Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό"

Transcript

1 Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η κατ οίκον εργασία αποτελεί ουσιαστικό εκπαιδευτικό διαχρονικό ζήτημα για εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και πολιτεία. Πρόβλημα προκύπτει από τη διαφορά απόψεων που φαίνεται να επικρατεί ανάμεσα στους παραπάνω ενδιαφερόμενους, στους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ανάμεσα στους ειδήμονες. Όσον αφορά στο μαθητή, οι κατ οίκον εργασίες ανήκουν στα παιδαγωγικά μέσα και στις ευκαιρίες που του παρέχει το σχολείο να μαθαίνει μόνος του στο σπίτι. Για να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο της αποτελεσματικής και ποιοτικής εκπαιδευτικής εργασίας του σχολείου χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι τεκμηριωμένες απόψεις όλων των εμπλεκομένων. Παρά την καθιέρωσή τους στο σχολείο και παρ όλες τις διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις που υπάρχουν γύρω από το θέμα αυτό, οι κατ οίκον εργασίες δεν αποτελούν συχνά θέμα θεωρητικών ή εμπειρικών εργασιών με επιστημονικές αξιώσεις αλλά αντίθετα παραμένουν ένα θέμα σχετικά ανεξερεύνητο. Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας, που ήταν η μελέτη του θέματος της κατ οίκον εργασίας από τη σκοπιά των μαθητών του δημοτικού σχολείου, διατυπώθηκαν ερευνητικά ερωτήματα που αφορούσαν τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για την αναγκαιότητα και τον σκοπό ανάθεσης της κατ οίκον εργασίας, για τα άτομα τα οποία βοηθούν τους μαθητές στην εκτέλεση της, το χρόνο εκτέλεσης της, τα μαθήματα στα οποία ανατίθεται και το είδος που προτιμούν οι μαθητές. Ταυτόχρονα, διερευνήθηκε αν διαφοροποιείται η αντιμετώπιση του ζητήματος ανάμεσα στους μαθητές ανάλογα με την επίδοση. Έγιναν 4 ατομικές συνεντεύξεις και μία ομαδική συνέντευξη με 8 μαθητές Δ και Ε τάξης. Παρόλο που η μεθοδολογία της έρευνας δεν επιτρέπει στατιστικό έλεγχο, η παρουσίαση των τεσσάρων μαθητών επιτρέπει τη συναγωγή συμπερασμάτων. Εισαγωγή - Θέση του προβλήματος Η κατ οίκον εργασία, η εργασία δηλαδή που ανατίθεται στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές για το σπίτι αποτελεί ουσιαστικό εκπαιδευτικό και διδακτικό διαχρονικό ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και την επίσημη πολιτεία. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει και από τη διαφορά απόψεων που φαίνεται να επικρατεί ανάμεσα στους παραπάνω ενδιαφερόμενους, στους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ανάμεσα στους ειδήμονες. Η διαφορά απόψεων εστιάζεται κυρίως στο αν οι κατ οίκον εργασίες επιδρούν θετικά ή αρνητικά στους μαθητές, στο αν έχουν δυσκολίες οι μαθητές στην εκτέλεσή τους ή όχι, στο πως πρέπει να ανατίθενται και γενικά, στο αν πρέπει να ανατίθενται ή όχι. Στο πρόβλημα αυτό πρέπει να δοθεί μια υπεύθυνη λύση και να φανεί κατά πόσο η κατ οίκον εργασία αποτελεί συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής εργασίας στο σχολείο και όχι μόνο αφετηρία και αφορμή για φιλονικίες ανάμεσα στους άμεσα εμπλεκόμενους (Χατζηδήμου, Στραβάκου και Κουγιουρούκη, 2007). Όσον αφορά το μαθητή, οι κατ οίκον εργασίες ανήκουν σε εκείνα τα παιδαγωγικά μέσα και σε εκείνες τις δυνατότητες και ευκαιρίες που του παρέχει το σχολείο να μαθαίνει μόνος του στο σπίτι, εκτός του σχολικού ωραρίου και χωρίς τη βοήθεια του 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 761

2 εκπαιδευτικού, να συνεργάζεται ή όχι με τους γονείς του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, μα διαμορφώνεται σε υπεύθυνο ή ανεύθυνο άτομο, να διαπιστώνει κατά πόσο φέρνει σε πέρας ότι του ζητείται από το σχολείο, κατά πόσο αυτό που του ζητείτε έχει διδακτική σημασία και κατά πόσο οι κατ οίκον εργασίες είναι για τον ίδιο επίπονες ή όχι. Όσον αφορά την Πολιτεία το θέμα αυτό ανήκει στα αμφιλεγόμενα, δυσεπίλυτα και εκκρεμή εκπαιδευτικά ζητήματα. Όπως φαίνεται και όπως θα φανεί ιδιαίτερα στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που ακολουθεί, το θέμα των κατ οίκον εργασιών είναι ένα πολύπτυχο εκπαιδευτικό και διδακτικό ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο σχολείο, στην οικογένεια και στους εκπαιδευτικούς. Για να αποτελέσουν οι κατ οίκον εργασίες συστατικό στοιχείο της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής εργασίας του σχολείου χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι γνώμες και οι τεκμηριωμένες απόψεις όλων των εμπλεκομένων στο υπό συζήτηση θέμα. Παρά την καθιέρωσή τους στο σχολείο και παρ όλες τις διαφορετικές και πολλές φορές αντικρουόμενες απόψεις που υπάρχουν γύρω από το θέμα αυτό, οι κατ οίκον εργασίες δεν αποτελούν συχνά θέμα θεωρητικών ή εμπειρικών εργασιών με επιστημονικές αξιώσεις αλλά αντίθετα παραμένουν ένα θέμα σχετικά ανεξερεύνητο στην ελληνική βιβλιογραφία. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Στο άρθρο αυτό παρατίθενται βασικές θέσεις και απόψεις συγγραφέων που ασχολήθηκαν με την κατ οίκον εργασία με σκοπό τη σφαιρική προσέγγιση και διερεύνηση του θέματος. Η σχετική βιβλιογραφία παρέχει διαφορετικές απόψεις, οι οποίες συνοψίζονται σε τρεις βασικές θέσεις ανάλογα με τις προτάσεις που προβάλλονται για την επίλυση του ζητήματος (Χατζηδήμου, Στραβάκου και Κουγιουρούκη, 2007). Οι συγκλίνουσες στην πρώτη θέση απόψεις θεωρούν την κατ οίκον εργασία αναγκαία τονίζοντας τη θετική της επίδραση στην εξέλιξη των μαθητών, όταν η ανάθεση της πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Οι εκφραστές αυτής της θέσης υποστηρίζουν ότι η κατ οίκον εργασία επιδρά θετικά στους μαθητές γιατί αξιοποιεί την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την αυτοπειθαρχία, την εργατικότητα, την αυτενέργεια και τη δημιουργική απασχόληση τους και προωθεί τη σχολική τους επίδοση. Θεωρούν την κατ οίκον εργασία απαραίτητο συμπλήρωμα της διδασκαλίας του σχολείου, επειδή βοηθά το μαθητή να εφαρμόσει και να εμπεδώσει αυτά που έχει διδαχθεί, να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για την πρόοδό του και να ασχοληθεί με τη μάθηση στον ελεύθερο του χρόνο (Χατζηδήμου, Στραβάκου και Κουγιουρούκη, 2007). Οι εκπρόσωποι της δεύτερης θέσης υποστηρίζουν ότι η κατ οίκον εργασία επηρεάζει αρνητικά τις διαδικασίες της μάθησης και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Σύμφωνα με αυτούς η κατ οίκον εργασία προκαλεί κόπωση, καταπιέζει τους μαθητές, περιορίζει σημαντικά τον ελεύθερο τους χρόνο και δημιουργεί σ αυτούς αρνητική στάση στη μαθησιακή διαδικασία. Περιορίζει την ελευθερία δράσης και την αυτονομία της σκέψης των μαθητών και διαταράσσει τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών, γονιών και δασκάλων (Χατζηδήμου, Στραβάκου και Κουγιουρούκη, 2007). 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 762

3 Οι υποστηρικτές της τρίτης θέσης θεωρούν ωφέλιμη την κατ οίκον εργασία αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της και δέχονται την ανάθεση της με προϋποθέσεις. Ως ιδανική λύση προτείνεται η εκτέλεση της κατ οίκον εργασίας στη διάρκεια του σχολικού προγράμματος και συνεπώς η καθιέρωση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου. Σύμφωνα με τους οπαδούς της μέσης λύσης η κατ οίκον εργασία για να είναι αποτελεσματική απαιτείται να είναι κατάλληλα οργανωμένη, περιορισμένη σε έκταση, δημιουργική και να ανταποκρίνεται στις ικανότητες και δυνατότητες των μαθητών (Χατζηδήμου, Στραβάκου και Κουγιουρούκη, 2007). Η ποιότητα των καθηκόντων για το σπίτι είναι εξίσου σημαντική με την ποσότητα. Η αποτελεσματικότητα των κατ οίκον εργασιών συνδέεται με τα μαθήματα που πρέπει να διδαχθούν και πρέπει να σχετίζεται με τις ικανότητες των μαθητών. Η παράταση του χρόνου εργασίας στο σπίτι είναι αποδεδειγμένα ένας αποτελεσματικός τρόπος για την επέκταση του χρόνου μελέτης και τη μεγιστοποίηση των επιτευγμάτων, αν και η ποιότητα της ανάθεσης και της εκπόνησης της εργασίας είναι επίσης σημαντική (UNESCO, 2000). Οι Δημητρακάκης και Κατσαρός (2000), ασχολήθηκαν εμπειρικά με την κατ οίκον εργασία και στην εισήγησή τους αναφέρουν ότι η διάσταση των απόψεων για το θέμα αποπροσανατολίζει τους ενδιαφερόμενους από ερευνητικά ερωτήματα που αναφέρονται στο περιεχόμενο της κατ οίκον εργασίας και στο αν τελικά αυτή αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσης ή στην καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και κριτικής σκέψης. Τα πορίσματα της έρευνας τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να έχουν απεμπολήσει τις παραδοσιακές διδακτικές αντιλήψεις και ότι η δομή και το περιεχόμενο της κατ οίκον εργασίας ενέχουν τον κίνδυνο να καλλιεργηθεί στους μαθητές η μηχανιστική μάθηση με αποτέλεσμα να διατηρείται ο γνωσιοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου και να αδυνατούν οι μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οι Χατζηδήμου, Στραβάκου και Κουγιουρούκη (2007) μελέτησαν το ζήτημα στα ελληνικά δεδομένα συστηματικά και διεξοδικά και κατέληξαν στο ότι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές έχουν θετική στάση απέναντι στο θέμα της ανάθεσης της κατ οίκον εργασίας, τη θεωρούν αναγκαία και χρήσιμη και ότι συμβάλει στην αύξηση της σχολικής επίδοσης. Γενικά, η σημαντικότερη ίσως διαπίστωση είναι ότι το θέμα των κατ οίκων εργασιών απασχολεί ολόκληρο το σχολικό κόσμο, χωρίς κανένας να έχει ξεκάθαρη γνώμη. Οι απόψεις που προκύπτουν από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας όχι μόνο δεν συμπίπτουν αλλά είναι κάποτε διαφορετικές ή και σε μεγάλο βαθμό ασύμφωνες. Η σε βάθος διερεύνηση των απόψεων των μαθητών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου θα μπορούσε να θεωρηθεί μια προσπάθεια για τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης και για τη συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Σημασία της έρευνας Παρόλο που το ζήτημα της κατ οίκον εργασίας είναι επίκαιρο, ενδιαφέρον και αφορά πολλούς υπάρχει μεγάλη έλλειψη επιστημονικών εργασιών που να σχετίζονται με αυτό στον κυπριακό εκπαιδευτικό χώρο. Η έλλειψη συστηματικής ενασχόλησης 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 763

4 των ειδικών, επιστημόνων παιδαγωγών είναι πολύ έντονη παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί μερικές αξιόλογες εργασίες και έρευνες αφού διάφορες καινοτομίες στην εκπαίδευση που άρχισαν να εφαρμόζονται εδώ και λίγα χρόνια οδήγησαν στην αναζωπύρωση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για το θέμα. Η κατ οίκον εργασία δεν είναι απλώς ένα θέμα στο οποίο με την πραγμάτευση του μπορεί κανείς εύκολα να βρει και να δώσει οριστικές και ολοκληρωμένες απαντήσεις, αλλά ένα ζήτημα που απαιτεί συνεχή ενημέρωση των εμπλεκομένων και διαρκή ενασχόληση των ειδικών ώστε να δοθεί μια λύση που να ικανοποιεί τους ενδιαφερομένους και αφετέρου να προκύψουν σχετικές διδακτικές προτάσεις (Χατζηδήμου, Στραβάκου και Κουγιουρούκη, 2007). Μια επιστημονική διερεύνηση με στόχο την ποιοτική ανάλυση της κατ οίκον εργασίας με το διδακτικό σχεδιασμό είναι ένα ζητούμενο στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα. Παίρνοντας ως δεδομένο το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό πάνω στο θέμα αυτό και στον κυπριακό χώρο, θεωρήθηκε σκόπιμο να μελετηθεί το θέμα της κατ οίκον εργασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη σκοπιά των μαθητών. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθεί το θέμα της κατ οίκον εργασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη σκοπιά των μαθητών. Σύμφωνα με το σκοπό της έρευνας διατυπώνονται τα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα: Ποια η άποψη των μαθητών για την αναγκαιότητα και το σκοπό ανάθεσης της κατ οίκον εργασίας; Ποιοι βοηθούν τους μαθητές στην εκτέλεση της κατ οίκον εργασίας; Πόσο χρόνο διαθέτουν καθημερινά οι μαθητές στην εκτέλεση των κατ οίκον εργασιών τους; Σε ποια μαθήματα έχουν οι μαθητές τις περισσότερες κατ οίκον εργασίες; Ποιο είδος κατ οίκον εργασίας προτιμούν οι μαθητές να τους αναθέτουν οι δάσκαλοί τους; Να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές στην αντιμετώπιση του ζητήματος της κατ οίκον εργασίας ανάμεσα στους μαθητές ανάλογα με την επίδοση. Μεθοδολογικός Σχεδιασμός Η έρευνα αυτή παρουσιάζει τα ευρήματα μιας ποιοτικής μελέτης για τη διερεύνηση του ζητήματος της κατ οίκον εργασίας από τη σκοπιά των μαθητών. Η συνέντευξη θεωρήθηκε η καταλληλότερη μέθοδος για να διερευνηθούν οι απόψεις των μαθητών για θέματα που προκύπτουν για την κατ οίκον εργασία. Η συνέντευξη είναι το καταλληλότερο όργανο έρευνας μεταξύ μικρών παιδιών γιατι η προφορική ερώτηση διευκολύνει τα παιδιά να εκφράσουν την πραγματικότητα όπως την νιώθουν. (Παπαναστασίου και Παπαναστασίου, 2005). Ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης είναι η προσαρμοστικότητα αφού μπορεί να ανιχνεύσει ιδέες, πιθανές αντιδράσεις, να ερευνήσει κίνητρα και συναισθήματα, που δεν θα μπορούσαν να έρθουν στην επιφάνεια με άλλο μέσο (Bell, 1997). 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 764

5 Για τη συλλογή δεδομένων και την επίτευξη του σκοπού της έρευνας κρίθηκε αναγκαίος ο σχεδιασμός μιας ημιδομημένης συνέντευξης. Πρώτα σχεδιάστηκε το πρωτόκολλο συνέντευξης δηλαδή, η μεταγραφή των στόχων της έρευνας σε ερωτήσεις οι οποίες θα διαμορφώσουν το κύριο σώμα της συνέντευξης (Cohen & Manion,2000). Oι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι μαθητές να κατανοούν το περιεχόμενό τους. Το πρωτόκολλο της συνέντευξης αποτελούνταν από ερωτήσεις συμπεριφοράς, ερωτήσεις γνώμης και ερωτήσεις συναισθημάτων. Για την έρευνα επιλέχθηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ένα δημοτικό σχολείο της Πάφου. Έγιναν 4 ατομικές συνεντεύξεις και μία ομαδική συνέντευξη με 8 μαθητές. Οι ατομικές συνεντεύξεις διεξήχθησαν από 2 αγόρια και 2 κορίτσια Ε τάξης ενώ η ομαδική συνέντευξη από 4 αγόρια και 4 κορίτσια Δ τάξης. Για την επιλογή των μαθητών λήφθηκαν υπόψη οι μεταβλητές φύλο και επίδοση σύμφωνα με την περσινή βαθμολογία των μαθητών από το σχολικό αρχείο. Η επιλογή των μεταβλητών οι οποίες διαφοροποιούν τις απόψεις των μαθητών έγινε σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, Χατζηδήμου, Στραβάκου και Κουγιουρούκη (2007). Η ομαδική συνέντευξη αξιοποιήθηκε συμπληρωματικά των ατομικών συνεντεύξεων, καθώς μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη συζήτησης ανάμεσα στους συμμετέχοντες και στην παροχή ενός πλούσιου φάσματος απαντήσεων, εισηγήσεων και απόψεων σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα. Αρχικά ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθητών με επιστολή η οποία τους ζητούσε να υπογράψουν αν αποδέχονταν ή όχι τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε συνέντευξη (Cohen and Manion, 2000). Οι συνεντεύξεις έγιναν κατά τη διάρκεια των πρωινών μαθημάτων. Στην αρχή της συνέντευξης δόθηκαν ευχαριστίες στα παιδιά για τη συμμετοχή τους, ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και τον τρόπο επιλογής τους και τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οι συνεντεύξεις θα παραμείνουν ανώνυμες. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και αυτό συνέβαλε σύμφωνα με τους Παπαπαναστασίου και Παπαναστασίου (2005) στο να αποδοθεί καλύτερα η όλη ατμόσφαιρα. Πριν από τη συνέντευξη, έγιναν κάποιες δοκιμαστικές συνεντεύξεις σε δείγμα παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, ώστε να συλλεγούν κάποιες πληροφορίες ώστε να βελτιωθούν τυχόν αδυναμίες της ή να τροποποιηθούν δυσνόητες ερωτήσεις. Τα θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην εκπαιδευτική έρευνα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά από θεωρητικούς και ερευνητές στο χώρο της εκπαίδευσης. Ειδικά οι ποιοτικές έρευνες δέχονται πολύ μεγάλη κριτική για την εγκυρότητα και αξιοπιστία τους με το επιχείρημα ότι χαρακτηρίζονται από υποκειμενισμό. Για να αντιμετωπιστεί η κριτική προτείνονται κάποιες μεθοδολογικές στρατηγικές οι οποίες συμβάλουν στην ενδυνάμωση του μεθοδολογικού σχεδιασμού και τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Σύμφωνα με το Συμεού (2006) ο ερευνητής πρέπει να φανερώνει και να επεξηγεί με λεπτομέρεια τις στρατηγικές και όλες τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας ώστε να ενδυναμώνεται η ποιότητα και το κύρος της έρευνας και η συνολική της ακεραιότητας. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και το κύρος της έρευνας ακολουθήθηκαν στρατηγικές που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια ερευνητικής συνέπειας και αποκαλύπτουν την ερευνητική διαδικασία ώστε να αξιολογείται η αξιοπιστία και η εγκυρότητά της. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 765

6 Σύμφωνα με τον Καραγεώργο (2002) η εγκυρότητα αναφέρεται στην καταλληλότητα, τη σημαντικότητα και τη χρησιμότητα των συμπερασμάτων που βγάζει ο ερευνητής από τα δεδομένα που συγκεντρώνει. Ενώ η αξιοπιστία αναφέρεται στη διαχρονικότητα της συνέπειας των αποτελεσμάτων. Στις ποιοτικές έρευνες το ενδιαφέρον περιστρέφεται γύρω από το βαθμό εμπιστοσύνης τον οποίο αποδέχονται οι ερευνητές για ότι έχουν ακούσει. Δηλαδή, κατά πόσο μπορούν οι ερευνητές να είναι σίγουροι ότι δεν έχουν ξεγελαστεί. Σε μια ποιοτική έρευνα πολλά εξαρτώνται από την προοπτική του ερευνητή. Όλοι οι ερευνητές έχουν κάποιες μεροληψίες. Στην ποιοτική έρευνα χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές ελέγχου των αντιλήψεων του ερευνητή. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της παρούσας έρευνας έγινε περιγραφή των περιπτώσεων ξεχωριστά από τον κάθε ερευνητή ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην περιγραφή των αποτελεσμάτων. Επίσης καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιαστούν τα δεδομένα στη γλώσσα των συμμετεχόντων ακόμα και αν ήταν ιδιωματική. Καταγράφηκαν οι ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις ώστε ο ερευνητής να γνωρίζει τι ακριβώς ρώτησε και ποια απάντηση πήρε προκειμένου να βγάλει ορθά συμπεράσματα. Η καταγραφή των σκέψεων του ερευνητή παίρνοντας τη συνέντευξη βοήθησε στον έλεγχο των απαντήσεων και με αυτό τον τρόπο αυξήθηκε η εγκυρότητα των δεδομένων (Καραγεώργος, 2002). Δειγματοληψία Για την έρευνα επιλέχθηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ένα δημοτικό σχολείο της Πάφου. Λόγω της διερευνητικής φύσης της έρευνας και της έμφασής της στη σε βάθος κατανόηση των απόψεων των μαθητών, για την επιλογή τους ακολουθήθηκε βολική δειγματοληψία. Στη δειγματοληψία αυτή επιλέγονται τα πλησιέστερα άτομα για να χρησιμεύσουν ως απαντώντες (Cohen and Manion, 2000). Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα είναι 12 μαθητές: 1 μαθήτρια άριστης επίδοσης Ε τάξης, 1 μαθητής άριστης επίδοσης Ε τάξης, 1 μαθήτρια χαμηλής επίδοσης Ε τάξης και 1 μαθητής χαμηλής επίδοσης Ε τάξης συμμετείχαν σε ατομικές συνεντεύξεις και στην ομαδική 4 μαθητές και 4 μαθήτριες Δ τάξης διαφορετικών επιδόσεων. Μέσο συλλογής δεδομένων Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας επιλέχθηκε η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο. Η συνέντευξη είναι ένα μέσο συλλογής πληροφοριών που περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις, οι οποίες έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν ένα ερευνητικό θέμα (Παρασκευόπουλος, 1993). Στην έρευνα πραγματοποιήθηκε ημιδομημένης μορφής συνέντευξη. Η ημιδομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει προκαθορισμένες ερωτήσεις κλειστού τύπου, αλλα ταυτόχρονα υποβάλλονται και άλλες ερωτήσεις ανοικτού τύπου για πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων που δόθηκαν (Παπαναστασίου και Παπαναστασίου, 2005). Ο Berg (2001) αναφέρει ότι η ημιδομημένη συνέντευξη, αν και βασίζεται σε προκαθορισμένες ερωτήσεις, δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή αλλά και στους συμμετέχοντες να ξεφύγουν και πέρα από αυτές χωρίς όμως να παρεκκλίνουν από το θέμα. Οι συνεντεύξεις στοχεύουν στη διερεύνηση όλων των παραμέτρων που συνέτειναν στη διαμόρφωση των απόψεων των μαθητών μέσα από τη δυνατότητα που παρέχει η 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 766

7 συγκεκριμένη μέθοδος για τη σε βάθος κατανόηση φαινομένων και απόψεων (Cohen and Manion, 2000). Στη διεξαγωγή της συνέντευξης λήφθηκε υπόψη η δημιουργία μιας άνετης και φιλικής ατμόσφαιρας. Για διευκόλυνση των παιδιών ο ερευνητής ρωτούσε μια ερώτηση κάθε φορά και βεβαιωνόταν ότι το παιδί την έχει καταλάβει πλήρως. Φρόντιζε συνάμα, ώστε να δίνεται αρκετός χρόνος για να απαντηθεί πλήρως η ερώτηση (Παρασκευόπουλος, 1993). Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Η παρουσίαση των ατομικών περιπτώσεων περιλαμβάνει τα στοιχεία που προέκυψαν από τις απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων. Για να διατηρηθεί η ανωνυμία των μαθητών, δεν χρησιμοποιήθηκαν τα ονόματά τους αλλά κάποια συμβολικά γράμματα. Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Κ. το οποίο είναι σχολείο της υπαίθρου με 150 μαθητές και 10 δασκάλους. Οι περισσότεροι από τους γονείς των μαθητών δεν έχουν ανώτατη μόρφωση και ασχολούνται με τον ιδιωτικό τομέα κυρίως τον τουρισμό. Οι πιο πολλές μητέρες είναι οικοκυρές. Γενικά οι γονείς των παιδιών του σχολείου εκτιμούν την εκπαίδευση και δίνουν μεγάλη σημασία στο να μορφώσουν τα παιδιά τους. Η Σ. είναι μαθήτρια Ε τάξης με σχολική επίδοση Α. Πιστεύει ότι οι κατ οίκον εργασίες είναι απαραίτητες για να μάθει να εργάζεται και ότι θα την βοηθήσουν στην περαιτέρω φοίτησή της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχολιάζοντας το σκοπό των κατ οίκον εργασιών αναφέρει ότι οι εργασίες για το σπίτι είναι «για να μάθουμε κάτι παραπάνω απ ότι ξέρουμε» και τις αποδέχεται γιατί η δασκάλα ξέρει τι είναι καλύτερο γι αυτήν. Δηλώνει ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διεκπεραίωση των εργασιών αναζητά τη βοήθεια της μητέρας της. Επίσης η Σ. αναφέρει ότι ο χρόνος που διαθέτει για την εκτέλεση των εργασιών που της αναθέτει ο δάσκαλος για το σπίτι είναι περίπου είκοσι λεπτά. Τα μαθήματα στα οποία της ανατίθενται οι περισσότερες εργασίες είναι κυρίως τα Μαθηματικά και τα Ελληνικά. Σε σχέση με το είδος των κατ οίκον εργασιών που προτιμά υποστηρίζει ότι προτιμά τις δύσκολες εργασίες που χρειάζονται χρόνο και σκέψη και τις εργασίες ψυχαγωγίας, που για τη Σ. αυτό σημαίνει: «Να φτιάξω δικά μου πράγματα, να γράψω δικά μου λόγια, να κάνω... κάτι δικό μου», Θα προτιμούσε, δηλαδή, να είναι δημιουργικές. Επίσης, επισημαίνει ότι θα της άρεσε να κάνει και πειράματα στο σπίτι, γεγονός που τονίζει την ανάγκη της για αυτενέργεια και όχι για απλή εκτέλεση οδηγιών. Όταν δεν έχει εργασίες για το σπίτι ξεκουράζεται, διαβάζει ή βλέπει τηλεόραση. Δε θα ήθελε να μην έχει καθόλου εργασίες για το σπίτι γιατί δε θα είχε τι να κάνει. Ο Τ. είναι στην Ε τάξη και ανήκει στους άριστους μαθητές του σχολείου με επίδοση Α. Δηλώνει ότι οι δάσκαλοί του μέχρι τώρα του ανέθεταν εργασίες για το σπίτι τις οποίες θεωρεί απαραίτητες γιατί τον βοηθούν να μάθει, να προοδεύει και να γίνεται καλύτερος. Δίνει έμφαση στην κατ οίκον εργασία την οποία ταυτίζει με την έννοια του σχολείου και θεωρεί ότι θα τον διευκολύνει στην εξεύρεση εργασίας στο μέλλον. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 767

8 «Το σχολείο είναι πιο σημαντικό γιατί θα με βοηθήσει όταν θα μεγαλώσω στις δουλειές μου. Άμα δεν είχα μαθήματα θα ήξερε μόνο να κάμνω ποδήλατο». Του αρέσει να έχει κατ οίκον εργασία και αντιλαμβάνεται το στόχο του εκπαιδευτικού που του την αναθέτει. Όταν δυσκολεύεται στη διεκπεραίωση της κατ οίκον εργασίας του ζητά τη βοήθεια της μητέρας του ή αναζητά ο ίδιος τις πληροφορίες που χρειάζεται. Για την εκτέλεση των κατ οίκον εργασιών του ο Τ. χρειάζεται περίπου μια ώρα. Συνήθως έχει εργασίες στα Μαθηματικά και στα Ελληνικά και τις περισσότερες φορές είναι γραπτές. Ο ίδιος θα προτιμούσε τις ασκήσεις στις οποίες «Δουλεύει το μυαλό...». Ο Τ. θεωρεί ότι έχει κανονική ποσότητα κατ οίκον εργασιών και ότι με αυτές περνά το χρόνο του. Αν δεν είχε κατ οίκον εργασία θα έβλεπε τηλεόραση και θα έπαιζε με το ποδήλατό του. Δεν θα ήθελε να είχε περισσότερες κατ οίκον εργασίες γιατί θέλει να περνά χρόνο με τον αδερφό του και γιατί επιπλέον παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα. Η Κ. είναι μαθήτρια Ε τάξης με σχολική επίδοση Γ. Πιστεύει ότι η κατ οίκον εργασία είναι απαραίτητη αλλά θα προτιμούσε να έχει λιγότερα μαθήματα στο σπίτι. Υποστηρίζει ότι η κατ οίκον εργασία τη βοηθά για να μάθει καινούρια και σημαντικά πράγματα. Διαθέτει καθημερινά γύρω στη μισή ώρα στην εκτέλεση των κατ οίκον εργασιών και όταν συναντά δυσκολίες τη βοηθά ο πατέρας της. Χαρακτηριστικά σχολιάζει ότι δε θα ήθελε να έχει περισσότερες εργασίες στο σπίτι γιατί «θα χάνω πολύ χρόνο για να διαβάζω». Οι δάσκαλοι της αναθέτουν περισσότερο εργασίες στα Ελληνικά και Μαθηματικά. Θα προτιμούσε να είχε περισσότερες ασκήσεις στα Ελληνικά και κυρίως εργασίες υπό τη μορφή έρευνας στον υπολογιστή. «Είναι ωραία μέσα στο computer να βρίσκεις πράγματα. Στα άλλα μαθήματα πρέπει να ξέρεις τις ασκήσεις για να τις κάνεις. Πρέπει να βάλεις το νου σου... Ενώ στο computer δεν θέλεις τόση ώρα». Η Κ. θα ήθελε να είχε αρκετό ελεύθερο χρόνο ώστε να μπορεί να διαβάζει βιβλία, να παίζει με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικά παιχνίδια αλλά και να πηγαίνει χορούς. Θα προτιμούσε να έχει εύκολες εργασίες για το σπίτι για να τις καταλαβαίνει και να τελειώνει γρήγορα. Ο Ι. είναι μαθητής της Ε τάξης και η σχολική του επίδοση είναι χαμηλή (Δ). Δηλώνει ότι μέχρι τώρα του ανέθεταν κατ οίκον εργασίες και επισημαίνει ότι κάποιες φορές είναι λίγες και κάποιες πολλές. Ο ίδιος θα προτιμούσε να έχει λιγότερες εργασίες για να έχει χρόνο για παιχνίδι. Θεωρεί ότι η κατ οίκον εργασία είναι μέρος των επαγγελματικών καθηκόντων ενός εκπαιδευτικού. Αναγνωρίζει ότι στόχος της κατ οίκον εργασίας είναι η μάθηση και ότι είναι σημαντική γι αυτόν γιατί στην τάξη κάποτε μπορεί να είναι κουρασμένος και να μην παρακολουθεί. Για τον Ι. η κατ οίκον εργασία είναι από μια άποψη απαραίτητη γιατί μαθαίνει καλύτερα αλλά από την άλλη άποψη δεν του αρέσει να αφιερώνει το χρόνο του στο διάβασμα γιατί προτιμά το παιγνίδι. Χαρακτηριστικά λέει: «Από τη μια άποψη μαθαίνω καλύτερα εγώ όταν έχω στο σπίτι. Από την άλλη άποψη δεν μου αρέσει που έχω μαθήματα στο σπίτι γιατί προτιμώ το χρόνο για το παιχνίδι.» 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 768

9 Όταν κάποτε έχει δυσκολίες στην εκτέλεση των κατ οίκον εργασιών τον βοηθά η αδερφή του και όταν οι εργασίες του είναι πολύ δύσκολες αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο για τη διεκπεραίωσή τους. Οι δάσκαλοί του, του αναθέτουν κυρίως γραπτές εργασίες στο μάθημα των Ελληνικών. Ο Ι. θα προτιμούσε να του ανέθεταν σαν εργασία για το σπίτι ένα πείραμα ή μια άσκηση Γυμναστικής γιατί αυτά είναι για τον ίδιο πιο ενδιαφέροντα. Μια εισήγηση του Ι. για επίλυση του θέματος της κατ οίκον εργασίας, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η περιγραφή του θεσμού του ολοήμερου σχολείου στην οποία κατέληξε αφού σύγκρινε το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου με αυτό της χώρας προέλευσης της μητέρας του. Συμπεράσματα και συζήτηση Παρόλο που η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας δεν επιτρέπει στατιστικό έλεγχο των ερευνητικών ερωτημάτων, η παρουσίαση των τεσσάρων μαθητών επιτρέπει τη διαπίστωση ορισμένων τάσεων και τη συναγωγή συμπερασμάτων. Τα ευρήματα, δείχνουν ότι οι απόψεις των μαθητών συγκλίνουν σε κάποια ζητήματα, όπως η αναγκαιότητα των κατ οίκον εργασιών, ο σκοπός των κατ οίκον εργασιών, τα μαθήματα στα οποία συνήθως τους ανατίθεται κατ οίκον εργασία και το είδος της, η πηγή βοήθειας για τη διεκπεραίωση των κατ οίκον εργασιών καθώς και η ανάγκη για πιο δημιουργικής φύσεως εργασίες για το σπίτι. Υπάρχει όμως διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών σε σχέση με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά για την εκτέλεση των κατ οίκον εργασιών, το κατά πόσο θα ήθελαν να μην έχουν εργασίες για το σπίτι και γιατί. Συνοπτικά οι απόψεις των μαθητών για τα ζητήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Μέσα από τη μελέτη των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι οι μαθητές επιβεβαιώνουν ότι ανατίθενται κατ οίκον εργασίες σήμερα στα Δημοτικά Σχολεία και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της ανάθεσής τους κυρίως επειδή βοηθούν στη μάθηση. Από τις απαντήσεις τους διαπιστώνονται οι αντιλήψεις τους για το σκοπό των κατ οίκον εργασιών και συγκεκριμένα το ότι οι εργασίες για το σπίτι τους βοηθούν να εμπεδώσουν αυτά που έμαθαν στην τάξη, κάνοντας επανάληψη, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε κάποια καινούρια θέματα και να συμπληρώσουν αυτά που διδάσκονται στο σχολείο. Την αναγκαιότητα της ανάθεσης των κατ οίκων εργασιών υποστηρίζουν πιο έντονα οι καλοί μαθητές και έτσι γίνεται φανερό ότι όσο καλύτερη επίδοση έχει κάποιος μαθητής τόσο περισσότερο υποστηρίζει την αναγκαιότητα της ανάθεσης των κατ οίκον εργασιών και τόσο λιγότερες δυσκολίες έχει στην εκτέλεσή τους. Οι κατ οίκον εργασίες δηλαδή προτιμώνται από τους καλούς μαθητές (Χατζηδήμου, Στραβάκου και Κουγιουρούκη, 2007). Μέσα από κάποιες απαντήσεις φαίνεται και η αντίληψη που έχουν κάποια παιδιά, ότι η κατ οίκον εργασία θα τους βοηθήσει στη μελλοντική επαγγελματική αποκατάστασή τους: Τ.: «Το σχολείο είναι πιο σημαντικό γιατί θα με βοηθήσει όταν θα μεγαλώσω στις δουλειές μου. Άμα δεν είχα μαθήματα θα ήξερα μόνο να κάμνω ποδήλατο». Λ.: «Μαθαίνουμε καλύτερα και ύστερα θα πιάσουμε πιο γρήγορα δουλειές όταν μεγαλώσουμε». Ν.: «Εγώ πιστεύω ότι άμα πιάσουμε τις βάσεις από τώρα που είναι νωρίς δε θα έχουμε δυσκολίες όταν μεγαλώσουμε.» 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 769

10 Γενικά, η επίδοση των μαθητών φαίνεται να διαφοροποιεί τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της κατ οίκον εργασίας. Αν και όλοι υποστηρίζουν ότι η κατ οίκον εργασία είναι αναγκαία, οι άριστοι μαθητές θα ήθελαν να είχαν πάντα εργασία για το σπίτι για να περνούν το χρόνο τους σε αντίθεση με τους πιο αδύνατους που προτιμούν να είχαν λιγότερη ή και καθόλου. Οι μαθητές με ψηλές σχολικές επιδόσεις όταν τελειώσουν την κατ οίκον εργασία τους κάνουν πολλές φορές επανάληψη αυτά τα όποια έκαναν στην τάξη και όταν συναντούν δυσκολίες προσπαθούν να λύσουν τις απορίες τους μόνοι τους και μετά να ανατρέξουν σε βοήθεια. Οι αδύνατοι μαθητές αναζητούν πιο εύκολα τη βοήθεια κάποιου μεγαλύτερου. Ο χρόνος που οι μαθητές διαθέτουν για την εκτέλεση των κατ οίκον εργασιών τους διαφοροποιείται ανάλογα με την περίπτωση. Οι απαντήσεις κυμαίνονται από είκοσι λεπτά μέχρι μια ώρα. Από τις απαντήσεις των παιδιών καταλήγουμε στο ότι τα περισσότερα παιδιά δε θα ήθελαν να είχαν περισσότερες εργασίες για το σπίτι αλλά θα προτιμούσαν να είχαν ελεύθερο χρόνο να ξεκουράζονται, να παρακολουθούν τηλεόραση, να παίζουν με τους φίλους τους και τα αδέρφια τους, να διαβάζουν βιβλία και παραμύθια και να περνούν το χρόνο τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να αφιερώνουν δηλαδή ώρες, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ένας μαθητής, για τον εαυτό τους. Επιπρόσθετα, πολλά παιδιά δήλωσαν ότι παρακολουθούν φροντιστήρια τα απογεύματα που τους απορροφούν μεγάλο μέρος από τον ελεύθερο τους χρόνο και αυτό επηρεάζει την άποψη τους για το αν θα ήθελαν να έχουν περισσότερα μαθήματα. Στην ομαδική συνέντευξη τα παιδιά τονίζουν ότι στο σπίτι κάποιοι παράγοντες όπως η ησυχία και ο περισσότερος χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους συμβάλλουν στο να συγκεντρωθούν ευκολότερα και να διαβάζουν πιο ελεύθερα ώστε να κατανοούν καλύτερα αυτά που είπαν στην τάξη όπου πολλές φορές είναι κουρασμένα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη που παρουσιάστηκε ότι οι κατ οίκον εργασίες δεν βοηθούν γιατί στο σπίτι δυσκολεύεται ενώ στην τάξη τον βοηθά η δασκάλα του όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι μέσα από την ομαδική συνέντευξη προκύπτει η επιθυμία των μαθητών να διαφοροποιείται η κατ οίκον εργασία ανάλογα με την εποχή. Το χειμώνα θα προτιμούσαν να είχαν μαθήματα γιατί όταν βρέχει έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο σε σχέση με το καλοκαίρι που προτιμούν το παιχνίδι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιθυμία κάποιων παιδιών να έμεναν περισσότερη ώρα στο σχολείο και να τελείωναν εκεί τις εργασίες τους. Όπως δήλωσαν περνούν καλύτερα στο σχολείο και έχουν την ευκαιρία να ρωτούν τους δασκάλους τους για απορίες. Οι μαθητές βοηθούνται στην εκτέλεση των κατ οίκον εργασιών τους από μέλη της οικογένειάς τους, κυρίως από τους γονείς τους. Από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι οι μαθητές όταν συναντούν δυσκολίες στην εκτέλεση των κατ οίκον εργασιών αναζητά βοήθεια. Τις περισσότερες φορές ανατρέχουν σε μέλη της οικογένειάς τους για να τους βοηθήσουν. Η μητέρα είναι το πρόσωπο που φαίνεται να βοηθά στις περισσότερες περιπτώσεις. Τέσσερα από τα παιδιά δήλωσαν ότι όταν συναντούν δυσκολίες διαβάζουν ξανά τις ασκήσεις ώστε να τις κατανοήσουν καλύτερα και να σκεφτούν από μόνα τους ή ανατρέχουν στις σημειώσεις των τετραδίων και των βιβλίων τους για να πάρουν συμβουλές από αυτά που έκαναν στην τάξη. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 770

11 Όσον αφορά στα μαθήματα που ανατίθενται κατ οίκον εργασίες, μέσα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές προκύπτει ότι οι δάσκαλοι τους αναθέτουν κατ οίκον εργασίες κυρίως στα Ελληνικά και Μαθηματικά. Οι εργασίες αυτές συνήθως είναι γραπτές, μέσα από τα σχολικά βιβλία και μέσα από φυλλάδια. Οι μαθητές θα προτιμούσαν να είχαν περισσότερες δημιουργικές εργασίες και εργασίες που προάγουν την αυτενέργεια και ακονίζουν το μυαλό. Θα ήθελαν, δηλώνουν συγκεκριμένα, να έκαναν μικρές έρευνες στο μάθημα της Τέχνης, πειράματα στο μάθημα της Επιστήμης, να έγραφαν μικρά θεατρικά και να προετοίμαζαν θεατρικές παραστάσεις. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι ίσως οι εργασίες που ανατίθενται σήμερα δεν ανταποκρίνονται τόσο στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Αντίθετα, οι μαθητές θα ήθελαν να εργάζονται στο σπίτι τους με ενδιαφέρουσες για τους ίδιους κατ οίκον εργασίες οι οποίες θα τους άρεσε να είναι ομαδικές. Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών μέσα από τις κατ οίκον εργασίες φαίνεται να προωθείται και από το Υ.Π.Π Κύπρου που με τις εγκυκλίους με αρ. φακ. Υ.Π.Π. 116/69 ημερ και με αρ. φακ ημερ προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τονίζει ότι: «Όταν χρειάζεται να ανατεθεί, τότε αυτή να είναι δημιουργικής φύσεως και να εξυπηρετεί σκοπούς πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και αισθητικής απόλαυσης...ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών». Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εισήγηση που προκύπτει μέσα από τα σχόλια των παιδιών για την εφαρμογή του θεσμού του ολοήμερου σχολείου. Συγκεκριμένα, φαίνεται να εντοπίζουν ότι αν ο χρόνος παραμονής των μαθητών στο σχολείο παραταθεί τότε δε θα υπάρχει ανάγκη ανάθεσης κατ οίκον εργασιών. Ι.:«...στη Φινλανδία...δεν έβαζαν μαθήματα για το σπίτι αλλά πάντα έπρεπε να ακούεις περισσότερο στην τάξη. Και ήταν παραπάνω ώρα στο σχολείο.» Σ.:«Αν τα μαθαίνεις καλά στο σχολείο και δεν έχεις απορίες για ένα θέμα δεν είναι ανάγκη να τα κάνεις και στο σπίτι» Λ.: Εμένα θα μου άρεσε να μένουμε μέχρι τις 4 γιατί θα ήταν πιο εύκολο για τους δασκάλους να μας εξηγούν καλύτερα το μάθημα και δε θα είχαμε απορίες ούτε μαθήματα για το σπίτι. Περιορισμοί της έρευνας Πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος της προκατάληψης στις συνεντεύξεις περισσότερο γιατί «οι συνεντευκτές είναι ανθρώπινα πλάσματα και όχι μηχανές» (Bell,1993, σελ. 148). Το θέμα της κατ οίκον εργασίας είναι όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ένα θέμα πολύπλοκο και πολύμορφο. Σε μια μικρή ερευνητική εργασία η οποία διεξήχθηκε με την επιλογή της διερεύνησης μόνο κάποιων από τις πτυχές του ζητήματος, θα ήταν αδύνατο να εξεταστούν όλες οι παράμετροι που προκύπτουν γύρω από το θέμα αυτό. Εισηγήσεις Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας θα μπορούσαν να προσθέσουν στη συζήτηση γύρω από το επίκαιρο θέμα της ανάθεσης κατ οίκον εργασίας και να προβληματίσουν τόσο τους εκπαιδευτικούς, για τους οποίους θα έπρεπε να είναι πρώτιστης σημασίας η σκοπιά των μαθητών για την αποτελεσματικότητα της 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 771

12 διδασκαλίας τους, την επίσημη πολιτεία η οποία οφείλει να μελετά τις απόψεις των άμεσα ενδιαφερόμενων και να προβαίνει σε εισηγήσεις για την αντιμετώπιση ενός θέματος καθώς και τους γονείς οι οποίοι θα μπορούσαν να ενημερωθούν και να προωθήσουν τις επιθυμίες των παιδιών τους, εφόσον κρίνουν ότι είναι βάσιμες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων του παιδιού. Υπάρχει ανάγκη συνέχισης και ενδελεχούς διεύρυνσης της ερευνητικής εργασίας στο συγκεκριμένο τομέα αφού παρουσιάστηκαν πολλές πτυχές του ζητήματος που δεν μελετήθηκαν καθόλου ή εις βάθος. Μια ερευνητική τους προσέγγιση θα μπορούσε να φέρει στην επιφάνεια ενδιαφέρουσες πληροφορίες που να προσθέτουν στην κατεύθυνση εύρεσης λύσεων σε προβλήματα σχετικά με το θέμα. Επιπλέον, μέσα από την ενασχόληση με το θέμα της κατ οίκον εργασίας προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω έρευνας του θέματος στα κυπριακά εκπαιδευτικά δεδομένα. Για να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος χρειάζεται να μελετηθεί το θέμα από τη σκοπιά όλων των άμεσα εμπλεκομένων (επίσημη πολιτεία, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές). Γενικά, στην παρούσα έρευνα διαφάνηκε η διαχρονικότητα, η σημασία, η ποικιλομορφία αλλά και η επικαιρότητα του θέματος των κατ οίκον εργασιών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να προσφέρουμε στα παιδιά μας υψηλή μόρφωση και ιδεολογική αγωγή, καθώς και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, συνδέοντας το σχολείο με τη ζωή μέσα από τη σχέση της διδασκαλίας στο σχολείο και της παραγωγικής εργασίας στο σπίτι. Βιβλιογραφία Ελληνική Δημητρακάκης, Κ. & Κατσαρός, Μ. (2000) Μικροαξιολόγηση των κατ οίκων γραπτών σχολικών εργασιών από διδακτικής σκοπιάς, στο: Καλλής, Κ. (1999) Η κατ οίκον εργασία των μαθητών στα κυπριακά δημοτικά σχολεία, Καραγεώργος, Δ. (2002) Μεθοδολογία έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας. Παπαναστασίου, Κ. & Παπαναστασίου, Ε. Κ. (2005) Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Λευκωσία: Έκδοση συγγραφέα. Χατζηδήμου, Δ., Στραβάκου, Π. & Κουγιουρούκη, Μ. (2007) Οι κατ οίκον εργασίες μέσα από την ανίχνευση της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας. Ένα πολυδιάστατο παιδαγωγικό ζήτημα. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Ψαρρού, Κ.Μ. & Ζαφειρόπουλος, Κ. (2004) Επιστημονική έρευνα: Θεωρία και εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδάνος. Οδηγίες και πληροφορίες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων σχολική χρονιά Εισηγήσεις της ενδοτμηματικής επιτροπής γλωσσικού για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος Αγγλική Bell, J. (1997) Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας (Α. Ρήγα, Μετάφραση). Αθήνα: Gudenberg (Πρωτότυπη έκδοση 1993). 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 772

13 Berg, B. (2001) A dramaturgical look at interviewing. Qualitative research methods for the social sciences (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon. Cohen,L. & Manion, L. (2000) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (μεταφρ. Ν. Παπαγεωργίου). Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. Neuman, W. L. (2003) Social research methods: qualitative and quantitative approaches (5th ed.) Boston: Allyn and Bacon. Walberg, H. J., Susan J. P. (2003) Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι (μετάφρ. Δ. Κ. Μαυροσκούφης). Θεσσαλονίκη: UNESCO. (Πρωτότυπη έκδοση 2000). 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 773

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αναγκαιότητα Είδος εργασιών Χρόνος Ναι Όχ που ανατίθενται που προτιμούν εκτέλεσης ελεύθερος ι Σ. (Α) Τ. (Α) Κ. (Γ) Γραπτές «να κάνουμε κάτι δικό μας» Δύσκολες / πολλές «εργασίες ψυχαγωγίας» «θα ήθελα να κάνω πειράματα στο σπίτι» Γραπτές «να δουλεύει το μυαλό» Δύσκολες/ πολλές γραπτές/ προφορικές έρευνες στον Η/Υ «εύκολες για να τις καταλαβαίνουμε πιο καλά και να τελειώνουμε πιο γρήγορα» Ι. (Δ) - Γραπτές Ασκήσεις Γυμναστικής/ πειράματα/ ενδιαφέρουσες 20 λεπτά Ξεκούραση, διάβασμα, τηλεόραση. «Άμα δεν έχω καθόλου εργασίες τότε τι θα κάνω σπίτι;» 1 ώρα τηλεόραση, ποδήλατο, χρόνος με οικογένεια, ιδιαίτερα «περνώ και το χρόνο μου» μισή ώρα διάβασμα, Η/Υ, ιδιαίτερα ηλεκτρονικά παιχνίδια «θα χάνω το χρόνο μου» όλη μέρα «Για να έχω χρόνο για να παίξω» Σκοπός Βοήθεια στο σπίτι Μαθήματα Σ. (Α): «να μάθουμε κάτι Μητέρα Ελληνικά + Μαθηματικά παραπάνω απ ότι ξέρουμε» Τ. (Α): «να γίνουμε πιο καλοί» Μητέρα Ελληνικά + Μαθηματικά Κ. (Γ): «για να μάθουμε» Πατέρας Ελληνικά + Μαθηματικά Ι. (Δ): «να με κάνουν να μάθω» Αδερφή/Μητέρα Ελληνικά + Μαθηματικά 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 774

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Καραγιάννη-Κυρίλλου Λίτσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ)

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) "Πανηγύρι της Επιστήμης" ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) Το Πανηγύρι της Επιστήμης είναι μια από τις δραστηριότητες που διοργανώνεται στα πλαίσια του μαθήματος ΕΠΑ 336 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου Α! Γενικές Πληροφορίες 1. Ποιος συμπληρώνει τo ερωτηματολόγιο ; α) Πατέρας β) Μητέρα γ) Άλλος κηδεμόνας:

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα.

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα. Αποτίμηση της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ Τάξη Δημοτικού Ονοματεπώνυμο:. Ομάδα:Α Γενική εκτίμηση της διδασκαλίας: Πιστεύω ότι η διδασκαλία μου κινήθηκε σε αρκετά καλά πλαίσια. Οι στόχοι, που

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης

1 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης ΑΣΚΗΣΗ 1 η : 7 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Αφού μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές, να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν: Πηγή 1η: Ιωάννα, μαθήτρια, 11 χρόνων, δήλωση στις 14/3/2015 Μου αρέσει να πηγαίνω

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση Εργασία πειραματισμού με μαθητή Διδάσκων: Χαράλαμπος Λεμονίδης Φοιτήτρια: Χατζή Κυριακή- Ιωάννα ΑΕΜ: 3659 Εξάμηνο: ΣΤ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου kyriakid@ucy.ac.cy Διήμερο Εκπαιδευτικού Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την αρχή της καταγωγής στην αρχή της επίδοσης Δάσκαλος: -Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α, Β και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/2012 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ Α, Β και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Παπαφιλίππου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Σκοταράς Νικόλαος Επ. Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12, Δρ Ε.Μ.Π. skotaras@sch.gr Web: http://users.att.sch.gr/skotaras 1 1. Η σύγχρονη σχολική τάξη.(1 ) 2. Η γνώση που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Παρουσίαση εισαγωγικής παράδοσης Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: 4 η Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Δύο περίοδοι Για τη διδασκαλία ολόκληρης της ενότητας διατίθενται 7

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΜΑΔΟ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΜΑΔΟ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΜΑΔΟ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ως ομαδο-συνεργατική μάθηση θεωρούμε εκείνη κατά την οποία οι μαθητές/τριες εργάζονται μαζί σε ομάδα των 2 έως 5 ατόμων, όπου κάθε μέλος συμμετέχει στη λύση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή

Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή Αυτοαξιολόγηση του μαθητή: Βήματα και στρατηγικές για αποτελεσματική εφαρμογή Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 31 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ (ΑΥΤΟ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» Αποφασίζοντας το σκοπό Η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα