ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. «Ψηφιακό Μέλλον» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. «Ψηφιακό Μέλλον» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Πρόγραµµα «Ψηφιακό Μέλλον» Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Μέτρο 3.2 : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονοµία» Κατηγορία Πράξης 2 : «Ενίσχυση ΜΜΕ για τη βελτίωση της ιαχείρισης της Πληροφορίας» ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

2 Περιεχόµενα 1. Γενικά για το Πρόγραµµα Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας Τι προβλέπει το Μέτρο 3.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονοµία Το πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Επιλέξιµες επιχειρήσεις...7 Τα µεγέθη υπολογίζονται µε βάση τα οριζόµενα στη σύσταση 2003/361/ΕΚ Επιλέξιµοι Κλάδοι Περιφερειακή κατανοµή Προϋπολογισµός ηµόσια χρηµατοδότηση Κανονισµός Επιλέξιµές Ενέργειες Περιορισµοί...16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η Εγκατάσταση λειτουργία και αναβάθµιση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών II. Ανάλυση οριοθέτηση επιλέξιµων ενεργειών Κατηγορίας Ενεργειών Ενέργεια Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)...17 Ενέργεια Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM)...19 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS)...20 Ενέργεια Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS)...20 Ενέργεια Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems)...21 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών...22 Ενέργεια Συστήµατα υποστήριξης σηµείων λιανικής πώλησης...23 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης έργων...24 Ενέργεια Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για ξενοδοχεία ή εστιατόρια...24 Ενέργεια Συστήµατα σχεδίασης (CAD)...25 Ενέργεια Αυτόµατα συστήµατα δοσοληψιών µε πελάτες συνεργάτες...26 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύµφωνα µε τα πρότυπα BS :2002 / ISO : III. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η «Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP» I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών II. Ειδικές προϋποθέσεις για την χρήση υπηρεσιών ASP...30 Ανάλυση οριοθέτηση επιλέξιµων ενεργειών Κατηγορίας Ενεργειών Ενέργεια Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)...31 Ενέργεια Σελίδα 2

3 Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM)...31 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS)...32 Ενέργεια Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS)...32 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και...32 υποστήριξης διαδικασιών...32 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης έργων...34 Ενέργεια Συστήµατα κρατήσεων ξενοδοχείων...34 ΙΙ. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η «ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού περιεχοµένου» I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών II. Ανάλυση οριοθέτηση επιλέξιµων ενεργειών Κατηγορίας Ενεργειών Ενέργεια Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων...37 Ενέργεια ηµιουργία υπηρεσιών βασισµένων στη διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου...38 Ενέργεια ηµιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων...38 Ενέργεια Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύµφωνα µε τα πρότυπα BS :2002 / ISO : ΙΙΙ. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών Ανάλυση Επιλέξιµων απανών...41 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού»...42 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «απάνες Λογισµικού - Εφαρµογών»...43 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Εγκατάστασης»...44 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Προσαρµογής & Παραµετροποίησης»...45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Περιεχοµένου»...46 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ «Υπηρεσίες Συµβούλων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδικοί Περιορισµοί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Καταβολή ηµόσιας Χρηµατοδότησης Απαιτούµενα ικαιολογητικά Φάκελος τεκµηρίωσης Προθεσµία Υποβολής Προτάσεων...53 Α. Φάκελος υποβολής Έντυπο υποβολής...53 Β. Παραλαβή προτάσεων...55 Σελίδα 3

4 1. Γενικά για το Πρόγραµµα 1.1. Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) είναι ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 3 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, µε βασικό στόχο την προώθηση µε συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Το ΕΠ ΚτΠ είναι καινοτόµο και έχει οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικούς τοµείς της ηµόσιας ιοίκησης. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να εφαρµοστούν τα σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και ράσεις» του 1999 και, παράλληλα, να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eeurope και του Σχεδίου ράσης eeurope 2002 που εγκρίθηκε στο Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Φέϊρε τον Ιούνιο Στα πλαίσια αυτού του µεγάλου Επιχειρησιακού Προγράµµατος εντάσσεται το πρόγραµµα «Ψηφιακό Μέλλον» το οποίο απευθύνεται στις Ελληνικές Μικροµεσαίες επιχειρήσεις Τι προβλέπει το Μέτρο 3.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονοµία Το µέτρο αυτό περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων για την ένταξή τους στην ΚτΠ. Ειδικοί στόχοι του Μέτρου είναι η προώθηση της χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες) µε την ολοκλήρωση της διαχείρισης της πληροφορίας στις εσωτερικές τους διαδικασίες, η προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων από τις επιχειρήσεις για την ένταξή τους στην νέα οικονοµία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», η ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου για τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν µε δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και οµάδων επιχειρήσεων και των τριών τοµέων της οικονοµίας για την εισαγωγή ΤΠΕ µε σκοπό: την υιοθέτηση νέων επιχειρηµατικών πρακτικών που θα βελτιώσουν την εξωστρέφεια τους και θα τις µετατρέψουν σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, Σελίδα 4

5 τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο εσωτερικό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (επιχειρησιακός ανασχεδιασµός, εγκατάσταση ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας στην επιχείρηση, συστήµατα logistics κ.λπ.) προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητά τους, την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων όπως εξοικονόµηση ενέργειας, ασφάλεια-υγιεινή, διαχείριση κρίσεων, προστασία περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς και την εισαγωγή του θεσµού της τηλε-εργασίας (δράση που θα σχεδιασθεί σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας). Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής µορφής, καθώς και για τη δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου, θα ενισχυθούν επιχειρήσεις του κλάδου των ΤΠΕ και της βιοµηχανίας περιεχοµένου σε επιλεγµένους θεµατικούς τοµείς (π.χ. τουρισµός), ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί και η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στους τοµείς αυτούς Το πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Το Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσα από τεχνολογικές επενδύσεις που θα συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» θα χρηµατοδοτηθούν ειδικά επενδυτικά σχέδια Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονοµία µέσω: της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας και της ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών. της προώθησης σύγχρονων πρακτικών χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων µε τη µορφή υπηρεσιών. της ενίσχυσης δικτύων συνεργατών, πελατών και προµηθευτών µε σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών, της δηµιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχοµένου, ως βασικού καταλύτη για την ουσιαστική εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Σελίδα 5

6 Συγκεκριµένα, κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί θα εντάσσεται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους άξονες (κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών): ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η : Εγκατάσταση και λειτουργία η αναβάθµιση των Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 η : χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η : «ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού περιεχοµένου» Κάθε κατηγορία ενεργειών ανταποκρίνεται σε µία από τις βασικές κατευθύνσεις - στόχους του Προγράµµατος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ». Κάθε κατηγορία περιλαµβάνει συγκεκριµένα είδη ενεργειών που είναι επιλέξιµα. Οι προτεινόµενες επενδύσεις θα πρέπει να εµπίπτουν σε µία ή περισσότερες από τις επιλέξιµες ενέργειες κάθε κατηγορίας. Συνολικά, η τελική πρόταση του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να αποτελεί σύνθεση συγκεκριµένων λύσεων: o o µίας η περισσοτέρων επιλέξιµων ενεργειών για µία ή περισσότερες κατηγορίες ενεργειών. Τα σχέδια αυτά θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: o Θα περιέχουν ολοκληρωµένες λύσεις για τη διαχείριση της πληροφορίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων η για πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν. o Θα παρέχουν λύσεις Επεκτάσιµες και ιαλειτουργικές. o Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυµανθεί από 45% έως 55%, ανάλογα µε την περιφέρεια εγκατάστασης των µονάδων. o Ο επιδοτούµενος προϋπολογισµός θα κυµαίνεται µεταξύ και Ταυτόχρονα πρέπει να είναι µικρότερος του 40% του κύκλου εργασιών τις επιχείρησης κατά το έτος o Θα έχουν µέγιστη δυνατή διάρκεια 1 έτους από την υπογραφή της απόφασης ένταξης κάθε επιχείρησης στο πρόγραµµα. Σελίδα 6

7 2. Επιλέξιµες επιχειρήσεις Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: o Ανήκουν στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου ή των υπηρεσιών και έχουν κύρια δραστηριότητα η οποία ταξινοµείται στατιστικά σε έναν από τους κλάδους του πίνακα που ακολουθεί. o Έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους πριν από την 1/01/2003 o Έχουν την έδρα τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. o Τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. o Εµφανίζουν θετικό µέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κατά την τριετία o Ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: Αριθµός εργαζοµένων στην επιχείρηση Κύκλος εργασιών- Ενεργητικό - απασχόληση Απασχολούν άτοµα κατά το έτος 2005 Ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο έντυπο Ε7 της επιχείρησης.( Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ.)* Ικανοποιούν τα κριτήρια της µικροµεσαίας επιχείρησης σύµφωνα µε την σύσταση 2003/361/ΕΚ.)** Σε κάθε περίπτωση, συµπληρώνεται το υπόδειγµα δήλωσης 2003/ C 118/ 03, σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ της επιχείρησης. (η σχετική οδηγία καθώς και το υπόδειγµα δήλωσης παρατίθενται συνηµµένα στο Παράρτηµα του Οδηγού.) * Στο έντυπο «Οριστική ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες» (Έντυπο Ε7) που υποβάλλεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος (από 1/1/2005 έως 31/12/2005) από κάθε επιχείρηση ή επιτηδευµατία που απασχολεί προσωπικό, αποτυπώνονται τα στοιχεία απασχόλησης σε ηµεροµίσθια, στον «Αναλυτικό πίνακα µε τα στοιχεία των δικαιούχων». Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα ελεγχθεί ως προς τη Σελίδα 7

8 συµβατότητά του µε τα όρια του παρόντος κριτηρίου, θα εξαχθεί διαιρώντας το συνολικό αριθµό ηµεροµισθίων για το σύνολο του προσωπικού µε το 300 (όπου 300=25x12(+2) είναι το ισοδύναµο της πλήρους απασχόλησης ενός εργαζοµένου για ένα έτος). Με την ίδια διαδικασία ελέγχονται οι προσλήψεις εντός του έτους. Παράδειγµα : Αν η επιχείρηση έχει το εργαζόµενους µε 300 ηµεροµίσθια και 10 εργαζόµενους µε 125 ηµεροµίσθια γιατί εργάστηκαν µόνο 5 µήνες, έχει σύνολο ηµεροµίσθιων [(10x300) + (10 x 125)] = και άρα αριθµό προσωπικού = 4.250/300 =14,16 (µη επιλέξιµη). ** Βασικά στοιχεία της σύστασης 2003/361/ΕΚ Ως ΜΜΕ ορίζονται οι ανεξάρτητες, συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις οι οποίες: Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους. Έχουν µέσο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή ενεργητικό µικρότερο από 43 εκατοµµύρια ευρώ. Τα µεγέθη υπολογίζονται µε βάση τα οριζόµενα στη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, (σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της ΜΜΕ, µόνον εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά έτη. Σελίδα 8

9 3. Επιλέξιµοι Κλάδοι Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις, που ανήκουν στους παρακάτω κλάδους : Πίνακας γ.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ Κωδικός Κλάδου ΣΤΑΚΟ ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 13 ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 14 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ * 15 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ * 16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ * 17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΨΗ ΕΡΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΤΑΞΙ ΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΕΚ ΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΩΚ), ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ O ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24 Σελίδα 9

10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 26 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 27 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Μ.Α.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ O ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 35 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ: ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ. 36 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 37 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ 41 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ: ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ * ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ * 5O ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ο ΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 61 Σελίδα 10

11 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ, ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ *** Τα 641 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 642 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 72 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 73 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 74 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 80 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 85 ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Όσο αφορά στις επιχειρήσεις των Κλάδων 15, 16 και 17 του τοµέα της Μεταποίησης, και 51, 52 του τοµέα Εµπορίου, εξαιρούνται εκείνες των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται µε την παραγωγή, την επεξεργασία ή την εµπορία των προϊόντων του Πίνακα γ2. Οι εξαιρέσεις αυτές προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Σελίδα 11

12 Πίνακας γ.2 (* 2 ) ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ζώα ζωντανά Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγείων (νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα) Ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια (ζωντανά, νωπά, αποξηραµένα, σε άρµη, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, ή κατεψυγµένα) Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας (κρέµα γάλακτος, γιαούρτι, ορός γάλακτος, βούτυρα, τυριά). Αυγά πτηνών (νωπά, αποξηραµένα, διατηρηµένα). Μέλι φυσικό Έντερα, κύστες και στοµάχια ζώων Προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Ζώα µη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου Φυτά ζωντανά και προϊόντα ανθοκοµίας (βολβοί, κόνδυλοι, ρίζες, µοσχεύµατα, φύλλα, κλαδιά) Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα (νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, αποξηραµένα, βρασµένα, σε άρµη, ή κατεψυγµένα- περιλαµβάνονται και όσπρια) Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (σε όλες τις µορφές) Καφές, τσάι και µπαχαρικά, εξαιρέσει του µατέ (κλάση 09.03) (σε όλες τις µορφές) ηµητριακά (περιλαµβάνονται και σιµιγδάλι, ρύζι, κεχρί) Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονοµές. Πηκτίνη Χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών λαµβανόµενα δια πιέσεως ή τήξεως Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγµένα, περιλαµβανοµένων και των λιπών πρώτης εκθλίψεως Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, λάδι µε την ονοµασία saindoux, και ελαιοµαργαρίνη, που δεν έχουν γαλακτωµατοποιηθεί, ούτε αναµειχθεί, ούτε αλλιώς παρασκευασθεί Λίπη και λάδια, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισµένα Λάδια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα, καθαρισµένα ή εξευγενισµένα Λάδια και λίπη, ζωικά ή φυτικά, υδρογονωµένα, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασµένα Μαργαρίνη, αποµίµηση χοιρινού λίπους και άλλα βρώσιµα λίπη παρασκευασµένα Υπολείµµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή φυτικών κεριών Παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή µαλακοστράκων, µαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων (αλλαντικά από κάθε είδος κρέατος, κονσέρβες ψαριών) Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή σε στερεή κατάσταση Άλλα ζάχαρα, σιρόπια, υποκατάστατα µελιού, ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα Μελάσες έστω και αποχρωµατισµένες Ζάχαρα, σιρόπια και µελάσες, αρωµατισµένα ή τεχνητά χρωµατισµένα Κακάο σε σπόρους και θραύσµατα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγµένα Κελύφη, φλοιοί, µεµβράνες και απορρίµµατα κακάο Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων µερών φυτών (περιλαµβάνονται διατηρηµένα λαχανικά, όσπρια, γλυκά κουταλιού, µαρµελάδες, Σελίδα 12

13 χυµοί) Μούστος σταφυλιών, µερικώς ζυµωθείς, έστω και αν η ζύµωση ανεστάλη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε εξαίρεση της προσθήκης οινοπνεύµατος Κρασιά από νωπά σταφύλια. Μούστος από νωπά σταφύλια, του οποίου η ζύµωση ανεστάλη, έστω και µε προσθήκη οινοπνεύµατος. Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολικού τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης, εξαιρουµένων των συµπυκνωµένων εκχυλισµάτων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών Ξίδια και υποκατάστατα αυτών, βρώσιµα Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασµένες για ζώα Καπνά ακατέργαστα ή µη βιοµηχανοποιηµένα. Απορρίµµατα καπνού Φελλός, φυσικός, ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός σε θραύσµατα, κόκκους ή σκόνη Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι. Καννάβι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από καννάβι. *** Περιλαµβάνονται : o o o o o Παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών, συµβούλων και προγραµµατισµού Προετοιµασία εκδροµών ανάλογα µε τις απαιτήσεις των ενδιαφεροµένων Προµήθεια εισιτηρίων, πώληση εισιτηρίων (οµαδικών περιηγήσεων κλπ) για πακέτα εκδροµών κλπ ραστηριότητες επιχειρήσεων οργανωµένων περιηγήσεων ραστηριότητες τουριστικών οδηγών (ξεναγών) Σελίδα 13

14 4. Περιφερειακή κατανοµή Το 50% του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος θα αφορά σε περιφερειακή κατανοµή σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ποσοστό% Περιφέρεια Αττικής 28,0% Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 17,0% Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 8,0% Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας 5,0% Περιφέρεια Θεσσαλίας 6,0% Περιφέρεια Ηπείρου 4,0% Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 6,0% Περιφέρεια υτικής Ελλάδας 6,0% Περιφέρεια Πελοποννήσου 4,0% Περιφέρεια Κρήτης 6,0% Περιφέρεια Ιονίου 3,0% Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3,0% Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 4,0% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% Το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί κεντρικά για την ένταξη προτάσεων, ανεξάρτητα από την περιφέρεια, σύµφωνα µε τη γενική κατάταξη όλων των προτάσεων. Για να ισχύσει η παραπάνω κατανοµή θα πρέπει προτάσεις αντίστοιχες µε το κατανεµηµένο ποσό από τις αντίστοιχες περιφέρειες να λάβουν τουλάχιστο το 50% της κλίµακας βαθµολόγησης. Προτάσεις που δε θα λάβουν το 50% της κλίµακας βαθµολόγησης δεν θα ενταχθούν στο πρόγραµµα. Τυχόν ποσά που δεν θα διατεθούν περιφερειακά θα αθροιστούν στο ποσό που θα διατεθεί κεντρικά. Σελίδα 14

15 5. Προϋπολογισµός ηµόσια χρηµατοδότηση Ο προϋπολογισµός του έργου δεν µπορεί να είναι µικρότερος των και να υπερβαίνει το Ταυτόχρονα πρέπει να είναι µικρότερος του 40% του κύκλου εργασιών τις επιχείρησης κατά το έτος Το ποσοστό ηµόσιας Χρηµατοδότησης µπορεί να ανέλθει : 1. Έως 45% για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης 2. Έως 55%* για τις κάτωθι περιπτώσεις: Ζώνη πλάτους 20 χλµ. κατά µήκος των χερσαίων συνόρων η οποία περιλαµβάνει και όλες τις κοινότητες που εµπίπτουν εν µέρει στη ζώνη αυτή ** Όλα τα νησιά µε πληθυσµό έως κατοίκους (απογραφή 1991) ** Β.Ε.Π.Ε. της διοικητικής περιφέρειας Ηπείρου ** Νοµοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, ράµας,καβάλας Νησιά περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Νοµός ωδεκανήσου (εκτός από µια περιοχή στην πόλη της Ρόδου, που προσδιορίζεται από το πολεοδοµικό σχέδιο)** * Για τις αµοιβές συµβούλων, το ποσοστό χρηµατοδότησης µπορεί να ανέλθει µέχρι 50%. ** Απαιτείται η υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρµόδιας δηµόσιας αρχής) από όπου θα προκύπτει η δυνατότητα επιχορήγησης µε το ανωτέρω ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης. 3. Έως 50% για την λοιπή ελληνική επικράτεια Η Ιδία Συµµετοχή θα καλύψει το υπόλοιπο ποσοστό Κανονισµός Οι παρούσες ενισχύσεις χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Ε.Ε. 70/2001. Σελίδα 15

16 6. Επιλέξιµές Ενέργειες Στις επόµενες παραγράφους: o Παρουσιάζεται διεξοδικά κάθε κατηγορία ενεργειών. o Αναλύονται οι συγκεκριµένες επιλέξιµες ενέργειες προς χρηµατοδότηση. o Αναφέρονται συγκεκριµένες προδιαγραφές και ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτουν οι προτεινόµενες λύσεις για κάθε επιλέξιµη ενέργεια, ώστε να καλύπτεται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης και να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τους στόχους του Προγράµµατος. o Οριοθετούνται οι επιλέξιµες δαπάνες ως προς το είδος τους και το ύψος τους σε κάθε περίπτωση. o Εξειδικεύονται συγκεκριµένα ποιοτικά κριτήρια για να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε κατηγορίας Περιορισµοί 1. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της πρότασης. 2. εν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης οι δαπάνες που αφορούν leasing ή factoring. 3. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη, εκτός εάν βαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον τελικό δικαιούχο. (Άρθρο 7 του Κανονισµού ΕΚ αριθµ. 448/2004/ ) Σελίδα 16

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η Εγκατάσταση λειτουργία και αναβάθµιση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών 1 Η συγκεκριµένη κατηγορία ενεργειών αφορά στην προµήθεια, εγκατάσταση, ολοκλήρωση και θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων και εργαλείων που συµβάλλουν: στην αυτοµατοποίηση επιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών, στην καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και διακίνηση της επιχειρησιακής πληροφορίας, στην υποστήριξη κρίσιµων δραστηριοτήτων από σύγχρονα εργαλεία του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι λύσεις που θα προταθούν θα πρέπει να κινούνται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της απόδοσης ή της αποτελεσµατικότητας συγκεκριµένων λειτουργιών της επιχείρησης. Με βάση τα παραπάνω, οι προτεινόµενες επενδύσεις που εµπίπτουν στην παρούσα κατηγορία θα πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: οι τεχνολογικές λύσεις που θα επιλεγούν να βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα και αρχιτεκτονικές και να είναι εµφανής η δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας τους µε τρίτα συστήµατα. τα προτεινόµενα συστήµατα θα καλύπτουν ολοκληρωµένες λειτουργίες δραστηριότητες της επιχείρησης. II. Ανάλυση οριοθέτηση επιλέξιµων ενεργειών Κατηγορίας Ενεργειών 1 Οι προτεινόµενες λύσεις θα πρέπει να εµπίπτουν σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλέξιµες ενέργειες: Ενέργεια 1.1 Περιγραφή και Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Ολοκληρωµένα συστήµατα υποστήριξης επιχειρησιακών διαδικασιών και Σελίδα 17

18 Παραδείγµατα διαχείρισης πόρων, που καλύπτουν ενδεικτικά τους ακόλουθους τοµείς δραστηριοτήτων: Οικονοµική ιαχείριση (Λογιστική, Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση, κλπ) Εµπορική ιαχείριση (Αγορές, Προµήθειες, Πωλήσεις, ιακίνηση Αγαθών, ιαχείριση Παραγωγής (Προγραµµατισµός και Έλεγχος Παραγωγής, ιαχείριση Υλικών, Κοστολόγηση Παραγωγής) ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ( ιαχείριση Αποθηκών, ιαχείριση ιανοµών και Οχηµάτων) ιαχείριση Προϋπολογισµών και Κόστους ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Εγκατάσταση ERP συστήµατος σε µία µεταποιητική επιχείρηση που διαχειρίζεται µε ενιαίο τρόπο την πληροφορία και καλύπτει τις αντίστοιχες διαδικασίες στους τοµείς της παραγωγής, των προµηθειών, και της αποθήκευσης διανοµής. Εγκατάσταση ERP συστήµατος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών, που διαχειρίζεται µε ενιαίο τρόπο την πληροφορία και καλύπτει τις αντίστοιχες διαδικασίες στους τοµείς της οικονοµικής διαχείρισης, των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών. Εγκατάσταση µεµονωµένου ERP υποσυστήµατος για προµήθειες (procurement) και διασύνδεσή του µε υφιστάµενες εφαρµογές λογιστηρίου και διαχείρισης αποθήκης. Επιπλέον, είναι αποδεκτές και λύσεις: που δεν αναφέρονται σε εγκατάσταση νέων ERP υποσυστηµάτων, αλλά αφορούν σε εργασίες ανάπτυξης διεπαφών (interfaces) για τη διασύνδεση επίτευξη διαλειτουργικότητας µεταξύ υφιστάµενων εφαρµογών της ίδιας της επιχείρησης ή της επιχείρησης µε πελάτες προµηθευτές. ERP συστηµάτων σε εξειδικευµένους/ κάθετους τοµείς δραστηριότητας, όπως στον ιατρικό παραϊατρικό τοµέα, στον τουρισµό κλπ. που ενδέχεται να έχουν διαφορετική (εξειδικευµένη) κατηγοριοποίηση των επιµέρους υποσυστηµάτων. Σε κάθε περίπτωση και αυτά θα πρέπει να ακολουθούν το πνεύµα και τις ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές που τίθενται για το σύνολο των ERP συστηµάτων. Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. εν είναι αποδεκτές λύσεις, που καλύπτουν µόνο την κλασική οικονοµική διαχείριση (λύσεις που στην ουσία αντικαθιστούν ή εκσυγχρονίζουν λειτουργίες µηχανογραφηµένου λογιστηρίου). Είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά συγκεκριµένα τµήµατα (υποσυστήµατα) ERP, στην περίπτωση που συµπληρώνουν επεκτείνουν υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι στο έργο προβλέπεται η λειτουργική διασύνδεση των νέων και παλαιών συστηµάτων. Σελίδα 18

19 Ενέργεια 1.2 Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) Περιγραφή και Παραδείγµατα Πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης σχέσεων µε πελάτες, που περιλαµβάνουν κάποια από τα ακόλουθα εργαλεία και λειτουργίες υποστήριξης: διαχείριση πωλήσεων, υποστήριξη ενεργειών προώθησης (marketing), διαχείριση των σχέσεων µε πελάτες µετά την πώληση (υποστήριξη πελατών, διαχείριση συµβολαίων συντήρησης κλπ.), υποστήριξη λειτουργιών κέντρων εξυπηρέτησης (call center support) διαχείριση πληροφοριών σχετικά µε εγκατεστηµένη βάσης πελατών εξυπηρέτηση πελατών µέσω δηµιουργίας εξατοµικευµένου περιβάλλοντος στο διαδίκτυο (personalized web interface). Τα παραπάνω ισχύουν, πλέον των πελατών και στην περίπτωση διαχείρισης δικτύων συνεργατών ή προµηθευτών. Θα κριθεί ιδιαίτερα θετικά η διασύνδεση του συστήµατος CRM µε βασικά πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης (back-office operations). Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Εγκατάσταση συστήµατος CRM σε ασφαλιστική εταιρία, για τη διαχείριση των ασφαλιστήριων συµβολαίων, των υποχρεώσεων της εταιρίας προς τους πελάτες κλπ. Εγκατάσταση συστήµατος CRM στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών επιχείρησης, που υποστηρίζει το προσωπικό για τη συλλογή παραπόνων, διενέργεια καµπανιών προώθησης κλπ. Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Για τη συγκεκριµένη κατηγορία, δεν είναι αποδεκτά απλά internet sites µε δυνατότητες εξατοµικευµένης πρόσβασης από πελάτες, εάν δεν καλύπτονται βασικά από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ενός CRM συστήµατος Σελίδα 19

20 Ενέργεια 1.3 Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS) Περιγραφή και Παραδείγµατα Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων που περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες δυνατότητες: διοίκηση προσωπικού (προσωπικά µητρώα, θέσεις εργασίας & εξέλιξη, παρακολούθηση της απόδοσης και αξιολόγηση µισθοδοσία, διαχείριση προγραµµάτων κινήτρων (benefits administration), διαχείριση ενεργειών κατάρτισης του προσωπικού. Επιπλέον, είναι αποδεκτά και άλλες λειτουργίες υποστήριξης, όπως ενδεικτικά η διαχείρισης παρουσίας και ελέγχου της πρόσβασης Παρατήρηση: Τα συστήµατα HRM µπορούν να ενταχθούν και ως υποσύστηµα στην κατηγορία των ERPs. Η περίληψή τους σε χωριστή επιλέξιµη ενέργεια έχει το νόηµα της αυτόνοµης επιλεξιµότητάς τους. Στην περίπτωση προµήθειας µεµονωµένου συστήµατος HRM θα κριθεί θετικά η διασύνδεσή του µε υφιστάµενες εφαρµογές της επιχείρησης (π.χ. εφαρµογή λογιστηρίου). Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Ενέργεια 1.4 Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS) Περιγραφή και Παραδείγµατα Περιλαµβάνονται πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης (MIS, EIS) που διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Καλύπτουν οριζόντια ανάγκες πληροφόρησης σε όλον τον οργανισµό, καθώς και εξειδικευµένες ανάγκες σε κάθετες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Είναι παραµετροποιήσιµα και έχουν πολυεπίπεδη λογική πληροφόρησης, που δύναται να προσαρµοστεί στις ειδικές ανάγκες επικοινωνίας, αναλόγως της διοικητικής δοµής της επιχείρησης. Βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και ανοικτά πρότυπα και η πρόσβαση των χρηστών είναι δυνατή µέσω διαδικτύου (web environment web browser interfaces). Παρέχουν εργαλεία στο χρήστη για εξαγωγή/ δηµοσίευση πληροφοριών στο διαδίκτυο (π.χ. τεχνολογίες εξαγωγής δεδοµένων σε XML µορφή). Επιπλέον, είναι επιλέξιµα εξειδικευµένα συστήµατα στους τοµείς: Παρακολούθησης στόχων και µέτρησης επιδόσεων. Υποστήριξης οργανωµένων συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας Θα κριθεί θετικά η περίπτωση όπου το MIS/ EIS συλλέγει, αναλύει διαχειρίζεται ηλεκτρονικά δεδοµένα από υφιστάµενα συστήµατα. εν αποκλείεται βέβαια η περίπτωση, όπου το ίδιο το MIS θα είναι το εργαλείο Σελίδα 20

21 για την εισαγωγή των πληροφοριών από τους χρήστες. Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Μεταποιητική επιχείρηση µε εγκατεστηµένα πληροφοριακά συστήµατα στην παραγωγή, στο λογιστήριο, στις πωλήσεις κλπ. εγκαθιστά EIS σύστηµα, το οποίο αντλεί και επεξεργάζεται τα δεδοµένα και τα αξιοποιεί για την εστιασµένη πληροφόρηση του προσωπικού αναλόγως της θέσης εργασίας, την παραγωγή αναφορών κλπ. Στην κατηγορία αυτή θα µπορούσε να είναι αποδεκτή και θα προσέθετε λειτουργικότητα η ύπαρξη διαδικτυακού τόπου (web portal) στο intranet (εσωτερικά), extranet (κλειστή επικοινωνία µε συνεργάτες) ή στο δηµόσιο internet (εξωτερικά), υπό την προϋπόθεση ότι είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το MIS για την πρόσβαση τω χρηστών και τη δυναµική παροχή περιεχοµένου (πληροφορίες, reporting κλπ.) Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. εν είναι αποδεκτές στη συγκεκριµένη κατηγορία λύσεις που αφορούν σε απλές βάσεις δεδοµένων/ βάσεις πληροφοριών, που δεν καλύπτουν τις ετερογενείς ανάγκες πληροφόρησης οριζόντια (µεταξύ τµηµάτων λειτουργιών) και κάθετα (στα διαδοχικά επίπεδα ιεραρχίας) στον οργανισµό. Ενέργεια 1.5 Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems) Περιλαµβάνονται συστήµατα επιχειρηµατικής ευφυΐας, που υπερβαίνουν την απλή διαχείριση της πληροφορίας (MIS) και εισέρχονται στο πεδίο της διαχείρισης της γνώσης στον οργανισµό και της υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Στη συγκεκριµένη επιλέξιµη ενέργεια περιλαµβάνονται τεχνολογίες: Περιγραφή και Παραδείγµατα OLAP, Datawarehouse, Data mining Knowledge management Artificial intelligence, smart agents DSS Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Επιχείρηση µε αρκετές δραστηριότητες και επιχειρηµατικές µονάδες, που καλύπτονται από ετερογενή πληροφοριακά συστήµατα εγκαθιστά σύστηµα datawarehouse data mining για την συλλογή πληροφοριών από τοµείς πωλήσεων, παραγωγής κλπ. αλλά και από εξωγενείς πηγές (π.χ. στοιχεία αγοράς) για τη συσχέτισή τους, τον υπολογισµό τάσεων (business trends) και την υποστήριξη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Επιχείρηση υπηρεσιών, υψηλής εντάσεως γνώσης, εγκαθιστά σύστηµα Σελίδα 21

22 για την παρακολούθηση ενδογενών και εξωγενών πηγών πληροφορίας (εσωτερικά πληροφοριακά συστήµατα, εξωτερικοί δικτυακοί τόποι, βάσεις πληροφοριών κλπ.) και τον εντοπισµό ακριβούς και κρίσιµης πληροφορίας την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών (µε βοήθεια εργαλείων smear agents βασισµένων σε τεχνικές artificial intelligence). Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Για την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας ενός τέτοιου συστήµατος θα πρέπει να καταγραφούν σαφώς τα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα και οι λοιπές πηγές πληροφόρησης, από τα οποία θα αντληθούν τα πρωτογενή στοιχεία. Βασική προϋπόθεση για την επιλογή συστήµατος BI είναι η λήψη και συσχέτιση ετερογενών πληροφοριών από περισσότέρων της µίας πηγών. Στο έργο θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνεται η ανάπτυξη των απαιτούµενων διεπαφών διασυνδέσεις µε τα συστήµατα από όπου αντλείται η πρωτογενής πληροφορία. Ενέργεια 1.6 Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών Περιλαµβάνονται συστήµατα που υποστηρίζουν τη διαχείριση εγγράφων εσωτερικά στον οργανισµό (Electronic Document Management Systems) ή/ και την εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών ροών εργασίας (workflow). Περιγραφή και Παραδείγµατα Τα προτεινόµενα συστήµατα διαχείρισης εγγράφων (EDM) θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: υνατότητες ψηφιοποίησης φυσικών εντύπων και εισαγωγής τους στο σύστηµα. Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών τύπων αρχείων-εγγράφων. Υποστήριξη πολλαπλών εκδόσεων (versioning) και διαχείριση των µεταβολών (check-in, check-out, locking, publishing). ιαβαθµισµένη ασφάλεια στην πρόσβαση από τους χρήστες. υναµική σήµανση των αρχείων (attributes) και δυνατότητα δροµολόγησής τους (για διόρθωση, ανασκόπηση, έγκριση). Είναι αποδεκτές και λειτουργίες ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, µόνο υπό την προϋπόθεση της ενσωµάτωσής τους στο γενικότερο περιβάλλον του εργαλείου διαχείρισης εγγράφων. Τα προτεινόµενα συστήµατα διαχείρισης ροών εργασίας (workflow) θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: υνατότητα δυναµικού σχεδιασµού της ροής εργασίας. υνατότητες σειριακής και παράλληλης δροµολόγησης υνατότητες εφαρµογής συγκεκριµένων κανόνων ανά βήµα (π.χ. εγκρίσεις από συγκεκριµένους χρήστες, χρονικά όρια αναµονής κλπ.) Παρακολούθηση και καταγραφή τρέχοντος σταδίου ολοκλήρωσης και Σελίδα 22

23 επιµέρους παραµέτρων µιας ροής εργασίας (workflow tracking) υνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης χρηστών (alerts) σχετικά µε την εξέλιξη µιας ροής εργασίας. Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις περιορισµοί για τα συστήµατα workflow δεν ισχύουν, στην περίπτωση που είναι ενσωµατωµένα σε εργαλεία διαχείρισης εγγράφων-edm (οπότε η επιλεξιµότητα κρίνεται από την ικανοποίηση των απαιτήσεων για το σύστηµα EDM). Ειδικές Ιδιαίτερα θετικά θα κριθεί η περίπτωση, όπου συστήµατα EDM και workflow συνδυάζονται διασυνδέονται µε εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας (messaging & collaboration). Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Επιχείρηση εγκαθιστά σύστηµα EDM & workflow το οποίο παραµετροποιεί για την αποτύπωση της διοικητικής ροής πληροφορίας, µε στόχο την ελαχιστοποίηση της διακίνησης φυσικών εγγράφων και την καλύτερη οργάνωση της πληροφορίας. προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Το σύστηµα θα πρέπει να προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις (διοικητικούς κανόνες και διαδικασίες) της επιχείρησης. Ενέργεια 1.7 Συστήµατα υποστήριξης σηµείων λιανικής πώλησης Περιγραφή και Παραδείγµατα Περιλαµβάνονται συστήµατα POS (point of sales)/ retail systems που καλύπτουν δραστηριότητες εντατικής λιανικής πώλησης και καλύπτουν αυξηµένες απαιτήσεις υποστήριξης στα σηµεία της πώλησης (από άποψη ταχύτητας/ απόδοσης στην εξυπηρέτηση µεγάλου όγκου πελατών, αυτοµατοποίησης διαδικασιών και καλύτερου ελέγχου των αποθεµάτων). Ενδεικτικές λειτουργίες περιλαµβάνουν: Παρακολούθηση/ διαχείριση ανά σηµείο πώλησης Προσέλκυση και διατήρηση του πελάτη (loyalty schemes) ιαχείριση πιστωτικών-καταναλωτικών καρτών Θα κριθεί ιδιαίτερα θετική η διασύνδεση των συστηµάτων λιανικής µε υφιστάµενα ή νέα συστήµατα αποθηκών και λογιστηρίου. Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Σελίδα 23

24 Ενέργεια 1.8 Συστήµατα διαχείρισης έργων Περιλαµβάνονται συστήµατα που καλύπτουν τις ανάγκες οργανισµών ή οµάδων για την διαχείριση έργων (project management) και περιλαµβάνουν τυπικές δυνατότητες, όπως ενδεικτικά: ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και ανθρωποχρόνου στα έργα Ανάλυση εργασιών, χρονοδιαγράµµατα, αναθέσεις εργασιών, αναφορές κλπ. Περιγραφή και Παραδείγµατα Η προτεινόµενη λύση θα πρέπει να περιέχει µία ολοκληρωµένη προσέγγιση (σύστηµα). εν περιλαµβάνεται στην επιλέξιµη κατηγορία η προµήθεια πακέτου λογισµικού διαχείρισης έργων για µεµονωµένους χρήστες. Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Επιχείρηση που εστιάζεται στη διαχείριση έργων εγκαθιστά και παραµετροποιεί ειδικό project management software για την παρακολούθηση των έργων της, τη διαχείριση του προσωπικού της που εµπλέκεται στην υλοποίηση των έργων, την παρακολούθηση και εκτέλεση των προϋπολογισµών των έργων κλπ. Οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε κοινή βάση πληροφοριών που αφορά στα έργα τους και από τα (εξωτερικά) σηµεία υλοποίησης των έργων, µέσω Internet. Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Το προτεινόµενο σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει ανάγκες οµαδικής εργασίας. Λειτουργίες του συστήµατος (τουλάχιστον όσον αφορά την παρακολούθηση εξέλιξης του έργου, τη δηµιουργία λήψη αναφορών κλπ.) θα πρέπει να είναι διαθέσιµες µέσω διαδικτυακού περιβάλλοντος (web interface). Ενέργεια 1.9 Περιγραφή και Παραδείγµατα Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για ξενοδοχεία ή εστιατόρια Στην ενέργεια αυτή µπορεί να περιληφθούν ειδικά συστήµατα για ξενοδοχεία και εστιατόρια, που ενδεικτικά µπορεί να καλύπτουν λειτουργίες σε σχέση µε: ιαχείριση δωµατίων και κρατήσεων ιαχείριση παραγγελιών, έκδοση λογαριασµών κλπ. Ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο Wireless Hotspots Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται συστήµατα και λύσεις που δεν περιλαµβάνονται σαφώς σε κάποια από τις υπόλοιπες (γενικές) επιλέξιµες ενέργειες. Σελίδα 24

25 Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η επιτυχής υλοποίηση του έργου προϋποθέτει ότι θα ολοκληρωθούν οι φάσεις προµήθειας, εγκατάστασης, ειδικής παραµετροποίησης για την προσαρµογή στο µοντέλο λειτουργίας και τις διαδικασίες της επιχείρησης, µετάπτωσης (εισαγωγής) δεδοµένων και θέσης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία των νέων συστηµάτων. Ενέργεια 1.10 Περιγραφή και Παραδείγµατα Συστήµατα σχεδίασης (CAD) Στην ενέργεια αυτή περιλαµβάνονται εξειδικευµένες εφαρµογές και εργαλεία που υποστηρίζουν τη ψηφιακή σχεδίαση προϊόντων Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η συγκεκριµένη ενέργεια είναι αποδεκτή µόνο εάν: τα εργαλεία CAD αφορούν το σχεδιασµό προϊόντων που εµπορεύεται η επιχείρηση τα νέα εργαλεία ενσωµατώνονται στη διαδικασία σχεδίασης και µεταβάλλουν τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών ανάπτυξης νέων προϊόντων. Τα παραπάνω θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε σαφήνεια στην πρόταση και να γίνεται εµφανής ο τρόπος βελτίωσης της αποδοτικότητας ή της αποτελεσµατικότητας. Σελίδα 25

26 Ενέργεια 1.11 Αυτόµατα συστήµατα δοσοληψιών µε πελάτες συνεργάτες Περιλαµβάνονται συστήµατα παροχής υπηρεσιών προς πελάτες ή/ και δίκτυο προµηθευτών υπό τη µορφή δοσοληψιών και παροχής πληροφοριών περιεχοµένου, που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: δυνατότητα εξυπηρέτησης σε γεωγραφικά κατανεµηµένα σηµεία ασφαλή, εξατοµικευµένη πρόσβαση δυνατότητα χρήσης έξυπνων καρτών (smart cards). Ολοκλήρωση της όποιας συναλλαγής (περιλαµβανοµένων οικονοµικών συναλλαγών) Περιγραφή και Παραδείγµατα Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Η πρόσβαση θα µπορεί να είναι δυνατή µέσω κλασσικών υπολογιστών και διαδικτύου, είτε µέσω ειδικών συσκευών (π.χ. info-kiosks, ATMs κλπ). Ενδεικτικά παραδείγµατα υλοποίησης: Εφαρµογή loyalty schemes µε χρήση έξυπνων καρτών από επιχείρηση λιανικών πωλήσεων. Ηλεκτρονικό κατάστηµα, µέσω του οποίου είναι δυνατή η διενέργεια πωλήσεων, η δροµολόγηση παρακολούθηση των παραγγελιών και παραδόσεων και η πληρωµή. Κατανεµηµένο δίκτυο χρηµατοοικονοµικών οργανισµών για πραγµατοποίηση συναλλαγών. Εκτιµάται θετικά η διασύνδεση µε άλλα (back-office) πληροφοριακά συστήµατα για την άντληση πληροφοριών και την τροφοδότηση µε τα απαραίτητα δεδοµένα. Ειδικά για την περίπτωση των ηλεκτρονικών καταστηµάτων θα θεωρηθούν αποδεκτές προτάσεις υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α) η επιχείρηση διαθέτει την κατάλληλη πληροφοριακή υποδοµή εσωτερικά (εφαρµογές υποστήριξης λογιστηρίου και διαχείρισης πωλήσεων) Β) το έργο περιλαµβάνει τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού καταστήµατος µε τα υποστηρικτικά πληροφοριακά συστήµατα του σηµείου (Α) Γ) πριν την ολοκλήρωση του έργου, στο ηλεκτρονικό κατάστηµα θα έχει ενσωµατωθεί τουλάχιστον το 50% των διακινούµενων προϊόντων, ώστε να είναι επιχειρησιακά αποδεκτό και λειτουργικό ως ένα εναλλακτικό κανάλι πωλήσεων. Σελίδα 26

27 Ενέργεια 1.12 Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύµφωνα µε τα πρότυπα BS :2002 / ISO :2000 Γ1. ISO 17799:2000: Για το ISO 17799:2000, «Πληροφορία είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του οργανισµού (asset) το οποίο έχει αξία. Οι πληροφορίες, σε οποιαδήποτε µορφή κι αν εµφανίζονται, πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα, όπως κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του οργανισµού.» Μορφές της πληροφορίας : τυπωµένη σε έγγραφα αποθηκευµένη σε ηλεκτρονική µορφή διαβιβαζόµενη (προφορικά ή µέσω ταχυδροµείου ή ) εµφανιζόµενη σε εικόνα (εταιρικό video, διαφήµιση, µπροσούρες) Περιγραφή και Παραδείγµατα Γ2. BS :2002: Για το BS7799 περιουσιακό στοιχείο είναι οτιδήποτε σχετίζεται µε την παραγωγή, χειρισµό, µετάδοση, αποθήκευση πληροφοριών, στο οποίο ο οργανισµός προσδίδει µια αξία τέτοια που να δικαιολογεί την προστασία του. Παραδείγµατα περιουσιακών στοιχείων (assets) δυνητικά είναι: υπολογιστικά συστήµατα και εφαρµογές ηλεκτρονικά αρχεία δεδοµένων ηλεκτρονικά µέσα µετάδοσης και αποθήκευσης πληροφοριών οδηγίες παραγωγής / εργασίας προδιαγραφές και σχέδια εγχειρίδια χρήσης συµβόλαια δεδοµένα πελατών / προµηθευτών προσωπικό Ασφάλεια των πληροφοριών για το BS7799 είναι: Εµπιστευτικότητα (Confidentiality) : η εξασφάλιση ότι µόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα έχουν πρόσβαση στην πληροφορία Ακεραιότητα (Integrity) : διασφάλιση της ακρίβειας και πληρότητας της πληροφορίας και των µεθόδων χειρισµού της ιαθεσιµότητα : (Availability) εξασφάλιση ότι τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα θα έχουν πάντα πρόσβαση στην πληροφορία που τους αφορά Ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές Οι συνέπειες από την πληµµελή διαχείριση των πληροφοριών οδηγούν σε: αυξηµένο κόστος λειτουργίας απώλεια σηµαντικών συµβολαίων ενίσχυση ανταγωνισµού και ακύρωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος νοµικές κυρώσεις διακοπή λειτουργίας Τα συστήµατα διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών πρέπει να συνδυάζονται µε την υλοποίηση πληροφοριακού συστήµατος το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου Σελίδα 27

28 III. Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών Κατηγορίας Ενεργειών 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΡΙΑ ΑΠΑΝΩΝ απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού απάνες Λογισµικού - εφαρµογών Υπηρεσίες εγκτατάστασης Υπηρεσίες προσαρµογής & παραµετροποίησης Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου 6. Αµοιβές Συµβούλων (Μέχρι 20%*) * υπολογίζεται στο συνολικό προϋπολογισµό του έργου Aµοιβή συµβούλου για σύνταξη και υποβολή της πρότασης Aµοιβή συµβούλου για διοίκηση διαχείριση του έργου Αµοιβές Συµβούλων για την διαχείριση ρης ασφάλειας πληρπφοριών Αµοβές Συµβούλων για την εκπόνηση µελετών BPR Λοιπές Αµποιβές Συµβούλων ΚΑΤΩ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΝΩΝ 0% 40% 0% 0% 0% ΑΝΩ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΝΩΝ 30% 100% 10% 40% 0% Μέχρι Ευρώ* Μέχρι Ευρώ* Μέχρι Ευρώ* Μέχρι Ευρώ* Μέχρι Ευρώ* ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Συστήµατα ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (MIS, EIS) Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS) Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems) Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών Η προτεινόµενη λύση µπορεί να είναι σύνθεση περισσοτέρων της µίας επιλέξιµων ενεργειών Κάθε διακριτό µέρος της λύσης θα πρέπει να εµπίπτει µε σαφήνεια σε κάποια από τις επιλέξιµες κατηγορίες. Τα άνω και κάτω όρια αφορούν στην κατανοµή των δαπανών για το σύνολο των προτεινόµενων ενεργειών της Κατηγορίας Ενεργειών Συστήµατα υποστήριξης σηµείων λιανικής πώλησης Συστήµατα διαχείρισης έργων Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για ξενοδοχεία ή εστιατόρια 1.10 Συστήµατα σχεδίασης (CAD) 1.11 Αυτόµατα συστήµατα δοσοληψιών µε πελάτες συνεργάτες 1.12 Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών Σελίδα 28

29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η «Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP» I. Γενική περιγραφή στόχοι Κατηγορίας Ενεργειών 2 Η παροχή Χρήσης Λογισµικού µε το µοντέλο ASP (Application Service Provision) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων από µια επιχείρηση σε σχέση µε την «κλασσική» προµήθεια και εγκατάσταση των συστηµάτων. Καθώς οι τηλεπικοινωνίες και οι τεχνολογίες του Internet εξελίσσονται εµφανίζεται όλο και πιο έντονα στην αγορά η χρήση λογισµικού εφαρµογών µε το µοντέλο ASP. Το µοντέλο αυτό προϋποθέτει τη χρήση τυποποιηµένου λογισµικού το οποίο είναι κεντρικά εγκατεστηµένο σε κατάλληλο πάροχο Υπηρεσιών ASP και διατίθεται µε τη µορφή χρέωσης υπηρεσίας σε τελικούς πελάτες µε βάση το χρόνο/ όγκο χρήσης, τον αριθµό χρηστών, τον τύπο του λογισµικού αλλά και το σύνολο των προσφερόµενων υπηρεσιών. Ο εναλλακτικός αυτός τρόπος σε σχέση µε την προµήθεια και εγκατάσταση ενός συστήµατος, συνήθως περιέχει χαρακτηριστικά όπως είναι η άµεση έναρξη της χρήσης µιας εφαρµογής, η οικονοµία κλίµακας σε σχέση µε την αγορά της εφαρµογής και η µη αναγκαιότητα δέσµευσης ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξη της εφαρµογής από την πλευρά της επιχείρησης. Η επιχείρηση αντί να αγοράσει την εφαρµογή, «αγοράζει» στην ουσία το δικαίωµα χρήσης της για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µαζί µε τις υπηρεσίες της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της. Οι απαιτήσεις στην περίπτωση της λήψης υπηρεσιών ASP από την πλευρά της επιχείρησης είναι ελάχιστες και συντίθενται συνήθως από τους σταθµούς εργασίας των χρηστών και τη δικτυακή υποδοµή για να συνδεθεί η επιχείρηση µε τον πάροχο. Η χρήση λογισµικού µε το µοντέλο ASP από µια επιχείρηση, λογίζεται σαν λειτουργική της δαπάνη, αφού εκδίδεται από τον Πάροχο της υπηρεσίας κάποιο Μηνιαίο ή ετήσιο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για την χρήση του λογισµικού (ειδική συνδροµή στην υπηρεσία ASP). Για το λόγο αυτό δεν δύναται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση για αυτή καθ αυτή την κατηγορία ενέργειας (απαγορεύεται από το Καθεστώς ενίσχυσης της παρούσας δράσης 70/2001), µπορεί όµως να επιχορηγηθεί για άλλες υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ, αγορά εξοπλισµού, Σελίδα 29

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενθάρρυνση της ηλεκτρονικοποίησης της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Ν.Ε.Ε. 200_ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Πρόγραµµα Επιχορήγησης ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ 2008) ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ KOINOTIKΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III» Ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Κ.Π. INTERREG III A (ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ / ΠΓ Μ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / ΑΛΒΑΝΙΑ) Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Business Unit: CON No of Pages: 5 Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) Προϋποθέσεις και Όροι Επιλεξιμότητας - Δικαιούχοι Δράσης Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι επιχειρήσεις ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους (όχι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Ε. ΔΡΑΣΗ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 Σελ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 2 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος μέγιστο ποσό τις

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος μέγιστο ποσό τις ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟY ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟY ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενίσχυση επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015 1:47 µµ ί ηfο ΑΝ: Ελληνοπολωνικό Αγροτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας) 15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης,

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, 300 Think Business Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήµερα, κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των business διαδικασιών, να µειώσει το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματική Ευκαιρία»

«Επιχειρηματική Ευκαιρία» «Επιχειρηματική Ευκαιρία» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Πρόγραµµα «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Μέτρο 3.2 : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΔΡΑΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΔΡΑΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) 1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΔΡΑΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) Θεσμικό Πλαίσιο Δράσης Με την υπ αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β 1697/27-10-2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας 02.10.2014 Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πληθυσμός (2013) 5.451.270 Έκταση 303.891 χλμ 2 Κάτοικοι ανά χλμ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ειδικότεροι όροι αναφέρονται στο Παράρτημα Ι) Οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- 1 - ειδικότεροι όροι αναφέρονται στο Παράρτημα Ι) Οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ «DIGI-LODGE» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Digi Mobile

Πρόγραμμα Digi Mobile ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ επίσημα το Πρόγραμμα Digi Mobile, το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών σε «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και σε μικρούς φορητούς υπολογιστές tablets

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Πιο κάτω αναφέρονται οι συνήθεις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές καταγράφονται στις δημοσιεύσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 3 1. Αιτήματα ανά Γραφείο ΟΕΥ...3 2. Αιτήματα ανά Γεωγραφική Περιοχή...4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 6 3. Αιτήματα ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Στο σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα πριμοδοτεί τις μικρομεσαίες μεταποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Θέµατα Οι Κρατικές Ενισχύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων σε υλοποίηση Καλό παράδειγµα: δράση digi-lodge 3 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα