την http://users.sch.gr/pchaloul/kalavrita.htm

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη

Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη 1. Περιγραφή Ο ανεµόµυλος της καταγραφής βρίσκεται στο χωριό Απείρανθος, που υπάγεται διοικητικά στον ήµο ρυµαλίας της νήσου Νάξου. Η βασική λειτουργία του ήταν η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς.

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. 3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. Πρόκειται για οικισµό στο µυχό ενός κλειστού κόλπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος...7 Χάρτης...8 Ενότητα 1: Χειμώνας...10 Άνοιξη...20 Kαλοκαίρι...28 Φθινόπωρο...34 Ενότητα 2: Τα χρόνια τα παλιά...

περιεχόμενα Πρόλογος...7 Χάρτης...8 Ενότητα 1: Χειμώνας...10 Άνοιξη...20 Kαλοκαίρι...28 Φθινόπωρο...34 Ενότητα 2: Τα χρόνια τα παλιά... η καρδιά της Πίνδου περιεχόμενα Πρόλογος...7 Χάρτης...8 Ενότητα 1: Χειμώνας...10 Άνοιξη...20 Kαλοκαίρι...28 Φθινόπωρο...34 Ενότητα 2: Τα χρόνια τα παλιά...39 Ενότητα 3: Εκκλησίες...59 Ενότητα 4: Φύση-Περιβάλλον...75

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές.

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές. Βρισκόµαστε στη Γαλατία το 50 π.χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό ρωµαϊκή κατοχή εκτός από ένα χωριό ανυπόταχτων γαλάτων το οποίο αντιστέκεται ακόµη και θα αντιστέκεται για πάντα στους εισβολείς. Στο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργου Αλβανού Γη Αγια - Φανηρουµέν (η Αγια- Φανερωµένη ) (1)

Γιώργου Αλβανού Γη Αγια - Φανηρουµέν (η Αγια- Φανερωµένη ) (1) Γιώργου Αλβανού Γη Αγια - Φανηρουµέν (η Αγια- Φανερωµένη ) (1) Οι αρχαίοι (ειδωλολάτρες) Έλληνες πίστευαν πως υπήρχαν αγάλµατα διοπετή, αγάλµατα δηλαδή που έπεφταν στη Γη από τον ουρανό, σταλµένα από τον

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τούτες τις μέρες που η πατρίδα βιώνει

Τούτες τις μέρες που η πατρίδα βιώνει Τούτες τις μέρες που η πατρίδα βιώνει στιγμές πρωτόγνωρες, τώρα που η κρίση διαπερνά κάθε κομμάτι της ζωής μας ανατρέποντας δεδομένα και σταθερές χρόνων, η συμπόρευση και η αλληλεγγύη είναι όροι επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΒΑΘΙΕΣ ΛΑΚΕΣ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Στις Βαθιές Λάκες βρέθηκαν σηµαντικότατα ευρήµατα, τα οποία θεωρείται σκόπιµο να παρουσιασθούν και να αναλυθούν. Τα ευρήµατα αυτά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 10-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ-Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ- ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ήταν αρκετά και είχαν κατασκευαστεί γύρω στο 1870, όταν

Ήταν αρκετά και είχαν κατασκευαστεί γύρω στο 1870, όταν 137 97. Το τρίτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι. 98. Το τέταρτο σύγχρονο πέτρινο γεφύρι. 99. Το δίτοξο γεφύρι πριν την διασταύρωση του Καπνοφύτου στο δρόμο Σιδηροκάστρου- Αχλαδοχωρίου Και αυτό, όπως τα τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου!

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! ήµος ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΘΗΒΑ «Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! Έδρα του ήµου είναι η επτάπυλη και επτάλοφη Θήβα, πόλη πανάρχαια και σεβαστή στην ιστορία και την παράδοση.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Βάντσα (Άνω Κώμη): ιστορική αναζήτηση μέσα από την επιτόπια έρευνα

Βάντσα (Άνω Κώμη): ιστορική αναζήτηση μέσα από την επιτόπια έρευνα Βάντσα (Άνω Κώμη): ιστορική αναζήτηση μέσα από την επιτόπια έρευνα Ελένη Γρ. Μαρούδη, Ιστορικός Δ.Π.Θ. 1 Κυρίες και Κύριοι, Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά! Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ Τιµή Καυσίµου Υπολογισµού 1,360 /lit Τιµή ιπλού Τιµολογίου Υπολογισµού= 1,05 (Απόφαση Α54501/5518/2014 ΦΕΚ 227/Β/5.2.2014 ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 -ΤΜΗΜΑΤΑ Γ1-

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής & ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

α/α Σχολείο α/α διαδροµή

α/α Σχολείο α/α διαδροµή ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΠΌ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 α/α Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕ Ο ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 00//EC ΠΡΙΝ ΜΟΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΩΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ιωάννης Φλώρος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Επιβλέπων : Ν. Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2009 Σκοπός Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 20:30 «Ο Καραγκιόζης Πειρατής» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 21:30 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την εισήγησησυνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 100m ΠΕΤΑΛΟΥ Α ΑΝ ΡΩΝ 1 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝ ΑΝ ΡΩΝ 00:57.04 9 2 ΖΑΒΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟΜΕΤΩΠΟ ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΟ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΗΜΑΔΙ ΩΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΣΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΩΜΑ ΒΕΛΟΣ ΣΕΛΑ ΨΕΙΡΕΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΡΗ ΔΕΜΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ λίγα λόγια Το συγκρότημα πολυτελών κατοικιών θέα θάλασσα βρίσκεται στην περιοχή Βίγλα, στην παραλία Αγίας Άννας, στη Β. Εύβοια σε ένα μαγευτικό ύψωμα με πανοραμική θέα τη φημισμένη παραλία της Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Το ακίνητο κατασκευάστηκε σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του οικισμού Στύρων στη θέση Μεγάλη Βρύση. Τοπωνυμία, από την μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εν θέλω να µου δέσετε τα µάτια Αδερφέ Ισραηλίτη τον ήλιο π' ανατέλλει να χαρώ κι αν κάνετε τα στήθια µου

εν θέλω να µου δέσετε τα µάτια Αδερφέ Ισραηλίτη τον ήλιο π' ανατέλλει να χαρώ κι αν κάνετε τα στήθια µου ε θέλω να µου δέσετε τα µάτια Το αστέρι που φοράς Φως ανέσπερο θα ρίχνει Στους βωµούς της λευτεριάς Το αστέρι που φοράς Θα ναι σάλπισµα ειρήνης Που για εκείνη µαρτυράς Όσες πίκρες κι αν γευτείς εν σε νίκησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ

ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΝΟΙΞΗ οθξξ ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΓΛΥΚΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΚΛΑΔΙΑΚΙΑ ΠΑΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς 01 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Αριθ. Πρωτ. οικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς 01 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Αριθ. Πρωτ. οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς 01 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Αριθ. Πρωτ. οικ. 132854/2180 Ταχ. Δ Ταχ. Διεύθυνση: Δημοσθένους 1 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2011 «Περί εγκρίσεως απόφασης Οικονομικής επιτροπής, για τον καθορισμό Δικαιώματος Βοσκής έτους

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 201213 α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 1o Γυμνάσιο Γρεβενών «Δόνα η Τερηδόνα» Στοματική Υγιεινή 2 1 ο Γυμνάσιο Γρεβενών Γεωλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΝΕΙΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΙΖΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 08

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΝΕΙΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΙΖΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 08 ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΝΕΙΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΙΖΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 08 ΡΑΦΑΕΛΑ ΣΙΣΟΥΡΚΑ «ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ» Έργο σε χαρτόνι σάντουιτς µε ψηφίδες, σφουγγαράκι

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΟΤΑ : Δήμος Αποκορώνου Δομές στον ΟΤΑ: 3 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου Κωδικός Επωνυμία 21509 Παιδικός Σταθμός Αρμένων

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα