Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government"

Transcript

1 Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Υπηρεσίεςμίαςστάσης Ορισμός: Η ολοκλήρωση των δημοσίων υπηρεσιών από την οπτική γωνία των πελατών (πολιτών και επιχειρήσεων). Χαρακτηριστικά: Οι υπηρεσίες πρέπει να ενοποιηθούν (πρόκληση τεχνολογική και οργανωτική) Η ενοποίηση και ολοκλήρωση θα πρέπει να ακολουθεί τις ανάγκες των πολιτών (πρόκληση ανθρώπινου παράγοντα, τεχνική και οργανωτική) 1

2 Υπηρεσίεςμίαςστάσης Τα Γεγονότα Ζωής και επιχειρηματικά επεισόδια σανοδηγόςγιατηνολοκλήρωσητωνυπηρεσιών: Η ιδέα των Γεγονότων Ζωής:Τα γεγονότα Ζωής περιγράφουν καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής που προκαλούν ή απαιτούν υπηρεσίες από τη δημόσια διοίκηση. Η ιδέα των επιχειρηματικών επεισοδίων: Τα επιχειρηματικά επεισόδια περιγράφουν θέματα των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων πολιτών που προκαλούν συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ανθρωποκεντρική παροχή υπηρεσιών Δήμος - Κοινότητα Κέντρα αποφάσεων γιατοσχέδιοπόλης ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΟΛΙΟ Θέματα ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Θέματα υπουργείου Εσωτερικών Θέματα ασφάλειας Θέματα Εφορίας ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΑΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Από μία οργάνωση με βάση της ανάγκες των δημοσίων οργανισμών σε οργάνωση με βάση τις ανάγκες των πολιτών 2

3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δικαίωμα του πολίτη στην επιλογή του μέσου επικοινωνίας με τη διοίκηση Επίσκεψη στη ΔΥ ή επίσκεψη στο ΚΕΠ. Ταχυδρομείο. Τηλεφωνικό κέντρο διοικητικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης. Fax. Κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς. Digital TV. Personal digital assistance. Infokiosks. Internet. Μοντέλο παροχής Υπηρεσιών Πλατφόρμα υπηρεσιών μιας στάσης G2G Σύστημα παροχή υπηρεσιών και περιεχομένου και για το συντονισμό δραστηριοτήτ ων PORTAL 3

4 /** * Constructor. * regqueryurl Query Url to Registry component, optional: could be given in EgovRegistry reghttpproxyhost Proxy Host (if beyond firewall) to Registry component, optional: could be given in property, EgovRegistry reghttpproxyport Proxy Port (if beyond firewall) to Registry component, optional: could be given in property, EgovRegistry EgovException If bad arguments or logger initialisation fails EgovException */ public EgovWSClient(String regqueryurl, String reghttpproxyhost, String reghttpproxyport) throws EgovException /** * Gets the wsdl url and access point url of a Service and it's service id. * Only one fetch from UDDI needed. * <br/> A. Service name match: Only partial match needed. * <br/> B. Service id match: Perfect match needed. * <br/> Final match is logical AND operation between A and B. * servicename Service name serviceid Service id String array, 0: WSDL Url, 1: Access Point Url EgovException If service failed EgovException */ public synchronized String[] getwsdlandaccesspointurls(string servicename, String serviceid) throws EgovException /** * Retrieves the data from url. * url Url as String Data from url as String EgovException If service failed. EgovException */ public String getdata(string url) throws EgovException /** * Connect to service. * url Access Point Url as String params Paramters for the service and SOAP parameters Xml Response Message as String EgovException If service failed. EgovException */ public String connecttoservice(string url, String params) throws EgovException /** * Convert to string. * String String representation of object */ public String tostring() /** * Constructor. * regqueryurl Query Url to Registry component, optional: could be given in EgovRegistry reghttpproxyhost Proxy Host (if beyond firewall) to Registry component, optional: could be given in property, EgovRegistry reghttpproxyport Proxy Port (if beyond firewall) to Registry component, optional: could be given in property, EgovRegistry EgovException If bad arguments or logger initialisation fails EgovException */ public EgovWSClient(String regqueryurl, String reghttpproxyhost, String reghttpproxyport) throws EgovException /** * Gets the wsdl url and access point url of a Service and it's service id. * Only one fetch from UDDI needed. * <br/> A. Service name match: Only partial match needed. * <br/> B. Service id match: Perfect match needed. * <br/> Final match is logical AND operation between A and B. * servicename Service name serviceid Service id String array, 0: WSDL Url, 1: Access Point Url EgovException If service failed EgovException */ public synchronized String[] getwsdlandaccesspointurls(string servicename, String serviceid) throws EgovException /** * Retrieves the data from url. * url Url as String Data from url as String EgovException If service failed. EgovException */ public String getdata(string url) throws EgovException /** * Connect to service. * url Access Point Url as String params Paramters for the service and SOAP parameters Xml Response Message as String EgovException If service failed. EgovException */ public String connecttoservice(string url, String params) throws EgovException /** * Convert to string. * String String representation of object */ public String tostring() Μοντέλο για egov υπηρεσίες μιας Δ. Υπηρεσίες στάσης Ενδιάμεσος Portal Διαδικασίες Back-office και υπαρχόντων συστημάτων egov Σύνθετη Υπηρεσία egov Βασικές Υπηρεσίες Μεταδεδομένα Γεγονότα Ζωής Υπηρεσί ες Πληροφο ρίες ΧML αρχεία για e-gov Δημόσιες Υπηρεσίες: egov Αρχιτεκτονική Υπηρεσίες Ενδιάμεσος Portal Βασική Υπηρεσία Δημόσια Υπηρεσία 1 Σύνθετη Υπηρεσία Γεγονός Ζωής Πολίτης Βασική Υπηρεσία Δημόσια Υπηρεσία 2 Δημόσια Υπηρεσία υπεύθυνη για τις υπηρεσίες μιας στάσης 4

5 Φάσεις Δημιουργίας μιας υπηρεσίας Δημιουργία της υπηρεσίας Μοντελοποίηση διαδικασίας Υλοποίηση αυτοματοποίηση υπηρεσίας Δημιουργία κατάλληλων web services Περιγραφή της υπηρεσίας με τυποποιημένο τρόπο (π.χ. GOVML) Ανάλυση της υπηρεσίας στα δομικά στοιχεία της (προσδιορισμός των απαραίτητων μεταδεδομένων) Δημοσίευση της υπηρεσίας σε portal Διαλειτουργικότητα Σκοπός: Συνεργασία Ολοκληρωμένες συναλλαγές Ενοποιημένη διοίκηση Διακυβερνητικές εφαρμογές Εφαρμογές μεταξύ υπηρεσιών Εφαρμογέςμέσαστηνίδιατηνυπηρεσία 5

6 Ορισμός Διαλειτουργικότητας Η δυνατότητα ενός συστήματος ή μίας διαδικασίας να μοιράζεται και να χρησιμοποιεί πληροφορία / ή δυνατότητεςενόςάλλου συστήματος ή διαδικασίας (EPAN). Η ικανότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης της πληροφορίας μ ένα ομοιογενές και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ διαφόρων οργανισμών σ επίπεδο συστημάτων πληροφορικής (ΠΔΗΔ). Διεθνή Πλαίσια Διαλειτουργικότητας Team of Specialists on Internet Enterprise Development (UN TSIED) Ηνωμένα Έθνη Federal Enterprise Architecture / E-Government TaskForce / CIO Council και πλήθος άλλων προσπαθειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) Electronic Interchange of Data between Administrators (EU IDA) Ευρωπαϊκή Ένωση Government Interoperability FrameWork (UK e-gif) Ηνωμένο Βασίλειο Interoperability Framework for the Commonwealth Government Αυστραλία New Zealand E-government Interoperability Framework (NZ e-gif) Νέα Ζηλανδία Το πρότυπο ebxml Διεθνής οργανισμός Oasis 6

7 Ηνωμένα Έθνη - Team of Specialists on Internet Enterprise Development (UN TSIED) Δημιουργήθηκε το 2000 από την Επιτροπή Εμπορίου, Βιομηχανίας και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης (Committee for Trade, Industry & Enterprise Development (TSIED) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TOY TSIED Διάχυση Βέλτιστων Πρακτικών στη χρησιμοποίηση INTERNET για οικονομίες που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης (Transition Economies). Παροχή βοήθειας σε κυβερνήσεις των Transition Economies για την υλοποίηση προτύπων Internet (π.χ. ebxml) σε υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) στον δημόσιο τομέα. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε σχετικά προγράμματα e- Government. Το πρόγραμμα e-content Project για χρησιμοποίηση στην πληροφορία τουδημόσιουτομέα. Συνεργασία με τα UN/CEFACT και OASIS σε ebxml προγράμματα υλοποίησης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) - Federal Enterprise Architecture / E-Government TaskForce / CIO Council κ.α. Η διαλειτουργικότητα στα πλαίσια του e-gov είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Αμερικανικής κυβέρνησης, υποστηριζόμενη απ ευθείας από τον Πρόεδρο. Έχουν υιοθετηθεί τα ίδια διεθνή πρότυπα και τεχνολογίες διαλειτουργικότητας, όπως στην Ε.Ε. και στην Μεγάλη Βρετανία, βασισμένα σε: XML XML Web Services Διαδίκτυο / Web Services Προτυποποίηση (Ομοσπονδιακά πρότυπα) Openness Ασφάλεια κ.α 7

8 Ηνωμένο Βασίλειο : Electronic Government Interoperability Framework (e-gif) ΣΚΟΠΟΣ Να επιτρέψει την συμβατή και αποτελεσματική επικοινωνία σε επίπεδο δεδομένων μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών και υπηρεσιών και Να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Η πρωτοβουλία e-gif ορίζει : τις τεχνολογικές προδιαγραφές (έμφαση σε τεχνολογίες Internet, WWW, XML) και το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο. Ηνωμένο Βασίλειο : Electronic Government Interoperability Framework (e-gif) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ e-gif Η ευθυγράμμιση με το Internet. Η υιοθέτηση της XML ως κύριο πρότυπο. Η υιοθέτηση του browser ως το κύριο interface. Η προσθήκη των metadata στο δυναμικό των κυβερνητικών πληροφοριών. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση του e-gms (e-government Metadata Standard) βασισμένη στο διεθνές μοντέλο Dublin Core. Η ανάπτυξη και συντήρηση του GCL (Government Category List). Η απαίτηση για συμμόρφωση με το e-gif σ ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. 8

9 Ηνωμένο Βασίλειο : Electronic Government Interoperability Framework (e-gif) Η εκλογή των προδιαγραφών του e-gif καθοδηγήθηκε από τα εξής : Διαλειτουργικότητα Υποστήριξη από την αγορά Κλιμάκωση (Scalability) Ανοικτή φιλοσοφία (Openness) Το e-gif καλύπτει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ : Κυβέρνησης και πολιτών Κυβέρνησης και επιχειρήσεων Κυβέρνησης και οργανισμών Κυβέρνησης και άλλων κυβερνήσεων Ηνωμένο Βασίλειο : Electronic Government Interoperability Framework (e-gif) Για την επιτυχή ανάπτυξη, υιοθέτηση και την υποστήριξη ενός πλαισίου, όπως το e-gif απαιτούνται τα : Τεχνική Πολιτική Υποστήριξη Υλοποίησης Διαδικασίες Διαχείρισης Προδιαγραφές Συμβατότητας 9

10 Ευρωπαϊκή Ένωση : Electronic Interchange of Data between Administrators (EU IDA) Με την Νο1720/1999/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υιοθετήθηκαν μια σειρά από μέτρα, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η διαλειτουργικότητα και η πρόσβαση στα δια- Ευρωπαϊκά δίκτυα για την e-ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Kυβερνήσεων. ΣΚΟΠΟΣ Βελτίωση στην διαδικασία των αποφάσεων. Καλύτερη λειτουργία των εσωτερικών αγορών. Επιτάχυνση της υλοποίησης των πολιτικών. Ευρωπαϊκή Ένωση : Electronic Interchange of Data between Administrators (EU IDA) ΑΠΟΣΤΟΛΗ Συντονισμός και η υλοποίηση ενός δια-ευρωπαϊκού δικτύου τηλεματικής μέσω των εξής ενεργειών-στόχων: Προώθηση υλοποίησης των δικτύων συγκεκριμένων τομέων σε περιοχές προτεραιότητας. Ανάπτυξη μέτρων δικτύων Διαλειτουργικότητας Διάθεση των πλεονεκτημάτων του δικτύου στους πολίτες και στην βιομηχανία της ΕΕ. Συνεργασία με τις αρχές Κράτη-Μέλη και κοινωνικές υπηρεσίες. Σύγκλιση προς ένα κοινό interface τηλεματικής. 10

11 Ευρωπαϊκές Τάσεις Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: European Interoperability Framework (IDA/EIF) Ενδοκυβερνητικές και διακυβερνητικές συνεργασίες και διαλειτουργικότητα με σκοπό να στηθούν υπηρεσίες Ευρωπαϊκού επιπέδου (Pan- European Services) Ενιαίες πολιτικές και οργάνωση με σκοπό την αναγνώριση πολιτών (Identity Management). Οργανωτικές αλλαγές, δεξιότητες και ρόλοι που απαιτούνται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Διανομή υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των πολιτών. European Public Administration Network (κρατών μελών) Μέχρι το 2005: Να μελετηθούν οι δυνατότητες δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ των back office που ανήκουν στις διοικήσεις των κρατών μελών και να προσδιορισθούν θέματα όπως αρχιτεκτονικές μοντέλα και ανοιχτά πρότυπα. 11

12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες και σε άλλα κράτη μέλη χωρίς εμπόδια ανεξάρτητα από το αν οι υπηρεσίες αυτές είναι υπό την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των εθνικών διοικήσεων ή άλλου ευρωπαϊκού οργανισμού. Τι θέλουν οι «πελάτες» Να επικοινωνούν με τη διοίκηση σαν μία οντότητα Να επικοινωνούν με δημοσίους υπαλλήλους που έχουν τη γνώση και την πληροφορία για να διαπεραιώσουν μια διαδικασία ή να απαντήσουν ένα ερώτημα Να έχουν ένα σημείο-πρόσωπο επαφής Να επιλέγουν το κανάλι της επικοινωνίας τους με τη διοίκηση. 12

13 Η επαφή με τον πελάτη είναι κλειδί επιτυχίας Η επικοινωνία με τον πολίτη τυποποιείται σε διαδικασίες με συγκεκριμένα εργαλεία και συγκεκριμένες ροές εργασίας Τεχνολογία (Επίπεδο 1) Τεχνολογίες Self-Service Self Technologies Service Πρώτη Επαφή (Επίπεδο 2) Call Center Representative Εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου Επίλυση προβλημάτων (Επίπεδο 3) Case Mgt Rep Εξειδικευμένος Εκπρόσωπος Διοίκησης Αρμοδιότητες που παραμένουν στις υπηρεσίες Προγραμματισμός & Πολιτική (Επίπεδο 4) Στοιχεία και Αρχές ενός πλαισίου Διαλειτουργικότητας Τεχνική (Technical) Εννοιολογική (Semantic) Οργανωτική (Organisational) Διοίκηση του όλου συστήματος (Governance) 13

14 Τεχνική Διαλειτουργικότητα Τεχνολογίες Πρότυπα Οδηγίες και πολιτικές που περιγράφουν τους τρόπους κοινής χρήσης των δεδομένων και των λειτουργιών των υπολογιστικών συστημάτων. Βασικές αρχές για την αρχιτεκτονικής τέτοιων λύσεων. Αρχές Τεχνικής Διαλειτουργικότητας Τυποποιημένα μηνύματα σε XML Web Services βασισμένα σε XML Επεκτασιμότητα 14

15 Αρχιτεκτονική Point-to-Point Σύστημα Α Λογιστικά Φύλλα Σύστημα B ΣύστημαC Σύστημα Ι XML SQL Server Oracle HTML MS Access Διανομή μαγνητικών ταινιών Σύστημα Δ Text Αρχεία Έγγραφά Αρχεία text οριοθετημένα με κόμματα CSV Ingres SAP Σύστημα Θ Σύστημα Η Σύστημα Ζ Σύστημα E Αρχιτεκτονική Hub Σύστημα A XML Σύστημα B XML Σύστημα Γ XML Σύστημα I XML XML Σύστημα Δ Ασφάλεια Δρομολόγηση Ροές εργασίας Έλεγχος XML Server Ολοκλήρωσης XML Διάδρομος Μηνυμάτων (sync/async) XML XML XML Σύστημα E Σύστημα Θ Σύστημα Η ΣύστημαΖ 15

16 Επεκτασιμότητα Hub Κράτους μέλους Ευρωπαϊκό Hub Hub Τομέα Υγείας Hub Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Hub Κράτους μέλους Hub Ιατρικών Υπηρεσιών Hub Διοικητικών Υπηρεσιών Hub Νοσοκομείου Hub Νοσοκομείου Εννοιολογική (Semantics) Διαλειτουργικότητα Πρότυπα για τον ακριβή ορισμό των εννοιών των μηνυμάτων. Ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών. Τυποποίηση ορολογίας. Τυποποίηση σχέσεων και κανόνων χρήσης. 16

17 Αρχές Εννοιολογικής Διαλειτουργικότητας Πρότυπα Η XML είναι απαραίτητη για την εγγύηση της τεχνικής διαλειτουργικότητα των δεδομένων στην αρχιτεκτονική του hub. Πρότυπα Μετα-δεδομένων envelope που να είναι ανεξάρτητα της τεχνολογίας και να ερμηνεύονται με επιχειρησιακούς όρους. Πρότυπα για την επιχειρησιακή πληροφόρηση Θα δημιουργηθούν με βάση την XML αλλά δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται σε XML Θα πρέπει να δημιουργηθούν από κοινότητες που εργάζονται στο κάθε αντίστοιχο τομέα με τη βοήθεια τεχνικών Καταχώρηση & Δημοσίευση όλων των πραγμάτων που θα δημιουργηθούν για τη διαλειτουργηκότητα Μηνύματα XML & Web Services Μηνύματα επιχειρησιακού επιπέδου Semantic XML Αξιόπιστη ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω της αρχιτεκτονικής hub Εγγυημένη παράδοση Αξιοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών από διαφορετικές μονάδες με Web Services Προσωρινή σύνδεση συστημάτων= Χαλαρή σύνδεση Τα Web services μπορεί να είναι χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα να αξιοποιούν τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα. Διευκολύνουν στην ξεκάθαρη απεικόνιση των επιχειρηματικών διαδικασιών 17

18 Μεταδεδομένα Τα μεταδεδομένα είναι: δομημένη πληροφορία που περιγράφει, εξηγεί, εντοπίζει ή διευκολύνει την ανάκτηση, τη χρήση ή την διαχείριση μιας ηλεκτρονικής πληροφορίας ή υπηρεσίας. δεδομένα για άλλα δεδομένα ή πληροφορία για άλλη πληροφορία Είναι πληροφορίας κατανοητή από ηλεκτρονικές μηχανέςγιαπηγέςπληροφορίαςτουδιαδικτύου Δύναται να περιγράφουν δομή, περιεχομένου ηλεκτρονικής πληροφορίας ή υπηρεσίας Χρήση Μεταδεδομένων για τα παρακάτω: Αναζήτηση (find) Ανακάλυψη (discovery) Πλοήγηση (navigation) Συνεύρεση (collocation) Αναγνώριση (identify, DOI, URI) Επιλογή (select) Απόκτηση (obtain access) Οργάνωση (portals) Πληροφορίας και υπηρεσιών που βρίσκονται στο διαδίκτυο 18

19 Τα Μεταδεδομένα είναι Γλώσσα Τα σχήματα μεταδεδομένων είναι δηλώσει όπως: «Το βιβλίο» έχει Title «Δημόσια Διοίκησης" «Η ιστοσελίδα» έχει Publisher «ΥΠΕΣΔΔΑ" Οι όροι ορίζονται με πρότυπα όπως το Dublin Core Οι γραμματικές των μεταδεδομένων θέτουν κανόνες στις δηλώσεις και τα μοντέλα δεδομένων κάνοντας τη σημασία τους πιο σαφή Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) ΗαποστολήτουDCMI είναιναδιευκολύνειτην εύρεση πληροφορίας και υπηρεσιών από το Διαδίκτυο με χρήση: Προτύπων μεταδεδομένων για ανακάλυψη πληροφορίας Ορισμό πλαισίων για διαλειτουργικότητα Διευκόλυνση της ανάπτυξης ειδικευμένων μεταδεδομένων για συγκεκριμένες χρήσεις 19

20 Οι δραστηριότητες του DCMI Ανάπτυξη και ενημέρωση προτύπων Ενημέρωση των υπαρχόντων συστάσεων (recommendations) Συμμετοχή σε επίσημες δραστηριότητες προτύπων Επίβλεψη της εξέλιξης των λεξιλογίων Τεχνικές ομάδες εργασίας Εκπαιδευτικές επεκτάσεις και υποστήριξη χρηστών Ιστοσελίδα του DCMI Σειρές ημερίδων, και άλλων γεγονότων διάδοσης Εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια χρηστών Διασύνδεση Με άλλα πρότυπα ή κοινωνίες μεταδεδομένων Εργαλεία, υπηρεσίες και υποδομή Διασύνδεση με αυτούς που αναπτύσσουν εργαλεία και υπηρεσίες Πρόσβαση σε σχήματα, καταχωρήσεις σχημάτων μεταδεδομένων Τα στοιχεία μεταδεδομένων του Dublin Core Ομοφωνία σε απλά σύνολα στοιχείων για χαρακτηρισμό πληροφορίας 15 στοιχεία (πεδία μεταδεδομένων) όλα προαιρετικά όλα επαναλαμβανόμενα Δεν προορίζεται για περιγραφή περίπλοκων εννοιών και όρων Η αρχική ιδέα των «απλών αντικειμένων σαν τεκμήρια» Απλότητα στη σημασιολογία, ευκολία χρήσης Παρέχει βασική «σημασιολογική διαλειτουργικότητα» Μεταξύ επιστημονικών περιοχών, μεταξύ γλωσσών Δεν παρέχει λεπτομερείς κανόνες καταλογογράφησης Επιτρέπει επεκτασιμότητα σε άλλες κατηγορίες πληροφορίας 20

21 Dublin Core Simple (βιβλιοθήκες) Συστήνεται ανταλλαγή με RDF/XML Χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: Περιεχόμενο: Περιγράφουν το αντικείμενο Πνευματική Ιδιοκτησία: Περιγράφουν το copyright και τη δημιουργία Στιγμιότυπο: Περιγράφουν την εισαγωγή και διαχείριση DC Περιεχόμενο Τίτλος / Title (ονομασία πηγής) Θέμα / Subject, π.χ. λέξεις-κλειδιά, ταξινομικοί κωδικοί Περιγραφή / Description Π.χ. περίληψη, περιεχόμενα, περιγραφή εικόνας Πηγή (ή «Προέλευση) / Source (παράγωγής) Γλώσσα / Language (του περιεχομένου) Σχέση / Relation (αναφορά σε σχετική πηγή) Π.χ. έκδοση του Κάλυψη / Coverage (γεωγραφική ή χρονική) 21

22 DC Πνευματική Ιδιοκτησία Δημιουργός / Creator (πρόσωπο, οργανισμός, υπηρεσία) Εκδότης / Publisher (πρόσωπο, οργανισμός, υπηρεσία) Συντελεστής (ή «Συνεργάτης» ή «Υπεύθυνος συμβολής») / Contributor (πρόσωπο, οργανισμός, υπηρεσία που συμβάλλει στο περιεχόμενο) Π.χ. μεταφραστής, εικονογράφος, κριτής Δικαιώματα / Rights (κείμενο σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία) DC Στιγμιότυπο Ημερομηνία / Date Π.χ. δημιουργίας, έκδοσης, μετάφρασης, πρόσκτησης, καταλογογράφησης, Τύπος / Type (κατηγορία, σχετικά με το περιεχόμενο) Π.χ. ποίημα, λεξικό, software, home-page Μορφότυπο / Format (φυσική ή ψηφιακή μορφή) Π.χ. Macintosh-software, pdf, html, διαστάσεις, διάρκεια Κωδικός (Ταύτισης ή «Προσδιοριστής») / Identifier Μοναδικό προσδιοριστικό, π.χ. URL, ISBN, 22

23 Κατηγορίες Μεταδεδομένων Διαχειριστικά (administrative) Με πληροφορίες για τη διαχείριση και διατήρηση της εγγραφής, όπως δημιουργία, μετατροπή και σχέσεις με άλλες εγγραφές, π.χ. κάτοχος, ημερομηνίες δημιουργίας ή/και μεταβολής, γλώσσα εγγραφής, διαχείρισης δικαιωμάτων κλπ. Δομικά (structural) Με πληροφορίες για την αποθήκευση και παρουσίαση Περιγραφικά (descriptive) Με πληροφορίες που περιγράφουν ιδιότητες και περιεχόμενο του αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή και συμβάλλουν στην ανάκτηση (ανακάλυψη), π.χ. τίτλος, συγγραφέας, θεματικοί όροι, περίληψη Dublin Core Qualified Επέκταση του απλού (simple ή unqualified) Βελτίωση της σημασιολογικής ακρίβειας του Dublin Core ορίζοντας qualifiers Εξειδίκευση του στοιχείου (element refinement) Προσφέρει μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε εξειδικευμένες κατηγορίας περιεχομένου Κάνει την σημασία ενός στοιχείου πιο ειδική «Date Created» και «Date Modified» Δεν την τροποποιεί ή επεκτείνει, σε καμία περίπτωση Αν το λογισμικό δεν καταλαβαίνει κάποιο qualifier, μπορεί με ασφάλεια να τον αγνοήσει 23

24 Εξειδίκευση σε Dublin Core Νέοι προσδιορισμοί / επίπεδα π.χ. Degree = τύπος πτυχίου Κανόνας «γενικότερου πεδίου», π.χ: TITLE TITLE.ALTERNATIVE TITLE.TRANSLATED TITLE.ALTERNATIVE. TRANSLATED TITLE.FULL Που βρίσκονται τα Μεταδεδομένα Στην ετικέτα ενός CD Στηθέμαενόςεγγράφουτεκμηρίου Στην κορυφή μιας ιστοσελίδας Σε διαφορετική εγγραφή, π.χ. στο πρωτόκολλο μιας δημόσιας υπηρεσίας Σε ηλεκτρονική μορφή μέσα σε ένα αρχείο π.χ. word Ενσωματωμένα στο ηλεκτρονικό δημοσίευμα (μέρος της κωδικοποίησης, μη ορατά) 24

25 Παράδειγμα: Ιστοσελίδα σε HTML <HTML> <BODY> <p> Fiction:</p> <UL><LI>Author: Milan Kundera</LI> <LI>Title: Identity</LI> <LI>Published: 1998</LI> </UL> <p> Science: </p> <UL><LI>Author: Richard Feynman</LI> <LI>Title: The Character of Physical Law</LI> <LI>Hardcover</LI> </UL> </BODY> </HTML> Πώς θα κάνουμε «ορατά» τα μεταδεδομένα από τους υπολογιστές; 25

26 Παράδειγμα μεταδεδομένων σε HTML <HTML><HEAD><TITLE>Seated woman</title> <META NAME="description" CONTENT="Seated woman by Bock, Thomas, "> <META NAME="keywords" CONTENT="Women -- Portraits. Men -- Portraits."> <META NAME="DC.Creator" SCHEME="LCNA" CONTENT="Bock, Thomas, "> <META NAME="DC.Title" CONTENT="Seated woman"> <META NAME="DC.Subject" SCHEME="LCSH" CONTENT="Women -- Portraits."> <META NAME="DC.Subject" SCHEME="LCSH" CONTENT="Men -- Portraits."> <META NAME="DC.Description" CONTENT="Image of item held in Allport Library and Museum of Fine Arts, State Library of Tasmania. 1 drawing : pencil, pen and ink on paper ; 13 x 12 cm. (irregular)."> <META NAME="DC.Publisher" CONTENT="State Library of Tasmania"> <META NAME="DC.Type" CONTENT="text/image"> <META NAME="DC.Format" CONTENT="text/html"> <META NAME="DC.Format" CONTENT="image/jpeg"> <META NAME="DC.Date" SCHEME="ISO8601" CONTENT=" "> <META NAME="DC.Identifier" SCHEME="URL" CONTENT="http://www.tased.edu.au/tasimg/allport/ htm"> <META NAME="DC.Language" SCHEME="RFC 1766" CONTENT="en"> <META NAME="DC.Relation" CONTENT="IsFormatOf Item held in Allport Library and Museum of Fine Arts, State Library of Tasmania"> <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Tasmania"> <META NAME="DC.Rights" CONTENT="http://www.tased.edu.au/tasimg/copyrt.htm"> <META NAME="DC.identifier.URL.thumbnail" CONTENT "htt // t d d /t i / ll t/t 150/ j "> Αναγκαιότητα Προτύπων Μεταδεδομένων Χρειάζονται για να έχουμε κοινή αντίληψη των δεδομένων που περιγράφονται με αυτά Μας προσφέρουν μεγαλύτερη δομή Μας περιορίζουν στην ευελιξία Επεξεργάζονται ευκολότερα μηχανικά Είναι αναγκαιότερα σε ψηφιακά αντικείμενα Αφού στα συμβατικά έχουμε αισθητήρια αντίληψη για αναγνώριση, θέση, θέματος, 26

27 Πόσα Πρότυπα Μεταδεδομένων Δεν υπάρχει ένα μοναδικό διεθνές πρότυπο για μεταδεδομένα, γιατί: Χρειαζόμαστε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας, από πλούσιες μέχρι απλές περιγραφές Υπάρχουν κάμποσα σχήματα μεταδεδομένων, για διαφορετικά επίπεδα και απαιτήσεις Επεκτείνουμε τα υπάρχοντα πρότυπα Μεταδεδομένα και XML extensible Markup Language (XML) Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων. Δίνει δυνατότητα προσδιορισμού των δεδομένων με σαφή τρόπο. Είναι γλώσσα μεταδεδομένων από την οποία μπορούν ναπροκύψουνπολλέςεξειδικευμένεςγλώσσεςπ.χ. WML (Wireless Markup Language) GOVML (Government Markup Language) 27

28 Γενική Δομή της XML Μπορείς να ορίσεις τις δικές σου ετικέτες π.χ. <aitisi>, <pistop_genisis>. Ορίζεις τον τύπο του κειμένου σου και τη δομή των δεδομένων σου (Document Type Definition DTD). Ορίζεις τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων μέσω άλλων γλωσσών όπως XSL (extensible Stylesheet Language) και CSS (Cascading Style Sheets) Ελάχιστες απαιτήσεις για δημιουργία σελίδων σε ΧΜL Ένας text editor π.χ. notepad ήκαλύτερος Ένας World Wide Web browser που να διαθέτει αναλυτή XML (XML parser) π.χ. Internet Explorer 5 και μετά διαθέτει τον MSXML. Συγκεκριμένη δομή εγγράφου π.χ.ετικέτες ( TAG) Αποθήκευση εγγράφου με κατάληξη.xml ή.dtd ή.css κλπ ανάλογα με τον τύπο του αρχείου. 28

29 Ετικέτες XML Είναι ακριβώς στην ίδια λογική με τις ετικέτες της HTML π.χ. <aitisi> περιεχόμενο </aitisi>. Η XML θεωρεί ότι τα κεφαλαία γράμματα διαφορετικά από τα μικρά π.χ. <Aitisi>, <aitisi>, <AITISI> είναι διαφορετικές ετικέτες. Όταν ανοίγει μια ετικέτα πρέπει να κλείσει εκτός από την άδειες ετικέτες π.χ. <TAG/>. Τα σχόλια μπορούν να μπουν σε ετικέτα της μορφής <!--σχόλια--> Δόμηση τύπου δεδομένων με XML Στοιχεία και παιδιά π.χ. το στοιχείο car με τρία υποστοιχεία (παιδιά) brand, type, color <car> </car> <brand>volvo</brand> <type>v40</type> <color>green</color> 29

30 To πρώτο XML αρχείο Δήλωση XML αρχείου Στοιχείου ρίζας Στοιχείου Υποστοιχείου Περιεχόμενο <?xml version="1.0"?> <root> <element> <sub-element> content </sub-element> <sub-element> content </sub-element> </element> </root> Ιδιότητες σε ετικέτες XML Στην ίδια λογική με την HTML <element attribute-name = "attribute- value"> περιεχόμενο </element> Παράδειγμα <car color = "green"> volvo </car> Ή εναλλακτικά <car> </car> <brand>volvo</brand> <color>green</color> 30

31 Έγκυρα XML έγγραφα Με την XML Ελέγχουμε την εγκυρότητα της δομής όχι του περιεχομένου. Να είναι συντακτικά σωστό με βάση τη λογική των προηγούμενων παραδειγμάτων. Να εφαρμόζονται οι κανόνες που περιγράφονται στο Document Type Definition (DTD). Οργανωτική Διαλειτουργικότητα Ορισμός παρεχόμενων υπηρεσιών με πολιτοκεντρική προσέγγιση Επανεξέταση των βασικών βασικών διαδικασιών συναλλαγών επιχειρησιακών δομών Κανόνων ρόλων μέσα και έξω από κάθε οργανισμό. 31

32 Αρχές Οργανωτικής Διαλειτουργικότητας Πολιτική ταυτοποίησης και αναγνώρισης πολιτών Συστήματα που μεσολαβούν στην επικοινωνία με τον πολίτη-επιχείρηση Υποδειγματικά σχήματα Επανεξέταση όλων των οργανωτικών σχημάτων Πρόγραμμα διαχείρισης αλλαγών Πρωτοβουλίες περιορισμού των εξόδων Πρωτοβουλίες για αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου Legislative Διαφήμιση της δημόσιας πληροφορίας Διοίκηση του όλου συστήματος (Governance) Ιδιοκτησία Προσδιορισμός αναγκών Ανάπτυξη Συντήρηση Παρακολούθηση Προώθηση Προτύπων Πρωτοκόλλων Πολιτικών και τεχνολογιών που θεμελιώνουν των πλαίσιο ολοκλήρωσης 32

33 Μίαυπηρεσίαγιατηδιοίκησητου συστήματος Εμπιστοσύνη Ανεξαρτησία Ιδιαίτεροι στόχοι Συνολική ευθύνη Αμεροληψία Αρμοδιότητα Πόροι Προληπτική δράση Συμβουλευτική δράση Διαχείριση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες που πληρούν τις προϋποθέσεις Άλλες Διοικήσεις Πλαίσιο Ολοκλήρωσης Λειτουργίες που βλέπει ο πολίτης Βασικές Υπηρεσίες π.χ. Διαχείριση Ροές Εργασίας Rules Engine Υπηρεσία Αναγνώρισης πολιτών Κανάλι ολοκλήρωσης Ασφάλεια Αξιόπιστη μετάδοση μηνυμάτων Κεντρικό Hub Μηνυμάτων Υπηρεσία αναγνώρισης επιχειρήσεων Εγγραφή Ταυτοποίηση Καταγραφή & Έλεγχος Μηχανή διοικ. εντύπων Διαχείριση υποθέσεων Υπηρεσίες πληροφόρησης C2G Ασφάλεια Ιδιωτικός τομέας Hubs Τομέων και Υπηρεσιών 33

34 Μελέτη Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Τον καθορισμό του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Την θέσπιση κοινών πρακτικών και προδιαγραφών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από την Δημόσια Διοίκηση Την σχεδίαση των απαραίτητων διαδικασιών, μεθοδολογιών και οργανωτικών σχημάτων για την διαχείριση και συνεχή επικαιροποίηση και συντήρηση του ανωτέρω πλαισίου. Μελέτη Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την παροχή ηλεκτρονικών και μη υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τις μεταξύ τους ροές εργασίας και εγγράφων. Καθορισμό & επικαιροποίηση των προτύπων που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να υποστηριχθεί η Διαλειτουργικότητα μεταξύ δημοσίων φορέων και η ομογενοποιημένη παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους πολίτες-επιχειρήσεις. Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών με βάση μία πρότυπη λίστα κατηγοριών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης με βάση τον τύπο της συναλλαγής και τα ανταλλασσόμενα έγγραφα. Σύνταξη των γενικών προδιαγραφών που πρέπει να ακολουθούνται τόσο για την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) υλοποίησης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων φορέων, όσο και για την ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος υποστήριξης της Διαλειτουργικότητας. Ο καθορισμός της μεθοδολογίας, η μοντελοποίηση των διαδικασιών και ο καθορισμός του οργανωτικού σχήματος (π.χ. επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ) που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή και συνεχή επικαιροποίηση και συντήρηση τουπλαισίουστοσύνολοτηςδημόσιαςδιοίκησης 34

35 Μελέτη Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Στο Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας θα οριστεί το ελάχιστο σύνολο πολιτικών, τεχνικών και προδιαγραφών των ροών δεδομένων σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα πάντα υπό το πρίσμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Το Ληξιαρχείο (registry) Διαλειτουργικότητας Προτύπων μεταδεδομένων και XML σχημάτων Τα σχεδιασμένα και επικαιροποιημένα πρότυπα θα διατεθούν σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, όπου υλοποιούνται έργα πληροφορικής με σκοπό τη παροχή Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις. Έμφαση θα δοθεί στις υπηρεσίες / συναλλαγές που επί του παρόντος έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση από τα ΚΕΠ. 35

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Υπηρεσίεςμίαςστάσης Ορισμός: Η ολοκλήρωση των δημοσίων υπηρεσιών από την οπτική γωνία των πελατών (πολιτών και επιχειρήσεων). Χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έρευνας egovernment & ebusiness Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Προσεγγίσεις ιαλειτουργικότητας στα Μεταδεδοµένα Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008 Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας» Διαλειτουργικότητα Μανόλης Πεπονάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου.

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου. Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος

Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Kλικ για επεξεργασία του τίτλου Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους Πολιτών στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr Έκδοση 1.0 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Σύνδεση στο Σύστημα... 4 Γ. Διαχείριση Λογαριασμού/Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication ModusWEB TM CMS White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Σήμερα κάθε επιχείρηση χρειάζεται να διαχειριστεί κάποια μορφή online ψηφιακούπεριεχομένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

BibConvert μετατροπές LOM

BibConvert μετατροπές LOM BibConvert μετατροπές LOM Δημοσθένης Νικούδης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας BibConvert 2 Μετατρέπει μεταδεδομένα από άλλες μορφές σε MARC21 (ή πιο σωστά MARCXML) Command-line tool Δεν έχει web interface

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud Ανοικτά Δεδομένα Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Η εμπειρία του OpenDataCloud Κώστας Σαΐδης, PhD Πάροχοι Ανοικτών Δεδομένων datagov.gr diavgeia.gr geodata.gov.gr Πυροσβεστικό σώμα Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Η Η διαλειτουργικότητα στη ημόσια ιοίκηση: Το Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων. Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη

Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων. Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη Εισαγωγή Η εισαγωγή πρακτικών διαχείρισης της γνώσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών με χρήση τεχνικών σχεδιασμού ενεργειών

Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών με χρήση τεχνικών σχεδιασμού ενεργειών Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών με χρήση τεχνικών σχεδιασμού ενεργειών Ουρανία Χατζή raniah@hua.gr Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 29 Νοεμβρίου 2007 Outline Web Service Overview Standards & Model Syntactic vs Semantic

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ XML (extended Markup Language) Ι. Χατζηλυγερούδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ SGML (Standard Generalized Markup Language) Διεθνές πρότυπο ορισμού μεθόδων αναπαράστασης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρώντας σε καιρούς κρίσης με Ανοικτό Λογισμικό

Επιχειρώντας σε καιρούς κρίσης με Ανοικτό Λογισμικό Επιχειρώντας σε καιρούς κρίσης με Ανοικτό Λογισμικό 26 Νοεμβρίου 2011 Ημερίδα: Ανοικτό Λογισμικό & Επιχειρηματικότητα στα πλαίσια του Money Show 2011 1. H ErgoQ Εξειδικευμένη στη Διαχείριση Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #7: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #7: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #7: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σύστημα Αυτοματοποιημένης Μοντελοποίησης και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML(

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Μανόλης(Γεργατσούλης(( Χρήστος(Παπαθεοδώρου( Ομάδα(Βάσεων(Δεδομένων(και(Πληροφοριακών( Συστημάτων,(Τμήμα(Αρχειονομίας( (Βιβλιοθηκονομίας(( Ιόνιο(Πανεπιστήμιο( HTML(! Απλή(γλώσσα&σημειοθέτησης((markup&language)(!

Διαβάστε περισσότερα