Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government"

Transcript

1 Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Υπηρεσίεςμίαςστάσης Ορισμός: Η ολοκλήρωση των δημοσίων υπηρεσιών από την οπτική γωνία των πελατών (πολιτών και επιχειρήσεων). Χαρακτηριστικά: Οι υπηρεσίες πρέπει να ενοποιηθούν (πρόκληση τεχνολογική και οργανωτική) Η ενοποίηση και ολοκλήρωση θα πρέπει να ακολουθεί τις ανάγκες των πολιτών (πρόκληση ανθρώπινου παράγοντα, τεχνική και οργανωτική) 1

2 Υπηρεσίεςμίαςστάσης Τα Γεγονότα Ζωής και επιχειρηματικά επεισόδια σανοδηγόςγιατηνολοκλήρωσητωνυπηρεσιών: Η ιδέα των Γεγονότων Ζωής:Τα γεγονότα Ζωής περιγράφουν καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής που προκαλούν ή απαιτούν υπηρεσίες από τη δημόσια διοίκηση. Η ιδέα των επιχειρηματικών επεισοδίων: Τα επιχειρηματικά επεισόδια περιγράφουν θέματα των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων πολιτών που προκαλούν συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ανθρωποκεντρική παροχή υπηρεσιών Δήμος - Κοινότητα Κέντρα αποφάσεων γιατοσχέδιοπόλης ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΟΛΙΟ Θέματα ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Θέματα υπουργείου Εσωτερικών Θέματα ασφάλειας Θέματα Εφορίας ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΑΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Από μία οργάνωση με βάση της ανάγκες των δημοσίων οργανισμών σε οργάνωση με βάση τις ανάγκες των πολιτών 2

3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δικαίωμα του πολίτη στην επιλογή του μέσου επικοινωνίας με τη διοίκηση Επίσκεψη στη ΔΥ ή επίσκεψη στο ΚΕΠ. Ταχυδρομείο. Τηλεφωνικό κέντρο διοικητικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης. Fax. Κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς. Digital TV. Personal digital assistance. Infokiosks. Internet. Μοντέλο παροχής Υπηρεσιών Πλατφόρμα υπηρεσιών μιας στάσης G2G Σύστημα παροχή υπηρεσιών και περιεχομένου και για το συντονισμό δραστηριοτήτ ων PORTAL 3

4 /** * Constructor. * regqueryurl Query Url to Registry component, optional: could be given in EgovRegistry reghttpproxyhost Proxy Host (if beyond firewall) to Registry component, optional: could be given in property, EgovRegistry reghttpproxyport Proxy Port (if beyond firewall) to Registry component, optional: could be given in property, EgovRegistry EgovException If bad arguments or logger initialisation fails EgovException */ public EgovWSClient(String regqueryurl, String reghttpproxyhost, String reghttpproxyport) throws EgovException /** * Gets the wsdl url and access point url of a Service and it's service id. * Only one fetch from UDDI needed. * <br/> A. Service name match: Only partial match needed. * <br/> B. Service id match: Perfect match needed. * <br/> Final match is logical AND operation between A and B. * servicename Service name serviceid Service id String array, 0: WSDL Url, 1: Access Point Url EgovException If service failed EgovException */ public synchronized String[] getwsdlandaccesspointurls(string servicename, String serviceid) throws EgovException /** * Retrieves the data from url. * url Url as String Data from url as String EgovException If service failed. EgovException */ public String getdata(string url) throws EgovException /** * Connect to service. * url Access Point Url as String params Paramters for the service and SOAP parameters Xml Response Message as String EgovException If service failed. EgovException */ public String connecttoservice(string url, String params) throws EgovException /** * Convert to string. * String String representation of object */ public String tostring() /** * Constructor. * regqueryurl Query Url to Registry component, optional: could be given in EgovRegistry reghttpproxyhost Proxy Host (if beyond firewall) to Registry component, optional: could be given in property, EgovRegistry reghttpproxyport Proxy Port (if beyond firewall) to Registry component, optional: could be given in property, EgovRegistry EgovException If bad arguments or logger initialisation fails EgovException */ public EgovWSClient(String regqueryurl, String reghttpproxyhost, String reghttpproxyport) throws EgovException /** * Gets the wsdl url and access point url of a Service and it's service id. * Only one fetch from UDDI needed. * <br/> A. Service name match: Only partial match needed. * <br/> B. Service id match: Perfect match needed. * <br/> Final match is logical AND operation between A and B. * servicename Service name serviceid Service id String array, 0: WSDL Url, 1: Access Point Url EgovException If service failed EgovException */ public synchronized String[] getwsdlandaccesspointurls(string servicename, String serviceid) throws EgovException /** * Retrieves the data from url. * url Url as String Data from url as String EgovException If service failed. EgovException */ public String getdata(string url) throws EgovException /** * Connect to service. * url Access Point Url as String params Paramters for the service and SOAP parameters Xml Response Message as String EgovException If service failed. EgovException */ public String connecttoservice(string url, String params) throws EgovException /** * Convert to string. * String String representation of object */ public String tostring() Μοντέλο για egov υπηρεσίες μιας Δ. Υπηρεσίες στάσης Ενδιάμεσος Portal Διαδικασίες Back-office και υπαρχόντων συστημάτων egov Σύνθετη Υπηρεσία egov Βασικές Υπηρεσίες Μεταδεδομένα Γεγονότα Ζωής Υπηρεσί ες Πληροφο ρίες ΧML αρχεία για e-gov Δημόσιες Υπηρεσίες: egov Αρχιτεκτονική Υπηρεσίες Ενδιάμεσος Portal Βασική Υπηρεσία Δημόσια Υπηρεσία 1 Σύνθετη Υπηρεσία Γεγονός Ζωής Πολίτης Βασική Υπηρεσία Δημόσια Υπηρεσία 2 Δημόσια Υπηρεσία υπεύθυνη για τις υπηρεσίες μιας στάσης 4

5 Φάσεις Δημιουργίας μιας υπηρεσίας Δημιουργία της υπηρεσίας Μοντελοποίηση διαδικασίας Υλοποίηση αυτοματοποίηση υπηρεσίας Δημιουργία κατάλληλων web services Περιγραφή της υπηρεσίας με τυποποιημένο τρόπο (π.χ. GOVML) Ανάλυση της υπηρεσίας στα δομικά στοιχεία της (προσδιορισμός των απαραίτητων μεταδεδομένων) Δημοσίευση της υπηρεσίας σε portal Διαλειτουργικότητα Σκοπός: Συνεργασία Ολοκληρωμένες συναλλαγές Ενοποιημένη διοίκηση Διακυβερνητικές εφαρμογές Εφαρμογές μεταξύ υπηρεσιών Εφαρμογέςμέσαστηνίδιατηνυπηρεσία 5

6 Ορισμός Διαλειτουργικότητας Η δυνατότητα ενός συστήματος ή μίας διαδικασίας να μοιράζεται και να χρησιμοποιεί πληροφορία / ή δυνατότητεςενόςάλλου συστήματος ή διαδικασίας (EPAN). Η ικανότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης της πληροφορίας μ ένα ομοιογενές και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ διαφόρων οργανισμών σ επίπεδο συστημάτων πληροφορικής (ΠΔΗΔ). Διεθνή Πλαίσια Διαλειτουργικότητας Team of Specialists on Internet Enterprise Development (UN TSIED) Ηνωμένα Έθνη Federal Enterprise Architecture / E-Government TaskForce / CIO Council και πλήθος άλλων προσπαθειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) Electronic Interchange of Data between Administrators (EU IDA) Ευρωπαϊκή Ένωση Government Interoperability FrameWork (UK e-gif) Ηνωμένο Βασίλειο Interoperability Framework for the Commonwealth Government Αυστραλία New Zealand E-government Interoperability Framework (NZ e-gif) Νέα Ζηλανδία Το πρότυπο ebxml Διεθνής οργανισμός Oasis 6

7 Ηνωμένα Έθνη - Team of Specialists on Internet Enterprise Development (UN TSIED) Δημιουργήθηκε το 2000 από την Επιτροπή Εμπορίου, Βιομηχανίας και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης (Committee for Trade, Industry & Enterprise Development (TSIED) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TOY TSIED Διάχυση Βέλτιστων Πρακτικών στη χρησιμοποίηση INTERNET για οικονομίες που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης (Transition Economies). Παροχή βοήθειας σε κυβερνήσεις των Transition Economies για την υλοποίηση προτύπων Internet (π.χ. ebxml) σε υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) στον δημόσιο τομέα. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε σχετικά προγράμματα e- Government. Το πρόγραμμα e-content Project για χρησιμοποίηση στην πληροφορία τουδημόσιουτομέα. Συνεργασία με τα UN/CEFACT και OASIS σε ebxml προγράμματα υλοποίησης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) - Federal Enterprise Architecture / E-Government TaskForce / CIO Council κ.α. Η διαλειτουργικότητα στα πλαίσια του e-gov είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Αμερικανικής κυβέρνησης, υποστηριζόμενη απ ευθείας από τον Πρόεδρο. Έχουν υιοθετηθεί τα ίδια διεθνή πρότυπα και τεχνολογίες διαλειτουργικότητας, όπως στην Ε.Ε. και στην Μεγάλη Βρετανία, βασισμένα σε: XML XML Web Services Διαδίκτυο / Web Services Προτυποποίηση (Ομοσπονδιακά πρότυπα) Openness Ασφάλεια κ.α 7

8 Ηνωμένο Βασίλειο : Electronic Government Interoperability Framework (e-gif) ΣΚΟΠΟΣ Να επιτρέψει την συμβατή και αποτελεσματική επικοινωνία σε επίπεδο δεδομένων μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών και υπηρεσιών και Να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Η πρωτοβουλία e-gif ορίζει : τις τεχνολογικές προδιαγραφές (έμφαση σε τεχνολογίες Internet, WWW, XML) και το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο. Ηνωμένο Βασίλειο : Electronic Government Interoperability Framework (e-gif) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ e-gif Η ευθυγράμμιση με το Internet. Η υιοθέτηση της XML ως κύριο πρότυπο. Η υιοθέτηση του browser ως το κύριο interface. Η προσθήκη των metadata στο δυναμικό των κυβερνητικών πληροφοριών. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση του e-gms (e-government Metadata Standard) βασισμένη στο διεθνές μοντέλο Dublin Core. Η ανάπτυξη και συντήρηση του GCL (Government Category List). Η απαίτηση για συμμόρφωση με το e-gif σ ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. 8

9 Ηνωμένο Βασίλειο : Electronic Government Interoperability Framework (e-gif) Η εκλογή των προδιαγραφών του e-gif καθοδηγήθηκε από τα εξής : Διαλειτουργικότητα Υποστήριξη από την αγορά Κλιμάκωση (Scalability) Ανοικτή φιλοσοφία (Openness) Το e-gif καλύπτει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ : Κυβέρνησης και πολιτών Κυβέρνησης και επιχειρήσεων Κυβέρνησης και οργανισμών Κυβέρνησης και άλλων κυβερνήσεων Ηνωμένο Βασίλειο : Electronic Government Interoperability Framework (e-gif) Για την επιτυχή ανάπτυξη, υιοθέτηση και την υποστήριξη ενός πλαισίου, όπως το e-gif απαιτούνται τα : Τεχνική Πολιτική Υποστήριξη Υλοποίησης Διαδικασίες Διαχείρισης Προδιαγραφές Συμβατότητας 9

10 Ευρωπαϊκή Ένωση : Electronic Interchange of Data between Administrators (EU IDA) Με την Νο1720/1999/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υιοθετήθηκαν μια σειρά από μέτρα, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η διαλειτουργικότητα και η πρόσβαση στα δια- Ευρωπαϊκά δίκτυα για την e-ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Kυβερνήσεων. ΣΚΟΠΟΣ Βελτίωση στην διαδικασία των αποφάσεων. Καλύτερη λειτουργία των εσωτερικών αγορών. Επιτάχυνση της υλοποίησης των πολιτικών. Ευρωπαϊκή Ένωση : Electronic Interchange of Data between Administrators (EU IDA) ΑΠΟΣΤΟΛΗ Συντονισμός και η υλοποίηση ενός δια-ευρωπαϊκού δικτύου τηλεματικής μέσω των εξής ενεργειών-στόχων: Προώθηση υλοποίησης των δικτύων συγκεκριμένων τομέων σε περιοχές προτεραιότητας. Ανάπτυξη μέτρων δικτύων Διαλειτουργικότητας Διάθεση των πλεονεκτημάτων του δικτύου στους πολίτες και στην βιομηχανία της ΕΕ. Συνεργασία με τις αρχές Κράτη-Μέλη και κοινωνικές υπηρεσίες. Σύγκλιση προς ένα κοινό interface τηλεματικής. 10

11 Ευρωπαϊκές Τάσεις Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: European Interoperability Framework (IDA/EIF) Ενδοκυβερνητικές και διακυβερνητικές συνεργασίες και διαλειτουργικότητα με σκοπό να στηθούν υπηρεσίες Ευρωπαϊκού επιπέδου (Pan- European Services) Ενιαίες πολιτικές και οργάνωση με σκοπό την αναγνώριση πολιτών (Identity Management). Οργανωτικές αλλαγές, δεξιότητες και ρόλοι που απαιτούνται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Διανομή υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των πολιτών. European Public Administration Network (κρατών μελών) Μέχρι το 2005: Να μελετηθούν οι δυνατότητες δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ των back office που ανήκουν στις διοικήσεις των κρατών μελών και να προσδιορισθούν θέματα όπως αρχιτεκτονικές μοντέλα και ανοιχτά πρότυπα. 11

12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες και σε άλλα κράτη μέλη χωρίς εμπόδια ανεξάρτητα από το αν οι υπηρεσίες αυτές είναι υπό την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των εθνικών διοικήσεων ή άλλου ευρωπαϊκού οργανισμού. Τι θέλουν οι «πελάτες» Να επικοινωνούν με τη διοίκηση σαν μία οντότητα Να επικοινωνούν με δημοσίους υπαλλήλους που έχουν τη γνώση και την πληροφορία για να διαπεραιώσουν μια διαδικασία ή να απαντήσουν ένα ερώτημα Να έχουν ένα σημείο-πρόσωπο επαφής Να επιλέγουν το κανάλι της επικοινωνίας τους με τη διοίκηση. 12

13 Η επαφή με τον πελάτη είναι κλειδί επιτυχίας Η επικοινωνία με τον πολίτη τυποποιείται σε διαδικασίες με συγκεκριμένα εργαλεία και συγκεκριμένες ροές εργασίας Τεχνολογία (Επίπεδο 1) Τεχνολογίες Self-Service Self Technologies Service Πρώτη Επαφή (Επίπεδο 2) Call Center Representative Εκπρόσωπος τηλεφωνικού κέντρου Επίλυση προβλημάτων (Επίπεδο 3) Case Mgt Rep Εξειδικευμένος Εκπρόσωπος Διοίκησης Αρμοδιότητες που παραμένουν στις υπηρεσίες Προγραμματισμός & Πολιτική (Επίπεδο 4) Στοιχεία και Αρχές ενός πλαισίου Διαλειτουργικότητας Τεχνική (Technical) Εννοιολογική (Semantic) Οργανωτική (Organisational) Διοίκηση του όλου συστήματος (Governance) 13

14 Τεχνική Διαλειτουργικότητα Τεχνολογίες Πρότυπα Οδηγίες και πολιτικές που περιγράφουν τους τρόπους κοινής χρήσης των δεδομένων και των λειτουργιών των υπολογιστικών συστημάτων. Βασικές αρχές για την αρχιτεκτονικής τέτοιων λύσεων. Αρχές Τεχνικής Διαλειτουργικότητας Τυποποιημένα μηνύματα σε XML Web Services βασισμένα σε XML Επεκτασιμότητα 14

15 Αρχιτεκτονική Point-to-Point Σύστημα Α Λογιστικά Φύλλα Σύστημα B ΣύστημαC Σύστημα Ι XML SQL Server Oracle HTML MS Access Διανομή μαγνητικών ταινιών Σύστημα Δ Text Αρχεία Έγγραφά Αρχεία text οριοθετημένα με κόμματα CSV Ingres SAP Σύστημα Θ Σύστημα Η Σύστημα Ζ Σύστημα E Αρχιτεκτονική Hub Σύστημα A XML Σύστημα B XML Σύστημα Γ XML Σύστημα I XML XML Σύστημα Δ Ασφάλεια Δρομολόγηση Ροές εργασίας Έλεγχος XML Server Ολοκλήρωσης XML Διάδρομος Μηνυμάτων (sync/async) XML XML XML Σύστημα E Σύστημα Θ Σύστημα Η ΣύστημαΖ 15

16 Επεκτασιμότητα Hub Κράτους μέλους Ευρωπαϊκό Hub Hub Τομέα Υγείας Hub Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Hub Κράτους μέλους Hub Ιατρικών Υπηρεσιών Hub Διοικητικών Υπηρεσιών Hub Νοσοκομείου Hub Νοσοκομείου Εννοιολογική (Semantics) Διαλειτουργικότητα Πρότυπα για τον ακριβή ορισμό των εννοιών των μηνυμάτων. Ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών. Τυποποίηση ορολογίας. Τυποποίηση σχέσεων και κανόνων χρήσης. 16

17 Αρχές Εννοιολογικής Διαλειτουργικότητας Πρότυπα Η XML είναι απαραίτητη για την εγγύηση της τεχνικής διαλειτουργικότητα των δεδομένων στην αρχιτεκτονική του hub. Πρότυπα Μετα-δεδομένων envelope που να είναι ανεξάρτητα της τεχνολογίας και να ερμηνεύονται με επιχειρησιακούς όρους. Πρότυπα για την επιχειρησιακή πληροφόρηση Θα δημιουργηθούν με βάση την XML αλλά δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται σε XML Θα πρέπει να δημιουργηθούν από κοινότητες που εργάζονται στο κάθε αντίστοιχο τομέα με τη βοήθεια τεχνικών Καταχώρηση & Δημοσίευση όλων των πραγμάτων που θα δημιουργηθούν για τη διαλειτουργηκότητα Μηνύματα XML & Web Services Μηνύματα επιχειρησιακού επιπέδου Semantic XML Αξιόπιστη ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω της αρχιτεκτονικής hub Εγγυημένη παράδοση Αξιοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών από διαφορετικές μονάδες με Web Services Προσωρινή σύνδεση συστημάτων= Χαλαρή σύνδεση Τα Web services μπορεί να είναι χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα να αξιοποιούν τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα. Διευκολύνουν στην ξεκάθαρη απεικόνιση των επιχειρηματικών διαδικασιών 17

18 Μεταδεδομένα Τα μεταδεδομένα είναι: δομημένη πληροφορία που περιγράφει, εξηγεί, εντοπίζει ή διευκολύνει την ανάκτηση, τη χρήση ή την διαχείριση μιας ηλεκτρονικής πληροφορίας ή υπηρεσίας. δεδομένα για άλλα δεδομένα ή πληροφορία για άλλη πληροφορία Είναι πληροφορίας κατανοητή από ηλεκτρονικές μηχανέςγιαπηγέςπληροφορίαςτουδιαδικτύου Δύναται να περιγράφουν δομή, περιεχομένου ηλεκτρονικής πληροφορίας ή υπηρεσίας Χρήση Μεταδεδομένων για τα παρακάτω: Αναζήτηση (find) Ανακάλυψη (discovery) Πλοήγηση (navigation) Συνεύρεση (collocation) Αναγνώριση (identify, DOI, URI) Επιλογή (select) Απόκτηση (obtain access) Οργάνωση (portals) Πληροφορίας και υπηρεσιών που βρίσκονται στο διαδίκτυο 18

19 Τα Μεταδεδομένα είναι Γλώσσα Τα σχήματα μεταδεδομένων είναι δηλώσει όπως: «Το βιβλίο» έχει Title «Δημόσια Διοίκησης" «Η ιστοσελίδα» έχει Publisher «ΥΠΕΣΔΔΑ" Οι όροι ορίζονται με πρότυπα όπως το Dublin Core Οι γραμματικές των μεταδεδομένων θέτουν κανόνες στις δηλώσεις και τα μοντέλα δεδομένων κάνοντας τη σημασία τους πιο σαφή Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) ΗαποστολήτουDCMI είναιναδιευκολύνειτην εύρεση πληροφορίας και υπηρεσιών από το Διαδίκτυο με χρήση: Προτύπων μεταδεδομένων για ανακάλυψη πληροφορίας Ορισμό πλαισίων για διαλειτουργικότητα Διευκόλυνση της ανάπτυξης ειδικευμένων μεταδεδομένων για συγκεκριμένες χρήσεις 19

20 Οι δραστηριότητες του DCMI Ανάπτυξη και ενημέρωση προτύπων Ενημέρωση των υπαρχόντων συστάσεων (recommendations) Συμμετοχή σε επίσημες δραστηριότητες προτύπων Επίβλεψη της εξέλιξης των λεξιλογίων Τεχνικές ομάδες εργασίας Εκπαιδευτικές επεκτάσεις και υποστήριξη χρηστών Ιστοσελίδα του DCMI Σειρές ημερίδων, και άλλων γεγονότων διάδοσης Εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια χρηστών Διασύνδεση Με άλλα πρότυπα ή κοινωνίες μεταδεδομένων Εργαλεία, υπηρεσίες και υποδομή Διασύνδεση με αυτούς που αναπτύσσουν εργαλεία και υπηρεσίες Πρόσβαση σε σχήματα, καταχωρήσεις σχημάτων μεταδεδομένων Τα στοιχεία μεταδεδομένων του Dublin Core Ομοφωνία σε απλά σύνολα στοιχείων για χαρακτηρισμό πληροφορίας 15 στοιχεία (πεδία μεταδεδομένων) όλα προαιρετικά όλα επαναλαμβανόμενα Δεν προορίζεται για περιγραφή περίπλοκων εννοιών και όρων Η αρχική ιδέα των «απλών αντικειμένων σαν τεκμήρια» Απλότητα στη σημασιολογία, ευκολία χρήσης Παρέχει βασική «σημασιολογική διαλειτουργικότητα» Μεταξύ επιστημονικών περιοχών, μεταξύ γλωσσών Δεν παρέχει λεπτομερείς κανόνες καταλογογράφησης Επιτρέπει επεκτασιμότητα σε άλλες κατηγορίες πληροφορίας 20

21 Dublin Core Simple (βιβλιοθήκες) Συστήνεται ανταλλαγή με RDF/XML Χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: Περιεχόμενο: Περιγράφουν το αντικείμενο Πνευματική Ιδιοκτησία: Περιγράφουν το copyright και τη δημιουργία Στιγμιότυπο: Περιγράφουν την εισαγωγή και διαχείριση DC Περιεχόμενο Τίτλος / Title (ονομασία πηγής) Θέμα / Subject, π.χ. λέξεις-κλειδιά, ταξινομικοί κωδικοί Περιγραφή / Description Π.χ. περίληψη, περιεχόμενα, περιγραφή εικόνας Πηγή (ή «Προέλευση) / Source (παράγωγής) Γλώσσα / Language (του περιεχομένου) Σχέση / Relation (αναφορά σε σχετική πηγή) Π.χ. έκδοση του Κάλυψη / Coverage (γεωγραφική ή χρονική) 21

22 DC Πνευματική Ιδιοκτησία Δημιουργός / Creator (πρόσωπο, οργανισμός, υπηρεσία) Εκδότης / Publisher (πρόσωπο, οργανισμός, υπηρεσία) Συντελεστής (ή «Συνεργάτης» ή «Υπεύθυνος συμβολής») / Contributor (πρόσωπο, οργανισμός, υπηρεσία που συμβάλλει στο περιεχόμενο) Π.χ. μεταφραστής, εικονογράφος, κριτής Δικαιώματα / Rights (κείμενο σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία) DC Στιγμιότυπο Ημερομηνία / Date Π.χ. δημιουργίας, έκδοσης, μετάφρασης, πρόσκτησης, καταλογογράφησης, Τύπος / Type (κατηγορία, σχετικά με το περιεχόμενο) Π.χ. ποίημα, λεξικό, software, home-page Μορφότυπο / Format (φυσική ή ψηφιακή μορφή) Π.χ. Macintosh-software, pdf, html, διαστάσεις, διάρκεια Κωδικός (Ταύτισης ή «Προσδιοριστής») / Identifier Μοναδικό προσδιοριστικό, π.χ. URL, ISBN, 22

23 Κατηγορίες Μεταδεδομένων Διαχειριστικά (administrative) Με πληροφορίες για τη διαχείριση και διατήρηση της εγγραφής, όπως δημιουργία, μετατροπή και σχέσεις με άλλες εγγραφές, π.χ. κάτοχος, ημερομηνίες δημιουργίας ή/και μεταβολής, γλώσσα εγγραφής, διαχείρισης δικαιωμάτων κλπ. Δομικά (structural) Με πληροφορίες για την αποθήκευση και παρουσίαση Περιγραφικά (descriptive) Με πληροφορίες που περιγράφουν ιδιότητες και περιεχόμενο του αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή και συμβάλλουν στην ανάκτηση (ανακάλυψη), π.χ. τίτλος, συγγραφέας, θεματικοί όροι, περίληψη Dublin Core Qualified Επέκταση του απλού (simple ή unqualified) Βελτίωση της σημασιολογικής ακρίβειας του Dublin Core ορίζοντας qualifiers Εξειδίκευση του στοιχείου (element refinement) Προσφέρει μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε εξειδικευμένες κατηγορίας περιεχομένου Κάνει την σημασία ενός στοιχείου πιο ειδική «Date Created» και «Date Modified» Δεν την τροποποιεί ή επεκτείνει, σε καμία περίπτωση Αν το λογισμικό δεν καταλαβαίνει κάποιο qualifier, μπορεί με ασφάλεια να τον αγνοήσει 23

24 Εξειδίκευση σε Dublin Core Νέοι προσδιορισμοί / επίπεδα π.χ. Degree = τύπος πτυχίου Κανόνας «γενικότερου πεδίου», π.χ: TITLE TITLE.ALTERNATIVE TITLE.TRANSLATED TITLE.ALTERNATIVE. TRANSLATED TITLE.FULL Που βρίσκονται τα Μεταδεδομένα Στην ετικέτα ενός CD Στηθέμαενόςεγγράφουτεκμηρίου Στην κορυφή μιας ιστοσελίδας Σε διαφορετική εγγραφή, π.χ. στο πρωτόκολλο μιας δημόσιας υπηρεσίας Σε ηλεκτρονική μορφή μέσα σε ένα αρχείο π.χ. word Ενσωματωμένα στο ηλεκτρονικό δημοσίευμα (μέρος της κωδικοποίησης, μη ορατά) 24

25 Παράδειγμα: Ιστοσελίδα σε HTML <HTML> <BODY> <p> Fiction:</p> <UL><LI>Author: Milan Kundera</LI> <LI>Title: Identity</LI> <LI>Published: 1998</LI> </UL> <p> Science: </p> <UL><LI>Author: Richard Feynman</LI> <LI>Title: The Character of Physical Law</LI> <LI>Hardcover</LI> </UL> </BODY> </HTML> Πώς θα κάνουμε «ορατά» τα μεταδεδομένα από τους υπολογιστές; 25

26 Παράδειγμα μεταδεδομένων σε HTML <HTML><HEAD><TITLE>Seated woman</title> <META NAME="description" CONTENT="Seated woman by Bock, Thomas, "> <META NAME="keywords" CONTENT="Women -- Portraits. Men -- Portraits."> <META NAME="DC.Creator" SCHEME="LCNA" CONTENT="Bock, Thomas, "> <META NAME="DC.Title" CONTENT="Seated woman"> <META NAME="DC.Subject" SCHEME="LCSH" CONTENT="Women -- Portraits."> <META NAME="DC.Subject" SCHEME="LCSH" CONTENT="Men -- Portraits."> <META NAME="DC.Description" CONTENT="Image of item held in Allport Library and Museum of Fine Arts, State Library of Tasmania. 1 drawing : pencil, pen and ink on paper ; 13 x 12 cm. (irregular)."> <META NAME="DC.Publisher" CONTENT="State Library of Tasmania"> <META NAME="DC.Type" CONTENT="text/image"> <META NAME="DC.Format" CONTENT="text/html"> <META NAME="DC.Format" CONTENT="image/jpeg"> <META NAME="DC.Date" SCHEME="ISO8601" CONTENT=" "> <META NAME="DC.Identifier" SCHEME="URL" CONTENT="http://www.tased.edu.au/tasimg/allport/ htm"> <META NAME="DC.Language" SCHEME="RFC 1766" CONTENT="en"> <META NAME="DC.Relation" CONTENT="IsFormatOf Item held in Allport Library and Museum of Fine Arts, State Library of Tasmania"> <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Tasmania"> <META NAME="DC.Rights" CONTENT="http://www.tased.edu.au/tasimg/copyrt.htm"> <META NAME="DC.identifier.URL.thumbnail" CONTENT "htt // t d d /t i / ll t/t 150/ j "> Αναγκαιότητα Προτύπων Μεταδεδομένων Χρειάζονται για να έχουμε κοινή αντίληψη των δεδομένων που περιγράφονται με αυτά Μας προσφέρουν μεγαλύτερη δομή Μας περιορίζουν στην ευελιξία Επεξεργάζονται ευκολότερα μηχανικά Είναι αναγκαιότερα σε ψηφιακά αντικείμενα Αφού στα συμβατικά έχουμε αισθητήρια αντίληψη για αναγνώριση, θέση, θέματος, 26

27 Πόσα Πρότυπα Μεταδεδομένων Δεν υπάρχει ένα μοναδικό διεθνές πρότυπο για μεταδεδομένα, γιατί: Χρειαζόμαστε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας, από πλούσιες μέχρι απλές περιγραφές Υπάρχουν κάμποσα σχήματα μεταδεδομένων, για διαφορετικά επίπεδα και απαιτήσεις Επεκτείνουμε τα υπάρχοντα πρότυπα Μεταδεδομένα και XML extensible Markup Language (XML) Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων. Δίνει δυνατότητα προσδιορισμού των δεδομένων με σαφή τρόπο. Είναι γλώσσα μεταδεδομένων από την οποία μπορούν ναπροκύψουνπολλέςεξειδικευμένεςγλώσσεςπ.χ. WML (Wireless Markup Language) GOVML (Government Markup Language) 27

28 Γενική Δομή της XML Μπορείς να ορίσεις τις δικές σου ετικέτες π.χ. <aitisi>, <pistop_genisis>. Ορίζεις τον τύπο του κειμένου σου και τη δομή των δεδομένων σου (Document Type Definition DTD). Ορίζεις τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων μέσω άλλων γλωσσών όπως XSL (extensible Stylesheet Language) και CSS (Cascading Style Sheets) Ελάχιστες απαιτήσεις για δημιουργία σελίδων σε ΧΜL Ένας text editor π.χ. notepad ήκαλύτερος Ένας World Wide Web browser που να διαθέτει αναλυτή XML (XML parser) π.χ. Internet Explorer 5 και μετά διαθέτει τον MSXML. Συγκεκριμένη δομή εγγράφου π.χ.ετικέτες ( TAG) Αποθήκευση εγγράφου με κατάληξη.xml ή.dtd ή.css κλπ ανάλογα με τον τύπο του αρχείου. 28

29 Ετικέτες XML Είναι ακριβώς στην ίδια λογική με τις ετικέτες της HTML π.χ. <aitisi> περιεχόμενο </aitisi>. Η XML θεωρεί ότι τα κεφαλαία γράμματα διαφορετικά από τα μικρά π.χ. <Aitisi>, <aitisi>, <AITISI> είναι διαφορετικές ετικέτες. Όταν ανοίγει μια ετικέτα πρέπει να κλείσει εκτός από την άδειες ετικέτες π.χ. <TAG/>. Τα σχόλια μπορούν να μπουν σε ετικέτα της μορφής <!--σχόλια--> Δόμηση τύπου δεδομένων με XML Στοιχεία και παιδιά π.χ. το στοιχείο car με τρία υποστοιχεία (παιδιά) brand, type, color <car> </car> <brand>volvo</brand> <type>v40</type> <color>green</color> 29

30 To πρώτο XML αρχείο Δήλωση XML αρχείου Στοιχείου ρίζας Στοιχείου Υποστοιχείου Περιεχόμενο <?xml version="1.0"?> <root> <element> <sub-element> content </sub-element> <sub-element> content </sub-element> </element> </root> Ιδιότητες σε ετικέτες XML Στην ίδια λογική με την HTML <element attribute-name = "attribute- value"> περιεχόμενο </element> Παράδειγμα <car color = "green"> volvo </car> Ή εναλλακτικά <car> </car> <brand>volvo</brand> <color>green</color> 30

31 Έγκυρα XML έγγραφα Με την XML Ελέγχουμε την εγκυρότητα της δομής όχι του περιεχομένου. Να είναι συντακτικά σωστό με βάση τη λογική των προηγούμενων παραδειγμάτων. Να εφαρμόζονται οι κανόνες που περιγράφονται στο Document Type Definition (DTD). Οργανωτική Διαλειτουργικότητα Ορισμός παρεχόμενων υπηρεσιών με πολιτοκεντρική προσέγγιση Επανεξέταση των βασικών βασικών διαδικασιών συναλλαγών επιχειρησιακών δομών Κανόνων ρόλων μέσα και έξω από κάθε οργανισμό. 31

32 Αρχές Οργανωτικής Διαλειτουργικότητας Πολιτική ταυτοποίησης και αναγνώρισης πολιτών Συστήματα που μεσολαβούν στην επικοινωνία με τον πολίτη-επιχείρηση Υποδειγματικά σχήματα Επανεξέταση όλων των οργανωτικών σχημάτων Πρόγραμμα διαχείρισης αλλαγών Πρωτοβουλίες περιορισμού των εξόδων Πρωτοβουλίες για αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου Legislative Διαφήμιση της δημόσιας πληροφορίας Διοίκηση του όλου συστήματος (Governance) Ιδιοκτησία Προσδιορισμός αναγκών Ανάπτυξη Συντήρηση Παρακολούθηση Προώθηση Προτύπων Πρωτοκόλλων Πολιτικών και τεχνολογιών που θεμελιώνουν των πλαίσιο ολοκλήρωσης 32

33 Μίαυπηρεσίαγιατηδιοίκησητου συστήματος Εμπιστοσύνη Ανεξαρτησία Ιδιαίτεροι στόχοι Συνολική ευθύνη Αμεροληψία Αρμοδιότητα Πόροι Προληπτική δράση Συμβουλευτική δράση Διαχείριση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες που πληρούν τις προϋποθέσεις Άλλες Διοικήσεις Πλαίσιο Ολοκλήρωσης Λειτουργίες που βλέπει ο πολίτης Βασικές Υπηρεσίες π.χ. Διαχείριση Ροές Εργασίας Rules Engine Υπηρεσία Αναγνώρισης πολιτών Κανάλι ολοκλήρωσης Ασφάλεια Αξιόπιστη μετάδοση μηνυμάτων Κεντρικό Hub Μηνυμάτων Υπηρεσία αναγνώρισης επιχειρήσεων Εγγραφή Ταυτοποίηση Καταγραφή & Έλεγχος Μηχανή διοικ. εντύπων Διαχείριση υποθέσεων Υπηρεσίες πληροφόρησης C2G Ασφάλεια Ιδιωτικός τομέας Hubs Τομέων και Υπηρεσιών 33

34 Μελέτη Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Τον καθορισμό του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Την θέσπιση κοινών πρακτικών και προδιαγραφών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από την Δημόσια Διοίκηση Την σχεδίαση των απαραίτητων διαδικασιών, μεθοδολογιών και οργανωτικών σχημάτων για την διαχείριση και συνεχή επικαιροποίηση και συντήρηση του ανωτέρω πλαισίου. Μελέτη Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την παροχή ηλεκτρονικών και μη υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τις μεταξύ τους ροές εργασίας και εγγράφων. Καθορισμό & επικαιροποίηση των προτύπων που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να υποστηριχθεί η Διαλειτουργικότητα μεταξύ δημοσίων φορέων και η ομογενοποιημένη παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους πολίτες-επιχειρήσεις. Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών με βάση μία πρότυπη λίστα κατηγοριών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης με βάση τον τύπο της συναλλαγής και τα ανταλλασσόμενα έγγραφα. Σύνταξη των γενικών προδιαγραφών που πρέπει να ακολουθούνται τόσο για την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) υλοποίησης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων φορέων, όσο και για την ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος υποστήριξης της Διαλειτουργικότητας. Ο καθορισμός της μεθοδολογίας, η μοντελοποίηση των διαδικασιών και ο καθορισμός του οργανωτικού σχήματος (π.χ. επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ) που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή και συνεχή επικαιροποίηση και συντήρηση τουπλαισίουστοσύνολοτηςδημόσιαςδιοίκησης 34

35 Μελέτη Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Στο Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας θα οριστεί το ελάχιστο σύνολο πολιτικών, τεχνικών και προδιαγραφών των ροών δεδομένων σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα πάντα υπό το πρίσμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Το Ληξιαρχείο (registry) Διαλειτουργικότητας Προτύπων μεταδεδομένων και XML σχημάτων Τα σχεδιασμένα και επικαιροποιημένα πρότυπα θα διατεθούν σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, όπου υλοποιούνται έργα πληροφορικής με σκοπό τη παροχή Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις. Έμφαση θα δοθεί στις υπηρεσίες / συναλλαγές που επί του παρόντος έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση από τα ΚΕΠ. 35

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για υπηρεσίες μιας στάσης e- Government Υπηρεσίεςμίαςστάσης Ορισμός: Η ολοκλήρωση των δημοσίων υπηρεσιών από την οπτική γωνία των πελατών (πολιτών και επιχειρήσεων). Χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Προσεγγίσεις ιαλειτουργικότητας στα Μεταδεδοµένα Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Η Η διαλειτουργικότητα στη ημόσια ιοίκηση: Το Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication ModusWEB TM CMS White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Σήμερα κάθε επιχείρηση χρειάζεται να διαχειριστεί κάποια μορφή online ψηφιακούπεριεχομένου.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.infosociety.gr

http://www.infosociety.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML(

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Μανόλης(Γεργατσούλης(( Χρήστος(Παπαθεοδώρου( Ομάδα(Βάσεων(Δεδομένων(και(Πληροφοριακών( Συστημάτων,(Τμήμα(Αρχειονομίας( (Βιβλιοθηκονομίας(( Ιόνιο(Πανεπιστήμιο( HTML(! Απλή(γλώσσα&σημειοθέτησης((markup&language)(!

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι Μεταδεδομένων. Περιεχόμενο Μεταδεδομένων. (Τεκμηρίων) Παραγωγή Μεταδεδομένων (2) Παραγωγή Μεταδεδομένων (1) Δημιουργία Μεταδεδομένων Σήμερα

Στόχοι Μεταδεδομένων. Περιεχόμενο Μεταδεδομένων. (Τεκμηρίων) Παραγωγή Μεταδεδομένων (2) Παραγωγή Μεταδεδομένων (1) Δημιουργία Μεταδεδομένων Σήμερα Περιεχόμενο Μεταδεδομένων Περιγραφή περιεχομένου Τεχνικά στοιχεία αναπαράστασης Εσωτερική δομή αντικείμενου Σχέσεις με άλλα αντικείμενα Πληρότητα / αυθεντικότητα αντικειμένου Τρόποι χρήσης δικαιώματα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

OPEN TEXT edocs DOCUMENT MANAGEMENT

OPEN TEXT edocs DOCUMENT MANAGEMENT OPEN TEXT edocs DOCUMENT MANAGEMENT Η λύση Αρχειοθέτησης & ιαχείρισης εγγράφων Open Text edocs Document Management, ανήκει στον ευρύτερο χώρο των Λύσεων ιαχείρισης Επιχειρησιακής Πληροφορίας (ECM Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. ToSearchenginemarketing, ή SEM, αποτελείται απόμια σειρά marketing μεθόδων για την αύξηση τηςεμφάνισηςτου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Θοδωρής Παπαδόπουλος Γιώργος Θεοχάρης Πρόδροµος Τσιαβός Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης WebGov Awards 2011 Αθήνα εκέµβριος, 2011 Το Πρόβληµα Καθηµερινά, κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς Δ. Καμπυλαυκάς, Δρ ΗΜ Ε-mail: dimitris.kabilafkas@ieee.org ΤΕΕ-ΕΜΗΕΤ: ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Αιχμής 1 VoIP: ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ?? IP : υπήρχε από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Kαταγραφή περιοχών προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος, ακινήτων μνημείων και ακίνητης περιουσίας του ΥΠΠΟΤ Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης υπηρεσια Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης PAPERLESS connect Paperless Connect ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Για εσάς που επιθυμείτε η ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων να

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής. ΕΥΤΕΧΝΟΣ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής. ΕΥΤΕΧΝΟΣ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής Εισαγωγή E-Commerce V-Commerce Σύνθεση Φωνής, Αναγνώριση Φωνής, Αναγνώριση Οµιλητή Προοπτικές και δυνατότητες εφαρµογής των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Το μέλλον είναι εδώ. Κατερίνη, 15/11/2012

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Το μέλλον είναι εδώ. Κατερίνη, 15/11/2012 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Το μέλλον είναι εδώ Κατερίνη, 15/11/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A B Γ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ & ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Θάνος Γιαννακόπουλος Ειδικός επικοινωνίας / Ερευνητής βιβλιοθηκονόμος thanyan@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Η Bee Tech Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Content Management Systems Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Συμεωνίδης Ευστάθιος BSc in Information Technology MSc in Information Systems MSc in Management Linked In: http://gr.linkedin.com/pub/stathis-simeonidis/24/217/92

Διαβάστε περισσότερα