Market Report. Σεπτέμβριος Residential Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Market Report. Σεπτέμβριος Residential Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights"

Transcript

1 Reserch Deprmen Σεπτέμβριος Residenil 2009 Mrke Repor Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Highlighs Μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας για τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του POLAND Αυστηρότερες διαδικασίες χορήγησης στεγαστικών δανείων και παράλληλη μείωση της UKRAINE ROMANIA SERBIA BULGARIA κινητικότητας στην αγορά στεγαστικής πίστης εκ μέρους των δυνητικών αγοραστών. Σταδιακή υποχώρηση της ζήτησης σε σχέση με την προσφορά οικιστικών ακινήτων. Στροφή σε μεταχειρισμένα ακίνητα μικρότερης επιφάνειας. Τήρηση στάσης αναμονής των δυνητικών αγοραστών και (περιορισμένα) περιθώρια έκπτωσης από μέρους των κατασκευαστών. GREECE Μείωση του όγκου συναλλαγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Disclimer Το παρόν διαφημιστικό έντυπο «Residenil Mrke Repor» εκδίδεται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Eurobnk EFG Propery Services. Υπεύθυνος έκδοσης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ Ομάδα Έρευνας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ Ημερομηνία Έκδοσης 30 Σεπτεμβρίου 2009 Το παρόν διαφημιστικό έντυπο εκδόθηκε από την Eurobnk EFG Propery Services, μέλος του Ομίλου EFG, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης των ακινήτων που αναφέρονται σε αυτό. Η Eurobnk EFG Propery Services και άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ακίνητα που αναφέρονται στο παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν υπηρεσίες (επενδυτικής τραπεζικής, μεσιτείας ή άλλες) στις εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την Eurobnk EFG Propery Services. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου EFG. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την Eurobnk EFG Propery Services ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Το παρόν έντυπο είναι διαφημιστικό και διανέμεται δωρεάν.

2 Αγορά Κατοικίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αγορά κατοικίας επηρεασμένη και από τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, παρουσιάζει ύφεση. Σημειώνεται μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας αλλά και του όγκου συναλλαγών. Από το τελευταίο τρίμηνο του 2008 μέχρι το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σημειώθηκε περιορισμένος αριθμός πράξεων. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009 αναμένεται σταδιακή αύξηση της κινητικότητας εν όψει και των νέων οικονομικών φορολογικών μέτρων που δρομολογούνται με σκοπό την αναθέρμανση της αγοράς κατοικίας. Λαμβάνοντας υπόψη την αυστηρότερη δανειοδοτική πολιτική των τραπεζών και την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα νοικοκυριά, σημειώνεται στροφή της προτίμησης σε κατοικίες παλαιότητας και μικρότερης επιφάνειας. Από τη μεριά τους οι πωλητές εμφανίζονται στη πλειονότητά τους ελαστικοί ως προς τις διαπραγματεύσεις για μείωση των τιμών κυρίως σε περιοχές που είχαν εμφανίσει σημαντική αύξηση των επιπέδων τιμών τα τελευταία έτη. Στην Ελλάδα το 2008, οι επενδύσεις στις κατοικίες ανήλθαν στο 5,4% του ΑΕΠ ενώ το σύνολο των επενδύσεων στις κατασκευές διαμορφώθηκε στο 10,7% του ΑΕΠ. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν σε 6,1% και 12,2%. Επισημαίνεται πως το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώνεται περίπου στο 80%, αγγίζοντας ακόμη και το 97% στις αγροτικές περιοχές. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ f Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ 4,0% 2,9% -1,0% Πληθωρισμός (μέσος) 3,0% 4,2% 1,1% Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 94,8% 97,6% 105,0% Ιδιωτική Κατανάλωση 3,0% 2,2% 0,5% Ανεργία (% εργατ, Δυν/κού) 8,3% 7,7% 9,3% Πηγή: Eurobnk EFG Reserch & Forecsing Division ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobnk EFG, για το 2009 ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί στο -1% από 2,9% το 2008 υποδηλώνοντας επιβράδυνση της εγχώριας οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας. Το έλλειμμα του Προϋπολογισμού για το 2009 προβλέπεται να ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ γεγονός το οποίο καθιστά απαραίτητη τη λήψη κατάλληλων δημοσιονομικών μέτρων για την εξυγίανση της οικονομίας. Εντούτοις, λόγω των αντιστάσεων που διατηρεί η ελληνική οικονομία όπως τα χαμηλά επίπεδα εξάρτησης από τη βιομηχανία και τις εξαγωγές, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση θα είναι ηπιότερες. Σημαντικό ρόλο στην τόνωση της οικονομίας διαδραματίζει η εφαρμογή του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ μέσω του οποίου ενισχύθηκαν οικονομικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περισσότερα από 3,2 δισ. από τις αρχές του έτους. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ TΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2009, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της Χώρας μειώθηκε κατά 15,8%, αναφορικά με τον αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν, κατά 27,2% ως προς την επιφάνεια και κατά 28% ως προς τον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής ο οικοδομικός όγκος μειώθηκε κατά 20,8%, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά 36,1% ενώ για το σύνολο της Χώρας το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 28%. Σημαντική μείωση του οικοδομικού όγκου παρουσιάστηκε στις Περιφέρειες του Νότιου Αιγαίου (45,2%) και του Βόρειου Αιγαίου (40,3%). Υποχώρηση στην έκδοση οικοδομικών αδειών την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2009 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εμφανίστηκε σε όλες τις Περιφέρειες. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στα Ιόνια Νησιά (24,8%) και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (21,8%), η Αττική (18,9%), η Κεντρική Μακεδονία (17,3%), η Κρήτη (17,2%), το Βόρειο Αιγαίο (17%), η Ήπειρος (16%), η Πελοπόννησος (13,9%), η Θεσσαλία (10,7%), η Δ. Ελλάδα (9,8%), η Σ. Ελλάδα (8,9%), η Δ. Μακεδονία (7,4%) και η Αν. Μακεδονία και Θράκη (6,8%). 2

3 Αγορά Κατοικίας ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΟΔΟΥ της συνολικής χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις παρουσίασε επιβράδυνση τον Ιούλιο του 2009 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε σε 6,6% από 7,4%, βάσει των επίσημων στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος. Αναφορικά με την πιστωτική επέκταση τόσο ως προς τις επιχειρήσεις όσο και ως προς τα νοικοκυριά παρατηρήθηκε μείωση από 8,6% σε 7,9% και από 6,2% σε 5,2% αντίστοιχα. Συγκεκριμένα η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε σε 329 εκατ. τον έβδομο μήνα του έτους, με τον ετήσιο ρυθμό ανόδου να επιβραδύνεται από 6% τον Ιούνιο σε 5,2% τον Ιούλιο του Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν μελλοντικές επισφάλειες και να αποφύγουν την απώλεια κερδών, προχώρησαν σε μείωση του ποσοστού χρηματοδότησης του κόστους αγοράς κατοικίας κατά 20% - 25% με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση οικιστικού ακινήτου να περιοριστεί στο 75% - 80% της αξίας τους, ενώ μέχρι το 2008 υπήρχε η δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 100%. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε όχι μόνο η διεθνής οικονομική κρίση αλλά η θέση σε ισχύ του θεσμικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ από τον Ιανουάριο του 2008 σύμφωνα με το οποίο έγιναν αυστηρότερες οι διαδικασίες χορήγησης των δανείων. Ωστόσο, με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση τον μήνα Απρίλιο με σκοπό την τόνωση του κατασκευαστικού κλάδου, η χρηματοδότηση κατοικίας επανέρχεται στο 100% με την εγγύηση του 25% της αξίας του ακινήτου από το Ελληνικό Δημόσιο. Τον Αύγουστο του 2009 το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου με διάρκεια 1 έως 5 έτη σημείωσε αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ενώ το μέσο επιτόκιο με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε στο 4,15%, σύμφωνα με την διαθέσιμη πληροφόρηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ Νέα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος Νέα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο σταθερό άνω του ενός και έως 5 έτη Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων σε ευρώ Στεγαστικά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Δεκ- 08 Ιουν- 09 Ιουλ- 09 Αυγ- 09 4,92 3,46 3,27 3,27 5,53 4,87 4,61 4,65 Δεκ- 08 Ιουν- 09 Ιουλ- 09 Αυγ- 09 4,87 4,25 4,18 4,15 Η σταδιακή μείωση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους και έχει διαμορφωθεί πλέον στο 1,0% αναμένεται να διευκολύνει τους δανειολήπτες με κυμαινόμενο επιτόκιο καθώς η μηνιαία δόση των δανείων τους έχει υποχωρήσει σημαντικά. 3

4 Αθήνα ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η ανάπτυξη του δικτύου του Μετρό αποτελεί βασικό ρυθμιστή των επιπέδων ζήτησης - προσφοράς και τιμών τόσο των οικιστικών όσο και των επαγγελματικών ακινήτων. Στο πλαίσιο της επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή των νέων σταθμών στην περιοχή του Ελληνικού, στο Περιστέρι και το Χαϊδάρι ενώ αναμένεται και η ολοκλήρωση της κατασκευής των σταθμών σε Νομισματοκοπείο, Χολαργό και Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο που θα προχωρήσει προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στο 2009, προβλέπεται η δημιουργία δικτύου 220 χλμ. με 200 νέους σταθμούς, αναδεικνύοντας νέες περιοχές κύριας κατοικίας και μετατοπίζοντας τη ζήτηση από καθιερωμένες οικιστικές περιοχές της Αττικής. Σε συνδυασμό με το Μετρό σε στάδιο επέκτασης βρίσκεται και το δίκτυο του Προαστιακού. Το δίκτυο στην παρούσα φάση λειτουργεί σε ένα τμήμα μήκους 120 χλμ. ενώ μέχρι το 2010 σχεδιάζεται να εκτείνεται σε μήκος 281 χλμ. εξυπηρετώντας έως επιβάτες ημερησίως. Το σύνολο του έργου προβλέπεται να επεκταθεί προς Λαύριο, Ραφήνα και Χαλκίδα καλύπτοντας μεγάλο μέρος των μεταφορικών αναγκών του πληθυσμού. Έργο που αναμένεται μελλοντικά να συμβάλλει περαιτέρω στη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου της πρωτεύουσας και του απαιτούμενου χρόνου μετακίνησης, μεταξύ των περιοχών είναι η επέκταση της Αττικής Οδού στα ανατολικά και νότια προάστια συνδέοντας την Αθήνα με τα Μεσόγεια και τα νοτιοανατολικά παράλια της Αττικής. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2015 ενώ οι επεκτάσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης για ακίνητα στα νότια προάστια με αναμενόμενη αύξηση των τιμών πώλησης. ΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2008 έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2009 παρατηρείται σταδιακή υποχώρηση των επιπέδων ζήτησης σε αντίθεση με τα ενισχυμένα επίπεδα προσφοράς. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τήρηση στάσης αναμονής των δυνητικών αγοραστών, δεδομένου του κλίματος αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον καθώς και οι προσδοκίες για μελλοντική πτώση των τιμών κατοικιών. Σύμφωνα με μελέτη της ΤτΕ παρατηρείται στροφή της ζήτησης σε ακίνητα μικρότερου εμβαδού (έως 90τ.μ.) και μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση με το παρελθόν. 4

5 Aγορά Αθήνας ΚΕΝΤΡΟ Νεόδμητα Παλαιά min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) Κολωνάκι Γκάζι - Κεραμεικός Παγκράτι Αμπελόκηποι - Γκύζη Ν. Κόσμος Α. Πατήσια Κ. Πατήσια Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΤΑΣΗ που χαρακτηρίζει την αγορά του Κέντρου, αφορά σε μείωση των επιπέδων ζήτησης νεόδμητων κατοικιών και άρνηση υποχώρησης των ζητούμενων τιμών, από μέρους των κατασκευαστών πέραν του 10%. Οι δυνητικοί αγοραστές στρέφονται κυρίως σε παλαιότερα διαμερίσματα με μέση επιφάνεια έως 70τ.μ. - 90τ.μ. περίπου που εξυπηρετούνται τόσο από μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, κ.ά.) όσο και από κύριους οδικούς άξονες (Κηφισίας, Μεσογείων, Πανόρμου). Ιδιαίτερη περιοχή αποτελεί το Γκάζι Κεραμεικός η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένο προφίλ αγοραστών, αποκλείοντας τις οικογένειες καθώς έχουν αναπτυχθεί κατοικίες τύπου lof οι οποίες διατίθενται σε υψηλότερες τιμές από τα συμβατικά διαμερίσματα. Εξαίρεση αποτελεί και η περιοχή του Κολωνακίου η οποία παρά τον περιορισμένο αριθμό πράξεων που καταγράφεται, διατηρεί τα υψηλά επίπεδα τιμών της. ΒΟΡΕΙΑ Β.Α. ΠΡΟΑΣΤΙΑ Νεόδμητα Παλαιά min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) Ψυχικό - Φιλοθέη Κεφαλάρι Πολιτεία Ν. Ψυχικό Παπάγου Χολαργός Βριλήσσια Χαλάνδρι Μαρούσι Αγ. Παρασκευή Νέα και Κάτω Κηφισιά Περιοχές όπως η Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό, διατηρούν τα υψηλά επίπεδα τιμών τους κυρίως λόγω του υψηλού κατασκευαστικού κόστους, της έλλειψης διαθέσιμων οικοπέδων και του υψηλού κόστους γης. Ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στις περιοχές Τούφα και Πάτημα Χαλανδρίου καθώς και στην περιοχή πλησίον του Νομισματοκοπείου όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου σταθμού του Μετρό. ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΠΡΟΑΣΤΙΑ Νεόδμητα min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) Φρεατίδα - Πειραική - Καστέλα Καλλίπολη - Χατζηκυριάκειο Ευαγγελίστρια Μανιάτικα - Αγία Σοφία - Ταμπούρια Καμίνια Κορυδαλλός Δραπετσώνα Νίκαια Κερατσίνι Πέραμα Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ χαρακτηρίζεται από περιορισμένο αριθμό συναλλαγών. Οι ζητούμενες τιμές διατηρούνται στα επίπεδα του 2007 ενώ οι αγοραπωλησίες ολοκληρώνονται σε επίπεδα τιμών έως 7% χαμηλότερα από τις αρχικά ζητούμενες. Στην παρούσα φάση, αυξητική τάση εμφανίζει η ζήτηση για μίσθωση κατοικίας. Παρόμοια εικόνα με αυτή του Πειραιά εμφανίζει και το Κερατσίνι όπου οι κατασκευαστές με δυσκολία διαπραγματεύονται μείωση τιμών κάτω του 5% λόγω χαμηλών περιθωρίων κέρδους. ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΚΟΝΑ με το Κέντρο εμφανίζεται και στις συγκεκριμένες αγορές όπου επικρατεί περιορισμένο αγοραστικό ενδιαφέρον κυρίως για νεόδμητες κατοικίες μεγάλων επιφανειών ενώ οι εκπτώσεις των ζητούμενων τιμών κυμαίνονται μεταξύ 10% - 15%. 5

6 Aγορά Αθήνας ΝΟΤΙΑ Ν.Α. ΠΡΟΑΣΤΙΑ Νεόδμητα min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) Γλυφάδα (Γκολφ - Κολυμβητήριο) Κάτω Βούλα Βάρκιζα Άνω Βούλα Π. Φάληρο Γλυφάδα (Καρβέλας - Ευρυάλη) Άνω Γλυφάδα Ηλιούπολη Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ όπως και στις υπόλοιπες περιοχές παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα ζήτησης αποτέλεσμα τόσο της αυστηρής δανειοδοτικής πολιτικής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσο και των προσδοκιών των δυνητικών αγοραστών για περαιτέρω μείωση των τιμών. Το μέσο ποσοστό εκπτώσεων αγγίζει το 5% ενώ εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές της Πετρούπολης και των Αχαρνών όπου οι κατασκευαστές εμφανίζονται αδιάλλακτοι ως προς τις τιμές παρά το υψηλό απόθεμα κενών κατοικιών. ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ εμφανίζουν περιορισμένο αριθμό πράξεων. Η μειωμένη ζήτηση οφείλεται κυρίως στις μικρές προσφερόμενες εκπτώσεις από τους κατασκευαστές οι οποίες εκτιμάται ότι δεν ξεπερνούν τα επίπεδα του 10%. Μεγαλύτερη διαλλακτικότητα εμφανίζεται από τη μερίδα των ιδιωτών κατόχων παλαιών ακινήτων, ιδιαίτερα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Νεόδμητα min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) Γαλάτσι Νέα Ιωνία Πετρούπολη Περιστέρι Ίλιον Αχαρνές

7 Θεσσαλονίκη ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην πόλη σε θέματα πρόσβασης και μετακίνησης. Το εν λόγω συγκοινωνιακό δίκτυο μήκους 9,6 χλμ. περίπου το οποίο θα εκτείνεται από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι την Ν. Εγνατία (Λεωφόρος Καραμανλή), θα αποτελέσει εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης των κατοίκων της Θεσσαλονίκης εξυπηρετώντας περισσότερους από επιβάτες σε ημερήσια βάση. Οι εργασίες κατασκευής του βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ενώ παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή δύο επεκτάσεων προς Σταυρούπολη και προς Καλαμαριά στη βορειοδυτική και νοτιοανατολική πλευρά της πόλης αντίστοιχα. Στην παρούσα φάση το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης εξυπηρετείται από ένα δίκτυο 73 λεωφορειακών γραμμών που καλύπτουν το σύνολο των δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλης. Στις κύριες υποδομές της συμπρωτεύουσας συμπεριλαμβάνεται η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες ένα έργο μήκους 670 χλμ. περίπου που παρέχει τη δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στο μητροπολιτικό κέντρο της πόλης και προς τους υπόλοιπους περιφερειακούς νομούς. ΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ζήτησης, στην αγορά της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε μείωση ως επακόλουθο της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Σε ορισμένες περιοχές, η ζήτηση είχε ήδη αρχίσει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα από τα τέλη του Την περίοδο οι παλιννοστούντες των χωρών της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. που βρίσκονταν εγκατεστημένοι στη χώρα μας από το 1993 ενισχύθηκαν με κρατικές δανειοδοτήσεις για την αγορά κατοικίας και προχώρησαν στην απόκτηση αρχικά παλαιών και εν συνεχεία νεόδμητων διαμερισμάτων. Με την παύση των εν λόγω δανειοδοτήσεων, εμφανίστηκαν μειωμένα επίπεδα ζήτησης τα οποία ήταν εμφανή κυρίως στην ανατολική πλευρά της πόλης και στο βόρειο τμήμα του Κέντρου. Η προσφορά παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα λόγω μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή οικοδομική δραστηριότητα που σημειώθηκε την περίοδο , δημιουργήθηκε αυξημένο απόθεμα νεόδμητων κατοικιών κυρίως στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Από το τελευταίο τρίμηνο του 2008 έως σήμερα η αγορά ακολουθεί αντίστοιχη πορεία με αυτή της Αθήνας. ΚΕΝΤΡΟ Παλαιά min ( /τ.μ) mx ( /τ.μ.) Παλαιά Παραλία Νέα Παραλία Καμάρα - Ροτόντα Σημειώνεται ότι οι ως άνω τιμές αφορούν στο κόστος αγοράς μικτής επιφάνειας. Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ έχει επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις αγορές της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης με δεδομένο ότι τα μειωμένα επίπεδα ζήτησης που την χαρακτηρίζουν δεν εκδηλώθηκαν μόνο με αφορμή την υφιστάμενη οικονομική κρίση, καθώς τα παλαιότερα έτη και ειδικά για το βόρειο τμήμα του Κέντρου μεγάλος αριθμός αγοραπωλησιών είχε βασιστεί στο κρατικό πρόγραμμα επιχορήγησης των παλιννοστούντων. Η εν λόγω αγορά διαθέτει κατά βάση παλαιά ακίνητα ενώ τόσο για τις παλαιές όσο και για τις νεόδμητες κατοικίες οι τιμές διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα με περιθώρια έκπτωσης έως 15% και έως 10% αντίστοιχα. Οι υψηλότερες τιμές σημειώνονται επί της λεωφόρου Νίκης στην περιοχή της Παλαιάς Παραλίας και επί της Μ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Παραλίας για ακίνητα που διαθέτουν θέα. Σε χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώνονται οι τιμές για κατοικίες που βρίσκονται σε δευτερεύουσες οδούς εκτός των κύριων παραλιακών λεωφόρων ( /τ.μ.). Τα μεταχειρισμένα διαμερίσματα μικτής χρήσης του κέντρου διατίθενται προς πώληση έως 2.200/τ.μ. ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τη θέση στην οποία βρίσκονται. Οι χαμηλότερες τιμές του κέντρου τόσο για νεόδμητες όσο και για παλαιές κατοικίες εμφανίζονται σε σημεία που βρίσκονται πάνω από τον οδικό άξονα της Εγνατίας ενώ στο κόστος αγοράς νεόδμητων και παλαιών διαμερισμάτων ενσωματώνεται και ένα ποσοστό 25% και 10% κοινόχρηστων χώρων αντίστοιχα. 7

8 Aγορά Θεσσαλονίκης ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεόδμητα min ( /τ.μ) mx ( /τ.μ.) Αμπελόκηποι Κορδελιό Εύοσμος Συκιές Ωραιόκαστρο Μενεμένη Σημειώνεται ότι οι ως άνω τιμές αφορούν στο κόστος αγοράς μικτής επιφάνειας. Η ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ συγκεντρώνει υψηλό απόθεμα νεόδμητων κατοικιών κυρίως στις περιοχές του Ευόσμου, του Κορδελιού και του Ωραιοκάστρου. Η ζήτηση η οποία είχε ήδη αρχίσει να εμφανίζει πτωτικές τάσεις το 2007 επιδεινώθηκε περαιτέρω από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Η αγορά χαρακτηρίζεται από περιορισμένο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα τον μειωμένο όγκο συναλλαγών. Οι εκπτώσεις στις τιμές πώλησης δεν ξεπερνούν το 10% ενώ σε περιοχές όπως το Κορδελιό, ο Εύοσμος και οι Συκιές δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω εκπτώσεων λόγω του ότι οι τιμές κινούνται ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεόδμητα min ( /τ.μ) mx ( /τ.μ.) Πυλαία Καλαμαριά Πανόραμα Άνω Τούμπα Σημειώνεται ότι οι ως άνω τιμές αφορούν στο κόστος αγοράς μικτής επιφάνειας. ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ σημειώνεται περιορισμένος όγκος συναλλαγών με αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος κυρίως από το πρώτο τρίμηνο του 2009 και μετά, για περιοχές όπως η Πυλαία και η Καλαμαριά. Οι υποψήφιοι αγοραστές τηρούν στάση αναμονής εν όψει της εφαρμογής των νέων φορολογικών μέτρων ενώ οι κατασκευαστές δεν προχωρούν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 10%. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η περιοχή του Πανοράματος η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό απόθεμα νεόδμητων κατοικιών και μειωμένα επίπεδα ζήτησης. Αύξηση ενδιαφέροντος παρατηρείται σε περιοχές όπως η Θέρμη, στα ανατολικά και το Ωραιόκαστρο στα δυτικά ειδικά μετά την ένταξή τους στο σχέδιο πόλης. 8

9 ΧΑΡΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΖΕΦΥΡΙ ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΙ) ΠΕΥΚΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΔΡΟΣΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ ΕΚΑΛΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΑΡΟΥΣΙ ΙΛΙΟΝ Ν. ΙΩΝΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ ΦΙΛΟΘΕΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΕΡΑΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΨΥΧΙΚΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΛΙΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΒΥΡΩΝΑΣ ΔΑΦΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΠΡΑΧΑΜΙ) ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΒΟΥΡΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΑΡΗ ΒΑΡΚΙΖΑ ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ. ΛΑΧΑΝΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Δ. ΑΣΣΗΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Δ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Δ. ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ Δ. ΣΟΧΟΥ Ν. ΠΕΛΛΗΣ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Δ. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ. ΕΧΕΔΩΡΟΥ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Π.Σ.Θ. Δ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ Δ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ Δ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΡΙΟΥ Δ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΚΟΛΠΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ (ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ) Δ. ΜΑΔΥΤΟΥ Δ. ΑΞΙΟΥ Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Δ. ΜΙΚΡΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ 9

10 Στοιχεία Επικοινωνίας es M me r n ke R es dv ea Inv s E l Re iso e r n A ppr gem ch isls en Broker ge gemen n M s ie i il c y & F e en Proper l Es gem e er n r rpo M o e C ss A e Es l e R M T A T L R EAL E S LU T Te c hn ic ls er vic ION S es ry TOT A O S E Eurobnk EFG Propery Services Σινιόσογλου 6, Κτίριο Δ, 3ος όροφος, Τηλ: , Fx: e-mil: Disclimer Το παρόν διαφημιστικό έντυπο εκδόθηκε από την Eurobnk EFG Propery Services, μέλος του Ομίλου EFG, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης των ακινήτων που αναφέρονται σε αυτό. Η Eurobnk EFG Propery Services και άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ακίνητα που αναφέρονται στο παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν υπηρεσίες (επενδυτικής τραπεζικής, μεσιτείας ή άλλες) στις εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την Eurobnk EFG Propery Services. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου EFG. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την Eurobnk EFG Propery Services ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Το παρόν έντυπο είναι διαφημιστικό και διανέμεται δωρεάν. 10

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights Reserch Deprmen Μάρτιος Έρευνα 2011 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός πράξεων τόσο για νεόδμητες κατοικίες όσο και για κατοικίες παλαιότερης κατασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Office. Market Report. Ιούλιος. Research Department. Highlights

Office. Market Report. Ιούλιος. Research Department. Highlights Reserch Deprtment Ιούλιος Office 010 Mrket Report Α Θ Η Ν Α Highlights POLAND - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Στάση αναμονής από επενδυτές και χρήστες λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών με αποτέλεσμα περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Market Report. Ιούλιος 2010 Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights

Market Report. Ιούλιος 2010 Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights Reserch Deprtment Ιούλιος L o gi s t i cs 2010 Mrket Report Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Highlights Τήρηση στάσης αναμονής από επενδυτές και χρήστες για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και του αρνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Μάρτιος 2011 Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑΣ >> ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το παρόν διαφημιστικό έντυπο «Property Market Report» εκδίδεται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Mid year 2012 Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Highlights >> ΑΓΟΡΑ RETAIL Η κτηματαγορά χαρακτηρίζεται από εξορθολογισμό των ζητούμενων τιμών στις ακριβότερες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ANNUAL REPORT 2013 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS

ANNUAL REPORT 2013 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS a ANNUAL REPORT 213 MACROECONOMIC DEVELOPMENTS & REAL ESTATE TRENDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ii) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ iii) ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος* 1. Εισαγωγή Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά µε σηµαντική επίδραση στη χρηµατοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια

Οι αγορές αξιολογούν θετικά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια ISSN:2241 4878 Tεύχος 86 31 Ιουλίου 214 Συγγραφείς: Θεόδωρος Σταματίου Οικονομολόγος tstamatiou@eurobank.gr Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων: αιτίες και προτάσεις πολιτικής για την αντιµετώπισή της

Η κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων: αιτίες και προτάσεις πολιτικής για την αντιµετώπισή της Η κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων: αιτίες και προτάσεις πολιτικής για την αντιµετώπισή της ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΚΕΠΕ και Ελληνικό Παρατηρητήριο, London School of Economics Περίληψη Η σωστή λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015

Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. ISSN:2241 4878 Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 215 Ελληνική Οικονοµία Η διατήρηση της µέσης ροπής προς αποταµίευση των νοικοκυριών σε αρνητικό έδαφος κατά

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ.

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα