1ZSE el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη"

Transcript

1 1ZSE el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

2 Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές εφαρμογές. Για οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή που δεν καλύπτεται θα πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στην ABB ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της. Η ABB δεν εγγυάται ούτε διαβεβαιώνει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου ή για τη χρήση τέτοιου είδους πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του παρόντος εγγράφου χωρίς έγγραφη άδειά μας ούτε επιτρέπεται η γνωστοποίηση των περιεχομένων του σε τρίτους ή η χρήση τους για οποιονδήποτε μη εγκεκριμένο σκοπό. Η παραβίαση των ανωτέρω επισύρει δικαστική δίωξη.

3 Ο κατασκευαστής Δήλωση του κατασκευαστή ABB AB Components SE LUDVIKA Σουηδία Διά του παρόντος δηλώνει ότι Τα προϊόντα Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UB με μηχανισμό κίνησης, τύποι BUE και BUL συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις: Ο σχεδιασμός του μηχανήματος, που θεωρείται τμήμα ενός μετασχηματιστή ισχύος με πλήρωση ορυκτελαίου, συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/392/ΕΟΚ για τις μηχανές (όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 91/368/ΕΟΚ και 93/44/ΕΟΚ) και της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ (περί σήμανσης), υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιούνται σωστά από τον κατασκευαστή του μετασχηματιστή (π.χ. σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχουμε) και της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ΕΜΣ σχετικά με τα εγγενή χαρακτηριστικά επιπέδων εκπομπών και ατρωσίας και της Οδηγίας 73/23/ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ) σχετικά με τους ενσωματωμένους κινητήρες και συσκευές στα κυκλώματα ελέγχου. Πιστοποιητικό ενσωμάτωσης: Τα ανωτέρω μηχανήματα δεν πρέπει να τίθενται σε λειτουργία εάν δεν έχει πιστοποιηθεί ότι η μηχανή στην οποία έχουν ενσωματωθεί συμμορφώνεται προς την Οδηγία περί μηχανών. Ημερομηνία Ο υπογράφων... Hans Linder Τίτλος Διευθυντής του Τμήματος συστημάτων αλλαγής τάσης υπό φορτίο, Τοπική ομάδα προϊόντων εξαρτημάτων μονάδων

4 Εισαγωγή Τα συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ) σειράς UB της ABB έχουν εξελιχθεί επί σειρά ετών και παρέχουν τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία. Με την απλή και στιβαρή σχεδίασή τους έχουν την ίδια διάρκεια ζωής με αυτήν του μετασχηματιστή. Για την απρόσκοπτη λειτουργία τους απαιτείται ελάχιστη συντήρηση. Τα μοναδικά τμήματα που χρειάζονται συντήρηση είναι οι επαφές, που ίσως χρειαστούν αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, το μονωτικό λάδι και ο μηχανισμός κίνησης. Η σχεδίαση επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα, καθιστώντας την επιθεώρηση και τη συντήρηση απλές και γρήγορες διαδικασίες. Προφυλάξεις ασφαλείας Το προσωπικό που χειρίζεται και επιθεωρεί το σύστημα αλλαγής τάσης πρέπει να έχει καλή γνώση της συσκευής και να είναι ενημερωμένο για τους κινδύνους που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Το προσωπικό που πραγματοποιεί ηλεκτρικές συνδέσεις στο μηχανισμό κίνησης πρέπει να είναι πιστοποιημένο. Τα συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο τύπου UB είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό του δοχείου του μετασχηματιστή. Ο μηχανισμός κίνησης, τύπου BUE ή BUL, είναι στερεωμένος στο δοχείο του μετασχηματιστή και συνδεδεμένος στο σύστημα αλλαγής τάσης μέσω κινητήριων αξόνων και ενός κωνικού γραναζιού. Προειδοποιήσεις ασφαλείας Στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και σημειώσεις: Η λέξη επισημαίνει μια επικείμενα επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Η εν λόγω προειδοποιητική λέξη πρέπει να περιορίζεται στις πλέον ακραίες καταστάσεις. Η λέξη επισημαίνει επίσης μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Μικρές ποσότητες εκρηκτικών αερίων ενδέχεται να εκλύονται από τις αναπνευστικές συσκευές (αναπνευστήρας αφυδάτωσης ή μίας οδού). Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες ή σπινθήρες κοντά στις αναπνευστικές συσκευές. ΠΡΟΣΟΧΗ Ύστερα από ενεργοποίηση μιας συσκευής επιτήρησης πρέπει να γίνει έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό. Το περίβλημα του μεταγωγικού διακόπτη πρέπει να αποστραγγιστεί και ο μεταγωγικός διακόπτης πρέπει να ανασηκωθεί και να ελεγχθεί προσεκτικά πριν ο μετασχηματιστής τεθεί ξανά υπό τάση. Λειτουργία Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή της μανιβέλας κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής λειτουργίας. Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την επισήμανση επισφαλών πρακτικών. Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει επίσης κινδύνους υλικών ζημιών μόνο. Αν το σύστημα αλλαγής τάσης δεν βρίσκεται στην ακριβή του θέση και η μανιβέλα αφαιρεθεί, ο μηχανισμός κίνησης θα ξεκινήσει και θα μεταβεί στην ακριβή του θέση, εφόσον τροφοδοτείται με ρεύμα. Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σημειωθεί διακοπή ρεύματος, η λειτουργία θα ολοκληρωθεί μόλις επανέλθει το ρεύμα. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

5 Ο δείκτης θέσης δείχνει την τρέχουσα θέση του συστήματος αλλαγής τάσης. Έξοδος (προαιρετική) με μηχανισμό προστασίας από σφάλμα γείωσης. Οι συρόμενοι δείκτες (draghands) δείχνουν τη μέγιστη και την ελάχιστη θέση ανάμεσα στις οποίες λειτούργησε το σύστημα αλλαγής τάσης από την τελευταία επαναφορά. Κανονικά, το σύστημα αλλαγής τάσης ελέγχεται από ρυθμιστή τάσης και δεν απαιτείται καμία χειροκίνητη λειτουργία τόσο στο σύστημα αλλαγής τάσης όσο και στο μηχανισμό κίνησης. Στο BUE: Ο δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης δείχνει την ένδειξη POSITION (ΘΕΣΗ) στη θέση κανονικής λειτουργίας, RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗ) όταν βρίσκεται σε λειτουργία ανύψωσης και LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑ) όταν βρίσκεται σε λειτουργία χαμηλώματος. Στο BUL: Ο δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης γίνεται ΚΟΚΚΙΝΟΣκατά τη διάρκεια της λειτουργίας και ΛΕΥΚΟΣ όταν το σύστημα αλλαγής τάσης είναι στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για να επαναφέρετε το μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα. Ο διακόπτης LOCAL/REMOTE (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ). Στη θέση LOCAL (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ), το σύστημα αλλαγής τάσης ελέγχεται από το διακόπτη RAISE/ LOWER (ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ). Στη θέση LOCAL (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ), ο τηλεχειρισμός καθίσταται αδύνατος. Στη θέση REMOTE (ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ), ο χειρισμός του συστήματος αλλαγής τάσης εκτελείται από την αίθουσα ελέγχου ή από ένα ρυθμιστή τάσης. Στη θέση τηλεχειρισμού, ο επιτόπιος χειρισμός είναι αδύνατος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο μηχανισμό κίνησης, μπορείτε να χειρίζεστε το σύστημα αλλαγής τάσης με τη μανιβέλα. Τοποθετήστε τη μανιβέλα στον άξονα. Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί στη σχισμή του άξονα. Γυρίστε τη μανιβέλα προς την επιθυμητή κατεύθυνση, όπως φαίνεται στην ενημερωτική πινακίδα πάνω από τον άξονα. Ο αριθμός των περιστροφών για ένα βήμα φαίνεται επίσης στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Όταν εισαγάγετε τη μανιβέλα, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες καθίστανται αδύνατες. Συνεχίστε να γυρίζετε τη μανιβέλα έως ότου ο δείκτης προόδου του συστήματος αλλαγής τάσης δείξει την ένδειξη POSITION (ΘΕΣΗ) για το BUE ή γίνει λευκός για το BUL. Πρόγραμμα συντήρησης ΠΡΟΣΟΧΗ Για να διατηρηθεί η υψηλή αξιοπιστία του συστήματος αλλαγής τάσης, είναι σημαντικό να διενεργούνται οι επιθεωρήσεις και οι λεπτομερείς έλεγχοι στα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών. ΠΡΟΣΟΧΗ Αν η συχνότητα των λειτουργιών είναι πολύ χαμηλή και το σύστημα αλλαγής τάσης είναι γεμάτο απαεριοποιημένο λάδι μετά την έναρξη λειτουργίας ή το λεπτομερή έλεγχο, το στρώμα αερίου θα πρέπει να αποκαθίσταται ένα μήνα μετά την πλήρωση. Η απουσία στρώματος αερίου δημιουργεί κίνδυνο εσφαλμένης ενεργοποίησης του ρελέ πίεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση του στρώματος αερίου. Η συντήρηση ενός συστήματος αλλαγής τάσης αποτελείται από τρία κύρια βήματα: Επιθεώρηση που πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο από το προσωπικό του σταθμού (βλέπε πιο κάτω) Λεπτομερής έλεγχος που πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό στα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών Αντικατάσταση των επαφών, που πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό. Η απόφαση σχετικά με το αν η αντικατάσταση είναι απαραίτητη ή όχι λαμβάνεται κατά το λεπτομερή έλεγχο. Θερμοστάτης για πρόσθετο θερμαντήρα (προαιρετικός). Συνιστούμε ρύθμιση στους +5 C. Υγροστάτης για πρόσθετο θερμαντήρα (προαιρετικός). Συνιστούμε ρύθμιση στο 60 % περίπου. Εξειδικευμένος τεχνικός θεωρείται ένας τεχνίτης-συντηρητής της ΑΒΒ ή κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο που έχει εκπαιδευθεί από την ΑΒΒ στις εργασίες συντήρησης των συστημάτων αλλαγής τάσης UB. 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 5

6 Επιθεώρηση ΠΡΟΣΟΧΗ Διαδικασία Πρέπει να χορηγείται άδεια από τον αρμόδιο μηχανικό του σταθμού, τόσο για την επιθεώρηση όσο και για τη λειτουργία του συστήματος αλλαγής τάσης. Ο έλεγχος του αναπνευστήρα και της στάθμης λαδιού πρέπει να πραγματοποιείται από το επίπεδο του εδάφους, εφόσον ο μετασχηματιστής βρίσκεται υπό τάση. Συνιστάται επιθεώρηση του συστήματος αλλαγής τάσης μία φορά το χρόνο. Αυτό αφορά κυρίως το μηχανισμό κίνησης και αναφέρεται σε οπτική επιθεώρηση μέσα στο θάλαμο του μηχανισμού κίνησης BUE/ BUL, ώστε να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο χαλαρό εξάρτημα και ότι ο θερμαντήρας λειτουργεί. Ένας μετρητής στο μηχανισμό κίνησης καταγράφει κάθε λειτουργία αλλαγής τάσης. Κατά την επιθεώρηση, η ένδειξη του μετρητή διαβάζεται και καταγράφεται. Αν είναι εφικτό, το μοτέρ και ο μετρητής πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή, με λειτουργία ενός βήματος και μετά επιστροφή στην αρχική θέση. Αν το σύστημα αλλαγής τάσης έχει το δικό του δοχείο διατήρησης λαδιού, ο αναπνευστήρας και ο δείκτης στάθμης λαδιού στο δοχείο διατήρησης λαδιού πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του μετασχηματιστή. Η επιθεώρηση πρέπει να διενεργείται ενώ ο μετασχηματιστής βρίσκεται σε λειτουργία. Στο δοχείο διατήρησης πρέπει να ελέγχονται τα εξής: Στάθμη λαδιού Αναπνευστήρας Στο μηχανισμό κίνησης πρέπει να ελέγχονται τα παρακάτω σημεία: Μοτέρ και μετρητής Μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης Θερμαντήρας Μηχανισμός προστασίας από σφάλμα γείωσης για την έξοδο (προαιρετικός) 1. Έλεγχος του αναπνευστήρα Οι αναπνευστήρες και ο σωλήνας από το δοχείο διατήρησης ενδέχεται να περιέχουν εκρηκτικά αέρια. Κατά την αφαίρεση του αναπνευστήρα δεν πρέπει να υπάρχουν γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες ή σπινθήρες. Ελέγξτε τον αναπνευστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες για το μετασχηματιστή. Αν περισσότερη από τη μισή ποσότητα του υλικού απορρόφησης υγρασίας έχει αλλάξει χρώμα, τότε το υλικό πρέπει να αποξηραθεί ή να αντικατασταθεί. Το υλικό απορρόφησης υγρασίας αρχίζει συνήθως να αλλάζει χρώμα από το κάτω μέρος του αναπνευστήρα. Αν έχει αλλάξει χρώμα στο επάνω τμήμα του αναπνευστήρα, τότε υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις με το δοχείο διατήρησης. Εντοπίστε το σημείο διαρροής και στεγανοποιήστε το. 2. Έλεγχος της στάθμης λαδιού στο δοχείο διατήρησης Η στάθμη λαδιού στο δοχείο διατήρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες που παρέχονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης του μετασχηματιστή. 3. Έλεγχος του μοτέρ και του μετρητή Ανοίξτε την πόρτα του θαλάμου του μηχανισμού κίνησης και γυρίστε το διακόπτη επιλογής στη θέση LOCAL (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ). Στη συνέχεια γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗΣ) [LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ)]. Αν το σύστημα αλλαγής τάσης είναι εφοδιασμένο με μονάδα φίλτρου λαδιού, πρέπει να ελέγχεται η πτώση πίεσης στο φίλτρο. Απαιτούμενα εργαλεία Τα ακόλουθα εργαλεία απαιτούνται για την επιθεώρηση: Σετ κατσαβιδιών Στυλό και σημειωματάριο Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ λειτουργεί κανονικά, ο δείκτης θέσεως ανεβαίνει (ή κατεβαίνει) κατά ένα βήμα και ο μετρητής προχωράει κατά ένα βήμα για κάθε λειτουργία. Καταγράψτε την τιμή του μετρητή. Ο μετρητής δείχνει τον αριθμό των λειτουργιών που εκτελέστηκαν από το σύστημα αλλαγής τάσης (το πρόγραμμα λεπτομερούς ελέγχου μπορεί να καθοριστεί με τη βοήθεια αυτής της πληροφορίας). Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) [RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗΣ)]. Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ λειτουργεί κανονικά και στην κατεύθυνση αυτή, ο δείκτης θέσης κατεβαίνει (ή ανεβαίνει) κατά ένα βήμα και ο μετρητής προχωράει ακόμα ένα βήμα. Επαναφέρατε τους συρόμενους δείκτες (draghands). 6 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

7 4. Έλεγχος του μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης Δώστε εντολή RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗΣ) ή LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) και, ύστερα από ένα δευτερόλεπτο περίπου, πατήστε το μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. Η διαδικασία θα πρέπει να διακόπτεται. Επαναφέρατε το μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης γυρίζοντας δεξιόστροφα το κουμπί και βάλτε τον προστατευτικό διακόπτη μοτέρ στο ΟΝ. Η διαδικασία που ξεκίνησε θα πρέπει τώρα να ολοκληρώνεται. Επιστρέψτε στη θέση κανονικής λειτουργίας. 7. Έλεγχος της μονάδας φίλτρου λαδιού (προαιρετική) Αν το σύστημα αλλαγής τάσης διαθέτει μονάδα φίλτρου λαδιού της ΑΒΒ: Διαβάστε την ένδειξη του μετρητή πίεσης. Σημειώστε την ένδειξη ώστε η αλλαγή από έτος σε έτος να είναι φανερή. Αν η πίεση είναι 2,0 bar ή υψηλότερη ή κοντά στα 2,0 bar, το φίλτρο θα πρέπει να αντικατασταθεί. 5. Έλεγχος του μηχανισμού προστασίας από σφάλμα γείωσης (προαιρετικός) Αν ο μηχανισμός κίνησης διαθέτει έξοδο, ο μηχανισμός προστασίας από σφάλμα γείωσης θα πρέπει να ελεγχθεί με πάτημα του κουμπιού δοκιμής στην έξοδο στο BUE ή στον ξεχωριστό μηχανισμό προστασίας από σφάλμα γείωσης στο BUL. 6. Έλεγχος του θερμαντήρα Αν υπάρχει υποψία ότι έχει διεισδύσει υγρασία στο χώρο του συστήματος αλλαγής τάσης, το φίλτρο θα πρέπει να αντικατασταθεί. Αν απαιτηθεί η αντικατάσταση ενός φίλτρου, καλέστε εξειδικευμένο τεχνικό. Επίσης, ελέγξτε για τυχόν διαρροές. Όλες οι διαρροές πρέπει να επιδιορθώνονται! Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία μέσα στο μηχανισμό κίνησης, πρέπει να διακοπεί η βοηθητική τροφοδοσία. ΣΗΜ.: Το μοτέρ, οι επαφείς και το θερμαντικό στοιχείο ενδέχεται να τροφοδοτούνται με ρεύμα από ξεχωριστές πηγές. Αποκατάσταση του στρώματος αερίου Σε περίπτωση που το σύστημα αλλαγής τάσης διαθέτει μονάδα φίλτρου λαδιού της ABB που είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τις οδηγίες μας, δεν χρειάζεται διακοπή ρεύματος του μετασχηματιστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μονάδας φίλτρου λαδιού. Αποσυνδέστε τη βοηθητική τροφοδοσία στην είσοδο. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου (μόνο στο BUE). Βάλτε το δάκτυλό σας στην πλάκα προστασίας για να βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας λειτούργησε. Κλείστε τον πίνακα ελέγχου (μόνο στο BUE). Επανασυνδέστε τη βοηθητική τροφοδοσία στην είσοδο. Ολοκληρώστε την επιθεώρηση γυρίζοντας το διακόπτη επιλογής στη θέση REMOTE (ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) και κλείνοντας την πόρτα του θαλάμου. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο σύστημα αλλαγής τάσης: Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής είναι αποσυνδεδεμένος και ότι η γείωση έχει γίνει σωστά. Προμηθευτείτε υπογεγραμμένο πιστοποιητικό από τον αρμόδιο μηχανικό. Ενεργήστε ως εξής: 1. Κλείστε τη βαλβίδα του δοχείου διατήρησης. 2. Συνδέστε μια χειραντλία στη βαλβίδα λαδιού και ξεκινήστε την αναρρόφηση λαδιού. Ανοίξτε τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα στο σύστημα αλλαγής αέρα και αφήστε να εισέλθει αέρας. Σταματήστε το πομπάρισμα αφότου αναρροφηθούν περίπου 2 λίτρα λάδι από το σύστημα αλλαγής τάσης. 3. Κλείστε τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και τη βαλβίδα λαδιού και αποσυνδέστε την αντλία. 4. Ανοίξτε τη βαλβίδα του δοχείου διαχωριστή για να σχηματιστεί κατάλληλο στρώμα αέρα. 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 7

8 Διάταξη του συστήματος αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύπος UBB. 1. Κωνικό γρανάζι 2. Κρίκος ανύψωσης 3. Φλάντζα 4. Κύλινδρος 5. Κινητές επαφές επιλογέα μεταγωγής 6. Σταθερές επαφές επιλογέα μεταγωγής 7. Σταθερές επαφές διακόπτη επιλογής 8. Κινητές επαφές διακόπτη επιλογής 9. Άξονας διακόπτη επιλογής 10. Κάτω βίδα αποστράγγισης 11. Πυθμένας 12. Βαλβίδα R½ για την πλήρωση και την αποστράγγιση λαδιού 13. Πάνω κάλυμμα 14. Σύνδεση με το δοχείο διατήρησης 15. Ρελέ πίεσης 16. Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα στο δοχείο μετασχηματιστή 17. Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα για το σύστημα αλλαγής τάσης 18. Παράθυρο δείκτη θέσης 19. Ακροδέκτης συλλέκτη ρεύματος 20. Αντιστάτης συστήματος αλλαγής τάσης 21. Δακτύλιοι θωράκισης 8 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

9 Διάταξη του συστήματος αλλαγής τάσης υπό φορτίο. 1. Κωνικό γρανάζι 2. Οριζόντιος άξονας με προστατευτικό κάλυμμα 3. Κατακόρυφος άξονας με προστατευτικό κάλυμμα 4. Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών 5. Σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο 6. Μηχανισμός κίνησης 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 9

10 Διάταξη θαλάμου του μηχανισμού κίνησης, τύπος BUE. 1. Μηχανισμός ασφάλισης που μπορεί να δεχθεί λουκέτο 2. Μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης 3. Άνοιγμα εξαερισμού 4. Διακόπτης LOCAL/REMOTE (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) 5. Διακόπτης RAISE/LOWER (ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) 6. Άξονας με κατεύθυνση προς τα έξω 7. Λάμπα (40 W ντουί E27) 8. Κρίκος ανύψωσης 9. Μετρητής 10. Δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης 11. Δείκτης θέσης με συρόμενους δείκτες για μέγ. και ελάχ. θέση 12. Άξονας για μανιβέλα 13. Προστατευτικός διακόπτης μοτέρ 14. Διακόπτης λάμπας ο οποίος ελέγχεται από την πόρτα 15. Μανιβέλα 16. Περιγραφές και διάγραμμα κυκλώματος 10 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

11 Διάταξη θαλάμου του μηχανισμού κίνησης, τύπος BUL2. 1. Δείκτης θέσης με συρόμενους δείκτες για μέγ. και ελάχ. θέση 2. Δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης (Κόκκινο: σε εξέλιξη, Λευκό: στη θέση του) 3. Μετρητής 4. Άξονας με κατεύθυνση προς τα έξω με μισό σύνδεσμο πολλαπλών οπών 5. Άξονας για μανιβέλα 6. Μηχανισμός ασφάλισης που μπορεί να δεχθεί λουκέτο 7. (Προαιρετική) έξοδος 8. Μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης 9. Διακόπτης RAISE/LOWER (ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) 10. Διακόπτης LOCAL/REMOTE (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) 11. Προστατευτικός διακόπτης μοτέρ 12. Άνοιγμα εξαερισμού 13. Διακόπτης λάμπας ο οποίος ελέγχεται από την πόρτα 14. Λάμπα 15. Περιγραφές και διάγραμμα κυκλώματος 16. Μανιβέλα 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 11

12 Στοιχεία επικοινωνίας ABB AB Components SE Ludvika, Σουηδία Τηλέφωνο: Φαξ: Copyright 2013 ABB, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 1ZSE el, Αναθ. 4,

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 3 Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20...3 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 9η έκδοση CE: Ιούλιος 2010 Αναθεώρηση 3: 17/9/10 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα www.abb.com/motors&generators > Motors (Ηλεκτροκινητήρες)

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας Σειρά KMH Εγχειρίδιο λειτουργίας KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 ΡΕΒΕΡΣΑ Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Όλες οι πληροφορίες, απεικονίσεις και προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου βασίζονται στις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 8η Έκδοση CE: Δεκέμβριος 2009 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød

Διαβάστε περισσότερα

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια ποτηριών PROFI GX GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας EL DSN: FX-12-01 Από τον σειριακό αριθμό: 86 66 10001 9. Ιουλ. 2015 EL PROFI

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια με ιμάντα Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης) EL DSN: FTN-14-01 Από το σειριακό αριθμό: 86 77

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI MANUAL DO UTILIZATOR INSTRUÇÕES ORIGINAIS 33019216 Edition 3 2010-09

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy GE Digital Energy Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy Κωδικός δημοσίευσης GE: GET-8563 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Λειτουργίας GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 CE με Πληροφορίες Συντήρησης Fifth Edition Fourth Printing Part No. 114313GK Σημαντικό Διαβάστε, κατανοήστε και τηρείτε αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V. Greek

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V. Greek ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V el Greek Προειδοποίηση Πρότασης Κανονισµού 65 της Καλιφόρνια Το καυσαέριο κινητήρων ντίζελ και κάποια από τα συστατικά του είναι γνωστό, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA. Φριτέζα διατήρησης λαδιού (OCF30) Ηλεκτρικές φριτέζες Εγχειρίδιο εγκατάστασης & λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PLUS / HD EVOLUTION ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PLUS / HD EVOLUTION ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ CLIMA- TECH PLUS / HD EVOLUTION ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 3 ΕΓΓΥΗΣΗ...6 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 SB MB www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Trendsetter: Μοντέλο TST. Οδηγός ασφαλείας για τους χειριστές. Συσκευές προετοιμασίας πλακών και Συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής.

Trendsetter: Μοντέλο TST. Οδηγός ασφαλείας για τους χειριστές. Συσκευές προετοιμασίας πλακών και Συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής. Trendsetter: Συσκευές προετοιμασίας πλακών και Συσκευές φωτομηχανικής αναπαραγωγής Μοντέλο TST Οδηγός ασφαλείας για τους χειριστές Ελληνικά 2010-03-15 761-00093A-EL Αναθ. A Copyright Kodak, 2010. Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

BINOVA (M297.24CM/...)

BINOVA (M297.24CM/...) BINOV (M297.24CM/...) 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Συσκευή κατηγορίας: II2H3B/P Χώρα προορισμού: Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών!

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών! Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές SIPOS 5 Flash PROFITRON SIPOS 5 HiMod Έκδοση 06.11 Με επιφύλαξη αλλαγών! Y070.020/GR Περιεχόμενα SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

ÄKTA oligopilot plus. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

ÄKTA oligopilot plus. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά ÄKTA oligopilot plus Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα