1ZSE el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη"

Transcript

1 1ZSE el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

2 Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές εφαρμογές. Για οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή που δεν καλύπτεται θα πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στην ABB ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της. Η ABB δεν εγγυάται ούτε διαβεβαιώνει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου ή για τη χρήση τέτοιου είδους πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του παρόντος εγγράφου χωρίς έγγραφη άδειά μας ούτε επιτρέπεται η γνωστοποίηση των περιεχομένων του σε τρίτους ή η χρήση τους για οποιονδήποτε μη εγκεκριμένο σκοπό. Η παραβίαση των ανωτέρω επισύρει δικαστική δίωξη.

3 Ο κατασκευαστής Δήλωση του κατασκευαστή ABB AB Components SE LUDVIKA Σουηδία Διά του παρόντος δηλώνει ότι Τα προϊόντα Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UB με μηχανισμό κίνησης, τύποι BUE και BUL συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις: Ο σχεδιασμός του μηχανήματος, που θεωρείται τμήμα ενός μετασχηματιστή ισχύος με πλήρωση ορυκτελαίου, συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/392/ΕΟΚ για τις μηχανές (όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 91/368/ΕΟΚ και 93/44/ΕΟΚ) και της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ (περί σήμανσης), υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιούνται σωστά από τον κατασκευαστή του μετασχηματιστή (π.χ. σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχουμε) και της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ΕΜΣ σχετικά με τα εγγενή χαρακτηριστικά επιπέδων εκπομπών και ατρωσίας και της Οδηγίας 73/23/ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ) σχετικά με τους ενσωματωμένους κινητήρες και συσκευές στα κυκλώματα ελέγχου. Πιστοποιητικό ενσωμάτωσης: Τα ανωτέρω μηχανήματα δεν πρέπει να τίθενται σε λειτουργία εάν δεν έχει πιστοποιηθεί ότι η μηχανή στην οποία έχουν ενσωματωθεί συμμορφώνεται προς την Οδηγία περί μηχανών. Ημερομηνία Ο υπογράφων... Hans Linder Τίτλος Διευθυντής του Τμήματος συστημάτων αλλαγής τάσης υπό φορτίο, Τοπική ομάδα προϊόντων εξαρτημάτων μονάδων

4 Εισαγωγή Τα συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ) σειράς UB της ABB έχουν εξελιχθεί επί σειρά ετών και παρέχουν τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία. Με την απλή και στιβαρή σχεδίασή τους έχουν την ίδια διάρκεια ζωής με αυτήν του μετασχηματιστή. Για την απρόσκοπτη λειτουργία τους απαιτείται ελάχιστη συντήρηση. Τα μοναδικά τμήματα που χρειάζονται συντήρηση είναι οι επαφές, που ίσως χρειαστούν αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, το μονωτικό λάδι και ο μηχανισμός κίνησης. Η σχεδίαση επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα, καθιστώντας την επιθεώρηση και τη συντήρηση απλές και γρήγορες διαδικασίες. Προφυλάξεις ασφαλείας Το προσωπικό που χειρίζεται και επιθεωρεί το σύστημα αλλαγής τάσης πρέπει να έχει καλή γνώση της συσκευής και να είναι ενημερωμένο για τους κινδύνους που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Το προσωπικό που πραγματοποιεί ηλεκτρικές συνδέσεις στο μηχανισμό κίνησης πρέπει να είναι πιστοποιημένο. Τα συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο τύπου UB είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό του δοχείου του μετασχηματιστή. Ο μηχανισμός κίνησης, τύπου BUE ή BUL, είναι στερεωμένος στο δοχείο του μετασχηματιστή και συνδεδεμένος στο σύστημα αλλαγής τάσης μέσω κινητήριων αξόνων και ενός κωνικού γραναζιού. Προειδοποιήσεις ασφαλείας Στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και σημειώσεις: Η λέξη επισημαίνει μια επικείμενα επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Η εν λόγω προειδοποιητική λέξη πρέπει να περιορίζεται στις πλέον ακραίες καταστάσεις. Η λέξη επισημαίνει επίσης μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Μικρές ποσότητες εκρηκτικών αερίων ενδέχεται να εκλύονται από τις αναπνευστικές συσκευές (αναπνευστήρας αφυδάτωσης ή μίας οδού). Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες ή σπινθήρες κοντά στις αναπνευστικές συσκευές. ΠΡΟΣΟΧΗ Ύστερα από ενεργοποίηση μιας συσκευής επιτήρησης πρέπει να γίνει έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό. Το περίβλημα του μεταγωγικού διακόπτη πρέπει να αποστραγγιστεί και ο μεταγωγικός διακόπτης πρέπει να ανασηκωθεί και να ελεγχθεί προσεκτικά πριν ο μετασχηματιστής τεθεί ξανά υπό τάση. Λειτουργία Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή της μανιβέλας κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής λειτουργίας. Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την επισήμανση επισφαλών πρακτικών. Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει επίσης κινδύνους υλικών ζημιών μόνο. Αν το σύστημα αλλαγής τάσης δεν βρίσκεται στην ακριβή του θέση και η μανιβέλα αφαιρεθεί, ο μηχανισμός κίνησης θα ξεκινήσει και θα μεταβεί στην ακριβή του θέση, εφόσον τροφοδοτείται με ρεύμα. Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σημειωθεί διακοπή ρεύματος, η λειτουργία θα ολοκληρωθεί μόλις επανέλθει το ρεύμα. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

5 Ο δείκτης θέσης δείχνει την τρέχουσα θέση του συστήματος αλλαγής τάσης. Έξοδος (προαιρετική) με μηχανισμό προστασίας από σφάλμα γείωσης. Οι συρόμενοι δείκτες (draghands) δείχνουν τη μέγιστη και την ελάχιστη θέση ανάμεσα στις οποίες λειτούργησε το σύστημα αλλαγής τάσης από την τελευταία επαναφορά. Κανονικά, το σύστημα αλλαγής τάσης ελέγχεται από ρυθμιστή τάσης και δεν απαιτείται καμία χειροκίνητη λειτουργία τόσο στο σύστημα αλλαγής τάσης όσο και στο μηχανισμό κίνησης. Στο BUE: Ο δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης δείχνει την ένδειξη POSITION (ΘΕΣΗ) στη θέση κανονικής λειτουργίας, RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗ) όταν βρίσκεται σε λειτουργία ανύψωσης και LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑ) όταν βρίσκεται σε λειτουργία χαμηλώματος. Στο BUL: Ο δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης γίνεται ΚΟΚΚΙΝΟΣκατά τη διάρκεια της λειτουργίας και ΛΕΥΚΟΣ όταν το σύστημα αλλαγής τάσης είναι στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για να επαναφέρετε το μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα. Ο διακόπτης LOCAL/REMOTE (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ). Στη θέση LOCAL (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ), το σύστημα αλλαγής τάσης ελέγχεται από το διακόπτη RAISE/ LOWER (ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ). Στη θέση LOCAL (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ), ο τηλεχειρισμός καθίσταται αδύνατος. Στη θέση REMOTE (ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ), ο χειρισμός του συστήματος αλλαγής τάσης εκτελείται από την αίθουσα ελέγχου ή από ένα ρυθμιστή τάσης. Στη θέση τηλεχειρισμού, ο επιτόπιος χειρισμός είναι αδύνατος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο μηχανισμό κίνησης, μπορείτε να χειρίζεστε το σύστημα αλλαγής τάσης με τη μανιβέλα. Τοποθετήστε τη μανιβέλα στον άξονα. Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί στη σχισμή του άξονα. Γυρίστε τη μανιβέλα προς την επιθυμητή κατεύθυνση, όπως φαίνεται στην ενημερωτική πινακίδα πάνω από τον άξονα. Ο αριθμός των περιστροφών για ένα βήμα φαίνεται επίσης στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Όταν εισαγάγετε τη μανιβέλα, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες καθίστανται αδύνατες. Συνεχίστε να γυρίζετε τη μανιβέλα έως ότου ο δείκτης προόδου του συστήματος αλλαγής τάσης δείξει την ένδειξη POSITION (ΘΕΣΗ) για το BUE ή γίνει λευκός για το BUL. Πρόγραμμα συντήρησης ΠΡΟΣΟΧΗ Για να διατηρηθεί η υψηλή αξιοπιστία του συστήματος αλλαγής τάσης, είναι σημαντικό να διενεργούνται οι επιθεωρήσεις και οι λεπτομερείς έλεγχοι στα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών. ΠΡΟΣΟΧΗ Αν η συχνότητα των λειτουργιών είναι πολύ χαμηλή και το σύστημα αλλαγής τάσης είναι γεμάτο απαεριοποιημένο λάδι μετά την έναρξη λειτουργίας ή το λεπτομερή έλεγχο, το στρώμα αερίου θα πρέπει να αποκαθίσταται ένα μήνα μετά την πλήρωση. Η απουσία στρώματος αερίου δημιουργεί κίνδυνο εσφαλμένης ενεργοποίησης του ρελέ πίεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση του στρώματος αερίου. Η συντήρηση ενός συστήματος αλλαγής τάσης αποτελείται από τρία κύρια βήματα: Επιθεώρηση που πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο από το προσωπικό του σταθμού (βλέπε πιο κάτω) Λεπτομερής έλεγχος που πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό στα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών Αντικατάσταση των επαφών, που πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό. Η απόφαση σχετικά με το αν η αντικατάσταση είναι απαραίτητη ή όχι λαμβάνεται κατά το λεπτομερή έλεγχο. Θερμοστάτης για πρόσθετο θερμαντήρα (προαιρετικός). Συνιστούμε ρύθμιση στους +5 C. Υγροστάτης για πρόσθετο θερμαντήρα (προαιρετικός). Συνιστούμε ρύθμιση στο 60 % περίπου. Εξειδικευμένος τεχνικός θεωρείται ένας τεχνίτης-συντηρητής της ΑΒΒ ή κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο που έχει εκπαιδευθεί από την ΑΒΒ στις εργασίες συντήρησης των συστημάτων αλλαγής τάσης UB. 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 5

6 Επιθεώρηση ΠΡΟΣΟΧΗ Διαδικασία Πρέπει να χορηγείται άδεια από τον αρμόδιο μηχανικό του σταθμού, τόσο για την επιθεώρηση όσο και για τη λειτουργία του συστήματος αλλαγής τάσης. Ο έλεγχος του αναπνευστήρα και της στάθμης λαδιού πρέπει να πραγματοποιείται από το επίπεδο του εδάφους, εφόσον ο μετασχηματιστής βρίσκεται υπό τάση. Συνιστάται επιθεώρηση του συστήματος αλλαγής τάσης μία φορά το χρόνο. Αυτό αφορά κυρίως το μηχανισμό κίνησης και αναφέρεται σε οπτική επιθεώρηση μέσα στο θάλαμο του μηχανισμού κίνησης BUE/ BUL, ώστε να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο χαλαρό εξάρτημα και ότι ο θερμαντήρας λειτουργεί. Ένας μετρητής στο μηχανισμό κίνησης καταγράφει κάθε λειτουργία αλλαγής τάσης. Κατά την επιθεώρηση, η ένδειξη του μετρητή διαβάζεται και καταγράφεται. Αν είναι εφικτό, το μοτέρ και ο μετρητής πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή, με λειτουργία ενός βήματος και μετά επιστροφή στην αρχική θέση. Αν το σύστημα αλλαγής τάσης έχει το δικό του δοχείο διατήρησης λαδιού, ο αναπνευστήρας και ο δείκτης στάθμης λαδιού στο δοχείο διατήρησης λαδιού πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του μετασχηματιστή. Η επιθεώρηση πρέπει να διενεργείται ενώ ο μετασχηματιστής βρίσκεται σε λειτουργία. Στο δοχείο διατήρησης πρέπει να ελέγχονται τα εξής: Στάθμη λαδιού Αναπνευστήρας Στο μηχανισμό κίνησης πρέπει να ελέγχονται τα παρακάτω σημεία: Μοτέρ και μετρητής Μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης Θερμαντήρας Μηχανισμός προστασίας από σφάλμα γείωσης για την έξοδο (προαιρετικός) 1. Έλεγχος του αναπνευστήρα Οι αναπνευστήρες και ο σωλήνας από το δοχείο διατήρησης ενδέχεται να περιέχουν εκρηκτικά αέρια. Κατά την αφαίρεση του αναπνευστήρα δεν πρέπει να υπάρχουν γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες ή σπινθήρες. Ελέγξτε τον αναπνευστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες για το μετασχηματιστή. Αν περισσότερη από τη μισή ποσότητα του υλικού απορρόφησης υγρασίας έχει αλλάξει χρώμα, τότε το υλικό πρέπει να αποξηραθεί ή να αντικατασταθεί. Το υλικό απορρόφησης υγρασίας αρχίζει συνήθως να αλλάζει χρώμα από το κάτω μέρος του αναπνευστήρα. Αν έχει αλλάξει χρώμα στο επάνω τμήμα του αναπνευστήρα, τότε υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις με το δοχείο διατήρησης. Εντοπίστε το σημείο διαρροής και στεγανοποιήστε το. 2. Έλεγχος της στάθμης λαδιού στο δοχείο διατήρησης Η στάθμη λαδιού στο δοχείο διατήρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες που παρέχονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης του μετασχηματιστή. 3. Έλεγχος του μοτέρ και του μετρητή Ανοίξτε την πόρτα του θαλάμου του μηχανισμού κίνησης και γυρίστε το διακόπτη επιλογής στη θέση LOCAL (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ). Στη συνέχεια γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗΣ) [LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ)]. Αν το σύστημα αλλαγής τάσης είναι εφοδιασμένο με μονάδα φίλτρου λαδιού, πρέπει να ελέγχεται η πτώση πίεσης στο φίλτρο. Απαιτούμενα εργαλεία Τα ακόλουθα εργαλεία απαιτούνται για την επιθεώρηση: Σετ κατσαβιδιών Στυλό και σημειωματάριο Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ λειτουργεί κανονικά, ο δείκτης θέσεως ανεβαίνει (ή κατεβαίνει) κατά ένα βήμα και ο μετρητής προχωράει κατά ένα βήμα για κάθε λειτουργία. Καταγράψτε την τιμή του μετρητή. Ο μετρητής δείχνει τον αριθμό των λειτουργιών που εκτελέστηκαν από το σύστημα αλλαγής τάσης (το πρόγραμμα λεπτομερούς ελέγχου μπορεί να καθοριστεί με τη βοήθεια αυτής της πληροφορίας). Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) [RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗΣ)]. Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ λειτουργεί κανονικά και στην κατεύθυνση αυτή, ο δείκτης θέσης κατεβαίνει (ή ανεβαίνει) κατά ένα βήμα και ο μετρητής προχωράει ακόμα ένα βήμα. Επαναφέρατε τους συρόμενους δείκτες (draghands). 6 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

7 4. Έλεγχος του μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης Δώστε εντολή RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗΣ) ή LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) και, ύστερα από ένα δευτερόλεπτο περίπου, πατήστε το μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. Η διαδικασία θα πρέπει να διακόπτεται. Επαναφέρατε το μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης γυρίζοντας δεξιόστροφα το κουμπί και βάλτε τον προστατευτικό διακόπτη μοτέρ στο ΟΝ. Η διαδικασία που ξεκίνησε θα πρέπει τώρα να ολοκληρώνεται. Επιστρέψτε στη θέση κανονικής λειτουργίας. 7. Έλεγχος της μονάδας φίλτρου λαδιού (προαιρετική) Αν το σύστημα αλλαγής τάσης διαθέτει μονάδα φίλτρου λαδιού της ΑΒΒ: Διαβάστε την ένδειξη του μετρητή πίεσης. Σημειώστε την ένδειξη ώστε η αλλαγή από έτος σε έτος να είναι φανερή. Αν η πίεση είναι 2,0 bar ή υψηλότερη ή κοντά στα 2,0 bar, το φίλτρο θα πρέπει να αντικατασταθεί. 5. Έλεγχος του μηχανισμού προστασίας από σφάλμα γείωσης (προαιρετικός) Αν ο μηχανισμός κίνησης διαθέτει έξοδο, ο μηχανισμός προστασίας από σφάλμα γείωσης θα πρέπει να ελεγχθεί με πάτημα του κουμπιού δοκιμής στην έξοδο στο BUE ή στον ξεχωριστό μηχανισμό προστασίας από σφάλμα γείωσης στο BUL. 6. Έλεγχος του θερμαντήρα Αν υπάρχει υποψία ότι έχει διεισδύσει υγρασία στο χώρο του συστήματος αλλαγής τάσης, το φίλτρο θα πρέπει να αντικατασταθεί. Αν απαιτηθεί η αντικατάσταση ενός φίλτρου, καλέστε εξειδικευμένο τεχνικό. Επίσης, ελέγξτε για τυχόν διαρροές. Όλες οι διαρροές πρέπει να επιδιορθώνονται! Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία μέσα στο μηχανισμό κίνησης, πρέπει να διακοπεί η βοηθητική τροφοδοσία. ΣΗΜ.: Το μοτέρ, οι επαφείς και το θερμαντικό στοιχείο ενδέχεται να τροφοδοτούνται με ρεύμα από ξεχωριστές πηγές. Αποκατάσταση του στρώματος αερίου Σε περίπτωση που το σύστημα αλλαγής τάσης διαθέτει μονάδα φίλτρου λαδιού της ABB που είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τις οδηγίες μας, δεν χρειάζεται διακοπή ρεύματος του μετασχηματιστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μονάδας φίλτρου λαδιού. Αποσυνδέστε τη βοηθητική τροφοδοσία στην είσοδο. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου (μόνο στο BUE). Βάλτε το δάκτυλό σας στην πλάκα προστασίας για να βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας λειτούργησε. Κλείστε τον πίνακα ελέγχου (μόνο στο BUE). Επανασυνδέστε τη βοηθητική τροφοδοσία στην είσοδο. Ολοκληρώστε την επιθεώρηση γυρίζοντας το διακόπτη επιλογής στη θέση REMOTE (ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) και κλείνοντας την πόρτα του θαλάμου. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο σύστημα αλλαγής τάσης: Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής είναι αποσυνδεδεμένος και ότι η γείωση έχει γίνει σωστά. Προμηθευτείτε υπογεγραμμένο πιστοποιητικό από τον αρμόδιο μηχανικό. Ενεργήστε ως εξής: 1. Κλείστε τη βαλβίδα του δοχείου διατήρησης. 2. Συνδέστε μια χειραντλία στη βαλβίδα λαδιού και ξεκινήστε την αναρρόφηση λαδιού. Ανοίξτε τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα στο σύστημα αλλαγής αέρα και αφήστε να εισέλθει αέρας. Σταματήστε το πομπάρισμα αφότου αναρροφηθούν περίπου 2 λίτρα λάδι από το σύστημα αλλαγής τάσης. 3. Κλείστε τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και τη βαλβίδα λαδιού και αποσυνδέστε την αντλία. 4. Ανοίξτε τη βαλβίδα του δοχείου διαχωριστή για να σχηματιστεί κατάλληλο στρώμα αέρα. 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 7

8 Διάταξη του συστήματος αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύπος UBB. 1. Κωνικό γρανάζι 2. Κρίκος ανύψωσης 3. Φλάντζα 4. Κύλινδρος 5. Κινητές επαφές επιλογέα μεταγωγής 6. Σταθερές επαφές επιλογέα μεταγωγής 7. Σταθερές επαφές διακόπτη επιλογής 8. Κινητές επαφές διακόπτη επιλογής 9. Άξονας διακόπτη επιλογής 10. Κάτω βίδα αποστράγγισης 11. Πυθμένας 12. Βαλβίδα R½ για την πλήρωση και την αποστράγγιση λαδιού 13. Πάνω κάλυμμα 14. Σύνδεση με το δοχείο διατήρησης 15. Ρελέ πίεσης 16. Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα στο δοχείο μετασχηματιστή 17. Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα για το σύστημα αλλαγής τάσης 18. Παράθυρο δείκτη θέσης 19. Ακροδέκτης συλλέκτη ρεύματος 20. Αντιστάτης συστήματος αλλαγής τάσης 21. Δακτύλιοι θωράκισης 8 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

9 Διάταξη του συστήματος αλλαγής τάσης υπό φορτίο. 1. Κωνικό γρανάζι 2. Οριζόντιος άξονας με προστατευτικό κάλυμμα 3. Κατακόρυφος άξονας με προστατευτικό κάλυμμα 4. Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών 5. Σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο 6. Μηχανισμός κίνησης 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 9

10 Διάταξη θαλάμου του μηχανισμού κίνησης, τύπος BUE. 1. Μηχανισμός ασφάλισης που μπορεί να δεχθεί λουκέτο 2. Μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης 3. Άνοιγμα εξαερισμού 4. Διακόπτης LOCAL/REMOTE (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) 5. Διακόπτης RAISE/LOWER (ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) 6. Άξονας με κατεύθυνση προς τα έξω 7. Λάμπα (40 W ντουί E27) 8. Κρίκος ανύψωσης 9. Μετρητής 10. Δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης 11. Δείκτης θέσης με συρόμενους δείκτες για μέγ. και ελάχ. θέση 12. Άξονας για μανιβέλα 13. Προστατευτικός διακόπτης μοτέρ 14. Διακόπτης λάμπας ο οποίος ελέγχεται από την πόρτα 15. Μανιβέλα 16. Περιγραφές και διάγραμμα κυκλώματος 10 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

11 Διάταξη θαλάμου του μηχανισμού κίνησης, τύπος BUL2. 1. Δείκτης θέσης με συρόμενους δείκτες για μέγ. και ελάχ. θέση 2. Δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης (Κόκκινο: σε εξέλιξη, Λευκό: στη θέση του) 3. Μετρητής 4. Άξονας με κατεύθυνση προς τα έξω με μισό σύνδεσμο πολλαπλών οπών 5. Άξονας για μανιβέλα 6. Μηχανισμός ασφάλισης που μπορεί να δεχθεί λουκέτο 7. (Προαιρετική) έξοδος 8. Μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης 9. Διακόπτης RAISE/LOWER (ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) 10. Διακόπτης LOCAL/REMOTE (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) 11. Προστατευτικός διακόπτης μοτέρ 12. Άνοιγμα εξαερισμού 13. Διακόπτης λάμπας ο οποίος ελέγχεται από την πόρτα 14. Λάμπα 15. Περιγραφές και διάγραμμα κυκλώματος 16. Μανιβέλα 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 11

12 Στοιχεία επικοινωνίας ABB AB Components SE Ludvika, Σουηδία Τηλέφωνο: Φαξ: Copyright 2013 ABB, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 1ZSE el, Αναθ. 4,

1ZSE el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UC Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UC Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-155 el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UC Εγχειρίδιο χρήστη Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UZ Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UZ Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-154 el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UZ Εγχειρίδιο χρήστη Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE 5492-155 el, Rev. 3. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύποι UC και VUC Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE 5492-155 el, Rev. 3. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύποι UC και VUC Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-155 el, Rev. 3 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύποι UC και VUC Εγχειρίδιο χρήστη Δήλωση του κατασκευαστή Ο κατασκευαστής ABB AB, Components SE-771 80 LUDVIKA Σουηδία Διά του παρόντος δηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου Με το Άμεσο Καθαριστικό Ψεκασμού Πετρελαίου (κωδ. 127 ή 135 ), το Σύστημα Αντάπτορα Ρύθμισης (κωδ. 13800) και το Σετ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικός κατάλογος. E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών

Προϊοντικός κατάλογος. E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών Προϊοντικός κατάλογος E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών Ε290 και Ε297 Οι νέες σειρές - Γενικές πληροφορίες E290 Ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας) Τα ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας)

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P)

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mechatron Solar Tracker S80

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mechatron Solar Tracker S80 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mechatron Solar Tracker S80 Issue 004 Κωδικός Εγγράφου: PMG.DN00014315 Τίτλος εγγράφου: Εγχειρίδιο Περιοδικού Ελέγχου S80 Έκδοση - Αναθεώρηση: Issue 004 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Οδηγίες χρήσης Πλακέτα αναφοράς βλαβών Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 649 341 (2001/03) GR Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 ltr. 85KW με κωδικό κινητήρα AUY, από το μοντέλο 2003 Κιτ ιμάντα

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Focus 2,0 ltr. 16V με κωδικό κινητήρα EDDB, EDDC, EDDD Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα σημεία σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης Έλεγχος 2 σημείων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο ηλεκτροκίνητος ενεργοποιητής EMV 110 με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα