ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ"

Transcript

1 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η οικονομική ανάπτυξη. Σύντομη ανατομία μιας (εν μέρει) αποτρέψιμης καταστροφής του Αιμίλιου Αυγουλέα, Τακτικός Καθηγητής, Κάτοχος της Θεσμικής Έδρας Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοοικονομικών Αγορών, Διευθυντής του Τμήματος Εμπορικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου Εισαγωγή Η εκροή καταθέσεων περίπου 120 δισ ευρώ, 40 δις εξ αυτών μόνον στο τελευταίο οκτάμηνο, λόγω της νομισματικής αβεβαιότητας που έχει συνοδεύσει την Ελληνική κρίση, θα ήταν αρκετή να οδηγήσει σε κατάρρευση οποιοδήποτε τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, η τρομακτική ύφεση στην οποία βυθίστηκε η υπερδανεισμένη ελληνική οικονομία από το 2008 έχει δημιουργήσει έναν τεράστιο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία δημιουργούν αξεπέραστα κεφαλαιακά προβλήματα στις ελληνικές τράπεζες. Υπό αυτές τις συνθήκες σημαντικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας είτε υπό-χρηματοδοτούνται είτε αδυνατούν να βρουν χρηματοδότηση, δεδομένου και του γεγονότος, ότι η πολύ χαμηλή διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού δημοσίου έχει αποκλείσει τη δυνατότητα των μεγάλων τουλάχιστον ελληνικών επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν δανεισμό από το εξωτερικό. Την ίδια στιγμή η οικονομική και νομισματική αβεβαιότητα και η πολιτική αστάθεια αποκλείουν τη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων των επιχειρήσεων που θα μπορούσαν ίσως να επιλύσουν το πρόβλημα της δραματικής υπό-χρηματοδότησης. Επομένως σημαντικοί τομείς της Ελληνικής οικονομίας είτε υπό-χρηματοδοτούνται είτε αδυνατούν να βρουν χρηματοδότηση, μια κατάσταση που επιδεινώθηκε λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων τον Ιούλιο του 2015 και πλέον αφορά και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη εκτίμησης πληθώρας (πολλές φορές αντικρουόμενων) δημοσιευμένων στατιστικών και άλλων στοιχείων των οποίων οι πηγές δεν παρατίθενται πλήρως για λόγους περιορισμών χώρου. 1 Δεν 1 Πλην των δημοσιευμένων (στο δελτίο της ΤτΕ, της ΕΕΤ, και άλλων κλαδικών οργανώσεων) και συχνά αντικρουόμενων στατιστικών στοιχείων, η μελέτη βασίζει τις εκτιμήσεις της σε ιδιωτικές συνεντεύξεις (unstructured interviews) που πραγματοποίησε ο συγγραφέας της μελέτης με

2 2 αποτελεί όμως εμπειρική μελέτη ή οικονομετρική μελέτη που βασίζεται στη χρήση χρονοσειρών. Για τον ίδιο λόγο η παρούσα σύντομη μελέτη θα επικεντρωθεί μόνο σε τρεις τομείς. Πρώτον, στο ρόλο του τραπεζικού συστήματος στην οικονομία, ως παρόχου αναγκαίων υπηρεσιών υποδομής, π.χ. ασφαλούς διεξαγωγής πληρωμών, και ως συντελεστή οικονομικής ανάπτυξης, με βάση την επικαιροποίηση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας στις δεκαετίες του 1990 και 2000 και την εισαγωγή της δυνατότητας χρηματοδότησης (access to finance) στα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης. 2 Βεβαίως, o ρόλος αυτός αμφισβητήθηκε έντονα μετά την εμπειρία της μεγάλης χρηματοοικονομική κρίσης του 2008, η οποία επιτάχυνε την ενσωμάτωση των διδαγμάτων της θεωρίας χρηματοοικονομικής αστάθειας του Μίνσκυ και των επιπτώσεων αυτής στην πραγματική οικονομία. 3 Δεύτερον, η μελέτη θα συζητήσει τις, κατά την εκτίμηση του συγγραφέα της, παθογένειες/αδυναμίες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπως αυτές προκύπτουν από την συνδυασμένη ανάγνωση της θεωρίας και των δημοσιευμένων στοιχείων που αφορούν τις ελληνικές τράπεζες στη μετά το 2008 εποχή και άλλα ποιοτικά στοιχεία. Τρίτον, θα συζητηθεί το προφανές κόστος της ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και θα εξηγηθεί γιατί αυτή έγινε με λανθασμένο τρόπο. Τέλος, θα παρατεθεί η άποψη του συγγραφέα της παρούσας μελέτης για το τί θα πρέπει να συμβεί μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 για να επανέλθει στην ομαλότητα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. παράγοντες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Οι εκτιμήσεις είναι πάντοτε αυτές που έχει εξάγει ο συγγραφέας από την έρευνά του και πολλές φορές είναι σε διαμετρική αντίθεση από την άποψη που του παρέθεσαν συνομιλητές του. 2 Βλ. A. Demirguc-Kunt and R. Levine (eds), Financial Structure and Economic Growth: A Cross-Country Comparison of Banks, Markets, and Development (MIT Press, 2003). Τα ευρήματα των μελετών που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο τόμο αργότερα αμφισβητήθηκαν ακόμη και από τους ίδιους τους συγγραφείς του τόμου. Όμως η πλειονότητα των εμπειρικών μελετών συνεχίζει να καταδεικνύει έναν ισχυρό σύνδεσμο αιτιότητας μεταξύ του βαθμού ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού συστήματος και της μεγέθυνσης της οικονομίας. Έως τα τέλη του 1990 μόνον ο Κέυνς είχε πλήρως κατανοήσει και αναλύσει την σημασία της συσσώρευσης κεφαλαίου και χρηματοδοτικών πόρων γενικώς στην οικονομική ανάπτυξη. Ο Κέυνς είχε επίσης αναλύσει με ακρίβεια τις χρηματιστηριακές αγορές θεωρώντας τις δευτερογενείς χρηματιστηριακές αγορές, μάλλον, ως κερδοσκοπικούς μηχανισμούς αυτό-εκπληρούμενων προσδοκιών παρά ως παρόχους χρηματοδοτικών πόρων. Βλ. J.M Keynes, Τhe General Theory of Employment, Interest, and Money (1936). 3 Βλ. Hyman P. Minsky, The Financial Instability Hypothesis, Jerome Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper 74, May 1992.

3 3 O ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην οικονομική ανάπτυξη και συνακόλουθοι κίνδυνοι 1. O καταρχήν ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην οικονομική ανάπτυξη Η συγκέντρωση ρευστών διαθεσίμων από τους καταθέτες ή από τους επενδυτές μέσω των τραπεζών, των κεφαλαιαγορών και των λοιπών χρηματοοικονομικών οργανισμών, π.χ. τα αμοιβαία κεφάλαια, που συναπαρτίζουν το εθνικό και διεθνές (διασυνοριακό) χρηματοπιστωτικό σύστημα, οδηγεί στη δημιουργία δανειακών/επενδυτικών κεφαλαίων μακράς χρήσης. Η εν λόγω λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος οδηγεί στην, καταρχήν, αποτελεσματικότερη χρήση των συσσωρευμένων χρηματικών πόρων στην οικονομία καθώς και σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και διασπορά των κινδύνων που ενέχονται σε υψηλού ή χαμηλού ρίσκου πιστωτικές χορηγήσεις και επενδυτικές πράξεις. 4 Όμως η σχέση των τραπεζών με την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και την οικονομική ανάπτυξη είναι ευρύτερη. Η οικονομική θεωρία και πράξη εξασφαλίζει μια ιδιαίτερα προνομιακή θέση στις τράπεζες κλασματικών αποθεμάτων (fractional reserve banks), οι οποίες είναι κυρίως εμπορικές τράπεζες (commercial banks) στην κατηγορία των οποίων ανήκουν και οι ελληνικές τράπεζες, όσον αφορά τη συμβολή τους στην οικονομική πρόοδο στο σύγχρονο κόσμο. Τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν απαραίτητες υπηρεσίες υποδομής (utility services) για την εξυπηρέτηση των πληρωμών και της εκκαθάρισης συναλλαγών χωρίς τις οποίες θα ήταν δυσχερής η πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών, όχι μόνον σε διασυνοριακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, λειτουργούν ως συλλέκτες και επεξεργαστές πληροφοριών πιστωτικής αξιοπιστίας και μπορούν έτσι να οδηγούν στην αποτελεσματική τιμολόγηση δανειακών χορηγήσεων και στον αποκλεισμό αφερέγγυων υποψήφιων οφειλετών. Εκτός των υπηρεσιών υποδομής, ο κύριος οικονομικός και κοινωνικός ρόλος που επιτελούν οι εμπορικές τράπεζες είναι η παροχή δανειακών χορηγήσεων δηλαδή ρευστότητας - όποτε αυτό ζητηθεί (provision of liquidity on demand), εφόσον ο υποψήφιος οφειλέτης - χρήστης της ρευστότητας - πληροί τα απαραίτητα κριτήρια πιστοληπτικής αξιοπιστίας ή είναι σε θέση να παρέχει τις απαραίτητες εξασφαλίσεις. Οι εμπορικές τράπεζες δύνανται να εκπληρώνουν το ρόλο του κύριου παρόχου ρευστότητας στην οικονομία, όποτε αυτή ζητηθεί (άμα τη αιτήσει), εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις αξιοπιστίας, κυρίως λόγω της δυνατότητας που έχουν να μετατρέπουν τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία του παθητικού τους, δηλαδή χρηματικές αξιώσεις χρέους σε βάρος τους, όπως είναι οι τραπεζικές καταθέσεις ή τα δάνεια από άλλες τράπεζες, ή η ενίσχυση ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα (liabilities), σε μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού τους (assets), δηλαδή σε μακροπρόθεσμες χορηγήσεις δανείων ή άλλων χρεωστικών αξιώσεων υπέρ της τράπεζας (maturity transformation). Εκπληρώνοντας αυτό τους το έργο οι τράπεζες κλασματικών αποθεμάτων ενισχύουν άμεσα την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δε μπορούν να αυτό-χρηματοδοτήσουν την επέκτασή τους ή την επενδυτική τους πολιτική και διευκολύνουν τις πληρωμές σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Έτσι, απορροφώντας για παράδειγμα ελλείψεις ρευστότητας ή μετατρέποντας τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωμών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε 4 Βλ. F. Allen & E. Carletti, The Roles of Banks in Financial Systems, 21 March 2008, διαθέσιμο εδώ: ficpapers/08/0819.pdf και E. Avgouleas, Banks in the Financial System σε Ross Cranston, E. Avgouleas, et al, σε Principles of Banking Law (Oxford University Press, 2016), κεφ. 1.

4 4 μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, ενισχύουν ως ένα βαθμό, την πραγματοποίηση προσχεδιασμένων επενδύσεων ή την αγοραστική ζήτηση/κατανάλωση. 5 Βεβαίως, ο σώφρων τραπεζίτης (prudent banker) χορηγεί δάνεια μόνον σε αξιόπιστους δανειολήπτες και μέχρις του ορίου εκείνου που η απαίτηση της τράπεζας δεν καθίσταται εκ των προτέρων επισφαλής λόγω του ύψους του εισοδήματος/κερδοφορίας του δανειστή ή της αξίας των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που δίδονται στην τράπεζα ως εξασφάλιση αποπληρωμής του δανείου. Στην πράξη όμως, οι τράπεζες κερδίζουν μέσω της αύξησης των δανείων τους για τα οποία εισπράττουν υψηλότερο επιτόκιο από εκείνο που πληρώνουν στου καταθέτες. Γι αυτόν το λόγο σε εποχές οικονομικής ευφορίας και χαμηλών επιτοκίων οι τράπεζες τείνουν να υπερδανείζουν, αυξάνοντας την κατανάλωση ή δημιουργώντας συνθήκες υπερεπένδυσης, οι οποίες με την σειρά τους οδηγούν σε υπέρμετρη αύξηση των αγοραίων τιμών πολλών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, π.χ. ακίνητα, μετοχές real estate bubbles, stock market bubbles). Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, τα οποία τη συγκεκριμένη περίοδο αποτιμώνται σε αυτές τις «φουσκωμένες» αξίες, δίδονται επίσης στις τράπεζες ως εξασφάλιση δανεισμού και αποτελούν μέρος των απαιτήσεων του ενεργητικού τους. Ο υπερδανεισμός αυτός οδηγεί συνήθως σε χρηματοπιστωτική αστάθεια (financial instability), όπως εξηγήθηκε από τον Μίνσκυ, και οικονομική κρίση. Τέτοια είναι η φύση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008, της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 1930, η οποία ξεκίνησε όχι από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αλλά από τη διαδοχική χρεωκοπία τουλάχιστον τραπεζών οι οποίες είχαν χορηγήσει μετοχοδάνεια σε επενδυτές που καταστράφηκαν στο χρηματιστήριο, και η Ασιατική κρίση του Συνήθως δεν έχει σημασία τί έρχεται πρώτο η οικονομική κρίση ή η κρίση στο χρηματοοικονομικό σύστημα, διότι οι επιπτώσεις είναι πάνω κάτω οι ίδιες. 2. Κίνδυνοι Εποπτικό Πλαίσιο H δυνατότητα δημιουργίας αξιώσεων χρέους και από τις δύο πλευρές του ισολογισμού τους είναι και η «αχίλλειος πτέρνα» των τραπεζών κλασματικών αποθεμάτων. Μερική ή ολική μη πληρωμή δανειακών αξιώσεων της τράπεζας από τους οφειλέτες δημιουργεί αυτομάτως προβλήματα ρευστότητας και σε πολλές περιπτώσεις οικονομικής βιωσιμότητας. Για να αντιμετωπίσουν αυτόν το κίνδυνο οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να δημιουργούν αποθέματα ρευστότητας και κεφαλαίου, έτσι ώστε να μπορούν να απορροφούν ζημιές από μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή ελλείψεις ρευστότητας. Όταν τα αποθέματα αυτά δεν αρκούν, οι τράπεζες οφείλουν να ακολουθήσουν, κατ αρχήν, δύο οδούς, ούτως ώστε να αποφύγουν τη χρεωκοπία και την επακόλουθη επιμόλυνση (contagion), δηλαδή τη μετάδοση των προβλημάτων τους σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ως εκ τούτου στην πραγματική οικονομία και την κοινωνία. 6 Εφόσον πρόκειται για προβλήματα ρευστότητας οι τράπεζες θα αναζητήσουν την 5 E. Avgouleas, Large Systemic Banks and Fractional Reserve Banking, Intractable Dilemmas in Search of Effective Solutions σε Avgouleas, Arner, Buckley, Reconceptualizing Global Finance and its Regulation (Cambridge University Press, 2015), κεφ. 14, διαθέσιμο εδώ 6 Βλ. Charles Goodhart, Philipp Hartmann, David T. Llewellyn, Liliana Rojas-Suarez and Steven Weisbrod, Financial Regulation, Why, How, and Where Now? (London: Routledge, 1998).

5 5 απαιτούμενη ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα που έχει το ρόλο του ύστατου δανειστή στο τραπεζικό σύστημα (lender of last resort), δίδοντας ως ενέχυρο εξυπηρετούμενα στοιχεία του ενεργητικού τους, δηλαδή τραπεζικά δάνεια που εξυπηρετούνται. Τυχόν ζημιές από τα στοιχεία του ενεργητικού, δηλαδή από πλήρως ή μερικώς μη εξυπηρετούμενα δάνεια, απορροφούνται από τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας 7 που είναι (σύμφωνα με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες της επιτροπής της Βασιλείας) μόνον ένα κλάσμα της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού τους. Εφόσον η απορρόφηση τέτοιων ζημιών οδηγεί τους δείκτες κεφαλαιουχικής επάρκειας της τράπεζας σε επίπεδα κάτω από τα επιτρεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τις εποπτικές αρχές, η τράπεζα οφείλει σε πρώτη φάση να ανακεφαλαιοποιηθεί (recapitalization), είτε με ιδιωτικά, είτε, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να διασωθεί με δημόσια κεφάλαια (bailout). 8 Βεβαίως, οι κίνδυνοι για την ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι πολύ πιο οξυμένοι όταν αυτό καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες άφρονος δανεισμού και επακόλουθης διάρρηξης της σχετικής επενδυτικής φούσκας, είτε πρόκειται για δραστική μείωση των τιμών στην αγορά ακινήτων, ή στο χρηματιστήριο, ή στις αποδόσεις ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων και των κρατικών ομολόγων, εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται σε αδυναμία αποπληρωμής των δανείων. Σε αυτή την περίπτωση, η δραστική ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, και όχι πλέον μόνον η ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση μεμονωμένων τραπεζικών ιδρυμάτων, γίνεται ζήτημα επιβίωσης για την εθνική οικονομία. Η συγκεκριμένη χρηματοοικονομική τραγωδία και η επιβράδυνση της εθνικής οικονομίας που την ακολουθεί, καθώς και το κόστος της διάσωσης, οδηγούν: (α) σε εκμηδένιση της οικονομικής θέσης των παλαιών μετόχων, 9 οι οποίοι απέτυχαν να αποτρέψουν τον προαναφερόμενο υπερδανεισμό και επακόλουθη υπέρ-έκθεση των εν λόγω τραπεζών σε κινδύνους χρεωκοπίας, εάν δεν ενθάρρυναν κιόλας επιθετικά επεκτατική δανειακή πολιτική, λόγω της αυξημένης κερδοφορίας που αυτή εξασφάλιζε και (β) στην απομάκρυνση και τιμωρία των παλαιών διοικήσεων. Εδώ οφείλει να σημειωθεί πως η τιμωρητική αυτή προσέγγιση των κύριων παραγόντων διακυβέρνησης των τραπεζών με πρόβλημα φερεγγυότητας που τίθενται σε καθεστώς αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης έχει επεκταθεί και στους πιστωτές των εν λόγω τραπεζών. Έτσι, ακολουθώντας το αντίστοιχο παράδειγμα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας για την αναδιάρθρωση τραπεζών και λοιπών χρηματοοικονομικών μηχανισμών την 1 η Ιανουαρίου 2016, 10 συγκεκριμένα στοιχεία του παθητικού των τραπεζών -το λιγότερο έως 8% των στοιχείων του παθητικού, εξαιρουμένων των ασφαλισμένων καταθέσεων- θα χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση ζημιών του ενεργητικού (bail-in) 11 πριν δοθεί η δυνατότητα στις τράπεζες να χρηματοδοτηθούν από το Ειδικό Ταμείο 7 Δηλαδή, ίδια κεφάλαια, προβλέψεις, και δανεισμός στον οποίο έχει προβεί η τράπεζα με σκοπό την κάλυψη τυχόν ζημιών που προέρχονται από το δανειακό της βιβλίο. 8 Βλ. C. Goodhart, E. Avgouleas, A Critical Evaluation of Bail-Ins as Bank Recapitalisation Mechanisms Centre for Economic Policy Research (CEPR), Discussion Paper 10065, July 2014, διαθέσιμο εδώ: 9 E Avgouleas, Governance of Global Financial Markets: The Law, the Economics, the Politics (Cambridge University Press, 2012), κεφ Οδηγία 2014/59/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαϊ ου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαι κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/ O συντάκτης της παρούσης μέλέτης σε κοινή εργασία με τον περίφημο καθηγητή οικoνομικών του LSE, Charles Goodhart, έχει εκφράσει σημαντικές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των εν λόγω διατάξεων στην πράξη. Βλ. E. Avgouleas, C. Goodhart, Critical Reflections on

6 6 Αναδιάρθρωσης Τραπεζών (Single Resolution Fund) και να καταφύγουν, σε ακραίες περιπτώσεις όπου επισείεται το φάσμα συστημικού κινδύνου, σε κρατική χρηματοδότηση από κρατικά κεφάλαια ή δανειακά κεφάλαια από τον Ευρωπαι κό Μηχανισμό Σταθεροποίησης (European Stability Mechanism). Σύνοψη των αντικειμενικών παθογενειών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος Πλην της γενικευμένης συστημικής κατάρρευσης που οφείλεται σε υπερδανεισμό, τα τραπεζικά συστήματα συχνά υποφέρουν από συστημικές παθογένειες που αργά ή γρήγορα μπορούν να οδηγήσουν τις τράπεζες, και συχνά την εθνική οικονομία, σε βαθιά κρίση. Συνοπτικά, οι κύριες αδυναμίες είναι τρείς: (α) Πελατειακή (κατ άλλους κλεπτοκρατική) τραπεζική (crony banking), 12 η οποία αποτελεί έναν από τους πυλώνες του φαινομένου του πελατειακού -κλεπτοκρατικού καπιταλισμού (crony capitalism). Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία οι τράπεζες δανείζουν επιχειρηματίες που ανήκουν στην άρχουσα ελίτ (incumbent elite) και όσους έχουν πρόσβαση στους μηχανισμούς εξουσίας ή είναι φιλικά προσκείμενοι πρoς το κυβερνών κόμμα χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα. Τέτοια πιστωτική συμπεριφορά ήταν στην καρδιά της Ασιατικής κρίσης (Κορέα, Ινδονησία, Ται λάνδη), της Ρωσικής οικονομικής κρίσης του 1998, και είναι βεβαίως χαρακτηριστικό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το τελευταίο εμφανίζεται είτε να δανείζει αδιάκοπα υπέρ-δανεισμένες εμπορικές εταιρείες επιχειρηματιών με στενές σχέσεις με πολιτικά κόμματα και πολιτικές οικογένειες (πχ. σκάνδαλο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου), 13 είτε υπέρχρεωμένες επιχειρήσεις ΜΜΕ. Πολλά από αυτά τα δάνεια διοχετεύτηκαν σε εξω-επιχειρηματικούς σκοπούς, κυρίως στην αύξηση της προσωπικής περιουσίας των μεγαλομετόχων και είναι σήμερα μη εξυπηρετούμενα ενώ διερευνώνται και από τη δικαιοσύνη. Επίσης, η πελατειακή/κλεπτοκρατική τραπεζική μπορεί να αφορά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία στερούνται πιστωτικής αξιοπιστίας αλλά είναι ψηφοφόροι-πελάτες των κεντρικών ή περιφερειακών αρχών. Κλασσικό παράδειγμα αποτελούν όλες οι περιφερειακές τράπεζες της Βραζιλίας και άλλων Νότιο-Αμερικανικών χωρών στις δεκαετίες του 1980 και 1990, οι Ισπανικές μικρές περιφερειακές τράπεζες (Caihas), έως και πρόσφατα, οι Γερμανικές περιφερειακές τράπεζες (Landesbanken) και σε μικρότερο βαθμό οι Ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες. Όλες οι ως άνω περιφερειακές τράπεζες είτε χρεοκόπησαν σε προηγούμενες δεκαετίες, είτε είναι ακόμη χρεωκοπημένες και απλώς διατηρούνται στη ζωή με κρατικές ενισχύσεις για κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους και σε κάποιο βαθμό για να αποφευχθεί συστημική κρίση. Bank Bail-ins, 1 Journal of Financial Regulation 1-27 (2015: Oxford University Press), διαθέσιμο εδώ: 12 Bλ. μεταξύ άλλων Charles W. Calomiris & Stephen H. Haber, Fragile by Design: The Political Origins of Banking Crises and Scarce Credit (Princeton University Press, 2015), σελ κ. Επ. 13 Βλ. Σαράντα άτομα στέλνει στο εδώλιο η εισαγγελέας για το σκάνδαλο του ΤΤ, 6 Μαρτίου 2015, «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: 25 κατηγορούμενοι, 7 εντάλματα, 4 συλλήψεις για υπόθεση δανειοδοτήσεων, 8 Ιανουαρίου 2014,

7 7 (β) Κατάχρηση του τραπεζικού συστήματος συνήθως μέσω της χρήσης του για εγκληματικούς σκοπούς, π.χ. συστηματική υπεξαίρεση καταθέσεων (βλ. σκάνδαλα Λαυρεντιάδη και Κωσκοτά) ή νομιμοποίηση προι όντων εγκλήματος (money laundering). (γ) Αδύναμη εταιρική διακυβέρνηση: η τράπεζα λειτουργεί κυρίως πρoς όφελος του κύριου μετόχου και των διευθυντικών της στελεχών για αλλότριους σκοπούς. Η επικυριαρχία αυτή των μεγαλομετόχων και των διοικήσεων των τραπεζών μεταφράζεται είτε σε υπέρογκες και αδικαιολόγητες πληρωμές στα διευθυντικά στελέχη και μερίσματα στους μεγαλομετόχους, είτε σε συναλλαγές αυτών με την τράπεζα με όρους βλαπτικούς προς την τράπεζα, το σύνολο των μετόχων και των καταθετών της (self-dealing). 14 Μια τέταρτη παθογένεια είναι η έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά για τραπεζικά προι όντα και υπηρεσίες, είτε λόγω υπέρ-συγκέντρωσης της αγοράς, είτε λόγω ύπαρξης συμφωνημένων/συγχρονισμένων τιμολογιακών πολιτικών τύπου καρτέλ. Η έλλειψη ανταγωνισμού όμως μπορεί να μην έχει διαβρωτικές επιπτώσεις στη συστημική σταθερότητα, λόγω της συνακόλουθης δημιουργίας υπερκερδών, το οποία αυξάνουν τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας. Η ελληνική τραπεζική αγορά στην προ του 2012 εποχή δεν υπέφερε από υπέρ-συγκέντρωση. Τα υψηλότερα από τα ευρωπαι κά επιτόκια δανεισμού την εποχή εκείνη αποτελούν μεν ένδειξη καρτελοποίησης της αγοράς και απληστίας, αλλά την ίδια στιγμή ενέργησαν ευεργετικά αποτρέποντας τον υπερδανεισμό του ιδιωτικού τομέα, και μπορεί να ήταν απλώς ένδειξη πως τα λειτουργικά κόστη των ελληνικών τραπεζών ήταν υψηλότερα των ανταγωνιστριών τους τραπεζών εντός της ζώνης του ευρώ. Επομένως, οι βασικές παθογένειες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι, πρώτον, πιστωτικές πρακτικές που δίνουν την εντύπωση πως σε κάποιο βαθμό οι τράπεζες λειτουργούν προς όφελος των ολίγων, ισχυρών και πολιτικά διασυνδεδεμένων επιχειρηματιών (crony banking), με αντίστοιχο, εν μέρει, αποκλεισμό όσων δεν είναι πολιτικοί πελάτες/συνεταίροι (cronies). Δεύτερον, και ενεργώντας απολύτως αλληλένδετα με την προηγούμενη πρακτική, οι προνομιακές σχέσεις των ιδιωτικών τραπεζών με τα πολιτικά κόμματα. Και τρίτον, οι αδύναμες δομές εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες έδιναν την ευκαιρία στους μεγαλομετόχους των τραπεζών και τα κορυφαία διευθυντικά τους στελέχη να καρπώνονται οφέλη πολλαπλάσια του μεριδίου τους ή της συμβολής τους στην κερδοφορία της τράπεζας και στην υιοθέτηση ανορθολογικών αποφάσεων δανεισμού και αναχρηματοδότησης επιχειρηματικών δανείων. Τέλος, η πτώση των τιμών των ακινήτων και ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων δίνει την εντύπωση πως οι ελληνικές τράπεζες υπέρ-εκτέθηκαν σε κινδύνους στεγαστικής πίστης. Όμως επειδή η καθίζηση της ελληνικής αγοράς στέγης είναι κατά πάσα πιθανότητα αποτέλεσμα της μεγάλης απομείωσης του ΑΕΠ από το 2008, του τριπλασιασμού της ανεργίας των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα κατά την ίδια περίοδο, και της βαριάς φορολογίας που επιβλήθηκε στα ακίνητα, κυρίως τα αστικά (π.χ. ΕΝΦΙΑ), η υπέρ-έκθεση σε ζημιογόνα στεγαστικά δάνεια δεν 14 Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι οι καταγγελίες που αφορούν την Τράπεζα Πειραιώς. Η απουσία καταληκτικού πορίσματος από την δικαιοσύνη ή δυνατότητας ίδιας έρευνας των καταγγελιών σημαίνει πως η μελέτη απλώς τις παραθέτει με τις συγκεκριμένες αναφορές στο διεθνή τύπο χωρίς βεβαίως να τις υιοθετεί ή να τις απορρίπτει. A Greek banker s secret property deals A Greek banker s secret property deals https://www.thebureauinvestigates.com/2012/04/10/a-greek-bankers-secret-property-deals/ The New York Times, Piraeus Bank: A Willy banker Reaches the Top 10 Ιουνίου Reuters, Special report: A Greek banker's secret property deals 2 Απριλίου 2012,

8 8 μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε κακές επιχειρηματικές αποφάσεις των τραπεζών, εν αντιθέσει με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία. Βεβαίως, όπως ειπώθηκε παραπάνω, δεν έχει σημασία τι έρχεται πρώτο η οικονομική κρίση ή η κρίση στο χρηματοοικονομικό σύστημα, καθώς οι επιπτώσεις είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Επομένως αποτελεί αξιοσημείωτη παράλειψη, με δραματικές κατοπινές παρενέργειες, το γεγονός πως οι ελληνικές τράπεζες την περίοδο δεν αύξησαν αλματωδώς τις κεφαλαιακές τους προβλέψεις για μελλοντικές ζημιές, παρότι θα μείωναν βεβαίως σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία τους και δεν υποχρεώθηκαν από τις εποπτικές αρχές να πράξουν ούτως. To δισεπίλυτο αίνιγμα της διάσωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών προς όφελος της εθνικής οικονομίας 1. Το (κατά προσέγγιση) υπολογιζόμενο κόστος της διάσωσης Στις 11 Νοεμβρίου 2013, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σται κούρας, μετά από σχετική ερώτηση του Μανώλη Γλέζου, διαβίβασε στη Βουλή έναν αναλυτικό κατάλογο επτά σελίδων, στον οποίο καταγράφονταν τα ποσά με τα οποία το ελληνικό δημόσιο ενισχύσει τις τράπεζες από την έναρξη της κρίσης, το Η παρούσα μελέτη βασίζεται λοιπόν στην συγκεκριμένη παράθεση επίσημων στοιχείων: 1) Με το νόμο 3723/2008 (ΦΕΚ Δεκεμβρίου 2008) θεσπίζεται η χρηματοδότηση των τραπεζών με συνολικό ποσό 28 δις ευρώ, μέσω πακέτου κρατικών εγγυήσεων ύψους 23,5 δις ευρώ και συμμετοχής με τη μορφή προνομιούχων μετοχών ύψους 4,5 δις ευρώ για τις τράπεζες. Η συμμετοχή με άμεση εκταμίευση κρατικών πόρων μοιράστηκε ως εξής: Alpha Bank 940 εκ. ευρώ, Eurobank 950 εκ. ευρώ, Εθνική Τράπεζα 1,35 δις ευρώ, Τράπεζα Πειραιώς 750 εκ. ευρώ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 225 εκ. ευρώ, Τράπεζα Αττικής 100 εκατομμύρια ευρώ, Proton Bank 80 εκ. ευρώ, FB Bank, 50 εκατ. ευρώ και Πανελλήνια Τράπεζα 28,3 εκ. ευρώ. Για αυτά τα περίπου 4,5 δις ευρώ το ελληνικό δημόσιο έλαβε προνομιούχες μετοχές, οι οποίες θα έπρεπε να επαναγορασθούν από τις τράπεζες μέσα στο Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας αποφάσισε να ανασταλεί η εξαγορά τους λόγω της αδύναμης θέσης των ελληνικών τραπεζών και για να μην πληγεί η κερδοφορία τους, η οποία εκείνη την στιγμή θα έπληττε άμεσα τον πλειοψηφικό μέτοχο, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο. Επομένως, ενώ για την ώρα παραμένει άγνωστο το εάν αυτά τα 4,5 δις ευρώ θα απολεσθούν ή όχι, το πιθανότερο είναι να απολεσθούν με την ανακεφαλαιοποίηση του τέλους του 2015, εάν και δεν έχουν πολύ σωστά ακόμη εγγραφεί ως ζημιά στον κρατικό προϋπολογισμό. 2) Με το νόμο 3845/2010 (μνημόνιο 1) χορηγούνται επιπλέον 15 δις ευρώ στις τράπεζες με τη μορφή εγγυήσεων. 3) Με το νόμο 3864/2010 (ΦΕΚ Ιουλίου 2010) χορηγούνται ως εγγυήσεις επιπλέον 10 δις στα τραπεζικά ιδρύματα. 4) Με το νόμο 3872/2010 δίνονται επιπλέον 25 δις ευρώ με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες.

9 9 5) Με το νόμο 3965/2011 (9 Δεκεμβρίου 2011) χορηγούνται 30 δις ευρώ στις τράπεζες με τη μορφή εγγυήσεων από το κράτος. 6) Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 χορηγούνται άλλα 30 δις ευρώ στις τράπεζες επίσης με τη μορφή εγγυήσεων. 7) Με το νόμο 4031/2011, «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα», επικυρώνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 14ης Σεπτεμβρίου με την οποία δίνονται στις τράπεζες τα 30 δις ευρώ με τη μορφή εγγυήσεων, ενώ στο άρθρο 2 του σχετικού νόμου καθορίζεται ότι: «Το προβλεπόμενο ποσό στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού, αυξάνεται σε εξήντα δισεκατομμύρια ( ) ευρώ». Ας σημειωθεί εδώ πως οι κρατικές εγγυήσεις μετατρέπονται σε επιβάρυνση του προϋπολογισμού μόνο σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν σε βάρος του εγγυοδότη, λόγω αθέτησης πληρωμής από τον πρωτοφειλέτη, δηλαδή τις ίδιες τις τράπεζες. 8) Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου τον Ιούνιο του 2012 χορηγούνται 18 δις ευρώ που παρείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μετά το PSI («κούρεμα» κρατικών ομολόγων). Αυτή η πληρωμή, σε αντίθεση με την παροχή εγγυήσεων, αποτελεί άμεση επιβάρυνση του προϋπολογισμού. 9) Με νόμο 4046/2012 (μνημόνιο 2) το ελληνικό δημόσιο συμφώνησε να λάβει δάνεια από το ΕΤΧΣ (EFSF) για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η ανακεφαλοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2013 και στοίχισε στο ελληνικό δημόσιο το ποσό των 25,5 δις ευρώ. Από αυτά έλαβαν η Alpha Bank 4,021 δις ευρώ, η Eurobank 5,839 δις ευρώ, η Εθνική Τράπεζα 8,677 δις ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς 6,985 δις ευρώ. Σύνολο, 25,522 δις ευρώ. 15 Το υπόλοιπο κόστος της συνολικής ανακεφαλαιοποίησης που ανήλθε σε 40 δισ ευρώ καλύφθηκε με την αμφίβολης αποτελεσματικότητας, αλλά παρά ταύτα διεθνώς αποδεκτή, εκείνη την εποχή, τεχνική του αναβαλλόμενου φόρου, με σκοπό τον περιορισμό του δανεισμού του δημοσίου επ ωφελεία των τραπεζών. Επομένως, η κρατική ενίσχυση που δόθηκε στις ελληνικές τράπεζες μέσω κρατικών εκταμιεύσεων ήταν: Το 2008, 4,5 δις ευρώ, το 2011, 18 δις ευρώ, μετά το PSI, το 2013, 25,5 δις ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η ανακεφαλαιοποίηση του 2015 αναμένεται πως θα στοιχίσει 25 δις ευρώ. Επομένως, το σύνολο εκταμίευσης από κρατικά ταμεία, τα οποία κυρίως χρηματοδοτήθηκαν για το σκοπό αυτό από δανεισμό από το μνημόνιο 2 και 3, 15 Κατά την σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος οι ζημίες των Ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2012 είχαν ως εξής Εθνική - Οι κεφαλαιακές ανάγκες της διαμορφώνονται στα 9,756 δισ. ευρώ. Βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των αναγκών έπαιξαν οι ζημιές από το PSI (11,735 δισ. ευρώ) και οι ακαθάριστες αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (8,366 δισ. ευρώ). Eurobank. Η Eurobank θα χρειαστεί να ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 5,839 δισ. ευρώ, ποσό που προκύπτει από τον αντίκτυπο ζημιών ύψους 5,781 δισ. ευρώ από το PSI και 8,226 δισ. ευρώ έναντι αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου. Alpha Bank. Η Alpha Bank κατέγραψε ζημιές 4,786 δισ. ευρώ από το PSI και λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου οι οποίες διαμορφώνονται στα 8,493 δισ. ευρώ, οι κεφαλαιακές της ανάγκες ανέρχονται σε 4,571 δισ. ευρώ. Τράπεζα Πειραιώς. Με ζημιές της τάξης των 2,615 δισ. ευρώ από το PSI και αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου 6,281 δισ. ευρώ, η Πειραιώς καλείται να ενισχυθεί κεφαλαιακά με 7,335 δισ. ευρώ.... Οι κεφαλαιακές ανάγκες για το σύνολο των ελληνικών εμπορικών τραπεζών εκτιμήθηκαν τον Μάιο του 2012 σε 40,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,5 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στις τέσσερις «συστημικές τράπεζες». Βλ. ΤτΕ Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα, Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση, Δεκέμβριος 2012, διαθέσιμο εδώ

10 10 ανέρχεται κατά το μέγιστο των υπολογισμών στα 73 δις ευρώ, ή λιγότερο, αναλόγως με το πόσο που θα χρειασθεί να επενδυθεί στις τράπεζες για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης στο τέλος του Η μελέτη θεωρεί πιθανή, αλλά όχι βέβαιη, την εκμηδένιση της επένδυσης του 2008 λόγω πιθανής διαγραφής της αξίωσης του δημοσίου με τη μορφή των προνομιούχων μετοχών και την μερική εκμηδένιση της επένδυσης του , λόγω των πολύ χαμηλών σημερινών χρηματιστηριακών αποτιμήσεων. Από την άλλη πλευρά η αύξηση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων των τραπεζών, μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 πολύ δύσκολα θα καλύψει τις ζημιές αυτές διότι και το 2016 οι τράπεζες θα λειτουργήσουν σε ένα υφεσιακό οικονομικό περιβάλλον. Δηλαδή οι καθαρές ζημιές του δημοσίου από την κατάρρευση των ελληνικών τραπεζών υπολογίζονται ότι θα ανέλθουν στην αξία της επένδυσης μείον την χρηματιστηριακή αξία των μετοχών του Ελληνικού δημοσίου. Έτσι για παράδειγμα, οι ζημιές θα μπορούσαν να φθάσουν έως 60 δις ευρώ (αναλόγως με τον εάν στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015 θα απορροφηθούν 15 ή 25 δις ευρώ), εφόσον η εξυγίανση των τραπεζών είναι ριζική αυτή τη φορά, και η χρηματιστηριακή αξία του πλειοψηφικού μεριδίου του δημοσίου αυξηθεί, π.χ. ανέλθει σε 13 δις ευρώ το επόμενο έτος, δηλ. χρηματιστηριακή αποτίμηση τριπλάσια της σημερινής. Αυτή βεβαίως θα ήταν μια καταστρεπτική εξέλιξη. Γι αυτό ο συγγραφέας της μελέτης προτείνει την έκδοση από τις ανακεφαλαιοποιημένες μετά το τέλος του 2015 τράπεζες ειδικών τίτλων στο ελληνικό δημόσιο που θα του δίνουν τη δυνατότητα απόληψης ειδικού μερίσματος στην περίπτωση που (μετά το 2016) οι τράπεζες θα επιστρέψουν σε υψηλή κερδοφορία μέσω νέου δανεισμού στην αναδιαρθρωμένη (μετά το 2016) ελληνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις για το επόμενο έτος, που υπολογίζονται, καθ υπόθεσιν εδώ και με βάση την εμπειρία της μεταβολή των τιμών των τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, θα εκμηδενισθούν και το δημόσιο θα χάσει το σύνολο των εκταμιεύσεων προς τις τράπεζες και θα πληρώσει επιπλέον τυχόν εγγυήσεις που θα εκπέσουν. Πάντως, στον κατά προσέγγιση αυτόν υπολογισμό της καθαρής ζημιάς του δημοσίου δεν υπολογίζονται τυχόν εκπτώσεις εγγυήσεων. Το συνολικό ύψος κρατικών εγγυήσεων που έλαβε ο τραπεζικός τομέας είναι αντικείμενο μεγάλης σύγχυσης. Με βάση τα παραπάνω και συμπεριλαμβανομένων και των επιστροφών από τις τράπεζες κατά τη διάρκεια του 2009 και του 2014, το ύψος των εγγυήσεων του δημοσίου ξεπερνά τα 130 δις, συνυπολογιζομένων 10,5 δις ευρώ με τη μορφή ειδικών τίτλων και ενισχύσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Από αυτά τα 130 και πλέον δις ευρώ, 50 δις ευρώ εγγυήσεων έχουν άμεση πιθανότητα να εκπέσουν, έως κάποιο ύψος, διότι έχουν χρησιμοποιηθεί για τον δανεισμό των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ εκτός ELA. Εάν υπάρξει κούρεμα (bail-in) των ομολογιούχων ενισχυμένης εξασφάλισης (senior bondholders) κατά τη διάρκεια της ανακεφαλαιοποίησης του 2015 τότε θα υπάρξει ενδεχόμενο κουρέματος και των καλυμμένων ομολόγων που έχουν ενεχυριασθεί στην ΕΚΤ και πιθανότητα έκπτωσης των εγγυήσεων, έως κάποιο ύψος.

11 2. Οι Παραλείψεις - το ζήτημα των αντι-κινήτρων ριζικής εξυγίανσης του δανειακού βιβλίου, και η Κακή τράπεζα 11 Σε αυτή την ενότητα θα εξηγήσουμε τις δύο σημαντικότερες ατέλειες της ανακεφαλαιοποίησης του , και οι δύο ενδεικτικές της πολύ κακής ποιότητας οικονομικής διακυβέρνησης (economic governance) που παρουσιάζει η ελληνική δημοκρατία, και της δυσανάλογης δύναμης επιρροής που διαθέτουν οι ισχυροί παράγοντες του τραπεζικού τομέα. Συνοπτικά, η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών περιέλαβε τρία βήματα 16 : (α) (β) (γ) Μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση (bridge recapitalisation) από το ΤΧΣ. Πρόκειται για προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου του Η προκαταβολή ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του Ε κδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (contingent convertible bonds -CoCos) έως το τέλος Ιανουαρίου του Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα καλύφθηκαν τελικώς εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ. Ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έως το τέλος Απριλίου του 2013, στις οποίες το ΤΧΣ ανέλαβε το ρόλο του εγγυητή κάλυψης. Ως εκ τούτου, τον Απρίλιο του 2012, διοχετεύτηκαν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 25 δις ευρώ με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαι κού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Το Μάιο του 2012, το ΤΧΣ χορήγησε 18 δις ευρώ στις συστημικές τράπεζες ως προκαταβολή έναντι μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου, αποκαθιστώντας έτσι τους δείκτες φερεγγυότητάς τους, ώστε να πληρούν την υποχρέωση για Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 8% 17. Το Νοέμβριο του 2012, εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 περί των όρων και των εργαλείων της ανακεφαλαιοποίησης από το ΤΧΣ. Σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 της 9ης Νοεμβρίου 2012, οι ιδιώτες μέτοχοι αποκτούσαν τον έλεγχο των συστημικών τραπεζών, εφόσον καταβάλουν ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% της αξίας των νεοεκδοθεισών κοινών μετοχών, στόχος που εν τέλει επιτεύχθηκε 18. Τρεις από τις τράπεζες κατάφεραν να προσελκύσουν τουλάχιστον 10% του απαραίτητου κεφαλαίου από ιδιωτικές πηγές και παρέμειναν κάτω από ιδιωτικό έλεγχο ενώ μία ανακεφαλαιοποιήθηκε πλήρως από το ΕΤΧΣ (Eurobank). Αυτό σημαίνει ότι το ΕΤΧΣ σήμερα κατέχει το 89% των ιδίων κεφαλαίων της ΕΤΕ, το 80,5% της Τραπέζης Πειραιώς, το 98% της Eurobank και το 89,0% της Alpha Bank, με τους ιδιώτες επενδυτές να κατέχουν τα υπόλοιπα μερίδια. Μετά τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές η Εθνική εμφάνισε ενεργητικό 104 δις ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς 100 δις ευρώ, η Alpha Βank 72 δις ευρώ και η Eurobank 79,4 δις ευρώ. Αν αφαιρέσουμε τις προβλέψεις που έχει εγγράψει η κάθε τράπεζα, τότε η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει καθαρό ενεργητικό 96 δις ευρώ (προβλέψεις 8 δις ευρώ), η Τράπεζα Πειραιώς 88 δις (προβλέψεις 12 δις ευρώ), η Eurobank 72 δις ευρώ (προβλέψεις 7,4 δις ευρώ) και η Alpha Βank 61 δις ευρώ (προβλέψεις 11 δις ευρώ). 16 Βλ. όπως πριν 17 Βλ. όπως πριν 18 Βλ. όπως πριν

12 12 Η απόφαση της παραμονής του ελέγχου των τραπεζών στους απολύτως μειοψηφούντες ιδιώτες, ως επί το πλείστον παλαιούς, μετόχους, δεν ήταν μόνον σκανδαλωδώς ευνοι κή για συγκεκριμένη μερίδα ιδιωτικών συμφερόντων, 19 ήταν επίσης και σε ευθεία αναντιστοιχία με τις διεθνώς κρατούσες πρακτικές εποπτείας, όσον αφορά την ανασυγκρότηση των τραπεζών. Για παράδειγμα, η πρώτη ενέργεια στην οποία προέβησαν οι κυβερνήσεις και οι εποπτικές αρχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και πολλών άλλων δυτικών χωρών το 2008 σε παρόμοιες ανασυγκροτήσεις τραπεζών, ήταν η αντικατάσταση των παλαιών διοικήσεων και η εξάλειψη της αξίας των μεριδίων των παλαιών μετόχων καθώς και η τιμωρία τους, εφόσον έφεραν αποδεδειγμένες ευθύνες για την κατάρρευση της τράπεζας. Αντίστοιχες ενέργειες επιβάλλονται από την προαναφερθείσα νέα Ευρωπαι κή νομοθεσία για την ανασυγκρότηση των τραπεζών και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Μάλιστα, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα με βάση τη νέα νομοθεσία να προβούν στην αντικατάσταση της διοίκησης της τράπεζας κατά τη διαδικασία έγκαιρης επέμβασης (early intervention) πολύ πριν μπει το πιστωτικό ίδρυμα σε διαδικασία ανασυγκρότησης/εκκαθάρισης. Εκτός της ανάγκης για να κάνει το πτωχευμένο και ανακεφαλαιωμένο ίδρυμα μια νέα αρχή, όσον αφορά το επιχειρηματικό μοντέλο του, υπάρχει και το ζήτημα των (αντι-) κινήτρων, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό έλλειμμα στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, δημιουργώντας ακόμη περισσότερα ερωτηματικά γιατί προτιμήθηκε η λύση των παλαιών μετόχων/διευθυνόντων στην ελληνική περίπτωση. Εν ολίγοις, η εποπτική αρχή και ο πλειοψηφικός μέτοχος, ο οποίος ανακεφαλαιοποιεί (είτε είναι ιδιώτης είτε το δημόσιο) και ανασυγκροτεί μια τράπεζα (π.χ το ταμείο ασφάλισης καταθέσεων στις ΗΠΑ) έχει ως πρώτιστο μέλημα την προστασία της επένδυσής του με την αναδιοργάνωση της τράπεζας και την επιστροφή της στην κερδοφορία. Αυτή επιτυγχάνεται με ριζική εκκαθάριση του ισολογισμού της τράπεζας από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων διαγραφών κεφαλαίου για ζημιές του ενεργητικού, ούτως ώστε η τράπεζα να επιστρέψει γρήγορα στη βασική δραστηριότητα που δημιουργεί κερδοφορία, δηλαδή, την παροχή νέων δανείων. Εάν όμως διατηρηθούν στη θέση τους παλαιά διευθυντικά στελέχη, καθώς και η δυνατότητα των απολύτως μειοψηφικών μετόχων να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις καθοριστικές αποφάσεις για την επιχειρηματική πορεία της τράπεζας, αυτό το ξεκαθάρισμα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ανεξαρτήτως των καλών προθέσεων των εποπτικών αρχών, το πρωταρχικό μέλημα των μειοψηφικών μετόχων και παλαιών διευθυνόντων είναι η διατήρηση της θέσης τους μέσω της απόκρυψης σκελετών. Ακριβέστερα, μέσω της υιοθέτησης μεθοδολογίας αποτίμησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που δεν οδηγεί σε εξυγίανση της τράπεζας και σε νέο δανεισμό, καθώς και η τράπεζα κάθεται επάνω σε κρυφές ζημιές, η πιστωτική επέκταση μειώνεται αντί της επιθυμούμενη αύξησης (de-leveraging). Δεύτερον, η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, όπως φαίνεται και από τις προαναφερόμενες χαμηλές προβλέψεις που έλαβαν για τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους μετά την ανακεφαλαιοποίηση του , και με υπαιτιότητα των παραγόντων της τρόικα, υπολόγισε στατικά τις ζημιές από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 20 και έλαβε σε πολύ μικρότερο βαθμό υπόψη της την εν γένει υφεσιακή δυναμική της οικονομίας την οποία επιτείνει η έλλειψη ρευστότητας. Αντίθετα, η ορθή λύση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ριζικό ξεκαθάρισμα των ισολογισμών των 19 Βλ. επίσης Κώστα Μελά, Τράπεζες: Γιατί η ανακεφαλαιοποίηση δεν αρκεί, 26 Ιουλίου 2013 διαθέσιμο εδώ gr/specials/ opinions/article/ /trapezes-giati-h-anakefalaiopoihsh-den-arkei.html 20 Βλ. επίσης Κώστα Μελά, Τράπεζες: Γιατί η ανακεφαλαιοποίηση δεν αρκεί, 26 Ιουλίου 2013 διαθέσιμο εδώ

13 13 τραπεζών, ήταν αυτή του διαχωρισμού του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών και η μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ένα ειδικό επενδυτικό όχημα, συνήθως αποκαλούμενο κακή τράπεζα - bad bank, το οποίο θα λειτουργούσε με την εγγύηση του δημοσίου και των τραπεζών (σε πολύ μικρότερο βαθμό). Το ταμείο αυτό θα μπορούσε να απαλλάξει τις τράπεζες από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και επειδή θα είχε μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα θα ήταν σε θέση να απορροφήσει αυξημένες μελλοντικές ζημιές από τα εν λόγω δάνεια σε ένα δυναμικό μακροοικονομικό περιβάλλον, χωρίς η περιουσία του να αποτιμάται συνεχώς με βάση τις τιμές της αγοράς (mark to market) ή να αγχώνεται για την τήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Θα μπορούσε ακόμη και να σημειώσει μικρό κέρδος μετά την επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη σε μελλοντικό χρόνο. Η εν λόγω στρατηγική εξυγίανσης τραπεζών ακολουθήθηκε με εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη Σουηδία κατά τη μεγάλη σκανδιναβική τραπεζική κρίση του Έτσι οι τράπεζες βρέθηκαν με ένα απόλυτο όριο ζημιών και υπήρξε άμεση επανέναρξη του δανεισμού ούτως ώστε η Σουηδική οικονομία επέστρεψε σύντομα στην ανάπτυξη. 21 Το ίδιο συνέβη και στις ΗΠΑ το 2008 με τη δημιουργία κρατικού επενδυτικού ταμείου ειδικού σκοπού (Troubled Asset Reliεf programme (TARP) και άλλων προγραμμάτων για ασφαλιστικές εταιρείες 22 - το οποίο οι βαρύτατα χτυπημένες από την κρίση στεγαστικής πίστης Αμερικανικές τράπεζες μπόρεσαν να πουλήσουν ( ξεφορτώσουν ) σε τιμές υψηλότερες από τις προβλέψεις ζημιών, τα μη εξυπηρετούμενα στοιχεία του ενεργητικού τους, γνωστά ως τοξικά δάνεια. Και στις δύο περιπτώσεις τα σχετικά επενδυτικά ταμεία σημείωσαν σε βάθος χρόνου και σχετικό κέρδος κατά την ολοκλήρωση της λειτουργίας τους. 23 Οι συνέπειες των προαναφερόμενων παραλείψεων στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών φάνηκαν άμεσα στην ελληνική οικονομία, η οποία παρά τη σταδιακή επιστροφή των τραπεζικών καταθέσεων από το τέλος του 2012 μέχρι το Νοέμβριο του 2014, οπότε και ανατράπηκε ριζικώς η τάση αυτή, συνέχισε να υποφέρει από δραματική έλλειψη ρευστότητας «στραγγαλίζοντας» την επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βεβαίως, περαιτέρω επιδείνωση της βιωσιμότητας των ελληνικών τραπεζών σημειώθηκε από το Νοέμβριο του 2014 και εντεύθεν λόγω (α) της πολιτικής αβεβαιότητας και των κακών διαπραγματευτικών χειρισμών που δημιούργησαν ανεξέλεγκτο κλίμα φυγής καταθέσεων και (β) της ανεξήγητης απόφασης των πιστωτών να σπρώξουν την ελληνική οικονομία σε πιστωτική ασφυξία, και συνακόλουθη πτώση της ζήτησης και στους ελέγχους στη διακίνηση κεφαλαίων. Οι δυσμενείς εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου του 2015 δημιούργησαν εκ νέου εξάρτηση των Ελληνικών τραπεζών από τον ELA, περίπου κατά 86 δις ευρώ, που είναι ακριβή πηγή παροχής ρευστότητας σε σχέση με τις τραπεζικές καταθέσεις και νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ελληνικές τράπεζες να χρήζουν νέας ανακεφαλαιοποίησης ύψους περίπου 15 με 25 δις ευρώ. 21 Βλ. The Swedish model, The Economist, 28 Iαν. 2009, Swedish banks - Tips from an ageing model, Where banks are both safe and profitable, The Economist, 8 Σεπτ. 2012, διαθέσιμο εδώ 22 Bank bail-outs, Bad or rubbish? - Bad banks seldom turn a profit but are still useful, The Economist, 8 Sept. 2012, διαθέσιμο εδώ 23 Βλ. U.S. ends TARP with $15.3 billion profit, 19 Δεκ. 2014, διαθέσιμο εδώ

14 14 Είναι επομένως δύσκολο να θεωρηθούν οι προαναφερόμενες πολύ σημαντικές και ανεξήγητες παραλείψεις της ανακεφαλαιοποίησης του ως οι μοναδικές αιτίες της σημερινής κρίσης, είναι όμως ένας από τους σημαντικούς λόγους πίσω από ύψος της νέας ανακεφαλαιοποίησης, όπως και ο κύριος λόγος πίσω από τη στασιμότητα των μεγεθών πιστωτικής επέκτασης μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Δεκεμβρίου Συμπεράσματα Οι προσπάθειες ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος δεν ακολούθησαν τη διεθνή πρακτική τραπεζικής διάσωσης και ανασυγκρότησης και απλώς επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των τραπεζών με δεκάδες δισεκατομμύρια κρατικών χρημάτων και σε περαιτέρω υπέρ-συγκέντρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Έτσι δημιούργησαν μια πληθώρα αντικινήτρων που υπονόμευσαν τις προσπάθειες ριζικής εξυγίανσης των ελληνικών τραπεζών. Οι δυσλειτουργίες και παραλείψεις της τακτικής που ακολουθήθηκε ως προς τη διάσωση των τραπεζών, απότοκο, όπως φαίνεται, των θεσμικών και πολιτικών αδυναμιών της ελληνικής δημοκρατίας είχαν καθοριστική σημασία σε δύο τομείς: υπονόμευσαν περαιτέρω τη βιωσιμότητα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος και αδυνάτισαν περαιτέρω τη θέση του ως παρόχου ρευστότητας στην οικονομία. Η πρακτική της μη διαγραφής εξυπηρετούμενων δανείων στην προ του 2010 περίοδο, η υπερφόρτωση των ελληνικών τραπεζών με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου μετά το 2008 για να εξυπηρετηθούν οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου, ομόλογα που εν συνέχεια έχασαν σημαντική από την ονομαστική τους αξία, λόγω του της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους το 2012, και η μη δημιουργία μηχανισμού κακής τράπεζας στην μετά το 2010 εποχή έχουν αναντίρρητα στοιχίσει αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια στους μετόχους των τραπεζών, οι οποίοι μετά την αναδιάρθρωση του είναι κυρίως οι έλληνες φορολογούμενοι. Πάντως, επειδή η σχέση μεταξύ ύφεσης και τραπεζικών ζημιών είναι σχέση αλληλένδετης αιτιότητας (dual causality) και το υψηλό κόστος δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA), λόγω της φυγής καταθέσεων, έχει προφανώς ζημιώσει την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, εκείνο που είναι εμφανές είναι πως η Ελλάδα μετά το 2008 διέπραξε πολύ σημαντικά λάθη όσον αφορά τη διαχείριση του ήδη ασθενούντος τραπεζικού συστήματος. Μέσα σε αυτό το κλίμα απόλυτης κατάρρευσης και επισώρευσης λαθών οι κύριοι πυλώνες της ελληνικής οικονομίας συμπεριφέρθηκαν ως ναυαγοί σε κοινή βάρκα που μη έχοντας πια εφόδια βλέπουν τους ίδιους ως τροφή. Εν ολίγοις, οι μεν πολιτικές ηγεσίες προσπάθησαν να λύσουν τα προβλήματα αναχρηματοδότησης του εθνικού χρέους απολύτως σε βάρος των ελληνικών τραπεζών, οι δε ηγεσίες των τραπεζών δεν αναδιάρθρωσαν ως όφειλαν τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, λόγω της βεβαιότητας πως οι αδυναμίες δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας θα λειτουργούσαν προς όφελός τους. Περαιτέρω, το φορολογικό βάρος έγινε δυσβάσταχτο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να υπάρξουν αντίστοιχες δραματικές περικοπές στο δημόσιο τομέα. Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν την επερχόμενη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η οποία θα πρέπει να βασισθεί στο μηχανισμό διαχωρισμού των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, και περαιτέρω στη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών με αμιγή σκοπό την παροχή ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Για να επιτελέσουν αυτόν τον στόχο οι ελληνικές τράπεζες χρειάζεται όμως να πληρωθούν και τρεις περαιτέρω προϋποθέσεις, εκτός της αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος: εξάλειψη της νομισματικής αβεβαιότητας, πλήρης αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών τραπεζών και στενή εποπτεία, η οποία εν μέρει εξασφαλίζεται με τη μεταφορά

15 15 της εποπτείας των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών στον Ενιαίο (Ευρωπαι κό) Μηχανισμό Εποπτείας. Χρειάζεται επίσης δραστική αναδιάρθρωση των θεσμών οικονομικής διακυβέρνησης της ελληνικής πολιτείας και κατάργηση οιασδήποτε δυνατότητας πολιτικής ή άλλης παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα. Τέλος, επειδή στο μεσοδιάστημα μέχρι την επαναφορά της χώρας σε συνθήκες πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας είναι πολύ πιθανόν να συνεχισθεί η νομισματική αβεβαιότητα και να μην επιστρέψει στις ελληνικές τράπεζες ο κύριος όγκος καταθετών που τις εγκατέλειψε, θα πρέπει να υπάρξουν σχέδια για την χρήση εναλλακτικών σχημάτων όπως για παράδειγμα το ειδικό επενδυτικό ταμείο. Οι εγγυήσεις που γενναιόδωρα παρείχε το κράτος στο τραπεζικό σύστημα οφείλουν να αποσυρθούν και να κατευθυνθούν προς τέτοιους επενδυτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν άμεσα συνθήκες ρευστότητας για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αντιστροφή των συνθηκών πιστωτικής ασφυξίας που επικρατούν τώρα.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα. Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση

Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα. Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθ. Βενιζέλου 21 102 50 Αθήνα Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Γραμματεία Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων Γιώργος Βλάχος Οκτώβριος 15, 2015 Περιεχόμενα 01 Το Προβληματικό Οικονομικό Περιβάλλον 02 Οι Τράπεζες 03 Οι Επιχειρήσεις 04 Η Τράπεζα Πειραιώς 05 Τύποι Ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ Δελτίο Τύπου Πλήρως εγγυημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571 εκατ. με Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα;

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα; Πρόγραμμα για τον Χρηματοοικονομικό Τομέα της Κύπρου Μνημόνια Συναντίληψης με την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα Μέρος A: Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Γκίκας Α. Χαρδούβελης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ, ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αποτελέσματα: Τραπεζικοί Όμιλοι (4 συστημικές τράπεζες) ml. 2008 2009

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» Τι ακριβώς χρωστάει η Ελλάδα; Ποιές είναι οι συνολικές υποχρεώσεις της εντός του 2015, σε ποιούς και πότε ακριβώς καλείται να τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

: 2008-2009 2008 2009 15 2013

: 2008-2009 2008 2009 15 2013 Οι τράπεζες του αύριο Ανδρέας Παπαδόπουλος ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 15 Μαΐου 2013 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σηµείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση της,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican Ετήσια Γενική Συνέλευση 29 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Καλημέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι στους μετόχους της Τράπεζας ως

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

2015: Ο επόµενος εκβιασµός (µέσω των τραπεζών) σχεδιάζεται

2015: Ο επόµενος εκβιασµός (µέσω των τραπεζών) σχεδιάζεται 2015: Ο επόµενος εκβιασµός (µέσω των τραπεζών) σχεδιάζεται 15 Μαΐου 2014 Το 2013 δώσαµε (ως πολίτες) 41 δις ευρώ στις τράπεζες, τα οποία τα δανειστήκαµε από την Ευρώπη µε τους γνωστούς επαχθείς όρους,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα