1ZSE el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη"

Transcript

1 1ZSE el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

2 Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές εφαρμογές. Για οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή που δεν καλύπτεται θα πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στην ABB ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της. Η ABB δεν εγγυάται ούτε διαβεβαιώνει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου ή για τη χρήση τέτοιου είδους πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του παρόντος εγγράφου χωρίς έγγραφη άδειά μας ούτε επιτρέπεται η γνωστοποίηση των περιεχομένων του σε τρίτους ή η χρήση τους για οποιονδήποτε μη εγκεκριμένο σκοπό. Η παραβίαση των ανωτέρω επισύρει δικαστική δίωξη.

3 Ο κατασκευαστής Δήλωση του κατασκευαστή ABB AB Components SE LUDVIKA Σουηδία Διά του παρόντος δηλώνει ότι Τα προϊόντα Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UB με μηχανισμό κίνησης, τύποι BUE και BUL συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις: Ο σχεδιασμός του μηχανήματος, που θεωρείται τμήμα ενός μετασχηματιστή ισχύος με πλήρωση ορυκτελαίου, συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/392/ΕΟΚ για τις μηχανές (όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 91/368/ΕΟΚ και 93/44/ΕΟΚ) και της Οδηγίας 93/68/ΕΟΚ (περί σήμανσης), υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιούνται σωστά από τον κατασκευαστή του μετασχηματιστή (π.χ. σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχουμε) και της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ΕΜΣ σχετικά με τα εγγενή χαρακτηριστικά επιπέδων εκπομπών και ατρωσίας και της Οδηγίας 73/23/ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ) σχετικά με τους ενσωματωμένους κινητήρες και συσκευές στα κυκλώματα ελέγχου. Πιστοποιητικό ενσωμάτωσης: Τα ανωτέρω μηχανήματα δεν πρέπει να τίθενται σε λειτουργία εάν δεν έχει πιστοποιηθεί ότι η μηχανή στην οποία έχουν ενσωματωθεί συμμορφώνεται προς την Οδηγία περί μηχανών. Ημερομηνία Ο υπογράφων... Hans Linder Τίτλος Διευθυντής του Τμήματος συστημάτων αλλαγής τάσης υπό φορτίο, Τοπική ομάδα προϊόντων εξαρτημάτων μονάδων

4 Εισαγωγή Τα συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ) σειράς UB της ABB έχουν εξελιχθεί επί σειρά ετών και παρέχουν τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία. Με την απλή και στιβαρή σχεδίασή τους έχουν την ίδια διάρκεια ζωής με αυτήν του μετασχηματιστή. Για την απρόσκοπτη λειτουργία τους απαιτείται ελάχιστη συντήρηση. Τα μοναδικά τμήματα που χρειάζονται συντήρηση είναι οι επαφές, που ίσως χρειαστούν αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, το μονωτικό λάδι και ο μηχανισμός κίνησης. Η σχεδίαση επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα, καθιστώντας την επιθεώρηση και τη συντήρηση απλές και γρήγορες διαδικασίες. Προφυλάξεις ασφαλείας Το προσωπικό που χειρίζεται και επιθεωρεί το σύστημα αλλαγής τάσης πρέπει να έχει καλή γνώση της συσκευής και να είναι ενημερωμένο για τους κινδύνους που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Το προσωπικό που πραγματοποιεί ηλεκτρικές συνδέσεις στο μηχανισμό κίνησης πρέπει να είναι πιστοποιημένο. Τα συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο τύπου UB είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό του δοχείου του μετασχηματιστή. Ο μηχανισμός κίνησης, τύπου BUE ή BUL, είναι στερεωμένος στο δοχείο του μετασχηματιστή και συνδεδεμένος στο σύστημα αλλαγής τάσης μέσω κινητήριων αξόνων και ενός κωνικού γραναζιού. Προειδοποιήσεις ασφαλείας Στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και σημειώσεις: Η λέξη επισημαίνει μια επικείμενα επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Η εν λόγω προειδοποιητική λέξη πρέπει να περιορίζεται στις πλέον ακραίες καταστάσεις. Η λέξη επισημαίνει επίσης μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Μικρές ποσότητες εκρηκτικών αερίων ενδέχεται να εκλύονται από τις αναπνευστικές συσκευές (αναπνευστήρας αφυδάτωσης ή μίας οδού). Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες ή σπινθήρες κοντά στις αναπνευστικές συσκευές. ΠΡΟΣΟΧΗ Ύστερα από ενεργοποίηση μιας συσκευής επιτήρησης πρέπει να γίνει έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό. Το περίβλημα του μεταγωγικού διακόπτη πρέπει να αποστραγγιστεί και ο μεταγωγικός διακόπτης πρέπει να ανασηκωθεί και να ελεγχθεί προσεκτικά πριν ο μετασχηματιστής τεθεί ξανά υπό τάση. Λειτουργία Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή της μανιβέλας κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής λειτουργίας. Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την επισήμανση επισφαλών πρακτικών. Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει επίσης κινδύνους υλικών ζημιών μόνο. Αν το σύστημα αλλαγής τάσης δεν βρίσκεται στην ακριβή του θέση και η μανιβέλα αφαιρεθεί, ο μηχανισμός κίνησης θα ξεκινήσει και θα μεταβεί στην ακριβή του θέση, εφόσον τροφοδοτείται με ρεύμα. Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σημειωθεί διακοπή ρεύματος, η λειτουργία θα ολοκληρωθεί μόλις επανέλθει το ρεύμα. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

5 Ο δείκτης θέσης δείχνει την τρέχουσα θέση του συστήματος αλλαγής τάσης. Έξοδος (προαιρετική) με μηχανισμό προστασίας από σφάλμα γείωσης. Οι συρόμενοι δείκτες (draghands) δείχνουν τη μέγιστη και την ελάχιστη θέση ανάμεσα στις οποίες λειτούργησε το σύστημα αλλαγής τάσης από την τελευταία επαναφορά. Κανονικά, το σύστημα αλλαγής τάσης ελέγχεται από ρυθμιστή τάσης και δεν απαιτείται καμία χειροκίνητη λειτουργία τόσο στο σύστημα αλλαγής τάσης όσο και στο μηχανισμό κίνησης. Στο BUE: Ο δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης δείχνει την ένδειξη POSITION (ΘΕΣΗ) στη θέση κανονικής λειτουργίας, RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗ) όταν βρίσκεται σε λειτουργία ανύψωσης και LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑ) όταν βρίσκεται σε λειτουργία χαμηλώματος. Στο BUL: Ο δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης γίνεται ΚΟΚΚΙΝΟΣκατά τη διάρκεια της λειτουργίας και ΛΕΥΚΟΣ όταν το σύστημα αλλαγής τάσης είναι στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για να επαναφέρετε το μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα. Ο διακόπτης LOCAL/REMOTE (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ). Στη θέση LOCAL (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ), το σύστημα αλλαγής τάσης ελέγχεται από το διακόπτη RAISE/ LOWER (ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ). Στη θέση LOCAL (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ), ο τηλεχειρισμός καθίσταται αδύνατος. Στη θέση REMOTE (ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ), ο χειρισμός του συστήματος αλλαγής τάσης εκτελείται από την αίθουσα ελέγχου ή από ένα ρυθμιστή τάσης. Στη θέση τηλεχειρισμού, ο επιτόπιος χειρισμός είναι αδύνατος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο μηχανισμό κίνησης, μπορείτε να χειρίζεστε το σύστημα αλλαγής τάσης με τη μανιβέλα. Τοποθετήστε τη μανιβέλα στον άξονα. Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί στη σχισμή του άξονα. Γυρίστε τη μανιβέλα προς την επιθυμητή κατεύθυνση, όπως φαίνεται στην ενημερωτική πινακίδα πάνω από τον άξονα. Ο αριθμός των περιστροφών για ένα βήμα φαίνεται επίσης στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Όταν εισαγάγετε τη μανιβέλα, όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες καθίστανται αδύνατες. Συνεχίστε να γυρίζετε τη μανιβέλα έως ότου ο δείκτης προόδου του συστήματος αλλαγής τάσης δείξει την ένδειξη POSITION (ΘΕΣΗ) για το BUE ή γίνει λευκός για το BUL. Πρόγραμμα συντήρησης ΠΡΟΣΟΧΗ Για να διατηρηθεί η υψηλή αξιοπιστία του συστήματος αλλαγής τάσης, είναι σημαντικό να διενεργούνται οι επιθεωρήσεις και οι λεπτομερείς έλεγχοι στα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών. ΠΡΟΣΟΧΗ Αν η συχνότητα των λειτουργιών είναι πολύ χαμηλή και το σύστημα αλλαγής τάσης είναι γεμάτο απαεριοποιημένο λάδι μετά την έναρξη λειτουργίας ή το λεπτομερή έλεγχο, το στρώμα αερίου θα πρέπει να αποκαθίσταται ένα μήνα μετά την πλήρωση. Η απουσία στρώματος αερίου δημιουργεί κίνδυνο εσφαλμένης ενεργοποίησης του ρελέ πίεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση του στρώματος αερίου. Η συντήρηση ενός συστήματος αλλαγής τάσης αποτελείται από τρία κύρια βήματα: Επιθεώρηση που πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο από το προσωπικό του σταθμού (βλέπε πιο κάτω) Λεπτομερής έλεγχος που πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό στα χρονικά διαστήματα που αναγράφονται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών Αντικατάσταση των επαφών, που πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό. Η απόφαση σχετικά με το αν η αντικατάσταση είναι απαραίτητη ή όχι λαμβάνεται κατά το λεπτομερή έλεγχο. Θερμοστάτης για πρόσθετο θερμαντήρα (προαιρετικός). Συνιστούμε ρύθμιση στους +5 C. Υγροστάτης για πρόσθετο θερμαντήρα (προαιρετικός). Συνιστούμε ρύθμιση στο 60 % περίπου. Εξειδικευμένος τεχνικός θεωρείται ένας τεχνίτης-συντηρητής της ΑΒΒ ή κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο που έχει εκπαιδευθεί από την ΑΒΒ στις εργασίες συντήρησης των συστημάτων αλλαγής τάσης UB. 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 5

6 Επιθεώρηση ΠΡΟΣΟΧΗ Διαδικασία Πρέπει να χορηγείται άδεια από τον αρμόδιο μηχανικό του σταθμού, τόσο για την επιθεώρηση όσο και για τη λειτουργία του συστήματος αλλαγής τάσης. Ο έλεγχος του αναπνευστήρα και της στάθμης λαδιού πρέπει να πραγματοποιείται από το επίπεδο του εδάφους, εφόσον ο μετασχηματιστής βρίσκεται υπό τάση. Συνιστάται επιθεώρηση του συστήματος αλλαγής τάσης μία φορά το χρόνο. Αυτό αφορά κυρίως το μηχανισμό κίνησης και αναφέρεται σε οπτική επιθεώρηση μέσα στο θάλαμο του μηχανισμού κίνησης BUE/ BUL, ώστε να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο χαλαρό εξάρτημα και ότι ο θερμαντήρας λειτουργεί. Ένας μετρητής στο μηχανισμό κίνησης καταγράφει κάθε λειτουργία αλλαγής τάσης. Κατά την επιθεώρηση, η ένδειξη του μετρητή διαβάζεται και καταγράφεται. Αν είναι εφικτό, το μοτέρ και ο μετρητής πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή, με λειτουργία ενός βήματος και μετά επιστροφή στην αρχική θέση. Αν το σύστημα αλλαγής τάσης έχει το δικό του δοχείο διατήρησης λαδιού, ο αναπνευστήρας και ο δείκτης στάθμης λαδιού στο δοχείο διατήρησης λαδιού πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του μετασχηματιστή. Η επιθεώρηση πρέπει να διενεργείται ενώ ο μετασχηματιστής βρίσκεται σε λειτουργία. Στο δοχείο διατήρησης πρέπει να ελέγχονται τα εξής: Στάθμη λαδιού Αναπνευστήρας Στο μηχανισμό κίνησης πρέπει να ελέγχονται τα παρακάτω σημεία: Μοτέρ και μετρητής Μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης Θερμαντήρας Μηχανισμός προστασίας από σφάλμα γείωσης για την έξοδο (προαιρετικός) 1. Έλεγχος του αναπνευστήρα Οι αναπνευστήρες και ο σωλήνας από το δοχείο διατήρησης ενδέχεται να περιέχουν εκρηκτικά αέρια. Κατά την αφαίρεση του αναπνευστήρα δεν πρέπει να υπάρχουν γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες ή σπινθήρες. Ελέγξτε τον αναπνευστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες για το μετασχηματιστή. Αν περισσότερη από τη μισή ποσότητα του υλικού απορρόφησης υγρασίας έχει αλλάξει χρώμα, τότε το υλικό πρέπει να αποξηραθεί ή να αντικατασταθεί. Το υλικό απορρόφησης υγρασίας αρχίζει συνήθως να αλλάζει χρώμα από το κάτω μέρος του αναπνευστήρα. Αν έχει αλλάξει χρώμα στο επάνω τμήμα του αναπνευστήρα, τότε υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις με το δοχείο διατήρησης. Εντοπίστε το σημείο διαρροής και στεγανοποιήστε το. 2. Έλεγχος της στάθμης λαδιού στο δοχείο διατήρησης Η στάθμη λαδιού στο δοχείο διατήρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες που παρέχονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης του μετασχηματιστή. 3. Έλεγχος του μοτέρ και του μετρητή Ανοίξτε την πόρτα του θαλάμου του μηχανισμού κίνησης και γυρίστε το διακόπτη επιλογής στη θέση LOCAL (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ). Στη συνέχεια γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗΣ) [LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ)]. Αν το σύστημα αλλαγής τάσης είναι εφοδιασμένο με μονάδα φίλτρου λαδιού, πρέπει να ελέγχεται η πτώση πίεσης στο φίλτρο. Απαιτούμενα εργαλεία Τα ακόλουθα εργαλεία απαιτούνται για την επιθεώρηση: Σετ κατσαβιδιών Στυλό και σημειωματάριο Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ λειτουργεί κανονικά, ο δείκτης θέσεως ανεβαίνει (ή κατεβαίνει) κατά ένα βήμα και ο μετρητής προχωράει κατά ένα βήμα για κάθε λειτουργία. Καταγράψτε την τιμή του μετρητή. Ο μετρητής δείχνει τον αριθμό των λειτουργιών που εκτελέστηκαν από το σύστημα αλλαγής τάσης (το πρόγραμμα λεπτομερούς ελέγχου μπορεί να καθοριστεί με τη βοήθεια αυτής της πληροφορίας). Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) [RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗΣ)]. Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ λειτουργεί κανονικά και στην κατεύθυνση αυτή, ο δείκτης θέσης κατεβαίνει (ή ανεβαίνει) κατά ένα βήμα και ο μετρητής προχωράει ακόμα ένα βήμα. Επαναφέρατε τους συρόμενους δείκτες (draghands). 6 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

7 4. Έλεγχος του μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης Δώστε εντολή RAISE (ΑΝΥΨΩΣΗΣ) ή LOWER (ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) και, ύστερα από ένα δευτερόλεπτο περίπου, πατήστε το μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. Η διαδικασία θα πρέπει να διακόπτεται. Επαναφέρατε το μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης γυρίζοντας δεξιόστροφα το κουμπί και βάλτε τον προστατευτικό διακόπτη μοτέρ στο ΟΝ. Η διαδικασία που ξεκίνησε θα πρέπει τώρα να ολοκληρώνεται. Επιστρέψτε στη θέση κανονικής λειτουργίας. 7. Έλεγχος της μονάδας φίλτρου λαδιού (προαιρετική) Αν το σύστημα αλλαγής τάσης διαθέτει μονάδα φίλτρου λαδιού της ΑΒΒ: Διαβάστε την ένδειξη του μετρητή πίεσης. Σημειώστε την ένδειξη ώστε η αλλαγή από έτος σε έτος να είναι φανερή. Αν η πίεση είναι 2,0 bar ή υψηλότερη ή κοντά στα 2,0 bar, το φίλτρο θα πρέπει να αντικατασταθεί. 5. Έλεγχος του μηχανισμού προστασίας από σφάλμα γείωσης (προαιρετικός) Αν ο μηχανισμός κίνησης διαθέτει έξοδο, ο μηχανισμός προστασίας από σφάλμα γείωσης θα πρέπει να ελεγχθεί με πάτημα του κουμπιού δοκιμής στην έξοδο στο BUE ή στον ξεχωριστό μηχανισμό προστασίας από σφάλμα γείωσης στο BUL. 6. Έλεγχος του θερμαντήρα Αν υπάρχει υποψία ότι έχει διεισδύσει υγρασία στο χώρο του συστήματος αλλαγής τάσης, το φίλτρο θα πρέπει να αντικατασταθεί. Αν απαιτηθεί η αντικατάσταση ενός φίλτρου, καλέστε εξειδικευμένο τεχνικό. Επίσης, ελέγξτε για τυχόν διαρροές. Όλες οι διαρροές πρέπει να επιδιορθώνονται! Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία μέσα στο μηχανισμό κίνησης, πρέπει να διακοπεί η βοηθητική τροφοδοσία. ΣΗΜ.: Το μοτέρ, οι επαφείς και το θερμαντικό στοιχείο ενδέχεται να τροφοδοτούνται με ρεύμα από ξεχωριστές πηγές. Αποκατάσταση του στρώματος αερίου Σε περίπτωση που το σύστημα αλλαγής τάσης διαθέτει μονάδα φίλτρου λαδιού της ABB που είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τις οδηγίες μας, δεν χρειάζεται διακοπή ρεύματος του μετασχηματιστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μονάδας φίλτρου λαδιού. Αποσυνδέστε τη βοηθητική τροφοδοσία στην είσοδο. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου (μόνο στο BUE). Βάλτε το δάκτυλό σας στην πλάκα προστασίας για να βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας λειτούργησε. Κλείστε τον πίνακα ελέγχου (μόνο στο BUE). Επανασυνδέστε τη βοηθητική τροφοδοσία στην είσοδο. Ολοκληρώστε την επιθεώρηση γυρίζοντας το διακόπτη επιλογής στη θέση REMOTE (ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) και κλείνοντας την πόρτα του θαλάμου. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο σύστημα αλλαγής τάσης: Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής είναι αποσυνδεδεμένος και ότι η γείωση έχει γίνει σωστά. Προμηθευτείτε υπογεγραμμένο πιστοποιητικό από τον αρμόδιο μηχανικό. Ενεργήστε ως εξής: 1. Κλείστε τη βαλβίδα του δοχείου διατήρησης. 2. Συνδέστε μια χειραντλία στη βαλβίδα λαδιού και ξεκινήστε την αναρρόφηση λαδιού. Ανοίξτε τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα στο σύστημα αλλαγής αέρα και αφήστε να εισέλθει αέρας. Σταματήστε το πομπάρισμα αφότου αναρροφηθούν περίπου 2 λίτρα λάδι από το σύστημα αλλαγής τάσης. 3. Κλείστε τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και τη βαλβίδα λαδιού και αποσυνδέστε την αντλία. 4. Ανοίξτε τη βαλβίδα του δοχείου διαχωριστή για να σχηματιστεί κατάλληλο στρώμα αέρα. 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 7

8 Διάταξη του συστήματος αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύπος UBB. 1. Κωνικό γρανάζι 2. Κρίκος ανύψωσης 3. Φλάντζα 4. Κύλινδρος 5. Κινητές επαφές επιλογέα μεταγωγής 6. Σταθερές επαφές επιλογέα μεταγωγής 7. Σταθερές επαφές διακόπτη επιλογής 8. Κινητές επαφές διακόπτη επιλογής 9. Άξονας διακόπτη επιλογής 10. Κάτω βίδα αποστράγγισης 11. Πυθμένας 12. Βαλβίδα R½ για την πλήρωση και την αποστράγγιση λαδιού 13. Πάνω κάλυμμα 14. Σύνδεση με το δοχείο διατήρησης 15. Ρελέ πίεσης 16. Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα στο δοχείο μετασχηματιστή 17. Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα για το σύστημα αλλαγής τάσης 18. Παράθυρο δείκτη θέσης 19. Ακροδέκτης συλλέκτη ρεύματος 20. Αντιστάτης συστήματος αλλαγής τάσης 21. Δακτύλιοι θωράκισης 8 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

9 Διάταξη του συστήματος αλλαγής τάσης υπό φορτίο. 1. Κωνικό γρανάζι 2. Οριζόντιος άξονας με προστατευτικό κάλυμμα 3. Κατακόρυφος άξονας με προστατευτικό κάλυμμα 4. Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών 5. Σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο 6. Μηχανισμός κίνησης 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 9

10 Διάταξη θαλάμου του μηχανισμού κίνησης, τύπος BUE. 1. Μηχανισμός ασφάλισης που μπορεί να δεχθεί λουκέτο 2. Μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης 3. Άνοιγμα εξαερισμού 4. Διακόπτης LOCAL/REMOTE (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) 5. Διακόπτης RAISE/LOWER (ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) 6. Άξονας με κατεύθυνση προς τα έξω 7. Λάμπα (40 W ντουί E27) 8. Κρίκος ανύψωσης 9. Μετρητής 10. Δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης 11. Δείκτης θέσης με συρόμενους δείκτες για μέγ. και ελάχ. θέση 12. Άξονας για μανιβέλα 13. Προστατευτικός διακόπτης μοτέρ 14. Διακόπτης λάμπας ο οποίος ελέγχεται από την πόρτα 15. Μανιβέλα 16. Περιγραφές και διάγραμμα κυκλώματος 10 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 1ZSE el, Αναθ. 4

11 Διάταξη θαλάμου του μηχανισμού κίνησης, τύπος BUL2. 1. Δείκτης θέσης με συρόμενους δείκτες για μέγ. και ελάχ. θέση 2. Δείκτης προόδου της αλλαγής τάσης (Κόκκινο: σε εξέλιξη, Λευκό: στη θέση του) 3. Μετρητής 4. Άξονας με κατεύθυνση προς τα έξω με μισό σύνδεσμο πολλαπλών οπών 5. Άξονας για μανιβέλα 6. Μηχανισμός ασφάλισης που μπορεί να δεχθεί λουκέτο 7. (Προαιρετική) έξοδος 8. Μπουτόν διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης 9. Διακόπτης RAISE/LOWER (ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ) 10. Διακόπτης LOCAL/REMOTE (ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) 11. Προστατευτικός διακόπτης μοτέρ 12. Άνοιγμα εξαερισμού 13. Διακόπτης λάμπας ο οποίος ελέγχεται από την πόρτα 14. Λάμπα 15. Περιγραφές και διάγραμμα κυκλώματος 16. Μανιβέλα 1ZSE el, Αναθ. 4 Εγχειρίδιο χρήστη UBB 11

12 Στοιχεία επικοινωνίας ABB AB Components SE Ludvika, Σουηδία Τηλέφωνο: Φαξ: Copyright 2013 ABB, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 1ZSE el, Αναθ. 4,

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG1 178 060 35-1 2011-10-05

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG1 178 060 35-1 2011-10-05 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης BFG1 178 060 35-1 2011-10-05 Γενικά ΓΕΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων ΓΕΝΙΚΆ Σημαντικές υποδείξεις! 4 Οδηγίες ασφαλείας 4 Προειδοποίηση 4 Οδηγίες ασφαλείας 5 Έλεγχος κατά

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Οδηγός εγκατάστασης ποτιστικών 2012

GARDENA Οδηγός εγκατάστασης ποτιστικών 2012 GARDENA Οδηγός εγκατάστασης 2012 GARDENA Sprinklersystem Χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των ; Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.gardena.gr Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1

Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 1.5 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Spirit Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Σ Θ Ε Ν Η S P I R I T 3 0 0 / 6 0 0 / 1 2 0 0

Spirit Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Σ Θ Ε Ν Η S P I R I T 3 0 0 / 6 0 0 / 1 2 0 0 Spirit Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Ο Ν Α Σ Θ Ε Ν Η S P I R I T 3 0 0 / 6 0 0 / 1 2 0 0 Φορητή μονάδα Spirit Προειδοποιήσεις Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη σελίδα πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορτιστές μπαταρίας. Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800. M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600

Φορτιστές μπαταρίας. Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800. M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600 Φορτιστές μπαταρίας Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος XC 800 XS 800 M300 Starter M45 MULTI XS 3600 XS 3600 Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγός για επαγγελματική φόρτιση μπαταριών με κύκλο εκκίνησης/βαθιάς εκφόρτισης.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα