ΠΑ1.1 Προδιαγραφές ανάπτυξης Διαδικτυακού ΣΓΠ για τη Διεύθυνση Υδάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑ1.1 Προδιαγραφές ανάπτυξης Διαδικτυακού ΣΓΠ για τη Διεύθυνση Υδάτων"

Transcript

1 "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.1 Σχεδιασμός διαδικτυακών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για τη Διεύθυνση Υδάτων και για τη Διεύθυνση Δασών ΠΑ1.1 Προδιαγραφές ανάπτυξης Διαδικτυακού ΣΓΠ για τη Διεύθυνση Υδάτων PA1.1 Specifications fo the development of a web GIS fo the Wate Diectoate Αποστολάκης Αντώνης Θεσσαλονίκη, 2011

2 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο της Δράσης 1 του έργου «Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη συνεργασία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Το έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Χρηματοδοτικό Μέσο Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου και σε ποσοστό 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (εθνικούς πόρους). The pesent study has been pepaed by the Geek Biotope/Wetland Cente in the famewok of Action 1 of the poject "Potection and Rehabilitation of wate and foest esouces of the Pefectue of Rodopi", which is implemented by The Region of East Macedonia - Thace (REMTH) in collaboation with The Regional Development Fund of East Macedonia Thace, The Management Body of the Delta of Nestos Vistonida - Ismaida, and The Goulandis Natual Histoy Museum / Geek Biotope- Wetland Cente (EKBY). It is co-financed by 50% fom the EEA Financial Mechanism fo the peiod and by 50% fom the Public Investments Pogam (national funds). Ως πλήρης αναφορά της παρούσας μελέτης προτείνεται: Αποστολάκης, Αντώνης Προδιαγραφές ανάπτυξης Διαδικτυακού ΣΓΠ για τη Διεύθυνση Υδάτων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 77 σελ. This document may be cited as follows: Apostolakis, Antonis Specifications fo the development of a web GIS fo the Wate Diectoate. Geek Biotope-Wetland Cente. Themi, Geece 77 p.

3 ΠΑ1.1 Προδιαγραφές ανάπτυξης Διαδικτυακού ΣΓΠ για τη Διεύθυνση Υδάτων ΤΙΤΛΟΣ / TITLE ΠΑ1.1 Προδιαγραφές ανάπτυξης Διαδικτυακού ΣΓΠ για τη Διεύθυνση Υδάτων / PA1.1 Specifications fo the development of a web GIS fo the Wate Diectoate ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ / EDITOR Αντώνης Αποστολάκης, ΕΚΒΥ / Antonis Apostolakis, EKBY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE Απρίλιος 2011 / Apil 2011 ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / IDENTIFIER PA1_1_WebGIS_Wate_Specs.pdf ΓΛΩΣΣΑ / LANGUAGE Ελ / El

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΓΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ Προδιαγραφές μοντέλου δεδομένων υδατικών πόρων Λεκάνες Απορροής...3 Featue Class 'hypbasins'...3 Index...3 Geneal desciption...3 Fields...4 Dependent Object Class 'hypbasins_name'...10 Dependent Object Class 'hypbasins_hyid'...10 Dependent Object Class 'hypbasins_elhyobj'...11 Relationship table 'hypbasin_containsss' Ποτάμια...12 Featue Class 'hypsufacewatel'...12 Index...12 Geneal desciption...13 Fields...13 Dependent Object Class 'hypsufacewatel_name'...27 Dependent Object Class 'hypsufacewatel_hyid'...27 Dependent Object Class 'hypsufacewatel_elhyobj'...28 Relationship table 'hypsufacewate_dainsbasinls'...29 Relationship table 'hypsufacewate_neighboulp'...29 Relationship table 'hypsufacewate_neighboull'...30 Relationship table 'hypsufacewate_neighbouls'...30 Relationship table 'hypsufacewate_bankls' Πηγάδια...31 Featue Class 'hypsufacewatep'...31 Index...31 Geneal desciption...31 Fields...32 Dependent Object Class 'hypsufacewatep_name'...46 Dependent Object Class 'hypsufacewatep_hyid'...47 Dependent Object Class 'hypsufacewatep_elhyobj'...47 Relationship table 'hypsufacewate_dainsbasinps'...48 Relationship table 'hypsufacewate_neighboupp'...48 Relationship table 'hypsufacewate_neighboupl'...49 Relationship table 'hypsufacewate_neighboups'...49 Relationship table 'hypsufacewate_bankps' Επιφανειακά Υδατα...50 Featue Class 'hypsufacewates'...50 Index...50 Geneal desciption...50 Fields...51 Dependent Object Class 'hypsufacewates_name'...65 Dependent Object Class 'hypsufacewates_hyid'...66 Dependent Object Class 'hypsufacewates_elhyobj'...67 Relationship table 'hypsufacewate_dainsbasinss'...67

5 Relationship table 'hypsufacewate_neighbousp'...68 Relationship table 'hypsufacewate_neighbousl'...68 Relationship table 'hypsufacewate_neighbouss'...68 Relationship table 'hypsufacewate_bankss' Εισαγωγή δεδομένων από το δίκτυο των σταθμών παρακολούθησης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές λογισμικού Λειτουργικό σύστημα Βασικό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για άμεση διάθεση GIS δεδομένων, κατά τα πρότυπα potal (GIS Data Potal) Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για δημιουργία και επεξεργασία κυψελωτών (aste) δεδομένων Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με τις εξής κατ ελάχιστον δυνατότητες μετατροπής διαφορετικών μορφών GIS δεδομένων Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με τις εξής κατ ελάχιστον δυνατότητες συλλογής, διαχείρισης και μετατροπής δεδομένων σε επίπεδο GIS πληροφοριών Προδιαγραφές εξοπλισμού υλισμικού (hadwae) Σταθμός εργασίας (wokstation) Προδιαγραφές ασφάλειας Λογισμικό λήψης εφεδρικών αντιγράφων Λογισμικό αντιικής προστασίας Προδιαγραφές συνδεσιμότητας με εσωτερικό δίκτυο και διαδίκτυο...76 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον σχεδιασμό ενός Διαδικτυακού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για την οργάνωση των γεωχωρικών και περιγραφικών δεδομένων που παράγει, συντηρεί και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.), και που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων του νομού. Yλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 1 του έργου "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης", το οποίο εκτελείται με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Gants) και την Ελληνική Κυβέρνηση, με Φορέα Υλοποίησης την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (πρώην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 1 ) και εταίρους το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας. Η οργάνωση των υδατικών δεδομένων και η διάχυσή τους μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) αποσκοπεί στην βέλτιστη πρόσβαση στα δεδομένων αυτών από ευρύ αριθμό χρηστών και στην ακριβή πληροφόρηση των φορέων που σχετίζονται με τη διαχείριση και την προστασία των δασών και των υδατικών πόρων. Αναλύονται κυρίως οι προδιαγραφές του μοντέλου δεδομένων κατα την οδηγία INSPIRE της ΕΕ για τα επιφανειακά ύδατα, οι προδιαγραφές των μεταδεδομένων τους, οι δικτυακές υπηρεσίες απεικόνισης των γεωχωρικών δεδομένων και δημοσίευσής τους σε κεντρικό εξυπηρετητή γεωγραφικών δεδομένων της Περιφέρειας, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους συστήματος, αναφορικά με το λογισμικό, υλισμικό, τη συνδεσιμότητα με το εσωτερικό δίκτυο και το διαδίκτυο, κ.ά. 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΓΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 2.1 Προδιαγραφές μοντέλου δεδομένων υδατικών πόρων Τα υδρογραφικά δεδομένα που διαθέτει η Δ. Υδάτων και που υπόκεινται στο παράρτημα 1 της οδηγίας Inspie είναι: Επιφανειακά ύδατα 1 Ενώ αρχικά φορέας υλοποίησης ήταν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.), μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη που συνέπεσε χρονικά με την υλοποίηση του έργου, φορέας υλοποίησης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης στην οποία ανήκει πλέον η Π.Α.Μ.Θ. 2

7 Ποτάμια και χείμαροι Πηγάδια Λεκάνες απορροής Με βάση τις προδιαγραφές του έργου τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να συμμορφωθούν με βάση τα πρότυπα της παραπάνω οδηγίας. Λόγω της δομής των δεδομένων που περιγράφονται στην οδηγία καθώς και των μεταξύ τους σχέσεων η υλοποίηση της μετατροπής πρέπει να γίνει σε μια μορφή δεδομένων που να υποστηρίζει όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν απο την εφαρμογή της οδηγίας. Για τους παραπάνω λόγους, συνίσταται η χρήση γεωβάσης όπως αυτή υποστηρίζεται απο το λογισμικό AcGIS και η οποία είναι σε θέση να υποστηρίξει τις αντίστοιχες ανάγκες. Παρακάτω δίνονται αναλυτικά οι προδιαγραφές των τεσσάρων υδρογραφικών δεδομένων που θα πρέπει να μετατραπούν προσαρμοσμένες στις δομές που υποστηρίζουν οι γεωβάσεις του λογισμικού ARCGis (featue classes, tables, object classes κ.α.) σε πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE καθώς και με τις αντίστοιχες περιγραφές Λεκάνες Απορροής Featue Class 'hypbasins' Index Geneal Desciption Fields hypbasins_name (dependent Object Class) hypbasins_hyid (dependent Object Class) hypbasins_elhyobj (dependent Object Class) hypbasin_containsss (n:m elationship to 'hypbasins') Geneal desciption This class contains instances of the INSPIRE featue type 'hy-p:dainagebasin'. It is used to epesent instances with a polygon geomety. INSPIRE featue type 'hy-p:dainagebasin' has subtypes and the following table lists all concete INSPIRE types that ae epesented in this Featue Class, if the featue is with a polygon geomety. Table: Featue types stoed in Featue Class 'hypbasins' Featue type hyp:dainagebasin Souce application schema Hydo - Physical Wates Subtype code Documentation 140 Aea having a common outlet fo its suface unoff. SOURCE [UNESCO/WMO Intenational Glossay of Hydology]. NOTE 1 Regading the diffeent classifications of dainage basins, no distinction is made between dainage basins / subbasins since this will vay with application. It is possible to build 3

8 basins fom othe basins. NOTE 2 The outlet of a dainage basin may be a canal o a lake. hy-p:rivebasin Hydo - Physical Wates NOTE 3 Synonyms fo dainage basin include: catchment; catchment aea; dainage aea; ive basin; wateshed. 141 The aea of land fom which all suface un-off flows though a sequence of steams, ives and, possibly, lakes into the sea at a single ive mouth, estuay o delta. SOURCE [2000/60/EC At. 2(13)]. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation aea_ aea hyp:dainagebasin Double Size of the dainage basin aea. hy-p:rivebasin aea_uom - hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin 'hy-p:aea'. This field contains the unit of measue associated with the value in field aea. The unit is expessed as the symbol of the unit. aea_void - hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin SmallIntege the popety in field aea is NIL. If the field aea_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field aea applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. basinode_ode ode hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin Numbe (o code) expessing the degee of banching o dividing in a steam o dainage basin system. SOURCE [Based on UNESCO/WMO Intenational Glossay of Hydology]. 4

9 basinode_odescheme odescheme hyp:dainagebasin 'hy-p:basinode/hyp:hydoodecode/hyp:ode'. A desciption of the concept fo odeing. hy-p:rivebasin EXAMPLE Stahle, Hoton, Pfaffstette etc. basinode_scope scope hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin 'hy-p:basinode/hyp:hydoodecode/hyp:odescheme'. An indicato of the scope o oigin fo an ode code (including whethe it is national, supanational o Euopean). NOTE In the case of a national hydogaphic identifie it may stat with a two-lette county code as pe ISO Alpha-2. beginlifespanvesion beginlifespanvesion hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin Date 'hy-p:basinode/hyp:hydoodecode/hyp:scope'. Date and time at which this vesion of the spatial object was inseted o changed in the spatial data set. 'hy-p:beginlifespanvesion'. the popety in field beginlifespanvesion is NIL. If the field beginlifespanvesion_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field beginlifespanvesion applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. beginlifespanvesion_voi d - hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin SmallIntege i:nil'. contains_void - hy- SmallIntege 5

10 p:dainagebasin hy-p:rivebasin the associated popety hyp:containsbasin, see the coesponding elationship table(s) between hypbasins and the tables containing instances of type hyp:dainagebasin, is NIL. If the field contains_void is NULL, then the popety is not NIL and the popety applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. endlifespanvesion endlifespanvesion hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin endlifespanvesion_void - hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin Date SmallIntege Date and time at which this vesion of the spatial object was supeseded o etied in the spatial data set. 'hy-p:endlifespanvesion'. the popety in field endlifespanvesion is NIL. If the field endlifespanvesion_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field endlifespanvesion applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. hyid_void - hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin SmallIntege nil'. the associated popety hy:hydoid (enties in table hypbasins_hyid) is NIL. If the field hyid_void is NULL, then the popety is not NIL and the popety applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is 6

11 NIL with a eason of 'Unpopulated'. id_localid localid hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin A local identifie, assigned by the data povide. The local identifie is unique within the namespace, that is no othe spatial object caies the same unique identifie. NOTE It is the esponsibility of the data povide to guaantee uniqueness of the local identifie within the namespace. id_namespace namespace hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin 'hyp:inspieid/base:identifie/ba se:localid'. Namespace uniquely identifying the data souce of the spatial object. NOTE The namespace value will be owned by the data povide of the spatial object and will be egisteed in the INSPIRE Extenal Object Identifie Namespaces Registe. id_vesionid vesionid hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin 'hyp:inspieid/base:identifie/ba se:namespace'. The identifie of the paticula vesion of the spatial object, with a maximum length of 25 chaactes. If the specification of a spatial object type with an extenal object identifie includes lifecycle infomation, the vesion identifie is used to distinguish between the diffeent vesions of a spatial object. Within the set of all vesions of a spatial object, the vesion identifie is unique. NOTE The maximum length has been selected to allow fo time stamps based on ISO 8601, fo example, " T12:12:12+05:30" as the vesion identifie. 7

12 NOTE 2 The popety is void, if the spatial data set does not distinguish between diffeent vesions of the spatial object. It is missing, if the spatial object type does not suppot any life-cycle infomation. id_vesionid_void - hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin SmallIntege 'hyp:inspieid/base:identifie/ba se:vesionid'. the popety in field id_vesionid is NIL. If the field id_vesionid_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field id_vesionid applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. 'hyp:inspieid/base:identifie/ba IFCID (IFC only) (all) Intege IFC identifie, used in efeences to the object/featue. The value must be unqiue within the table. In cases of seveal tables fo diffeent geomety types of the same base type in the application schema, e.g. netnetwokelement/netnetw okelementp/netnetwokele mentl/netnetwokelements, the IFCID value must be unique acoss these tables. name_void - hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin SmallIntege the associated popety hy:geogaphicalname (enties in table hypbasins_name) is NIL. If the field name_void is NULL, then the popety is not NIL and the popety applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with 8

13 a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. oigin oigin hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin l'. Oigin of the dainage basin. EXAMPLE Natual, manmade, etc. NOTE A polde is a dainage basin of man-made oigin. 'hy-p:oigin'. Valid values: manmade An indication that a spatial object is man oigin_void - hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin SmallIntege SOURCE [DFDD]. natual An indication that a spatial object is natu the popety in field oigin is NIL. If the field oigin_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field oigin applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. outlet_void - hyp:dainagebasin hy-p:rivebasin SmallIntege the associated popety hyp:outlet, see the coesponding elationship table(s) between hypbasins and the tables containing instances of type hyp:sufacewate, is NIL. If the field outlet_void is NULL, then the popety is not NIL and the popety applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 9

14 'Unpopulated'. SHAPE geomety hyp:dainagebasin Geomety The geomety of the dainage basin, as a suface. hy-p:rivebasin 'hy-p:geomety'. Dependent Object Class 'hypbasins_name' Geneal desciption This Object Class contains values fo the popety hy:hydoobject/hy:geogaphicalname. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation IFCID (IFC only) (all) Intege IFC identifie, used in efeences to the data type. hy-p:rivebasin The value must be unqiue within the table. In cases of seveal tables fo diffeent geomety types of the same base type in the application schema, e.g. netnetwokelement/netnetwokelementp/netnetwok ElementL/netNetwokElementS, the IFCID value must be unique acoss these tables. A geogaphical name that is used to identify a hydogaphic object in the eal wold. It povides a 'key' fo implicitly associating diffeent epesentations of the object. EXAMPLE A standing wate in a mapping view may shae the same geogaphical name as a WFD lake in a epoting view, implying they ae both epesentations of the same eal wold object. 'hy-p:geogaphicalname'. RID (IFC only) (all) Intege Refeence to IFCID field in paent 'hypdainagebasins'. Dependent Object Class 'hypbasins_hyid' Geneal desciption This Object Class contains values fo the popety hy:hydoobject/hy:hydoid. Fields name geogaphicalname hyp:dainagebasin Field Popety name In featue types Type Documentation classificationscheme classificationsche me hyp:dainagebasin A desciption of the identification scheme (National, Euopean, etc.) being used. hy-p:rivebasin 10

15 field is epesented by the following Xpath expession: 'hyp:hydoid/hy:hydoidentifie/hy:classi ficationscheme'. IFCID (IFC only) (all) Intege IFC identifie, used in efeences to the data type. localid localid hyp:dainagebasin The value must be unqiue within the table. In cases of seveal tables fo diffeent geomety types of the same base type in the application schema, e.g. netnetwokelement/netnetwokelem entp/netnetwokelementl/netnetwo kelements, the IFCID value must be unique acoss these tables. A local identifie, assigned by some authoity. hy-p:rivebasin NOTE It will often be a national hydogaphic identifie. namespace namespace hyp:dainagebasin field is epesented by the following Xpath expession: 'hyp:hydoid/hy:hydoidentifie/hy:locali d'. An indicato of the scope fo the local identifie. hy-p:rivebasin NOTE In the case of a national hydogaphic identifie it should be a two-lette county code as pe ISO Alpha-2. field is epesented by the following Xpath expession: 'hyp:hydoid/hy:hydoidentifie/hy:name space'. RID (IFC only) (all) Intege Refeence to IFCID field in paent 'hypdainagebasins'. Dependent Object Class 'hypbasins_elhyobj' Geneal desciption This Object Class contains values fo the popety hy:hydoobject/hy:elatedhydoobject. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation IFCID (IFC only) (all) Intege IFC identifie, used in efeences to the data type. The value must be unqiue within the table. In cases of seveal tables fo diffeent geomety types of the same base type in the application schema, e.g. netnetwokelement/netnetwokelementp/netnetw okelementl/netnetwokelements, the IFCID value must be unique acoss these tables. elhyobj elatedhydoobject hy- A elated hydogaphic object epesenting the 11

16 p:dainagebasin hy-p:rivebasin same eal-wold entity. The value of this field must be a URN o an absolute URL efeencing the elated HydoObject. field is epesented by the 'hyp:elatedhydoobject'. RID (IFC only) (all) Intege Refeence to IFCID field in paent 'hypdainagebasins'. Relationship table 'hypbasin_containsss' Geneal desciption In fowad diection, this elationship contains the popety hy-p:dainagebasin/hy-p:containsbasin. The popety is defined as: A smalle sub-basin contained within a lage basin. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation ID1 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'hypdainagebasins'. following Xpath expession: 'hy-p:containsbasin'. ID2 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'hypdainagebasins' Ποτάμια Featue Class 'hypsufacewatel' Index Geneal Desciption Fields hypsufacewatel_name (dependent Object Class) hypsufacewatel_hyid (dependent Object Class) hypsufacewatel_elhyobj (dependent Object Class) hypsufacewate_dainsbasinls (n:m elationship to 'hypbasins') hypsufacewate_neighboulp (n:m elationship to 'hypsufacewatep') hypsufacewate_neighboull (n:m elationship to 'hypsufacewatel') hypsufacewate_neighbouls (n:m elationship to 'hypsufacewates') hypsufacewate_bankls (n:m elationship to 'lcshoes') 12

17 Geneal desciption This class contains instances of the INSPIRE featue type 'hy-p:sufacewate'. It is used to epesent instances with a polyline geomety. INSPIRE featue type 'hy-p:sufacewate' has subtypes and the following table lists all concete INSPIRE types that ae epesented in this Featue Class, if the featue is with a polyline geomety. Table: Featue types stoed in Featue Class 'hypsufacewatel' Featue type Souce application schema Hydo - Physical Wates Subtype code Documentation 158 A body of wate that is entiely suounded by land. SOURCE [DFDD]. hyp:standingwate Hydo - Physical Wates NOTE It may occu in a natual teain depession in which wate collects, o may be impounded by a dam, o fomed by its bed being hollowed out of the soil, o fomed by embanking and/o damming up a natual hollow (fo example: by a beave dam). It may be connected to inflowing / outflowing watecouses o othe standing wates. 157 A natual o man-made flowing watecouse o steam. SOURCE [EuoRegionalMap]. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation bank_void - hyp:standingwate SmallIntege the associated popety hyp:bank, see the coesponding elationship table(s) between hypsufacewatel and the tables containing instances of type lc:shoe, is NIL. If the field bank_void is NULL, then the popety is not NIL and the popety applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. Date and time at which this vesion of the spatial object was inseted o changed in the spatial data set. beginlifespanvesion beginlifespanvesio n hyp:standingwate Date 'hy-p:beginlifespanvesion'. 13

18 beginlifespanvesion_void - hyp:standingwate SmallIntege the popety in field beginlifespanvesion is NIL. If the field beginlifespanvesion_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field beginlifespanvesion applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. condition condition si:nil'. The state of planning, constuction, epai, and/o maintenance of a watecouse. SOURCE [Based on DFDD]. NOTE Only elevant fo a man-made watecouse. 'hy-p:condition'. Valid values: condition_cl - disused functional pojected undecon stuction The facility is not used. The facility is functional. The facility is being designed. Constuction has not yet stated. The facility is unde constuction and not yet functional. This applies only to the initial constuction of the facility and not to maintenance wok. This field contains the absolute URI of the code list dictionay that descibes that values allowed values in field condition and thei desciption. condition_void - SmallIntege the popety in field condition is NIL. If the field condition_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field condition applies. If the value is '0', the popety is 14

19 NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. delineationknown delineationknown SmallIntege An indication that the delineation (fo example: limits and infomation) of a spatial object is known. SOURCE [DFDD]. EXAMPLE The delineation may not be known in the following situations: - an undegound watecouse - eal undegound netwok segment (pipeline o natual netwok section) - tansition aea between a boad ive and a smalle tibutay. The value of this field is a boolean and must be 1 fo TRUE and 0 fo FALSE. delineationknown_void - SmallIntege 'hy-p:delineationknown'. the popety in field delineationknown is NIL. If the field delineationknown_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field delineationknown applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. dainsbasin_void - hyp:standingwate SmallIntege '. the associated popety hyp:dainsbasin, see the coesponding elationship table(s) between hypsufacewatel and the tables containing instances 15

20 of type hy-p:dainagebasin, is NIL. If the field dainsbasin_void is NULL, then the popety is not NIL and the popety applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. elevation elevation hyp:standingwate Double Elevation above mean sea level. SOURCE [Based on EuoRegionalMap]. elevation_uom - hyp:standingwate 'hy-p:elevation'. This field contains the unit of measue associated with the value in field elevation. The unit is expessed as the symbol of the unit. elevation_void - hyp:standingwate SmallIntege the popety in field elevation is NIL. If the field elevation_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field elevation applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. endlifespanvesion endlifespanvesion hyp:standingwate Date Date and time at which this vesion of the spatial object was supeseded o etied in the spatial data set. 'hy-p:endlifespanvesion'. 16

21 endlifespanvesion_void - hyp:standingwate SmallIntege the popety in field endlifespanvesion is NIL. If the field endlifespanvesion_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field endlifespanvesion applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. hyid_void - hyp:standingwate SmallIntege nil'. the associated popety hy:hydoid (enties in table hypsufacewatel_hyid) is NIL. If the field hyid_void is NULL, then the popety is not NIL and the popety applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. id_localid localid hyp:standingwate A local identifie, assigned by the data povide. The local identifie is unique within the namespace, that is no othe spatial object caies the same unique identifie. NOTE It is the esponsibility of the data povide to guaantee uniqueness of the local identifie within the namespace. id_namespace namespace hyp:standingwate 'hyp:inspieid/base:identifie/ba se:localid'. Namespace uniquely identifying the data souce of the spatial object. 17

22 NOTE The namespace value will be owned by the data povide of the spatial object and will be egisteed in the INSPIRE Extenal Object Identifie Namespaces Registe. id_vesionid vesionid hyp:standingwate 'hyp:inspieid/base:identifie/ba se:namespace'. The identifie of the paticula vesion of the spatial object, with a maximum length of 25 chaactes. If the specification of a spatial object type with an extenal object identifie includes lifecycle infomation, the vesion identifie is used to distinguish between the diffeent vesions of a spatial object. Within the set of all vesions of a spatial object, the vesion identifie is unique. NOTE The maximum length has been selected to allow fo time stamps based on ISO 8601, fo example, " T12:12:12+05:30" as the vesion identifie. NOTE 2 The popety is void, if the spatial data set does not distinguish between diffeent vesions of the spatial object. It is missing, if the spatial object type does not suppot any life-cycle infomation. id_vesionid_void - hyp:standingwate SmallIntege 'hyp:inspieid/base:identifie/ba se:vesionid'. the popety in field id_vesionid is NIL. If the field id_vesionid_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field id_vesionid applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. 18

23 'hyp:inspieid/base:identifie/ba IFCID (IFC only) (all) Intege IFC identifie, used in efeences to the object/featue. length_ length length_uom - Double Length of the watecouse. 'hy-p:length'. This field contains the unit of measue associated with the value in field length. The unit is expessed as the symbol of the unit. length_void - SmallIntege the popety in field length is NIL. If the field length_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field length applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. level_ level Vetical location of watecouse elative to gound. 'hy-p:level'. Valid values: ongoun dsuface suspende doeleva ted The spatial object is on gound level. The spatial object is suspended o elevated. 19

24 level_void - SmallIntege undego und The spatial object is undegound. the popety in field level_ is NIL. If the field level_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field level_ applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. localtype localtype hyp:standingwate localtype_loc - hyp:standingwate Povides 'local' name fo the type of suface wate. EXAMPLE Canal, channel, ditch, etc. 'hy-p:localtype'. This field contains the locale associated with the value in field localtype. Fo example, if the localised text is in the locale English/UTF- 8, then this field is a URL pointing to a publically available <PT_Locale> esouce that might have the following content:. <PT_Locale id='locale-en'> <languagecode> <LanguageCode codelist='http://sevices.inte activeinstuments.de/download/cl/ LanguageCode.xml' codelistvalue='eng'>englis h</languagecode> </languagecode> <chaacteencoding> <MD_ChaacteSetCode codelist='http://sevices.inte activeinstuments.de/download/cl/ MD_ChaacteSetCode.xml' codelistvalue='utf8'>utf- 8</MD_ChaacteSetCode> </chaacteencoding> </PT_Locale>. PT_Locale is specified in ISO/TS In INSPIRE, UTF-8 should be used fo the chaacte encoding. 20

25 localtype_void - hyp:standingwate SmallIntege the popety in field localtype is NIL. If the field localtype_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field localtype applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. lod levelofdetail hyp:standingwate Intege Resolution, expessed as the invese of an indicative scale o a gound distance. NOTE The object is captued at a scale of this level of detail; ules apply fo potayal and visualisation. meandepth meandepth hyp:standingwate meandepth_uom - hyp:standingwate Double 'hy-p:levelofdetail'. Aveage depth of the body of wate. 'hy-p:meandepth'. This field contains the unit of measue associated with the value in field meandepth. The unit is expessed as the symbol of the unit. meandepth_void - hyp:standingwate SmallIntege the popety in field meandepth is NIL. If the field meandepth_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field meandepth applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 21

26 the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. name_void - hyp:standingwate SmallIntege the associated popety hy:geogaphicalname (enties in table hypsufacewatel_name) is NIL. If the field name_void is NULL, then the popety is not NIL and the popety applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. neighbou_void - hyp:standingwate SmallIntege nil'. the associated popety hyp:neighbou, see the coesponding elationship table(s) between hypsufacewatel and the tables containing instances of type hy-p:sufacewate, is NIL. If the field neighbou_void is NULL, then the popety is not NIL and the popety applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. oigin oigin hyp:standingwate Oigin of the suface wate. SOURCE [Based on EuoRegionalMap]. EXAMPLE Natual, manmade, etc. NOTE 1 Natual suface wates ae natual watecouses (e.g. ives, 22

27 steams) and standing wates (e.g. pools, lakes) natually peseved and that have been canalised and / o dammed eithe fo navigation o fo peventing flood disaste. NOTE 2 A man-made suface wate is a suface wate entiely ceated by man fo dainage, stoage o tanspotation pupose, this includes canals, ditches and esevois. 'hy-p:oigin'. Valid values: manm ade An indication that a spatial object is man-made. natual SOURCE [DFDD]. An indication that a spatial oigin_void - hyp:standingwate SmallIntege object is natual. the popety in field oigin is NIL. If the field oigin_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field oigin applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. pesistence pesistence hyp:standingwate The degee of pesistence of wate. SOURCE [Based on DFDD]. 23

28 'hy-p:pesistence'. Valid values: dy Filled and/o flowing infequently, geneally only duing and/o immediately afte heavy pecipitation. SOURCE [DFDD]. eph eme al inte mitte nt pee nnial NOTE The watebody is often vegetated (fo example: with shubs); such a steambed in the Southwesten United States is temed a 'deamadeo'. Filled and/o flowing duing and immediately afte pecipitation. SOURCE [DFDD]. Filled and/o flowing fo pat of the yea. SOURCE [DFDD]. Filled and/o flowing continuously thoughout the yea as its bed lies below the wate table. pesistence_cl - hyp:standingwate pesistence_void - hyp:standingwate SmallIntege SOURCE [DFDD]. This field contains the absolute URI of the code list dictionay that descibes that values allowed values in field pesistence and thei desciption. the popety in field pesistence is NIL. If the field pesistence_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field pesistence applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. SHAPE geomety hyp:standingwate steamode_ode ode Geomety The geomety of the suface wate: - eithe a cuve o suface fo a watecouse; - eithe a point o suface fo a standing wate. 'hy-p:geomety'. Numbe (o code) expessing the degee of banching o dividing in a 24

29 steam o dainage basin system. SOURCE [Based on UNESCO/WMO Intenational Glossay of Hydology]. 'hy-p:steamode/hyp:hydoodecode/hyp:ode'. steamode_odeschem e odescheme A desciption of the concept fo odeing. EXAMPLE Stahle, Hoton, Pfaffstette etc. steamode_scope scope 'hy-p:steamode/hyp:hydoodecode/hyp:odescheme'. An indicato of the scope o oigin fo an ode code (including whethe it is national, supanational o Euopean). NOTE In the case of a national hydogaphic identifie it may stat with a two-lette county code as pe ISO Alpha-2. sufaceaea sufaceaea hyp:standingwate sufaceaea_uom - hyp:standingwate Double 'hy-p:steamode/hyp:hydoodecode/hyp:scope'. Suface aea of the body of wate. 'hy-p:sufaceaea'. This field contains the unit of measue associated with the value in field sufaceaea. The unit is expessed as the symbol of the unit. sufaceaea_void - hyp:standingwate SmallIntege the popety in field sufaceaea is NIL. If the field sufaceaea_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in 25

30 field sufaceaea applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. tidal tidal hyp:standingwate SmallIntege Identifies whethe the suface wate is affected by tidal wate. The value of this field is a boolean and must be 1 fo TRUE and 0 fo FALSE. tidal_void - hyp:standingwate SmallIntege 'hy-p:tidal'. the popety in field tidal is NIL. If the field tidal_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field tidal applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. width_lowe lowe width_lowe_uom - Double Lowe bound of width. 'hy-p:width/hyp:widthrange/hy-p:lowe'. This field contains the unit of measue associated with the value in field width_lowe. The unit is expessed as the symbol of the unit. width_uppe uppe Double Uppe bound of width. 26

31 width_uppe_uom - 'hy-p:width/hyp:widthrange/hy-p:uppe'. This field contains the unit of measue associated with the value in field width_uppe. The unit is expessed as the symbol of the unit. Dependent Object Class 'hypsufacewatel_name' Geneal desciption This Object Class contains values fo the popety hy:hydoobject/hy:geogaphicalname. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation IFCID (IFC only) (all) Intege IFC identifie, used in efeences to the data type. name geogaphicalname hyp:standingwate The value must be unqiue within the table. In cases of seveal tables fo diffeent geomety types of the same base type in the application schema, e.g. netnetwokelement/netnetwokelementp/netnetwok ElementL/netNetwokElementS, the IFCID value must be unique acoss these tables. A geogaphical name that is used to identify a hydogaphic object in the eal wold. It povides a 'key' fo implicitly associating diffeent epesentations of the object. EXAMPLE A standing wate in a mapping view may shae the same geogaphical name as a WFD lake in a epoting view, implying they ae both epesentations of the same eal wold object. 'hy-p:geogaphicalname'. RID (IFC only) (all) Intege Refeence to IFCID field in paent 'hypsufacewatel'. Dependent Object Class 'hypsufacewatel_hyid' Geneal desciption This Object Class contains values fo the popety hy:hydoobject/hy:hydoid. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation 27

32 classificationscheme classificationscheme hyp:standingwate A desciption of the identification scheme (National, Euopean, etc.) being used. field is epesented by the following Xpath expession: 'hyp:hydoid/hy:hydoidentifie/hy:classific ationscheme'. IFCID (IFC only) (all) Intege IFC identifie, used in efeences to the data type. The value must be unqiue within the table. In cases of seveal tables fo diffeent geomety types of the same base type in the application schema, e.g. netnetwokelement/netnetwokelemen tp/netnetwokelementl/netnetwokele ments, the IFCID value must be unique acoss these tables. A local identifie, assigned by some authoity. localid localid hyp:standingwate NOTE It will often be a national hydogaphic identifie. field is epesented by the following Xpath expession: 'hyp:hydoid/hy:hydoidentifie/hy:localid'. An indicato of the scope fo the local identifie. namespace namespace hyp:standingwate NOTE In the case of a national hydogaphic identifie it should be a two-lette county code as pe ISO Alpha-2. field is epesented by the following Xpath expession: 'hyp:hydoid/hy:hydoidentifie/hy:namesp ace'. RID (IFC only) (all) Intege Refeence to IFCID field in paent 'hypsufacewatel'. Dependent Object Class 'hypsufacewatel_elhyobj' Geneal desciption This Object Class contains values fo the popety hy:hydoobject/hy:elatedhydoobject. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation IFCID (IFC only) (all) Intege IFC identifie, used in efeences to the data type. The value must be unqiue within the table. In cases of seveal tables fo diffeent geomety types of the same base type in the application schema, e.g. netnetwokelement/netnetwokelementp/netnetw 28

33 okelementl/netnetwokelements, the IFCID value must be unique acoss these tables. A elated hydogaphic object epesenting the same eal-wold entity. elhyobj elatedhydoobject hyp:standingwate The value of this field must be a URN o an absolute URL efeencing the elated HydoObject. field is epesented by the 'hyp:elatedhydoobject'. RID (IFC only) (all) Intege Refeence to IFCID field in paent 'hypsufacewatel'. Relationship table 'hypsufacewate_dainsbasinls' Geneal desciption In fowad diection, this elationship contains the popety hy-p:sufacewate/hy-p:dainsbasin. The popety is defined as: The basin(s) dained by a suface wate. In the evese diection, this elationship contains the popety hy-p:dainagebasin/hy-p:outlet. The popety is defined as: The suface wate outlet(s) of a dainage basin. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation ID1 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'hypsufacewatel'. following Xpath expession: 'hy-p:dainsbasin'. ID2 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'hypdainagebasins'. following Xpath expession: 'hy-p:outlet'. Relationship table 'hypsufacewate_neighboulp' Geneal desciption In fowad diection, this elationship contains the popety hy-p:sufacewate/hy-p:neighbou. The popety is defined as: An association to anothe instance of the same eal-wold suface wate in anothe data set. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation ID1 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'hypsufacewatel'. following 29

34 Xpath expession: 'hy-p:neighbou'. ID2 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'hypsufacewatep'. Relationship table 'hypsufacewate_neighboull' Geneal desciption In fowad diection, this elationship contains the popety hy-p:sufacewate/hy-p:neighbou. The popety is defined as: An association to anothe instance of the same eal-wold suface wate in anothe data set. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation ID1 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'hypsufacewatel'. following Xpath expession: 'hy-p:neighbou'. ID2 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'hypsufacewatel'. Relationship table 'hypsufacewate_neighbouls' Geneal desciption In fowad diection, this elationship contains the popety hy-p:sufacewate/hy-p:neighbou. The popety is defined as: An association to anothe instance of the same eal-wold suface wate in anothe data set. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation ID1 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'hypsufacewatel'. following Xpath expession: 'hy-p:neighbou'. ID2 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'hypsufacewates'. Relationship table 'hypsufacewate_bankls' Geneal desciption In fowad diection, this elationship contains the popety hy-p:sufacewate/hy-p:bank. The popety is defined as: The bank(s) associated to a suface wate. Fields Field Popety name In featue types Type Documentation 30

35 ID1 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'hypsufacewatel'. following Xpath expession: 'hy-p:bank'. ID2 (IFC only) n/a Intege Refeence to IFCID field in table 'lcshoes' Πηγάδια Featue Class 'hypsufacewatep' Index Geneal Desciption Fields hypsufacewatep_name (dependent Object Class) hypsufacewatep_hyid (dependent Object Class) hypsufacewatep_elhyobj (dependent Object Class) hypsufacewate_dainsbasinps (n:m elationship to 'hypbasins') hypsufacewate_neighboupp (n:m elationship to 'hypsufacewatep') hypsufacewate_neighboupl (n:m elationship to 'hypsufacewatel') hypsufacewate_neighboups (n:m elationship to 'hypsufacewates') hypsufacewate_bankps (n:m elationship to 'lcshoes') Geneal desciption This class contains instances of the INSPIRE featue type 'hy-p:sufacewate'. It is used to epesent instances with a point geomety. INSPIRE featue type 'hy-p:sufacewate' has subtypes and the following table lists all concete INSPIRE types that ae epesented in this Featue Class, if the featue is with a point geomety. Table: Featue types stoed in Featue Class 'hypsufacewatep' Featue type Souce application schema Hydo - Physical Wates Subtype code Documentation 158 A body of wate that is entiely suounded by land. SOURCE [DFDD]. hyp:standingwate Hydo - Physical Wates NOTE It may occu in a natual teain depession in which wate collects, o may be impounded by a dam, o fomed by its bed being hollowed out of the soil, o fomed by embanking and/o damming up a natual hollow (fo example: by a beave dam). It may be connected to inflowing / outflowing watecouses o othe standing wates. 157 A natual o man-made flowing watecouse o steam. SOURCE [EuoRegionalMap]. 31

36 Fields Field Popety name In featue types Type Documentation bank_void - hyp:standingwate SmallIntege the associated popety hyp:bank, see the coesponding elationship table(s) between hypsufacewatep and the tables containing instances of type lc:shoe, is NIL. If the field bank_void is NULL, then the popety is not NIL and the popety applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. beginlifespanvesion beginlifespanvesion hyp:standingwate beginlifespanvesion_void - hyp:standingwate Date SmallIntege Date and time at which this vesion of the spatial object was inseted o changed in the spatial data set. 'hy-p:beginlifespanvesion'. the popety in field beginlifespanvesion is NIL. If the field beginlifespanvesion_void is NULL, then the popety is not NIL and the value in field beginlifespanvesion applies. If the value is '0', the popety is NIL with no additional infoamtion about the eason fo the NIL value. If the value is '1', the popety is NIL with a eason of 'Unknown'. If the value is '2', the popety is NIL with a eason of 'Unpopulated'. condition condition si:nil'. The state of planning, constuction, epai, and/o maintenance of a watecouse. SOURCE [Based on DFDD]. 32

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α1 ΕΑ1.2. Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 e e a - grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 Β1.5. Προσομοίωση των υπόγειων υδάτων στο Νομό Ροδόπης με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠΒ1.2 Τεχνική Έκθεση - Τόμος ΙΙ: «Σύνθεση καλλιεργειών έτους 2010 στο Νομό Ροδόπης» DB1.2 Technical Report

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων

Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων Προτεινόμενη ελάχιστη στάθμη λιμνών και παροχή ποταμών Μακεδονίας και Θράκης Π.Α. Γεράκης, Σ.Τσιούρης και Βασιλική Τσιαούση Συντονιστές έκδοσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-32-4

ISBN 978-960-7511-32-4 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN DATA FORUM 2012. Presentation Proposal Municipality of Iraklion Attica - Greece

EUROPEAN DATA FORUM 2012. Presentation Proposal Municipality of Iraklion Attica - Greece EUROPEAN DATA FORUM 2012 Presentation Proposal Municipality of Iraklion Attica - Greece By: Nickolaos Stavropoulos & Photios Nic. Zygoulis(Msc in Political Theory) 2 Table of Contents Abstract... 3 OPEN

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων

Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων TECHNICAL REPORT Ecosystem based water resources management

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs Hellenic International Development Cooperation Department Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά Ελληνικό γλωσσάριο ITIL, v1.0, 28 Nοέμβρη 2012 βασισμένο στο αγγλικό γλωσσάριο v1.0, 29 Ιουλίου 2011 ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες Ελληνικά 1 Ευχαριστίες Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τoν Ashley Hanna

Διαβάστε περισσότερα

The META-SHARE Schema for the. Description of Language Resources. Abstract. Περίληψη. Μαρία Γαβριηλίδου, Πένυ Λαμπροπούλου, Στέλιος Πιπερίδης

The META-SHARE Schema for the. Description of Language Resources. Abstract. Περίληψη. Μαρία Γαβριηλίδου, Πένυ Λαμπροπούλου, Στέλιος Πιπερίδης 1 The META-SHARE Schema for the Description of Language Resources Μαρία Γαβριηλίδου, Πένυ Λαμπροπούλου, Στέλιος Πιπερίδης Abstract This paper presents the metadata schema for the description of language

Διαβάστε περισσότερα

SUBLICENSE AND CERTIFICATION AGREEMENT ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

SUBLICENSE AND CERTIFICATION AGREEMENT ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SUBLICENSE AND CERTIFICATION AGREEMENT ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ This Sublicense and Certification Agreement ( the Agreement ) for the participation within the framework of the System of Good

Διαβάστε περισσότερα

Μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική που μπορεί να εξυπηρετήσει συστήματα γεωγραφικής πληροφόρησης είναι αυτή που φαίνεται στο επόμενο σχεδιάγραμμα.

Μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική που μπορεί να εξυπηρετήσει συστήματα γεωγραφικής πληροφόρησης είναι αυτή που φαίνεται στο επόμενο σχεδιάγραμμα. Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Τα λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 4 Ο ΤΜ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Π.

Διαβάστε περισσότερα

MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS

MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THE LABORATORY ACCREDITATION CRITERIA MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS ESYD GA 1 /01/06/20-06-2007 1/21 ESYD GA 1 Issue: 01 Revision: 06 Issue Date: 14-03-1997 Revision

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. φακ.: 04.02.022.03.03.01 Τηλ.: 22602847, 22602814 11 Δεκεμβρίου 2009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων 6/10/2010. Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου. {boudouri,papatheodor}@ionio.gr

Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων 6/10/2010. Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου. {boudouri,papatheodor}@ionio.gr Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου {boudouri,papatheodor}@ionio.gr Εργαστήριο Χηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Σμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης

ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης Έλ. Χατζηχαραλάµπους, Βιολόγος PhD, Υπεύθυνη Βιοτικών Πόρων Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων Περίληψη Η διατήρηση, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για αεροφωτογραφίες όλης της χώρας από την Κτηματολόγιο ΑΕ» Δωρεάν πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Δυσκαμψίας για Προβλήματα Αλληλεπίδρασης Εδάφους Κατασκευής

Δείκτες Δυσκαμψίας για Προβλήματα Αλληλεπίδρασης Εδάφους Κατασκευής Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 1-7 Tech. Chon. Sci. J. TCG, I, No 1-71 Δείκτες Δυσκαμψίας για Προβλήματα Αλληλεπίδρασης Εδάφους Κατασκευής Γ. Δ. ΜΑΝΩΛΗΣ Η. Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π. ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα και παρουσίαση του μοντέλου CIDOC CRM

Μεταδεδομένα και παρουσίαση του μοντέλου CIDOC CRM HY 351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων CS 351: Information Systems Analysis and Design ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 65. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων

Τα Νέα 65. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων Τα Νέα 65 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1457/5.6.2014 η Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ. 372/30.5.2014 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 Θέμα Έγκριση 1 ης Αναθεώρησης Ετήσιου Προγράμματος Έργων ΕΛΚΕ (2012) Η Ε.Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη: 1. το αρ. 1895/13-2-09 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα