Περιεχόμενα Αλεξαν δροπούλου-αιγυπτιάδου Ευγενία Αμίτσης Γαβριήλ Αργυρός Γεώργιος Αρτίκης Γεώργιος Πενταλιός Αγγελος Aouij Mrad Amel

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Αλεξαν δροπούλου-αιγυπτιάδου Ευγενία Αμίτσης Γαβριήλ Αργυρός Γεώργιος Αρτίκης Γεώργιος Πενταλιός Αγγελος Aouij Mrad Amel"

Transcript

1 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία, Η νομική ρύθμιση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά το κυπριακό δίκαιο και οι απορρέουσες υποχρεώσεις του δικηγόρου ως υπεύθυνου επεξεργασίας... Αμίτσης Γαβριήλ, Υπερεθνικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του Ελληνικού Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας... Αργυρός Γεώργιος, Η πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα του καταναλωτή: Προσυμβατική υποχρέωση πληροφόρησης και το δικαίωμα υπαναχώρησης... Αρτίκης Γεώργιος και Πενταλιός Αγγελος, Ρευστότητα εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρειών. Η περίπτωση ενός εναλλακτικού δείκτη ρευστότητας... Aouij Mrad Amel, La biomédecine : entre l éthique et le droit... Artikis Panayiotis and Theofilopoulos Dimitrios, Market reaction to stock option plans. The case of Greece... Atkin Bill, Property division: Lessons from New Zealand... Βιδάλης Τάκης, Η βιοηθική της δημοκρατικής κοινωνίας... Βοζίκης Αθανάσιος και Ρήγα Μαρίνα, Αστική ιατρική ευθύνη: μια προσέγγιση της οικονομικής διάστασης... Bauzon Stéphane, Le double visage de l éthique des affaires... Ben Lamine Meriem, La diversité culturelle vue à travers le prisme du droit international privé de la famille tunisien et marocain : le Maghreb aux deux visages... Bradley David, Abortion reform in England: Politics and legal policy... Callus Thérèse, The ethics deficit does the UK need a national bioethics committee?... Cvejić Jančić Olga, Marriage and divorce Yore and nowadays... Δακορώνια Ευγενία, Οι διατάξεις για την πλειονότητα δανειστών των Θεμελιωδών Κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (Principles of European Contract Law, PECL ΙΙΙ). Σύγκριση με τις διατάξεις για την ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον του Ελληνικού Αστικού Κώδικα

2 XVI Δάρρα Μαρία, Εννοιολογικό πλαίσιο αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση... Δεληγιάννη Έλσα, Πνευματική ιδιοκτησία και πολιτιστική μεταποίηση:μια ανασκόπηση της εξέλιξης της έννοιας του πνευματικού δημιουργού και των νέων μορφών πνευματικής δημιουργίας στην πραγματικότητα που διαμορφώνουν τα Νέα Κοινωνικά Μέσα... Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα και Ακριβοπούλου Χριστίνα, Ιατρικό απόρρητο και ενδοοικογενειακές συγκρούσεις με αφορμή την ιατρική περίθαλψη των εφήβων: Νομικό πλαίσιο και δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις... Δελούκα-Ιγγλέση Κορνηλία, Περιβαλλοντικές Διακινδυνεύσεις και Αστική Ευθύνη... Διονυσοπούλου Αθανασία, Η κατάχρηση εξουσίας με τη μορφή της απαλλαγής του υπαιτίου από την τιμωρία... Delaisi de Parseval Geneviève, Une avancée conceptuelle de la loi Grecque: la notion de présomption de maternité dans les protocoles médicaux de procréation médicalement assistée... Dethloff Nina, Sorgerecht auf dem Prüfstand des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Zur Bedeutung der Rechtsvergleichung im Familienrecht... Dreifuss-Netter Frédérique, Les illusions perdues: réflexions après le vote en première lecture par l Assemblée nationale du projet de loi relatif à la bioéthique... Farrugia Ruth, Best interests of the child for the children of the State?... Feuillet Brigitte, Les droits de l homme, facteur d universalité de la bioéthique... Fiedorczyk Piotr, The Catholic Church and the reform of Family Law in the 20th century Poland... Fitrakis Eftichis, Die Strafbarkeit der Homosexualität nach griechischem Recht... Greceanu Alessandra, Incidence of Directive 38/2004/EC on the right of citizens of the Union and their families to move and reside freely within the territory of the Member States with respect to asylum and migration... Guimezanes Nicole, La rétention administrative des étrangers en France... Hofmann Ekkehard, Rationality, discretion, and decision theory... Θανόπουλος Γιάννης, Προσβλέποντας σε μια Διαχρονική Παιδεία. Διαδρομές Αυτογνωσίας... Καϊδατζής Ακρίτας, Το διεθνές πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και τα δικαιώματα-υποχρεώσεις των γονέων... Καλλινίκου Διονυσία, Πνευματική ιδιοκτησία, ψηφιακά αρχεία και Δημόσιος Τομέας

3 , Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Η Νομοθετική Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα των διατάξεων της Συνθήκης της Λισσαβώνας... Καραγιάννης Αναστάσιος, Των αρχαίων Ελλήνων παιδεία... Καράκωστας Ιωάννης, Διαδικτυακά ΜΜΕ και προστασία της προσωπικότητας... Κοντιάδης Ξενοφών και Αγγελοπούλου Όλγα, Επιπτώσεις της εξάλειψης εργοδοτικής εισφοράς στην καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος. Η περίπτωση του ΤΑΠΕΤΕ... Κουτσουράδης Αχιλλέας, Άδεια για την τέλεση πολιτικού γάμου κατά την ΑΚ 1368 αλλοδαπού υποψηφίου για χορήγηση πολιτικού ασύλου Παρατηρήσεις με αφορμή την ΜΠρωτΑθ. 6459/ Κριάρη-Κατράνη Ισμήνη, Η προστασία της υγείας στην νομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... Kernaleguen Francis, L action en défense d intérêts collectifs à la recherche d un équilibre... Kotzabassi Athina, Parental responsibility : Tensions and conflicts between parents and child as illustrated in court decisions in Greece... Kovaček Stanić Gordana, Multicultural Vojvodina : Influences on the formation and dissolution of marriage... Králíčková Zdeňka, Parentage, parental responsibility and rights of the child in the Czech Republic... Kraljić Suzana, Right to mental health as fundamental human right... Μακρίδης Βασίλειος, Η ορθόδοξη εκκλησία κατά τον 20 ο αιώνα: Ιστορικοκοινωνιολογική επισκόπηση... Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη, Η επίδραση της τεχνολογίας στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης... Μητσόπουλος Μιχάλης και Πελαγίδης Θοδωρής, Η ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα... Manaï Dominique, La femme enceinte et son fœtus en droit biomédical suisse... Milonas Nikolaos and Travlos Nikolaos, The ex-divident day stock price behavior in the Athens Stock Exchange... Miranda Antonello, Immobilis in mobile: the Italian law of succession in a changing family and society... Νικολακοπούλου-Στεφάνου Ηρώ, Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την φαρμακοεπαγρύπνηση... Νικολόπουλος Παναγιώτης, Διάθεση περιουσιακών στοιχείων που εξαιρούνται από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα κατά το άρθρo 1400 παρ. 3 ΑΚ... Nina-Pazarzi Eleni, Business social responsibility in the era of globalization : Socially responsible practices in Greece... XVII

4 XVIII Nunes Correia Paula, Protection of third parties a non domino acquirers... Παζαρζής Μιχάλης, Τηλεαπόφαση και Τηλεδιάσκεψη στις Ναυτιλιακές και Ναυτασφαλιστικές Επιχειρήσεις (μετά την εφαρμογή των μέτρων του νέου νόμου 3604/2007 για τις ανώνυμες εταιρείες)... Παναγιώτου Παναγιώτης, Η συνέχιση προσωπικής εταιρίας παρά το θάνατο εταίρου και η νομική θέση του κληρονόμου... Παναγόπουλος Θεόδωρος, Η επίδραση της ηθικής στην εξέλιξη του Δικαίου Περιβάλλοντος και του Δικαίου Βιωσίμου Αναπτύξεως... Παναγοπούλου-Κουτνατζή Φερενίκη, Περί της αξίας της ανθρώπινης αξίας... Παντελίδου Καλιρρόη, Ίση μεταχείριση και ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή... Roy Odile, Filiation élective et intérêt de l enfant en droit français : vers une évolution?... Σινανιώτη-Μαρούδη Αριστέα, Σχέσεις ανώνυμης εταιρίας και διοικητικού συμβουλίου κατά τον ν. 3604/ Σκαλίδης Λευτέρης, Ζητήματα προληπτικού συμβιβασμού της πτώχευσης (πραγματικότητα στο πτωχευτικό δικαστήριο Θεσσαλονίκης, θεσμός και αξιολόγησή του)..., Σούγιαννης Αναστάσιος, Σούγιαννης Γεώργιος και Γεώργιος Πουτουρίδης, Ανθρώπινες σχέσεις και stress στην Ελληνική Αστυνομία... Σπύρου Κλαίρη, H πρόταση Κανονισμού για τη ρύθμιση της διεθνούς κληρονομικής διαδοχής, Βρυξέλλες ΙV... Σταθόπουλος Μιχάλης, Νόμιμη μοίρα Χαριστικές παροχές από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και προστασία πνευματικής δημιουργίας... Σώρρος Ιωάννης, Κανόνες δικαίου και ηθικής και κόστος παραγωγής... San Julián Verónica, Le testament de vie en Espagne : Ombres et lumières... Soldatos Panayotis, La polyarchie de présidence dans l Union européenne : Un dérapage du traité de Lisbonne... Τασίκας Απόστολος, Ζητήματα από την παθολογία ενοχών σε αμφοτεροβαρή (γνήσια) σύμβαση υπέρ τρίτου... Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος και Χανής Στέφανος, Επισκόπηση των Εμπειρικών Μελετών Εκτίμησης της Αποδοτικότητας των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση για την Ελλάδα... Τσαούση Ασπασία, Σύγχρονες θεωρήσεις για την ορθολογικότητα και η θέση τους στην Κοινωνιολογία του Δικαίου... Themeli Chrysanthi, On the penalty clause in Greek law... Todorova Velina, The new matrimonial property regime in Bulgaria... Van der Linden Adriaan, Current developments with relation to Dutch child care and protection measures

5 Vítor Paula Távora and Martins Rosa Cândido, New marriage, old succession? The influence of the new conceptions of marriage in the position of the surviving spouse... Vlaardingerbroek Paul, Protection of adult persons, a family law issue?... Wardle Lynn, Making the world a better place for families : The power of one.. Χατζής Αριστείδης, Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τα οικονομικά του γάμου και του διαζυγίου αλλά φοβάστε να ρωτήσετε... Χελιδόνης Απόστολος, Η αναζήτηση από τον εκμισθωτή του υψηλότερου υπομισθώματος... Χριστοδούλου Kωνσταντίνος, Σκέψεις για διαμεσολάβηση στις ιδιωτικές διαφορές... Zambrano Virginia, Breaking off the couple : cohabitation and financial provisions in Italy... Zervogianni Eleni, On the recovery of non pecuniary loss in Italy and in Greece (A comment on the joint decision 26972/2008 of the Civil Chambers of the Italian Supreme Court from the perspective of a Greek lawyer)... Συγγραφικό έργο Πηνελόπης Αγαλλοπούλου... XIX

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 2011...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, To ελληνικό δίκαιο της διαταγής πληρωμής υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, To ελληνικό δίκαιο της διαταγής πληρωμής υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α σελ. ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και ανωνυμία τρίτων δοτών γεννητικού υλικού... 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΙΖΑ, Μια ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δεκέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο Θεοφανούς Παπαζήση Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου ΝΟΠΕ/ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1. Ακαδημαϊκή εξέλιξη - Διδακτική εμπειρία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1. Ακαδημαϊκή εξέλιξη - Διδακτική εμπειρία ΞΕΝΟΦΩΝ Ι.. ΚΟΝΤΙΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΙΟΥ ΔΙΙΚΑΙΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Είμαι Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Dr. M.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ. Τηλ.:+ 302461068163 E-mail: drjohnvel@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Dr. M.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ. Τηλ.:+ 302461068163 E-mail: drjohnvel@gmail.com ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ GR 50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Dr. M.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι που δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Πηνελόπη Αγαλλοπούλου Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πηνελόπη Αγαλλοπούλου Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ι. Εισαγωγή 1. Γενικές παρατηρήσεις ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ * Πηνελόπη Αγαλλοπούλου Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Το οικογενειακό μας δίκαιο, το οποίο, ακόμη και για την εποχή που θεσπίστηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 BOYLE, KEVIN (Ed.): New institutions for human rights protection. Oxford: Oxford University Press, 2009. xix, 217 pp. COUNCIL OF EUROPE, STEERING

Διαβάστε περισσότερα

Savigny. Εξαμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου 1/2014. savigny.ethemis.gr

Savigny. Εξαμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου 1/2014. savigny.ethemis.gr Savigny Εξαμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου 1/2014 savigny.ethemis.gr ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μαρία Ψάρρα Ασκ. Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. στο Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο, ΕΚΠΑ. Ασπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

1. La liberté du commerce et de l industrie en droit belge et en droit français, (in French), Bruxelles, Bruylant, 1979, 332 pp.

1. La liberté du commerce et de l industrie en droit belge et en droit français, (in French), Bruxelles, Bruylant, 1979, 332 pp. E Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α W O R K S Αντώνη Μανιτάκη Ομότιμου Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ι. ΜΟΝΟΓΡΑΦΊΕΣ 1. La liberté du commerce et de l industrie en droit

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Ευγενία Αλεξανδροπούλου Τόπος Γεννήσεως : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : Γραφείου : 2310 891896 κιν. 6944/996221 Κατοικίας : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα