2 Επωνυμία, ίδρυση, έδρα, διάρκεια και εκπροσώπηση της εισφέρουσας και της απορροφώσας, τον κλάδο έλασης αλουμινίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Επωνυμία, ίδρυση, έδρα, διάρκεια και εκπροσώπηση της εισφέρουσας και της απορροφώσας, τον κλάδο έλασης αλουμινίου"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του μετασχηματιζομένου κλάδου έλασης αλουμινίου στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παραγωγή επίπεδων προϊόντων αλουμινίου, της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εισφορά του στη λειτουργούσα εταιρεία «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 266/993 (άρθρο 4) με βάση τον λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού της 3ης Ιουλίου 205. Ο κλάδος έλασης αλουμινίου δραστηριοποιείται στην παραγωγή της πρώτης ύλης της έλασης, στην παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου έως και την τελική μορφοποίηση και επεξεργασία της επιφανείας και του σχήματός τους και την εμπορία αυτών.

2 ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του μετασχηματιζομένου κλάδου έλασης αλουμινίου της εισφέρουσας εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται ο εισφερόμενος κλάδος) για την απορρόφησή του από την «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η οποία εφεξής θα αποκαλείται η απορροφούσα) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 266/993 (Αρθρο 4) βάσει λογιστικής κατάσταση μετασχηματισμού ισολογισμού της 3 Ιουλίου 205. Η εισφορά αυτή η οποία, γίνεται χωρίς να λυθεί η εισφέρουσα εταιρεία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εισφέρει τον κλάδο έναντι μετοχών της απορροφούσας Θυγατρικης εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δεν αποτελεί διάσπαση της Ανώνυμης Εταιρείας και δεν διέπεται από τα άρθρα 8 έως 89 του ΚΝ 290/920 περί διάσπασης ΑΕ. I. Γενικά Εντολή και αντικείμενο Ελέγχου Από τη διοίκηση της εισφέρουσας εταιρείας μας ανατέθηκε ο έλεγχος για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτει από τον Ισολογισμό μετασχηματισμού που καταρτίστηκε με ημερομηνία 3 Ιουλίου 205 για την εισφορά του ως άνω κλάδου στην απορροφούσα εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 266/993 και ειδικότερα του άρθρου 4 του Νόμου αυτού. 2 Επωνυμία, ίδρυση, έδρα, διάρκεια και εκπροσώπηση της εισφέρουσας και της απορροφώσας, τον κλάδο έλασης αλουμινίου Εισφέρουσα Εταιρεία Επωνυμία : «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Γ.Ε.ΜΗ.: Εδρα: Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 527, Αθήνα Hμερομηνία ίδρυσης: 9/7/98, ΦΕΚ 2990 ΤΑΕ & ΕΠΕ Διάρκεια: Ορίζεται μέχρι την 3 Δεκεμβρίου

3 Απορροφούσα Εταιρεία Επωνυμία : «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Εδρα: Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 527, Αθήνα Γ.Ε.ΜΗ.: Hμερομηνία ίδρυσης: 9//990, ΦΕΚ 42 ΤΑΕ & ΕΠΕ Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι την 3η Δεκεμβρίου Σκοπός της εισφέρουσας Εταιρείας Είναι η παραγωγή η βιομηχανική επεξεργασία και η εμπορία αλουμινίου και άλλων μετάλλων και προϊόντων τους, η παραγωγή, επεξεργασία, προμήθεια και εμπορία ενέργειας οιασδήποτε μορφής, και των κάθε τύπου προϊόντων της καθώς και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 4 Σκοπός της αποροφούσας Εταιρείας Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή, η βιομηχανική επεξεργασία αλουμινίου και άλλων μετάλλων, η παραγωγή ειδών συσκευασίας και λοιπών προϊόντων από αλουμίνιο, χαρτί και λοιπές εύκαμπτες ύλες, η εμπορία και αντιπροσώπευση αυτών ως και κάθε άλλη πράξη ή δραστηριότητα σχετική ή συμφυής ή παρεπόμενη για εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών. 5 Εκπροσώπηση της εισφέρουσας Εταιρείας Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα παρακάτω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ (πρωην ΑΡ.ΜΑΕ. 3954/06/Β/86/3): α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης , το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης , το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:. Μιλτιάδης Λιδωρίκης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Δεξαμενής αρ., Α.Δ.Τ. Ν , Α.Φ.Μ , Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. 2. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Εκάλης, οδός Υακίνθου αρ. 6α, Α.Δ.Τ. ΑΚ , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. 3. Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, κάτοικος Χολαργού, οδός Ουρανίας αρ. 8, Α.Δ.Τ. ΑΒ , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, εκτελεστικό μέλος. 4. Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μιαούλη αρ. 6, Α.Δ.Τ. Α 04336, Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, εκτελεστικό μέλος. 3

4 5. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Παπανικολή αρ. 9, Α.Δ.Τ. ΑΕ 02572, Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, εκτελεστικό μέλος. 6. Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρας αρ. 6, Α.Δ.Τ. ΑΕ , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, εκτελεστικό μέλος. 7. Ανδρέας Κυριαζής του Σωτηρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 38, Α.Δ.Τ. Α , Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 8. Κωνσταντίνος Μπακούρης του Γεωργίου, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Βασιλέως Παύλου αρ. 58, Α.Δ.Τ. ΑΒ 64947, Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, μη εκτελεστικό μέλος. 9. Σταύρος Βολουδάκης του Ευαγγέλου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, Δωδεκανήσου 24, Α.Δ.Τ. ΑΕ , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, εκτελεστικό μέλος 0. Κωνσταντίνος Κουκλέλης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιωάννου Γενναδίου αρ. 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ , Α.Φ.Μ , μη εκτελεστικό μέλος.. Gerard Decoster, κάτοικος Μύλου Γαλαξειδίου, αριθμός διαβατηρίου 06ΑΧ6066, Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 2. Αθανάσιος Κουφόπουλος του Κωνσταντίνου, συνταξιούχος, κάτοικος Κηφισιάς, Κασσαβέτη 2, Α.Δ.Τ. ΑΙ 02402, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την Εκπροσώπηση απορροφούσας εταιρείας Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ (Μεσογείων 2 4), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:. Ιωάννης Οικονόμου του Φωτίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Γρεβενών 5, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Α.Δ.Τ. ΑΒ 66746, Πρόεδρος 2. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Παπανικολή 9, Α.Δ.Τ. ΑΕ 02572, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος 3. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Χολαργού, Τερψιχόρης 5, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ΑΔΤ ΑΙ 64705, Εντεταλμένος Σύμβουλος 4. Γεώργιος Πασσάς του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, Πλειάδων 24Β, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Α.Δ.Τ. Φ Χαράλαμπος Παπανικολάου του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Μιχαήλ Βόδα 3, Α.Δ.Τ. ΑΙ 06559, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΙΕ Αθηνών 6. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Εκάλης, Υακίνθου 6α, ΑΔΤ ΑΚ , ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς 7. Ιωάννης Δαλιάνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου, Δ. Μόσχα 30, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ΑΔΤ Τ Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε ο έλεγχος 4

5 Ο έλεγχός μας περιορίστηκε στην συμφωνία των κονδυλίων των λογαριασμών των λογαριασμών της Οικονομικής Καταστάσεως που καταρτίσθηκε, για το σκοπό του μετασχηματισμού του κλάδου έλασης αλουμινίου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 266/993 από την εισφέρουσα εταιρεία στις 3 Ιουλίου 205, o οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή της πρώτης ύλης της έλασης, στην παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου έως και την τελική μορφοποίηση και επεξεργασία της επιφανείας και του σχήματός τους και την εμπορία αυτών. 8 Καταχώρηση της απογραφής των Οικονομικών Καταστάσεων στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της 3 Ιουλίου 205 στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας. Επισυνάπτονταιι στο τέλος της εκθέσεώς μας οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν στις 3 Ιουλίου Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του Ν 266/993 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έκθεσή μας, η Εταιρεία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν 266/993 για τον μετασχηματισμό της, δηλαδή την απόσχιση και εισφορά του κλάδου έλασης αλουμινίου στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ειδικότερα η Εταιρεία: - Τηρεί διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ - Έχει συντάξει ισολογισμούς για περισσότερες από μία διαχειριστικές χρήσεις. - Ο ισολογισμός μετασχηματισμού του απορροφούμενου κλάδου συντάχθηκε κατόπιν λογιστικής απογραφής και αποδίδει την πραγματική οικονομική κατάσταση αυτής. - Έχει καταχωρήσει στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών την απογραφή και την Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού της 3 Ιουλίου Η λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου κλάδου συντάχθηκε σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης), καθώς επίσης και σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, σε συνδυασμό με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 606/2002 και βάσει του Νόμου 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 330/2004) οι Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού ) ή είναι Θυγατρικές ή συγγενείς εισηγμένων υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου του Ν 2579/ η Εταιρεία που θα προέλθει από την συγχώνευση ή την μετατροπή και εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία θα πρέπει να έχει κατά τον χρόνο της συγχώνευσης ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο όχι κατώτερο από Eυρώ ,00. II. Συνοπτικός προσδιορισμός της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της λογιστικής κατάστασης της 3 Ιουλίου 205 του κλάδου έλασης αλουμινίου της εισφέρουσας Εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 5

6 Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της εισφέρουσας Εταιρείας η λογιστική αξία των επιμέρους στοιχείων του εισφερομένου κλάδου που καταρτίστηκε στις 3 Ιουλίου 205 και σύμφωνα με το Ν 266/993 άρθρο 4 είναι ως εξής: Από τον πιο κάτω Ισολογισμό προκύπτει ότι το εισφερόμενο κεφάλαιο του κλάδου ανέρχεται σε ,93. Η λογιστική αξία (καθαρή θέση) αναλύεται ως εξής : Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων ΒΑΣΕΙ ΔΠΧΠ Ευρώ ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ Ευρώ II.Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων , ,99 ΙΙI. Αποθεματικά κεφάλαια , ,74 IV. Αποτελέσματα εις νέον ,23 V. Εισφερόμενο Κεφάλαιο κλάδου , ,93 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,66 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΔΠΧΠ ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Β.Εξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 Μείον: Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Γ. Πάγιο Ενεργητικό Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις , ,92 Μείον: Αποσβέσεις , , , ,08 ΙΙ. Ενσώματες κινητοποιήσεις , ,36 Μείον: Αποσβέσεις , , , ,20 ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις , , , ,84 Σύνολο πάγιου ενεργητικού , ,2 Δ. Κυκλοφορούν ενεργητικό Ι. Αποθέματα , ,34 ΙΙ. Απαιτήσεις , ,72 ΙV.Διαθέσιμα , ,39 (Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού) , ,45 E. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού , ,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α) , ,09 6

7 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. Προβλέψεις , ,00 Γ. Υποχρεώσεις Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,64 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,8 Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Β) , ,43 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Α-Β) , ,66 ΒΑΣΕΙ ΔΠΧΠ ΒΑΣΕΙ ΕΓΛΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,09 ΜΕΙΟΝ :ΠΑΘΗΤΙΚΟ , ,43 Λογιστική αξία (καθαρή θέση) , ,66 Το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων του κλάδου της εταιρείας εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνόλου των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της και προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα, που προκύπτουν από τα βιβλία της χωρίς να έχουν γίνει εκτιμήσεις των αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες αναπροσαρμογές τιμών, εκτός των γηπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων της εταιρείας που περιγράφονται κατωτέρω, η αξία των οποίων εκτιμήθηκε στην εύλογη αξία, από ανεξάρτητη εταιρεία εκτιμητών, λόγω εφαρμογής των ΔΠΧΠ από την 0 Ιανουαρίου Τα λογιστικά αυτά δεδομένα στα οποία βασίσθηκε ο προσδιορισμός της λογιστικής καθαρής θέσης επαληθεύτηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, τόσο για την ύπαρξή τους, όσο και για την ακρίβεια, την ορθότητά τους και την ορθή κατά το δυνατόν εμφάνισή τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς. III. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κατωτέρω παραθέτουμε τον Λογιστική Κατάσταση της 3 Ιουλίου 205 η οποία συντάχθηκε για τις ανάγκες του μετασχηματισμού εισφοράς του κλάδου καθώς και αναλυτικές σημειώσεις επί των λογαριασμών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 7

8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΛΑΣΗΣ 3/7/205 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΠΧΠ ΕΓΛΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναποσβεστο υπόλοιπο 0,00 0,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποίησεις. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 3.939, , , ,37 2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις , , , ,47, , , , ,84 Αναποσβεστο υπόλοιπο , ,08 ΙΙ. Ενσώματες ακιν/ποιήσεις. Γήπεδα - Οικόπεδα , ,56 3. Κτίρια και Τεχνικά Εργα , , , ,67 4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός , , , ,39 5. Μεταφορικά Μέσα , , , ,23 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός , , , ,68 7. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές , , , , , ,97 Αναποσβεστο υπόλοιπο , ,86 Επενδύσεις σε ακίνητα. Επενδύσεις σε Γήπεδα , ,80 2. Επενδύσεις σε Κτίρια , , , , , , , ,9 Αναποσβεστο υπόλοιπο , ,34 ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις , ,83 Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις ,90 0,00 2. Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις , ,4 Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις ,00 0,00 6α Μετοχές , ,78 Μείον Υποτίμηση ,98 0,00 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,84 Σύνολο (ΓΙΙΙ) 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,2 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα. Εμπορεύματα 0,00 0,00 2. Προιόντα έτοιμα και ημιτελή , ,83 3. Παραγωγή σε εξέλιξη , ,72 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα Υλικά Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας , ,39 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων , ,40 6. Απομείωση αξίας αποθεμάτων , ,43 0, ,34 ΙΙ. Απαιτήσεις. Πελάτες , ,39 Μείον:Προβλέψεις , ,56 2. Γραμμάτια εισπρακτέα (στις τράπεζες) 0,00 0,00 3α. Eπιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) 506.5, ,33 3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 96.57, ,92 5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων , ,53 5α Απαιτήσεις από μερίσματα συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0,00 0,00 0. Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες , ,84 Μείον:Προβλέψεις 0,00 0,00. Χρεώστες διάφοροι , ,2 α Προκαταβολές προμηθευτών (εκτός παγίων και αποθεμάτων) 0,00 0,00 2. Λ/σμοι Δ/σεως προκ/λών και πιστώσεων , , , ,72 IV. Διαθέσιμα. Ταμείο.44,34.44,34 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , , ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) , ,45 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ. Εξοδα επομένων χρήσεων , ,52 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0, ,03 0, ,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,09 8

9 Α ΔΠΧΠ ΕΓΛΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ,93 ΙΙΙ. ΙV. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων. Απόσβεση υπεραξίας συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού , , , ,99 Αποθεματικά κεφάλαια 3. Ειδικά αποθεματικά , ,56 4. Εκτακτα αποθεματικά , ,29 5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών διατάξεων Νόμων , , , ,74 V. Αποτελέσματα εις Νέον Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο , ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AII+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV) , ,66 Β Γ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,02 0,00 2. Λοιπές προβλέψεις 0.000, , , ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ομολογιακά Δάνεια , ,00 2. Δάνεια Τραπεζών , ,64 8a Φόροι Επομένων Χρήσεων , ,96 0, ,64 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Προμηθευτές , ,85 3. Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,54 4. Προκαταβολές πελατών.0.772, ,8 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση , ,00 8. Υποχρεώσεις πρός συνδεδεμένες επιχειρήσεις , ,43. Πιστωτές διάφοροι , ,54 Υποχρεώσεις από εκχώρηση με σύμβαση factoring 0, ,54 0, ,54 Δ Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , ,8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ. Έσοδα επομένων χρήσεων , ,45 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα , ,66 3. Λοιποι Μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού , , , ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) , ,09 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 0,00 0,00 3. Απαιτήσεις από αμφοτερ.συμβασεις , ,28 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως , , , ,3 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ. Δικαιούχοι αλλότριων περ/κών στοιχείων 0,00 0,00 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 0,00 0,00 3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις , ,28 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως , , , ,3 9

10 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 3 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 205 () Η ανωτέρω Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού του εισφερόμενου κλάδου έλασης αλουμινίου συντάχθηκε κατόπιν διενέργειας λογιστικής απογραφής των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού και αποδίδει την οικονομική κατάσταση του Κλάδου. (2) Σχετικά με την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου σύμφωνα με την παράγραφο 0 του ΚΦΑΣ όπως ισχύει από //205 έχει τηρήσει: α)μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και τα ΔΛΠ, το οποίο ενημερώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. β) Βιβλίο Απογραφών-Αποτίμησης αποθεμάτων. Για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής εφαρμόστηκαν οι κανόνες αποτίμησης που ορίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ., επιφυλασσομένων άλλων ειδικότερων σχετικών διατάξεων όπως του ν.290/920. Όσον αφορά τον τρόπο αποτίμησης των μενόντων αποθεμάτων δεδομένου ότι τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. εφαρμόστηκαν οι σχετικές διατάξεις. Τα αποθέματα έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών, ή σε απλότυπες καταστάσεις, διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Καταχώρηση λοιπών στοιχείων απογραφής. Όσον αφορά την καταχώρηση στο εν λόγω βιβλίο των λοιπών στοιχείων (πάγια, έπιπλα και σκεύη, λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) γ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών με τα υπόλοιπα μόνο των πρωτοβάθμιων λογαριασμών, δεδομένου ότι η ανάλυση εφόσον καθενός λογαριασμού προκύπτει από τα αναλυτικά καθολικά και το αναλυτικό ισοζύγιο λογαριασμών της 3/7/205. Ειδικά για τις μετοχές, τις ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα έχει καταχωρηθεί για κάθε είδος η ποσότητα, η αξία κτήσης κι η τρέχουσα αξία. Τέλος, έγινε καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών, της λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου κλάδου, του λογαριασμού αποτελεσμάτων περιόδου /-3/7/205 και της κατάστασης του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης. (3) Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου 3/7/205. Με τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 0 του ΚΦΑΣ καθιερώνεται, από //203, υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Στο φάκελο αυτό, έχει γίνει ενημέρωση : α) Των ημερολογίων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα. 0

11 β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων μέχρι την προθεσμία 3/7/205. γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από 3/7/205. δ) Του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθώς και την καταχώρηση της λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου κλάδου της 3/7/205 ε) Του ισοζυγίου λογαριασμών του Γενικού καθολικού με ανάλυση κατά λογαριασμό τελευταίας βαθμίδας. Όλα τα παρακάτω δεδομένα θα παρουσιαστούν στους οπτικούς δίσκους του Ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου. IV. Αναλυτικός προσδιορισμός των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης του κλάδου έλασης αλουμινίου της εισφέρουσας Εταιρείας. Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι Ασώματες ακινητοποιήσεις ΔΛΠ ΕΓΛΣ Ευρώ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 3.939, , , ,37 3. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις , , , ,47 Στους υπολογαριασμούς περιλαμβάνονται αναλυτικά ποσά των δαπανών και των αντίστοιχων αποσβέσεων μέχρι την 3/07/205 όπως προκύπτουν και από το Μητρώο Παγίων. II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις. Γήπεδα Οικόπεδα Ευρώ ΔΛΠ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις ΕΓΛΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις. Γήπεδα - Οικόπεδα , ,56 Επενδ. σε Γήπεδα-Οικόπεδα ,56 0, ,80 0,00 Η εταιρεία έχει στην κατοχή της γήπεδα αγροτεμάχια, που αφορούν τον κλάδο, στις παρακάτω τοποθεσίες:. Οινόφυτα (57ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) Βόρειο οικόπεδο 2. Οινόφυτα (57ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) Νότιο οικόπεδο 3. Οινόφυτα (53ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) 4. Οινόφυτα (οδός Καλής Θελήσεως) Εργατικές Κατοικίες 5. Θήβα Βοιωτίας (5ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Θηβών Χαλκίδας) 6. Άγιος Θωμάς Οινοφύτων (3ο ΧΛΜ περιφερειακής οδού Οινοφύτων)

12 7. Θίσβη Βοιωτίας Αναλυτικότερα:. Οινόφυτα (57ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) Βόρειο οικόπεδο Γήπεδο κείμενο στο 57ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στη θέση «Άγιος Δημήτριος» ή «Ατάμπασι» ή «Μαδαρό» της κτηματικής Περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Θωμά, πρώην Δήμου Οινοφύτων, πλέον Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, το οποίο έχει συνολικό εμβαδόν κατά τους τίτλους κτήσης μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πενήντα ενός και πενήντα οκτώ εκατοστών (269.05,58) κατά δε πρόσφατη καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα και δεκαεννέα ( ,9), όπως εμφαίνεται στο από Αυγούστου 205 Τοπογραφικό διάγραμμα του πτυχιούχου πολιτικού Μηχανικού Ζαχαρούλα Λάμπρου. Στην οικοπεδική αυτή έκταση υφίσταται κτιριακό βιομηχανικό συγκρότημα μετά παραρτημάτων και λοιπών παρακολουθημάτων συνολικής δόμησης 4.838,43 τ.μ. Η ως άνω ενιαία έκταση αποτελείται από τα κατωτέρω ακίνητα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ως ακολούθως:..οικοπεδική έκταση συνολικής επιφανείας τετραγωνικών μέτρων εκατόν εξήντα μιας χιλιάδων εννεακόσιων πενήντα και 20% (6.950,20), κειμένη στη θέση «Άγιος Δημήτριος» ή «Μαδαρό» του Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, επί του 57ου χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, η οποία εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β- Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν -Ξ -Ξ-Α στο από Σεπτεμβρίου 996 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Αθανασίου Μάνη, το οποίο νόμιμα υπογεγραμμένο προσαρτάται στη με αριθμό 9.839/ Σύμβαση Συγχώνευσης (ΦΕΚ 7260/-- 996) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ηλιοπούλου-Χούγια και και έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 5 και αριθμό 4. Με την ανωτέρω σύμβαση έγινε η απορρόφηση της «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» από τη «ΒΕΠΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», η οποία μετονομάστηκε σε «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.». Στη δε πρώην «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» είχε περιέλθει ως εξής:...μία ενιαία οικοπεδική έκταση συνολικής επιφανείας τετραγωνικών μέτρων εκατόν πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός και δέκα εκατοστών (05.75,0), η οποία βρίσκεται στο Δήμο Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, επί του 55ου χλμ. και ήδη επί του 57ου χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, η οποία εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Ψ-Χ-Φ-Υ-Τ-Σ-Ρ-Π-Ο-Ξ-Ν-Μ-Α στο από Ιουνίου 973 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημοσθένους Λεωνίδα, το οποίο νόμιμα υπογεγραμμένο προσαρτάται στη με αριθμό 42206/973 Σύμβαση Συγχώνευσης (Καταστατικό) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παναγιώτη Μαλτέζου. Το ως άνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με τη με αριθμό 42206/973 Σύμβαση Συγχώνευσης (Καταστατικό) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παναγιώτη Μαλτέζου, νομίμως μεταγεγραμμένη 2

13 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 359 και αριθμό Ένας αγρός εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων (3.64,00) κείμενος στη θέση "Άγιος Δημήτριος" ή "Ντάμπασι" ή «Μαδαρό» Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, εμφαινόμενος με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Ζ -Η-Θ-Α στο από τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού Μιχαήλ Κοφινάκου, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 42659/ Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παναγιώτη Μαλτέζου. Το ως άνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με το με αριθμό 42659/973 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παναγιώτη Μαλτέζου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 365 και με αριθμό Ένα αγροτεμάχιο επιφανείας τετραγωνικών μέτρων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (5.574,00), το οποίο βρίσκεται στη θέση "Άγιος Δημήτριος" ή "Μαδαρό" Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, εμφαινόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Ζ στο από Μαρτίου 974 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Μιχ. Κοφινάκου και το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 43293/974 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παναγιώτη Μαλτέζου. Το ως άνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με το με αριθμό 43293/974 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παναγιώτη Μαλτέζου νομίμως μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 373 και με αριθμό Ένα αγροτεμάχιο επιφανείας τετραγωνικών μέτρων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός (5.95,00), το οποίο βρίσκεται στη θέση "Άγιος Δημήτριος" ή "Μαδαρό" Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, εμφαινόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Β-Ζ-Α-Μ-Β στο από Μαρτίου 974 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Μιχ. Κοφινάκου το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 43295/974 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παναγιώτη Μαλτέζου. Το ως άνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με το με αριθμό 43295/974 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Παναγιώτη Μαλτέζου νομίμως μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 373 και αριθμό Ένας αγρός άρτιος και οικοδομήσιμος κείμενος στη θέση "Άγιος Δημήτριος" Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, έκτασης μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων εξήντα και 0,0% (3.060,0), που φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β- Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α στο από Σεπτεμβρίου 990 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Σπύρου Ι. Κοκκολιάδη, το προσαρτάται στο με αριθμό 8622/ Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ηλιοπούλου, το γένος Θεοδώρου Χούγια. Το ως άνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με το με αριθμό 8622/990 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ηλιοπούλου, το γένος Θεοδώρου Χούγια νομίμως μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 942 και αριθμό Ένα ακίνητο που βρίσκεται (κείται), στην θέση "Μαδαρό" της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Αγίου Θωμά Θηβών Βοιωτίας, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριάντα χιλιάδων (30.000,00), το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία Έψιλον ένα (Ε) στο από Ιουνίου 998 συνταχθέν από τους Νίκο Θ. Ζέϊκο πτυχιούχο τοπογράφο γεωμέτρη Α.Τ.Ο. και τον Χριστόφορο Π. Ζωγράφο, πτυχιούχο πολιτικό 3

14 υπομηχανικό ΑΣΥΘ τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 9603/ συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη. Το ως άνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με το με αριθμό 9603/ συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη, νομίμως μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 206 και αριθμό Ένα γήπεδο με στοιχεία ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Α που βρίσκεται στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ» Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων και 0,38 (6.654,38), το οποίο απεικονίζεται στο από Νοεμβρίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Πιερίδη, που προσαρτάται στο με αρ /2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουΐζας Βαγιάτη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία καθ ης η αίτηση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με το με αριθμό 7.486/2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουΐζας Βαγιάτη νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 275 με αριθμό Ένα γήπεδο με στοιχεία κεφαλαίο γράμμα ΒΗΤΑ (Β), που βρίσκεται στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ» Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά και 0,65 (0.577,65), που απεικονίζεται στο από Νοεμβρίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Πιερίδη, που προσαρτάται στο με αρ /2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουΐζας Βαγιάτη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με το με αριθμό 7.486/2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουΐζας Βαγιάτη νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 275 με αριθμό Ένα γήπεδο το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΝΤΑΠΑΣΙ» Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα έξι χιλιάδων εβδομήντα πέντε και 0,8 (6.075,8), το οποίο απεικονίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία και τους αριθμούς: Α-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α0-Α-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7- Α8-Α, στο από Μαΐου 200 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Κωνσταντίνου Στ. Δαύρη, το οποίο προσαρτάται στο υπ αριθμόν 8849/ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βαγιάτη- Γεωργοπούλου. Το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο, περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν 8849/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βαγιάτη-Γεωργοπούλου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 338 με αριθμό Ένας αγρός ο οποίος είναι άρτιος και οικοδομήσιμος, ο οποίος κείται εκτός σχεδίου πόλης, εντός Zώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.O.E.), στην θέση «ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ» (ή «ΝΤΑΜΠΑΣΗ») Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε και 0,98 (7.725,98), ο οποίος εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Κ-Λ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α στο από Μαΐου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Μήτσου, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 7.0/ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Λασκαράτου. Το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο, περιήλθε στην εταιρεία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν 7.0/ συμβόλαιο της 4

15 Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Λασκαράτου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 559 με αριθμό Ένα αγροτεμάχιο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι έξι χιλιάδων εξήντα οκτώ και 0,9 (26.068,9), άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά του επ αυτού βιομηχανοστασίου, που βρίσκεται στη θέση "Άγιος Δημήτριος" ή "Ντάμπασι" ή "Μαδαρό" Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, εμφαινομένου με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Α στο από Δεκεμβρίου 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Β. Μήτσου, το οποίο προσαρτάται στη με αριθμό 5075/ Σύμβαση Συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας - Γεωργίου Καραγεώργη. Το ως άνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με τη με αριθμό 5075/ Σύμβαση Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "ELVAL SERVICE CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας - Γεωργίου Καραγεώργη, νομίμως μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 66 και με αριθμό. 2. Οινόφυτα (57ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) Νότιο οικόπεδο 2..Γήπεδο κείμενο στο 57ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στη θέση «Άγιος Δημήτριος» ή «Ατάμπασι» ή «Μαδαρό» της κτηματικής Περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Θωμά, Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, το οποίο έχει συνολικό εμβαδόν κατά τους τίτλους κτήσης μέτρων τετραγωνικών εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ και 0,0 (76.28,0) κατά δε πρόσφατη καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι και 0,48 (77.86,48), εμφαίνεται στο από Αυγούστου 205 Τοπογραφικό διάγραμμα του πτυχιούχου πολιτικού Μηχανικού Ζαχαρούλα Λάμπρου. Στην οικοπεδική αυτή έκταση υφίσταται κτιριακό βιομηχανικό συγκρότημα μετά παραρτημάτων και λοιπών παρακολουθημάτων συνολικής δόμησης ,67 τ.μ. Η ως άνω ενιαία έκταση αποτελείται από τα κατωτέρω ακίνητα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ως ακολούθως: 2...Οικοπεδική έκταση συνολικής επιφανείας τετραγωνικών μέτρων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων τεσσάτων και 70% (87.204,70), στο 57ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στη θέση «Άγιος Δημήτριος» ή «Ατάμπασι» ή «Μαδαρό» της κτηματικής Περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Θωμά, Δήμου Τανάγρας, η οποία εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η- Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τα-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α-Α2-Α3-Α4-Α9-Α8-Α0-Α-Α3-Α4- Α5-Α6-Α7-Α8-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α στο από Σεπτεμβρίου 996 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Αθανασίου Μάνη, το οποίο νόμιμα υπογεγραμμένο προσαρτάται στη με αριθμό 9.839/ Σύμβαση Συγχώνευσης (ΦΕΚ 7260/--996) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ηλιοπούλου-Χούγια και έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 5 και αριθμό 4. Με την ανωτέρω σύμβαση έγινε η απορρόφηση της «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» από τη «ΒΕΠΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», η οποία μετονομάστηκε σε «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.». 5

16 Στην δε πρώην «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» είχε περιέλθει ως εξής: 2...Ένα αγροτεμάχιο το οποίο βρίσκεται (κείται) στη θέση «Μαδαρό» της κτηματικής περιφερείας της κοινότητος Αγίου Θωμά Βοιωτίας, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα πέντε μέτρα και 70% (74.355,70) διακρίνεται στο από Νοεμβρίου 994 σύμφωνα με το Νόμο 65/977, από τον πολιτικό μηχανικό Αθανάσιο Εμ. Μάνη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν 8923/ συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Διαμάντη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών, στον τόμο αριθμό Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται (κείται) στην κτηματική περιφέρεια Αγίου Θωμά, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε (3.275,00) εμφαίνεται στο από Σεπτεμβρίου 995 σύμφωνα με το Νόμο 65/977, από τον πολιτικό μηχανικό Επαμεινώνδα Χρυσικό συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο προσαρτάται στο υπ αριθμόν 9003/ συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημ. Διαμάντη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν 9003/ συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Διαμάντη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών, στον τόμο.22 αριθμό Ένας αγρός (αγρόκτημα), ο οποίος βρίσκεται (κείται) στη θέση «Μαδαρό» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητος Αγίου Θωμά Βοιωτίας τέως Δήμου Τανάγρας, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα (9.574,00), εμφαίνεται στο από Μαρτίου 996 σύμφωνα με το Νόμο 65/977 από τον πτυχιούχο τοπογράφο και γεωμέτρη ΑΤΟ Νίκο Θ. Ζέϊκο συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο, προσαρτάται στο υπ αριθμόν 907/ συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Διαμάντη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν 907/ συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Διαμάντη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών, στον τόμο 38 αριθμό Ένα ακίνητο (αγροτεμάχιο), που βρίσκεται (κείται) στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητος Αγίου Θωμά τέως Δήμου Τανάγρας, της Επαρχίας Θηβών, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα και 55% (29.59,55) το οποίο εμφαίνεται στο από Οκτωβρίου 997 συνταχθέν, από τους Νίκο Θ. Ζέϊκο πτυχιούχο τοπογράφο Γεωμέτρη Α.Τ.Ο. και τον Χριστόφορο Π. Ζωγράφο πτυχιούχο πολιτικό υπομηχανικό ΑΣΥΘ, σύμφωνα με το Ν.65/977 και το Ν. 337/983, τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο προσαρτάται στο υπ αριθμόν 9455/ συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Διαμάντη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν 9455/ συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Διαμάντη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείο Θηβών, στον τόμο 80 αριθμό Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται (κείται) στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητος Αγίου Θωμά τέως Δήμου Τανάγρας, της Επαρχίας Θηβών, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες εκατόν τέσσερα και 55% (4.04,55) είναι εκτός σχεδίου πόλεως, και εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, δεν οφείλει εισφορά σε γη ή χρήμα κατά τον Ν. 337/983, 6

17 εμφαίνεται στο από Οκτωβρίου 997 συνταχθέν, από τους Νίκο Θ. Ζέϊκο πτυχιούχο τοπογράφο Γεωμέτρη Α.Τ.Ο. και τον Χριστόφορο Ζωγράφο πτυχιούχο πολιτικό υπομηχανικό ΑΣΥΘ, σύμφωνα με το Ν. 65/977 και το Ν. 337/983 συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο προσαρτάται στο υπ αριθμόν 9456/ συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Διαμάντη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν 9456/ συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Διαμάντη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείο Θηβών, στον τόμο 80 αριθμό Ένα αγρόκτημα, το οποίο βρίσκεται στην θέση «Ντάμπαση» ή «ΜΑΔΑΡΟ», της κτηματικής περιφερείας της Κοινότητας Οινοφύτων, του Νομού Βοιωτίας, του τέως Δήμου Τανάγρας, και παρά την σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ Αθηνών Θεσσαλονίκης, έχει έκταση, τόσο κατά τον τίτλο κτήσεως, όσο και κατά νεώτερο και ακριβεστέρα καταμέτρηση, βάσει της οποίας συνετάγη το κατωτέρω αναφερόμενο και προσαρτώμενο στο συμβόλαιό με αριθμό 536/ του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Ευαγγέλου Καρυοφύλλη τοπογραφικό διάγραμμα, μέτρα τετραγωνικά δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα και 0,65 (4.264,65) εμφαίνεται, αφενός μεν με τους αριθμούς στο από Οκτωβρίου 973 διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Κουρκούτη, το οποίο προσαρτάται στο υπ αριθμόν 487/73 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θηβών Μαριάνθης Κοκκίνου, αφετέρου δε με τα στοιχεία Α Β Γ Δ Δ Δ2 Ε Ζ Η Θ Α: ) στο από Σεπτεμβρίου 994 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Παντελή Δεληκούρα, το οποίο προσαρτάται στο υπ αριθμόν 26924/994 συμβόλαιο του άνω Συμβολαιογράφου Ευαγγέλου Καρυοφύλλη και 2) στο ανωτέρω αναφερόμενο και προσαρτώμενο στο συμβόλαιο με αριθμό 536/ του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Ευαγγέλου από 25 Νοεμβρίου 997 συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα από τον πολιτικό Υπομηχανικό Χριστόφορο Ζωγράφο και τον πτυχιούχο Τοπογράφο Νίκο Ζεΐκο. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν 536/ συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Ευαγγέλου Καρυοφύλλη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείο Θηβών, στον τόμο 9 αριθμό Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται (κείται) στη θέση «Μαδαρό-Κορυτσά» της κτηματικής περιφερείας της Κοινότητας Αγίου Θωμά Βοιωτίας, τέως του Δήμου Τανάγρας, της Επαρχίας Θηβών του νομού Βοιωτίας, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε και 0% (2.835,0), εμφαίνεται στο από Ιανουαρίου 998 συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα από τον Νίκο Ζέϊκο τοπογράφο γεωμέτρη, Α.Τ.Ο. και τον Χριστόφορο Π. Ζωγράφο, πολιτικό υπομηχανικό ΑΣΥΘ, το οποίο προσαρτάται στο με αρ. 9608/ συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με το με αριθμό 9608/ συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 207 με αριθμό Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται (κείται) στη θέση «Μαδαρό» της κτηματικής περιφερείας πριν της Κοινότητας Αγίου Θωμά και τώρα Δήμου Οινοφύτων Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Θωμά Βοιωτίας και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα και 80% (4.684,80), εμφαίνεται στο από Φεβρουαρίου 2000 έτους, συνταχθέν από τον Νίκο Ζέϊκο τοπογράφο Γεωμέτρη Α.Τ.Ο. και τον Χριστόφορο Π. Ζωγράφο υπομηχανικό ΑΣΥΘ, 7

18 και το οποίο προσαρτάται στο με αρ. 9873/ συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με το με αριθμό 9873/2000 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 256 και με αριθμό Ένας αγρός που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, κείμενος στην θέση «Άγιος Δημήτριος» ή «Μαδαρό» ή «Οινόφυτα» Βοιωτίας, πλέον Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα και 0,6 (8.9,6), φαίνεται δε με τους αριθμούς στο από Νοεμβρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Μήτσου, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην υπ αριθμόν 6.934/2007 πράξη της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου.. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει των με αρ. 6939/ και με αρ. 6940/ συμβολαίων της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου, νομίμως μεταγεγραμμένων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 544 και με αριθμό 92 και 93 αντίστοιχα Ένας αγρός που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, κείμενος στην θέση «Αγιος Δημήτριος» ή «Μαδαρό» ή «Οινόφυτα» Βοιωτίας, πλέον Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα και 0,4 (5.360,4), φαίνεται με τους αριθμούς στο από Νοεμβρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Μήτσου, το οποίο αφού υπογράφηκε από τους εμφανιζομένους πωλητές και εμένα έχει προσαρτηθεί στην υπ αριθμόν 6.934/2007 πράξη της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει των με αρ. 6939/ και με αρ. 6940/ συμβολαίων της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου, νομίμως μεταγεγραμμένων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 544 και με αριθμό 92 και 93 αντίστοιχα Ένας αγρός που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, κείμενος στην θέση «Αγιος Δημήτριος» ή «Μαδαρό» ή «Οινόφυτα» Βοιωτίας, πλέον Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα και 0,3 (7.72,3), φαίνεται με τους αριθμούς στο από Νοεμβρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Μήτσου, το οποίο αφού υπογράφηκε από τους εμφανιζομένους πωλητές έχει προσαρτηθεί στην υπ αριθμόν 6.934/2007 πράξη της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει των με αρ. 6939/ και με αρ. 6940/ συμβολαίων της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου, νομίμως μεταγεγραμμένων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 544 και με αριθμό 92 και 93 αντίστοιχα Ένας αγρός που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, κείμενος στην θέση «Αγιος Δημήτριος» ή «Μαδαρό» ή «Οινόφυτα» Βοιωτίας, πλέον Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων και 0,24 (.654,24), φαίνεται δε με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α στο από Ιανουαρίου

19 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Μήτσου, το οποίο προσαρτάται στο με αρ. 6956/ συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του με αρ. 6956/ συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 549 και αριθμό Ένας αγρός κείμενος εκτός σχεδίου πόλης, εντός Ζ.Ο.Ε., στην θέση «ΜΑΔΑΡΟ Άγιος Δημήτριος» ή «Μαδαρό Μεγάλο» ή «Οινόφυτα» Βοιωτίας, της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Θωμά του Δήμου Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας, της Επαρχίας Θηβών Νομού Βοιωτίας, του τέως Δήμου Τανάγρας Επαρχίας Θηβών Νομού Βοιωτίας, ο οποίος είναι άρτιος και οικοδομήσιμος και έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα εννέα και 0,39 (7.789,39), φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα και τους αριθμούς Α-Β-Γ- Δ Α στο από Σεπτεμβρίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννου Αναστασίου και του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Μήτσου, το οποίο προσαρτάται στο με αρ. 7084/ συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του με αρ. 7084/ συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 573 και αριθμό 25, δυνάμει του με αρ. 703/ συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου που έχει μεταγραφεί στα ίδια ως άνω βιβλία στον τόμο 574 και αρ. 99 και δυνάμει του με αρ. 7089/ συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου που έχει μεταγραφεί στα ίδια ως άνω βιβλία μεταγραφών στον τόμο 573 και αριθμό Ένας αγρός κείμενος εκτός σχεδίου πόλης, στην θέση «ΜΑΔΑΡΟ» Βοιωτίας, της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Θωμά του Δήμου Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας, της Επαρχίας Θηβών Νομού Βοιωτίας, του τέως Δήμου Τανάγρας Επαρχίας Θηβών Νομού Βοιωτίας, που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες ογδόντα έξι και 0,79 (2.086,79), φαίνεται δε με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α στο από Ιανουαρίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Μήτσου, το οποίο προσαρτάται στο με αρ.7246/ συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του με αρ.7246/ συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 599 και αριθμό Ένας αγρός άρτιος και οικοδομήσιμος, κείμενος εκτός σχεδίου πόλης, στην θέση «ΜΑΔΑΡΟ» ή «ΜΑΔΕΡΟ» ή «ΝΤΑΜΠΑΣΗ» της κτηματικής περιφέρειας ήδη σήμερα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Νομού Βοιωτίας, της Επαρχίας Θηβών της Περιφερειακής Ενότητας Στερεάς Ελλάδος, που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι και 0,75 (39.666,75), φαίνεται δε με τα στοιχεία στο από Μαϊου 205 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Μήτσου. Επί του ακινήτου δεν ευρίσκονται κτίσματα. Το ως άνω ακίνητο προέκυψε από: 9

20 2.2..Ένας αγρός άρτιος και οικοδομήσιμος, κείμενος εκτός σχεδίου πόλης, στην θέση «ΜΑΔΑΡΟ» ή «ΜΑΔΕΡΟ» ή «ΝΤΑΜΠΑΣΗ» της κτηματικής περιφέρειας ήδη σήμερα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Νομού Βοιωτίας, της Επαρχίας Θηβών της Περιφερειακής Ενότητας Στερεάς Ελλάδος, που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά και 0,23 (39.957,23), φαίνεται δε με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α-Α στο από Ιουλίου 202 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Μήτσου, το οποίο προσαρτάται στο με αρ. 76/ συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του με αρ. 76/ συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 685 και αριθμό Πώληση αγροτεμαχίου στην θέση «ΜΑΔΑΡΟ» ή «ΜΑΔΕΡΟ» ή «ΝΤΑΜΠΑΣΗ» της κτηματικής περιφέρειας ήδη σήμερα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Νομού Βοιωτίας, της Επαρχίας Θηβών της Περιφερειακής Ενότητας Στερεάς Ελλάδος, που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά διακόσια ενενήντα και 0,48 (290,48), φαίνεται δε με τους αριθμούς στο από Μαΐου 205 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Μήτσου, το οποίο προσαρτάται στο με αρ. 694/ συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίνας Καραγεώργη. 2.3.Ένας αγρός κείμενος εκτός σχεδίου πόλης, στην θέση «ΚΑΤΩ ΜΑΔΑΡΟ» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Θωμά της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Νομού Βοιωτίας, της Επαρχίας Θηβών της Περιφερειακής Ενότητας Στερεάς Ελλάδος, που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια ογδόντα ένα και 0,34 (48,34) και επανακαταμετρήθηκε σε μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια εννενήντα ένα και 0,89 (49,89) όπως φαίνεται με τα στοιχεία Μ4-Μ2-Μ7-Μ20-Μ4 στο από Αυγούστου 205 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Χρήστου Μάναλη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του με αρ. 702/ συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 574 και αριθμό 98. Επί του ακινήτου δεν ευρίσκονται κτίσματα. 3. Οινόφυτα (53ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) 3..Γήπεδο, κείμενο στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, επί του οποίου υπάρχει δικαίωμα αποκλειστική χρήσης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα μία χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα και πενήντα οκτώ (4.79,58) και εμφαίνεται στο από Αυγούστου 205 τοπογραφικό διάγραμμα των Αρχιτέκτονα-Μηχανικού Δημ. Μαλασπίνα και Πολιτικού Μηχανικού Λουκά Τσατήρα. Στην οικοπεδική αυτή έκταση υφίσταται κτιριακό βιομηχανικό συγκρότημα μετά παραρτημάτων και λοιπών παρακολουθημάτων συνολικής δόμησης 2.237,46 τ.μ. Η ως άνω ενιαία έκταση αποτελείται από τις κατωτέρω περιγραφόμενες οριζόντιες κάθετες ιδιοκτησίες, ήτοι α) τη με στοιχεία ΒΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Β), με ποσοστό 20

21 συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο τριακόσια πενήντα δύο χιλιοστά και 0,08 εκατοστά του χιλιοστού (352,08/οοο) και β) τη με στοιχεία ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ (Α-), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο τριακόσια ένα χιλιοστά και 0,68 εκατοστά του χιλιοστού (30,68/οοο), οι οποίες κείνται επί οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο και 0,6 (62.982,6), το οποίο απεικονίζεται στην σημερινή του κατάσταση, με το κεφαλαίο αλφαβητικό στοιχείο και τους αριθμούς: Α-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9- Α0-Α-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α20-Α2-Α22-Α23-Α24-Α25-Α26- Α27-Α28-Α9-Α30-Α3-Α32-Α33-Α34-Α35-Α36-Α37-Α38-Α39-Α40-Α4-Α42-Α43- Α44-Α45-Α46-Α47-Α48-Α49-Α50-Α5-Α52-Α53-Α54-Α55-Α56-Α57-Α58-Α59-Α60- Α, στο εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων από Αυγούστου 203 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Π. Βασιλειάδη, το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 2570/203 πράξη τροποποίησης της με αριθμό 8.094/ πράξης σύστασης οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών και κανονισμού δικαιωμάτων, της Συμβολαιογράφου και Αθηνών Μαρίας-Λουΐζας Βαγιάτη, είναι εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και εντός ζώνης. Οι ως άνω οριζόντιες κάθετες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του με αριθμό 25.7/203 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουΐζας Βαγιάτη νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 70 με αριθμό 28, σε συνδυασμό με την με αριθμό 8.094/992 πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών του ως άνω συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγεγραμμένης, όπως τροποποιήθηκε αρχικά με την με αριθμό 8.478/993 πράξη του ως άνω συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγεγραμμένης και περαιτέρω με την με αριθμό 25.70/203 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βαγιάτη. 3.2.Επί μίας ενιαίας εδαφικής έκτασης, κειμένης στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και εντός ζώνης, η οποία έχει συνολικό εμβαδόν μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι και σαράντα επτά (6.786,47) και εμφαίνεται στο από Αυγούστου 205 τοπογραφικό διάγραμματου Πολιτικού Μηχανικού Λουκά Τσατήρα. Επί του ακινήτου δεν ευρίσκονται κτίσματα. Η ως άνω ενιαία έκταση αποτελείται από τα κατωτέρω ακίνητα τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ως ακολούθως: 3.2..Ένα αγροτεμάχιο, κειμένου στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και εντός ζώνης, το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία και 0,90 (8.363,90) και απεικονίζεται κατά νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρηση με τον αριθμό πέντε (5) και με τα περιμετρικά κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία και τους αριθμούς Γ-Γ2-Γ3-Γ4-Γ5-Γ6-Γ7-Γ8-Γ9-Γ0-Γ-Γ2- Α53-Α52-Γ, στο εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων από Αυγούστου 203 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Π. Βασιλειάδη, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 25.72/203 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουΐζας Βαγιάτη Ένα αγροτεμάχιο, κειμένου στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 2

22 οικισμού και εντός ζώνης, το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά και 0,4 (2.977,4) και απεικονίζεται κατά νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρηση με τον αριθμό τρία (3) και με τα περιμετρικά κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία και τους αριθμούς Γ-Γ2-Α46-Α47-Α48-Α49-Γ, στο εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων από Αυγούστου 203 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Π. Βασιλειάδη, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 25.72/203 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουΐζας Βαγιάτη Ένα αγροτεμάχιο, κειμένου στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και εντός ζώνης, το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες τέσσερα και 0,5 (4.004,5) και απεικονίζεται κατά νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρηση, με τον αριθμό τέσσερα (4) και με τα περιμετρικά κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία και τους αριθμούς Γ2-Γ3-Α45-Α46-Γ2, στο εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων από Αυγούστου 203 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Π. Βασιλειάδη, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 25.72/203 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουΐζας Βαγιάτη Ένα αγροτεμάχιο, κειμένου στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και εντός ζώνης, το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά χίλια τετρακόσια τριάντα έξι κα 0,77 (.436,77) και απεικονίζεται κατά νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρηση, με τον αριθμό δύο (2) και με τα περιμετρικά κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία και τους αριθμούς: Γ-Α49-Α50-Α5-Α52-Γ, στο εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων από Αυγούστου 203 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Π. Βασιλειάδη, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 25.72/203 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουΐζας Βαγιάτη. Τα ως άνω τέσσερα (4) αγροτεμάχια περιήλθαν στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με το με αριθμό 25.72/203 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λουΐζας Βαγιάτη νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 70 με αριθμό Οινόφυτα (οδός Καλής Θελήσεως) Εργατικές Κατοικίες Επί ενός οικόπεδου με τα επ αυτού κτίσματα, που κείται στη θέση «Σπίτι Μακρή» ή «Καλό Πηγάδι», μέσα στα όρια του Οικισμού Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις και έχει συνολική έκταση, μετά από επανακαταμέτρηση, μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά και 0,40 (2.357,40 Μ2) σύμφωνα με το από Αυγούστου 205 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού, Κων. Βαγιώτη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του υπ αριθμόν 6.409/2005 συμβολαίου πώλησης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού - Λασκαράτου, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 457 με αριθ. 79. Επί του ακινήτου υφίσταται συγκρότημα κατοικιών κυρίων χώρων 764,2 τ.μ. και βοηθητικών 250,2 τ.μ. 22

23 5. Θίσβη Βοιωτίας Γήπεδο, συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων δεκά έξι χιλιάδων τετρακοσίων εννενήντα και 0,86 (36.490,86) στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης στη κτηματική περιφέρεια Θίσβης Βοιωτίας. Η συνολική έκταση προήλθε ως εξής: 5..με το υπ αριθ. 2.40/ συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα, για γήπεδο που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εννενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός και 30% (93.84,30) και μετά από επαναμέτρηση εννενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξήντα τρία και 72% τετραγωνικά μέτρα (94.063,72), που εμφανίζεται στο από κτηματολογικό διάγραμμα νόμιμα που υπογράφεται από τον Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό Στέλιο Καλαϊτζάκη και την Πολιτική Μηχανικό Αθανασία Κάπου και μετεγράφει νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θίσβης στον τόμο 76 με αριθμό με το υπ αριθ / συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα, πωλήθηκε τμήμα του γηπέδου εμβαδού τετραγωνικών μέτρων επτά χιλιάδων εκατόν πέντε και 60% (7.05,6) που εμφανίζεται με τους αριθμούς και τα στοιχεία 47,472, , μ,ν,ξ,47 στο Σεπτεμβρίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού-μηχανικού Αθανασίας Κάπου. 5.3.με το υπ αριθ / συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα, πωλήθηκε τμήμα του γηπέδου εμβαδού τετραγωνικών μέτρων τριακοσίων ογδόντα ενός (38) που εμφανίζεται με τους αριθμούς και τα στοιχεία 493,495,496,497,κ,λ,493 στο Φεβρουαρίου 200 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού-μηχανικού Αθανασίας Κάπου. 5.4.με το υπ αριθ / συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Στασινοπούλου-Ευσταθίου, αγοράσθηκε γήπεδο εμβαδού διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εννεακοσίων δεκατριών και 76% (229.93,76) που προσδιορίζεται με τους αριθμούς και τα γράμματα 79,80,006,007,..009,8,82,..97,π,ρ,503,504, 5,985,986,.. 993,087,994,995,.998,574,573,572,57,570,36,362,.366,79 στο από 2 Μαρτίου 2007 κτηματολογικό διάγραμμα του τοπογράφου-μηχανικού Ιωάννη Τσαγγάλη και μετεγράφει νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θίσβης στον τόμο 26 με αριθμό 22. Βάσει απόφασης του Γ.Γ της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για μερική κύρωση της πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου ΒΙ.ΠΕ. ΑΠ3582/556/ όπως τροποποιήθηκε με την 00474/9829/08/ του ίδιου Γενικού Γραμματέα και όπως ολοκληρώθηκε με την 5008/22445/ απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας η ανωτέρω έκταση αποτελείται: α) από έκταση 62.99,44τμ εντός πολεοδόμησης (οικ τετρ. 4) και β) έκταση ,46 τ.μ. εκτός πολεοδόμησης. Τα παραπάνω εμφαίνονται στο από Αυγούστου 205 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου-μηχανικού Ιωάννη Τσαγγάλη. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 6. Θήβα Βοιωτίας (5ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Θηβών Χαλκίδας) 23

24 6..Γήπεδο (αγροτεμάχιο), που βρίσκεται στην θέση «ΒΑΤΕΡΗ», της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Θηβαίων της ομωνύμου Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και κατά τον τίτλο κτήσεως στην θέση «ΒΑΤΕΡΗ», της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών Χαλκίδας, στο 5ο χλμ. αυτής. Το ως άνω αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, κείται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων οικισμού, εντός Γ.Π.Σ., έχει συνολική επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι και 0,70 (86.336,70) εμφαίνεται στο από Αυγούστου 205 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Β. Μήτσου. Το γήπεδο περιήλθε στη κυριότητα της ΕΛΒΑΛ δυνάμει του υπ αριθμόν 5.987/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Καραγεώργη, που αφορά τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 722 με αριθ. 9. Στην οικοπεδική αυτή έκταση υφίσταται κτιριακό βιομηχανικό συγκρότημα μετά παραρτημάτων και λοιπών παρακολουθημάτων συνολικής δόμησης 5.66,82 τ.μ. Το ως άνω γεωτεμάχιο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών ,70 προέρχεται από τη συνένωση πλειόνων μερικοτέρων αγροτεμαχίων περιελθόντων στην απορροφώμενη εταιρεία με χωριστούς τίτλους ως εξής: Δυνάμει του υπ αριθ. 089/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ηλιοπούλου Χούγια, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 230 με αριθμό 64, με το οποίο απεσχίσθη ο κλάδος βαφής της Ανωνύμου Εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» και απερροφήθη από την εδώ απορροφωμένη εταιρεία υπό την αρχική της επωνυμία «Ε.ΒΙ.ΕΠ. Α.Ε. Εμπορικαί και Βιομηχανικαί Επιχειρήσεις Ειδών Κρουνοποποιΐας Ανώνυμη Εταιρεία», η εδώ απορροφωμένη εταιρεία «ΕLVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» απέκτησε γήπεδο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα και 0, (34.299,) κείμενο στη θέση «ΒΑΤΕΡΗ» της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών. Το γήπεδο αυτό, το οποίο προέκυψε από μερικώτερα αγροτεμάχια εμφαίνεται στο από Φεβρουαρίου 999 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αθανασίου Μάνη με τα στοιχεία Α-Β-Β-Β2-Β3-Β4-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ-Ι-Κ-Λ-Α το οποίο φέρει τη δήλωση του Ν.65/977 και του Ν.337/983 στην οποία ορίζεται ότι αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, κείται εκτός σχεδίου, εκτός ΖΟΕ και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα και το οποίο προσαρτάται στο ως άνω υπ αριθ. 089/ συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ηλιοπούλου Χούγια. Η ως άνω έκταση προήλθε από τη συνένωση πλειόνων μερικωτέρων ομόρων αγροτεμαχίων, περιελθόντων στην τότε ιδιοκτήτρια εταιρεία «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.» ως εξής: 6... με το υπ αριθ. 42/ συμβόλαιο αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 47 με αριθμό 59836, περιήλθε με αγορά από την «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» αγροτεμάχιο επιφανείας ,90 τ.μ., 24

25 6..2. με το υπ αριθ. 8427/ συμβόλαιο αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 048 με αριθμό 53, περιήλθε με αγορά από την «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ», αγροτεμάχιο επιφανείας 820,00 τ.μ., με το υπ αριθ. 9235/ συμβόλαιο αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 52 με αριθμό 75, περιήλθε με αγορά από την «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ», αγροτεμάχιο επιφανείας 4.60,00 τ.μ., με το υπ αριθ. 9427/ συμβόλαιο αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 75 με αριθμό 4, περιήλθε με αγορά από τις Καλλιόπη χήρα Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου το γένος Μιχαήλ και Ευαγγελίας Σκιαδά και Ειρήνη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης, σύζυγο Γεωργίου Βόγκλη, αγροτεμάχιο επιφανείας.059,70 τ.μ. και με το υπ αριθ / πωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θηβών Γεωργίου Γεωργούση νόμιμα μεταγεγραμμένου στα αυτά ως άνω βιβλία στον τόμο 29 με αριθμό 80, περιήλθε με αγορά από την «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ» αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως 3.934,5 τ.μ. 6.2.Δυνάμει του υπ αριθ. 9960/ συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Δημητρίου Διαμάντη, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 275 με αριθμό 39, η εταιρεία «ΕLVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» υπό την τότε επωνυμία της «Ε.ΒΙ.ΕΠ. Α.Ε. Εμπορικαί Βιομηχανικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», απέκτησε με αγορά από την ανώνυμη εταιρεία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» τμήμα αγροτεμαχίου μεγαλυτέρας εκτάσεως εκ μέτρων τετραγωνικών ,59, επιφανείας του τμήματος αυτού μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων ενενήντα πέντε (5.095,00), κείμενο στη θέση «ΑΝΩ ΒΑΤΕΡΗ» ή «ΑΡΑΠΟΡΕΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών (Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Θηβών), εμφαινόμενο στο από Οκτωβρίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Πιερίδη, το προσηρτημένο στο ως άνω υπ αριθ. 9960/ 2000 συμβόλαιο με τα στοιχεία Ζ-Ζ-Ρ- Σ2-Σ3-Ζ. 6.3.Δυνάμει του υπ αριθ. 900/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας-Λουΐζας Βαγιάτη-Γεωργοπούλου, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 346 με αριθμό 47, η εταιρεία «ΕLVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» υπό την τότε επωνυμία της «Ε.ΒΙ.ΕΠ. Α.Ε. Εμπορικαί Βιομηχανικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», απέκτησε με αγορά από την ανώνυμη εταιρεία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» τμήμα αγροτεμαχίου μεγαλυτέρας εκ μέτρων τετραγωνικών ,59, επιφανείας του τμήματος αυτού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων επτά και 0,74 (707,74), κείμενο στη θέση «ΑΝΩ ΒΑΤΕΡΗ» ή «ΑΡΑΠΟΡΕΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών, εμφαινόμενο στο από Μαΐου 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αθανασίου Εμ. Μάνη, το προσηρτημένο στο ως άνω υπ αριθ. 900/ συμβόλαιο 6.4.Δυνάμει του υπ αριθ. 2366/ πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας-Λουΐζας Βαγιάτη-Γεωργοπούλου, νόμιμα 25

26 μεταγεγραμμένου στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 600 με αριθμό 84, σε συνδυασμό και με την υπ αριθ / εξοφλητική του συμβολαίου τούτου πράξη της αυτής συμβολαιογράφου, η εταιρεία «ΕLVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», απέκτησε με αγορά από την ανώνυμη εταιρεία «ΠΡΟΣΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ» αγροτεμάχιο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων (20.000,00), κείμενο στη θέση «ΑΝΩ ΒΑΤΕΡΗ» ή «ΑΡΑΠΟΡΕΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών, εκτός σχεδίου και επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών Χαλκίδας, εμφαινόμενο α)με τα στοιχεία Α-Α -Β-Γ-Δ- Α στο από Δεκεμβρίου 967 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Μιχαήλ Κοφινάκου, το προσηρτημένο στο υπ αριθ. 9055/ συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Χαλκίδας Κων/νου Νικολάου Στένιου και β)με τα στοιχεία Ι-Ν-Δ- Δ-Γ-Κ-Θ-Ι στο από Μαΐου 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αθανασίου Εμ. Μάνη, το προσηρτημένο στο υπ αριθ. 9555/ συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας-Λουΐζας Βαγιάτη-Γεωργοπούλου 6.5.Δυνάμει του υπ αριθ / πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας-Λουΐζας Βαγιάτη-Γεωργοπούλου, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 600 με αριθμό 85, σε συνδυασμό και με την υπ αριθ / εξοφλητική του συμβολαίου τούτου πράξη της αυτής συμβολαιογράφου, η εταιρεία «ΕLVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» απέκτησε με αγορά από την ανώνυμη εταιρεία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» αγροτεμάχιο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων και 0,85 (25.234,85), κείμενο στη θέση «ΑΝΩ ΒΑΤΕΡΗ» ή «ΑΡΑΠΟΡΕΜΑ» της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών, εκτός σχεδίου επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών Χαλκίδας, εμφαινόμενο στο από Ιουλίου 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Κ. Πιερίδη, το προσηρτημένο στο ως άνω υπ αριθ / συμβόλαιο, το οποίο φέρει τη δήλωση του Ν.65/ 977 και του Ν.337/ 983 στην οποία ορίζεται ότι το αγροτεμάχιο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα, με τα στοιχεία Α Α Β Ρ Ζ Ζ Σ3 Σ4 Κ2 Κ Γ Δ Δ Α. 7. Άγιος Θωμάς Οινοφύτων (3ο ΧΛΜ περιφερειακής οδού Οινοφύτων) Γήπεδο (αγροτεμάχιο) που βρίσκεται στην θέση «ΜΑΔΑΡΟ», της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και κατά τον τίτλο κτήσεως στην θέση «ΜΑΔΑΡΟ», της κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας και μετά Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Θωμά του Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας, της Επαρχίας Θηβών Νομού Βοιωτίας, του τέως Δήμου Τανάγρας Επαρχίας Θηβών Νομού Βοιωτίας. Το ως άνω αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, κείται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων οικισμού προ του 923, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), και εκτός Γ.Π.Σ., έχει συνολική επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών τριάντα μιας χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο και 0,50 (3.382,50) εμφαίνεται στο από Αυγούστου 205 τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του πτυχιούχου πολιτικού Μηχανικού 26

27 Ζαχαρούλα Λάμπρου. Στην οικοπεδική αυτή έκταση υφίσταται κτιριακό βιομηχανικό συγκρότημα μετά παραρτημάτων και λοιπών παρακολουθημάτων συνολικής δόμησης 2.529,9 τ.μ. Το γήπεδο περιήλθε στη κυριότητα της ΕΛΒΑΛ δυνάμει του υπ αριθμόν 5.987/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Καραγεώργη, που αφορά τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θήβας στον τόμο 722 με αριθ. 9. Το προπεριγραφέν ακίνητο περιήλθε στην εταιρεία «ΕLVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» δυνάμει του υπ αριθ. 520/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Καραγεώργη συγχώνευσης με απορρόφηση της Ανωνύμου εταιρείας «ETALBOND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» από την Ανώνυμη Εταιρεία «ΕLVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 63 με αριθμό 3, στη δε δικαιοπάροχό της ανώνυμη εταιρεία «ETALBOND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» είχε περιέλθει δυνάμει του υπ αριθ. υπ αριθ. 4899/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Καραγεώργη απόσχισης του κλάδου συνθέτων πάνελ ETALBOND της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΤΕΜ Α.Ε. και απορρόφησης αυτού από την Ανώνυμη Εταιρεία ΕTALBOND A.E., νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 594 με αριθμό 75, στη δε δικαιοπάροχό της Ανώνυμη Εταιρεία ΕΤΕΜ Α.Ε. είχε περιέλθει το ως άνω ακίνητο από επί μέρους όμορα ακίνητα, ως εξής : 7..Δυνάμει του υπ αριθμόν 960/989 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Πάτρωνα, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον Τόμο 883 και με αύξοντα αριθμό 42 η άνω Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΤΕΜ Α.Ε.» απέκτησε εξ αγοράς από τον Ιωάννη Λουκά του Γεωργίου ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως.592,90 μ Δυνάμει του υπ αριθμον 9602/989 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Πάτρωνα, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον Τόμο 883 και με αύξοντα αριθμό 43 απέκτησε εξ αγοράς από την Μαρία σύζυγο Δημητρίου Μιχάλη το γένος Χρήστου και Βασιλικής Λουκά, το ποσοστό του ενός δευτέρου (/2) εξ αδιαιρέτου ενός ετέρου αγροτεμαχίου έκτασης μέτρων τετραγωνικών.592,90 μ Δυνάμει του υπ αριθμόν 9603/989 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Πάτρωνα, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 883 και με αύξοντα αριθμό 44 απέκτησε επίσης εξ αγοράς από τον Κωνσταντίνο Λουκά του Χρήστου το υπόλοιπο ποσοστό του ενός δευτέρου (/2) εξ αδιαιρέτου του αυτού άνω αγροτεμαχίου έκτασης μέτρων τετραγωνικών.592,90 μ Δυνάμει του υπ αριθμόν 9.599/998 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Διαμάντη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 205 και με αύξοντα αριθμό 47 η άνω Εταιρεία απέκτησε επίσης με αγορά από τον Κωνσταντίνο Σιδέρη του Σπυρίδωνος έναν έτερο αγρό έκτασης μέτρων τετραγωνικών ,90 μ Δυνάμει του υπ αριθμόν 5433/2000 συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Παπαϊωάννου Σαρρή, που μεταγράφηκε νόμιμα 27

28 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 278 και με αύξοντα αριθμό 59 απέκτησε με αγορά από τους Θεοφάνη Ζωγράφο του Ιωάννη και Παγώνα σύζυγος Ιωάννη Παπαϊωάννου το γένος Ιωάννη Ζωγράφου έναν αγρό έκτασης μέτρων τετραγωνικών 2.459,40 μ2 και 7.6.Δυνάμει του υπ αριθμόν 5434/2000 συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Παπαϊωάννου Σαρρή, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 278 και με αύξοντα αριθμό 60 η άνω Εταιρεία απέκτησε επίσης με αγορά από τον Αριστείδη Καδέτση του Γεωργίου έναν αγρό στην αυτή θέση έκτασης μέτρων τετραγωνικών.2,20 μ Τέλος δυνάμει του υπ αριθμ. 798/ συμβολαίου ανταλλαγής τμημάτων ακινήτων της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Αγγέλου Ρωμανού Λασκαράτου νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στο τόμο 593 με αύξοντα αριθμό 22 η άνω Εταιρεία απέκτησε με ανταλλαγή από την εταιρεία «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.» τμήμα του ως άνω αγροτεμαχίου επιφανείας μέτρων τετραγωνικών.747,73, εμφαινόμενο στο από Μαίου 200 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Κ. Πιερίδη, το προσηρτημένο στο ως άνω υπ αριθ. 520/ 200 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Καραγεώργη με τα στοιχεία Θ2-Θ-Τ9-Τ8-Θ3-Θ2 Στους παρακάτω πίνακες συνοψίζόνται τα στοιχεία των οικοπέδων που αφορούν τον κλάδο: ΟΙΝΟΦΥΤΑ (57ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας)-ΒΟΡΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ α/α Συμβολαιογράφος Συμβόλαιο τ. μ.. Συμβ. Άννα Ηλιοπούλου-Χούγια Νο 9839/ ,20 m2 που ενσωματώνει τα παρακάτω:.. ΦΕΚ Νο 53/ ( 42206/73 Ι. ΜΑΛΤΕΖΟΣ) 05.75,0 m2.2. Συμβ. Ιωαν. Μαλτεζος Νο 42659/ ,00 m2.3. Συμβ. Ιωαν. Μαλτεζος No 43293/ ,00 m2.4. Συμβ. Ιωαν. Μαλτεζος No 43295/ ,00 m2.5. Συμβ. Άννα Ηλιοπούλου Νο 8622/ ,0 m2 2. Συμβ. Α. Διαμάντης Νο 9603/ ,00 m2 3. Συμβ. Μ. Βαγιάτη Νο 7486/ ,03 m2 4. Συμβ. Μ. Βαγιάτη Νο 8849/ ,8 m2 5. Συμβ. Ιωαν.Ρωμανού-Λασκαράτου Νο 70/ ,98 m2 6. Απορρόφηση ELVAL SERVICE CENTER Νο 5075 / ,9 m2 ΣΥΝΟΛΟ Επανακαταμέτρηση Αξία ΔΛΠ Αξία Φορολογική ,58 m ,9 m , ,32 28

29 ΟΙΝΟΦΥΤΑ (57ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας)-ΝΟΤΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ α/α Συμβολαιογράφος Συμβόλαιο τ. μ.. Συμβ. Άννα Ηλιοπούλου-Χούγια Νο 9839/ ,70 m2 που ενσωματώνει τα παρακάτω:.. Συμβ. Α. Διαμάντης Νο 8923/ ,70 m2.2. Συμβ. Α. Διαμάντης Νο 9003/ ,00 m2.. Συμβ. Α. Διαμάντης Νο 907/ ,00 m2 2. Συμβ. Α. Διαμάντης Νο 9455/ ,55 m2 3. Συμβ. Α. Διαμάντης Νο 9456/ ,55 m2 4. Συμβ. Η. Καρυοφύλλης Νο 536/ ,65 m2 5. Συμβ. Α. Διαμάντης Νο 9608/ ,0 m2 6. Συμβ. Α. Διαμάντης Νο 9873/ ,80 m2 7. Συμβ. Ιωαν.Ρωμανού-Λασκαράτου Νο 6939,6940/ ,33 m2 8. Συμβ. Ιωαν.Ρωμανού-Λασκαράτου Νο 6956/ ,24 m2 9. Συμβ. Ιωαν.Ρωμανού-Λασκαράτου Νο 703/ (/4) 0. Συμβ. Ιωαν.Ρωμανού-Λασκαράτου Νο 7084/ (/2) 7.789,39 m2. Συμβ. Ιωαν.Ρωμανού-Λασκαράτου Νο 7089/ (/4) 2. Συμβ. Ιωαν.Ρωμανού-Λασκαράτου Νο 7246/ ΣΥΝΟΛΟ Επανακαταμέτρηση Αξία ΔΛΠ Αξία Φορολογική 2.086,79 m ,0 m ,48 m , ,3. Συμβ. Ιωαν.Ρωμανού-Λασκαράτου Νο 76/ ,23 m2 2. Συμβ. Μαρ. Καραγεώργη Νο 694/ ΣΥΝΟΛΟ Επανακαταμέτρηση Αξία ΔΛΠ Αξία Φορολογική -290,48 m ,75 m ,75 m , ,44. Συμβ. Ιωαν.Ρωμανού-Λασκαράτου Νο 702/ ΣΥΝΟΛΟ Επανακαταμέτρηση Αξία ΔΛΠ Αξία Φορολογική 48,34 m2 48,34 m2 49,89 m , ,25 ΟΙΝΟΦΥΤΑ (53ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας) α/α Συμβολαιογράφος Συμβόλαιο τ. μ.. Συμβ. Μ. Βαγιάτη Νο 257/ ,58 m2 ΣΥΝΟΛΟ Επανακαταμέτρηση Αξία ΔΛΠ Αξία Φορολογική 4.79,58 m2 4.79,58 m , ,54. Συμβ. Μ. Βαγιάτη Νο 2572/ ,59 m2 ΣΥΝΟΛΟ Επανακαταμέτρηση Αξία ΔΛΠ Αξία Φορολογική 6.782,59 m ,47 m , ,00 29

30 ΘΙΣΒΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ α/α Συμβολαιογράφος Συμβόλαιο τ. μ.. Συμβ. Μ.Μασούρου-Τσανάκα Νο 240/ ,72 m2 2. Συμβ. Μ.Μασούρου-Τσανάκα Νο 2455/ ,60 m2 3. Συμβ. Μ.Μασούρου-Τσανάκα Νο 3077/ ,00 m2 4. Συμβ. Π.Στασινοπούλου Νο 8763,8764/ ,76 m2 ΣΥΝΟΛΟ Βάσει απόφασης του Γ.Γ της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για μερική κύρωση της πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου ΒΙ.ΠΕ. ΑΠ3582/556/ όπως τροποποιήθηκε με την 00474/9829/08/ του ίδιου Γενικού Γραμματέα και όπως ολοκληρώθηκε με την 5008/22445/ απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας η ανωτέρω έκταση αποτελείται: α) από έκταση 62.99,44τμ εντός πολεοδόμησης (οικ τετρ. 4) και β) έκταση ,46 τ.μ. εκτός πολεοδόμησης. Αξία ΔΛΠ Αξία Φορολογική ,88 m , ,88 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ 30

31 3. Κτίρια και Τεχνικά Εργα Η εταιρεία έχει στην κατοχή της εγκαταστάσεις, που αφορούν τον παρακάτω τοποθεσίες: κλάδο, στις α. Οινόφυτα (57ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) Βόρειο οικόπεδο β. Οινόφυτα (57ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) Νότιο οικόπεδο γ. Οινόφυτα (53ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) δ. Οινόφυτα (οδός Καλής Θελήσεως) Εργατικές Κατοικίες ε. Θήβα Βοιωτίας (5ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Θηβών Χαλκίδας) στ. Άγιος Θωμάς Οινοφύτων (3ο ΧΛΜ περιφερειακής οδού Οινοφύτων) Η αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι: Ευρώ ΔΛΠ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις ΕΓΛΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις 3. Κτίρια και Τεχνικά Εργα , , , ,67 Επενδ. σε Κτίρια , , , ,9 3

32 α. Οινόφυτα (57ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) Βόρειο οικόπεδο A/A KTIPIO Οροφοι ορ. Επιφάνεια Αρ.Αδ. Παρατηρήσεις Α ΙΣ 2078,40 537/66 βιομηχανοστάσιο 2 Α ΙΣ 34,88 57/67 βιομηχανοστάσιο 3 B ΙΣ 83,28 57/67 βιομηχανοστάσιο 4 Γ ΙΣ 83,28 57/67 βιομηχανοστάσιο 5 α6 ΙΣ 08,00 75/67 βιομηχανοστάσιο 6 Β' ΙΣ 204,40 685/69 βιομηχανοστάσιο 7 Κ ΙΣ 250,00 685/69 βιομηχανοστάσιο 8 α9 ΙΣ 00,00 809/69 βιομηχανοστάσιο 9 Π ΙΣ 937,00 425/7 βιομηχανοστάσιο 0 Π ΙΣ 937,00 886/7 βιομηχανοστάσιο Ρ ΙΣ 754,58 949/7 βιομηχανοστάσιο 2 α5 ΙΣ 8,00 875/73 βιομηχανοστάσιο 3 α6 ΙΣ 72,00 875/73 βιομηχανοστάσιο 4 Γ' ΙΣ 204,40 875/73 βιομηχανοστάσιο 5 Π3 ΙΣ 937,00 875/73 βιομηχανοστάσιο 6 Σ ΙΣ 5200,00 779/74 βιομηχανοστάσιο 7 Σ ΙΣ 056,00 779/74 βιομηχανοστάσιο 8 Σ2 ΙΣ 558,75 779/74 βιομηχανοστάσιο 9 Σ3 ΙΣ 4400,00 799/74 βιομηχανοστάσιο 20 Σ4 2 ΙΣ 242,00 242,00 799/74 βιομηχανοστάσιο 2 ΙΙ ΙΣ 29,42 799/74 βιομηχανοστάσιο 22 ΙΙΙ ΙΣ 29,42 799/74 βιομηχανοστάσιο 23 VI ΙΣ 85,00 799/74 βιομ. Αποθήκη 24 Ρ ΙΣ 36,54 799/74 βιομηχανοστάσιο 25 Σ6 ΙΣ 00,00 9/75 βιομηχανοστάσιο 26 Τ 2 ΙΣ 244,40 244,40 9/75 υποσταθμός 27 Σ7 ΙΣ 300,00 955/76 βιομηχανοστάσιο 28 Γ ΙΣ 80,00 955/76 βιομηχανοστάσιο 29 γ ΙΣ 32,00 83/77 βιομηχανοστάσιο 30 γ2 ΙΣ 6,00 83/77 βιομηχανοστάσιο 3 γ3 ΙΣ 42,67 83/77 βιομηχανοστάσιο 32 γ4 ΙΣ 58,00 83/77 βιομηχανοστάσιο 33 Δ8 ΙΣ 03,09 404/80 βιομηχανοστάσιο 34 Δ9 ΙΣ 48,4 404/80 βιομηχανοστάσιο 35 Δ0 ΙΣ 26,04 404/80 βιομ. Αποθήκη 36 Δ ΙΣ 9,06 404/80 βιομηχανοστάσιο 37 Δ2 ΙΣ 240,00 404/80 βιομηχανοστάσιο 38 Δ3 ΙΣ 8,05 404/80 βιομηχανοστάσιο 39 Δ4 ΙΣ 8,44 404/80 βιομηχανοστάσιο 40 Δ5 ΙΣ 400,00 404/80 βιομηχανοστάσιο 4 Δ6 ΙΣ 486,40 404/80 βιομηχανοστάσιο 42 Δ7 2 ΙΣ 30,00 30,00 404/80 βιομηχανοστάσιο 43 Δ'5 ΙΣ 3600,00 2/8 βιομηχανοστάσιο 44 Ε2 ΙΣ 36,00 62/8 βιομηχανοστάσιο 45 Ε3 ΙΣ 55,63 62/8 βιομηχανοστάσιο 46 Ζ ΙΣ 256,00 49/82 βιομηχανοστάσιο 47 Ρ2 ΙΣ 709,80 229/84 βιομηχανοστάσιο 48 Σ8 ΙΣ 439,58 246/84 βιομηχανοστάσιο 49 Σ9 ΙΣ 22,50 246/84 βιομηχανοστάσιο 50 Δ8 ΙΣ 420,75 324/85 βιομηχανοστάσιο 5 Δ'8 ΙΣ 984,00 324/85 βιομηχανοστάσιο 52 Σ0 ΙΣ 634,33 324/85 βιομηχανοστάσιο 32

33 A/A KTIPIO Οροφοι ορ. Επιφάνεια Αρ.Αδ. Παρατηρήσεις 53 Σ ΙΣ 792,46 447/85 βιομ. Αποθήκη 54 Σ2 ΙΣ 39,60 447/85 βιομ. Αποθήκη 55 Σ3 ΙΣ 65,00 447/85 βιομ. Αποθήκη 56 Σ4 ΙΣ 35,88 447/85 βιομηχανοστάσιο 57 Δ9 ΙΣ 5,20 447/85 βιομηχανοστάσιο 58 Γ2 ΙΣ 80,00 447/85 βιομηχανοστάσιο 59 Δ6 ΙΣ 735,78 7/88 βιομηχανοστάσιο 60 γ' ΙΣ 45,68 7/88 βιομηχανοστάσιο 6 Δ''5 ΙΣ 53,40 βιομηχανοστάσιο 363/89 ΙΣ 88,50 βιομηχανοστάσιο 62 Σ5 ΙΣ 52,50 363/89 βιομ. Αποθήκη 63 γ ΙΣ 638,99 86/90 βιομηχανοστάσιο 64 δ ΙΣ 307,20 86/90 βιομηχανοστάσιο 65 Σ6 ΙΣ 432,84 86/90 βιομηχανοστάσιο 66 Σ7 ΙΣ 2563,50 86/90 βιομηχανοστάσιο 67 Τ ΙΣ 400,00 86/90 βιομηχανοστάσιο 68 Κτ. γραφείων ΙΣ 69,82 ισ. γραφεία ΥΠ 577,6 8/90 υπόγ. βοηθ. χώρος 593,72 α' όρ. γραφεία 69 Φ ΙΣ 82,50 02/9 βιομηχανοστάσιο 70 Φ2 ΙΣ 484,90 02/9 βιομηχανοστάσιο 7 Φ5 ΙΣ 357,50 02/9 βιομηχανοστάσιο 72 Φ6 ΙΣ 2,20 02/9 βιομηχανοστάσιο 73 Φ7 ΙΣ 02,20 02/9 βιομ. Αποθήκη 74 Σ6' ΙΣ 407,20 47/9 βιομ. Αποθήκη 75 Σ7' ΙΣ 404,80 47/9 βιομηχανοστάσιο 76 Φ3 2 ΙΣ 360,00 360,00 258/9 υποσταθμός 77 Φ0 ΙΣ 560,00 22/92 βιομ. Αποθήκη 78 Φ ΙΣ 08,00 22/92 βιομ. Αποθήκη 79 Φ2 ΙΣ 02,00 22/92 βιομηχανοστάσιο 80 γ'3 ΙΣ 2,46 22/92 βιομηχανοστάσιο 8 Φ4 ΙΣ 29,30 22/92 βιομηχανοστάσιο 82 Τα ΙΣ 300,00 22/92 βιομηχανοστάσιο 83 Φ3 ΙΣ 39,25 22/92 βιομ. Αποθήκη 84 Ρ3 ΙΣ 30,97 22/92 βιομηχανοστάσιο 85 Φ6α ΙΣ 60,50 22/92 βιομηχανοστάσιο 86 Φ'3 2 ΙΣ 45,00 45,00 22/92 υποσταθμός 87 Δ'8 ΙΣ 2,00 22/92 βιομηχανοστάσιο 88 Γ'' ΙΣ 306,60 22/92 βιομηχανοστάσιο 89 ΠΨ ΙΣ 460,85 25/94 βιομηχανοστάσιο 90 Φ.Χ. ΙΣ 8,48 25/94 βιομηχανοστάσιο 9 Φ'7 ΙΣ 7,20 83/95 βιομηχανοστάσιο 92 Δ'''5 ΙΣ 6,66 83/95 βιομηχανοστάσιο 93 Φ' ΙΣ 2,73 83/95 βιομηχανοστάσιο 94 Γ3 ΙΣ 58,93 74/95 βιομηχανοστάσιο 95 Γ4 ΙΣ 299,64 94/96 βάση 96 Γ6 ΙΣ 50,96 94/96 βιομηχανοστάσιο 97 Γ8 ΙΣ 55,68 94/96 βιομηχανοστάσιο 98 Β'' ΙΣ 306,60 2/97 βιομ. Αποθήκη 99 γ''3 ΙΣ 0,3 2/97 βιομηχανοστάσιο 00 Φ'' ΙΣ 342,00 2/97 βιομηχανοστάσιο 0 ΣΛ ΙΣ 44,00 2/97 σιλό- αποθήκη 02 ΣΛ2 ΙΣ 92,30 2/97 σιλό- αποθήκη 03 ΖΥ ΙΣ 28,38 05/98 βιομηχανοστάσιο 04 Σ7' ΙΣ 227,50 05/98 βιομ. Αποθήκη 33

34 A/A KTIPIO Οροφοι ορ. Επιφάνεια Αρ.Αδ. Παρατηρήσεις 05 Κτίριο γρ ,2 238/98 γραφεία β' ορ 06 ΑΖ4 ΙΣ 4,00 60/99 σιλό- αποθήκη 07 Τβ ΙΣ 26,6 60/99 βιομηχανοστάσιο 08 Τγ ΙΣ 30,00 60/99 βιομηχανοστάσιο 09 Υ ΙΣ 46,80 60/99 βιομηχανοστάσιο 0 Ν 2306,20 ΙΣ 2306,20 77/99 βιομηχανοστάσιο Σ 2 56,60 77/99 βιομηχανοστάσιο 2 Σ4 2 48,60 77/99 βιομηχανοστάσιο 3 Ρ 4,04 βιομηχανοστάσιο 2 4,04 3/99 βιομηχανοστάσιο ΥΠ 4,04 βιομηχανοστάσιο 4 Ρ 24,00 βιομηχανοστάσιο 2 24,00 3/99 βιομηχανοστάσιο ΥΠ 24,00 βιομηχανοστάσιο 5 Ρ3 α' όρ. 30,97 Ρ3 υπ. ΥΠ 03,25 3/99 βιομηχανοστάσιο 6 Ρ6 ΙΣ 4925,38 3/99 βιομηχανοστάσιο 7 Ρ4 ΙΣ 7,00 βιομηχανοστάσιο 3/99 Ρ4 υπ. ΥΠ 7,00 βιομηχανοστάσιο 8 Ρ5 ΙΣ 24,95 3/99 βιομηχανοστάσιο 9 Φ5 ΙΣ 400,00 46/00 βιομηχανοστάσιο 20 ΦΛ ΙΣ 48,08 46/00 βιομηχανοστάσιο 2 Μ 2 ΙΣ 72,00 72,00 46/00 βιομηχανοστάσιο 22 Μ2 ΙΣ 92,00 46/00 βιομηχανοστάσιο 23 Μ4 ΙΣ 5,20 46/00 βιομηχανοστάσιο 24 Μ3 ΙΣ 44,89 5/0 βιομηχανοστάσιο 25 Μ5 ΙΣ 484,54 5/0 βιομ. Αποθήκη 26 α2 ΙΣ 00,00 75/67 βιομηχανοστάσιο 27 Α29 ΙΣ 6,80 /00 βιομηχανοστάσιο 28 α 2 ΙΣ 90,25 90,25 537/66 υποσταθμός 29 Ξ ΙΣ 200,00 283/73 βιομηχανοστάσιο 30 Ξ ΙΣ 80,00 800/74 βιομηχανοστάσιο 3 Β3 ΙΣ 29,36 75/94 βιομηχανοστάσιο 32 ΑΖ ΙΣ 63,38 74/99 βιομηχανοστάσιο 33 ΑΖ2 ΙΣ 5,2 74/99 βιομηχανοστάσιο 34 ΑΖ3 ΙΣ 99,02 74/99 βιομηχανοστάσιο 35 Χ ΙΣ 883,20 250/0 βιομηχανοστάσιο 36 Χ2 ΙΣ 263,25 250/0 βιομηχανοστάσιο 37 Χ3 ΙΣ 368,90 250/0 βιομηχανοστάσιο 38 X4 ΙΣ 00,6 250/0 βιομηχανοστάσιο 39 X5 ΙΣ 86,04 250/0 βιομηχανοστάσιο 40 Χ6 2 ΙΣ 83,20 83,20 250/0 βιομηχανοστάσιο 4 Χ7 ΙΣ 603,24 250/0 βιομηχανοστάσιο 42 Χ8 ΙΣ 500,00 227/04 βιομηχανοστάσιο 43 Χ9 2 ΙΣ 92,80 250/0 βιομηχανοστάσιο 44 Σ 2 20,88 250/0 βιομηχανοστάσιο 45 ΧΔ ΙΣ 22,80 227/04 βιομηχανοστάσιο 46 ΧΔ2 ΙΣ 36,00 227/04 βιομηχανοστάσιο 47 Χ2 ΙΣ 77,40 βιομηχανοστάσιο ΙΣ 75,00 βάση 227/04 ΙΣ 50,00 μηχανημα ΙΣ 7,84 καπνοδόχος 34

35 A/A KTIPIO Οροφοι ορ. Επιφάνεια Αρ.Αδ. Παρατηρήσεις 48 X3 ΙΣ,2 227/04 βιομηχανοστάσιο 49 ΤΡ ΙΣ 2,50 0,48 227/04 τοιχεία 50 ΤΡ2 ΙΣ 2,50,92 227/04 τοιχεία 5 ΧΑ3 ΙΣ 7,02 227/04 βιομηχανοστάσιο 52 ΧΑ4 ΙΣ 5,00 227/04 βιομηχανοστάσιο 53 Γ4 78,96 40,96 227/04 βιομηχανοστάσιο 54 Γ4' 55,44 227/04 βιομηχανοστάσιο 55 Χ8 500,00 227/04 βιομηχανοστάσιο 56 ΧΔ6 ΙΣ 3,80 227/04 βιομηχανοστάσιο 57 Χ4 ΙΣ 30,28 ΙΣ 29,36 227/04 βιομηχανοστάσιο 58 ΔΞ ΙΣ 47,26 05/07 βιομηχανοστάσιο 59 ΥΔ ΙΣ 28,00 05/07 βιομηχανοστάσιο 60 ΔΞ2 2 ΙΣ 8,27 βιομηχανοστάσιο ΙΣ 6,93 βιομηχανοστάσιο 05/07 ΙΣ 50,06 βιομηχανοστάσιο 92,22 οροφος 6 ΔΞ3 ΙΣ 8,42 ΙΣ 5,3 05/07 βιομηχανοστάσιο ΙΣ 236,3 υδατοδεξαμενή 62 Χ7 ΙΣ 678,72 05/07 βιομηχανοστάσιο 63 Ζ' ΙΣ 450,00 48/02 βιομηχανοστάσιο 64 Ν3 ΙΣ 0,56 28/2 δεξαμενή 65 Ν4 ΙΣ 2,20 28/2 βιομηχανοστάσιο 66 Ν5 ΙΣ 4,04 28/2 δεξαμενή 67 Δ6' ΙΣ 98,87 28/2 βιομηχανοστάσιο 68 γ'' ΙΣ 98,06 28/2 βιομηχανοστάσιο 69 δ3 ΙΣ 8,57 28/2 βιομηχανοστάσιο 70 Γ5 ΥΠ 00,64 ΙΣ 58,38 28/2 βιομηχανοστάσιο 7 Γ4'' 36,62 28/2 βιομηχανοστάσιο 72 ΔΞ4 ΙΣ 5,96 28/2 δεξαμενή 73 ΔΞ5 ΙΣ 9,37 28/2 δεξαμενή 74 ΔΞ6 ΙΣ 7,84 28/2 δεξαμενή 75 ΔΞ7 ΙΣ 5,80 28/2 δεξαμενή 76 Ν8 ΙΣ 29,6 28/2 δεξαμενή 77 Φ5' ΙΣ 03,02 28/2 βιομηχανοστάσιο 78 Μ7 ΙΣ 4,60 28/2 καμινάδα 79 Φ5' ΙΣ 204,25 28/2 βιομηχανοστάσιο 80 Μ6 ΙΣ 203,85 28/2 βιομηχανοστάσιο 8 Ζ2 ΙΣ 2,38 28/2 βιομηχανοστάσιο 82 Ζ3 ΙΣ 0,30 28/2 βιομηχανοστάσιο 83 Ζ4 ΙΣ 2,34 28/2 βιομηχανοστάσιο 84 Χ9 ΙΣ 920,07 ΥΠ 336,40 28/2 βιομηχανοστάσιο 85 ΔΞ8 ΙΣ 5,04 28/2 βιομηχανοστάσιο 86 πψκ ΙΣ 27,9 28/2 βιομηχανοστάσιο 87 ΑΠ ΙΣ 524,70 28/2 βιομηχανοστάσιο 88 ΔΞ9 ΙΣ 28,77 28/2 βιομηχανοστάσιο 89 Α3 ΙΣ 04,5 28/2 βιομηχανοστάσιο 90 Δ''7 ΙΣ 264,00 28/2 βιομηχανοστάσιο 9 Χ20 ΙΣ 03,40 28/2 βιομηχανοστάσιο 92 δ4 ΙΣ 9,29 28/2 βιομηχανοστάσιο 93 α4 ΙΣ 4,05 28/2 βιομηχανοστάσιο 35

36 A/A KTIPIO Οροφοι ορ. Επιφάνεια Αρ.Αδ. Παρατηρήσεις 94 α5 ΙΣ 0,00 28/2 βιομηχανοστάσιο 95 α2 ΙΣ 6,80 28/2 βιομηχανοστάσιο 96 α7 ΙΣ 4,56 28/2 βιομηχανοστάσιο 97 α8 ΙΣ 74,33 56,25 28/2 βιομηχανοστάσιο 98 Υ6 ΙΣ 20,75 28/2 βιομηχανοστάσιο 40,89 99 Ζ5 ΙΣ 5,95 28/2 βιομηχανοστάσιο πλάστιγγα 38,0 200 δ5 ΙΣ 6,25 28/2 δεξαμενή 20 δ6 ΙΣ 2,40 28/2 δεξαμενή 202 α ΙΣ 0,73 28/2 βιομηχανοστάσιο 203 δ2 ΙΣ 4,00 28/2 καμινάδα 204 πλ3 0,00 28/2 πλάστιγγα 58, πλ4 0,00 28/2 πλάστιγγα 58, ηπ2 86,35 28/2 βιομηχανοστάσιο Δ''5 ΙΣ 5,63 ΙΣ 6,60 28/2 βιομηχανοστάσιο 207 ΥΠα ΥΠ 263,70 28/2 βιομηχανοστάσιο 208 ΥΠβ ΥΠ 87,87 28/2 βιομηχανοστάσιο 209 ΔΞ0 ΥΠ 7,75 υπόγ.δεξαμενή 28/2 ΙΣ 7,43 βιομηχανοστάσιο 20 Υ' ΙΣ 25,70 7,70 28/2 βιομηχανοστάσιο 2 ΔΞ ΥΠ 377,0 28/2 υπόγ.δεξαμενή ΙΣ 2,79 28/2 βιομηχανοστάσιο 22 α3 ΙΣ 480,00 28/2 βιομηχανοστάσιο 23 ΧΥ ΥΠ 206,68 28/2 βιομηχανοστάσιο 24 α20 ΙΣ 32,00 28/2 βιομηχανοστάσιο 25 α2 ΙΣ 5,20 28/2 βιομηχανοστάσιο 26 α22 ΙΣ 29,36 28/2 βιομηχανοστάσιο 27 ΑΠ3 ΙΣ 7,50 28/2 βιομηχανοστάσιο 28 τοιχ. ΑΖ 0,00 28/2 τοιχεία 29 δ0 ΥΠ 30,00 28/2 υπόγ.δεξαμενή 220 δ ΥΠ 26,00 28/2 υπόγ.δεξαμενή 22 δ2 ΥΠ 45,50 28/2 υπόγ.δεξαμενή 222 δ3 ΥΠ 84,0 υπόγ.δεξαμενή 28/2 ΙΣ 57,38 βιομηχανοστάσιο 223 Υ2 2 ΙΣ 27,52 28/2 βιομηχανοστάσιο 224 ΠΨ3 ΙΣ 3,32 4,90 28/2 βιομηχανοστάσιο 225 α23 ΙΣ 5,00 28/2 βιομηχανοστάσιο 226 Υ4 ΙΣ 68,39 28/2 βιομηχανοστάσιο 227 Υ8 ΙΣ 5,50 28/2 βιομηχανοστάσιο 228 Υ9 ΙΣ 3,20 28/2 βιομηχανοστάσιο 229 Υ0 ΙΣ 4,40 28/2 βιομηχανοστάσιο 230 ΠΡ ΙΣ 0,08 28/2 προστατευτικό 23 ΠΡ2 ΙΣ 6,30 28/2 προστατευτικό 232 Ξ2 ΙΣ 7,83 28/2 βιομηχανοστάσιο 233 ΥΠγ ΥΠ 330,60 26/4 βιομηχανοστάσιο 234 ΥΠδ ΥΠ 2,96 26/4 βιομηχανοστάσιο 235 Υ6' ΙΣ 36,75 2,5 26/4 βιομηχανοστάσιο 236 Χ8 ΙΣ 245,88 28/2 βιομηχανοστάσιο ΙΣ 254,59 26/4 βιομηχανοστάσιο 237 ΛΑ ΙΣ 300,69 26/4 αποθήκη 238 ΛΑ2 ΙΣ 530,70 26/4 αποθήκη 36

37 A/A KTIPIO Οροφοι ορ. Επιφάνεια Αρ.Αδ. Παρατηρήσεις 239 ΛΑ3 ΙΣ 542,80 26/4 αποθήκη 240 ΛΑ4 ΙΣ 542,80 26/4 αποθήκη 24 ΛΑ5 ΙΣ 552,00 26/4 αποθήκη 242 ΛΑ6 ΙΣ 456,00 26/4 αποθήκη 243 ΛΑ7 ΙΣ 768,00 26/4 αποθήκη 244 ΛΑ8 ΙΣ 080,00 26/4 αποθήκη 245 ΛΑ0 ΙΣ 22,00 26/4 αποθήκη 246 ΛΑ9 ΙΣ 080,00 26/4 αποθήκη 247 ΚΤ ΙΣ 2035,85 258/73 βιομηχανοστάσιο 248 ΚΤα 9, γραφ. εντός ΚΤ 249 ΚΤα ορ 79, γραφ. εντός ΚΤ 250 ΚΤβ ορ. 207,0 65/4 βιομηχανοστάσιο 25 ΚΤ2 ΙΣ 894,69 748/77 ΥΠ 593,60 748/77 βιομηχανοστάσιο 252 ΚΤ2β ισ. ΙΣ -70,86 65/4 αφαίρεση αιθρίων 253 ΚΤ2β ισ. ΙΣ 200,23 65/4 γραφείο 254 ΚΤ2β ορ. 435,09 65/4 βιομηχανοστάσιο 255 ΚΤ2β ορ. 205,83 65/4 γραφ. εντός ΚΤ 256 ΚΤ3α ΙΣ 72,00 6/79 γραφείο 257 ΚΤ3α' ΙΣ 0,08 28/2 σκάλα 72,44 28/2 γραφείο 258 ΚΤ3β ΙΣ 20,00 6/79 βιομηχανοστάσιο 259 ΚΤ3γ ΙΣ 35,28 6/79 βιομηχανοστάσιο 260 πλ5 0,00 28/2 πλάστιγγα 58,35 26 ΑΧ ΙΣ 37, βιομηχανοστάσιο ΣΥΝΟΛΑ 409,98 τα ΚΤα, ΚΤα ορ και ΑΧ έχουν ρυμιστεί με την δήλωση του Ν.478/3 A Δ Ε Ι Δ Ο Τ Η Μ Ε Ν Α Κ Τ Ι Ρ Ι Α (υπό κατασκευή) 262 Τδ ΙΣ 99,00 26/4 βιομηχανοστάσιο 263 Τε ΙΣ 207,50 26/4 βιομηχανοστάσιο 264 Τζ ΙΣ 3,48 26/4 βιομηχανοστάσιο ΣΥΝΟΛΑ 77,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ επ. κτισμάτων 4809, ,67 Ε9 +236,3 υδατοδεξαμενή 77,98 υπό κατασκευή ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ δόμηση 4838,43 βάσει αδείας (26/4) β. Οινόφυτα (57ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) Νότιο οικόπεδο α/α Κτίριο ΑΡ. ΑΔ. όροφοι όροφος ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗ Α 4/95 ΙΣ 4.406,55 Βιομηχανοστάσιο 2 Β 4/95 ΙΣ 2.437,50 Βιομηχανοστάσιο 3 Γ 4/95 ΙΣ.983,95 Βιομηχανοστάσιο 4 Δ 4/95 2 ΙΣ 67,40 Βιομηχανοστάσιο Δ ορ π 28,4 βοηθ. Χώρος 5 Β 82/96 ΙΣ.749,60 Βιομηχανοστάσιο 6 Γ 82/96 ΙΣ.456,80 Βιομηχανοστάσιο 37

38 α/α Κτίριο ΑΡ. ΑΔ. όροφοι όροφος ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗ 7 Δ 82/96 2 ΙΣ 604,80 Βιομηχανοστάσιο Δ ορ π 28,4 βοηθ. Χώρος 8 Δ2 82/96 ΙΣ 90,40 Βιομηχανοστάσιο 9 Η 82/96 ΙΣ 6,50 αντλιοστάσιο 0 Η 82/96 ΙΣ 6,00 αντλιοστάσιο Ξ 25/97 ΙΣ.535,76 Βιομηχανοστάσιο 2 Ε 24/97 ΙΣ 4.237,50 Βιομηχανοστάσιο 3 Δ3 24/97 ΙΣ 487,20 Βιομηχανοστάσιο 4 Δ4 24/97 ΙΣ 386,75 Βιομηχανοστάσιο 5 Γ2 24/97 ΙΣ 33,20 Βιομηχανοστάσιο 6 Μ 26/97 ΙΣ 3.84,20 Βιομηχανοστάσιο 7 Γ3 26/97 ΙΣ 7,20 Βιομηχανοστάσιο 8 Γ4 26/97 ΙΣ 53,60 Βιομηχανοστάσιο 9 Δ6 26/97 ΙΣ 285,60 Βιομηχανοστάσιο 20 Λ 26/97 ΙΣ 849,20 Βιομηχανοστάσιο 2 Γ5 26/98 ΙΣ 25,03 Βιομηχανοστάσιο 22 Δ7 26/98 ΙΣ 39,20 Βιομηχανοστάσιο 23 Λ 26/98 ΙΣ 2.773,40 Βιομηχανοστάσιο 24 Μ 26/98 ΙΣ.056,00 Βιομηχανοστάσιο 25 Ν 26/98 ΙΣ 96,35 Βιομηχανοστάσιο 26 Ν 26/98 ΙΣ 78,40 Βιομηχανοστάσιο 27 ΔΞ2 26/98 ΙΣ 38,00 Δεξαμενή 28 ΔΞ 26/98 ΙΣ 40,00 Δεξαμενή 29 ΔΞ3 26/98 ΙΣ 6,00 Δεξαμενή 30 ΔΞ4 26/98 ΙΣ 64,00 Δεξαμενή 3 ΔΞ5 2/99 ΙΣ 25,00 Δεξαμενή 32 Λ2 2/99 ΙΣ 800,00 Βιομηχανοστάσιο 33 Ο 225/99 ΙΣ 39,20 Βιομηχανοστάσιο 34 ΜΔ 225/99 ΙΣ 45,00 Βιομηχανοστάσιο 35 ΜΔ2 225/99 ΙΣ 35,00 Βιομηχανοστάσιο 36 Α 225/99 ΙΣ.000,00 Βιομηχανοστάσιο 37 Β2 225/99 ΙΣ 990,74 Βιομηχανοστάσιο 59/20 ΙΣ -200,46 κατεδ. Τμήματος 38 Ε 225/99 ΙΣ 983,20 Βιομηχανοστάσιο 39 Ε2 38/200 ΙΣ 844,80 Βιομηχανοστάσιο 40 Λ3 38/200 ΙΣ 944,00 Βιομηχανοστάσιο 4 Μ2 38/200 ΙΣ.056,00 Βιομηχανοστάσιο 42 Ν2 38/200 ΙΣ 78,40 Βιομηχανοστάσιο 43 ΚΛ 38/200 ΙΣ 8,40 Βιομηχανοστάσιο 44 ΔΞ6 38/200 ΙΣ 49,78 Δεξαμενή 45 Λ4 267/09 ΙΣ 3.200,00 Βιομηχανοστάσιο 38

39 α/α Κτίριο ΑΡ. ΑΔ. όροφοι όροφος ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗ 46 Μ3 267/09 ΙΣ 3.379,20 Βιομηχανοστάσιο 47 Μ4 267/09 ΙΣ.233,60 Βιομηχανοστάσιο 48 Λ5 267/09 2 ΙΣ.2,20 Βιομηχανοστάσιο π 344,75 βοηθ. Χώρος Υ.069,80 Βιομηχανοστάσιο 49 Τ2 267/09 Υ 52,53 Βιομηχανοστάσιο 50 Τ3 267/09 Υ 52,53 Βιομηχανοστάσιο 5 Ρ 267/09 ΙΣ 0,00 Βιομηχανοστάσιο 52 Ρ2 267/09 ΙΣ 5,98 Βιομηχανοστάσιο 53 Ρ3 267/09 ΙΣ 3,62 Βιομηχανοστάσιο 54 Ν2 267/09 υπερύψωση 55 Ν2' 267/09 ΙΣ 70,40 Βιομηχανοστάσιο 56 Ξ 267/09 ΙΣ 228,00 Βιομηχανοστάσιο 57 Ξ2 267/09 ΙΣ 95,30 Βιομηχανοστάσιο ΙΣ 45,00 Βιομηχανοστάσιο ΙΣ 7,20 Βιομηχανοστάσιο 58 Π2 267/09 ΙΣ 30,2 καπνοδόχος 59 ΔΞ7 59/20 ΙΣ 7,07 Δεξαμενή 60 ΔΞ8 59/20 ΙΣ 32,94 Δεξαμενή 6 Κ3 59/20 ΙΣ 44,65 βοηθ. Χώρος 62 Κ 59/20 ΙΣ 35,04 βοηθ. Χώρος 63 Κ2 59/20 ΙΣ 27,90 βοηθ. Χώρος 64 Κ 59/20 ΙΣ 20,59 βοηθ. Χώρος 65 ΔΞ9 59/20 ΙΣ 46,6 Δεξαμενή 66 Ρ7 59/20 ΙΣ 34,5 Γραφείο-Isobox 67 Ρ8 59/20 2 ΙΣ 55,30 Γραφείο-Isobox 50,50 Γραφείο-Isobox 68 Ρ9 59/20 ΙΣ 26,66 Γραφείο-Isobox 69 Ρ0 59/20 ΙΣ 8,75 Γραφείο-Isobox 70 ΔΞ0 59/20 ΙΣ 43,40 Δεξαμενή 7 ΔΞ 59/20 ΙΣ 25,49 Δεξαμενή 72 Ζ 59/20 ΙΣ 22,94 Γραφείο-Isobox 73 Z 9/202 ΙΣ.093,92 Βιομηχανοστάσιο 74 ΚΛ2 9/202 ΙΣ 8,00 Βιομηχανοστάσιο 75 Y2 9/202 ΙΣ 55,30 Βιομηχανοστάσιο 76 Z2 9/202 ΙΣ 96,02 Βιομηχανοστάσιο 77 Γ3' 9/202 ΙΣ 332,24 Βιομηχανοστάσιο 78 Γ5' 9/202 ΙΣ 5,20 Βιομηχανοστάσιο 79 ΑΠ 9/202 ΙΣ 4,65 Βιομηχανοστάσιο 80 ΠΛ 9/202 ΙΣ 8,55 πλάστιγγα 8 ΨΚ 9/202 ΙΣ 0,9 Δεξαμενή 39

40 α/α Κτίριο ΑΡ. ΑΔ. όροφοι όροφος ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗ 82 ΔΞ2 9/202 ΙΣ 4,00 Δεξαμενή 83 E3 9/202 ΙΣ.46,80 Βιομηχανοστάσιο 06 ΛΑ ΙΣ 2.00,00 Αποθήκη 07 ΛΑ2 νομιμοποίηση με την 2/3 άδεια μετά από υπαγωγή ΙΣ 960,00 Αποθήκη στον Ν.404/ 08 ΛΑ3 ΙΣ 540,00 Αποθήκη 09 ΛΑ4 ΙΣ.632,00 Αποθήκη ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ , Π, ΧρΠ, ΥΠ, ΥΠ2, ΥΠ3, ΥΠ5,ΦΛ,Σ, ΗΣ, ΗΣ2, Τα, Φτ, ΑΠΨ ΗΣ, ΗΣ2, ΠΨ2 ΗΣ, ΗΣ2, υπο κατασκευή με την 2/203 άδεια ΚΤΙΡΙΑ υπο κατασκευή 3 ΙΣ 5.056,90 Βιομηχανοστάσιο 29,0 Βιομηχανοστάσιο 2 49,94 Βιομηχανοστάσιο Γρ 80,33 γραφεία Πυ, Τυ, Συ υπόγειο μη (562,94) Υ προσμετρ. Τυε Υ 24,62 υπόγειο ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ 5.530,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,67 γ. Οινόφυτα (53ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας) 40

41 ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Βιομηχανοστάσια & εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. τμήμα Α α/α Κτίριο οροφοι Δομηση m 2 αρ. αδ. ΧΡΗΣΗ ΚΤ6β ΙΣ 980,0 889/7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 2 ΚΤ ΙΣ 700,00 954/72 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 3 ΚΤ7 ΙΣ.820,00 954/72 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΚΤ9 ΙΣ 968,75 954/72 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 5 ΚΤ8β ΙΣ.22,88 934/73 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 6 ΚΤ2 ΙΣ 89,73 793/75 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 7 ΚΤ2 ΙΣ,40 32/92 Δεξαμενή/Εξαερωτές 8 ΚΤ25 ΙΣ 4,00 32/92 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΑ 5.805,86 α/α Κτίριο ορ. Δομηση m 2 αρ. αδ. ΧΡΗΣΗ 9 ΚΤ2 ΙΣ 53,34 359/7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 0 ΚΤ7 ΙΣ.565,50 359/7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΤ ΙΣ 7,60 889/7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 2 ΚΤ3 ΙΣ 9,6 889/7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 3 ΚΤ4 ΙΣ 3,44 889/7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΚΤ5 ΙΣ 58,2 889/7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 5 ΚΤ6α ΙΣ 554,40 889/7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 6 ΚΤ20 ΙΣ 20,00 889/7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 7 ΚΤ8 ΙΣ 2.520,00 954/72 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 8 ΚΤ8α ΙΣ 350,00 934/73 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 9 ΚΤ4 ΙΣ 475,09 793/75 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 20 ΚΤ5 ΙΣ 6,56 793/75 ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΣ 2 ΚΤ6 ΙΣ 29,80 793/75 ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΣ 22 ΚΤ9 ΙΣ,25 793/75 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 23 ΚΤ0 ΙΣ 236,60 793/75 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 24 ΚΤ22 ΙΣ 7,32 793/75 ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΣ 25 ΚΤ23 ΙΣ 44,80 793/75 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 26 ΚΤ24 ΥΠ (86,40) 793/75 υπόγ. Δεξ. Αποβλήτων 27 ΚΤ26 ΙΣ 42,6 40/92 ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΣ 28 ΚΤ27 ΙΣ 43,79 40/92 ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΣ 29 ΚΤ28 ΙΣ 7,22 40/92 ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 6.43,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (τμήματα Α & Β) 2.237,46 τμ δ. Οινόφυτα (οδός Καλής Θελήσεως) Εργατικές Κατοικίες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ τμήμα Β ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 96/92 ΟΙΚ.ΑΔΕΙΑ(ΤΜ) 3843/0 478/3 ΣΥΝΟΛΟ ΒΧ ΚΧ Β ΥΠΟΓΕΙΟ ,88 (992) 70,88 - ΥΠΟΓΕΙΟ 324,30 264,63*(992) - 59,67 264,63 ΙΣΟΓΕΙΟ 209, ,24 (Η/Χ) 0,58**(992) - 9,66 (Η/Χ) 20,05 ΠΑΤΑΡΙ - 75,74 (992) ,74 ΟΡΟΦΟΣ 208,69-5,0 (20) 23,79 ΣΥΝΟΛΟ 250,2 764,2 *Περιλαμβάνονται στην επιφάνεια των 324,30 τ.μ. σύμφωνα με την άδεια.η δήλωση αφορά την αλλαγή της **Περιλαμβάνονται στην επιφάνεια των ημιυπαίθριων χώρων σύμφωνα με την άδεια. Η δήλωσα αφορά σε μετατροπή από ημιυπαίθριο χώρο σε κλειστό χώρο κύριας χρήσης. ε. Θήβα Βοιωτίας (5ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Θηβών Χαλκίδας) 4

42 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ.Μ ΒΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΌ Ν.478/203 Τ.Μ. Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.357,05.334,6 20/78 22,89 ΙΣΟΓΕΙΟ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 9,32 9,32 20/78 0,00 Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 5,48 48,92 707/79 2,56 Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.000,5 983,28 06/8 6,87 Ζ ΒΙΟΜ.ΓΡΑΦΕΙΑ 895,0 88,75 56/88 3,35 ΒΙΟΜ.ΓΡΑΦΕΙΑ 7,93 39,27 56/88 32,66 Ι ΒΙΟΜ.ΓΡΑΦΕΙΑ.785,04.769,24 38/95 5,80 ΒΙΟΜ.ΓΡΑΦΕΙΑ 58,2 58,2 38/95 0,00 Ι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.422,24.36,8 35/97 06,06 Ι2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.209,38.203,75 35/97 5,63 Ι3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 37,80 37,80 35/97 0,00 Ξ2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 6,60 6,60 04/99 0,00 Ξ8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 28,59 4,26 04/99 4,33 Ξ9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 4,73 0,00 04/99 4,73 Ξ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 7,09 5,60 04/99,49 Ι4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 747,00 734,40 33/99 2,60 Κ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.039,52.024,80 72/0 4,72 Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 27,26 24,00 72/0 3,26 Κ5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 23,54 4,00 72/0 9,54 Ι5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 70,75 70,00 27/02 0,75 Κ6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 22,04 20,80 27/02,24 Κ7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ,88 9,27 27/02 2,6 Κ8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 38,03 0,00 27/02 38,03 ΔΞ2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 2,56 2,56 27/02 0,00 Κ3 ΓΡΑΦΕΙΑ 283,24 282,8 45/02,06 Γ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 76,34 76,34 7/03 0,00 Υ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 48,23 45,80 7/03 2,43 Μ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 2,53 2,53 7/03 0,00 Ξ5 ΑΠΟΘΗΚΗ 222,60 29,70 92/06 2,90 Λ ΑΠΟΘΗΚΗ.049,85.030,09 92/06 9,76 Ξ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 2,56 2,56 92/06 0,00 Ν ΘΥΡΩΡΕΙΟ 8,02 6,88 92/06,4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 56,00 56,00 92/06 0,00 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 69,20 25,50 92/06 43,70 2α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 7,50 7,50 92/06 0,00 3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 37,38 37,38 92/06 0,00 4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 2,00 8,00 92/06 3,00 5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 39,22 20,00 92/06 9,22 Γ ΘΥΡΩΡΕΙΟ 58,45 49,00 20/78 9,45 Π ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.25,88.25,88 84/09 0,00 ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Δ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΟ Π 08,00 08,00 707/79 0,00 Π2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 3,25 30,65 84/09 0,60 Π3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 34,28 34,28 02/2 0,00 ΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 96,70 96,70 02/2 0,00 Ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 4,38 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 4,38 Ο2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 5,06 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 5,06 Ο3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 44,80 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 44,80 Ο4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 4,38 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 4,38 Ο5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 4,05 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 4,05 Ο7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 97,95 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 97,95 Ο8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 5,54 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 5,54 Ο0 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 44,44 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 44,44 Α ΟΡΟΦΟΣ Κ3 ΓΡΑΦΕΙΑ 280,68 263,7 45/02 6,97 Ο6 ΓΡΑΦΕΙΑ 46,78 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 46,78 Ο9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 5,89 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 5,89 Ο ΓΡΑΦΕΙΑ 66,92 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 66,92 ΥΠΟΓΕΙΟ Κ3 ΥΠΟΓ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ 245,52 245,52 7/03 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.66, ,28 845,54 Η συνολική πραγματοποιημένη υφιστάμενη στην εγκατάσταση της εταιρίας στην Θήβα δόμηση,είναι 5.66,82 τ.μ. 42

43 στ. Άγιος Θωμάς Οινοφύτων (3ο ΧΛΜ περιφερειακής οδού Οινοφύτων) α/α Κτίριο ΟΡ ΔΟΜΗΣΗ ΑΡ. ΑΔ. ΧΡΗΣΗ Παρατηρήσεις Κ7 ΙΣ 6.000,00 28/200 Β 2 Κ7' ΙΣ 80,00 28/200 Β 3 β8 ΙΣ 44,00 28/200 βοηθ. Χώροι 4 Κ8 ΙΣ 2.700,00 45/2003 Β 5 Κ9α ΙΣ 53,75 55/2005 Β 6 Κ9β ΙΣ 46,25 55/2005 Β 7 β2 ΙΣ 36,90 55/2005 βάση silo 8 S/S2 ΙΣ 0,00 28/200 S 9 Τ ΙΣ 0,00 S ΙΣ 7,00 55/2005 τοιχεία ΙΣ 7,00 55/ Κ20 ΙΣ 2.820,00 4/202 ΛΑ Κ8β ΙΣ 35,00 4/202 Γ εντός Κ8 ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕLVAL Α.Ε. 3ο χλμ Οινοφύτων-Αγ.Θωμα ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. παρακολουθήματα βιομηχ/στασίου 9,08 τμ έκαστο 2.529,90 χρήσεις Β=βιομηχανοστάσιο, ΛΑ=λυόμενη αποθήκη, S=σιλό, Γ=γραφεία Ανάλυση των πιο πάνω παγίων των προσθηκών και των αποσβέσεων τους όπως έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων που τηρεί η Εταιρεία βάσει των ΔΠΧΠ και βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 4. Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις και Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 4. Ευρώ Μηχαν.-Τεχν. Εγ/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξ. ΔΛΠ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις ΕΓΛΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις , , , ,39 Η αξία όπως εκτιμήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή προκειμένου η Εταιρεία να συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ είναι ,63 και οι αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί με βάση την οφέλιμη ζωή ανέρχονται σε ,78. Η αξία κτήσεως τους όπως έχει αναπροσαρμοστεί και με διάφορους φορολογικούς νόμους είναι ,22 επί των οποίων έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ,39. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του κλάδου έλασης αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα βρίσκονται στο 57ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου (βόρεια και νότια βιομηχανική μονάδα) ανέρχεται σε 260χιλ. τόνους και μια κοπτική μηχανή ταινιών αλουμινίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 53 ο χλμ της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας. 43

44 Ο κλάδος παράγει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει από κράματα αλουμινίου με εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπήγηση πλοίων, ειδικές κατασκευές (σιλό, δεξαμενές καυσίμων, βυτία μεταφοράς, κάδοι απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και βαγόνια επιβατικών και εμπορικών τρένων, πυλώνων οδικής σήμανσης. Ταυτόχρονα, η βιομηχανική μονάδα δραστηριοποιείται και στον τομέα της εύκαμπτης και άκαμπτης συσκευασίας, παράγοντας ταινίες αλουμινίου για κουτιά, πώματα και καπάκια μπύρας και αναψυκτικών και φύλλα και ταινίες για κονσέρβες. Η παραγωγή ρόλων, ταινιών και φύλλων αλουμινίου πραγματοποιείται στις ακόλουθες φάσεις: Κραματοποίηση και χύτευση του αλουμινίου σε πλάκες πάχους 0,6 μέτρων, πλάτους μέχρι 2,5 μέτρων και μήκους μέχρι 9 μέτρων. Θερμή έλαση, κατά την οποία η πλάκα διαμορφώνεται σε ρόλους, πάχους λίγων χιλιοστών του μέτρου. Εναλλακτική των δύο προηγουμένων σταδίων είναι η συνεχής χύτευση, όπου το λιωμένο αλουμίνιο χυτεύεται κατευθείαν σε ρόλους πάχους μερικών χιλιοστών. Ψυχρή έλαση, όπου ο ρόλος, που παράγεται από τη θερμή έλαση ή τη συνεχή χύτευση, φθάνει στο πάχος που προδιαγράφεται για το τελικό προϊόν. Ενδιάμεσες ή τελικές θερμικές κατεργασίες των ρόλων ή των τελικών προϊόντων, σε φούρνους, ώστε να αποκτηθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες του προϊόντος, όπως σκληρότητα, ευκολία περαιτέρω επεξεργασίας κλπ. Βαφή ή άλλη επεξεργασία της επιφάνειας του ρόλου αλουμινίου (π.χ. ανάγλυφη μορφή). Κοπή του μητρικού ρόλου σε ταινίες ή φύλλα, με ειδικές μηχανές. Συσκευασία του τελικού προϊόντος σε δέματα ή παλέτες, με σύγχρονες μεθόδους και υλικά, που προστατεύουν το αλουμίνιο έως την τελική του χρήση. Σύντομη περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας Οι παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στη βιομηχανική μονάδα περιλαμβάνουν τη χύτευση, την έλαση (θερμή και ψυχρή) και την κοπή ρολών και φύλλων αλουμινίου Συγκεκριμένα, στην εγκατάσταση λειτουργούν τα εξής επιμέρους παραγωγικά τμήματα: α. Tμήμα ανακύκλωσης και ημισυνεχούς χύτευσης, όπου γίνεται τήξη αλουμινίου προερχόμενου από εσωτερικές επιστροφές αλουμινίου (επιστροφές εργοστασίου), πρωτόχυτο αλουμίνιο, προκράμματα αλουμινίου, σκραπ αλουμινίου (εμπορίου) και ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Στο τμήμα αυτό παράγονται πλάκες αλουμινίου που αποτελούν την πρώτη ύλη της έλασης και οδηγούνται στη συνέχεια στο τμήμα Θερμής Έλασης προς υποβιβασμό πάχους. Το τμήμα Ανακύκλωσης και Ημισυνεχούς Χύτευσης, περιλαμβάνει: επτά (7) ανακλαστικούς (reverberatory) φούρνους τήξης (τρεις εκ των οποίων είναι φούρνοι με μπαλκόνι (sidewell), δύο είναι στρογγυλοί φούρνοι και δύο είναι φούρνοι με μπαλκόνι (sidewell) ειδικής διάταξης με θάλαμο μετάκαυσης των καυσαερίων), τέσσερις (4) 44

45 φούρνους αναμονής (για την κραματοποίηση) και τέσσερις (4) μηχανές χύτευσης. Όλοι οι ανωτέρω φούρνοι λειτουργούν με φυσικό αέριο (Φ.Α.). β. Τμήμα ανακύκλωσης και συνεχούς χύτευσης, όπου γίνεται τήξη και χύτευση αλουμινίου, παράγεται συνεχώς έλασμα το οποίο τυλίγεται σε ρόλους και οι ρόλοι στη συνέχεια οδηγούνται στο τμήμα Ψυχρής Έλασης προς υποβιβασμό πάχους. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει: δύο (2) φούρνους τήξης με μπαλκόνι (sidewell), δύο (2) φούρνους αναμονής και δύο (2) μηχανές συνεχούς χύτευσης (μία στο Βόρειο και μία στο Νότιο). γ. Τμήμα θερμής έλασης, όπου εισέρχονται πλάκες αλουμινίου από το τμήμα ανακύκλωσης και χύτευσης και το εμπόριο, υφίστανται μηχανική και θερμική κατεργασία καθώς και διαδοχικό υποβιβασμό του πάχους των πλακών, όπου το παραγόμενο έλασμα (φύλλο) τυλίγεται σε μορφή ρόλου. Στη συνέχεια οι ρόλοι οδηγούνται είτε στο τμήμα ψυχρής έλασης για περαιτέρω υποβιβασμό του πάχους (ανάλογα με το προϊόν ενδέχεται να μεσολαβήσει ανόπτηση) είτε στο τμήμα τελικών μηχανών προς κοπή φύλλων, είτε προς πώληση. Το τμήμα θερμής έλασης περιλαμβάνει μία () μηχανή κατεργασίας πλακών (φρεζαριστική μηχανή), οκτώ (8) φούρνους προθέρμανσης που λειτουργούν με φυσικό αέριο (Φ.Α.) και δύο θερμά έλαστρα. δ. Τμήμα ψυχρής έλασης, όπου εισέρχονται ρόλοι από τα τμήματα θερμής έλασης και συνεχούς χύτευσης και έπειτα από τον υποβιβασμό πάχους του φύλλου αλουμινίου, παράγονται ρόλοι που οδηγούνται είτε στο τμήμα foilstock για περαιτέρω υποβιβασμό του πάχους, είτε στο τμήμα προεπίστρωσης είτε στο τμήμα τελικών μηχανών. Το τμήμα ψυχρής έλασης περιλαμβάνει τρία (3) έλαστρα, δύο (2) κοπτικές (ξακριστικές) μηχανές και δεκαέξι (6) φούρνους ανόπτησης (3 με Φ.Α. και 3 με ηλεκτρική ενέργεια). Ανάλογα με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά σκληρότητας του προϊόντος γίνεται θερμική κατεργασία των ρόλων στους φούρνους ανόπτησης του τμήματος σε αρχικό, ενδιάμεσο ή/και σε τελικό παραγωγικό στάδιο. ε. Τμήμα τελικών μηχανών, όπου εισέρχονται ρόλοι από τα τμήματα θερμής και ψυχρής έλασης και προεπίστρωσης, κόβονται σε φύλλα ή ταινίες, ενδεχομένως λιπαίνονται ανάλογα με τις ποιοτικές απαιτήσεις των προϊόντων και συσκευάζονται. Ανάλογα με τις ζητούμενες προδιαγραφές των προϊόντων, ένα μέρος τους εισέρχεται στους φούρνους ανόπτησης για να αποκτήσουν την επιθυμητή σκληρότητα. Το τμήμα τελικών μηχανών περιλαμβάνει δύο (2) κοπτικές ισιωτικές μηχανές, δύο (2) κοπτικές μηχανές ταινιών, δύο (2) κοπτικές μηχανές φύλλων format, δύο (2) κοπτικές μηχανές φύλλων, μία () κοπτική μηχανή foil, δύο (2) φούρνους ανόπτησης με καύσιμο φυσικό αέριο και δύο (2) μηχανές συσκευασίας ταινιών. Τα παραπάνω πέντε τμήματα αποτελούν δύο παραγωγικές διαδικασίες ως εξής: Στα τμήματα α-β γίνεται η παραγωγή ημιέτοιμων προϊόντων όπως πλάκες και ρόλοι συνεχούς χύτευσης που αποτελούν την πρώτη ύλη της έλασης. Στα τμήματα γ-ε, γίνεται η παραγωγή των τελικών προϊόντων έλασης του εργοστασίου με υφιστάμενη ετήσια δυναμικότητα tn Στο παρακάτω σχήμα δίνεται διαγραμματικά η σύνδεση των διαφορετικών παραγωγικών διεργασιών. Στην Ενότητα που ακολουθεί, περιγράφονται αναλυτικά οι γραμμές παραγωγής. 45

46 Σχηματική αναπαράσταση των παραγωγικών διεργασιών που συντελούνται στον κλάδο έλασης αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ. Εκτός των βασικών γραμμών στο μηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται και βοηθητικά μηχανήματα (ρεκτιφιέ, πρέσσες σκραπ κλπ), υποσταθμοί (κεντρικός και τμημάτων), αντλιοστάσια κλπ. Ακόμη, περιλαμβάνονται φίλτρα και μια μονάδα ανακύκλωσης νερού. Τέλος στον μηχανολογικό εξοπλισμό εντάσσεται σειρά εξοπλισμού, όπως, ενδεικτικά, μαντρέν τύλιξης των ημιετοίμων ρόλων, πλαίσια για την αποθήκευσή τους, εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου (φασματογράφοι κλπ), κάδοι αποθήκευσης και μεταφοράς σκραπ, εργαλεία, κλπ. Ανάλυση των πιο πάνω παγίων των προσθηκών και των αποσβέσεων τους εμφανίζεται στο μητρώο παγίων που τηρεί η Εταιρεία βάσει των ΔΠΧΠ και βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Συγκεντρωτικά, στον παρακάτω πίνακα, εμφανίζεται ο βασικός μηχανολογικός εξοπλισμός του κλάδου: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Μηχάνημα ΔΛΠ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις ΕΓΛΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Γραμμή Βαφής ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΦΗΣ FATA HUNTER Θερμή Έλαση ΘΕΡΜΟ ΕΛΑΣΤΡΟ BRIGHTSIDE ΘΕΡΜΟ ΕΛΑΣΤΡΟ TIPPINS ΦΡΕΖΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΩΝ INGERSOL

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ «Α. Ι. Φ. ΣΜΠΩΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΨΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΣΟΕΛ 12651 ΧΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΣΟΕΛ18391 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΨΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΣΟΕΛ 12651 ΧΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΣΟΕΛ18391 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΨΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΣΟΕΛ 12651 ΧΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΣΟΕΛ18391 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΦΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΜΑΕ 64979/62/Β/07/0280 ΓΕΜΗ 59083204000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 1. Άρθρ. 42 α

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/07/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52 Π & Β ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 61034/01/Β/06/492(2008) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ Η Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 2. 6η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) Πρακτικό Δ.Σ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε.

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε ΕΥΡΩ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 118702220000 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ METRICON A.E. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 035611616000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν. 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της εταιρείας με την επωνυμία: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «FISH FILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993) Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την των περιουσιακών στοιχείων τoυ προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ «Caroil Α.Ε.» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, ό- πως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα