Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα 01.01.2013-05.06.2013"

Transcript

1 Π ρ ό γ ρ α µ µ α «ΕΚΠ ΑΙ Ε ΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α Β Ι Ο Υ Μ ΑΘ Η Σ Η» Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δρ ΚΑΠΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Επιστημονική Υπεύθυνος Τηλέφωνο: website:

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Ι. ιάστηµα Ιανουάριος Μάρτιος Αλληλογραφία- Επικοινωνία Επιστηµονικού Υπευθύνου µε επιχειρήσεις, Φοιτητές και επόπτες Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Αποδοτικότητα δαπανών Εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης- Επικοινωνία µε επιχειρήσεις- Πρακτικά Αλληλογραφίας- λίστα νέων θέσεων- συνεργαζόµενοι φορείς... 7 ΙΙ. ιάστηµα Απρίλιος Ιούνιος Λίστα επωφελούµενων φοιτητών/σπουδαστριών Λίστα επωφελούµενων φοιτητών/σπουδαστριών από άλλες ενέργειες Έκθεση πεπραγµένων επικοινωνίας φοιτητών- εργοδοτών µε το Γραφείο πρακτικής Άσκησης Ενηµέρωση ιστοσελίδας Πρακτικής Άσκησης Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Αποδοτικότητα δαπανών Συµπλήρωση και ανάλυση των ερωτηµατολογίων Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των σπουδαστών Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των Εποπτών Φορέων Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των Εποπτών Εκπαιδευτικών Συµπεράσµατα Παραρτήματα- Παραδοτέα [Παράρτημα Α. Πρακτικά αλληλογραφίας- επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις-φοιτητές- επόπτες ( ] [Παράρτημα Β Πίνακας χρηματοδότησηςφοιτητών( )] [Παράρτημα Γ Διατμηματική Ημερίδα ]

3 [Παράρτημα Δ. Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξερεύνηση νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης- για το 5 ο εξάμηνο τοποθέτησης] [Παράρτημα Ε. Λίστα νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης ] [Παράρτημα ΣΤ Αιτήσεις φοιτητών Τμήματος Φυσικοθεραπείας/ αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εποπτών Εκπαιδευτικών ( ) ] [Παράρτημα Ζ Πρακτικά Συνεδρίασης Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και Πρακτικά έγκρισης Συμβουλίου Τμήματος Φυσικοθεραπείας ] [Παράρτημα Η Λίστα επωφελούμενων φοιτητών λίστα τοποθέτησης φοιτητών ( )] [Παράρτημα Θ Πίνακας χρηματοδότησηςφοιτητών ( )] [Παράρτημα Ι. Γραφική απεικόνιση ανάλυσης ερωτηματολογίων αξιολόγησης προγράμματος ( )]

4 Εισαγωγή Το εξάµηνο Ιανουάριος 2013 έως Μάρτιος 2013 είναι το πρώτο τρίµηνο του έτους 2013 του Πακέτου Εργασίας 1.7 «Πρακτική Άσκηση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , µε κωδικό MIS Στη διάρκεια του πρώτου τριµήνου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση, έγιναν τα παρακάτω µε αντίστοιχα παραδοτέα: Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους επόπτες εκπαιδευτικούς και τους επόπτες Φορέων µε σκοπό την εποπτεία του προγράµµατος. Συλλογή, έλεγχος και προώθηση των παραδοτέων των φοιτητών, εποπτών Φορέων και εποπτών εκπαιδευτικών του 4 ου εξαµήνου τοποθέτησης ( ). Σύνταξη πινάκων χρηµατοδότησης φοιτητών 4 ου εξαµήνου τοποθέτησης ( ). Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε φορείς για εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, συντάχθηκε η έκθεση πεπραγµένων επικοινωνίας και δηµιουργήθηκε η λίστα για νέες θέσεις για το 5 ο εξάµηνο τοποθέτησης. Συµµετοχή στην ηµερίδα ενηµέρωσης για την Πρακτική Άσκηση του ΑΣΤΑ του ΤΕΙ Λαµίας µε οµιλία στις Συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και αφού επεξεργάστηκε τις αιτήσεις των φοιτητών/στριών που έγιναν στο διάστηµα έως , έκανε επιλογή των φοιτητών που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον, δηµιουργήθηκε λίστα τοποθέτησης των φοιτητών στους συµµετέχοντες φορείς. Τέλος, βάσει των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τοποθετήθηκαν οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί. Το εξάµηνο Απρίλιος 2013 έως και Μάιος 2013 είναι οι δύο αρχικοί µήνες της 5 ης τοποθέτησης φοιτητών του Πακέτου Εργασίας 1.7 «Πρακτική Άσκηση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας» της Πράξης 4

5 «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , µε κωδικό MIS Στη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήµατος έγιναν τα παρακάτω µε αντίστοιχα παραδοτέα: Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους επόπτες εκπαιδευτικούς και τους επόπτες Φορέων µε σκοπό την εποπτεία του προγράµµατος. Συλλογή, έλεγχος και προώθηση των παραδοτέων του 5 ου εξαµήνου τοποθέτησης των φοιτητών, εποπτών Φορέων και εποπτών εκπαιδευτικών. Σύνταξη πινάκων χρηµατοδότησης φοιτητών του 5 ου εξαµήνου τοποθέτησης (διάστηµα ). Συµπλήρωση, συλλογή και ανάλυση των ερωτηµατολογίων φοιτητών, εποπτών εκπαιδευτικών και εποπτών φορέων (4 ου εξαµήνου τοποθέτησης ). Τα αποτελέσµατα των δράσεων αυτών αποτυπώνονται στις επόµενες ενότητες. Ι. ιάστηµα Ιανουάριος Μάρτιος Αλληλογραφία- Επικοινωνία Επιστηµονικού Υπευθύνου µε επιχειρήσεις, Φοιτητές και επόπτες. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος καθ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου επικοινωνούσε τόσο µε τις επιχειρήσεις όσο και τους Φοιτητές και τους επόπτες για την διασφάλιση της καλύτερης εποπτείας του έργου και την οµαλή λειτουργία του. Η επικοινωνία γίνονταν µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και βιντεοδιάσκεψης µέσω WEB (GUnet- Ακαδηµαϊκό διαδίκτυο- ). Τα Πρακτικά αλληλογραφίας για το διάστηµα παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α. 5

6 2. Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Ο Επιστηµονικός υπεύθυνος συνέταξε τον πίνακα χρηµατοδότησης φοιτητών για το διάστηµα (Παράρτηµα Β), όπως παρουσιάζεται ακολούθως: Πίνακας 1. Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) 01/ 13 18x340=6120 1x500 02/13 18x340=6120 1x500 03/13 18x340=6120 1x500 Σύνολο Αµοιβών Τελικό ιαθέσιµο 18x1020= x1500= Υπόλοιπο Σύνολο Ασφάλειας Ποσό(01/13-03/13) 10,11x54=545,94 10,11x3=30,33 576,27 ιαθέσιµο 545,94 30,33 576,27 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο

7 3. Αποδοτικότητα δαπανών Σύµφωνα µε τον πίνακα 2, που βασίζεται στον πίνακα χρηµατοδότησης φοιτητών για το διάστηµα , η δαπάνη αποζηµίωσης των φοιτητών για αµοιβές ήταν ευρώ (από διαθέσιµα), ποσοστό απορρόφησης 100% ενώ η δαπάνη αποζηµίωσης των φοιτητών για ασφάλεια ήταν 576,27 ευρώ (από 576,27 διαθέσιµα), ποσοστό απορρόφησης 100%. Πίνακας 2. Αποδοτικότητα δαπανών Σύνολο Αµοιβών Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) Τελικό Ποσό (10/11-03/12) ιαθέσιµο Υπόλοιπο Σύνολο Ασφάλειας Ποσοστό απορρόφησης 100% 545,94 30,33 576,27 100% ιαθέσιµο 545,94 30,33 576,27 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο Εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης- Επικοινωνία µε επιχειρήσεις- Πρακτικά Αλληλογραφίας- λίστα νέων θέσεων- συνεργαζόµενοι φορείς 7

8 Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε τηλεφωνική επικοινωνία και επικοινωνία µέσω µε νέους φορείς καθώς και φορείς οι οποίοι συνεργάζονται ήδη µε το Τµήµα. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα που κατασκευάστηκε, υπάρχει online αίτηση ενδιαφέροντος για τους φορείς (http://www.phys.teilam.gr/praktiki/ 4.html ) ώστε να µπορούν να έρχονται σε επικοινωνία για συνεργασία στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης. Τέλος, ενηµερώθηκαν επιπλέον οι φορείς για την λειτουργία της ιστοσελίδας του ΑΣΤΑ του ΤΕΙ Λαµίας (Παράρτηµα. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος συµµετείχε µε οµιλία στην ιατµηµατική Ηµερίδα µε θέµα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στο ΤΕΙ Λαµίας» που διοργάνωσε το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΣΤΑ (Παράρτηµα Γ). Στην ηµερίδα αναφέρθηκαν τα αποτελέσµατα και οι στόχοι του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας σχετικά µε τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον, στην ηµερίδα συµµετείχε συνεργαζόµενος Φορέας µε το Τµήµα Φυσικοθεραπείας (Physiopolis). Πραγµατοποιήθηκε σύνδεση µέσω διαδικτύου (τηλεδιάσκεψη) στην οποία συµµετείχαν η Υπεύθυνη Φορέα κ. Μαρία Σαχά και δύο φοιτητές που πραγµατοποιούσαν την Πρακτική τους Άσκηση µέσω του ΕΣΠΑ στον Φορέα το τρέχων εξάµηνο, ο κ. ηµητρέλος Γεώργιος και Βερεκέτη Ευαγγελία Επιπλέον, η ηλεκτρονική παρουσίαση αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος (Ενηµέρωση 3 η ). Αναλυτικότερα, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος επικοινώνησε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους παρακάτω φορείς: Πίνακας 3. Φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα Επωνυµία Φορέα Τοµέας Αποδοχή Συνεργασίας (για το χρονικό διάστηµα ) 1 ιάπλαση Καλαµάτα Ιδιωτικός Άρνηση Συνεργασίας (για το χρονικό διάστημα ) 2 Αναγέννηση Ιδιωτικός 8

9 Θεσσαλονίκη 3 Αρωγή Euromedica Θεσσαλονίκη 4 Αναβίωση ράµα 5 Animus Λάρισα 6 Απολλώνειο Λάρισα 7 Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνα 8 Καπελέρης Ιωάννης Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Αιγάλεω, Αθήνα 9 Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας PhysioAssess (Υπεύθυνος Ι. Αθανασόπουλος) Πλατεία Αµερικής, Αθήνα 10 Αλεκτορίδης Λάζαρος Ιδιωτικός Ιδιωτικός Χανιά, Κρήτη 11 Physiomedica (Υπεύθυνος Σ. Ηλιάδης) Μαρούσι & κέντρο Αθήνας 12 Παξινού Παρισένια Ιδιωτικός Ιδιωτικός Βόλος 13 Στεφανής Κων/νος Λαµία 14 Physiopolis (Υπεύθυνη Μ. Σαχά) Ιδιωτικός Ιδιωτικός Αθήνα 15 Τσατσάκος Γεώργιος Ιδιωτικός 9

10 Κάλυµνος, Εύβοια 16 Πέτρου Γεώργιος Ιδιωτικός Πέραµα, Αττικής 17 Πολίτης & Χατζής Ιδιωτικός Λαµία 18 Κεραµίδας Βασίλειος Λαµία 19 ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ (Υπεύθυνος Σωτήρης Κολοκοτρώνης) Αθήνα (Παλαιό φάληρο/ Ν. Σµύρνη) Ιδιωτικός Ιδιωτικός 20 Στεφανίδης ηµήτριος Λαµία 21 Σιπητάνος Άγγελος Θεσσαλονίκη (κέντρο) 22 Ιατρίδου Γεωργία Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Αριδέα Πέλλας 23 Παπάζογλου Καλοµοίρα Αττική, Βούλα 24 Πεντάρη Άρτεµις Ιδιωτικός Ιδιωτικός Χανιά, Κρήτη 25 Κυριακλείδης Σάββας Αθήνα Πίνακας 4. Λίστα νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης (συνεργαζόµενοι φορείς) 10

11 Επωνυµία Φορέα 1. ιάπλαση Καλαµάτα Θέσεις Ιστοσελίδα Υπεύθυνος επικοινωνίας 2 Σουλτάνου Γεωργία aplasis.eu 2. Αναγέννηση Θεσσαλονίκ η 4 Ντούβλη Καλυψώ 3. Αρωγή Euromedica Θεσσαλονίκ η 2 a-arogi.gr/ άφνη Τσίκα dica.gr 4. Αναβίωση ράµα 2 Αντώνιος Γεωργηεφέντης Animus Λάρισα 4 m.gr/ Χριστίνα Βελούλα m.gr 6. Απολλώνειο Λάρισα 2 gr/ Τζουµάκα Ανθή , loneio.gr 7. Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνα 8. Καπελέρης Ιωάννης Αιγάλεω, Αθήνα 1 Τσαντίλη Αλεξάνδρα- Ρεγγίνα 2 - Καπελέρης Ιωάννης Εργαστήριο Φυσικοθερα πείας PhysioAssess 1 s.com/ Αθανασόπουλο ς Ιωάννης mail.com (Υπεύθυνος Ι. Αθανασόπο υλος) Πλατεία Αµερικής, 11

12 Αθήνα 10. Αλεκτορίδης Λάζαρος 1 - Αλεκτορίδης Λάζαρος o.com Χανιά, Κρήτη 11. Physiomedic a 2 ca.gr/ Σωκράτης Ηλιάδης dica.gr (Υπεύθυνος Σ. Ηλιάδης) Μαρούσι & κέντρο Αθήνας 12. Παξινού Παρισένια 2 - Παξινού Παρισένια l.com Βόλος 13. Στεφανής Κων/νος Λαµία 2 - Στεφανής Κων/νος ail.com 14. Physiopolis (Υπεύθυνη Μ. Σαχά) 2 gr Μ. Σαχά Αθήνα 15. Τσατσάκος Γεώργιος 1 - Τσατσάκος Γεώργιος oo.gr Κάλυµνος, 12

13 Εύβοια 16. Πέτρου Γεώργιος Πέραµα, Αττικής 17. Πολίτης & Χατζής Λαµία 18. Κεραµίδας Βασίλειος Λαµία 1 - Πέτρου Γεώργιος Πολίτης & Χατζής Κεραµίδας Βασίλειος / hoo.com hoo.gr 19. ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ (Υπεύθυνος Σωτήρης Κολοκοτρών ης) Αθήνα (Παλαιό φάληρο/ Ν. Σµύρνη) 2 Σωτήρης Κολοκοτρώνης sotiris.kolokotron 20. Στεφανίδης ηµήτριος Λαµία 1 Στεφανίδης ηµήτριος / Σιπητάνος Άγγελος Θεσσαλονίκ η (κέντρο) 1 Σιπητάνος Άγγελος oo.com 22. Ιατρίδου Γεωργία Αριδέα Πέλλας 1 Ιατρίδου Γεωργία / oo.com 23. Παπάζογλου Καλοµοίρα 1 gr/ Παπάζογλου Καλοµοίρα o.gr Αττική, 13

14 Βούλα / Πεντάρη Άρτεµις 1 Πεντάρη Άρτεµις gmail.com Χανιά, Κρήτη Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, από τους είκοσι τρεις (23) ιδιωτικούς φορείς που υπήρξε συνεργασία στο προηγούµενο εξάµηνο, η συνεργασία συνεχίστηκε µε όλους και εµπλουτίστηκε µε έναν ακόµα νέο Φορέα, κύρια λόγω της τροποποίησης συµµετοχής Φορέων Ιδιωτικών Κέντρων Φυσικοθεραπείας. Συνολικά στο εξάµηνο αυτό προσφέρθηκαν σαράντα (40) θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Τα Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξεύρεση νέων θέσεων και η λίστα νέων θέσεων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα. ΙΙ. ιάστηµα Απρίλιος Ιούνιος Λίστα επωφελούµενων φοιτητών/σπουδαστριών Για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας έχουν προβλεφτεί εννέα (9) θέσεις πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστηµα Απρίλιος 2013 Σεπτέµβριος 2013, εκ των οποίων οι οκτώ (8) αφορούν φορείς του ιδιωτικού τοµέα, ενώ µία (1) αφορά φορέα του δηµόσιου τοµέα. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έλαβε συνολικά 29 αιτήσεις (Παράρτηµα ΣΤ). Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι αιτήσεις των φοιτητών ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα κριτήρια πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και τους κατέταξε σε αξιολογική σειρά βάσει της κατάστασης αναλυτικής βαθµολογίας τους από την Γραµµατεία του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας (βλέπε αιτήσεις- Παράρτηµα ΣΤ), όπως φαίνεται στον συνηµµένο παρακάτω Πίνακα 5. Στην συνέχεια προέβη στην τοποθέτηση των φοιτητών σε Φορείς, λαµβάνοντας υπόψιν την προτίµησή τους καθώς και την αξιολογική σειρά των 14

15 φοιτητών (βαθµολογία του συνόλου των µαθηµάτων), όπως φαίνεται στους συνηµµένους παρακάτω Πίνακες 6 και 7. Πίνακας 5. Αξιολογική σειρά φοιτητών Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μ.Ο.Μ 1. Παπαοικονόµου Ιωάννης 8,11 2. Μακαλιά Γεωργία 7,77 3. Ασηµάκης Ηλίας 7,13 4. Παπαµίχου Ανδρέας 6,99 5. Ρίζου Νικολέττα- Παναγιώτα 6,92 6. Καραµπουγιουκίδης Αίας 6,85 7. Κάνδηλα Μαρία 6,76 8. Λίραντζη Βασιλική 6,69 9. Τσιαλέµη Σοφία 6, Καραγκούνης Αντώνιος 6, Λαδόπουλος Στυλιανός 6, Κωτσού ήµητρα 6, Φουντά Βασιλική 6, Μαλιούσης Ιωάννης 6, Μαυροπάνος Χρήστος 6, Μυσίρης Ιωάννης 6, Γρηγοροπούλου Φωτεινή 6, Μανωλά ανάη 6, Παπαναστασίου Μαρίνα 6, Ντελλής Σπυρίδων 6, Αγροδήµου Γεωργία 6, Αντωνίου Κλεάνθης 6, Καντούρη Ελένη 6, Αποστολοπούλου Φωτεινή 6, Τράντου Κωνσταντίνα 6, Κεχαγιά Φωτεινή 6, Κουτσικοπούλου Χαρίκλεια 6, Κακαβέτσος Γεώργιος 5, Σούρτζη Αργυρώ 5,75 Οι φοιτητές: 15

16 1. Καραγκούνης Αντώνιος 2. Λαδόπουλος Στυλιανός 3. Κωτσού ήµητρα 4. Φουντά Βασιλική 5. Μαλιούσης Ιωάννης 6. Μαυροπάνος Χρήστος 7. Μυσίρης Ιωάννης 8. Γρηγοροπούλου Φωτεινή 9. Μανωλά ανάη 10. Παπαναστασίου Μαρίνα 11. Ντελλής Σπυρίδων 12. Αγροδήµου Γεωργία 13. Αντωνίου Κλεάνθης 14. Καντούρη Ελένη 15. Αποστολοπούλου Φωτεινή 16. Τράντου Κωνσταντίνα 17. Κεχαγιά Φωτεινή 18. Κουτσικοπούλου Χαρίκλεια 19. Κακαβέτσος Γεώργιος 20. Σούρτζη Αργυρώ δεν ήταν επιτυχείς για συµµετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» διότι οι αιτήσεις τους δεν έγιναν δεκτές λόγω µη διαθεσιµότητας θέσεων στους Φορείς στους οποίους κατά προτίµηση είχαν δηλώσει βάσει βαθµολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προχώρησε σε τοποθετήσεις των φοιτητών ανάλογα µε τις επιλογές τους και την αξιολογική σειρά τους και όρισε τους αντίστοιχους Ακαδηµαϊκούς Επόπτες (µέλη ΕΠ) (Πίνακας 6 και 7). Η λίστα των επωφελούµενων φοιτητών παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Θ. 16

17 Πίνακας 6. Λίστα τοποθέτησης φοιτητών σε Φορείς ηµοσίου τοµέα Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 1. Παπαοικονόµου Ιωάννης 1 Γ. Ν. Θες/νίκης «Παπαγεωργίου» Ζυγούρης Παναγιώτης Πίνακας 7.Λίστα τοποθέτησης φοιτητών σε Φορείς Ιδιωτικού τοµέα Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 1. Μακαλιά Γεωργία 2 Βιοστήριξη (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Κολοκοτρώνη Σωτήρη), Αθήνα 2. Ασηµάκης Ηλίας 3 Physiopolis (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Μαρίας Σαχά), Αθήνα 3. Παπαµίχου Ανδρέας 4 Αρωγή EUROMEDICA Κέντρο Αποκατάστασης, 4. Ρίζου Νικολέττα- Παναγιώτα 5. Καραµπουγιουκίδης Αίας Θεσσαλονίκη 5 Sportphysio (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Παπάζογλου Καλοµοίρα), Βούλα, Αττικής 6 Αναβίωση Κέντρο Αποκατάστασης, ράµα 6. Κάνδηλα Μαρία 7 Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Τσατσάκος Γεώργιος, Κάρυστος Σπανός Σάββας Ζυγούρης Παναγιώτης Τρίγκας Παναγιώτης Τρίγκας Παναγιώτης Στριµπάκος Νικόλαος Κανελλόπουλος Ασηµάκης 7. Λίραντζη Βασιλική 8 Βιοστήριξη Κανελλόπουλος 17

18 (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Κολοκοτρώνη Σωτήρη), Αθήνα 8. Τσιαλέµη Σοφία 9 Απολλώνειο Κέντρο Αποκατάστασης, Λάρισα Ασηµάκης Σπανός Σάββας Τέλος, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συνέταξε το πρακτικό µε αριθµό 41/ (Παράρτηµα Ζ) τα οποία εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο Τµήµατος Φυσικοθεραπείας µε το πρακτικό 178/ (Παράρτηµα Ζ) στο οποίο περιέχονται και όλα τα συνηµµένα έγγραφα που αποδεικνύουν το δίκαιο της επιλογής. Όλες οι θέσεις που είχαν προβλεφτεί για το χρονικό διάστηµα Απρίλιος Σεπτέµβριος 2013 για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας καλύφθηκαν και ολοκληρώθηκε το έργο Πρακτικής Άσκησης για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας µε πλήρη απορρόφηση. 2. Λίστα επωφελούµενων φοιτητών/σπουδαστριών από άλλες ενέργειες Εκτός από τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα Φοιτητές, οι επωφελούµενοι Φοιτητές είναι τόσο το σύνολο των ενεργών φοιτητών αλλά και των αποφοίτων φοιτητών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας. Το σύνολο των ενεργών φοιτητών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας θα επωφεληθεί από τις κάτωθι ενέργειες: Την ιστοσελίδα του τµήµατος αλλά και την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης οι οποίες απλοποιούν κατά πολύ όλες τις διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης, προσφέροντας πληροφορίες και αµεσότητα. Το γραφείο Πρακτικής άσκησης για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το γραφείο ιασύνδεσης αλλά και την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας για την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 18

19 Την παρακολούθηση εκδηλώσεων για την καλύτερη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν την Πρακτική άσκηση αλλά και την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Την αξιολόγηση του Τµήµατος και του προγράµµατος σπουδών τόσο από τους Φοιτητές αλλά και από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι απόφοιτοι Φοιτητές του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας θα επωφεληθούν από τις κάτωθι ενέργειες: Την ιστοσελίδα του τµήµατος αλλά και την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης οι οποίες θα προσφέρουν ένα πλούσιο µητρώο επιχειρήσεων για την εύρεση θέσεων εργασίας. Το γραφείο Πρακτικής άσκησης για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Την παρακολούθηση εκδηλώσεων για την καλύτερη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το γραφείο ιασύνδεσης αλλά και την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας για την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 3. Έκθεση πεπραγµένων επικοινωνίας φοιτητών- εργοδοτών µε το Γραφείο πρακτικής Άσκησης Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας είναι ο ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ του ακαδηµαϊκού σκέλους της Πρακτικής µε το Επιχειρησιακό σκέλος του προγράµµατος ΕΣΠΑ. Καθ όλο το διάστηµα αυτό οι Φοιτητές και οι εργοδότες επικοινωνούσαν κυρίως για ακαδηµαϊκά θέµατα µετά τον επιστηµονικό υπεύθυνο του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας και µε διαδικαστικά και οικονοµικά θέµατα µε το Γραφείο πρακτικής Άσκησης. Η επικοινωνία των φοιτητών και εργοδοτών µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης παρουσιάζεται στα αντίστοιχα παραδοτέα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. 19

20 4. Ενηµέρωση ιστοσελίδας Πρακτικής Άσκησης Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας ενηµέρωσε την ιστοσελίδα (http://www.phys.teilam.gr/praktiki/index.html ) για την πρακτική άσκηση στην οποία συµπεριέλαβε και την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Η ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό χώρο του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την Πρακτική άσκηση και το Πρόγραµµα ειδικότερα. 5. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας Η διασφάλιση της ποιότητας του προγράµµατος πρακτικής άσκησης για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας θα γίνει µέσω της µέτρησης της αποδοτικότητας µε στοιχεία που θα δοθούν από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται, από τους Φοιτητές που χρησιµοποίησαν το πρόγραµµα σε σχέση µε το σύνολο των φοιτητών καθώς και τους επόπτες φορέων και εκπαιδευτικούς. Για τον σκοπό αυτόν, στο τέλος του διαστήµατος αυτού ζητήθηκε να συµπληρωθούν τα ερωτηµατολόγια από τους επόπτες εκπαιδευτικούς, τους επόπτες φορέα, και τους Φοιτητές µε σκοπό την αξιολόγηση του τµήµατος, της διαδικασίας, και των φορέων. 6. Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Ο Επιστηµονικός υπεύθυνος συνέταξε τον πίνακα χρηµατοδότησης φοιτητών για το διάστηµα (Παράρτηµα Θ), όπως παρουσιάζεται ακολούθως: Πίνακας 8. Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) 04/ 13 8x340=2720 1x500 Τελικό Ποσό(04/12-06/12) 20

21 05/13 8x340=2720 1x500 Σύνολο Αµοιβών ιαθέσιµο Υπόλοιπο Σύνολο 10,11x16=161,76 10,11x2=20,22 181,98 Ασφάλειας ιαθέσιµο 161,76 20,22 181,98 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο Αποδοτικότητα δαπανών Σύµφωνα µε τον πίνακα 8, που βασίζεται στον πίνακα χρηµατοδότησης φοιτητών για το διάστηµα , η δαπάνη αποζηµίωσης των φοιτητών για αµοιβές ήταν 6440 ευρώ (από 6440 διαθέσιµα), ποσοστό απορρόφησης 100% ενώ η δαπάνη αποζηµίωσης των φοιτητών για ασφάλεια ήταν 181,98 ευρώ (από 181,98 διαθέσιµα), ποσοστό απορρόφησης 1000%. Πίνακας 9. Αποδοτικότητα δαπανών Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) Τελικό Ποσό Σύνολο Αµοιβών ιαθέσιµο Υπόλοιπο Ποσοστό απορρόφησης 100% 21

22 Σύνολο 161,76 20,22 181,98 100% Ασφάλειας ιαθέσιµο 161,76 20,22 181,98 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο Συµπλήρωση και ανάλυση των ερωτηµατολογίων Στο Παράρτηµα Ι παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση της ανάλυσης των ερωτηµατολογίων των σπουδαστών, των εποπτών φορέων και των εποπτών εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα κατά το διάστηµα Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των σπουδαστών Στην συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων συµµετείχαν και οι 19 φοιτητές οι οποία έλαβαν µέρος στο πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης το διάστηµα Από τους συµµετέχοντες το 42% ήταν άντρες και το 58% γυναίκες. Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα των συµµετεχόντων (Ν=19), το 11% είχε τελειώσει το ηµοτικό, το 16% είχε τελειώσει το Γυµνάσιο, το 47% είχε τελειώσει το Λύκειο, ενώ το 26% είχε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο του µητέρας των συµµετεχόντων (Ν=19), το 5% είχε τελειώσει το ηµοτικό, το 16% είχε τελειώσει το Γυµνάσιο, το 47% το Λύκειο, ενώ το 32% είχε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι 18 σπουδαστές (94,5%) πραγµατοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση σε Ιδιωτικού Φορείς ενώ ένας σπουδαστής (5,5%) σε ηµόσιο Φορέα. Όσον αφορά την αποδοτικότητα του γραφείου Πρακτικής, το 53% των συµµετεχόντων σπουδαστών θεωρεί ότι η ενηµέρωση που τους παρείχε το γραφείο πρακτικής για την έναρξη της Πρακτικής ήταν 22

23 πάρα πολύ ικανοποιητική, το 37% πολύ και το 11% αρκετά ικανοποιητική. Επίσης, το 47% δήλωσε ότι η βοήθεια καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, το 37% πολύ ικανοποιητική και µόλις το 16% αρκετά ικανοποιητική. Το 68% των σπουδαστών θεωρεί ότι η βοήθεια της Επιστηµονικής υπεύθυνης κατά την διάρκεια της πρακτικής Άσκησης ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, το 26% πολύ ικανοποιητική και το 5% καθόλου ικανοποιητική. Στο 32% των σπουδαστών η ιστοσελίδα του ΑΣΤΑ φάνηκε πάρα πολύ χρήσιµη, στο 26% πολύ, στο 26% αρκετά, στο 11% λίγο και στο 5% καθόλου χρήσιµη. Παρόλα αυτά, το 89% των σπουδαστών την χρησιµοποίησε καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής ενώ µόλις το 11% δεν την χρησιµοποίησε. Μεγαλύτερη ανταπόκριση είχε η ιστοσελίδα της πρακτικής του τµήµατος Φυσικοθεραπείας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το 68% των σπουδαστών θεωρεί ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιµη, το 26% πολύ χρήσιµη και το 5% αρκετά χρήσιµη. Σε ποσοστό 100% οι σπουδαστές την χρησιµοποίησαν καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Όσον αφορά την αξιολόγηση του Φορέα, στην πλειοψηφία τους οι ασκούµενοι απασχολήθηκαν κυρίως µε µυοσκελετικά (84%) και νευρολογικά ενηλίκων (5%). Καλό θα ήταν στο µέλλον η επιλογή Φορέων (Ιδιωτικά Κέντρα Φυσικοθεραπείας) µε πληθώρα περιστατικών (Ιδιωτικά Κέντρα Φυσικοθεραπείας) ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα της Πρακτικής Άσκησης. Στο σύνολό τους οι φοιτητές ήταν πάρα πολύ (63%) και πολύ (32%) ικανοποιηµένοι από τον Φορέα που πραγµατοποιήσανε την Πρακτική τους Άσκηση. Παρόλα αυτά, υπήρχε και µία φοιτήτρια η οποία δεν ήταν ικανοποιηµένη από τον Φορέα της (λίγο 5% ). Οι κύριοι λόγοι που η φοιτήτρια δεν ήταν ικανοποιηµένη από τον Φορέα της ήταν οι κακές συνθήκες εργασίας (πλήρες ωράριο χωρίς διάλειµµα, χωρίς διασφάλιση συνθηκών υγιεινής π.χ επαφή µε ασθενείς µε µεταδιδόµενα νοσήµατα, κακή συνεργασία µε επόπτη). Η µικρή ικανοποίηση της φοιτήτριας αφορούσε τον Φορείς Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή. 23

24 Η επιλογή του Φορέα από τους σπουδαστές έγινε κυρίως από προσωπικές γνωριµίες (11%), τυχαία (11%), από την ιστοσελίδα της Πρακτικής (21%), από την σειρά κατάταξης (26%), λόγω συστάσεων από τρίτους (21%) και από καθηγητές (5%). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το αντικείµενο της εργασίας των περισσότερων φοιτητών ήταν σαφές και καθορισµένο (πάρα πολύ 47%, πολύ 32%, αρκετά 21%), οι περισσότεροι φοιτητές ήταν ικανοποιηµένοι από την συνεργασία τους µε τον εργασιακό επιβλέποντα του φορέα (πάρα πολύ 68%, πολύ 26%, λίγο 5%). Η µικρότερη βαθµολογία δόθηκε στον επιβλέποντα του (λίγο) του Κέντρου Αποκατάστασης Αρωγή. Οι λόγοι οι οποίοι αναφέρθηκαν σχετικά µε την κακή συνεργασία ήταν η κακή συµπεριφορά και η ανάθεση εργασιών οι οποίες θεωρούνταν από την φοιτήτρια αγγαρείες. Οι σπουδαστές ήταν στην πλειοψηφία επιµελείς µε την τήρηση του βιβλιαρίου πρακτικής Άσκησης (πάρα πολύ 37%, πολύ 53%, αρκετά 11% ). Επιπλέον, οι σπουδαστές δήλωσαν ότι σε ποσοστό 68% ήταν πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από τη συνεργασία που είχαν µε το υπόλοιπο προσωπικό του Φορέα (πολύ 26% και αρκετά 5%). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το 74% δεν εκτελούσε περιστασιακά και άλλες άσχετες µε το αντικείµενο δραστηριότητες, εκτός από το κύριο προκαθορισµένο αντικείµενο εργασίας, το 16% σε λίγο βαθµό, το 5% σε αρκετό βαθµό και το 5% πολύ µεγάλο βαθµό. Εργασίες εκτός από το κύριο προκαθορισµένο αντικείµενο εργασίας ήταν κυρίως η περιποίηση του χώρου, η µεταφορά ασθενών, θεραπείες µε µηχανήµατα. Οι περισσότεροι σπουδαστές είχαν πολύ µεγάλη αυτονοµία/ανεξαρτησία κατά την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης (48%), ενώ το 53% είχε αρκετά µεγάλη. Η πλειοψηφία των σπουδαστών (37%) δεν χρειάζονταν να αφιερώσουν από τον ελεύθερο χρόνο τους διάβασµα ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους, ενώ το 26% χρειάζονταν 1-2 ώρες και το 26% 3-4 ώρες, το 5% 7-10 ώρες και το 5% πάνω από 10 ώρες εβδοµαδιαίως. Ο φορέας στον οποίο πραγµατοποίησαν την πρακτική τους οι σπουδαστές θεωρεί σε ποσοστό 79% την ειδικότητα «Φυσικοθεραπευτής» ως συνεργάτη πάρα πολύ χρήσιµο στην παροχή 24

25 υπηρεσιών, το 16% πολύ χρήσιµο και το 5% αρκετά χρήσιµο. Τέλος, το 94% των σπουδαστών δήλωσαν ότι θα εκπονούσε ξανά Πρακτική Άσκηση στον ίδιο φορέα απασχόλησης ενώ το 6% όχι (Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή). Η συνεργασία των σπουδαστών µε τους Επόπτες Εκπαιδευτικούς κρίθηκε στην πλειοψηφία πάρα πολύ καλή (74%), πολύ καλή (21%), και αρκετά καλή 5%. Οι περισσότεροι σπουδαστές δήλωσαν πάρα πολύ (58%) ικανοποιηµένοι από τη θεωρητική κατάρτιση τους ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εργασίας τους και το 42% πολύ ικανοποιηµένοι. Το 47% των σπουδαστών δήλωσαν πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από τη πρακτική κατάρτιση τους ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εργασίας τους, το 42% πολύ ικανοποιηµένοι και το 11% αρκετά ικανοποιηµένοι. Στο µεγαλύτερο µέρος, τα αντικείµενα απασχόλησης των ασκουµένων είχαν διδαχτεί στο πρόγραµµα σπουδών, εκτός από τα ακόλουθα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε µελλοντική ανανέωση του προγράµµατος σπουδών (ενσωµάτωση στην ύλη µαθηµάτων): 1. Εκπαίδευση µεταφορών ασθενή και αλλαγής θέσεων 2. Χρήση ροµποτικής τεχνολογίας στην αποκατάσταση 3. Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης (περισσότερη εµβάθυνση) 4. Αποκατάσταση µετά από ακρωτηριασµό 5. Kinseiotaping 6. Χρήση µηχανηµάτων αποκατάστασης- αξιολόγησης (πελµατογραφία, ποδήλατο επί κλίνης κλπ) 7. Ειδικές τεχνικές αποκατάστασης 8. ιαδραστικό παιχνίδι 9. Αποκατάσταση σε γυναικολογικά περιστατικά Σύµφωνα µε τους σπουδαστές, τα θεµατικά αντικείµενα που διδάχτηκαν και αποδείχθηκαν τα πιο ωφέλιµα κατά την πρακτική τους άσκηση, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε µελλοντική ανανέωση του προγράµµατος σπουδών, ήταν: 25

26 1. Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης 2. PNF 3. Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης 4. Βobath 5. Κινησιοθεραπεία 6. Φυσικά Μέσα 7. Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων Σε ποσοστό 63% οι σπουδαστές δήλωσαν ότι οι γνώσεις τους από την πρακτική τους άσκηση εµπλουτίστηκαν σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό, 32% σε πολύ µεγάλο βαθµό και το 5% σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Το 79% των σπουδαστών δήλωσε ότι η εµπειρία που τους προσφέρθηκε µέσα από την πρακτική Άσκηση θα τους βοηθήσει σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό στην επαγγελµατική τους εξέλιξη, το 16% σε πολύ µεγάλο βαθµό και το 5% αρκετά. Τέλος, τη στιγµή συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου 13 άτοµα (68%) είχαν ήδη προσληφθεί από τον φορέα, ενώ για δύο επιπλέον άτοµα (10,5%) υπήρχε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους φορείς Φορέα για µελλοντική πρόσληψη µετά το πέρας της πρακτικής άσκησης. 8.2 Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των Εποπτών Φορέων Στην συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων συµµετείχαν οι 13 επόπτες φορέων από τους 14. Και οι 13 συµµετέχοντες επόπτες φορείς προέρχονταν από τους Ιδιωτικούς Φορείς ενώ ο µη συµµετέχων από ηµόσιο Φορέα.. Όλοι οι Φυσικοθεραπευτές ήταν απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ/ΤΕΙ, ένας φυσικοθεραπευτής είχε µεταπτυχιακές σπουδές, και ένας διδακτορικό, στο µεγαλύτερο ποσοστό κάτοχοι διοικητικής θέσης στον Φορέα τους, µε µεγάλη επαγγελµατική προϋπηρεσία (12,7 ± 9,2 έτη). Όσον αφορά την αποδοτικότητα του γραφείου Πρακτικής, το 59% των συµµετεχόντων εποπτών θεωρεί ότι ήταν πολύ ικανοποιητική, το 18% πάρα πολύ ικανοποιητική και το 24% αρκετά ικανοποιητική. Επίσης, το 59% δήλωσε ότι η ενηµέρωση στην αρχή της Πρακτικής ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, το 6% πολύ ικανοποιητική και το 35% αρκετά ικανοποιητική. 26

27 Στην πλειοψηφία τους οι Επόπτες φορέων θεωρούσαν πάρα πολύ ικανοποιητική (65%) την βοήθεια που παρείχε η Επιστηµονική Υπεύθυνη του Έργου κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του σπουδαστή, το 6% πολύ ικανοποιητική και το 29% αρκετά ικανοποιητική. Η ιστοσελίδα του ΑΣΤΑ σε ποσοστό 24% ήταν πάρα πολύ χρήσιµη, 12% πολύ χρήσιµη, 29% αρκετά χρήσιµη, 18% λίγο χρήσιµη και 18% καθόλου χρήσιµη. Η µειοψηφία των Εποπτών (47%) την χρησιµοποίησε καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής ενώ το 53% όχι. Από την άλλη, η ιστοσελίδα του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας για την Πρακτική Άσκηση ήταν πάρα πολύ χρήσιµη για το 29% των Εποπτών, πολύ χρήσιµη για το 35% των Εποπτών, αρκετά χρήσιµη για το 24% των Εποπτών και λίγο χρήσιµη για το 18% των Εποπτών. Τέλος, το 71% την χρησιµοποίησε καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής και µόλις το 29% όχι. Όσον αφορά την αξιολόγηση των σπουδαστών, οι Επόπτες ήταν πάρα πολύ (71%), πολύ (18%) και αρκετά (12%) ικανοποιηµένοι από την συνολική επίδοση των σπουδαστών, πάρα πολύ ικανοποιηµένοι (75%) από τη διάθεση συνεργασίας τους, πολύ (19%) και αρκετά (6%) ικανοποιηµένοι από τη θεωρητική κατάρτιση των ασκούµενων. Επίσης, οι Επόπτες ήταν πάρα πολύ (35%), πολύ (53%) και αρκετά (12%) ικανοποιηµένοι από τη θεωρητική κατάρτιση των ασκούµενων, ενώ ήταν πάρα πολύ (47%), πολύ (41%), αρκετά (6%) και λίγο (6%) ικανοποιηµένοι από τη πρακτική κατάρτιση των ασκούµενων. Φαίνεται από τα αποτελέσµατα ότι στο σύνολό τους οι σπουδαστές υπερτερούσαν σε θεωρητική κατάρτιση σε σχέση µε πρακτική, κάτι που υπογραµµίζει τη σηµαντικότητα της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών. Η λήψη πρωτοβουλίας από τους ασκούµενους, σε γενικές γραµµές ήταν ικανοποιητική (αρκετά 24%, πολύ 29% και πάρα πολύ 47%) και η προσαρµογή των ασκουµένων στο εργαστηριακό χώρο εύκολη (αρκετά 29%, πολύ 12% και πάρα πολύ 59%). Τέλος, στην πλειοψηφία τους οι ασκούµενοι απασχολήθηκαν κυρίως µε µυοσκελετικά και νευρολογικά ενηλίκων. Καλό θα ήταν στο µέλλον η επιλογή Φορέων (Ιδιωτικά Κέντρα Φυσικοθεραπείας) µε πληθώρα περιστατικών ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα της Πρακτικής Άσκησης. Η συνεργασία των Εποπτών Φορέων µε τους Επόπτες Εκπαιδευτικούς κρίθηκε πάρα πολύ καλή (59%), πολύ καλή (24%) και αρκετή καλή (18%). Στην πλειοψηφία τους οι Επόπτες Φορέων θεωρούσαν 27

28 επαρκείς τις θεωρητικές γνώσεις που έλαβαν από το Τµήµα (πάρα πολύ 41%, πολύ 47% και αρκετά 12%. Το υπόβαθρο των γνώσεων που έχει αποκτήση ο σπουδαστής από το Τµήµα του βοήθησε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Πρακτικής σε ποσοστό 47% πάρα πολύ, 24% πολύ και 29% λίγο. Στο µεγαλύτερο µέρος, τα αντικείµενα απασχόλησης των ασκουµένων είχαν διδαχτεί στο πρόγραµµα σπουδών, εκτός από τα ακόλουθα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε µελλοντική ανανέωση του προγράµµατος σπουδών (ενσωµάτωση στην ύλη µαθηµάτων): 1. Πελµατογράφηµα 2. Εφαρµογή µηχανηµάτων ηλεκτροθεραπείας 3. Πάρεση προσωπικού 4. Ακρωτηριασµός 5. Τέλος, σύµφωνα µε τους επόπτες Φορέων, τα θεµατικά αντικείµενα που διδάχθηκε ο σπουδαστής και αποδείχθηκαν τα πιο ωφέλιµα κατά την πρακτική του άσκηση, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε µελλοντική ανανέωση του προγράµµατος σπουδών, ήταν: 1. Ροµποτικά µέσα 2. ιπποθεραπεία 3. υδροθεραπεία 4. shock wave Στο σύνολό τους οι επόπτες θεωρούν ότι οι γνώσεις και η εµπειρία που απέκτησαν οι ασκούµενοι στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα τους βοηθήσουν στην επαγγελµατική τους πορεία, ότι τους ανατέθηκε ικανοποιητικός αριθµός/όγκος αρµοδιοτήτων και ότι σε γενικές γραµµές τους δόθηκε η ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους (αρκετά 18%, πολύ 29%, πάρα πολύ 53%) και ότι οι ασκούµενοι απέκτησαν ουσιαστική εµπειρία κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης (αρκετά 18%, πολύ 24%, πάρα πολύ 59%). Τέλος, στο σύνολο των σπουδαστών δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες ή 28

29 προβλήµατα κατά την πρακτική τους άσκηση. Είναι εντυπωσιακό ότι στο σύνολό τους οι Επόπτες θα θέλανε να συνεχίσουν την επαγγελµατική συνεργασία µε τους ασκούµενους µετά την περάτωση της πρακτικής άσκησης τους. Στην πλειοψηφία τους οι Επόπτες θα θέλανε να συνεχίσουν να µετέχουν ως επόπτες στο πρόγραµµα (94%), ενώ ένας δεν θα ήθελε λόγω έλλειψης χρόνου. τέλος, 65% των Εποπτών ήταν πάρα πολύ ικανοποιηµένοι από το πρόγραµµα, 18% πολύ ικανοποιηµένοι και 18% αρκετά ικανοποιηµένοι. Προτείνουν καλύτερη ενηµέρωση των νέων εποπτών στην αρχή της πρακτικής άσκησης. 8.3 Ανάλυση των ερωτηµατολογίων των Εποπτών Εκπαιδευτικών Στην συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων συµµετείχαν και οι 6 Επόπτες Εκπαιδευτικοί. Το 33% των εποπτών ήταν Αναπληρωτές Καθηγητές και το 77% καθηγητές Εφαρµογών. Όσον αφορά την αποδοτικότητα του γραφείου Πρακτικής, το 68% των συµµετεχόντων εποπτών θεωρεί ότι ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, και το 32% πολύ ικανοποιητική. Επίσης, το 79% δήλωσε ότι η ενηµέρωση στην αρχή της Πρακτικής ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, ενώ το υπόλοιπο 21% πολύ ικανοποιητική. Στο σύνολό τους οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η βοήθεια που παρείχε η Επιστηµονική Υπεύθυνη του Έργου κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική. Το 42% των Εποπτών θεωρεί ότι η ιστοσελίδα του ΑΣΤΑ για την Πρακτική Άσκηση ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, το 16% πολύ ικανοποιητική, το 32% αρκετά ικανοποιητική και το 11% πολύ ικανοποιητική. Το 68% των Εποπτών χρησιµοποίησε την ιστοσελίδα του ΑΣΤΑ καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής ενώ το 32% όχι. Τέλος, το 74% των Εποπτών θεωρεί ότι η ιστοσελίδα του τµήµατος Φυσικοθεραπείας για την Πρακτική Άσκηση ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική ενώ το 26% πολύ ικανοποιητική. Στο σύνολο τους οι Επόπτες χρησιµοποίησαν την ιστοσελίδα του τµήµατος Φυσικοθεραπείας για την Πρακτική Άσκηση καθ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής. Όσον αφορά στην αξιολόγηση του Φορέα, το 95% των εποπτών θεωρεί ότι ο φορέας (επιχείρηση/οργανισµός/υπηρεσία) στον οποίο τοποθετήθηκε ο ασκούµενος ήταν πάρα πολύ σχετικός µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος και το υπόλοιπο 5% πολύ σχετικός. Συνεπώς, οι συνεργαζόµενοι φορείς κρίνονται σε εξαιρετικά καλό βαθµό συναφείς µε το γνωστικό αντικείµενο της Φυσικοθεραπείας. 29

30 Αντίστοιχα, η θέση απασχόλησης στην οποία τοποθετήθηκε ο ασκούµενος ήταν το ίδιο σχετική. Σύµφωνα µε τους επόπτες εκπαιδευτικούς, το αντικείµενο εργασίας του ασκούµενου ήταν σαφές και καθορισµένο (πολύ σαφές 47% και πάρα πολύ σαφές 53%), ενώ σε γενικές γραµµές η εκπαίδευση του ασκούµενου από τον εργασιακό Επιβλέποντα κρίθηκε ικανοποιητική (5% αρκετά, 63% πολύ και 37% πάρα πολύ ικανοποιητική). Σε γενικές γραµµές η συνεργασία των Εποπτών Εκπαιδευτικών κρίθηκε αρκετά καλή (74%) και πολύ καλή (26%) µε του Επόπτες Φορέων. Τέλος, όλοι οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί θα πρότειναν τοποθέτηση και άλλων σπουδαστών στους κρινόµενους Φορείς. Όσον αφορά στην αξιολόγηση των σπουδαστών, στο σύνολό τους οι Επόπτες πιστεύουν ότι οι γνώσεις και η εµπειρία που απέκτησε ο ασκούµενος στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα τον βοηθήσουν στην επαγγελµατική του πορεία, ότι του ανατέθηκε ικανοποιητικός αριθµός/όγκος αρµοδιοτήτων (100%) και ότι του δόθηκε η ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του (πολύ 63% και πάρα πολύ 37%). Γενικά οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο ασκούµενος σπουδαστής απέκτησε ουσιαστική εµπειρία κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης (πολύ 47% και πάρα πολύ 53%) ενώ αναφέρθηκαν προβλήµατα κατά την Πρακτική Άσκηση για 2 σπουδαστές (Σπουδαστής στον Φορέα Euromedica Αρωγή και Κέντρο Αποκατάστασης Αναγέννηση). Και στις δύο περιπτώσεις οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί ενηµερώθηκαν και προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιλυθεί η κατάσταση. Γενικά οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η εµπειρία που απέκτησε στην επαγγελµατική του εξέλιξη θα βοηθήσει τον ασκούµενο σε µεγάλο βαθµό (πολύ µεγάλο 42%, πάρα πολύ µεγάλο 58%). Τέλος, στην πλειοψηφία τους οι Επόπτες Εκπαιδευτικοί θα θέλανε να συνεχίσουν να µετέχουν ως επόπτες στο πρόγραµµα, αν και κάποιοι δεν ήταν απόλυτα ικανοποιηµένοι, χωρίς να υπάρχουν διευκρινήσεις (πολύ ικανοποιηµένοι 42%, πάρα πολύ ικανοποιηµένοι 58%). 30

31 Συµπεράσµατα Στο διάστηµα Ιανουάριος 2013 έως Ιούνιος 2013, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση πεπραγµένων, συνεχίστηκαν όλες οι δράσεις ώστε να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες του Πακέτου Εργασίας 1.7 «Πρακτική Άσκηση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , µε κωδικό MIS Στην αρχή του έτους συνεχίστηκε η εύρεση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης µέσα από µια συντονισµένη προσπάθεια και παρά τις δυσκολίες λόγω της οικονοµικής κρίσης, κατορθώθηκε να υπάρξει συνεργασία µε έναν αριθµό Φορέων, που µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του προγράµµατος. Επιπλέον, έγινε µια επισταµένη προσπάθεια ενηµέρωσης και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των φοιτητών του Τµήµατος ώστε να αιτηθούν και να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µέσω της ιστοσελίδας που κατασκευάστηκε, της ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας, της διαφήµισης που έγινε είτε µε αφίσες είτε µέσω της θετικής εµπειρίας των φοιτητών που συµµετείχαν αλλά και της Ενηµερωτικής Ηµερίδας που πραγµατοποιήθηκε και στην οποία συµµετείχε το Τµήµα Φυσικοθεραπείας (µε οµιλία της Επιστηµονικής Υπευθύνου και παρουσία αντιπροσώπων Φορέα). Στο τέλος του πρώτου τριµήνου, το τέταρτο εξάµηνο τοποθέτησης των φοιτητών ολοκληρώθηκε µε επιτυχία αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα παραδοτέα των συµµετεχόντων, υπήρξαν πολύ καλά σχόλια και πολύ καλές αξιολογήσεις αλλά, το σηµαντικότερο, υπήρξε ενδιαφέρον από τους φορείς που δέχτηκαν να συνεχίσουν την συνεργασία τους το επόµενο εξάµηνο. Επιπλέον, η επιτυχία της υλοποίησης της πράξης επιβεβαιώνεται µε τη πρόσληψη πολλών φοιτητών αµέσως µετά από την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης, γεγονός που αποδεικνύει την πραγµατοποίηση των στόχων του προγράµµατος. Στο δεύτερο τρίµηνο του έτους, το πέµπτο και τελευταίο εξάµηνο Πρακτικής των φοιτητών, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των φοιτητών σε θέσεις. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, από τους είκοσι τρεις (23) ιδιωτικούς φορείς που υπήρξε συνεργασία στο προηγούµενο εξάµηνο, η 31

32 συνεργασία συνεχίστηκε µε όλους και εµπλουτίστηκε µε έναν ακόµα νέο Φορέα, κύρια λόγω της τροποποίησης συµµετοχής Φορέων Ιδιωτικών Κέντρων Φυσικοθεραπείας. Συνολικά στο εξάµηνο αυτό προσφέρθηκαν σαράντα (40) θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας ολοκλήρωσε τους στόχους του αφού κατάφερε πλήρη απορροφησιµότητα, δεδοµένου ότι προσφέρθηκαν και καλύφθηκαν όλες οι θέσεις του προγράµµατος.. 32

33 Παραρτήµατα- Παραδοτέα 33

34 Ηµεροµηνία Μέσο Επικοινωνίας Αντικείµενο συζήτησης- Επικοινωνίας 16/01 Επικοινωνία µε τους φοιτητές για θέµατα Πρακτικής 28/01 τηλέφωνο Τηλεφωνική επικοινωνία µε τους υπεύθυνους των Φορέων σχετικά µε την έκρυθµη λειτουργία της Πρακτικής άσκησης και επίλυση τυχόν προβληµάτων 10/02 Επικοινωνία µε Φορείς για νέες θέσεις 11/02 Επικοινωνία µε Φορείς για νέες θέσεις 08/03 Επικοινωνία µε τους Επόπτες εκπαιδευτικούς για εκδήλωση ενδιαφέροντος εποπτείας για το επόµενο χρονικό διάστηµα 20/03 τηλέφωνο Τηλεφωνική επικοινωνία µε συνεργαζόµενους φορείς για την διαπίστωση της συνέχισης συνεργασίας το επόµενο εξάµηνο 25/03 Ενηµέρωση φοιτητών σχετικά µε παραδοτέα 25/03 Ενηµέρωση Εποπτών- φορέων σχετικά µε παραδοτέα 25/03 Ενηµέρωση Εποπτών Εκπαιδευτικών σχετικά µε παραδοτέα 05/04 Ενηµέρωση φοιτητών σχετικά µε παραδοτέα [Παράρτηµα Α. Πρακτικά αλληλογραφίαςεπικοινωνίας µε τις επιχειρήσεις- Φοιτητέςεπόπτες ( ] 34

35 [Παράρτηµα Β. Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) 01/ 13 18x340=6120 1x500 02/13 18x340=6120 1x500 03/13 18x340=6120 1x500 Σύνολο Αµοιβών Τελικό ιαθέσιµο 18x1020= x1500= Υπόλοιπο Σύνολο Ασφάλειας Ποσό(01/13-03/13) 10,11x54=545,94 10,11x3=30,33 576,27 ιαθέσιµο 545,94 30,33 576,27 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών( )] 35

36 [Παράρτηµα Γ. ιατµηµατική Ηµερίδα ] 36

37 Στη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος από έως ,o Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε διάφορους φορείς για εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, από τους είκοσι τρεις (23) ιδιωτικούς φορείς που υπήρξε συνεργασία στο προηγούµενο εξάµηνο, η συνεργασία συνεχίστηκε µε όλους και εµπλουτίστηκε µε έναν ακόµα νέο Φορέα, κύρια λόγω της τροποποίησης συµµετοχής Φορέων Ιδιωτικών Κέντρων Φυσικοθεραπείας. Συνολικά στο εξάµηνο αυτό προσφέρθηκαν σαράντα (40) θέσεις Πρακτικής Άσκησης. [Παράρτηµα. Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξερεύνηση νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης- για το 5 ο εξάµηνο τοποθέτησης] 37

38 Επωνυµία Φορέα Θέσεις Ιστοσελίδα Υπεύθυνος επικοινωνίας 1. ιάπλαση Καλαµάτα 2 Σουλτάνου Γεωργία aplasis.eu 2. Αναγέννηση Θεσσαλονίκ η 3. Αρωγή Euromedica Θεσσαλονίκ η 4. Αναβίωση ράµα a-arogi.gr/ Ντούβλη Καλυψώ άφνη Τσίκα Αντώνιος Γεωργηεφέντης dica.gr [Παράρτηµα Ε. Λίστα νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης ] 5. Animus Λάρισα 4 m.gr/ Χριστίνα Βελούλα m.gr 6. Απολλώνειο Λάρισα 2 gr/ Τζουµάκα Ανθή , loneio.gr 7. Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνα 8. Καπελέρης Ιωάννης Αιγάλεω, Αθήνα 1 Τσαντίλη Αλεξάνδρα- Ρεγγίνα 2 - Καπελέρης Ιωάννης Εργαστήριο Φυσικοθερα πείας PhysioAssess 1 s.com/ Αθανασόπουλο ς Ιωάννης mail.com (Υπεύθυνος Ι. Αθανασόπο 38

39 υλος) Πλατεία Αµερικής, Αθήνα 10. Αλεκτορίδης Λάζαρος 1 - Αλεκτορίδης Λάζαρος o.com Χανιά, Κρήτη 11. Physiomedic a 2 ca.gr/ Σωκράτης Ηλιάδης dica.gr (Υπεύθυνος Σ. Ηλιάδης) Μαρούσι & κέντρο Αθήνας 12. Παξινού Παρισένια 2 - Παξινού Παρισένια l.com Βόλος 13. Στεφανής Κων/νος Λαµία 2 - Στεφανής Κων/νος ail.com 14. Physiopolis (Υπεύθυνη Μ. Σαχά) 2 gr Μ. Σαχά Αθήνα 15. Τσατσάκος Γεώργιος 1 - Τσατσάκος Γεώργιος oo.gr 39

40 Κάλυµνος, Εύβοια 16. Πέτρου Γεώργιος Πέραµα, Αττικής 17. Πολίτης & Χατζής Λαµία 18. Κεραµίδας Βασίλειος Λαµία 1 - Πέτρου Γεώργιος Πολίτης & Χατζής Κεραµίδας Βασίλειος / hoo.com hoo.gr 19. ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ (Υπεύθυνος Σωτήρης Κολοκοτρών ης) Αθήνα (Παλαιό φάληρο/ Ν. Σµύρνη) 2 Σωτήρης Κολοκοτρώνης sotiris.kolokotron 20. Στεφανίδης ηµήτριος Λαµία 1 Στεφανίδης ηµήτριος / Σιπητάνος Άγγελος Θεσσαλονίκ η (κέντρο) 1 Σιπητάνος Άγγελος oo.com 22. Ιατρίδου Γεωργία Αριδέα 1 Ιατρίδου Γεωργία / oo.com 40

41 Πέλλας 23. Παπάζογλου Καλοµοίρα 1 gr/ Παπάζογλου Καλοµοίρα o.gr Αττική, Βούλα / Πεντάρη Άρτεµις 1 Πεντάρη Άρτεµις gmail.com Χανιά, Κρήτη 41

42 [Παράρτηµα ΣΤ. Αιτήσεις φοιτητών Τµήµατος Φυσικοθεραπείας/ αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εποπτών Εκπαιδευτικών ( ) ] 42

43 [Παράρτηµα Ζ. Πρακτικά Συνεδρίασης Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και Πρακτικά έγκρισης Συµβουλίου Τµήµατος Φυσικοθεραπείας ] 43

44 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ 1. Παπαοικονόµου Ιωάννης 1 Γ. Ν. Θες/νίκης «Παπαγεωργίου» 2. Μακαλιά Γεωργία 2 Βιοστήριξη (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Κολοκοτρώνη Σωτήρη), Αθήνα 3. Ασηµάκης Ηλίας 3 Physiopolis (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Μαρίας Σαχά), Αθήνα 4. Παπαµίχου Ανδρέας 4 Αρωγή EUROMEDICA Κέντρο Αποκατάστασης, Θεσσαλονίκη 5. Ρίζου Νικολέττα- Παναγιώτα 6. Καραµπουγιουκίδης Αίας 5 Sportphysio (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Παπάζογλου Καλοµοίρα), Βούλα, Αττικής 6 Αναβίωση Κέντρο Αποκατάστασης, ράµα 7. Κάνδηλα Μαρία 7 Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Τσατσάκος Γεώργιος, Κάρυστος 8. Λίραντζη Βασιλική 8 Βιοστήριξη (Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Κολοκοτρώνη Σωτήρη), Αθήνα [Παράρτηµα Η. Λίστα επωφελούµενων φοιτητών λίστα τοποθέτησης φοιτητών ( )] 44

45 Φοιτητές Ιδιωτικού Φορέα (340/µήνα) Φοιτητές ηµοσίου Φορέα (500/µήνα) 04/ 13 8x340=2720 1x500 05/13 8x340=2720 1x500 Σύνολο Αµοιβών Τελικό ιαθέσιµο Υπόλοιπο Σύνολο Ασφάλειας Ποσό(04/12-06/12) 10,11x16=161,76 10,11x2=20,22 181,98 ιαθέσιµο 161,76 20,22 181,98 Υπόλοιπο Σύνολο Μετακινήσεων ιαθέσιµο Υπόλοιπο [Παράρτηµα Θ. Πίνακας χρηµατοδότησης φοιτητών ( )] 45

46 [Παράρτηµα Ι. Γραφική απεικόνιση ανάλυσης ερωτηµατολογίων αξιολόγησης προγράµµατος ( )] 46

Ελληνική ηµοκρατία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το έτος 2011

Ελληνική ηµοκρατία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το έτος 2011 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το έτος 2011 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δρ ΚΑΠΡΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣ-1 ΚΑΙ ΔΑΣ-2. Σήμερα 15-03-2011 συνεδρίασε η επιτροπή που απαρτίζεται από τους:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣ-1 ΚΑΙ ΔΑΣ-2. Σήμερα 15-03-2011 συνεδρίασε η επιτροπή που απαρτίζεται από τους: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣ-1 ΚΑΙ ΔΑΣ-2 Σήμερα 15-03-2011 συνεδρίασε η επιτροπή που απαρτίζεται από τους: 1. Μαλισιόβας Νικόλαος, Καθηγητής Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Βατζίας Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιτροπή Ερευνών Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών E Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Ο ΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΟΣΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται από τον Επιβλέποντα Εκπαιδευτικό του ασκούµενου σπουδαστή στην αρχή, στη µέση και στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ε ΡΑ : Αγ. Μελετίου 166 10445 ΑΘΗΝΑ 210 5911498 210 5319409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Καυτατζόγλου & Παπάφη 36 54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 835990 www.kek-cmh.gr -

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής»

«Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής» Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής» Γρηγόρης Καλτσάς Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 396 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 3648 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-2-213 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 20/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 1090 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία Πληροφορίες: Δ. Γάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών για θέσεις συμβούλων για την υποστήριξη απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Διαδικασίες Π.Α 5 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α 10 Οδηγοί Π.Α 16 Επιστημονικός Υπεύθυνος 17 Επόπτης Τμήματος 20 Επιβλέπων Φορέα 23 Ασκούμενος Σπουδαστής 26 Διαγράμματα Ενεργειών 29 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 471 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Την 17η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 µ.µ., πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ερευνών (.Ε.) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ9-61Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ9-61Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αιτήσεις με επιλεγμένο φορέα από τους παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες: 1. Αϊβαζίδης Θρασύβουλος (α.π. 555/24-9-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια»

«Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 3293 Βόλος, 12/03/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 3 συµβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 415 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ηράκλειο 13/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής

Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 30/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 13.676 Γραφείο Δημάρχου Tαχ. Δ/νση : Λεωφόρος Αθηνών Πληροφορίες : Λέτη Μαρίνα Τηλέφωνο : 22683 50225 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στα ΑΕΙ Πανεπιστηµιο Κρήτης οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 255. (.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 255. (.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών για ποιοτικό έλεγχο της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών για ποιοτικό έλεγχο της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 397 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων

Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων & Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 05/02/2015, και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία του ήµου Αλίαρτου Θεσπιέων ( ηµαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ: TEI ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Κλεισιάρη Σοφία ηµήτριος Ελένη ηµ. Ζαχαρόπουλος ΗΜΕΡΟΜ.\ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11/02/1968 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής»

ΘΕΜΑ 1ο: «Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 23-4-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/21/3162 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 23/12/2011 Αρ. πρωτ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 23/12/2011 Αρ. πρωτ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 23/12/2011 Αρ. πρωτ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ: TEI ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 408 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Καθορισμός θέσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.24 12:00:50 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟ429-Β74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρέθυµνο 07-02-2014 Αριθµ.Πρωτ.: 1242 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒ46914Γ-Ο. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΔΑ: 4ΙΙΒ46914Γ-Ο. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ 17397 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 17-12-2010 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 1

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµος Αµαρουσίου και η εταιρεία Alfaware Πληροφορική Α.Ε. οργανώνουν εκπαιδευτική ενηµερωτική ηµερίδα, µε θέµα: «Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.E. ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ( ΕΟΠΠΕΠ 11101169)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ( ΕΟΠΠΕΠ 11101169) Α.Π.: 957 Αθήνα, 27/05 /2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Σήµερα στις 27/05/2015, στα γραφεία του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, Κέντρο ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... <<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... <<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... Ταχ. /νση : Στοά Λόντου 24100 Καλαµάτα Τηλ. : 27210 60763-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα