ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. «Ψηφιακό Μέλλον» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. «Ψηφιακό Μέλλον» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Πρόγραµµα «Ψηφιακό Μέλλον» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Μέτρο 3.2 : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονοµία» Κατηγορία Πράξης 2 : «Ενίσχυση ΜΜΕ για τη βελτίωση της ιαχείρισης της Πληροφορίας» ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

2 Περιεχόµενα 1. Γενικά για το Πρόγραµµα Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας Τι προβλέπει το Μέτρο 3.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονοµία Το πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Επιλέξιµες επιχειρήσεις...7 Τα µεγέθη υπολογίζονται µε βάση τα οριζόµενα στη σύσταση 2003/361/ΕΚ Επιλέξιµοι Κλάδοι Περιφερειακή κατανοµή Προϋπολογισµός ηµόσια χρηµατοδότηση Κανονισµός Επιλέξιµές Ενέργειες Περιορισµοί...16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η Εγκατάσταση λειτουργία και αναβάθµιση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών II. Ανάλυση οριοθέτηση επιλέξιµων ενεργειών Κατηγορίας Ενεργειών Ενέργεια Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)...17 Ενέργεια Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM)...19 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS)...20 Ενέργεια Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS)...20 Ενέργεια Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems)...21 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών...22 Ενέργεια Συστήµατα υποστήριξης σηµείων λιανικής πώλησης...23 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης έργων...24 Ενέργεια Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για ξενοδοχεία ή εστιατόρια...24 Ενέργεια Συστήµατα σχεδίασης (CAD)...25 Ενέργεια Αυτόµατα συστήµατα δοσοληψιών µε πελάτες συνεργάτες...26 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύµφωνα µε τα πρότυπα BS :2002 / ISO : III. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η «Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP» I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών II. Ειδικές προϋποθέσεις για την χρήση υπηρεσιών ASP...30 Ανάλυση οριοθέτηση επιλέξιµων ενεργειών Κατηγορίας Ενεργειών Ενέργεια Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)...31 Ενέργεια Σελίδα 2

3 Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM)...31 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS)...32 Ενέργεια Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS)...32 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και...32 υποστήριξης διαδικασιών...32 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης έργων...34 Ενέργεια Συστήµατα κρατήσεων ξενοδοχείων...34 ΙΙ. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η «ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού περιεχοµένου» I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών II. Ανάλυση οριοθέτηση επιλέξιµων ενεργειών Κατηγορίας Ενεργειών Ενέργεια Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων...37 Ενέργεια ηµιουργία υπηρεσιών βασισµένων στη διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου...38 Ενέργεια ηµιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων...38 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύµφωνα µε τα πρότυπα BS :2002 / ISO : ΙΙΙ. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών Ανάλυση Επιλέξιµων απανών...41 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού»...42 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «απάνες Λογισµικού - Εφαρµογών»...43 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Εγκατάστασης»...44 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Προσαρµογής & Παραµετροποίησης»...45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Περιεχοµένου»...46 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Συµβούλων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδικοί Περιορισµοί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Καταβολή ηµόσιας Χρηµατοδότησης Απαιτούµενα ικαιολογητικά Φάκελος τεκµηρίωσης Προθεσµία Υποβολής Προτάσεων...53 Α. Φάκελος υποβολής Έντυπο υποβολής...53 Β. Παραλαβή προτάσεων...55 Σελίδα 3

4 1. Γενικά για το Πρόγραµµα 1.1. Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) είναι ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 3 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, µε βασικό στόχο την προώθηση µε συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Το ΕΠ ΚτΠ είναι καινοτόµο και έχει οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικούς τοµείς της ηµόσιας ιοίκησης. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να εφαρµοστούν τα σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και ράσεις» του 1999 και, παράλληλα, να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eeurope και του Σχεδίου ράσης eeurope 2002 που εγκρίθηκε στο Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Φέϊρε τον Ιούνιο Στα πλαίσια αυτού του µεγάλου Επιχειρησιακού Προγράµµατος εντάσσεται το πρόγραµµα «Ψηφιακό Μέλλον» το οποίο απευθύνεται στις Ελληνικές Μικροµεσαίες επιχειρήσεις Τι προβλέπει το Μέτρο 3.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονοµία Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων για την ένταξή τους στην ΚτΠ. Ειδικοί στόχοι του Μέτρου είναι η προώθηση της χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες) µε την ολοκλήρωση της διαχείρισης της πληροφορίας στις εσωτερικές τους διαδικασίες, η προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων από τις επιχειρήσεις για την ένταξή τους στην νέα οικονοµία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», η ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου για τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν µε δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και οµάδων επιχειρήσεων και των τριών τοµέων της οικονοµίας για την εισαγωγή ΤΠΕ µε σκοπό: την υιοθέτηση νέων επιχειρηµατικών πρακτικών που θα βελτιώσουν την εξωστρέφεια τους και θα τις µετατρέψουν σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, Σελίδα 4

5 τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο εσωτερικό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (επιχειρησιακός ανασχεδιασµός, εγκατάσταση ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας στην επιχείρηση, συστήµατα logistics κ.λπ.) προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητά τους, την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων όπως εξοικονόµηση ενέργειας, ασφάλεια-υγιεινή, διαχείριση κρίσεων, προστασία περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς και την εισαγωγή του θεσµού της τηλε-εργασίας (δράση που θα σχεδιασθεί σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας). Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής µορφής, καθώς και για τη δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου, θα ενισχυθούν επιχειρήσεις του κλάδου των ΤΠΕ και της βιοµηχανίας περιεχοµένου σε επιλεγµένους θεµατικούς τοµείς (π.χ. τουρισµός), ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί και η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στους τοµείς αυτούς Το πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Το Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσα από τεχνολογικές επενδύσεις που θα συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» θα χρηµατοδοτηθούν ειδικά επενδυτικά σχέδια Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονοµία µέσω: της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας και της ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών. της προώθησης σύγχρονων πρακτικών χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων µε τη µορφή υπηρεσιών. της ενίσχυσης δικτύων συνεργατών, πελατών και προµηθευτών µε σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών, της δηµιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχοµένου, ως βασικού καταλύτη για την ουσιαστική εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Σελίδα 5

6 Συγκεκριµένα, κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί θα εντάσσεται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους άξονες (κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η : Εγκατάσταση και λειτουργία η αναβάθµιση των Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 η : χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η : «ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού περιεχοµένου» Κάθε κατηγορία ενεργειών ανταποκρίνεται σε µία από τις βασικές κατευθύνσεις - στόχους του Προγράµµατος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ». Κάθε κατηγορία περιλαµβάνει συγκεκριµένα είδη ενεργειών που είναι επιλέξιµα. Οι προτεινόµενες επενδύσεις θα πρέπει να εµπίπτουν σε µία ή περισσότερες από τις επιλέξιµες ενέργειες κάθε κατηγορίας. Συνολικά, η τελική πρόταση του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να αποτελεί σύνθεση συγκεκριµένων λύσεων: o o µίας η περισσοτέρων επιλέξιµων ενεργειών για µία ή περισσότερες κατηγορίες ενεργειών. Τα σχέδια αυτά θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: o Θα περιέχουν ολοκληρωµένες λύσεις για τη διαχείριση της πληροφορίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων η για πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν. o Θα παρέχουν λύσεις Επεκτάσιµες και ιαλειτουργικές. o Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυµανθεί από 45% έως 55%, ανάλογα µε την περιφέρεια εγκατάστασης των µονάδων. o Ο επιδοτούµενος προϋπολογισµός θα κυµαίνεται µεταξύ και Ταυτόχρονα πρέπει να είναι µικρότερος του 40% του κύκλου εργασιών τις επιχείρησης κατά το έτος o Θα έχουν µέγιστη δυνατή διάρκεια 1 έτους από την υπογραφή της απόφασης ένταξης κάθε επιχείρησης στο πρόγραµµα. Σελίδα 6

7 2. Επιλέξιµες επιχειρήσεις Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: o Ανήκουν στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου ή των υπηρεσιών και έχουν κύρια δραστηριότητα η οποία ταξινοµείται στατιστικά σε έναν από τους κλάδους του πίνακα που ακολουθεί. o Έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους πριν από την 1/01/2003 o Έχουν την έδρα τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. o Τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. o Εµφανίζουν θετικό µέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κατά την τριετία o Ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: Αριθµός εργαζοµένων στην επιχείρηση Κύκλος εργασιών- Ενεργητικό - απασχόληση Απασχολούν άτοµα κατά το έτος 2005 Ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο έντυπο Ε7 της επιχείρησης.( Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ.)* Ικανοποιούν τα κριτήρια της µικροµεσαίας επιχείρησης σύµφωνα µε την σύσταση 2003/361/ΕΚ.)** Σε κάθε περίπτωση, συµπληρώνεται το υπόδειγµα δήλωσης 2003/ C 118/ 03, σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ της επιχείρησης. (η σχετική οδηγία καθώς και το υπόδειγµα δήλωσης παρατίθενται συνηµµένα στο Παράρτηµα του Οδηγού.) * Στο έντυπο «Οριστική ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες» (Έντυπο Ε7) που υποβάλλεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος (από 1/1/2005 έως 31/12/2005) από κάθε επιχείρηση ή επιτηδευµατία που απασχολεί προσωπικό, αποτυπώνονται τα στοιχεία απασχόλησης σε ηµεροµίσθια, στον «Αναλυτικό πίνακα µε τα στοιχεία των δικαιούχων». Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα ελεγχθεί ως προς τη Σελίδα 7

8 συµβατότητά του µε τα όρια του παρόντος κριτηρίου, θα εξαχθεί διαιρώντας το συνολικό αριθµό ηµεροµισθίων για το σύνολο του προσωπικού µε το 300 (όπου 300=25x12(+2) είναι το ισοδύναµο της πλήρους απασχόλησης ενός εργαζοµένου για ένα έτος). Με την ίδια διαδικασία ελέγχονται οι προσλήψεις εντός του έτους. Παράδειγµα : Αν η επιχείρηση έχει το εργαζόµενους µε 300 ηµεροµίσθια και 10 εργαζόµενους µε 125 ηµεροµίσθια γιατί εργάστηκαν µόνο 5 µήνες, έχει σύνολο ηµεροµίσθιων [(10x300) + (10 x 125)] = και άρα αριθµό προσωπικού = 4.250/300 =14,16 (µη επιλέξιµη). ** Βασικά στοιχεία της σύστασης 2003/361/ΕΚ Ως ΜΜΕ ορίζονται οι ανεξάρτητες, συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις οι οποίες: Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους. Έχουν µέσο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή ενεργητικό µικρότερο από 43 εκατοµµύρια ευρώ. Τα µεγέθη υπολογίζονται µε βάση τα οριζόµενα στη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, (σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της ΜΜΕ, µόνον εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά έτη. Σελίδα 8

9 3. Επιλέξιµοι Κλάδοι Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις, που ανήκουν στους παρακάτω κλάδους : Πίνακας γ.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ Κωδικός Κλάδου ΣΤΑΚΟ ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 13 ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 14 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ * 15 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ * 16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ * 17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΨΗ ΕΡΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΤΑΞΙ ΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΕΚ ΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΩΚ), ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ O ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24 Σελίδα 9

10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 26 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 27 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Μ.Α.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ O ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 35 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ: ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ. 36 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 37 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ 41 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ: ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ * ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ * 5O ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο ΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 61 Σελίδα 10

11 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ, ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ *** Τα 641 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 642 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 72 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 73 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 74 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 80 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 85 ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Όσο αφορά στις επιχειρήσεις των Κλάδων 15, 16 και 17 του τοµέα της Μεταποίησης, και 51, 52 του τοµέα Εµπορίου, εξαιρούνται εκείνες των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται µε την παραγωγή, την επεξεργασία ή την εµπορία των προϊόντων του Πίνακα γ2. Οι εξαιρέσεις αυτές προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Σελίδα 11

12 Πίνακας γ.2 (* 2 ) ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ζώα ζωντανά Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγείων (νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα) Ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια (ζωντανά, νωπά, αποξηραµένα, σε άρµη, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, ή κατεψυγµένα) Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας (κρέµα γάλακτος, γιαούρτι, ορός γάλακτος, βούτυρα, τυριά). Αυγά πτηνών (νωπά, αποξηραµένα, διατηρηµένα). Μέλι φυσικό Έντερα, κύστες και στοµάχια ζώων Προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Ζώα µη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου Φυτά ζωντανά και προϊόντα ανθοκοµίας (βολβοί, κόνδυλοι, ρίζες, µοσχεύµατα, φύλλα, κλαδιά) Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα (νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, αποξηραµένα, βρασµένα, σε άρµη, ή κατεψυγµένα- περιλαµβάνονται και όσπρια) Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (σε όλες τις µορφές) Καφές, τσάι και µπαχαρικά, εξαιρέσει του µατέ (κλάση 09.03) (σε όλες τις µορφές) ηµητριακά (περιλαµβάνονται και σιµιγδάλι, ρύζι, κεχρί) Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονοµές. Πηκτίνη Χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών λαµβανόµενα δια πιέσεως ή τήξεως Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγµένα, περιλαµβανοµένων και των λιπών πρώτης εκθλίψεως Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, λάδι µε την ονοµασία saindoux, και ελαιοµαργαρίνη, που δεν έχουν γαλακτωµατοποιηθεί, ούτε αναµειχθεί, ούτε αλλιώς παρασκευασθεί Λίπη και λάδια, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισµένα Λάδια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα, καθαρισµένα ή εξευγενισµένα Λάδια και λίπη, ζωικά ή φυτικά, υδρογονωµένα, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασµένα Μαργαρίνη, αποµίµηση χοιρινού λίπους και άλλα βρώσιµα λίπη παρασκευασµένα Υπολείµµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή φυτικών κεριών Παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή µαλακοστράκων, µαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων (αλλαντικά από κάθε είδος κρέατος, κονσέρβες ψαριών) Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή σε στερεή κατάσταση Άλλα ζάχαρα, σιρόπια, υποκατάστατα µελιού, ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα Μελάσες έστω και αποχρωµατισµένες Ζάχαρα, σιρόπια και µελάσες, αρωµατισµένα ή τεχνητά χρωµατισµένα Κακάο σε σπόρους και θραύσµατα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγµένα Κελύφη, φλοιοί, µεµβράνες και απορρίµµατα κακάο Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων µερών φυτών (περιλαµβάνονται διατηρηµένα λαχανικά, όσπρια, γλυκά κουταλιού, µαρµελάδες, Σελίδα 12

13 χυµοί) Μούστος σταφυλιών, µερικώς ζυµωθείς, έστω και αν η ζύµωση ανεστάλη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε εξαίρεση της προσθήκης οινοπνεύµατος Κρασιά από νωπά σταφύλια. Μούστος από νωπά σταφύλια, του οποίου η ζύµωση ανεστάλη, έστω και µε προσθήκη οινοπνεύµατος. Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολικού τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης, εξαιρουµένων των συµπυκνωµένων εκχυλισµάτων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών Ξίδια και υποκατάστατα αυτών, βρώσιµα Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασµένες για ζώα Καπνά ακατέργαστα ή µη βιοµηχανοποιηµένα. Απορρίµµατα καπνού Φελλός, φυσικός, ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός σε θραύσµατα, κόκκους ή σκόνη Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι. Καννάβι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από καννάβι. *** Περιλαµβάνονται : o o o o o Παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών, συµβούλων και προγραµµατισµού Προετοιµασία εκδροµών ανάλογα µε τις απαιτήσεις των ενδιαφεροµένων Προµήθεια εισιτηρίων, πώληση εισιτηρίων (οµαδικών περιηγήσεων κλπ) για πακέτα εκδροµών κλπ ραστηριότητες επιχειρήσεων οργανωµένων περιηγήσεων ραστηριότητες τουριστικών οδηγών (ξεναγών) Σελίδα 13

14 4. Περιφερειακή κατανοµή Το 50% του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος θα αφορά σε περιφερειακή κατανοµή σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ποσοστό% Περιφέρεια Αττικής 28,0% Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 17,0% Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 8,0% Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας 5,0% Περιφέρεια Θεσσαλίας 6,0% Περιφέρεια Ηπείρου 4,0% Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 6,0% Περιφέρεια υτικής Ελλάδας 6,0% Περιφέρεια Πελοποννήσου 4,0% Περιφέρεια Κρήτης 6,0% Περιφέρεια Ιονίου 3,0% Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3,0% Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 4,0% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% Το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί κεντρικά για την ένταξη προτάσεων, ανεξάρτητα από την περιφέρεια, σύµφωνα µε τη γενική κατάταξη όλων των προτάσεων. Για να ισχύσει η παραπάνω κατανοµή θα πρέπει προτάσεις αντίστοιχες µε το κατανεµηµένο ποσό από τις αντίστοιχες περιφέρειες να λάβουν τουλάχιστο το 50% της κλίµακας βαθµολόγησης. Προτάσεις που δε θα λάβουν το 50% της κλίµακας βαθµολόγησης δεν θα ενταχθούν στο πρόγραµµα. Τυχόν ποσά που δεν θα διατεθούν περιφερειακά θα αθροιστούν στο ποσό που θα διατεθεί κεντρικά. Σελίδα 14

15 5. Προϋπολογισµός ηµόσια χρηµατοδότηση Ο προϋπολογισµός του έργου δεν µπορεί να είναι µικρότερος των και να υπερβαίνει το Ταυτόχρονα πρέπει να είναι µικρότερος του 40% του κύκλου εργασιών τις επιχείρησης κατά το έτος Το ποσοστό ηµόσιας Χρηµατοδότησης µπορεί να ανέλθει : 1. Έως 45% για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης 2. Έως 55%* για τις κάτωθι περιπτώσεις: Ζώνη πλάτους 20 χλµ. κατά µήκος των χερσαίων συνόρων η οποία περιλαµβάνει και όλες τις κοινότητες που εµπίπτουν εν µέρει στη ζώνη αυτή ** Όλα τα νησιά µε πληθυσµό έως κατοίκους (απογραφή 1991) ** Β.Ε.Π.Ε. της διοικητικής περιφέρειας Ηπείρου ** Νοµοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, ράµας,καβάλας Νησιά περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Νοµός ωδεκανήσου (εκτός από µια περιοχή στην πόλη της Ρόδου, που προσδιορίζεται από το πολεοδοµικό σχέδιο)** * Για τις αµοιβές συµβούλων, το ποσοστό χρηµατοδότησης µπορεί να ανέλθει µέχρι 50%. ** Απαιτείται η υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρµόδιας δηµόσιας αρχής) από όπου θα προκύπτει η δυνατότητα επιχορήγησης µε το ανωτέρω ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης. 3. Έως 50% για την λοιπή ελληνική επικράτεια Η Ιδία Συµµετοχή θα καλύψει το υπόλοιπο ποσοστό Κανονισµός Οι παρούσες ενισχύσεις χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Ε.Ε. 70/2001. Σελίδα 15

16 6. Επιλέξιµές Ενέργειες Στις επόµενες παραγράφους: o Παρουσιάζεται διεξοδικά κάθε κατηγορία ενεργειών. o Αναλύονται οι συγκεκριµένες επιλέξιµες ενέργειες προς χρηµατοδότηση. o Αναφέρονται συγκεκριµένες προδιαγραφές και ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτουν οι προτεινόµενες λύσεις για κάθε επιλέξιµη ενέργεια, ώστε να καλύπτεται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης και να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τους στόχους του Προγράµµατος. o Οριοθετούνται οι επιλέξιµες δαπάνες ως προς το είδος τους και το ύψος τους σε κάθε περίπτωση. o Εξειδικεύονται συγκεκριµένα ποιοτικά κριτήρια για να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε κατηγορίας Περιορισµοί 1. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της πρότασης. 2. εν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης οι δαπάνες που αφορούν leasing ή factoring. 3. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη, εκτός εάν βαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον τελικό δικαιούχο. (Άρθρο 7 του Κανονισµού ΕΚ αριθµ. 448/2004/ ) Σελίδα 16

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η Εγκατάσταση λειτουργία και αναβάθµιση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών 1 Η συγκεκριµένη κατηγορία ενεργειών αφορά στην προµήθεια, εγκατάσταση, ολοκλήρωση και θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων και εργαλείων που συµβάλλουν: στην αυτοµατοποίηση επιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών, στην καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και διακίνηση της επιχειρησιακής πληροφορίας, στην υποστήριξη κρίσιµων δραστηριοτήτων από σύγχρονα εργαλεία του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι λύσεις που θα προταθούν θα πρέπει να κινούνται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της απόδοσης ή της αποτελεσµατικότητας συγκεκριµένων λειτουργιών της επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω, οι προτεινόµενες επενδύσεις που εµπίπτουν στην παρούσα κατηγορία θα πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: οι τεχνολογικές λύσεις που θα επιλεγούν να βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα και αρχιτεκτονικές και να είναι εµφανής η δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας τους µε τρίτα συστήµατα. τα προτεινόµενα συστήµατα θα καλύπτουν ολοκληρωµένες λειτουργίες δραστηριότητες της επιχείρησης. II. Ανάλυση οριοθέτηση επιλέξιµων ενεργειών Κατηγορίας Ενεργειών 1 Οι προτεινόµενες λύσεις θα πρέπει να εµπίπτουν σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλέξιµες ενέργειες: Ενέργεια 1.1 Περιγραφή και Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Ολοκληρωµένα συστήµατα υποστήριξης επιχειρησιακών διαδικασιών και Σελίδα 17

18 Παραδείγµατα διαχείρισης πόρων, που καλύπτουν ενδεικτικά τους ακόλουθους τοµείς δραστηριοτήτων: Οικονοµική ιαχείριση (Λογιστική, Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση, κλπ) Εµπορική ιαχείριση (Αγορές, Προµήθειες, Πωλήσεις, ιακίνηση Αγαθών, ιαχείριση Παραγωγής (Προγραµµατισµός και Έλεγχος Παραγωγής, ιαχείριση Υλικών, Κοστολόγηση Παραγωγής) ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ( ιαχείριση Αποθηκών, ιαχείριση ιανοµών και Οχηµάτων) ιαχείριση Προϋπολογισµών και Κόστους ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Εγκατάσταση ERP συστήµατος σε µία µεταποιητική επιχείρηση που διαχειρίζεται µε ενιαίο τρόπο την πληροφορία και καλύπτει τις αντίστοιχες διαδικασίες στους τοµείς της παραγωγής, των προµηθειών, και της αποθήκευσης διανοµής. Εγκατάσταση ERP συστήµατος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών, που διαχειρίζεται µε ενιαίο τρόπο την πληροφορία και καλύπτει τις αντίστοιχες διαδικασίες στους τοµείς της οικονοµικής διαχείρισης, των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών. Εγκατάσταση µεµονωµένου ERP υποσυστήµατος για προµήθειες (procurement) και διασύνδεσή του µε υφιστάµενες εφαρµογές λογιστηρίου και διαχείρισης αποθήκης. Επιπλέον, είναι αποδεκτές και λύσεις: που δεν αναφέρονται σε εγκατάσταση νέων ERP υποσυστηµάτων, αλλά αφορούν σε εργασίες ανάπτυξης διεπαφών (interfaces) για τη διασύνδεση επίτευξη διαλειτουργικότητας µεταξύ υφιστάµενων εφαρµογών της ίδιας της επιχείρησης ή της επιχείρησης µε πελάτες προµηθευτές. ERP συστηµάτων σε εξειδικευµένους/ κάθετους τοµείς δραστηριότητας, όπως στον ιατρικό παραϊατρικό τοµέα, στον τουρισµό κλπ. που ενδέχεται να έχουν διαφορετική (εξειδικευµένη) κατηγοριοποίηση των επιµέρους υποσυστηµάτων. Σε κάθε περίπτωση και αυτά θα πρέπει να ακολουθούν το πνεύµα και τις ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές που τίθενται για το σύνολο των ERP συστηµάτων. Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. εν είναι αποδεκτές λύσεις, που καλύπτουν µόνο την κλασική οικονοµική διαχείριση (λύσεις που στην ουσία αντικαθιστούν ή εκσυγχρονίζουν λειτουργίες µηχανογραφηµένου λογιστηρίου). Είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά συγκεκριµένα τµήµατα (υποσυστήµατα) ERP, στην περίπτωση που συµπληρώνουν επεκτείνουν υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι στο έργο προβλέπεται η λειτουργική διασύνδεση των νέων και παλαιών συστηµάτων. Σελίδα 18

19 Ενέργεια 1.2 Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) Περιγραφή και Παραδείγµατα Πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης σχέσεων µε πελάτες, που περιλαµβάνουν κάποια από τα ακόλουθα εργαλεία και λειτουργίες υποστήριξης: διαχείριση πωλήσεων, υποστήριξη ενεργειών προώθησης (marketing), διαχείριση των σχέσεων µε πελάτες µετά την πώληση (υποστήριξη πελατών, διαχείριση συµβολαίων συντήρησης κλπ.), υποστήριξη λειτουργιών κέντρων εξυπηρέτησης (call center support) διαχείριση πληροφοριών σχετικά µε εγκατεστηµένη βάσης πελατών εξυπηρέτηση πελατών µέσω δηµιουργίας εξατοµικευµένου περιβάλλοντος στο διαδίκτυο (personalized web interface). Τα παραπάνω ισχύουν, πλέον των πελατών και στην περίπτωση διαχείρισης δικτύων συνεργατών ή προµηθευτών. Θα κριθεί ιδιαίτερα θετικά η διασύνδεση του συστήµατος CRM µε βασικά πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης (back-office operations). Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Εγκατάσταση συστήµατος CRM σε ασφαλιστική εταιρία, για τη διαχείριση των ασφαλιστήριων συµβολαίων, των υποχρεώσεων της εταιρίας προς τους πελάτες κλπ. Εγκατάσταση συστήµατος CRM στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών επιχείρησης, που υποστηρίζει το προσωπικό για τη συλλογή παραπόνων, διενέργεια καµπανιών προώθησης κλπ. Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Για τη συγκεκριµένη κατηγορία, δεν είναι αποδεκτά απλά internet sites µε δυνατότητες εξατοµικευµένης πρόσβασης από πελάτες, εάν δεν καλύπτονται βασικά από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ενός CRM συστήµατος Σελίδα 19

20 Ενέργεια 1.3 Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS) Περιγραφή και Παραδείγµατα Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων που περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες δυνατότητες: διοίκηση προσωπικού (προσωπικά µητρώα, θέσεις εργασίας & εξέλιξη, παρακολούθηση της απόδοσης και αξιολόγηση µισθοδοσία, διαχείριση προγραµµάτων κινήτρων (benefits administration), διαχείριση ενεργειών κατάρτισης του προσωπικού. Επιπλέον, είναι αποδεκτά και άλλες λειτουργίες υποστήριξης, όπως ενδεικτικά η διαχείρισης παρουσίας και ελέγχου της πρόσβασης Παρατήρηση: Τα συστήµατα HRM µπορούν να ενταχθούν και ως υποσύστηµα στην κατηγορία των ERPs. Η περίληψή τους σε χωριστή επιλέξιµη ενέργεια έχει το νόηµα της αυτόνοµης επιλεξιµότητάς τους. Στην περίπτωση προµήθειας µεµονωµένου συστήµατος HRM θα κριθεί θετικά η διασύνδεσή του µε υφιστάµενες εφαρµογές της επιχείρησης (π.χ. εφαρµογή λογιστηρίου). Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Ενέργεια 1.4 Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS) Περιγραφή και Παραδείγµατα Περιλαµβάνονται πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης (MIS, EIS) που διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Καλύπτουν οριζόντια ανάγκες πληροφόρησης σε όλον τον οργανισµό, καθώς και εξειδικευµένες ανάγκες σε κάθετες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Είναι παραµετροποιήσιµα και έχουν πολυεπίπεδη λογική πληροφόρησης, που δύναται να προσαρµοστεί στις ειδικές ανάγκες επικοινωνίας, αναλόγως της διοικητικής δοµής της επιχείρησης. Βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και ανοικτά πρότυπα και η πρόσβαση των χρηστών είναι δυνατή µέσω διαδικτύου (web environment web browser interfaces). Παρέχουν εργαλεία στο χρήστη για εξαγωγή/ δηµοσίευση πληροφοριών στο διαδίκτυο (π.χ. τεχνολογίες εξαγωγής δεδοµένων σε XML µορφή). Επιπλέον, είναι επιλέξιµα εξειδικευµένα συστήµατα στους τοµείς: Παρακολούθησης στόχων και µέτρησης επιδόσεων. Υποστήριξης οργανωµένων συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας Θα κριθεί θετικά η περίπτωση όπου το MIS/ EIS συλλέγει, αναλύει διαχειρίζεται ηλεκτρονικά δεδοµένα από υφιστάµενα συστήµατα. εν αποκλείεται βέβαια η περίπτωση, όπου το ίδιο το MIS θα είναι το εργαλείο Σελίδα 20

21 για την εισαγωγή των πληροφοριών από τους χρήστες. Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Μεταποιητική επιχείρηση µε εγκατεστηµένα πληροφοριακά συστήµατα στην παραγωγή, στο λογιστήριο, στις πωλήσεις κλπ. εγκαθιστά EIS σύστηµα, το οποίο αντλεί και επεξεργάζεται τα δεδοµένα και τα αξιοποιεί για την εστιασµένη πληροφόρηση του προσωπικού αναλόγως της θέσης εργασίας, την παραγωγή αναφορών κλπ. Στην κατηγορία αυτή θα µπορούσε να είναι αποδεκτή και θα προσέθετε λειτουργικότητα η ύπαρξη διαδικτυακού τόπου (web portal) στο intranet (εσωτερικά), extranet (κλειστή επικοινωνία µε συνεργάτες) ή στο δηµόσιο internet (εξωτερικά), υπό την προϋπόθεση ότι είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το MIS για την πρόσβαση τω χρηστών και τη δυναµική παροχή περιεχοµένου (πληροφορίες, reporting κλπ.) Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. εν είναι αποδεκτές στη συγκεκριµένη κατηγορία λύσεις που αφορούν σε απλές βάσεις δεδοµένων/ βάσεις πληροφοριών, που δεν καλύπτουν τις ετερογενείς ανάγκες πληροφόρησης οριζόντια (µεταξύ τµηµάτων λειτουργιών) και κάθετα (στα διαδοχικά επίπεδα ιεραρχίας) στον οργανισµό. Ενέργεια 1.5 Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems) Περιλαµβάνονται συστήµατα επιχειρηµατικής ευφυΐας, που υπερβαίνουν την απλή διαχείριση της πληροφορίας (MIS) και εισέρχονται στο πεδίο της διαχείρισης της γνώσης στον οργανισµό και της υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Στη συγκεκριµένη επιλέξιµη ενέργεια περιλαµβάνονται τεχνολογίες: Περιγραφή και Παραδείγµατα OLAP, Datawarehouse, Data mining Knowledge management Artificial intelligence, smart agents DSS Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Επιχείρηση µε αρκετές δραστηριότητες και επιχειρηµατικές µονάδες, που καλύπτονται από ετερογενή πληροφοριακά συστήµατα εγκαθιστά σύστηµα datawarehouse data mining για την συλλογή πληροφοριών από τοµείς πωλήσεων, παραγωγής κλπ. αλλά και από εξωγενείς πηγές (π.χ. στοιχεία αγοράς) για τη συσχέτισή τους, τον υπολογισµό τάσεων (business trends) και την υποστήριξη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Επιχείρηση υπηρεσιών, υψηλής εντάσεως γνώσης, εγκαθιστά σύστηµα Σελίδα 21

22 για την παρακολούθηση ενδογενών και εξωγενών πηγών πληροφορίας (εσωτερικά πληροφοριακά συστήµατα, εξωτερικοί δικτυακοί τόποι, βάσεις πληροφοριών κλπ.) και τον εντοπισµό ακριβούς και κρίσιµης πληροφορίας την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών (µε βοήθεια εργαλείων smear agents βασισµένων σε τεχνικές artificial intelligence). Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Για την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας ενός τέτοιου συστήµατος θα πρέπει να καταγραφούν σαφώς τα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα και οι λοιπές πηγές πληροφόρησης, από τα οποία θα αντληθούν τα πρωτογενή στοιχεία. Βασική προϋπόθεση για την επιλογή συστήµατος BI είναι η λήψη και συσχέτιση ετερογενών πληροφοριών από περισσότέρων της µίας πηγών. Στο έργο θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνεται η ανάπτυξη των απαιτούµενων διεπαφών διασυνδέσεις µε τα συστήµατα από όπου αντλείται η πρωτογενής πληροφορία. Ενέργεια 1.6 Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών Περιλαµβάνονται συστήµατα που υποστηρίζουν τη διαχείριση εγγράφων εσωτερικά στον οργανισµό (Electronic Document Management Systems) ή/ και την εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών ροών εργασίας (workflow). Περιγραφή και Παραδείγµατα Τα προτεινόµενα συστήµατα διαχείρισης εγγράφων (EDM) θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: υνατότητες ψηφιοποίησης φυσικών εντύπων και εισαγωγής τους στο σύστηµα. Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών τύπων αρχείων-εγγράφων. Υποστήριξη πολλαπλών εκδόσεων (versioning) και διαχείριση των µεταβολών (check-in, check-out, locking, publishing). ιαβαθµισµένη ασφάλεια στην πρόσβαση από τους χρήστες. υναµική σήµανση των αρχείων (attributes) και δυνατότητα δροµολόγησής τους (για διόρθωση, ανασκόπηση, έγκριση). Είναι αποδεκτές και λειτουργίες ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, µόνο υπό την προϋπόθεση της ενσωµάτωσής τους στο γενικότερο περιβάλλον του εργαλείου διαχείρισης εγγράφων. Τα προτεινόµενα συστήµατα διαχείρισης ροών εργασίας (workflow) θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: υνατότητα δυναµικού σχεδιασµού της ροής εργασίας. υνατότητες σειριακής και παράλληλης δροµολόγησης υνατότητες εφαρµογής συγκεκριµένων κανόνων ανά βήµα (π.χ. εγκρίσεις από συγκεκριµένους χρήστες, χρονικά όρια αναµονής κλπ.) Παρακολούθηση και καταγραφή τρέχοντος σταδίου ολοκλήρωσης και Σελίδα 22

23 επιµέρους παραµέτρων µιας ροής εργασίας (workflow tracking) υνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης χρηστών (alerts) σχετικά µε την εξέλιξη µιας ροής εργασίας. Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις περιορισµοί για τα συστήµατα workflow δεν ισχύουν, στην περίπτωση που είναι ενσωµατωµένα σε εργαλεία διαχείρισης εγγράφων-edm (οπότε η επιλεξιµότητα κρίνεται από την ικανοποίηση των απαιτήσεων για το σύστηµα EDM). Ειδικές Ιδιαίτερα θετικά θα κριθεί η περίπτωση, όπου συστήµατα EDM και workflow συνδυάζονται διασυνδέονται µε εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας (messaging & collaboration). Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Επιχείρηση εγκαθιστά σύστηµα EDM & workflow το οποίο παραµετροποιεί για την αποτύπωση της διοικητικής ροής πληροφορίας, µε στόχο την ελαχιστοποίηση της διακίνησης φυσικών εγγράφων και την καλύτερη οργάνωση της πληροφορίας. προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Το σύστηµα θα πρέπει να προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις (διοικητικούς κανόνες και διαδικασίες) της επιχείρησης. Ενέργεια 1.7 Συστήµατα υποστήριξης σηµείων λιανικής πώλησης Περιγραφή και Παραδείγµατα Περιλαµβάνονται συστήµατα POS (point of sales)/ retail systems που καλύπτουν δραστηριότητες εντατικής λιανικής πώλησης και καλύπτουν αυξηµένες απαιτήσεις υποστήριξης στα σηµεία της πώλησης (από άποψη ταχύτητας/ απόδοσης στην εξυπηρέτηση µεγάλου όγκου πελατών, αυτοµατοποίησης διαδικασιών και καλύτερου ελέγχου των αποθεµάτων). Ενδεικτικές λειτουργίες περιλαµβάνουν: Παρακολούθηση/ διαχείριση ανά σηµείο πώλησης Προσέλκυση και διατήρηση του πελάτη (loyalty schemes) ιαχείριση πιστωτικών-καταναλωτικών καρτών Θα κριθεί ιδιαίτερα θετική η διασύνδεση των συστηµάτων λιανικής µε υφιστάµενα ή νέα συστήµατα αποθηκών και λογιστηρίου. Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Σελίδα 23

24 Ενέργεια 1.8 Συστήµατα διαχείρισης έργων Περιλαµβάνονται συστήµατα που καλύπτουν τις ανάγκες οργανισµών ή οµάδων για την διαχείριση έργων (project management) και περιλαµβάνουν τυπικές δυνατότητες, όπως ενδεικτικά: ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και ανθρωποχρόνου στα έργα Ανάλυση εργασιών, χρονοδιαγράµµατα, αναθέσεις εργασιών, αναφορές κλπ. Περιγραφή και Παραδείγµατα Η προτεινόµενη λύση θα πρέπει να περιέχει µία ολοκληρωµένη προσέγγιση (σύστηµα). εν περιλαµβάνεται στην επιλέξιµη κατηγορία η προµήθεια πακέτου λογισµικού διαχείρισης έργων για µεµονωµένους χρήστες. Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Επιχείρηση που εστιάζεται στη διαχείριση έργων εγκαθιστά και παραµετροποιεί ειδικό project management software για την παρακολούθηση των έργων της, τη διαχείριση του προσωπικού της που εµπλέκεται στην υλοποίηση των έργων, την παρακολούθηση και εκτέλεση των προϋπολογισµών των έργων κλπ. Οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε κοινή βάση πληροφοριών που αφορά στα έργα τους και από τα (εξωτερικά) σηµεία υλοποίησης των έργων, µέσω Internet. Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Το προτεινόµενο σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει ανάγκες οµαδικής εργασίας. Λειτουργίες του συστήµατος (τουλάχιστον όσον αφορά την παρακολούθηση εξέλιξης του έργου, τη δηµιουργία λήψη αναφορών κλπ.) θα πρέπει να είναι διαθέσιµες µέσω διαδικτυακού περιβάλλοντος (web interface). Ενέργεια 1.9 Περιγραφή και Παραδείγµατα Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για ξενοδοχεία ή εστιατόρια Στην ενέργεια αυτή µπορεί να περιληφθούν ειδικά συστήµατα για ξενοδοχεία και εστιατόρια, που ενδεικτικά µπορεί να καλύπτουν λειτουργίες σε σχέση µε: ιαχείριση δωµατίων και κρατήσεων ιαχείριση παραγγελιών, έκδοση λογαριασµών κλπ. Ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο Wireless Hotspots Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται συστήµατα και λύσεις που δεν περιλαµβάνονται σαφώς σε κάποια από τις υπόλοιπες (γενικές) επιλέξιµες ενέργειες. Σελίδα 24

25 Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Ενέργεια 1.10 Περιγραφή και Παραδείγµατα Συστήµατα σχεδίασης (CAD) Στην ενέργεια αυτή περιλαµβάνονται εξειδικευµένες εφαρµογές και εργαλεία που υποστηρίζουν τη ψηφιακή σχεδίαση προϊόντων Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η συγκεκριµένη ενέργεια είναι αποδεκτή µόνο εάν: τα εργαλεία CAD αφορούν το σχεδιασµό προϊόντων που εµπορεύεται η επιχείρηση τα νέα εργαλεία ενσωµατώνονται στη διαδικασία σχεδίασης και µεταβάλλουν τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών ανάπτυξης νέων προϊόντων. Τα παραπάνω θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε σαφήνεια στην πρόταση και να γίνεται εµφανής ο τρόπος βελτίωσης της αποδοτικότητας ή της αποτελεσµατικότητας. Σελίδα 25

26 Ενέργεια 1.11 Αυτόµατα συστήµατα δοσοληψιών µε πελάτες συνεργάτες Περιλαµβάνονται συστήµατα παροχής υπηρεσιών προς πελάτες ή/ και δίκτυο προµηθευτών υπό τη µορφή δοσοληψιών και παροχής πληροφοριών περιεχοµένου, που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: δυνατότητα εξυπηρέτησης σε γεωγραφικά κατανεµηµένα σηµεία ασφαλή, εξατοµικευµένη πρόσβαση δυνατότητα χρήσης έξυπνων καρτών (smart cards). Ολοκλήρωση της όποιας συναλλαγής (περιλαµβανοµένων οικονοµικών συναλλαγών) Περιγραφή και Παραδείγµατα Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η πρόσβαση θα µπορεί να είναι δυνατή µέσω κλασσικών υπολογιστών και διαδικτύου, είτε µέσω ειδικών συσκευών (π.χ. info-kiosks, ATMs κλπ). Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Εφαρµογή loyalty schemes µε χρήση έξυπνων καρτών από επιχείρηση λιανικών πωλήσεων. Ηλεκτρονικό κατάστηµα, µέσω του οποίου είναι δυνατή η διενέργεια πωλήσεων, η δροµολόγηση παρακολούθηση των παραγγελιών και παραδόσεων και η πληρωµή. Κατανεµηµένο δίκτυο χρηµατοοικονοµικών οργανισµών για πραγµατοποίηση συναλλαγών. Εκτιµάται θετικά η διασύνδεση µε άλλα (back-office) πληροφοριακά συστήµατα για την άντληση πληροφοριών και την τροφοδότηση µε τα απαραίτητα δεδοµένα. Ειδικά για την περίπτωση των ηλεκτρονικών καταστηµάτων θα θεωρηθούν αποδεκτές προτάσεις υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α) η επιχείρηση διαθέτει την κατάλληλη πληροφοριακή υποδοµή εσωτερικά (εφαρµογές υποστήριξης λογιστηρίου και διαχείρισης πωλήσεων) Β) το έργο περιλαµβάνει τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού καταστήµατος µε τα υποστηρικτικά πληροφοριακά συστήµατα του σηµείου (Α) Γ) πριν την ολοκλήρωση του έργου, στο ηλεκτρονικό κατάστηµα θα έχει ενσωµατωθεί τουλάχιστον το 50% των διακινούµενων προϊόντων, ώστε να είναι επιχειρησιακά αποδεκτό και λειτουργικό ως ένα εναλλακτικό κανάλι πωλήσεων. Σελίδα 26

27 Ενέργεια 1.12 Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύµφωνα µε τα πρότυπα BS :2002 / ISO :2000 Γ1. ISO 17799:2000: Για το ISO 17799:2000, «Πληροφορία είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του οργανισµού (asset) το οποίο έχει αξία. Οι πληροφορίες, σε οποιαδήποτε µορφή κι αν εµφανίζονται, πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα, όπως κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του οργανισµού.» Μορφές της πληροφορίας : τυπωµένη σε έγγραφα αποθηκευµένη σε ηλεκτρονική µορφή διαβιβαζόµενη (προφορικά ή µέσω ταχυδροµείου ή ) εµφανιζόµενη σε εικόνα (εταιρικό video, διαφήµιση, µπροσούρες) Περιγραφή και Παραδείγµατα Γ2. BS :2002: Για το BS7799 περιουσιακό στοιχείο είναι οτιδήποτε σχετίζεται µε την παραγωγή, χειρισµό, µετάδοση, αποθήκευση πληροφοριών, στο οποίο ο οργανισµός προσδίδει µια αξία τέτοια που να δικαιολογεί την προστασία του. Παραδείγµατα περιουσιακών στοιχείων (assets) δυνητικά είναι: υπολογιστικά συστήµατα και εφαρµογές ηλεκτρονικά αρχεία δεδοµένων ηλεκτρονικά µέσα µετάδοσης και αποθήκευσης πληροφοριών οδηγίες παραγωγής / εργασίας προδιαγραφές και σχέδια εγχειρίδια χρήσης συµβόλαια δεδοµένα πελατών / προµηθευτών προσωπικό Ασφάλεια των πληροφοριών για το BS7799 είναι: Εµπιστευτικότητα (Confidentiality) : η εξασφάλιση ότι µόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα έχουν πρόσβαση στην πληροφορία Ακεραιότητα (Integrity) : διασφάλιση της ακρίβειας και πληρότητας της πληροφορίας και των µεθόδων χειρισµού της ιαθεσιµότητα : (Availability) εξασφάλιση ότι τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα θα έχουν πάντα πρόσβαση στην πληροφορία που τους αφορά Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Οι συνέπειες από την πληµµελή διαχείριση των πληροφοριών οδηγούν σε: αυξηµένο κόστος λειτουργίας απώλεια σηµαντικών συµβολαίων ενίσχυση ανταγωνισµού και ακύρωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος νοµικές κυρώσεις διακοπή λειτουργίας Τα συστήµατα διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών πρέπει να συνδυάζονται µε την υλοποίηση πληροφοριακού συστήµατος το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου Σελίδα 27

28 III. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΡΙΑ ΑΠΑΝΩΝ απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού απάνες Λογισµικού - εφαρµογών Υπηρεσίες εγκτατάστασης Υπηρεσίες προσαρµογής & παραµετροποίησης Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου 6. Αµοιβές Συµβούλων (Μέχρι 20%*) * υπολογίζεται στο συνολικό προϋπολογισµό του έργου Aµοιβή συµβούλου για σύνταξη και υποβολή της πρότασης Aµοιβή συµβούλου για διοίκηση διαχείριση του έργου Αµοιβές Συµβούλων για την διαχείριση ρης ασφάλειας πληρπφοριών Αµοβές Συµβούλων για την εκπόνηση µελετών BPR Λοιπές Αµποιβές Συµβούλων ΚΑΤΩ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΝΩΝ 0% 40% 0% 0% 0% ΑΝΩ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΝΩΝ 30% 100% 10% 40% 0% Μέχρι Ευρώ* Μέχρι Ευρώ* Μέχρι Ευρώ* Μέχρι Ευρώ* Μέχρι Ευρώ* ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS) Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS) Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems) Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών Η προτεινόµενη λύση µπορεί να είναι σύνθεση περισσοτέρων της µίας επιλέξιµων ενεργειών Κάθε διακριτό µέρος της λύσης θα πρέπει να εµπίπτει µε σαφήνεια σε κάποια από τις επιλέξιµες κατηγορίες. Τα άνω και κάτω όρια αφορούν στην κατανοµή των δαπανών για το σύνολο των προτεινόµενων ενεργειών της Κατηγορίας Ενεργειών Συστήµατα υποστήριξης σηµείων λιανικής πώλησης Συστήµατα διαχείρισης έργων Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για ξενοδοχεία ή εστιατόρια 1.10 Συστήµατα σχεδίασης (CAD) 1.11 Αυτόµατα συστήµατα δοσοληψιών µε πελάτες συνεργάτες 1.12 Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών Σελίδα 28

29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η «Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP» I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών 2 Η παροχή Χρήσης Λογισµικού µε το µοντέλο ASP (Application Service Provision) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων από µια επιχείρηση σε σχέση µε την «κλασσική» προµήθεια και εγκατάσταση των συστηµάτων. Καθώς οι τηλεπικοινωνίες και οι τεχνολογίες του Internet εξελίσσονται εµφανίζεται όλο και πιο έντονα στην αγορά η χρήση λογισµικού εφαρµογών µε το µοντέλο ASP. Το µοντέλο αυτό προϋποθέτει τη χρήση τυποποιηµένου λογισµικού το οποίο είναι κεντρικά εγκατεστηµένο σε κατάλληλο πάροχο Υπηρεσιών ASP και διατίθεται µε τη µορφή χρέωσης υπηρεσίας σε τελικούς πελάτες µε βάση το χρόνο/ όγκο χρήσης, τον αριθµό χρηστών, τον τύπο του λογισµικού αλλά και το σύνολο των προσφερόµενων υπηρεσιών. Ο εναλλακτικός αυτός τρόπος σε σχέση µε την προµήθεια και εγκατάσταση ενός συστήµατος, συνήθως περιέχει χαρακτηριστικά όπως είναι η άµεση έναρξη της χρήσης µιας εφαρµογής, η οικονοµία κλίµακας σε σχέση µε την αγορά της εφαρµογής και η µη αναγκαιότητα δέσµευσης ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξη της εφαρµογής από την πλευρά της επιχείρησης. Η επιχείρηση αντί να αγοράσει την εφαρµογή, «αγοράζει» στην ουσία το δικαίωµα χρήσης της για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µαζί µε τις υπηρεσίες της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της. Οι απαιτήσεις στην περίπτωση της λήψης υπηρεσιών ASP από την πλευρά της επιχείρησης είναι ελάχιστες και συντίθενται συνήθως από τους σταθµούς εργασίας των χρηστών και τη δικτυακή υποδοµή για να συνδεθεί η επιχείρηση µε τον πάροχο. Η χρήση λογισµικού µε το µοντέλο ASP από µια επιχείρηση, λογίζεται σαν λειτουργική της δαπάνη, αφού εκδίδεται από τον Πάροχο της υπηρεσίας κάποιο Μηνιαίο ή ετήσιο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για την χρήση του λογισµικού (ειδική συνδροµή στην υπηρεσία ASP). Για το λόγο αυτό δεν δύναται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση για αυτή καθ αυτή την κατηγορία ενέργειας (απαγορεύεται από το Καθεστώς ενίσχυσης της παρούσας δράσης 70/2001), µπορεί όµως να επιχορηγηθεί για άλλες υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ, αγορά εξοπλισµού, Σελίδα 29

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενθάρρυνση της ηλεκτρονικοποίησης της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Ν.Ε.Ε. 200_ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Πρόγραµµα Επιχορήγησης ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ KOINOTIKΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III» Ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Στόχος: αναβάθµιση του επιπέδου επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ 2008) ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/2015 Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr www.atlantisresearch.gr, www.change2it.com

Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr www.atlantisresearch.gr, www.change2it.com ΠΕΕΡΡΙ ΙΛΛΗΨΗ ΠΡΡΟΓΓΡΡΑΜΜΑΤΤΟΣΣ ««ΧΧΡΡΗΜΑΤΤΟ ΟΤΤΗΣΣΗ ΕΕΠΙ ΙΧΧΕΕΙ ΙΡΡΗΣΣΕΕΩΝ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΕΕΓΓΚΑΤΤΑΣΣΤΤΑΣΣΗ ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΤΤΩΝ ΚΑΙΙ ΕΕΦΑΡΡΜΟΓΓΩΝ ΤΤΠΕΕ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΕΕΞΞΟΙ ΙΚΟΝΟΜΗΣΣΗ ΕΕΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙ ΙΑΣΣ»» - ΜΕΕΤΤΡΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Κ.Π. INTERREG III A (ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ / ΠΓ Μ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / ΑΛΒΑΝΙΑ) Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Business Unit: CON No of Pages: 5 Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Πρόσκληση προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

... E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ... Π.Ε.Π. ... Κοινοτική Πρωτοβουλία «ΕQUAL» ΕΝΤΥΠΟ 1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.

... E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ... Π.Ε.Π. ... Κοινοτική Πρωτοβουλία «ΕQUAL» ΕΝΤΥΠΟ 1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ν.Ε.Ε. 200_ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ... E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»... Π.Ε.Π.... Κοινοτική Πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελµατιών για την άσκηση επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» αποσκοπεί µέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ Κωδ.: 15/1001 ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561 ΡΑΣΗ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008)

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝΑ Α Β Πληροφορίες : Μ. Έγκε Τηλέφωνο : 210 8665633 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα