Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα 01.01.2013-05.06.2013"

Transcript

1 Π ρ ό γ ρ α µ µ α «ΕΚΠ ΑΙ Ε ΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α Β Ι Ο Υ Μ ΑΘ Η Σ Η» Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δρ ΚΑΠΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Επιστημονική Υπεύθυνος Τηλέφωνο: website:

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Ι. ιάστηµα Ιανουάριος Μάρτιος Αλληλογραφία- Επικοινωνία Επιστηµονικού Υπευθύνου µε επιχειρήσεις, Φοιτητές και επόπτες Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Αποδοτικότητα δαπανών Εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης- Επικοινωνία µε επιχειρήσεις- Πρακτικά Αλληλογραφίας- λίστα νέων θέσεων- συνεργαζόµενοι φορείς... 7 ΙΙ. ιάστηµα Απρίλιος Ιούνιος Λίστα επωφελούµενων φοιτητών/σπουδαστριών Λίστα επωφελούµενων φοιτητών/σπουδαστριών από άλλες ενέργειες Έκθεση πεπραγµένων επικοινωνίας φοιτητών- εργοδοτών µε το Γραφείο πρακτικής Άσκησης Ενηµέρωση ιστοσελίδας Πρακτικής Άσκησης Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Αποδοτικότητα δαπανών Συµπλήρωση και ανάλυση των ερωτηµατολογίων Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των σπουδαστών Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των Εποπτών Φορέων Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των Εποπτών Εκπαιδευτικών Συµπεράσµατα Παραρτήματα- Παραδοτέα [Παράρτημα Α. Πρακτικά αλληλογραφίας- επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις-φοιτητές- επόπτες ( ] [Παράρτημα Β Πίνακας χρηματοδότησηςφοιτητών( )] [Παράρτημα Γ Διατμηματική Ημερίδα ]

3 [Παράρτημα Δ. Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξερεύνηση νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης- για το 5 ο εξάμηνο τοποθέτησης] [Παράρτημα Ε. Λίστα νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης ] [Παράρτημα ΣΤ Αιτήσεις φοιτητών Τμήματος Φυσικοθεραπείας/ αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εποπτών Εκπαιδευτικών ( ) ] [Παράρτημα Ζ Πρακτικά Συνεδρίασης Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και Πρακτικά έγκρισης Συμβουλίου Τμήματος Φυσικοθεραπείας ] [Παράρτημα Η Λίστα επωφελούμενων φοιτητών λίστα τοποθέτησης φοιτητών ( )] [Παράρτημα Θ Πίνακας χρηματοδότησηςφοιτητών ( )] [Παράρτημα Ι. Γραφική απεικόνιση ανάλυσης ερωτηματολογίων αξιολόγησης προγράμματος ( )]

4 Εισαγωγή Το εξάµηνο Ιανουάριος 2013 έως Μάρτιος 2013 είναι το πρώτο τρίµηνο του έτους 2013 του Πακέτου Εργασίας 1.7 «Πρακτική Άσκηση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , µε κωδικό MIS Στη διάρκεια του πρώτου τριµήνου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση, έγιναν τα παρακάτω µε αντίστοιχα παραδοτέα: Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους επόπτες εκπαιδευτικούς και τους επόπτες Φορέων µε σκοπό την εποπτεία του προγράµµατος. Συλλογή, έλεγχος και προώθηση των παραδοτέων των φοιτητών, εποπτών Φορέων και εποπτών εκπαιδευτικών του 4 ου εξαµήνου τοποθέτησης ( ). Σύνταξη πινάκων χρηµατοδότησης φοιτητών 4 ου εξαµήνου τοποθέτησης ( ). Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε φορείς για εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, συντάχθηκε η έκθεση πεπραγµένων επικοινωνίας και δηµιουργήθηκε η λίστα για νέες θέσεις για το 5 ο εξάµηνο τοποθέτησης. Συµµετοχή στην ηµερίδα ενηµέρωσης για την Πρακτική Άσκηση του ΑΣΤΑ του ΤΕΙ Λαµίας µε οµιλία στις Συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και αφού επεξεργάστηκε τις αιτήσεις των φοιτητών/στριών που έγιναν στο διάστηµα έως , έκανε επιλογή των φοιτητών που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον, δηµιουργήθηκε λίστα τοποθέτησης των φοιτητών στους συµµετέχοντες φορείς. Τέλος, βάσει των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τοποθετήθηκαν οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί. Το εξάµηνο Απρίλιος 2013 έως και Μάιος 2013 είναι οι δύο αρχικοί µήνες της 5 ης τοποθέτησης φοιτητών του Πακέτου Εργασίας 1.7 «Πρακτική Άσκηση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας» της Πράξης 4

5 «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , µε κωδικό MIS Στη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήµατος έγιναν τα παρακάτω µε αντίστοιχα παραδοτέα: Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους επόπτες εκπαιδευτικούς και τους επόπτες Φορέων µε σκοπό την εποπτεία του προγράµµατος. Συλλογή, έλεγχος και προώθηση των παραδοτέων του 5 ου εξαµήνου τοποθέτησης των φοιτητών, εποπτών Φορέων και εποπτών εκπαιδευτικών. Σύνταξη πινάκων χρηµατοδότησης φοιτητών του 5 ου εξαµήνου τοποθέτησης (διάστηµα ). Συµπλήρωση, συλλογή και ανάλυση των ερωτηµατολογίων φοιτητών, εποπτών εκπαιδευτικών και εποπτών φορέων (4 ου εξαµήνου τοποθέτησης ). Τα αποτελέσµατα των δράσεων αυτών αποτυπώνονται στις επόµενες ενότητες. Ι. ιάστηµα Ιανουάριος Μάρτιος Αλληλογραφία- Επικοινωνία Επιστηµονικού Υπευθύνου µε επιχειρήσεις, Φοιτητές και επόπτες. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος καθ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου επικοινωνούσε τόσο µε τις επιχειρήσεις όσο και τους Φοιτητές και τους επόπτες για την διασφάλιση της καλύτερης εποπτείας του έργου και την οµαλή λειτουργία του. Η επικοινωνία γίνονταν µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και βιντεοδιάσκεψης µέσω WEB (GUnet- Ακαδηµαϊκό διαδίκτυο- ). Τα Πρακτικά αλληλογραφίας για το διάστηµα παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α. 5

6 2. Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Ο Επιστηµονικός υπεύθυνος συνέταξε τον πίνακα χρηµατοδότησης φοιτητών για το διάστηµα (Παράρτηµα Β), όπως παρουσιάζεται ακολούθως: Πίνακας 1. Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) 01/ 13 18x340=6120 1x500 02/13 18x340=6120 1x500 03/13 18x340=6120 1x500 Σύνολο Αµοιβών Τελικό ιαθέσιµο 18x1020= x1500= Υπόλοιπο Σύνολο Ασφάλειας Ποσό(01/13-03/13) 10,11x54=545,94 10,11x3=30,33 576,27 ιαθέσιµο 545,94 30,33 576,27 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο

7 3. Αποδοτικότητα δαπανών Σύµφωνα µε τον πίνακα 2, που βασίζεται στον πίνακα χρηµατοδότησης φοιτητών για το διάστηµα , η δαπάνη αποζηµίωσης των φοιτητών για αµοιβές ήταν ευρώ (από διαθέσιµα), ποσοστό απορρόφησης 100% ενώ η δαπάνη αποζηµίωσης των φοιτητών για ασφάλεια ήταν 576,27 ευρώ (από 576,27 διαθέσιµα), ποσοστό απορρόφησης 100%. Πίνακας 2. Αποδοτικότητα δαπανών Σύνολο Αµοιβών Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) Τελικό Ποσό (10/11-03/12) ιαθέσιµο Υπόλοιπο Σύνολο Ασφάλειας Ποσοστό απορρόφησης 100% 545,94 30,33 576,27 100% ιαθέσιµο 545,94 30,33 576,27 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο Εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης- Επικοινωνία µε επιχειρήσεις- Πρακτικά Αλληλογραφίας- λίστα νέων θέσεων- συνεργαζόµενοι φορείς 7

8 Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε τηλεφωνική επικοινωνία και επικοινωνία µέσω µε νέους φορείς καθώς και φορείς οι οποίοι συνεργάζονται ήδη µε το Τµήµα. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα που κατασκευάστηκε, υπάρχει online αίτηση ενδιαφέροντος για τους φορείς (http://www.phys.teilam.gr/praktiki/ 4.html ) ώστε να µπορούν να έρχονται σε επικοινωνία για συνεργασία στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης. Τέλος, ενηµερώθηκαν επιπλέον οι φορείς για την λειτουργία της ιστοσελίδας του ΑΣΤΑ του ΤΕΙ Λαµίας (Παράρτηµα. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος συµµετείχε µε οµιλία στην ιατµηµατική Ηµερίδα µε θέµα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στο ΤΕΙ Λαµίας» που διοργάνωσε το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΣΤΑ (Παράρτηµα Γ). Στην ηµερίδα αναφέρθηκαν τα αποτελέσµατα και οι στόχοι του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας σχετικά µε τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον, στην ηµερίδα συµµετείχε συνεργαζόµενος Φορέας µε το Τµήµα Φυσικοθεραπείας (Physiopolis). Πραγµατοποιήθηκε σύνδεση µέσω διαδικτύου (τηλεδιάσκεψη) στην οποία συµµετείχαν η Υπεύθυνη Φορέα κ. Μαρία Σαχά και δύο φοιτητές που πραγµατοποιούσαν την Πρακτική τους Άσκηση µέσω του ΕΣΠΑ στον Φορέα το τρέχων εξάµηνο, ο κ. ηµητρέλος Γεώργιος και Βερεκέτη Ευαγγελία Επιπλέον, η ηλεκτρονική παρουσίαση αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος (Ενηµέρωση 3 η ). Αναλυτικότερα, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος επικοινώνησε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους παρακάτω φορείς: Πίνακας 3. Φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα Επωνυµία Φορέα Τοµέας Αποδοχή Συνεργασίας (για το χρονικό διάστηµα ) 1 ιάπλαση Καλαµάτα Ιδιωτικός Άρνηση Συνεργασίας (για το χρονικό διάστημα ) 2 Αναγέννηση Ιδιωτικός 8

9 Θεσσαλονίκη 3 Αρωγή Euromedica Θεσσαλονίκη 4 Αναβίωση ράµα 5 Animus Λάρισα 6 Απολλώνειο Λάρισα 7 Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνα 8 Καπελέρης Ιωάννης Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Αιγάλεω, Αθήνα 9 Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας PhysioAssess (Υπεύθυνος Ι. Αθανασόπουλος) Πλατεία Αµερικής, Αθήνα 10 Αλεκτορίδης Λάζαρος Ιδιωτικός Ιδιωτικός Χανιά, Κρήτη 11 Physiomedica (Υπεύθυνος Σ. Ηλιάδης) Μαρούσι & κέντρο Αθήνας 12 Παξινού Παρισένια Ιδιωτικός Ιδιωτικός Βόλος 13 Στεφανής Κων/νος Λαµία 14 Physiopolis (Υπεύθυνη Μ. Σαχά) Ιδιωτικός Ιδιωτικός Αθήνα 15 Τσατσάκος Γεώργιος Ιδιωτικός 9

10 Κάλυµνος, Εύβοια 16 Πέτρου Γεώργιος Ιδιωτικός Πέραµα, Αττικής 17 Πολίτης & Χατζής Ιδιωτικός Λαµία 18 Κεραµίδας Βασίλειος Λαµία 19 ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ (Υπεύθυνος Σωτήρης Κολοκοτρώνης) Αθήνα (Παλαιό φάληρο/ Ν. Σµύρνη) Ιδιωτικός Ιδιωτικός 20 Στεφανίδης ηµήτριος Λαµία 21 Σιπητάνος Άγγελος Θεσσαλονίκη (κέντρο) 22 Ιατρίδου Γεωργία Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Αριδέα Πέλλας 23 Παπάζογλου Καλοµοίρα Αττική, Βούλα 24 Πεντάρη Άρτεµις Ιδιωτικός Ιδιωτικός Χανιά, Κρήτη 25 Κυριακλείδης Σάββας Αθήνα Πίνακας 4. Λίστα νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης (συνεργαζόµενοι φορείς) 10

11 Επωνυµία Φορέα 1. ιάπλαση Καλαµάτα Θέσεις Ιστοσελίδα Υπεύθυνος επικοινωνίας 2 Σουλτάνου Γεωργία aplasis.eu 2. Αναγέννηση Θεσσαλονίκ η 4 Ντούβλη Καλυψώ 3. Αρωγή Euromedica Θεσσαλονίκ η 2 a-arogi.gr/ άφνη Τσίκα dica.gr 4. Αναβίωση ράµα 2 Αντώνιος Γεωργηεφέντης Animus Λάρισα 4 m.gr/ Χριστίνα Βελούλα m.gr 6. Απολλώνειο Λάρισα 2 gr/ Τζουµάκα Ανθή , loneio.gr 7. Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνα 8. Καπελέρης Ιωάννης Αιγάλεω, Αθήνα 1 Τσαντίλη Αλεξάνδρα- Ρεγγίνα 2 - Καπελέρης Ιωάννης Εργαστήριο Φυσικοθερα πείας PhysioAssess 1 s.com/ Αθανασόπουλο ς Ιωάννης mail.com (Υπεύθυνος Ι. Αθανασόπο υλος) Πλατεία Αµερικής, 11

12 Αθήνα 10. Αλεκτορίδης Λάζαρος 1 - Αλεκτορίδης Λάζαρος o.com Χανιά, Κρήτη 11. Physiomedic a 2 ca.gr/ Σωκράτης Ηλιάδης dica.gr (Υπεύθυνος Σ. Ηλιάδης) Μαρούσι & κέντρο Αθήνας 12. Παξινού Παρισένια 2 - Παξινού Παρισένια l.com Βόλος 13. Στεφανής Κων/νος Λαµία 2 - Στεφανής Κων/νος ail.com 14. Physiopolis (Υπεύθυνη Μ. Σαχά) 2 gr Μ. Σαχά Αθήνα 15. Τσατσάκος Γεώργιος 1 - Τσατσάκος Γεώργιος oo.gr Κάλυµνος, 12

13 Εύβοια 16. Πέτρου Γεώργιος Πέραµα, Αττικής 17. Πολίτης & Χατζής Λαµία 18. Κεραµίδας Βασίλειος Λαµία 1 - Πέτρου Γεώργιος Πολίτης & Χατζής Κεραµίδας Βασίλειος / hoo.com hoo.gr 19. ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ (Υπεύθυνος Σωτήρης Κολοκοτρών ης) Αθήνα (Παλαιό φάληρο/ Ν. Σµύρνη) 2 Σωτήρης Κολοκοτρώνης sotiris.kolokotron 20. Στεφανίδης ηµήτριος Λαµία 1 Στεφανίδης ηµήτριος / Σιπητάνος Άγγελος Θεσσαλονίκ η (κέντρο) 1 Σιπητάνος Άγγελος oo.com 22. Ιατρίδου Γεωργία Αριδέα Πέλλας 1 Ιατρίδου Γεωργία / oo.com 23. Παπάζογλου Καλοµοίρα 1 gr/ Παπάζογλου Καλοµοίρα o.gr Αττική, 13

14 Βούλα / Πεντάρη Άρτεµις 1 Πεντάρη Άρτεµις gmail.com Χανιά, Κρήτη Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, από τους είκοσι τρεις (23) ιδιωτικούς φορείς που υπήρξε συνεργασία στο προηγούµενο εξάµηνο, η συνεργασία συνεχίστηκε µε όλους και εµπλουτίστηκε µε έναν ακόµα νέο Φορέα, κύρια λόγω της τροποποίησης συµµετοχής Φορέων Ιδιωτικών Κέντρων Φυσικοθεραπείας. Συνολικά στο εξάµηνο αυτό προσφέρθηκαν σαράντα (40) θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Τα Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξεύρεση νέων θέσεων και η λίστα νέων θέσεων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα. ΙΙ. ιάστηµα Απρίλιος Ιούνιος Λίστα επωφελούµενων φοιτητών/σπουδαστριών Για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας έχουν προβλεφτεί εννέα (9) θέσεις πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστηµα Απρίλιος 2013 Σεπτέµβριος 2013, εκ των οποίων οι οκτώ (8) αφορούν φορείς του ιδιωτικού τοµέα, ενώ µία (1) αφορά φορέα του δηµόσιου τοµέα. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έλαβε συνολικά 29 αιτήσεις (Παράρτηµα ΣΤ). Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι αιτήσεις των φοιτητών ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα κριτήρια πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και τους κατέταξε σε αξιολογική σειρά βάσει της κατάστασης αναλυτικής βαθµολογίας τους από την Γραµµατεία του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας (βλέπε αιτήσεις- Παράρτηµα ΣΤ), όπως φαίνεται στον συνηµµένο παρακάτω Πίνακα 5. Στην συνέχεια προέβη στην τοποθέτηση των φοιτητών σε Φορείς, λαµβάνοντας υπόψιν την προτίµησή τους καθώς και την αξιολογική σειρά των 14

15 φοιτητών (βαθµολογία του συνόλου των µαθηµάτων), όπως φαίνεται στους συνηµµένους παρακάτω Πίνακες 6 και 7. Πίνακας 5. Αξιολογική σειρά φοιτητών Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μ.Ο.Μ 1. Παπαοικονόµου Ιωάννης 8,11 2. Μακαλιά Γεωργία 7,77 3. Ασηµάκης Ηλίας 7,13 4. Παπαµίχου Ανδρέας 6,99 5. Ρίζου Νικολέττα- Παναγιώτα 6,92 6. Καραµπουγιουκίδης Αίας 6,85 7. Κάνδηλα Μαρία 6,76 8. Λίραντζη Βασιλική 6,69 9. Τσιαλέµη Σοφία 6, Καραγκούνης Αντώνιος 6, Λαδόπουλος Στυλιανός 6, Κωτσού ήµητρα 6, Φουντά Βασιλική 6, Μαλιούσης Ιωάννης 6, Μαυροπάνος Χρήστος 6, Μυσίρης Ιωάννης 6, Γρηγοροπούλου Φωτεινή 6, Μανωλά ανάη 6, Παπαναστασίου Μαρίνα 6, Ντελλής Σπυρίδων 6, Αγροδήµου Γεωργία 6, Αντωνίου Κλεάνθης 6, Καντούρη Ελένη 6, Αποστολοπούλου Φωτεινή 6, Τράντου Κωνσταντίνα 6, Κεχαγιά Φωτεινή 6, Κουτσικοπούλου Χαρίκλεια 6, Κακαβέτσος Γεώργιος 5, Σούρτζη Αργυρώ 5,75 Οι φοιτητές: 15

16 1. Καραγκούνης Αντώνιος 2. Λαδόπουλος Στυλιανός 3. Κωτσού ήµητρα 4. Φουντά Βασιλική 5. Μαλιούσης Ιωάννης 6. Μαυροπάνος Χρήστος 7. Μυσίρης Ιωάννης 8. Γρηγοροπούλου Φωτεινή 9. Μανωλά ανάη 10. Παπαναστασίου Μαρίνα 11. Ντελλής Σπυρίδων 12. Αγροδήµου Γεωργία 13. Αντωνίου Κλεάνθης 14. Καντούρη Ελένη 15. Αποστολοπούλου Φωτεινή 16. Τράντου Κωνσταντίνα 17. Κεχαγιά Φωτεινή 18. Κουτσικοπούλου Χαρίκλεια 19. Κακαβέτσος Γεώργιος 20. Σούρτζη Αργυρώ δεν ήταν επιτυχείς για συµµετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» διότι οι αιτήσεις τους δεν έγιναν δεκτές λόγω µη διαθεσιµότητας θέσεων στους Φορείς στους οποίους κατά προτίµηση είχαν δηλώσει βάσει βαθµολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προχώρησε σε τοποθετήσεις των φοιτητών ανάλογα µε τις επιλογές τους και την αξιολογική σειρά τους και όρισε τους αντίστοιχους Ακαδηµαϊκούς Επόπτες (µέλη ΕΠ) (Πίνακας 6 και 7). Η λίστα των επωφελούµενων φοιτητών παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Θ. 16

17 Πίνακας 6. Λίστα τοποθέτησης φοιτητών σε Φορείς ηµοσίου τοµέα Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 1. Παπαοικονόµου Ιωάννης 1 Γ. Ν. Θες/νίκης «Παπαγεωργίου» Ζυγούρης Παναγιώτης Πίνακας 7.Λίστα τοποθέτησης φοιτητών σε Φορείς Ιδιωτικού τοµέα Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 1. Μακαλιά Γεωργία 2 Βιοστήριξη (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Κολοκοτρώνη Σωτήρη), Αθήνα 2. Ασηµάκης Ηλίας 3 Physiopolis (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Μαρίας Σαχά), Αθήνα 3. Παπαµίχου Ανδρέας 4 Αρωγή EUROMEDICA Κέντρο Αποκατάστασης, 4. Ρίζου Νικολέττα- Παναγιώτα 5. Καραµπουγιουκίδης Αίας Θεσσαλονίκη 5 Sportphysio (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Παπάζογλου Καλοµοίρα), Βούλα, Αττικής 6 Αναβίωση Κέντρο Αποκατάστασης, ράµα 6. Κάνδηλα Μαρία 7 Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Τσατσάκος Γεώργιος, Κάρυστος Σπανός Σάββας Ζυγούρης Παναγιώτης Τρίγκας Παναγιώτης Τρίγκας Παναγιώτης Στριµπάκος Νικόλαος Κανελλόπουλος Ασηµάκης 7. Λίραντζη Βασιλική 8 Βιοστήριξη Κανελλόπουλος 17

18 (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Κολοκοτρώνη Σωτήρη), Αθήνα 8. Τσιαλέµη Σοφία 9 Απολλώνειο Κέντρο Αποκατάστασης, Λάρισα Ασηµάκης Σπανός Σάββας Τέλος, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συνέταξε το πρακτικό µε αριθµό 41/ (Παράρτηµα Ζ) τα οποία εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο Τµήµατος Φυσικοθεραπείας µε το πρακτικό 178/ (Παράρτηµα Ζ) στο οποίο περιέχονται και όλα τα συνηµµένα έγγραφα που αποδεικνύουν το δίκαιο της επιλογής. Όλες οι θέσεις που είχαν προβλεφτεί για το χρονικό διάστηµα Απρίλιος Σεπτέµβριος 2013 για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας καλύφθηκαν και ολοκληρώθηκε το έργο Πρακτικής Άσκησης για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας µε πλήρη απορρόφηση. 2. Λίστα επωφελούµενων φοιτητών/σπουδαστριών από άλλες ενέργειες Εκτός από τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα Φοιτητές, οι επωφελούµενοι Φοιτητές είναι τόσο το σύνολο των ενεργών φοιτητών αλλά και των αποφοίτων φοιτητών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας. Το σύνολο των ενεργών φοιτητών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας θα επωφεληθεί από τις κάτωθι ενέργειες: Την ιστοσελίδα του τµήµατος αλλά και την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης οι οποίες απλοποιούν κατά πολύ όλες τις διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης, προσφέροντας πληροφορίες και αµεσότητα. Το γραφείο Πρακτικής άσκησης για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το γραφείο ιασύνδεσης αλλά και την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας για την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 18

19 Την παρακολούθηση εκδηλώσεων για την καλύτερη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν την Πρακτική άσκηση αλλά και την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Την αξιολόγηση του Τµήµατος και του προγράµµατος σπουδών τόσο από τους Φοιτητές αλλά και από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι απόφοιτοι Φοιτητές του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας θα επωφεληθούν από τις κάτωθι ενέργειες: Την ιστοσελίδα του τµήµατος αλλά και την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης οι οποίες θα προσφέρουν ένα πλούσιο µητρώο επιχειρήσεων για την εύρεση θέσεων εργασίας. Το γραφείο Πρακτικής άσκησης για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Την παρακολούθηση εκδηλώσεων για την καλύτερη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το γραφείο ιασύνδεσης αλλά και την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας για την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 3. Έκθεση πεπραγµένων επικοινωνίας φοιτητών- εργοδοτών µε το Γραφείο πρακτικής Άσκησης Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας είναι ο ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ του ακαδηµαϊκού σκέλους της Πρακτικής µε το Επιχειρησιακό σκέλος του προγράµµατος ΕΣΠΑ. Καθ όλο το διάστηµα αυτό οι Φοιτητές και οι εργοδότες επικοινωνούσαν κυρίως για ακαδηµαϊκά θέµατα µετά τον επιστηµονικό υπεύθυνο του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας και µε διαδικαστικά και οικονοµικά θέµατα µε το Γραφείο πρακτικής Άσκησης. Η επικοινωνία των φοιτητών και εργοδοτών µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης παρουσιάζεται στα αντίστοιχα παραδοτέα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. 19

20 4. Ενηµέρωση ιστοσελίδας Πρακτικής Άσκησης Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας ενηµέρωσε την ιστοσελίδα (http://www.phys.teilam.gr/praktiki/index.html ) για την πρακτική άσκηση στην οποία συµπεριέλαβε και την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Η ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό χώρο του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την Πρακτική άσκηση και το Πρόγραµµα ειδικότερα. 5. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας Η διασφάλιση της ποιότητας του προγράµµατος πρακτικής άσκησης για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας θα γίνει µέσω της µέτρησης της αποδοτικότητας µε στοιχεία που θα δοθούν από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται, από τους Φοιτητές που χρησιµοποίησαν το πρόγραµµα σε σχέση µε το σύνολο των φοιτητών καθώς και τους επόπτες φορέων και εκπαιδευτικούς. Για τον σκοπό αυτόν, στο τέλος του διαστήµατος αυτού ζητήθηκε να συµπληρωθούν τα ερωτηµατολόγια από τους επόπτες εκπαιδευτικούς, τους επόπτες φορέα, και τους Φοιτητές µε σκοπό την αξιολόγηση του τµήµατος, της διαδικασίας, και των φορέων. 6. Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Ο Επιστηµονικός υπεύθυνος συνέταξε τον πίνακα χρηµατοδότησης φοιτητών για το διάστηµα (Παράρτηµα Θ), όπως παρουσιάζεται ακολούθως: Πίνακας 8. Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) 04/ 13 8x340=2720 1x500 Τελικό Ποσό(04/12-06/12) 20

21 05/13 8x340=2720 1x500 Σύνολο Αµοιβών ιαθέσιµο Υπόλοιπο Σύνολο 10,11x16=161,76 10,11x2=20,22 181,98 Ασφάλειας ιαθέσιµο 161,76 20,22 181,98 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο Αποδοτικότητα δαπανών Σύµφωνα µε τον πίνακα 8, που βασίζεται στον πίνακα χρηµατοδότησης φοιτητών για το διάστηµα , η δαπάνη αποζηµίωσης των φοιτητών για αµοιβές ήταν 6440 ευρώ (από 6440 διαθέσιµα), ποσοστό απορρόφησης 100% ενώ η δαπάνη αποζηµίωσης των φοιτητών για ασφάλεια ήταν 181,98 ευρώ (από 181,98 διαθέσιµα), ποσοστό απορρόφησης 1000%. Πίνακας 9. Αποδοτικότητα δαπανών Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) Τελικό Ποσό Σύνολο Αµοιβών ιαθέσιµο Υπόλοιπο Ποσοστό απορρόφησης 100% 21

22 Σύνολο 161,76 20,22 181,98 100% Ασφάλειας ιαθέσιµο 161,76 20,22 181,98 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο Συµπλήρωση και ανάλυση των ερωτηµατολογίων Στο Παράρτηµα Ι παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση της ανάλυσης των ερωτηµατολογίων των σπουδαστών, των εποπτών φορέων και των εποπτών εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα κατά το διάστηµα Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των σπουδαστών Στην συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων συµµετείχαν και οι 19 φοιτητές οι οποία έλαβαν µέρος στο πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης το διάστηµα Από τους συµµετέχοντες το 42% ήταν άντρες και το 58% γυναίκες. Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα των συµµετεχόντων (Ν=19), το 11% είχε τελειώσει το ηµοτικό, το 16% είχε τελειώσει το Γυµνάσιο, το 47% είχε τελειώσει το Λύκειο, ενώ το 26% είχε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο του µητέρας των συµµετεχόντων (Ν=19), το 5% είχε τελειώσει το ηµοτικό, το 16% είχε τελειώσει το Γυµνάσιο, το 47% το Λύκειο, ενώ το 32% είχε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι 18 σπουδαστές (94,5%) πραγµατοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση σε Ιδιωτικού Φορείς ενώ ένας σπουδαστής (5,5%) σε ηµόσιο Φορέα. Όσον αφορά την αποδοτικότητα του γραφείου Πρακτικής, το 53% των συµµετεχόντων σπουδαστών θεωρεί ότι η ενηµέρωση που τους παρείχε το γραφείο πρακτικής για την έναρξη της Πρακτικής ήταν 22

23 πάρα πολύ ικανοποιητική, το 37% πολύ και το 11% αρκετά ικανοποιητική. Επίσης, το 47% δήλωσε ότι η βοήθεια καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, το 37% πολύ ικανοποιητική και µόλις το 16% αρκετά ικανοποιητική. Το 68% των σπουδαστών θεωρεί ότι η βοήθεια της Επιστηµονικής υπεύθυνης κατά την διάρκεια της πρακτικής Άσκησης ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, το 26% πολύ ικανοποιητική και το 5% καθόλου ικανοποιητική. Στο 32% των σπουδαστών η ιστοσελίδα του ΑΣΤΑ φάνηκε πάρα πολύ χρήσιµη, στο 26% πολύ, στο 26% αρκετά, στο 11% λίγο και στο 5% καθόλου χρήσιµη. Παρόλα αυτά, το 89% των σπουδαστών την χρησιµοποίησε καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής ενώ µόλις το 11% δεν την χρησιµοποίησε. Μεγαλύτερη ανταπόκριση είχε η ιστοσελίδα της πρακτικής του τµήµατος Φυσικοθεραπείας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το 68% των σπουδαστών θεωρεί ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιµη, το 26% πολύ χρήσιµη και το 5% αρκετά χρήσιµη. Σε ποσοστό 100% οι σπουδαστές την χρησιµοποίησαν καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Όσον αφορά την αξιολόγηση του Φορέα, στην πλειοψηφία τους οι ασκούµενοι απασχολήθηκαν κυρίως µε µυοσκελετικά (84%) και νευρολογικά ενηλίκων (5%). Καλό θα ήταν στο µέλλον η επιλογή Φορέων (Ιδιωτικά Κέντρα Φυσικοθεραπείας) µε πληθώρα περιστατικών (Ιδιωτικά Κέντρα Φυσικοθεραπείας) ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα της Πρακτικής Άσκησης. Στο σύνολό τους οι φοιτητές ήταν πάρα πολύ (63%) και πολύ (32%) ικανοποιηµένοι από τον Φορέα που πραγµατοποιήσανε την Πρακτική τους Άσκηση. Παρόλα αυτά, υπήρχε και µία φοιτήτρια η οποία δεν ήταν ικανοποιηµένη από τον Φορέα της (λίγο 5% ). Οι κύριοι λόγοι που η φοιτήτρια δεν ήταν ικανοποιηµένη από τον Φορέα της ήταν οι κακές συνθήκες εργασίας (πλήρες ωράριο χωρίς διάλειµµα, χωρίς διασφάλιση συνθηκών υγιεινής π.χ επαφή µε ασθενείς µε µεταδιδόµενα νοσήµατα, κακή συνεργασία µε επόπτη). Η µικρή ικανοποίηση της φοιτήτριας αφορούσε τον Φορείς Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή. 23

24 Η επιλογή του Φορέα από τους σπουδαστές έγινε κυρίως από προσωπικές γνωριµίες (11%), τυχαία (11%), από την ιστοσελίδα της Πρακτικής (21%), από την σειρά κατάταξης (26%), λόγω συστάσεων από τρίτους (21%) και από καθηγητές (5%). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το αντικείµενο της εργασίας των περισσότερων φοιτητών ήταν σαφές και καθορισµένο (πάρα πολύ 47%, πολύ 32%, αρκετά 21%), οι περισσότεροι φοιτητές ήταν ικανοποιηµένοι από την συνεργασία τους µε τον εργασιακό επιβλέποντα του φορέα (πάρα πολύ 68%, πολύ 26%, λίγο 5%). Η µικρότερη βαθµολογία δόθηκε στον επιβλέποντα του (λίγο) του Κέντρου Αποκατάστασης Αρωγή. Οι λόγοι οι οποίοι αναφέρθηκαν σχετικά µε την κακή συνεργασία ήταν η κακή συµπεριφορά και η ανάθεση εργασιών οι οποίες θεωρούνταν από την φοιτήτρια αγγαρείες. Οι σπουδαστές ήταν στην πλειοψηφία επιµελείς µε την τήρηση του βιβλιαρίου πρακτικής Άσκησης (πάρα πολύ 37%, πολύ 53%, αρκετά 11% ). Επιπλέον, οι σπουδαστές δήλωσαν ότι σε ποσοστό 68% ήταν πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από τη συνεργασία που είχαν µε το υπόλοιπο προσωπικό του Φορέα (πολύ 26% και αρκετά 5%). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το 74% δεν εκτελούσε περιστασιακά και άλλες άσχετες µε το αντικείµενο δραστηριότητες, εκτός από το κύριο προκαθορισµένο αντικείµενο εργασίας, το 16% σε λίγο βαθµό, το 5% σε αρκετό βαθµό και το 5% πολύ µεγάλο βαθµό. Εργασίες εκτός από το κύριο προκαθορισµένο αντικείµενο εργασίας ήταν κυρίως η περιποίηση του χώρου, η µεταφορά ασθενών, θεραπείες µε µηχανήµατα. Οι περισσότεροι σπουδαστές είχαν πολύ µεγάλη αυτονοµία/ανεξαρτησία κατά την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης (48%), ενώ το 53% είχε αρκετά µεγάλη. Η πλειοψηφία των σπουδαστών (37%) δεν χρειάζονταν να αφιερώσουν από τον ελεύθερο χρόνο τους διάβασµα ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους, ενώ το 26% χρειάζονταν 1-2 ώρες και το 26% 3-4 ώρες, το 5% 7-10 ώρες και το 5% πάνω από 10 ώρες εβδοµαδιαίως. Ο φορέας στον οποίο πραγµατοποίησαν την πρακτική τους οι σπουδαστές θεωρεί σε ποσοστό 79% την ειδικότητα «Φυσικοθεραπευτής» ως συνεργάτη πάρα πολύ χρήσιµο στην παροχή 24

25 υπηρεσιών, το 16% πολύ χρήσιµο και το 5% αρκετά χρήσιµο. Τέλος, το 94% των σπουδαστών δήλωσαν ότι θα εκπονούσε ξανά Πρακτική Άσκηση στον ίδιο φορέα απασχόλησης ενώ το 6% όχι (Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή). Η συνεργασία των σπουδαστών µε τους Επόπτες Εκπαιδευτικούς κρίθηκε στην πλειοψηφία πάρα πολύ καλή (74%), πολύ καλή (21%), και αρκετά καλή 5%. Οι περισσότεροι σπουδαστές δήλωσαν πάρα πολύ (58%) ικανοποιηµένοι από τη θεωρητική κατάρτιση τους ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εργασίας τους και το 42% πολύ ικανοποιηµένοι. Το 47% των σπουδαστών δήλωσαν πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από τη πρακτική κατάρτιση τους ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εργασίας τους, το 42% πολύ ικανοποιηµένοι και το 11% αρκετά ικανοποιηµένοι. Στο µεγαλύτερο µέρος, τα αντικείµενα απασχόλησης των ασκουµένων είχαν διδαχτεί στο πρόγραµµα σπουδών, εκτός από τα ακόλουθα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε µελλοντική ανανέωση του προγράµµατος σπουδών (ενσωµάτωση στην ύλη µαθηµάτων): 1. Εκπαίδευση µεταφορών ασθενή και αλλαγής θέσεων 2. Χρήση ροµποτικής τεχνολογίας στην αποκατάσταση 3. Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης (περισσότερη εµβάθυνση) 4. Αποκατάσταση µετά από ακρωτηριασµό 5. Kinseiotaping 6. Χρήση µηχανηµάτων αποκατάστασης- αξιολόγησης (πελµατογραφία, ποδήλατο επί κλίνης κλπ) 7. Ειδικές τεχνικές αποκατάστασης 8. ιαδραστικό παιχνίδι 9. Αποκατάσταση σε γυναικολογικά περιστατικά Σύµφωνα µε τους σπουδαστές, τα θεµατικά αντικείµενα που διδάχτηκαν και αποδείχθηκαν τα πιο ωφέλιµα κατά την πρακτική τους άσκηση, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε µελλοντική ανανέωση του προγράµµατος σπουδών, ήταν: 25

26 1. Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης 2. PNF 3. Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης 4. Βobath 5. Κινησιοθεραπεία 6. Φυσικά Μέσα 7. Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων Σε ποσοστό 63% οι σπουδαστές δήλωσαν ότι οι γνώσεις τους από την πρακτική τους άσκηση εµπλουτίστηκαν σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό, 32% σε πολύ µεγάλο βαθµό και το 5% σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Το 79% των σπουδαστών δήλωσε ότι η εµπειρία που τους προσφέρθηκε µέσα από την πρακτική Άσκηση θα τους βοηθήσει σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό στην επαγγελµατική τους εξέλιξη, το 16% σε πολύ µεγάλο βαθµό και το 5% αρκετά. Τέλος, τη στιγµή συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου 13 άτοµα (68%) είχαν ήδη προσληφθεί από τον φορέα, ενώ για δύο επιπλέον άτοµα (10,5%) υπήρχε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους φορείς Φορέα για µελλοντική πρόσληψη µετά το πέρας της πρακτικής άσκησης. 8.2 Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των Εποπτών Φορέων Στην συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων συµµετείχαν οι 13 επόπτες φορέων από τους 14. Και οι 13 συµµετέχοντες επόπτες φορείς προέρχονταν από τους Ιδιωτικούς Φορείς ενώ ο µη συµµετέχων από ηµόσιο Φορέα.. Όλοι οι Φυσικοθεραπευτές ήταν απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ/ΤΕΙ, ένας φυσικοθεραπευτής είχε µεταπτυχιακές σπουδές, και ένας διδακτορικό, στο µεγαλύτερο ποσοστό κάτοχοι διοικητικής θέσης στον Φορέα τους, µε µεγάλη επαγγελµατική προϋπηρεσία (12,7 ± 9,2 έτη). Όσον αφορά την αποδοτικότητα του γραφείου Πρακτικής, το 59% των συµµετεχόντων εποπτών θεωρεί ότι ήταν πολύ ικανοποιητική, το 18% πάρα πολύ ικανοποιητική και το 24% αρκετά ικανοποιητική. Επίσης, το 59% δήλωσε ότι η ενηµέρωση στην αρχή της Πρακτικής ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, το 6% πολύ ικανοποιητική και το 35% αρκετά ικανοποιητική. 26

27 Στην πλειοψηφία τους οι Επόπτες φορέων θεωρούσαν πάρα πολύ ικανοποιητική (65%) την βοήθεια που παρείχε η Επιστηµονική Υπεύθυνη του Έργου κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του σπουδαστή, το 6% πολύ ικανοποιητική και το 29% αρκετά ικανοποιητική. Η ιστοσελίδα του ΑΣΤΑ σε ποσοστό 24% ήταν πάρα πολύ χρήσιµη, 12% πολύ χρήσιµη, 29% αρκετά χρήσιµη, 18% λίγο χρήσιµη και 18% καθόλου χρήσιµη. Η µειοψηφία των Εποπτών (47%) την χρησιµοποίησε καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής ενώ το 53% όχι. Από την άλλη, η ιστοσελίδα του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας για την Πρακτική Άσκηση ήταν πάρα πολύ χρήσιµη για το 29% των Εποπτών, πολύ χρήσιµη για το 35% των Εποπτών, αρκετά χρήσιµη για το 24% των Εποπτών και λίγο χρήσιµη για το 18% των Εποπτών. Τέλος, το 71% την χρησιµοποίησε καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής και µόλις το 29% όχι. Όσον αφορά την αξιολόγηση των σπουδαστών, οι Επόπτες ήταν πάρα πολύ (71%), πολύ (18%) και αρκετά (12%) ικανοποιηµένοι από την συνολική επίδοση των σπουδαστών, πάρα πολύ ικανοποιηµένοι (75%) από τη διάθεση συνεργασίας τους, πολύ (19%) και αρκετά (6%) ικανοποιηµένοι από τη θεωρητική κατάρτιση των ασκούµενων. Επίσης, οι Επόπτες ήταν πάρα πολύ (35%), πολύ (53%) και αρκετά (12%) ικανοποιηµένοι από τη θεωρητική κατάρτιση των ασκούµενων, ενώ ήταν πάρα πολύ (47%), πολύ (41%), αρκετά (6%) και λίγο (6%) ικανοποιηµένοι από τη πρακτική κατάρτιση των ασκούµενων. Φαίνεται από τα αποτελέσµατα ότι στο σύνολό τους οι σπουδαστές υπερτερούσαν σε θεωρητική κατάρτιση σε σχέση µε πρακτική, κάτι που υπογραµµίζει τη σηµαντικότητα της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών. Η λήψη πρωτοβουλίας από τους ασκούµενους, σε γενικές γραµµές ήταν ικανοποιητική (αρκετά 24%, πολύ 29% και πάρα πολύ 47%) και η προσαρµογή των ασκουµένων στο εργαστηριακό χώρο εύκολη (αρκετά 29%, πολύ 12% και πάρα πολύ 59%). Τέλος, στην πλειοψηφία τους οι ασκούµενοι απασχολήθηκαν κυρίως µε µυοσκελετικά και νευρολογικά ενηλίκων. Καλό θα ήταν στο µέλλον η επιλογή Φορέων (Ιδιωτικά Κέντρα Φυσικοθεραπείας) µε πληθώρα περιστατικών ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα της Πρακτικής Άσκησης. Η συνεργασία των Εποπτών Φορέων µε τους Επόπτες Εκπαιδευτικούς κρίθηκε πάρα πολύ καλή (59%), πολύ καλή (24%) και αρκετή καλή (18%). Στην πλειοψηφία τους οι Επόπτες Φορέων θεωρούσαν 27

28 επαρκείς τις θεωρητικές γνώσεις που έλαβαν από το Τµήµα (πάρα πολύ 41%, πολύ 47% και αρκετά 12%. Το υπόβαθρο των γνώσεων που έχει αποκτήση ο σπουδαστής από το Τµήµα του βοήθησε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Πρακτικής σε ποσοστό 47% πάρα πολύ, 24% πολύ και 29% λίγο. Στο µεγαλύτερο µέρος, τα αντικείµενα απασχόλησης των ασκουµένων είχαν διδαχτεί στο πρόγραµµα σπουδών, εκτός από τα ακόλουθα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε µελλοντική ανανέωση του προγράµµατος σπουδών (ενσωµάτωση στην ύλη µαθηµάτων): 1. Πελµατογράφηµα 2. Εφαρµογή µηχανηµάτων ηλεκτροθεραπείας 3. Πάρεση προσωπικού 4. Ακρωτηριασµός 5. Τέλος, σύµφωνα µε τους επόπτες Φορέων, τα θεµατικά αντικείµενα που διδάχθηκε ο σπουδαστής και αποδείχθηκαν τα πιο ωφέλιµα κατά την πρακτική του άσκηση, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε µελλοντική ανανέωση του προγράµµατος σπουδών, ήταν: 1. Ροµποτικά µέσα 2. ιπποθεραπεία 3. υδροθεραπεία 4. shock wave Στο σύνολό τους οι επόπτες θεωρούν ότι οι γνώσεις και η εµπειρία που απέκτησαν οι ασκούµενοι στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα τους βοηθήσουν στην επαγγελµατική τους πορεία, ότι τους ανατέθηκε ικανοποιητικός αριθµός/όγκος αρµοδιοτήτων και ότι σε γενικές γραµµές τους δόθηκε η ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους (αρκετά 18%, πολύ 29%, πάρα πολύ 53%) και ότι οι ασκούµενοι απέκτησαν ουσιαστική εµπειρία κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης (αρκετά 18%, πολύ 24%, πάρα πολύ 59%). Τέλος, στο σύνολο των σπουδαστών δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες ή 28

29 προβλήµατα κατά την πρακτική τους άσκηση. Είναι εντυπωσιακό ότι στο σύνολό τους οι Επόπτες θα θέλανε να συνεχίσουν την επαγγελµατική συνεργασία µε τους ασκούµενους µετά την περάτωση της πρακτικής άσκησης τους. Στην πλειοψηφία τους οι Επόπτες θα θέλανε να συνεχίσουν να µετέχουν ως επόπτες στο πρόγραµµα (94%), ενώ ένας δεν θα ήθελε λόγω έλλειψης χρόνου. τέλος, 65% των Εποπτών ήταν πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από το πρόγραµµα, 18% πολύ ικανοποιηµένοι και 18% αρκετά ικανοποιηµένοι. Προτείνουν καλύτερη ενηµέρωση των νέων εποπτών στην αρχή της πρακτικής άσκησης. 8.3 Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των Εποπτών Εκπαιδευτικών Στην συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων συµµετείχαν και οι 6 Επόπτες Εκπαιδευτικοί. Το 33% των εποπτών ήταν Αναπληρωτές Καθηγητές και το 77% καθηγητές Εφαρµογών. Όσον αφορά την αποδοτικότητα του γραφείου Πρακτικής, το 68% των συµµετεχόντων εποπτών θεωρεί ότι ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, και το 32% πολύ ικανοποιητική. Επίσης, το 79% δήλωσε ότι η ενηµέρωση στην αρχή της Πρακτικής ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, ενώ το υπόλοιπο 21% πολύ ικανοποιητική. Στο σύνολό τους οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η βοήθεια που παρείχε η Επιστηµονική Υπεύθυνη του Έργου κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική. Το 42% των Εποπτών θεωρεί ότι η ιστοσελίδα του ΑΣΤΑ για την Πρακτική Άσκηση ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, το 16% πολύ ικανοποιητική, το 32% αρκετά ικανοποιητική και το 11% πολύ ικανοποιητική. Το 68% των Εποπτών χρησιµοποίησε την ιστοσελίδα του ΑΣΤΑ καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής ενώ το 32% όχι. Τέλος, το 74% των Εποπτών θεωρεί ότι η ιστοσελίδα του τµήµατος Φυσικοθεραπείας για την Πρακτική Άσκηση ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική ενώ το 26% πολύ ικανοποιητική. Στο σύνολο τους οι Επόπτες χρησιµοποίησαν την ιστοσελίδα του τµήµατος Φυσικοθεραπείας για την Πρακτική Άσκηση καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής. Όσον αφορά στην αξιολόγηση του Φορέα, το 95% των εποπτών θεωρεί ότι ο φορέας (επιχείρηση/οργανισµός/υπηρεσία) στον οποίο τοποθετήθηκε ο ασκούµενος ήταν πάρα πολύ σχετικός µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος και το υπόλοιπο 5% πολύ σχετικός. Συνεπώς, οι συνεργαζόµενοι φορείς κρίνονται σε εξαιρετικά καλό βαθµό συναφείς µε το γνωστικό αντικείµενο της Φυσικοθεραπείας. 29

30 Αντίστοιχα, η θέση απασχόλησης στην οποία τοποθετήθηκε ο ασκούµενος ήταν το ίδιο σχετική. Σύµφωνα µε τους επόπτες εκπαιδευτικούς, το αντικείµενο εργασίας του ασκούµενου ήταν σαφές και καθορισµένο (πολύ σαφές 47% και πάρα πολύ σαφές 53%), ενώ σε γενικές γραµµές η εκπαίδευση του ασκούµενου από τον εργασιακό Επιβλέποντα κρίθηκε ικανοποιητική (5% αρκετά, 63% πολύ και 37% πάρα πολύ ικανοποιητική). Σε γενικές γραµµές η συνεργασία των Εποπτών Εκπαιδευτικών κρίθηκε αρκετά καλή (74%) και πολύ καλή (26%) µε του Επόπτες Φορέων. Τέλος, όλοι οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί θα πρότειναν τοποθέτηση και άλλων σπουδαστών στους κρινόµενους Φορείς. Όσον αφορά στην αξιολόγηση των σπουδαστών, στο σύνολό τους οι Επόπτες πιστεύουν ότι οι γνώσεις και η εµπειρία που απέκτησε ο ασκούµενος στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα τον βοηθήσουν στην επαγγελµατική του πορεία, ότι του ανατέθηκε ικανοποιητικός αριθµός/όγκος αρµοδιοτήτων (100%) και ότι του δόθηκε η ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του (πολύ 63% και πάρα πολύ 37%). Γενικά οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο ασκούµενος σπουδαστής απέκτησε ουσιαστική εµπειρία κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης (πολύ 47% και πάρα πολύ 53%) ενώ αναφέρθηκαν προβλήµατα κατά την Πρακτική Άσκηση για 2 σπουδαστές (Σπουδαστής στον Φορέα Euromedica Αρωγή και Κέντρο Αποκατάστασης Αναγέννηση). Και στις δύο περιπτώσεις οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί ενηµερώθηκαν και προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιλυθεί η κατάσταση. Γενικά οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η εµπειρία που απέκτησε στην επαγγελµατική του εξέλιξη θα βοηθήσει τον ασκούµενο σε µεγάλο βαθµό (πολύ µεγάλο 42%, πάρα πολύ µεγάλο 58%). Τέλος, στην πλειοψηφία τους οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί θα θέλανε να συνεχίσουν να µετέχουν ως επόπτες στο πρόγραµµα, αν και κάποιοι δεν ήταν απόλυτα ικανοποιηµένοι, χωρίς να υπάρχουν διευκρινήσεις (πολύ ικανοποιηµένοι 42%, πάρα πολύ ικανοποιηµένοι 58%). 30

31 Συµπεράσµατα Στο διάστηµα Ιανουάριος 2013 έως Ιούνιος 2013, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση πεπραγµένων, συνεχίστηκαν όλες οι δράσεις ώστε να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες του Πακέτου Εργασίας 1.7 «Πρακτική Άσκηση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , µε κωδικό MIS Στην αρχή του έτους συνεχίστηκε η εύρεση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης µέσα από µια συντονισµένη προσπάθεια και παρά τις δυσκολίες λόγω της οικονοµικής κρίσης, κατορθώθηκε να υπάρξει συνεργασία µε έναν αριθµό Φορέων, που µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του προγράµµατος. Επιπλέον, έγινε µια επισταµένη προσπάθεια ενηµέρωσης και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των φοιτητών του Τµήµατος ώστε να αιτηθούν και να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µέσω της ιστοσελίδας που κατασκευάστηκε, της ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας, της διαφήµισης που έγινε είτε µε αφίσες είτε µέσω της θετικής εµπειρίας των φοιτητών που συµµετείχαν αλλά και της Ενηµερωτικής Ηµερίδας που πραγµατοποιήθηκε και στην οποία συµµετείχε το Τµήµα Φυσικοθεραπείας (µε οµιλία της Επιστηµονικής Υπευθύνου και παρουσία αντιπροσώπων Φορέα). Στο τέλος του πρώτου τριµήνου, το τέταρτο εξάµηνο τοποθέτησης των φοιτητών ολοκληρώθηκε µε επιτυχία αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα παραδοτέα των συµµετεχόντων, υπήρξαν πολύ καλά σχόλια και πολύ καλές αξιολογήσεις αλλά, το σηµαντικότερο, υπήρξε ενδιαφέρον από τους φορείς που δέχτηκαν να συνεχίσουν την συνεργασία τους το επόµενο εξάµηνο. Επιπλέον, η επιτυχία της υλοποίησης της πράξης επιβεβαιώνεται µε τη πρόσληψη πολλών φοιτητών αµέσως µετά από την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης, γεγονός που αποδεικνύει την πραγµατοποίηση των στόχων του προγράµµατος. Στο δεύτερο τρίµηνο του έτους, το πέµπτο και τελευταίο εξάµηνο Πρακτικής των φοιτητών, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, από τους είκοσι τρεις (23) ιδιωτικούς φορείς που υπήρξε συνεργασία στο προηγούµενο εξάµηνο, η 31

32 συνεργασία συνεχίστηκε µε όλους και εµπλουτίστηκε µε έναν ακόµα νέο Φορέα, κύρια λόγω της τροποποίησης συµµετοχής Φορέων Ιδιωτικών Κέντρων Φυσικοθεραπείας. Συνολικά στο εξάµηνο αυτό προσφέρθηκαν σαράντα (40) θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας ολοκλήρωσε τους στόχους του αφού κατάφερε πλήρη απορροφησιµότητα, δεδοµένου ότι προσφέρθηκαν και καλύφθηκαν όλες οι θέσεις του προγράµµατος.. 32

33 Παραρτήµατα- Παραδοτέα 33

34 Ηµεροµηνία Μέσο Επικοινωνίας Αντικείµενο συζήτησης- Επικοινωνίας 16/01 Επικοινωνία µε τους φοιτητές για θέµατα Πρακτικής 28/01 τηλέφωνο Τηλεφωνική επικοινωνία µε τους υπεύθυνους των Φορέων σχετικά µε την έκρυθµη λειτουργία της Πρακτικής άσκησης και επίλυση τυχόν προβληµάτων 10/02 Επικοινωνία µε Φορείς για νέες θέσεις 11/02 Επικοινωνία µε Φορείς για νέες θέσεις 08/03 Επικοινωνία µε τους Επόπτες εκπαιδευτικούς για εκδήλωση ενδιαφέροντος εποπτείας για το επόµενο χρονικό διάστηµα 20/03 τηλέφωνο Τηλεφωνική επικοινωνία µε συνεργαζόµενους φορείς για την διαπίστωση της συνέχισης συνεργασίας το επόµενο εξάµηνο 25/03 Ενηµέρωση φοιτητών σχετικά µε παραδοτέα 25/03 Ενηµέρωση Εποπτών- φορέων σχετικά µε παραδοτέα 25/03 Ενηµέρωση Εποπτών Εκπαιδευτικών σχετικά µε παραδοτέα 05/04 Ενηµέρωση φοιτητών σχετικά µε παραδοτέα [Παράρτηµα Α. Πρακτικά αλληλογραφίαςεπικοινωνίας µε τις επιχειρήσεις- Φοιτητέςεπόπτες ( ] 34

35 [Παράρτηµα Β. Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) 01/ 13 18x340=6120 1x500 02/13 18x340=6120 1x500 03/13 18x340=6120 1x500 Σύνολο Αµοιβών Τελικό ιαθέσιµο 18x1020= x1500= Υπόλοιπο Σύνολο Ασφάλειας Ποσό(01/13-03/13) 10,11x54=545,94 10,11x3=30,33 576,27 ιαθέσιµο 545,94 30,33 576,27 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών( )] 35

36 [Παράρτηµα Γ. ιατµηµατική Ηµερίδα ] 36

37 Στη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος από έως ,o Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε διάφορους φορείς για εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, από τους είκοσι τρεις (23) ιδιωτικούς φορείς που υπήρξε συνεργασία στο προηγούµενο εξάµηνο, η συνεργασία συνεχίστηκε µε όλους και εµπλουτίστηκε µε έναν ακόµα νέο Φορέα, κύρια λόγω της τροποποίησης συµµετοχής Φορέων Ιδιωτικών Κέντρων Φυσικοθεραπείας. Συνολικά στο εξάµηνο αυτό προσφέρθηκαν σαράντα (40) θέσεις Πρακτικής Άσκησης. [Παράρτηµα. Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξερεύνηση νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης- για το 5 ο εξάµηνο τοποθέτησης] 37

38 Επωνυµία Φορέα Θέσεις Ιστοσελίδα Υπεύθυνος επικοινωνίας 1. ιάπλαση Καλαµάτα 2 Σουλτάνου Γεωργία aplasis.eu 2. Αναγέννηση Θεσσαλονίκ η 3. Αρωγή Euromedica Θεσσαλονίκ η 4. Αναβίωση ράµα a-arogi.gr/ Ντούβλη Καλυψώ άφνη Τσίκα Αντώνιος Γεωργηεφέντης dica.gr [Παράρτηµα Ε. Λίστα νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης ] 5. Animus Λάρισα 4 m.gr/ Χριστίνα Βελούλα m.gr 6. Απολλώνειο Λάρισα 2 gr/ Τζουµάκα Ανθή , loneio.gr 7. Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνα 8. Καπελέρης Ιωάννης Αιγάλεω, Αθήνα 1 Τσαντίλη Αλεξάνδρα- Ρεγγίνα 2 - Καπελέρης Ιωάννης Εργαστήριο Φυσικοθερα πείας PhysioAssess 1 s.com/ Αθανασόπουλο ς Ιωάννης mail.com (Υπεύθυνος Ι. Αθανασόπο 38

39 υλος) Πλατεία Αµερικής, Αθήνα 10. Αλεκτορίδης Λάζαρος 1 - Αλεκτορίδης Λάζαρος o.com Χανιά, Κρήτη 11. Physiomedic a 2 ca.gr/ Σωκράτης Ηλιάδης dica.gr (Υπεύθυνος Σ. Ηλιάδης) Μαρούσι & κέντρο Αθήνας 12. Παξινού Παρισένια 2 - Παξινού Παρισένια l.com Βόλος 13. Στεφανής Κων/νος Λαµία 2 - Στεφανής Κων/νος ail.com 14. Physiopolis (Υπεύθυνη Μ. Σαχά) 2 gr Μ. Σαχά Αθήνα 15. Τσατσάκος Γεώργιος 1 - Τσατσάκος Γεώργιος oo.gr 39

40 Κάλυµνος, Εύβοια 16. Πέτρου Γεώργιος Πέραµα, Αττικής 17. Πολίτης & Χατζής Λαµία 18. Κεραµίδας Βασίλειος Λαµία 1 - Πέτρου Γεώργιος Πολίτης & Χατζής Κεραµίδας Βασίλειος / hoo.com hoo.gr 19. ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ (Υπεύθυνος Σωτήρης Κολοκοτρών ης) Αθήνα (Παλαιό φάληρο/ Ν. Σµύρνη) 2 Σωτήρης Κολοκοτρώνης sotiris.kolokotron 20. Στεφανίδης ηµήτριος Λαµία 1 Στεφανίδης ηµήτριος / Σιπητάνος Άγγελος Θεσσαλονίκ η (κέντρο) 1 Σιπητάνος Άγγελος oo.com 22. Ιατρίδου Γεωργία Αριδέα 1 Ιατρίδου Γεωργία / oo.com 40

41 Πέλλας 23. Παπάζογλου Καλοµοίρα 1 gr/ Παπάζογλου Καλοµοίρα o.gr Αττική, Βούλα / Πεντάρη Άρτεµις 1 Πεντάρη Άρτεµις gmail.com Χανιά, Κρήτη 41

42 [Παράρτηµα ΣΤ. Αιτήσεις φοιτητών Τµήµατος Φυσικοθεραπείας/ αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εποπτών Εκπαιδευτικών ( ) ] 42

43 [Παράρτηµα Ζ. Πρακτικά Συνεδρίασης Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και Πρακτικά έγκρισης Συµβουλίου Τµήµατος Φυσικοθεραπείας ] 43

44 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ 1. Παπαοικονόµου Ιωάννης 1 Γ. Ν. Θες/νίκης «Παπαγεωργίου» 2. Μακαλιά Γεωργία 2 Βιοστήριξη (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Κολοκοτρώνη Σωτήρη), Αθήνα 3. Ασηµάκης Ηλίας 3 Physiopolis (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Μαρίας Σαχά), Αθήνα 4. Παπαµίχου Ανδρέας 4 Αρωγή EUROMEDICA Κέντρο Αποκατάστασης, Θεσσαλονίκη 5. Ρίζου Νικολέττα- Παναγιώτα 6. Καραµπουγιουκίδης Αίας 5 Sportphysio (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Παπάζογλου Καλοµοίρα), Βούλα, Αττικής 6 Αναβίωση Κέντρο Αποκατάστασης, ράµα 7. Κάνδηλα Μαρία 7 Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Τσατσάκος Γεώργιος, Κάρυστος 8. Λίραντζη Βασιλική 8 Βιοστήριξη (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Κολοκοτρώνη Σωτήρη), Αθήνα [Παράρτηµα Η. Λίστα επωφελούµενων φοιτητών λίστα τοποθέτησης φοιτητών ( )] 44

45 Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) 04/ 13 8x340=2720 1x500 05/13 8x340=2720 1x500 Σύνολο Αµοιβών Τελικό ιαθέσιµο Υπόλοιπο Σύνολο Ασφάλειας Ποσό(04/12-06/12) 10,11x16=161,76 10,11x2=20,22 181,98 ιαθέσιµο 161,76 20,22 181,98 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο [Παράρτηµα Θ. Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών ( )] 45

46 [Παράρτηµα Ι. Γραφική απεικόνιση ανάλυσης ερωτηµατολογίων αξιολόγησης προγράµµατος ( )] 46

Ελληνική ηµοκρατία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το έτος 2011

Ελληνική ηµοκρατία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το έτος 2011 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το έτος 2011 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δρ ΚΑΠΡΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κιλκίς Δεκέμβριος 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων 2010-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2008-2009 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 11/05/2011 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS TEI OF ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα